Mitôl jó egy ovi? A legjobb magánóvodák. ember és társadalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mitôl jó egy ovi? A legjobb magánóvodák. ember és társadalom"

Átírás

1 ember és társadalom A legjobb magánóvodák Mitôl jó egy ovi? Hermann Irén Alacsony csoportlétszám, angol nyelv, iskolára való felkészítés, sok külön foglalkozás, festôi környezet ezek a tényezôk teszik vonzóvá a magánóvodákat, amelyekért havonta tetemes összegeket fizetnek a szülôk, akik úgy gondolják, ez is egyfajta befektetés gyermekük jövôjébe. Györgyi három gyerek édesanyja, leánya 12 éve egyike volt annak az 5-6 gyereknek, akikkel a zuglói Kuckó magánóvoda megkezdte mûködését. Az édesanyát akkor a szükség vitte a választásra, az általa kiszemelt és a környék legjobb önkormányzati óvodájának számító intézménybe képtelenség volt bekerülni. Egy szórólapról értesült az új lehetôségrôl, és bizalmat szavazott az alapítónak. Azóta két gyermeke került ki az óvodából (egy még mindig odajár), s bár azt mondja, amikor egyszerre két csemetéje után kellett fizetniük a költségeket, keményen küszködtek, mégis megérte a választás. A két nagyobbik gyermeket a környék egyik legjobb két tannyelvû általános iskolájába vették fel, s szerinte ennél jobb fokmérô nincsen. Emellett a jó alapozás miatt könnyen beilleszkedtek, nincsenek szocializációs problémáik és jó

2 tanulók. Nem titok, a kisgyermekkori fejlôdés hatása óriási: a bölcsôdében és az óvodában szerzett ismeretek és tapasztalatok meghatározóak lehetnek a gyermek egész életére. Fontos, hogy a nevelés során a pedagógusok az egyéniség kibontakozását segítsék, és az egyedi elvárásokhoz igazodjanak a nevelési programok, az intézmények maguk is. A tapasztalat azt mutatja, ha már a szülôk kinyitják a pénztárcájukat, és fizetnek olyan szolgáltatásért, amelyet ingyen is megkaphatnának, jelentôs elvárásaik is vannak. A jó felszereltség, a nagy udvar, a kis csoportok, az egy fôre jutó pedagógus, illetve négyzetméter aránya ugyanúgy szempont, mint az ételek minôsége, a különfoglalkozások és a specialitás. Az önkormányzati óvodák nyílt napjai rendre áprilisban vannak, május elején kell jelentkezni a kiszemelt intézménybe, nyár elôtt kiderül, kit hova vettek fel. A magánóvodákba általában egész évben van felvétel, de jellemzôen náluk is tavasszal érdeklôdnek a legtöbben, ôszi kezdést választva. Magán- és alapítványi óvodát azok a szülôk választanak, akiknek valamilyen speciális igényük van gyermekük korai nevelésével kapcsolatosan. Vagy egyegy speciális nevelési módszer, elv vagy hitvallás elkötelezettjei, vagy olyan többletfejlesztésre van igényük, amely az önkormányzati óvodában nem elérhetô mondta az IPM-nek Niedermüller Anna oktatási szakértô, a Van másik iskola! és az Oviparádé nevû, alternatív, magán- és alapítványi intézményeket évrôl évre felvonultató kiállítások szervezôje. Ilyen szolgáltatás lehet jellegzetesen a nyelvi képzés, sport, mûvészeti nevelés, differenciált vagy integrált nevelés, egyéni fejlesztések, speciális pedagógiai programok, vagy akár a specializált étkezés is. Szempont lehet még a felszereltség és az infrastrukturális környezet. Természetesen vannak olyan családok is, amelyek kényszermegoldásként választják a magánovit, mert az önkormányzati intézményben nincs A felmérésrôl Míg a felsôoktatási intézményeket és középiskolákat évrôl évre több szempontból is mérik, több intézmény és folyóirat rangsorolja, addig a kisebb korosztály számára nincs áttekintés a szülôk részére, hogy milyen szempontok szerint és milyen kínálatból lehet választani. A Jövô Iskolája Programiroda Kft. által megrendelt felmérésben az összeállított kérdôív mérte a fôvárosi magánóvodák és családi napközik felszereltségét, ellátottságát, azokat a napi helyzeteket, amelyekkel a gyermek találkozik (étkezéssel kapcsolatos jellemzôk, testneveléssel és tágabban a mozgással, szabadban töltött idôvel összefüggô jellemzôk). Kitért továbbá azokra a nevelési elvekre és szempontokra, amelyek objektíven mérhetôek (milyen típusú nevelésre van mód az óvodában vagy családi napköziben); és rákérdezett azokra a fôleg technikai jellemzôkre is, melyek egy szülô mindennapjait is befolyásolhatják (tandíj kérdése, nyitva tartás). Az adatfelvétel 2012 novembere és 2013 januárja között 48 magánóvodában és 58 családi napköziben zajlott, az intézményvezetôk válaszai alapján. (Összesen 120 magánóvodát és 160 családi napközit kerestek meg.) elegendô férôhely tette hozzá a szakértô. Két jellemzô irány alakult ki az alapítványi fenntartásban mûködô intézményeknél: az egyiknél nem ígérnek mást, csak hogy a gyermek nyugodt, kellemes környezetben, jó pedagógusokkal játszik 3 és 6-7 éves kora között; a másiknál túltengnek a különórák. Az önkormányzati óvodáknál jellemzô fôvel szemben a magánintézmények általában feleekkora gyereklétszámmal mûködnek, s rájuk ugyanúgy 2-3 pedagógus, illetve dadus, gondozó jut. A törvény által eddig elvárt fejenkénti 3 négyzetméter alap a fizetôs helyeken, míg az államiakban egy nemrég bevezetett módosítás szerint ezentúl elég lesz a 2 négyzetméter/fô. (Mivel a gyakorlatban eddig is inkább ez utóbbit tartották, félô, hogy a jövôben a nagyobb igényt úgy próbálják majd kielégíteni, hogy egy csoportszobába több óvodást helyeznek el.) Elônyt jelent a nagy udvar, a természet közelsége, a sok levegôztetés, valamint az ételek minôsége és az, hol mennyire tolerálják az egyéni kéréseket, allergiákat. A legtöbb magánoviban már a havi díjban többféle szolgáltatás benne van: jellemzôen a mindennapi torna, az angol nyelv megjelenése, bizonyos egyéni fejlesztések, programok; a választható csomagban pedig számtalan sport- és mûvészeti lehetôség bukkan fel. A szülôk odavannak azért, ha az iskolára való Fotók: Getty Images

3 felkészítést leveszik a vállukról, ezért a legtöbb oviban nagyon komolyan veszik az iskola elôtti évben a nagycsoportosok felkészítését; és adott esetben örülnek annak is, ha a lurkóknak nem kell 6 évesen iskolába menniük, hanem számukra ideális környezetben, de nem unatkozva maradhatnak még óvodások, akár egy nagycsoport utáni iskola-elôkészítôs csapatban. Az új köznevelési törvény értelmében ugyanis változik az iskolakezdés életkora is tól annak a gyereknek, aki május 31-ig betölti a 6. életévét, iskolába kell mennie. Ez alól ôt most már nem a szülô, hanem kizárólag az óvoda vezetôje mentesítheti, igény szerint nevelési tanácsadó bevonásával. (Az elôzô szabályozás értelmében a nyári gyerekeknek nem kellett szeptemberben kezdeniük, s akár plusz egy évig, 7 éves korukig is maradhattak oviban. A statisztikai adatok szerint ezt meg is tették: az elmúlt 5 évben 70 százalékban 7 évesen kezdték a gyerekek az elsô osztályt.) A változtatás népszerûbbé teheti a magánóvodákat, ahol a fenntartóknak nem érdekük, hogy az új jelentkezôk miatt minél hamarabb felszabaduljanak férôhelyek. Ráadásul 2014 szeptemberétôl életbe lép egy másik új szabály, miszerint az eddigi 5 év helyett már 3 éves kortól lesz kötelezô az óvoda, ami jócskán felduzzasztja majd a beiratkozni kívánók létszámát. A magánóvodák havi díjai 90 ezer forintról indulnak, az általunk megkeresett intézményeknél 120 ezer forint fölé nem mentek; de léteznek helyek, ahol több százezer forintot is elkérnek havonta. Általában mindenhol van minimális testvérkedvezmény; és a legtöbb helyen nem kötelezô a hét minden napján, illetve egész nap menni, amivel csökkenthetôk a költségek. Kisebb-nagyobb nyári szünet mindenhol van, de a férôhely tartására ekkor is kell fenntartási díjat fizetni. Zömében már 2,5 éves kortól felveszik a jelentkezôket, ami 2014-ig még szintén versenyelôny, mert a túlzsúfolt állami ovikba most csak 5 éves kortól kötelesek felvenni a gyereket, ha nincs hely, vagy ha az anyuka otthon van kisebb gyerekkel. A magánóvodák szinte mindegyike gondol a kisebb, bölcsôdés korosztályra is. Vannak helyek, ahol külön bölcsis csoportok indulnak, de elterjedt nagyon a játszóházi forma, ahova kötetlenül, akár néhány órára is beadhatja gyermekét a szülô. A 1,5-3 éves korosztály számára egyre több családi napközi is nyílik. Ez a forma leginkább egy sokgyermekes családmodellhez hasonlít, ahol két gondozóra legfeljebb 7 gyerek jut, és jellemzôen lakásban, családi házban mûködik. A magán- és alapítványi kezdeményezések egyértelmûen Budapestre koncentrálódnak. Vidéki létük nagy eltéréseket mutat, és szorosan összefügg az adott térség önkormányzati óvodai ellátottságával. Így Pest megyében jellemzôen sok van belôlük, ahol a városból kiköltözô családok arányát nem követi megfelelô ütemben az óvodai fejlesztés. Fotó: Getty Images

4 AZ ÖT LEGJOBB FÔVÁROSI MAGÁNÓVODA Busy Bee Szorgos Méhecskék angol-magyar óvoda Felszereltség, egészséges életmód, mûvészeti nevelés és a szakembergárda tekintetében is a legjobbak között van a magánóvodák rangsorában az elsô helyezett. A rendszerváltás évében alakult intézmény fô profilja az angol nyelvi képzés. Az óvodában a mindennapi kommunikáció angolul zajlik, de naponta van foglalkozás magyar nyelven is, az 5 évesnél idôsebbek magyar nyelvi készségeit pedig iskola-elôkészítô foglalkozás keretében fejlesztik. A Normafánál található, hatalmas kerttel rendelkezô óvodába 30%-nyi külföldi vagy vegyes házasságból született gyermek jár; s igény esetén háztól házig is szállítják ôket. Az óvodai csoportok mellett a kisebbeket játszóházzal, családi napközivel várják; illetve külön fejlesztôházuk is van. Nyáron a hozzájuk járókat, de külsôs gyerekeket is várnak a heti turnusokban induló angol nyelvi táborukba, ami akár próba is lehet az érdeklôdô családoknak. Alapítás éve: 1989 Csoportok száma: 3 óvodai, 1 játszóházi csoport (1,5-3 éves korig) Csoportlétszám: 8-14 fô Korosztály: 2-7 év Extra: sok külföldi gyerek; angol nyelvi kommunikáció; sok mozgás; ábrázoló kifejezés fejlesztése Pluszszolgáltatások (egy részük benne van a havi díjban): mûvészetek (zongora, ábrázolás, sakk), mozgás (úszás, dzsúdó, néptánc, balett, zumba, síelés, korcsolya, szenzomotoros torna, jóga) Ár: ezer Ft/hó (attól függ, hogy a gyermek fél vagy egész napot jár, és hetente hány napon) Túljelentkezés: nincs Kihasználtság: 80% Nevelési elv: projektalapú és kooperatív oktatás Honlap: Micimackó Kuckója Winnie the Pooh magyar-angol alapítványi óvoda Náluk nincs nyelvi oktatás, az angolt úgy sajátítják el, hogy egész nap hallják, fordítás nélkül. Tudatosítás a foglalkozásokon, de inkább játékos tevékenység segítségével (magyarul is). Két nôi és egy férfi óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel, munkájukat egy szakképzett dajka asszisztens segíti. A 12. kerületi intézmény egy önálló villában, két kertrésszel, a fogaskerekû vonalán, a szmoghatár felett mûködik egy vegyes csoporttal. Ezt a csoportot a tevékenységnek és a korosztálynak megfelelôen két-három mikrocsoportra bontják. Így egy pedagógus 6-8 gyerekkel foglalkozik. Nevelési elvüket többféle módszerbôl állítják össze, azokat az elemeket ötvözik saját nevelési programjukkal, amelyeket a pedagógus a legmegfelelôbbnek talál a gyermek személyiségének fejlesztésére (Montessori-, Kovács-módszer, pozitív fegyelmezés, Gordon-féle technikák). Alapítás éve: 2000 Csoportok száma: 1 Csoportlétszám: fô Korosztály: 2,5-7 év Extra: 1,5-4 éves korig játszóház délelôtt hetente egyszer; választható sportok (dzsúdó, sakk, síelés, úszás) Pluszszolgáltatások (ami az árban benne van): néptánc, ének-zene oktatás Kodály-módszerrel, egyéni fejlesztés, iskola-elôkészítés, speciális labdásléggömbös torna (Kovács-módszer), kulturális programok Ár: 115 ezer Ft/hó/fô (testvéreknek kedvezmény) Túljelentkezés: nincs Kihasználtság: 70% Honlap: IPM május 39

5 Kuckó Magánóvoda A játékot, a fejlesztést és az egészséges életre való nevelést folyamatosan szem elôtt tartja a Zugló kertvárosi részén mûködô magánóvoda, de ezek mellett külön hangsúlyt helyez a nagyobb gyermekek iskolai elôkészítésére. Az óvoda alapítójának az a tapasztalata, hogy a hozzájuk forduló szülôk elsôsorban arra vágynak, hogy csemetéik magabiztosan kezdjék az iskolát; s a lehetô legjobb helyre vegyék fel ôket. A már nagycsoportot is kijárt, de iskolába még nem menô gyermekek számára külön tízfôs iskola-elôkészítô csoport is van. Ott is, de más csoportokban is rendszeres az angol nyelv tanítása. Elôny, hogy nyáron csak két, télen egy hétre zárnak be. Alapítás éve: 2000 Csoportok száma: 4 Csoportlétszám: 15 fô Korosztály: 2,5 7 év Extra: reformkonyha; hatalmas udvar, választható sportok (gyerekjóga, dzsúdó, néptánc) Pluszszolgáltatások (ami az árban benne van): angol nyelv, úszás, korcsolya, drámajáték, tartásjavító torna, logopédia Ár: 95 ezer ft/hó/fô Túljelentkezés: van Kihasználtság: 100% Nevelési elv: kiegyensúlyozott, boldog gyermek nevelése; nagy hangsúly az iskolaelôkészítésen és a nyelvi képzésen Honlap: Angol nyelven zajlik az élet a 12. kerületi magánóvodában, ahol egy bölcsôdés csoport is van azok számára, akik szeretnék, hogy gyermekük az iskola megkezdése elôtt egy másik nyelvet is megtanuljon százalék a kétnyelvû családok gyermekeinek aránya, s ezzel az alkalmazkodást, a nyitottságot is tanulják az oda járók. A nagy és külön tornaterem mellett biciklis tanpálya is van a telken, a csoportszobák pedig négyzetméteresek. A természet megismerése mellett fejlesztik a gyermekek kreativitását, megtanítják ôket használni a számítógépet; számtalan sportolási és mûvészeti lehetôséget kínálnak nekik. Alapítás éve: 1999 Csoportok száma: 5 óvodai, 1 bölcsôdei csoport Csoportlétszám: fô Korosztály: 1,5 7 év Extra: külön tornaterem, biciklis tanpálya, nyári táborok Plusz szolgáltatások (ami az árban benne van): jóga, pónilovaglás, magyaróra, sakk, úszás, síelés Ár: euró/hó (részidôs lehetôségek) Túljelentkezés: van (egyes korosztályoknál) Kihasználtság: 90% Nevelési elv: egyénre szabott fejlesztés, angolszász nemzetközi tanterv Honlap: május IPM

6 Fotó: Getty Images Cseperedô Óvoda A test, a lélek és a szellem együttes fejlesztése lebeg a Cseperedô Óvoda vezetôjének szeme elôtt. Az óvodában helyben sütik a kenyeret, és igyekeznek, hogy bioételek kerüljenek csak a tányérra, valamint sok nyers zöldséget és gyümölcsöt kapnak a gyerekek. Az erdô közelségét kihasználva rengeteget vannak a levegôn, kirándulnak az óvoda környékén, bicikliznek a kertben. Thomas Gordon amerikai pszichológus módszerét (amely az erôszakmentes kommunikációra épül) használva gondozzák a gyermekek lelkivilágát, megtanítják ôket arra, hogy a saját érzéseiket bátran osszák meg másokkal. Ötleteikkel kreatívan alakítják a csoport életét. Holisztikus szemlélettel vezetik be ôket a környezetismeret, a matematika, a zene, az irodalom, a képzômûvészet egymást átható világába. Problémamegoldó képességüket projektszemléletben fejlesztik. A csillebérci intézménybe igény esetén ovibuszokat is indítanak. Alapítás éve: 2003 Csoportok száma: 1 (+ egy játszóházi csoport a 2-3 éveseknek) Csoportlétszám: fô Korosztály: 2 7 év Extra: fakultatív sportolási lehetôségek Pluszszolgáltatások (ami az árban benne van): csecsemôreflexek vizsgálása, iskola-elôkészítô programsorozat, logopédia, fejlesztôpedagógia, pszichodráma Ár: 89 ezer Ft/hó/ fô (több gyerek után kedvezmény, részidôs bejárás) Túljelentkezés: nem jellemzô Kihasználtság: 100% Nevelési elv: a gyerekek személyiségéhez alkalmazkodó tudatos és odafigyelô nevelés Honlap: A LEGJOBB CSALÁDI NAPKÖZI Csanoda Családi Napközi és Játszóház Maga fôzi az ételeket a családi napközibe járó gyerekeknek a legjobbnak választott Csanoda alapító-vezetôje, aki külön figyel a minôségi alapanyagokra, s akár kérésre is fôz neveltjeinek. A pesterzsébeti családi ház alsó szintjén mûködô vállalkozásban ketten foglalkoznak a 7 gyerekkel, harmadik társuk akkor segít, ha a játszóházban is van betérô vendég. A pedagógiát végzett vezetô a Montessori-módszer egyes elemeit alkalmazza a hozzá járóknál, és külön figyel a tehetséggondozásra, mert gyakorló anyaként azt tapasztalta, nincs könnyû dolguk az igazán tehetséges gyerekeknek, ha fejlôdni szeretnének. A mindennapi levegôzés mellett gyakran járnak báb- és babaszínházba a gyerekekkel. Alapítás éve: 2009 Csoportok száma: 1 (+ igény szerint játszóház) Csoportlétszám: 7 fô (játszóházban +2-3 fô) Korosztály: 1,5 4,5 év Extra: házi koszt Pluszszolgáltatások (ami benne van az árban): mindennapos torna, angol nyelvi játék, mondókázás Ár: 54 ezer Ft/hó/fô (lehet kevesebb fél nap, illetve kevesebb nap esetén a héten; a játszóház díja: 1000 Ft/óra) Túljelentkezés: nincs Kihasználtság: 100% Nevelési elv: Montessori-foglalkozások Honlap: IPM május 41

7 KATEGÓRIAGYÔZTESEK (ezeknél a listáknál nincs rangsor, a legjobb helyek ábécésorrendben szerepelnek) A legjobban felszerelt óvodák Hol mennyi a játék, a könyv, a fejlesztôeszköz, a hangszer vagy a mûvészeti nevelést segítô kellék vagy az udvaron lévô játék, illetve sportszer? Busy Bee Szorgos Méhecskék Óvoda CHINOIN Napközi Otthonos Óvoda Kuckó Magánóvoda Micimackó Kuckója Magánóvoda Úszó Pingvin Óvoda A legegészségesebb óvodák Vizsgált területek: étrend, a mindennapi mozgás mennyisége, a szabad levegôn töltött idô, a sportolási lehetôségek, egészségügyi szûrések, gyermekorvos jelenléte. Bukfenc Óvoda Busy Bee Szorgos Méhecskék Óvoda Dimenzió Óvoda Egérkirály Mûvészeti Óvoda Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium A legjobb nyelvismereti képzést nyújtó óvodák Fô szempontok: az idegen anyanyelvû óvodapedagógusok aránya, a kis csoportos nyelvtanulás lehetôsége és az idegen nyelvi könyvállomány nagysága. English Garden Pre-school Angol Kert Nemzetközi Óvoda Greater Grace Nemzetközi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Micimackó Kuckója Magánóvoda Superkids Óvoda Under the Rainbow Preschool and Kindergarten Angol Nyelvû Óvoda A legjobb mûvészeti nevelést adó óvodák Hol mennyi a mûvészeti segédeszköz (festék, gyurma, rajzlap); a hangszer; a külsô és a belsô szervezésû kulturális program? Kuckó Magánóvoda Micimackó Kuckója Magánóvoda Nagyhalacska Óvoda Superkids Óvoda Újalma Óvoda május IPM

8 Fotó: Getty Images A legátfogóbb nevelési programmal rendelkezô óvoda Ezeken a helyeken egyszerre van lehetôség nemzeti etnikai kisebbségi nevelésre, integrált nevelésre, valamint vannak speciális fejlesztô szolgáltatások. Pluszpontot jelentett a differenciált nevelés; hogy van-e célzott iskolai elôkészítés az óvodában, illetve hogy foglalkoznak-e tanulási zavarok feltérképezésével, korrekciójával. Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Gyermekház Montessori Óvoda Kovács Zoltán Alapítványi Óvoda és Kollégium Superkids Óvoda SEK BUDAPEST Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium A legtöbb szabad játékkal nevelô óvoda A szabad játék és a kötött foglalkozások aránya alapján készült a lista. Bambi Óvoda Egérkirály Mûvészeti Óvoda Eszterlánc Magyar Angol Montessori Óvoda Ficánka Családi Óvoda és Napközi Manófalva Waldorf Óvoda A legtöbb kötött játékkal nevelô óvoda A kötött foglalkozás aránya alapján készült listán olyan magánóvodák szerepelnek, amelyek erôsen specializált képzést kínálnak. English Garden Pre-school Angol Kert Nemzetközi Óvoda Kisközösség Óvoda Nagyhalacska Óvoda Német Nemzetiségû Óvoda Spartacus SC Vízimanók Alapítványi Óvodája Újalma Óvoda Úszó Pingvin Óvoda A legjobb szakember-ellátottsággal rendelkezô óvoda Hány gyermek jut egy óvodapedagógusra? Vannak-e idegen nyelven (is) beszélô pedagógusok; külsô szakértôk (logopédus, gyógypedagógus, pszichológus) a gyermekek vizsgálatára, fejlesztésére? Milyen gyakran jön a gyermekorvos? Busy Bee Szorgos Méhecskék Óvoda CHINOIN Napközi Otthonos Óvoda Csip-Csup Csodák Magánóvoda Micimackó Kuckója Magánóvoda SEK BUDAPEST Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Úszó Pingvin Óvoda IPM május 43

Iskolanyitogató 2013-2014

Iskolanyitogató 2013-2014 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri köszöntő 1113 Budapest XI. ker. Bocskai út 39/41. Telefon: 372-45-00 Tisztelt Szülők, Nagyszülők! Az Iskolanyitogató egy minden évben megjelenő,

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013.

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. Készítette: Aros Andrea Sárospatak, 2008. augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: 2010. november 24.

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Gordon Győri János Eötvös Loránd Tudományegyetem, Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

Gordon Győri János Eötvös Loránd Tudományegyetem, Radnóti Miklós Gyakorlóiskola MAGYAR PEDAGÓGIA 98. évf. 4. szám 273 317. (1998) MITŐL HATÉKONY MÉG A JAPÁN OKTATÁS? A hivatalos oktatási rendszer tanítási óráin kívüli képzés és oktatás japánban Gordon Győri János Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Földi Kata 1 László Éva 2 Szűcs Róbert Sándor 3 Máté Zoltán 4 Szolnok, 2013 A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Napjainkban egyre inkább aktuálissá válik

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Készítette: Icsu Ferencné intézményvezető 2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Napsugár Óvoda és Bölcsőde Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyiségre támaszkodik,

Részletesebben

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái Merre tovább? AZ Iskolai integráció dilemmái A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai célja az Új Magyarország

Részletesebben

Négy és fél milliárddal csökken az adósságunk Több jut fejlesztésre, felújításra a kerületben

Négy és fél milliárddal csökken az adósságunk Több jut fejlesztésre, felújításra a kerületben XXI. évfolyam 4. szám 2013. március 5. Megjelenik: kéthetente Négy és fél milliárddal csökken az adósságunk Több jut fejlesztésre, felújításra a kerületben BERUHÁZÁS Megnyílt a H13 Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna Közreműködtek Gelencsérné Tamási Márta

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK

GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK ÚT A HALLÁSHOZ GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK ÚT A HALLÁSHOZ GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK A kiadvány a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

0-3 éves korú gyermekek és szüleinek Baba-mama klubja Nyékládházán

0-3 éves korú gyermekek és szüleinek Baba-mama klubja Nyékládházán TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program I. KÖZÖSSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI Baba-mama klub 0-3 éves korú gyermekek és szüleinek Baba-mama klubja Nyékládházán OTH, Budapest

Részletesebben

Jogod van a jogaidhoz!

Jogod van a jogaidhoz! Jogod van a jogaidhoz! Az UNICEF Magyar Bizottság gyermekjogi felmérése 2014 1 Az UNICEF Magyar Bizottsága külön köszönetet mond a Telenor Zrt.-nek a támogatásért és a kutatás létrejöttét biztosító nagylelkű

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

TÁMOP 3. 1. 4. INNOVÁCIÓ. A Sükösd Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3. 1. 4./ 08/ 2-2008 0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE:

TÁMOP 3. 1. 4. INNOVÁCIÓ. A Sükösd Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3. 1. 4./ 08/ 2-2008 0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: TÁMOP 3. 1. 4. INNOVÁCIÓ A Sükösd Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében : 3. 1. 4./ 08/ 2-2008 0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: A hátrányos helyzetű szülőkkel való kapcsolattartás formái, módszerei

Részletesebben

Tizenkettő nem egy tucat! Interjúk sikeres tehetségekkel

Tizenkettő nem egy tucat! Interjúk sikeres tehetségekkel Tizenkettő nem egy tucat! Interjúk sikeres tehetségekkel GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

Az AKG egy szabad magyar iskola

Az AKG egy szabad magyar iskola Dr. Debrenti Edit Az AKG egy szabad magyar iskola 2003-ban Szatmárnémetiben egy konferencián, amelyen átfogó képet próbáltak adni, hogy mi is az az alternativitás, hol, mikor és miért van szükség rá minden

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Reklám szakirány MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK Készítette: Kis Katalin Budapest,

Részletesebben