Mitôl jó egy ovi? A legjobb magánóvodák. ember és társadalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mitôl jó egy ovi? A legjobb magánóvodák. ember és társadalom"

Átírás

1 ember és társadalom A legjobb magánóvodák Mitôl jó egy ovi? Hermann Irén Alacsony csoportlétszám, angol nyelv, iskolára való felkészítés, sok külön foglalkozás, festôi környezet ezek a tényezôk teszik vonzóvá a magánóvodákat, amelyekért havonta tetemes összegeket fizetnek a szülôk, akik úgy gondolják, ez is egyfajta befektetés gyermekük jövôjébe. Györgyi három gyerek édesanyja, leánya 12 éve egyike volt annak az 5-6 gyereknek, akikkel a zuglói Kuckó magánóvoda megkezdte mûködését. Az édesanyát akkor a szükség vitte a választásra, az általa kiszemelt és a környék legjobb önkormányzati óvodájának számító intézménybe képtelenség volt bekerülni. Egy szórólapról értesült az új lehetôségrôl, és bizalmat szavazott az alapítónak. Azóta két gyermeke került ki az óvodából (egy még mindig odajár), s bár azt mondja, amikor egyszerre két csemetéje után kellett fizetniük a költségeket, keményen küszködtek, mégis megérte a választás. A két nagyobbik gyermeket a környék egyik legjobb két tannyelvû általános iskolájába vették fel, s szerinte ennél jobb fokmérô nincsen. Emellett a jó alapozás miatt könnyen beilleszkedtek, nincsenek szocializációs problémáik és jó

2 tanulók. Nem titok, a kisgyermekkori fejlôdés hatása óriási: a bölcsôdében és az óvodában szerzett ismeretek és tapasztalatok meghatározóak lehetnek a gyermek egész életére. Fontos, hogy a nevelés során a pedagógusok az egyéniség kibontakozását segítsék, és az egyedi elvárásokhoz igazodjanak a nevelési programok, az intézmények maguk is. A tapasztalat azt mutatja, ha már a szülôk kinyitják a pénztárcájukat, és fizetnek olyan szolgáltatásért, amelyet ingyen is megkaphatnának, jelentôs elvárásaik is vannak. A jó felszereltség, a nagy udvar, a kis csoportok, az egy fôre jutó pedagógus, illetve négyzetméter aránya ugyanúgy szempont, mint az ételek minôsége, a különfoglalkozások és a specialitás. Az önkormányzati óvodák nyílt napjai rendre áprilisban vannak, május elején kell jelentkezni a kiszemelt intézménybe, nyár elôtt kiderül, kit hova vettek fel. A magánóvodákba általában egész évben van felvétel, de jellemzôen náluk is tavasszal érdeklôdnek a legtöbben, ôszi kezdést választva. Magán- és alapítványi óvodát azok a szülôk választanak, akiknek valamilyen speciális igényük van gyermekük korai nevelésével kapcsolatosan. Vagy egyegy speciális nevelési módszer, elv vagy hitvallás elkötelezettjei, vagy olyan többletfejlesztésre van igényük, amely az önkormányzati óvodában nem elérhetô mondta az IPM-nek Niedermüller Anna oktatási szakértô, a Van másik iskola! és az Oviparádé nevû, alternatív, magán- és alapítványi intézményeket évrôl évre felvonultató kiállítások szervezôje. Ilyen szolgáltatás lehet jellegzetesen a nyelvi képzés, sport, mûvészeti nevelés, differenciált vagy integrált nevelés, egyéni fejlesztések, speciális pedagógiai programok, vagy akár a specializált étkezés is. Szempont lehet még a felszereltség és az infrastrukturális környezet. Természetesen vannak olyan családok is, amelyek kényszermegoldásként választják a magánovit, mert az önkormányzati intézményben nincs A felmérésrôl Míg a felsôoktatási intézményeket és középiskolákat évrôl évre több szempontból is mérik, több intézmény és folyóirat rangsorolja, addig a kisebb korosztály számára nincs áttekintés a szülôk részére, hogy milyen szempontok szerint és milyen kínálatból lehet választani. A Jövô Iskolája Programiroda Kft. által megrendelt felmérésben az összeállított kérdôív mérte a fôvárosi magánóvodák és családi napközik felszereltségét, ellátottságát, azokat a napi helyzeteket, amelyekkel a gyermek találkozik (étkezéssel kapcsolatos jellemzôk, testneveléssel és tágabban a mozgással, szabadban töltött idôvel összefüggô jellemzôk). Kitért továbbá azokra a nevelési elvekre és szempontokra, amelyek objektíven mérhetôek (milyen típusú nevelésre van mód az óvodában vagy családi napköziben); és rákérdezett azokra a fôleg technikai jellemzôkre is, melyek egy szülô mindennapjait is befolyásolhatják (tandíj kérdése, nyitva tartás). Az adatfelvétel 2012 novembere és 2013 januárja között 48 magánóvodában és 58 családi napköziben zajlott, az intézményvezetôk válaszai alapján. (Összesen 120 magánóvodát és 160 családi napközit kerestek meg.) elegendô férôhely tette hozzá a szakértô. Két jellemzô irány alakult ki az alapítványi fenntartásban mûködô intézményeknél: az egyiknél nem ígérnek mást, csak hogy a gyermek nyugodt, kellemes környezetben, jó pedagógusokkal játszik 3 és 6-7 éves kora között; a másiknál túltengnek a különórák. Az önkormányzati óvodáknál jellemzô fôvel szemben a magánintézmények általában feleekkora gyereklétszámmal mûködnek, s rájuk ugyanúgy 2-3 pedagógus, illetve dadus, gondozó jut. A törvény által eddig elvárt fejenkénti 3 négyzetméter alap a fizetôs helyeken, míg az államiakban egy nemrég bevezetett módosítás szerint ezentúl elég lesz a 2 négyzetméter/fô. (Mivel a gyakorlatban eddig is inkább ez utóbbit tartották, félô, hogy a jövôben a nagyobb igényt úgy próbálják majd kielégíteni, hogy egy csoportszobába több óvodást helyeznek el.) Elônyt jelent a nagy udvar, a természet közelsége, a sok levegôztetés, valamint az ételek minôsége és az, hol mennyire tolerálják az egyéni kéréseket, allergiákat. A legtöbb magánoviban már a havi díjban többféle szolgáltatás benne van: jellemzôen a mindennapi torna, az angol nyelv megjelenése, bizonyos egyéni fejlesztések, programok; a választható csomagban pedig számtalan sport- és mûvészeti lehetôség bukkan fel. A szülôk odavannak azért, ha az iskolára való Fotók: Getty Images

3 felkészítést leveszik a vállukról, ezért a legtöbb oviban nagyon komolyan veszik az iskola elôtti évben a nagycsoportosok felkészítését; és adott esetben örülnek annak is, ha a lurkóknak nem kell 6 évesen iskolába menniük, hanem számukra ideális környezetben, de nem unatkozva maradhatnak még óvodások, akár egy nagycsoport utáni iskola-elôkészítôs csapatban. Az új köznevelési törvény értelmében ugyanis változik az iskolakezdés életkora is tól annak a gyereknek, aki május 31-ig betölti a 6. életévét, iskolába kell mennie. Ez alól ôt most már nem a szülô, hanem kizárólag az óvoda vezetôje mentesítheti, igény szerint nevelési tanácsadó bevonásával. (Az elôzô szabályozás értelmében a nyári gyerekeknek nem kellett szeptemberben kezdeniük, s akár plusz egy évig, 7 éves korukig is maradhattak oviban. A statisztikai adatok szerint ezt meg is tették: az elmúlt 5 évben 70 százalékban 7 évesen kezdték a gyerekek az elsô osztályt.) A változtatás népszerûbbé teheti a magánóvodákat, ahol a fenntartóknak nem érdekük, hogy az új jelentkezôk miatt minél hamarabb felszabaduljanak férôhelyek. Ráadásul 2014 szeptemberétôl életbe lép egy másik új szabály, miszerint az eddigi 5 év helyett már 3 éves kortól lesz kötelezô az óvoda, ami jócskán felduzzasztja majd a beiratkozni kívánók létszámát. A magánóvodák havi díjai 90 ezer forintról indulnak, az általunk megkeresett intézményeknél 120 ezer forint fölé nem mentek; de léteznek helyek, ahol több százezer forintot is elkérnek havonta. Általában mindenhol van minimális testvérkedvezmény; és a legtöbb helyen nem kötelezô a hét minden napján, illetve egész nap menni, amivel csökkenthetôk a költségek. Kisebb-nagyobb nyári szünet mindenhol van, de a férôhely tartására ekkor is kell fenntartási díjat fizetni. Zömében már 2,5 éves kortól felveszik a jelentkezôket, ami 2014-ig még szintén versenyelôny, mert a túlzsúfolt állami ovikba most csak 5 éves kortól kötelesek felvenni a gyereket, ha nincs hely, vagy ha az anyuka otthon van kisebb gyerekkel. A magánóvodák szinte mindegyike gondol a kisebb, bölcsôdés korosztályra is. Vannak helyek, ahol külön bölcsis csoportok indulnak, de elterjedt nagyon a játszóházi forma, ahova kötetlenül, akár néhány órára is beadhatja gyermekét a szülô. A 1,5-3 éves korosztály számára egyre több családi napközi is nyílik. Ez a forma leginkább egy sokgyermekes családmodellhez hasonlít, ahol két gondozóra legfeljebb 7 gyerek jut, és jellemzôen lakásban, családi házban mûködik. A magán- és alapítványi kezdeményezések egyértelmûen Budapestre koncentrálódnak. Vidéki létük nagy eltéréseket mutat, és szorosan összefügg az adott térség önkormányzati óvodai ellátottságával. Így Pest megyében jellemzôen sok van belôlük, ahol a városból kiköltözô családok arányát nem követi megfelelô ütemben az óvodai fejlesztés. Fotó: Getty Images

4 AZ ÖT LEGJOBB FÔVÁROSI MAGÁNÓVODA Busy Bee Szorgos Méhecskék angol-magyar óvoda Felszereltség, egészséges életmód, mûvészeti nevelés és a szakembergárda tekintetében is a legjobbak között van a magánóvodák rangsorában az elsô helyezett. A rendszerváltás évében alakult intézmény fô profilja az angol nyelvi képzés. Az óvodában a mindennapi kommunikáció angolul zajlik, de naponta van foglalkozás magyar nyelven is, az 5 évesnél idôsebbek magyar nyelvi készségeit pedig iskola-elôkészítô foglalkozás keretében fejlesztik. A Normafánál található, hatalmas kerttel rendelkezô óvodába 30%-nyi külföldi vagy vegyes házasságból született gyermek jár; s igény esetén háztól házig is szállítják ôket. Az óvodai csoportok mellett a kisebbeket játszóházzal, családi napközivel várják; illetve külön fejlesztôházuk is van. Nyáron a hozzájuk járókat, de külsôs gyerekeket is várnak a heti turnusokban induló angol nyelvi táborukba, ami akár próba is lehet az érdeklôdô családoknak. Alapítás éve: 1989 Csoportok száma: 3 óvodai, 1 játszóházi csoport (1,5-3 éves korig) Csoportlétszám: 8-14 fô Korosztály: 2-7 év Extra: sok külföldi gyerek; angol nyelvi kommunikáció; sok mozgás; ábrázoló kifejezés fejlesztése Pluszszolgáltatások (egy részük benne van a havi díjban): mûvészetek (zongora, ábrázolás, sakk), mozgás (úszás, dzsúdó, néptánc, balett, zumba, síelés, korcsolya, szenzomotoros torna, jóga) Ár: ezer Ft/hó (attól függ, hogy a gyermek fél vagy egész napot jár, és hetente hány napon) Túljelentkezés: nincs Kihasználtság: 80% Nevelési elv: projektalapú és kooperatív oktatás Honlap: Micimackó Kuckója Winnie the Pooh magyar-angol alapítványi óvoda Náluk nincs nyelvi oktatás, az angolt úgy sajátítják el, hogy egész nap hallják, fordítás nélkül. Tudatosítás a foglalkozásokon, de inkább játékos tevékenység segítségével (magyarul is). Két nôi és egy férfi óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel, munkájukat egy szakképzett dajka asszisztens segíti. A 12. kerületi intézmény egy önálló villában, két kertrésszel, a fogaskerekû vonalán, a szmoghatár felett mûködik egy vegyes csoporttal. Ezt a csoportot a tevékenységnek és a korosztálynak megfelelôen két-három mikrocsoportra bontják. Így egy pedagógus 6-8 gyerekkel foglalkozik. Nevelési elvüket többféle módszerbôl állítják össze, azokat az elemeket ötvözik saját nevelési programjukkal, amelyeket a pedagógus a legmegfelelôbbnek talál a gyermek személyiségének fejlesztésére (Montessori-, Kovács-módszer, pozitív fegyelmezés, Gordon-féle technikák). Alapítás éve: 2000 Csoportok száma: 1 Csoportlétszám: fô Korosztály: 2,5-7 év Extra: 1,5-4 éves korig játszóház délelôtt hetente egyszer; választható sportok (dzsúdó, sakk, síelés, úszás) Pluszszolgáltatások (ami az árban benne van): néptánc, ének-zene oktatás Kodály-módszerrel, egyéni fejlesztés, iskola-elôkészítés, speciális labdásléggömbös torna (Kovács-módszer), kulturális programok Ár: 115 ezer Ft/hó/fô (testvéreknek kedvezmény) Túljelentkezés: nincs Kihasználtság: 70% Honlap: IPM május 39

5 Kuckó Magánóvoda A játékot, a fejlesztést és az egészséges életre való nevelést folyamatosan szem elôtt tartja a Zugló kertvárosi részén mûködô magánóvoda, de ezek mellett külön hangsúlyt helyez a nagyobb gyermekek iskolai elôkészítésére. Az óvoda alapítójának az a tapasztalata, hogy a hozzájuk forduló szülôk elsôsorban arra vágynak, hogy csemetéik magabiztosan kezdjék az iskolát; s a lehetô legjobb helyre vegyék fel ôket. A már nagycsoportot is kijárt, de iskolába még nem menô gyermekek számára külön tízfôs iskola-elôkészítô csoport is van. Ott is, de más csoportokban is rendszeres az angol nyelv tanítása. Elôny, hogy nyáron csak két, télen egy hétre zárnak be. Alapítás éve: 2000 Csoportok száma: 4 Csoportlétszám: 15 fô Korosztály: 2,5 7 év Extra: reformkonyha; hatalmas udvar, választható sportok (gyerekjóga, dzsúdó, néptánc) Pluszszolgáltatások (ami az árban benne van): angol nyelv, úszás, korcsolya, drámajáték, tartásjavító torna, logopédia Ár: 95 ezer ft/hó/fô Túljelentkezés: van Kihasználtság: 100% Nevelési elv: kiegyensúlyozott, boldog gyermek nevelése; nagy hangsúly az iskolaelôkészítésen és a nyelvi képzésen Honlap: Angol nyelven zajlik az élet a 12. kerületi magánóvodában, ahol egy bölcsôdés csoport is van azok számára, akik szeretnék, hogy gyermekük az iskola megkezdése elôtt egy másik nyelvet is megtanuljon százalék a kétnyelvû családok gyermekeinek aránya, s ezzel az alkalmazkodást, a nyitottságot is tanulják az oda járók. A nagy és külön tornaterem mellett biciklis tanpálya is van a telken, a csoportszobák pedig négyzetméteresek. A természet megismerése mellett fejlesztik a gyermekek kreativitását, megtanítják ôket használni a számítógépet; számtalan sportolási és mûvészeti lehetôséget kínálnak nekik. Alapítás éve: 1999 Csoportok száma: 5 óvodai, 1 bölcsôdei csoport Csoportlétszám: fô Korosztály: 1,5 7 év Extra: külön tornaterem, biciklis tanpálya, nyári táborok Plusz szolgáltatások (ami az árban benne van): jóga, pónilovaglás, magyaróra, sakk, úszás, síelés Ár: euró/hó (részidôs lehetôségek) Túljelentkezés: van (egyes korosztályoknál) Kihasználtság: 90% Nevelési elv: egyénre szabott fejlesztés, angolszász nemzetközi tanterv Honlap: május IPM

6 Fotó: Getty Images Cseperedô Óvoda A test, a lélek és a szellem együttes fejlesztése lebeg a Cseperedô Óvoda vezetôjének szeme elôtt. Az óvodában helyben sütik a kenyeret, és igyekeznek, hogy bioételek kerüljenek csak a tányérra, valamint sok nyers zöldséget és gyümölcsöt kapnak a gyerekek. Az erdô közelségét kihasználva rengeteget vannak a levegôn, kirándulnak az óvoda környékén, bicikliznek a kertben. Thomas Gordon amerikai pszichológus módszerét (amely az erôszakmentes kommunikációra épül) használva gondozzák a gyermekek lelkivilágát, megtanítják ôket arra, hogy a saját érzéseiket bátran osszák meg másokkal. Ötleteikkel kreatívan alakítják a csoport életét. Holisztikus szemlélettel vezetik be ôket a környezetismeret, a matematika, a zene, az irodalom, a képzômûvészet egymást átható világába. Problémamegoldó képességüket projektszemléletben fejlesztik. A csillebérci intézménybe igény esetén ovibuszokat is indítanak. Alapítás éve: 2003 Csoportok száma: 1 (+ egy játszóházi csoport a 2-3 éveseknek) Csoportlétszám: fô Korosztály: 2 7 év Extra: fakultatív sportolási lehetôségek Pluszszolgáltatások (ami az árban benne van): csecsemôreflexek vizsgálása, iskola-elôkészítô programsorozat, logopédia, fejlesztôpedagógia, pszichodráma Ár: 89 ezer Ft/hó/ fô (több gyerek után kedvezmény, részidôs bejárás) Túljelentkezés: nem jellemzô Kihasználtság: 100% Nevelési elv: a gyerekek személyiségéhez alkalmazkodó tudatos és odafigyelô nevelés Honlap: A LEGJOBB CSALÁDI NAPKÖZI Csanoda Családi Napközi és Játszóház Maga fôzi az ételeket a családi napközibe járó gyerekeknek a legjobbnak választott Csanoda alapító-vezetôje, aki külön figyel a minôségi alapanyagokra, s akár kérésre is fôz neveltjeinek. A pesterzsébeti családi ház alsó szintjén mûködô vállalkozásban ketten foglalkoznak a 7 gyerekkel, harmadik társuk akkor segít, ha a játszóházban is van betérô vendég. A pedagógiát végzett vezetô a Montessori-módszer egyes elemeit alkalmazza a hozzá járóknál, és külön figyel a tehetséggondozásra, mert gyakorló anyaként azt tapasztalta, nincs könnyû dolguk az igazán tehetséges gyerekeknek, ha fejlôdni szeretnének. A mindennapi levegôzés mellett gyakran járnak báb- és babaszínházba a gyerekekkel. Alapítás éve: 2009 Csoportok száma: 1 (+ igény szerint játszóház) Csoportlétszám: 7 fô (játszóházban +2-3 fô) Korosztály: 1,5 4,5 év Extra: házi koszt Pluszszolgáltatások (ami benne van az árban): mindennapos torna, angol nyelvi játék, mondókázás Ár: 54 ezer Ft/hó/fô (lehet kevesebb fél nap, illetve kevesebb nap esetén a héten; a játszóház díja: 1000 Ft/óra) Túljelentkezés: nincs Kihasználtság: 100% Nevelési elv: Montessori-foglalkozások Honlap: IPM május 41

7 KATEGÓRIAGYÔZTESEK (ezeknél a listáknál nincs rangsor, a legjobb helyek ábécésorrendben szerepelnek) A legjobban felszerelt óvodák Hol mennyi a játék, a könyv, a fejlesztôeszköz, a hangszer vagy a mûvészeti nevelést segítô kellék vagy az udvaron lévô játék, illetve sportszer? Busy Bee Szorgos Méhecskék Óvoda CHINOIN Napközi Otthonos Óvoda Kuckó Magánóvoda Micimackó Kuckója Magánóvoda Úszó Pingvin Óvoda A legegészségesebb óvodák Vizsgált területek: étrend, a mindennapi mozgás mennyisége, a szabad levegôn töltött idô, a sportolási lehetôségek, egészségügyi szûrések, gyermekorvos jelenléte. Bukfenc Óvoda Busy Bee Szorgos Méhecskék Óvoda Dimenzió Óvoda Egérkirály Mûvészeti Óvoda Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium A legjobb nyelvismereti képzést nyújtó óvodák Fô szempontok: az idegen anyanyelvû óvodapedagógusok aránya, a kis csoportos nyelvtanulás lehetôsége és az idegen nyelvi könyvállomány nagysága. English Garden Pre-school Angol Kert Nemzetközi Óvoda Greater Grace Nemzetközi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Micimackó Kuckója Magánóvoda Superkids Óvoda Under the Rainbow Preschool and Kindergarten Angol Nyelvû Óvoda A legjobb mûvészeti nevelést adó óvodák Hol mennyi a mûvészeti segédeszköz (festék, gyurma, rajzlap); a hangszer; a külsô és a belsô szervezésû kulturális program? Kuckó Magánóvoda Micimackó Kuckója Magánóvoda Nagyhalacska Óvoda Superkids Óvoda Újalma Óvoda május IPM

8 Fotó: Getty Images A legátfogóbb nevelési programmal rendelkezô óvoda Ezeken a helyeken egyszerre van lehetôség nemzeti etnikai kisebbségi nevelésre, integrált nevelésre, valamint vannak speciális fejlesztô szolgáltatások. Pluszpontot jelentett a differenciált nevelés; hogy van-e célzott iskolai elôkészítés az óvodában, illetve hogy foglalkoznak-e tanulási zavarok feltérképezésével, korrekciójával. Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Gyermekház Montessori Óvoda Kovács Zoltán Alapítványi Óvoda és Kollégium Superkids Óvoda SEK BUDAPEST Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium A legtöbb szabad játékkal nevelô óvoda A szabad játék és a kötött foglalkozások aránya alapján készült a lista. Bambi Óvoda Egérkirály Mûvészeti Óvoda Eszterlánc Magyar Angol Montessori Óvoda Ficánka Családi Óvoda és Napközi Manófalva Waldorf Óvoda A legtöbb kötött játékkal nevelô óvoda A kötött foglalkozás aránya alapján készült listán olyan magánóvodák szerepelnek, amelyek erôsen specializált képzést kínálnak. English Garden Pre-school Angol Kert Nemzetközi Óvoda Kisközösség Óvoda Nagyhalacska Óvoda Német Nemzetiségû Óvoda Spartacus SC Vízimanók Alapítványi Óvodája Újalma Óvoda Úszó Pingvin Óvoda A legjobb szakember-ellátottsággal rendelkezô óvoda Hány gyermek jut egy óvodapedagógusra? Vannak-e idegen nyelven (is) beszélô pedagógusok; külsô szakértôk (logopédus, gyógypedagógus, pszichológus) a gyermekek vizsgálatára, fejlesztésére? Milyen gyakran jön a gyermekorvos? Busy Bee Szorgos Méhecskék Óvoda CHINOIN Napközi Otthonos Óvoda Csip-Csup Csodák Magánóvoda Micimackó Kuckója Magánóvoda SEK BUDAPEST Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Úszó Pingvin Óvoda IPM május 43

Óvoda a Határon Körkép az alapítványi- és magánóvodák, valamint a családi napközik életéből

Óvoda a Határon Körkép az alapítványi- és magánóvodák, valamint a családi napközik életéből Óvoda a Határon Körkép az alapítványi- és magánóvodák, valamint a családi napközik életéből Az öregek azt mondják, kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond. De valljuk be, nagy fejtörést okoz számunkra

Részletesebben

Óvoda a Határon Körkép az alapítványi- és magánóvodák, valamint a családi napközik életéből

Óvoda a Határon Körkép az alapítványi- és magánóvodák, valamint a családi napközik életéből Óvoda a Határon Körkép az alapítványi- és magánóvodák, valamint a családi napközik életéből Az öregek azt mondják, kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond. De valljuk be, nagy fejtörést okoz számunkra

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015.

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. Az intézményben dolgozó pedagógusok és végzettségeik A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat az óvodák 205/206. nevelési évi csoportjaira E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 205. július

Részletesebben

Különös közzétételi lista. 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Különös közzétételi lista. 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Az intézmény neve: Bácsalmási Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes Óvoda- Bölcsődéje

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS MŰHELYFOGLALKOZÁSOK

TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS MŰHELYFOGLALKOZÁSOK MÉRÉSI ÉRTÉKELÉSI TANFOLYAMOK Az FPPTI Mérési Értékelési Osztálya a 2007/08 as tanév első félévében az alábbi akkreditált tanfolyamokat tervezi indítani: A hozzáadott érték mit és miért mérünk? (Tudás,

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs A családközpontú korai intervenció MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs Modellváltás a rehabilitációban Az elmúlt harminc év rehabilitációs modelljei Európában: Orvosi modell: alanya

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében

Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében dr. Erdei Ildikó 2012. április 13. Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a Kárpát-medence szórványvidékein Az előadás felépítése: Temes megye - szórványrégió

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A lista személyes adatokat nem tartalmaz 2015/16. tanítási év Tanévkezdés: 2015. szeptember 1. A 2015/2016os tanév szeptember elsején, kedden kezdődik. A tanítási napok száma

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

Nem önkormányzati fenntartású óvodák

Nem önkormányzati fenntartású óvodák Nem önkormányzati fenntartású óvodák Budapest, XII. kerület Hegyvidék 2011. 1. A Z - I G N E M Z E T K Ö Z I Ó V O D A É S B Ö L C S Ő D E A Z Nemzetközi Óvoda és Bölcsőde 1125 Budapest, Zsolna utca 2.,

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A jogszabály mai napon (2015.IV.29.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 10.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA készült a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete és a /2008. (XI.24.) OKM rendelet alapján 2010 1 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

A mindennapos testnevelés egészséghatása az orvos feladata

A mindennapos testnevelés egészséghatása az orvos feladata A mindennapos testnevelés egészséghatása az orvos feladata Dr. Somhegyi Annamária Ph.D. prevenciós igazgató Országos Gerincgyógyászati Központ, Budapest HGYE: Kávészünet -15, Siófok, 2013. május 10-12.

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta 2015 A nagykátai Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja a Komplex prevenciós program adaptálásával Tartalomjegyzék I. Pedagógiai

Részletesebben

MEGÚJULT AZ ÓVODÁNK. Tetőtér beépítés előtt. Az elkészült tetőtér

MEGÚJULT AZ ÓVODÁNK. Tetőtér beépítés előtt. Az elkészült tetőtér MEGÚJULT AZ ÓVODÁNK A Napsugár Óvoda dolgozói és a gyermekek nevében köszönjük Gaál István polgármester úrnak, Rasztovits Anna jegyző asszonynak, Bőhm András úrnak a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1. A

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

DUNAÚJVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DUNAÚJVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Dunaújvárosi Óvoda nevelőtestülete Dunaújváros, Pajtás u. 2. Hatályos: 2013. szeptember 1. 2013. 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETÉS... 3 Helyzetelemzés...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. 24. (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai. Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14.

A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai. Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14. A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14. Máshogy mondom, furcsa módon Te a Földön én a Holdon Mondd

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11.

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11. Eredmények S z ü lői elégedettségi kérdőív 2 0 1 0 / 2 0 11. A kérdőívek száma 250 213 200 150 100 93 50 0 kiadott kitöltött 2 Az Ön gyermeke 60 56 50 40 34 30 20 10 0 fiú lány nincs válasz 2 3 A kérdőív

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Szórvány és tehetséggondozás. Szórvány és tehetség 2011. március 11-12.

Szórvány és tehetséggondozás. Szórvány és tehetség 2011. március 11-12. Szórvány és tehetséggondozás Szórvány és tehetség 2011. március 11-12. A szórványrégióról (Temes megyéről) néhány adatban A régió etnikai térképe (a 2002-es népszámlálási adatok alpján, Sebők L. térképgyűjteményéből)

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához végzettség szintje szakképzettség tanított tantárgy 14 főiskola tanító alsó tagozat 10 főiskola

Részletesebben