1/A. sz. függelék. Melegvizes távhőrendszer esetében a hőközponti berendezések hőmérséklettűrése szempontjából meghatározó hőmérsékletérték

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/A. sz. függelék. Melegvizes távhőrendszer esetében a hőközponti berendezések hőmérséklettűrése szempontjából meghatározó hőmérsékletérték"

Átírás

1 Bevezetés A FŐTÁV Zrt. Budapest területén több hőforráshoz kapcsolódóan üzemeltet távhőellátó rendszereket. E rendszerek hőhordozó közege jellemzően forróvíz, illetve egyes körzetekben melegvíz. A hőhordozó közeg hőmérséklete változó. A távhőellátó rendszer fogyasztói számára hőenergiát szállít. A fogyasztók a saját rendszereik számára szükséges hőenergiát hőközponton keresztül vehetik át a távhőrendszerből. A hőközpont funkcionálisan két fő részből, primer hőfogadó állomásból és felhasználói központból áll. FŐTÁV Zrt. a primer hőfogadó állomásnál részletesen, a felhasználói központnál pedig általánosan előírja az alkalmazható készülékek és berendezések műszaki követelményeit. Jelen függelék az ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ KÖVETELMÉNYEK-et fogalmazza meg, melyek betartása mindazon Felhasználók számára kötelező érvényű, akik a FŐTÁV Zrt. valamely távhőellátó rendszeréhez csatlakoznak Műszaki jellemzők és követelmények A FŐTÁV Zrt. által üzemeltetett forróvíz- és melegvíz távhőrendszerek folyamatos üzeműek. Forróvíz- és melegvíz távhőrendszerre a Felhasználó hőközponton keresztül csatlakoztatható. A hőközponti csatlakozás módja közvetett legyen. Közvetlen csatlakozás csak indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján létesíthető. A felhasználói hőközpont zárt rendszer legyen, az esetleges töltővezetéken, a szükséges légtelenítő és ürítő vezetékeken kívül a primer oldalon üzemszerűen vízelvezetésre használható vezetékek és szerelvények nem építhetők. 1.1 Forróvíz és melegvíz hőhordozó főbb műszaki jellemzői Hőhordozó közegként lágyított, gáztalanított, egészségre ártalmatlan forróvíz vagy melegvíz szolgál, emberi fogyasztásra nem alkalmas. A rendszerből a FŐTÁV Zrt. engedélye nélkül vizet vételezni nem szabad. Vízvételezés kizárólag a szekunder fűtési rendszerek töltésére szolgálhat, mely csak vízmérővel ellátott vezetékről valósulhat meg A primer hőhordozó közeg vízkémiai követelményei: A primer forróvíz és melegvíz mint hőhordozó közeg vízkémiai követelményeit a Kazánbiztonsági Szabályzat, az MSZ , és az MSZ előírásai határozzák meg. Ezen értékeket FŐTÁV Zrt. a saját hőtermelő létesítményeiben előállított primer forróvíz és melegvíz hőhordozó közegei esetében rendszeresen ellenőrzi és betartja. Külső hőtermelő létesítmények esetén pedig ellenőrzi és betartatja A hőhordozó főbb vízkémiai jellemzői: elektromos vezető képesség (a) 500 > a 30 (μ S/cm), ph (25 C-on) 8,5...10,5 ( - ), összes keménység max. 0,15 (nk o ), Oxigén tartalom max (mg/dm 3 ) A primer hőhordozó közeg hőmérsékletének jellemző értékei: A primer előremenő hőmérséklet a rendszerben a külső hőmérséklettel összefüggően változik. A forróvizes primer rendszerek maximális üzemi előremenő hőmérséklete 130 C lehet. Ezt a hőmérsékletet kell a hőközpontok távhővezetékhez történő csatlakozásánál a szerelvények szilárdsági méretezésénél és a biztonságtechnikai feltételek meghatározása szempontjából figyelembe venni. Melegvizes távhőrendszer esetében a hőközponti berendezések hőmérséklettűrése szempontjából meghatározó hőmérsékletérték 110 C. Az egyes hőforrások ellátási körzetében az üzemi és tervezési primer előremenő hőmérséklet eltérő. A tervezési hőmérséklet értékeit és változását a külső hőmérséklet függvényében a mellékletben szereplő 1., 2., ill. 3. sz. diagramok tartalmazzák. A -13 C külső méretezési hőmérséklethez tartozó maximális tervezési primer előremenő hőmérséklet diagramokból leolvashatóan: az I.-es forróvizes menetrend esetében 120 C, a II.-es forróvizes menetrend esetében 110 C, a melegvizes menetrend esetében 100 C. A hőközpont hőtechnikai és hidraulikai méretezéséhez a primer hőmérsékleti menetrendet kell figyelembe venni. A menetrendben megadott primer előremenő hőmérséklet a napi átlagos külső hőmérséklethez rendelt átlagos érték. A FŐTÁV a rendszerek üzemvitelét úgy alakítja, hogy a tényleges előremenő hőmérséklet a mellékletekben adott menetrendektől lehetőleg csak pozitív irányba térjen el. Mivel az egyes napok primer előremenő hőmérsékletének meghatározása időjárási előrejelzés alapján történik, illetőleg mivel a távhőtermelő létesítményekből a fogyasztókhoz a forróvíz késleltetéssel érkezik meg, napon belül időszakosan a pillanatnyi külsőhőmérséklethez a tervezési menetrend alapján tartozó primer előremenő hőmérsékletnél 3-5 C-kal alacsonyabb érték is lehetséges. A fűtési idényen kívüli időszakban a tervezési primer előremenő hőmérséklet az I.-es forróvizes menetrenddel jellemezhető területeken 65 C, a II.-es forróvizes és a melegvizes menetrenddel jellemezhető területeken 60 C, amely az éjszakai órákban 3-5 C-kal csökkenhet. A szekunder rendszerek méretezési hőmérsékleteit az 1., 2. és 3. sz. diagramok figyelembevételével úgy kell megválasztani, hogy a megfelelő hőszolgáltatás biztosítható legyen.

2 1.2 A hőközpont és a csatlakozási pont jellemző értékei A fűtési berendezés hőteljesítménye A hőközpont fűtési berendezése olyan kialakítású legyen, hogy az folyamatos fűtés esetén a mértékadó külső hőmérséklet mellett is fedezni tudja a Felhasználó fűtési hőteljesítmény-igényét. Értékének meghatározása a tervező feladata A használati melegvíz-termelő berendezés hőteljesítménye A hőközpont használati melegvíztermelő berendezése olyan kialakítású legyen, hogy az a felhasználó folyamatos, zavartalan HMV-ellátását biztosítani tudja. A HMV-termelés hőteljesítmény-igényének meghatározása a tervező feladata Egyéb berendezések hőteljesítménye A nem fűtési vagy használati melegvízellátó berendezések (pl.: légtechnikai célú, technológiai célú hőellátás) hőteljesítmény-igényének meghatározása a tervező feladata. A berendezés kialakítása olyan legyen, hogy a tervezői hőteljesítmény igényt folyamatosan és zavartalanul fedezni tudja A hőközpont egyidejű hőteljesítménye (műszaki jellemző) A hőközpont fűtési, használati melegvíztermelő, és egyéb berendezései üzemi hőteljesítményeinek a kapcsolás és üzemviteli egyidejűség figyelembevételével meghatározott összértéke. Ezen értéknek a hőközpont csatlakozási teljesítményértékének meghatározásánál és a primer hőfogadó állomás berendezéseinek méretezésénél van szerepe A hőközpont névleges primer térfogatárama A névleges primer térfogatáram az primer hőhordozó közegnek az a legnagyobb térfogatárama, amelyet a hőközpont a teljes éves üzemszerű működése során a felhasználói rendszerek hőigényének kielégítéséhez igényel. Meghatározásakor számításba kell venni a primer előremenő hőmérséklet függését a külső hőmérséklettől! A felhasználó lekötött hőteljesítménye (szerződéses jellemző) A FŐTÁV Zrt. és a Felhasználó között megkötött közüzemi szerződésben rögzített teljesítmény. A lekötött teljesítmény képzi az alapdíj számítás alapját. Értékének meghatározása a névleges primer térfogatáram adatából történik a méretezési hőmérséklet különbség figyelembevételével. A lekötött teljesítmény meghatározásánál a névleges hőmérsékletkülönbség a méretezési külső hőmérséklethez (-13 C) tartozó és a FŐTÁV Zrt. által meghatározott hőmérsékletkülönbség, melynek értéke: - I.-es forróvizes menetrend esetén 65 C - II.-es forróvizes menetrend esetén 55 C - melegvizes menetrend esetén 45 C A méretezési hőmérsékletkülönbség figyelembevételével a lekötött teljesítmény:.. Q lekötött = m pr, névl. c p tnévl. Fenti összefüggésben: Q. lekötött :a felhasználó lekötött hőteljesítménye [Kw]. m pr,névl. : névleges primer tömegáram kg c p : a primer hőhordozó közeg fajhője s kj kgk t névleges :a fentebb részletezettek szerinti névleges hőmérsékletkülönbség [ C] A rendelkezésre álló primer csatlakozási nyomáskülönbség A FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben a rendelkezésre álló legkisebb primer csatlakozási nyomáskülönbség 1 bar. A csatlakozási nyomáskülönbség a primer főelzárók pontjai között értelmezett nyomáskülönbség. A hőközpont hidraulikai méretezését úgy kell végezni, hogy a hőközpont összes elemének (beleértve a hidraulikai szabályozót is) nyomásvesztesége a méretezési térfogatáram mellett ne haladja meg a csatlakozási nyomáskülönbséget. Indokolt esetben e követelmény alól a FŐTÁV felmentést adhat.

3 1.3 A hőközpont műszaki követelményei A hőközpont kialakításának általános követelményei Általános gépészeti követelmények A hőközpont tervezése során törekedni kell arra, hogy a primer hőfogadó állomás és a felhasználói központ egy helyiségen belül helyezkedjen el, térben jól elhatárolható legyen. Általános konstrukciós szempont az áttekinthető, jól kezelhető elrendezés, az azonos funkcióhoz tartozó elemek egy csoportban való elhelyezése. A hőközpontot úgy kell kialakítani, hogy: a különböző funkciójú felhasználói berendezések szükség esetén egymástól függetlenül, külön-külön is üzemeltethetők legyenek, üzemzavar esetén a meghibásodott berendezések könnyen leválaszthatók legyenek. A csővezetékeket úgy kell kialakítani és rögzíteni, hogy azok a terhelésekből és a hőtágulásból adódó feszültséget elviseljék. A hőközponti berendezéseket a hőhordozó közegek által szállított szennyeződésektől védeni kell. A hőközpontban az üzemeltetéshez (ellenőrzéshez, beszabályozáshoz, üzemmód váltáshoz) szükséges műszereket és szerelvényeket úgy kell elhelyezni, hogy azok leolvashatók és kezelhetők legyenek. A berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy a hőközponti rendszer és a funkciók jól áttekinthetők legyenek. Az áttekintés, a kezelés, a karbantartás, és a javítás akadályba ne ütközzön. A szabad közlekedéshez 0,8 m széles, 2,0 m magas szabad űrszelvényt kell biztosítani. A hőfogadóban és a megközelítési útvonalon a megfelelő megvilágítást biztosítani kell Hővédelmi követelmények A hőközponti csővezetékeket hatékony hővédelemmel kell ellátni. Az egyes vezetékeket külön-külön kell szigetelni. A hőszigetelés anyagának hőmérséklet-tűrése feleljen meg a szállított közeg maximális üzemi hőmérsékletének. A szálas anyagból készült hőszigeteléseket burkolattal is el kell látni. A vezetékek szerelvényeit és karimáit csak bontható hőszigeteléssel és burkolattal szabad ellátni Elhelyezendő táblák, jelzések A hőközpontban fel kell tüntetni: a hőközpont maximális hőteljesítményét, a névleges primer térfogatáramot, a megengedett nyomást és hőmérsékletet. A primer főelzárókat PRIMER FŐELZÁRÓ feliratú táblával kell megjelölni. A hőközpontban elhelyezett vezetékeket az áramló közegnek megfelelő, azonosító színjelzéssel és az áramlási irányt mutató kiegészítő jelöléssel kell ellátni A primer hőfogadó állomás műszaki követelményei A primer hőfogadó állomás a hőhordozó közeg átadására, mérésére, hidraulikai szabályozására, a felhasználói központ távhőrendszerre való csatlakoztatására szolgál. A primer hőfogadó és a felhasználói központ primer oldali berendezésein, csővezetékein, csőkötésein hőhordozó közeg nem szivároghat. A rendszer tömörségét évente legalább egy alkalommal nyomáspróbával vizsgálni kell A hőfogyasztásmérő műszaki követelményei A hőközponti hőfogyasztásmérő felszerelése Szolgáltató hatásköre, előírás szerinti helyének kialakítása a hőközpont létesítőjének feladata. Egy hőmennyiségmérő-kör három egységből áll, térfogatáram jeladóból, hőmérsékletérzékelő párból és számítóműből (integrátor). A hőmennyiségmérő lehet elemekből összeépített vagy egybeépített (kompakt) kialakítású. A forróvízmérőt a hőfogadó állomás primer előremenő vezetékébe kell beépíteni. A forróvízmérő és a főelzáró között elágazás nem lehet. A visszatérő ágba az ottani főelzáró elé a forróvízmérő beépítési méretének és csatlakozási módjának megfelelő passz-darabot kell építeni. FŐTÁV Zrt. az általa üzemeltetett hőközpontok esetén, illetve felhasználói kérést követő egyedi elbírálás alapján a forróvízmérő beépítésére vonatkozó előírástól történő eltérést engedélyezheti. A hőmérséklet érzékelőket a hőfogadó állomás primer előremenő és visszatérő csővezetékekbe a távvezetéki csatlakozáshoz lehető legközelebb úgy kell beépíteni, hogy az érzékelők a hőfogadón átáramló teljes primervíz hőmérsékletét érzékeljék. A hőmérséklet érzékelők kábeleit kicserélni, megbontani vagy toldani tilos. A számítóművet hozzáférhető helyen, kezelési magasságban, a készülék elzárása vagy elburkolása nélkül kell felszerelni. A hőmennyiségmérő-körhöz a Szolgáltató távadatátviteli rendszert csatlakoztathat a Felhasználó külön engedélye nélkül. A távadatátvitel a hőmennyiségmérés időközönkénti rendszeres leolvasását szolgálja, a hiteles mérést nem befolyásolja. A Felhasználó az adatátviteli berendezések telepítési feltételeit köteles elősegíteni. Amennyiben a hőközpont nem a Szolgáltató üzemeltetésében van, a Felhasználó az adatátvitelhez szükséges elektromos segédenergiát köteles biztosítani.

4 Az elszámolási hőmennyiségmérő a MID (Measurement Instruments Directive) EU direktíva szerint jóváhagyott, ill. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) által feljogosított szervezetnél hitelesített, az MKEH hitelesítési bélyegét viselő eszköz legyen. Pontossági követelményei feleljenek meg a MID 2. osztály előírásainak. Védettsége legalább IP54-es legyen. A hőközpont méretezési térfogatárama a forróvízmérő névleges térfogatáramát ne haladja meg. A hőmennyiségmérő-körhöz azt a legkisebb névleges átfolyású forróvízmérőt kell választani, amelynek névleges átfolyását a hőközponti maximális primer térfogatáram 25%-kal nagyobb mértékben nem haladja meg. A szerelvény csatlakozása hegesztőtoldatos hollandi csavarzat, vagy karimás kötés lehet. Az érzékelő-pár Pt 500 típusú ellenálláshőmérő legyen 2 vezetékes kivitelű, és feleljen meg EN nek A hidraulikai szabályzó berendezés követelményei A nyomáskülönbség- és térfogatáram-szabályozók segédenergia nélküli berendezések legyenek! Előnyben kell részesíteni az e célra konstruált kombinált berendezés alkalmazását. Kisebb csatlakozási teljesítményű hőközpontok esetén, illetve egyes hőkörzetekben a - FŐTÁV Zrt. egyedi elbírálása alapján - a hidraulikai szabályozás funkciója elhagyható A primer hőfogadó állomás egyéb berendezéseinek követelményei A primer előremenő vezetékbe a felhasználói központ védelme érdekében cserélhető szűrőbetétes szűrő beépítése szükséges. A hőközpont csatlakozási pontjaihoz nyomásmérőt kell beépíteni. 1.4 A primer hőfogadó és a felhasználói központ elemeinek szilárdsági követelményei A hőközpont összes - primer közeggel érintkező - elemének nyomásfokozata legalább PN 16. A hőközpont főelzárója Nyomástűrése: PN 25 Hőmérséklet tűrése: 130 C Primer oldali berendezések, szerelvények és csővezetékek: Nyomástűrése: a primer közeggel érintkező szerelvények nyomásfokozata legalább PN 16 Hőmérséklet tűrése: 130 C A próbanyomás értéke (a nyomáspróbánál alkalmazott 20 C-os hőmérsékletű közeg figyelembevételével) a hőközponti primer rendszeren egységesen: PP P = 20 (bar) /túlnyomás/ 1.5 Egyéb tervezői feladatok A fogyasztónak a távhő hálózatra történő csatlakoztatásával kapcsolatban Tervező feladata az épületgépészeti, az épületvillamossági és az esetleges építészeti tervezés, mely dokumentációk a műszaki kivitelezési tervdokumentáció részét kell képezzék. E dokumentációnak mindenképpen ki kell térnie a hőközpont elhelyezésére szolgáló helyiség tűzvédelmi és érintésvédelmi besorolására, valamint tartalmaznia kell a hőközpont által ellátott gépészeti rendszerek hőhordozó közegeinek fizikai-kémiai követelményeit illetve a közeg forrásának meghatározását Vonatkozó jogszabályok, szabványok Törvények évi XLV. törvény: A mérésügyről évi XCIII. törvény: A munkavédelemről évi XXVIII. törvény: A nemzeti szabványosításról évi LIII. törvény: A környezetvédelem általános szabályairól évi XXXI. törvény: A tűz elleni védekezésről évi LVIII. törvény: A tervező- és szakértő mérnökök, építészek kamaráiról évi LXXVIII. törvény: Az épített környezet alakításáról és védelméről évi LXXVI. törvény: A szerzői jogról évi XVIII. törvény: A távhőszolgáltatásról évi CLXXXV. törvény: A hulladékról Kormányrendeletek 127/1991. (X. 9.) Kormány rend.: A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról 253/1997. (XII. 20.) Kormány rend.: Az országos településrendezési és építési követelményekről 98/2001. (VI. 15.) Kormány rend.: A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 201/2001. (X. 25.) Kormány rend.: Az ivóvíz minőségi követelményeiről és ellenőrzéséről 157/2005. (VIII. 15.) Kormány rend.: A távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény végrehajtásáról 191/2009. (IX.15.) Kormány rend.: Az építőipari kivitelezési tevékenységről 306/2010. (XII.23.) Kormány rend.: A levegő védelméről

5 312/2012. (XI. 8.) Kormány rend.: Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről 313/2012. (XI. 8.) Kormány rend.: Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 266/2013. (VII. 11.) Kormány rend. : Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 275/2013. (VII. 16.) Kormány rend.: Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól Szakminiszteri rendeletek 8/1981. (XII. 27.) IpM rend.: Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról 5/1993. (XII. 26.) MüM rend.: A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 79/1997. (XII. 31.) IKIM rend.: Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről 9/2001. (IV. 5.) GM rend.: A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról 29/2001. (XII. 23.) KÖM-GM rend.: Egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM rend.: A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM rend.: Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 72/2003. (X. 29.) GKM rend.: A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rend.: Az építési bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól 63/2004. (IV. 27.) GKM rend.: A nyomástartó- és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről 7/2006. (V. 24.) TNM rend.: Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 20/2006. (IV. 5.) KvVM rend.: A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 62/2006. (VIII. 30.) GKM rend.: Az elektromágneses összeférhetőségről 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rend. : A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 4/2011. (I.14.) VM rend.: A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 6/2011. (I.14.) VM rend.: A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról 28/2011. (IX. 6.) BM rend.: Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 45/2011. (X.29.) BM rend.: A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól Szabványok Gépész szabványok MSZ :1991: Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Hőtechnikai méretezés MSZ :1987: Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Fűtési hőszükséglet-számítás MSZ :1991: Épületek vízellátása MSZ :1991: Épületek csatornázása MSZ :1989: Építő- és szerelőipari csővezetékek, szerelvények. Épületgépészeti csővezetékek : MSZ :1990: Építő- és szerelőipari épületszerkezetek. Épületgépészeti hőszigetelések MSZ :1986: Távhőrendszerek forróvizének minőségi követelményei MSZ :1988: Forróvíz hőhordozójú távhőrendszerek biztonságtechnikai követelményei MSZ EN , 2, 3, 4, 5, 6: Hőmennyiségmérők, szabványsorozat MSZ EN 10220:2003: Varrat nélküli és hegesztett acélcsövek. Méretek és hosszegységenkénti tömegek MSZ EN 10255:2004+A1:2007: Hegesztésre és menetvágásra alkalmas ötvözetlen acélcsövek. Műszaki szállítási feltételek MSZ EN :2014: Varrat nélküli acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 2. rész*: Növelt hőmérsékleten szavatolt tulajdonságú ötvözetlen és ötvözött acélcsövek MSZ EN :2007: Hegesztett acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 2. rész*: Növelt hőmérsékleten szavatolt tulajdonságú, villamos hegesztéssel készült, ötvözetlen és ötvözött acélcsövek MSZ EN 287-1:2012: Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 1. rész: Acélok MSZ EN ISO :2005: Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Hegesztéstechnológiai utasítás. 1. rész: Ívhegesztés. MSZ EN 12062:2004: Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Fémekre vonatkozó általános szabályok MSZ EN 970:1999: Fémek ömlesztőhegesztéssel készített kötéseinek roncsolásmentes vizsgálata. Szemrevételezéses vizsgálat MSZ EN 473:2001: Roncsolásmentes vizsgálat. Roncsolásmentes vizsgálatot végző személyzet minősítése és tanúsítása. Általános alapelvek MSZ EN ISO 5817:2014: Hegesztés. Acél, nikkel, titán és ötvözeteik ömlesztőhegesztéssel (a lézer- és az elektronsugaras kivételével) készített kötései. Az eltérések minőségszintjei (ISO 5817:2014) MSZ EN ISO :2006: Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 2. rész: Teljes körű minőségirányítási követelmények MSZ ISO :1997: Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. A felületi tisztaság vizuális értékelése. 2. rész: Az előzőleg festett, az eredeti bevonat részleges eltávolítása utáni acélfelületek előkészítési fokozatai

6 MSZ :1998: A környezeti zaj vizsgálata és értékelése MSZ :1984: Immissziós zajjellemzők vizsgálata. Munkahelyeken fellépő megítélési és legnagyobb A-hangnyomásszintek meghatározása MSZ 18150: Munkahelyeken megengedett zajszintek MSZ :1982: Immissziós zajhatárértékek. Munkahelyeken fellépő megítélési és legnagyobb A-hangnyomásszintek meghatározása Lakó- és középületek helyiségeiben megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintek MSZ ,2: Munkahelyek levegőtisztasági követelményei MSZ 21875: Munkahelyek fűtésének és szellőzésének munkavédelmi követelményei Elektromos szabványok MSZ 2364 / MSZ HD 60364: Kisfeszültségű villamos berendezések MSZ EN :2010: Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 1. rész: Általános előírások MSZ EN :2000: Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 1.rész: Tipizált és részlegesen tipizált berendezések MSZ EN :2000: Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 2. rész: Burkolt síncsatornás rendszerek (síncsatornák) egyedi követelményei MSZ EN :1995: Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 3. rész: Szakképzetlen személyek által hozzáférhető kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések egyedi követelményei. Elosztótáblák MSZ 447:2009: Csatlakoztatás kisfeszültségű közcélú elosztóhálózatra MSZ EN 60529:2001: Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok MSZ EN 60617: Villamos rajzjelek MSZ 10900: 1970: Kisfeszültségű villamos berendezések időszakos (tűzvédelmi) ellenőrzése MSZ 4851: Érintésvédelmi vizsgálati módszerek MSZ EN 62305: Villámvédelem MSZ EN : 2005: Villamos berendezések üzemeltetése MSZ 1585: 2012: Villamos berendezések üzemeltetése Mellékletek 3.1 Rajzi mellékletek Jelmagyarázat a rajzi mellékletekhez JEL / FELADAT, MŰKÖDÉS LEÍRÁSA TC Hőmérséklet automatikus szabályozása TI Helyi hőmérséklet-érték kijelzése (helyi hőmérő) TT Hőmérséklet jelátalakítása, távadása TZ H Hőmérsékletről történő biztonsági működtetés, reteszelés (Biztonsági hőmérsékletőr, kapcsoló termosztáttal) PI Helyi nyomás-érték kijelzése (helyi nyomásmérő) FC Térfogatáram automatikus szabályozása FT Térfogatáram jelátalakítása, távadása FQ Térfogatáram összegzés, integrálás (Vízmérő) FUQ Több jellemző (térfogatáram, hőmérsékletek) felhasználásával történő összegzés (Hőmennyiség mérés) PDC Nyomáskülönbség automatikus szabályozása + felső határértéknél zár - folyamatosan növekvő jelre zár Minden szaggatott vonal alternatív megoldást jelent

7 3.1.1 Ábrák 1. ábra: Primer hőfogadó állomás kialakítása 2. ábra: Felhasználói központ kialakítása osztatlan HMV termelő berendezéssel 3. ábra: Fűtési berendezés kialakítása a felhasználói központban 4/1. ábra: Egylépcsős HMV termelő berendezés hibrid (párhuzamos-soros) tárolóval 4/2. ábra: Kétlépcsős HMV termelő berendezés hibrid (párhuzamos-soros) tárolóval 1.ábra Primer hőfogadó állomás kialakítása

8 2.ábra Felhasználói központ kialakítása osztatlan hmv termelő berendezéssel

9 3.ábra Fűtési berendezés kialakítása a felhasználói központban

10 4/1.ábra Egylépcsős hmv termelő berendezés hibrid (párhuzamos-soros) tárolóval

11 4/2.ábra Kétlépcsős hmv termelő berendezés hibrid (párhuzamos-soros) tárolóval

12 3.1.2 Diagramok 1. diagram: I-es forróvizes üzemi fűtési menetrend 2. diagram: II-es forróvizes üzemi fűtési menetrend 3. diagram: melegvizes üzemi fűtési menetrend 1. diagram I.-es Forróvizes üzemi fűtési menetrend Érvényes az alábbi hőforrások által ellátott területekre: Saját hőforrások: Észak-budai fűtőmű Füredi úti fűtőmű Újpalotai fűtőmű Idegen (külső) hőforrások: Újpesti erőmű Kispesti erőmű Csepeli erőmű

13 2. diagram II.-es Forróvizes üzemi fűtési menetrend Érvényes az alábbi hőforrások által ellátott területekre: Saját hőforrások: Rákoskeresztúri fűtőmű Idegen (külső) hőforrások: Kelenföldi erőmű

14 3. diagram Melegvizes üzemi fűtési menetrend Érvényes az alábbi hőforrások által ellátott területekre: Saját hőforrások: Rózsakerti fűtőmű Idegen (külső) hőforrások:

HŐFELHASZNÁLÓK MŰSZAKI CSATLAKOZÁSI FELTÉTELEI. a kazincbarcikai távhőellátó rendszerre

HŐFELHASZNÁLÓK MŰSZAKI CSATLAKOZÁSI FELTÉTELEI. a kazincbarcikai távhőellátó rendszerre 2. sz. melléklet HŐFELHASZNÁLÓK MŰSZAKI CSATLAKOZÁSI FELTÉTELEI a kazincbarcikai távhőellátó rendszerre 1. Általános rész Jelen műszaki csatlakozási feltételek (továbbiakban: MCSF) érvényesek a Kazincbarcika

Részletesebben

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei. 4.1. Általános előírások

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei. 4.1. Általános előírások 44 j) A szivattyúház kibocsátó forrás, a forgó tömítések miatt 2-es zóna. Erre, és az egység egyéb csőcsatlakozásaira, valamint hőtágulási lefúvatóira (HLF) a tervezőnek együttes zónahatárt kell meghatároznia.

Részletesebben

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről KIVONAT Lezárva 2014. június 29. Fontos:

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2.sz. függelék. III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2.sz. függelék. III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2008. évi XL. törvény - a földgázellátásról (GET) - 2006. V. törvény - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról

Részletesebben

HŐFELHASZNÁLÓK MŰSZAKI CSATLAKOZÁSI FELTÉTELEI A FŐTÁV ZRT. TÁVHŐELLÁTÓ RENDSZEREIHEZ

HŐFELHASZNÁLÓK MŰSZAKI CSATLAKOZÁSI FELTÉTELEI A FŐTÁV ZRT. TÁVHŐELLÁTÓ RENDSZEREIHEZ HŐFELHASZNÁLÓK MŰSZAKI CSATLAKOZÁSI FELTÉTELEI A FŐTÁV ZRT. TÁVHŐELLÁTÓ RENDSZEREIHEZ 1 Bevezetés A FŐTÁV Zrt. Budapest területén több hőforráshoz kapcsolódóan üzemeltet távhőellátó rendszereket. E rendszerek

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztatás eljárás eredményéről: A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium villamos hálózatának és rendszerének felújítása, korszerűsítése elnevezésű projekthez kapcsolódóan.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. III. kötet MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. III. kötet MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Bp., III. ker. Sújtás utca 3. -7027; engedélyokiratos építési munka AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. kötet MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS Budapest Főváros

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETŰ HŐENERGIA SZOLGÁLTATÁSI ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS (a mért hőenergia utólagos elszámolására fűtés + HMV)

EGYSÉGES SZERKEZETŰ HŐENERGIA SZOLGÁLTATÁSI ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS (a mért hőenergia utólagos elszámolására fűtés + HMV) Szerződés szám: HSzSz-Kkfh- /20 EGYSÉGES SZERKEZETŰ HŐENERGIA SZOLGÁLTATÁSI ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS (a mért hőenergia utólagos elszámolására fűtés + HMV) amelyet egyrészről a Felhasználó képviselője:

Részletesebben

1. A berendezés ismertetése

1. A berendezés ismertetése 1. A berendezés ismertetése 1.1. Mûszaki leírás A CALOR-450 fahulladék-tüzelésû melegvíz-kazán lakás vagy ipari, ill. mezõgazdasági tevékenység céljára szolgáló épületek fûtésére használható. A berendezés

Részletesebben

Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Üzletszabályzat. Hatálybalépés időpontja: 2013. március 1. BUDAPEST

Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Üzletszabályzat. Hatálybalépés időpontja: 2013. március 1. BUDAPEST Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Hatálybalépés időpontja: 2013. március 1. BUDAPEST 1 TARTALOMJEGYZÉK MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE... 3 ELŐSZÓ... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2005.(XII.31.) ÖR rendelete a távhőszolgáltatásról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2005.(XII.31.) ÖR rendelete a távhőszolgáltatásról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2005.(XII.31.) ÖR rendelete a távhőszolgáltatásról Módosította: 22/2006. (X.01.), 38/2006. (XII.30.), 13/2008. (VI.01.), 21/2008. (X.31.) Az árak megállapításáról

Részletesebben

SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET RÉSZLEGES BELSŐ ÁTALAKÍTÁSA BUDAPEST III. VÖRÖSVÁRI ÚT 88-96. ÉPÜLETGÉPÉSZET

SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET RÉSZLEGES BELSŐ ÁTALAKÍTÁSA BUDAPEST III. VÖRÖSVÁRI ÚT 88-96. ÉPÜLETGÉPÉSZET SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET RÉSZLEGES BELSŐ ÁTALAKÍTÁSA BUDAPEST III. VÖRÖSVÁRI ÚT 88-96. ÉPÜLETGÉPÉSZET TARTALOMJEGYZÉK ÉPÜLETGÉPÉSZ SZAKTERVEZŐI NYILATKOZAT ÉPÜLETGÉPÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 1. Általános

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2006. (II. 24.) rendelete. a távhőszolgáltatásról szóló

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2006. (II. 24.) rendelete. a távhőszolgáltatásról szóló Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (II. 24.) rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Balatonfüred város területén történő végrehajtásáról

Részletesebben

INTERBIO 35 kw. Aprítéktüzelésű kazán. POLIKOV Kft.

INTERBIO 35 kw. Aprítéktüzelésű kazán. POLIKOV Kft. INTERBIO 35 kw Aprítéktüzelésű kazán gépkönyv és műszaki leírás POLIKOV Kft. 1174 Budapest Erdő u. 27. Tel: 06-1-256-56-04, Fax: 06-1-258-32-27 www.polikov.hu polikov@polikov.hu polikov@t-online.hu 1 Kazán

Részletesebben

A Comptech Kft által forgalmazott Kamstrup energiafogyasztás mérők MID jóváhagyással, (hő- és elektromos fogyasztásmérők)

A Comptech Kft által forgalmazott Kamstrup energiafogyasztás mérők MID jóváhagyással, (hő- és elektromos fogyasztásmérők) A Comptech Kft által forgalmazott Kamstrup energiafogyasztás mérők MID jóváhagyással, (hő- és elektromos fogyasztásmérők) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/22/EK (2004. március 31.) irányelve a mérőműszerekre

Részletesebben

Hóbagoly Szezonnyitó Szakmai Nap Kompakt folyadékhűtők ammónia hűtőközeggel komfort és technológiai alkalmazásokra

Hóbagoly Szezonnyitó Szakmai Nap Kompakt folyadékhűtők ammónia hűtőközeggel komfort és technológiai alkalmazásokra Hóbagoly Szezonnyitó Szakmai Nap Kompakt folyadékhűtők ammónia hűtőközeggel komfort és technológiai alkalmazásokra Q P L A N R E F R I G E R AT I O N Előadó: Tasnádi Gábor gabor.tasnadi@qplan.hu A kihívás:

Részletesebben

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról. Általános rész

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról. Általános rész A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról A szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelmények meghatározásáról és egyes tűzvédelmi

Részletesebben

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

HŐFELHASZNÁLÓK MŰSZAKI CSATLAKOZÁSI FELTÉTELEI A FŐTÁV ZRT. TÁVHŐELLÁTÓ RENDSZEREIHEZ

HŐFELHASZNÁLÓK MŰSZAKI CSATLAKOZÁSI FELTÉTELEI A FŐTÁV ZRT. TÁVHŐELLÁTÓ RENDSZEREIHEZ HŐFELHASZNÁLÓK MŰSZAKI CSATLAKOZÁSI FELTÉTELEI A FŐTÁV ZRT. TÁVHŐELLÁTÓ RENDSZEREIHEZ 1 Bevezetés A Főtáv Zrt. Budapest területén több hőforráshoz kapcsolódóan üzemeltet távhőellátó rendszereket. E rendszerek

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

Gigant 55 Gigant 65 Gigant 75 Gigant 90. HİTERM CARBON GIGANT Szilárd tüzelıanyagú, kézi adagolású melegvizes főtıkazánok.

Gigant 55 Gigant 65 Gigant 75 Gigant 90. HİTERM CARBON GIGANT Szilárd tüzelıanyagú, kézi adagolású melegvizes főtıkazánok. CARBON Gigant 55 Gigant 65 Gigant 75 Gigant 90 HİTERM CARBON GIGANT HİTERM CARBON GIGANT Szilárd tüzelıanyagú, kézi adagolású melegvizes főtıkazánok. Tartalomjegyzék 1. Műszaki ismertető... 2 1.1. Alkalmazás...

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ - KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA III/3. sz. függelék III/3. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ - KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA III/3. sz. függelék III/3. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások III/3. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2008. évi XL. törvény - a földgázellátásról (GET) - 2006. V. törvény - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról

Részletesebben

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI I. A Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Gáz-

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%.

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról OptiJus Opten Kft. I. 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A 2012.11.13. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések, éghető

Részletesebben

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012.11.13-tól hatályos szöveg! 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. október 06 - T A R T A L O M J E G Y Z É K ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 11 1. Éghető folyadékok

Részletesebben

BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Függelékek jegyzéke... 3 1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

Épületgépészeti műszaki leírás

Épületgépészeti műszaki leírás 1.0 1.1 Általános rész: Épületgépészeti műszaki leírás a 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz.:7934/1. számú telken meglévő Labdarugó Klubház épület átalakítás belső épületgépészeti kivitelezési munkáihoz

Részletesebben

1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tervezői nyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. Tervezői nyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK Műszaki leírás - 1. Előzmények - 2. Központi fűtés, HMV termelés - 3. Belső víz, csatorna - 4. Gázellátás - 5. Szellőzés - 6. Munkavédelem, tűzrendészet - 7. Zajvédelem - 8. Hulladékkezelés

Részletesebben

HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN

HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN HŐTERMELŐK Közvetlen hőtermelők olyan berendezések, amelyekben fosszilis vagy nukleáris tüzelőanyagok kötött energiájából használható hőt állítanak elő a hőfogyasztók

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ ALBATROS 1 SZABÁLYOZÓHOZ

KEZELÉSI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ ALBATROS 1 SZABÁLYOZÓHOZ s KEZELÉSI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ ALBATROS 1 SZABÁLYOZÓHOZ s Building Technologies ágazat 2005.05.10. 2.1.1 ALBATROS 1 KEZELÉSI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ Az RVA43.222 (C sorozat) szabályozó az Albatros állókazánokhoz

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának 48/2005. (XII. 22.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Kazincbarcika város területén történő végrehajtásáról

Részletesebben

ÉPÍTÉSÜGYI VIZSGA FELKÉSZÍTŐ ANYAG. Lezárva: 2013. október 7. Készítette: Belügyminisztérium Építésügyi Főosztály

ÉPÍTÉSÜGYI VIZSGA FELKÉSZÍTŐ ANYAG. Lezárva: 2013. október 7. Készítette: Belügyminisztérium Építésügyi Főosztály ÉPÍTÉSÜGYI VIZSGA FELKÉSZÍTŐ ANYAG Lezárva: 2013. október 7. Készítette: Belügyminisztérium Építésügyi Főosztály Tartalomjegyzék I. RÉSZ Az építésügyi vizsga-követelményekhez tartozó jogszabályok jegyzéke...

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

A U T O M AT I K U S. * A tanúsítás a cég minőségirányítási rendszerére vonatkozik.

A U T O M AT I K U S. * A tanúsítás a cég minőségirányítási rendszerére vonatkozik. ABG TÍPUSÚ A U T O M AT I K U S BLOKK GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV Tüzeléstechnikai Kft. * Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 5 / 95(5)-85(5) MSZ EN ISO 91:9 (ISO 91:8) 1 Budapest, Szlávy u. -. Levélcím: 1475 Budapest,

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Hegesztett termék előállításának ismertetése, különös tekintettl a munkabiztonság és környezetvédelmi ismeretekre

A vizsgafeladat ismertetése: Hegesztett termék előállításának ismertetése, különös tekintettl a munkabiztonság és környezetvédelmi ismeretekre A vizsgafeladat ismertetése: Hegesztett termék előállításának ismertetése, különös tekintettl a munkabiztonság és környezetvédelmi ismeretekre Amennyiben a tétel kidolgozásához segédeszköz szükséges, annak

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 58/2006. (VI.26.) Ör.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 58/2006. (VI.26.) Ör. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2006. (VI.26.) Ör. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Veszprém város területén történő végrehajtásáról

Részletesebben

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t Szám: ÉPI/4-10/2013. Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Ügyintéző: Cseriné Inhaizer Beatrix versenyuszoda együttes építési engedélye Győr 8712/2 hrsz Illeték leróva! H a t á r o z a t Mosonmagyaróvár

Részletesebben

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK A S O H A K I N E M H U L O K A P C S O L A T Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Forgalmazó: Vaillant Saunier

Részletesebben

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Üzletszabályzata az alábbiakban felsorolt jogszabályok figyelembevételével készült:

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Üzletszabályzata az alábbiakban felsorolt jogszabályok figyelembevételével készült: 1.sz. melléklet Jogszabálygyűjtemény A a az alábbiakban felsorolt jogszabályok figyelembevételével készült: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről, egységes

Részletesebben

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE PRIMER A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető 3. 2. Városunk távhőszolgáltatása 4. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

Kerepes, Széchenyi István Általános Iskola bővítése 2db ideiglenes tanteremmel

Kerepes, Széchenyi István Általános Iskola bővítése 2db ideiglenes tanteremmel Kerepes, Széchenyi István Általános Iskola bővítése 2db ideiglenes tanteremmel ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. (Hrsz.: 504/3) Budapest, 2016. május KEREPES, SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 11/2006.(VI.6.) r e n d e l e t e a távhőszolgáltatásról. (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2011.(V.2.

A Mohácsi Önkormányzat 11/2006.(VI.6.) r e n d e l e t e a távhőszolgáltatásról. (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2011.(V.2. A Mohácsi Önkormányzat 11/2006.(VI.6.) r e n d e l e t e a távhőszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2011.(V.2.) ör-rel) Mohács Város Képviselő testülete a távhőszolgáltatásról

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 15233

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 15233 2012. június MAGYAR SZABVÁNY MSZ 15233 Fürdőmedencék építési és átvételi műszaki követelményei Az MSZ-10-533-1:1990 helyett. Pool basin. Technical requirements of building and acceptance E nemzeti szabványt

Részletesebben

6 720 614 356-00.1R. Indirekt fűtésű melegvíz tároló ST 65 E. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 201 (2009/09) HU

6 720 614 356-00.1R. Indirekt fűtésű melegvíz tároló ST 65 E. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 201 (2009/09) HU 6 720 614 356-00.1R Indirekt fűtésű melegvíz tároló ST 65 E. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata.............................

Részletesebben

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK A soha ki nem hûlô kapcsolat Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt. 1238.

Részletesebben

Építtető: Pápai ÁLOMHÁZ Társasház-Építési Kft. Pápa, Szent László u. 1. "ÁLOMHÁZ Társasház I. ütem" Pápa, Korona u. 44. (2954/1. hrsz.

Építtető: Pápai ÁLOMHÁZ Társasház-Építési Kft. Pápa, Szent László u. 1. ÁLOMHÁZ Társasház I. ütem Pápa, Korona u. 44. (2954/1. hrsz. Építtető: Pápai ÁLOMHÁZ Társasház-Építési Kft. "ÁLOMHÁZ Társasház I. ütem" Pápa, Korona u. 44. (2954/1. hrsz.) 2015 Tartalomjegyzék Építtető: Tárgy: Pápai ÁLOMHÁZ Társasház-Építési Kft. "ÁLOMHÁZ Társasház

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatály: 2016.I.1. 2017.XII.31. A jelek a bekezdések múltbeli és

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Elosztói Engedélyesi Üzletszabályzat FÜGGELÉKEK

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Elosztói Engedélyesi Üzletszabályzat FÜGGELÉKEK FÜGGELÉKEK 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése 2 3 E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. 2. számú függelék Jogszabályok 4 Földgáz elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó legfontosabb

Részletesebben

A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései az alábbi témaköröket tartalmazzák: közgazdasági ismeretek adminisztratív feladatok

A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései az alábbi témaköröket tartalmazzák: közgazdasági ismeretek adminisztratív feladatok A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései az alábbi témaköröket tartalmazzák: közgazdasági ismeretek adminisztratív feladatok A tételhez segédeszköz nem használható.

Részletesebben

Kazánok és Tüzelőberendezések

Kazánok és Tüzelőberendezések Kazánok és Tüzelőberendezések Irodalom Az ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/kazanok_es_tuzeloberendezesek/ szerveren Az előadások és gyakorlati példák pdf formátumban Jegyzet (ugyancsak az ftp-n): Dr. Lezsovits

Részletesebben

KBE-1 típusú biztonsági lefúvató szelep család

KBE-1 típusú biztonsági lefúvató szelep család Kód: 485-0000.03g G É P K Ö N Y V KBE-1 típusú biztonsági lefúvató szelep család Készült: 2002.07.01. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános ismertetés 2. Műszaki adatok 3. Szerkezeti felépítés, működés 4. Átvétel,

Részletesebben

Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése. Szakmai segédlet tervezők, kivitelezők és üzemeltetők számára

Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése. Szakmai segédlet tervezők, kivitelezők és üzemeltetők számára Feladatalapú pályázati témák 2015 (Sorszám: 2/2015/1.) Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése Szakmai segédlet tervezők, kivitelezők és üzemeltetők számára Magyar Mérnöki Kamara

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

MŰSZAKI FELTÉTELEK ASIO-MF-6-2005. AS-VODO A, B, C, T Vízmérőóra akna. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114.

MŰSZAKI FELTÉTELEK ASIO-MF-6-2005. AS-VODO A, B, C, T Vízmérőóra akna. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. MŰSZAKI FELTÉTELEK AS-VODO A, B, C, T Vízmérőóra akna Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. november 1 Jelen Műszaki Feltételek (MF) tárgya az ASIO, spol. S.r.o. (Jiřikovice

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása Egységes 1 szerkezetben. Hatályos: 2012. május 17. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21) rendelete Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21. 31 521 11 0000 00 00 Hegesztő szakképesítés 2 éves Helyi tanterve 2010 Készítette: Kovács Károly műszaki tanár 1 I. Általános

Részletesebben

A jövőbe tekintve. Comfort 100-130 - 160-210 - 240. 11/2011-661Y1000 A - Munkaszám. melegvíz felsőfokon

A jövőbe tekintve. Comfort 100-130 - 160-210 - 240. 11/2011-661Y1000 A - Munkaszám. melegvíz felsőfokon A jövőbe tekintve Comfort 00-0 - 60-20 - 240 i HU /20-66Y000 A - Munkaszám melegvíz felsőfokon ISO 900-2008 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer TARTALOMJEGYZÉK HU BEVEZETÉS 2 Figyelmeztetés

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

GTE - GTE S GTE BF SLIM TÚLNYOMÁSOS MELEGVÍZKAZÁN CSALÁD GÉPKÖNYV

GTE - GTE S GTE BF SLIM TÚLNYOMÁSOS MELEGVÍZKAZÁN CSALÁD GÉPKÖNYV GTE - GTE S GTE BF SLIM TÚLNYOMÁSOS MELEGVÍZKAZÁN CSALÁD GÉPKÖNYV Tüzeléstechnikai Kft. Nyilvántartási szám: HU MSZT - 503 / 0095(3) 258(3) MSZ EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000) 1103 Budapest, Szlávy u.

Részletesebben

GÉPKÖNYV Tervezési segédlet

GÉPKÖNYV Tervezési segédlet GÉPKÖNYV Tervezési segédlet Használati, kezelési leírás Remeha Gas 460 Alacsony hômérsékletû, atmoszférikus gáztüzelésû, öntöttvas-tagos melegvizes kazáncsalád. Teljesítménytartomány: 140 kw - 380 kw Remeha

Részletesebben

OKF tájékoztató. A tűzvédelmi szakvizsga törzsanyaga

OKF tájékoztató. A tűzvédelmi szakvizsga törzsanyaga OKF tájékoztató A tűzvédelmi szakvizsga törzsanyaga A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga

Részletesebben

EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com

EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com Kezelési és karbantartási útmutató EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com Bevezetés 1. Bevezetés Tisztelt Partnerünk! A nagyteljesítményű használati melegvíz termelő

Részletesebben

P É T F Ü R D Ő B E R H I D A I Ú T 2-6. SZ. ÉPÍTTETŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI U. 6.

P É T F Ü R D Ő B E R H I D A I Ú T 2-6. SZ. ÉPÍTTETŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI U. 6. P É T F Ü R D Ő B E R H I D A I Ú T 2-6. SZ. K Ö R N Y E Z E T E V Í Z E L V E Z E T É S É N E K V Í Z J O G I E N G E D É L Y E Z É S I T E R V E ÉPÍTTETŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ,

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései az Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok, valamint a Kisteljesítményű kazán fűtői

Részletesebben

Hálózati csatlakozási terv

Hálózati csatlakozási terv Hálózati csatlakozási terv 32,5/30,0 DC/AC kw p Háztartási Méretű Napelemes Kiserőműhöz Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz. 39470/307 2016. Április [A háztartási méretű kiserőmű

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. AS-NIDAPLAST Vízgyűjtő- és tároló rendszerhez. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005.

MŰSZAKI LEÍRÁS. AS-NIDAPLAST Vízgyűjtő- és tároló rendszerhez. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. MŰSZAKI LEÍRÁS AS-NIDAPLAST Vízgyűjtő- és tároló rendszerhez Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. november Jelen Műszaki Leírás (ML) tárgya Magyarországon kizárólagos

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról 1. oldal 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének h)

Részletesebben

Nagyhate konysa gu kapcsolt e s hate kony ta vfu te s/ta vhu te s potencia l- becsle se

Nagyhate konysa gu kapcsolt e s hate kony ta vfu te s/ta vhu te s potencia l- becsle se 2. sz. melléklet Nagyhate konysa gu kapcsolt e s hate kony ta vfu te s/ta vhu te s potencia l- becsle se Budapest, 2015. december hó Századvég Gazdaságkutató Zrt. Tartalomjegyzék Táblázatjegyzék... 1 Ábrajegyzék...

Részletesebben

SGB OLAJÉGŐ K GÉPKÖNYV. Tüzeléstechnikai Kft.

SGB OLAJÉGŐ K GÉPKÖNYV. Tüzeléstechnikai Kft. SGB OLAJÉGŐ K GÉPKÖNYV * Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 503 / 0095(5)-285(5) MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) * A tanúsítás a cég minőségirányítási rendszerére vonatkozik. Tüzeléstechnikai Kft. 1103

Részletesebben

1. A berendezés ismertetése

1. A berendezés ismertetése 1. A berendezés ismertetése 1.1. Műszaki leírás Az FHB-04 típusú fatüzelésű melegvíz-kazán egy égetőberendezésből (tüzelőberendezésből) és a tetejére telepített hőcserélőből (kazánból) áll. A kazán egy

Részletesebben

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02 INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

MOTOROS FORGÓKEFÉS CSIZMAMOSÓ BK09028000001

MOTOROS FORGÓKEFÉS CSIZMAMOSÓ BK09028000001 MOTOROS FORGÓKEFÉS CSIZMAMOSÓ BK09028000001 1. ábra BK09028.DOC 8/2 2005. 11. 23. A berendezés főbb részei (1. ábra): 1. Lábrácsozat 1 db 2. Állítható láb 4 db 3. Alsó burkolat 1 db 4. Alsó kefe 1 db 5.

Részletesebben

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 122. szám 64373 III. Kormányrendeletek A Kormány 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során

Részletesebben

Az energetikai minőségtanúsítvány. Előadó: Dr. Szalay Zsuzsa adjunktus BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

Az energetikai minőségtanúsítvány. Előadó: Dr. Szalay Zsuzsa adjunktus BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Az energetikai minőségtanúsítvány Előadó: Dr. Szalay Zsuzsa adjunktus BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék. Az energetikai minőségtanúsítvány 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet az épületek energetikai

Részletesebben

405. számú ügyvezető igazgatói utasítás. Kisfogyasztói csatlakozó berendezések létesítése

405. számú ügyvezető igazgatói utasítás. Kisfogyasztói csatlakozó berendezések létesítése 405. számú ügyvezető igazgatói utasítás Kisfogyasztói csatlakozó berendezések létesítése Készítette: DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Ügyfél és Kereskedői kapcsolatok Osztály, Technológiai csoport 2008. Nyomtatásban

Részletesebben

TERVEZET. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

TERVEZET. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések A nemzetgazdasági miniszter.../2012. (...) NGM rendelete a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról A földgázellátásról

Részletesebben

Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! Kérdése van? 2012. július IV. évfolyam 7.szám. Lakások hőszigetelése és ezek tűzvédelmi kérdései

Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! Kérdése van? 2012. július IV. évfolyam 7.szám. Lakások hőszigetelése és ezek tűzvédelmi kérdései Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi szakemberek, munkavédelmi szakemberek, üzemeltetők, cégvezetők részére Szakmai folyóirat 2012. július IV. évfolyam 7.szám A hónap témája Tartalom Lakások hőszigetelése

Részletesebben

OKF tájékoztató. A tűzvédelmi szakvizsga törzsanyaga

OKF tájékoztató. A tűzvédelmi szakvizsga törzsanyaga OKF tájékoztató A tűzvédelmi szakvizsga törzsanyaga A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól szóló 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet

Részletesebben

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 atmovit combi HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 HU/HR/SI Szerelési utasítás Gázszerelő szakember részére atmovit combi Gázfűtő kazán VKC INT 254/1-5 - 120 VKC

Részletesebben

M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. M201600100 T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T É P Í T É S I E N G E D É L Y E Z É S I T E R V É H E Z Ü Z E M E N B E L Ü L I E N E R G I A H A T É K

Részletesebben

Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása KMOP-3.3.3-11-2011-0065

Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása KMOP-3.3.3-11-2011-0065 Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása KMOP-3.3.3-11-2011-0065 Tartalomjegyzék 1. Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása...

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Siklós Város Önkormányzatának 26/2000. (XI.24.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról

Siklós Város Önkormányzatának 26/2000. (XI.24.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról Siklós Város Önkormányzatának 26/2000. (XI.24.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról A távhő gazdaságos, folyamatos és biztonságos termelésére, szolgáltatására és fogyasztására, valamint e területeken

Részletesebben

Felhasználói hőközpontok kialakítása

Felhasználói hőközpontok kialakítása Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben Felhasználói hőközpontok kialakítása Projektazonosító: KEOP-5.4.0/12-2013-0026 Új Széchenyi Terv Környezet és energia operatív program

Részletesebben

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet Lezárva: 0. január 5. Hatály: 0.I.5. - nline - 0/003. (VII..) vvm rendelet - az 50 MW és annál nagyobb névleg. oldal 0/003. (VII..) vvm rendelet az 50 MW és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű

Részletesebben

66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet. I. fejezet. Általános rendelkezések

66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet. I. fejezet. Általános rendelkezések Hatályos: 2012.10.02-2013.04.30. 66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról Budapest Főváros Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax

Részletesebben

/ Fűtés megújuló energiával. / Tökéletes komfort. / Megfelelő hőmérséklet

/ Fűtés megújuló energiával. / Tökéletes komfort. / Megfelelő hőmérséklet / Fűtés megújuló energiával / Tökéletes komfort / Megfelelő hőmérséklet NIMBUS Fűtő HŐSZivattYÚK FŰTÉS A NIMBUS hőszivattyúval: EGY LÉPÉS A jövő FELÉ A magas szintű környezeti fenntarthatóság biztosítása

Részletesebben

A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak kiviteli tervét. - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1.

A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak kiviteli tervét. - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. 1. ELŐZMÉNYEK: A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak ét. A tervezés során felhasznált szabályzatok: - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. - e-ut 07.01.12:2011

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás KA-TML-39/2015 1 Tűzvédelmi műszaki leírás Tárgy: a 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz: 7934/1 alatti ingatlanon meglévő épület átalakításával és bővítésével kialakítandó Labdarúgó Klubház építési engedély

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben