Referátumok Reports. Rovatvezető Editor: Dr. MATSKÂSI István

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Referátumok Reports. Rovatvezető Editor: Dr. MATSKÂSI István"

Átírás

1 Referátumok Reports Rovatvezető Editor: Dr. MATSKÂSI István E kötetben magyar szerzőknek az 1974 március és 1975 március hónapja között megjelent parazitológiai vonatkozású közleményeit referáljuk. In this volume brief reports are given of parasitological papers published by Hungarian authors from March 1974 to March BUZA, L. - SZIKLAY, F. : Halivadék parazitamentesítő fürdetése (Bathing of fry against parasites) Halászat A szerzők 1: 5000 higítású formalin és 1: higítású ditrifon oldat kombinációjával végzett gyorsfürdetést javasolják a halivadék parazita mentesítésére. The bathing of fry in a solution of 1: 5000 formaline and in a 1: solution of Ditriphone is proposed against parasites. (Országos Állategészségügyi Intézet, 1143 Budapest, Tábornok u. 2. ) BÜKY, P. - DREXLER, L. - SZŰCS, L. : Amoebás májtályog (Hepatic abscess caused by amoebiasis) Orvosi Hetilap A szerzők 42 éves nőbetegen a klinikai vizsgálatok alapján amőbás májtályogot diagnosztizáltak. A beteg 10 éven át tünetmentes cystahordozó volt. A betegen kemoterapeu- Ikumok adása mellett műtétet végeztek. The case of a hepatic abscess caused by amoebiasis is reported. The infestation was diagnosed on the basis of clinical investigations. The abscess was surgically operated and chemotherapeutically treated. (Fővárosi János Kórház, 1125 Budapest, Diósárok u. 2. ) CSABA, Gy. : Az atkakóros méhcsaládok szűrővizsgálatáról (Screening of bee colonies for mite-disease) Magyar Állatorvosok Lapja Szűrővizsgálattal felderített 6 atkakóros méhcsaládból mintegy egyed feldolgozása révén a szerző összehasonlította a januárban a kaptár aljára hullt méhek és a márciusi élő méhek fertőzöttséget, A fertőzöttség a téli hullákban 6-, 20-szor erősebb volt. Ezért a szűrővizsgálatot hullákon és minél korábban (január-február) kell elvégezni. Infection of bees found dead at the bottom of the bee-hive in January and of living bees in March was compared in a screening test individuals of 6 colonies of bees with mite-disease were processed. The infection of dead bees collected in January was 6-20 times stronger than that of living bees in March. In consequence, the screening for mite-disease has to be carried out on dead bees as early as possible (in January-February). (Zala megyei Állategészségügyi Állomás, 8900 Zalaegerszeg) DOBOS-KOVÁCS, M. - MÉSZÁROS, J. - PELLÉRDY, L. - BALSAI, A. : Studies on the source of Toxoplasma infection in captive kangaroos (Fogságban tartott kenguruk Toxoplasma fertőzöttségének eredete) Acta Vet. Acad. Sei. Hung., A Budapesti Állatkertben elpusztult három derby kenguru (Thylogale eugenii) vizsgálata során erős Toxoplasma gondii fertőzöttséget állapítottak meg. Az állatok Toxoplasmaoocystákat tartalmazó macska ürülékkel szennyezett takarmánnyal fertőződtek. A szerzők

2 felhívják a figyelmet a higiénés rendszabályok betartására és a macskák szerepére a Toxoplasma-fertőzések terjesztésében. In the Budapest Zoo three derby-kangaroos (Thylogale eugenii), kept in the same run died of Toxoplasma infection. Investigations in the premises disclosed that the kangaroos became infected by the ingestion of fodder contaminated with cat faeces containing Toxoplasma gondii oocysts. The importance of rigorous hygienic measures and the importance of cats in the dissemination of Toxoplasma infection are pointed out, (Állatorvostudományi Egyetem Kórbonctani Tanszéke, 1078 Budapest, Landler Jenő u.2.) ERGENS, R. - GUSSEV, A.A. - IZYUMOVA, N.A. - MOLNÁR, K. : Parasite fauna of fishes of the Tisa River Basin (A Tisza vízrendszere halainak parazita faunája) Rozpravy Ceskoslovenské Akademie VED pp Praha. A szerzó'k nemzetközi kooperáció keretében a Tisza és mellékfolyói szovjet, szlovák és magyar szakaszán fogott halak parazitafaunáját dolgozták fel. 45 halfaj 1805 egyedén végeztek teljes parazitológiai vizsgálatot. Összesen 284 parazita faj (46 Protozoa, 116 Monogenoidea, 24 Cestoda, 45 Trematoda, 27 Nematoda, 7 Acanthocephala, 2 Hirudinea, 1 Mollusca, 16 Arthropoda) eló'fordulását állapították meg a Tisza vizgyűjtó' területén. Saját vizsgálataikon kívül összegezik és kritikailag értékelik a vizsgált terület parazitafaunájára vonatkozó irodalmat is. In the course of an international cooperation the parasite fauna of fish in the Tisa river basin was examined. Complete parasitological examination of 1805 fish belonging to 4 5 species was carried out. A total of 284 parasitic species was recorded: 46 Protozoa, 116 Monogenoidea, 24 Cestodes, 45 Trematodes, 27 Nematodes, 7 Acanthocephala, 2 Hirudinea, 1 Mollusca and 16 Arthropoda. Related references are also critically surveyed. (Molnár's address: MTA Állategészségügyi Kutatóintézete, 1143 Budapest, 21.) Hungária krt. ERÓSS, I. : Adatok a Devermin "szondás" adagolásának módszeréhez (Data to the Devermin treatment of fish with "sound") Halászat A szerző' a halak B. gowkongensis fertőzése ellen Deverminnel végzett szondás kezelés tapasztalatairól számol be. Experiences on the treatment with Devermin against B. gowkongensis infestatior of carpare reported. (Kaposvári Állattenyésztési Főiskola, 7400 Kaposvár, Dénes major 2. ) GAAL, L. : Az Ascaris peték differenciálódásának feltételei különböző összetételű talajokban (Conditions of differentiation of Ascaris ova in soils of various composition) Népegészségügy A szerző modellkísérletekben figyelte meg az Ascaris peték optimális hőigényét, valamint a differenciálódás és a talaj minőségével kapcsolatos összefüggéseket. Megállapította, hogy a peték fejlődése 22 oc-on a leggyorsabb. In the course of a model experiment the author observed the optimum temperature required to the differentiation of Ascaris ova, as well as the effect of the quality of soil on the rate of. Ova develop in the most rapid way at 22 Celsius degree. (Szabolcs-Szatmár megyei KÖJÁL, 4400 Nyíregyháza) HANEK, G. - MOLNÁR, K. : Parasites of freshwater and anadromous fishes from Matamek River system, Quebec. (A Matamek folyó rendszer édesvízi és vándorló halainak parazita faunája) Journal Fish. Res. Board of Canada

3 A szerzők a Matamek folyó 9 halfaja 224 példányának boncolása során 38 parazita genus fajait mutatták ki. Ezek közül 12 Protozoa, 3 Monogenea, 6 Trematoda, 6 Cestoda, 6 Nematoda, 2 Acanthocephala, 3 Copepoda volt. Salmo salar-ban 6, Salvelinus fontinalisban 17, S. alpinusban 5, Osmerus mordaxban 4, Anguilla rostrataban 8, Apeltes quadratusban 1, Gasterosteus aculeatusban 12, Pungitius pungitiusban 9 genus képviselőit mutatták ki. In 224 specimens of 9 fish species from Matamek River system parasites belonging to 38 genera were recovered. Six genera of parasites were noted in Salmo salar, 17 in Salvelinus fontinalis, 5 in S. alpinus, 4 in Osmerus mordax, 8 in Anguilla rostrata, 1 in Apeltes quadratus, 12 in Gasterosteus aculeatus, 9 in Pungitius pungitius. (Molnár's address: MTA Állategészségügyi Kutatóintézete, 1143 Budapest, Hungária krt. 21.) HANEK, G. - MOLNÁR, K. - FERNANDO, C. H. : Three new genera of Dactylogyridae (Monogenea) from freshwater fishes of Trinidad (Három új Dactylogyridae családba tartozó genus Trinidad édesvizi halairól) Journal of Parasitology A szerzők három új, a Dactylogyridae családba tartozó fajt, illetve genust írtak le Trinidadból. A Trinidactylus cichlasomatis gen. et sp. n. és a Trinigyrus hypostomatis gen. et sp.n, Cichlasoma bimaculatumon, illetőleg Hypostoma robiniin élősködik, A Curimata argentea kopoltyúján talált fajt Curvianchoratus hexacleidus néven mint új fajt és nemzetséget az újonnan alkotott Curvianchoratinae alcsaládhoz sorolták. Two new genera of the subfamily Dactylogyrinae, Trinidactylus cichlasomatic gen. et sp. n. from the gills of Cichlasoma bimaculatum and Trinigyrus hypostomatis gen. et sp.n. from the gills of Hypostoma robinii were described and figured. Also, Curvianchoratus hexacleidus gen. et sp. n. from the gills of Curimata argentea is described, figured and a new subfamily, Curvianchoratinae subf. n. e- rected. (Molnár's address: MTA Állategészségügyi Kutatóintézete, 1143 Budapest, Hungária krt. 21.) JANKÓ, M. - LENGYEL, A. : A human parazitológia helyzete hazánkban; a diagnosztika és terápia újabb lehetőségei (The situation of the human parasitology in Hungary; new possibilities in the diagnostics and therapy) Budapesti Közegészségügy A szerzők ismertetik a hazai orvosi parazitológia helyzetét és áttekintik az újabb diagnosztikai és gyógykezelési eljárásokat. The authors discuss the situation of the human parasitology in Hungary, and survey some of the new methods in diagnostics and treatment. (Országos Közegészségügyi Intézet, 1097 Budapest, Gyáli ut 2/6.) [^KASSAI, T. - KADHIM, J.K, - ALTAIF, K. I. - JABBIR, M. H. : Vizsgálatok nem besugárzott és besugárzott Dictyocaulus filaria-lárvákkal végzett fertőzések immunizáló hatásáról juhban és kecskében (Studies on the immunity induced by irradiated and nonirradiated Dictyocaulus filaria larval infections in sheep and goat) Magyar Állatorvosok Lapja 29_ A szerzők mesterségesen fertőzött juhokban és kecskékben vizsgálták a primer fertőzés lefolyását, valamint a nem besurv és 50 kr sugárdózissal atténuait fertőző D. filaria-lárvák ("Difii" JUGOLEK, Belgr u.munizáló hatását a későbbi újrafertőzéssel szemben. Megállapításaik a követkt, 1. A kecskék fogékonyabb gazd;íi inak mint a juhok, ezért fontos szerepet játszanak a fertőzési források létreh i un... közös legelőkön normál lárvával végzett i mindkét gazdafajban immunitást kelt az új-

4 rafertőzéssel szemben. A besugárzott lárvákkal végzett egyszeri vagy kétszeri vakcinázást viszont a szerzők hatástalannak találták. 3. További vizsgálatokra van szükség azoknak a feltételeknek a kiderítésére, amelyek biztosítják a besugárzott D. filaria lárvákkal végzett immunizálások kielégitő hatékonyságát. 4, A juh és a kecske dictyocaulosisa elleni védekezés céljára az egyszeri vagy kétszeri megelőző gyógyszeres féregtelenítést ajánlják, Irakban november-december, Magyarországon pedig május-június hónapokban. The course of the primary infection and the capability of infections with non-irradiated and radiation attenuated D. filaria larvae ("Difii" JUGOLEK, Belgrade) to induce increased resistance to subsequent infection was investigated in sheep and goat. The following results were obtained: 1. Goats appear to be more susceptible to D. filaria than sheep thus they probably play a prominent role in the generation of sources of infection with this parasite in areas grazed by sheep and goats together. 2. Following primary infection with 1000 larvae both species develop protective immunity. Single and double doses of irradiated larvae however failed to induce increased resistance. 3. Further investigations, to clarify the conditions in which the larval vaccine can effectively be used, are suggested. 4. For the control of ovine dictyocaulosis single or repeated anthelmintic treatment in November-December and from May to June is advocated in Iraq and Hungary, respectively. (Allatorvostudományi Egyetem Helmintológiai Laboratóriuma, 1077 Budapest, Rottenbiller u.50.) MAHUNKA, S, : Auf Insekten lebende Milben (Acari: Acarida, Tarsonemida) aus Afrika III. (Afrikai rovarokon élő atkák /Acari: Acarida, Tarsonemida/ III. ) Acta Zoologica Acad. Sei. Hung A szerző 12, Afrikában élő rovarokról gyűjtött atkafajt közöl. Tiz új fajt és egy új genust (Suctarsonemus) ir le. Twelwe species of mites found on insects collected in Africa, are discussed. are new to science and one new genus (Suctarsonemus) is also established, (Természettudományi Múzeum Allattára, 1088 Budapest, Baross u. 13, ) MAHUNKA, S. : Auf Insekten lebende Milben (Acari: Acarida, Tars onemida) aus Afrika. IV. (Afrikai rovarokon élő atkák /Acari: Acarida, Tarsonemida/ IV. ) Acta Zoologica Acad. Sei. Hung A szerző Ghánában gyűjtött rovarokról származó 21 atkafajt ír le. Valamennyi faj uj a tudományra nézve. Leírja az uj Teherodispus subgenust a Heterodispus genuson belül. Description of 21 mite species, collected on Arthropods deriving from Ghana. AH are new to science. The new subgenus Teherodispus of the genus Heterodispus is described. (Természettudományi Múzeum AUattára, 1088 Budapest, Baross u. 13. ) MARTON, Gy. : Az echinococcus cystákról 16 mellüri eset alapján (On the Echinococcus cysts on the basis of 16 thoracic cases) Orvosi Hetilap mellüri echinococcosis eset bemutatása során a szerző áttekintést nyújt tapasztalatairól, az elkülönítő kórismézés problémáiról és a jelenlegi kezelési eljárásokról, valamint azok eredményeiről. differen Sixteen cases of thoracic echinococcosis are discussed. The problems of tial diagnosis, and results of treatments are reported, (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vezető Tüdőgyógyintézet, 3501 Miskolc) Ten

5 MATSKASI, I, : A Bakony hegység kisemlőseinek métely- (Trematodes) faunája, I. (The fluke /Trematoda/ fauna of small mammals in the Bakony Mts, I. ) A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei 1_2, Bakony hegységi kisemlősök helmintológiai vizsgálata során 14 gazdaállat fajból 10 mételyfaj került elő. / I Helminthological investigations of small mammals have been carried out in the Bakony mountains. From 14 mammalian species belonging to three orders 10 trematode species have been identified. (MTA Állategészségügy Kutató Intézete, 1143 Budapest, Hungária krt. 21.) MATSKASI, I. : Analysis of host-parasite relationship between bats and flukes in Hungary (Magyarországi denevérek és mételyeik közötti gazda-parazita viszony elemzése) Acta Zoologica Acad. Sei. Hung. 21_ A dolgozat magyarországi denevérekben élősködő 18 mételyfaj előfordulási gyakoriságát, a fertőzések extenzitását és intenzitását elemzi. A Kelet-európai adatokkal való öszszehasonlítás során előtűnő különbségeket a szerző filogenetikai, áuatföldrajzi, ökológiai és cönológiai okokra vezeti vissza. A dolgozat a gazda-parazita viszonyt kialakító tényezők részletes elemzését adja. The occurrence of 18 fluke species in 19 Hungarian bat species allowed investigations on infection intensity and extensity; a collation with East European data showed differences in infestation traceable to phylogenetical, zoogeographical, ecological and coenological causes. Factors forming host-parasite relationships are analysed. (MTA Állategészségügyi Kutató Intézet, 1143 Budapest, Hungária krt. 21.) 1 MÉSZÁROS, F.: Two Spirurids (Nematoda) from Allactaga sibirica (Mammalia)in Mongolia (Két Spirurida mongóliai Allactaga sibiricából /Mammalia/) Acta Zoologica Acad. Sei. Hung. 2ï_, A szerző két fonálféreg fajt - Kaszabospirura steinmanni gen. n., sp, n., és Szkrjabinocerina petrowi Matshulsky, 1952 ir le Mongóliában gyűjtött AUactaga sibiricából. Description of two nematodes, Kaszabospirura steinmanni gen. n., sp. n., and Skrjabinocerina petrowi Matshulsky, 1952, from an Allactaga sibirica Forster, 1778, specimen in Mongolia. (Természettudományi Múzeum Állattára, 1088 Budapest, Baross u. 13. ) MOLNÁR, K. : Data on the "octomitiasis" (Spironocleosis) of Cyprinids and aquary fishes (Az "octomitiasis" /Spironucleosis/ előfordulása pontyféléken és akváriumi halakon) Acta Veterinaria Acad. Sei. Hung A szerző a Spironucleus-fajok által okozott, korábban csak akváriumi halakban ismert betegséget tógazdaságból és természetes vizekből származó pontyfélékben is megállapította. Az eset kapcsán ismerteti a betegség kórtani és kórszövettani sajátosságait. Case report of "spironucleosis" among cyprinids and aquary fishes are presented. Pathological and histo-pathological characteristics of the disease are discussed (MTA Állategészségügyi Kutató Intézete, 1143 Budapest, Hungária krt, 21.) MOLNÁR, K. : On diplostomosis of the grassearp fry (Az amur ivadék diplostomosisa) Acta Veterinaria Acad, Sei, Hung, 24, Egy előnevelőben tartott, 1, 7-2, 5 cm hosszúságú, 3 hetes amur ivadék áhomány 90%-a pusztult el vándorló Diplostomum sphathaceum lárvák kártétele következtében, A súlyosan beteg halakban vándorló és 20-25, a szemlencsében megtelepedett lárva volt

6 található. A szemben és a szem környékén talált cerkáriák többségét sarjadzó kötó'szövet vette körül. Infestation by cercariae of Diplostomum spathaceum killed 90% of the 3-week-old, cm long grasscarp (Ctenopharyngodon idella) fry reared in a fingerling pond. The severely diseased hosts harboured on the average larvae in the ocular lens and migrating stages in other parts of the body. Cercarial migration caused haemorrhages, visible even externally. Most cercariae which established themselves in the eye or the adjacent areas were surrounded by proliferative tissue, (MTA Állategészségügyi Kutató Intézete, 1143 Budapest, Hungária krt. 21.) MOLNÁR, K, - FERNANDO, C. H. : Some new Eimeria (Protozoa,Coccidia) from fresh^ water fishes in Ontario, Canada (Uj Eimeria-fajok Ontario /Kanada/ édesvízi halaiból) Canadian Journal of Zoology 5_ A dolgozatban a szerzó'k kanadai édesvízi halakból 12 uj Eimeria-fajt írnak le. 12 new Eimeria species are described from freshwater fishes of Canada. (MTA Állategészségügyi Kutató Intézete, 1143 Budapest, Hungária krt. 21.) MOLNÁR, K. - HANEK, G. : Seven new Eimeria spp. (Protozoa, Coccidia) from freshwater fishes of Canada (Hét új Eimeria-faj Kanada édesvízi halaiból) Journal of Protozoology , A dolgozat kanadai édesvízi halakból származó 7 új és 2 Kanadára nézve új Eimeriafajt közöl. In this article 7 new Eimeria species and 2 new for Canada, are described depicted. (MTA Állategészségügyi Kutató Intézete, 1143 Budapest, Hungária krt. 21.) MOLNÁR, K. - HANEK, G. - FERNANDO, CH.: Parasites of fishes from Laurel Creek, Ontario (A Laurel Creek /Ontario/ halainak parazitái) Journal Fish. Biol A szerzó'k Ontario állam egyik tipikus patakjának 13 fajhoz tartozó 209 halán 1973, májusa és októbere között ökológiai jellegű parazitológiai vizsgálatot végeztek. A vizsgálatok során 84 parazita-fajt (22 Protozoa, 24 Monogenea, 17 Trematoda, 11 Cestoda, 4 Nematoda, 1 Hlrudinea, 1 Glochidia és 4 Crustacea) gyűjtöttek. Two-hundred and nine fish specimens of 13 species from Laurel Creek, Ontario, were examined for parasites between May and October species of parasites (22 Protozoa, 24 Monogenea, 17 Trematoda, 11 Cestoda, 4 Nematoda, 1 Hirudinea, 1 Glochidia, 4 Crustacea) were collected, which were listed and discussed in the paper. (MTA Állategészségügyi Kutató Intézete, 1143 Budapest, Hungária krt. 21.) MOLNÁR, K. - HANEK, G. - FERNANDO, C. H. : Ancyrocephalids (Monogenea) from freshwater fishes of Trinidad (Ancyrocephalidák /Monogenea/ Trinidad édesvízi halairól) Journal of Parasitology Az alábbi fajok kerültek eló' Trinidad szigetéró'l származó édesvízi halakról: Urocleidoides alii sp. n., U. cichlasomatis sp. n., és U. dobosi sp. n. Cichlasoma bimaculatumról; U. corydori sp. n. és U. margolisi sp. n. Corydoras aeneusról; U. cirumatae sp. n. Curimata argentearól; U. kabatai sp. n, és U. trinidadensis sp. n. Astyanax bimaculatusról. Trinidad szigetére nézve új faj az U. chavarriai, U. costaricensis, U. travasossi és Unilatus unilatus. The following species were described as new: Urocleidoides alii, and U. cichlasoma-

7 tis and U. margolisi from Corydoras aeneus, U. curimatae from Curimata argentea, U. kabatai and U. trinidadensis from Astyanax bimaculatus. First record on the occurrence of U. chavarrai, U. costaricensis, U. travassosi and Unilatus unilatus in Trinidad is also given. (MTA Állategészségügyi Kutató Intézete, 1143 Budapest, Hungária krt. 21.) ' NEMESÉRI, L. - GESZTESSY, T. - MAGYAR, K. - NEMESI, M. : A Coriban fasciolicid hatásának vizsgálata nagyüzemi juhállományokban (Field tests on the fasciolicid ef- V feet of Coriban on sheep herds of large farms) Magyar Állatorvosok Lapja A szerzó'k vizsgálatokat végeztek az idült májmételykór Coribannal (Burroughs WeUcome) történő' gyógykezelésére. A hatékonyságot a kezelés után 3-4 hét múlva elvégzett koprológiai vizsgálattal értékelték. Természetes úton fertőződött 1174 anyajuh vizsgálata alapján a per os adott Coriban már 0, 55 ml/tskg dózisban - ami 100 mg/tskg diamfenetidnek felel meg - alkalmazva igen hatékonynak (E. E. 94,5, ill. 95,6%) bizonyült. A kezelés egy hónappal később történő megismétlése során a hatékonyság valamelyest tovább növekedett. A Coriban adagjának 25 és 50%-os emelésével a gyógyszer hatékonysága 96,4 és 98, 7%-ra emelkedett. A gyógykezelés nem idézett elő sem elvetélést, sem mérgezési tüneteket. The efficacy of Coriban (Burroughs Wellcome) in chronic fasciolosis was studied in a field experiment involving 1174 ewes. As judged by coprological examinations 3-4 weeks after the treatment, a single peroral dose of 0.55 ml Coriban/kg - equivalent to 100 mg/kg diamphenetide - resulted in a 94.5 to 95, 6% extensive efficacy. Following repeated treatment one month later, slightly improved efficacy was noted. The increase of the dose by 25 and 50% resulted in 96.4 and 98.7% E. E., respectively. Neither abortion nor symptoms of toxicosis could be observed after the treatment. (Országos Állategészségügyi Intézet, 1104 Budapest, Sörgyár u.41.) PASTINSZKY, J. : A rüh epidemiológia helyzete, gyógykezelése és megelőzése (Epidemiology, therapy and prophylaxis of the human scabies) Orvosi Hetilap 1J_ A szerző áttekinti a rühfertőzések járványtanát, a diagnózis feláuításának valamint a megelőzés és a kezelés módjait. problémáit, The. author discusses the epidemiology, the diagnostical problems as weu as the therapy and control of the scabies infestation of humans. (Magyar Néphadsereg Egészségügyi Szolgálata, 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 31.) PELLÉRDY, L. : Studies on the coccidia of the domestic cat. Isospora novocati sp. n. (A házi macskában élősködő coccidiumok. Isospora novocati sp. n. ) Acta Veterinaria Acad. Sei. Hung A dolgozatban a szerző egy uj coccidium-fajt ír le házi macskából Isospora novocati sp. n, néven. Masszív mesterséges fertőzéssel átmeneti diarrhoea-t lehetett kiváltani macskában. A new coccidium species of the domestic cat, Isospora novocati sp. n. is described. A passing diarrhoea was elicited by massive experimental infection in cats. (Állatorvostudományi Egyetem Általános Állattani és Parazitológiai Tanszéke, 1078 Budapest, Landler J. u. 2.) PELLÉRDY, L. - VERSÉNYI, L. : A coccidiosis korszerű gyógyszerei (Modern drugs of coccidiosis) Magyar Állatorvosok Lapja A szerzők irodalmi összeállításukban áttekintik a világon használatos és coccidiocid hatású gyógyszereket. coccidiostatikus

8 The authors a survey the existing coccidiostatic and coccidiocid drugs of the world. (Állatorvostudományi Egyetem Altalános Állattani és Parazitológiai Tanszéke, 1078 Budapest, Landler J. u, 2.) [ PELLÉRDY, L. - DOBOS-KOVÁCS, M. : Studies on the pathogenicity of Toxoplasma for mice (Toxoplasmák pathogenitásának vizsgálata egéren) Acta Veterinaria Acad, Sei. Hung, 24, Ismeretlen eredetű macskából izolált "Budapest" jelzésű Toxoplasma-törzs oocystáival fertó'ztek fehér egeret. A továbbiakban cystákat tartalmazó egér agyvelő etetésével újabb egereket fertó'ztek napos idó'közökben. Megállapításuk szerint a "Budapest" törzs egérre gyakorolt pathogenitása hasonló a Bonnban izolált "Gail" jelzésű T. gondii törzséhez, A macska által ürített oocystákkal fertőzött egerek többsége az orális fertőzés utáni 5-11, napon elpusztult. A Toxoplasma strain designated as "Budapest" was isolated from a cat of unknown origin and maintained in mice. Mouse brains containing cysts were fed by new mice at intervals ranging from 15 to 187 days. The mouse pathogenicity of the strain "Budapest" was found similar to that of the strain "Gail", isolated in Bonn (GFR), The majority of the mice infected orally with oocysts discharged by the cat died within 5-11 days and even doses as low as 5 oocyst were sufficient for a lethal effect, (Állatorvostudományi Egyetem Kórbonctani Tanszéke, 1078 Budapest, Landler Jenő u, 2. ) PELLÉRDY, L, - HÖNICH, M, - SUGÁR, L. : Studies on the development of Eimeria leporis (Protozoa: Sporozoa) and on its pathogenecity for the hare (Lepus europeus Pall. ) (Az Eimeria leporis /Protozoa: Sporozoa/ fejlődésének és a mezei nyúlra /Lepus europeus Pall. / gyakorolt pathogenitásának vizsgálata) Acta Veterinaria Acad, Sei. Hung, 24, , Spontán elhullott mezei nyulak vizsgálata során megállapították, hogy az elhullás oka massziv E, leporis fertőzés volt. Részletesen leírják az E. leporis oocystáját és a faj fejlődésmenetét. A prepatens periódus 7 nap. Kisérletesen kimutatták, hogy a faj immunogenitása rendkívül gyenge, ennek következménye rendkívül gyakori előfordulása a mezei nyulakban. Studies on carcases of spontaneously died hares and on two experimentally infected young hares'- showed that massive or repeated infection by E. leporis may often cause lethal c&ccidiosis. On the basis of these studies, the oocyst of E. leporis was redescribed, the endogenous stages were described in great detail and the prépaient period was -established as 7 days. The two young hares, which had had a mild E, leporis-coccidiosis, developed a lethal disease on oral challenge infection with two million sporulated E, leporis oocysts. The low immunogenicity of this species may account for its very frequent occurence in hares. (Állatorvostudományi Egyetem Általános Állattani és Parazitológiai Tanszéke, 1078 Budapest, Landler J, u, 2. ) PELLÉRDY, L. - JANKÓ, M, : Toxoplasmosis (Toxoplasmosis) Magyar Állatorvosok Lapja 29_, , A szerzők irodalmi összeállításukban hangsúlyozzák, hogy a toxoplasmák a környezetünkben rendkivül elterjedt élősködők, és bizonyos körülmények között emberben és állatban egyaránt súlyos, sőt halálos kimenetelű fertőzést okozhatnak. A fertőzöttség terjesztésével a nyers hús fogyasztásán kívül a macskáknak van kulcsszerepük az oocysták ürítése révén. In this review paper it is emphasized that the toxoplasmas are wide-spread in our environment and in special conditions they may cause severe, sometimes fatal infection. In the epidemiology of the infection the consumption of raw meat by hu-

9 mans and animals as well as the role of cats sheding the oocysts are of special relevance. (Országos Közegészségügyi Intézet, 1097 Budapest, Gyáli ut 2/6, ) PLANK, Gy, - JANKÓ, M. - VICZIAN, M. - EGERVARY, M. : A connatális toxoplasmosis generalizált formája (The generalised form of connatal toxoplasmose) Orvosi Hetilap A szerzők a connatális toxoplasmosisnak a terhesgondozás során kiszúrt igen ritka, generalizált formáját ismertetik. A terhesség II. trimesterének elején létrejött fertőzés igen súlyos, az Rh incompatibilitás esetén tapasztalthoz hasonló icterust okozott, majd halálhoz vehetett. The authors describe the very rare generalised form of the connatal toxoplasmose revealed by screening of pregnants. The infection took place early in the second trimester, of pregnancy and caused a very severe icterus similar to that seen in Rh incompatibility and proved fatal. (Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Területi Vezető Kórház, 1103 Budapest, Maglódi ut 89.) PRIGLI, M, : Uj adatok a Bothriocephalus gowkongensis terjedéséhez i (Data to the. spreading of the Bothriocephalus gowkongensis) Halászat A szerző kísérletes úton kimutatta, hogy a vízimadarak passzív átvivő gazdái lehetnek a B. gowkongensis galandféregnek. The transfer role of the water-birds in the spreading of the B. gowkongensis infestation was experimentally proved by the author, (Csongrád m. Tanács Állategészségügyi Állomása, 6724 Szeged, Vasasszentpéter u. 9. ) SEY, O, : Adatok a Bakony gerinces állatainak parazita féregfaunájához II, (To the fauna of parasitic worms in the vertebrate animals of the Bakony Mts. II. ) A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei 12, A dolgozat a Bakony hegység területén gyűjtött madarakban talált 24 mételyfaj tartalmazza. leírását The paper discusses 24 known trematode species collected from birds in the Bakony Mts. (Pécsi Tanárképző Főiskola, 7624 Pécs, Ifjúság utja 6. ) SEY, O. : Adatok a Bakony gerinces állatainak parazita féregfaunájához III, (To the fauna of parasitic worms in the vertebrate animals of the Bakony Mts, III, ) A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei A szerző 2 3 galandféreg-fajt közöl a Bakony hegység területén gyűjtött madarakból. Öt faj a hazai faunára nézve újnak bizonyult. The paper discusses 23 tapeworm species from birds collected in the Bakony Mts, Five species proved to be new to the Hungarian fauna. (Pécsi Tanárképző Főiskola, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6, ) SEY, O. : On the species of Paramphistomum of cattle and sheep in Hungary (Szarvasmarhában és juhban élősködő magyarországi Paramphistomum-fajok) Acta Veterinaria Acad. Sei. Hung A szerző három Paramphistomum-faj (P. daubneyi Dinnik, 1962, P. ichikawai Fukui, 1922, P. leydeni Näsmark, 1937) előfordulását állapította meg magyarországi szarvasmarhákban és juhokban. A P. daubneyi kizárólag szarvasmarhában, a P. ichikawai és P. leydeni főleg juhokban élősködik. Szerző szerint a Magyarország területéről korábban P. microbothrium néven közölt faj valójában azonos a P. daubneyivel. A P. (= Liorchis)

10 scotiae és a P. leydeni rendkívül hasonló, esetleg identikus fajok. A dolgozat a vizsgált fajok részletes morfológiai és biológiai leirását tartalmazza. Three Paramphistomum species (P. daubneyi Dinnik, 1962, P. ichikawai, Fukui, 1922, P. leydeni Näsmark, 1937) were found in cattle and sheep in Hungary. P. daubneyi occured exclusively in cattle, P. ichikawai and P. leydeni chiefly in sheep and less often in cattle. It is demonstrated on the basis of specifity for intermediate hosts and morphological characteristics that the species identified earlier from Hungary as P. microbothrium is in fact P. daubneyi. The similarities between P. (= Liorchis)- scotiae and P. leydeni are analyzed in detail. (Tanárképző' Fó'iskola, 7624 Pécs, Ifjúság utja 6. ) SEY, O. : On the validity of Paramphistomum microbothrioides Price et Mcintosh, 1944 (Trematodes) (Paramphistomum microbothrioides Price et Mcintosh, 1944 /Trematodes/ validitásáról) Acta Zqologica Acad. Sei. Hung A szerzó' a P. microbothrioides paratipusainak szövettani vizsgálata alapján igazolja e faj validitását. A Közép- és Dél-Európából e név alatt közölt példányok nem azonosak a P. microbothrioidesszel. Examination of paratypes of P. microbothrioides by Näsmark's histological method confirmed the validity of this species. Specimens mentionned under this name from Central and South Europe (Kotlán, 1958; Erhardová, 1964) are not identical to P. microbothrioides. (Tanárképző' Fó'iskola, 7624 Pécs, Ifjúság utja 6. ) / /,, / r r / SIMKO, I. - JURÁNYI, R. : Vizsgalatok az atkák szerepének tisztázására a kisgyermekkori chronicus és spastikus (asthmatikus) bronchitis eseteiben. (An attempt to clear up thé role of the mites in chronic and spastic /asthmatic/ bronchitis of children) Gyermekgyógyászat 2_ Szerzó'k szerint a környezet és a táplálék atkás fertó'zöttsége nem vonja minden esetben maga után a gyermekek szenzibilizálódását. A szenzibilizálódás sem vezet, mindig bronchitis kialakulásához. Az atkás szenzibilizáltság ezekben ez esetekben csak ritkán elsó'dleges pathogenetikai faktor, inkább potenciálja a bakteriális és virusos fertó'zések hatását. It is pointed out, that the presence of mites in the environment and food does not always call forth sensibilisation of the children. Sensibilised patients do not necessarily show bronchitis. Sensibilisation to mites can rarely be considered as a primary pathogenic factor. (Szabadsághegyi Állami Gyermekszanatórium, 1121 Budapest, Mártonhegyi ut 6.) differenciál-diagnoszti A szarvasmarhák borsókakórja kapcsán felmerülő' kórbonctani, kai és húselbírálási problémákat ismerteti a közlemény. SZÁZADOS, I. - TAKÁCS, J. : A húsvizsgálat gyakorlatából I. A szarvasmarha borsókakórja (From the practice of meat inspection I, Cysticercosis of the cattle) Magyar Állatorvosok Lapja Pathological anatomy differential diagnosis, and the problems concerning meat inspection in relation to cattle cysticercosis are discussed. 'Húsipari Állatorvosi Ellenó'rzó' Szolgálat, 1097 Budapest, Gubacsi ut 6. ) VERSÉNYI, L. : Vizsgálatok egy hazai eló'állitású szulfonamid potenciátor coccidiostatikus hatásának értékelésére (Studies on evaluating the coccidiostatic effect of a sulphonamid-potentiator produced in Hungary) Magyar Állatorvosok Lapja

11 A szerző 300 csirkén végzett mesterséges fertőzési kísérletben a Diaveridin hazai előállítású változatának szulfonamid-potenciáló hatását vizsgálta coccidiostatikus hatékonyság tekintetében. Megállapította, hogy a Diaveridin + szulfaquinoxalin gyógyszerkombináció összetevői 0, 004% ill. 0, 008%-os arányban takarmánykeverékben alkalmazva kiváló coccidiostatikus hatással rendelkeznek mind a vastag-, mind a vékonybélben élősködő fajokkal szemben. Ugyanezek a készítmények 0, 0032% ill %-os arányban alkalmazva a vékonybélben élősködő E. necatrix fajjal szemben egy árnyalattal gyengébb hatékonyságot mutattak. A Diaveridin + szulfadimetoxin (Rofenön) gyógyszerkombináció az irodalomban megjelölt adagolásban coccidiostadkus hatékonyság tekintetében nem érte el a szulfaquinoxalinnal kapcsolatban nyert értékeket. Sulphonamid-potentiating effect of the home made Diaveridin on the coccidiostatic efficiency was studied using 300 chicks infected experimentally. It was stated, that the Diaveridin-sulphaquinoxalin combination given in the food in and % concentration of the two components respectively, had an excellent effect on the coccidia living both in the large and small intestine. The effect of the same combination of and % of the components was slightly less on E. necatrix living in the small intestine. The coccidiostatic effect of Diaveridin sulphadimetoxin (Rofenon) combination applied in concentration indicated in the literature had not reached the values obtained with sulphaquinoxalin. (Allatorvostudományi Egyetem Altalános Állattani és Parazitológiai Tanszéke, 1078 Budapest, Landler J. u. 2. )

PARASITOLOGY HUNGARICA

PARASITOLOGY HUNGARICA PARASITOLOGY HUNGARICA PARASITOLOGY HUNGARICA 8. kötet Tomus 8. Szerkeszti Dr. KASSAI Tibor és Dr. MURAI Éva A Magyar P a r a z i t o l ó g u s o k Társasága és a Természettudományi M ú z e u m folyóirata

Részletesebben

REFERÁTUMOK. 278. ALMÁSI, P. - DEÁK, ZS. - LENGYEL, A.: A tőzeg és tőzegeit fekállák higiénés vizsgálata

REFERÁTUMOK. 278. ALMÁSI, P. - DEÁK, ZS. - LENGYEL, A.: A tőzeg és tőzegeit fekállák higiénés vizsgálata REFERÁTUMOK 278. ALMÁSI, P. - DEÁK, ZS. - LENGYEL, A.: A tőzeg és tőzegeit fekállák higiénés vizsgálata (n) 4/249 279. AMÁSZTA, M. - HOLLÓ, F. - MISKOLCZY, L. - STRÓBL, I. : Humán gongylonematosis első

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYV

KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYV A VESZETTSÉG ELLENI VÉDEKEZÉS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 164/2008. (XII. 20.) FVM RENDELET ELÕÍRÁSAINAK ÉS A MAGYAR ÁLLATORVOSI KAMARA AJÁNLÁSAINAK MEGFELELÕ KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYV Az oltási könyv

Részletesebben

PARAS ITO LOG IA HUNGARICA

PARAS ITO LOG IA HUNGARICA PARAS ITO LOG IA HUNGARICA Fumagillin DCH POWDER Fumagillin is an antibiotic produced by Aspergillus fumigatus which is highly effective against nosema infection of honey-bees caused by the Protozoon Nosema

Részletesebben

Három anthelminthieum hatásosságának összehasonlító vizsgálata humán ancylostomiasisban

Három anthelminthieum hatásosságának összehasonlító vizsgálata humán ancylostomiasisban Három anthelminthieum hatásosságának összehasonlító vizsgálata humán ancylostomiasisban Dr. LENGYEL Anna Dr. LÉVAI János Dr. VIDOR Éva Országos Közegészségügyi Intézet Parazitológiai Osztálya, Budapest

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Összefoglalás. Summary. Bevezetés A talaj kálium ellátottságának vizsgálata módosított Baker-Amacher és,1 M CaCl egyensúlyi kivonószerek alkalmazásával Berényi Sándor Szabó Emese Kremper Rita Loch Jakab Debreceni Egyetem Agrár és Műszaki

Részletesebben

A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN

A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN Szôcs Emese¹, Lanszki József², Heltai Miklós¹ és Szabó László¹ ¹Szent István Egyetem, Vadbiológiai

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM 2013/4

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM 2013/4 Part II: Seasonal variations in human infections with Puumula hantavirus in Styria II. rész: Évszakos változások a Puumula hantavirus okozta humán fertőzésekben Stájerországban PROF. SIXL WOLF DIETER,

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt Nagy László Komlósi István Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék,

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 5 Issue 4 Különszám Gödöllı 2009 459 MORFOLÓGIAI ÉS GENETIKAI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁGI TÖRPEHARCSÁKON

Részletesebben

ANNEX V / V, MELLÉKLET

ANNEX V / V, MELLÉKLET ANNEX V / V, MELLÉKLET VETERINARY CERTIFICATE EMBRYOS OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES FOR IMPORTS COLLECTED OR PRODUCED BEFORE 1 st JANUARY 2006 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY 2006. JANUÁR 1-JE

Részletesebben

Adatok a juh parazitás gastro-enteritisének (trichostrongylidosisának) terápiájához *

Adatok a juh parazitás gastro-enteritisének (trichostrongylidosisának) terápiájához * Parasit. Hung. 4. lo.h-114. 1971 Adatok a juh parazitás gastro-enteritisének (trichostrongylidosisának) terápiájához * Dr. HOLLÓ Ferenc Állatorvostudományi Egyetem Parazitológiai Tanszékének Helmintológiai

Részletesebben

Adatok a Demodex folliculorum és a D. brevis hazai előfordulásához*

Adatok a Demodex folliculorum és a D. brevis hazai előfordulásához* Parasit. Hung. 6. 1973. Adatok a Demodex folliculorum és a D. brevis hazai előfordulásához* Dr. NEMESÉRI László Dr. BOTÁR Zoltán Országos Állategészségügyi Intézet, Budapest Magyar Testnevelési Főiskola

Részletesebben

Háziállatok parazitózisainak preventív terápiája

Háziállatok parazitózisainak preventív terápiája Parasit. Hun». 5. 217-224. 1972. Háziállatok parazitózisainak preventív terápiája Vizsgálatok a Furidin és a Kodanin hatékonyságáról Dr. NEMESÉRI László Országos Állategészségügyi Intézet, Budapest Mind

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon

A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon Mendlerné Drienyovszki Nóra 1 Mándi Lajosné 2 Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum,

Részletesebben

Brom ofosz-hatóanyagú rovarirtószerek kisérletes vizsgálata házilegyek ellen

Brom ofosz-hatóanyagú rovarirtószerek kisérletes vizsgálata házilegyek ellen Parasit. Hung. 4. 189-200. 1971 Brom ofosz-hatóanyagú rovarirtószerek kisérletes vizsgálata házilegyek ellen Dr. SZTANKAY Szüárdné - ür. LÁNG Ferenc Országos Közegészségügyi Intézet, Budapest Győr-Sopron

Részletesebben

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A globális felmelegedés kedvezőtlen hatásai a Mátraaljai

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English)

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) Publikációs lista - References Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) 1. Szabó, Á., Molnár A., Győrfi J. and Pénzes B. 2009: New Data on the Mite Fauna of Hungary (Acari:

Részletesebben

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity How Code of Practice can address the question of biodiversity (indigenous breeds, peculiarities of feeding, rearing traditional or marginalized systems)? Rendek Olga, Kerekegyháza 2009 október 20. 1 2

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

Bihari Zoltán 1, Balogh Péter 2 és Pető Noémi 1

Bihari Zoltán 1, Balogh Péter 2 és Pető Noémi 1 Természetvédelmi Közlemények 15, pp. 46-56, 2009 A nyugati földikutya (Spalax leucodon Nordmann, 1840) hazai állománynagysága és a faj térhasználata a legeltetés függvényében a Hajdúbagosi élőhely példáján

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A szerecsensirály (Larus melanocephalus) Balaton környéki előfordulásai és első Somogy megyei fészkelése az Irmapusztai-halastavakon

A szerecsensirály (Larus melanocephalus) Balaton környéki előfordulásai és első Somogy megyei fészkelése az Irmapusztai-halastavakon Natura Somogyiensis 26 109-116 Ka pos vár, 2015 A szerecsensirály (Larus melanocephalus) Balaton környéki előfordulásai és első Somogy megyei fészkelése az Irmapusztai-halastavakon Kovács Gyula 1,2, Szinai

Részletesebben

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan 02/15/39/2008 ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY rágcsálók Magyar Köztársaságból Japánba történő exportjához Number

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Szent István Egyetem. Állatorvos-tudományi Doktori Iskola

Szent István Egyetem. Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Madarak (Aves) és tolltetveik (Phthiraptera) gazda-parazita kapcsolatának evolúciós, ökológiai és faunisztikai vizsgálata PhD értekezés tézisei

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 49 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 13: 49 53, 2005 A BÖRZSÖNYI-PATAK KÉRÉSZFAUNÁJÁNAK VIZSGÁLATA CSER BALÁZS PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. INVESTIGATION ON

Részletesebben

Összefoglalás. Summary

Összefoglalás. Summary Parlagoltatásos, zöld- és istállótrágyázásos vetésforgók összehasonlítása a talajtömörödöttség tükrében Szőllősi István Antal Tamás Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Jármű és

Részletesebben

2 kultúra. Zétényi Tamás. www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu

2 kultúra. Zétényi Tamás. www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu 2 kultúra Zétényi Tamás www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu MTA Nyelvtudományi Intézet - 'Elmélet és kísérlet a nyelvészetben' Budapest, 2014. február 25 agenda: mit csinálunk? mit veszünk

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014)

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014) Release date: 22 January 2015 Next release: 26 January 2015. Vital events, January November 2014 Number 13 36% more maize was produced (Preliminary data of main crops, 2014) In 2014 the of all major crops

Részletesebben

Statistical Dependence

Statistical Dependence Statistical Dependence Petra Petrovics Statistical Dependence Deinition: Statistical dependence exists when the value o some variable is dependent upon or aected by the value o some other variable. Independent

Részletesebben

Állítsuk meg a bárányok kokcidiózist! Bogdán Éva haszonállat termékmenedzser Bayer Hungária Kft.

Állítsuk meg a bárányok kokcidiózist! Bogdán Éva haszonállat termékmenedzser Bayer Hungária Kft. Állítsuk meg a bárányok kokcidiózist! Bogdán Éva haszonállat termékmenedzser Bayer Hungária Kft. Mi a bárány-kokcidiózis? Kórokozó Eimeria spp. Kórokozóképes ség E. ovinoidalis +++ E. crandallis +/++ E.

Részletesebben

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland 7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland Október 13-17 között került megrendezésre a Hollandiai Alphen aan den Rijn városában található Archeon Skanzenben a 7. Vasolvasztó Szimpózium. Az öt napos rendezvényen

Részletesebben

A Semmelweis OTE Ortopédiai Klinika közleménye

A Semmelweis OTE Ortopédiai Klinika közleménye A Semmelweis OTE Ortopédiai Klinika közleménye A clindamycin alkalmazása posztoperatív csont, ízületi és lágyrész fertôzésekben DR. FALUHELYI ANIKÓ, DR. LÁHM ERIKA*, DR. DOBOS FERENC Érkezett: 1994. szeptember

Részletesebben

A kukoricahibridek makro-, mezo- és mikroelemtartalmának változása a tápanyagellátás függvényében

A kukoricahibridek makro-, mezo- és mikroelemtartalmának változása a tápanyagellátás függvényében A kukoricahibridek makro-, mezo- és mikroelemtartalmának változása a tápanyagellátás függvényében Jakab Péter Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Növénytermesztési és Tájökológiai

Részletesebben

Diagnosztikai szemléletű talajtérképek szerkesztése korrelált talajtani adatrendszerek alapján

Diagnosztikai szemléletű talajtérképek szerkesztése korrelált talajtani adatrendszerek alapján Diagnosztikai szemléletű talajtérképek szerkesztése korrelált talajtani adatrendszerek alapján Bakacsi Zsófia 1 - Szabó József 1 Waltner István 2 Michéli Erika 2 Fuchs Márta 2 - Laborczi Annamária 1 -

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Az aridifikáció fogalmának értelmezése

Az aridifikáció fogalmának értelmezése Földrajzi Értesítő XLV. évf. 1996.1-2. füzei, pp. 5-9. Az aridifikáció fogalmának értelmezése KERTÉSZ ÁDÁM Bevezetés A globális változások (global changc) kutatása az utóbbi évtized egyik legfontosabb

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Hortobágyi fehér pecsenyelúd üzemi teljesítményvizsgálatának eredményei

Hortobágyi fehér pecsenyelúd üzemi teljesítményvizsgálatának eredményei Hortobágyi fehér pecsenyelúd üzemi teljesítményvizsgálatának eredményei 2011 1 Performance test results of Hortobágyi white geese 2011 2 Összeállította: Dr. Rácz Norbert tenyésztésvezető Hortobágyi Lúdtenyésztő

Részletesebben

A Puszta 1999. 1/16, pp. 25-31. MADÁRÁLLOMÁNYÁNAK VISZONYIRÓL A SZENNYEZÉSI HULLÁMOK KAPCSÁN 2000.

A Puszta 1999. 1/16, pp. 25-31. MADÁRÁLLOMÁNYÁNAK VISZONYIRÓL A SZENNYEZÉSI HULLÁMOK KAPCSÁN 2000. A Puszta. 1/16, pp. 25-31. A TISZA-TÓ MADÁRÁLLOMÁNYÁNAK VISZONYIRÓL A SZENNYEZÉSI HULLÁMOK KAPCSÁN ZALAI TAMÁS, HEVES HORTOBÁGY TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET. * A tanulmány eredeti, teljes címe: Összefoglaló

Részletesebben

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13.

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. Tudományos folyóiratokban megjelent közlemény 1. E. Zajácz, Á. Zaják, E. M. Szalai, T. Szalai (2006): Nectar production of some sunflower hybrids. Journal of Apicultural

Részletesebben

Estimation of immunoglobulin-g content of colostrum and milk from whey protein content in ruminant animals

Estimation of immunoglobulin-g content of colostrum and milk from whey protein content in ruminant animals Acta Univ. Sapientiae, Alimentaria, 6 (2013) 15 22 Estimation of immunoglobulin-g content of colostrum and milk from whey protein content in ruminant animals J. Csapó email: csapojanos@sapientia.siculorum.ro,

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS

SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS A politikai és gazdasági rendszerváltás gyors és sok vonatkozásban nem várt változásokat eredményezett

Részletesebben

Adatok Veszprém város meteorológiai viszonyaihoz

Adatok Veszprém város meteorológiai viszonyaihoz Adatok Veszprém város meteorológiai viszonyaihoz TÓTH LÁSZLÓ Munkám első részében (megjelent: A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 7. kötetében 1968- ban) a szélviszonyok, a léghőmérséklet, valamint

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Étkezési búzák mikotoxin tartalmának meghatározása prevenciós lehetıségek

Étkezési búzák mikotoxin tartalmának meghatározása prevenciós lehetıségek Étkezési búzák mikotoxin tartalmának meghatározása prevenciós lehetıségek Téren, J., Gyimes, E., Véha, A. 2009. április 15. PICK KLUB Szeged 1 A magyarországi búzát károsító Fusarium fajok 2 A betakarítás

Részletesebben

KÉT POLIFÁG KÓROKOZÓ BIOHERBICIDKÉNT TÖRTÉNÔ KÍSÉRLETI ALKALMAZÁSA A PARLAGFÛ ELLEN

KÉT POLIFÁG KÓROKOZÓ BIOHERBICIDKÉNT TÖRTÉNÔ KÍSÉRLETI ALKALMAZÁSA A PARLAGFÛ ELLEN NÖVÉNYVÉDELEM 45 (8), 2009 409 KÉT POLIFÁG KÓROKOZÓ BIOHERBICIDKÉNT TÖRTÉNÔ KÍSÉRLETI ALKALMAZÁSA A PARLAGFÛ ELLEN Bohár Gyula BIOVÉD 2005 Biológiai Növényvédô Készítményt Elôállító Kft., 9923 Kemestaródfa,

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata PhD értekezés tézisei Készítette: Dr. Jánosi Katalin Témavezet : Dr.

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS

ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS VOLUME 50. NUMBER 2. Mosonmagyaróvár 2008 2 UNIVERSITY OF WEST HUNGARY Faculty of Agricultural and Food Sciences Mosonmagyaróvár Hungary NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezôgazdaság-

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Abate, szúnyoglárva-irtószer 31 hatása az ökoszisztémára 617 Acanthocephala (fajneveket 1. a Subject index-ben)

TÁRGYMUTATÓ. Abate, szúnyoglárva-irtószer 31 hatása az ökoszisztémára 617 Acanthocephala (fajneveket 1. a Subject index-ben) TÁRGYMUTATÓ Abate, szúnyoglárva-irtószer 31 hatása az ökoszisztémára 617 Acanthocephala (fajneveket 1. a Subject index-ben) elterjedés, faunisztika 140, 144, 160, 270, 316, 322 halakban, Magyarország 144

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben

Nyitott űrgódrű árnyékszékek légypopulációinak vizsgálata

Nyitott űrgódrű árnyékszékek légypopulációinak vizsgálata Parasit. Hung. 5. 289-296. 1972. Nyitott űrgódrű árnyékszékek légypopulációinak vizsgálata Dr. ARADI Mátyás P. S. VINCZE Sarolta Fővárosi Közegészségügyi Járványügyi Állomás, Budapest Egyikünk /ARADI/

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház, I. Rehabilitációs Osztály, MTA, Nyelvtudományi Intézet, Budapest

Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház, I. Rehabilitációs Osztály, MTA, Nyelvtudományi Intézet, Budapest 2010. ÉVI ORFMMT FIATALOK FÓRUMA I. DÍJA Az afázia metaforája Őrley Zita Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház, I. Rehabilitációs Osztály, MTA, Nyelvtudományi Intézet, Budapest A tanulmány célja,

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

TIOLKARBAMÁT TÍPUSÚ NÖVÉNYVÉDŐ SZER HATÓANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK KÉMIAI OXIDÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA I

TIOLKARBAMÁT TÍPUSÚ NÖVÉNYVÉDŐ SZER HATÓANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK KÉMIAI OXIDÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA I Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 137 146. TIOLKARBAMÁT TÍPUSÚ NÖVÉNYVÉDŐ SZER HATÓANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK KÉMIAI OXIDÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA I. S-ETIL-N,N-DI-N-PROPIL-TIOLKARBAMÁT

Részletesebben

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L K Ö Z L E M É N Y E K N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L DR. HEINZ ERVIN A népesedésstatisztika igen fontos mutatószámai a népesség kormegoszlására és annak változására vonatkozó adatok. Ezért

Részletesebben

A Putnoki-dombság földalatti denevérszállásai

A Putnoki-dombság földalatti denevérszállásai A Putnoki-dombság földalatti denevérszállásai Boldogh Sándor Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. E-mail: sandorboldogh@yahoo.com Abstract: The underground bat roosts in

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

Kérődzők trichostrongylidosisainak leküzdése újabb ismereteink tükrében *

Kérődzők trichostrongylidosisainak leküzdése újabb ismereteink tükrében * Kérődzők trichostrongylidosisainak leküzdése újabb ismereteink tükrében * Dr. KOBULEJ Tibor Állatorvostudományi Egyetem Parazitológiai Tanszéke, Budapest A parazitózisok jelentőségének megítélésében és

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

E kötetben magyar szerzőknek az 1973 március és 1974 március hónapja között megjelent parazitológiai vonatkozású közleményeit

E kötetben magyar szerzőknek az 1973 március és 1974 március hónapja között megjelent parazitológiai vonatkozású közleményeit Referátumok Reports Rovatvezető Editor :Dr. MATSKÁSI István E kötetben magyar szerzőknek az 1973 március és 1974 március hónapja között megjelent parazitológiai vonatkozású közleményeit referáljuk. In

Részletesebben

Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter

Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter Áttekintés Miért éppen a nyuszik? Védekezés módja Vakcina jellemzői Vakcina működése Ráfertőzési

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

A prokalcitonin prognosztikai értéke

A prokalcitonin prognosztikai értéke A prokalcitonin prognosztikai értéke az első 24 órában Dr. Tánczos Krisztián SZTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Carlet et al. Antimicrobial Resistance and Infection Control 2012, 1:11 Carlet

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Negyedidõszaki éghajlati ciklusok a Mecsek környéki löszök puhatestû faunájának változása alapján

Negyedidõszaki éghajlati ciklusok a Mecsek környéki löszök puhatestû faunájának változása alapján MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 2000 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 18: 59 67 Negyedidõszaki éghajlati ciklusok a Mecsek környéki löszök puhatestû faunájának változása alapján Tóth Árpád Abstract: Qaternary Climatic

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1358 0.2.2 Species name Mustela putorius 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name házigörény 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map

Részletesebben

Referátumok Reports. In this volume brief reports are given of parasitological papers published by Hungarian authors from mid-1971 to February 1973.

Referátumok Reports. In this volume brief reports are given of parasitological papers published by Hungarian authors from mid-1971 to February 1973. Parasit. Hung. 6. 1973. Referátumok Reports E kötetben magyar szerzőknek az 1971 közepe és 1973 február hónapja között megjelent parazitológiai vonatkozású közleményeit referáljuk. In this volume brief

Részletesebben

BUZA, L. : A méhek parazitózisainak gyógykezelése (Therapy of bee parasitoses). Magyar Állatorvosok Lapja 30. 287-288. 1975.

BUZA, L. : A méhek parazitózisainak gyógykezelése (Therapy of bee parasitoses). Magyar Állatorvosok Lapja 30. 287-288. 1975. Referátumok Reports Rovatvezető Editor: Dr. MATSKÁSI István BUZA, L. : A méhek parazitózisainak gyógykezelése (Therapy of bee parasitoses). Magyar Állatorvosok Lapja 30. 287-288. 1975. A gyomorvész (nosematosis)

Részletesebben

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 61 70. A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN SIGNIFICANCE OF SHAPE SEPARATION

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

Nógrád megye uránkutatása

Nógrád megye uránkutatása Fehér B. (szerk.) (2014): Az ásványok vonzásában. Tanulmányok a 60 éves Szakáll Sándor tiszteletére. Herman Ottó Múzeum és Magyar Minerofil Társaság, Miskolc, pp. 247 251. Nógrád megye uránkutatása Uranium

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben