Referátumok Reports. Rovatvezető Editor: Dr. MATSKÂSI István

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Referátumok Reports. Rovatvezető Editor: Dr. MATSKÂSI István"

Átírás

1 Referátumok Reports Rovatvezető Editor: Dr. MATSKÂSI István E kötetben magyar szerzőknek az 1974 március és 1975 március hónapja között megjelent parazitológiai vonatkozású közleményeit referáljuk. In this volume brief reports are given of parasitological papers published by Hungarian authors from March 1974 to March BUZA, L. - SZIKLAY, F. : Halivadék parazitamentesítő fürdetése (Bathing of fry against parasites) Halászat A szerzők 1: 5000 higítású formalin és 1: higítású ditrifon oldat kombinációjával végzett gyorsfürdetést javasolják a halivadék parazita mentesítésére. The bathing of fry in a solution of 1: 5000 formaline and in a 1: solution of Ditriphone is proposed against parasites. (Országos Állategészségügyi Intézet, 1143 Budapest, Tábornok u. 2. ) BÜKY, P. - DREXLER, L. - SZŰCS, L. : Amoebás májtályog (Hepatic abscess caused by amoebiasis) Orvosi Hetilap A szerzők 42 éves nőbetegen a klinikai vizsgálatok alapján amőbás májtályogot diagnosztizáltak. A beteg 10 éven át tünetmentes cystahordozó volt. A betegen kemoterapeu- Ikumok adása mellett műtétet végeztek. The case of a hepatic abscess caused by amoebiasis is reported. The infestation was diagnosed on the basis of clinical investigations. The abscess was surgically operated and chemotherapeutically treated. (Fővárosi János Kórház, 1125 Budapest, Diósárok u. 2. ) CSABA, Gy. : Az atkakóros méhcsaládok szűrővizsgálatáról (Screening of bee colonies for mite-disease) Magyar Állatorvosok Lapja Szűrővizsgálattal felderített 6 atkakóros méhcsaládból mintegy egyed feldolgozása révén a szerző összehasonlította a januárban a kaptár aljára hullt méhek és a márciusi élő méhek fertőzöttséget, A fertőzöttség a téli hullákban 6-, 20-szor erősebb volt. Ezért a szűrővizsgálatot hullákon és minél korábban (január-február) kell elvégezni. Infection of bees found dead at the bottom of the bee-hive in January and of living bees in March was compared in a screening test individuals of 6 colonies of bees with mite-disease were processed. The infection of dead bees collected in January was 6-20 times stronger than that of living bees in March. In consequence, the screening for mite-disease has to be carried out on dead bees as early as possible (in January-February). (Zala megyei Állategészségügyi Állomás, 8900 Zalaegerszeg) DOBOS-KOVÁCS, M. - MÉSZÁROS, J. - PELLÉRDY, L. - BALSAI, A. : Studies on the source of Toxoplasma infection in captive kangaroos (Fogságban tartott kenguruk Toxoplasma fertőzöttségének eredete) Acta Vet. Acad. Sei. Hung., A Budapesti Állatkertben elpusztult három derby kenguru (Thylogale eugenii) vizsgálata során erős Toxoplasma gondii fertőzöttséget állapítottak meg. Az állatok Toxoplasmaoocystákat tartalmazó macska ürülékkel szennyezett takarmánnyal fertőződtek. A szerzők

2 felhívják a figyelmet a higiénés rendszabályok betartására és a macskák szerepére a Toxoplasma-fertőzések terjesztésében. In the Budapest Zoo three derby-kangaroos (Thylogale eugenii), kept in the same run died of Toxoplasma infection. Investigations in the premises disclosed that the kangaroos became infected by the ingestion of fodder contaminated with cat faeces containing Toxoplasma gondii oocysts. The importance of rigorous hygienic measures and the importance of cats in the dissemination of Toxoplasma infection are pointed out, (Állatorvostudományi Egyetem Kórbonctani Tanszéke, 1078 Budapest, Landler Jenő u.2.) ERGENS, R. - GUSSEV, A.A. - IZYUMOVA, N.A. - MOLNÁR, K. : Parasite fauna of fishes of the Tisa River Basin (A Tisza vízrendszere halainak parazita faunája) Rozpravy Ceskoslovenské Akademie VED pp Praha. A szerzó'k nemzetközi kooperáció keretében a Tisza és mellékfolyói szovjet, szlovák és magyar szakaszán fogott halak parazitafaunáját dolgozták fel. 45 halfaj 1805 egyedén végeztek teljes parazitológiai vizsgálatot. Összesen 284 parazita faj (46 Protozoa, 116 Monogenoidea, 24 Cestoda, 45 Trematoda, 27 Nematoda, 7 Acanthocephala, 2 Hirudinea, 1 Mollusca, 16 Arthropoda) eló'fordulását állapították meg a Tisza vizgyűjtó' területén. Saját vizsgálataikon kívül összegezik és kritikailag értékelik a vizsgált terület parazitafaunájára vonatkozó irodalmat is. In the course of an international cooperation the parasite fauna of fish in the Tisa river basin was examined. Complete parasitological examination of 1805 fish belonging to 4 5 species was carried out. A total of 284 parasitic species was recorded: 46 Protozoa, 116 Monogenoidea, 24 Cestodes, 45 Trematodes, 27 Nematodes, 7 Acanthocephala, 2 Hirudinea, 1 Mollusca and 16 Arthropoda. Related references are also critically surveyed. (Molnár's address: MTA Állategészségügyi Kutatóintézete, 1143 Budapest, 21.) Hungária krt. ERÓSS, I. : Adatok a Devermin "szondás" adagolásának módszeréhez (Data to the Devermin treatment of fish with "sound") Halászat A szerző' a halak B. gowkongensis fertőzése ellen Deverminnel végzett szondás kezelés tapasztalatairól számol be. Experiences on the treatment with Devermin against B. gowkongensis infestatior of carpare reported. (Kaposvári Állattenyésztési Főiskola, 7400 Kaposvár, Dénes major 2. ) GAAL, L. : Az Ascaris peték differenciálódásának feltételei különböző összetételű talajokban (Conditions of differentiation of Ascaris ova in soils of various composition) Népegészségügy A szerző modellkísérletekben figyelte meg az Ascaris peték optimális hőigényét, valamint a differenciálódás és a talaj minőségével kapcsolatos összefüggéseket. Megállapította, hogy a peték fejlődése 22 oc-on a leggyorsabb. In the course of a model experiment the author observed the optimum temperature required to the differentiation of Ascaris ova, as well as the effect of the quality of soil on the rate of. Ova develop in the most rapid way at 22 Celsius degree. (Szabolcs-Szatmár megyei KÖJÁL, 4400 Nyíregyháza) HANEK, G. - MOLNÁR, K. : Parasites of freshwater and anadromous fishes from Matamek River system, Quebec. (A Matamek folyó rendszer édesvízi és vándorló halainak parazita faunája) Journal Fish. Res. Board of Canada

3 A szerzők a Matamek folyó 9 halfaja 224 példányának boncolása során 38 parazita genus fajait mutatták ki. Ezek közül 12 Protozoa, 3 Monogenea, 6 Trematoda, 6 Cestoda, 6 Nematoda, 2 Acanthocephala, 3 Copepoda volt. Salmo salar-ban 6, Salvelinus fontinalisban 17, S. alpinusban 5, Osmerus mordaxban 4, Anguilla rostrataban 8, Apeltes quadratusban 1, Gasterosteus aculeatusban 12, Pungitius pungitiusban 9 genus képviselőit mutatták ki. In 224 specimens of 9 fish species from Matamek River system parasites belonging to 38 genera were recovered. Six genera of parasites were noted in Salmo salar, 17 in Salvelinus fontinalis, 5 in S. alpinus, 4 in Osmerus mordax, 8 in Anguilla rostrata, 1 in Apeltes quadratus, 12 in Gasterosteus aculeatus, 9 in Pungitius pungitius. (Molnár's address: MTA Állategészségügyi Kutatóintézete, 1143 Budapest, Hungária krt. 21.) HANEK, G. - MOLNÁR, K. - FERNANDO, C. H. : Three new genera of Dactylogyridae (Monogenea) from freshwater fishes of Trinidad (Három új Dactylogyridae családba tartozó genus Trinidad édesvizi halairól) Journal of Parasitology A szerzők három új, a Dactylogyridae családba tartozó fajt, illetve genust írtak le Trinidadból. A Trinidactylus cichlasomatis gen. et sp. n. és a Trinigyrus hypostomatis gen. et sp.n, Cichlasoma bimaculatumon, illetőleg Hypostoma robiniin élősködik, A Curimata argentea kopoltyúján talált fajt Curvianchoratus hexacleidus néven mint új fajt és nemzetséget az újonnan alkotott Curvianchoratinae alcsaládhoz sorolták. Two new genera of the subfamily Dactylogyrinae, Trinidactylus cichlasomatic gen. et sp. n. from the gills of Cichlasoma bimaculatum and Trinigyrus hypostomatis gen. et sp.n. from the gills of Hypostoma robinii were described and figured. Also, Curvianchoratus hexacleidus gen. et sp. n. from the gills of Curimata argentea is described, figured and a new subfamily, Curvianchoratinae subf. n. e- rected. (Molnár's address: MTA Állategészségügyi Kutatóintézete, 1143 Budapest, Hungária krt. 21.) JANKÓ, M. - LENGYEL, A. : A human parazitológia helyzete hazánkban; a diagnosztika és terápia újabb lehetőségei (The situation of the human parasitology in Hungary; new possibilities in the diagnostics and therapy) Budapesti Közegészségügy A szerzők ismertetik a hazai orvosi parazitológia helyzetét és áttekintik az újabb diagnosztikai és gyógykezelési eljárásokat. The authors discuss the situation of the human parasitology in Hungary, and survey some of the new methods in diagnostics and treatment. (Országos Közegészségügyi Intézet, 1097 Budapest, Gyáli ut 2/6.) [^KASSAI, T. - KADHIM, J.K, - ALTAIF, K. I. - JABBIR, M. H. : Vizsgálatok nem besugárzott és besugárzott Dictyocaulus filaria-lárvákkal végzett fertőzések immunizáló hatásáról juhban és kecskében (Studies on the immunity induced by irradiated and nonirradiated Dictyocaulus filaria larval infections in sheep and goat) Magyar Állatorvosok Lapja 29_ A szerzők mesterségesen fertőzött juhokban és kecskékben vizsgálták a primer fertőzés lefolyását, valamint a nem besurv és 50 kr sugárdózissal atténuait fertőző D. filaria-lárvák ("Difii" JUGOLEK, Belgr u.munizáló hatását a későbbi újrafertőzéssel szemben. Megállapításaik a követkt, 1. A kecskék fogékonyabb gazd;íi inak mint a juhok, ezért fontos szerepet játszanak a fertőzési források létreh i un... közös legelőkön normál lárvával végzett i mindkét gazdafajban immunitást kelt az új-

4 rafertőzéssel szemben. A besugárzott lárvákkal végzett egyszeri vagy kétszeri vakcinázást viszont a szerzők hatástalannak találták. 3. További vizsgálatokra van szükség azoknak a feltételeknek a kiderítésére, amelyek biztosítják a besugárzott D. filaria lárvákkal végzett immunizálások kielégitő hatékonyságát. 4, A juh és a kecske dictyocaulosisa elleni védekezés céljára az egyszeri vagy kétszeri megelőző gyógyszeres féregtelenítést ajánlják, Irakban november-december, Magyarországon pedig május-június hónapokban. The course of the primary infection and the capability of infections with non-irradiated and radiation attenuated D. filaria larvae ("Difii" JUGOLEK, Belgrade) to induce increased resistance to subsequent infection was investigated in sheep and goat. The following results were obtained: 1. Goats appear to be more susceptible to D. filaria than sheep thus they probably play a prominent role in the generation of sources of infection with this parasite in areas grazed by sheep and goats together. 2. Following primary infection with 1000 larvae both species develop protective immunity. Single and double doses of irradiated larvae however failed to induce increased resistance. 3. Further investigations, to clarify the conditions in which the larval vaccine can effectively be used, are suggested. 4. For the control of ovine dictyocaulosis single or repeated anthelmintic treatment in November-December and from May to June is advocated in Iraq and Hungary, respectively. (Allatorvostudományi Egyetem Helmintológiai Laboratóriuma, 1077 Budapest, Rottenbiller u.50.) MAHUNKA, S, : Auf Insekten lebende Milben (Acari: Acarida, Tarsonemida) aus Afrika III. (Afrikai rovarokon élő atkák /Acari: Acarida, Tarsonemida/ III. ) Acta Zoologica Acad. Sei. Hung A szerző 12, Afrikában élő rovarokról gyűjtött atkafajt közöl. Tiz új fajt és egy új genust (Suctarsonemus) ir le. Twelwe species of mites found on insects collected in Africa, are discussed. are new to science and one new genus (Suctarsonemus) is also established, (Természettudományi Múzeum Allattára, 1088 Budapest, Baross u. 13, ) MAHUNKA, S. : Auf Insekten lebende Milben (Acari: Acarida, Tars onemida) aus Afrika. IV. (Afrikai rovarokon élő atkák /Acari: Acarida, Tarsonemida/ IV. ) Acta Zoologica Acad. Sei. Hung A szerző Ghánában gyűjtött rovarokról származó 21 atkafajt ír le. Valamennyi faj uj a tudományra nézve. Leírja az uj Teherodispus subgenust a Heterodispus genuson belül. Description of 21 mite species, collected on Arthropods deriving from Ghana. AH are new to science. The new subgenus Teherodispus of the genus Heterodispus is described. (Természettudományi Múzeum AUattára, 1088 Budapest, Baross u. 13. ) MARTON, Gy. : Az echinococcus cystákról 16 mellüri eset alapján (On the Echinococcus cysts on the basis of 16 thoracic cases) Orvosi Hetilap mellüri echinococcosis eset bemutatása során a szerző áttekintést nyújt tapasztalatairól, az elkülönítő kórismézés problémáiról és a jelenlegi kezelési eljárásokról, valamint azok eredményeiről. differen Sixteen cases of thoracic echinococcosis are discussed. The problems of tial diagnosis, and results of treatments are reported, (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vezető Tüdőgyógyintézet, 3501 Miskolc) Ten

5 MATSKASI, I, : A Bakony hegység kisemlőseinek métely- (Trematodes) faunája, I. (The fluke /Trematoda/ fauna of small mammals in the Bakony Mts, I. ) A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei 1_2, Bakony hegységi kisemlősök helmintológiai vizsgálata során 14 gazdaállat fajból 10 mételyfaj került elő. / I Helminthological investigations of small mammals have been carried out in the Bakony mountains. From 14 mammalian species belonging to three orders 10 trematode species have been identified. (MTA Állategészségügy Kutató Intézete, 1143 Budapest, Hungária krt. 21.) MATSKASI, I. : Analysis of host-parasite relationship between bats and flukes in Hungary (Magyarországi denevérek és mételyeik közötti gazda-parazita viszony elemzése) Acta Zoologica Acad. Sei. Hung. 21_ A dolgozat magyarországi denevérekben élősködő 18 mételyfaj előfordulási gyakoriságát, a fertőzések extenzitását és intenzitását elemzi. A Kelet-európai adatokkal való öszszehasonlítás során előtűnő különbségeket a szerző filogenetikai, áuatföldrajzi, ökológiai és cönológiai okokra vezeti vissza. A dolgozat a gazda-parazita viszonyt kialakító tényezők részletes elemzését adja. The occurrence of 18 fluke species in 19 Hungarian bat species allowed investigations on infection intensity and extensity; a collation with East European data showed differences in infestation traceable to phylogenetical, zoogeographical, ecological and coenological causes. Factors forming host-parasite relationships are analysed. (MTA Állategészségügyi Kutató Intézet, 1143 Budapest, Hungária krt. 21.) 1 MÉSZÁROS, F.: Two Spirurids (Nematoda) from Allactaga sibirica (Mammalia)in Mongolia (Két Spirurida mongóliai Allactaga sibiricából /Mammalia/) Acta Zoologica Acad. Sei. Hung. 2ï_, A szerző két fonálféreg fajt - Kaszabospirura steinmanni gen. n., sp, n., és Szkrjabinocerina petrowi Matshulsky, 1952 ir le Mongóliában gyűjtött AUactaga sibiricából. Description of two nematodes, Kaszabospirura steinmanni gen. n., sp. n., and Skrjabinocerina petrowi Matshulsky, 1952, from an Allactaga sibirica Forster, 1778, specimen in Mongolia. (Természettudományi Múzeum Állattára, 1088 Budapest, Baross u. 13. ) MOLNÁR, K. : Data on the "octomitiasis" (Spironocleosis) of Cyprinids and aquary fishes (Az "octomitiasis" /Spironucleosis/ előfordulása pontyféléken és akváriumi halakon) Acta Veterinaria Acad. Sei. Hung A szerző a Spironucleus-fajok által okozott, korábban csak akváriumi halakban ismert betegséget tógazdaságból és természetes vizekből származó pontyfélékben is megállapította. Az eset kapcsán ismerteti a betegség kórtani és kórszövettani sajátosságait. Case report of "spironucleosis" among cyprinids and aquary fishes are presented. Pathological and histo-pathological characteristics of the disease are discussed (MTA Állategészségügyi Kutató Intézete, 1143 Budapest, Hungária krt, 21.) MOLNÁR, K. : On diplostomosis of the grassearp fry (Az amur ivadék diplostomosisa) Acta Veterinaria Acad, Sei, Hung, 24, Egy előnevelőben tartott, 1, 7-2, 5 cm hosszúságú, 3 hetes amur ivadék áhomány 90%-a pusztult el vándorló Diplostomum sphathaceum lárvák kártétele következtében, A súlyosan beteg halakban vándorló és 20-25, a szemlencsében megtelepedett lárva volt

6 található. A szemben és a szem környékén talált cerkáriák többségét sarjadzó kötó'szövet vette körül. Infestation by cercariae of Diplostomum spathaceum killed 90% of the 3-week-old, cm long grasscarp (Ctenopharyngodon idella) fry reared in a fingerling pond. The severely diseased hosts harboured on the average larvae in the ocular lens and migrating stages in other parts of the body. Cercarial migration caused haemorrhages, visible even externally. Most cercariae which established themselves in the eye or the adjacent areas were surrounded by proliferative tissue, (MTA Állategészségügyi Kutató Intézete, 1143 Budapest, Hungária krt. 21.) MOLNÁR, K, - FERNANDO, C. H. : Some new Eimeria (Protozoa,Coccidia) from fresh^ water fishes in Ontario, Canada (Uj Eimeria-fajok Ontario /Kanada/ édesvízi halaiból) Canadian Journal of Zoology 5_ A dolgozatban a szerzó'k kanadai édesvízi halakból 12 uj Eimeria-fajt írnak le. 12 new Eimeria species are described from freshwater fishes of Canada. (MTA Állategészségügyi Kutató Intézete, 1143 Budapest, Hungária krt. 21.) MOLNÁR, K. - HANEK, G. : Seven new Eimeria spp. (Protozoa, Coccidia) from freshwater fishes of Canada (Hét új Eimeria-faj Kanada édesvízi halaiból) Journal of Protozoology , A dolgozat kanadai édesvízi halakból származó 7 új és 2 Kanadára nézve új Eimeriafajt közöl. In this article 7 new Eimeria species and 2 new for Canada, are described depicted. (MTA Állategészségügyi Kutató Intézete, 1143 Budapest, Hungária krt. 21.) MOLNÁR, K. - HANEK, G. - FERNANDO, CH.: Parasites of fishes from Laurel Creek, Ontario (A Laurel Creek /Ontario/ halainak parazitái) Journal Fish. Biol A szerzó'k Ontario állam egyik tipikus patakjának 13 fajhoz tartozó 209 halán 1973, májusa és októbere között ökológiai jellegű parazitológiai vizsgálatot végeztek. A vizsgálatok során 84 parazita-fajt (22 Protozoa, 24 Monogenea, 17 Trematoda, 11 Cestoda, 4 Nematoda, 1 Hlrudinea, 1 Glochidia és 4 Crustacea) gyűjtöttek. Two-hundred and nine fish specimens of 13 species from Laurel Creek, Ontario, were examined for parasites between May and October species of parasites (22 Protozoa, 24 Monogenea, 17 Trematoda, 11 Cestoda, 4 Nematoda, 1 Hirudinea, 1 Glochidia, 4 Crustacea) were collected, which were listed and discussed in the paper. (MTA Állategészségügyi Kutató Intézete, 1143 Budapest, Hungária krt. 21.) MOLNÁR, K. - HANEK, G. - FERNANDO, C. H. : Ancyrocephalids (Monogenea) from freshwater fishes of Trinidad (Ancyrocephalidák /Monogenea/ Trinidad édesvízi halairól) Journal of Parasitology Az alábbi fajok kerültek eló' Trinidad szigetéró'l származó édesvízi halakról: Urocleidoides alii sp. n., U. cichlasomatis sp. n., és U. dobosi sp. n. Cichlasoma bimaculatumról; U. corydori sp. n. és U. margolisi sp. n. Corydoras aeneusról; U. cirumatae sp. n. Curimata argentearól; U. kabatai sp. n, és U. trinidadensis sp. n. Astyanax bimaculatusról. Trinidad szigetére nézve új faj az U. chavarriai, U. costaricensis, U. travasossi és Unilatus unilatus. The following species were described as new: Urocleidoides alii, and U. cichlasoma-

7 tis and U. margolisi from Corydoras aeneus, U. curimatae from Curimata argentea, U. kabatai and U. trinidadensis from Astyanax bimaculatus. First record on the occurrence of U. chavarrai, U. costaricensis, U. travassosi and Unilatus unilatus in Trinidad is also given. (MTA Állategészségügyi Kutató Intézete, 1143 Budapest, Hungária krt. 21.) ' NEMESÉRI, L. - GESZTESSY, T. - MAGYAR, K. - NEMESI, M. : A Coriban fasciolicid hatásának vizsgálata nagyüzemi juhállományokban (Field tests on the fasciolicid ef- V feet of Coriban on sheep herds of large farms) Magyar Állatorvosok Lapja A szerzó'k vizsgálatokat végeztek az idült májmételykór Coribannal (Burroughs WeUcome) történő' gyógykezelésére. A hatékonyságot a kezelés után 3-4 hét múlva elvégzett koprológiai vizsgálattal értékelték. Természetes úton fertőződött 1174 anyajuh vizsgálata alapján a per os adott Coriban már 0, 55 ml/tskg dózisban - ami 100 mg/tskg diamfenetidnek felel meg - alkalmazva igen hatékonynak (E. E. 94,5, ill. 95,6%) bizonyült. A kezelés egy hónappal később történő megismétlése során a hatékonyság valamelyest tovább növekedett. A Coriban adagjának 25 és 50%-os emelésével a gyógyszer hatékonysága 96,4 és 98, 7%-ra emelkedett. A gyógykezelés nem idézett elő sem elvetélést, sem mérgezési tüneteket. The efficacy of Coriban (Burroughs Wellcome) in chronic fasciolosis was studied in a field experiment involving 1174 ewes. As judged by coprological examinations 3-4 weeks after the treatment, a single peroral dose of 0.55 ml Coriban/kg - equivalent to 100 mg/kg diamphenetide - resulted in a 94.5 to 95, 6% extensive efficacy. Following repeated treatment one month later, slightly improved efficacy was noted. The increase of the dose by 25 and 50% resulted in 96.4 and 98.7% E. E., respectively. Neither abortion nor symptoms of toxicosis could be observed after the treatment. (Országos Állategészségügyi Intézet, 1104 Budapest, Sörgyár u.41.) PASTINSZKY, J. : A rüh epidemiológia helyzete, gyógykezelése és megelőzése (Epidemiology, therapy and prophylaxis of the human scabies) Orvosi Hetilap 1J_ A szerző áttekinti a rühfertőzések járványtanát, a diagnózis feláuításának valamint a megelőzés és a kezelés módjait. problémáit, The. author discusses the epidemiology, the diagnostical problems as weu as the therapy and control of the scabies infestation of humans. (Magyar Néphadsereg Egészségügyi Szolgálata, 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 31.) PELLÉRDY, L. : Studies on the coccidia of the domestic cat. Isospora novocati sp. n. (A házi macskában élősködő coccidiumok. Isospora novocati sp. n. ) Acta Veterinaria Acad. Sei. Hung A dolgozatban a szerző egy uj coccidium-fajt ír le házi macskából Isospora novocati sp. n, néven. Masszív mesterséges fertőzéssel átmeneti diarrhoea-t lehetett kiváltani macskában. A new coccidium species of the domestic cat, Isospora novocati sp. n. is described. A passing diarrhoea was elicited by massive experimental infection in cats. (Állatorvostudományi Egyetem Általános Állattani és Parazitológiai Tanszéke, 1078 Budapest, Landler J. u. 2.) PELLÉRDY, L. - VERSÉNYI, L. : A coccidiosis korszerű gyógyszerei (Modern drugs of coccidiosis) Magyar Állatorvosok Lapja A szerzők irodalmi összeállításukban áttekintik a világon használatos és coccidiocid hatású gyógyszereket. coccidiostatikus

8 The authors a survey the existing coccidiostatic and coccidiocid drugs of the world. (Állatorvostudományi Egyetem Altalános Állattani és Parazitológiai Tanszéke, 1078 Budapest, Landler J. u, 2.) [ PELLÉRDY, L. - DOBOS-KOVÁCS, M. : Studies on the pathogenicity of Toxoplasma for mice (Toxoplasmák pathogenitásának vizsgálata egéren) Acta Veterinaria Acad, Sei. Hung, 24, Ismeretlen eredetű macskából izolált "Budapest" jelzésű Toxoplasma-törzs oocystáival fertó'ztek fehér egeret. A továbbiakban cystákat tartalmazó egér agyvelő etetésével újabb egereket fertó'ztek napos idó'közökben. Megállapításuk szerint a "Budapest" törzs egérre gyakorolt pathogenitása hasonló a Bonnban izolált "Gail" jelzésű T. gondii törzséhez, A macska által ürített oocystákkal fertőzött egerek többsége az orális fertőzés utáni 5-11, napon elpusztult. A Toxoplasma strain designated as "Budapest" was isolated from a cat of unknown origin and maintained in mice. Mouse brains containing cysts were fed by new mice at intervals ranging from 15 to 187 days. The mouse pathogenicity of the strain "Budapest" was found similar to that of the strain "Gail", isolated in Bonn (GFR), The majority of the mice infected orally with oocysts discharged by the cat died within 5-11 days and even doses as low as 5 oocyst were sufficient for a lethal effect, (Állatorvostudományi Egyetem Kórbonctani Tanszéke, 1078 Budapest, Landler Jenő u, 2. ) PELLÉRDY, L, - HÖNICH, M, - SUGÁR, L. : Studies on the development of Eimeria leporis (Protozoa: Sporozoa) and on its pathogenecity for the hare (Lepus europeus Pall. ) (Az Eimeria leporis /Protozoa: Sporozoa/ fejlődésének és a mezei nyúlra /Lepus europeus Pall. / gyakorolt pathogenitásának vizsgálata) Acta Veterinaria Acad, Sei. Hung, 24, , Spontán elhullott mezei nyulak vizsgálata során megállapították, hogy az elhullás oka massziv E, leporis fertőzés volt. Részletesen leírják az E. leporis oocystáját és a faj fejlődésmenetét. A prepatens periódus 7 nap. Kisérletesen kimutatták, hogy a faj immunogenitása rendkívül gyenge, ennek következménye rendkívül gyakori előfordulása a mezei nyulakban. Studies on carcases of spontaneously died hares and on two experimentally infected young hares'- showed that massive or repeated infection by E. leporis may often cause lethal c&ccidiosis. On the basis of these studies, the oocyst of E. leporis was redescribed, the endogenous stages were described in great detail and the prépaient period was -established as 7 days. The two young hares, which had had a mild E, leporis-coccidiosis, developed a lethal disease on oral challenge infection with two million sporulated E, leporis oocysts. The low immunogenicity of this species may account for its very frequent occurence in hares. (Állatorvostudományi Egyetem Általános Állattani és Parazitológiai Tanszéke, 1078 Budapest, Landler J, u, 2. ) PELLÉRDY, L. - JANKÓ, M, : Toxoplasmosis (Toxoplasmosis) Magyar Állatorvosok Lapja 29_, , A szerzők irodalmi összeállításukban hangsúlyozzák, hogy a toxoplasmák a környezetünkben rendkivül elterjedt élősködők, és bizonyos körülmények között emberben és állatban egyaránt súlyos, sőt halálos kimenetelű fertőzést okozhatnak. A fertőzöttség terjesztésével a nyers hús fogyasztásán kívül a macskáknak van kulcsszerepük az oocysták ürítése révén. In this review paper it is emphasized that the toxoplasmas are wide-spread in our environment and in special conditions they may cause severe, sometimes fatal infection. In the epidemiology of the infection the consumption of raw meat by hu-

9 mans and animals as well as the role of cats sheding the oocysts are of special relevance. (Országos Közegészségügyi Intézet, 1097 Budapest, Gyáli ut 2/6, ) PLANK, Gy, - JANKÓ, M. - VICZIAN, M. - EGERVARY, M. : A connatális toxoplasmosis generalizált formája (The generalised form of connatal toxoplasmose) Orvosi Hetilap A szerzők a connatális toxoplasmosisnak a terhesgondozás során kiszúrt igen ritka, generalizált formáját ismertetik. A terhesség II. trimesterének elején létrejött fertőzés igen súlyos, az Rh incompatibilitás esetén tapasztalthoz hasonló icterust okozott, majd halálhoz vehetett. The authors describe the very rare generalised form of the connatal toxoplasmose revealed by screening of pregnants. The infection took place early in the second trimester, of pregnancy and caused a very severe icterus similar to that seen in Rh incompatibility and proved fatal. (Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Területi Vezető Kórház, 1103 Budapest, Maglódi ut 89.) PRIGLI, M, : Uj adatok a Bothriocephalus gowkongensis terjedéséhez i (Data to the. spreading of the Bothriocephalus gowkongensis) Halászat A szerző kísérletes úton kimutatta, hogy a vízimadarak passzív átvivő gazdái lehetnek a B. gowkongensis galandféregnek. The transfer role of the water-birds in the spreading of the B. gowkongensis infestation was experimentally proved by the author, (Csongrád m. Tanács Állategészségügyi Állomása, 6724 Szeged, Vasasszentpéter u. 9. ) SEY, O, : Adatok a Bakony gerinces állatainak parazita féregfaunájához II, (To the fauna of parasitic worms in the vertebrate animals of the Bakony Mts. II. ) A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei 12, A dolgozat a Bakony hegység területén gyűjtött madarakban talált 24 mételyfaj tartalmazza. leírását The paper discusses 24 known trematode species collected from birds in the Bakony Mts. (Pécsi Tanárképző Főiskola, 7624 Pécs, Ifjúság utja 6. ) SEY, O. : Adatok a Bakony gerinces állatainak parazita féregfaunájához III, (To the fauna of parasitic worms in the vertebrate animals of the Bakony Mts, III, ) A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei A szerző 2 3 galandféreg-fajt közöl a Bakony hegység területén gyűjtött madarakból. Öt faj a hazai faunára nézve újnak bizonyult. The paper discusses 23 tapeworm species from birds collected in the Bakony Mts, Five species proved to be new to the Hungarian fauna. (Pécsi Tanárképző Főiskola, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6, ) SEY, O. : On the species of Paramphistomum of cattle and sheep in Hungary (Szarvasmarhában és juhban élősködő magyarországi Paramphistomum-fajok) Acta Veterinaria Acad. Sei. Hung A szerző három Paramphistomum-faj (P. daubneyi Dinnik, 1962, P. ichikawai Fukui, 1922, P. leydeni Näsmark, 1937) előfordulását állapította meg magyarországi szarvasmarhákban és juhokban. A P. daubneyi kizárólag szarvasmarhában, a P. ichikawai és P. leydeni főleg juhokban élősködik. Szerző szerint a Magyarország területéről korábban P. microbothrium néven közölt faj valójában azonos a P. daubneyivel. A P. (= Liorchis)

10 scotiae és a P. leydeni rendkívül hasonló, esetleg identikus fajok. A dolgozat a vizsgált fajok részletes morfológiai és biológiai leirását tartalmazza. Three Paramphistomum species (P. daubneyi Dinnik, 1962, P. ichikawai, Fukui, 1922, P. leydeni Näsmark, 1937) were found in cattle and sheep in Hungary. P. daubneyi occured exclusively in cattle, P. ichikawai and P. leydeni chiefly in sheep and less often in cattle. It is demonstrated on the basis of specifity for intermediate hosts and morphological characteristics that the species identified earlier from Hungary as P. microbothrium is in fact P. daubneyi. The similarities between P. (= Liorchis)- scotiae and P. leydeni are analyzed in detail. (Tanárképző' Fó'iskola, 7624 Pécs, Ifjúság utja 6. ) SEY, O. : On the validity of Paramphistomum microbothrioides Price et Mcintosh, 1944 (Trematodes) (Paramphistomum microbothrioides Price et Mcintosh, 1944 /Trematodes/ validitásáról) Acta Zqologica Acad. Sei. Hung A szerzó' a P. microbothrioides paratipusainak szövettani vizsgálata alapján igazolja e faj validitását. A Közép- és Dél-Európából e név alatt közölt példányok nem azonosak a P. microbothrioidesszel. Examination of paratypes of P. microbothrioides by Näsmark's histological method confirmed the validity of this species. Specimens mentionned under this name from Central and South Europe (Kotlán, 1958; Erhardová, 1964) are not identical to P. microbothrioides. (Tanárképző' Fó'iskola, 7624 Pécs, Ifjúság utja 6. ) / /,, / r r / SIMKO, I. - JURÁNYI, R. : Vizsgalatok az atkák szerepének tisztázására a kisgyermekkori chronicus és spastikus (asthmatikus) bronchitis eseteiben. (An attempt to clear up thé role of the mites in chronic and spastic /asthmatic/ bronchitis of children) Gyermekgyógyászat 2_ Szerzó'k szerint a környezet és a táplálék atkás fertó'zöttsége nem vonja minden esetben maga után a gyermekek szenzibilizálódását. A szenzibilizálódás sem vezet, mindig bronchitis kialakulásához. Az atkás szenzibilizáltság ezekben ez esetekben csak ritkán elsó'dleges pathogenetikai faktor, inkább potenciálja a bakteriális és virusos fertó'zések hatását. It is pointed out, that the presence of mites in the environment and food does not always call forth sensibilisation of the children. Sensibilised patients do not necessarily show bronchitis. Sensibilisation to mites can rarely be considered as a primary pathogenic factor. (Szabadsághegyi Állami Gyermekszanatórium, 1121 Budapest, Mártonhegyi ut 6.) differenciál-diagnoszti A szarvasmarhák borsókakórja kapcsán felmerülő' kórbonctani, kai és húselbírálási problémákat ismerteti a közlemény. SZÁZADOS, I. - TAKÁCS, J. : A húsvizsgálat gyakorlatából I. A szarvasmarha borsókakórja (From the practice of meat inspection I, Cysticercosis of the cattle) Magyar Állatorvosok Lapja Pathological anatomy differential diagnosis, and the problems concerning meat inspection in relation to cattle cysticercosis are discussed. 'Húsipari Állatorvosi Ellenó'rzó' Szolgálat, 1097 Budapest, Gubacsi ut 6. ) VERSÉNYI, L. : Vizsgálatok egy hazai eló'állitású szulfonamid potenciátor coccidiostatikus hatásának értékelésére (Studies on evaluating the coccidiostatic effect of a sulphonamid-potentiator produced in Hungary) Magyar Állatorvosok Lapja

11 A szerző 300 csirkén végzett mesterséges fertőzési kísérletben a Diaveridin hazai előállítású változatának szulfonamid-potenciáló hatását vizsgálta coccidiostatikus hatékonyság tekintetében. Megállapította, hogy a Diaveridin + szulfaquinoxalin gyógyszerkombináció összetevői 0, 004% ill. 0, 008%-os arányban takarmánykeverékben alkalmazva kiváló coccidiostatikus hatással rendelkeznek mind a vastag-, mind a vékonybélben élősködő fajokkal szemben. Ugyanezek a készítmények 0, 0032% ill %-os arányban alkalmazva a vékonybélben élősködő E. necatrix fajjal szemben egy árnyalattal gyengébb hatékonyságot mutattak. A Diaveridin + szulfadimetoxin (Rofenön) gyógyszerkombináció az irodalomban megjelölt adagolásban coccidiostadkus hatékonyság tekintetében nem érte el a szulfaquinoxalinnal kapcsolatban nyert értékeket. Sulphonamid-potentiating effect of the home made Diaveridin on the coccidiostatic efficiency was studied using 300 chicks infected experimentally. It was stated, that the Diaveridin-sulphaquinoxalin combination given in the food in and % concentration of the two components respectively, had an excellent effect on the coccidia living both in the large and small intestine. The effect of the same combination of and % of the components was slightly less on E. necatrix living in the small intestine. The coccidiostatic effect of Diaveridin sulphadimetoxin (Rofenon) combination applied in concentration indicated in the literature had not reached the values obtained with sulphaquinoxalin. (Allatorvostudományi Egyetem Altalános Állattani és Parazitológiai Tanszéke, 1078 Budapest, Landler J. u. 2. )

EGZOTIKUS ÉS ÁLLATKERTI EMLŐSÁLLATOK BETEGSÉGEI

EGZOTIKUS ÉS ÁLLATKERTI EMLŐSÁLLATOK BETEGSÉGEI EGZOTIKUS ÉS ÁLLATKERTI EMLŐSÁLLATOK BETEGSÉGEI DISEASES OF EXOTIC AND ZOO MAMMALS A Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága, valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert közös konferenciája Budapest,

Részletesebben

Kivonatfüzet. 13. Kolozsvári Biológus Napok 13 th Biology Days. Kolozsvár Cluj-Napoca. 2012 március 30 31. Abstracts

Kivonatfüzet. 13. Kolozsvári Biológus Napok 13 th Biology Days. Kolozsvár Cluj-Napoca. 2012 március 30 31. Abstracts Kivonatfüzet Abstracts 13. Kolozsvári Biológus Napok 13 th Biology Days Kolozsvár Cluj-Napoca 2012 március 30 31. Kivonatfüzet Kolozsvár 2012 március 30 31. Szervezők: Babeş-Bolyai TE, Magyar Biológiai

Részletesebben

Magyar Állatorvosok. Ló Ízületfelszín-rekonstrukció

Magyar Állatorvosok. Ló Ízületfelszín-rekonstrukció Magyar Állatorvosok Lapja Hungarian Veterinary Journal Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 Alfa-simaizomaktin-pozitív sejtek a vese artériáinak falában szarvasmarhában Ló Ízületfelszín-rekonstrukció

Részletesebben

HÜLLŐK ÉS ALACSONYABBRENDŰ ÁLLATOK GYÓGYÁSZATA

HÜLLŐK ÉS ALACSONYABBRENDŰ ÁLLATOK GYÓGYÁSZATA HÜLLŐK ÉS ALACSONYABBRENDŰ ÁLLATOK GYÓGYÁSZATA MEDICAL MANAGEMENT OF REPTILES AND LOWER TAXA A Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága, valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert közös konferenciája

Részletesebben

VADÁLLATOK SZAPORODÁSBIOLÓGIÁJA, ÁLLATKERTI TENYÉSZPROGRAMOK

VADÁLLATOK SZAPORODÁSBIOLÓGIÁJA, ÁLLATKERTI TENYÉSZPROGRAMOK VADÁLLATOK SZAPORODÁSBIOLÓGIÁJA, ÁLLATKERTI TENYÉSZPROGRAMOK REPRODUCTION BIOLOGY OF ZOO ANIMALS, CAPTIVE BREEDING PROGRAMMES Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága Fővárosi Állat- és Növénykert

Részletesebben

ÁLLATKERTI ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EGYES SZERVRENDSZEREINEK MEGBETEGEDÉSEI BŐR, IDEGRENDSZER, ENDOKRIN- ÉS MOZGÁSSZERVEK

ÁLLATKERTI ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EGYES SZERVRENDSZEREINEK MEGBETEGEDÉSEI BŐR, IDEGRENDSZER, ENDOKRIN- ÉS MOZGÁSSZERVEK ÁLLATKERTI ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EGYES SZERVRENDSZEREINEK MEGBETEGEDÉSEI BŐR, IDEGRENDSZER, ENDOKRIN- ÉS MOZGÁSSZERVEK DISEASES OF SELECTED ORGANS IN ZOO AND EXOTIC ANIMALS. INTEGUMENTARY, NEUROENDOCRINE

Részletesebben

A Lyme borreliosis járványtana és a gyíkfajok szerepe a betegség fenntartásában

A Lyme borreliosis járványtana és a gyíkfajok szerepe a betegség fenntartásában n PARAZITOLÓGIA A Lyme borreliosis járványtana és a gyíkfajok szerepe a betegség fenntartásában 131. 494 502. 2009/8 G. Földvári K. Rigó: Epidemiology of Lyme borreliosis and the role of lizards in disease

Részletesebben

ÁLLATKERTI- ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EMÉSZTŐSZERVI MEGBETEGEDÉSEI

ÁLLATKERTI- ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EMÉSZTŐSZERVI MEGBETEGEDÉSEI ÁLLATKERTI- ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EMÉSZTŐSZERVI MEGBETEGEDÉSEI GASTROINTESTINAL DISEASES OF ZOO AND EXOTIC ANIMALS A Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága, valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert

Részletesebben

12. KOLOZSVÁRI BIOLÓGUS NAPOK

12. KOLOZSVÁRI BIOLÓGUS NAPOK 12. KOLOZSVÁRI BIOLÓGUS NAPOK Kivonatfüzet Kolozsvár 2011 április 8 9. Szervezők: Babeş-Bolyai TE, Biológia és Geológia Kar Apáthy István Egyesület Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) 2 1. ábra: Kolozsvár

Részletesebben

ÁLLATKERTI- ÉS KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK ALTATÁSA ÉS SEBÉSZETE

ÁLLATKERTI- ÉS KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK ALTATÁSA ÉS SEBÉSZETE ÁLLATKERTI- ÉS KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK ALTATÁSA ÉS SEBÉSZETE ANAESTHESIA AND SURGERY OF ZOO AND EXOTIC ANIMALS Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága Fővárosi Állat- és Növénykert Budapest,

Részletesebben

1. ANGOL-MAGYAR FORDÍTÁS: Rapid Expansion of the Health Workforce in Response to the HIV Epidemic 2. MAGYAR-ANGOL FORDÍTÁS: A tű fokán

1. ANGOL-MAGYAR FORDÍTÁS: Rapid Expansion of the Health Workforce in Response to the HIV Epidemic 2. MAGYAR-ANGOL FORDÍTÁS: A tű fokán BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdasági és társadalomtudományi szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzés Levelező tagozat Angol szakirány 1. ANGOL-MAGYAR FORDÍTÁS: Rapid

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA Hungarian Veterinary Journal Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 Centralis Cushing-kór nyomán kialakult irhameszesedés kutya bőrében IN MEMORIAM Elhunyt Kovács Ferenc akadémikus

Részletesebben

Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 293

Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 293 A vizsgálat célja: A colorectalis carcinoma a májcirrhosis utáni leggyakoribb halálok Magyarországon a gastrointestinalis betegségek között. Colorectalis rákban szenvedô betegek kb. egynegyedének már a

Részletesebben

Poszter összefoglalók. Magyar Anatómus Társaság 2013. évi Kongresszusa. Június 13-15. Budapest

Poszter összefoglalók. Magyar Anatómus Társaság 2013. évi Kongresszusa. Június 13-15. Budapest Poszter összefoglalók 1 Poszter összefoglalók Magyar Anatómus Társaság 2013. évi Kongresszusa Június 13-15. Budapest 2 P.1. MAT Kongresszus 2013. SZIE-ÁOTK Pilokarpinnal kiváltott krónikus epilepszia vizsgálata

Részletesebben

GYEPGAZDÁLKODÁS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM GRASSLAND MANAGEMENT AND NATURE CONSERVATION. Konferencia összefoglaló Conference proceedings

GYEPGAZDÁLKODÁS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM GRASSLAND MANAGEMENT AND NATURE CONSERVATION. Konferencia összefoglaló Conference proceedings MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG GYEPGAZDÁLKODÁS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM GRASSLAND MANAGEMENT AND NATURE CONSERVATION Konferencia összefoglaló Conference proceedings February 25 th -26 th 2013 Budapest, Hungary MAGYAR

Részletesebben

A sünök ektoparazitái és a sünökbõl kimutatott zoonotikus kórokozók

A sünök ektoparazitái és a sünökbõl kimutatott zoonotikus kórokozók VADON ÉLÕ ÁLLAT A sünök ektoparazitái és a sünökbõl kimutatott zoonotikus kórokozók Irodalmi áttekintés 134. 353 360. 2012/6 K. Rigó G. Majoros M. Jablonszky V. Molnár M. Tóth G. Földvári: Ectoparasites

Részletesebben

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22.

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. Előadáskivonatok Book of abstracts Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 20-22, 2015

Részletesebben

Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park

Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park Kedves Tagtársak, Kollégák, Barátaink! A szervezõbizottság nevében ezúton szeretném tisztelettel és szeretettel

Részletesebben

KE SO NEGYEDKORI KVANTITATI V KO RNYEZETI E S KLI MAREKONSTRUKCIO K

KE SO NEGYEDKORI KVANTITATI V KO RNYEZETI E S KLI MAREKONSTRUKCIO K LATE QUATERNARY QUNATITATIVE ENVIRONMENTAL AND CLIMATE RECONSTRUCTIONS IN THE SOUTH CARPATHIANS KE SO NEGYEDKORI KVANTITATI V KO RNYEZETI E S KLI MAREKONSTRUKCIO K A DE LI KA RPA TOKBAN PROLONG PROJEKT

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA

H A D T U D O M Á N Y A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA H A D T U D O M Á N Y A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA XXIII. ÉVFOLYAM ELEKTRONIKUS KÜLÖNSZÁM 2013. M Á J U S TUDOMÁNYOS KONFERENCIA,

Részletesebben

Géczi János On the Biology Knowledge of Students 2. Hoffmann Rózsa Gyermekeink és a közoktatási törvény 12

Géczi János On the Biology Knowledge of Students 2. Hoffmann Rózsa Gyermekeink és a közoktatási törvény 12 acta paedagogica Tartalom Géczi János On the Biology Knowledge of Students 2 Hoffmann Rózsa Gyermekeink és a közoktatási törvény 12 Takács Viola Géczi János Biológia tesztek megoldásának struktúrája 17

Részletesebben

EGZOTIKUS ÉS ÁLLATKERTI MADARAK BETEGSÉGEI

EGZOTIKUS ÉS ÁLLATKERTI MADARAK BETEGSÉGEI EGZOTIKUS ÉS ÁLLATKERTI MADARAK BETEGSÉGEI DISEASES OF EXOTIC AND ZOO BIRDS A Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága, valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert közös konferenciája Budapest, 2010.

Részletesebben

Hungarian Petroleum Association. Magyar Ásványolaj Szövetség ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION

Hungarian Petroleum Association. Magyar Ásványolaj Szövetség ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION Magyar Ásványolaj Szövetség ÉVES JELENTÉS 1997 ANNUAL REPORT Hungarian Petroleum Association H-1027 Budapest, Csalogány u. 23. Phone: (+361)

Részletesebben

Az ombudsmanok tíz éve. Ten years of ombudsmen

Az ombudsmanok tíz éve. Ten years of ombudsmen Az ombudsmanok tíz éve Ten years of ombudsmen 1995 2005 ISBN 963 218 676 1 Egyszer megjelenő jubileumi kiadvány Kiadó: Országgyűlési Biztos Hivatala 1051 Budapest, Nádor u. 22. Telefon: 475-7100, Fax:

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVIII. ÉVFOLYAM, 2014. 3. SZÁM 2014/3 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVIII. ÉVFOLYAM, 2014. 3. SZÁM 2014/3 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA Index 25201 ISSN: 0013-2268 A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő/chairwoman of the Editorial Board and Editor

Részletesebben

A LÁBSZÁRTÖRÉS KORSZERŰ KEZELÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE KLINIKAI ÉS KISÉRLETES VIZSGÁLATOKKAL. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei DR.

A LÁBSZÁRTÖRÉS KORSZERŰ KEZELÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE KLINIKAI ÉS KISÉRLETES VIZSGÁLATOKKAL. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei DR. A LÁBSZÁRTÖRÉS KORSZERŰ KEZELÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE KLINIKAI ÉS KISÉRLETES VIZSGÁLATOKKAL Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei DR. WIEGAND NORBERT Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Mozgásszervi

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELMI ÁLLATORVOSLÁS

TERMÉSZETVÉDELMI ÁLLATORVOSLÁS TERMÉSZETVÉDELMI ÁLLATORVOSLÁS TEREPI PROGRAMOK ÉS AZ ÁLLATKERTEK SZEREPE CONSERVATION MEDICINE FIELD PROGRAMMES AND THE ROLE OF ZOOS A Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága, valamint a Fővárosi

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2009; 13 (4):139-186. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben