VERBALIS AGRESSZIÓ. Vass E B. Malinowski

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VERBALIS AGRESSZIÓ. Vass E. 1985. 557-560. B. Malinowski. 1972. 222."

Átírás

1 P A R Á Z N Á K SZENTI TIBOR Tanulmányunkban részleteket mutatunk be feudalizmus kori dél-alföldi szexuális bűnpörök monografikus földolgozásából, amelyet az Eötvös József Alapítvány" ösztöndíj-támogatásával készítünk. I. AGRESSZIÓ Bevezető Mindaddig, amíg a lét- és fajfenntartás a kizárólagos parancs", csupán az adott kis embercsoporton belül, kötelező" az összetartás. Ugyanakkor a nagyon eltérő szinteken már sokkal pusztítóbbak az ellentétek, például a törzsi és osztálytársadalmak (gyarmatosítók) között, de belejátszhat ebbe az ideológia (vallás, világnézet) és sok más is. Ellentét esetén, a mindenkori csoporton kívül, nem tartják meg az emberi együttélés legelemibb szabályait se, és ez sajnos mindmáig jellemző jelenség. Korábban keményebb volt az élet. A küzdelem elsősorban a megmaradásért folyt. Több volt a büntetés és a megaláztatás is. Ezek a maradványok, hagyományok" maffiákon, diktatúrákon belül tömegesen máig fel-felújultak. A korábbi nem-kor-vagyon-rang szerint hierarchizált társadalom lehetővé tette a kisebbnagyobb hatalommal való visszaélést, sőt ehhez még eszmei háttérrel is szolgált. Például a társadalmi fölépítmény alján a férfi uralma a nő fölött vagy a felnőtté a gyermek felett; fönt pedig a torz küldetéstudat; Attila, mint isten ostoráról", a mohamedánok szent háborúján" keresztül Maóig, az emberiség megváltójáig". AZ AGRESSZIÓRÓL Darwin óta tudjuk, hogy minden ösztön mélyén...ott él a törekvés egy régebbi állapot helyreállítására. Az a korábbi állapot pedig, amelynek a visszaállítására a halálösztön törekszik, az élettelen, szervetlen anyagnak az állapota, amelyből az élet valaha kisarjadt. A halálösztön kifelé irányulva mint romboló vagy agresszióösztön jelenne meg" írta Hermann Imre. 1 A halálösztön a libidós nemi vagy életösztönök ellen törekszik. Az élőlényekben mind a szaporodás és a túlélés, mind a pusztulás ösztöne egymásba oltva létezik. Fölmerül az a kérdés, hogy az agresszió egyáltalán az ember ősi ösztöne-e, sőt ösztön-e egyáltalán? Az ember nevezhető-e agresszív lénynek, vagy sem? Ezekre a kérdésekre a válaszok megoszlanak. Mellettük érvek és ellenérvek egyaránt szerepelnek. Néhány fontos megállapítást idézünk: Az R. E. Leakey és R. Lewin szerzőpáros könyvében olvasható:,,...»az emberek bizonyosan hajlamosak az egymás iránti agresszivitasra«, csak azt állítjuk szembe, hogy»nem, valószínűleg inkább együttműködésre hajló állatok vagyunk«..," 2 Hermann Imre a szubhumán főemlősökkel kapcsolatban megállapította, hogy Az agresszió sajátos cselekedeteiként a harapást, ökölcsapást és rúgást kell tekintenünk." A tárgyakkal való 1 2 Hermann I R. E. Leakey R. Lewin

2 fenyegető hajigálást is itt említette. 3 Az emberekkel kapcsolatban ezt írta:...bár nincsen agresszióösztön, mely a halálösztön vagy halálindíték működési módja lenne, és nincs is agresszióösztön általában, de van agresszióösztön a vetélytárs ellene Csányi Vilmos szerint: Ahogyan az állatvilágban, úgy az embernél is kifejlődtek az agresszív viselkedés ritualizált formái, és voltaképpen ezek a leggyakoribbak. A nyelvöltés, a köpés, a pucér fenék vagy a nemi szervek mutogatása, mind agresszív fenyegetés, és nemcsak a primitív társadalmakban, hanem még a fejlettebbekben is gyakori." 5 A verbális agresszió, káromkodás, átkozódás, szitkozódás viszont egyedül csak az emberre jellemző. Buda Béla az emberről megállapította, hogy ha már nem képes az indulatain uralkodni, vagy kitör belőle a támadás, vagy,,...pótcselekvések jelentkeznek, pl. káromkodás és a verbális indulatlevezetés más módjai..." 6 Ranschburg Jenő meghatározása szerint: Agressziónak nevezünk minden olyan szándékos cselekvést, amelynek indítéka, hogy nyílt vagy szimbolikus formában valakinek vagy valaminek kárt, sérelmet vagy fájdalmat okozzon." 1 Itt az agresszió ösztönjellegéről már szó sem esik.,,...beszélhetünk romboló, közösségellenes, ún. antiszociális vagy a közösség és az egyén érdekeit szolgálóproszociális agresszióról" írta. 8 (Ezeken kívül megkülönböztetünk még zsákmányoló, instrumentális, indulati, támadó, védekező'' stb. agressziót is.) A kérdés ellentmondásosságára, hogy ti. van-e ösztönös emberi agresszió, a kannibalizmus is egyfajta példának szolgál. Vajon az emberevés agresszivitás-e, vagy rituális cselekedet? A kérdésfeltevés már ott gondot okoz, hogy a rituális müvelet az ösztönös cselekedetből válik értelmessé. A kannibalizmust a tudományok mégis a misztikum felől kezdték értelmezni, holott, ellentmondásosan, a misztikumot épp a természettudományok vetették el! A kannibalizmus indítéka sokféle: az avatáshoz szükséges" trófea megszerzése, emberáldozat, bosszú, halott-tisztelet, az ellenség erejének megszerzése stb. Nézzünk ezekre néhány életmódbeli néprajzi példát! J. Bjerre az új-guineai Mizio-völgyben, az ibanok és ejákok között zajló törzsi háborút így írta le: A pajzzsal, dárdával, buzogánnyal felfegyverzett csoportok egyenesen egymásnak rontottak. Nem hajították a dárdát, hanem ellenfelükbe döfték, miközben a másikat körültáncolták, és igyekeztek nagy pajzsukkal elhárítani az ellencsapásokat." 9 Az sem elhanyagolható, hogy mint írta: Az utóbbi években a felföldi kerületekben több mint hetven, vérbosszúból eredő gyilkosságra derült fény." ]0 J. Bjerre ugyanebben a könyvében az emberevő boszavik törzsről írta, hogy megrontást föltételezve, a rontókon a következőképpen álltak bosszút:,,...a törzs férfiai elhatározták, hogy a négy (rontó) embert megölik. Dorongokkal és kövekkel ütötték agyon őket. A gyilkosságban a törzs valamennyi férfi tagja részt vett, még kilencéves kisfiúk is." u L. Clark a dél-amerikai kannibál kampákról még egyértelműbb, bosszútól nem motivált agressziót írt le: Portyázások alkalmával a kampók kifürkésznek egy falut, vadásztábort vagy kö Hermann I Hermann I Csányi V Buda B. 1986/a Ranschburg J Ranschburg J J. Bjerre J. Bjerre J. Bjerre

3 zösségi házat, s az így kiszemelt célpontot közvetlenül pirkadat előtt rohanják meg... az összes férfit lemészárolják, a sebesültek koponyáját pedig bezúzzák. Az asszonyokat, gyermekeket és csecsemőket foglyul ejtik, majd rabszolgáknak adják el a telepeseknek. Kevés olyan felnőtt kampa férfi akad, aki legalább egy embert meg ne ölt volna." n (Mindez 1946-ban!) A fölsorolt esetek egyike sem kimondottan kannibalisztikus, még ha kannibálok hajtották is végre, de a telepek kíméletlen lerohanása sokban hasonlít az elmúlt századok tömeges, agresszív rabszolgaszerzési módjaihoz. Az emberi agresszió,,ősi ösztönének" igazolása tehát a tudományok mai álláspontja szerint egyértelműen el nem dönthető. A kérdés megoldását nehezítik ideológiai és (ál-)humanitárius elvek is, amelyek az emberi agresszió eredetét javunkra igyekeznek megszépíteni. Magunk részéről ebben a kérdésben leginkább a R. E. Leakey R. Lewin szerzőpáros alábbi megállapításával rokonszenvezünk: Az emberek öröklött módon nem hajlamosak különösebb mértékben sem az agresszivitásra, sem a békességre. Az emberi társadalmakban fellelhető magatartásmintákat túlnyomó részben a kultúra hozza létre." 13 Ennek a megállapításnak az igazságát M. Mead nagyszerűen igazolta az új-guineai kannibál mundugumorok vizsgálatakor. Kimutatta, hogy gyermekeiket tudatosan nevelik agresszivitásra és kegyetlenkedésre. A mundugumor fiúgyermek ellenséges világba születik bele..." írta; tehát maga is ellenségesen fog e világgal szemben viselkedni. 14 Csányi Vilmos megállapítja, hogy az etnográfusok szerint a dél-amerikai janomamo vadásztársadalom az ismert legagresszívebb embercsoport. 15 A 13. századi tatárok hadjárataikra magukkal vitték a gyermekeiket, akik az ellenséges gyermekek legyilkolásában gyakorolták a kegyetlenséget, tanulták az agressziót. Az agresszió nemcsak a társadalomban eltanult viselkedés. Erre vonatkozóan egy másik törzsi társadalom, az arapesek agresszióellenes magatartása is jellemző, amelyet szintén M. Mead írt le: A gyerekeknek a verekedést megtiltják. A civakodókat a felnőttek szétválasztják, két különböző irányba elvezetik, és azután megengedik nekik, hogy a sárban hemperegjenek, marják, harapják magukat, és ezzel adják ki mérgüket." 16 B. Malinowski a melanéziaiaknál figyelte meg, hogy,,a vágy megfékezésére való képtelenség, amely követelő és agresszív nemiséghez vezet, megvetéssel találkozik mind a férfinál, mind a nőnél, de igazán visszataszítónak csak a nőnél érzik." 17 M. Mead ugyanakkor a mundugumoroknak még a szeretkezését is agresszív cselekedetként írta le: a házasok bekísérik egymást a bozótba, ahol lopva és gyorsan szeretkeznek,,,... mikor is megengedett dolog a hempergőző dulakodás. Az ilyen erdei találkozások gyönyörét fokozza, ha a szeretkezést mások kertjében bonyolítják le, miközben tönkreteszik a yampalántákat." A mundugumor társadalom a biblikus Kain Ábel testvérháborúhoz hasonlatos, és Hermann megállapítását igazolja a vetélytárs-agresszióról. M. Mead azt írta róluk, hogy nem szerveződnek nemzetségi csoportokba, henem,,...a mundugumor társadalom szervezete az azonos nemhez tartozó természetes ellenségességének elméletén alapszik..." L. Clark R. E. Leakey R. Lewin M. Mead Csányi V M. Mead B. Malinowski M. Mead M. Mead

4 Az agresszió egyik tipikus esete a gyengébben elkövetett bármilyen jellegű erőszak, amely ellen a legyőzött tiltakozik. Ezek közül a leggyakoribb genitalitás a nemi erőszak. Sárkány Mihály az afrikai nandik és ilatongák viselkedéséről többek között azt írta, hogy ha a felserdült fiúk a fiútáborba" vonulnak, a korcsoportuk ünnepet tart. Ilyenkor,,... végigrohannak a falun és környékén, s az útjukba eső leányokkal, asszonyokkal szerelmeskednek; ha azok ellenállnak, megerőszakolják őket." 20 Ez a viselkedés az avatási szertartás részeként értelmezhető. Itt az agressziót a felnőtté érés tudatosulása váltja ki. Klaniczay Gábor a középkori Európa nemi erkölcseit vizsgálva, megemlíti az 5 10 fős, általában éves férfiak legényavatási" szokásainak egyikét, amikor elsősorban rossz hírben álló nőkön csoportos erőszakot követtek el.,, A forrásokban leírt megerőszakolások 80 százaléka társas, nyilvános, a beavatkozni nem merő szomszédok és rokonok szeme láttára lezajló esemény volt." 21 Nemcsak a középkori köznép erkölcsei voltak ilyen agresszívak. J. Huizinga így írt az arisztokráciáról:,,... legalább kifelé meg tudták teremteni az udvari szerelem tisztaságának látszatát. A valóságban ugyanis megdöbbentően durva maradt a magasabb osztályok nemi élete." 22 Pelle János szerint a századi Franciaországban,,A libertinusok számára a hódítás legfontosabb eszköze a színlelés" 23 A libertinusok szívtipró, lélekölő emberek voltak. Agresszív, tudatos magatartásukra az volt a jellemző, hogy a kiszemelt áldozataikat leszakították, majd eldobták". Nem véletlen, hogy ez a kor termelte ki De Sade márkit! A szadizmussal eljutottunk az agressziónak egy újabb megjelenési formájához, amely semmivel sem különb, mint az előzőleg tárgyalt erőszak féleségek. E. Fuchs az angolokról írta, de a feudalizmus végéig az egész középkori Európára jellemző volt az agresszió szadista-kéjes tömegélvezete:,,... a legborzalmasabb ilyenfajta színjátékok, melyeknél előbb megkínozták s aztán részletekben ölték meg az áldozatot, a nézők nagy tömege számára s megint elsősorban a nők számára csupán az érzéki gyönyör borzalmas ingerlői voltak." 24 E szokás gyökerei az ókori római cirkuszok véres látványosságán keresztül visszavezetnek bennünket a keleti háborúkban ejtett hadifoglyok tömeges, szadista lemészárlásáig, vagy a hordatársadalom egyes hadjárataiig. Kultúrtörténetünkben a sok borzalmat megunva, az agresszió ellen ható társadalmi erők is jelentkeztek. Péter Katalin a 17. századi Magyarország szexuális erkölcsi magatartását a fennmaradt bűnpörökben vizsgálva, a tanúk szavaiból megállapította,,,... hogy a perekben tárgyalt sok borzasztó ügy korántsem elfogadott, megszokott, a közfelfogás által szentesített cselekedet, henem éppen ellenkezőleg, helytelenített, kirívó dolog." 25 Alább hozzáteszi, hogy A XVII. században nem a kapcsolatok emberi méltóságát sértő magatartás vált gyakoribbá, ahogyan sokan állították, hanem az új magatartási norma megjelenésével a viszonyok megítélése lett szigorúbb és egyben érzékenyebb." 26 Péter Katalin megállapításához hozzá kell tennünk, hogy ez nem általánosítható az egész Kárpát-medence magyar népességére. Jellemző volt Erdélyben és a Habsburg császári fennhatóság alá került országrészben. A Dél-Alföldön a 18. század elején kezdődik meg az elnéptelenedett területre a visszaköltözés, de ez a korszak sem zavartalan. A század első félében a táj népe fölgyorsulva mintegy átéli", megismétli" a történelem előző, viharos évszázadaiban végbement erköl Sárkány M Klaniczay G J. Huizinga Pelle J E. Fuchs Péter K Péter K

5 esi szokásokat. A durva erőszakok, látványos kínzások, boszorkányégetések még rendületlenül tartottak. Gondoljunk csak az 1728-as szegedi borzalomra, ahol a Rózsa Dániel-pör 21 áldozatot követelt és Európa is fölfigyelt rá. 27 (A szegedi boszorkánypörnél későbbi és tömegesebb, sokszor kegyetlenebb üldözések voltak a művelt" Nyugaton vagy akár Amerikában is.) A hivatalos tortúrák, a sanyargatások, hóhérolások, ütlegelések, kegyetlenkedések durvítják az embereket, akik ezt a környezetüknek, családjuknak adják tovább. Ezekhez az agresszív cselekedetekhez a történelem is hozzájárult, hiszen a harci cselekmények nem szűntek meg a területen. Az 1740-es évekig több hullámban kurucok, tatárok, labancok, császári várőrség, ill. a természet részéről fekete himlő és pestis pusztított. Például Vásárhely lakossága megtizedelődött, többször a városból is újra elkényszerült. Ilyen körülmények között a hadak és a visszaköltözők nyomában ott járt az agresszió. Az ellene ható társadalmi erők csak a 18. század utolsó harmadában erősödtek meg, bár nehéz a jó szándékú erkölcsi visszavezetést az olyan cselekedet mögött érezni, amelyet például a katolikus és protestáns papok követtek el a parázna nőkkel, nyilvánosan megszégyenítve, megveretve őket a templom előtt, a tömeg szadista hajlandóságát, agresszióját fenntartva és élesztve. Ugyanakkor a csoporton belüli dominanciájukat a legalsóbb fokra szorítva, ezzel rajtuk uralkodva és őket kiközösítve. Ezekben az évtizedekben szélesedik ki a betyárkodás, amely az agresszió újabb, kegyetlen hullámát indította el a területen. Az általunk vizsgált feudalizmus kori, dél-alföldi bűnpörök az agresszió különböző változatairól, mint akkor élő, általános jelenségekről tanúskodnak. Az átvizsgált iratfondok itt nem tárgyalt egyéb bűnesetei között igen sok az agresszió és a kegyetlenkedés. Mindennapos, hogy kisgyerekeket kocsival elgázolnak, félholtra vernek. Állatokat indokolatlanul kínoznak. A gyerek is, ha teheti, megveri, olykor megöli a szüleit. A nők sem kivételek. Közülük igen sok verekedik. A fegyver hamar eldördül, és gyakori pör a megsebesítés, agyonlövés tárgyalása. A legtöbb gyilkosságot nem a hirtelen harag váltja ki. Végrehajtásuk nem azonnal történik. Föl kellett figyelnünk a megkínzásra, a brutális, lassú halállal történő megölésre is! Bár a reformkor kétségtelen felvilágosodást, szellemi fejlődést jelent, a lakosság körében sajnos a különböző agresszív bűncselekmények nem csökkennek körül sok az ún. vérengzés. Testvérek is megvérzik, félholtra verik egymást körül föltűnően sok a feleséggel folytatott kegyetlenkedés. Talán ennek is tulajdonítható, hogy szaporodik a válópörök száma. Az asszonyok egyre kevésbé tűrik a férj brutalitását. A durvaság ugyanis egyfajta megszokássá, esetleg kívánalommá válhat. Ha mind az elkövetőnek, mind az elszenvedőnek bizonyos élvezettel" jár, az adok-kapok" harmonikus és törvényes" állapottá válik, vagyis ezen az agresszión még a szigorú egyház sem háborodik föl. Akkor válik a dolog bűnténnyé, ha a szenvedő fél érzékeny és testi gyötrelme lelki válságot, elszakadást eredményez. A brutalitás ösztönösen szexuális vetületű. Az önmaga ellen ható agresszióról, az öncsonkításról, öngyilkossági kísérletről; az újszülöttgyilkosságokról, vagy a prezentálás, azaz a magamutogatás során megnyilatkozó agressziós cselekedetekről már bőven szóltunk. Itt az agresszió további formáit tárgyaljuk részletesebben. VERBALIS AGRESSZIÓ B. Malinowski azt írta a melanéziai emberek verbális agressziójáról, hogy a durva nemi vonatkozású szavakat használják csúfolódás, sértegetés, gyalázás céljából, de káromkodásra, tehát az istenség, a szellemek mocskolására nem Vass E B. Malinowski

6 Az 5/1759. pörben a vádlott asszony így átkozódott:,,... üssön meg a Menykü benneteket ugy Szájon reátok mint a Mák..." (A mák főzetét és füstjét bódításra használták a Dél-Alföldön. Akit a mennykő, azaz a villám megüt, az is elveszíti az eszméletét vagy az életét.),,... a' Férjének pedig ugy kiáltozott: baszd meg az édes Anyádnak a ' vérét." Csányi Vilmos írta, hogy Gyakori a szexuális töltésű, többnyire a vérfertőzési tabu megsértésére felhívó verbális utalás...." 29 (Az anyád vére jelentése = az anyád szülötte, gyermeke.) A 6/1771. pörben a vádlott káromkodása így hangzott:,,...baszom az Anyádat, miért mentél az Inspectorhozpanaszra..." A 11/1790. pörben a részeg kanász így káromkodott:,,...baszom atta, teremtette veres fattya, baszom Kriptádat, kőrőszt fádat, Teremtődet, bezeg meg baztam a múlt éttzaka a nénédet..." A 13/1795. pörből szintén a vádlott káromkodását idézzük:,,...baszom atta teremtette kurvája baszom a kurvák Teremtését..." A 31/1775. pörben a vádlott így káromkodott:,,...baszom az Anyád vérit. Az 54/1796. pörben egy megölt rossz asszonyt így jellemeztek:,,...a' Káromkodásban már annyira mentt, hogy akármellyik Verbunkos Katona sem tett volna túl rajta" A 64/1763. pörben Nagy Kata kurvát így jellemezték:,,a Katonák sem káromkodnak jobban mint eő káromkodik..." Megjegyezzük, hogy a verbális agresszió nemtől független. A káromkodás mértéke" pedig ebben a korban, mint láttuk, a katona volt. AZ ERŐSZAK. A NEMI ERŐSZAK ÉS A SZADIZMUS ESETEI Tárkány Szűcs Ernő írta: Erőszak jellemezte a legények már ismert kocsmai verekedéseit, amelyek sokszor életre-halálra folytak." 30 Említi még, hogy a verekedéseknek két formája volt ismert: az erőszak és az istenítélet. A nyers erőre vagy a sorsra bízták a kimenetelét. A 11/1790. pörben olvashattuk: gyermeket egy bunkós bottal kétzer úgy hátba ütötte, hogy el bukott a gyermek..." A vádlott ezen kívül még egy másik embert is megtámadott:,,...nem mégy el addig innen, még meg nem halsz... beszélte a sértett, majd hozzátette :... hozzám tsapdosott a bottyával..." A13/1795. pörben az egyik tanú vallotta Csikós Mártonról:,,...a Csányi Kovátsné is oda érkezett, a kiben azonnal belé veszvén, oknélkül, s két ízben áztat is nagyon meg verte..." A 24/1732. pörben a férj a feleségének,,...a fát elvetette mondotta légyen, vedd fel ilyen teremtette, és a szádba hozd elő, mind à pudli." A bot kutya módjára történő vitetése kihallgatások, ill. kihallgatottak megalázásának máig gyakorolt egyik módja! Hermann Imre írta:,,a kutyaidomításra való reminiszcencia megnyitja az azonosítás útját a kutyával. Ez az azonosítás pedig jól beillik a szégyenérzés légkörébe, ahol a magát alávetés követelése... rabszolgaszerű megadást parancsol." 3X Kincses Miklós,,...a Kancsót is hogy nem ivott, az aszszony hátához hajította, és szidalmazta." A 25/1740. pörben két férfi a lakodalomban összeszólalkozott. Az egyik orron vágta a másikat, mire ez kulacsával bezúzta a vetélytárs koponyáját, aki belehalt sérülésébe. A 28/1761. pörben a nyomorék férfi így vallott egy kisgyermek kegyetlen megkínzásáról:.lábánál fogva fel akasztottam a Szálláson... és háromszor meg ütöttem." Agressziós hajlamára jellemző volt, hogy egy évvel előtte veszekedésért katonának akarták állítani. A 30/1772. pörben így kérdezték a legényt szadista cselekedete felől: Miért verted őszve a ' kezét azon gyermeknek, úgy hogy ki sebesedett..., és a' karjais meggörbült?" A 31/1775. pörben a részeges férjről beszélte a felesége, y 0 1 Csányi V Tárkány Sz. E Hermann I

7 hogy neki,,...a' fejét két helyen be ütötte, és meg hasadott, a Csacsit is ugy meg ütötte, hogy ki is fog fakadni... Ezelőtt is sokszor Kínzotta..." A 39/1819. pörben az apa mostohalányával közösült, majd egy nagy késsel az egész családot és magát is meg akarta ölni. A testileg gyenge férfi a 42/1833. pörben egy 8 éves gyermeket megkötözött, majd,,...a' kínzást szenvedett Gyermeket ostorral meg verte..." A 43/1833. pörben a béres a rokonának terhes asszonyát,,...meg gyomrozta, s ' kifárasztotta, erőszakos paráznaságot követett el (rajta); annakutánna pedig Baltával képét meg vagdalvánn, s' több Fogait ki ütvénn, Kését három helyekenn szúrta testébe... a ' Méhébe volt, de meg rontsolt 8 hólnapos Terhe másnap halva született." A 48/1756. pörben a koldusasszonyt halálra kínozták a suhancok. Az orvosi látlelet tanúsága szerint, Az Húsa a köldökin alól mind jobb és bal felöl ki volt Ugatva... A Szemérem teste és az allfele baltával bévolt vágva..." A legtöbb elvetemült gyilkosságnak nem volt megfelelő indítéka, csupán az agresszív, szadista, belső késztetés űzte az elkövetőket. Az 53/1776. pörben a 22 éves nős béres azért kéredzkedett be a más asszonyához, mert közösülni kívánt vele. Az asszony pörölte, hogy kibeszéli a gonoszságát, mire a férfi fojtogatni kezdte, bottal agyonütötte és megerőszakolta.,,...bennem levén ez reá való vágyódás gondoltam hogy eröszakot is teszek rajta..." vallotta. Az egyik tanú látta az áldozatát,,...a földön kifeszítve, s ' pendelyét szemére vetve, a két lábát is tsudálatossan két felé húzva, orrán száján folyni a vért..." A 133/1764. pörben a nő így beszélt a megerőszakolásáról: En nem engedtem volna, de csak hirtelen le nyomott akaratom ellen, és meg tette." A szadizmus egyik agresszív cselekedetének számít az is, miként a 191/1744. pörben olvashattuk, hogy a csavargó leány hasán egy házasembert kaptak. A közösülést ilyenkor nem hagyták befejezni, hanem durván szétcibálták őket. A 157/1775. pörben is,,...egy Kanászt a ' hasárúi húztak le azon rossz személynek". A 323/1759. pörben a leány asszony-nénjéről beszélte, hogy...a' midőn Kaszap Josefaz hasamon feküdt, hajamnál fogva húzott ki alólla, s. mégis vert. A 327/1765. pörben a gazda fizikai küzdelmet folytatott a szolgálójával.,,...a' sok küszködés után arra kérte, hogy már csak a ' Szemérem testét hadgya nékie megfogni, máskép mindjárt meg fog halni, úgy azután meg fogta..." Jellemző volt a küszködés fokára, és a férfi agressziójára, hogy az asszony,,...mégis mutatta kék czombjait..." A 328/1765. pörben a leány panaszolta, hogy a gazda Derekon kapót, az agyára föll vetvén azonnal rajtam erőszakossan megh tette... Megh tette biz az, mert kemény erős ember volt..." A 329/1773. pörben a 20 éves legény vallotta, hogy a leányt,,...a földhez vágtam... és már a Szerszámomat a Leánynak Szemérem testébe beléis tettem..." A 332/1777. pörben a leány kényszerhelyzetben engedett, mert,,...féltem a mint fenyegetett, hogy ha nem tselekszem meg öl". A 334/1780. pörben a férfi a 11 éves kislányt erőszakolta meg kegyetlenül. A gyerek így vallott:,,... à maga Szerszámát belém tette, az en Szemérem testembe erővel, és eröszakot tett rajtam..." Késsel és pofozással fenyegette. Azután megfordított, és az alfelemmelis azt cselekedte... mostis Sebes vagyok belé." A 351/1824. pörben az apa lányait megerőszakolta. Az agresszív fenyegetés itt is jelen volt. Igaz é, hogy a ' botot az ágyhoz tetted, és Ersebeth leányodat agyon-veréssel fenyegetted? kérdezték tőle. Igaz" vallotta. A másik leányát és a feleségét is agyonveréssel fenyegette. A legtöbb bíróság elé állított férj a feleségén élte ki szadista agresszióját vagy perverz genitalitását. A vizsgált bűnpörök egy részéből kiderül, hogy a nők már a lakodalom napján,,nagy idegenséget éreztek" a férjükkel szemben. A szexuális cselekmények elől elzárkóztak. Életük folytonos veszekedésből, félelemből, szorongásból állt. Az agresszió gyakran odáig fokozódott, hogy a férj másnak lökte oda az asszonyát, vagy brutális kínzásai esetleg gyilkosságba torkolltak. A pörökben fennmaradt kérdések zöme nem hatolt olyan pszichológiai mélységbe, hogy a házaspár között milyen indítéka volt az ellenszenvnek. Az esetek egy részéből csupán sejteni lehetett, hogy biológiai össze nem hangolódás eredményezte.

8 Ugyancsak a 351/1824. pörben, az elsőrendű vádlott védője így fogalmazott a nemi erőszak értelmezéséről:,,...ha valaki mondaná, ez Vagy amaz erőszakkal meg Csókolt, öszve fogdosott, s mellém feküdt tudni való hogy ez is erőszak tevés, szeplösités és parázna élet neme volna, de máson ismét felmezételenitve Csak külsőképpen tétetvén erőszak... s ' még ehhez ki tudja mennyi hozzá járulható buja kívánság töltése is, erőszak tétel volna... nem egyedül az a ' testi közösülés értetik, melly szerént a ' külömbözőneműek, szemérem testjeiknél fogva a ' Nemző mag be bocsájtása, és el fogadásával bujálkodnak..." A 404/1756. pörben az asszony azt vallotta a férjéről, hogy Igenis kénszerített Pap Mihályal..." közösülni.,,...az Uram Pap Mihály mellé maga feltett az agyra, azt Parancsolta hogy kőzősűlyek vele, mivel jelen volt, és ott állott, mig véghez vitte a dólgott." Az ilyen szadizmus még rosszabb a nő számára, mint a megerőszakolás, mert ott védekezhet, fizikailag küzdhet. Ha veszít is, a passzív szerepét viselheti, de a rákényszerített közösülésnél testben és lélekben föl kell adnia magát. Aktívan kell szolgálnia a két férfi testi és lelki agresszióját. A 405/1819. pörben a feleség ezeket írta:,,...férjem több rendbéli irgalmattlan és minden emberiséget fellyül haladó kegyettlen Kínzásai sött halállal fenyegető ki álhatattlan gonosz-tettei által, Hóhér módjára engemet meg martzangolván... nékem esvén, egy balta nyéléi szemérmes Testemet annyira feszegette s' kinzotta; hogy utánna... járni való tehettségem sem vala..., hol puskával, hol késsel fenyegetődzőtt..." II. KÜZDELEM A NŐÉRT A szubhumán főemlősök hordájában mindig van ivarzó, tehát fogamzóképes nőstény, akinek a megtermékenyítéséért az állandóan tettre kész hímek ádáz küzdelmet vívnak. A küzdelem központjában álló nőstény a harc alatt tisztán passzív szerepet tölt be... Amikor a viaskodás megindul, az a hím, amelyik birtokában tartja, meghágja... mialatt ellenfelei... megpróbálják, hogy a nőstényt elcibálják alóla... A viaskodás szüneteiben a pillanatnyi gazdája»bolhazza«és meghágja..." írta Hermann Imre. 31/b Bármilyen durván hangzanak ezek a megállapítások, az embernél is sok szempontból hasonló a helyzet. Az ösztön analóg magatartást teremtett, amelyet a társadalom elfogadott és finomabb kifejezéssel illet. A harc közben a nő kisajátítására, magántulajdonná tevésére, a fölötte való uralkodás megszerzésére kitaláltuk a szimbolikus kézfogót, amely a feudalizmusban így hangzott: bevettem a kezét", vagyis elköteleztem. A meghágja" kifejezés helyett pedig ott a jóval szalonképesebb magáévá tette" szópárunk. Az is igaz, hogy ez a magáévá tevés jóformán arra a néhány percre szorítkozva biztos, amikor a közösülés folyik. Zuckerman kétéves londoni megfigyelése alapján, amelyet a Majomdomb" páviánjainak viselkedésével kapcsolatban végzett, azt tapasztalta, hogy ha a rangsor csúcsán álló hím kielégült és megpihenni félrehúzódott, az ivarzó nőstényt a horda soron következő agglegényei" titokban gyorsan meghágták. Az iszlám Próféta ezt mondta muzulmán híveinek: A nők és az illatszerek illékonyak, jól el kell hát zárni őket." 32 Nem csoda, ha a nő kizárólagos birtoklásáért elkeseredett, élethalálküzdelem folyik az emberi társadalomban is. Ha a szubhumán főemlősök hordájában nem tudnak egy nőstényen megegyezni, kegyetlenül összetörik és meg is ölik. Ezzel áll helyre a hordán belüli rend. Az elpusztult majmok sérülései súlyosak: az anogenitális táj szétroncsolása, borda- és koponyatörés a jellemző. 33 Az embernél sincs ez másként, ha a szerelemféltés, a birtoklási jog meg- 3 l / b Hermann I Kiss I Hermann I

9 sértése végsőkig kiéleződik. (Láttunk már rá néhány példát a genitalitás és az agresszió tárgyalásánál.) Az emberi kultúrtársadalom igyekezett az ösztönök megfékezésére humánusabb módszereket kiépíteni. Ezek módozatai ősidők óta ismertek, általánosan elterjedtek és párhuzamosan egymás mellett élnek. Legegyszerűbb lenne a tiszta vonzalom alapján történő párválasztás, amelyet külső tényezők nem befolyásolnak. Elvileg ez a forma lehetséges. Több népnél kialakult szokás ez, amely koronként vissza-visszatér, ámde a másik fél vonzóképességét sokszor tudat alatt is külső körülmények színezik" és befolyásolják. A nőszerzés következő módja gazdasági, hatalmi nyerészkedés révén zajlik, amely a legszélesebb körben ismert. A nő árucikk", akinek az adott korban és társadalomi rétegben kialakult tarifája" van, és ezt meg kell fizetni, vagy le kell szolgálni. (Utóbbinál gondoljunk csak a bibliabeli Jákobra, József apjára, aki feleségeiért évekig volt kénytelen leendő apósánál ingyen dolgozni!) A nőszerzés gazdasági kényszerét a történelem során nőrablással és a felek közötti kölcsönösen megállapodott, ún. nővércserével lehetett enyhíteni. Sárkány Mihály Fekete-Afrikáról szólva ismert házasodási formának nevezte mind az asszonyrablást és leszolgálást, mind a nővércserét, de lehetett csökkent értékű nőt például bronzrudakért is vásárolni. A tőlük származó gyerekek azután az anya ágazatába kerültek. 34 A Ritoók Zs. Szilágyi J. Gy. szerzőpáros az ókori Spártában szokásos házasságról így írt: A leányokat az ifjak elrabolták, s csak titokban érintkeztek velük..." 35 A nőért való küzdelem néhány finomabb, durvább példáját az általunk vizsgált, feudalizmus kori bűnpörökben is megtaláltuk. A 116/1755. pörben a legény közösüléssel és kézfogóval igyekezett a leányt magának megszerezni. így beszélt róla:...együtt lévén az Leánnyal akkor a kezemet, vagyis a tenyeremet ki tettem az asztalra és a leány belé vágta tenyerét s. úgy akkor mondottam: No azt lánya (látja) Kjentek, hogy bé ata a kezét... Senki ne bántsa, mert már a kezét nékem bé adta." A 176/1813. pörben a 48 éves gazda használni kezdi" a kiskorú leányt. Ellobbanó ifjúsága utolsó reményével kapaszkodik a fiatal nőbe és fél az elszakadástól. Amikor a kislány a szomszéd tanyában alszik,,...hamza oda is éjtzaka utánnam jővén, az ágyról melyen Tóth Jóseffnével együtt feküdtem, le rántott, és ugyan tsak Tóth Jóseffnének szeme láttára meg paráznitott" vallotta a gyermek. Tóthné elmondotta, hogy a leány nem védekezett, hanem tűrte. Beszélte még, hogy amikor a férfi berontott, így szólott a leányhoz: Ilus úgymond mit keresel te itt hiszen tudod hogy te már az enyim vagy." A korabeli bíróságok előtt gyakori vallomások azok, amelyek a megszerzett" nőktől erednek és a férfi agressziójáról szólnak. Ezekből egyértelműen kiderült, hogy a férfi mint magántulajdonát élte a szeretőjét, akinek mindenben, főleg a férfi szexuális vágyának kielégítésében eleget kellett tennie, és neki teljes hűséggel tartozott. A vallomások gyakori fordulatai ezek: úgy éltek együtt, mint az úr a feleségével", valamikor néki teczett, akkor volt véle közöm", vagy a férfiak vallomásából idézve: úgy éltem vele mint a tulajdonommal". Ezeket az eseteket találjuk a következő pörökben: 139/1766, 147/1769., 154/1773, 164/1779., 170/1799, 172/1802., 209/1758., 210/1758., 211/1758., 221/1762., 223/1763., 228/1766., 261/1798., 272/1809., 273/1811., 335/1780. stb. A fölsorolt sok pör is bizonyítja a jelenség gyakoriságát. A következő, drasztikus esetekben a férj veri a hűtlenkedő feleségét. Akár a hordában, amikor a nőstény szenvedésével vagy halálával áll helyre a rend, ezekben az esetekben is tipikusan ez a jelenség mutatkozott. A 40/1827. pörben a férj féltékeny volt, mert asszonya mindig a katonák után Sárkány M Ritoók Zs.-Szilágyi J. Gy

PARÁZNÁK III. A BÁBÁK*

PARÁZNÁK III. A BÁBÁK* ADATTÁR PARÁZNÁK III. A BÁBÁK* SZENTI TIBOR A boszorkányokkal, paráznákkal és kurvákkal foglalkozó fejezetben érintettük velük a bába kapcsolatát. Már a névadás összefüggése is elgondolkodtató.,,a boszorkány

Részletesebben

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. Történeti rész 5 1. CSALÁD A SZENTÍRÁSBAN

Részletesebben

Horvátországi Magyarság

Horvátországi Magyarság Horvátországi Magyarság Megjelenik havonta ISSN 1218 1269 Kiadja a Huncro Sajtó és Nyomdaipari Kft. a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének megbízásából. Fő- és felelős szerkesztő: Andócsi János

Részletesebben

Mitôl jó egy házasság?

Mitôl jó egy házasság? 2. fejezet Mitôl jó egy házasság? A csoportokban, a találkozó elején beszéljétek meg a múlt alkalommal tett elhatározást: miként sikerült a tisztaság tanúinak lennetek? És miként sikerült a szeretet támadásával

Részletesebben

Az agresszió mint esély. A fertőzés, az allergia, a reuma, a fájdalmak és a hiperaktivitás. kórképének értelmezése

Az agresszió mint esély. A fertőzés, az allergia, a reuma, a fájdalmak és a hiperaktivitás. kórképének értelmezése Az agresszió mint esély A fertőzés, az allergia, a reuma, a fájdalmak és a hiperaktivitás kórképének értelmezése A mű eredeti címe: Aggression als Chance A fordítás alapjául szolgáló második kiadás eredetileg

Részletesebben

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V.

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. 20 00165 Fordította: Dr. Domokos György 2. kiadás EDIZIONI DEHONIANE

Részletesebben

SZEKSZUÁLIS ABNORMITÁSOK ÉS BŰNTETTEK

SZEKSZUÁLIS ABNORMITÁSOK ÉS BŰNTETTEK VITA SEXUALIS III. SZEKSZUÁLIS ABNORMITÁSOK ÉS BŰNTETTEK Dr. RUTTNER KÁLMÁN Dr. WILHELM STECKEL törvényszéki bíró és a független orvosanalitikusok világszövetségének elnöke közreműködésével ÍRTA: Dr. ERICH

Részletesebben

Szenti Tibor. PARASZTVALLOMÁSOK Gazdák emlékezése Hódmezővásárhelyről

Szenti Tibor. PARASZTVALLOMÁSOK Gazdák emlékezése Hódmezővásárhelyről Szenti Tibor PARASZTVALLOMÁSOK Gazdák emlékezése Hódmezővásárhelyről 2002 2 Ajánlás: A vásárhelyi gazdatársadalomnak Lektorálta: Hoffmann Tamás Katona Imre A térképeket és a vonalas rajzokat Ferenczi István

Részletesebben

Ami az egyénben a legigazibb, ami őt leginkább önmagává teszi, az nem egyéb, mint saját lehetősége (Paul Valéry)

Ami az egyénben a legigazibb, ami őt leginkább önmagává teszi, az nem egyéb, mint saját lehetősége (Paul Valéry) Marosfői Levente: Állatorvosként mentálhigiénés segítő (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet.

Részletesebben

Somfai Béla. Szexuális etika jegyzet

Somfai Béla. Szexuális etika jegyzet Somfai Béla Szexuális etika jegyzet 1999 BEVEZETÉS I. ALAPFELTEVÉSEK 1. Érzékiesség és Gyöngédség Integrációja. (2. Az Intimitás Nyelve) (3. Teremtő Szeretet) II. SZENTÍRÁSI ALAPOK I. Ószövetség II. Az

Részletesebben

NANE Egyesület. Miért marad??? Feleség- és gyerekbántalmazás a családban Hogyan segíthetünk?

NANE Egyesület. Miért marad??? Feleség- és gyerekbántalmazás a családban Hogyan segíthetünk? NANE Egyesület Miért marad??? Feleség- és gyerekbántalmazás a családban Hogyan segíthetünk? 1 2 NANE Egyesület Miért marad??? Feleség- és gyerekbántalmazás a családban Hogyan segíthetünk? Kézikönyv segítő

Részletesebben

BÓDI MÁRIA MAGDOLNA, AHOGY ÉN LÁTOM ANTOLÓGIA

BÓDI MÁRIA MAGDOLNA, AHOGY ÉN LÁTOM ANTOLÓGIA BÓDI MÁRIA MAGDOLNA, AHOGY ÉN LÁTOM ANTOLÓGIA Díjazott pályaművek gyűjteménye Bódi Mária Magdolna emlékére a SZALÉZIÁNUM ÉRSEKSÉGI TURISZTIKAI KÖZPONT gondozásában KIADJA: Szaléziánum Érsekségi Turisztikai

Részletesebben

ZOUNUK A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVE 12. Szerkeszti: ZÁDORNÉ ZSOLDOS MÁRIA

ZOUNUK A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVE 12. Szerkeszti: ZÁDORNÉ ZSOLDOS MÁRIA ZOUNUK A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVE 12. Szerkeszti: ZÁDORNÉ ZSOLDOS MÁRIA SZOLNOK, 1997 ELEK GYÖRGY ADALÉKOK KARCAG VÁROS 18. SZÁZADI NÉPESEDÉSÉNEK ÉS EGÉSZSÉGÜGYÉNEK TÖRTÉNETÉHEZ Karcag

Részletesebben

Tévhitek és tények a családon belüli párkapcsolati erőszakról

Tévhitek és tények a családon belüli párkapcsolati erőszakról Tévhitek és tények a családon belüli párkapcsolati erőszakról Alább a családon belüli erőszakkal kapcsolatos legelterjedtebb tévhiteket vizsgáljuk meg: Vannak nők, akik az állandó zsörtölődésükkel egyszerűen

Részletesebben

Szenti Tibor ELMÉLKEDÉS TÁRSADALMI VISZONYAINKRÓL

Szenti Tibor ELMÉLKEDÉS TÁRSADALMI VISZONYAINKRÓL Szenti Tibor ELMÉLKEDÉS TÁRSADALMI VISZONYAINKRÓL A társadalomalkotó ember Amikor a társadalomkutató egy államhatárok között jól vagy rosszul működő, sokajkú népesség közösségi viszonyairól kíván elmélkedni,

Részletesebben

fr. Kiss G. Barnabás OFM ZSÁKUTCA A TEMETŐ?

fr. Kiss G. Barnabás OFM ZSÁKUTCA A TEMETŐ? POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 4. szám (39. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. április SZERESSÜK AZ ÉLETET XVI. Benedek pápa üzenete az Ifjúsági Világnapra fr. Kiss G. Barnabás

Részletesebben

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk PPEK 374 Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk Barsi Balázs Krisztus, a mi reménységünk mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

Skanzen füzetek KI FIA, BORJA? A hagyományos családformáktól

Skanzen füzetek KI FIA, BORJA? A hagyományos családformáktól SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA IV. Skanzen füzetek KI FIA, BORJA? A hagyományos családformáktól a fogadott rokonságig Szentendre 2011 Skanzen füzetek SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA FÜZETEK IV. Ki fia, borja? A hagyományos

Részletesebben

Saría törvény. nem muzulmánoknak. A saría törvény nem muzulmánoknak. Bill Warner. Dzsihádfigyelö

Saría törvény. nem muzulmánoknak. A saría törvény nem muzulmánoknak. Bill Warner. Dzsihádfigyelö A saría törvény nem muzulmánoknak Az iszlám egy olyan politikai rendszer, amelynek megvannak a saját törvényei: ez a saría. A saría törvény teljesen más alapelveken nyugszik, mint a mi törvényeink. A saría

Részletesebben

PUKÁNSZKY BÉLA: A GYERMEKKOR TÖRTÉNETE (KÉZIRAT) 3. A középkor és a reneszánsz gyermekfelfogása

PUKÁNSZKY BÉLA: A GYERMEKKOR TÖRTÉNETE (KÉZIRAT) 3. A középkor és a reneszánsz gyermekfelfogása 3. A középkor és a reneszánsz gyermekfelfogása Viták a középkori gyermekfelfogásról A gyermekkortörténet egyik legvitatottabb kérdése a középkori gyermek helyzetének megítélése. A vélemények két csoportba

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

Anôk és a gyerekek védelme lett az egyik legfontosabb

Anôk és a gyerekek védelme lett az egyik legfontosabb SOMLAI PÉTER Anôk és a gyerekek védelme lett az egyik legfontosabb célja az utóbbi évtizedek jogvédô mozgalmainak. Egyik követelésük, hogy a bántalmazókat és erôszaktevôket akik túlnyomórészt férfiak hatóságilag

Részletesebben

Titkos kísérletek a náci birodalomban

Titkos kísérletek a náci birodalomban S t e f a n N i e m a y e r Titkos kísérletek a náci birodalomban P u e d l o K i a d ó Stefan Niemayer TITKOS KÍSÉRLETEK A NÁCI BIRODALOMBAN Koncentrációs táborok mint tudományfejlesztő laboratóriumok

Részletesebben

Gyermekélet és gyermekhalál a paraszti társadalomban

Gyermekélet és gyermekhalál a paraszti társadalomban Bodovics Éva Gyermekélet és gyermekhalál a paraszti társadalomban Tanulmányunkban a 19-20. századi paraszti társadalomban élő gyermek mindennapjainak bemutatására teszünk kísérletet, figyelmünket a gyermek

Részletesebben

OSCAR KISS-MAERTH A KEZDET VOLT A VÉG

OSCAR KISS-MAERTH A KEZDET VOLT A VÉG OSCAR KISS-MAERTH A KEZDET VOLT A VÉG OSCAR KISS-MAERTH A KEZDET VOLT A VÉG Az ember a kannibalizmus által vált emberré Az intelligencia megehetô A könyv rövidített, kivonatos változata AZ ORSZÁGÉPÍTÔ

Részletesebben

Együttműködés nélkülünk

Együttműködés nélkülünk Együttműködés nélkülünk Dialógus a Hittani Kongregáció tavalyi levelének gondolataival Viharok a levél körül és egy elhatározás 2004 júliusában a BBC magyar adásától telefoninterjút kértek tőlem azzal

Részletesebben

Máté Gábor: Philémón álma az örök házasság eszménye DLA értekezés Témavezető: Kopek Gábor Moholy-Nagy Művészeti Egyetem / Doktori Iskola Budapest,

Máté Gábor: Philémón álma az örök házasság eszménye DLA értekezés Témavezető: Kopek Gábor Moholy-Nagy Művészeti Egyetem / Doktori Iskola Budapest, Máté Gábor: Philémón álma az örök házasság eszménye DLA értekezés Témavezető: Kopek Gábor Moholy-Nagy Művészeti Egyetem / Doktori Iskola Budapest, 2014 Tartalom 4 Ajánlás 5 Bevezetés 7 Kötődés-elmélet

Részletesebben

Patsch Ferenc SJ Férfivá érni szerzetesként

Patsch Ferenc SJ Férfivá érni szerzetesként Patsch Ferenc SJ Férfivá érni szerzetesként Arra számítottam, hogy a különböző szerzetesrendek növendékképzői, az elöljárók lesznek jelen ezen a konferencián, úgyhogy első pillantásra meglepett ez a hallgatóság,

Részletesebben

Szolgatárs TARTALOMJEGYZÉK

Szolgatárs TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK HIRDESD AZ IGÉT! Horváth Zoltán: Mennyei számtan... 1 BIBLIATANULMÁNY Durkó István: A törvény igazi értelmezése... 4 BIBLIAI TÁJAK EMBEREK C. Mack Roark: Pál és a filippiek... 8 Donald

Részletesebben