Bevezetés. A megrázó hírek gyakorisága és hossza

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés. A megrázó hírek gyakorisága és hossza"

Átírás

1 Bevezetés Tovább fokozódott a drámai feszültség decemberben a hírműsorokban. Valamennyi hírforrásban növekedett az erőszakos vagy félelemkeltő műsortartalmak aránya és hossza. Az erőszak és a durvaság spirálja a nézettség maximálása szolgálatában egyre erőteljesebben nyilvánul meg a műsorok szerkesztési gyakorlatában. A hírműsorok szándékos eldurvítása, triviálissá tétele, a túlzott mértékű erőszak ábrázolása a nézők, az elemzők és a műsorok készítőinek lelki elfásulásának veszélyével jár együtt. Mennél inkább sokkolódnak a nézők hétről hétre, annál hatásosabbnak kell lenniük a következő erőszak-ábrázolásoknak, hogy a jövőben is elérjék a nézőkben az érzelmi hatást. Egyre jellemzőbb a hatás maximálása érdekében az erőszakos, durva jelenet megismétlése (lassítva!) és az élőhang - általában fájdalmas üvöltés - bejátszása is. Míg szeptemberben azt tapasztaltuk, hogy a legsokkolóbb jeleneteket a hírműsorok leggyakrabban az első négy hír között mutatták be, addig decemberben az egyik kereskedelmi csatorna híradójánál már bevett gyakorlattá vált, hogy a legszenzációsabb, legszörnyűbb tudósítást versenyeztette a konkurens kereskedelmi csatorna hírműsorának kezdési időpontjával, s erre 19 óra előtt többször is felhívta nézői figyelmét. Ez leplezetlen bizonyítéka annak, hogy a hírszerkesztők a sokkoló tudósításokat, mások szenvedéseit, tragédiáját eszközként használják a nézettség és a nyereség maximálása szolgálatában. Felmérésünk célkitűzése a hírműsorokban bemutatott megrázó erejű híradások vizsgálata. Megrázónak tekintünk minden olyan eseményt, mely az emberek fizikai szenvedését, halálát ábrázolja, függetlenül attól, hogy annak ki vagy mi volt az okozója. Elemzésünk így kiterjedt a természeti katasztrófáktól kezdve, a baleseteken és bűncselekményeken át, a háborús eseményekig minden ilyen témájú tudósításra. A hírműsorok erőszakot tartalmazó híreinek vizsgálata azt a célt szolgálja, hogy teljesebb képet kapjunk az ugyanabból a valóságból kiinduló szerkesztőségek preferenciáinak különbségeiről, illetve meghatározzuk a különböző hírműsorokban jelenlevő erőszak, brutalitás mértékét. Vizsgálatunk öt csatornára az MTV1 (19 30 ), a Duna Televízió (21 00 ), a TV2 (19 00 ), az RTL Klub (19 00 majd ) és a TV3 (18 30 ) december 1. és 31. között sugárzott hírműsoraira terjedt ki. Elvégeztük a műsorok tartalmának kvantitatív és kvalitatív vizsgálatát, amelyhez a tartalomelemzés módszerét használtuk. Ebben a hónapban 388 erőszakkal kapcsolatos hírt regisztráltunk és elemeztünk. A megrázó hírek gyakorisága és hossza A vizsgált négy hónapot figyelembe véve a két közszolgálati televízió és a TV2 esetében decemberben volt a legmagasabb a megrázó hírek gyakorisága. De az RTL és a TV3 esetében sem volt még magasabb a megrázó tudósítások aránya. A Duna TV híreinek 13 százaléka, az MTV1 tudósításainak 16 százaléka kötődött borzalmakhoz. Először tették ki a TV2 híreinek több, mint egyötödét tragikus tudósítások (22%). Négy százalékot emelkedett a TV3 által prezentált ilyen jellegű híradások aránya, s ezzel elérte az októberi csúcsot, a 17 százalékot. Az RTL Klubon hónapról-hónapra növekedett a sokkoló beszámolók részaránya. Decemberben - a novemberivel megegyező arányban - híreinek több mint egynegyede szólt valamilyen szörnyű tragédiáról, katasztrófáról (26%) (1. ábra). A megrázó eseményekről szóló hírek aránya a vizsgált hírműsorokban (százalékban)

2 1. ábra /forrás: ORTT/ 1998 decemberében is az öt hírműsorban bemutatott véres események több mint felét a két nagy kereskedelmi csatorna adta (56%). A Duna TV, a TV2 és a TV3 az év utolsó hónapjában szinte ugyanazokkal az arányszámokkal képviseltette magát a havonta bemutatott erőszakos hírek eloszlásának tekintetében, mint az előző hónapokban (9, 17, illetve 24%). Csökkent az RTL a novemberi 36 százalékról 32-re, illetve ezzel arányosan nőtt az MTV1 mutatója, 14-ről 18 százalékra. Az RTL még mindig egyharmaddal vette ki részét az utolsó hónapban bemutatott összes erőszakos tudósításból (32%). Az MTV1 ebben a hónapban került először a TV3 elé (18, illetve 17 %) (2. ábra). Bár az MTV1 esetében a megrázó hírek aránya valamivel kisebb (16%), mint a TV3-é (17%) (lásd 1. ábra), mégis, a decemberben bemutatott tragikus hírek nagyobb részét tudhatja magáénak ez a közszolgálati csatorna (18%), mint kereskedelmi vetélytársa (17%) (lásd 2. ábra). Ez azért lehetséges, mert a Hír3 a többi hírforráshoz képest kevesebb hírrel dolgozik. Míg az RTL műsoronként átlagosan 15, az MTV1, a TV2 és a Duna TV 14 hírről tudósít, addig a TV3 híradója átlagban csak 12 különböző eseményről számol be. A havonta bemutatott megrázó események eloszlása hírműsoronként (százalékban) 2. ábra /forrás: ORTT/ Valamennyi híradóban nőtt a megrázó eseményekkel foglalkozó hírek hossza decemberben, azaz elérte az eddig mért legmagasabb értéket. Legnagyobb mértékben a TV3-on 44 százalékkal - és a TV2-őn 35 százalékkal - nőtt az ilyen eseményekről szóló tudósítások ideje novemberhez képest, s lett 102, ill. 97 perc. Csak tíz százalékkal növekedett, ám időben továbbra is az RTL Klub foglalkozott legtöbbet borzalmakkal.

3 Ezen a csatornán meghaladta a két órát az emberi tragédiákkal foglalkozó tudósítások hossza (126 perc). A két közszolgálati csatornán együttesen sem lehetett látni annyi tragédiát, mint a fiatalok televíziójában (Duna TV 52, MTV1 59 perc) (3. ábra). A megrázó eseményekkel foglalkozó hírek hossza hírműsoronként(percben) 3. ábra /forrás :ORTT/ A TV3 102 percére részben magyarázatot adhat, hogy a tudósítások átlagos hossza ennél a csatornánál a legnagyobb (96 másodperc). A Duna TV átlagosan 90, az MTV1 Híradó 51, a Tények 63, az RTL Klub átlagosan 62 másodpercet fordított egy-egy erőszakos hír taglalására. 2. A megrázó hírek típusai Vizsgálatunk következő lépésében a megrázó események összetételét keletkezésük okai szerint tipologizáltuk. 1. társadalmi konfliktuson alapuló események (terrortámadások, zavargások, háborúk), 2. balesetek, 3. bűncselekmények, 4. természeti katasztrófák, 5. egyéb események, mint pl. öngyilkosságok, sport-huliganizmus. A megrázó események típusainak megoszlása a vizsgált híradók között A típusok alapján a társadalmi konfliktusok tekintetében volt a legkiegyensúlyozottabb a helyzet decemberben. Az RTL, a TV2 és az MTV1 tudósított az átlagnál többet (24, 23, illetve 22%) társadalmi konfliktusokról a Duna Tv-vel és a Tv3-mal szemben (16, illetve 15%). A vizsgált hónapban a bemutatott balesetek 31 százaléka az RTL Klubhoz kötődött. Az átlagnál alaposabban válogatott még baleseti tudósításokból a Tv2 is (26%). A hírműsorokban ismertetett ilyen szerencsétlenségek egyötöde kötődött az MTV1-hez (20%). Átlag alatt számolt be balesetekről a TV3 (16%), míg a Duna TV törekedett legkevésbé a tragikus balesetek bemutatásával nézettebbé tenni műsorát. A decemberi bűncselekményekről szóló tudósítások több mint egyharmada esett a fiatalok televíziójára. Közel hasonló mennyiségű bűnügyről referált az MTV1, a TV3 és a TV2 (18, 20, illetve 22 százalék). A Duna

4 TV az öt csatornán bemutatott összes bűncselekmény 5 százalékát vitte a határon túlra. A természeti katasztrófák arányszáma a TV3 esetében magasabb volt az átlagnál. De a természet jóvoltából ez a harminchat százalék rendkívül kicsi elemszámot takar: csupán öt ilyen hírről számolt be a TV3 decemberben. Az egyéb kategóriába sorolt erőszakos híradások majd háromnegyedét a két nagy kereskedelmi csatorna mutatta be: az RTL 42 százalékkal, a TV2 31 százalékkal részesedett. A két közszolgálati csatorna és a TV3 alulreprezentálta magát ebben a tárgykörben (1.táblázat). A megrázó események típusainak megoszlása a vizsgált híradók között (százalékban) 1. Táblázat /forrás: ORTT/ Az események prezentálása Elemzésünk következő lépésében azt vizsgáltuk, hogy a hírműsorok a tragikus híreket mennyi megrázó képpel támasztották alá. Bemutattak e, és ha igen, milyen hosszan megrázó erejű képeket: fedetlen vagy letakart holttesteket, sebesült, haldokló embereket, nyílt sebeket, sérüléseket, véres tárgyakat vagy sokkos állapotban lévő áldozatokat. Decemberben a Duna TV prezentálta leghosszabban a világ társadalmi méretű tragikus konfrontációit (134 másodperc). A TV2 és az RTL is közel kétpercnyi tragikus felvétellel támasztotta alá beszámolóit (128, illetve 112 mp). Átlag alatt használt fel hírműsorában ilyen képeket a TV3 és az MTV1 a társadalmi összecsapásokról szóló híradásaiban (4. ábra). A vulgáris képek hossza a társadalmi konfliktusokról szóló hírekben (másodpercben)

5 4. ábra /forrás: ORTT/ A balesetek szörnyűségeit az RTL Klub jelenítette meg legalaposabban. A többi csatornát határozottan maga mögé utasítva mutatott be fedetlen vagy letakart holttesteket, sokkos áldozatokat és vért (418 mp). Ez több mint két és félszerese a novemberi 161 másodpercnyi tragikus képeinek. A TV2 - a novemberi 62 másodperc után másodpercnyi, a balesetek helyszínein felvett, sokkoló kép felhasználásával tájékoztatott. Növekedett az ilyen jellegű felvételek hossza a többi csatornán is. Az MTV1 (november 50 mp) 161, az TV3 (49 mp) 121, míg a Duna TV (23) 97 másodpercnyi szörnyű felvétellel tudósított a balesetek áldozatairól (5. ábra). A vulgáris képek hossza a balesetekről szóló híradásokban (másodpercben ) 5. ábra /forrás: ORTT/ Bűncselekményekről is az RTL számolt be a legtöbb naturális felvétellel (259 mp). A Duna TV által bemutatott képek hossza (23 mp) nem érte el az RTL által prezentált véres anyagok tíz százalékát, illetve a többi hírműsor helyszíni szemléinek egyharmadát sem. A TV2 87, az MTV1 84, a TV3 72 másodpercet használt fel decemberben ilyen felvételekből (6. ábra). A vulgáris képek hossza a bűncselekményekről szóló híradásokban (másodpercben) 6. ábra /forrás: ORTT/

6 A természet nyugodtabb volt decemberben önmagához képest. Így ebből a kategóriából elenyésző sokkoló kép került a híradó-néző asztalára valamennyi műsorszolgáltató esetében (7. ábra). /Ezeket a hiányosságokat a hírműsorok szerkesztői a balesetek helyszínein felvett képekkel pótolták (5. ábra). Így sikerült összességében több véres felvételt bemutatni az előző hónapokhoz képest (9. ábra). A vulgáris képek hossza a természeti katasztrófákról szóló híradásokban (másodpercben) 7. ábra /forrás: ORTT/ Az egyéb kategóriában az MTV 8, a TV2 11, a Duna TV 13 másodpercnyi véres felvétellel képviseltette magát. A TV3 58, az RTL Klub 64 másodpercnyi egyéb tragikus felvételt osztott meg a nézőkkel decemberben (8. ábra). A vulgáris képek hossza az egyéb kategóriába sorolt hírekben (másodpercben) 8.ábra /forrás: ORTT/ A TV3 kivételével valamennyi csatornán nőtt a bemutatott vulgáris képek hossza. A Duna Tv megháromszorozta, az MTV1 megduplázta a tragikus híreket aláfestő kegyetlen felvételek hosszát ( másodperc). A TV2-őn is kétszer annyi sokkoló kép volt látható decemberben, mint a megelőző hónapokban, de ez több mint duplája volt a két közszolgálati csatornán bemutatott véres felvételeknek (592 mp). Az RTL Klub hónapról-hónapra konzekvensen növeli a nézők adagját a megdöbbentő képsorokból válogatva (757 mp).

7 A vulgáris képek hossza (összesen, másodpercben) 9. ábra /forrás:ortt/ A tájékoztatás területén dolgozó műsorkészítők nehéz feladattal állnak szemben, hisz olyan világról kell tudósítaniuk, melyben erőszak, rémület, szenvedés, gyász, fájdalom és szorongás van. Adataink ugyanakkor arra engednek következtetni, hogy a hírműsorok egyre kevésbé törekednek arra, hogy az élet teljességét tükrözzék vissza. A hírekből nem marad meg semmi, csak a borzongás. A hírszerkesztők és műsorkészítők egyre többet és többet választanak ki azok közül az elrettentő események és hírek közül, melyekkel munkájuk során szembetalálkoznak. Az idegborzongás és sokkhatás napi kereskedelmi célú adagolása adja meg az alapját annak, hogy a világ bármely táján megtörtént szörnyűségek kellőképpen fontosak és rendkívüliek legyenek ahhoz, hogy közismertté váljanak. Kockáztatva azt, hogy a nézők különösen a kis élettapasztalattal rendelkező fiatal korosztály - világról alkotott képe erőszakossá torzul a nézettségért vívott harc, a piac szabályainak engedelmeskedve. Szeptemberben, a kutatás megindításakor feltett kérdésünkre, miszerint van-e határa a vér, gyötrelem, könny és verejték hírműsorokban történő bemutatásának, az elmúlt négy hónap tapasztalatai alapján, egyelőre azt kell válaszolnunk: nincs. 1. Lakástűz Japánban Melléklet 1. kép 2.Kollégiumi tűz Budapesten Pontosan a robbanás pillanataiban értek oda kollégáim a kamerával, úgyhogy látni fogják az első perceket /Erős Antónia /

8 Ezek voltak a legdrámaibbak. Az ablakpárkányra menekültek a fiatalok Tehát mindez hét órakor az RTL híradójában. /Bárdos András / 2. kép A képen a tűzoltóság felvételei láthatóak: 3. kép 4. kép 3. Folyóba ugrott egy nő Budapesten 5. kép 4. Halastóba fulladt egy férfi Györén ( hét órakor az RTL híradójában, 110 másodperces tudósítás, headline, felhívás)

9 Megvan Itt van fenn a víz tetején (élő hang) 6. kép 7. kép 8. kép 5. Thaiföldi repülőgép-szerencsétlenség A thaiföldi repülőgép-szerencsétlenség másnapján az RTL bemutatta, hogyan reagál egy ember, ha sikerül azonosítania az odaveszett hozzátartozóját. (Nyolc másodperces élőhang ) 9. kép 10. kép

10 11. kép 12. kép 13. kép 14. kép 6. Szerelmi tragédia Budapesten Szerelemféltésből ölte meg kollégáját, majd magával is végzett egy orvos Budapesten (Mindez hétkor az RTL Klubon + headline és beharangozó) 15. kép 16. kép

11 17. kép A forgatócsoport még azon melegében felkereste a rokonokat is: A tragikusan végződött szerelmi háromszögről nem sikerült többet megtudnunk a féltékeny férj hozzátartozóitól sem Élő hang: Csukd be az ajtót..na csukjátok már be 18. kép 19. kép Ajtócsapódás. 20. kép 7. Tragédia az ünnepen Karácsony második napján, december 26-án tudósított az RTL egy perui diszkótűzről, ahol kilenc fiatal halt meg, mikor a táncterembe könnygázt dobtak. Az eset összefüggésben volt a helyi bandák közötti harcokkal, erről is sikerült a szerkesztőségnek felvételeket szereznie:

12 Önök most döbbenetes felvételeket fognak látni az egyik feldühödött fiatal csavarhúzóval, az anyja szeme láttára szíven szúr egy másik bandatagot 21. kép 18:51: kép 18:51: kép 18:51: kép 18:51:07 25 kép 18: 51: kép 18:51:09 A felvételeket a hírműsor nyomban megismételte. Lassítva.

13 27. kép 18:51: kép 18:51: kép 18:51: kép 18:51: kép 18:51: kép 18:51:16

A. (eds.): Media content and control television and social behavior. U.S. Government Printing Office, Vol. 1. 1979.

A. (eds.): Media content and control television and social behavior. U.S. Government Printing Office, Vol. 1. 1979. Az ORTT - hasonlóan az elmúlt évekhez - 23-ban is rendszeresen készít jelentést a műsorelőzetesek erőszaktartalmáról. Az előző évek gyakorlatának megfelelően, továbbra is negyedévente egy kiválasztott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E

ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA Szám: ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E Tárgy: közvélemény-kutatás a magyar lakosság hírfogyasztási szokásairól és a média megítéléséről

Részletesebben

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik?

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik? BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi

Részletesebben

Az RTL Klub, a TV2, illetve az m2 által sugárzott gyermekműsorok vizsgálata, különös tekintettel az Mttv. 9. -ának rendelkezéseire

Az RTL Klub, a TV2, illetve az m2 által sugárzott gyermekműsorok vizsgálata, különös tekintettel az Mttv. 9. -ának rendelkezéseire Az RTL Klub, a TV2, illetve az m2 által sugárzott gyermekműsorok vizsgálata, különös tekintettel az Mttv. 9. -ának rendelkezéseire (2014. I. és II. negyedév) Budapest, 2014. szeptember 24. A gyermekműsorok

Részletesebben

Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel A sokszínű tájékozódás esélyei

Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel A sokszínű tájékozódás esélyei Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel A sokszínű tájékozódás esélyei Arra a kérdésre, hogy mennyire szabad és sokszínű a média, nem csak abból az irányból érdemes választ adni, hogy milyen

Részletesebben

Vágóképként, csak némában - Romák a magyarországi médiában

Vágóképként, csak némában - Romák a magyarországi médiában Vágóképként, csak némában - Romák a magyarországi médiában Bernáth Gábor - Messing Vera Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, 1998 A jelentés elkészítésében közreműködtek: Harsányi Eszter, Horváth Margit,

Részletesebben

Vágóképként, csak némában - Romák a magyarországi médiában

Vágóképként, csak némában - Romák a magyarországi médiában Vágóképként, csak némában - Romák a magyarországi médiában Bernáth Gábor - Messing Vera Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, 1998 A jelentés elkészítésében közreműködtek: Harsányi Eszter, Horváth Margit,

Részletesebben

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 12.

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 12. TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 12. Tóth Olga: ERÔSZAK A CSALÁDBAN A TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok: fontos közpolitikai témákat tűz napirendre tényszerű, kiegyensúlyozott elemzéseket bocsát

Részletesebben

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Rubeus Egyesület Szedervessző 1076 Budapest, Thököly út 8. www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Kutatási jelentés

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ

Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ KELJ FEL ÉS JÁRJ Idôskorúak mobilitási lehetôségei Írta: Széman Zsuzsa Harsányi László Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ Idôskorúak mobilitási

Részletesebben

ANTISZEMITA ELŐÍTÉLETESSÉG A MAI MAGYAR TÁRSADALOMBAN

ANTISZEMITA ELŐÍTÉLETESSÉG A MAI MAGYAR TÁRSADALOMBAN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ANTISZEMITA ELŐÍTÉLETESSÉG A MAI MAGYAR TÁRSADALOMBAN

Részletesebben

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Semjén András Tóth István János Medgyesi Márton Czibik Ágnes Bevezetés A tanulmány amellett, hogy egy lakossági empirikus felvétel adataira

Részletesebben

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA FÁBRI ISTVÁN FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA A kilencvenes évek elejéig jellemzően igen zárt volt a hazai felsőoktatás:

Részletesebben

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztál ya 2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata 2012. július Készítette: Hollósné dr. Marosi Judit Dr. Császár

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

Bényei Zoltán - Gurály Zoltán - Győri Péter - Mezei György. Tíz év után. Gyorsjelentés a fővárosi hajléktalanokról - 1999.

Bényei Zoltán - Gurály Zoltán - Győri Péter - Mezei György. Tíz év után. Gyorsjelentés a fővárosi hajléktalanokról - 1999. 1 Bényei Zoltán - Gurály Zoltán - Győri Péter - Mezei György Tíz év után Gyorsjelentés a fővárosi hajléktalanokról - 1999. Homelesssness in Europe International Conference Hajszolt Balatonföldvár - Hungary

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

Elôzetes adatok A NÉPESSÉG ÉS A LAKÁSÁLLOMÁNY JELLEMZÔI

Elôzetes adatok A NÉPESSÉG ÉS A LAKÁSÁLLOMÁNY JELLEMZÔI 2. Elôzetes adatok A NÉPESSÉG ÉS A LAKÁSÁLLOMÁNY JELLEMZÔI 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 2. Előzetes adatok A népesség és a lakásállomány jellemzői Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 2. Előzetes

Részletesebben

A működési kockázat és a hazai nagy összegű fizetési rendszer (VIBER)

A működési kockázat és a hazai nagy összegű fizetési rendszer (VIBER) 324 Hitelintézeti szemle Lublóy Ágnes Tanai Eszter A működési kockázat és a hazai nagy összegű fizetési rendszer (VIBER) A fizetési és elszámolási rendszereket kritikus infrastruktúrának tekinthetjük,

Részletesebben

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ZSKF TKK FÜZETEK 14. HAVASI ÉVA KABAI IMRE: AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN (2011. TAVASZ) AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE ZSIGMOND KIRÁLY

Részletesebben

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Szilas Roland Még egyszer a motivációról, avagy Hogyan ösztönözzük alkalmazottainkat itt és most? A szerzők a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetében

Részletesebben

EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK

EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK Árpád Ferenc PAPP-VÁRY 1 Zoltán SCHWANG 2 ABSTRACT The Marketing Institute of the Budapest College of Communication, Business and

Részletesebben

KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008. Budapest, 2008. március SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY

KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008. Budapest, 2008. március SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008 SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Budapest, 2008. március A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készítette A kutatásban

Részletesebben

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom szerkezeti átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás óta (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban

Részletesebben

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló -

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Kulcsár László Programkoordinátor: Domokos Tamás A kutatásra a Miskolc Városi Pedagógiai

Részletesebben

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái Merre tovább? AZ Iskolai integráció dilemmái A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai célja az Új Magyarország

Részletesebben

A felsőoktatási szakképzés első éve

A felsőoktatási szakképzés első éve A felsőoktatási szakképzés első éve Fehérvári Anikó A felsőoktatás tömegesedésének egyik jele a képzési szerkezet diverzifi kálttá válása, a szakképzés behatolása a felsőoktatásba. Ez egyben azt is jelenti,

Részletesebben