SZMR melléklet száma: I. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZMR melléklet száma: I. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZMR melléklet száma: I. Cím: KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: től Az évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről c. többször módosított jogszabályban foglaltak szerint: "57. (3) A könyvtárhasználó által igénybe vehető szolgáltatások körét, az igénybevétel módját és a díjak mértékét a könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza, melyet a könyvtárhasználó köteles betartani. (4) A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását. 58. (1) A könyvtárhasználati szabályzatot nyilvánosságra kell hozni. (2) A dokumentumok, illetőleg mások könyvtárhasználati jogának védelme érdekében a könyvtárhasználat részletes feltételeit a használati szabályzat állapítja meg." Tartalom Preambulum ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A könyvtár gyűjteménye Alapadatok Intézményadatok Nyilvánosság, nyitva tartás, szolgáltatási rend ÁLTALÁNOS KÖNYVTÁR LÁTOGATÁSI SZABÁLYOK KÖNYVTÁRI TAGSÁG LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI A könyvtár tagsági köre Beiratkozás Beiratkozás adminisztratív feltételei, szükséges okmányok Tagsági feltételek megváltozása, a tagság megszűnése SZOLGÁLTATÁSOK Beiratkozás nélkül igénybe vehető térítésmentes alapszolgáltatások Tagsággal igénybe vehető szolgáltatások Egyéb, térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások Napijeggyel igénybe vehető szolgáltatások Térítéses szolgáltatások Olvasószolgálat A helyben történő használat általános szabályai Szakdolgozat-betekintés rendje... 9

2 Hangzó- és számítógépes dokumentumok helyben használata A kölcsönzés általános szabályai Általános szabályok Az olvasójegy használata Kölcsönzési feltételek dokumentum- és eszközcsoportonként Kölcsönzés hosszabbítása Előjegyzés INFORMATIKAI ESZKÖZHASZNÁLATI SZABÁLYOK EGYÉB RENDELKEZÉSEK Kártérítés Kölcsönzési késedelem Késedelmes olvasó felszólítása Késedelmi díj megfizetése Elveszett dokumentum megtérítése Fizetési meghagyás és polgári peres eljárás Késedelmi díj elengedése Panaszkezelés Mellékletek M1. Személyi Adatlap M2. Tagsági Nyilatkozat (adatlap hátoldal) M3. Jegyzetek Preambulum Ez a szabályzat a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Könyvtára (továbbiakban: könyvtár) Ptk. szerinti általános szerződési feltételeit tartalmazza. Érvényes minden olyan személyre, aki a könyvtárat helyben- vagy kölcsönszolgáltatásai igénybevétele céljából felkeresi (könyvtárhasználó). A könyvtár szabályainak részletes megismeréséért a könyvtárhasználó felelős, ismeretük hiánya a kötelezettségek teljesítése alól nem mentesít. A hatályos, részletes szabályzat a könyvtárban kifüggesztve, illetve az interneten a könyvtár honlapján olvasható, letölthető, arról bárki saját költségén másolatot készíthet. A könyvtárba történő beiratkozáskor a könyvtárhasználó Ptk. szerinti szerződéses viszonyba lép a szolgáltatóval és a számára biztosított szolgáltatások igénybevétele során a használati szabályok betartására és meghatározott esetekben térítésre (beiratkozási díj és/vagy tételes szolgáltatási díj megfizetésére), illetve kártérítésre (késedelmi díj, felszólítási díj, olvasójegy elvesztés miatti pótlása, dokumentum-kártérítés megrongálódás vagy elvesztés esetén) kötelezett. A felhasználók számára a könyvtár használatának rendjére vonatkozóan az alábbi felvilágosítást nyújtja, melynek tartalmát a beiratkozott olvasók a Tagsági Nyilatkozat aláírásával tudomásul veszik, vállalva a feltételek elfogadását és pontos megtartását. 2

3 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1. A könyvtár gyűjteménye A könyvtár főként magyar nyelvű, a karon folyó képzések és kutatások folyamatában közvetlenül (pl. az intézmény oktatási tevékenysége során használt tankönyveket, jegyzeteket), továbbá közvetetten használható dokumentumokat gyarapít A gyűjtemény a mindenkori kari képzési profilnak megfelelően alakított, jelenleg a közgazdaságtanra és tudományági kapcsolataira (a gazdasági tevékenység pénzügyi, számviteli, szervezéselméleti, jogi vonatkozásaira stb.) alapozott. Ezen túl a karon benyújtott diplomamunkák kutathatósága, aktuális folyóiratok és megőrzött folyóirat-évfolyamok, továbbá saját előfizetésű számítógépes adatbázisok, valamint az interneten hozzáférhető források fokozzák a használati értékét A gyűjteményben hozzáférhető művek példányszáma a szolgálandó közösség használatban érintett tagjainak változó létszámához igazodik. Különösen figyelembe vett a tanulócsoportok létszáma a tansegédletekkel történő ellátás során Alapadatok Intézményadatok A könyvtár hivatalos, teljes neve: Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Könyvtára A könyvtár fenntartója: Budapesti Gazdasági Főiskola A könyvtár alapítási éve: A könyvtár postacíme: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A. (Postafiók: 67.) A könyvtár honlapcíme: A könyvtár címe: A könyvtár központi telefonszáma: (Olvasószolgálat - Kölcsönzés) A könyvtár közvetlen irányítását a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (továbbiakban: Kar) látja el Nyilvánosság, nyitva tartás, szolgáltatási rend A Kar könyvtára nyilvános felsőoktatási könyvtár és gazdasági szakkönyvtár. A nyilvános könyvtárak jegyzékére vétel időpontja: A könyvtár nyitvatartási rendje szorgalmi időszakban, valamint vizsgaidőszakban és tanszünetben eltérő A könyvtár szorgalmi időszakban (tanítási napokon és a negyedéves zárthelyi dolgozatok teljesítésének idején) hétfőn, kedden és szerdán 8.30 és között, csütörtökön 8.30 és között, pénteken 8.30 és között tart nyitva. A könyvtár hétfőn, kedden és szerdán és között és pénteken és között a szolgáltatást egy fő ügyeletes munkatárssal látja el A könyvtár vizsgaidőszakban és tanszünetben (félév végi vizsgák idején, valamint az őszi, tavaszi és nyári tanszünetben, továbbá azokon a napokon, melyekre a fenntartó intézmény vezetése tanszünetet hirdet) hétfőn, kedden és szerdán 8.30 és között, csütörtökön 8.30 és között, pénteken 8.30 és között tart nyitva A könyvtár szombaton és vasárnap zárva tart Eltérés a meghirdetett nyitvatartási időtől esetenként - a kar oktatási és kulturális életének megfelelően, a Dékán rendelkezése alapján - előfordulhat. A nyitva tartás változásait a könyvtár a honlapján elektronikusan, továbbá bejáratán nyomtatott formában teszi közzé. 3

4 2. ÁLTALÁNOS KÖNYVTÁR LÁTOGATÁSI SZABÁLYOK 2.1. A könyvtári önkiszolgáló ruhatár használata kötelező. A könyvtárhasználat megkezdése előtt a kabátokat, táskákat a ruhatárban el kell helyezni. A ruhatárban elhelyezett tárgyakért a könyvtár felelősséget nem vállal, zárható ruhatári rekeszek használata biztosított. A ruhatárban nem helyezhetők el olyan dolgok, melynek személyek vagy a létesítmény biztonságát veszélyeztetik (pl. fokozottan tűzveszélyes anyagok). A ruhatárat a könyvtár nyitva tartási idejében lehet igénybe venni A könyvtár forgalmi tereibe történő belépéskor a beiratkozott olvasóknak érvényes olvasójegyüket a bejárattal szemben található olvasószolgálati ellenőrzési pontnál a beléptetés gépi regisztrálása céljából át kell adniuk, a látogatóknak ugyanitt be kell jelentkezniük. A könyvtár jogosult az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő látogatók természetes személyazonosító és lakcím adatait statisztikai célból regisztrálni. [Jogszabály hivatkozás: évi CXL. törvény 57. (1)] 2.3. A könyvtár látogatása során elvárt a társadalmi együttélési, viselkedési normák betartása, különösen: - a csendes, más felhasználókat nem zavaró magatartás, ideértve a mobil kommunikációs eszközök csendes hívásjelzésre állítását (pl. rezgő jelzés), - általában az étkezés mellőzése, de kisebb édesség (pl. csokoládé), valamint üdítőital, kávé fogyasztása az olvasóterem asztalainál a hosszabb tartózkodás alatt megengedett A könyvtár egész területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos A könyvtárba állatot behozni tilos, kivéve a fogyatékossággal élő személy által az egyenlő esélyű hozzáférésben, önálló életvitel elősegítésében alkalmazott - és e funkciójukról igazolással azonosítható - ún. segítő állatot A könyvtár a látogatható tereket vagyonvédelmi célból kamerával is megfigyeli, erről jól látható feliratokkal is tájékoztatja a látogatókat. 4

5 3. KÖNYVTÁRI TAGSÁG LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 3.1. A könyvtár tagsági köre A könyvtár - a hatályos jogi szabályozás keretei között - mindenki számára nyitott. Nem magyar állampolgár a tagsági nyilatkozat aláírásával feltétlenül hozzájárul, hogy könyvtárhasználati jogvita esetén a hatályos magyar jogot kell alkalmazni, valamint elfogadja a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát Beiratkozás A könyvtári tagokat megillető szolgáltatások igénybe vétele beiratkozáshoz kötött. A beiratkozás a tagi szolgáltatások igénybe vételére irányuló, Ptk. szerinti szerződéses jogviszonynak minősül a jelen szabályzatban meghirdetett általános szolgáltatási feltételek mellett A könyvtár használatának díjairól, díjkedvezményeiről jogszabály, főiskolai szabályzat továbbá dékáni utasítás rendelkezik a jelen szabályzatba építve A könyvtári beiratkozás a főiskolával munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók számára legalább egy szemeszter időtartamú jogviszony mellett a jogviszonyuk idejére; a kartól és jogelődeitől nyugállományba vonult személyek számára pedig holtig tartóan díjtalan A könyvtári beiratkozás díja a főiskolával hallgatói jogviszonyban állók számára 500 Ft egy naptári évre, melyet a Budapesti Gazdasági Főiskola Hallgatói Követelményrendszerének "Hallgatói térítések és juttatások szabályzata" határoz meg A szolgáltató nyilvános könyvtári státusának megfelelően és e státus fennállásának ideje alatt a további beiratkozási kedvezmények érvényesek: ingyenes beiratkozás: a 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek számára (1997. évi CXL. törvény 56. (6) bek.), a 16 éven aluliak esetében szülői vagy gondviselői kezességvállalást kér a könyvtár, könyvtárak, muzeális intézmények és levéltárak dolgozói számára - beosztásukra vonatkozó munkáltatói igazolásuk felmutatásával - (6/2001. Korm. r. 3. (1) és (2) bek.), a Kar és jogelőd intézményeinek nyugdíjasai számára, 50%-os kedvezmény: oktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók érvényes diákigazolványuk, vagy hivatalos iskolalátogatási igazolás felmutatásával (6/2001. Korm. r. 1. ) Az előző pontokban felsorolt kedvezményezettek közé nem sorolható felhasználó számára 2000 Ft az éves beiratkozási díj ( től) A könyvtárhasználó a beiratkozása napjától számított egy évig (a beiratkozás évfordulójáig) jogosult a beiratkozással igénybe vehető szolgáltatások használatára Amennyiben valamely könyvtárhasználó kedvezménye a beiratkozását követő egy éven belül bármikor megszűnik, jogosult a díjkedvezményes beiratkozási időszakot kitölteni. A főiskolával beiratkozáskor vagy újrairatkozáskor munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló jogviszonyban és hallgatói jogviszonyban állók a jogviszony megszűnését követően éves tagságuk végéig megtarthatják tagdíjkedvezményüket. (A munkavállalók kötelesek eleget tenni a BGF leszerelésre vonatkozó szabályzatának!) 5

6 3.3. Beiratkozás adminisztratív feltételei, szükséges okmányok A beiratkozáshoz a következő azonosító okmányok, igazolások bemutatása szükséges: fényképes, személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyi igazolvány vagy útlevél vagy gépjármű-vezetői engedély), továbbá magyar állampolgárok esetén a lakcímkártya. Nem magyar állampolgár beiratkozásához a honossága szerinti államban érvényes fényképes, személyi azonosító okmány vagy útlevél szükséges. A könyvtár az okmányokból a következő adatokat rögzíti: viselt név, születési név, születés időpontja és helye, anyja neve, lakóhely címe, tartózkodási hely címe, okmány azonosítója Beiratkozási díjkedvezményt igénybe vétele esetén szükséges a kedvezmény jogalapjának hitelt érdemlő igazolása (pl. tanulói, hallgatói jogviszony igazolására az érvényesített diákigazolvány). Diákigazolvány hiányában a hallgatói státus igazolására egyéb okmányként elfogadjuk a tanintézet által 30 napon belül kiállított hivatalos (aláírt és lebélyegzett) iskolalátogatási igazolást vagy a Neptun-rendszerben igazolt aktív félévet A beiratkozás érvényességéhez szükséges a Tagsági Nyilatkozat elfogadása és saját kezű aláírása a Személyi Adatlap hátoldalán. Az aláírás megtagadása esetén a könyvtár a kölcsönszolgáltatásokat nem biztosítja A beiratkozás érvényességéhez szükséges a beiratkozási díj megfizetése, amennyiben a tagság beiratkozási díjhoz kötött Az olvasóról a pont szerint nyilvántartott adatok változásának könyvtári bejelentése 15 napon belül kötelező, ennek elmulasztása következményeiért az olvasó felel. A könyvtár évente egy alkalommal, újrairatkozáskor kezdeményezi az adatfrissítést. 3.4 Tagsági feltételek megváltozása, a tagság megszűnése A beiratkozást követően a tagság évében keletkező, kedvezmény nem jogosít tagdíj visszatérítésre, illetve megszűnő kedvezmény nem vonja maga után tagdíjkülönbözet megfizettetését. A tagsági feltételek változását a könyvtár csak az olvasó új tagsági évének kezdetén, újrairatkozásakor vizsgálja és érvényesíti a tagdíjfizetés terén A könyvtári tagság megszűnik, ha a beiratkozási (kölcsönzési) év lejár és a felhasználó nem iratkozik be újra (a könyvtár a nyilvántartásokban az adatokat az utolsó tényleges használati időponttól számítva legfeljebb 3 évig őrzi meg), a könyvtári tag az általános szerződési feltételek elfogadására írásban tett nyilatkozata felmondásának megfelelő írásbeli nyilatkozatot intéz a könyvtárhoz, a könyvtári tag elhalálozik (ez utóbbi esetben a könyvtári tulajdont - amennyiben fellelhető - a törvényes örököstől követelheti a könyvtár) A tagság megszűnéséből nem következik a könyvtári követelések érvényesítéséről (pl. dokumentumok visszaszolgáltatása, megtérítése, díjhátralékok rendezése) vagy a könyvtári tulajdonhoz fűződő jogokról való lemondás. 6

7 4. SZOLGÁLTATÁSOK 4.1. Beiratkozás nélkül igénybe vehető térítésmentes alapszolgáltatások Minden könyvtárhasználót ingyenesen illetnek meg a következő alapszolgáltatások: a) a könyvtárlátogatás (belépés a könyvtár olvasók számára használatra bocsátott tereibe), b) a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben történő használata (a nyomtatott dokumentumok használata a szabadpolcos könyvkiválasztó térben és az olvasóteremben, továbbá a folyóiratolvasóban), c) az állományfeltáró eszközök (elektronikus katalógus) használata kizárólag az erre kijelölt számítógépeken, d) információ, felvilágosítás a könyvtár és a hazai könyvtári rendszer szolgáltatásairól A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználónak a pontban meghatározott adatait statisztikai célból regisztrálhatja Kizárólag az Karral jogviszonyban álló személyeknek biztosít a könyvtár térítésmentes kutatás-módszertani és csoportos könyvtárhasználati oktatást Tagsággal igénybe vehető szolgáltatások Díjmentes vagy fizetett tagsággal igénybe vehető szolgáltatások: a) szaktájékoztatás a gyűjtemény hatékony használatához, b) minden dokumentumtípus helyben történő használata, hozzáférhetővé tétele c) kölcsönzés: legfeljebb 5 dokumentum (fizikai egység) egyidejű kölcsönzése, d) könyvtárközi kölcsönzés (nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés csak a könyvtárra áthárított költség térítése mellett vehető igénybe), e) kölcsönzési előjegyzés a teljesítésre vonatkozó kiértesítés nélkül, f) bármely olvasói számítógép használata, hálózati online kutatás, helyben történő hanganyag-, CD-ROM- és internet-használat, g) önkiszolgáló digitalizálás (a vonatkozó szerezői jogi feltételek betartása mellett), h, e-book olvasó eszköz kölcsönzése, kizárólag a könyvtárat fenntartó karral jogviszonyban állók (hallgatók és munkatársak) számára Egyéb, térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások Napijeggyel igénybe vehető szolgáltatások Napijegy ( től: 300 Ft) váltásával igénybe vehető szolgáltatások a látogatók számára, akik nem kívánnak beiratkozni: a) szakdolgozatok olvasótermi helyben használata, b) bármely olvasói számítógép használata, hálózati online kutatás, helyben történő hanganyag-, CD-ROM- és internet-használat, c) eseti szakirodalmi tájékoztatás adott téma irodalmáról, d) önkiszolgáló digitalizálás Térítéses szolgáltatások Minden könyvtárhasználó számára térítésköteles szolgáltatások a következők: a) fénymásolás (egységáras), b) nyomtatás (egységáras), c) a megrendelő saját szerzőségű dokumentumainak digitalizálása (egységáras), d) digitális szöveg szerkesztése (egyedi árazással: a térítés a humán erőforrás idő- és szaktudás-igényétől, továbbá a felhasznált források költségeitől függ), e) kutatási szolgáltatások: témafigyelés, irodalomjegyzék, bibliográfia összeállítása, irodalomkutatás (egyedi árazással: a térítés a kutatás volumenétől, a humán erőforrás idő- és szaktudás-igényétől, továbbá a felhasznált források költségeitől függ), f) faxszolgáltatás (egységáras). 7

8 A mindenkor érvényes térítési díjakról a könyvtárban kifüggesztett és a honlapon közzétett tájékoztató olvasható Olvasószolgálat Az olvasószolgálati munkatársak feladatai szakosítottak, így egyes feladatokat elsősorban a kölcsönzők, vagy a szaktájékoztató munkatárs végez el Az olvasószolgálati munkatársak minden esetben a leginkább kompetens és a pillanatnyi feladatterhelés szerint a legoptimálisabb támogatást biztosító munkatárshoz irányítják a felhasználókat Kölcsönző munkatársak által biztosított szolgáltatások: általános tájékoztatás nyújtása a könyvtár szolgáltatásairól és a használat feltételeiről, beiratkozás adminisztrációja, kölcsönözhető dokumentumok és eszközök kiadása, visszavétele, hosszabbítási igények adminisztrációja, térítéses szolgáltatások ügyintézése (napijegy, beiratkozási díj, késedelmi díj, nyomtatás stb.), fénymásolás, nyomtatás, nyomtatott szakdolgozatok kiadása betekintésre és visszavétele, könyvtárközi kölcsönzés ügyintézése (kérésfelvétel, adminisztráció, kiadás - csak beiratkozott olvasóknak!) Szaktájékoztató által biztosított szolgáltatások: általános és szaktájékoztatás biztosítása, szöveg- és képdigitalizálás végzése az olvasó saját szerzőségű dokumentumairól, digitális szerkesztés, minden dokumentum helyben történő használatának támogatása, információk a könyvtári adathordozók, adatbázisok használatáról, a számítógépes katalógusok, adatbázisok használatának támogatása, nyomtatott szakdolgozatok kiadása betekintésre és visszavétele, a nyilvános számítógépes munkaállomások használatának támogatása Szolgáltatási kedvezmények érvényesítése (pozitív diszkrimináció) A főiskolával munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók pozitív diszkriminációban részesülhetnek a főiskola hatékony működtetésének, a tanári felkészülésnek és kutatómunkának, a dolgozók munkaköri tevékenysége színvonalas ellátásának alapvető intézményi érdekéből eredően. A pozitív megkülönböztetés megnyilvánulhat a munkaeszközként kölcsönzött dokumentumok határozatlan idejű lejáratában, az előjegyzési sorrendben történő előbbre sorolásban vagy a számítógép-használat elsőbbségében A főiskolával hallgatói jogviszonyban állók pozitív diszkriminációban részesülhetnek a főiskola hatékony működtetésének, a hallgatói felkészülésnek és kutatómunkának, a tanulmányi kötelezettségek színvonalas ellátásának alapvető intézményi érdekéből eredően. A pozitív megkülönböztetés megnyilvánulhat az előjegyzési sorrendben történő előbbre sorolásban vagy a regisztrációs időszakokban a hallgatók számítógép-használatának elsőbbségében A fogyatékkal élők az élethelyzetükből adódó hátrányok csökkentése érdekében pozitív diszkriminációban részesülhetnek, mely kiterjedhet egyébként nem biztosított szolgáltatás (pl. lakcímre postázás), díjkedvezmény vagy a szokásosnál hosszabb kölcsönzési idő igénybe vételében. 8

9 Egyes térítéses szolgáltatások a Karral munka- vagy hallgatói jogviszonyban álló felhasználók számára díjtalanok lehetnek. A könyvtár fenntartja a jogot, hogy finanszírozási lehetőségeitől függően a szolgáltatási kedvezményeket korlátozza vagy felfüggessze A könyvtár a könyvtárközi szolgáltatások keretében a használati szabályzatban foglaltaknál kedvezőbb feltételeket érvényesíthet a dokumentumot kérő könyvtár számára A helyben történő használat általános szabályai Szakdolgozat-betekintés rendje Nyomtatott szakdolgozatok A szakdolgozatokat kizárólag a támogatott kutatóhelyeken lehet használni betekintés céljából. Egyidejűleg öt szakdolgozatot használhat a látogató, melynek feltétele napijegy váltása vagy érvényes könyvtári tagság A használatra kiválasztott dolgozatok azonosító számait kérőlapra kell kiírni. A kérőlapon fel kell tüntetni a beiratkozott felhasználó nevét és olvasójegyének számát. Napijegyes felhasználó esetén a lakcímadatok feltüntetése is szükséges. A szakdolgozatot a használat végén az olvasószolgálati munkatársnak személyesen kell leadni. A leadás után kérőlapon további dolgozatok igényelhetők A könyvtár a szakdolgozatból másolatkészítést semmiféle technikával nem biztosíthat, és nem engedélyezhet ilyet a felhasználóknak (ide értve az összes másolatkészítésre, képi rögzítésre alkalmas technikát, mint a fotózás, szkennelés, fénymásolás stb.) a dolgozat szerzőjének írásbeli, teljes bizonyító erejű magánokirati formában (vagy ennek hiteles másolatában) történő felhatalmazása nélkül. A dolgozatról a felhasználó csak kéziratos jegyzeteket készíthet. Az előírások megsértése esetén a betekintés jogát a könyvtár azonnal megvonja A dolgozat kutathatóságát a dolgozatban érintett természetes vagy jogi személy(ek) írásban kifejezett szándéknyilatkozata (titkosítási kérelme) korlátozhatja. Ennek értelmében titkosítási kérelemmel rendelkező dolgozatokat még betekintés céljára sem biztosítja a könyvtár Amennyiben az idézés szokásos leghosszabb terjedelmét (kb. 1 szövegoldalt) meghaladó szövegmásolást tapasztalnak a könyvtár munkatársai, a karral hallgatói jogviszonyban álló felhasználó esetében a másolás tényéről a hallgató szakdolgozati konzulenseit tájékoztatják Elektronikus szakdolgozatok A szakdolgozatokat kizárólag az erre a célra biztosított számítógépeken lehet megtekinteni A szakdolgozatok letöltése, adathordozóra mentése, elektronikus továbbítása tilos, a könyvtár a szakdolgozatból másolatkészítést semmiféle technikával nem biztosíthat és nem engedélyezhet ilyet a felhasználóknak (ide értve az összes másolatkészítésre, képi rögzítésre, többszörözésre és adattovábbításra alkalmas technikát) a dolgozat szerzőjének írásbeli, teljes bizonyító erejű magánokirati formában (vagy ennek hiteles másolatában) történő felhatalmazása nélkül. A dolgozatról a felhasználó csak kéziratos jegyzeteket készíthet. Az előírások megsértése esetén a betekintés jogát a könyvtár azonnal megvonja, adatvédelmi technológiák megkerülésére tett kísérlet esetén pedig feljelentést tesz A dolgozat kutathatóságát a dolgozatban érintett természetes vagy jogi személy(ek) írásban kifejezett szándéknyilatkozata (titkosítási kérelme) korlátozhatja. Ennek értelmében titkosítási kérelemmel rendelkező dolgozatokat még betekintés céljára sem biztosítja a könyvtár Amennyiben az idézés szokásos leghosszabb terjedelmét (kb. 1 szövegoldalt) meghaladó szövegmásolást tapasztalnak a könyvtár munkatársai, a karral hallgatói jogviszonyban álló felhasználó esetében a másolás tényéről a hallgató szakdolgozati konzulenseit tájékoztatják. 9

10 Hangzó- és számítógépes dokumentumok helyben használata A hangzó- és számítógépes dokumentumok használatának feltétele napijegy váltása vagy érvényes olvasói tagság. Az adathordozók helyben történő használatához média kérőlap kitöltése szükséges A kölcsönzés általános szabályai Általános szabályok A kölcsönzés időtartama korlátozott. Az időbeli korlátozás a demokratikus hozzáférést, az olvasótársak igényeinek figyelembe vételét szolgálja. Célja, hogy csökkentse az egyes felhasználók hozzáférésre való várakozási idejét A kölcsönzők alapvetően azonos jogokkal bírnak, de - mivel a könyvtár elsődleges feladata a karon folyó oktatás, tanulás és kutatás támogatása - intézményi érdekből a könyvtár fenntartja a pozitív megkülönböztetés (előnyben részesítés) lehetőségét Kölcsönözni könyvtári dokumentumokat és eszközöket csak személyesen, vagy akadályoztatás esetén írásbeli meghatalmazással* lehet. Írásbeli meghatalmazásként a könyvtár csak közokiratot vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot fogad el.** Írásbeli meghatalmazásként ajánljuk a könyvtár letölthető iratmintájának használatát Kölcsönzés az igénybejelentés alapján az olvasószolgálat által történő írásbeli regisztráció és a regisztrált dokumentum elvitele. Bármely típusú és bármilyen értékű dokumentum kölcsönzés nélküli kivitele a könyvtárból a tulajdonhoz fűződő jogok sérelmére történik és a könyvtári tagság megszüntetésével jár együtt, valamint rendőrségi feljelentést vonhat maga után Kölcsönzött dokumentumokat és eszközöket postai úton is vissza lehet juttatni a könyvtár számára. Annak érdekében, hogy késedelmi díj ne keletkezzen, a feladás legkésőbbi napjának és a küldött dokumentum(ok), eszköz(ök) lejárati napjának azonosnak kell lennie. Javasolt a postai feladóvevény másodpéldányának felhasználói megőrzése mindaddig, míg az olvasó meg nem bizonyosodik róla, hogy a kölcsönzött dokumentumokat az olvasószolgálat rendben visszavette. Postai visszaküldés esetén az olvasó nevét és olvasójegyének számát a kísérőlevélben fel kell tüntetni, olvasójegyet azonban ne küldjenek! Az olvasójegy használata Az olvasójegy az olvasó tagsági, könyvtárhasználati jogait igazolja, valamint tájékoztatja az általa kölcsönzött dokumentumok lejárati határidejéről (kivéve, ha a távollévő olvasó kölcsönzését telefonon, ben stb. hosszabbította) A kölcsönzés feltétele az olvasójegy bemutatása. A könyvtár a kölcsönzött dokumentumok darabszámát lejárati időnként összegezve nyilvántartja az olvasójegyen. Ezek az információk az olvasók online hosszabbítási lehetősége miatt csak tájékoztató jellegűek és a kölcsönzés pillanatában érvényesek. Dokumentumot kölcsönözni olvasójegy nélkül csak kivételes esetben és úgy lehet, ha az olvasó személyazonosságát arcképes okmánnyal (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány, diákigazolvány) igazolja Az olvasójegy megőrzéséről az olvasónak kell gondoskodnia. Az olvasójegy elvesztését haladéktalanul be kell jelenteni a könyvtár olvasószolgálatának. Mivel az olvasójegy a könyvtár használatára (pl. a kölcsönzésre) vonatkozó jogosultságot minden egyéb feltétel nélkül igazolja, az elveszett olvasójeggyel történő esetleges visszaélés következményei az olvasót terhelik Olvasójegy elvesztés miatti pótlása esetén pótdíjat kell fizetni. A pótdíj mértéke első alkalommal 200 Ft, második és minden további alkalommal 500 Ft. Az elvesztett olvasójeggyel történő esetleges visszaélésből fakadó károkat az olvasónak kell viselnie Az olvasójegy fizikai elhasználódás vagy betelt rovatok miatti cseréje díjtalan. 10

11 Kölcsönzési feltételek dokumentum- és eszközcsoportonként A használati jogok, feltételek és késedelmi, kártérítési díjak eltérőek. Az egyes használati kategóriák a következők: Nem kölcsönözhető dokumentumok egyes, a könyvtár által meghatározott dokumentumok (pl. olvasótermi referensz művek, szakdolgozatok). Szerzői jogi, forgalmi vagy biztonsági szempontok miatt egyes dokumentumok kizárólag helyben használhatóak. Nem kölcsönözhetőek különösen: kéziratok (olyan, kis példányszámban sokszorosított dokumentumok, melyeket szerzője nem hozott nyilvánosságra), a hatályos szerzői jog szerint adatbázisnak minősülő dokumentumok, egyedi regisztrációhoz kötötten telepíthető és/vagy használható elektronikus könyvmellékletek, illetve azok a számítógépes alkalmazások, melyek terjesztését, átruházását licensz szerződésük kizárja. Nem kölcsönözhető dokumentum esetén kizárólag a helyben történő használat biztosított. A szakdolgozatok esetében az 5.1.-ben ismertetett használati korlátozásokat, előírásokat is érvényesíti a könyvtár Rövid határidőre kölcsönözhető dokumentumok: a dokumentum kötésgerincén piros kör jelzéssel megkülönböztetett példány, valamint a tárgyévi vagy régebbi folyóiratok (számok vagy évfolyamok). Kölcsönzési ideje: 3 egymást követő kölcsönzési (könyvtári nyitva tartási) nap. Lejárat hosszabbíthatósága: három alkalommal, amennyiben kölcsönzése alatt más olvasó nem jegyezte elő. Késedelmi díja: késedelmes kölcsönzési naponta és példányonként 400 Ft Korlátozott határidőre kölcsönözhető dokumentumok és eszközök: -a dokumentum kötésgerincén zöld (J vagy P jelzésű) illetve sárga (szótár) kör jelzéssel megkülönböztetett példány, valamint -az önálló (nem dokumentum melléklet) audiovizuális és elektronikus dokumentumok többsége, továbbá az e-book olvasó eszközök. Kölcsönzési ideje: 10 egymást követő kölcsönzési (könyvtári nyitva tartási) nap. Lejárat hosszabbíthatósága: három alkalommal, amennyiben más olvasó nem jegyezte elő. Késedelmi díja: késedelmes kölcsönzési naponta és példányonként 50 Ft Általános határidőre kölcsönözhető dokumentumok: a dokumentum kötésgerincén megkülönböztető jelzést nem hordozó példány, valamint az önálló (nem dokumentum melléklet) audiovizuális (hangkazetta, videokazetta, audio CD) és a csak számítógéppel olvasható dokumentumok többsége (pl. adat CD-ROM, adat DVD-ROM). Kölcsönzési ideje: 15 egymást követő kölcsönzési (könyvtári nyitva tartási) nap. Lejárat hosszabbíthatósága: egy alkalommal, amennyiben más olvasó nem jegyezte elő. Késedelmi díja: késedelmes kölcsönzési naponta és példányonként 30 Ft Kölcsönzés hosszabbítása Amennyiben a hosszabbítani kívánt dokumentumra előjegyzés nincs, az a dokumentumra vonatkozó feltételek szerint hosszabbítható. Nem hosszabbítható annak a dokumentumnak a kölcsönzése, amelyet más olvasó előjegyzett. Az önkiszolgáló online hosszabbítást a könyvtár által használt szoftver ebben az esetben visszautasítja A kölcsönzést online módon önállóan, személyes megjelenéssel, továbbá telefonon vagy írásban (pl. ben) meg lehet hosszabbítani, de csak az érvényes kölcsönzési időn belül Az ben történő hosszabbítási igényt legkésőbb a lejárat napján érvényes nyitvatartási idő vége előtt egy órával postázni kell Az önkiszolgáló online hosszabbítás legkorábban csak a lejárat előtt három nappal hajtható végre. Az önkiszolgáló online hosszabbítást a könyvtár által használt szoftver visszautasítja, amennyiben az olvasó beiratkozása a kölcsönzés alatt lejárt, vagy díjhátraléka keletkezett, továbbá ha a művet más olvasó előjegyezte Lejárt kölcsönzésű dokumentumot az olvasószolgálat az olvasó kérésére - a legfeljebb 1000 Ft összértékű késedelmi díjtartozás elismerése mellett - olyan mértékig hosszabbíthatja meg, hogy az az olvasó által a leghamarabb visszaszolgáltatható legyen. 11

12 A könyvtár fenntartja a jogot, hogy intézményi oktatási, képzési és kutatási érdekből a kölcsönzési igényt mérlegelve, különösen indokolt esetekben egyedi, a meghatározottaknál hosszabb kölcsönzési időt biztosítson. A szokásostól eltérő használati lehetőség az intézményi érdek múltával haladéktalanul megszűntethető és érvényesíthetőek az általános kölcsönzési feltételek Előjegyzés Az olvasók előjegyzést kérhetnek a kölcsönzés alatt lévő dokumentumokra Az előjegyző kölcsönzési elsőbbséget élvez a többi olvasóval szemben az előjegyzett dokumentum visszaérkezésekor Előjegyzést csak érvényes tagsággal rendelkező olvasótól fogad el a könyvtár szóban, telefonon vagy írásban (pl. online katalógus Saját OPAC felületén vagy útján) azokra a dokumentumokra, melyeket a kérés feldolgozásakor más olvasók kikölcsönöztek Az írásban beérkezett előjegyzési igényeket legkésőbb a következő kölcsönzési napon feldolgozza a könyvtár Egy olvasó legfeljebb 5 aktív (még nem teljesített) előjegyzést tarthat fenn Kölcsönözhető szabad példányokat nem jegyzünk elő - ennek tényéről tájékoztatjuk az olvasót (javasoljuk, ilyen esetben haladéktalanul keresse fel könyvtárunkat és kölcsönözze ki a szabad példányt) Az előjegyzési kérés érvényességének legkésőbbi időpontjáról (ameddig még fontos lehet a dokumentumhoz való hozzáférés) az olvasók nyilatkozhatnak, ennek hiányában 30 napig figyeli a könyvtár az előjegyzés teljesíthetőségét A könyvtár az előjegyző számára a dokumentumot 5 nyitvatartási napig teszi félre. Azt a dokumentumot, melyet előjegyzője az 5 napos fenntartási időszakban nem vett át, a könyvtár felszabadítja a többi olvasó számára Kiértesítést a könyvtár az előjegyzés teljesüléséről csak ben biztosít. Az az előjegyző, aki nem adott meg elérhetőséget, előjegyzésének teljesüléséről maga köteles tájékozódni. 5. INFORMATIKAI ESZKÖZHASZNÁLATI SZABÁLYOK 5.1. A nyilvános PC munkaállomásokon végezhető feladatok elkülönítettek a következők szerint: - kutatói munkaállomáson: egyes intézményi oktatóprogramok és adatbázisok használata, webhasználat, katalógushasználat, irodai programok használata, továbbá az elektronikus szakdolgozatok kutatása (szakdolgozat betekintés) biztosított, általános olvasói munkaállomáson: webhasználat, katalógushasználat, adatbázishasználat és irodai programok használata biztosított, katalógus munkaállomáson: csak a könyvtár elektronikus katalógusának használata biztosított, más tevékenység végzésére nem használható A nyilvános PC munkaállomások használatához gépidő- és előjegyzés-biztosítás nincs, a felhasználók a munkaállomásokat érkezési sorrendben, a feladatok szakmai fontossága alapján vehetik igénybe a következő csökkenő prioritási sorrendben: a könyvtár katalógusának használata, a könyvtár elektronikus dokumentumainak és szakmai adatbázisainak használata (pl. Jogtár, szakdolgozat adatbázis), intézményi szerverszolgáltatások használata (pl. Neptun tanulmányi adminisztrációs program használata, állományok letöltése intézményi tanulmányi fájlszerverről, intézményi e-learning rendszer használata) szakirodalom kutatása a weben (gazdasági, közigazgatási, könyvtári, felsőoktatási szakmai webhelyek használata), általános vagy magáncélú böngészés (egyéb webhelyek használata), irodai szoftverek használata (szövegszerkesztés, táblázatkezelés stb.), egyéb magáncélú tevékenység (privát levelezés, chat, online adók műsorainak vétele stb.) A kutatói és az általános olvasói munkaállomás használatának szabályai a következők: 12

13 a használat megkezdése előtt a használat célját az olvasószolgálatnak be kell jelenteni, az olvasójegyet a használat megkezdése előtt be kell mutatni a munkatársaknak (olvasójegy hiányában csak napijeggyel vehető igénybe), a tanulmányi-kutatási tevékenységgel összefüggő géphasználat támogatott, a privát célú használat (pl. magánlevelezés, chat, online játék) csak abban az esetben megengedett, ha nincs számítógép hozzáférésre várakozó személy, nem engedélyezett azon honlapok látogatása, melyek jó ízlést vagy társadalmi csoportokat sértenek (pl. "felnőtt tartalmak", rasszizmus stb.), a felhasználónak minden üzemzavart be kell jelentenie a könyvtár munkatársainak (pl. nem futtatható program, rendellenes kilépés a programból, lefagyás stb.), a gépek programbeállításait felhasználó nem változtathatja meg, ideértve az operációs rendszer beállításait is (asztal beállításai, képernyőkímélő stb.), kivéve, ha a beállítás megváltoztatása esélykiegyenlítő céllal történik (pl. láthatóság, hallhatóság módosításai), a felhasználó nem telepíthet szoftverterméket, telepített szoftverterméket nem törölhet, programokkal, állományokkal nem kísérletezhet, a felhasználó magántulajdonú adathordozóit (pendrive, CD/DVD, hordozható merevlemez stb.) kizárólag saját felelősségére használhatja, a felhasználónak az internetről letöltött állományokat a merevlemezről haladéktalanul törölnie kell, a felhasználó nem foglalhatja a munkaállomást olyan tevékenységgel, mely az pontban felsoroltak közt alacsonyabb prioritással rendelkezik, mint amit a hozzáférésre várakozó felhasználó végezni kíván Elektronikus szakdolgozat-betekintésre fenntartott munkaállomás használatának az 5.3. pontban részletezetteken túli szabályai a következők: a felhasználónak szakdolgozati kérőlapon kutatásstatisztikai célból regisztrálnia kell azoknak a dolgozatoknak a leltári számait, melyeket betekintésre az olvasóprogrammal megnyitott, valamint a szakdolgozati kérőlapot a kutatás befejezésekor az olvasószolgálatnak le kell adnia, a szerzői jog megsértésére alkalmas, illegális tevékenység, ezért tilos a szakdolgozatok kutatásának ideje alatt a külső adathordozók (pendrive, külső merevlemez stb.) csatlakoztatása, a szakdolgozatok képernyőképeinek bármiféle eszközzel, eljárással történő rögzítése (ide értve a vágólapozást és a digitális fényképezést is) a dolgozatfájok másolása, hálózati továbbítása, valamint a szakdolgozatfájlok védelmét biztosító műszaki eljárás (tanúsítványbiztonság) kijátszása vagy az arra tett kísérlet A munkaállomásokra vonatkozó használati szabályokat megszegőket a géphasználattól az olvasószolgálat eltiltja és az okozott kár mértékétől, illetve a szabálysértés jellegétől függően további intézkedéseket kezdeményez A webkabinetben elhelyezett nagyképernyős televíziót kizárólag fülhallgatóval, a többi olvasó munkájának zavarása nélkül lehet használni Az e-book olvasó eszközöket csak a mellékelt használati utasításnak megfelelően szabad használni. Az eszközök működőképességét a könyvtár a visszavételkor ellenőrzi és a használat során keletkezett hibával kapcsolatos költségeket az olvasóval megtérítteti A könyvtár fenntartja a jogot, hogy számítógépein az üzemállapot online ellenőrzése és karbantartás céljából távhasználati, távfelügyeleti programokat alkalmazzon, valamint a webkabinet eszközeinek használatát kamerával is megfigyelje. 13

14 6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 6.1. Kártérítés Kölcsönzési késedelem A könyvtár abból a célból, hogy a gyűjtemény tulajdonosi érdekeit érvényesítse és a kölcsönzött könyvek határidőre történő visszahozatalát biztosítsa, a kölcsönzött dokumentumok késedelmes visszaszolgáltatását késedelmi díj megfizettetésével szankcionálja Késedelmesnek minősül a kölcsönzés, ha az olvasó a dokumentumot legkésőbb a könyvtár által meghatározott lejárati napon, a nyitvatartási időben nem szolgáltatja vissza. Ha a lejárat napján a könyvtár bármely okból zárva tart, a kölcsönzés lejárata a legközelebbi nyitvatartási nap A késedelem következménye a késedelmi díj fizetési kötelezettség keletkezése A könyvtár a dokumentum(ok) visszavétele (postai beérkezése) napjáig felmerült, a késedelmi díjszabás szerint és a késedelmes napok alapján számított késedelmi díj megtérítését követeli az olvasótól A késedelmi díjat a könyvtár jelen szabályzat alapján számítja és az független a jogtalanul kölcsönzött (késedelmes) dokumentumok piaci értékétől, így annak töredéke vagy akár többszöröse is lehet Késedelmes olvasó kölcsönzést nem kezdeményezhet mindaddig, míg a késedelmes dokumentumokat a könyvtárnak nem szolgáltatja vissza és a késedelmi díjat nem fizeti meg Késedelmes olvasó felszólítása Minden olvasó köteles figyelemmel kísérni kölcsönzött dokumentumainak használati határidőit. Ha kölcsönzése önhibájából késedelmes, késedelmi díjat kell fizetnie. Késedelmi önhibának minősül bármely ok, ha a teljesítésben az olvasó nem volt akadályoztatva. Akadályoztatásnak minősül a zárójelentéssel igazolt kórházi ápolás, vagy az orvos által igazolt betegállomány időszaka Amennyiben az olvasót késedelmére a könyvtár írásban figyelmezteti, úgy felszólítási költséget is kell fizetnie a késedelmi díjon felül, mely az írásbeli felszólítás eljárási, ügyintézési költsége Felszólítást leghamarabb a tizedik késedelmes napot követően készít és postáz a könyvtár az olvasó által megadott címre A könyvtári írásbeli felszólítások rendje és költségei a következők: Első fokú felszólítást küld a könyvtár az olvasónak ben (ha ezt a címét megadta) vagy postai levélben, legkorábban az első késedelmes napot követő tizedik naptól, ha az általa kölcsönzött bármely dokumentum kölcsönzési ideje lejárt. Az első fokú felszólítás díja 150 Ft, valamint megfizetendő a késedelmi díj dokumentumonként és naptári naponta számított összege Másodfokú felszólítást küld a könyvtár az olvasónak ben (ha ezt a címét megadta) vagy postai levélben, legkorábban az első fokú felszólítást követő 10. nap után, ha az általa kölcsönzött bármely, már felszólított dokumentumot nem szolgáltatta vissza. A másodfokú felszólítás díja 150 Ft, valamint megfizetendő az első fokú felszólítás díja és a késedelmi díj dokumentumonként és naptári naponta számított összege Harmadfokú felszólítást kap az olvasó tértivevényes postai levélben, legkorábban a másodfokú felszólítást követő 10. nap után, ha az általa kölcsönzött bármely, már felszólított dokumentumot nem szolgáltatta vissza. A másodfokú felszólítás díja 150 Ft, valamint megfizetendő az első és másodfokú felszólítás díja és a késedelmi díj dokumentumonként és naptári naponta számított összege. 14

15 Késedelmi díj megfizetése Késedelem esetén a dokumentum visszavételekor a kölcsönzés szabályai szerint számított késedelmi díjat kell a kölcsönzőnek lerónia A késedelmi díjat leróni a késedelmes dokumentumok visszavételekor, helyszíni fizetéssel lehet A késedelmi díj megtérítésétől a könyvtár - a 6.3. esete kivételével - nem tekint el A késedelmi díjról a könyvtár nyugtát állít ki az olvasó részére A késedelmi díj fizetését megtagadó olvasónak a könyvtár kölcsönszolgáltatást tovább nem biztosít Elveszett dokumentum megtérítése Az olvasó által elvesztett dokumentumot meg kell téríteni. A térítésre a hatályos szakmai jogszabályok, rendelkezések, utasítások érvényesek Az elvesztett dokumentumot minimálisan a beszerzési értéken kell megtéríteni Szolgáltatási szempontból lényeges dokumentum esetében a könyvtár követelheti a dokumentum reprográfiai pótlásával járó költségek (pl. másolási és kötészeti költségek) vagy a dokumentum, illetve a dokumentumot érdemben pótló más kiadvány beszerzésével felmerült költségek (levelezés, postai szállítás, gyűjteményszervezési feladatok munkadíjai stb.) megtérítését Fizetési meghagyás és polgári peres eljárás Fizetési meghagyásos eljárást indít a könyvtár fenntartója a harmadfokú felszólítás eredménytelensége esetén, a harmadfokú felszólítás tértivevényének könyvtári visszaérkezését követő 8. nap után. Ekkor minden keletkezett kár megtérítését követeli a könyvtár, melynek mértékét a fizetési meghagyás tartalmazza Bírósági peres eljárást indít a könyvtár fenntartója a fizetési meghagyásos eljárás eredménytelensége esetében, kivéve, ha a kötelezett ellentmondása miatt indul a követelés tárgyában bírósági peres eljárás. Az eljárás tartalmazza a kár keletkezésével és rendezésével kapcsolatban felmerült összes tételt (pl. a dokumentumok könyvtári gyűjteményi értéke és késedelmi díjai, felszólítási és eljárási költségek, munkadíjak stb.) Polgári peres eljárás esetén a könyvtár kiköti, az olvasó pedig elismeri a Zalaegerszegi Városi Bíróság, mint első fokú bíróság illetékességét Késedelmi díj elengedése A könyvtár fenntartja a jogot, hogy a késedelmi eljárásokat időlegesen, egyoldalúan felfüggessze és ún. "Késedelmi Amnesztia Akció", Megbocsátás Hete vagy Megbocsátás Napja keretében a késedelmi és felszólítási díjat a késedelmes dokumentumok meghatározott időpontig történő visszaszolgáltatása esetén törölje. Az Akció keretében törölt késedelmi követelések később a felhasználóval szemben nem érvényesíthetők Az Akció a meghirdetett időtartam alatt megkülönböztetés nélkül minden beiratkozott és késedelmes könyvtárhasználóra érvényes, kivéve azokat a késedelmes eseteket, melyekben a nemperes (fizetési meghagyásos) vagy peres bírósági eljárás már folyamatban van Az Akció a könyvtári PR-tevékenység része, megrendezéséről a könyvtárvezető a Kar vezetésének jóváhagyásával határoz. Az Akcióról közleményt a könyvtárban, továbbá az interneten a könyvtár honlapján tesznek közzé. Érintett olvasók személyre szóló kiértesítése az akcióról nem történik, erre való hivatkozással az Akció lejárta után hátralékot nem enged el a Könyvtár Az Akció lejárta utáni késedelmi díjfizetésekbe az Akció időtartama is beszámít, amennyiben az olvasó bármely okból nem élt a késedelmes dokumentumok díjmentes visszaszolgáltatásának lehetőségével. 15

16 6.4. Panaszkezelés A szabályzat előírásainak érvényre juttatásáról a könyvtár vezetője és munkatársai gondoskodnak A könyvtár munkatársai kötelesek minden szóban vagy írásban bejelentett panaszt kivizsgálni Írásban bejelentett panaszra annak érkeztetésétől számított 15 napon belül írásos választ kell adnia a könyvtárvezetőnek A könyvtár munkatársaira vonatkozó észrevétellel, panasszal a könyvtár vezetőjéhez lehet fordulni A könyvtárvezető döntésével kapcsolatos észrevétellel, panasszal a kari dékánhoz és/vagy fogyasztóvédelmi hatósághoz, civil fogyasztóvédelmi szervezethez fordulhat a könyvtárhasználó. 16

17 Mellékletek M1. Személyi Adatlap Személyi Adatlap Kérjük, nyomtatott betűkkel, jól olvashatóan töltse ki! Név: Születési (leánykori) név: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakóhely (ir. sz., település, út, hsz.): Tartózkodási hely vagy levelezési cím (ir. sz., település, út, hsz.): Egyéb elérhetőség (pl. telefon, ): Munkáltató neve: Munkáltató címe: Személyi ig. száma: Beiratkozás dátuma: Hallgatóknál tagozat, évfolyam, csoport: Tagdíjkedvezmény: Nincs - Belső (O/D) - Saját hallgató (első alapképzésben!) Diákig. (F) - Diákig. (K) - Egyéb éspedig (pl. 70 éven f. stb.): A fenti adatokban bekövetkezett változások: A dőlt betűs adatsorokat nem köteles megadni! Űrlap-formátum től. 17

18 M2. Tagsági Nyilatkozat (adatlap hátoldal) Tagsági Nyilatkozat Alulírott Könyvtárhasználó jelen nyilatkozattal kötelezem magam, hogy a BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Könyvtára (továbbiakban: Könyvtár) használati szabályait és a kölcsönzés nyilvántartásának hitelességét elfogadom. Elismerem, hogy a túloldalon felvett személyi- és lakcímadataim helytállóak, a mai napnak megfelelő állapotot tükrözik. Adatváltozást 15 napon belül köteles vagyok bejelenteni. Tudomásul veszem, hogy a szolgáltató a kölcsönzés szabályait bármikor egyoldalúan módosíthatja, a könyvtárhasználat mindenkor érvényes feltételeinek ismeretéért felelős vagyok. Tudomásul veszem, hogy a szabályzat módosításáról a Könyvtár személyre szóló tájékoztatást nem biztosít, a hatályos, részletes szabályzat a Könyvtárban nyomtatott változatban vagy a Könyvtár honlapján elektronikusan hozzáférhető. A kölcsönzött dokumentumokat csak a Könyvtár által meghatározott kölcsönzési időpontig tarthatom magamnál. Késedelem esetén a használati szabályok szerinti késedelmi díjat és a késedelemmel összefüggő felszólítási díjat megfizetem. A dokumentumokban kölcsönzésem idején keletkezett kárt megtérítem. A dokumentumok elvesztése esetén az okozott kárt, illetve a dokumentumok pótlásának költségeit megtérítem. Elfogadom, hogy a szolgáltatással kapcsolatos bármely jogvitában a Zalaegerszegi Városi Bíróság illetékes. Amennyiben a kártérítést határidőre nem teljesítem, tudomásul veszem, hogy azt a Könyvtár jogi úton érvényesíti velem szemben. Nyilatkozom, hogy adataim szolgáltatásának a személyiadat-és lakcímnyilvántartásból történő letiltására vonatkozó korábbi vagy jövőbeli rendelkezésem alól a Könyvtár, mint adatszolgáltatást kérő, feltétlen kivételt képez. Zalaegerszeg,. olvasható aláírás Nyilatkozat szövegezése: (Korábbi változat: ) 18

19 M3. Jegyzetek * évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről c. jogszabály án hatályos szövege szerint: A meghatalmazás 222. Képviseleti jogot - a törvényen, a hatósági rendelkezésen és az alapszabályon alapuló képviseleten felül - a képviselőhöz, a másik félhez vagy az érdekelt hatósághoz intézett nyilatkozattal (meghatalmazás) lehet létesíteni (1) A meghatalmazáshoz olyan alakszerűségek szükségesek, amilyeneket jogszabály a meghatalmazás alapján kötendő szerződésre előír. Az általános meghatalmazás csak írásban érvényes. (2) A meghatalmazás eltérő kikötés hiányában visszavonásig érvényes; visszavonása jóhiszemű harmadik személy irányában csak akkor hatályos, ha azt vele közölték. A visszavonás jogáról érvényesen nem lehet lemondani. (3) A meghatalmazás bármelyik fél halálával megszűnik. ** évi III. törvény a polgári perrendtartásról c. jogszabály án hatályos szövege szerint: 196. (1) A magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll: a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta; b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni; c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van; [...] e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik; f) az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást helyezett el. 19

Könyvtár- és számítógép-használati szabályzat 201 0 5. 5

Könyvtár- és számítógép-használati szabályzat 201 0 5. 5 Könyvtár- és számítógép-használati szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/11. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás könyvtárvezető mb. jogi igazgató Név Göröcsné Orsó Ágnes dr. Bíró Barbara

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT A Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény Könyvtára nyilvános városi közművelődési könyvtár, amely iskolai könyvtári feladatokat is ellát. Fenntartója: Mágocs

Részletesebben

A Faludi Ferenc Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata

A Faludi Ferenc Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata A Faludi Ferenc Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata A körmendi Faludi Ferenc Könyvtár nyilvános közkönyvtár. A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati

Részletesebben

SZŰCSNET KFT. szolgáltató. MEZŐBERÉNY település területén

SZŰCSNET KFT. szolgáltató. MEZŐBERÉNY település területén SZŰCSNET KFT. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY település

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Könyvtára Ügyrendjének 1. sz. melléklete. Könyvtárhasználati szabályzat

A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Könyvtára Ügyrendjének 1. sz. melléklete. Könyvtárhasználati szabályzat A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Könyvtára Ügyrendjének 1. sz. melléklete Könyvtárhasználati szabályzat 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Könyvtára felsőoktatási

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR. Dunaharaszti KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2016.

VÁROSI KÖNYVTÁR. Dunaharaszti KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2016. VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2016. Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki

Részletesebben

Nyitva tartás: HÉTFŐ SZÜNNAP; KEDD:10-14; SZERDA:12-20; CSÜTÖRTÖK:12-20;PÉNTEK 10-14; SZOMBAT:14-20;

Nyitva tartás: HÉTFŐ SZÜNNAP; KEDD:10-14; SZERDA:12-20; CSÜTÖRTÖK:12-20;PÉNTEK 10-14; SZOMBAT:14-20; SZMSZ. 2.SZ. MELLÉKLET KÖZSÉGI, ISKOLAI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 1. BEVEZETŐ Az intézmény nyilvános könyvtár, ennek megfelelően az 1997. évi CXL. tv. és az erre vonatkozó más

Részletesebben

A MIHÁLYFI ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRIIASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A MIHÁLYFI ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRIIASZNÁLATI SZABÁLYZATA A MIHÁLYFI ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRIIASZNÁLATI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA területén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01 Utolsó módosítás kelte: 2015.08.01.

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez, és helyhez nem kötött telefon szolgáltatás nyújtására Hatályba lépés kelte: 2016.04.11. Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra N-Telekom Kft Hatályba lépés: 2015.10.01. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:2015-08-26 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT A Dunaújvárosi Főiskola szenátusa a 76-2008/2009. sz. határozatával 2009. június 16. napján elfogadta 2009. Dunaújváros

Részletesebben

AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől Hatvan 2014. 2 1. Bevezető Az Ady Endre Könyvtár (továbbiakban könyvtár) általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár és

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: Telefon: (30) 573-3687 E-mail: ugyfelszolgalat@is.hu

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2007. Tartalomjegyzék 1.A MEGYEI KÖNYVTÁR ELÉRHETİSÉGE...3 2.A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK...3 2.1.

Részletesebben

Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013.

Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013. Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013. 2 1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Az iskola könyvtára az iskola működéséhez,

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2012.02.22 Hatálybalépés

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz Balatonvilágos/Balatonaliga

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ELEKTRONET Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatásra Buj, Csenger, Ibrány, Jánd, Jármi, Mátészalka, Máriapócs, Nagyecsed, Nagydobos, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Ópályi,

Részletesebben

ZOLNETWORK Kft. Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén.

ZOLNETWORK Kft. Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén. ZOLNETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén. települések területén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01.

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZVETÍTŐVÁLASZTÁS SZOLGÁLTATÁS (CPS) IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2015. október 08. Hatályos: 2015. október

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATOK

KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATOK Oldalszám:1 1. számú melléklet KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATOK Leltári szabályzat a könyvtári állomány nyilvántartásáról, leltározásáról, leltári ellenőrzéséről és az állományból történő törlés rendjéről I. Általános

Részletesebben

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A Méliusz Juhász Péter Könyvtár (továbbiakban: könyvtár) általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár, gyűjteményeihez, szolgáltatásaihoz való

Részletesebben

MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Ártánd, Bedő, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Biharnagybajom,

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 224/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat melléklete AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Molekné Kőrösi Beatrix mb. könyvtárvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. - könyvtárlátogatás, a gyűjtemény helyben használata (olvasóterem, helytörténet, zenei részleg)

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. - könyvtárlátogatás, a gyűjtemény helyben használata (olvasóterem, helytörténet, zenei részleg) KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Szolgáltatások: - könyvtárlátogatás, a gyűjtemény helyben használata (olvasóterem, helytörténet, zenei részleg) - állományfeltáró eszközök használata (katalógus) - információ

Részletesebben

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VEZETÉKES MŰSORJEL-ELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSHOZ (NYILVÁNOS TELEVÍZIÓ-MŰSORELOSZTÁSI ÉS NYILVÁNOS RÁDIÓ MŰSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSHOZ)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5 Állttallános Szerződésii Fellttéttellek PiipeNett Communiicattiions Távközllésii és IIntternett Szollgállttattó Btt.. 2012.. jjanuár 1.. IIntternett szollgállttattás és egyéb adattáttviittellii szollgállttattás

Részletesebben

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET CSOLNOK DOROG ESZTERGOM ESZTERGOM-KERTVÁROS KESZTÖLC LEÁNYVÁR NYERGESÚJFALU PILISCSÉV

Részletesebben

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatálybalépés időpontja: 2012. 11. 01. Módosítva: 2012. 09. 30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A SOMOGYI-KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Szeged 2008. Módosítva: 2013. I. ÁLTALANOS TUDNIVALÓK 0 Bevezető Jelen szabályzatot Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési

Részletesebben

Az Országos Széchényi Könyvtár. Olvasószolgálati Szabályzata

Az Országos Széchényi Könyvtár. Olvasószolgálati Szabályzata Az Országos Széchényi Könyvtár Olvasószolgálati Szabályzata Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A könyvtár nyitva tartása...3 3. A könyvtár használata...4 4. A beiratkozás és az olvasójegyek...4

Részletesebben

evision Általános Szerződési Feltételei

evision Általános Szerződési Feltételei evision Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba

Részletesebben

Általános szerződési Feltételek Módosítása

Általános szerződési Feltételek Módosítása 1 Általános szerződési Feltételek Módosítása A Wirnet Távközlési és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4034 Debrecen Hármashatárhegy u.34.) Helyhez kötött Internet-hozzáférési szolgáltatás

Részletesebben

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft.

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft. 4-Com Távközlési Szolgáltató Kft. a Magyar Kábeltelevíziós Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Mosonmagyaróvár Hanságliget,Albertkázmérpuszta,Várbalog,Mosonszolnok,Újrónafő,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár -2014- Tartalom A könyvtár jogállása... 3 A könyvtár feladata... 4 A könyvtár gyűjtőköre... 4 A könyvtári állomány gyarapítása, feltárása...

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Pápa, Devecser, Zirc, Nagyesztergár,

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1) Az intézmény nyilvános könyvtár, ennek megfelelıen az 1997. évi CXL. tv. és az erre vonatkozó más jogi normák keretei között minden érdeklıdı számára nyitott. 2) A könyvtárhasználót

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kiskundorozsma, Algyő, Bordány, Csólyospálos, Csór,

Részletesebben

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely BEM Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Szombathely

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Internet Szolgáltatáshoz RG-NetWorks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Hatályos: 2015. október 5. napjától

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Dual-Plus Kft. TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011.júius 01 Utolsó módosítás: 2010. május 24 Az Ügyfélszolgálat címe: 3780 Edelény Tóth Árpád út 14. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Székhely: Kultúrház és Könyvtár 8181 Berhida, Kossuth u. 18. Telephely: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 8182 Berhida, Orgona u. 2. 2015. Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális

Részletesebben

Ábrahám-sat BT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Ábrahám-sat BT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Ábrahám-sat BT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Ábrahámhegy, Hegyesd, Balatonederics, Balatonrendes,Bazsi,Uzsa,Révfülöp települések területén

Részletesebben

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MIHÁLY DÉNES SZAKKÉPZŐ ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2011. ÉV SZEPTEMBER HÓ 30. NAPJÁN. 1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI

Részletesebben

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft.

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. szeptember 30. Utolsó módosítás időpontja:

Részletesebben

ZOLCOMP NETWORK KFT.

ZOLCOMP NETWORK KFT. ZOLCOMP NETWORK KFT. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Debrecen település területén és környékén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.20.

Részletesebben

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR V PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS A KINCSKERESŐ GYERMEKKÖNYVTÁR KÖNYVTÁR- ÉS INTERNETHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2013 A könyvtárak használatára vonatkozó törvény:

Részletesebben

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat MOBIL PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott

Részletesebben

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére)

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére) A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) napjától Készült: 2006. November 21. Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november 2. Hatályos:

Részletesebben

A könyvtárban a katalógus segítségével tud gyorsan könyveket megtalálni.

A könyvtárban a katalógus segítségével tud gyorsan könyveket megtalálni. Országos Idegennyelvű Könyvtár és Zeneműtár Elérhetőségek: Cím: Budapest, V. ker. Molnár u. 11. Telefonszám: 06-1-318-3688 Mobil: 06-70- 5472-051 Fax: 06-1-318-0147 E-mail: tajekoztato@oik.hu; zenemutar@oik.hu;

Részletesebben

ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓAN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (TOVÁBBIAKBAN: ÁSZF) KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2015. FEBRUÁR 24. UTOLSÓ

Részletesebben

Az ACE Telecom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére)

Az ACE Telecom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) Az ACE Telecom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) Hatályos: 2015. május 1. napjától Készült: 2004. szeptember

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek

Vodafone Magyarország Zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2014. március 3. Az Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 1999. november 26. Vodafone Magyarország Zrt.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására

Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására 1 ES INNOTEL Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására Hatályos: 2015. december 1-től A módosítás dátuma: 2015. november 1. 2 Tartalom I. Általános adatok,

Részletesebben

Az iskolai könyvtár működési szabályzata

Az iskolai könyvtár működési szabályzata Városligeti Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1146. Budapest, Hermina út 9-15. Az iskolai könyvtár működési szabályzata Az SZMSZ 1. melléklete Bevezetése: 2013. március 27. Vizi Andrea

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2015.12.04. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű,

Részletesebben

Televízió és rádió műsorelosztás

Televízió és rádió műsorelosztás ÁSZF Változások kivonat 1 / 23 Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról A következő módosításokat tettük a 2015. szeptember 1-jétől hatályos televízió és rádió műsorelosztási és internet hozzáférési (ellátási)

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

bernuskaa.hu WEBSHOP DESSZERT DEKOR

bernuskaa.hu WEBSHOP DESSZERT DEKOR Általános Szerződési Feltételek Információk Jelen általános szerződési feltételek a bernuskaa.hu honlapon (továbbiakban Webshop ) elérhető és megvásárolható árucikkek mindegyikére érvényesek. A Webshop

Részletesebben

Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság. helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság. helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. február 20. Hatályos: 2013. január

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek október 8 2013 Az ASP-Netkom Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet Hozzáférési Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések Ezen Üzletszabályzat feltételei lépnek hatályba a Master Sound Effect Kft. termékeiből kiválasztott árucikknek

ÜZLETSZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések Ezen Üzletszabályzat feltételei lépnek hatályba a Master Sound Effect Kft. termékeiből kiválasztott árucikknek ÜZLETSZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések Ezen Üzletszabályzat feltételei lépnek hatályba a Master Sound Effect Kft. termékeiből kiválasztott árucikknek a www.galaxisdj.hu honlapon, illetve Master Sound Effect

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2015. augusztus 1. 1/70 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Tamási település területén Hatályba lépés kelte: 2015.092016.01.01 Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Törzsszöveg Utolsó módosítás dátuma: 2015. november 1. Hatályba lépés dátuma: 2015. december 1. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a tagja ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ Hatályos: 2015. január 1-től Utolsó módosítás: 2014. november 27. Készült: 2010. július 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az biosmart Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.biosmart.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

TvNetTel Hírközlési Szolgáltató

TvNetTel Hírközlési Szolgáltató TvNetTel Hírközlési Szolgáltató 6726 Szeged, Németh András utca 6 Általános Szerződési Feltételek Internet Protokollon Nyújtott Készítés dátuma: 2013. június 24. Utolsó módosítás: 2015. október 5. Hatálybalépés:

Részletesebben

Fordítókulcs. az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelethez

Fordítókulcs. az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelethez Fordítókulcs az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelethez Bal oldalt: a 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet folyamatos számozással Jobb

Részletesebben

UPC DTH S.À.R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À.R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À.R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. OKTÓBER 5. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (KÁBELTELEVÍZIÓ) 1.ADATLAP

Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (KÁBELTELEVÍZIÓ) 1.ADATLAP Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (KÁBELTELEVÍZIÓ) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési

Részletesebben

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Last-Mile Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 7635 Pécs,

Részletesebben

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓ MŰSORJEL ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓ MŰSORJEL ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek 1. oldal InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓ MŰSORJEL ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA

Részletesebben

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2006. október 18. Utolsó módosítás dátuma: 2007. január 1.

Részletesebben

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.)

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP a) Az előfizető személyes adatai: Előfizető neve Lakóhely, tartózkodási hely/székhely Előfizetői hozzáférési pont helye Számlázási cím Pénzforgalmi számlaszám 1 Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP Természetes

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Regisztráció A webáruházban megrendelés leadásához nem szükséges regisztráció, azonban többszöri megrendelés esetén ajánlott regisztrálni a webáruházban. A webáruház kosaras

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Telefonszolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Telefonszolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) AMTEL Hang és Internet Kommunikáció Magyarország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) Közcélú, nyilvános távbeszélő szolgáltatására vonatkozóan (továbbiakban:

Részletesebben

Általános üzletszabályzat kivonat

Általános üzletszabályzat kivonat Általános üzletszabályzat kivonat a Magyar Telekom Nyrt. Nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a SOLAR GOLD Aranykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: West End Irodaház,

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2013. december 9. Hatályos: 2014.

Részletesebben

Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati Szabályzata

Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati Szabályzata Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati Szabályzata A Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. melléklete* 3. SZ. VERZIÓ A hatálybalépés dátuma: 2007. JÚLIUS

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Szanex.hu - ÁSZF - 2015. Szanex.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven

Részletesebben

Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár 5624 Doboz Hunyadi tér 1. Tel.:66/ 268-159 E-mail: konyvtar@doboz.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár 5624 Doboz Hunyadi tér 1. Tel.:66/ 268-159 E-mail: konyvtar@doboz.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár 5624 Doboz Hunyadi tér 1. Tel.:66/ 268-159 E-mail: konyvtar@doboz.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Általános információk... 3

Részletesebben

TLT Telecom Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 70. Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött budapesti telefon szolgáltatás

TLT Telecom Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 70. Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött budapesti telefon szolgáltatás TLT Telecom Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 70. Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött budapesti telefon szolgáltatás hatályos: 2016.03.16-tól 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft.

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Hatályba lépés időpontja: 2016.01.08 1 Tartalom 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 4 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes műsorjelterjesztési szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes műsorjelterjesztési szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2014. november 5 -től Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) AMTEL Hang és Internet Kommunikáció Magyarország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) ára vonatkozóan. TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ Satelit Híradástechnikai Kft. Általános Szerződési Feltételek 2/49 1 A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI... 5 1.1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés napja: 2016. május 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 Hatályos: Kazincbarcika, 2016. Junius 01. 2 2 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Előző módosítás: 2012.04.15 Előző módosítás: 2012.07.01, 2013.01.15.,2013.03.15, 2013.11.15.,

Részletesebben