Mitôl jó egy ovi? A legjobb magánóvodák. ember és társadalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mitôl jó egy ovi? A legjobb magánóvodák. ember és társadalom"

Átírás

1 ember és társadalom A legjobb magánóvodák Mitôl jó egy ovi? Hermann Irén Alacsony csoportlétszám, angol nyelv, iskolára való felkészítés, sok külön foglalkozás, festôi környezet ezek a tényezôk teszik vonzóvá a magánóvodákat, amelyekért havonta tetemes összegeket fizetnek a szülôk, akik úgy gondolják, ez is egyfajta befektetés gyermekük jövôjébe. Györgyi három gyerek édesanyja, leánya 12 éve egyike volt annak az 5-6 gyereknek, akikkel a zuglói Kuckó magánóvoda megkezdte mûködését. Az édesanyát akkor a szükség vitte a választásra, az általa kiszemelt és a környék legjobb önkormányzati óvodájának számító intézménybe képtelenség volt bekerülni. Egy szórólapról értesült az új lehetôségrôl, és bizalmat szavazott az alapítónak. Azóta két gyermeke került ki az óvodából (egy még mindig odajár), s bár azt mondja, amikor egyszerre két csemetéje után kellett fizetniük a költségeket, keményen küszködtek, mégis megérte a választás. A két nagyobbik gyermeket a környék egyik legjobb két tannyelvû általános iskolájába vették fel, s szerinte ennél jobb fokmérô nincsen. Emellett a jó alapozás miatt könnyen beilleszkedtek, nincsenek szocializációs problémáik és jó

2 tanulók. Nem titok, a kisgyermekkori fejlôdés hatása óriási: a bölcsôdében és az óvodában szerzett ismeretek és tapasztalatok meghatározóak lehetnek a gyermek egész életére. Fontos, hogy a nevelés során a pedagógusok az egyéniség kibontakozását segítsék, és az egyedi elvárásokhoz igazodjanak a nevelési programok, az intézmények maguk is. A tapasztalat azt mutatja, ha már a szülôk kinyitják a pénztárcájukat, és fizetnek olyan szolgáltatásért, amelyet ingyen is megkaphatnának, jelentôs elvárásaik is vannak. A jó felszereltség, a nagy udvar, a kis csoportok, az egy fôre jutó pedagógus, illetve négyzetméter aránya ugyanúgy szempont, mint az ételek minôsége, a különfoglalkozások és a specialitás. Az önkormányzati óvodák nyílt napjai rendre áprilisban vannak, május elején kell jelentkezni a kiszemelt intézménybe, nyár elôtt kiderül, kit hova vettek fel. A magánóvodákba általában egész évben van felvétel, de jellemzôen náluk is tavasszal érdeklôdnek a legtöbben, ôszi kezdést választva. Magán- és alapítványi óvodát azok a szülôk választanak, akiknek valamilyen speciális igényük van gyermekük korai nevelésével kapcsolatosan. Vagy egyegy speciális nevelési módszer, elv vagy hitvallás elkötelezettjei, vagy olyan többletfejlesztésre van igényük, amely az önkormányzati óvodában nem elérhetô mondta az IPM-nek Niedermüller Anna oktatási szakértô, a Van másik iskola! és az Oviparádé nevû, alternatív, magán- és alapítványi intézményeket évrôl évre felvonultató kiállítások szervezôje. Ilyen szolgáltatás lehet jellegzetesen a nyelvi képzés, sport, mûvészeti nevelés, differenciált vagy integrált nevelés, egyéni fejlesztések, speciális pedagógiai programok, vagy akár a specializált étkezés is. Szempont lehet még a felszereltség és az infrastrukturális környezet. Természetesen vannak olyan családok is, amelyek kényszermegoldásként választják a magánovit, mert az önkormányzati intézményben nincs A felmérésrôl Míg a felsôoktatási intézményeket és középiskolákat évrôl évre több szempontból is mérik, több intézmény és folyóirat rangsorolja, addig a kisebb korosztály számára nincs áttekintés a szülôk részére, hogy milyen szempontok szerint és milyen kínálatból lehet választani. A Jövô Iskolája Programiroda Kft. által megrendelt felmérésben az összeállított kérdôív mérte a fôvárosi magánóvodák és családi napközik felszereltségét, ellátottságát, azokat a napi helyzeteket, amelyekkel a gyermek találkozik (étkezéssel kapcsolatos jellemzôk, testneveléssel és tágabban a mozgással, szabadban töltött idôvel összefüggô jellemzôk). Kitért továbbá azokra a nevelési elvekre és szempontokra, amelyek objektíven mérhetôek (milyen típusú nevelésre van mód az óvodában vagy családi napköziben); és rákérdezett azokra a fôleg technikai jellemzôkre is, melyek egy szülô mindennapjait is befolyásolhatják (tandíj kérdése, nyitva tartás). Az adatfelvétel 2012 novembere és 2013 januárja között 48 magánóvodában és 58 családi napköziben zajlott, az intézményvezetôk válaszai alapján. (Összesen 120 magánóvodát és 160 családi napközit kerestek meg.) elegendô férôhely tette hozzá a szakértô. Két jellemzô irány alakult ki az alapítványi fenntartásban mûködô intézményeknél: az egyiknél nem ígérnek mást, csak hogy a gyermek nyugodt, kellemes környezetben, jó pedagógusokkal játszik 3 és 6-7 éves kora között; a másiknál túltengnek a különórák. Az önkormányzati óvodáknál jellemzô fôvel szemben a magánintézmények általában feleekkora gyereklétszámmal mûködnek, s rájuk ugyanúgy 2-3 pedagógus, illetve dadus, gondozó jut. A törvény által eddig elvárt fejenkénti 3 négyzetméter alap a fizetôs helyeken, míg az államiakban egy nemrég bevezetett módosítás szerint ezentúl elég lesz a 2 négyzetméter/fô. (Mivel a gyakorlatban eddig is inkább ez utóbbit tartották, félô, hogy a jövôben a nagyobb igényt úgy próbálják majd kielégíteni, hogy egy csoportszobába több óvodást helyeznek el.) Elônyt jelent a nagy udvar, a természet közelsége, a sok levegôztetés, valamint az ételek minôsége és az, hol mennyire tolerálják az egyéni kéréseket, allergiákat. A legtöbb magánoviban már a havi díjban többféle szolgáltatás benne van: jellemzôen a mindennapi torna, az angol nyelv megjelenése, bizonyos egyéni fejlesztések, programok; a választható csomagban pedig számtalan sport- és mûvészeti lehetôség bukkan fel. A szülôk odavannak azért, ha az iskolára való Fotók: Getty Images

3 felkészítést leveszik a vállukról, ezért a legtöbb oviban nagyon komolyan veszik az iskola elôtti évben a nagycsoportosok felkészítését; és adott esetben örülnek annak is, ha a lurkóknak nem kell 6 évesen iskolába menniük, hanem számukra ideális környezetben, de nem unatkozva maradhatnak még óvodások, akár egy nagycsoport utáni iskola-elôkészítôs csapatban. Az új köznevelési törvény értelmében ugyanis változik az iskolakezdés életkora is tól annak a gyereknek, aki május 31-ig betölti a 6. életévét, iskolába kell mennie. Ez alól ôt most már nem a szülô, hanem kizárólag az óvoda vezetôje mentesítheti, igény szerint nevelési tanácsadó bevonásával. (Az elôzô szabályozás értelmében a nyári gyerekeknek nem kellett szeptemberben kezdeniük, s akár plusz egy évig, 7 éves korukig is maradhattak oviban. A statisztikai adatok szerint ezt meg is tették: az elmúlt 5 évben 70 százalékban 7 évesen kezdték a gyerekek az elsô osztályt.) A változtatás népszerûbbé teheti a magánóvodákat, ahol a fenntartóknak nem érdekük, hogy az új jelentkezôk miatt minél hamarabb felszabaduljanak férôhelyek. Ráadásul 2014 szeptemberétôl életbe lép egy másik új szabály, miszerint az eddigi 5 év helyett már 3 éves kortól lesz kötelezô az óvoda, ami jócskán felduzzasztja majd a beiratkozni kívánók létszámát. A magánóvodák havi díjai 90 ezer forintról indulnak, az általunk megkeresett intézményeknél 120 ezer forint fölé nem mentek; de léteznek helyek, ahol több százezer forintot is elkérnek havonta. Általában mindenhol van minimális testvérkedvezmény; és a legtöbb helyen nem kötelezô a hét minden napján, illetve egész nap menni, amivel csökkenthetôk a költségek. Kisebb-nagyobb nyári szünet mindenhol van, de a férôhely tartására ekkor is kell fenntartási díjat fizetni. Zömében már 2,5 éves kortól felveszik a jelentkezôket, ami 2014-ig még szintén versenyelôny, mert a túlzsúfolt állami ovikba most csak 5 éves kortól kötelesek felvenni a gyereket, ha nincs hely, vagy ha az anyuka otthon van kisebb gyerekkel. A magánóvodák szinte mindegyike gondol a kisebb, bölcsôdés korosztályra is. Vannak helyek, ahol külön bölcsis csoportok indulnak, de elterjedt nagyon a játszóházi forma, ahova kötetlenül, akár néhány órára is beadhatja gyermekét a szülô. A 1,5-3 éves korosztály számára egyre több családi napközi is nyílik. Ez a forma leginkább egy sokgyermekes családmodellhez hasonlít, ahol két gondozóra legfeljebb 7 gyerek jut, és jellemzôen lakásban, családi házban mûködik. A magán- és alapítványi kezdeményezések egyértelmûen Budapestre koncentrálódnak. Vidéki létük nagy eltéréseket mutat, és szorosan összefügg az adott térség önkormányzati óvodai ellátottságával. Így Pest megyében jellemzôen sok van belôlük, ahol a városból kiköltözô családok arányát nem követi megfelelô ütemben az óvodai fejlesztés. Fotó: Getty Images

4 AZ ÖT LEGJOBB FÔVÁROSI MAGÁNÓVODA Busy Bee Szorgos Méhecskék angol-magyar óvoda Felszereltség, egészséges életmód, mûvészeti nevelés és a szakembergárda tekintetében is a legjobbak között van a magánóvodák rangsorában az elsô helyezett. A rendszerváltás évében alakult intézmény fô profilja az angol nyelvi képzés. Az óvodában a mindennapi kommunikáció angolul zajlik, de naponta van foglalkozás magyar nyelven is, az 5 évesnél idôsebbek magyar nyelvi készségeit pedig iskola-elôkészítô foglalkozás keretében fejlesztik. A Normafánál található, hatalmas kerttel rendelkezô óvodába 30%-nyi külföldi vagy vegyes házasságból született gyermek jár; s igény esetén háztól házig is szállítják ôket. Az óvodai csoportok mellett a kisebbeket játszóházzal, családi napközivel várják; illetve külön fejlesztôházuk is van. Nyáron a hozzájuk járókat, de külsôs gyerekeket is várnak a heti turnusokban induló angol nyelvi táborukba, ami akár próba is lehet az érdeklôdô családoknak. Alapítás éve: 1989 Csoportok száma: 3 óvodai, 1 játszóházi csoport (1,5-3 éves korig) Csoportlétszám: 8-14 fô Korosztály: 2-7 év Extra: sok külföldi gyerek; angol nyelvi kommunikáció; sok mozgás; ábrázoló kifejezés fejlesztése Pluszszolgáltatások (egy részük benne van a havi díjban): mûvészetek (zongora, ábrázolás, sakk), mozgás (úszás, dzsúdó, néptánc, balett, zumba, síelés, korcsolya, szenzomotoros torna, jóga) Ár: ezer Ft/hó (attól függ, hogy a gyermek fél vagy egész napot jár, és hetente hány napon) Túljelentkezés: nincs Kihasználtság: 80% Nevelési elv: projektalapú és kooperatív oktatás Honlap: Micimackó Kuckója Winnie the Pooh magyar-angol alapítványi óvoda Náluk nincs nyelvi oktatás, az angolt úgy sajátítják el, hogy egész nap hallják, fordítás nélkül. Tudatosítás a foglalkozásokon, de inkább játékos tevékenység segítségével (magyarul is). Két nôi és egy férfi óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel, munkájukat egy szakképzett dajka asszisztens segíti. A 12. kerületi intézmény egy önálló villában, két kertrésszel, a fogaskerekû vonalán, a szmoghatár felett mûködik egy vegyes csoporttal. Ezt a csoportot a tevékenységnek és a korosztálynak megfelelôen két-három mikrocsoportra bontják. Így egy pedagógus 6-8 gyerekkel foglalkozik. Nevelési elvüket többféle módszerbôl állítják össze, azokat az elemeket ötvözik saját nevelési programjukkal, amelyeket a pedagógus a legmegfelelôbbnek talál a gyermek személyiségének fejlesztésére (Montessori-, Kovács-módszer, pozitív fegyelmezés, Gordon-féle technikák). Alapítás éve: 2000 Csoportok száma: 1 Csoportlétszám: fô Korosztály: 2,5-7 év Extra: 1,5-4 éves korig játszóház délelôtt hetente egyszer; választható sportok (dzsúdó, sakk, síelés, úszás) Pluszszolgáltatások (ami az árban benne van): néptánc, ének-zene oktatás Kodály-módszerrel, egyéni fejlesztés, iskola-elôkészítés, speciális labdásléggömbös torna (Kovács-módszer), kulturális programok Ár: 115 ezer Ft/hó/fô (testvéreknek kedvezmény) Túljelentkezés: nincs Kihasználtság: 70% Honlap: IPM május 39

5 Kuckó Magánóvoda A játékot, a fejlesztést és az egészséges életre való nevelést folyamatosan szem elôtt tartja a Zugló kertvárosi részén mûködô magánóvoda, de ezek mellett külön hangsúlyt helyez a nagyobb gyermekek iskolai elôkészítésére. Az óvoda alapítójának az a tapasztalata, hogy a hozzájuk forduló szülôk elsôsorban arra vágynak, hogy csemetéik magabiztosan kezdjék az iskolát; s a lehetô legjobb helyre vegyék fel ôket. A már nagycsoportot is kijárt, de iskolába még nem menô gyermekek számára külön tízfôs iskola-elôkészítô csoport is van. Ott is, de más csoportokban is rendszeres az angol nyelv tanítása. Elôny, hogy nyáron csak két, télen egy hétre zárnak be. Alapítás éve: 2000 Csoportok száma: 4 Csoportlétszám: 15 fô Korosztály: 2,5 7 év Extra: reformkonyha; hatalmas udvar, választható sportok (gyerekjóga, dzsúdó, néptánc) Pluszszolgáltatások (ami az árban benne van): angol nyelv, úszás, korcsolya, drámajáték, tartásjavító torna, logopédia Ár: 95 ezer ft/hó/fô Túljelentkezés: van Kihasználtság: 100% Nevelési elv: kiegyensúlyozott, boldog gyermek nevelése; nagy hangsúly az iskolaelôkészítésen és a nyelvi képzésen Honlap: Angol nyelven zajlik az élet a 12. kerületi magánóvodában, ahol egy bölcsôdés csoport is van azok számára, akik szeretnék, hogy gyermekük az iskola megkezdése elôtt egy másik nyelvet is megtanuljon százalék a kétnyelvû családok gyermekeinek aránya, s ezzel az alkalmazkodást, a nyitottságot is tanulják az oda járók. A nagy és külön tornaterem mellett biciklis tanpálya is van a telken, a csoportszobák pedig négyzetméteresek. A természet megismerése mellett fejlesztik a gyermekek kreativitását, megtanítják ôket használni a számítógépet; számtalan sportolási és mûvészeti lehetôséget kínálnak nekik. Alapítás éve: 1999 Csoportok száma: 5 óvodai, 1 bölcsôdei csoport Csoportlétszám: fô Korosztály: 1,5 7 év Extra: külön tornaterem, biciklis tanpálya, nyári táborok Plusz szolgáltatások (ami az árban benne van): jóga, pónilovaglás, magyaróra, sakk, úszás, síelés Ár: euró/hó (részidôs lehetôségek) Túljelentkezés: van (egyes korosztályoknál) Kihasználtság: 90% Nevelési elv: egyénre szabott fejlesztés, angolszász nemzetközi tanterv Honlap: május IPM

6 Fotó: Getty Images Cseperedô Óvoda A test, a lélek és a szellem együttes fejlesztése lebeg a Cseperedô Óvoda vezetôjének szeme elôtt. Az óvodában helyben sütik a kenyeret, és igyekeznek, hogy bioételek kerüljenek csak a tányérra, valamint sok nyers zöldséget és gyümölcsöt kapnak a gyerekek. Az erdô közelségét kihasználva rengeteget vannak a levegôn, kirándulnak az óvoda környékén, bicikliznek a kertben. Thomas Gordon amerikai pszichológus módszerét (amely az erôszakmentes kommunikációra épül) használva gondozzák a gyermekek lelkivilágát, megtanítják ôket arra, hogy a saját érzéseiket bátran osszák meg másokkal. Ötleteikkel kreatívan alakítják a csoport életét. Holisztikus szemlélettel vezetik be ôket a környezetismeret, a matematika, a zene, az irodalom, a képzômûvészet egymást átható világába. Problémamegoldó képességüket projektszemléletben fejlesztik. A csillebérci intézménybe igény esetén ovibuszokat is indítanak. Alapítás éve: 2003 Csoportok száma: 1 (+ egy játszóházi csoport a 2-3 éveseknek) Csoportlétszám: fô Korosztály: 2 7 év Extra: fakultatív sportolási lehetôségek Pluszszolgáltatások (ami az árban benne van): csecsemôreflexek vizsgálása, iskola-elôkészítô programsorozat, logopédia, fejlesztôpedagógia, pszichodráma Ár: 89 ezer Ft/hó/ fô (több gyerek után kedvezmény, részidôs bejárás) Túljelentkezés: nem jellemzô Kihasználtság: 100% Nevelési elv: a gyerekek személyiségéhez alkalmazkodó tudatos és odafigyelô nevelés Honlap: A LEGJOBB CSALÁDI NAPKÖZI Csanoda Családi Napközi és Játszóház Maga fôzi az ételeket a családi napközibe járó gyerekeknek a legjobbnak választott Csanoda alapító-vezetôje, aki külön figyel a minôségi alapanyagokra, s akár kérésre is fôz neveltjeinek. A pesterzsébeti családi ház alsó szintjén mûködô vállalkozásban ketten foglalkoznak a 7 gyerekkel, harmadik társuk akkor segít, ha a játszóházban is van betérô vendég. A pedagógiát végzett vezetô a Montessori-módszer egyes elemeit alkalmazza a hozzá járóknál, és külön figyel a tehetséggondozásra, mert gyakorló anyaként azt tapasztalta, nincs könnyû dolguk az igazán tehetséges gyerekeknek, ha fejlôdni szeretnének. A mindennapi levegôzés mellett gyakran járnak báb- és babaszínházba a gyerekekkel. Alapítás éve: 2009 Csoportok száma: 1 (+ igény szerint játszóház) Csoportlétszám: 7 fô (játszóházban +2-3 fô) Korosztály: 1,5 4,5 év Extra: házi koszt Pluszszolgáltatások (ami benne van az árban): mindennapos torna, angol nyelvi játék, mondókázás Ár: 54 ezer Ft/hó/fô (lehet kevesebb fél nap, illetve kevesebb nap esetén a héten; a játszóház díja: 1000 Ft/óra) Túljelentkezés: nincs Kihasználtság: 100% Nevelési elv: Montessori-foglalkozások Honlap: IPM május 41

7 KATEGÓRIAGYÔZTESEK (ezeknél a listáknál nincs rangsor, a legjobb helyek ábécésorrendben szerepelnek) A legjobban felszerelt óvodák Hol mennyi a játék, a könyv, a fejlesztôeszköz, a hangszer vagy a mûvészeti nevelést segítô kellék vagy az udvaron lévô játék, illetve sportszer? Busy Bee Szorgos Méhecskék Óvoda CHINOIN Napközi Otthonos Óvoda Kuckó Magánóvoda Micimackó Kuckója Magánóvoda Úszó Pingvin Óvoda A legegészségesebb óvodák Vizsgált területek: étrend, a mindennapi mozgás mennyisége, a szabad levegôn töltött idô, a sportolási lehetôségek, egészségügyi szûrések, gyermekorvos jelenléte. Bukfenc Óvoda Busy Bee Szorgos Méhecskék Óvoda Dimenzió Óvoda Egérkirály Mûvészeti Óvoda Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium A legjobb nyelvismereti képzést nyújtó óvodák Fô szempontok: az idegen anyanyelvû óvodapedagógusok aránya, a kis csoportos nyelvtanulás lehetôsége és az idegen nyelvi könyvállomány nagysága. English Garden Pre-school Angol Kert Nemzetközi Óvoda Greater Grace Nemzetközi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Micimackó Kuckója Magánóvoda Superkids Óvoda Under the Rainbow Preschool and Kindergarten Angol Nyelvû Óvoda A legjobb mûvészeti nevelést adó óvodák Hol mennyi a mûvészeti segédeszköz (festék, gyurma, rajzlap); a hangszer; a külsô és a belsô szervezésû kulturális program? Kuckó Magánóvoda Micimackó Kuckója Magánóvoda Nagyhalacska Óvoda Superkids Óvoda Újalma Óvoda május IPM

8 Fotó: Getty Images A legátfogóbb nevelési programmal rendelkezô óvoda Ezeken a helyeken egyszerre van lehetôség nemzeti etnikai kisebbségi nevelésre, integrált nevelésre, valamint vannak speciális fejlesztô szolgáltatások. Pluszpontot jelentett a differenciált nevelés; hogy van-e célzott iskolai elôkészítés az óvodában, illetve hogy foglalkoznak-e tanulási zavarok feltérképezésével, korrekciójával. Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Gyermekház Montessori Óvoda Kovács Zoltán Alapítványi Óvoda és Kollégium Superkids Óvoda SEK BUDAPEST Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium A legtöbb szabad játékkal nevelô óvoda A szabad játék és a kötött foglalkozások aránya alapján készült a lista. Bambi Óvoda Egérkirály Mûvészeti Óvoda Eszterlánc Magyar Angol Montessori Óvoda Ficánka Családi Óvoda és Napközi Manófalva Waldorf Óvoda A legtöbb kötött játékkal nevelô óvoda A kötött foglalkozás aránya alapján készült listán olyan magánóvodák szerepelnek, amelyek erôsen specializált képzést kínálnak. English Garden Pre-school Angol Kert Nemzetközi Óvoda Kisközösség Óvoda Nagyhalacska Óvoda Német Nemzetiségû Óvoda Spartacus SC Vízimanók Alapítványi Óvodája Újalma Óvoda Úszó Pingvin Óvoda A legjobb szakember-ellátottsággal rendelkezô óvoda Hány gyermek jut egy óvodapedagógusra? Vannak-e idegen nyelven (is) beszélô pedagógusok; külsô szakértôk (logopédus, gyógypedagógus, pszichológus) a gyermekek vizsgálatára, fejlesztésére? Milyen gyakran jön a gyermekorvos? Busy Bee Szorgos Méhecskék Óvoda CHINOIN Napközi Otthonos Óvoda Csip-Csup Csodák Magánóvoda Micimackó Kuckója Magánóvoda SEK BUDAPEST Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Úszó Pingvin Óvoda IPM május 43

Óvoda a Határon Körkép az alapítványi- és magánóvodák, valamint a családi napközik életéből

Óvoda a Határon Körkép az alapítványi- és magánóvodák, valamint a családi napközik életéből Óvoda a Határon Körkép az alapítványi- és magánóvodák, valamint a családi napközik életéből Az öregek azt mondják, kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond. De valljuk be, nagy fejtörést okoz számunkra

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében

Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében dr. Erdei Ildikó 2012. április 13. Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a Kárpát-medence szórványvidékein Az előadás felépítése: Temes megye - szórványrégió

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Tehetséggondozás, személyiségfejlesztés. Nyugodt légkör, barátságos környezet. programok Népi hagyományok megismerése

Tehetséggondozás, személyiségfejlesztés. Nyugodt légkör, barátságos környezet. programok Népi hagyományok megismerése Mottó: Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs. /Berzsenyi Dániel/ Az iskolaválasztás a családok számára fontos, felelősségteljes döntés, amely meghatározza a gyermek további fejlődését. E fontos

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához végzettség szintje szakképzettség tanított tantárgy 14 főiskola tanító alsó tagozat 10 főiskola

Részletesebben

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A jogszabály mai napon (2015.IV.29.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 10.

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

G51.. számú előterjesztés

G51.. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere G51.. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a családi napközikkel kötött ellátási szerződések felülvizsgálatáról

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Akkreditált Babysitter / Bébiszitter, Au pair, Gyermekfelügyelő tanfolyamok

Akkreditált Babysitter / Bébiszitter, Au pair, Gyermekfelügyelő tanfolyamok Akkreditált Babysitter / Bébiszitter, Au pair, Gyermekfelügyelő tanfolyamok Akkreditációs lajstromszám: PL-7507 A babysitter tanfolyam segít abban, hogy képes légy a gyermek szükségleteit teljes mértékben

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 15. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok

Részletesebben

Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló. 2011-2012-es nevelési év működéséről

Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló. 2011-2012-es nevelési év működéséről Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Beszámoló 2011-2012-es nevelési év működéséről Kt. 24. 1. Óvoda: Az

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve Közös alapozó ismeretek (35 kredit) Társadalomtudomány CTNTFILO Filozófiai gondolkodás története 2 koll. 2/0 CTNTSZAIO Szociológiai alapismeretek 2 koll. 2/0 CTNTMTAO Mai magyar társadalom 2 koll. 1/1

Részletesebben

6. A tevékenység gyakorisága 2 Nagyecsed, Mérk,Fábiánháza, Nyírcsaholy,Győrtelek,Ököritófülpös, Hodász heti 2 alkalommal

6. A tevékenység gyakorisága 2 Nagyecsed, Mérk,Fábiánháza, Nyírcsaholy,Győrtelek,Ököritófülpös, Hodász heti 2 alkalommal . A tevékenység megnevezése Ovi-suli program A tevékenység sorszáma és elnevezése (összhangban a pályázati útmutató C pontjával) 2. A tevékenység időtartama (hónap) 20 hónap 3. A tevékenység kezdetének

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető!

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Intézményvezető! A TÁMOP- 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívás keretében lehetőség van innovatív oktatási programok megvalósításra, a programok megvalósításához

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

A Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola közzétételi listája a 2014/15-ös nevelési évre, illetve tanévre

A Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola közzétételi listája a 2014/15-ös nevelési évre, illetve tanévre A Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola közzétételi listája a 2014/15-ös nevelési évre, illetve tanévre Az intézmény neve: Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Kódszámok: Közép-Magyarországi Régió: TÁMOP-3.1.11-12/1 Konvergencia régiók: TÁMOP-3.1.11-12/2 Az Óvodafejlesztés című uniós pályázat alapvető célja A TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

Megújulunk! www.makoiiskola.hu. Új tagozatok indítása: Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Dráma tagozat

Megújulunk! www.makoiiskola.hu. Új tagozatok indítása: Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Dráma tagozat Megújulunk! www.makoiiskola.hu Új tagozatok indítása: Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Dráma tagozat Informatika tagozat Sporttagozat (úszás) Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Akkordikus zenei tanszak

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Akkreditált és Okleveles Babysitter / Bébiszitter, Au pair, Gyermekfelügyelő tanfolyamok

Akkreditált és Okleveles Babysitter / Bébiszitter, Au pair, Gyermekfelügyelő tanfolyamok Akkreditált és Okleveles Babysitter / Bébiszitter, Au pair, Gyermekfelügyelő tanfolyamok Akkreditációs lajstromszám: PL-7507 Akkreditált vagy normál tanfolyam? Ha nem tudod, melyiket válaszd, olvasd el

Részletesebben

SZAKFELADATOK SZERINTI INTÉZMÉNY BEMUTATÁS 2004 2004-2005-ös tanév eleji adatok

SZAKFELADATOK SZERINTI INTÉZMÉNY BEMUTATÁS 2004 2004-2005-ös tanév eleji adatok BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA ÉS GYERMEKOTTHONA ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA 7300 Komló, Tompa M. u. 14. Tel.:72 481 217 (iskola), 72 483 245 (kollégium), Fax: 72

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Kiskőrösi Batthyány úti óvoda prevenciós tevékenységei Weinhardt Krisztina Óvónő, Egészségnevelési munkaközösség-vezető Rólunk: 7 csoportos

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-570/203 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 203/204. nevelési évben indítható

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Sugár u. 7. - székhely intézmény IDŐPONT 2012. 08. 31. A pályázatban résztvevő óvodai csoport ebben a nevelési évben is beépítette

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

KEKSZ PROGRAM SZABÁLYZAT

KEKSZ PROGRAM SZABÁLYZAT A KEKSz Program célja KEKSZ PROGRAM SZABÁLYZAT 1. Olyan - a szűken vett tanuláson kívüli - tevékenységek szervezése és rendszerezése, amelyek az iskola diákjainak fejlődését, szociális érzékenységét, és

Részletesebben

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni News From Aon Médakapcsolatok: Hering Orsolya orsolya.hering@hewitt.com 06-20-978-5080 Azonnal közölhető Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL, AZ EURÓPA TERV KERETÉBEN VALÓSULT MEG.

A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL, AZ EURÓPA TERV KERETÉBEN VALÓSULT MEG. PÁLYÁZATI PROJEKT BEMUTATÁSA A 2004 õszén benyújtott és 2005 júniusában nyertesnek ítélt pályázat az Európai Unió által támogatott Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett 4.2.1.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

23. (1). b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

23. (1). b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma A Povolny Ferenc Szakképző Iskola közzétételi listája a Nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján 23. (1). A nevelési-oktatási intézményi közzétételi

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

A gyermekek mindegyike egy-egy csodás világ.

A gyermekek mindegyike egy-egy csodás világ. ÉFOÉSZ interjú A gyermekek mindegyike egy-egy csodás világ. Interjú Farkasné Gönczi Ritával a Szivárványország Napközi Otthon új szakmai vezetőjével Lévai Eszter Ahhoz, hogy igazán megismerhessük egy működő

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS 2008. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS 2008. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2008. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2008. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Tóth József Ikt.sz.: 123/2014 polgármester részére

Tóth József Ikt.sz.: 123/2014 polgármester részére Polgár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090. Polgár, Bessenyei u. 4-5. Tel.: 52/ 573-153 email: napovi@napovi.t-online.hu Tárgy: 2014/2015-ös nevelési év előkészítése

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben