Közmeghallgatás a közgyûlésben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közmeghallgatás a közgyûlésben"

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kétheti lap példányban IX. LAP évfolyam 23. szám december 1. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Közmeghallgatás a közgyûlésben Anovember 24-ei közgyûlés után tartották meg a minden évben szokásos közmeghallgatást. Sajnálatos, hogy a korábbi években megszokottnál kevesebben jöttek el, és a hosszúra nyúlt rendes közgyûlés miatt több képviselõ is távol maradt, például az ellenzéki képviselõk közül senkit sem érdekeltek az érdiek. T. Mészáros András polgármester beszámolt az elmúlt évek történéseirõl. Ismertette Érd legfontosabb beruházásának, a csatornázásnak jelenlegi állását, és kitért az elmúlt idõszak többi beruházására, eredményeire, de a gondokra is. A polgármester beszéde után a lakosok kérdeztek, illetve mondták el gondjaikat. Elõször Németh Antal kapott szót, aki az Akácfa és a Borbolya utca környékérõl beszélt, majd az új ebrendészeti törvény várható anomáliát említette. Érden sok a kóbor kutya, és a várható ebadó miatt valószínûleg még többen fogják szélnek ereszteni kutyáikat, erre az önkormányzatnak fel kell készülnie. Szólt arról, hogy nem minden esetben lehet a város 50 éves a Vörösmarty Gimnázium Gálamûsorral emlékeztek november 26-án, szombaton délután a Vörösmarty Mihály Gimnázium 50. évfordulójára mai és öregdiákok, tanárok, városvezetõk, intézményvezetõk és meghívott vendégek a gimnázium dísztermében. A kissé hosszúra nyúlt mûsorban az iskola volt diákjai léptek fel sokszínû produkciókkal, versmondástól ír sztepptáncig és Chopin etüdtõl az Ave Mariáig. T. Mészáros András polgármester, az est fõvédnöke köszöntötte elõször a megjelenteket. Beszédében a következõket mondotta: Amikor itt Érden kimondjuk azt a három betûbõl álló szót, hogy VMG, mindenki tudja, hogy errõl a gimnáziumról van szó. Mindenki tudja, mert a VMG fogalom. Egy jól csengõ és az elmúlt 50 esztendõre gondolva immár patinás fogalom. A Vörösmarty Mihály Gimnázium soksok munkával, erõfeszítéssel érte el, hogy fogalommá váljon. Annak, hogy fogalommá vált az intézmény egyik legfõbb oka az itt folyó oktatás, az elért országosan is jelentõs eredmények. Emellett azonban meg kell említeni még egy fontos tényezõt. A VMG diákjának lenni jó érzés. Mi sem jelzi ezt jobban, mint az, hogy a hozzám hasonló vén diákok még a mai napig tartják a gimnáziummal a kapcsolatot, s ami nem mellékes, egymással is. A VMG egy közösség, aminek az elmúlt évtizedek során itt tanító tanárok a legfõbb összekovácsolói. Egy olyan közösség, ami hosszú évtizedekre, sõt, talán egy egész életre elkíséri az embert. Valljuk be, az elsajátított ismeretanyag mellett ez a legtöbb, amit egy középiskola adhat az embernek. Ez a gimnázium a benne dolgozók és az itt tanulók szeretetébõl táplálkozik hosszú évtizedek óta. Jöhettek politikai rendszerek, jöhettek újabb és újabb oktatáspolitikai elgondolások és intézkedések, a VMG maradt. Maradt a mi szeretett és becsült gimnáziumunk, amihez tartozni a mai napig büszkeséggel tölti el az embert. Magam is elfogódottan állok itt, hiszen - talán nem is olyan nagyon régen - még diákként vettem részt az ünnepségeken. További sikeres éveket legalább ötvenet kívánok szeretett gimnáziumunknak. (Folytatás a 3. oldalon) honlapján megtalálni a városi események meghívóját. Kifogásolta azt, hogy a város határában nem eléggé feltûnõ a polgárõrségre és a térfigyelõ rendszerre figyelmeztetõ felirat. Imrei Ferenc az ófalusi szemétszállítás hiányosságaira hívta fel a figyelmet, ugyanis néhány meredek utcából nem mindig viszi el az Érd-Kom a szemetet. Szólt a Kerék utca járhatatlanságáról is. Kovács Franciska Homoród utcai lakos arról beszélt, hogy gyakran elvágják csatornaépítés közben a vízvezetéket, és emiatt a gázboyler meghibásodik, mert a zavaros víz eltömíti, ennek a javítása sokba kerül. Kérdezte, hogy a Sulák buszmegállónál miért nincs zebra, amikor ott gyakran járnak a kisiskolások. Szeretné azt is, hogy a Budafoki út felõl is bemennének a buszok a Tescóhoz. Ba István a Rávna vízelvezetésérõl beszélt, kifogásolta az elvégzett munka minõségét. T. Mészáros András a végén igyekezett válaszolni a feltett kérdésekre, és több esetben megígérte, hogy intézkedni fog. Pillanatkép a közmeghallgatásról: Németh Antal kérdez T. Mészáros András polgármester, az est fõvédnöke köszöntötte a megjelenteket A VMG volt igazgatónõje, Rózsa Józsefné Antunovits Antal az öregdiákok nevében szólt Bóvli Bogár Lászlót nem nagyon szeretik balliberális honfitársaink, mert általában a globális világot ostorozza, és a bajból való kilábalás egyik fontos elõfeltételének a lélek rendbetételét tartja. Cikkeiben rendre megtalálhatóak azok a mondatok és kitételek, amelyek egy józanul gondolkozó konzervatív polgárt is foglalkoztatnak. Az egyik újabb írásában kifejtette, hogy három meghatározó rendszert mûködtet a globális világhatalom. Az elsõ a bankrendszer. Ennek hatalmát azt hiszem, mindenki a saját bõrén érzi, akármelyik pártra is adta le annak idején szavazatát, bár azt is láthatjuk, hogy éppen a baloldali pártok védelmezik napjainkban õket. Ezeknek az a dolguk, hogy függõ helyzetbe hozzák az államokat és polgáraikat. Magyarországon például az évi 27 ezer milliárdos nemzeti jövedelembõl évente 7 ezer milliárdot szivattyúznak ki. A második rendszer hatalmából éppen a napokban kaptunk ízelítõt: ez a figyelmeztetõ-fegyelmezõ hatalmi erõszakrendszer, a hitelminõsítõ intézetek és a Valutaalap. A harmadik rendszer pedig a globális média, amely hamis értelmezési keretével, hamis fogalomkészletével azt a látszatot kelti, mintha a válságot a magyarok túlfogyasztása és pazarlása, valamint a kormány hozzá nem értése okozta volna (természetesen itt az Orbánkormányról van szó). Ebbõl a médiából és nem csak most komoly adagot kaptunk az elmúlt napokban, amikor is a Népszavától kezdve a 168 órán át a Népszabadságig és a többi balliberális médiáig másról sem szóltak a tudósítások, mint a jelenlegi kormány és persze a Fidesz-szavazók felelõtlenségérõl, és kárörvendõ hangon bóvlizták Magyarországot, mintha õk nem ennek az országnak a lakói lennének. Valójában még ez is lehetséges, hiszen annyira összefonódott már a hazai és a multinacionális média, hogy nem tudni, ki kit szolgál, ki honnan kapja a fizetését. Bóvlivá lett volna néhány hónap alatt hazánk? Nem inkább arról van szó, hogy minden áron le kell törni a függetlenségi törekvéseket? Nem az vezérli a multinacionális tõkés csoportokat, hogy Magyarország mintát adott az elmúlt idõszakban a bankok túlhatalma elleni harcban? Hiszen a bankadót sorra elkezdték bevezetni más országokban is, és a többi magyar intézkedés is hamar követõkre talált. Nem gondolhatja senki, hogy röpke másfél év alatt a strukturális átalakítások megkezdésével egyidõben éppen ezekkel ellentétes irányban változott meg a magyar gazdaság szerkezete. Ha nagyobb távlatokban vizsgáljuk a magyar gazdaság teljesítményét, az derül ki, hogy 2002-ig egyenletesen növekedett, utána a Medgyesi-kormány felelõtlen intézkedései nyomán megtorpant, majd szép lassan emelkedni kezdett az államadósság és csökkenni a gazdasági teljesítmény. Egészen odáig, hogy a Bajnai-kormánynak húszmilliárd euró hitelt kellett fölvennie az IMF-tõl. Annak a balliberális körökben ma nosztalgiázva szakértõi kormányként emlegetett alakulatnak, amelynek miniszterelnöke, Bajnai Gordon évekig a Gyurcsány-kormány gazdasági minisztere volt, vagyis az akkori Matolcsy -ként nagymértékben rajta múlott hazánk gazdasági helyzete. Mindenképpen tiltakoznunk kell: nem vagyunk bóvliország, nem voltunk és nem leszünk az. Hozzászoktunk ugyan már a nadrágszíj-meghúzásokhoz, és ráadásul a mostani nem elsõsorban rajtunk múlik, de nem muszáj szó nélkül eltûrnünk. ORLAI SÁNDOR Következõ számunk december 15-én jelenik meg!

2 2 Rövid hírek a sajtótájékoztatóról Mészáros András polgármester elmondta, hogy megállapodtak az Érd- T. Kommal a zöldhulladék elszállításáról, amely már meg is kezdõdött és december 16-ig tart. A helyszínekrõl és az idõpontokról a város és az Érd- Kom honlapjáról tájékozódhatnak. Sokan féltek a csatornaépítéstõl, de eddig nem történt se közlekedési anomália, se komolyabb közbiztonság elleni cselekmény. A kedvezõ idõjárás miatt jó tempóban halad az építés. A bekötéseket nem kell sürgetni, mert van rá idõ. Jól körül kell nézni, árajánlatot kérni, és lehetõleg referenciával rendelkezõ érdi vállalkozót kell választani. Valószínûleg a rákötések 70 75%-ig gyorsan fognak menni, a maradék 20 25%-ot azonban egyrészt meg kell gyõzni, másrészt érdekeltté kell tenni. Aki nem fog rákötni, annak talajterhelési díjat és vízfogyasztás alapú szippantási díjat is kell majd fizetnie. Decemberben fogják felbontani a csatornaüzemeltetési tenderre beérkezett pályázatokat, hamarosan ki fog derülni, ki fogja majd üzemeltetni a 2013-ban elkészülõ csatornát. A Harkály utcai óvoda építésérõl is beszámolt a polgármester. Elmondta, hogy a kedvezõ idõjárás miatt tartani tudják a határidõt, az épület már tetõ alatt van, és minden remény megvan a jövõ márciusi átadásra. Karácsony közeledtével elmondta T. Mészáros András, hogy az idén is lesz díszkivilágítás, és felállítják a karácsonyfát is a körforgalomban és Parkvárosban is, valamit lesz karácsonyi vásár is a két vasút közötti részen, valamint a Magyarok Szövetsége is tart egy vásárt. Ki érti ezt? Gyurcsány az érdi közgyûlésben Mint az várható volt, és ezt egy korábbi jegyzetben valószínûsítettem is, Bakai-Nagy Zita írásban bejelentette, hogy a következõkben a Demokratikus Koalíció színeiben fog versenyezni. Nincs ezzel semmi baj, ha neki jó, hát üsse kavics. A törvényeink is olyanok, hogy eredeti küldõ pártja nem tudja visszahívni. Persze, belegondolhatunk a dolgokba: ha annak idején sejti azt az MSZP tagsága, hogy polgármester-jelöltjük és elnökasszonyuk egyaránt cserben fogja õket hagyni, hát biztosan másként döntöttek volna a lista összeállításánál. Az érdiek szocialisták és nemszocialisták tavaly õsszel nem gondoltak arra, hogy Gyurcsány keze beteszi a lábát az érdi közgyûlésbe, és a még nyomokban sem kimutatható DK véleménymondóvá lép elõ. A képviselõ asszony visszahívására természetesen senkinek sincs joga és hatalma, de egyet mindenféleképpen megfontolásra ajánlok a közgyûlés számára. Bakai-Nagy Zita jelenleg a Környezetvédelmi Bizottság elnöke. Amikor a parlamentben GyF követõi kiléptek a szocialista frakcióból, standa pityere kizárták õket az összes bizottságból és megfosztották õket tisztségeiktõl. Zita asszony most annak a Gyurcsány Ferencnek a követõjeként vezeti a Környezetvédelmi Bizottságot, aki szoros kapcsolatot ápol a vörösiszap-katasztrófáért felelõs MAL ZRt. vezetõségével, és aki annak idején a MOTIM Rt. privatizációjakor kötelezettséget vállalt a gyári tározok rekonstrukciójára. Azonban ezzel elmaradt, így a saját iszaptározóik az utolsó felmérések és szakértõi vélemények szerint hasonlóan veszélyes állapotban vannak, mint volt annó a kolontári. Vagyis a DK és a környezetvédelem olyan meszsze vannak egymástól, mint jó Makó lovag Jeruzsálemtõl. Véleményem szerint semmi keresnivalója egy DK-tagnak a Környezetvédelmi Bizottság élén. Mivel az elnöki helyek elosztása annak idején a választásokon kialakult erõviszonyok alapján történt, megállapítható, hogy a DK akkor egy huncut szavazatot sem kapott. Hogy azonban a kormányzó erõ és az ellenzék között kialakult egyensúly ne bomoljon fel, ezt az elnöki helyet csakis ellenzéki kaphatja, és ha belegondolunk, nem sok variáció lehetséges. Döcsakovszky nem jár be az ülésekre, Csõzik a pénzügyi bizottság elnöke, Jakab pedig kijelentette, hogy nem ért hozzá, és különben is, nem hajlandó egy bizottságban sem dolgozni a pénzügyin kívül. (Igazából számomra az elmúlt évek során az sem derült ki, hogy ért-e egyáltalán valamihez, sõt, azt sem tudtam meg soha, hogy mestere, Burgert Róbert tanításaiból mit szívott magába, azon kívül, hogy úgy lehet érvényesülni, ha etetjük-itatjuk-vadásztatjuk az elvtársakat. Mert Róbert bácsi így tudta átvészelni egy állami gazdaság tönkretételét, és így tudta fenntartani a másikat.) Vállalva annak az ódiumát, hogy jobbikos hírbe keveredek (bár ez távol áll tõlem), a tisztesség azt mondatja velem: nem marad más, mint a jobbikos Pulai Edina. VITRIO L. A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19 MANAGER KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: 2030 Érd, Budai út Telefon: 06-20/ Honlap: ISSN Nyomdai elõállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató Hirdetésfelvétel: 06-20/ , 06-20/ Ügyfélszolgálati Irodája a Budai út szám alatt. Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 8-tól 16 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-20/ Érdi Városi Polgárõr Egyesület 2030 Érd, Fûtõ u. 41. Macsotay Tibor elnök Ügyfélfogadás: minden hónap elsõ péntekén óra között. Diszpécserszolgálat: 0-24 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-30/ , , Jelentkezz tagnak! Érd Város Szociális Munkájáért Díj adományozható a város szociális ellátása érdekében végzett példaértékû munkát, valamint az elesettek gondozásában kifejtett kiemelkedõ tevékenységet végzõ személyek és közösségek részére. Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése úgy döntött, hogy évben az Érd Város Szociális Munkájáértdíjat Bereiné Petrik Mária, a Gyermekjóléti Központ vezetõje részére adományozza. Bereiné Petrik Mária 1997 májusa óta dolgozik a Szociális Gondozó Központban. Elõbb a Családsegítõ Központban családgondozóként, 1998 óta a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójaként végezte munkáját ben megbízást kapott a Gyermekjóléti Szolgálat vezetésére. Irányítása alatt a Szolgálat január 1-jétõl Gyermekjóléti Központtá alakult át ban az általa vezetett Szolgálat pályázat útján megnyerte, majd koordinálta a Gyermekétkeztetési Alapítvány élelmiszersegélyre kiírt európai uniós pályázatát, ami a mai napig mûködik. Ezzel sok érdi család mindennapi élelmezéséhez nyújtanak segítséget. IX. évfolyam 23. szám december 1. Bereiné Petrik Mária kapta az Érd Város Szociális Munkájáért-díjat T. Mészáros András polgármester köszönti Bereiné Petrik Máriát 2009-ben pályázat útján elnyerték a Pest Megyei Módszertani Központ feladatait, mely példaértékû szakmaiságra utal, és a város jó hírét öregbíti. Évek óta aktívan szervezik és bonyolítják a nyári gyermek melegétkeztetést. Minden évben megrendezik a gyermeknapot, valamint a legszegényebb gyermekek részére karácsonyi ünnepséget szerveznek, melyre az ajándékokat adományokból gyûjtik össze. Bereiné Petrik Mária volt megálmodója az Ismerd meg Érdet nyári/õszi prevenciós programnak, melyet csapatával 2008 óta valósít meg. A hozzá forduló családoknak, gyermekeknek magas szakmai színvonalon, az emberi méltóság maximális tiszteletben tartásával nyújt segítséget, és ezt munkatársaitól is megköveteli. Munkája során mindig a gyermekek érdekeit tartja legfontosabbnak. Kollégáival és a társintézményekkel jó munkakapcsolatot és jó emberi kapcsolatot ápol. Munkásságát Ancsel Éva idézete fejezi ki talán legjobban: Nézz hosszan egy gyermekarcra, és látni fogod: ha van sors, hát nagyon hamar elkezdõdik. Batthyány Terv: iránytû a jobb életminõséghez Bár sokszor lekötni látszik a mindennapok gondja, de egy felelõs településvezetésnek gondolnia kell minden pillanatban a jövõre is. Bár nagyon messzinek tûnnek az idõpontok, de valójában már most elkezdõdött a következõ évtized fejlesztési lehetõségeit meghatározó tervek kidolgozása. A as EU-s tervezési idõszakban Érd sikere azon is múlik, hogy ezekben a hetekben, hónapokban sikerül-e megfelelõ módon megértetni a különbözõ szintû döntéshozókkal: Érd fejlõdése nem állhat le, képes és tud olyan módon átalakulni, amely megérdemli a kiemelt figyelmet. Ehhez az is kell, hogy megfelelõ jövõképet tudjunk megfogalmazni. Az elmúlt öt évben a Batthyány Terv mintegy iránytûként szolgált a város vezetésének arra nézve, hogy a hosszú távú célokat lebontva olyan beruházásokat kezdeményezzen, valósítson meg, amelyek évtizedek óta várt minõségjavulást hoztak az itt élõk számára. Hosszú idõ után elõször létesültek óvodák, újultak meg korábban nem tapasztalt mértékben iskoláink, épültek új sportlétesítmények. Végre elindult a szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése is. Ennek folytatásaként Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése idõn májusban elfogadta a ig terjedõ idõszakra vonatkozó gazdasági programot, a II. Batthyány Tervet. A most zajló nagy változások közepette érdemesnek tûnt újból áttekinteni és bõvíteni a konkrétumok sorát. Az elfogadás óta eltelt idõszakot is figyelembe véve, az elõttünk álló feladatok közül továbbra is legfõbb célkitûzésként a térségi szennyvíz-csatornázási program megvalósítása a legfontosabb ezekben az években. Szinte minden ágon csatlakozik ehhez a helyi gazdaság fejlesztése. A kormányzati program megvalósítása során várhatóan közelebb került az a szempont is, miszerint a város által fenntartott intézményrendszert a kormányzati szándékokkal egybehangoltan kell átalakítani és gazdaságosan mûködtetni. Megítélésünk szerint új megegyezésre van szükség Budapest és agglomerációs gyûrû igazgatási, infrastrukturális (közúti, vasúti közlekedés, ivóvíz, egészségügy és a szakképzés) területén. Pest megye és Érd számára alapvetõ fontosságú, hogy fejlõdése ne Budapest fejlesztésének maradékából történjen. Ezen törekvéseinket a Fõvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (FAÖT) keretein belül érvényesítenünk kell. Az elmúlt hetekben zajlott a fõvárosi agglomerációs települések összefogásával létrejött FAÖT aktuális ülése, ahol a fõ szerep a közlekedés-fejlesztés volt. A fõváros részérõl megjelent Vitézy Dávid elõadásából kitûnt, hogy az új vezetés felismerte: a fõváros közlekedési gondjait elsõsorban az agglomerációban kell megoldani és ehhez partnerséget keres és ajánl az agglomeráció településeinek. Ha a mellékelt adatsorokat nézzük, könnyen belátható, hogy van bõven tennivaló. A Parlamentben jelenleg is folyik az új Önkormányzati Törvény megalkotása. Bár még semmi nem tekinthetõ véglegesnek, a tervezetekben már körvonalazódik, hogy melyek lesznek várhatóan azok a feladatok, amelyeket továbbra is a települési önkormányzatok fognak ellátni. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében várhatóan továbbra is ellátandó helyi önkormányzati feladatok lesznek a településfejlesztés, településrendezés, a településüzemeltetés (köztemetõk fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprõ-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak fenntartása, közparkok és egyéb közterületek fenntartása, gépjármûvek parkolásának biztosítása), a közterületek elnevezése, az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, a környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás), az óvodai ellátás, a kulturális szol- (Folytatás a 4. oldalon)

3 IX. évfolyam 23. szám december 1. 3 Az érdiek igénylik a sportot Beszélgetésre invitáltuk Tekauer Norbertet, az érdi 5. számú választókerület önkormányzati képviselõjét. A beszélgetés azért is aktuális, mert bár önkormányzati munkájában soha nincs átmeneti szünet, ma mégis több figyelmet érdemel. Kedves Norbert, melyik Bizottságokban dolgozol? Két bizottság munkájában is részt veszek, egyrészt a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi, másrészt a Pénzügyi Bizottságban. A két Bizottság csak elsõ pillanatra látszik távol egymástól, de amikor a különféle sportok önkormányzati támogatásáról késhegyig menõ viták zajlanak a Közgyûlésben és a Bizottságokban, bizony mindkét terület érdekeit képviselni és érvényesíteni kell. Azok a viták, amelyek pl. a kézilabda csapat támogatásáról folytak, csak a jéghegy csúcsát jelentették, hiszen az önkormányzat sok más sportot is támogat. Ebben, gondolom, megtalálhatók a hagyományosan népszerû sportok is? Persze, de a viták tüzében megszületett az a halaszthatatlan igény, hogy a városi sporttevékenységet rendszerezni kell. Ezért alkottuk meg Mórás Zsolt képviselõtársammal közösen azt a sportkoncepciót, amely speciálisan Érdre vonatkozik, és bárki megismerheti. Ez tartalmazza a kiemelten támogatott és az egyéb támogatott sportok rangsorolását, a támogatás lehetõségeinek függvényében. Ennek a szemléletnek nem tagadom gazdasági vetülete is van. Olyan ágazatokat kell ugyanis támogatni, amelyek képesek teljesíteni, és be is váltják a hozzájuk fûzött reményeket. A sportnak teljesítenie kell a Város és az egyéb támogatók igényei szerint. A Város tulajdonképpen befektet a sportba rövid és hoszszú távon egyaránt, függetlenül a pillanatnyi politikai szándéktól. A lefektetett sportkoncepciót persze folyamatosan tovább kell fejleszteni, aktualizálni kell. Meg kell kérdeznem, hogy ugyanakkor mit várnak el a fiatalok vagy a potenciális sportolók a városi sportkoncepciótól? Erre a választ ott kell kezdeni, hogy a korábbi pesszimista véleményekkel ellentétben nem állt meg a városunk létszámának növekedése. Eddig is, a beköltözõk korösszetétele miatt a Város lakóinak korátlaga messze az országos átlag alatt van. Érd fiatal város. A beköltözõk maguk is fiatalok, és a családok gyermekekkel együtt jönnek, ami nem egyszerûen ifjúsági, oktatási stb. kérdés. Az itt élõ fiataloknak egészséges perspektívát kell adni, lehetõséget kell biztosítani a helyben elérhetõ sport és egyéb lehetõségekre, ne kelljen Budapestre bejárni sportolni. Ez nemcsak szándék, de kötelezettség is. A tömegsport se jelentsen csupán pillanatnyi kampányt, a minõséget is meg kell teremteni, felelõsséggel. Tehát a sport ne csak testmozgás legyen, de egyfajta összetartozási élményt is valósítson meg. Ez itt találkozik azzal a koncepcióval, hogy a gyerekeket mozgatni kell úgy, hogy az a jövõbe mutató befektetés is legyen. Jó lenne, ha Érdrõl nemcsak a kiemelkedõ bûnügyek kapcsán szóljanak a hírekben, hanem a sikereink is helyet kapjanak. Sokan kérdezik, mi lesz a nagy sportcsarnok-uszodával? Sok éve húzódik a megoldás, mintha tengeri kígyóvá válna az ügy, pedig nemcsak Érden várják a megoldást, de a régió többi városában is. Igen, nekem ez a sportlehetõségek bõvítése érdekében is fontos, de személyes szívügyem is. A sportcsarnok-uszoda kérdés most talán a megoldáshoz közeledik. A perben álló felek felfüggesztették a jogi eljárásokat, és polgári úton szándékoznak kompromisszumot kötni. Ez jó irányba mutat, mert mindenkinek az a szándéka, hogy megállapodás szülessen. De ez már a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe is tartozik. Ismerve a terveket, a pénzügy is meglehetõsen forró talaj! Hogyne. A Város pénzügyi helyzete szinte naponta változik. Változnak a hitellehetõségek, a hitelek tartalma és feltételei, és ez magával hord kényszerpályákat is, de ezek okos és megfontolt gazdálkodással kézben tarthatóak. Emlékszem, 2006-ban az akkori testület felállásakor óriási viták voltak arról, merre induljunk el. Egy szigorúan csak a kötelezõ feladatokat ellátó, vagy egy progresszív, fejlesztõ várospolitikát válasszunk-e. Azóta már maga a Város fejleszt, amire a os ciklusig nem volt sem szándék, sem pedig akarat az akkori vezetések részérõl. Pedig nagyon értékes idõt és azzal együtt lehetõségeket vesztegetett el a település ezen idõszak alatt. A mostani aktuális fejlesztések húzóága az éppen folyó csatornaépítés. Ez pályázati pénzekbõl, városi önerõbõl amely részben kombinált hitel és lakossági teljesítésbõl áll össze. Ugyanakkor igen nagy pénzügyi teher a városüzemeltetés költsége. A demográfiai helyzetünk tehát hogy a Város lakossága folyamatosan nõ az átlagosnál nagyobb költségekkel jár, az iskolafelújításokban, közmûfejlesztésekben, útépítésben és az üzemeltetésben egyaránt. Tudjuk, Érd hagyományosan forráshiányos, nincs ipar, de remélem, hogy az M6-os autópálya mentén egyre nagyobb ipari, kereskedelmi, logisztikai fejlõdés figyelhetõ majd meg. Ugyanakkor az elmúlt idõszakban a központi támogatási rendszer folyamatosan szûkült. Ha az államnak nem volt pénze, egyszerûen törvénymódosításokkal rátolták az önkormányzatokra a feladatokat és a költségviselést. Biztos vagyok abban, hogy a jövõ másképpen fog felépülni. Ezen dolgozunk minden nap. FÜREDY 50 éves a Vörösmarty Gimnázium (Folytatás az 1. oldalról) Aradszky András országgyûlési képviselõ elmondta, hogy ugyan õ nem VMG-s, de már akkor, amikor a városba költözött, hallotta jó hírét. A VMG márka volt és az is maradt. Rózsa Józsefné, a gimnázium volt igazgatója meghatódottságáról beszélt és arról, hogy jó volt itt tölteni a fiatalságát, életének jó darabját, és sok boldogságot, sikereket kívánt a következõ ötven évre is. Bakos Mária, a gimnázium most nyugdíjba vonult igazgatója az elmúlt évek sikereirõl is beszélt. Megemlítette, hogy az önkormányzat segítségének köszönhetõen sokat fejlõdött az iskola az utóbbi idõben. A emeleti részen, a kollégiumi szobákból tantermeket alakítottak ki, és a város segítségével a napokban már használatba is tudják venni az új természettudományos laboratóriumot, amelyre az EU-tól nyertek pályázati pénzt. Antunovits Antal, az öregdiák egyesület elnöke mindenkinek köszönetet mondott, aki valaha is segítette az iskola életét, és elmondta, hogy bármerre jár a városban, mindenütt találkozik volt vörösmartysokkal. Pillanatképek a gálamûsorból Nem fogynak ki Az olyan régi és változatos történelmi múlttal rendelkezõ nép, mint mi magyarok, nagyon sok derék hõssel, vitéz hadvezérrel, okos és ravasz politikussal és még több hazájáért még az életét is feláldozni képes igazi hazafival bírunk. De jó néhány alja emberrel is. Akik akár pénzért, akár idegenszívûségük miatt, akár az ostobaságuk okán hátba támadták a nemzetet. Vagy éppen annyi eszük sem volt, mint egy lopott libának és vészterhes idõkben mégis felvállalták az ország vezetését. De talán még õk is próbáltak vigyázni a látszatra, nem kürtölték világgá, mi mozgatja õket. Gróf Károlyi Sándor sem hízelgett látványosan a bécsi udvarnak, mielõtt elárulta volna Rákóczit. Mint, ahogyan Zichy Ödön gróf sem kérkedett 1848-ban forradalom és Kossuth ellenességével, legfeljebb nem volt szerencséje, lebukott és így köttette fel Görgey Artúr. Talán még a kései Károlyi utód, a nyomorék testû és még nyomorultabb lelkû Károlyi Mihály sem verte a mellét liberális, nemzetellenes lózungokat hangoztatva. Még a gengszterváltás körüli idõkben gyakran elhangzott, hogy nekünk magyaroknak kommunistából is a leghitványabbja jutott. Neveltjeik és utódaik sem sokkal különbek. Nem megy nekik továbbra sem annak a felismerése, mit is jelent a magyar nemzeti érdek. Használni már használják a kifejezést, de nagyjából úgy, akár a frissen magyarul tanuló, aki elé folyton folyvást legyõzhetetlen akadályt jelent a Gizike és a gõzeke közötti különbség adekvát megfogalmazása. Rendre lyukra futnak a nemzeti érdek felismerésének ingoványos talaján. Ami ugye mármint a lyuk az ingoványban, meglehetõsen veszélyes terep tud lenni. Mesterházy mester azt mondta a minap, hogy Orbán Viktornak le kellene mondani. Ebben így nincs is semmi kivetni való. Senki nem vonja kétségbe, Mesterházy úrnak az lenne a legjobb, ha Orbán Viktor Új-Zélandon vállalna élete hátralévõ idejére szertárosi állást valamelyik harmadosztályú futballklubban. Az ok már annál inkább érdekesebb. Mondhatna temérdek kiváló okot. Igazat is, meg nem igazat is. Mondhatná, hogy arrogáns, azt is, hogy populista, azt is, hogy kézzel eszi a túrós tésztát, vagy pofozza a gyerekeit. Egyszóval bármit, amin aztán csámcsoghatna kormányhû és ellenzéki napestig. De Mesterházy mester, amiatt nógatná távozásra a miniszterelnököt, mert egy amerikai hitelminõsítõ pénzügyi csoport, pénzügyileg leminõsítette hazánkat. Egy olyan idegen pénzügyi konglomerátum, amely mögött bõséggel ott vannak, azok a spekulánsok, akik összességében százmilliárdos mértékû veszteséget voltak kénytelenek elkönyvelni, mert a magyar kormány jó pár, vérünket szívó csapjukat, elzárta, vagy alaposan leszûkítette. Azzal sincsen semmi gond, hogy a neves és névtelen bankárok, meg mindazok, akik az utóbbi jó két évtizedben akár a sáskajárás, a legváltozatosabb trükkökkel végigpusztították a világot, legszívesebben egy kanál vízbe is belefojtanának bennünket. Elsõsorban amiatt, nehogy a magyar példa elterjedjen és más kizsigerelt népek is leutánozzanak bennünket. Na itt nem sikerült megint a különbségtétel Mesterházy úrnak, hogy mire való is igazán a gõzeke. Már ugye a Gizikéhez képest. Egy hazánkat minden eszközzel támadó idegen, velünk ellenségesen viselkedõ érdekcsoport, bennünket minõsítõ kijelentése miatt lemondásra felszólítani a miniszterelnököt, igen csak egyértelmû következtetések levonására alkalmas cselekedet volt. Van erre egy jó kis mondásunk: Csak kibújik a szög a zsákból. A fegyverek hatékonyságáról Öreg ismerõsöm mesélte, hogy amikor a világháború után az újjászervezõdõ rendõrségbe belépett, jobb híján, szovjet, nagy kaliberû puskákkal szerelték fel õket. Elég vagány legény volt, ha már fegyver volt a kezében, megpróbált vele vadászni is. Amikor az elsõ nyulat lelõtte, szomorúan kellett konstatálnia, túl jó és túl nagy erejû a fegyvere az apróvadra. Mert, hogy a tapsifülesbõl nem sok maradt, úgy szétvitte a lövedék. Tehát hiába volt puskája, a kedvelt vadnyúl és fácán továbbra sem volt elérhetõ csemege számára. Nem is pazarolta rájuk a lõszert. Az utóbbi hetek fejleményei eléggé világossá tették, hogy hová fajult az a pénzügyi háború, amelynek kénytelenségbõl, igencsak komoly résztvevõi vagyunk. Azt is látjuk, hogy Magyarországot nagyon komoly nehézfegyverzettel támadják. Hogy klasszikust idézzek, csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Tudjuk, mi lett a vége akkor annak a szabadságharcnak. Ma sokkal bonyolultabb a helyzet. Az ellenség kénytelen több fronton harcolni, bár óriási erõfölényben van. Ez lehet talán az egyetlen reményünk. Hogy az õ fegyverzetük nagy, globális harcra van kifejlesztve. Képesek vele országokat, régiókat, kontinenseket leigázni. Ha igazán rászállnak egy területre, egy országra, egészen biztosan le tudják gyûrni, meg tudják fojtani. A pénzvilág eszközrendszere kifinomult, precíz és kíméletlen, de túl nagy. Olyan játékteret, ha úgy tetszik csatateret alakítottak ki, amelyet az egyes országok nem nagyon tudnak kikerülni és eddig, akik ezen a helyszínen bocsátkoztak háborúba, mind veszítettek. Szerencsére ide is igaz a mondás, egyetlen állandó dolog van, a változás. Láthatóan a világot uraló pénzügyi parazita elérte fejlõdése határait. Sõt a stagnáláson is túl van, elkezdõdött a rothadása. Egy ilyen monstrum persze nem egyik pillanatról a másikra szokott összeomlani. Hónapokig, évekig tarthat az agóniája. Még képes használni nagy hatóerejû fegyvereit. De ez a fegyverzet akár öreg cimborám orosz puskája, nem alkalmas az apróvadra. Rakétával elég macerás dolog egyes emberre lõni. Drága és végtelenül hosszú egyenként mindenkit levadászni. Van remény a szembeszállásra, a gyõzelemre. De csak úgy, ha összefogunk, odafigyelünk egymásra, és szolidárisak vagyunk sorstársainkhoz. (Például, ha majd ismét elkezdõdnek az árverezések nagyon nagy számban odamegyünk és ellehetetlenítjük azokat. Ha más módot találnak rá, beköltözéssel, az ingatlanba való ideiglenes bejelentkezéssel megakadályozzuk a foglalást, a kilakoltatást.) Ha nem használjuk a multik pénzüzemeit, nem vesszük igénybe a szolgáltatásaikat, nem dõlünk be a reklámjaiknak, nem esszük, isszuk a szemetüket, hulladékaikat, cukrozott, színezett löttyeiket. Hisz minden van ebben az országban, amellyel ki lehet õket váltani. Amit meg nem, nem is biztos, hogy hozzátartoznak az egészséges, kiegyensúlyozott élethez. Hát ezek azok a dolgok, amelyek ellen nem hatékony a fegyverzetük. KOPOR TIHAMÉR

Állami Számvevõszék: Jelentõsen nõtt Érd adósságállománya

Állami Számvevõszék: Jelentõsen nõtt Érd adósságállománya ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP X. évfolyam 1. szám 2012. január 12. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Elhurcoltak Napja Megbocsájtunk, de nem felejtünk Évek óta rendezik meg

Részletesebben

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat ÉRDI Ingyenes kétheti lap 15 000 példányban VIII. évfolyam LAP 18. szám 2010. szeptember 16. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Újra FIDESZ! A Fidesz csapata. Elsõ sor (balról) dr. Veres Judit,

Részletesebben

Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde

Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde S oltész Miklós államtitár és T. Mészáros András polgármester

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Elfogadták a 2011. év költségvetését

Elfogadták a 2011. év költségvetését Dr. Gyuricza Miklós 2011. február 16.-ra hívta össze a képviselõ-testületet a soron következõ ülésre. A jelenlévõ képviselõk létszáma teljes volt, senki sem hiányzott. Az ülés megkezdése elõtt a polgármester

Részletesebben

Szent István-terv a Kárpát-medencében avagy A mi ügyünk!

Szent István-terv a Kárpát-medencében avagy A mi ügyünk! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Honlapunkra A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Mi magyarok, magyarként összetartozunk A Nemzeti Összetartozás Napja Június 4-én, immár hagyományosan,

Részletesebben

Kultúra nélkül semmi esélyünk. a megmaradásra A Magyar Kultúra Napja Érden. Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az

Kultúra nélkül semmi esélyünk. a megmaradásra A Magyar Kultúra Napja Érden. Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Kultúra nélkül semmi esélyünk Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az idén a Magyar Kultúra Napja városi

Részletesebben

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk!

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP PIZZA és ÉTEL RENDELÉS Telefon: 06-23/366-455, 06-70/383-6577 Nyitva tartás: H V 10 23-ig, P Sz 24-ig www.dockyardetterem.hu Nyitva: Hétfõtõl péntekig 10

Részletesebben

ÉRDI LAP Rémálom. Bemutatkozik a Vörösmarty Mihály Gimnázium. Igazságosabb közteher-viselést! Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi

ÉRDI LAP Rémálom. Bemutatkozik a Vörösmarty Mihály Gimnázium. Igazságosabb közteher-viselést! Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi Rémálom ANépszabadságban, A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi adókról szóló törvény alapján vezette be az építményadót. Az országban tapasztalható általános

Részletesebben

Az ünnepség résztvevõi a fõtéren. Az új óvoda épülete az udvar felõl

Az ünnepség résztvevõi a fõtéren. Az új óvoda épülete az udvar felõl ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Az eltiport nemzet újjászületik Március 15-ét ünnepeltük Kegyeibe fogadta az idõjárás az idén nemzeti ünnepünket,

Részletesebben

Mint ismeretes, az Új Magyarországi Fejlesztési. Kettõs mérce Háborognak a szocialisták, hogy az 56-os. El Toro pizza & burger

Mint ismeretes, az Új Magyarországi Fejlesztési. Kettõs mérce Háborognak a szocialisták, hogy az 56-os. El Toro pizza & burger ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. LAP évfolyam 22. szám 2009. november 5. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 32 cm-es

Részletesebben

Ilyen lesz a bölcsõde udvara a felújítás után

Ilyen lesz a bölcsõde udvara a felújítás után A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban Orlai Sándor A heti rendszerességgel megtartott sajtótájékoztatón több témáról esett szó, elsõsorban pályázatokról.

Részletesebben

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket.

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. 2008.01.23. 15:39 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. Korábban rendszeresek voltak

Részletesebben

Sajtótájékoztató a kerékpáros koncepcióról. Csõzik László, Sólyom Lajos és. Jó hír Természetesen nem az Evangéliumot akarom

Sajtótájékoztató a kerékpáros koncepcióról. Csõzik László, Sólyom Lajos és. Jó hír Természetesen nem az Evangéliumot akarom ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Nyitva: Hétfõtõl péntekig 9 18 óráig Szombaton 9 13 óráig A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A Rákellenes Küzdelem Világnapja Minden évben február

Részletesebben

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Vissza kell adnunk a reményt

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Vissza kell adnunk a reményt Ingyenes havilap 8000 példányban III. évfolyam 1. szám 2005. január 20. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Vissza kell adnunk a reményt Az év fordulóján divat számvetést készíteni, ahogy a polgármester úr is megtette

Részletesebben

Az akció 2015. július 16-tól 2015. július 25-ig tart! Következő számunk július 16-án jelenik meg

Az akció 2015. július 16-tól 2015. július 25-ig tart! Következő számunk július 16-án jelenik meg ÉRDI Ingyenes havilap 12 000 példányban LAP XIII. évfolyam 7. szám 2015. július 16. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A facebook.com/erdi.fidesz; facebook.com/t.meszaros.andras; erdifidesz.hu

Részletesebben

Internetes elõjegyzési rendszer készül Nagyobb zökkenõk nélkül kezdõdött a Szakorvosi

Internetes elõjegyzési rendszer készül Nagyobb zökkenõk nélkül kezdõdött a Szakorvosi ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. LAP évfolyam 23. szám 2009. november 19. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 32 cm-es

Részletesebben

ÉRDI LAP. Eredményesen lobbiztunk Aheti szokásos sajtótájékoztatót egy jó hírrel

ÉRDI LAP. Eredményesen lobbiztunk Aheti szokásos sajtótájékoztatót egy jó hírrel Folytatjuk A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Eredményesen lobbiztunk Aheti szokásos sajtótájékoztatót egy jó hírrel kezdte T. Mészáros András polgármester. Mint ismeretes, idén januártól egy

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

Havonként egy-egy alkotó párt, illetve író-költõ házaspárt ismerhetnek meg közelebbrõl az érdeklõdõk

Havonként egy-egy alkotó párt, illetve író-költõ házaspárt ismerhetnek meg közelebbrõl az érdeklõdõk Szé p beszéd XXV. évfolyam, 6. szám 2015. február 19. 2 3 4 16 Sajtótájékoztató Aki nem kötött, nem köt rá a csatornára, ta vasz tól 3600 forintot fizethet köbméterenként. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

tarnokhir_2009_április_pagina.in1 1 2009.04.01. 15:34:45

tarnokhir_2009_április_pagina.in1 1 2009.04.01. 15:34:45 tarnokhir_2009_április_pagina.in1 1 2009.04.01. 15:34:45 GÉPKOCSIS-SZÁLLÍTÁST KÉR ELSŐSORBAN TÁRNOK BELTERÜLETÉN HETI KB. 1-2 ALKALOMMAL ÖSSZECSUKHATÓ KEREKESSZÉKKEL, JÁRÓKERETTEL KÖZLEKEDŐ NŐ 06 30 619

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 4/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Közmeghallgatás 2014. május 6. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 6-án 17.00 órai

Részletesebben

Két világ közül kell választanunk

Két világ közül kell választanunk ÉRDI Ingyenes hetilap 20 000 példányban LAP XII. évfolyam 5. szám 2014. február 27. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Bayer Zsolt Érden Két világ közül kell választanunk A KÉSZ érdi szervezetének

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

A Fidesz csapata készen áll a folytatásra

A Fidesz csapata készen áll a folytatásra ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP XII. évfolyam 17. szám 2014. július 3. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A facebook.com/erdi.fidesz; facebook.com/t.meszaros.andras; erdifidesz.hu

Részletesebben

Az irgalmasság két dolgot jelent: adni és megbocsátani

Az irgalmasság két dolgot jelent: adni és megbocsátani 2011. március 25. III. évfolyam 3. szám www.ozdikorkep.hu Az irgalmasság két dolgot jelent: adni és megbocsátani Márciusi morzsák Tibi bá boldogan araszolt a zebrán, fél méterrel mögötte a felesége szaporázta,

Részletesebben

TURAI HIRLAP. karácsonyt és örömteli új esztendot " kívánunk! Valamennyi munkatársunk, támogatónk és hirdetonk " nevében

TURAI HIRLAP. karácsonyt és örömteli új esztendot  kívánunk! Valamennyi munkatársunk, támogatónk és hirdetonk  nevében Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2005. DECEMBER Önkormányzati hírek: elkészült a költségvetési koncepció Díjemelések, további vizsgálódások Bár hazánk 2006. évi költségvetését a tervek szerint

Részletesebben

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Kerület Napja

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Kerület Napja XVIII. ÉVF. 22. SZÁM KELENFÖLD ÚJBUDA ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az 2008. NOVEMBER 26. WWW.UJBUDA.HU Feneketlen-tó

Részletesebben

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Véget ért a Wass Albert születésének századik évfordulója alkalmából hirdetett Emlékévprogramsorozat.

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Véget ért a Wass Albert születésének századik évfordulója alkalmából hirdetett Emlékévprogramsorozat. XIX. ÉVF. 1 2. SZÁM KELENFÖLD ÚJBUDA ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az 2009. JANUÁR 28. WWW.UJBUDA.HU Az új

Részletesebben