I. Bevezetés. II. A megrázó hírek gyakorisága és hossza

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Bevezetés. II. A megrázó hírek gyakorisága és hossza"

Átírás

1 I. Bevezetés Sok mindenről beszámolhatunk, de az életveszély meg a haláleset mindig előnyt élvez. Arról a híradóban soha nem tudósítanak, hogy felépült egy új ház és sokan beköltöztek, viszont ha az a ház összeomlik és sokan meghalnak, akkor mindenki odasiet, ilyen a hírek világa." /Christopher Burns, a CNN sztárriportere/ Januárban is valamennyi hírforrásban növekedett az erőszakos vagy félelemkeltő műsortartalmak aránya és hossza. Az erőszak és a durvaság spirálja a nézettség maximálása szolgálatában egyre erőteljesebben nyilvánul meg a műsorok szerkesztési gyakorlatában. A hírműsorok szándékos eldurvítása, triviálissá tétele, a túlzott mértékű erőszak ábrázolása a nézők, az elemzők és a műsorok készítőinek lelki elfásulásának veszélyével jár együtt. Mennél inkább sokkolódnak a nézők hétről hétre, annál hatásosabbnak kell lenniük a következő erőszak-ábrázolásoknak, hogy a jövőben is elérjék a nézőkben az érzelmi hatást. Egyre jellemzőbb a hatás maximálása érdekében az erőszakos, durva jelenet megismétlése (lassítva!) és az élőhang - általában fájdalmas üvöltés - bejátszása is. Míg szeptemberben azt tapasztaltuk, hogy a legsokkolóbb jeleneteket a hírműsorok leggyakrabban az első négy hír között mutatták be, addig az utóbbi hónapokban az egyik kereskedelmi csatorna híradójánál már bevett gyakorlattá vált, hogy a legszenzációsabb, legszörnyűbb tudósítást versenyezteti a konkurens kereskedelmi csatorna hírműsorának kezdési időpontjával, s erre 19 óra előtt többször is felhívja nézői figyelmét. Ez leplezetlen bizonyítéka annak, hogy a hírszerkesztők hogyan használják ki a sokkoló tudósításokat, mások szenvedéseit, tragédiáját a nézettség és a nyereség maximálása szolgálatában. Felmérésünk célkitűzése a hírműsorokban bemutatott megrázó erejű híradások vizsgálata. Megrázónak tekintünk minden olyan eseményt, mely az emberek fizikai szenvedését, halálát ábrázolja, függetlenül attól, hogy annak ki vagy mi volt az okozója. Elemzésünk így kiterjedt a természeti katasztrófáktól kezdve, a baleseteken és bűncselekményeken át, a háborús eseményekig minden ilyen témájú tudósításra. A hírműsorok erőszakot tartalmazó híreinek vizsgálata azt a célt szolgálja, hogy teljesebb képet kapjunk az ugyanabból a valóságból kiinduló szerkesztőségek preferenciáinak különbségeiről, illetve meghatározzuk a különböző hírműsorokban jelenlevő erőszak, brutalitás mértékét. Vizsgálatunk öt csatornára az MTV1 (19 30 ), a Duna Televízió (21 00 ), a TV2 (19 00 ), az RTL Klub (18 45 ) és a TV3 (18 30 ) január 1. és 31. között sugárzott hírműsoraira terjedt ki. Elvégeztük a műsorok tartalmának kvantitatív és kvalitatív vizsgálatát, amelyhez a tartalomelemzés módszerét használtuk. Ebben a hónapban 524 erőszakkal kapcsolatos hírt regisztráltunk és elemeztünk. II. A megrázó hírek gyakorisága és hossza Az adatok alapján szörnyű volt az év első hónapja. Az eddig vizsgált öt hónapban egyik csatornán sem volt olyan magas az erőszaktartalmú hírek aránya, mint januárban. Valamennyi hírműsorban növekedett a megrázó hírek aránya a decemberi csúcshoz képest. A Duna TV-n 13 százalékról 16 százalékra, a TV3-on 17-ről 19 százalékra emelkedett a tragédiákkal kapcsolatos tudósítások gyakorisága. Az MTV1-en ez volt az első olyan hónap, amikor gyakrabban találkozhattunk megrázó híradásokkal (22%), mint a TV3 hírműsorában (19%). A másik két kereskedelmi csatornán egyaránt nyolc százalékos emelkedést eredményeztek a januári tragédiák. Az RTL híreinek így több mint egyharmada (34%), a TV2 tudósításainak pedig közel egyharmada kötődött borzalmakhoz (30%) (1. ábra). A megrázó eseményekről szóló hírek aránya a vizsgált hírműsorokban (százalékban)

2 1. ábra /forrás: ORTT/ Valamennyi híradóban nőtt a megrázó eseményekkel foglalkozó hírek hossza januárban, azaz elérte az eddig mért legmagasabb értéket. Legnagyobb mértékben az MTV1-en 60 százalékkal - és a TV2-n 50 százalékkal - emelkedett az ilyen eseményekről szóló tudósítások ideje decemberhez képest, s lett 95, ill. 146 perc. A TV2 első alkalommal előzte meg (146 perc) az RTL Klubot (137 perc) az emberi tragédiákkal foglalkozó tudósítások hosszának tekintetében. A TV3 hírműsorában megközelítette a két órát (119 perc), a Duna TV-n pedig meghaladta az egy órát az ilyen eseményekről beszámoló híradások ideje (2. ábra). A megrázó eseményekkel foglalkozó hírek hossza hírműsoronként (percben) 2. ábra /forrás :ORTT/ A tudósítások átlagos hossza a Duna híradójában volt a legnagyobb (85 másodperc). A TV3 átlagosan 80, a Tények 68, az RTL Klub 62, míg az MTV1 Híradó csak 53 másodpercet fordított egy-egy erőszakos hír taglalására. III. A megrázó hírek típusai Vizsgálatunk következő lépésében a megrázó események összetételét keletkezésük okai szerint tipologizáltuk.

3 1. társadalmi konfliktuson alapuló események (terrortámadások, zavargások, háborúk), 2. balesetek, 3. bűncselekmények, 4. természeti katasztrófák, 5. egyéb események, mint pl. öngyilkosságok, sport-huliganizmus. A megrázó események típusainak megoszlása a vizsgált híradók között A típusok alapján a társadalmi konfliktusok tekintetében volt a legkiegyensúlyozottabb a helyzet januárban. Az MTV1 és a TV3 tudósított az átlagnál valamivel többet (24, illetve 22%) társadalmi konfliktusokról. Az RTL és a Duna TV az átlag alatt (18, illetve 16%), a TV2 pedig átlagosan tájékoztatott társadalmi szintű erőszakról. A vizsgált hónapban bemutatott balesetek 30 százaléka az RTL Klubhoz kötődött, de hasonló alapossággal válogatott baleseti tudósításokból a Tv2 is (29%). A hírműsorokban ismertetett ilyen szerencsétlenségek majdnem egyötöde kapcsolódott az MTV1-hez (18%). A TV3 és a Duna TV törekedett legkevésbé a tragikus balesetek bemutatásával nézettebbé tenni műsorát (12, illetve 11%). A januári bűncselekményekről szóló tudósítások több mint egyharmada esett a fiatalok televíziójára (36%). Ebben a hónapban a TV2 is nagyobb részt tudhatott magáénak az összesen bemutatott bűnesetek közül, mint az előző hónapokban. Az MTV1 akárcsak az előző hónapban - most is 18, a TV3 azonban csak 13 százalékkal vette ki részét. A Duna TV az öt csatornán bemutatott összes bűncselekmény 4 százalékát "vitte a határon túlra". A természeti katasztrófák arányszáma továbbra is a TV3-nál volt magasabb az átlagnál (30%). Az egyéb kategóriába sorolt erőszakos híradások majd kétharmadát a két nagy kereskedelmi csatorna mutatta be: az RTL 32 százalékkal, a TV2 28 százalékkal részesedett. Az MTV1 is az átlagnál több egyéb szörnyűséget mutatott be januárban (25%). A kisebbik közszolgálati csatorna és a TV3 alulreprezentálta magát ebben a tárgykörben (6, illetve 9 %) (1. táblázat). A megrázó események típusainak megoszlása a vizsgált híradók között (százalékban) 1. táblázat /forrás: ORTT/ Az MTV1 Híradó által bemutatott erőszakos események 43 százaléka társadalmi konfliktuson alapult. A két nagy kereskedelmi televízió és a Duna TV után ez a híradó tudósított a legnagyobb arányban balesetekről (22%). Itt viszonylag alacsony volt a bűncselekményekről (13%) és természeti katasztrófákról szóló híradások arányszáma (7%). A Duna TV által bemutatott tragikus események több mint fele valamilyen politikai, társadalmi problémán alapult (56%). Ehhez képest elenyésző mértékű volt a bűncselekményekről, természeti katasztrófákról és az egyéb erőszakos eseményekről szóló hírek aránya (5-5, illetve 7%). A TV2 a közösségi konfrontációkról és a balesetekről hasonló súllyal tudósított (29, illetve 30%). Közel azonos arányban, de jelentősen ritkábban számolt be bűncselekményekről és egyéb tragédiákról (17, illetve 15%). Az RTL Klub a balesetekről szóló tájékoztatást tartotta különösen fontosnak (30%). Bűncselekményekről szólt híreinek 20 százaléka. Az erőszakos hírek 25 százalékát a társadalmi konfrontációk, 8 százalékát pedig a természeti katasztrófák tették ki. A TV3 híradójának erőszakkal, vérrel kapcsolatos tudósításainak majdnem fele volt társadalmi összeütközésen alapuló (47%). A balesetek és természeti csapások közel azonos súlyt képviseltek a Hír3 műsoregységeiben (18, illetve 17 %) (2. táblázat). A megrázó események típusainak megoszlása a vizsgált híradókban (százalékban) 2. táblázat /forrás: ORTT/ IV. Az események prezentálása

4 Elemzésünk következő lépésében azt vizsgáltuk, hogy a hírműsorok a tragikus híreket mennyi megrázó képpel támasztották alá. Bemutattak e, és ha igen, milyen hosszan megrázó erejű képeket: fedetlen vagy letakart holttesteket, sebesült, haldokló embereket, nyílt sebeket, sérüléseket, véres tárgyakat vagy sokkos állapotban lévő áldozatokat. Januárban a TV3 prezentálta leghosszabban a világ társadalmi méretű tragikus konfrontációit (208 másodperc). A TV2 és az RTL is több mint kétpercnyi tragikus felvétellel támasztotta alá beszámolóit (177, illetve 157 mp). Átlag alatt használt fel hírműsorában ilyen képeket a Duna Tv és az MTV1 (3. ábra). A "vulgáris képek" hossza a társadalmi konfliktusokról szóló hírekben (másodpercben) 3. ábra /forrás: ORTT / A balesetek szörnyűségeit az RTL Klub és a TV2 jelenítette meg legrészletesebben. A többi csatornát határozottan maguk mögé utasítva mutattak be fedetlen vagy letakart holttesteket, sokkos áldozatokat és vért (320, illetve 312 mp). A balesetek prezentálása ugyanakkor mindkét csatorna esetében kevesebb volt, mint decemberben. Az előző év utolsó hónapjában az RTL 418, a TV2 pedig 344 másodpercnyi, a balesetek helyszínein felvett sokkoló kép felhasználásával tájékoztatott. Csökkent az ilyen jellegű felvételek hossza a többi csatornán is. Az MTV1 (december 161 mp) 127, a TV3 (121 mp) 73, míg a Duna TV (97) 60 másodpercnyi szörnyű felvétellel tudósított a balesetek áldozatairól (4. ábra). A "vulgáris képek" hossza a balesetekről szóló híradásokban (másodpercben) 4. ábra forrás: ORTT Bűncselekményekről a TV2 számolt be a legtöbb naturális felvétellel (70 mp). A többi hírműsor helyszíni szemléinek hossza az RTL-nél 48, az MTV1-nél 20, a Duna TV-nél 19, a TV3-nál pedig 10 másodpercet tett

5 ki (5. ábra). A vulgáris képek hossza a bűncselekményekről szóló híradásokban (másodpercben) 5. ábra forrás: ORTT Természeti katasztrófákról négyszer nagyobb terjedelemben számolt be a TV2 (160 mp), mint a TV3 (40 mp), s majdnem nyolcszor akkorával, mint a Duna TV(22 mp)(6. ábra). A "vulgáris képek" hossza a természeti katasztrófákról szóló híradásokban (másodpercben) 6. ábra forrás: ORTT Az "egyéb" kategóriában az TV3 5, a Duna TV 17, az MTV1 26 másodpercnyi véres felvétellel képviseltette magát. A TV2 39, az RTL Klub 79 másodpercnyi egyéb tragikus felvételt osztott meg a nézőkkel januárban (7. ábra). A "vulgáris képek" hossza az "egyéb" kategóriába sorolt hírekben (másodpercben)

6 7.ábra forrás: ORTT Az RTL-en és a Duna TV-n csökkent a vulgáris képek hossza az év első időszakában, míg a TV3 híradójában változatlan maradt (321, illetve 323 másodperc). Az RTL Klub esetében január volt az első hónap, amikor csökkenést mutatott a megdöbbentő képsorok hossza (757-ről 727 mp-re). Ennek következtében a TV2 meg is előzte konkurensét, egyben új rekordot felállítva (758 mp). A "vulgáris képek" hossza (összesen, másodpercben) 9. ábra forrás:ortt MELLÉKLET

Bevezetés. A megrázó hírek gyakorisága és hossza

Bevezetés. A megrázó hírek gyakorisága és hossza Bevezetés Tovább fokozódott a drámai feszültség decemberben a hírműsorokban. Valamennyi hírforrásban növekedett az erőszakos vagy félelemkeltő műsortartalmak aránya és hossza. Az erőszak és a durvaság

Részletesebben

Bevezetés. Alaptézisek

Bevezetés. Alaptézisek Bevezetés Az erőszakról szóló tudósítások egyre nagyobb teret kapnak a híradókban. A műsorszolgáltatók mind gyakrabban mutatnak be olyan képeket, melyeken fedetlen holttestek, súlyosan sérült, haldokló

Részletesebben

A. (eds.): Media content and control television and social behavior. U.S. Government Printing Office, Vol. 1. 1979.

A. (eds.): Media content and control television and social behavior. U.S. Government Printing Office, Vol. 1. 1979. Az ORTT - hasonlóan az elmúlt évekhez - 23-ban is rendszeresen készít jelentést a műsorelőzetesek erőszaktartalmáról. Az előző évek gyakorlatának megfelelően, továbbra is negyedévente egy kiválasztott

Részletesebben

Az országos tévécsatornák műsorkínálata 2008-ban

Az országos tévécsatornák műsorkínálata 2008-ban Az országos tévécsatornák műsorkínálata 2008-ban Előzmények Az ORTT az MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoporttal együttműködve 1998 óta a nyolcvanas évek közepéig visszanyúló adatgyűjtést kezdeményezett

Részletesebben

A VIZSGÁLAT METODIKÁJA

A VIZSGÁLAT METODIKÁJA A VIZSGÁLAT METODIKÁJA Az ORTT Műsorelemző Osztálya folyamatosan vizsgálja az elektronikus médiumok hírszolgáltatási tevékenységét. A kvantitatív tartalomelemzések alapkérdése, hogy mennyiben érvényesül

Részletesebben

Tudományos ismeretterjesztés a magyarországi televíziókban

Tudományos ismeretterjesztés a magyarországi televíziókban VILÁGOSSÁG 2003/7 8. Mindentudás Egyeteme Tudományos ismeretterjesztés a magyarországi televíziókban A Mindentudás Egyeteme előadássorozatának megjelenése a közszolgálati televíziókban kihívást támasztott

Részletesebben

A MAGAZINMŰSOROK TARTALOMELEMZÉSE (2009. JANUÁR-MÁRCIUS) TARTALOMJEGYZÉK

A MAGAZINMŰSOROK TARTALOMELEMZÉSE (2009. JANUÁR-MÁRCIUS) TARTALOMJEGYZÉK A MAGAZINMŰSOROK TARTALOMELEMZÉSE (2009. JANUÁR-MÁRCIUS) TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés... Hiba! A könyvjelző nem létezik. I. A VIZSGÁLAT METODIKÁJA... 2 I.1 A VIZSGÁLAT MINTÁJA... 3 II. AZ ELMÚLT HÁROM

Részletesebben

A televíziókban és a rádiókban közzétett új reklámszpotok

A televíziókban és a rádiókban közzétett új reklámszpotok A televíziókban és a rádiókban közzétett új reklámszpotok (2014. július-december) Budapest, 2015. május 20. Bevezetés A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság tevékenységének szerves részét képezi, hogy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E

ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA Szám: ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E Tárgy: közvélemény-kutatás a magyar lakosság hírfogyasztási szokásairól és a média megítéléséről

Részletesebben

A magyar, német, olasz és osztrák közszolgálati televíziós híradók összehasonlító elemzése

A magyar, német, olasz és osztrák közszolgálati televíziós híradók összehasonlító elemzése A magyar, német, olasz és osztrák közszolgálati televíziós híradók összehasonlító elemzése Az ORTT megbízásából vizsgálatot végeztünk a magyar, német, olasz és osztrák közszolgálati tévécsatornák legnézettebb

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban (Nemek, ellátásfajták és megyék szerinti

Részletesebben

A változó család a népszámlálási adatok tükrében

A változó család a népszámlálási adatok tükrében A változó család a népszámlálási adatok tükrében Vörös Csabáné, a KSH főtanácsosa E-mail: Csabane.Voros@ksh.hu Kovács Marcell, a KSH osztályvezetője E-mail: Marcell.Kovacs@ksh.hu Az elmúlt évtizedekben

Részletesebben

Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel A sokszínű tájékozódás esélyei

Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel A sokszínű tájékozódás esélyei Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel A sokszínű tájékozódás esélyei Arra a kérdésre, hogy mennyire szabad és sokszínű a média, nem csak abból az irányból érdemes választ adni, hogy milyen

Részletesebben

Kulturálódási szokásaink

Kulturálódási szokásaink Kulturálódási szokásaink A lakosság televíziózási, olvasási jellemzőinek vizsgálata az időmérleg-felvételek segítségével Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom I. Bevezetés... 2 II. A szabadon

Részletesebben

családon belüli erőszak elleni

családon belüli erőszak elleni családon belüli erőszak elleni tárcaközi kampány a lelki elsősegély telefonszolgálatok hozzájárulása 2003. december 10. 2004. február 29. 2004. I. Bevezetés a kampány feltételrendszere 1.p. II. A hívások

Részletesebben

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2012. II. félév)

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2012. II. félév) A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2012. II. félév) Budapest, 2013. április 10. 2011 szeptemberében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A magyarországi közműsorszolgáltatók. és nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók működése és támogatásuk tapasztalatai. Budapest, 2012. január 16.

A magyarországi közműsorszolgáltatók. és nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók működése és támogatásuk tapasztalatai. Budapest, 2012. január 16. A magyarországi közműsorszolgáltatók és nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók működése és támogatásuk tapasztalatai Budapest, 2012. január 16. A tanulmány azt vizsgálja, hogy miként alakult a közműsor-szolgáltatók

Részletesebben

A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése

A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése Budapest, 2012. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A kutatás háttere, célja... 3 A kutatás módszere,

Részletesebben

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2012. II. negyedév)

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2012. II. negyedév) A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2012. II. negyedév) Budapest, 2012. szeptember Tartalomjegyzék A vizsgálat módszere... 6 A vizsgálat részletes

Részletesebben

A bűnelkövetési helyzet. és a bűnmegelőzési tevékenység. feltérképezése. a magyarországi önkormányzatok körében

A bűnelkövetési helyzet. és a bűnmegelőzési tevékenység. feltérképezése. a magyarországi önkormányzatok körében A bűnelkövetési helyzet és a bűnmegelőzési tevékenység feltérképezése a magyarországi önkormányzatok körében Tanulmány A TÁRKI Önkormányzati Adatbank 2004 őszi adatfelvétele Budapest, 2005. február 1 A

Részletesebben

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA adatgyûjtésen, felmérésen, esetelemzésen alapuló jelentés a magyarországi helyzetrõl, a PANDÓRA SZELENCÉJE nevû nemzetközi projekt részeként FÜGGETLEN MÉDIAKÖZPONT n Budapest,

Részletesebben

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Rubeus Egyesület Szedervessző 1076 Budapest, Thököly út 8. www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Kutatási jelentés

Részletesebben

Az RTL Klub, a TV2, illetve az m2 által sugárzott gyermekműsorok vizsgálata, különös tekintettel az Mttv. 9. -ának rendelkezéseire

Az RTL Klub, a TV2, illetve az m2 által sugárzott gyermekműsorok vizsgálata, különös tekintettel az Mttv. 9. -ának rendelkezéseire Az RTL Klub, a TV2, illetve az m2 által sugárzott gyermekműsorok vizsgálata, különös tekintettel az Mttv. 9. -ának rendelkezéseire (2014. I. és II. negyedév) Budapest, 2014. szeptember 24. A gyermekműsorok

Részletesebben

Ami összeköt, és ami elválaszt. Generációs hidak és szakadékok az internet használatában

Ami összeköt, és ami elválaszt. Generációs hidak és szakadékok az internet használatában Ami összeköt, és ami elválaszt Generációs hidak és szakadékok az internet használatában 0 AZ internethasználattal, az új médiaeszközökkel, a közösségi oldalak előretörésével kapcsolatban a legtöbb tudományos

Részletesebben

Összegző tanulmány. Médiaelemzés

Összegző tanulmány. Médiaelemzés Összegző tanulmány a TÁMOP 6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása c. projekt keretében végzett kutatás eredményeiről "Innovatív és kreatív kommunikációs,

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Nyílt Lapok 2006/2 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Ruff Tamás, Zugor Zsuzsanna Copyright Echo Nonprofit Network,

Részletesebben

A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 2012

A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 2012 SZÁMVITELI TANÁCSADÁS A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 12 kpmg.hu 2 Section or Brochure name Tartalomjegyzék

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

Vágóképként, csak némában - Romák a magyarországi médiában

Vágóképként, csak némában - Romák a magyarországi médiában Vágóképként, csak némában - Romák a magyarországi médiában Bernáth Gábor - Messing Vera Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, 1998 A jelentés elkészítésében közreműködtek: Harsányi Eszter, Horváth Margit,

Részletesebben

Vágóképként, csak némában - Romák a magyarországi médiában

Vágóképként, csak némában - Romák a magyarországi médiában Vágóképként, csak némában - Romák a magyarországi médiában Bernáth Gábor - Messing Vera Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, 1998 A jelentés elkészítésében közreműködtek: Harsányi Eszter, Horváth Margit,

Részletesebben