MELLÉKLET. 1. A köszönés tanítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MELLÉKLET. 1. A köszönés tanítása"

Átírás

1 MELLÉKLET Ebben a fejezetben néhány konkrét eljárást mutatunk be kollégáinknak az ötletadás, a megoldás keresésére késztetés szándékával abból a gyakorlati munkából, amelyet Tánczos Ibolya gyakorlatvezető tanítónő az Illyés Alapítvány ösztöndíjasaként A tanulás tervezése és irányítása a nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési programban (OPI., Bp., 1985.) című munka alapján, a Zsolnaimódszert használva éveken át sikerrel végzett. A tanítónő a pedagógiai programcsomagot 1986 óta tanulmányozta, ismerte és alkalmazta. Ízelítőül pár feladattípus feldolgozását, megoldását mutatjuk be. 1. A köszönés tanítása Azért feltétlenül szükséges, mert a kapcsolatfelvételnek a legelső követelménye. A köszönés tanításán a köszönés nyelvi formáinak megtanítását értjük. Természetesen a gyermekek és gyermekek felnőttek között használt nyelvi formákra gondolunk: o Jó napot kívánok! o Jó estét kívánok! o Jó reggelt kívánok! o Viszontlátásra! o Kezét csókolom! o Szia! o Szervusz! stb. A nyelvi formák megtanítása mellett nagyon fontos a köszönésre vonatkozó illemszabályok ismertetése, valamint a napi gyakorlatban ezek megtartása. Tehát az illemtudó köszönés gyakoroltatásával a köszönési szokásokat alakítjuk. A köszönésre vonatkozó legfontosabb tudnivalókról röviden. Mikor illik köszönnie egy gyermeknek? o Ha ismerősökkel találkozik, ha megérkezik valahová, vagy távozik valahonnan; o ha szülei, barátai társaságában olyan emberekkel találkozik, akiket csak ők ismernek; o ha valakitől kérni, kérdezni akar valamit, előbb illik köszönni, akár ismerős, akár nem. Például: az üzletben a kiszolgálónak, fizetéskor a pénztárosnak stb. 166

2 Hogyan kell viszonyulni ahhoz, akinek köszönünk? o Illik ránézni arra, akinek köszönünk. o Ha lehet és szükséges, egész testünkkel forduljunk feléje. o Köszönés közben egyenesen ülünk vagy állunk. o Ügyelni kell arra, hogy akinek köszönünk, az meghallja, észrevegye és meg is értse a köszönést. Hogyan tanítjuk a köszönést? A köszönés tanítása gyakran kapcsolódik a megszólítás és a bemutatkozás tanításához, vagy ezen szövegtípusok gyakorlásához. A köszönés tanítása három szakaszra bontható: o köszönésre vonatkozó legfontosabb illemszabályok ismertetése; o a nyelvi formák tanulása; o az illemtudó köszönés gyakorlása mindennapi helyzetekben. Gyakorlatok az illemtudó köszönés gyakorlására mindennapi helyzetekben Játsszátok el, mit kell tennetek, ha: o beléptek az osztályba, ahol már néhány osztálytársatok ül. o tanítótokkal találkoztok az iskola folyosóján. o elindultok otthonról az iskolába. o a szomszéd néni jön szembe veletek a lépcsőn. o beléptek a könyvtárba. o az osztálytársatok édesanyjával találkoztok a boltban. o azzal a doktor bácsival találkoztok az autóbuszon, akihez édesanya el szokott vinni, amikor beteg vagy. o hazaindultok a játszótérről, de néhány barátotok még ott marad. Az illemtudó és a hibás köszönés párhuzamos illusztrálása után a tanulóknak dönteniük kell, hogy melyik helyzetet tartják helyesnek. Válaszaikat meg is kell indokolniuk. A tanulóknak a köszönő artikulációjára és hangerejére is figyelniük kell! Az illemtudó köszönést gyakoroltassuk a különböző napszakoknak megfelelően, különböző életkorú személyeknek, valóságos helyzetekben. Spontán helyzetekben a gyermekeket következetesen figyeljük meg, észrevételeinket elemezzük közösen. 167

3 A köszönés nem köszönés megállapításakor nem kevésbé fontos a köszönés módjának szakszerű értékelése. Az értékelés vonatkozhat a hangerőre, az artikulációra, a fejhajtásra, a testtartásra, a térközre, egyszóval a nem-verbális kommunikáció fejlesztésére is. A zárkózott, félénk gyermekeknek, akik azért nem köszönnek, mert nem mernek, biztosítani kell a fokozatos felzárkózást. A figyelmetlenségből, nyegleségből adódóan nem köszönő gyermeket mulasztása alkalmával önelemzésre kell késztetni. A túl hangosan vagy motyogva köszönő gyermeket a tanítónak sorozatosan figyelmeztetnie kell, hogy köszönéskor középhangerővel beszéljenek, hogy vigyázzanak az artikulálásra, a fejhajtásra, a testtartásra és a térközre. A visszaköszönés tanítása A visszaköszönés tanítása azért szükséges, mert a tanuló gyakran kerül a viszszaköszönő szerepébe: o ha nem veszi észre az ismerős felnőttet, és az reá köszön; o ha ismeretlen felnőtt szólítja meg; o ha elfelejt köszönni egy ismerős felnőttnek. Mindenkinek, még az ismeretlen gyermeknek is vissza kell köszönnie, és ezt kell tennie akkor is, ha haragszik valakire. A visszaköszönő szerep felismerésének, a helyes nyelvi forma kiválasztásának, a hangerő szabályozásának a gyakorlása szükséges. A visszaköszönést valóságos helyzetekben és helyzetgyakorlatokban gyakoroltathatjuk. Azokat a tanulókat, akik nem szoktak köszönni (visszaköszönni), a tanító figyelmeztesse a visszaköszönésre! Ha egy tanulótársának vagy tanítójának nem köszön a tanuló, a tanító előköszönéssel késztesse a visszaköszönésre. A társainak fölényesen köszönő tanulóval meg kell ismételtetni a köszönést a helyes nyelvi sémák alkalmazásával és halk hangerővel. 2. A bemutatkozás tanítása Legelső lépésként meg kell tanítanunk a kisdiáknak a családnév (vezetéknév + utónév) fogalmát. Szoktatnunk kell arra, hogy megfelelő alkalmakkor hogyan használja. Tudatosítanunk kell a becenév, gúnynév fogalmát is. Az alábbiakban olyan eljárásokat mutatunk be, amelyeket kollégáinknak is ajánlunk ötletadás szándékával. 168

4 A név tanítása történhet az alábbi eljárásokkal: a) Minden gyermeknek egy-egy névjegykártyát adunk a gyermek teljes (hivatalos okiratokban szereplő) nevével. A gyermek neve nyomtatott betűkkel szerepeljen a névjegykártyákon (például: Antalfi Anikó). Minden gyermek megkapja a saját névjegykáryáját. Elolvassa többször is a nevét. Az összekevert névjegykártyák közül a gyermek kikeresi a sajátját. b) Írásvetítőről vagy tábláról névfelismerés. Rávezetjük tanulóinkat arra, hogy minden személynévben van vezetéknév (családnév) és utónév (keresztnév). c) Didaktikus játékok a család- és utónév felismerésére, megkülönböztetésére o Csak a vezetékneveket olvassák le a névjegykártyákról, a meséskönyvek fedőlapjáról. o Csak utónevek megnevezése. o Vezetéknév és utónév társítása. o Családnév-adás állatoknak úgy, hogy valamilyen jellemző tulajdonságukat fejezze ki. Például: (Ravaszdi) Rudi róka (Tüskéshátú) Sámuel sün (Gyáva) Elemér nyúl (Hosszúlábú) Gedeon gólya (Bölcs) Dániel bagoly o Egymás megszólításának gyakorlása csak utónévvel. o Kapcsolatfelvétel és üzenetközvetítés összekapcsolása. Például: Szólítsd meg az egyik társadat! Mondd meg neki, hogy beszélni szeretnél vele! Figyelmeztesd a barátodat, hogy leesett a zsebkendője! Szólítsd meg egyik társadat! Kérj tőle egy ceruzát! o A névnapok megkeresése a naptárban. A becenév tanítása o A gyermekekben tudatosítani kell, hogy az utónevek alapján saját és mások nevéhez több becenév tartozhat. A tanítás során lehetőség van a névre vonatkozó ismeretek gyakorlására, a becenév és a gúnynév közötti különbségek felismertetésére. o Az utónevek és becenevek egyeztetése. o Rossz feladatmegoldás javítása. o A gyermekek becenevei: tisztázni a becenév és gúnynév közötti különb- 169

5 séget. o Becenevekhez illő utónevek kikeresése. Például: Írd egymás mellé az egymáshoz tartozókat! Katica Annuska Gyurka György Gyuri Katóka Anna Kati Ancsa Katalin Nusi Gyurkó o Megbeszéljük, hogyan lehetne még ezeknek az utóneveknek a viselőit becézni. Azt is, hogy azok a becenevek, amelyek nem közvetlenül az utónévből származnak, és nem is gúnynevek, azok kedveskedő becenevek. Ilyenek például: Buba, Babi, Bogár, Öcsi stb. A tanító mintaadással, feladatok megoldásával és ne szóbeli közléssel tanítsa meg a szükséges ismereteket! A tanító soha ne gúnyolódjon, ne használjon gúnynevet! Ügyeljen arra, hogy a gyermekek se tegyék ezt. Ha efféle hiba előfordul, javíttassa a hibázó gyermekkel a megszólítást! A bemutatkozás tanítására akkor térhetünk rá, amikor a gyermekek a névjegykártyáktól elszakadva is jól ismerik a teljes nevüket, annak részeit. Az alapvető illemszabályok ismertetése után változatos gyakorlatokat végzünk annak tisztázására, hogy mikor kell egy gyermeknek bemutatkoznia. A bemutatkozás nyelvi formái: Barabási Zoltán vagyok. A nevem Péterffy Tünde. Vass Józsefnek hívnak. A bemutatkozás gyakoroltatása Döntsd el, mikor kell bemutatkoznod! 170

6 o Felhív valaki telefonon. o A barátodhoz mész játszani, és találkozol a barátod szüleivel, akiket nem ismersz. o A vonaton olyan fülkébe lépsz be, ahol már ül valaki. o Felszólítanak, hogy mutatkozzál be. o Szüleidhez vendégek érkeznek, akiket nem ismersz. o Valakitől az utcán meg szeretnéd kérdezni, hogy mennyi az idő. o Nyaraláskor ismeretlen gyermekekkel kerülsz egy szobába. o A postán bélyeget akarsz vásárolni. Döntsd el, helyesen tette-e, hogy bemutatkozott! o Kinga belép a boltba. Odamegy a pulthoz. Jó napot kívánok. Simon Kinga vagyok. Kérek egy liter tejet. o Pál Orsolya találkozik a nagyapjával és annak a barátjával. Kisunokám! Mutatkozz be a barátomnak! Pál Orsolyának hívnak. o Cserei Botond egy sátorba került három idegen fiúval. Szervusztok! Cserei Botond vagyok! o Bálint Attila telefonál. Jó napot kívánok! Bálint Attila vagyok. Édesapámmal szeretnék beszélni. o Berde Zoltánékhoz ismerősök mennek. Csókolom! Berde Zoltánnak hívnak. o Ferencz Noémi a könyvtárban: Csókolom! Ferencz Noéminak hívnak. Állatokról szóló könyvet szeretnék kivenni. o Dali Tímea autóbuszra száll. Csókolom! Dali Tímea vagyok. Kérek egy jegyet Csíkszeredába. Spontán helyzetekben figyeljük meg a tanulókat, hogy betartják-e a bemutatkozásra vonatkozó legelemibb illemszabályokat minden esetben, vagy csak akkor, amikor tudják, hogy figyelemmel kísérjük őket. 171

7 3. A megszólítás tanítása A megszólítás legtöbbször kérést, tudakozódást vezet be. Éppen ezért kiegészíthető a köszönés tanításával, és csaknem mindig célszerű együtt gyakoroltatni a kérés, tudakozódás valamelyikével. A nyelvi formák megtanítása mellett nagyon fontos a megszólításra vonatkozó illemszabályok ismertetése, megtanítása, azok betartásának nyomon követése. A megszólítás tanítását a nyelvi formák megtanításával kezdjük. Fontos az udvarias és kedves viselkedés. Kerülendő a durva, fölényeskedő magatartás ( Hé, Téglás!, Mi van, Gömböc?, Figyide, Antalfi! ). Gyermekeknek adott tanácsok: o A legmelegebb megszólítás az, amikor keresztnevükön szólítod meg a rokonaidat, ismerőseidet: Katika!, Marika!, Marika néni, kérem szépen!, Jancsi bácsi, kérem.... o Ha valakinek nem mondod ki a keresztnevét, mert nem tudod, így is szólíthatod: Kovács néni, kérem, Szabó bácsi,. Így nem udvariatlan. o Az iskolában használatos leggyakoribb megszólítások a következők: Igazgató úr, kérem... Tanító néni, kérem... Tanár úr, kérem... A tanítói megszólítás a gyermekek számára példaértékű. A megszólítás szabályai ellen való vétségek illusztrálására és elemzésére alkalmazható párbeszédes gyakorlatok: o Péterkéknél elromlott a villany. Péterke átszalad a szomszédba a villanyszerelő bácsihoz, hogy segítséget kérjen. A kapcsolatfelvétel megtervezése után a gyermekek felkészülnek a jelenet eljátszására. o Rajzórán Kató véletlenül kiöntötte a vizesedényből a vizet. Gyorsan elszaladt a takarító nénihez, hogy kérjen egy feltörlő rongyot. Hogyan köszönt Kató a takarító néninek, hogyan kérte el a feltörlő rongyot? o László el szeretne kérezkedni az utolsó óráról. Hogyan kérezkedik el? o Csengét meghívja a barátnője a születésnapjára. Elmagyarázza neki, hogy hol találja meg az utcát, de Csenge ezt útközben elfelejtette. Egy kislányt lát a járdán, tőle kérdi meg, hol van az az utca. Hogyan veszi fel Csenge a kapcsolatot, és hogyan fogadja az útbaigazítást? A bábukkal eljátszott helyzetgyakorlatokból a gyermekeknek le kell szűrniük, 172

8 hogy mivel vétettek a szereplők az illemtudó viselkedés, az illemtudó megszólítás szabályai ellen. A végső következtetéseket megelőzi az elemzés. A tanulók a következő kérdésekre válaszoljanak: o Helyes volt-e a megszólítás? o Megfelelt-e a hangerő? o Lehet-e ennél udvariasabban is megszólítani valakit (felnőttet, vagy gyermeket)? o Helyes volt-e a beszélő testtartása? Minden nap más-más helyzetekben figyeltethetjük, elemeztethetjük az illemtudó megszólítás különböző formáit. Ne engedjük, hogy a gyermekek egymás között teljesen mellőzzék, vagy durva formában alkalmazzák a megszólítást! A gyermekekkel játékos gyakorlatokat oldhatunk meg azzal a céllal, hogy ne csak maguk, hanem mások kapcsolatfelvételére is odafigyeljenek. A megszólításra való válaszolást is gyakoroltatnunk kell tanulóinkkal. Megtanítjuk, hogy a kapcsolat felvételét testtartással, tekintettel és szöveggel egyaránt jelezni lehet és jelezni is kell. A válaszolások módjának javítása, illetve az elmaradt válaszolások módjának pótoltatása történik. A megszólításra való válaszolás sémái Tessék!, Igen!, Figyelek!, Mondjad!, Várj egy kicsit!, Ne haragudj, most nem érek rá!, Hallgatlak... stb. A gyakorlás mindig élethelyzetekben történik. Következetesen ellenőrizni kell, hogy a megszólításra odafigyelnek-e a gyermekek, hogy a megszólításra adott válasz az illemszabályoknak megfelelő-e. A tudakozódás tanítása A tudakozódás nem más, mint valamilyen adat, információ, cselekvésmód, tevékenység megismerése érdekében végzett szövegalkotás. Az 1. személy a 2. személytől csupán információt szerez a saját cselekvéséhez. A tudakozódás kiegészíthető a köszönés és megszólítás gyakoroltatásával. Nyelvi formái: o Nem tetszik tudni? o Meg tudod-e mondani? o Tessék nekem megmondani! o Legyen szíves megmondani! 173

9 Az illemtudó tudakozódás követelményei a következők: A beszélőnek a hallgató felé kell fordulnia, köszönnie kell, meg kell szólítania, közepes hangerővel, érthetően kell beszélnie! Az információt meg kell köszönnie, majd el kell búcsúznia. A helyzet elemzése a különböző helyzetgyakorlatok során a fentebb felsorolt normák alapján történik. Gyakorlására kitalált vagy valóságos helyzetek egyaránt megfelelők. Gyakorlásként foghatók fel a gyermekek által megfogalmazott, a tanítónak szóló tudakozódó, érdeklődő szövegek is. Lehetőleg olyan helyzeteket teremtsünk a gyermekek számára, amelyekben az életvitelükhöz szükséges ismeretek birtokába jutnak. A tudakozódásra adott választ is meg kell tanítanunk. A figyelmes meghallgatást, az udvarias tájékoztatást, vagy megfelelő ismeretek hiányában a tájékoztatás elhárítását is tanítanunk kell. A kisiskolásnak a tudakozódásra legtöbbször saját maga vagy családja személyi adataival kell válaszolnia, ezért azokra is meg kell tanítanunk. Szakaszai a következők: születési hely és idő fogalmának tisztázása; a születési adatok bemutatása és a születési adatok részeinek tisztázása: melyik városban vagy faluban, melyik évben, hónapban és hányadikán született. A tanító saját születési adataival adhat mintát. Megfigyeltetési szempont: melyik városban vagy faluban, melyik évben, hónapban és hányadikán születtem. A születési adatok részeit a gyermekek nevezik meg. Név és születési adatok megfigyeltetése Az írásvetítő (vagy a tábla) képe Hosszú János Csíkszereda, december 13. Fekete Albert Gyergyószentmiklós, szeptember 1. Kemény Katalin Székelyudvarhely, március 19. stb. Különböző bábukkal is közöltethetjük a születési adatokat, majd felkérjük a tanulókat, hogy a neveket kössék össze a névnek megfelelő születési adatokkal. A tanulók azt a feladatot kapják, hogy otthon érdeklődjenek a születési adataik iránt. A gyakorlás során a gyermekek minél több teljes és hiányos születési adatot olvassanak. Fedezzék fel, és nevezzék meg a hiányzó adatot, egészítsék ki a hiányos mondatokat. Amikor a gyermekek a saját születési adataikat gyakorolják, célszerű részeire bontani: születési hely, év, hónap, nap. A hiányzó személyi adatok megállapítására a következő gyakorlatokat végeztethetjük: Írjanak a tanulók a hiányos személyi adatok elé h betűt, a teljesek elé t betűt! 174

10 o o o o március 24-én születtem Farkaslakán. Szentkirályon születtem 1953-ban. Nagyenyeden születtem július 12-én. Augusztus 2-án születtem Brassóban. Csanádi Imre Hónapsoroló című versének olvasása után a tanulók emeljék ki azt a hónapot, amelyikben születtek. Új év, új év! Új esztendő! Hány csemetéd van? Tizenkettő! Jégen járó Január, Fagyot fújó Február, Rügymozdító Március, Április füttyös, fiús. Virághabos, víg Május, Kalász-konyító Június, Kasza-suhintó Július, Aranyat izzó Augusztus, Szőlőszagú Szeptember, Levelet ontó Október, Ködnevelő November, Deres-darás December. Az apa és anya nevének tanítása Az apa és az anya nevének tanítása feltételezi a vezeték- és utónév fogalmának ismeretét. Ez a tanítás kiegészül az anya lánykori nevének tanításával. Az apa és anya hivatalos neve mellett a mintaadásban az anya lánykori neve is szerepel. A gyermekek is (ha tudják) elmondják a szüleik teljes nevét, valamint édesanyjuk lánykori nevét. Ha nehézkesen megy, felkérjük őket az otthoni tudakozódásra. A gyakorlás során a gyermekeknek észre kell venniük, hogy a saját vezetéknevük (általában) megegyezik a szüleik vezetéknevével. Ebben a szakaszban van lehetőség arra is, hogy bemutassuk a gyermekeknek, hogy a nők hányféleképpen viselhetik nevüket (Szabó Jánosné, Szabóné Péterffy Tünde stb.). Az összetartozás felismertetésére a következő feladatot oldatjuk meg: a táblán látható neveket a két oszlopból az összetartozás jegyében kell összekötniük: 175

11 Tamás János Bálint Attila Magyarósy István Péter András Jakab Amália Szőcsné Balogh Anna Bálint Mária Magyarósy Istvánné Tamásné Pál Orsolya Jakab Barna Péterné Nagy Judit Szőcs Alpár Az apa és anya munkahelyének, foglalkozásának a megtanítása is szükséges. Feltételezzük, hogy a gyermekek többféle foglalkozást meg tudnak nevezni. Fontos a foglalkozás és a munkahely közötti különbség tudatosítása. A gyermekeknek csak fel kell ismerniük és szét kell választaniuk a kettőt. Adhatjuk a következő feladatokat: A táblán munkahelyek rajza látható. o A mágneses táblán levő szókártyákból alájuk kell helyezni a megfelelőket. o Soroljuk fel, milyen foglalkozású emberek dolgozhatnak itt! o A különböző foglalkozású emberek milyen munkahelyre mehetnek dolgozni? Munkahely gyárcsarnok iskola iroda farm áruház kórház bolt orvosi rendelő A tábla képe Foglalkozás neve állatorvos géplakatos vasesztergályos tanító orvos könyvelő ápolónő elárusító Az eseményelmondás tanítása Gyakoroltatjuk a tanulókkal a szereplők, a helyszínek pontos megjelölését és az események időrendben történő elmondását. Az elbeszélés tanítása kép, képsor alapján Az elbeszélő szöveg készítéséhez megadjuk a gyermekeknek a hely, az idő, a szereplők, az esemény egy részét. A tanítás feltétele, hogy a gyermekek tudjanak a képről állításokat mondani. Fontos az előzmény, az esemény és a következmény fogalmának tisztázása. Meg kell tanítani a tanulókat, hogy a képen látható eseményekhez illeszthető valamilyen előzmény és következmény, és a három szakaszból illeszthető össze a történet. Ezután következik az elbeszélő szöveg alkotásának gyakorlása. 176

12 Segítjük tanulóinkat a képelemzés irányításával. A gyermekeket Mi van a képen? kérdéssel késztetjük a felsorolásra. Milyen tárgyak, élőlények láthatók a képen? Igéket, mellékneveket, majd utaló szerkezeteket lehet felsorolni a képről. (Például: dühös fiú, kócos hajú fiú, cserepes virág stb.) Az elemzés a képen látható dolgok viszonyára irányul. (Például: az asztal mellett, a fiúk mögött stb.) Állítások gyűjtése: o a szereplők tevékenységéről; o az esemény helyéről; o az esemény idejéről; o az esemény előzményeiről; o az esemény következményeiről; o a szereplők tulajdonságáról. Ezután következik az előzmény és következmény hozzáillesztése a képen látható eseményhez: meghatározzák az esemény helyét, idejét, szereplőit. o Az előzmény és a következmény kitalálása o Az előzmény és a következmény hozzáillesztése a képen látható eseményhez. Ezután önként jelentkező tanuló önállóan elbeszéli az eseményt. A tanító megfigyelési szempontokat ad a beszédmű értékeléséhez. Ezek a következők lehetnek: o A történés sorrendjében mondta-e el az eseményeket a meséből? o Közölte-e az események helyét? o A szereplőket indokoltan szerepeltette-e? o Beszéltette-e a szereplőket? o Szükség volt-e erre? Eseményelmondás zörejsorozat alapján úgy történik, hogy a tanulók a zörejsorozatot végighallgatják megfigyelési szempont nélkül. Az elképzelés lerajzolása következik, majd a kitalált történet elmondása. A szöveg pontosításához újból meg lehet hallgatni a zörejsorozat egyik részletét. A szöveg hiányzó vagy pontatlan részeinek tisztázására a tanító a tanulóhoz intézett kérdésekkel segít. Az elbeszélés tanítása közös élmény alapján A szövegalkotás során a tanulók vagy egyszerűen, átrendezés nélkül, az átélés sorrendjének megfelelően mondják el az élményeiket, vagy a felidézett élményeiket átrendezik, és más, kitalált történetbe építik be. Fontos, hogy a gyermekek tudjanak mondatokat alkotni átélt élményeikről. Vigyázzunk, hogy ne váltsanak témát. Az elbeszélő szöveg továbbépítésekor, bővítésekor egymásra kell figyelniük, meg kell tanulniuk civilizáltan érdeklődni! Felhívjuk figyelmüket a társalgásra 177

13 vonatkozó illemszabályokra. A gyakoroltatás úgy történik, hogy egy önként jelentkező tanuló elbeszélését végighallgatják, ezt az elemzés és értékelés követi. Az élmény alapján történő elbeszélés kifejtése o Megfelelő körülmény, környezet biztosítása a kötetlen beszélgetéshez. o Beszélgetés kezdeményezése témajavaslattal. o Egy önként jelentkező gyermek elbeszélésének végighallgatása. o Az elbeszélés befejezésekor a gyermekeket kérdezésre szólítja fel a tanító. o Ha elakad a pedagógus által kezdeményezett társalgás, a tanító megpróbálja egy-egy kérdéssel továbblendíteni a gyermekeket. Az erőszakos, durva, önző gyermekeket tapintatosan javítjuk, csak kis várakoztatás után hallgatjuk meg őket. Előbb ők hallgassák végig társaikat. A csapongó, témától elkalandozó gyermekeket figyelmeztetni kell a tématartásra és a témaépítésre. A szegényesebb élményvilágú tanulóknak biztosítani kell az elegendő együttes élményt, amiről mindannyian tudnak beszélni. A mesebefejezés tanítása A tanítás feltétele, hogy a tanulók tudják elemezni a hallott szöveget, legyenek képesek a további szereplők, idő, hely, események kiválasztására. A mesebefejezés tanításának lépései o Felolvasunk vagy elmondunk egy meserészletet, amelyből a tetőpont és a megoldás hiányzik. o A tanulókkal megállapíttatjuk a helyszínt, időt, a leglényegesebb eseményeket és a szereplőket. o A tanulók lerajzolják a mese befejezését, majd elmondják saját elképzelésük szerint a hiányzó szövegrészt. Egy másik lehetőség, hogy egy tanuló mondja el az általa kitalált mesebefejezést. o Kérdések alapján megállapítják, hogy a befejezés megfelel-e az előzményeknek. o Még két-három változatot meghallgatnak és elemeznek a tanító irányításával. o A tanulók megismerkednek az eredeti mesebefejezéssel. A mesebefejezés tanításához bármilyen, a gyermekek által nem ismert mesét fel lehet használni! Például A róka és a kacsák című mese felhasználása: A rókának kacsapecsenyére fájt a foga. Odasettenkedett a tóhoz. Ravaszsággal rávette a vízben úszkáló kacsákat, hogy kijöjjenek a partra. Mikor elég közel totyogtak hozzá 178

14 6. A leírás és a jellemzés tanítása Az állatok leírása A leírás tanításának a feltétele, hogy a tanulók tudjanak mondatokat fogalmazni a képen szereplő állat külső tulajdonságaira vonatkozóan. A leírás módjának megtanítása azt jelenti, hogy a tanulók megállapítják a legjellemzőbb külső tulajdonságokat, azokról állításokat fogalmaznak meg, majd a mondanivalójukat valamilyen szempont szerint rendezik, megalkotva így a leírás szövegét. A külső tulajdonságok megállapítására késztethetjük a tanulóinkat úgy, hogy kevésbé ismert állatot szemléltetünk. Ilyenkor a tanító kérdésekkel segíti, irányítja a megfigyelést. Miután a gyermekek alaposan elsajátították az állatok leírásának különböző módozatait, azt is kérhetjük tőlük, hogy bármilyen élő állatot válasszanak, amelyet jól ismernek, mostanában láttak, és adjanak róla pontos leírást, hogy mindannyian megtudjuk, milyen volt az az állat. A szóbeli szövegalkotáshoz felhasználhatók a folyóiratokban, szövegekben található lehetőleg színes állatfotók. Személyek leírásának tanítása Először meg kell ismertetnünk tanulóinkkal a külső jellemzőket. Ezek a következők: o szemszín, o hajszín és o testalkat. A külső testi jellemzők ismerete bővíti a gyermekek önmagukra vonatkozó tudását, segíti a maguk és a mások megismerését, a külső vonások megfigyelését. A hajszín, hajárnyalat felismerésének és megnevezésének tanítása o Különböző hajszínek és hajárnyalatok szemléltetése képeken. o A tanulók saját hajuk színét nevezik meg. o A padtársuk vagy valamelyik osztálytársuk hajszínét nevezik meg. o Színező feladatok. o Csoportalkotó feladatok. Diaképekről a tanulók olyan gyermekeket választanak ki, akiknek a hajszíne ugyanolyan, mint az övék. o Hibajavító feladatok: képek és hajszínek egyeztetése o Párkereső játékok: Keressetek párt magatoknak! A párotok hajszíne ugyanolyan legyen, mint a tietek! 179

15 A szemszín megfigyelésének, felismerésének tanítása Minden gyermek rendelkezik a szemek színére vonatkozó ismeretekkel. Tehát csak gyakoroltatásra van szükség. Gyakorlatok a szemszín, hajszín megnevezésére o Csoportalkotó játék: a táblán látható színnevek közül sorolják külön csoportba azokat, amelyek emberi szem színére vonatkoznak. o Nevek szemek : Aki a nevét hallja, az emelje fel a szemének megfelelő színt. o Színező játék: Egy emberfej képét úgy kell kiszínezni, hogy a haja és szeme színe megegyezzen annak a gyermeknek a haj- és szemszínével, aki a színezést végzi. o Párkereső játék: A barna hajúak keressenek maguknak barnahajú párt és a fekete szeműek keressenek maguknak fekete szemű párt. o Rajz készítése szöveghez: Feltételezi a szövegértést. A tanulók elolvassák a táblán látható rövid szöveget, majd rajzot készítenek hozzá (Például: A bohóc haja barna, szeme kék. Fején piros sapka van. Kezében virágot tart.) o Képzettársítás: Többszereplős mesét olvas fel a tanító. A gyermekek meghallgatják a mesét, majd lerajzolják, vagy elmondják, milyennek képzelik a különböző szereplőket, milyen a hajuk- és a szemük színe, arcformájuk, milyen a ruhájuk stb. A testmagasság felismerésének tanítása Viszonyfogalmakat ismertetünk: magas, középmagas, alacsony. A tanítás szakaszai: o A viszonyfogalmak ismertetése, megtanítása. o A magassági viszonyok felismerése, a viszonyfogalmak gyakorlása. A viszonyfogalmak ismertetése, tanítása megvalósítható rövid történet bemutatásával, amelyben a szereplőket testmagasságuk megnevezésével, valamint külső jellemző tulajdonságaik alapján mutatjuk be. A testmagasságra vonatkozó viszonyfogalmak tudatos elsajátításának visszajelentése történhet rajzban is. Például: Rajzoljátok le magatokat! Válasszatok ki egy nálatok alacsonyabb és egy nálatok magasabb gyermeket az osztálytársaitok közül. Őket is rajzoljátok le! Ügyeljetek a szem- és hajszínre is! A magassági viszonyok felismerésére, a fogalmak gyakorlására alkalmazhatnak olyan feladatokat, amelyekben a tanulóknak társat kell választaniuk megadott 180

16 feltételekkel. Például válasszanak társat maguknak úgy, hogy az egyik magasabb, a másik alacsonyabb legyen! Közkedvelt gyakorlat a testméretre, illetőleg testi tulajdonságokra utaló vezetéknevek társítása megfelelő külső tulajdonságokhoz. Pédául: Kiss János, Hosszú Emil, Kopasz Kálmán, Nagy András, Széles Károly stb. Az arcformák ismeretének tanítása 1. szakasz: A három arcforma megnevezése: hosszúkás, keskeny, szögletes. 2. szakasz: A különböző arcformák megkülönböztetésére, felismerésére alkalmazható didaktikai játékok. A három arcforma egyeztethető nevekkel a mágneses táblára kirakott arcformák és névkártyák segítségével. De társíthatjuk a különböző arcformákat hajszínnel, szemszínnel, testmagassággal is. Amikor a gyermekek már pontosan meg tudják nevezni a különböző arcformákat, akkor kérhetjük, hogy valamennyi külső testi jellemző alapján mutatkozzanak be. A teljesítmény értékelése kérdések segítségével történhet: o Valamennyi külső testi jellemzőről beszélt-e? o Pontos volt-e a leírás? Különös gondot kell arra fordítani, hogy a gyermekek külső testi jellemzőik alapján ne gúnyolják egymást! Kis kérdőíveket töltethetünk ki a tanulókkal: l. Te kicsúfoltál-e valakit azért, mert füle vagy orra formáját nevetségesnek találtad? Húzd alá a választ! még soha egyszer néhányszor többször 2. Mit gondolsz, a kicsúfolt gyermek (felnőtt) hogyan érzi magát? Húzd alá a választ! örvend neki fáj neki közömbösen fogadja 181

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS Tisztelet Önfegyelem Biztonság BEcsület Kedvesség leszünk! De hogyan??????? A vetélkedő ötlete, célja A diákok a helyes magatartást pont úgy sajátítják el, mint ahogyan minden mást

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom, rajz, ének komplex délutáni foglalkozás

Magyar nyelv és irodalom, rajz, ének komplex délutáni foglalkozás Kedd III. 23 Magyar nyelv és irodalom, rajz, ének komplex délutáni foglalkozás 12:50-15:30 1. Csoportalakítás (színekkel) A tanulók 6 fős csoportokban dolgoznak, 9 csoportot alakítottunk. - Csoportalakítás

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

6. AZ ALKOTÓ KÖZLŐKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE

6. AZ ALKOTÓ KÖZLŐKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE 6. AZ ALKOTÓ KÖZLŐKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE 1. A köszönés tanítása 2. A megszólítás tanítása 3. A bemutatkozás tanítása 6.1. A kapcsolatfelvétel tanítása 6.1.1. A köszönés tanítása Az I. osztályos gyermekeknek

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Iskolánk /jelenleg Bíborvég Általános Művelődési Központ Általános Iskola Decs/ 2000-től junioros iskola, ekkor csatlakoztunk a JAM Alapítványhoz. Integrált

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

6. DIDAKTIKAI EGYSÉG KONFLIKTUSMEGELŐZÉS. KOMMUNIKÁCIÓ.

6. DIDAKTIKAI EGYSÉG KONFLIKTUSMEGELŐZÉS. KOMMUNIKÁCIÓ. 6. DIDAKTIKAI EGYSÉG KONFLIKTUSMEGELŐZÉS. KOMMUNIKÁCIÓ. Bemutatás A tanteremben, annak jól működéséhez, tisztában kell lenni az interakció és a kommunikáció dinamizmusaival, és ezek hatásaival, Fontos,

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Kedves Szülők, Pedagógusok!

Kedves Szülők, Pedagógusok! Kedves Szülők, Pedagógusok! Korunk társadalmában egyre több veszély fenyegeti a felnövekvő ifjúságot. A társadalmat sokkal összetettebb ingerek érik, mint évtizedekkel ezelőtt. Olyan társadalmilag elfogadott

Részletesebben

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót.

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót. A part alatt Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Vizet önt a da-gasz-tó-tek-nő-be. Szekérre rakja a bú-za-ké-vét. Le-ka-szál-ja a búzát. Dagasztja a tésztát. Kévébe köti a búzát.

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot!

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot! szó A szó olyan hangsor vagy betűsor, aminek saját jelentése van. Szavakkal nevezzük meg a világ dolgait azért, hogy kommunikálni tudjunk egymással. Ha értjük a szót, amikor meghalljuk vagy elolvassuk,

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak)

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak) Ajánlott életkor: 6-7 év (középső csoport év végétől nagycsoportos kor végéig) I. ANALÍZIS-SZINTÉZIS (RÉSZ-EGÉSZ VISZONYA) Bújócskáznak a tárgyak. A Te feladatod megkeresni őket. Színezd ki a vonalak között

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

BIGYOO ötletpályázat ADATLAP

BIGYOO ötletpályázat ADATLAP BIGYOO ötletpályázat ADATLAP A pályázó neve: NYÁRI LÁSZLÓ... Tantárgyi szakja (a pályázatra vonatkozóan): tanító, informatika, technika... Iskola megnevezése, amelyben dolgozik: CSATA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA...

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 8

MagyarOK 1.: munkalapok 8 1. Kire igaz az állítás? Jelölje be, kire igaz az állítás! Megoldásait hasonlítsa össze a partnerével! 1. Harmincnégy éves. az apa a nagymama a nagynéni az anya a nagypapa a nagybácsi a fiú a kutya 2.

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. Egyperces novella elolvasása, kép megtekintése! (Melléklet 1.)

Óravázlat. Az óra menete. Egyperces novella elolvasása, kép megtekintése! (Melléklet 1.) Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5-6. Tematikai egység: Test és lélek Az óra témája: Egész-ség Az óra célja és feladata: A beteg és a fogyatékkal élő emberek iránti empátia fejlesztése. Az elfogadó,

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

Feladatlap (kommunikáció 9. osztály)

Feladatlap (kommunikáció 9. osztály) Feladatlap (kommunikáció 9. osztály) 1. Egészítsd ki a táblázatot a kommunikációs folyamat tényezőivel! valóság (világ) beszédhelyzet adó (beszélő) kód (nyelv) üzenet (közlemény) vevő (hallgató) 7 p. 2.

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Támogass, hogy dönthessek!

Támogass, hogy dönthessek! 2009. évi 120-as törvény a Polgári Törvénykönyvről Támogass, hogy dönthessek! Az én életem, az én választásom! Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Könnyen-érthető

Részletesebben

Az előadás módszerének hatása a közlés hatékonyságára, a közönség szimpátiájának elnyerésére és az énhatékonyság

Az előadás módszerének hatása a közlés hatékonyságára, a közönség szimpátiájának elnyerésére és az énhatékonyság Az előadás módszerének hatása a közlés hatékonyságára, a közönség szimpátiájának elnyerésére és az énhatékonyság érzésére az SZTE Pszichológiai Intézetének minikonferenciáján Hallgató Emese 2012. május

Részletesebben

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4.

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4. SZK_104_12 É N É S M Á S I K NÉH NEHÉZ DÖNTENI modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM 146 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Bevezető. Kedves Kollégák!

Bevezető. Kedves Kollégák! Bevezető Kedves Kollégák! A tanári kézikönyv a digitális tananyag kiegészítéseként jött létre. Amennyiben Ön szívesen használja órán azokat a játékos szókincsfejlesztő és nyelvtani gyakoroltató feladatokat,

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

1. osztály - Olvasás Mintafeladat

1. osztály - Olvasás Mintafeladat Segítséggel olvassátok el az alábbi rövid szöveget, majd színezzétek ki az adventi koszorút a szöveg alapján! A karácsony előtti várakozás jelképe az adventi koszorú. A hagyomány szerint zöld fenyőágakból

Részletesebben

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör.

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör. Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Milyen vagyok én? (Ismerjük meg önmagunkat!) Az óra típusa: Új ismeret feldolgozó, alkalmazó

Részletesebben

A Kárpát-medence interaktív irodalomtörténeti térképe

A Kárpát-medence interaktív irodalomtörténeti térképe A Kárpát-medence interaktív irodalomtörténeti térképe Valaczka András Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 A szövegalkotási képesség

Részletesebben

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT REZON IRODA HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER KEDVES ÜGYFELÜNK! ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA Visszatértünk. Ugye milyen gyorsan elröppent a szabadságunk? Vagy csak nekünk? Hiányoztunk? Ne restellje, ha nemmel

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

avagy mit érdemes tudni egy könyvvizsgálónak az üzleti élet protokolljáról?

avagy mit érdemes tudni egy könyvvizsgálónak az üzleti élet protokolljáról? avagy mit érdemes tudni egy könyvvizsgálónak az üzleti élet protokolljáról? Összeállította: NAGY JÓZSEF A Magyar Protokollosok Országos Egyesületének Elnöke 1 Részvétel a partner cég partiján Üzleti ebéd

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás,

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás, // KURZUS: Matematika II. MODUL: Valószínűség-számítás 22. lecke: A teljes valószínűség tétele és a Bayes-tétel Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás,

Részletesebben

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika Orosz, mint élő idegen nyelv Szakköri tematika I. Az orosz nyelv, mint idegen nyelv tanításának létjogosultsága: Ismerve történelmünket, tudjuk, hogy a felszabadulástól kezdve a rendszerváltásig az általános-

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul Modul bevezetése Matematika 5. osztály 2009-2010 A negatív számok 0541. modul MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai Számfogalom bővítése.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

Kötelező ez nekünk? IGEN-NEM (?) Miért használjuk? Szakmai indokok. Oktatásirányítási indokok. Elemenkénti. A teszt egészére vonatkozó, globális

Kötelező ez nekünk? IGEN-NEM (?) Miért használjuk? Szakmai indokok. Oktatásirányítási indokok. Elemenkénti. A teszt egészére vonatkozó, globális DIFER Kötelező ez nekünk? IGEN-NEM (?) Miért használjuk? Szakmai indokok Elemenkénti Készségenkénti A teszt egészére vonatkozó, globális Oktatásirányítási indokok Iskolában bizonyos esetekben kötelező

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS Magatartás... Társas kapcsolatai 2. Magatartása, viselkedése Beilleszkedése, környezetéhez 4. Figyelme barátkozó udvarias alkalmazkodó nehezen barátkozó zárkózott, magányos elutasító vezéregyéniség

Részletesebben

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA Az anglisztika szak létesítési dokumentuma szerint: a záróvizsgára bocsátás feltétele egy sikeres szakdolgozat, a kritérium jellegű záróvizsga két részből áll: egy

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A magyar nyelv oktatása(1) a csatlakozás(2) után

A magyar nyelv oktatása(1) a csatlakozás(2) után A magyar nyelv oktatása(1) a csatlakozás(2) után A Balassi Bálint Intézet(3) vezetője szerint a "magyar mint idegen nyelv" oktatásának komoly piaca lehet az Európai Unióhoz való csatlakozás után. szervezet(12)

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 4. évfolyam... 2 Én és a családom... 2 Időjárás... 5 Étkezés... 7 Öltözködés... 9 Iskola... 12 Tágabb környezetünk... 15 Szabadidő, szórakozás... 18 1. oldal 4. évfolyam Én és a családom Bemutatkozás,

Részletesebben

Törd a fejed. Jani kisebb, mint Péter. Matyi nagyobb, mint Péter. Marci kisebb, mint Jani. Melyik fiú a legkisebb?

Törd a fejed. Jani kisebb, mint Péter. Matyi nagyobb, mint Péter. Marci kisebb, mint Jani. Melyik fiú a legkisebb? Bővítsük közösen! Küldjétek el ötleteiteket! A legkisebb Törd a fejed Jani kisebb, mint Péter. Matyi nagyobb, mint Péter. Marci kisebb, mint Jani. Melyik fiú a legkisebb? A legalacsonyabb Anikó alacsonyabb,

Részletesebben

Te vagy fontos! 4. összejövetel

Te vagy fontos! 4. összejövetel Te vagy fontos! 4. összejövetel 35 Előkészítés Készíts elő egy körbe annyi széket, ahányan vagytok. Ha van olyan, akit ma nagyon vártatok, és nem jött, készíts neki is egy széket. A kör közepére helyezd

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk.

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Óravázlat 2. osztályos matematika Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Oktatási cél: Pénzhasználat, pénzváltás. Játék a játékpénzzel párokban. Megismerési képességek

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Megújulunk! www.makoiiskola.hu. Új tagozatok indítása: Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Dráma tagozat

Megújulunk! www.makoiiskola.hu. Új tagozatok indítása: Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Dráma tagozat Megújulunk! www.makoiiskola.hu Új tagozatok indítása: Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Dráma tagozat Informatika tagozat Sporttagozat (úszás) Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Akkordikus zenei tanszak

Részletesebben

Mozgással kapcsolatos feladatok

Mozgással kapcsolatos feladatok Mozgással kapcsolatos feladatok Olyan feladatok, amelyekben az út, id és a sebesség szerepel. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetén jelölje s= a megtett utat, v= a sebességet, t= az id t. Ekkor érvényesek

Részletesebben

Kérdőív diákok részére

Kérdőív diákok részére TUDJUNK EGYUTTÉLNI MÁSOKKAL: megismerni és elfogadni az egyéni különbségeket, európai elkötelezettség 112569-CP-1-2003-1-ES-comenius-C21 Kérdőív diákok részére Biztosan értesültél arról, hogy szeretnénk

Részletesebben

Óravázlat. Eszközök Munkaformák. 5 perc I. Előkészítő rész. A teremben a padok átrendezése már megtörtént a szünetben. A padok félre vannak tolva.

Óravázlat. Eszközök Munkaformák. 5 perc I. Előkészítő rész. A teremben a padok átrendezése már megtörtént a szünetben. A padok félre vannak tolva. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Életkor: 3. osztály Témakör: Közösségben és egyedül a társaim és én Téma: Egymás mellett élés, segítségnyújtás A óra célja és feladata: A segítségnyújtás erkölcsi szükségszerűségének

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Tehetséggondozás az általános iskola 4-6. osztályában Dr. Csóka Géza, Győr

Tehetséggondozás az általános iskola 4-6. osztályában Dr. Csóka Géza, Győr Dr. Csóka Géza: Tehetséggondozás az általános iskola 4-6. osztályában Tehetséggondozás az általános iskola 4-6. osztályában Dr. Csóka Géza, Győr Kilencedik éve vezetek győri és Győr környéki gyerekeknek

Részletesebben

A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! VÁLLALATI KÉRDŐÍV 2012. MÁJUS

A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! VÁLLALATI KÉRDŐÍV 2012. MÁJUS A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! VÁLLALATI KÉRDŐÍV 2012. MÁJUS Jó napot kívánok. A TNS Hoffmann munkatársa,. vagyok. A piaci szabályozással kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni. Azzal a személlyel szeretnék

Részletesebben

A felkészülésnél felhasznált szakirodalom: Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI Pedagógia program, Szitakötő 2014/1.

A felkészülésnél felhasznált szakirodalom: Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI Pedagógia program, Szitakötő 2014/1. Osztály: Tantárgy: 5. osztály Természetismeret - állat asszisztált oktatás Terápiás kutya neve: A foglalkozás témaköre: A foglalkozás anyaga: Alba Anyag, energia, információ, Állandóság, változás Anyagok

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat 1-2. osztály

Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat 1-2. osztály Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat at 2009. 1-2. osztály Neved: Felkészítd neve: Iskolád: Osztályod: Általános tudnivalók Ebben az évben a Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat témájául

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz.

Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz. Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz. Kérem, alaposan fontolja meg válaszait, hiszen a kérdőív kiértékelése további segítséget nyújthat a sikeres leszokáshoz. A kérdőívet nem szükséges egyszerre kitölteni.

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben