Kevesen gondoltuk volna, hogy a 20. század legsikeresebb ideológiája a konzumerizmus lesz. A konzumerizmus egyszerre kínál menekülô utat a 19.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kevesen gondoltuk volna, hogy a 20. század legsikeresebb ideológiája a konzumerizmus lesz. A konzumerizmus egyszerre kínál menekülô utat a 19."

Átírás

1 megalázottak és megszomorítottak

2 tartalom Obszcén egyenlôtlenségek 2 Teljes kilátástalanságban 4 Nélkülözés hazánkban 5 Hajléktalanság Magyarországon 6 Társadalmi felelôsség 8 Személyes felelôsségvállalás 9 Új fejlôdési modell 10 Akciók 12 Szervezetek és honlapok 13 Hivatkozások és olvasnivaló 13

3 Kevesen gondoltuk volna, hogy a 20. század legsikeresebb ideológiája a konzumerizmus lesz. A konzumerizmus egyszerre kínál menekülô utat a 19. század nagy ideológiáinak zsákutcájából, és kelt reményt soha nem látott boldogság elérésére az egyéni élvezetek halmozásán keresztül. Az ezredforduló elemi erejû szociális változások révén szemünk elôtt szüli meg a globális fogyasztói osztályt. Ez az egyre népesedô tábor (mely számítások szerint jelenleg 1,7 milliárd embert ölel fel 1 ) ugyanazokat a javakat fogyasztja, ugyanazokat a tévécsatornákat nézi, ugyanazokon az autókon utazik, és ugyanarról a nyaralásról álmodik. A konzmerizmussal teljesen átalakult a szabadidônk is. Az átlagos magyar például 2001-ben naponta több mint négy órát töltött tévénézéssel! 2 Nem csodálkozhatunk, ha emellett nem sok ideje marad a jó fogyasztónak egyéb elfoglaltságra, például közös ügyeink intézésében való részvételre, azaz politikára. Az önazonosság egyéb formáitól megfosztott fogyasztó saját magát tárgyaival, autójával, telefonjával határozza meg és helyezi el a társadalmi térben. 1 Gardner, Assadourian, and Sarin 2004: 17, 2 KSH

4 Obszcén egyenlôtlenségek Sajnos míg egyesek a holdutazás nevû szolgáltatást fogyasztják, mások (akik néhány milliárddal többen vannak) alapvetô szükségleteiket sem tudják kielégíteni. A hivalkodó túlfogyasztás ellenére a fogyasztás teljes hiánya, az alapvetô javaktól való megfosztottság továbbra is a civilizáció egyik legnagyobb leküzdendô problémája. Hogy illusztráljuk a fogyasztás terén tapasztalható egyenlôtlenségéket, vegyük például a vízhiány leküzdését: Az évi 7 milliárd dollár, mely ahhoz szükséges, hogy 2,6 milliárd embert tiszta vízhez juttassunk, kevesebb, mint amennyit az európaiak parfümre költenek, és kevesebb, mint amennyit az amerikaiak választott plasztikai sebészetre kiadnak. Mindezt egy olyan befektetés kedvéért, mely számítások szerint naponta 4000 ember életét mentené meg. Hasonlóan beszédes összevetés például, hogy csak Európában és az USA-ban szinte ugyanannyit (17 mrd dollár) költenek a fogyasztók állateledelre, mint amennyi elegendô lenne az éhezés és az alultápláltság globális felszámolására (19 mrd dollár). Fagylaltra csak Európában majdnem tízszer annyit költünk (11 mrd), mint amennyi elég lenne minden gyermek általános járványok elleni beoltására (1,3 mrd). Kozmetikumokra másfélszer annyit költünk (18 mrd), mint amennyi elegendô lenne ahhoz, hogy minden nô számára biztosítsuk a szülési és egészségügyi ellátást (12 mrd). 3 3 UNDP 2005: 9, és Gardner, Assadourian, and Sarin 2004: 25 2

5 A mai világ globális egyenlôtlenségei lélegzetelállítóak. A leggazdagabb öt százalék a globális jövedelmek egy harmadával rendelkezik, ugyanannyival, mind az alsó nyolcvan százalék 4. A leggazdagabb 10 százalék a jövedelem 54 százalékával rendelkezik. A világ 500 leggazdagabb embere nagyobb jövedelemmel rendelkezik, mint a legszegényebb 416 millió. A világ 2,5 milliárd szegénységben élô embere, akik napi két dollárnál kevesebb jövedelembôl élnek, a világ népességének 40 százalékát teszik ki, míg az összes jövedelemnek mindössze 5 százalékát kapják. Ez a obszcén egyenlôtlenség (Nelson Mandela kifejezésével élve) az abszolút szegénység felszámolásának legnagyobb akadálya. A globális egyenlôtlenségek két harmada a nemzetek közötti egyenlôtlenségeknek tudható be, egy harmaduk pedig az országokon belüli egyenlôtlenségeknek. 5 4 Milanovic 2005, 5 UNDP 2005: 5, 38 négyszáztizenhatmillió 3

6 Teljes kilátástalanságban 1990-ben több mint 1,2 milliárd az alapvetô létszükségletek kielégítésére képtelen ember élt extrém szegénységben, azaz napi egy dolláros jövedelmi küszöb alatt - teljes kilátástalanságban. Ez a szám 2002-re 19 százalékkal csökkent. Ugyanakkor a csökkenés szinte kizárólag Kelet-Ázsia eredménye, ahol is elsôsorban Kína és a környezô országok jelentôs mértékben tudták csökkenteni a szegények arányát. Latin-Amerika alig tudott elérni csökkenést, Nyugat-Ázsiában és Észak-Afrikában pedig gyakorlatilag változatlanok a szegénységi mutatók. A szegénységi helyzet romlott az átmeneti gazdaságokban, és a volt FÁK országokban, mind arányait, mind pedig abszolút értékét tekintve. Fekete Afrika szegénységi mutatója százalékban nagyon csekély javulást mutatott a kilencvenes években, ugyanakkor abszolút értéken a mély szegénységben élôk száma tíz millióval nôtt. 6 6 UN 2006: 4 4

7 Nélkülözés hazánkban De nem kell messzire mennünk ahhoz, hogy kitaszítottsággal és a legelemibb létszükségletek kielégítésének képtelenségével találkozzunk. A szegénység már a rendszerváltás elôtt is létezett a magyar társadalomban. A rendszerváltás óta azonban természete nagyon megváltozott, illetve bizonyos megjelenési formái jelentôsen felerôsödtek. A hajléktalanság, amely noha nem a rendszerváltás terméke, a nyolcvanas évek vége óta mégis egyre szembetûnôbb és egyre több embert érintô probléma. Ma is vitatkoznak arról, hogy mik a pontos és meghatározható számbeli adatok: Hányan élnek ma Magyarországon fedél nélkül? Kik a hajléktalanok? Kit tekinthetünk ténylegesen szegénynek? A szociológusok és más társadalomtudósok sok különbözô módszertani mérési eszközzel operálnak, hogy megtudják a pontos számokat. Attól azonban semmiképp nem tekinthetünk el, hogy a tömegeket érintô szegénység létezik, és akkorává nôtt, hogy nem tehetjük meg, hogy csak egyszerûen elsétálunk a probléma mellett. szociális kiadásokra. Ez az arány a rendszerváltás óta folyamatosan csökken. Azonban bármennyit is költ az állami szociálpolitika a probléma megoldására, ez valójában csak tûzoltás: csupán a rendszer hiányosságaiból fakadó egyenlôtlenségeket próbálja kiegyenlíteni. A mai magyar szociálpolitika átmeneti megoldásokat keres egyéni problémákra, arra azonban nem alkalmas, hogy magát a társadalmi problémát - a tömeges elszegényedést és a mélyszegénységet - valamiképpen kezelje, vagy ami még fontosabb, megelôzze. Egyes becslések szerint Magyarország 20%-a szegény, létminimum alatt él. (!!!) Ennek megoldására születnek ugyan állami javaslatok, azonban ezek sok esetben csak a probléma felszíni kezelésére alkalmasak. Ma körülbelül a GDP (bruttó nemzeti termék) 15-20%-át költi az állam 5

8 Hajléktalanság Magyarországon Ma körülbelül re becsülik a hajléktalanok számát, ebbôl Budapesten ember él hajléktalanként köztereken 7, erdôkben, vagy olyan lakásokban, amelyek nem mondhatóak emberhez méltónak. A hajléktalanság társadalmunk egyik legszembetûnôbb problémája, hiszen nap, mint nap találkozunk vele, bár az utcán látható fedélnélküliek a kisebbség, a legtöbben rokonoknál, családtagoknál könyörgik ki, hogy egy-egy éjszákát ott aludhassanak - ezeket az embereket éppenséggel nem látjuk. A ma mûködô hajléktalan ellátórendszer sem nyújt megfelelô megoldásokat, csak átmeneti tüneti kezelést. Ha egy embernek nincs hol aludnia, laknia hajléktalanszállókon kaphat idôlegesen szállást. Sorban állnak a jelentkezôk a családok átmeneti otthona elôtt is. A megelôzés lehetôsége szinte teljes egészében hiányzik a mai magyar ellátórendszerbôl. A magyarországi szociális bérlakások aránya körülbelül 5,5%, ami európai összehasonlításban is nagyon alacsony. 8 Ennek oka, hogy a rendszerváltáskor a privatizáció következtében a lakásállomány nagy része magántulajdonba került és a jelenleg állami kézben lévô lakások egyrészt a rosszabb ingatlanok, másrészt az állami szféra képviselôi szerint nagyon nagy kiadást jelentenének

9 A mai magyar politikából hiányzik az a törekvés, hogy lakáspolitikai megoldásokat találjanak a hajléktalanság problémájára. Az önkormányzatok a probléma megoldását gyakran abban látják, hogy megpróbálják eltüntetni szemünk elôl a hajléktalanságot. Például betiltják a köztéren való koldulást, ahogy azt tették Kaposváron, Szegeden vagy Budapest 13. kerületében. És ahogy történtek erre kísérletek a budapesti közgyûlésben is. Ezek az önkormányzatok minden bizonnyal még az utcáról is kitiltanák a hajléktalanokat, ha tehetnék. A hajléktalanság kezeléséhez egy olyan megközelítésmódra van szükség, amely alapvetô emberi jognak tekinti a lakhatáshoz való jogot. Olyan ellátórendszerre, amely az utólagos korrekció helyett nagyobb hangsúlyt fektet a megelôzésre, arra, hogy biztosítsuk: senki ne válhasson hajléktalanná. Noha állami kevés ilyen irányú állami törekvés van, léteznek már olyan akciók, szervezetek és különbözô csoportok, amelyek a hajléktalanságot, mint lakhatási és emberi jogi problémát kezelik, és a hangsúlyt a megelôzésre fektetik: arra, hogy az ellátórendszer hosszú távú segítséget nyújtson és ne csupán felszíni segélyezést. Jóléti funkciókra fordított kiadások a GDP arányában, 2001 Források: nemzetközi adatok: EUROSTAT magyar adatok: Pénzügyminisztérium, Költségvetési fôcsoport számítások 7 7

10 Társadalmi felelôsség A szegénység a gazdaság a társadalom szerkezetébôl fakadó probléma, így magának a társadalomnak kell megtalálnia a megfelelô megoldásokat. Jóléti államban élünk - hallhatjuk mindenhonnan. A jóléti rendszer azonban a legtöbb országban átalakulásokon megy keresztül. A mai szociálpolitika egyre inkább egy szemszögbôl kezeli a társadalmat: a munka- és tudásalapú társadalom szemszögébôl. A munkavállalás elôsegítésére törekszik és a hangsúly egyre inkább eltolódik azokról az összetett és bonyolult folyamatokról, amelyek valakit szegénnyé tesznek. Az állam foglalkoztatáspolitikai megoldásokkal próbálja átalakítani a társadalom szerkezetét, hogy megszûntesse a társadalmi egyenlôtlenségeket. Az egyéni felelôsségvállalásra helyezi a hangsúlyt a társadalmi felelôsségvállalás helyett. Az egyes egyénnek úgy próbálja megoldani problémáit, hogy beilleszti a jelenlegi gazdasági rendszerbe. Ettôl kezdve már az egyén felelôssége, hogy mit kezd lehetôségeivel - vallja a mai magyar szociálpolitika. A szociális rendszer olyan segélyeket nyújt, amelyek épphogy elégségesek a létfenntartáshoz. A munkaerôpiacra különbözô képzésekkel ugyan megpróbálja visszaintegrálni az onnan kiesetteket, ezek azonban a legtöbbször sikertelenek. A gazdasági egyenlôtlenségekbôl eredô hiányokat próbálja befoltozni, ezek azonban a gazdasági rendszer sajátosságaiból fakadnak. Akik kiesnek a munkaerôpiacról, a gazdasági versenybôl, azoknak próbál az állam kompenzálásként segélyeket juttatni. A segélyek azonban sokszor nem jutnak el a megfelelô csoportokhoz, egyénekhez, illetve nem elegendôek ahhoz, hogy ezek az emberek elfogadható életet éljenek. A problémákat csupán kompenzáló segélyezés helyett elsôsorban társadalmi felelôsségvállalásra van szükség. Olyan társadalmi felelôsségvállalásra, amely képessé tesz arra, hogy emberhez méltó életet éljünk. A társadalmi létbiztonság megteremtésére van szükség, egy olyan társadalom kialakítására, amelyben mindenki megtalálhatja a számára elfogadható életet, egy olyan társadalom kialakítására, amely mindenki számára garantálja az emberi élethez és a méltósághoz való jogot. 8

11 Személyes felelôsségvállalás Bár a társadalmi szintû felelôsségvállalás megkerülhetetlen, ez nem jelenti azt, hogy az egyes egyénnek ne lenne lehetôsége változtatásra. Az emberek egyénként is tehetnek azért, hogy minél kevesebben kényszerüljenek megalázottként, hajlék, étel, jövedelem és méltóság nélkül élni. A társadalmi felelôsség így nem csak arról szól, hogy az állami szféra mit tesz, hanem arról is, hogy mi, a társadalom tagjai is tehetünk a minket körülvevô problémák megoldásáért. Az elsô és legfontosabb lépés szemléletmódunk megváltoztatása, annak, újragondolása, ahogyan hozzáállunk egy-egy problémához. Ha úgy gondoljuk, hogy a szegények vagy a hajléktalanok csak önhibájukból, képességeik hiánya miatt váltak olyanná, amilyenek, akkor figyelmen kívül hagyjuk azt a tényt, hogy a környezet, a társadalom az, amely ebbe a helyzetbe hozta ôket. Mi, magunk is tehetünk a problémák megoldásáért. Már az is egy lépés, ha nem üveges tekintettel sétálunk el a szegénység és a nyomor képei mellett. Amikor az utcán sétálva meghalljuk: Nincs egy kis apród? idétlenül kapdosunk a mobilunkhoz, hogy eltereljük a figyelmet, hogy jelezzük: tulajdonképpen észrevettük, de eszünk ágában sincs még ránézni sem a segítséget kérô emberre. Biztos elitta a lakását - nyugtázzuk magunkban, és ezzel nyugodtan sétálunk tovább. De ha egy pillanatra megállunk és végiggondoljuk - vagy ne adj' isten meg is szólítjuk ezt az ember, hogy megkérdezzük - hogy miért kerülhetett ilyen helyzetbe, akkor máris többet tettünk, mint a legtöbb ember.

12 Új fejlôdési modell A jelenlegi társadalmi fejlôdési modell, és a hátterében meghúzódó gazdasági paradigma - centrumában a gazdasági növekedést generáló túlfogyasztással - nemcsak a szegénység leküzdése terén, illetve az egyenlôtlenségek megfékezésében vallott csúfos kudarcot. Az elmúlt évtizedekben gyakorlatilag a legtöbb jelentôs környezeti probléma fokozódott, annak ellenére, hogy a környezetvédelem intézményesült a legtöbb ország kormányzati rendszerébe. E trendeket egyetlen mutatóval is megragadhatjuk: az ökológiai lábnyom a környezet állapotára, az ökoszisztéma szolgáltatásokra gyakorolt hatásunkat fejezi ki. Az emberi élet és minden emberi tevékenység a természettôl függ, a fenntarthatóságnak tehát elengedhetetlen feltétele, hogy az emberiség a természet eltartóképességének (ökológiai kapacitásának) határain belül éljen. A Földön az ember rendelkezésére álló ökológiailag produktív föld az elmúlt évszázad alatt folyamatosan csökkent. Ma csak 1,5 hektár jut egy emberre, s ebben a vadon is benne van. Ezzel szemben a gazdagabb országok lakói által kisajátított földterület állandóan növekedett. Egy tipikus észak-amerikai ökológiai lábnyoma (4-5 hektár) háromszor akkora, mint a Földön rendelkezésre álló terület igazságosan rá esô része. Ha a Földön mindenki úgy élne, mint az átlag kanadai vagy amerikai, legalább három ilyen bolygóra lenne szükségünk, hogy fenntarthatóan éljünk! 9 A tevékenységek mennyisége önmagában semmit nem mondd arról, hogy az élet (...) rosszabb avagy jobb lett-e. A kevesebb vagy több nagyon keveset jelent, ha nem tudjuk mirôl van szó. Mintha korunk egyetlen mércéje, a már-már szakrális GDP lenne, pedig a GDP vég nélküli bôvítése és a túlfogyasztás helyett választhatjuk a fenntarthatóságot is. A fenntarthatóság három alappilléren nyugszik: a szociális, a gazdasági és a környezeti pilléreken és mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik figyelembevételével mérlegelni kell a különbözô fejlesztési stratégiák, programok kidolgozása során, illetve a konkrét intézkedésekben, cselekvésekben. A gazdálkodásnak az élet minôségét kell szolgálnia. Az egészséget, ahogy azt az Egészségügyi Világszervezet határozza meg: Az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jólét állapota. 9 Wackernagel and Rees 2001, 10 Cobb, Halstead, and Rowe 1997: 37 10

13 A fogyasztás rohamléptékû és globális növekedése ellenére tehát az alapvetô javakhoz a világ jelentôs hányada a mai napig nem jut hozzá, amin a globális kormányzás intézményrendszere sem segít igazán. Nincs morális mérce annak megítélésére honnantól lesz a fogyasztás túlzó, önmagában a fogyasztás nem elítélendô jelenség. Az viszont beszédes, hogy néhány mozgalomtól és civil szervezettôl eltekintve elfogadjuk, hogy olyan világban élünk, ahol e perverz jövedelmi és fogyasztási egyenlôtlenségek fennmaradhatnak. Pedig az életesélyek globális javítása, az alapvetô javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása nem lenne megoldhatatlan feladat, mindössze fel kell ébrednünk a konzumerizmus generálta apátiából, morális tunyaságból és privatizmusból, és fel kell ébresztenünk politikusainkat is. Közösségeket kell építeni és civil szervezeteket alapítani. E mikrovilágokban kiépülô bizalmi szövedék lehet csak az alapja annak a kollektív cselekvésnek, mely a globális problémák megoldásához szükséges. Ami politikai akarat kérdése. Az ENSZ szerint: A technológia, pénzügyi erôforrások és a felhalmozódott tudás mai szintjén a világ képes lenne az extrém nélkülözés felszámolására. 11 Ez az állítás a maga egyszerûségében azért fontos, mert eloszlatja azokat a tévhiteket, mintha a tudomány vagy technika jelenlegi szintjén megoldhatatlan problémákról lenne szó. Ez az elsô globális hazugság, amivel egyszer mindenkorra le kell számolnunk. A társadalmi és környezeti problémák orvoslására kollektív cselekvésre van szükség, mely olyan intézményi és kulturális szabályokat, kereteket generál melyek elôsegítik a fenntartható humán fejlôdést. E cél nem elérhetetlen és nem megvalósíthatatlan. Olyan világban akarunk élni, ahol milliárdok szenvednek, míg néhányan a holdra utaznak? Olyan földön élnénk, ahol néhányan a városok felé meredô luxuspalotákból nézik, ahogy odalent az emberek kavarják saját mocskukat? Bolygónk boldogtalan elfogyasztása helyett választhatjuk a jólét értelmének helyreállítását is. Sokan már döntöttek. A lehetôség adott: a választás a miénk. 11 UNDP 2005: 1 11

14 Akciók: Szolidaritás éjszakája óta minden év ôszén megrendezett demonstráció és virrasztás a hajléktalanokért a Nyugati téri aluljáróban, és több vidéki (2006-ban például többek között Debrecenben, Tatabányán, Pécsett és Szegeden) városban ételosztással, ruhaosztással, beszédekkel, és hajléktalan mûvészek bemutatóival. A rendezvény célja a kilakoltatások elleni tiltakozás, a lakhatáshoz való jog alkotmányos jogként való elismertetése, és a lakossági szemléletformálás. További információ: Ne vásárolj semmit nap Akkor történt, amikor elôször hallottad, hogy a jégtáblák megolvadnak a jegesmedvék alatt? Vagy amikor olvastad, hogy már az anyatej is mérgezô? Vagy amikor elôször kóstoltál igazi, édes, lédús házi paradicsomot? Esetleg amikor rájöttél, hogy ha a föld lakosságának csak a fele úgy él, mint mi, 20 év múlva mind hullák leszünk? Ezek azok a pillanatok, amikor hirtelen valamit új szemszögbôl látsz, és rájössz: másképp is lehetne élni. És hogy úgy kellene élni. A Ne Vásárolj Semmit Nap egy lépés ebben az irányban. Összefogunk és kiállunk a krónikus túlfogyasztás ellen, ami szinte minden környezeti, pszichológiai és politikai gondunk forrása. November 24-én megtagadjuk a részvételt. Magunk mögé dobjuk szokásainkat, új szemléletmódot fedezünk fel, tevékenyek leszünk a közösségeinkben. További információ: Globálisan a szegénység ellen: Fehér szallag A globális fehér szalag mozgalom a világ egyik legszerteágazóbb összefogása, azzal a célkitûzéssel jött világra, hogy nyomást gyakoroljon a politikusokra és döntéshozókra, hogy a megfelelô döntésekkel véget vessenek az extrém globális nélkülözésnek. Magyarországon a parlament elôtt egy kilógó lólábbal tiltakoztak a mozgalom tagjai (az Anthropolis, a Védegylet és a HAND Szövetség tagjai) a globális igazságtalanságok ellen. További információ: 12

15 Szervezetek és honlapok Békejel: Humanista Mozgalom: Lehet más a világ Hálózat: Roma Polgárjogi Alapítvány: Szociális Szakmai szövetség: Védegylet: Food not Bombs (Fegyver Helyett Kenyér): Indymédia Magyarország: indy.media.hu Menhely Alapítvány: Szocháló: Társadalomtudomány on-line: Utca Embere: Zöld Fiatalok: Hivatkozások és olvasnivaló Cobb, Clifford, Ted Halstead, and Jonathan Rowe "Ha a GDP felmegy, miért megy Amerika lefelé?" Kovász 1: Gardner, Gary, Erik Assadourian, and Radhika Sarin "A fogyasztás mai állása." Pp In A Világ Helyzete 2004, Budapest: Föld Napja Alapítvány. Korten, David Tôkés társaságok világuralma. Budapest: Kapu. Milanovic, Branko Worlds Apart: Measuring International and Global Inequality. Princeton: Princeton University Press. UNDP Human Development Report International Cooperation at Crossroads: Aid, Trade and Security in an Unequal World. New York: United Nations Development Programme. Wackernagel, Matthias and William E. Rees Ökológiai lábnyomunk: Hogyan mérsékeljük az ember hatását a Földön? Budapest: Föld Napja Alapítvány. Weisbrot, Mark, Dean Baker, and David Rosnick The Scorecard on Development: 25 Years of Diminished Progress. Washington, D.C.: Center for Economic and Policy Research. Zsolnai, László Ökológia, Gazdaság, Etika. Budapest: Helikon. 13

16 Írta: Kovách Eszter, Scheiring Gábor Grafika: Kiss Maja Címlapfotó: Awais Yaqub Kiadja: Védegylet Készült a G-Print Nyomdában Támogatók: DG Development Budapest, 2007

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Globális gondok Válaszok és tévutak a XXI. század elején Gyulai Iván Ökológiai Intézet Melyek a problémák? Nincs elegendő erőforrás a gazdasági növekedés fenntartásához

Részletesebben

Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt. Készítette: Korózs Lajos

Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt. Készítette: Korózs Lajos Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt Készítette: Korózs Lajos ELTE-kutatás eredménye Soha nem volt annyi szegény gyermek hazánkban mint most! A leghátrányosabb helyzetű térségekben a gyerekek 84

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik.

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács www.nfft.hu Mit látunk a jelenségek

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Szegénynek nevezzük az osztálytagolódás legalsó szintjén lévő, az alapvető szükségletek kielégítéséhez szükséges tényezők hiányában élő embereket.

Szegénynek nevezzük az osztálytagolódás legalsó szintjén lévő, az alapvető szükségletek kielégítéséhez szükséges tényezők hiányában élő embereket. A SZEGÉNYSÉG Szegénynek nevezzük az osztálytagolódás legalsó szintjén lévő, az alapvető szükségletek kielégítéséhez szükséges tényezők hiányában élő embereket. Szegénység térkép a világról 1889 - Charles

Részletesebben

A fenntartható fejlődés globális kihívásai

A fenntartható fejlődés globális kihívásai A fenntartható fejlődés globális kihívásai Társadalmi igazságtalanság, növekvő konfliktusok, fokozódó szegénység Erkölcsi hanyatlás A környezet degradációja, az erőforrások szűkössége a növekedés fenntartásához

Részletesebben

Az ökológiai lábnyom számítás gyakorlata. Dr. Szigeti Cecília Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

Az ökológiai lábnyom számítás gyakorlata. Dr. Szigeti Cecília Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Az ökológiai lábnyom számítás gyakorlata Dr. Szigeti Cecília Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Ökológiai gondolat Nézd az Isten művét: ki tudja kiegyenesíteni, amit ő görbévé tett?

Részletesebben

Gazdasági fejlődés a világban (trendek, felzárkózás vagy leszakadás?)

Gazdasági fejlődés a világban (trendek, felzárkózás vagy leszakadás?) Gazdasági fejlődés a világban (trendek, felzárkózás vagy leszakadás?) Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Jövedelmi (GDP/fő) diszparitások a világban Stilizált tények: 1. Jelentős különbségek már a 20.

Részletesebben

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításának állása

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításának állása A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításának állása Zentai Sára Répceszemere, 2015. június 16. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia - A nemzet második ilyen stratégiája 2007

Részletesebben

A jól-lét mérése. Lorem Ipsum

A jól-lét mérése. Lorem Ipsum A jól-lét mérése Lorem Ipsum Dr. Koós Bálint Dr. Nagy Gábor: A jól-lét mérése és modellezési lehetőségei a hazai és nemzetközi szakirodalom és a most folyó TÁMOP kutatás tükrében TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest A fenntartható fejlődés mítosza A jelen szükségleteinek kielégítése a jövő sérelme nélkül. A jelen szükségleteinek

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

Globális kihívások a XXI. század elején. Gyulai Iván 2012.

Globális kihívások a XXI. század elején. Gyulai Iván 2012. Globális kihívások a XXI. század elején Gyulai Iván 2012. Melyek a problémák? Társadalmi igazságtalanság, növekvő konfliktusok, fokozódó szegénység Erkölcsi hanyatlás A környezet degradációja, az erőforrások

Részletesebben

népesedn pesedése A kép forrása: http://www,dsw-online.de/diashow.html (Bevölkerung)

népesedn pesedése A kép forrása: http://www,dsw-online.de/diashow.html (Bevölkerung) NÉPESSÉG- ÉS TELEPÜLÉSF SFÖLDRAJZ 2. A Föld F népesedn pesedése A kép forrása: http://www,dsw-online.de/diashow.html (Bevölkerung) Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek tek be a földet! f ldet! Teremtés

Részletesebben

Átmenet a fenntarthatóság felé

Átmenet a fenntarthatóság felé Átmenet a fenntarthatóság felé A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia társadalmi vitája elé Bartus Gábor Ph.D. titkár, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Eger, 2011. november 8. A jelen jóléte

Részletesebben

JÖVİKERESİ. www.nfft.hu. - In Search For The Future. Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács. jelentése a magyar társadalomnak.

JÖVİKERESİ. www.nfft.hu. - In Search For The Future. Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács. jelentése a magyar társadalomnak. JÖVİKERESİ - In Search For The Future A Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak (Report of the National Council for the Sustainable Development to the Hungarian Society)

Részletesebben

9. Az állam szerepe és felelőssége

9. Az állam szerepe és felelőssége 9. Az állam szerepe és felelőssége Történelmi korszakok XVII. sz. caritas, egyházi szerep 1601- szegénytörvény Anglia (érdemes és érdemtelen szegények), 1871- Magyarországi szegénytörvény: illetőségi község.

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

Tények hazugságok helyett

Tények hazugságok helyett Tények hazugságok helyett Azt állítja a FIDESZ: hogy nyomorog az ország, szétporladóban van a szociális biztonság. A GDP hány százalékát költjük a fontosabb jóléti kiadásokra idén, és mennyit költöttünk

Részletesebben

Lakhatási szegénység

Lakhatási szegénység Lakhatási szegénység Megfelelő lakhatás Lakhatás jogi biztonsága Szolgáltatások, infrastruktúra elérhetősége Megfizethetőség Lakásra való fizikai alkalmasság Akadálymentes Lokáció Kulturális megfelelőség

Részletesebben

Globális pénzügyek és a biodiverzitás finanszírozása

Globális pénzügyek és a biodiverzitás finanszírozása Globális pénzügyek és a biodiverzitás finanszírozása Kell-e finanszírozni a biodiverzitást? A biodiverzitást a környezet változásai szabják meg Változások: természetesek+mesterségesek Változások a rugalmasságot

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A népszámlálás szerepe a hajléktalanok számbavételében

A népszámlálás szerepe a hajléktalanok számbavételében A népszámlálás szerepe a hajléktalanok számbavételében Nemzeti tanácskozás a hajléktalanügyet támogató információs rendszerek kialakításának lehetőségeiről (2008. december 5.) Szűcs Zoltán Központi Statisztikai

Részletesebben

Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése. Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben

Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése. Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben Szent-Iványi Balázs Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése Migráció szerepe a fejlődésben Kereskedelmi nyitás

Részletesebben

AZ ENERIASZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM, mint a társadalmi,- és környezeti fenntarthatóság eszköze. Kovách Eszter

AZ ENERIASZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM, mint a társadalmi,- és környezeti fenntarthatóság eszköze. Kovách Eszter AZ ENERIASZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM, mint a társadalmi,- és környezeti fenntarthatóság eszköze. Kovách Eszter Környezeti igazságosság Tágabb keret, Szemléletmód Környezeti erőforrásokhoz való hozzáférés

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Tematikus nap az egyenlőtlenség g vizsgálatáról, l, mérésérőlm Budapest,, 2011. január r 25. VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Vastagh Zoltán Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya zoltan.vastagh@ksh.hu

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

A természeti erőforrás kvóta

A természeti erőforrás kvóta A természeti erőforrás kvóta Gyulai Iván Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány 2011. május 17. A környezetet három módon terheljük Kibocsátásokkal terheljük Erőforrásokat veszünk el Teret,

Részletesebben

A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai

A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai Környezeti terhelések Természeti erıforrások felhasználása Tér (természetes élıhelyek) felhasználása Környezetbe történı kibocsátások A környezet állapotát

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

A magyar háztartások fogyasztásának ökológiai lábnyoma

A magyar háztartások fogyasztásának ökológiai lábnyoma (L)Egyél zöldebben A magyar háztartások fogyasztásának ökológiai lábnyoma Forrás: Csutora, Mária and Tabi, Andrea and Vetőné Mózner, Zsófia (2011) A magyar háztartások ökológiai lábnyomának vizsgálata.

Részletesebben

Jóllét az ökológiai határokon belül

Jóllét az ökológiai határokon belül Jóllét az ökológiai határokon belül Csutora Mária Kaposvár, 2014 április 8. 1 Jóllét az ökológiai határokon belül? Lehetünk-e boldogok és elégedettek oly módon, hogy ökológiai lábnyomunk ne haladja meg

Részletesebben

A közterületen élőkkel kapcsolatos célkitűzések és jó gyakorlatok a nyugat-európai hajléktalan-stratégiákban

A közterületen élőkkel kapcsolatos célkitűzések és jó gyakorlatok a nyugat-európai hajléktalan-stratégiákban 1. dia A közterületen élőkkel kapcsolatos célkitűzések és jó gyakorlatok a nyugat-európai hajléktalan-stratégiákban 1 2. dia Európai kontextus 2008. Európai Parlament határozata az utcai hajléktalanság

Részletesebben

Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13.

Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13. Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13. Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák Miért az európai civilizáció hódította meg a világot,

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai. Szekér Klára Földművelésügyi Minisztérium Nemzetközi és Kárpát-medencei Kapcsolatok Főosztálya

Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai. Szekér Klára Földművelésügyi Minisztérium Nemzetközi és Kárpát-medencei Kapcsolatok Főosztálya Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai Szekér Klára Földművelésügyi Minisztérium Nemzetközi és Kárpát-medencei Kapcsolatok Főosztálya Fenntartható fejlődés definíció Az erőforrások tartamos - a bolygó eltartóképességének

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) Környezetvédelem (KM002_1) 4(b): Az élelmiszertermelés kihívásai 2016/2017-es tanév I. félév Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, AHJK, Környezetmérnöki Tanszék Az élelmiszertermelés kihívásai 1

Részletesebben

A hajléktalan emberek pénze

A hajléktalan emberek pénze A hajléktalan emberek pénze. február 3. 40 000 35 000 30 000 Hajléktalan emberek havi jövedelem átlaga (Ft) 32 843 31 386 35 663 34 055 28 736 27 602 29 515 31 491 25 000 20 000 15 000 10 000 16 017 17

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

A társadalom, mint erőforrás és kockázat I. és II. (előadás + gyakorlat)

A társadalom, mint erőforrás és kockázat I. és II. (előadás + gyakorlat) TÓTH ANTAL EKF TTK Földrajz Tanszék A társadalom, mint erőforrás és kockázat I. és II. (előadás + gyakorlat) Alkalmazható természettudományok oktatása a tudásalapú társadalomban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31.

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003 Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. A magyar társadalomszerkezet átalakulása Kolosi Tamás Róbert Péter A különböző mobilitási nemzedékek Elveszett nemzedék: a rendszerváltás

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

Az Öko-völgy Program szerepe a fenntartható nemzeti kultúra kialakításában

Az Öko-völgy Program szerepe a fenntartható nemzeti kultúra kialakításában Az Öko-völgy Program szerepe a fenntartható nemzeti kultúra kialakításában Sölétormos Jenő (Gaura Sakti das) Krisna-völgy elnöke Definíciók A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság

Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság A válságot követően számos országban volt megfigyelhető a fogyasztás drasztikus szűkülése. A volumen visszaesése

Részletesebben

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez VaughanVaughanVaughan Econ-Cast AG Rigistrasse 9 CH-8006 Zürich Sajtóközlemény Econ-Cast Global Business Monitor 2014. december Stefan James Lang Managing Partner Rigistrasse 9 Telefon +41 (0)44 344 5681

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Gyorsjelentés a 2011. évi hajléktalan-adatfelvételről Válaszadó

Részletesebben

X. Energiatakarékossági vetélkedő. Veszprém

X. Energiatakarékossági vetélkedő. Veszprém X. Energiatakarékossági vetélkedő Veszprém 011. május 19. III. feladatsor 1. oldal. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal Elért pontszám: Technikatanárok Országos Egyesületének Veszprém Megyei Területi Szervezete

Részletesebben

A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával

A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával Dr. Szabó Antal Nyug. ENSZ Regionális Tanácsos az ERENET Igazgatója ORSZÁG Ország Adatok NÉPESSÉG [ millió ] TERÜLET

Részletesebben

BESZÉDES SZÁMOK. Attila Hegedűs MRICS Partner, Ügyvezető Igazgató - BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. 2013 Április 22.

BESZÉDES SZÁMOK. Attila Hegedűs MRICS Partner, Ügyvezető Igazgató - BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. 2013 Április 22. BESZÉDES SZÁMOK. Áldás vagy átok? A közösségi vásárlás előnyei és buktatói a turizmusban avagy hogyan kell ezt felelősségteljesen csinálni kerekasztal bszélgetés Attila Hegedűs MRICS Partner, Ügyvezető

Részletesebben

OBJEKTÍV JÓL-LÉTI MEGKÖZELÍTÉSEK MODELLSZÁMÍTÁS, JÓL-LÉT DEFICITES TEREK MAGYARORSZÁGON

OBJEKTÍV JÓL-LÉTI MEGKÖZELÍTÉSEK MODELLSZÁMÍTÁS, JÓL-LÉT DEFICITES TEREK MAGYARORSZÁGON Társadalmi konfliktusok - Társadalmi jól-lét és biztonság - Versenyképesség és társadalmi fejlődés TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0069 c. kutatási projekt OBJEKTÍV JÓL-LÉTI MEGKÖZELÍTÉSEK MODELLSZÁMÍTÁS,

Részletesebben

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Minden európai elismeri, hogy a környezet nem megosztható és alapvető fontosságú kötelezettségünk, hogy megvédjük. Az Európai Unió Jó környezetet

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek Tausz Katalin A háztartások internet hozzáférése Hol használ internetet A digitális szakadék okai Gazdasági jellegű okok (magas PC árak, nincs

Részletesebben

A gazdasági növekedés és a relatív gazdasági fejlettség empíriája

A gazdasági növekedés és a relatív gazdasági fejlettség empíriája A gazdasági növekedés és a relatív gazdasági fejlettség empíriája Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Jövedelmi diszparitások a világban Stilizált tények: 1. Már a 20. század közepén is jelentős jövedelmi

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

AHK Konjunktúrafelmérés Közép és Keleteurópa 2014

AHK Konjunktúrafelmérés Közép és Keleteurópa 2014 AHK Konjunktúrafelmérés Közép és Keleteurópa 0 A német külkereskedelmi kamarák országban végzett konjunktúrafelmérésének eredményei. évfolyam AHK Konjunktúrajelentés KKE 0 Tartalom. Bevezető.... A legfontosabb

Részletesebben

A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok

A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok Dr. Zsóka Ágnes GDP: bruttó hazai termék Definíciója: Valamely országban egy év alatt elıállított javak és szolgáltatások összessége, függetlenül attól,

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2012 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2012 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2012 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Szabó Andrea A hivatalos nyilvántartások szerint Az országban egy

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2009. február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Válaszadó hajléktalanok száma 2009. február 3-án Település Szállón Utcán Együtt Budapest 2326

Részletesebben

A fenntartható jóléti állam gazdaságtani alapjai

A fenntartható jóléti állam gazdaságtani alapjai A fenntartható jóléti állam gazdaságtani alapjai Posta Ádám István PhD hallgató, demonstrátor SZTE Gazdaságtudományi Kar SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Alapfogalmak Fenntarthatóság Jólét Jóléti

Részletesebben

60 perc. 11-14 év. Előkészületek. Tárgy. Célkitűzések. Az oktatás megváltoztatja a világot

60 perc. 11-14 év. Előkészületek. Tárgy. Célkitűzések. Az oktatás megváltoztatja a világot Az oktatás megváltoztatja a világot 1.o. Az oktatás alapjog, nem kiváltság. Szeretném megértetni a gyermekekkel az oktatás hatalmát, mellyel képes megváltoztatni az életünket. Ayswarrya Ganapathiraman

Részletesebben

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Dr. Kovács Katalin Pécs MJV Polgármesteri Hivatala Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra I. célcsoport: Mélyszegénységben élők és romák I. célcsoport: Mélyszegénységben

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Kojedzinszky Richard ügyvezető

Kojedzinszky Richard ügyvezető A passzív házról Más aspektusban Kojedzinszky Richard ügyvezető MIX-R Elektronikai és Számítástechnikai Kft. H-6720 Szeged Deák F. u. 24-26. 2012.11.07. PASSHOUSE - Temesvár 1 Az előadás tartalma I. A

Részletesebben

Értékek, melyekhez az adott célkitűzés tartozik

Értékek, melyekhez az adott célkitűzés tartozik Célkitűzések C1: A létező nemzetközi kötelezettségvállalások és multilaterális megállapodások teljes körű végrehajtása, mint például a biodiverzitást, a föld- és vízhasználatot, a természeti erőforrásokat,

Részletesebben

Magyarország helyzetének változása a régiós versenyben

Magyarország helyzetének változása a régiós versenyben Magyarország helyzetének változása a régiós versenyben A Versenyképességi évkönyv 216 bemutatása Magyar versenyképesség régiós kitekintéssel c. workshop 216. március 29. Udvardi Attila Kutatásvezető GKI

Részletesebben

Közszolgáltatások és önkormányzás

Közszolgáltatások és önkormányzás Közszolgáltatások és önkormányzás Ökopolitika az önkormányzatokban az Ökopolisz Alapítvány képzése Írta: Kovárik Erzsébet Önkormányzati és állami feladatok 1. Miért nem helyi ügy pl.a közegészségügy? Az

Részletesebben

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október TisztaShow SZAKMAI NAP Budapest, 2016. október 21-22. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon Barta Géza Róbert ügyvezető Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. Csak egy módon indulhatunk

Részletesebben

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Miért? A magyarok az egyik legtöbbet dolgozó nép Európában, mégis úgy érzik, nem becsülik eléggé a munkájukat, nem kapnak annyi fizetést, amelyből

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Intézményi érdekeltségek a SZOL kialakításában

Intézményi érdekeltségek a SZOL kialakításában Intézményi érdekeltségek a SZOL kialakításában Open Society Foundations támogatásával, a Habitat for Humanity Magyarország és a Városkutatás Kft. közös projektjének keretében készített kutatás összefoglalója

Részletesebben

Fókuszban a tejtermékek!

Fókuszban a tejtermékek! Fókuszban a tejtermékek! Fogyasztói igények és szokások változása napjainkban V. Tejágazati Konferencia 2015. november 26 Csillag-Vella Rita GfK 1 Magyarország vásárlóerejének Európa átlagához viszonyított,

Részletesebben

4. Hét 2010. Január 28. Csütörtök

4. Hét 2010. Január 28. Csütörtök Napii Ellemzéss 4. Hét 2010. Január 28. Csütörtök SOLAR CAPITAL MARKETS ZRT. Összegzés Az előző napi amerikai hátraarc kedvezőtlen környezetet teremtet a befektetésre Európában, amelynek következtében

Részletesebben

Küzdelem a társadalmi kirekesztettség ellen

Küzdelem a társadalmi kirekesztettség ellen Rácz Andrea Küzdelem a társadalmi kirekesztettség ellen Az Európai Unióban a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok kérdéskörét a 70-es évek közepéig a Közösség a tagállamok belügyének tekintette, az

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság?

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Dr. Czakó Erzsébet BKÁE Vállalatgazdaságtan tanszék Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Az Új Gazdaság (New Economy) elnevezést az idei évtől szinte közhelyként használja a nemzetközi gazdasági szaksajtó,

Részletesebben

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek 2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek A szociálpolitikai alapelvek és technikák arra szolgálnak, hogy szempontrendszert adjanak a szociálpolitikai eszközök, beavatkozási technikák megtervezésekor

Részletesebben

Helye: Genf, Svájc. Ideje: Célja: ILO, 102. ülés, Employment and Social Protection in the New Demographic Context

Helye: Genf, Svájc. Ideje: Célja: ILO, 102. ülés, Employment and Social Protection in the New Demographic Context Helye: Genf, Ideje: 2013.06.05-06.15. Célja: ILO, 102. ülés, Employment and Social Protection in the New Demographic Context A 2013. június 5. napjától két héten át tartó ILO ülés 4 területre fókuszált:

Részletesebben

Bud apes 2011 . március 22

Bud apes 2011 . március 22 Modern technológiák az energiagazdálkodásban Okos hálózatok, okos mérés éé Haddad Richárd MAGYAR REGULA Budapest t2011. március 22. Témák Bevezetés, háttér ismeretek a Smart technológiák terjedésének motivációiról

Részletesebben

Koós Bálint: Területi kirekesztés és gyermekszegénység Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont

Koós Bálint: Területi kirekesztés és gyermekszegénység Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Koós Bálint: Területi kirekesztés és gyermekszegénység Magyarországon Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Ostrava, 2012. Május 3-4. Szegénység és társadalmi kirekesztés

Részletesebben

6. Az energiatermelés és ellátás és gazdaságtana 3.

6. Az energiatermelés és ellátás és gazdaságtana 3. 6. Az energiatermelés és ellátás és gazdaságtana 3. Árképzési módszerek költségfedezeti hosszú távú határköltségen alapuló támogatott hatósági ÁR piaci (tőzsdei) 1 Az energiaszolgáltatás természetes monopólium

Részletesebben

A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN

A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN 1. KÖZTERÜLETEN NE ÉLJENEK ÉS NE ALUDJANAK EMBEREK?! SPECIÁLIS KIHÍVÁSOK AZ UTCAI SZOLGÁLTATÁSOK KAPCSÁN SZEKCIÓVEZETŐ: MORVA EMÍLIA (MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET)

Részletesebben

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Interaktív tanórák a bevont oktatási intézményekben. 1. óra Az első óra elsősorban a figyelem felkeltését

Részletesebben