MELLÉKLET. 1. A köszönés tanítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MELLÉKLET. 1. A köszönés tanítása"

Átírás

1 MELLÉKLET Ebben a fejezetben néhány konkrét eljárást mutatunk be kollégáinknak az ötletadás, a megoldás keresésére késztetés szándékával abból a gyakorlati munkából, amelyet Tánczos Ibolya gyakorlatvezető tanítónő az Illyés Alapítvány ösztöndíjasaként A tanulás tervezése és irányítása a nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési programban (OPI., Bp., 1985.) című munka alapján, a Zsolnaimódszert használva éveken át sikerrel végzett. A tanítónő a pedagógiai programcsomagot 1986 óta tanulmányozta, ismerte és alkalmazta. Ízelítőül pár feladattípus feldolgozását, megoldását mutatjuk be. 1. A köszönés tanítása Azért feltétlenül szükséges, mert a kapcsolatfelvételnek a legelső követelménye. A köszönés tanításán a köszönés nyelvi formáinak megtanítását értjük. Természetesen a gyermekek és gyermekek felnőttek között használt nyelvi formákra gondolunk: o Jó napot kívánok! o Jó estét kívánok! o Jó reggelt kívánok! o Viszontlátásra! o Kezét csókolom! o Szia! o Szervusz! stb. A nyelvi formák megtanítása mellett nagyon fontos a köszönésre vonatkozó illemszabályok ismertetése, valamint a napi gyakorlatban ezek megtartása. Tehát az illemtudó köszönés gyakoroltatásával a köszönési szokásokat alakítjuk. A köszönésre vonatkozó legfontosabb tudnivalókról röviden. Mikor illik köszönnie egy gyermeknek? o Ha ismerősökkel találkozik, ha megérkezik valahová, vagy távozik valahonnan; o ha szülei, barátai társaságában olyan emberekkel találkozik, akiket csak ők ismernek; o ha valakitől kérni, kérdezni akar valamit, előbb illik köszönni, akár ismerős, akár nem. Például: az üzletben a kiszolgálónak, fizetéskor a pénztárosnak stb. 166

2 Hogyan kell viszonyulni ahhoz, akinek köszönünk? o Illik ránézni arra, akinek köszönünk. o Ha lehet és szükséges, egész testünkkel forduljunk feléje. o Köszönés közben egyenesen ülünk vagy állunk. o Ügyelni kell arra, hogy akinek köszönünk, az meghallja, észrevegye és meg is értse a köszönést. Hogyan tanítjuk a köszönést? A köszönés tanítása gyakran kapcsolódik a megszólítás és a bemutatkozás tanításához, vagy ezen szövegtípusok gyakorlásához. A köszönés tanítása három szakaszra bontható: o köszönésre vonatkozó legfontosabb illemszabályok ismertetése; o a nyelvi formák tanulása; o az illemtudó köszönés gyakorlása mindennapi helyzetekben. Gyakorlatok az illemtudó köszönés gyakorlására mindennapi helyzetekben Játsszátok el, mit kell tennetek, ha: o beléptek az osztályba, ahol már néhány osztálytársatok ül. o tanítótokkal találkoztok az iskola folyosóján. o elindultok otthonról az iskolába. o a szomszéd néni jön szembe veletek a lépcsőn. o beléptek a könyvtárba. o az osztálytársatok édesanyjával találkoztok a boltban. o azzal a doktor bácsival találkoztok az autóbuszon, akihez édesanya el szokott vinni, amikor beteg vagy. o hazaindultok a játszótérről, de néhány barátotok még ott marad. Az illemtudó és a hibás köszönés párhuzamos illusztrálása után a tanulóknak dönteniük kell, hogy melyik helyzetet tartják helyesnek. Válaszaikat meg is kell indokolniuk. A tanulóknak a köszönő artikulációjára és hangerejére is figyelniük kell! Az illemtudó köszönést gyakoroltassuk a különböző napszakoknak megfelelően, különböző életkorú személyeknek, valóságos helyzetekben. Spontán helyzetekben a gyermekeket következetesen figyeljük meg, észrevételeinket elemezzük közösen. 167

3 A köszönés nem köszönés megállapításakor nem kevésbé fontos a köszönés módjának szakszerű értékelése. Az értékelés vonatkozhat a hangerőre, az artikulációra, a fejhajtásra, a testtartásra, a térközre, egyszóval a nem-verbális kommunikáció fejlesztésére is. A zárkózott, félénk gyermekeknek, akik azért nem köszönnek, mert nem mernek, biztosítani kell a fokozatos felzárkózást. A figyelmetlenségből, nyegleségből adódóan nem köszönő gyermeket mulasztása alkalmával önelemzésre kell késztetni. A túl hangosan vagy motyogva köszönő gyermeket a tanítónak sorozatosan figyelmeztetnie kell, hogy köszönéskor középhangerővel beszéljenek, hogy vigyázzanak az artikulálásra, a fejhajtásra, a testtartásra és a térközre. A visszaköszönés tanítása A visszaköszönés tanítása azért szükséges, mert a tanuló gyakran kerül a viszszaköszönő szerepébe: o ha nem veszi észre az ismerős felnőttet, és az reá köszön; o ha ismeretlen felnőtt szólítja meg; o ha elfelejt köszönni egy ismerős felnőttnek. Mindenkinek, még az ismeretlen gyermeknek is vissza kell köszönnie, és ezt kell tennie akkor is, ha haragszik valakire. A visszaköszönő szerep felismerésének, a helyes nyelvi forma kiválasztásának, a hangerő szabályozásának a gyakorlása szükséges. A visszaköszönést valóságos helyzetekben és helyzetgyakorlatokban gyakoroltathatjuk. Azokat a tanulókat, akik nem szoktak köszönni (visszaköszönni), a tanító figyelmeztesse a visszaköszönésre! Ha egy tanulótársának vagy tanítójának nem köszön a tanuló, a tanító előköszönéssel késztesse a visszaköszönésre. A társainak fölényesen köszönő tanulóval meg kell ismételtetni a köszönést a helyes nyelvi sémák alkalmazásával és halk hangerővel. 2. A bemutatkozás tanítása Legelső lépésként meg kell tanítanunk a kisdiáknak a családnév (vezetéknév + utónév) fogalmát. Szoktatnunk kell arra, hogy megfelelő alkalmakkor hogyan használja. Tudatosítanunk kell a becenév, gúnynév fogalmát is. Az alábbiakban olyan eljárásokat mutatunk be, amelyeket kollégáinknak is ajánlunk ötletadás szándékával. 168

4 A név tanítása történhet az alábbi eljárásokkal: a) Minden gyermeknek egy-egy névjegykártyát adunk a gyermek teljes (hivatalos okiratokban szereplő) nevével. A gyermek neve nyomtatott betűkkel szerepeljen a névjegykártyákon (például: Antalfi Anikó). Minden gyermek megkapja a saját névjegykáryáját. Elolvassa többször is a nevét. Az összekevert névjegykártyák közül a gyermek kikeresi a sajátját. b) Írásvetítőről vagy tábláról névfelismerés. Rávezetjük tanulóinkat arra, hogy minden személynévben van vezetéknév (családnév) és utónév (keresztnév). c) Didaktikus játékok a család- és utónév felismerésére, megkülönböztetésére o Csak a vezetékneveket olvassák le a névjegykártyákról, a meséskönyvek fedőlapjáról. o Csak utónevek megnevezése. o Vezetéknév és utónév társítása. o Családnév-adás állatoknak úgy, hogy valamilyen jellemző tulajdonságukat fejezze ki. Például: (Ravaszdi) Rudi róka (Tüskéshátú) Sámuel sün (Gyáva) Elemér nyúl (Hosszúlábú) Gedeon gólya (Bölcs) Dániel bagoly o Egymás megszólításának gyakorlása csak utónévvel. o Kapcsolatfelvétel és üzenetközvetítés összekapcsolása. Például: Szólítsd meg az egyik társadat! Mondd meg neki, hogy beszélni szeretnél vele! Figyelmeztesd a barátodat, hogy leesett a zsebkendője! Szólítsd meg egyik társadat! Kérj tőle egy ceruzát! o A névnapok megkeresése a naptárban. A becenév tanítása o A gyermekekben tudatosítani kell, hogy az utónevek alapján saját és mások nevéhez több becenév tartozhat. A tanítás során lehetőség van a névre vonatkozó ismeretek gyakorlására, a becenév és a gúnynév közötti különbségek felismertetésére. o Az utónevek és becenevek egyeztetése. o Rossz feladatmegoldás javítása. o A gyermekek becenevei: tisztázni a becenév és gúnynév közötti különb- 169

5 séget. o Becenevekhez illő utónevek kikeresése. Például: Írd egymás mellé az egymáshoz tartozókat! Katica Annuska Gyurka György Gyuri Katóka Anna Kati Ancsa Katalin Nusi Gyurkó o Megbeszéljük, hogyan lehetne még ezeknek az utóneveknek a viselőit becézni. Azt is, hogy azok a becenevek, amelyek nem közvetlenül az utónévből származnak, és nem is gúnynevek, azok kedveskedő becenevek. Ilyenek például: Buba, Babi, Bogár, Öcsi stb. A tanító mintaadással, feladatok megoldásával és ne szóbeli közléssel tanítsa meg a szükséges ismereteket! A tanító soha ne gúnyolódjon, ne használjon gúnynevet! Ügyeljen arra, hogy a gyermekek se tegyék ezt. Ha efféle hiba előfordul, javíttassa a hibázó gyermekkel a megszólítást! A bemutatkozás tanítására akkor térhetünk rá, amikor a gyermekek a névjegykártyáktól elszakadva is jól ismerik a teljes nevüket, annak részeit. Az alapvető illemszabályok ismertetése után változatos gyakorlatokat végzünk annak tisztázására, hogy mikor kell egy gyermeknek bemutatkoznia. A bemutatkozás nyelvi formái: Barabási Zoltán vagyok. A nevem Péterffy Tünde. Vass Józsefnek hívnak. A bemutatkozás gyakoroltatása Döntsd el, mikor kell bemutatkoznod! 170

6 o Felhív valaki telefonon. o A barátodhoz mész játszani, és találkozol a barátod szüleivel, akiket nem ismersz. o A vonaton olyan fülkébe lépsz be, ahol már ül valaki. o Felszólítanak, hogy mutatkozzál be. o Szüleidhez vendégek érkeznek, akiket nem ismersz. o Valakitől az utcán meg szeretnéd kérdezni, hogy mennyi az idő. o Nyaraláskor ismeretlen gyermekekkel kerülsz egy szobába. o A postán bélyeget akarsz vásárolni. Döntsd el, helyesen tette-e, hogy bemutatkozott! o Kinga belép a boltba. Odamegy a pulthoz. Jó napot kívánok. Simon Kinga vagyok. Kérek egy liter tejet. o Pál Orsolya találkozik a nagyapjával és annak a barátjával. Kisunokám! Mutatkozz be a barátomnak! Pál Orsolyának hívnak. o Cserei Botond egy sátorba került három idegen fiúval. Szervusztok! Cserei Botond vagyok! o Bálint Attila telefonál. Jó napot kívánok! Bálint Attila vagyok. Édesapámmal szeretnék beszélni. o Berde Zoltánékhoz ismerősök mennek. Csókolom! Berde Zoltánnak hívnak. o Ferencz Noémi a könyvtárban: Csókolom! Ferencz Noéminak hívnak. Állatokról szóló könyvet szeretnék kivenni. o Dali Tímea autóbuszra száll. Csókolom! Dali Tímea vagyok. Kérek egy jegyet Csíkszeredába. Spontán helyzetekben figyeljük meg a tanulókat, hogy betartják-e a bemutatkozásra vonatkozó legelemibb illemszabályokat minden esetben, vagy csak akkor, amikor tudják, hogy figyelemmel kísérjük őket. 171

7 3. A megszólítás tanítása A megszólítás legtöbbször kérést, tudakozódást vezet be. Éppen ezért kiegészíthető a köszönés tanításával, és csaknem mindig célszerű együtt gyakoroltatni a kérés, tudakozódás valamelyikével. A nyelvi formák megtanítása mellett nagyon fontos a megszólításra vonatkozó illemszabályok ismertetése, megtanítása, azok betartásának nyomon követése. A megszólítás tanítását a nyelvi formák megtanításával kezdjük. Fontos az udvarias és kedves viselkedés. Kerülendő a durva, fölényeskedő magatartás ( Hé, Téglás!, Mi van, Gömböc?, Figyide, Antalfi! ). Gyermekeknek adott tanácsok: o A legmelegebb megszólítás az, amikor keresztnevükön szólítod meg a rokonaidat, ismerőseidet: Katika!, Marika!, Marika néni, kérem szépen!, Jancsi bácsi, kérem.... o Ha valakinek nem mondod ki a keresztnevét, mert nem tudod, így is szólíthatod: Kovács néni, kérem, Szabó bácsi,. Így nem udvariatlan. o Az iskolában használatos leggyakoribb megszólítások a következők: Igazgató úr, kérem... Tanító néni, kérem... Tanár úr, kérem... A tanítói megszólítás a gyermekek számára példaértékű. A megszólítás szabályai ellen való vétségek illusztrálására és elemzésére alkalmazható párbeszédes gyakorlatok: o Péterkéknél elromlott a villany. Péterke átszalad a szomszédba a villanyszerelő bácsihoz, hogy segítséget kérjen. A kapcsolatfelvétel megtervezése után a gyermekek felkészülnek a jelenet eljátszására. o Rajzórán Kató véletlenül kiöntötte a vizesedényből a vizet. Gyorsan elszaladt a takarító nénihez, hogy kérjen egy feltörlő rongyot. Hogyan köszönt Kató a takarító néninek, hogyan kérte el a feltörlő rongyot? o László el szeretne kérezkedni az utolsó óráról. Hogyan kérezkedik el? o Csengét meghívja a barátnője a születésnapjára. Elmagyarázza neki, hogy hol találja meg az utcát, de Csenge ezt útközben elfelejtette. Egy kislányt lát a járdán, tőle kérdi meg, hol van az az utca. Hogyan veszi fel Csenge a kapcsolatot, és hogyan fogadja az útbaigazítást? A bábukkal eljátszott helyzetgyakorlatokból a gyermekeknek le kell szűrniük, 172

8 hogy mivel vétettek a szereplők az illemtudó viselkedés, az illemtudó megszólítás szabályai ellen. A végső következtetéseket megelőzi az elemzés. A tanulók a következő kérdésekre válaszoljanak: o Helyes volt-e a megszólítás? o Megfelelt-e a hangerő? o Lehet-e ennél udvariasabban is megszólítani valakit (felnőttet, vagy gyermeket)? o Helyes volt-e a beszélő testtartása? Minden nap más-más helyzetekben figyeltethetjük, elemeztethetjük az illemtudó megszólítás különböző formáit. Ne engedjük, hogy a gyermekek egymás között teljesen mellőzzék, vagy durva formában alkalmazzák a megszólítást! A gyermekekkel játékos gyakorlatokat oldhatunk meg azzal a céllal, hogy ne csak maguk, hanem mások kapcsolatfelvételére is odafigyeljenek. A megszólításra való válaszolást is gyakoroltatnunk kell tanulóinkkal. Megtanítjuk, hogy a kapcsolat felvételét testtartással, tekintettel és szöveggel egyaránt jelezni lehet és jelezni is kell. A válaszolások módjának javítása, illetve az elmaradt válaszolások módjának pótoltatása történik. A megszólításra való válaszolás sémái Tessék!, Igen!, Figyelek!, Mondjad!, Várj egy kicsit!, Ne haragudj, most nem érek rá!, Hallgatlak... stb. A gyakorlás mindig élethelyzetekben történik. Következetesen ellenőrizni kell, hogy a megszólításra odafigyelnek-e a gyermekek, hogy a megszólításra adott válasz az illemszabályoknak megfelelő-e. A tudakozódás tanítása A tudakozódás nem más, mint valamilyen adat, információ, cselekvésmód, tevékenység megismerése érdekében végzett szövegalkotás. Az 1. személy a 2. személytől csupán információt szerez a saját cselekvéséhez. A tudakozódás kiegészíthető a köszönés és megszólítás gyakoroltatásával. Nyelvi formái: o Nem tetszik tudni? o Meg tudod-e mondani? o Tessék nekem megmondani! o Legyen szíves megmondani! 173

9 Az illemtudó tudakozódás követelményei a következők: A beszélőnek a hallgató felé kell fordulnia, köszönnie kell, meg kell szólítania, közepes hangerővel, érthetően kell beszélnie! Az információt meg kell köszönnie, majd el kell búcsúznia. A helyzet elemzése a különböző helyzetgyakorlatok során a fentebb felsorolt normák alapján történik. Gyakorlására kitalált vagy valóságos helyzetek egyaránt megfelelők. Gyakorlásként foghatók fel a gyermekek által megfogalmazott, a tanítónak szóló tudakozódó, érdeklődő szövegek is. Lehetőleg olyan helyzeteket teremtsünk a gyermekek számára, amelyekben az életvitelükhöz szükséges ismeretek birtokába jutnak. A tudakozódásra adott választ is meg kell tanítanunk. A figyelmes meghallgatást, az udvarias tájékoztatást, vagy megfelelő ismeretek hiányában a tájékoztatás elhárítását is tanítanunk kell. A kisiskolásnak a tudakozódásra legtöbbször saját maga vagy családja személyi adataival kell válaszolnia, ezért azokra is meg kell tanítanunk. Szakaszai a következők: születési hely és idő fogalmának tisztázása; a születési adatok bemutatása és a születési adatok részeinek tisztázása: melyik városban vagy faluban, melyik évben, hónapban és hányadikán született. A tanító saját születési adataival adhat mintát. Megfigyeltetési szempont: melyik városban vagy faluban, melyik évben, hónapban és hányadikán születtem. A születési adatok részeit a gyermekek nevezik meg. Név és születési adatok megfigyeltetése Az írásvetítő (vagy a tábla) képe Hosszú János Csíkszereda, december 13. Fekete Albert Gyergyószentmiklós, szeptember 1. Kemény Katalin Székelyudvarhely, március 19. stb. Különböző bábukkal is közöltethetjük a születési adatokat, majd felkérjük a tanulókat, hogy a neveket kössék össze a névnek megfelelő születési adatokkal. A tanulók azt a feladatot kapják, hogy otthon érdeklődjenek a születési adataik iránt. A gyakorlás során a gyermekek minél több teljes és hiányos születési adatot olvassanak. Fedezzék fel, és nevezzék meg a hiányzó adatot, egészítsék ki a hiányos mondatokat. Amikor a gyermekek a saját születési adataikat gyakorolják, célszerű részeire bontani: születési hely, év, hónap, nap. A hiányzó személyi adatok megállapítására a következő gyakorlatokat végeztethetjük: Írjanak a tanulók a hiányos személyi adatok elé h betűt, a teljesek elé t betűt! 174

10 o o o o március 24-én születtem Farkaslakán. Szentkirályon születtem 1953-ban. Nagyenyeden születtem július 12-én. Augusztus 2-án születtem Brassóban. Csanádi Imre Hónapsoroló című versének olvasása után a tanulók emeljék ki azt a hónapot, amelyikben születtek. Új év, új év! Új esztendő! Hány csemetéd van? Tizenkettő! Jégen járó Január, Fagyot fújó Február, Rügymozdító Március, Április füttyös, fiús. Virághabos, víg Május, Kalász-konyító Június, Kasza-suhintó Július, Aranyat izzó Augusztus, Szőlőszagú Szeptember, Levelet ontó Október, Ködnevelő November, Deres-darás December. Az apa és anya nevének tanítása Az apa és az anya nevének tanítása feltételezi a vezeték- és utónév fogalmának ismeretét. Ez a tanítás kiegészül az anya lánykori nevének tanításával. Az apa és anya hivatalos neve mellett a mintaadásban az anya lánykori neve is szerepel. A gyermekek is (ha tudják) elmondják a szüleik teljes nevét, valamint édesanyjuk lánykori nevét. Ha nehézkesen megy, felkérjük őket az otthoni tudakozódásra. A gyakorlás során a gyermekeknek észre kell venniük, hogy a saját vezetéknevük (általában) megegyezik a szüleik vezetéknevével. Ebben a szakaszban van lehetőség arra is, hogy bemutassuk a gyermekeknek, hogy a nők hányféleképpen viselhetik nevüket (Szabó Jánosné, Szabóné Péterffy Tünde stb.). Az összetartozás felismertetésére a következő feladatot oldatjuk meg: a táblán látható neveket a két oszlopból az összetartozás jegyében kell összekötniük: 175

11 Tamás János Bálint Attila Magyarósy István Péter András Jakab Amália Szőcsné Balogh Anna Bálint Mária Magyarósy Istvánné Tamásné Pál Orsolya Jakab Barna Péterné Nagy Judit Szőcs Alpár Az apa és anya munkahelyének, foglalkozásának a megtanítása is szükséges. Feltételezzük, hogy a gyermekek többféle foglalkozást meg tudnak nevezni. Fontos a foglalkozás és a munkahely közötti különbség tudatosítása. A gyermekeknek csak fel kell ismerniük és szét kell választaniuk a kettőt. Adhatjuk a következő feladatokat: A táblán munkahelyek rajza látható. o A mágneses táblán levő szókártyákból alájuk kell helyezni a megfelelőket. o Soroljuk fel, milyen foglalkozású emberek dolgozhatnak itt! o A különböző foglalkozású emberek milyen munkahelyre mehetnek dolgozni? Munkahely gyárcsarnok iskola iroda farm áruház kórház bolt orvosi rendelő A tábla képe Foglalkozás neve állatorvos géplakatos vasesztergályos tanító orvos könyvelő ápolónő elárusító Az eseményelmondás tanítása Gyakoroltatjuk a tanulókkal a szereplők, a helyszínek pontos megjelölését és az események időrendben történő elmondását. Az elbeszélés tanítása kép, képsor alapján Az elbeszélő szöveg készítéséhez megadjuk a gyermekeknek a hely, az idő, a szereplők, az esemény egy részét. A tanítás feltétele, hogy a gyermekek tudjanak a képről állításokat mondani. Fontos az előzmény, az esemény és a következmény fogalmának tisztázása. Meg kell tanítani a tanulókat, hogy a képen látható eseményekhez illeszthető valamilyen előzmény és következmény, és a három szakaszból illeszthető össze a történet. Ezután következik az elbeszélő szöveg alkotásának gyakorlása. 176

12 Segítjük tanulóinkat a képelemzés irányításával. A gyermekeket Mi van a képen? kérdéssel késztetjük a felsorolásra. Milyen tárgyak, élőlények láthatók a képen? Igéket, mellékneveket, majd utaló szerkezeteket lehet felsorolni a képről. (Például: dühös fiú, kócos hajú fiú, cserepes virág stb.) Az elemzés a képen látható dolgok viszonyára irányul. (Például: az asztal mellett, a fiúk mögött stb.) Állítások gyűjtése: o a szereplők tevékenységéről; o az esemény helyéről; o az esemény idejéről; o az esemény előzményeiről; o az esemény következményeiről; o a szereplők tulajdonságáról. Ezután következik az előzmény és következmény hozzáillesztése a képen látható eseményhez: meghatározzák az esemény helyét, idejét, szereplőit. o Az előzmény és a következmény kitalálása o Az előzmény és a következmény hozzáillesztése a képen látható eseményhez. Ezután önként jelentkező tanuló önállóan elbeszéli az eseményt. A tanító megfigyelési szempontokat ad a beszédmű értékeléséhez. Ezek a következők lehetnek: o A történés sorrendjében mondta-e el az eseményeket a meséből? o Közölte-e az események helyét? o A szereplőket indokoltan szerepeltette-e? o Beszéltette-e a szereplőket? o Szükség volt-e erre? Eseményelmondás zörejsorozat alapján úgy történik, hogy a tanulók a zörejsorozatot végighallgatják megfigyelési szempont nélkül. Az elképzelés lerajzolása következik, majd a kitalált történet elmondása. A szöveg pontosításához újból meg lehet hallgatni a zörejsorozat egyik részletét. A szöveg hiányzó vagy pontatlan részeinek tisztázására a tanító a tanulóhoz intézett kérdésekkel segít. Az elbeszélés tanítása közös élmény alapján A szövegalkotás során a tanulók vagy egyszerűen, átrendezés nélkül, az átélés sorrendjének megfelelően mondják el az élményeiket, vagy a felidézett élményeiket átrendezik, és más, kitalált történetbe építik be. Fontos, hogy a gyermekek tudjanak mondatokat alkotni átélt élményeikről. Vigyázzunk, hogy ne váltsanak témát. Az elbeszélő szöveg továbbépítésekor, bővítésekor egymásra kell figyelniük, meg kell tanulniuk civilizáltan érdeklődni! Felhívjuk figyelmüket a társalgásra 177

13 vonatkozó illemszabályokra. A gyakoroltatás úgy történik, hogy egy önként jelentkező tanuló elbeszélését végighallgatják, ezt az elemzés és értékelés követi. Az élmény alapján történő elbeszélés kifejtése o Megfelelő körülmény, környezet biztosítása a kötetlen beszélgetéshez. o Beszélgetés kezdeményezése témajavaslattal. o Egy önként jelentkező gyermek elbeszélésének végighallgatása. o Az elbeszélés befejezésekor a gyermekeket kérdezésre szólítja fel a tanító. o Ha elakad a pedagógus által kezdeményezett társalgás, a tanító megpróbálja egy-egy kérdéssel továbblendíteni a gyermekeket. Az erőszakos, durva, önző gyermekeket tapintatosan javítjuk, csak kis várakoztatás után hallgatjuk meg őket. Előbb ők hallgassák végig társaikat. A csapongó, témától elkalandozó gyermekeket figyelmeztetni kell a tématartásra és a témaépítésre. A szegényesebb élményvilágú tanulóknak biztosítani kell az elegendő együttes élményt, amiről mindannyian tudnak beszélni. A mesebefejezés tanítása A tanítás feltétele, hogy a tanulók tudják elemezni a hallott szöveget, legyenek képesek a további szereplők, idő, hely, események kiválasztására. A mesebefejezés tanításának lépései o Felolvasunk vagy elmondunk egy meserészletet, amelyből a tetőpont és a megoldás hiányzik. o A tanulókkal megállapíttatjuk a helyszínt, időt, a leglényegesebb eseményeket és a szereplőket. o A tanulók lerajzolják a mese befejezését, majd elmondják saját elképzelésük szerint a hiányzó szövegrészt. Egy másik lehetőség, hogy egy tanuló mondja el az általa kitalált mesebefejezést. o Kérdések alapján megállapítják, hogy a befejezés megfelel-e az előzményeknek. o Még két-három változatot meghallgatnak és elemeznek a tanító irányításával. o A tanulók megismerkednek az eredeti mesebefejezéssel. A mesebefejezés tanításához bármilyen, a gyermekek által nem ismert mesét fel lehet használni! Például A róka és a kacsák című mese felhasználása: A rókának kacsapecsenyére fájt a foga. Odasettenkedett a tóhoz. Ravaszsággal rávette a vízben úszkáló kacsákat, hogy kijöjjenek a partra. Mikor elég közel totyogtak hozzá 178

14 6. A leírás és a jellemzés tanítása Az állatok leírása A leírás tanításának a feltétele, hogy a tanulók tudjanak mondatokat fogalmazni a képen szereplő állat külső tulajdonságaira vonatkozóan. A leírás módjának megtanítása azt jelenti, hogy a tanulók megállapítják a legjellemzőbb külső tulajdonságokat, azokról állításokat fogalmaznak meg, majd a mondanivalójukat valamilyen szempont szerint rendezik, megalkotva így a leírás szövegét. A külső tulajdonságok megállapítására késztethetjük a tanulóinkat úgy, hogy kevésbé ismert állatot szemléltetünk. Ilyenkor a tanító kérdésekkel segíti, irányítja a megfigyelést. Miután a gyermekek alaposan elsajátították az állatok leírásának különböző módozatait, azt is kérhetjük tőlük, hogy bármilyen élő állatot válasszanak, amelyet jól ismernek, mostanában láttak, és adjanak róla pontos leírást, hogy mindannyian megtudjuk, milyen volt az az állat. A szóbeli szövegalkotáshoz felhasználhatók a folyóiratokban, szövegekben található lehetőleg színes állatfotók. Személyek leírásának tanítása Először meg kell ismertetnünk tanulóinkkal a külső jellemzőket. Ezek a következők: o szemszín, o hajszín és o testalkat. A külső testi jellemzők ismerete bővíti a gyermekek önmagukra vonatkozó tudását, segíti a maguk és a mások megismerését, a külső vonások megfigyelését. A hajszín, hajárnyalat felismerésének és megnevezésének tanítása o Különböző hajszínek és hajárnyalatok szemléltetése képeken. o A tanulók saját hajuk színét nevezik meg. o A padtársuk vagy valamelyik osztálytársuk hajszínét nevezik meg. o Színező feladatok. o Csoportalkotó feladatok. Diaképekről a tanulók olyan gyermekeket választanak ki, akiknek a hajszíne ugyanolyan, mint az övék. o Hibajavító feladatok: képek és hajszínek egyeztetése o Párkereső játékok: Keressetek párt magatoknak! A párotok hajszíne ugyanolyan legyen, mint a tietek! 179

15 A szemszín megfigyelésének, felismerésének tanítása Minden gyermek rendelkezik a szemek színére vonatkozó ismeretekkel. Tehát csak gyakoroltatásra van szükség. Gyakorlatok a szemszín, hajszín megnevezésére o Csoportalkotó játék: a táblán látható színnevek közül sorolják külön csoportba azokat, amelyek emberi szem színére vonatkoznak. o Nevek szemek : Aki a nevét hallja, az emelje fel a szemének megfelelő színt. o Színező játék: Egy emberfej képét úgy kell kiszínezni, hogy a haja és szeme színe megegyezzen annak a gyermeknek a haj- és szemszínével, aki a színezést végzi. o Párkereső játék: A barna hajúak keressenek maguknak barnahajú párt és a fekete szeműek keressenek maguknak fekete szemű párt. o Rajz készítése szöveghez: Feltételezi a szövegértést. A tanulók elolvassák a táblán látható rövid szöveget, majd rajzot készítenek hozzá (Például: A bohóc haja barna, szeme kék. Fején piros sapka van. Kezében virágot tart.) o Képzettársítás: Többszereplős mesét olvas fel a tanító. A gyermekek meghallgatják a mesét, majd lerajzolják, vagy elmondják, milyennek képzelik a különböző szereplőket, milyen a hajuk- és a szemük színe, arcformájuk, milyen a ruhájuk stb. A testmagasság felismerésének tanítása Viszonyfogalmakat ismertetünk: magas, középmagas, alacsony. A tanítás szakaszai: o A viszonyfogalmak ismertetése, megtanítása. o A magassági viszonyok felismerése, a viszonyfogalmak gyakorlása. A viszonyfogalmak ismertetése, tanítása megvalósítható rövid történet bemutatásával, amelyben a szereplőket testmagasságuk megnevezésével, valamint külső jellemző tulajdonságaik alapján mutatjuk be. A testmagasságra vonatkozó viszonyfogalmak tudatos elsajátításának visszajelentése történhet rajzban is. Például: Rajzoljátok le magatokat! Válasszatok ki egy nálatok alacsonyabb és egy nálatok magasabb gyermeket az osztálytársaitok közül. Őket is rajzoljátok le! Ügyeljetek a szem- és hajszínre is! A magassági viszonyok felismerésére, a fogalmak gyakorlására alkalmazhatnak olyan feladatokat, amelyekben a tanulóknak társat kell választaniuk megadott 180

16 feltételekkel. Például válasszanak társat maguknak úgy, hogy az egyik magasabb, a másik alacsonyabb legyen! Közkedvelt gyakorlat a testméretre, illetőleg testi tulajdonságokra utaló vezetéknevek társítása megfelelő külső tulajdonságokhoz. Pédául: Kiss János, Hosszú Emil, Kopasz Kálmán, Nagy András, Széles Károly stb. Az arcformák ismeretének tanítása 1. szakasz: A három arcforma megnevezése: hosszúkás, keskeny, szögletes. 2. szakasz: A különböző arcformák megkülönböztetésére, felismerésére alkalmazható didaktikai játékok. A három arcforma egyeztethető nevekkel a mágneses táblára kirakott arcformák és névkártyák segítségével. De társíthatjuk a különböző arcformákat hajszínnel, szemszínnel, testmagassággal is. Amikor a gyermekek már pontosan meg tudják nevezni a különböző arcformákat, akkor kérhetjük, hogy valamennyi külső testi jellemző alapján mutatkozzanak be. A teljesítmény értékelése kérdések segítségével történhet: o Valamennyi külső testi jellemzőről beszélt-e? o Pontos volt-e a leírás? Különös gondot kell arra fordítani, hogy a gyermekek külső testi jellemzőik alapján ne gúnyolják egymást! Kis kérdőíveket töltethetünk ki a tanulókkal: l. Te kicsúfoltál-e valakit azért, mert füle vagy orra formáját nevetségesnek találtad? Húzd alá a választ! még soha egyszer néhányszor többször 2. Mit gondolsz, a kicsúfolt gyermek (felnőtt) hogyan érzi magát? Húzd alá a választ! örvend neki fáj neki közömbösen fogadja 181

Mi illik, mi nem illik?

Mi illik, mi nem illik? Mi illik, mi nem illik? Az illemszabályok minden emberre egyformán vonatkoznak. Nincsenek külön illemszabályok a felnőtteknek és külön gyerekeknek. Az illemszabályok szinte minden helyzetben meghatározzák

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Olvasás-szövegértés fejlesztése. Ötletek saját gyakorlatból, az OFI újgenerációs olvasókönyvéhez kapcsolódva (1.osztály)

Olvasás-szövegértés fejlesztése. Ötletek saját gyakorlatból, az OFI újgenerációs olvasókönyvéhez kapcsolódva (1.osztály) Olvasás-szövegértés fejlesztése Ötletek saját gyakorlatból, az OFI újgenerációs olvasókönyvéhez kapcsolódva (1.osztály) Feladataink szókincs gyarapítása a használt szavak jelentésrétegeinek, stílusértékének

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály

ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály Kőszeg, 2010. Készítette: Szikora Lászlóné Tanítás helye: Dr. Nagy László EGYMI Kőszeg Évfolyam: 9. A osztály Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Szia Kedves Elsős! Remélem, jól megtanulsz írni év végéig! Jutalmad ez az érme lesz. Színezd ki, vágd ki, és viseld büszkén! Megérdemled! Jó munkát!

Szia Kedves Elsős! Remélem, jól megtanulsz írni év végéig! Jutalmad ez az érme lesz. Színezd ki, vágd ki, és viseld büszkén! Megérdemled! Jó munkát! Szia Kedves Elsős! Ugye ismersz? Én vagyok BÖLCS BAGOLY! Remélem, jól megtanulsz írni év végéig! Jutalmad ez az érme lesz. Színezd ki, vágd ki, és viseld büszkén! Megérdemled! Jó munkát! 3 4. Játsszunk

Részletesebben

JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET

JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET É N É S M Á S I K JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET modul szerzôje: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_13 124 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

Óravázlat Erkölcstan / Technika

Óravázlat Erkölcstan / Technika Óravázlat Erkölcstan / Technika A pedagógus neve: Csillag Beáta Tantárgy: Erkölcstan / Technika Iskola/Osztály: Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola / 3.c Az óra témája: A barátság

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel SZKb_102_05 A mi tavunk II. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári

Részletesebben

Gyerek, kamasz, felnőtt

Gyerek, kamasz, felnőtt szka105_06 É N É S A V I L Á G Gyerek, kamasz, felnőtt Mit üzennek a testünkből jövő kellemes és kellemetlen jelzések? Készítette: IFA Műhely Dr. Mihály Ottó, Dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

I.4. BALATONI NYARALÁS. A feladatsor jellemzői

I.4. BALATONI NYARALÁS. A feladatsor jellemzői I.4. BALATONI NYARALÁS Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Logikai fogalmak: logikai kijelentés; minden; van olyan; ha, akkor; és; vagy kifejezések jelentése. Egyszerű logikai kapcsolatok mondatok között.

Részletesebben

Kedves Első Osztályos! Rajzold be az óvodai jeledet!

Kedves Első Osztályos! Rajzold be az óvodai jeledet! Kedves Első Osztályos! Rajzold be az óvodai jeledet! Ez a szép, színes feladatgyűjtemény segíti munkádat a matematika tanulásában. Érdekes, játékos feladatokon keresztül ismerkedhetsz meg a 20-as számkörrel.

Részletesebben

Szövegértés évfolyam

Szövegértés évfolyam Szövegértés 9-12. évfolyam Az előadás menete 1. 2. 3. 4. Néhány gondolat a kompetenciamérésről A bemeneti mérés tapasztalatai Mit jelent a szövegértés? Melyek a szövegértést és a szövegalkotást fejlesztő

Részletesebben

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS Tisztelet Önfegyelem Biztonság BEcsület Kedvesség leszünk! De hogyan??????? A vetélkedő ötlete, célja A diákok a helyes magatartást pont úgy sajátítják el, mint ahogyan minden mást

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

- Olvasás: Hangos olvasás gyakorlása; olvasmányhoz kapcsolódó feladatok megoldása

- Olvasás: Hangos olvasás gyakorlása; olvasmányhoz kapcsolódó feladatok megoldása Óraterv/Foglalkozásterv Tanulásirányítás A pedagógus neve: Novák Ágnes Műveltségi terület: napközi Tantárgy/foglalkozás: tanulásirányítás Osztály: 3. osztály Az óra/foglalkozás témája: A házi feladatok

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Fenntarthatósági Témahét 2018 óravázlat. 1. változat

Fenntarthatósági Témahét 2018 óravázlat. 1. változat Az ot készítő pedagógus: Csörsz Katalin Az címe, témája: MIT MESÉL A TERMÉSZET? - a Tizenkét hónap című újgörög népmese feldolgozása 6 10 éves (általános iskola alsó tagozat) Ajánlott korosztály: 1. változat

Részletesebben

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Az élet minden területén és bármely élethelyzetben keletkezhetnek konfliktusok. A gyermekek együttélésében,

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Az ablak

Gárdonyi Géza. Az ablak Gárdonyi Géza Az ablak Egy tizenöt éves fiú is járt az iskolába. Daninak hívták. Leány is volt három olyan nagyocska. De azok mind vidámak voltak és kedvesek. Csak ez a Dani! Ült fakó arccal az első helyen,

Részletesebben

Központi írásbeli vizsgatevékenység Gyermek- és ifjúsági felügyelő

Központi írásbeli vizsgatevékenység Gyermek- és ifjúsági felügyelő T Központi írásbeli vizsgatevékenység 31 761 01 Gyermek és ifjúsági felügyelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet

Részletesebben

Osztály: 4. Tanév: 2017/2018. ÓRAVÁZLAT Óraszám:

Osztály: 4. Tanév: 2017/2018. ÓRAVÁZLAT Óraszám: ISKOLA: Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola Tantárgy: Technika Osztály: 4. Tanév: 2017/2018 Műveltségi terület: - természettudomány - társadalomtudomány - művészetek - technika ÓRAVÁZLAT Óraszám:

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Olvasásnépszerűsítő játék I. írásbeli forduló Beküldési határidő: április 6.

Olvasásnépszerűsítő játék I. írásbeli forduló Beküldési határidő: április 6. Olvasásnépszerűsítő játék I. írásbeli forduló Beküldési határidő: 2018. április 6. A csapat neve:... A csapattagok neve, lakcíme:... Az iskola neve, címe, telefonszáma:... Felkészítő tanár neve, telefonszáma:...

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom, rajz, ének komplex délutáni foglalkozás

Magyar nyelv és irodalom, rajz, ének komplex délutáni foglalkozás Kedd III. 23 Magyar nyelv és irodalom, rajz, ének komplex délutáni foglalkozás 12:50-15:30 1. Csoportalakítás (színekkel) A tanulók 6 fős csoportokban dolgoznak, 9 csoportot alakítottunk. - Csoportalakítás

Részletesebben

1. TÁJÉKOZÓDÁS A SAKKTÁBLÁN 1

1. TÁJÉKOZÓDÁS A SAKKTÁBLÁN 1 TÁJÉKOZÓDÁS A SAKKTÁBLÁN Egy híres sakkozó nevét kapod, ha jó úton jársz. Írd át színessel a név betûit! P O V G P O L G J Á R D U J T U T D I I T 2. Moziba mentek a bábok. Nézz körül a nézôtéren, és válaszolj

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

A pillangóval jelölt feladatok mindenki számára könnyen megoldhatók. a mókussal jelölt feladatok kicsit nehezebbek, több figyelmet igényelnek.

A pillangóval jelölt feladatok mindenki számára könnyen megoldhatók. a mókussal jelölt feladatok kicsit nehezebbek, több figyelmet igényelnek. Kedves második osztályos tanuló! Bizonyára te is szívesen tanulod a matematikát. A 2. osztályban is sok érdekes feladattal találkozhatsz. A Számoljunk! című munkafüzetünk segítségedre lesz a gyakorlásban.

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet Angol Nyelvi Alapvizsga Az Angol Nyelvi Alapvizsga a vizsgázók négy nyelvi alapkészségben (beszéd- és íráskészség, hangzóés olvasott szöveg értése) való jártasságát, valamint nyelvhelyességét méri. A vizsga

Részletesebben

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR)

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR) AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV 2011. JANUÁR) Összeállította: Ladányiné Sütő Tünde Budapest 2011. január 1 Az óvoda iskola átmenet tapasztalatai 2010/2011. Elégedettségi mérést az

Részletesebben

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével.

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével. Óravázlat Tantárgy: Matematika Osztály: BONI Széchenyi István Általános Iskola 1. e Tanít: Dr. Szudi Lászlóné Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel Kiemelt kompetenciák: Matematika

Részletesebben

Mérési eredmények 2015.

Mérési eredmények 2015. Mérési eredmények 2015. Gondolkodási műveletek Relációk Kimeneti mérés Számolás Finommotorika Testséma ismerete Mért összérték Óriás csoport 91 90 93 83 75 86 Nagycsoport 93 93 92 74 69 83 Bemért átlag

Részletesebben

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Iskolánk /jelenleg Bíborvég Általános Művelődési Központ Általános Iskola Decs/ 2000-től junioros iskola, ekkor csatlakoztunk a JAM Alapítványhoz. Integrált

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

A levél. Kitől kaphatunk hivatalos levelet? Írj minél többet! Kérj segítséget szüleidtől!

A levél. Kitől kaphatunk hivatalos levelet? Írj minél többet! Kérj segítséget szüleidtől! A levél Olvasd el! A kapcsolattartás gyakori eszköze a levél, amely zárt üzenet, így a bizalmas adatok közlésére is alkalmas. A levéltitok megsértése bűntett. A levél tartalmaz a téma kifejtésén kívül

Részletesebben

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok.

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. Elsőként bemutatkozunk egymásnak. Ekkor derül ki, hogy értik a nyelvünket,

Részletesebben

A 4. 5. kérdést csak akkor töltse ki, ha az Ön házastársa nem magyar anyanyelvű. Ellenkező esetben kérem folytassa a 6. kérdéstől!

A 4. 5. kérdést csak akkor töltse ki, ha az Ön házastársa nem magyar anyanyelvű. Ellenkező esetben kérem folytassa a 6. kérdéstől! A kérdőív kitöltője: az anya az apa A kitöltés helye (tartomány, város): A kitöltés dátuma: 1. Hol született (ország)? 2. Mióta él Németországban (évszám)? 3. Mi az anyanyelve? A 4. 5. kérdést csak akkor

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

Feladatok a MATEMATIKA. standardleírás 3. szintjéhez

Feladatok a MATEMATIKA. standardleírás 3. szintjéhez Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Feladatok a MATEMATIKA standardleírás 3. szintjéhez 2016. Oktatáskutató és Fejlesztő

Részletesebben

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János Z ÉN ÚTJIM III. szkc_101_12 a z é n d i m e n z i ó i a képzelet útjain modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM tanári az én útjaim iii.

Részletesebben

*N * MAGYAR NYELV ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. osztály május 4., csütörtök. Državni izpitni center. 6. osztályos ORSZÁGOS TUDÁSFELMÉRÉS

*N * MAGYAR NYELV ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. osztály május 4., csütörtök. Državni izpitni center. 6. osztályos ORSZÁGOS TUDÁSFELMÉRÉS Državni izpitni center *N7322* 6. osztály MAGYAR NYELV 207. május 4., csütörtök ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. osztályos ORSZÁGOS TUDÁSFELMÉRÉS Državni izpitni center Vse pravice pridržane. 2 N7-3-2-2 ÚTMUTATÓ

Részletesebben

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke Azonosító címke TIMSS & PIRLS 2011 Tanulói kérdőív 4. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory u. 10. IEA, 2011 Útmutató Ebben a kérdőívben Veled kapcsolatos

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv. Általános jellemzők. Nincs értékelés

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv. Általános jellemzők. Nincs értékelés Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgás - interakció kezdeményezés

Részletesebben

Médiaismereti foglalkozások könyvtári környezetben foglalkozás sorozat beszámoló

Médiaismereti foglalkozások könyvtári környezetben foglalkozás sorozat beszámoló A foglalkozás címe: Ismerkedő foglalkozás A foglalkozás helyszíne és résztvevői: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1004 Kőbányai könyvtára, felsős csoport A foglalkozás időpontja: 2010. október 15. A foglalkozás

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Das bin ich, Anke Mayer. Das ist meine Familie.

Das bin ich, Anke Mayer. Das ist meine Familie. Das bin ich, Anke Mayer. Das ist meine Familie. 4 Ide te ragaszd be a saját fényképedet és a családod fényképét! Das bin ich,. Das ist meine Familie. 5 1 Hallo! Wie heißt du? 1. Ki van a képen? Találd

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Tegezés, magázás 1 ) Alapszabályok Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Magázódás: a beszélgetőpartnerünknek

Részletesebben

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN Matematika A 3. évfolyam ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN 16. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 16. modul összeadás, kivonás az egy 0-ra végződő számok körében

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

Matematika A 1. évfolyam. páros, páratlan. 22. modul. Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva

Matematika A 1. évfolyam. páros, páratlan. 22. modul. Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva Matematika A 1. évfolyam páros, páratlan 22. modul Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 22. modul Páros, páratlan modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok:

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok: Osztály: 5. Tananyag: Ha én felnőtt volnék - Janikovszky Éva (Mesetárban: 10p a felolvasás) Fejlesztési fókusz: Értő olvasás Domináns didaktikai feladat: Tanult ismeretek gyakorlása Hosszú távú célok:

Részletesebben

Gyermekjogok - foglalkozásterv

Gyermekjogok - foglalkozásterv Gyermekjogok - foglalkozásterv - Kötelességek - Komplex iskolai bűnmegelőzési program hallássérült gyermekek számára 2017 Az oktatási segédanyagot készítette: Atovics Katalin, Havasné Földházi Rita Témavezető:

Részletesebben

Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde 1 Az eladás folyamata különbözőképpen bonyolódik le az áru jellegétől, az értékesítési módtól függően. Vannak azonban olyan részek, melyek minden értékesítésnél

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

MÉRÉS KÖVETELMÉNY KIMENET RENDSZER

MÉRÉS KÖVETELMÉNY KIMENET RENDSZER MÉRÉS KÖVETELMÉNY KIMENET RENDSZER A tanulási eredményeken alapuló szemlélet alkalmazási lehetőségei a köznevelési rendszerben With financial support from the European Union. Tanulási eredmények a tanítás

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Az újmédia alkalmazásának lehetőségei a tanulás-tanítás különböző színterein - osztálytermi interakciók

Az újmédia alkalmazásának lehetőségei a tanulás-tanítás különböző színterein - osztálytermi interakciók Az újmédia alkalmazásának lehetőségei a tanulás-tanítás különböző színterein - osztálytermi interakciók Borbás László Eszterházy Károly Egyetem, Vizuálisművészeti Intézet, Mozgóképművészeti és Kommunikációs

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

Kérdőív diákok részére

Kérdőív diákok részére TUDJUNK EGYUTTÉLNI MÁSOKKAL: megismerni és elfogadni az egyéni különbségeket, európai elkötelezettség 112569-CP-1-2003-1-ES-comenius-C21 Kérdőív diákok részére Biztosan értesültél arról, hogy szeretnénk

Részletesebben

Tájékoztató a jogairól

Tájékoztató a jogairól Tájékoztató a jogairól Ez a tájékoztató fontos információkat tartalmaz az Ön jogairól, ha a rendőrségen tartózkodik. Jogok alatt azokat a fontos szabadságokat és igénybe vehető segítségeket értjük, amelyek

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4.

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4. SZK_104_12 É N É S M Á S I K NÉH NEHÉZ DÖNTENI modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM 146 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Forrásnyelvi környezet (külföldön) Egy 120 órás tanfolyam első 60 órájára (1 60. óra) Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

Gyakorlóóra a betűtanulási időszak kezdetén (óraterv)

Gyakorlóóra a betűtanulási időszak kezdetén (óraterv) Kropfné Knipp Mária tanító, Audi Hungaria ÁMK, Győr Gyakorlóóra a betűtanulási időszak kezdetén (óraterv) Célcsoport: 1. osztály (általános iskola) Téma besorolás: - műveltségterület anyanyelv - tantárgy

Részletesebben

Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/ A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ

Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/ A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ Tapasztalatok sok szemszögből 1. A tantárgygondozó szaktanácsadás első tapasztalatai alapján történő átdolgozása

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben