Ajánlások a szakdolgozat elkészítéséhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlások a szakdolgozat elkészítéséhez"

Átírás

1 Ajánlások a szakdolgozat elkészítéséhez a BGE KVIK BA és MA hallgatói számára

2 Tartalomjegyzék 1. A SZAKDOLGOZAT A SZAKDOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE A SZAKDOLGOZAT FELÉPÍTÉSE A SZAKDOLGOZAT TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS AJÁNLÁSOK... 5 BEVEZETŐ... 5 SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS... 6 KUTATÁSI MÓDSZEREK... 6 EREDMÉNYEK... 6 KONKLÚZIÓK, JAVASLATOK... 7 ÖSSZEFOGLALÁS... 7 HIVATKOZÁSOK, REFERENCIÁK... 7 PLÁGIUM, ÁTVÉTEL, IDÉZET... 8 VÉGSŐ JAVASLATOK ELJÁRÁSI KÖVETELMÉNYEK... 9 A SZAKDOLGOZAT LEADÁSÁNAK LÉPÉSEI... 9 A SZAKDOLGOZAT BGE REPOZITÓRIUMBA VALÓ FELTÖLTÉSÉNEK SZABÁLYAI MELLÉKLETEK KÖVETELMÉNYEK A SZAKDOLGOZAT KUTATÁSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A KÜLSŐ, FEKETE BŐRKÖTÉS FORMÁTUMA A CÍMOLDAL FORMÁTUMA KONZULTÁCIÓS IGAZOLÓLAP EREDETISÉGI NYILATKOZAT A SZAKDOLGOZATRÓL/PROJEKTMUNKÁRÓL A SZAKDOLGOZAT BÍRÁLATÁNAK SZEMPONTJAI A HARVARD-MÓDSZER SZERINTI HIVATKOZÁS

3 Előszó helyett Kedves Hallgatók! Szakdolgozatot írni és általában véve: alkotni jó! Ezért kérjük, ne úgy tekintsenek a dolgozat megírására, mint kötelező, kényszerű követelményre, hanem mint egy nagyszerű lehetőségre, hogy létrehozzák talán a legmagasabb szintű tudományos alkotást, amit az életük során elkészítenek. Önök, mint kutatók, felvetnek egy problémát, és a szakirodalom olvasásával valamint önálló kutatással a végére járnak, megoldják. Ha komolyan veszik ezt a feladatot, nagyon lelkesítő, nagyon izgalmas munka vár Önökre, amelyhez a BGE KVIK oktatói ezzel az útmutatóval kívánnak segítséget nyújtani. BGE KVIK Oktatási Dékánhelyettes 2

4 1. A szakdolgozat A szakdolgozat célja, hogy a hallgató a tanulmányok zárásaként egy szabadon választott probléma, témakör szakirodalmi áttekintésével, önálló kutatással, az eredmények elemzésével bizonyítsa, felkészült a szakmai életbe való bekapcsolódásra. A szakdolgozatot készítő hallgató munkáját konzulens (belső témavezető) segíti. A konzulens általában a egyetem oktatója, de indokolt esetben a hallgató választhat magának külső konzulenst is. Ha a hallgató külső konzulenst is kíván felkérni, akkor erről tájékoztassa a tanszéket. A szakdolgozatok terjedelmi és tartalmi követelményei természetesen eltérőek a BA és az MA képzéseken. Az alapképzésen (BA) a szakdolgozat terjedelme (a bevezetéstől az összefoglalásig, kiegészítő szövegrészek mellékletek, táblázatok, függelék, stb. nélkül) minimum 40, maximum 60 oldal ( ezer karakter), egyidejűleg két specializációt végzett hallgató komplex szakdolgozata esetén annak terjedelme (a bevezetéstől az összefoglalásig, kiegészítő szövegrészek mellékletek, táblázatok, függelék, stb. nélkül) minimum 60, maximum 80 gépelt oldal ( ezer karakter). A mesterképzésen (MA) a szakdolgozat terjedelme (a bevezetéstől az összefoglalásig, kiegészítő szövegrészek mellékletek, táblázatok, függelék, stb. nélkül) minimum 60, maximum 80 oldal ( ezer karakter). A dolgozat legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a felső terjedelmi korlátot. A szakdolgozatok formai és tartalmi követelményeiről a következő részekben szólunk. 2. A szakdolgozat formázása, szerkesztése 12-es betűméret és másfeles sortávolság, Újságokban szereplő betűtípusok (pl. Times New Roman) használata, Sorkizárt szerkesztés. A bekezdések első sorát 1-1,5 cm-rel beljebb kell húzni. A margótávolság a jobboldalon 2,5 vagy 2,54 cm, a baloldalon (a kötés miatt) 4,0 cm. Az oldalszámok arab számokkal az oldallap alján vagy tetején középre igazítva szerepeljenek. A szakdolgozat első számozott oldala szövegszerkesztővel készített tartalomjegyzék legyen. (Emlékeztetőül: a Word akkor tud automatikusan tartalomjegyzéket előállítani, ha a fejezetcímekre a megfelelő szintű Címsor stílust alkalmazzuk.) A mellékletekben, függelékben, táblázatokban és illusztrációkban, ezek aláírásaiban a kisebb betűméretet és szimpla sortávolság alkalmazható, sorkizárt szerkesztés nélkül. Az ábrákat, a diagramokat és a táblázatokat külön kell sorszámozni. Minden ábrát, diagramot, táblázatot a sorszám mellett címmel és forrással is el kell látni. A számozások legyenek folyamatosak az egész dolgozatban: pl. 1. táblázat, 2. táblázat, 1. ábra, 2. ábra, I. melléklet, II. melléklet, stb. Ennek érdekében ajánlott az automatikus sorszámozás használata a Hivatkozás / Felirat beszúrása parancsokkal. Táblázatok, grafikonok, képek csak azok érdemi elemzésével helyezhetők el a törzsrészben. Ellenkező esetben ezeket a mellékletbe vagy a függelékbe kell elhelyezni. Kerülendők az öncélú dekorációk: a szöveghez csak lazán kötődő, a téma kifejtését, megértetését érdemben nem szolgáló illusztrációknak nincs helye a dolgozatban. Az ábrák és grafikonok estében is az érthetőség és áttekinthetőség legyen a fő szempont. Azonos szintű címeket azonos módon kell formázni: ezért is célszerű a Címsor stílusokat használni. A fejezeteket és alfejezeteket következetesen kell számozni, pl. 1.1., 1.2., stb. Háromnál több fejezetszint használatát célszerű kerülni. Az új fejezetek lehetőleg mindig új oldalon kezdődjenek, az alfejezetek folyamatosan is írhatók. Az oldallap aljára azonban csak akkor kerüljön új alfejezetcím, ha legalább 2 sornyi szöveg írható alá. 3

5 A szövegben kifejtett gondolatmenetet megtörő információkat, kisebb jelentőségű megjegyzéseket ajánlott lábjegyzetben megjeleníteni. Ezeket az oldal alján arab számokkal folyamatosan számozva (nem fejezetenként újrakezdve) kell elhelyezni. A szakdolgozatot A4-es méretű fehér papírlapokra kétoldalas formában kell kinyomtatni és beköttetni. Hivatkozások: A hivatkozásokkal és a bibliográfia megszerkesztésével kapcsolatos részletes követelményeket a csatolt 6. sz. melléklet (A Harvard-módszer szerinti hivatkozás) tartalmazza. 3. A szakdolgozat felépítése Kemény borító (ld. 2/a. sz. melléklet) Üres fehér fedőlap, Címoldal (ld. 2/b. sz. melléklet) Titkosítási kérelem (esetleges) Igazolás szakdolgozati konzultációkról A szakdolgozatokba a hallgatók beköttetik a témavezető aláírásával ellátott konzultációs igazolólapot ezzel bizonyítják, hogy a követelmények szerint legalább három alkalommal sor került szakdolgozati konzultációra. (ld. 3. sz. melléklet) Eredetiségi nyilatkozat a szakdolgozatról A hallgató az eredetiségi nyilatkozatban arról nyilatkozik, hogy a szakdolgozatot maga írta, az eredmények a saját kutatásából származnak. A megfelelő űrlapok a honlapra feltöltött dokumentumtárban találhatók. (ld. 4. sz. melléklet) Köszönetnyilvánítás vagy ajánlás Nem kötelező eleme a dolgozatoknak a köszönetnyilvánítás. Ha mégis szeretnénk alkalmazni, törekedjünk arra, hogy rövid legyen legfeljebb fél, háromnegyed oldal terjedelmű. A köszönetnyilvánításban megjelenő személyek sorrendje tükrözze egyrészt az illetők rangját, másrészt a segítség mértékét, mellyel hozzájárultak a dolgozatunkhoz. A legrangosabb és legtöbbet segítő személyek előbb jelenjenek meg. A családunkat, barátainkat, személyes kapcsolatainkat legfeljebb az utolsó bekezdésben említsük meg. Tartalomjegyzék A szakdolgozatokban feltétlenül szerkesszünk tartalomjegyzéket (az első számozott oldal), mégpedig lehetőleg a 2. pontban megfogalmazott irányelveknek megfelelően. Ne felejtsük el a jegyzéket a dolgozat elkészülte után a legvégén frissíteni, hogy biztosan a jó oldalszámok kerüljenek az egyes fejezetek és alfejezetek mellé. Táblázatok, ábrák, illusztrációk jegyzéke Ha a hallgató nagyobb számú ábrát, illusztrációt, táblázatot használt a szakdolgozatában, valamint ezek gyors vissza- és megkereshetősége valamilyen ok miatt fontos lehet a megértés szempontjából, érdemes ilyen jegyzéket készíteni. Tartalmazza annak sorszámát, címét, valamint a dolgozat oldalszámát, ahol megtalálható. Word-ben automatikusan generálható a Hivatkozás / Ábrajegyzék beszúrása paranccsal. Az ábra-, táblázat-, illusztrációjegyzék nem kötelező eleme a szakdolgozatnak. Rövidítések jegyzéke Ha vannak a dolgozatunkban gyakran visszatérő rövidítések, mozaikszavak, melyek a laikus olvasó számára ismeretlenek lehetnek, célszerű azokat abc-rendbe szedve a dolgozat elején összefoglalni egy külön oldalon. Rövidítéseket, mozaikszavakat csak úgy használjunk a dolgozatunkban, ha azokat a szövegben való legelső megjelenésükkor azonnal feloldjuk függetlenül attól, hogy azt esetleg a rövidítések jegyzékében is megjelenítettük. Pl....Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE)... ezt követően már mindenhol elegendő csak a BGE rövidítést alkalmazni. 4

6 Maga a szakdolgozat szövege A dolgozat törzsszövege a dolgozatok lényegi része. Az egyes részekkel kapcsolatos tudnivalókról a következő, tartalmi kérdéseket tárgyaló fejezetből tájékozódhatnak. A tudományos igénnyel készített tanulmányok, szakdolgozatok a következő részekre tagolódnak - bevezetés - szakirodalmi áttekintés - alkalmazott kutatási módszerek - kutatás - eredmények - konklúziók, javaslatok - összefoglalás Függelékek, illetve mellékletek A mellékletbe, függelékbe olyan adatok, információk kerüljenek, melyek hasznosak lehetnek az érdeklődő olvasó számára, vagy amelyek bizonyítják az elvégzett munkát, de amelyek nem szükségesek a törzsszövegben leírtak megértéséhez. Fontos, hogy a mellékletbe ne kerüljön olyan anyag, ami nélkül a törzsszöveg nem érthető, ezzel ugyanis állandó lapozgatásra kényszerítjük az olvasót. Tipikusan mellékletbe valók pl. egy vizsgált intézmény (iskola) dokumentumai, házirendje; a résztvevőkkel kitöltetett kérdőív egy üres mintapéldánya; a nyers, még feldolgozatlan adatokat tartalmazó táblázatok, képek, fotók. A mellékletbe betehetünk teljes anyagokat (dokumentumokat, táblázatokat stb.), de a dolgozat törzsrészébe csak azok kiértékelt, feldolgozott, eredménnyé átszámított részei kerüljenek Mellékletek listája (csak ha valóban szükséges) Felhasznált irodalom Az irodalomjegyzék abc-rendbe szedve tartalmazza azokat a forrásokat, melyeket felhasználtunk a dolgozat elkészítéséhez. A felhasznált irodalmak jegyzéke részletes, számos adatot kell, hogy tartalmazzon az adott forrásról. Erről a Hivatkozások fejezetben részletesen olvashatnak. Fontos, hogy az irodalomjegyzék csak olyan forrásokat tartalmazzon, amelyeket valóban elolvastak, ismernek. Hivatkozáskor a törzsszövegben mindig utalni kell a dolgozatban kifejtett gondolat forrására, azaz a szöveg adott pontja és az irodalomjegyzék megfelelő tételei között kapcsolatot kell teremteni. Ennek módjáról szintén később olvashatnak. Üres fehér zárólap. 4. A szakdolgozat tartalmával kapcsolatos ajánlások Bevezető A bevezetőben röviden megindokoljuk a témaválasztásunkat, érzékeltetjük a dolgozatban feldolgozott probléma relevanciáját, kedvet csinálunk az olvasónak a dolgozatban való elmélyedéshez. A bevezető ne legyen túl hosszú: házi dolgozatban kb. egy bekezdés, szakdolgozatban 1-2 oldal terjedelmű legyen. A bevezetőben helye van a személyes információknak is. Itt esetleg írhatunk magunkról, a munkánkról, arról, hogy személyes életünk hogyan kapcsolódik a feldolgozni kívánt témához. A tudományos dolgozat alapvetően objektív, tárgyilagos. A tanszékek oktatói mind a BA, mind az MA képzés hallgatói számára összeállítottak szakdolgozati témajavaslat-jegyzékeket. Ezek azonban csak témakörök, nem a konkrét dolgozatcímek. Ezeken a témakörökön belül gondolkodhatnak konkrét vizsgálatokban, konkrét problémák feldolgozásában. Ideális esetben már úgy jelentkeznek a konzulensüknél is, hogy konkrét elképzeléseik vannak arról, miről szeretnének írni, mit szeretnének vizsgálni. 5

7 A kiadott témajegyzék-javaslatok mellett természetesen lehetőségük van más témát választani. Arra azonban ügyeljenek, hogy olyan témát ne válasszanak, ami nagyon távol esik a tanszéki képzések jellegétől. (Az ilyen témákat nagy valószínűséggel a képzésvezetés nem hagyja jóvá.) Szakirodalmi áttekintés A tudományos dolgozatok magja, lelke az önálló kutatás, a kutatási eredmények bemutatása és megbeszélése. A dolgozat összes többi része így a szakirodalmi áttekintés is szervesen kapcsolódik a saját kutatásokat bemutató fejezetekhez, nem lehet attól független egység. Törekedjünk minél frissebb szakirodalomhoz hozzájutni. Néhány nagyon alapvető művet, jelentős szerzőt leszámítva ne nagyon használjunk a 90-es éveknél korábban született műveket. Általában minden témának van már újabb feldolgozása is. Forrásként könyveket, folyóirat-cikkeket és egyéb cikkeket olvashatnak, illetve az internet bizonyos tartalmai is funkcionálhatnak forrásként. A felhasznált szakirodalom tudományos igényű, tartalmas mű legyen. Különösen kerüljük az internet ellenőrizhetetlen forrású tartalmait, a populáris irodalmat, a bulvártartalmakat. Népszerűsítő ismeretterjesztő forrásokat használhatunk, ha azok hitelesek (pl. ilyenek a Mindentudás egyeteme előadássorozat részei is). Különösen a szakirodalmazás kezdeti fázisaiban olvashatunk felsőoktatási tankönyveket is akár a BGE saját kiadványait, akár más intézmények által használt könyveket. A jó szakirodalmi összefoglalónak azonban a tankönyvi szintet meg kell haladnia! Kutatók, oktatók, felsőoktatási hallgatók számára számos online adatbázis létezik, melyek adott szakterületek kutatási eredményeit gyűjtik tudományos szakcikkek formájában. Minden hallgatónknak, de az MA képzés hallgatóinak különösen ajánlott ezen adatbázisok használata. Az adatbázisok használata nem evidens. Az adatbázisokat legegyszerűbben a kari és elektronikus könyvtár, valamint az Idegenforgalmi Szakkönyvtár oldaláról tudják elérni: lib.kvifk.bgf.hu adatbazisok idfokvifk.bgf.hu Kutatási módszerek Ezen a ponton ki kell térnünk a megfelelő vizsgálati módszer és eszköz kiválasztására. Felhívjuk figyelmüket, hogy az esetleg szükségesnek vélt primer kutatást (kérdőív, interjú, stb.) meg kell előzze az alapos szakirodalmi tájékozódás (szekunder kutatás), analógiák tanulmányozása, az elérhető adatbázisok célirányos feldolgozása és elemzése, s csak ezek után célszerű (ha a téma szempontjából egyáltalán szükséges) valamilyen primer kutatási módszer alkalmazása. Megjegyezzük: az utóbbi nem helyettesíti az előbbit. Eredmények A vizsgálat eredményeinek bemutatásánál a hallgatók gyakran abba a hibába esnek, hogy az összes eredményüket nyersen, feldolgozatlanul az olvasóra zúdítják. Ez az eljárás általában nem indokolt. Ha mégis szükséges a nyers eredmények bemutatása, általában elég azokat a Mellékletek vagy a Függelék fejezetben elhelyezni. Az eredmények prezentálásánál fontos, hogy az eredmények jellegétől függően azokat egy jól áttekinthető, önmagában is értelmes táblázatban, diagramban vagy grafikonban mutassuk be. Az eredmények megjelenítésével kapcsolatos javaslatok: A számszerű eredményeket lehetőleg csak akkor foglaljuk bele a szövegbe, ha kevés számszerű eredményünk van, vagy azokat valami ok miatt különösen fontosnak tartjuk kiemelni. Általában törekedjünk az eredmények valamiféle grafikus megjelenítésére, de ez ne legyen öncélú. Akár táblázatot, akár grafikont, akár diagramot szerkesztünk, minden esetben törekedjünk arra, hogy ezek az elemek önmagukban is értelmesek legyenek. Ennek érdekében a következőkre ügyeljünk: - Minden grafikus elemnek legyen címe. 6

8 o - A táblázatok fejlécei, a grafikonok tengelyei legyenek pontosan feliratozva. - Ne feledkezzünk el a jelmagyarázatról sem. - Mindezeket a magyarázó részeket a megfelelő szerkesztési eszközökkel emeljük ki, különítsük el maguktól az eredményektől! Törekedjünk táblázataink, grafikonjaink stb. szép, harmonikus, egységes megjelenítésére! - Ezeket az objektumokat folytatólagosan számozzuk (pl. 1. táblázat, 2. ábra). Az ábraaláírások formátuma eltérhet a főszövegtől pl. írhatjuk kisebb betűmérettel, dőlt betűvel vagy más betűtípussal, szimpla sortávolsággal. Az viszont fontos, hogy ugyanúgy formázzuk meg az aláírásokat végig a dolgozatban. Az MS Excel program segítségével számos diagram-típus közül választhatunk. Törekedjünk olyan módon megjeleníteni az eredményeket, hogy a kapott ábra ne csak szép legyen, hanem informatív is. Konklúziók, javaslatok Mint korábban említettük, jó, ha az eredmények értékelése teljesen vagy részben elkülönül magától az eredményközléstől. Ebben a fejezetben van lehetőségünk az eredményeink értékelésére, következtetések levonására és a javaslatok megfogalmazására. Összefoglalás A dolgozatot összefoglalással zárjuk. Itt már nem feltétlenül az eredményeket foglaljuk össze legalábbis ilyen téren nem kell törekednünk a teljességre. Lehetünk kissé személyesek és szubjektívek, és kutatásunkból csak azokat az elemeket emeljük ki, amelyeket a legfontosabbnak tartunk, vagy amelyek a leginkább inspirálóak lehetnek. Az Összefoglalás fejezet egyik célja az, hogy egyben kitekintést nyújtson, milyen további kutatásokat tartana szükségesnek a szerző. Mi a saját kutatásának tanulsága, értelme, mivel járult hozzá akár a személyes fejlődéséhez, vagy szakterülete műveléséhez. Ilyen és ehhez hasonló fejtegetésekkel egyben búcsút is veszünk az olvasótól. Hivatkozások, referenciák A tudományos dolgozatok fontos, elengedhetetlen része a források pontos dokumentálása. Hallgatóinknak érezhetően sok gondot okoz a hivatkozások, illetve a hivatkozások jegyzékének (referenciák) megszerkesztése. Mielőtt áttekintenénk a hivatkozások konkrét módjait, tárgyaljunk meg előzetesen néhány problémát. A hallgatók gyakran érzik, hogy szinte egyetlen mondatot sem írhatnak le a dolgozatukban hivatkozás nélkül, hiszen maguktól semmit sem tudnak. Nem ők találták ki a legalapvetőbb tényeket sem, melyekre egy-egy fejezetet építenek. Általában azt szoktuk mondani, hogy adott szakterület szempontjából releváns, alapvetőnek tekinthető információkra nem kell hivatkozni. Szó szerint is idézhetünk mások munkáiból, de ennek is megvannak a szabályai. Általában csak indokolt esetben idézzünk, és akkor is röviden! Ha a forrás tartalmának összefoglalása is elegendő lenne, ne idézzünk szó szerint. A szó szerinti idézet rövid legyen (maximum kb. egy bekezdés), és csak akkor alkalmazzuk, ha az különösen jól megragad egy jelenséget, vagy ha az idézet minden szavát fontosnak érezzük. Ilyenkor is fontos természetesen, hogy az idézet forrását pontosan megadjuk ennek módját ld. később! A hallgatók néha elkövetik azt a hibát, hogy korrekten hivatkozva, idézőjelek között oldalakat beidéznek más művekből, mondván, ennél jobban ők sem tudták volna összeszedni a gondolatokat. Ez szinte mindig hiba. Az oldalakon keresztül beidézett szöveg valószínűleg inkább a Mellékletek közé való, vagy elégedjünk meg a lényegre törő tartalmi összegzéssel. 7

9 Plágium, átvétel, idézet Plágium az, amikor más szerző gondolatait, eredményeit a forrás korrekt feltüntetése nélkül a sajátunkként tüntetünk fel, mindezt rosszhiszeműen. Az ilyen helyzet kerülendő, súlyos következményei lehetnek egyetemünkön: enyhébb esetben korrekcióra, súlyosabb esetben a szakdolgozat visszavonására szólítjuk fel a hallgatót. A plágium miatt visszavont dolgozatok esetében az érintettnek teljesen új dolgozatot kell készítenie. Ennek elkerülése érdekében vegyük tekintetbe, hogy mely esetek minősülnek plágiumnak: Plágiumot követünk el, ha szerző nélküli írásokat idézünk akár szó szerint, akár tartalmilag. Ez a veszély különösen internetes források esetén áll fenn. A legtöbb népszerű internetes információs portál és az online lexikonok (pl. Wikipedia) általában nem tüntetik fel a szerzőket. Ha alapos megfontolás után ilyen forrásokra hivatkozunk (azaz megbízunk azok hitelességében), a lentebb megfogalmazott módon hivatkozzunk rájuk is. Plágium az is, ha szó szerinti idézetnél elmulasztjuk kitenni az idézőjeleket. A módszerek (tesztek, kérdőívek) elsődleges forrását is fel kell tüntetni, mivel ezek az eszközök is más személy szellemi termékei. Valószínűleg az eredmények megbeszélésénél is szükségünk lesz hivatkozásokra. Ennek elmulasztása szintén plágiumnak minősül. Plágium az is, ha más munkákból származó ábrák, illusztrációk, táblázatok vagy bármely grafikus elem forrását elmulasztjuk megjelölni. Megjegyezzük: egy kutatási munka esetében természetes, hogy mások (olvasott, hallott) gondolatai hatnak ránk, formálják saját gondolatainkat. Természetes az is, hogy felhasználjuk ezekből azokat, amit fontosnak tartunk. Két dologra figyeljünk: - egyrészről: jól használjuk fel mások, már korábban megszületett gondolatait, - másrészről (ahogy arról fentebb már volt szó) adjuk meg a hivatkozást, forrást a dolgozat kellő helyén. Végső javaslatok Ebben az összefoglalóban részletesen olvashattak a tudományos dolgozatok szerkezetéről, az egyes részek tartalmi vonatkozásairól és konkrét útmutatást kaptak a hivatkozási rendszer elkészítéséhez. Dolgozatot, főleg szakdolgozatot írni időigényes dolog. Hosszú az út egy jó ötlettől a kész dolgozatig. Ha rászánják a szükséges időt, akkor Önök is jobban élvezik a munkát, és a bírálók is kedvezőbben fogják azt értékelni. A dolgozatra fordított idő nem a számítógép előtt ülve töltött időt jelenti: gondolkodhatunk róla, másokkal beszélgethetünk a készülő alkotásról, és mindeközben jó ötleteink támadhatnak, jó tippeket kaphatunk másoktól is. Praktikus, ha friss ötleteket azonnal leírjuk egy papírra, így nem felejtődnek el. Az időt különösen jól kell beosztani a dolgozatleadás finisében. Soha ne halasszák a munkát a legutolsó pillanatra! A konzulens szívesen átnézi, elolvassa a késznek minősített dolgozatokat, de erre csak akkor van esélye, ha jóval a leadási határidő előtt megkapja azt. Jelezzük: legalább 2-3 héttel a végső leadási határidő előtt be kell nyújtaniuk munkájukat belső témavezetőjüknek (a határidőket a szaktanszékek szabályozzák), előzetes véleményalkotás céljából. A konzulensnek nem lehet feladata érdemben átnézni a leadás napja előtti éjszaka átküldött dolgozatot. Különösen ügyeljenek a magyar nyelv szabályai szerinti helyesírásra, nyelvhelyességre és stílusra. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a konzulensnek nem dolga a szöveget kijavítani, magyar nyelvre átfordítani. Ha a témavezető úgy ítéli meg, hogy a szöveg gyenge nyelvi színvonala miatt aránytalanul sok időt venne igénybe annak elolvasása, és e miatt nem tud a tartalomra koncentrálni, kérheti a hallgatót, hogy előbb javítsa ki a nyelvi hibákat, és utána jelentkezzen újra konzultációra. Egy igényesen megszerkesztett, szép, magyar nyelven megírt dolgozat már önmagában fél siker. Nyelvhelyességi, vagy stiláris szempontból kifogásolható szakdolgozatot a tanszékek (s a témavezetők) nem fogadhatnak be. 8

10 5. Eljárási követelmények A szakdolgozat leadásának lépései A hallgatónak először a szakdolgozatot PDF formátumban a BGE Repozitóriumba kell feltöltenie. Ezt követően kerülhet sor a hallgató részéről a szakdolgozat 2 példányának leadása a Hallgatói Szolgáltatási Osztályon (1054 Budapest, Alkotmány u , fsz. 2.) A hallgató az intézeti tanszéken tudja felvenni a külső bíráló részére elkészített felkérő levelet. A hallgató a szakdolgozat első példányát (fekete bőrkötésben!) viszi el a külső opponensnek, akivel az átvételi elismervényt aláíratja, vagy a szakdolgozat másodpéldányán az első példány átvételét dátummal, aláírással bejegyezteti. Vidéki opponens esetén a hallgató postán keresztül, tértivevényes úton juttatja el az opponens vidéki elérhetőségére az 1. példányt, ez esetben az átadást a tértivevény-szelvény igazolja. A másodpéldányt az igazolással együtt az adott intézeti tanszéken kell leadni az intézeti tanszékek által meghirdetett időpontban. FIGYELEM! A címpontosítást írásban az adott intézeti tanszék titkárságán kell leadni a meghirdetett időpontig! Kérjük, kísérjék figyelemmel a címpontosítás végső határidejét, mert ennek elmulasztása külső opponensét a szakdolgozat elbírálásakor a munka értékelésében jelentősen befolyásolhatja! A címpontosítást tehát nem elég a konzulenssel megbeszélni, azt le kell adni az intézeti tanszéki titkárságon. A gyakorlati igazolásokat és beszámolókat a meghirdetett időpontig le kell adni. Ennek elmulasztása esetén a hallgató záróvizsgára nem bocsátható! A záróvizsga időpontja: az intézeti tanszék által meghirdetett időpont! Az intézetek a záróvizsgák előtt záróvizsga előkészítőt tartanak. Az időpontokat az intézeti tanszékek írásban és/vagy elektronikusan megismertetik. Felhívjuk hallgatóink figyelmét a konzulenssel való folyamatos (nem közvetlenül a beadási határidő előtti) kapcsolattartásra! A szakdolgozat beadás feltétele a rendszeres, érdemi konzultáció! A szakdolgozat leadásához a belső konzulens írásbeli igazolása szükséges arról, hogy legalább 3 alkalommal a hallgatóval találkozott és szakdolgozati munkával kapcsolatosan konzultáltak. A konzulensi igazolás hiányában a hallgató a szakdolgozatát nem adhatja le védésre. A szakdolgozat kutatási tervét (ld. 1. sz. melléklet) a hallgatónak a honlapon közzétett határidőig le kell adnia a belső konzulensének. A hallgatónak a minimum 90%-os készültségű szakdolgozatot a leadási határidő előtt 2 héttel be kell mutatnia belső konzulensének. 9

11 Szakdolgozat prezentáció: A záróvizsgán résztvevő hallgatóknak a szakdolgozatukat maximum 10 percben be kell mutatniuk. A prezentáció tartalmi követelményei: a téma ismertetése, a kutatás eredményei, következtetések, ajánlások. Ajánlott forma ppt vagy prezi előadás. A szakdolgozat BGE Repozitóriumba való feltöltésének szabályai A szakdolgozatot PDF formátumban a BGE elektronikus dokumentumtárába kell feltölteni. A szakdolgozat feltöltése PDF formátumban a weboldalra történik. A feltöltés előzetes regisztrációval lehetséges. Ingyenes PDF átalakító szolgáltatásokat könnyen találhatnak az interneten. Kérjük, hogy a feltöltéskor gondosan nézze át a kitöltendő felületeket, mert képzésenként lehetnek eltérések! Kiemelten figyeljenek a kitöltésnél: mű típusa : alap- és mesterképzéses hallgatók a diplomadolgozatot válasszák. a képzés szintje alapképzések és mesterképzések közül az Önre vonatkozót jelölje meg. Képzés azonosító (a készítő adatai című részben az utolsó adat): Kereskedelem és marketing alapképzés (nappali magyar nyelvű) Kereskedelem és marketing alapképzés (nappali angol nyelvű) Kereskedelem és marketing alapképzés (nappali német nyelvű) Kereskedelem és marketing alapképzés (távoktatás magyar nyelvű) Andragógia alapképzés (nappali magyar nyelvű) Andragógia alapképzés (levelező magyar nyelvű) Turizmus-vendéglátás alapképzés (nappali magyar nyelvű) Turizmus-vendéglátás alapképzés (levelező magyar nyelvű, Székelyudvarhely) Turizmus-vendéglátás alapképzés (nappali angol nyelvű) Turizmus-vendéglátás alapképzés (nappali német nyelvű) Turizmus-vendéglátás alapképzés (távoktatás magyar nyelvű) Turizmus-menedzsment mesterképzés (nappali magyar nyelvű) Turizmus-menedzsment mesterképzés (levelező magyar nyelvű) Turizmus-menedzsment mesterképzés (nappali angol nyelvű) Közgazdásztanár mesterképzés (kereskedelem és marketing) Közgazdásztanár mesterképzés (turizmus-vendéglátás) BGFKM00NBVK BGFKA00NBVK BGFKN00NBVK BGFKM00TBVK BGFAN00NBVK BGFAN00LBVK BGFTV00NBVK BGFTVSZLBVK BGFTA00NBVK BGFTN00NBVK BGFTV00TBVK BGFTM00NMVK BGFTM00LMVK BGFTA00NMVK BGFKM00LMVK BGFTV00LMVK 10

12 További fontos információk: minimum 5 kulcsszó szerepeljen az elektronikus adatlapon. (A diplomadolgozat adatai című részben; a kulcsszavakhoz használja a További sorok gombot!) a tanszéken leadott és elfogadott dolgozat címe pontosan legyen feltüntetve az elektronikus adatlapon. A dolgozatba kerülő kötelező dokumentumok (konzulensi igazolás, titkosítási kérelem, eredetiségi nyilatkozat) a Hallgatói Szolgáltatási Osztály felületéről letölthetők. Dokumentumát csak egyszer töltheti fel. A dolgozatot a tanszék által meghatározott formai követelményei szerint készítsék el. Kérjük, hogy a Hallgatói Szolgáltatási Osztály nyitva tartási idejét tartsák be a nyomtatott példány leadásakor. Nyilvánosság A dolgozattárba feltöltött dolgozatok nyilvánossági szintjét továbbra is a szerző határozza meg. Ezek alapján titkosított és nyílt hozzáférésű kategóriákba lehet sorolni azokat. Előbbi esetben a feltöltött dolgozatok korlátozott hozzáférésűek lesznek, csak intézményi dedikált gépekről, ellenőrzött módon lesznek megtekinthetők. A dolgozattár biztosítja a dolgozatok metaadatainak (bibliográfiai adatok) külső felhasználó általi kereshetőségét is, így a szerzőknek nagyobb publicitást biztosít az offline tárolással szemben úgy, hogy közben a művek szerzői jogi biztonságát is garantálja. Reméljük, ezzel az összefoglalóval érdemi segítséget tudtunk nyújtani dolgozataik elkészítéséhez. Jó munkát kívánunk! 11

13 MELLÉKLETEK 12

14 1. sz. melléklet Követelmények a szakdolgozat kutatási tervének elkészítéséhez A kutatási terv kötelező tartalmi elemei 1.) A szakdolgozatot készítő hallgató neve, képzése, évfolyama. 2.) A szakdolgozat címe (amely nem azonos az Intézeti Tanszék által kiadott témakörök megnevezésével, hiszen a konkrét cím lehet a témán belüli konkrétabb, szűkebb terület is). 3.) a) A témaválasztás indoklása: a téma időszerűségének, a kiválasztásban közrejátszó személyes motivációnak ismertetése. b) Problémafelvetés: azoknak a kérdéseknek, problémáknak a felvetése, amelyek szempontjából a hallgató a következő fejezetekben (a szakdolgozat érdemi részében) vizsgálni fogja a választott témakört. c) Célkitűzés rögzítése, esetleges előfeltevés (hipotézis) felvázolása. d) A dolgozat elméleti alapjaira, kapcsolódásaira való utalás. 4.) A szakdolgozatban alkalmazni kívánt kutatási módszerek: a szakdolgozatban feldolgozott anyag és a feldolgozás módszereinek bemutatása, kiválasztásuk indoklása. 5.) A szakdolgozat váza: a szakdolgozat fejezeteinek, alfejezeteinek címét tartalmazza, decimális beosztást követve, arab számozással (tartalomjegyzék-szerűen). 6.) A forrásanyagok megjelölése (nappali / távoktatás tagozaton 15 db). A kutatási terv terjedelme: minimum 5 gépelt oldal (1,5-es sortávval, 12-es betűmérettel, Times New Roman CE betűtípust alkalmazva, sorkizárva, oldalszámozása arab számokkal a lap alján középen, margók 2 cm szélesek, a lap bal margója az esetleges kötés érdekében további 1,5 cm-rel növelendő.) 13

15 2/a sz. melléklet A külső, fekete bőrkötés formátuma SZAKDOLGOZAT Kovács Ildikó év./. 14

16 2/b sz. melléklet A címoldal formátuma BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A szakdolgozat konkrét, elfogadott címe Konzulens: név beosztás Készítette: név szak specializáció tagozat év 15

17 3. sz. melléklet Konzultációs igazolólap IGAZOLÁS Szakdolgozati / projektmunka konzultációkról Hallgató neve: Tagozat, képzés, szak, specializáció/szakirány: Belső konzulens neve, beosztása: Szakdolgozat / projektmunka címe: Konzultáció időpontja Konzultáció tartalma Témavezető aláírása Hallgató aláírása (Minimum 3 alkalommal kell a konzulenssel egyeztetni. A dátum mellett szerepelnie kell, hogy miről volt szó az adott időpontban.) Kelt: Budapest, 20.. Belső konzulens aláírása 16

18 4. sz. melléklet Eredetiségi nyilatkozat a szakdolgozatról/projektmunkáról Érkezett Nyomtatott Elektronikus Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforlgalmi Kar Eredetiségi nyilatkozat a szakdolgozatról/projektmunkáról Név, Neptun-kód Elérhetőség Levelezési cím (ir. sz., város) (utca, házszám stb.) Kar (rövidítve), tagozat, szak Szakdolgozat/projektmunka címe Témavezető Beadási határidő Telefonszám: cím: Hallgató adatai Szakdolgozat/projektmunka adatai Oldalszám összesen Alulírott... nyilatkozom, hogy a csatoltan bírálatra és védésre beadott szakdolgozat/projektmunka teljes egészében a saját munkám. A felhasznált forrásokat az irodalomjegyzékben feltüntettem, a rájuk vonatkozó, szabályszerű hivatkozásokat a szövegben megtettem. A szakdolgozat/projektmunka más szakon vagy intézményben sem a saját nevemben, sem máséban nem került beadásra. Tudatában vagyok annak, hogy plágium (más munkájának sajátomként történő feltüntetése) esetén a szakdolgozat/projektmunka érvénytelen, ezért elutasításra kerül.... (aláírás) 17

19 5/a sz. melléklet A szakdolgozat bírálatának szempontjai 1. Szöveges bírálat 1. A választott téma aktualitása, jelentősége 2. A szakdolgozat logikai felépítése, a témafeldolgozás színvonala 3. Szakirodalmi áttekintés 4. Alkalmazott kutatási módszerek 5. Elemzés és az eredmények értékelése 6. Ajánlások, végkövetkeztetések 7. Stílus, nyelvhelyesség 8. Hivatkozások szakszerűsége 9. Szakdolgozat külső megjelenése A szakdolgozatot bírálók a szakdolgozattal kapcsolatos két-három kérdést is megfogalmaznak, amelyeket a záróvizsgán a szakdolgozat készítőjének a vizsgabizottság feltehet. 18

20 2. Szakdolgozat értékelőlap 5/b sz. melléklet A hallgató neve: Képzés megnevezése: Szak/specializáció: / Tagozat: A szakdolgozat címe: A választott téma aktualitása, jelentősége (maximális pontszám: 10) Pontszám: 1. A téma releváns és időszerű A cím egyértelműen utal a szakdolgozat témájára A kutatási/vizsgált terület az adott képzési szinten kutatható kérdéseket vet fel. A szakdolgozat logikai felépítése, a témafeldolgozás színvonala (maximális pontszám: 15) Pontszám: A téma a képzési területhez kapcsolódik és nem triviális 2. A szakdolgozat felépítése logikus és megfelel az előírásoknak A leíró, elemző és következtető részek aránya megfelelő A témafeldolgozás tükrözi a szakdolgozat írójának jártasságát a szakterületen A dolgozat eredeti, önállóan készített mű Szakirodalmi áttekintés (maximális pontszám: 15) Pontszám: A szakirodalmi áttekintés a téma alapos ismeretét tükrözi 3. A szakirodalmi áttekintés a kutatási területhez kapcsolódó anyagokat tekint át A hivatkozások döntő többsége friss A szakirodalom elemzése szintetizáló és kritikai jellegű Alkalmazott kutatási módszerek (maximális pontszám: 10) Pontszám: 4. A választott kutatási módszer megfelel a kutatás témájának és céljának A kutatás leírás kellően szakszerű és részletes A kutatás módszertanilag jól kivitelezett Elemzés és az eredmények értékelése (maximális pontszám: 15) Pontszám: Az eredmények leírása világos és jól értelmezhető 5. Az eredmények az adatok elemzéséből világosan következnek Az eredmények értelmezése helytálló és objektív Az eredmények szöveges és grafikus megjelenítése/ábrázolása arányos Ajánlások, végkövetkeztetések (maximális pontszám: 20) Pontszám: A következtetések logikusan levonhatók az eredményekből Az eredmények összhangban vannak a dolgozat céljával/a dolgozat kifejti, hogy milyen mértékben 6. valósultak meg a célok Az ajánlások rámutatnak a kutatás (eredményeinek) gyakorlati hasznára A kutatás folytatásának lehetőségei kifejtésre kerülnek A kutatás megvalósítása során felmerülő problémák, ill. a kutatás gyenge pontjaival tisztában van a szakdolgozat írója Stílus, nyelvhelyesség (maximális pontszám:5) Pontszám: 7. A dolgozat stílusa és nyelvhelyessége megfelel a műfaj elvárásainak A szöveg koherens és jól követhető A szakmai szó- és fogalomhasználat tükrözi a szakdolgozó jártasságát a témában Hivatkozások szakszerűsége (maximális pontszám: 5) Pontszám: 8. Az idézések és a hivatkozások az előírtaknak megfelelő formában készültek A hivatkozási lista tartalmaz minden idézett/hivatkozott művet Szakdolgozat külső megjelenése (maximális pontszám: 5) Pontszám: 9. A szakdolgozat esztétikus, jól áttekinthető Az ábrák könnyen érthetőek A szöveg tördelése, tematikus egységek számozása az elvárásoknak megfelelő Összes pontszám (maximum 100 pont): Értékelés: 0 60 pont elégtelen (1) pont elégséges (2) pont közepes (3) pont jó (4) pont jeles (5) Érdemjegy betűvel: számmal: Dátum:... A bíráló neve (nyomtatott betűvel) A bíráló aláírása 19

21 6. sz. melléklet Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A Harvard-módszer szerinti hivatkozás Tájékoztató szakdolgozat készítéséhez a BGE KVIK hallgatói részére Összeállította: Bártfai Endre adjunktus 20

22 Tartalomjegyzék FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK A SZAKDOLGOZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI A SZAKDOLGOZAT PARAMÉTEREI A SZAKDOLGOZAT FELÉPÍTÉSE JEGYZETEK, HIVATKOZÁSOK KÖNYV KÖNYVFEJEZET (TANULMÁNYKÖTET TANULMÁNYA) FOLYÓIRATCIKK KORMÁNYZATI PUBLIKÁCIÓ ÚJSÁGCIKK DOKTORI ÉRTEKEZÉS, DISSZERTÁCIÓ ILLUSZTRÁCIÓ KIADOTT KOTTA SZABADALOM SZEMÉLYES KOMMUNIKÁCIÓ (MINT LEVELEZÉS, BESZÉLGETÉS, INTERJÚ) ELEKTRONIKUS FORRÁSOK TÁBLÁZATOK, ÁBRÁK, GRAFIKONOK IDÉZETEK ÉS PLAGIZÁLÁS RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS: PÉLDÁK A HARVARD-MÓDSZER ALKALMAZÁSÁRA

23 Fogalmi meghatározások Referenciák (hivatkozások): tanulmányaik során a főiskolák, egyetemek hallgatói sok könyvet, forrásmunkát olvasnak el, kapcsolódva az egyes tantárgyak követelményeihez, írásbeli feladatokhoz. A hivatkozás annak a formája, hogy bemutassák, hogy mennyiségben és minőségben megfelelő olvasmányokat, előtanulmányokat végeztek el. Szükséges, hogy a másodlagos forrásokat mások munkájának felhasználását megadják annak érdekében, hogy ne kövessenek el plagizálást, az ötletek, megállapítások forrása követhető legyen az olvasó által. Plagizálás (ollózás, irodalmi lopás): az a cselekedet, amikor mások ötleteit, felfedezéseit, megállapításait sajátunkként tüntetjük fel. Referencia lista: írásbeli projektek, disszertációk, szakdolgozatok végén fel kell tüntetni a forrásokat, hivatkozásokat. Ez a referencia lista tartalmazza mindazokat a műveket (függetlenül attól, hogy (i) szó szerint, idéző jellel és az oldal megadásával vagy (ii) tartalmi, nem szó szerint kerülnek idézésre), melyeket a saját szöveg létrehozásához felhasznált a szerző, és ez alapján azonosíthatóak saját gondolatainak szerzői/forrásai. Szó szerinti (direkt) idézésnél kötelező megadni az oldalszámot. A különböző forrásokat, munkákat a szerzők szerint alfabetikus sorrendben kell felsorolni, először a szerző vezetéknevét, majd keresztnevének kezdőbetűjét (ha több keresztnév van, akkor azok kezdőbetűit). Ha ugyanannak a szerzőnek több műve került felhasználásra, akkor a legelső munkával kezdve időrendi sorrendben kell megadni azokat. A referencia listánál nem szükséges elkülöníteni a könyveket, folyóiratokat, és más forrásokat, alfabetikus sorrendben kell mindet felsorolni a Harvard-módszerben megadottak szerint. Megjegyzés: ha ugyanaz a szerző egynél többször kerül idézésre, időrendi sorrendet kell alkalmazni. Amennyiben egyazon szerzőnek ugyanabból az évből több referenciája is felsorolásra kerül, az évszám mögé tett betűvel lehet azokat megkülönböztetni, például 2003a, 2003b, 2003c. Bibliográfia (felhasznált irodalom): azoknak a műveknek a teljes listája, melyeket a szerző munkája elkészítéséhez felhasznált, igénybe vett. Általában azokat a műveket is tartalmazza, melyek nem kerülnek idézésre a szövegben. Amennyiben nincs külön referencia lista, akkor a bibliográfia a referenciákat is tartalmazza. Egyébként a bibliográfia csak azokat a műveket tartalmazhatja, melyeket a szerző saját véleményének kialakításában fontosnak ítélt meg. 22

24 1. A szakdolgozat tartalmi követelményei Szakdolgozatnak csak önálló munka fogadható el! A szakdolgozatból ki kell tűnnie, hogy a hallgató a szakdolgozat megírásához szükséges ismereteket egyetemi tanulmányai során kellő alapossággal elsajátította, a vonatkozó szakirodalomban jártas és az ott olvasottakat adekvát módon alkalmazni képes, a szakmához kapcsolódó kutatási módszereket ismeri, a megfelelőt kiválasztani és alkalmazni tudja, megfelelő képességgel rendelkezik ahhoz, hogy szakmáján belül egy adott problémát elméleti és gyakorlati síkon megközelítve kifejtsen, önálló véleményt alkosson, és megoldási javaslatot tegyen, a szakdolgozattal szemben támasztott stiláris követelményeknek megfelel; a szakmához és annak tudományterületeihez kapcsolódó szakkifejezéseket elsajátította, és helyesen alkalmazni tudja. A szakdolgozatnak a hagyományos hármas tagolást célszerű követnie. Bevezető rész: a megoldásra váró probléma, feladatok ismertetése, a témaválasztás indoklása, alkalmazásra kerülő kutatási módszertan ismertetése. Téma kifejtése: a probléma és annak tágabb összefüggésrendszerének bemutatása, a probléma részletezése, alternatívák felvetése, megoldási javaslatok. Befejező, záró gondolatok: a kutatás eredményeinek összefoglalása, önálló vélemény, javaslattétel. A szakdolgozat elkészítése során követelmény a kijelölt konzulens rendszeres felkeresése, aki a szakdolgozat szerkezeti kialakításában is segítséget tud adni! A belső konzulenst ennek megléte kötelező a hallgató választhatja ki, illetve az intézeti tanszék jelölheti ki a témának megfelelően. A szakdolgozat megírásához külső konzulens nem kötelező segítségét is igénybe veheti a hallgató. A szakdolgozatnak nyilatkozatot, részletes tartalomjegyzéket, jegyzeteket, bibliográfiát, a témától függően mellékleteket kell tartalmaznia. 23

25 2. A szakdolgozat formai követelményei 2.1. A szakdolgozat paraméterei Terjedelem: alapképzésen gépelt oldal ( ezer karakter), a mellékletek, táblázatok, grafikonok, fényképek stb., jegyzet nélkül! Egyidejűleg két specializációt végzett hallgató komplex szakdolgozata esetén gépelt oldal ( ezer karakter), a mellékletek, táblázatok, grafikonok, fényképek stb., jegyzet nélkül! Mesterképzésen gépelt oldal ( ezer karakter), a mellékletek, táblázatok, grafikonok, fényképek stb., jegyzet nélkül! A dolgozat legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a felső terjedelmi korlátot. Sortávolság: 1,5 Betűnagyság és típus: 12, újságokban szereplő betűtípusok (pl. Times New Roman) Margó: balról 4,00 cm, jobbról 2,5 vagy 2,54 cm Oldalszámozás: arab számokkal történik. A szakdolgozat első oldalaként szereplő tartalomjegyzéktől kezdve, folyamatosan végezzük. Az oldalszámok az oldallap alján vagy tetején középre kerüljenek. A szakdolgozat szövegét sorkizárt formában kell írni. A szakdolgozatot kétoldalas formában kell kinyomtatni és köttetni A szakdolgozat felépítése Kemény borító Üres fehér fedőlap Címoldal Titkosítási kérelem (esetleges) Konzulensi igazolás Hallgatói eredetiség nyilatkozat Köszönetnyilvánítás vagy ajánlás (nem kötelező eleme a szakdolgozatnak) Tartalomjegyzék (az első számozott oldal) Táblázatok, ábrák, illusztrációk jegyzéke (nem kötelező eleme a szakdolgozatnak) Rövidítések jegyzéke (nem kötelező eleme a szakdolgozatnak) Bevezetés (előszó) Maga a szakdolgozat törzsszövege Összefoglalás Jegyzetek (lábjegyzet alkalmazása esetén a jegyzet fejezet értelemszerűen elmarad) Függelékek, illetve mellékletek Mellékletek listája (csak ha valóban szükséges) Felhasznált irodalom Üres fehér zárólap Borító A szakdolgozatot két példányban kell kinyomtatni és köttetni. A szakdolgozat első példányát fekete bőrkötésben kell leadni. A másodpéldányok kötését egyénileg kell megoldani (pl. spirál, könyv, hőnyomás). 24

26 A fekete bőrkötésen arany betűkkel a következők szerepeljenek: Kétharmad magasságban középen: SZAKDOLGOZAT Jobb alsó sarokban: Hallgató neve elkészítés éve (csak évszám!) Címoldal Bal felső sarokban: BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Középen: A szakdolgozat címe Bal alsó sarokban: Konzulens neve beosztása (pl. tanársegéd, adjunktus, docens) Jobb alsó sarokban: Hallgató neve szak specializáció tagozat év Nyilatkozat A szakdolgozat szerzője büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a BGE KVIK képzésén, a képzési évben készített szakdolgozata saját, önálló munkája eredménye, a szakdolgozatban felhasznált adatokat a szerzői jogvédelem figyelembevételével alkalmazta. Ezen szakdolgozat semmilyen része nem került felhasználásra az egyetem vagy más oktatási intézmény más képzésén diplomaszerzés során Köszönetnyilvánítás A köszönetnyilvánítás kerülhet külön lapra, de az előszóba is, ha van. Ügyelni kell arra, hogy a köszönetnyilvánítás ne váljon üres udvariassági formulává. 25

27 Tartalomjegyzék A jó tartalomjegyzék tükrözi a szakdolgozat logikai felépítését. Fejezetekből, alfejezetekből és további egységekből áll. Ezek oldalszámát pontosan jelölni kell. 1. x o y o " z o.... A szöveg természetesen részletesebben is tagolható, de vigyázzunk, nehogy széttöredezzen, mert ez zavarja a gondolatmenet figyelemmel kísérését. Az egyes fejezetek tagoltsága a téma kifejtésének mélységétől függően természetesen eltérhet egymástól. Külön ellenőrizni szükséges, hogy a tartalomjegyzékben feltüntetett oldalszámok megegyeznek-e a szöveg valós oldalszámaival Előszó Az előszóban röviden vázoljuk a mű célját, az alkalmazott kutatási módszereket. Mindez kerülhet a Bevezetésbe, ebben az esetben az Előszó elmaradhat. Ha mégis marad, itt kaphat helyet a köszönetnyilvánítás is Mellékletek Táblázatok, diagramok, ábrák, képek, illusztrációk alátámasztják, színesítik a szakdolgozat mondanivalóját. Amennyiben az általuk közvetített információ a szakdolgozat lényegi, szerves része, akkor a szövegben kell elhelyezni, méghozzá közel a kettőt egymáshoz. (Lehetőleg ne kerüljön másik oldalra). Egy mondattal utalhatunk is arra, hogy az ábra, táblázat stb. adatai tanulmányozandók. Ha a kapcsolat kevésbé közvetlen, akkor a Mellékletbe kerül(het)nek. Csak a "díszítés" kedvéért nem célszerű mellékleteket alkalmazni, ez nem emeli a szakdolgozat színvonalát. Mellékletek jegyzetei Mind a Mellékletben, mind a szövegben szereplő mindenfajta ábrának, fényképnek, diagramnak, táblázatnak stb. meg kell adni a pontos forráshelyét. Ez történhet a Jegyzet fejezetben, az ábra, diagram stb. alatt közvetlenül. Megfelelő jelöléssel, számozással egyértelművé kell tenni, hogy melyik ábráról, diagramról stb. van szó. A szakdolgozatban alkalmazott ábrákhoz a forrást pontosan meg kell jelölni a következő minta szerint: 26

28 ... sz. ábra: A népszaporulat alakulása az időszámítás kezdetétől 2000-ig Mellékletek listája Ha a téma és az alkalmazott mellékletek nagy száma megkívánja, akkor a könnyebb áttekinthetőség kedvéért célszerű azokról egy listát készíteni és a szakdolgozat végére lefűzni. Ezt természetesen a tartalomjegyzékben is fel kell tüntetni. A mellékleteket szokták római számmal is jelölni és úgy hivatkozni rá a szövegben. A mellékletek bibliográfiai adatait is fel kell tüntetni Felhasznált irodalom Felhasznált irodalom zárja a szakdolgozatot. Itt vagy tematikusan vagy abc sorrendben (szakdolgozat esetén elég az utóbbi) fel kell sorolni azokat a könyveket, tanulmányokat, cikkeket, amiket a hallgató a szakdolgozat megírásakor felhasznált. A feltüntetendő adatok megegyeznek a jegyzeteknél felsoroltakkal, de itt az oldalszámokat már nem kell megadni. 3. Jegyzetek, hivatkozások A jegyzetek, hivatkozások elengedhetetlen részei a szakdolgozatnak. Legelső sorban a szövegben előforduló idézetek forrását adja meg. A szövegközi idézés főbb lehetőségei (Harvard-módszer) Egyetemünkön a Harvard-módszer szerint kell a szövegközi idézésnél eljárni, melynek különböző formáit adjuk meg a következőkben. Kérjük, munkájuk során csak ezeket a hivatkozási módokat használják! 27

29 3.1. Könyv A könyv esetében a következő adatokat kell az alábbi sorrendben megadni: Szerző/k és/vagy szerkesztő/k (vagy a szervezet/társaság, amennyiben a szerző nem szerepel; vagy a cím, ha szerző vagy szervezet nincs megadva; KISKAPITÁLIS BETŰKKEL) kiadás/megjelenés éve cím (dőlt/kurzív betűkkel) kiadás, kötet száma és fordítás (ha rendelkezésre áll) kiadó kiadás helye (város). A mű címét és a szerző nevét a címoldal alapján kell megadni, nem a könyvborítóról. A szerző nevét a következőképpen kell mindig megadni: - magyar név esetén vezetéknév és keresztnév első betűje, pont (pl. CSIZMADIA L.) - külföldi név esetén vezetéknév, vessző és keresztnév első betűje, pont (pl. KOTLER, P.) Ez a szabály minden referencia listára, felhasznált irodalom listára vonatkozik! A kiadásra vonatkozó részletes adatok (kiadó neve, kiadás helye, kiadás éve) általában a címoldal hátlapján találhatóak. Előfordul, hogy több évet is megadnak. Ebben az esetben az edition vagy ennek rövidítését edn kell megkeresni, és az ehhez tartozó évet kell használni. Amennyiben a könyv nem tartalmazza ezeket az adatokat, hivatkozásnál az n.d. (no date, jelentése: nincs kiadási év) és/vagy n.p. (no place, jelentése: nincs kiadás helye) rövidítéseket kell használni. (a könyvtárban é.n. = év nélkül; k.n. = kiadó nélkül; 3. kiad.) A könyvek szövegközi illetve felhasznált irodalomban való hivatkozásának lehetséges formáit vesszük most sorra figyelembe véve a különböző lehetőségeket. a. Egy szerző (i) Szó szerinti idézetnél: a könyvben szereplő eredeti szöveg idézőjel között, majd zárójelben a szerző neve, a kiadás éve és a pontos oldalszám, ahonnan szó szerint idézünk (BROWN, W. L. 2000, p.33). (ii) Tartalmi, nem szó szerinti idézetnél: BROWN (2000) álláspontja szerint vagy... a vezetőség felelőssége meghatározott (BROWN, W. L ). (iii) Referencia listánál vagy felhasznált irodalomnál: BROWN, W. L. (2000). Consumer Behaviour, Wiley & Sons, New York. b. Két szerző (i) Szó szerinti idézetnél: a könyvben szereplő eredeti szöveg idézőjel között, majd a szerzők neve, a kiadás éve és a pontos oldalszám, ahonnan szó szerint idézünk (BLACK. C. and WHITE, Z. 2001, p.33). A szerzők neve között - magyar nevek esetén az és, - külföldi nevek esetén az adott nyelvnek megfelelő kötőszó ( and, und ) szerepeljen! (ii) Tartalmi, nem szó szerinti idézetnél: BLACK and WHITE (2001) álláspontja szerint vagy a vezetés innovatív volt, de nem önálló (BLACK, C. and WHITE, Z. 2001). (iii) Referencia listánál vagy felhasznált irodalomnál: BLACK, C. and WHITE, Z. (2001). Psychology, 2nd. edn., Harper & Row, New York. c. Három vagy több szerző (i) Szó szerinti idézetnél: a könyvben szereplő eredeti szöveg idézőjel között, majd a szerzők neve, a kiadás éve és a pontos oldalszám, ahonnan szó szerint idézünk (BROWN, W. L. BLACK, C. WHITE, Z. and GREY, K. 2002, p.33). 28

30 (ii) Tartalmi, nem szó szerinti idézetnél: BROWN, BLACK, WHITE and GREY (2002) álláspontja szerint vagy a vezetés felelőssége korlátozott (BROWN, W. L. BLACK, C. WHITE, Z. and GREY, K 2002). Az (i) és (ii) pontoknál később használható a (BROWN és mások., 2002) forma, a nevek felsorolása helyett. (iii) Referencialistánál vagy felhasznált irodalomnál: BROWN, W. L., BLACK C., WHITE, Z. and GREY. K. (2002). Managers, Addison Wesley, Wokingham. d. Ismeretlen, névtelen / szerző nélkül Amikor a szerző neve nincs pontosan megjelölve, megadva, de szerepel egy szervezet neve, akkor a szervezet nevét kell használni, például (Mintel, 1999). Ha nem lehet beazonosítani a szerzőt, két megoldás lehetséges: vagy az Ismeretlen (rövidítve: Ism.) (Ism., 2003) formulát, vagy a könyv címét ha nem túl hosszú lehet használni (Vezetési stílusok, 2003). e. Két vagy több szöveg, különböző szerzőktől Ebben az esetben a szerzőket és a kiadás évét pontosvesszővel különítjük el egymástól, és kétféle sorrendben adhatjuk meg: (i) időrendi sorrendben (BROWN, W. L. 2000; BLACK, C. and WHITE, Z. 2001; BLACK, C. WHITE, Z. and GREY, K. 2002) vagy (ii) betűrendi sorrendben (BLACK, W. L. and WHITE, Z. 2001; BLACK, W. L. WHITE, Z. and GREY, K. 2002; BROWN, W. L. 2000). f. Azonos szerző egynél több munkája Ez az eset akkor fordulhat elő, amikor egy szerző elképzeléseinek összegzése több munkából történik, melyek egy adott időszakban (például 2000-ben és 2001-ben) íródtak. Ilyenkor a következőképpen kell eljárni: (BROWN, W. L. 2000; 2001a; 2001b). A műveket a referencialistában, a felhasznált irodalomnál a korábbiaknak megfelelően külön-külön fel kell sorolni fentiek szerint. g. Másodlagos források Olyan hivatkozást jelent, amikor egy szerző más szerző művéből idéz munkájában. Ebben az esetben célszerű az eredeti forrásban utána nézni, és azt idézni. Ha mégis a másodlagos forrást kell használni, mindkét/mindegyik szerző nevét fel kell tüntetni. (i) Szószerinti idézetnél: a feladatorientált vezetés elavult (VIOLET, A. idézi BROWN, W. L. 2000, p.23). (ii) Tartalmi, nem szó szerinti idézetnél: VIOLET (Idézi BROWN, W. L. 2000) álláspontja szerint (iii) Referencia listánál vagy felhasznált irodalomban: VIOLET, A. (2000). Management in the future. In R. BROWN (ed.) Management paradigms, Blackwell, Oxford, pp.108. Fontos megjegyzés: másodlagos referenciák vagy referencia kivonatok használata csak akkor megengedett, ha az eredeti szöveg nem található vagy nem lehet hozzájutni. Túl sok másodlagos forrás használata csökkenti az írás hitelességét. 29

FOSZK Kereskedelem és Marketing szak

FOSZK Kereskedelem és Marketing szak FOSZK Kereskedelem és Marketing szak TÁJÉKOZATÓ A PROJEKTMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAIRÓL 2014/2015. tanév Alapvető követelmény, hogy a projektmunka témája kapcsolódjon a FOSZK Kereskedelem és

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. Alapképzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók számára

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. Alapképzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók számára ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Alapképzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók számára EDUTUS FŐISKOLA 2016. 1 Tartalom Előszó... 4 1. A szakdolgozat

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei A záróvizsgára bocsátás feltétele a konzulens által jóváhagyott szakdolgozat benyújtása. A szakdolgozat tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA I. A SZAKDOLGOZAT CÉLJA A szakdolgozat készítésének célja, hogy tanúsítsa a hallgató tudását és szakértelmét valamely általa választott témában, a választott

Részletesebben

55 812 01 0010 55 02 Vendéglátó szakmenedzser Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser

55 812 01 0010 55 02 Vendéglátó szakmenedzser Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Intézményi azonosító: FI 74250 4401 Nyíregyháza Sóstói út 31/B. Tel: 42/599-400 Fax: 42/402-485 SZAKDOLGOZATI LAP Szakirányú továbbképzéshez Név : NEPTUN-kód : Szakirányú továbbképzés:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon Nyíregyháza 2014 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A szakdolgozati témák meghirdetésének rendje

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT A SZERZŐ NEVE 2010.

SZAKDOLGOZAT A SZERZŐ NEVE 2010. SZAKDOLGOZAT A SZERZŐ NEVE 2010. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Intézet neve A SZAKDOLGOZAT CÍME Belső konzulens (+beosztása): Intézeti igazgató (+beosztása): Külső konzulens

Részletesebben

Útmutató a diplomamunka készítéséhez Geográfus mesterszakos hallgatók számára

Útmutató a diplomamunka készítéséhez Geográfus mesterszakos hallgatók számára 2. melléklet Útmutató a diplomamunka készítéséhez Geográfus mesterszakos hallgatók számára 1. A diplomamunka készítésének feltételei A diplomamunka elkészítésével kapcsolatban a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti

Részletesebben

2016. július 1. 2016. december 20. konzulensének visszaigazolása Kutatási terv leadása a témavezető tanárnak (belső konzulensnek)

2016. július 1. 2016. december 20. konzulensének visszaigazolása Kutatási terv leadása a témavezető tanárnak (belső konzulensnek) MAGYAR NYELVŰ NAPPALI BA KÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK A szakdolgozati témák meghirdetése 2016. március 11. 2016. október 7. Hallgatók szakdolgozati témaválasztása és a szakdolgozat jelentkezési

Részletesebben

Útmutató szakdolgozatok készítéséhez Ez az útmutató a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán készülő szakdolgozatokkal

Útmutató szakdolgozatok készítéséhez Ez az útmutató a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán készülő szakdolgozatokkal Útmutató szakdolgozatok készítéséhez Ez az útmutató a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán készülő szakdolgozatokkal kapcsolatos formai követelményeket tartalmazza. A dolgozat

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Oxyologia Tanszék Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Nyíregyháza, 2002. Tartalomjegyzék Bevezető I. Témaválasztás, általános tájékozódás 1.) Témaválasztás

Részletesebben

A szakdolgozatok tartalmi és formai követelményei

A szakdolgozatok tartalmi és formai követelményei A szakdolgozatok tartalmi és formai követelményei A szakdolgozat tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős hallgató számot ad arról, hogy képes a választott témájában elmélyült kutatást végezni, a szakirodalmi

Részletesebben

Szakdolgozat, diplomamunka írása, tartalmi és formai követelményei

Szakdolgozat, diplomamunka írása, tartalmi és formai követelményei Szakdolgozat, diplomamunka írása, tartalmi és formai követelményei 1 Összefoglaló A szakdolgozat, diplomamunka tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős hallgató számot ad arról, hogy képes a választott

Részletesebben

A tanulóknak a záródolgozatot az alábbi tartalmi, szerkesztési, terjedelmi elıírások figyelembevételével kell összeállítaniuk:

A tanulóknak a záródolgozatot az alábbi tartalmi, szerkesztési, terjedelmi elıírások figyelembevételével kell összeállítaniuk: ZÁRÓDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK ELİÍRÁSAI, HATÁRIDİK IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2359-06 Az idegenforgalmi vállalkozások hatékony mőködtetése

Részletesebben

GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI

GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI GYŐR, 2015 1 1. BEVEZETÉS 1.1. A szakdolgozat célja A hallgató a szakdolgozatban bizonyítja

Részletesebben

55 810 01 0010 55 05 Gépipari mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 05 Gépipari mérnökasszisztens Mérnökasszisztens A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA I. Szakdolgozat készítése Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA A BME TVSZ 20 alapján: A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez az MSc/MA képzésben,

Részletesebben

a diplomamunka elkészítéséhez

a diplomamunka elkészítéséhez Ú T M U T A T Ó a diplomamunka elkészítéséhez Debrecen 2016. Bevezetés A módszertani útmutató célja, hogy a diplomamunka tartalmi és formai követelményeit ismertesse, és egyben segítséget nyújtson a sikeres

Részletesebben

Útmutató a diplomaterv / szakdolgozat elkészítéséhez a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán

Útmutató a diplomaterv / szakdolgozat elkészítéséhez a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán Útmutató a diplomaterv / szakdolgozat elkészítéséhez a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán A Műszaki Földtudományi Karon a végzős hallgató (továbbiakban jelölt) csak olyan diplomamunkát / diplomatervet

Részletesebben

A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása - Hallgatók számára -

A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása - Hallgatók számára - Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása - - 2014 Pszichológiai Intézet A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása

Részletesebben

ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS HALLGATÓINAK Hódmezővásárhely 2010. TARTALOMJEGYZÉK A szakdolgozat készítésének törvényi háttere, indoka

Részletesebben

A szakdolgozatokra vonatkozó elvárások

A szakdolgozatokra vonatkozó elvárások Dunaújvárosi Főiskola Informatikai Intézet A szakdolgozatokra vonatkozó elvárások A szakdolgozat készítésének célja A szakdolgozat elkészítésével és megvédésével a jelölt bizonyítja, hogy az adott szakmában

Részletesebben

A szakdolgozatok tartalmi, formai és értékelési követelményei az Egészségügyi szervező alapszakon. 2. Szakdolgozat témája, témavezető, konzulens

A szakdolgozatok tartalmi, formai és értékelési követelményei az Egészségügyi szervező alapszakon. 2. Szakdolgozat témája, témavezető, konzulens A szakdolgozatok tartalmi, formai és értékelési követelményei az Egészségügyi szervező alapszakon Hatályos: 2007. 12. 01-től Kiegészítés, a szakdolgozat elkészítésének általános rendjéről szóló, a Debreceni

Részletesebben

Szakdolgozatok és TDK dolgozatok formai követelményei

Szakdolgozatok és TDK dolgozatok formai követelményei Szakdolgozatok és TDK dolgozatok formai követelményei Bioenergia tehetséggondozási műhely 1. előadás Összeállította: Prof. dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Támogató: Oktatásért Közalapítvány, Felsőoktatási,

Részletesebben

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. (ápoló szakirány számára)

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. (ápoló szakirány számára) Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez (ápoló szakirány számára) 2010/2011. tanév Tartalom: Tájékoztató a szakdolgozat elkészítésének

Részletesebben

5. számú melléklet A szakdolgozatok, diplomamunkák készítésének szabályai

5. számú melléklet A szakdolgozatok, diplomamunkák készítésének szabályai TVSZ. 5. számú melléklet A szakdolgozatok, diplomamunkák készítésének szabályai 1. Az alapképzésben részt vevő hallgató a Képzési és Kimeneti Követelményekben meghatározott szakdolgozatot, a mesterképzésben

Részletesebben

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez gyógytornász szakirány számára 2010/11. tanév Tartalomjegyzék 1. Tájékoztató a szakdolgozat elkészítésének

Részletesebben

A TANÁRI SZAKDOLGOZAT 1 2 3 4 5

A TANÁRI SZAKDOLGOZAT 1 2 3 4 5 A TANÁRI SZAKDOLGOZAT 1 2 3 4 5 I. A TANÁRI SZAKDOLGOZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE, ELŐFELTÉTELEI ÉS LEÍRÁSA A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 60. -a 6 rendelkezik a záróvizsgáról, mely a tantervben

Részletesebben

Útmutató a szakdolgozat megírásához

Útmutató a szakdolgozat megírásához Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Útmutató a szakdolgozat megírásához A Gyógyszertárvezetés, -üzemeltetés, a Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet, a Gyógyszerészi

Részletesebben

55 810 01 0010 55 13 Villamosmérnök-asszisztens Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 13 Villamosmérnök-asszisztens Mérnökasszisztens A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szakdolgozati szabályzat

Szakdolgozati szabályzat PTE Illyés Gyula Kar Szekszárd Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Szakdolgozati szabályzat A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról (diplomamunkáról) szóló 59-60.

Részletesebben

A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók

A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók Tervezet v. 0,12 A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók Kovács Zoltán, egyetemi tanár, szakvezetı Pató Gáborné Szőcs

Részletesebben

Útmutató a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékén készülő szakdolgozatok szerzői részére

Útmutató a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékén készülő szakdolgozatok szerzői részére Alapelvek Útmutató a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékén készülő szakdolgozatok szerzői részére 1. A szakdolgozat a hallgatói számonkérés sajátos formája, melyben a hallgató

Részletesebben

Szerzőinknek A folyóiratunkba szánt kéziratok tartalmi és formai követelményei

Szerzőinknek A folyóiratunkba szánt kéziratok tartalmi és formai követelményei Szerzőinknek A folyóiratunkba szánt kéziratok tartalmi és formai követelményei Szerzők, témák, szerkesztési elvek A Területi Statisztika szerkesztősége az eddigi szerzők megbecsülése és megtartása mellett

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZATRA ÉS ÉVFOLYAMDOLGOZATRA VONATKOZÓ RENDJÉRŐL

ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZATRA ÉS ÉVFOLYAMDOLGOZATRA VONATKOZÓ RENDJÉRŐL ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZATRA ÉS ÉVFOLYAMDOLGOZATRA VONATKOZÓ RENDJÉRŐL 1. Az útmutató hatálya kiterjed a kar valamennyi képzésére, ahol a képesítési követelmények

Részletesebben

Útmutató a Kutatási (K, NN, ANN) és a Fiatal kutatói (PD) alapkutatási pályázatokhoz 2013

Útmutató a Kutatási (K, NN, ANN) és a Fiatal kutatói (PD) alapkutatási pályázatokhoz 2013 Útmutató a Kutatási (K, NN, ANN) és a Fiatal kutatói (PD) alapkutatási pályázatokhoz 2013 2012. december 17. A Pályázati felhívás és jelen Pályázati útmutató letölthető az alábbi címen: http://www.otka.hu/palyazatok/aktualis-otka-palyazatok

Részletesebben

Eljárási követelmények szakdolgozat/projektmunka feltöltéshez, leadáshoz a BGE KVIK

Eljárási követelmények szakdolgozat/projektmunka feltöltéshez, leadáshoz a BGE KVIK Eljárási követelmények szakdolgozat/projektmunka feltöltéshez, leadáshoz a BGE KVIK FOSZK, alapképzés (BSc/BA) és mesterképzés (MSc/MA) hallgatói számára A szakdolgozat/projektmunka leadásának lépései

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KARON

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KARON ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KARON 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 2. A szakdolgozati témák meghirdetésének rendje, a téma választása...4 3. A

Részletesebben

55 345 01 0010 55 04 Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 04 Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA TANSZÉK

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA TANSZÉK SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA TANSZÉK Melléklet a kari Záróvizsga Szabályzathoz DIPLOMAMUNKAKÉSZÍTÉSI ÚTMUTATÓ A mérnök- és gazdaságinformatikus alap- és mesterképzést lezáró

Részletesebben

A tanulóknak a záródolgozatot az alábbi tartalmi, szerkesztési, terjedelmi előírások figyelembevételével kell összeállítaniuk:

A tanulóknak a záródolgozatot az alábbi tartalmi, szerkesztési, terjedelmi előírások figyelembevételével kell összeállítaniuk: ZÁRÓDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI, HATÁRIDŐK IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2359-06 Az idegenforgalmi vállalkozások hatékony működtetése

Részletesebben

A szakdolgozat készítésének folyamata, tartalmi és formai követelményei

A szakdolgozat készítésének folyamata, tartalmi és formai követelményei A szakdolgozat készítésének folyamata, tartalmi és formai követelményei A hallgatók szakdolgozatának elkészítését a tanszékek által szervezett formában (szakszemináriumokon), vagy egyéni foglalkozások

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó

SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó írásbeli dolgozatok készítéséhez 2005. S Z O L N O K Összeállította: Fülöp Tamás főiskolai adjunktus Átdolgozta: Mészáros Ádám tanársegéd Konzulens és lektor Dr. Kacsirek

Részletesebben

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat?

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat? Szakdolgozat GYIK szerző: Pusztai Csaba, adjunktus, Közgazdaságtan és Jog Tanszék, EKF, Eger Mi az a vázlat? Elvárásként szerepel a GTI szempontrendszerében az, hogy az őszi félévben a szakdolgozó elkészítsen

Részletesebben

MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára. 2016. február 8. Schmidt Andrea Elméleti Intézet schmidt@mome.hu

MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára. 2016. február 8. Schmidt Andrea Elméleti Intézet schmidt@mome.hu MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára 2016. február 8. Schmidt Andrea Elméleti Intézet schmidt@mome.hu A szakdolgozattal kapcsolatos információk elérhetősége ETR Dokumentumok/ MOME Dokumentumok/

Részletesebben

54 542 01 0010 54 02 Ruhaipari technikus Könnyűipari technikus

54 542 01 0010 54 02 Ruhaipari technikus Könnyűipari technikus A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Földy Erika. A szakmai önéletrajztól a művészeti kritikáig (Az. alkotói tevékenység komplex megjelenítése,

MUNKAANYAG. Földy Erika. A szakmai önéletrajztól a művészeti kritikáig (Az. alkotói tevékenység komplex megjelenítése, Földy Erika A szakmai önéletrajztól a művészeti kritikáig (Az alkotói tevékenység komplex megjelenítése, önértékelés, és szakmai kommunikáció) A követelménymodul megnevezése: Művészetelméleti alapozás

Részletesebben

Szakdolgozat készítésére vonatkozó előírások

Szakdolgozat készítésére vonatkozó előírások Szakdolgozat készítésére vonatkozó előírások A Tanulmányi Ügyrend V. része a Terméktervező Intézet kiegészítésével (Az intézeti kiegészítések más színnel és betűtípussal olvashatók.) SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA

Részletesebben

Kulcsár Béla. Szakdolgozat és a védése - a bemutató / előadás felépítése - 2015-02-13. Feladat. 2014/15. tavasz. Bemutató (előadás) felépítése

Kulcsár Béla. Szakdolgozat és a védése - a bemutató / előadás felépítése - 2015-02-13. Feladat. 2014/15. tavasz. Bemutató (előadás) felépítése Kulcsár Béla Szakdolgozat és a védése - a bemutató / előadás felépítése - 2015-02-13 Feladat A záróvizsga (államvizsga) kötelező része: Egy önálló kb. 8 perces szakdolgozati előadás tartása, mely fő célja

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre 1. Általános információk, rendezők A rendezvény szervezője:

Részletesebben

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv?

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? Készítették: Névery Tibor és Széll Ildikó PPKE I. évf. kiadói szerkesztő hallgatók, közösen 1 BEVEZETŐ Az elektronikus könyv valamilyen

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE A Tanulmányi és vizsgaszabályzat kari kiegészítése 62. (17) Korrekciós vizsga: sikeres vizsga javítása ugyanabban a félévben. Egy félévben egy tárgy

Részletesebben

(Az Ügyrend 3. sz. melléklete) Készítette: Sominé Fenyvesi Olga könyvtárigazgató. Jászberény, 2012. június 14.

(Az Ügyrend 3. sz. melléklete) Készítette: Sominé Fenyvesi Olga könyvtárigazgató. Jászberény, 2012. június 14. A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) Készítette: Sominé Fenyvesi Olga könyvtárigazgató Jászberény,

Részletesebben

Pályamunka feltöltése és nevezés a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára

Pályamunka feltöltése és nevezés a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára Pályamunka feltöltése és nevezés a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára Az OTDK-ra beadandó pályamunka felöltése és a nevezés az OTDT online rendszerén (http://online.otdk.hu) keresztül történik.

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JEDLIK ÁNYOS GÉPÉSZ-, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET INFORMATIKA TANSZÉK A féléves programozási feladatok készítésének általános szabályai INFORMATIKA TANSZÉK 2011 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MÁRCIUS 30. MÁRCIUS 20. ÁPRILIS 20. 2013. MÁJUS 9-10.

MÁRCIUS 30. MÁRCIUS 20. ÁPRILIS 20. 2013. MÁJUS 9-10. 2013. MÁJUS 9-10. A JELENTKEZÉS MÁRCIUS 20. A DOLGOZAT KIVONATÁNAK MÁRCIUS 30. HATÁRIDEJE: LEADÁSI HATÁRIDEJE: A DOLGOZAT LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: ÁPRILIS 20. PÁLYÁZHATÓ SZAKOSZTÁLYOK: Angol nyelv és irodalom

Részletesebben

KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURÁNYI ISTVÁN

KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURÁNYI ISTVÁN KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURÁNYI ISTVÁN Foglalkoztatáspolitika: problémák és megoldások (Csoba Judit Czibere Ibolya [szerk.]: Tipikus munkaerõ-piaci problémák atipikus megoldások, Kossuth Egyetemi Kiadó,

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

A tételsor a 6/2010. (IX. 29.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 6/2010. (IX. 29.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2602-06/4 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben

A Tudományos Diákköri dolgozat tartalmi és formai követelményei

A Tudományos Diákköri dolgozat tartalmi és formai követelményei A Tudományos Diákköri dolgozat tartalmi és formai követelményei (1) A Tudományos Diákköri dolgozatnak tartalmaznia kell az áttanulmányozott irodalmat, valamint a vizsgálati módszer és a kapott eredmény

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ a WJLF hittanár-nevelő tanár mesterszakos hallgatói számára, 2014

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ a WJLF hittanár-nevelő tanár mesterszakos hallgatói számára, 2014 SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ a WJLF hittanár-nevelő tanár mesterszakos hallgatói számára, 2014 Tartalom: A/ Szabályzat B/ Tájékoztató és ajánlások C/ Mellékletek: a szükséges, letölthető űrlapok

Részletesebben

Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez

Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez I. Általános tudnivalók 1. A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő önálló munkán alapuló írásbeli mű, amely a hallgató alapos szakmai ismereteit bizonyítja.

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Publikáció (szóbeli és írásbeli) készítés KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Szakdolgozat, diplomadolgozat 15. elıadás 29-30.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ DIPLOMATERV KÉSZÍTÉSÉHEZ (Kredites Településmérnöki- és BSC településtervezés szakirányos Építész szakos hallgatók számára)

ÚTMUTATÓ DIPLOMATERV KÉSZÍTÉSÉHEZ (Kredites Településmérnöki- és BSC településtervezés szakirányos Építész szakos hallgatók számára) SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI INTÉZET TELEPÜLÉSI SZAKCSOPORT ÚTMUTATÓ DIPLOMATERV KÉSZÍTÉSÉHEZ (Kredites Településmérnöki- és BSC településtervezés szakirányos Építész

Részletesebben

FÖLDTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

FÖLDTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA FÖLDTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA Az osztályhoz tartozó, doktori ügyekben eljáró bizottság: Földtudományi Doktori Bizottság TARTALOM Ügyrend...3 Az MTA Földtudományok Osztályának doktori követelményrendszere...12

Részletesebben

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon:

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon: SULISTAT RENDSZER ismertető anyag Budapest, 2004 július Készítette: UFO-INFO Bt., Újfalusi Krisztián UFO-INFO Bt. SuliStat Rendszer Ismertetője 1 / 13 BEVEZETÉS Ez a dokumentáció az UFO-INFO Bt. által

Részletesebben

INFORMATIKAI FELÜLET KITÖLTÉSE

INFORMATIKAI FELÜLET KITÖLTÉSE INFORMATIKAI FELÜLET KITÖLTÉSE A pályázati felület használata A pályázatot az útmutatóban megadott informatikai felületen kell feltölteni. Az informatikai felület használatában az ott elérhető súgó funkció

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony 1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI 1. sz. melléklet Az iskolai

Részletesebben

Csík Tibor: Egy közgyűjtemény és használó

Csík Tibor: Egy közgyűjtemény és használó Csík Tibor: Egy közgyűjtemény és használó I. rész Minden intézmény számára elsőrendű fontosságú, hogy munkájáról visszajelzést kapjon, szolgáltatás nyújtójaként ismerje használóit és azok igényeit. Különösen

Részletesebben

Kultúra Program (2007-2013)

Kultúra Program (2007-2013) Kultúra Program Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség Tudnivalók pályázóknak 1.2.1 terület Kultúra Program (2007-2013) 2011. júliusi változat 1 BEVEZETÉS Jogi nyilatkozat: Az alábbiakban

Részletesebben

Dr. Pétery Kristóf: Word 2003 magyar nyelvű változat

Dr. Pétery Kristóf: Word 2003 magyar nyelvű változat 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

Szakdolgozat tájékoztató

Szakdolgozat tájékoztató Szakdolgozat tájékoztató Szoftverfejlesztő - 54 213 05 képzésben résztvevőknek Az 54 213 05 azonosító számú, Szoftverfejlesztő képzésben a szakmai vizsgára bocsátás feltétele záródolgozat készítése. A

Részletesebben

Diplomaterv Portál. Elektronikus szakdolgozat és diplomaterv nyilvántartó és archiváló rendszer. Felhasználói útmutató v11

Diplomaterv Portál. Elektronikus szakdolgozat és diplomaterv nyilvántartó és archiváló rendszer. Felhasználói útmutató v11 Elektronikus szakdolgozat és diplomaterv nyilvántartó és archiváló rendszer v11 Tevesz Gábor 2013. február 8. Bevezetés A 2010/11 tanév kezdetétől a Villamosmérnöki és Informatikai Kar a Szakdolgozat készítés

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE ÉS KÖVETELMÉNYEI AZ SZTE FOGORVOSTUDOMÁNYI KARON

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE ÉS KÖVETELMÉNYEI AZ SZTE FOGORVOSTUDOMÁNYI KARON 8/c. sz. melléklet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE ÉS KÖVETELMÉNYEI AZ SZTE FOGORVOSTUDOMÁNYI KARON 1. A DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A diplomamunka célja: a fogorvos- és a szakképzéshez szükséges

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Jogász szak. Záróvizsga Szabályzata

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Jogász szak. Záróvizsga Szabályzata A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Jogász szak Záróvizsga Szabályzata 2013. a 2013. május 23-án elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Oldal 1 / 23 A ZÁRÓVIZSGA

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2005/2006. II. I. A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSSEL KAPCSOLATOS TEENDŐK ÉS HATÁRIDŐK 1. A szakdolgozati

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI STATISZTIKAI

A FELSŐOKTATÁSI STATISZTIKAI KÉZIKÖNYV A FELSŐOKTATÁSI STATISZTIKAI ADATGYŰJTÉSHEZ 2003.. STA2000 - Kézikönyv a felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtéshez Készítette Oktatási Minisztérium Közgazdasági Főosztály Statisztikai Osztály

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁST TÁMOGATÓ ELEKTRONIKUS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER (ÉTDR)

AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁST TÁMOGATÓ ELEKTRONIKUS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER (ÉTDR) AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁST TÁMOGATÓ ELEKTRONIKUS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER (ÉTDR) Dr. PAPP FERENC 2013. május 28. AZ ÉTDR MŰKÖDÉSÉRŐL, KONCEPCIÓJÁRÓL ÁLTALÁBAN A VÁLLALKOZÓI ADMINISZTRATÍV

Részletesebben

Diplomamunkák, szakdolgozatok és Önálló labor dokumentációk formai és tartalmi követelményei

Diplomamunkák, szakdolgozatok és Önálló labor dokumentációk formai és tartalmi követelményei Diplomamunkák, szakdolgozatok és Önálló labor dokumentációk formai és tartalmi követelményei Takách Géza NYME FMK Informatikai és Gazdasági Intézet 2008. január 24 Az Önálló labor tárgy keretében beadott

Részletesebben

Az iskolai könyvtár működési szabályzata

Az iskolai könyvtár működési szabályzata Városligeti Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1146. Budapest, Hermina út 9-15. Az iskolai könyvtár működési szabályzata Az SZMSZ 1. melléklete Bevezetése: 2013. március 27. Vizi Andrea

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Wesley János Lelkészképző Főiskola Szociális munka szak 2010 október TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE... 4 II. 1. Témaválasztás, leadás, felmentés...

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Pedagógiai Intézet SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szarvas 1. A szakdolgozat célja és szerepe A szakdolgozat eredményes megírásával és megvédésével

Részletesebben

Instrukciók a szerzők számára

Instrukciók a szerzők számára Instrukciók a szerzők számára Általános információk Az Erdészettudományi Közlemények évente legalább egy alkalommal megjelenő tudományos lap. Lektorált magyar nyelvű, hazai, illetve közép-európai vonatkozású

Részletesebben

NEPTUN_TÖRZS. (Funkcionális leírás)

NEPTUN_TÖRZS. (Funkcionális leírás) #+$k NEPTUN_TÖRZS NEPTUN_TÖRZS (Funkcionális leírás) S Budapest, 2002 #+ $k NEPTUN_TORZS NEPTUN_TÖRZS Tartalom TARTALOM... 2 1. BEVEZETÉS... 5 2. BELÉPÉS A RENDSZERBE... 6 3. ÚJ EGYÉN FELVÉTELE... 9 3.1

Részletesebben

TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK

TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 1. Az osztott képzésben megvalósuló tanári mesterszakon tanulmányokat folytató

Részletesebben

UTAZÁS ÉS TURIZMUS KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA

UTAZÁS ÉS TURIZMUS KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA Utazás és turizmus középszint gyakorlati vizsga 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA UTAZÁS ÉS TURIZMUS KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Általános javítási

Részletesebben

Prezentáció használata

Prezentáció használata Prezentáció használata A számítógép alkalmazásának egyik lehetséges területe, amikor a számítógépet mint segédeszközt hívjuk segítségül, annak érdekében, hogy előadásunk vagy ismertetőnk során elhangzottakat

Részletesebben

Pályázati útmutató. Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj a konvergencia régiókban

Pályázati útmutató. Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj a konvergencia régiókban Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben

I. Bevezetés... 3 II. Jogszabály tervezetére vonatkozó általános rendelkezések... 3 1. A jogszabály tervezetének a megszövegezésére vonatkozó

I. Bevezetés... 3 II. Jogszabály tervezetére vonatkozó általános rendelkezések... 3 1. A jogszabály tervezetének a megszövegezésére vonatkozó SEGÉDLET AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MEGALKOTÁSÁHOZ A JOGSZABÁLYSZERKESZTÉSRŐL SZÓLÓ 61/2009. (XII. 14.) IRM RENDELET ALAPJÁN Készítette: dr. Antalóczi-Szilágyi Adrienn dr. Karvalics Katalin dr. Kiss Bernadett

Részletesebben

Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra

Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra Fogalmak: Referenciák (hivatkozások): Plagizálás (ollózás, irodalmi lopás) Referencia lista (hivatkozási jegyzék) Bibliográfia (felhasznált irodalom):

Részletesebben

Tartalmi útmutató a projektfeladat és a diplomamunka megírásához

Tartalmi útmutató a projektfeladat és a diplomamunka megírásához Tartalmi útmutató a projektfeladat és a diplomamunka megírásához A BME Üzleti Tudományok Intézet mesterképzéseinek hallgatói számára 2015 ősz Tartalom 1. Kedves hallgatónk!... 2 2. Mi a teljesítendő feladat?...

Részletesebben

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat:

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Karbantartás Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Jelszó módosítása: A felhasználói jelszavunkat módosíthatjuk ebben a menüpontban, a régi jelszavunk megadása után. Általánosan

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú angol és német nyelvi bemeneti mérések eredményeinek elemzése

A 2008/2009. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú angol és német nyelvi bemeneti mérések eredményeinek elemzése Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A 2008/2009. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú angol és német nyelvi bemeneti mérések eredményeinek elemzése 2009. március

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar. Útmutató a szakdolgozat szerkesztéséhez

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar. Útmutató a szakdolgozat szerkesztéséhez Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Útmutató a szakdolgozat szerkesztéséhez Sarbó Gyöngyi 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 ELŐSZÓ... 2 ALAPOK... 3 TERJEDELEM ÉS MÉRET... 3 FORMAI

Részletesebben