Közmeghallgatás a közgyûlésben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közmeghallgatás a közgyûlésben"

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kétheti lap példányban IX. LAP évfolyam 23. szám december 1. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Közmeghallgatás a közgyûlésben Anovember 24-ei közgyûlés után tartották meg a minden évben szokásos közmeghallgatást. Sajnálatos, hogy a korábbi években megszokottnál kevesebben jöttek el, és a hosszúra nyúlt rendes közgyûlés miatt több képviselõ is távol maradt, például az ellenzéki képviselõk közül senkit sem érdekeltek az érdiek. T. Mészáros András polgármester beszámolt az elmúlt évek történéseirõl. Ismertette Érd legfontosabb beruházásának, a csatornázásnak jelenlegi állását, és kitért az elmúlt idõszak többi beruházására, eredményeire, de a gondokra is. A polgármester beszéde után a lakosok kérdeztek, illetve mondták el gondjaikat. Elõször Németh Antal kapott szót, aki az Akácfa és a Borbolya utca környékérõl beszélt, majd az új ebrendészeti törvény várható anomáliát említette. Érden sok a kóbor kutya, és a várható ebadó miatt valószínûleg még többen fogják szélnek ereszteni kutyáikat, erre az önkormányzatnak fel kell készülnie. Szólt arról, hogy nem minden esetben lehet a város 50 éves a Vörösmarty Gimnázium Gálamûsorral emlékeztek november 26-án, szombaton délután a Vörösmarty Mihály Gimnázium 50. évfordulójára mai és öregdiákok, tanárok, városvezetõk, intézményvezetõk és meghívott vendégek a gimnázium dísztermében. A kissé hosszúra nyúlt mûsorban az iskola volt diákjai léptek fel sokszínû produkciókkal, versmondástól ír sztepptáncig és Chopin etüdtõl az Ave Mariáig. T. Mészáros András polgármester, az est fõvédnöke köszöntötte elõször a megjelenteket. Beszédében a következõket mondotta: Amikor itt Érden kimondjuk azt a három betûbõl álló szót, hogy VMG, mindenki tudja, hogy errõl a gimnáziumról van szó. Mindenki tudja, mert a VMG fogalom. Egy jól csengõ és az elmúlt 50 esztendõre gondolva immár patinás fogalom. A Vörösmarty Mihály Gimnázium soksok munkával, erõfeszítéssel érte el, hogy fogalommá váljon. Annak, hogy fogalommá vált az intézmény egyik legfõbb oka az itt folyó oktatás, az elért országosan is jelentõs eredmények. Emellett azonban meg kell említeni még egy fontos tényezõt. A VMG diákjának lenni jó érzés. Mi sem jelzi ezt jobban, mint az, hogy a hozzám hasonló vén diákok még a mai napig tartják a gimnáziummal a kapcsolatot, s ami nem mellékes, egymással is. A VMG egy közösség, aminek az elmúlt évtizedek során itt tanító tanárok a legfõbb összekovácsolói. Egy olyan közösség, ami hosszú évtizedekre, sõt, talán egy egész életre elkíséri az embert. Valljuk be, az elsajátított ismeretanyag mellett ez a legtöbb, amit egy középiskola adhat az embernek. Ez a gimnázium a benne dolgozók és az itt tanulók szeretetébõl táplálkozik hosszú évtizedek óta. Jöhettek politikai rendszerek, jöhettek újabb és újabb oktatáspolitikai elgondolások és intézkedések, a VMG maradt. Maradt a mi szeretett és becsült gimnáziumunk, amihez tartozni a mai napig büszkeséggel tölti el az embert. Magam is elfogódottan állok itt, hiszen - talán nem is olyan nagyon régen - még diákként vettem részt az ünnepségeken. További sikeres éveket legalább ötvenet kívánok szeretett gimnáziumunknak. (Folytatás a 3. oldalon) honlapján megtalálni a városi események meghívóját. Kifogásolta azt, hogy a város határában nem eléggé feltûnõ a polgárõrségre és a térfigyelõ rendszerre figyelmeztetõ felirat. Imrei Ferenc az ófalusi szemétszállítás hiányosságaira hívta fel a figyelmet, ugyanis néhány meredek utcából nem mindig viszi el az Érd-Kom a szemetet. Szólt a Kerék utca járhatatlanságáról is. Kovács Franciska Homoród utcai lakos arról beszélt, hogy gyakran elvágják csatornaépítés közben a vízvezetéket, és emiatt a gázboyler meghibásodik, mert a zavaros víz eltömíti, ennek a javítása sokba kerül. Kérdezte, hogy a Sulák buszmegállónál miért nincs zebra, amikor ott gyakran járnak a kisiskolások. Szeretné azt is, hogy a Budafoki út felõl is bemennének a buszok a Tescóhoz. Ba István a Rávna vízelvezetésérõl beszélt, kifogásolta az elvégzett munka minõségét. T. Mészáros András a végén igyekezett válaszolni a feltett kérdésekre, és több esetben megígérte, hogy intézkedni fog. Pillanatkép a közmeghallgatásról: Németh Antal kérdez T. Mészáros András polgármester, az est fõvédnöke köszöntötte a megjelenteket A VMG volt igazgatónõje, Rózsa Józsefné Antunovits Antal az öregdiákok nevében szólt Bóvli Bogár Lászlót nem nagyon szeretik balliberális honfitársaink, mert általában a globális világot ostorozza, és a bajból való kilábalás egyik fontos elõfeltételének a lélek rendbetételét tartja. Cikkeiben rendre megtalálhatóak azok a mondatok és kitételek, amelyek egy józanul gondolkozó konzervatív polgárt is foglalkoztatnak. Az egyik újabb írásában kifejtette, hogy három meghatározó rendszert mûködtet a globális világhatalom. Az elsõ a bankrendszer. Ennek hatalmát azt hiszem, mindenki a saját bõrén érzi, akármelyik pártra is adta le annak idején szavazatát, bár azt is láthatjuk, hogy éppen a baloldali pártok védelmezik napjainkban õket. Ezeknek az a dolguk, hogy függõ helyzetbe hozzák az államokat és polgáraikat. Magyarországon például az évi 27 ezer milliárdos nemzeti jövedelembõl évente 7 ezer milliárdot szivattyúznak ki. A második rendszer hatalmából éppen a napokban kaptunk ízelítõt: ez a figyelmeztetõ-fegyelmezõ hatalmi erõszakrendszer, a hitelminõsítõ intézetek és a Valutaalap. A harmadik rendszer pedig a globális média, amely hamis értelmezési keretével, hamis fogalomkészletével azt a látszatot kelti, mintha a válságot a magyarok túlfogyasztása és pazarlása, valamint a kormány hozzá nem értése okozta volna (természetesen itt az Orbánkormányról van szó). Ebbõl a médiából és nem csak most komoly adagot kaptunk az elmúlt napokban, amikor is a Népszavától kezdve a 168 órán át a Népszabadságig és a többi balliberális médiáig másról sem szóltak a tudósítások, mint a jelenlegi kormány és persze a Fidesz-szavazók felelõtlenségérõl, és kárörvendõ hangon bóvlizták Magyarországot, mintha õk nem ennek az országnak a lakói lennének. Valójában még ez is lehetséges, hiszen annyira összefonódott már a hazai és a multinacionális média, hogy nem tudni, ki kit szolgál, ki honnan kapja a fizetését. Bóvlivá lett volna néhány hónap alatt hazánk? Nem inkább arról van szó, hogy minden áron le kell törni a függetlenségi törekvéseket? Nem az vezérli a multinacionális tõkés csoportokat, hogy Magyarország mintát adott az elmúlt idõszakban a bankok túlhatalma elleni harcban? Hiszen a bankadót sorra elkezdték bevezetni más országokban is, és a többi magyar intézkedés is hamar követõkre talált. Nem gondolhatja senki, hogy röpke másfél év alatt a strukturális átalakítások megkezdésével egyidõben éppen ezekkel ellentétes irányban változott meg a magyar gazdaság szerkezete. Ha nagyobb távlatokban vizsgáljuk a magyar gazdaság teljesítményét, az derül ki, hogy 2002-ig egyenletesen növekedett, utána a Medgyesi-kormány felelõtlen intézkedései nyomán megtorpant, majd szép lassan emelkedni kezdett az államadósság és csökkenni a gazdasági teljesítmény. Egészen odáig, hogy a Bajnai-kormánynak húszmilliárd euró hitelt kellett fölvennie az IMF-tõl. Annak a balliberális körökben ma nosztalgiázva szakértõi kormányként emlegetett alakulatnak, amelynek miniszterelnöke, Bajnai Gordon évekig a Gyurcsány-kormány gazdasági minisztere volt, vagyis az akkori Matolcsy -ként nagymértékben rajta múlott hazánk gazdasági helyzete. Mindenképpen tiltakoznunk kell: nem vagyunk bóvliország, nem voltunk és nem leszünk az. Hozzászoktunk ugyan már a nadrágszíj-meghúzásokhoz, és ráadásul a mostani nem elsõsorban rajtunk múlik, de nem muszáj szó nélkül eltûrnünk. ORLAI SÁNDOR Következõ számunk december 15-én jelenik meg!

2 2 Rövid hírek a sajtótájékoztatóról Mészáros András polgármester elmondta, hogy megállapodtak az Érd- T. Kommal a zöldhulladék elszállításáról, amely már meg is kezdõdött és december 16-ig tart. A helyszínekrõl és az idõpontokról a város és az Érd- Kom honlapjáról tájékozódhatnak. Sokan féltek a csatornaépítéstõl, de eddig nem történt se közlekedési anomália, se komolyabb közbiztonság elleni cselekmény. A kedvezõ idõjárás miatt jó tempóban halad az építés. A bekötéseket nem kell sürgetni, mert van rá idõ. Jól körül kell nézni, árajánlatot kérni, és lehetõleg referenciával rendelkezõ érdi vállalkozót kell választani. Valószínûleg a rákötések 70 75%-ig gyorsan fognak menni, a maradék 20 25%-ot azonban egyrészt meg kell gyõzni, másrészt érdekeltté kell tenni. Aki nem fog rákötni, annak talajterhelési díjat és vízfogyasztás alapú szippantási díjat is kell majd fizetnie. Decemberben fogják felbontani a csatornaüzemeltetési tenderre beérkezett pályázatokat, hamarosan ki fog derülni, ki fogja majd üzemeltetni a 2013-ban elkészülõ csatornát. A Harkály utcai óvoda építésérõl is beszámolt a polgármester. Elmondta, hogy a kedvezõ idõjárás miatt tartani tudják a határidõt, az épület már tetõ alatt van, és minden remény megvan a jövõ márciusi átadásra. Karácsony közeledtével elmondta T. Mészáros András, hogy az idén is lesz díszkivilágítás, és felállítják a karácsonyfát is a körforgalomban és Parkvárosban is, valamit lesz karácsonyi vásár is a két vasút közötti részen, valamint a Magyarok Szövetsége is tart egy vásárt. Ki érti ezt? Gyurcsány az érdi közgyûlésben Mint az várható volt, és ezt egy korábbi jegyzetben valószínûsítettem is, Bakai-Nagy Zita írásban bejelentette, hogy a következõkben a Demokratikus Koalíció színeiben fog versenyezni. Nincs ezzel semmi baj, ha neki jó, hát üsse kavics. A törvényeink is olyanok, hogy eredeti küldõ pártja nem tudja visszahívni. Persze, belegondolhatunk a dolgokba: ha annak idején sejti azt az MSZP tagsága, hogy polgármester-jelöltjük és elnökasszonyuk egyaránt cserben fogja õket hagyni, hát biztosan másként döntöttek volna a lista összeállításánál. Az érdiek szocialisták és nemszocialisták tavaly õsszel nem gondoltak arra, hogy Gyurcsány keze beteszi a lábát az érdi közgyûlésbe, és a még nyomokban sem kimutatható DK véleménymondóvá lép elõ. A képviselõ asszony visszahívására természetesen senkinek sincs joga és hatalma, de egyet mindenféleképpen megfontolásra ajánlok a közgyûlés számára. Bakai-Nagy Zita jelenleg a Környezetvédelmi Bizottság elnöke. Amikor a parlamentben GyF követõi kiléptek a szocialista frakcióból, standa pityere kizárták õket az összes bizottságból és megfosztották õket tisztségeiktõl. Zita asszony most annak a Gyurcsány Ferencnek a követõjeként vezeti a Környezetvédelmi Bizottságot, aki szoros kapcsolatot ápol a vörösiszap-katasztrófáért felelõs MAL ZRt. vezetõségével, és aki annak idején a MOTIM Rt. privatizációjakor kötelezettséget vállalt a gyári tározok rekonstrukciójára. Azonban ezzel elmaradt, így a saját iszaptározóik az utolsó felmérések és szakértõi vélemények szerint hasonlóan veszélyes állapotban vannak, mint volt annó a kolontári. Vagyis a DK és a környezetvédelem olyan meszsze vannak egymástól, mint jó Makó lovag Jeruzsálemtõl. Véleményem szerint semmi keresnivalója egy DK-tagnak a Környezetvédelmi Bizottság élén. Mivel az elnöki helyek elosztása annak idején a választásokon kialakult erõviszonyok alapján történt, megállapítható, hogy a DK akkor egy huncut szavazatot sem kapott. Hogy azonban a kormányzó erõ és az ellenzék között kialakult egyensúly ne bomoljon fel, ezt az elnöki helyet csakis ellenzéki kaphatja, és ha belegondolunk, nem sok variáció lehetséges. Döcsakovszky nem jár be az ülésekre, Csõzik a pénzügyi bizottság elnöke, Jakab pedig kijelentette, hogy nem ért hozzá, és különben is, nem hajlandó egy bizottságban sem dolgozni a pénzügyin kívül. (Igazából számomra az elmúlt évek során az sem derült ki, hogy ért-e egyáltalán valamihez, sõt, azt sem tudtam meg soha, hogy mestere, Burgert Róbert tanításaiból mit szívott magába, azon kívül, hogy úgy lehet érvényesülni, ha etetjük-itatjuk-vadásztatjuk az elvtársakat. Mert Róbert bácsi így tudta átvészelni egy állami gazdaság tönkretételét, és így tudta fenntartani a másikat.) Vállalva annak az ódiumát, hogy jobbikos hírbe keveredek (bár ez távol áll tõlem), a tisztesség azt mondatja velem: nem marad más, mint a jobbikos Pulai Edina. VITRIO L. A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19 MANAGER KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: 2030 Érd, Budai út Telefon: 06-20/ Honlap: ISSN Nyomdai elõállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató Hirdetésfelvétel: 06-20/ , 06-20/ Ügyfélszolgálati Irodája a Budai út szám alatt. Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 8-tól 16 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-20/ Érdi Városi Polgárõr Egyesület 2030 Érd, Fûtõ u. 41. Macsotay Tibor elnök Ügyfélfogadás: minden hónap elsõ péntekén óra között. Diszpécserszolgálat: 0-24 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-30/ , , Jelentkezz tagnak! Érd Város Szociális Munkájáért Díj adományozható a város szociális ellátása érdekében végzett példaértékû munkát, valamint az elesettek gondozásában kifejtett kiemelkedõ tevékenységet végzõ személyek és közösségek részére. Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése úgy döntött, hogy évben az Érd Város Szociális Munkájáértdíjat Bereiné Petrik Mária, a Gyermekjóléti Központ vezetõje részére adományozza. Bereiné Petrik Mária 1997 májusa óta dolgozik a Szociális Gondozó Központban. Elõbb a Családsegítõ Központban családgondozóként, 1998 óta a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójaként végezte munkáját ben megbízást kapott a Gyermekjóléti Szolgálat vezetésére. Irányítása alatt a Szolgálat január 1-jétõl Gyermekjóléti Központtá alakult át ban az általa vezetett Szolgálat pályázat útján megnyerte, majd koordinálta a Gyermekétkeztetési Alapítvány élelmiszersegélyre kiírt európai uniós pályázatát, ami a mai napig mûködik. Ezzel sok érdi család mindennapi élelmezéséhez nyújtanak segítséget. IX. évfolyam 23. szám december 1. Bereiné Petrik Mária kapta az Érd Város Szociális Munkájáért-díjat T. Mészáros András polgármester köszönti Bereiné Petrik Máriát 2009-ben pályázat útján elnyerték a Pest Megyei Módszertani Központ feladatait, mely példaértékû szakmaiságra utal, és a város jó hírét öregbíti. Évek óta aktívan szervezik és bonyolítják a nyári gyermek melegétkeztetést. Minden évben megrendezik a gyermeknapot, valamint a legszegényebb gyermekek részére karácsonyi ünnepséget szerveznek, melyre az ajándékokat adományokból gyûjtik össze. Bereiné Petrik Mária volt megálmodója az Ismerd meg Érdet nyári/õszi prevenciós programnak, melyet csapatával 2008 óta valósít meg. A hozzá forduló családoknak, gyermekeknek magas szakmai színvonalon, az emberi méltóság maximális tiszteletben tartásával nyújt segítséget, és ezt munkatársaitól is megköveteli. Munkája során mindig a gyermekek érdekeit tartja legfontosabbnak. Kollégáival és a társintézményekkel jó munkakapcsolatot és jó emberi kapcsolatot ápol. Munkásságát Ancsel Éva idézete fejezi ki talán legjobban: Nézz hosszan egy gyermekarcra, és látni fogod: ha van sors, hát nagyon hamar elkezdõdik. Batthyány Terv: iránytû a jobb életminõséghez Bár sokszor lekötni látszik a mindennapok gondja, de egy felelõs településvezetésnek gondolnia kell minden pillanatban a jövõre is. Bár nagyon messzinek tûnnek az idõpontok, de valójában már most elkezdõdött a következõ évtized fejlesztési lehetõségeit meghatározó tervek kidolgozása. A as EU-s tervezési idõszakban Érd sikere azon is múlik, hogy ezekben a hetekben, hónapokban sikerül-e megfelelõ módon megértetni a különbözõ szintû döntéshozókkal: Érd fejlõdése nem állhat le, képes és tud olyan módon átalakulni, amely megérdemli a kiemelt figyelmet. Ehhez az is kell, hogy megfelelõ jövõképet tudjunk megfogalmazni. Az elmúlt öt évben a Batthyány Terv mintegy iránytûként szolgált a város vezetésének arra nézve, hogy a hosszú távú célokat lebontva olyan beruházásokat kezdeményezzen, valósítson meg, amelyek évtizedek óta várt minõségjavulást hoztak az itt élõk számára. Hosszú idõ után elõször létesültek óvodák, újultak meg korábban nem tapasztalt mértékben iskoláink, épültek új sportlétesítmények. Végre elindult a szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése is. Ennek folytatásaként Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése idõn májusban elfogadta a ig terjedõ idõszakra vonatkozó gazdasági programot, a II. Batthyány Tervet. A most zajló nagy változások közepette érdemesnek tûnt újból áttekinteni és bõvíteni a konkrétumok sorát. Az elfogadás óta eltelt idõszakot is figyelembe véve, az elõttünk álló feladatok közül továbbra is legfõbb célkitûzésként a térségi szennyvíz-csatornázási program megvalósítása a legfontosabb ezekben az években. Szinte minden ágon csatlakozik ehhez a helyi gazdaság fejlesztése. A kormányzati program megvalósítása során várhatóan közelebb került az a szempont is, miszerint a város által fenntartott intézményrendszert a kormányzati szándékokkal egybehangoltan kell átalakítani és gazdaságosan mûködtetni. Megítélésünk szerint új megegyezésre van szükség Budapest és agglomerációs gyûrû igazgatási, infrastrukturális (közúti, vasúti közlekedés, ivóvíz, egészségügy és a szakképzés) területén. Pest megye és Érd számára alapvetõ fontosságú, hogy fejlõdése ne Budapest fejlesztésének maradékából történjen. Ezen törekvéseinket a Fõvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (FAÖT) keretein belül érvényesítenünk kell. Az elmúlt hetekben zajlott a fõvárosi agglomerációs települések összefogásával létrejött FAÖT aktuális ülése, ahol a fõ szerep a közlekedés-fejlesztés volt. A fõváros részérõl megjelent Vitézy Dávid elõadásából kitûnt, hogy az új vezetés felismerte: a fõváros közlekedési gondjait elsõsorban az agglomerációban kell megoldani és ehhez partnerséget keres és ajánl az agglomeráció településeinek. Ha a mellékelt adatsorokat nézzük, könnyen belátható, hogy van bõven tennivaló. A Parlamentben jelenleg is folyik az új Önkormányzati Törvény megalkotása. Bár még semmi nem tekinthetõ véglegesnek, a tervezetekben már körvonalazódik, hogy melyek lesznek várhatóan azok a feladatok, amelyeket továbbra is a települési önkormányzatok fognak ellátni. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében várhatóan továbbra is ellátandó helyi önkormányzati feladatok lesznek a településfejlesztés, településrendezés, a településüzemeltetés (köztemetõk fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprõ-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak fenntartása, közparkok és egyéb közterületek fenntartása, gépjármûvek parkolásának biztosítása), a közterületek elnevezése, az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, a környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás), az óvodai ellátás, a kulturális szol- (Folytatás a 4. oldalon)

3 IX. évfolyam 23. szám december 1. 3 Az érdiek igénylik a sportot Beszélgetésre invitáltuk Tekauer Norbertet, az érdi 5. számú választókerület önkormányzati képviselõjét. A beszélgetés azért is aktuális, mert bár önkormányzati munkájában soha nincs átmeneti szünet, ma mégis több figyelmet érdemel. Kedves Norbert, melyik Bizottságokban dolgozol? Két bizottság munkájában is részt veszek, egyrészt a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi, másrészt a Pénzügyi Bizottságban. A két Bizottság csak elsõ pillanatra látszik távol egymástól, de amikor a különféle sportok önkormányzati támogatásáról késhegyig menõ viták zajlanak a Közgyûlésben és a Bizottságokban, bizony mindkét terület érdekeit képviselni és érvényesíteni kell. Azok a viták, amelyek pl. a kézilabda csapat támogatásáról folytak, csak a jéghegy csúcsát jelentették, hiszen az önkormányzat sok más sportot is támogat. Ebben, gondolom, megtalálhatók a hagyományosan népszerû sportok is? Persze, de a viták tüzében megszületett az a halaszthatatlan igény, hogy a városi sporttevékenységet rendszerezni kell. Ezért alkottuk meg Mórás Zsolt képviselõtársammal közösen azt a sportkoncepciót, amely speciálisan Érdre vonatkozik, és bárki megismerheti. Ez tartalmazza a kiemelten támogatott és az egyéb támogatott sportok rangsorolását, a támogatás lehetõségeinek függvényében. Ennek a szemléletnek nem tagadom gazdasági vetülete is van. Olyan ágazatokat kell ugyanis támogatni, amelyek képesek teljesíteni, és be is váltják a hozzájuk fûzött reményeket. A sportnak teljesítenie kell a Város és az egyéb támogatók igényei szerint. A Város tulajdonképpen befektet a sportba rövid és hoszszú távon egyaránt, függetlenül a pillanatnyi politikai szándéktól. A lefektetett sportkoncepciót persze folyamatosan tovább kell fejleszteni, aktualizálni kell. Meg kell kérdeznem, hogy ugyanakkor mit várnak el a fiatalok vagy a potenciális sportolók a városi sportkoncepciótól? Erre a választ ott kell kezdeni, hogy a korábbi pesszimista véleményekkel ellentétben nem állt meg a városunk létszámának növekedése. Eddig is, a beköltözõk korösszetétele miatt a Város lakóinak korátlaga messze az országos átlag alatt van. Érd fiatal város. A beköltözõk maguk is fiatalok, és a családok gyermekekkel együtt jönnek, ami nem egyszerûen ifjúsági, oktatási stb. kérdés. Az itt élõ fiataloknak egészséges perspektívát kell adni, lehetõséget kell biztosítani a helyben elérhetõ sport és egyéb lehetõségekre, ne kelljen Budapestre bejárni sportolni. Ez nemcsak szándék, de kötelezettség is. A tömegsport se jelentsen csupán pillanatnyi kampányt, a minõséget is meg kell teremteni, felelõsséggel. Tehát a sport ne csak testmozgás legyen, de egyfajta összetartozási élményt is valósítson meg. Ez itt találkozik azzal a koncepcióval, hogy a gyerekeket mozgatni kell úgy, hogy az a jövõbe mutató befektetés is legyen. Jó lenne, ha Érdrõl nemcsak a kiemelkedõ bûnügyek kapcsán szóljanak a hírekben, hanem a sikereink is helyet kapjanak. Sokan kérdezik, mi lesz a nagy sportcsarnok-uszodával? Sok éve húzódik a megoldás, mintha tengeri kígyóvá válna az ügy, pedig nemcsak Érden várják a megoldást, de a régió többi városában is. Igen, nekem ez a sportlehetõségek bõvítése érdekében is fontos, de személyes szívügyem is. A sportcsarnok-uszoda kérdés most talán a megoldáshoz közeledik. A perben álló felek felfüggesztették a jogi eljárásokat, és polgári úton szándékoznak kompromisszumot kötni. Ez jó irányba mutat, mert mindenkinek az a szándéka, hogy megállapodás szülessen. De ez már a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe is tartozik. Ismerve a terveket, a pénzügy is meglehetõsen forró talaj! Hogyne. A Város pénzügyi helyzete szinte naponta változik. Változnak a hitellehetõségek, a hitelek tartalma és feltételei, és ez magával hord kényszerpályákat is, de ezek okos és megfontolt gazdálkodással kézben tarthatóak. Emlékszem, 2006-ban az akkori testület felállásakor óriási viták voltak arról, merre induljunk el. Egy szigorúan csak a kötelezõ feladatokat ellátó, vagy egy progresszív, fejlesztõ várospolitikát válasszunk-e. Azóta már maga a Város fejleszt, amire a os ciklusig nem volt sem szándék, sem pedig akarat az akkori vezetések részérõl. Pedig nagyon értékes idõt és azzal együtt lehetõségeket vesztegetett el a település ezen idõszak alatt. A mostani aktuális fejlesztések húzóága az éppen folyó csatornaépítés. Ez pályázati pénzekbõl, városi önerõbõl amely részben kombinált hitel és lakossági teljesítésbõl áll össze. Ugyanakkor igen nagy pénzügyi teher a városüzemeltetés költsége. A demográfiai helyzetünk tehát hogy a Város lakossága folyamatosan nõ az átlagosnál nagyobb költségekkel jár, az iskolafelújításokban, közmûfejlesztésekben, útépítésben és az üzemeltetésben egyaránt. Tudjuk, Érd hagyományosan forráshiányos, nincs ipar, de remélem, hogy az M6-os autópálya mentén egyre nagyobb ipari, kereskedelmi, logisztikai fejlõdés figyelhetõ majd meg. Ugyanakkor az elmúlt idõszakban a központi támogatási rendszer folyamatosan szûkült. Ha az államnak nem volt pénze, egyszerûen törvénymódosításokkal rátolták az önkormányzatokra a feladatokat és a költségviselést. Biztos vagyok abban, hogy a jövõ másképpen fog felépülni. Ezen dolgozunk minden nap. FÜREDY 50 éves a Vörösmarty Gimnázium (Folytatás az 1. oldalról) Aradszky András országgyûlési képviselõ elmondta, hogy ugyan õ nem VMG-s, de már akkor, amikor a városba költözött, hallotta jó hírét. A VMG márka volt és az is maradt. Rózsa Józsefné, a gimnázium volt igazgatója meghatódottságáról beszélt és arról, hogy jó volt itt tölteni a fiatalságát, életének jó darabját, és sok boldogságot, sikereket kívánt a következõ ötven évre is. Bakos Mária, a gimnázium most nyugdíjba vonult igazgatója az elmúlt évek sikereirõl is beszélt. Megemlítette, hogy az önkormányzat segítségének köszönhetõen sokat fejlõdött az iskola az utóbbi idõben. A emeleti részen, a kollégiumi szobákból tantermeket alakítottak ki, és a város segítségével a napokban már használatba is tudják venni az új természettudományos laboratóriumot, amelyre az EU-tól nyertek pályázati pénzt. Antunovits Antal, az öregdiák egyesület elnöke mindenkinek köszönetet mondott, aki valaha is segítette az iskola életét, és elmondta, hogy bármerre jár a városban, mindenütt találkozik volt vörösmartysokkal. Pillanatképek a gálamûsorból Nem fogynak ki Az olyan régi és változatos történelmi múlttal rendelkezõ nép, mint mi magyarok, nagyon sok derék hõssel, vitéz hadvezérrel, okos és ravasz politikussal és még több hazájáért még az életét is feláldozni képes igazi hazafival bírunk. De jó néhány alja emberrel is. Akik akár pénzért, akár idegenszívûségük miatt, akár az ostobaságuk okán hátba támadták a nemzetet. Vagy éppen annyi eszük sem volt, mint egy lopott libának és vészterhes idõkben mégis felvállalták az ország vezetését. De talán még õk is próbáltak vigyázni a látszatra, nem kürtölték világgá, mi mozgatja õket. Gróf Károlyi Sándor sem hízelgett látványosan a bécsi udvarnak, mielõtt elárulta volna Rákóczit. Mint, ahogyan Zichy Ödön gróf sem kérkedett 1848-ban forradalom és Kossuth ellenességével, legfeljebb nem volt szerencséje, lebukott és így köttette fel Görgey Artúr. Talán még a kései Károlyi utód, a nyomorék testû és még nyomorultabb lelkû Károlyi Mihály sem verte a mellét liberális, nemzetellenes lózungokat hangoztatva. Még a gengszterváltás körüli idõkben gyakran elhangzott, hogy nekünk magyaroknak kommunistából is a leghitványabbja jutott. Neveltjeik és utódaik sem sokkal különbek. Nem megy nekik továbbra sem annak a felismerése, mit is jelent a magyar nemzeti érdek. Használni már használják a kifejezést, de nagyjából úgy, akár a frissen magyarul tanuló, aki elé folyton folyvást legyõzhetetlen akadályt jelent a Gizike és a gõzeke közötti különbség adekvát megfogalmazása. Rendre lyukra futnak a nemzeti érdek felismerésének ingoványos talaján. Ami ugye mármint a lyuk az ingoványban, meglehetõsen veszélyes terep tud lenni. Mesterházy mester azt mondta a minap, hogy Orbán Viktornak le kellene mondani. Ebben így nincs is semmi kivetni való. Senki nem vonja kétségbe, Mesterházy úrnak az lenne a legjobb, ha Orbán Viktor Új-Zélandon vállalna élete hátralévõ idejére szertárosi állást valamelyik harmadosztályú futballklubban. Az ok már annál inkább érdekesebb. Mondhatna temérdek kiváló okot. Igazat is, meg nem igazat is. Mondhatná, hogy arrogáns, azt is, hogy populista, azt is, hogy kézzel eszi a túrós tésztát, vagy pofozza a gyerekeit. Egyszóval bármit, amin aztán csámcsoghatna kormányhû és ellenzéki napestig. De Mesterházy mester, amiatt nógatná távozásra a miniszterelnököt, mert egy amerikai hitelminõsítõ pénzügyi csoport, pénzügyileg leminõsítette hazánkat. Egy olyan idegen pénzügyi konglomerátum, amely mögött bõséggel ott vannak, azok a spekulánsok, akik összességében százmilliárdos mértékû veszteséget voltak kénytelenek elkönyvelni, mert a magyar kormány jó pár, vérünket szívó csapjukat, elzárta, vagy alaposan leszûkítette. Azzal sincsen semmi gond, hogy a neves és névtelen bankárok, meg mindazok, akik az utóbbi jó két évtizedben akár a sáskajárás, a legváltozatosabb trükkökkel végigpusztították a világot, legszívesebben egy kanál vízbe is belefojtanának bennünket. Elsõsorban amiatt, nehogy a magyar példa elterjedjen és más kizsigerelt népek is leutánozzanak bennünket. Na itt nem sikerült megint a különbségtétel Mesterházy úrnak, hogy mire való is igazán a gõzeke. Már ugye a Gizikéhez képest. Egy hazánkat minden eszközzel támadó idegen, velünk ellenségesen viselkedõ érdekcsoport, bennünket minõsítõ kijelentése miatt lemondásra felszólítani a miniszterelnököt, igen csak egyértelmû következtetések levonására alkalmas cselekedet volt. Van erre egy jó kis mondásunk: Csak kibújik a szög a zsákból. A fegyverek hatékonyságáról Öreg ismerõsöm mesélte, hogy amikor a világháború után az újjászervezõdõ rendõrségbe belépett, jobb híján, szovjet, nagy kaliberû puskákkal szerelték fel õket. Elég vagány legény volt, ha már fegyver volt a kezében, megpróbált vele vadászni is. Amikor az elsõ nyulat lelõtte, szomorúan kellett konstatálnia, túl jó és túl nagy erejû a fegyvere az apróvadra. Mert, hogy a tapsifülesbõl nem sok maradt, úgy szétvitte a lövedék. Tehát hiába volt puskája, a kedvelt vadnyúl és fácán továbbra sem volt elérhetõ csemege számára. Nem is pazarolta rájuk a lõszert. Az utóbbi hetek fejleményei eléggé világossá tették, hogy hová fajult az a pénzügyi háború, amelynek kénytelenségbõl, igencsak komoly résztvevõi vagyunk. Azt is látjuk, hogy Magyarországot nagyon komoly nehézfegyverzettel támadják. Hogy klasszikust idézzek, csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Tudjuk, mi lett a vége akkor annak a szabadságharcnak. Ma sokkal bonyolultabb a helyzet. Az ellenség kénytelen több fronton harcolni, bár óriási erõfölényben van. Ez lehet talán az egyetlen reményünk. Hogy az õ fegyverzetük nagy, globális harcra van kifejlesztve. Képesek vele országokat, régiókat, kontinenseket leigázni. Ha igazán rászállnak egy területre, egy országra, egészen biztosan le tudják gyûrni, meg tudják fojtani. A pénzvilág eszközrendszere kifinomult, precíz és kíméletlen, de túl nagy. Olyan játékteret, ha úgy tetszik csatateret alakítottak ki, amelyet az egyes országok nem nagyon tudnak kikerülni és eddig, akik ezen a helyszínen bocsátkoztak háborúba, mind veszítettek. Szerencsére ide is igaz a mondás, egyetlen állandó dolog van, a változás. Láthatóan a világot uraló pénzügyi parazita elérte fejlõdése határait. Sõt a stagnáláson is túl van, elkezdõdött a rothadása. Egy ilyen monstrum persze nem egyik pillanatról a másikra szokott összeomlani. Hónapokig, évekig tarthat az agóniája. Még képes használni nagy hatóerejû fegyvereit. De ez a fegyverzet akár öreg cimborám orosz puskája, nem alkalmas az apróvadra. Rakétával elég macerás dolog egyes emberre lõni. Drága és végtelenül hosszú egyenként mindenkit levadászni. Van remény a szembeszállásra, a gyõzelemre. De csak úgy, ha összefogunk, odafigyelünk egymásra, és szolidárisak vagyunk sorstársainkhoz. (Például, ha majd ismét elkezdõdnek az árverezések nagyon nagy számban odamegyünk és ellehetetlenítjük azokat. Ha más módot találnak rá, beköltözéssel, az ingatlanba való ideiglenes bejelentkezéssel megakadályozzuk a foglalást, a kilakoltatást.) Ha nem használjuk a multik pénzüzemeit, nem vesszük igénybe a szolgáltatásaikat, nem dõlünk be a reklámjaiknak, nem esszük, isszuk a szemetüket, hulladékaikat, cukrozott, színezett löttyeiket. Hisz minden van ebben az országban, amellyel ki lehet õket váltani. Amit meg nem, nem is biztos, hogy hozzátartoznak az egészséges, kiegyensúlyozott élethez. Hát ezek azok a dolgok, amelyek ellen nem hatékony a fegyverzetük. KOPOR TIHAMÉR

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer átalakulása

I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer átalakulása KÉRDŐÍV (MUNKAVÁLTOZAT) (A TELEPÜLÉS JEGYZŐJE TÖLTI KI.) ÁROP 1.1.22 2012 2012 001 Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása c. projekt I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

TERVEZET. Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

TERVEZET. Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet.

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet. ÍGY VÁLASZTOTTUNK Az igazi munka csak most kezdõdik! Tervek és lehetõségek az országgyûlési választás után A választókerületünkben élõk Sági Istvánt, városunk képviselõ-testülete pénzügyi és városfejlesztési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Ellenőrző albizottságának 2015. január 20-án, kedden, 10 óra 00 perckor az Országgyűlés

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2014. február 11-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 8/2014. (II. 11.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 23-i r e n d k í v ü l i ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly

Részletesebben

- a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság,

- a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság, Alapelvek: - alapjogok érvényesülése biztosítása (demokratikus működés), Európai Önkormányzati Charta - a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság, - hatékony működés,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. április 24 én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. április 24 én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. április 24 én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény kérelme a szakmai

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013. 17/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. szeptember 23. napján 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend

Részletesebben

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-46/2015. A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről 9953-13/2013 Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-32/2015. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2015. március 12-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 24/2015.

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Népszavazás Omnibusz 2008/02 A kutatás dokumentációja 2008 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Czeglédi Tibor Dencső Blanka Fáklya Éva Németh Valéria

Részletesebben

Hung. Monitoring, 16.5.89. (Kossuth Rádió, Esti Magazin, 18.30 h)

Hung. Monitoring, 16.5.89. (Kossuth Rádió, Esti Magazin, 18.30 h) Hung. Monitoring, 16.5.89. (Kossuth Rádió, Esti Magazin, 18.30 h) - A világpolitika után hazai beszámolók. Az Országos Tervhivatal új elnöke sajtótájékoztatón számolt be a kormány hároméves csomagtervéről,

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Beszámol a polgármester 2005. ősz

Beszámol a polgármester 2005. ősz Beszámol a polgármester 2005. ősz Fejlesztések 2005-ben Szeged 2005. évi költségvetése kiadási főösszegei Fejlesztés 32 milliárd Ft. 47% 53% Működés 36 milliárd Ft. Fejlesztések alakulása Szeged 2005.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Minden európai elismeri, hogy a környezet nem megosztható és alapvető fontosságú kötelezettségünk, hogy megvédjük. Az Európai Unió Jó környezetet

Részletesebben

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve Január 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi előzetes beszerzési terve 2.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth utca 5. 91-10/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 26-án 16.30 órakor a barbacsi Önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről.

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV 2014. január 29. (szerda) 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (első olvasat) 2.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2016. április 27-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2016. április 27-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2016. április 27-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.21. csütörtök Továbbra is folytatható a szakszerű libatömés Magyarországon Javíthatatlan költségvetés Négymillióan a létminimum alatt Enni vagy nem lenni: az itt a kérdés! Megyeházákból szellemházak?

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

CSEPPENKÉNT PAZARLUNK

CSEPPENKÉNT PAZARLUNK CSEPPENKÉNT PAZARLUNK Célok: Értessük meg a gyerekekkel, hogy víz egy véges, korlátozott természeti kincs Gondolkodjunk el azon, hogy mindennap jelentős mennyiségű vizet pazarolunk el. A tanulók érezzék

Részletesebben