ELŐTERJESZTÉSEK. Fonyód Város Önkormányzata. Képviselő-testület április 29. napján tartandó rendes üléséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉSEK. Fonyód Város Önkormányzata. Képviselő-testület 2014-2019. 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉSEK Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testület április 29. napján tartandó rendes üléséhez

2 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület április 29-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Készítette: Dr. Széll Attila jegyző Előterjesztő: Dr. Széll Attila jegyző Véleményező bizottság: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett önkormányzati tevékenységről, valamint tájékoztató az adott hónap pénzügyi helyzetéről és a vállalt kötelezettségekről, és megbízásokról Pénzügyi Bizottság A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés között végzett tevékenységemről, valamint az adott hónap pénzügyi helyzetéről és a vállalt kötelezettségekről, megbízásokról az alábbi tájékoztatást adom. 1) A 16/2015. (II.12.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete árverésre bocsátja a Fonyód, Kikötői üzletsoron lévő 8248/4/A/17 hrsz-ú ingatlant, az alábbi feltételekkel: a) Ingatlan helye: Fonyód 8248/4/A/17 hrsz b) Ingatlan alapterülete: 239,6 m2, a helyiség mérete: 110 m2 c) Az árverési kikiáltási ár: Ft Ajánlatkérő a Fonyód, Sándotelepi strandon a kerítéssel körbevett területen kizárólag a 8248/4/A/17 hrsz-ú és a 8248/4/A/10 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosainak biztosít lehetőséget területbérlésre, területhasználatra. A nyertes ajánlattevőt megilleti a jog, hogy a Fonyód, Sándortelepi strandon területet béreljen, használjon az önkormányzat hatályos közterület-használatot szabályozó rendeletének előírásai szerint. Az ajánlattevők részére kérésre ajánlatkérő biztosítja a Társasház Alapító Okiratát. d) Fizetési ütemezés: az ingatlant a vevő dupla bérleti díjért bérli az önkormányzattól. Amennyiben a három éven belül megfizeti az ingatlan teljes vételárát, úgy a teljes bérleti díj beszámít az vételárba. Ellenkező esetben a teljes dupla bérleti díj az önkormányzatot illeti meg. e) Az ingatlan bérleti díja: A d) pont szerinti bérleti díj összege Ft/év f) Az ingatlan megtekinthető: A Polgármesteri Hivatallal egyeztetett időpontban. g) Pályázatok benyújtásának határideje: március 5. (csütörtök) óra h) Pályázat benyújtásának helye: Fonyódi Polgármesteri Hivatal 8640 Fonyód, Fő u. 19. i) Az árverésen való részvétel feltétele: az árverésen mindenki részt vehet, akinek nincs tartozása Fonyód Város Önkormányzata felé. Erről szóló igazolás benyújtása szükséges az árverés megkezdésekor. j) Licit küszöb: Ft k) Az ingatlanra elővásárlási joga van a Somogy Megyei Önkormányzatnak és a Magyar Államnak, az erről szóló megkereséstől számított 30 napig. l) Az árverés időpontja: március 5. (csütörtök) óra m) Helye: Polgármesteri Hivatal, 8640 Fonyód, Fő u. 19. Tanácsterem n) Az árverési hirdetményt a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a város honlapján kell megjelenítetni. 2

3 Az árverésen résztvevő bizottság tagjai: - Polgármester, vagy az általa megbízott Képviselő-testületi tag - a Polgármesteri Hivatal kettő a jegyző által kijelölt köztisztviselője. Az árverés eredményéről a Képviselő-testület dönt. A döntés megtörtént, a 49/2015. (III.26.) határozat tartalmazza. 2) A 21/2015. (II.12.), 22/2015. (II.12.), 23/2015. (II.12.) határozatával Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Fonyód Polgáraiért Díj évi adományozására előterjesztett javaslatokat, és Balázs Bélánét, Sinkovics Rudolfot, Kispeti Károlynét Fonyód Polgáraiért Díj kitüntetésben részesíti. A Képviselő-testület felhatalmazza Hidvégi József polgármestert, hogy a kitüntetéseket a március 15.-i városi ünnepségen adja át. A díjak az ünnepségen átadásra kerültek. 3) A 24/2015. (II.24.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel a számlavezető pénzintézet Dél-Dunántúli Takarékbank Zrt. működésének Magyar Nemzeti Bank általi felfüggesztésére az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 84. (1) bekezdése alapján az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében felhatalmazza Hídvégi József polgármestert, hogy intézkedjen egy belföldi hitelintézetnél, vagy kincstárnál fizetési számla és a hozzákapcsolódó számlák megnyitásáról és a számlanyitáshoz szükséges jognyilatkozatok megtételéről. A számlanyitás megtörtént. 4) A 29/2015. (III.26.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi nyári programok helyszínét a rendezvénynaptárban meghatározottak szerint fogadja el. A Vigadó téren megrendezésre kerülő rendezvény megszervezéséhez szükséges források biztosításához szükség van a Vigadó tér bérbeadására az alábbi feltételek szerint: - faházak és árusító pultok kerülhetnek letelepítésre, - a kitelepülés szerződéses keretek közt engedélyezhető, - kizárólag olyan tevékenység engedélyezhető a téren, melyhez biztosítható a higiénés feltételrendszer, - a területre gépjárművel nem lehet behajtani, csak és kizárólag a fellépők technikai feltételeinek biztosítása céljából, különösen hangosítás, fénytechnika, színpadi elemek, biztonságtechnikai berendezések be és kiszállítása. Képviselő-testület felkéri a FOKI igazgatóját, hogy a rendezvények szervezésekor a Vigadó tér betelepítését és az ezzel összefüggő szerződéseket jelen határozat 2. pontjában meghatározott szempontok szerint koordinálja, illetve kösse meg. 5) A 37/2015. (III.26.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény (Mötv) 87 -nak felhatalmazása alapján létrejött - az előterjesztés mellékletét képező - Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulása módosított Társulási Megállapodás és egyben felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 3

4 6) A 38/2015. (III.26.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 180/2014. (XI.27.) KT határozatát visszavonja és a február 17. napján, a Fonyódi Múzeumi és Helytörténeti Egyesülettel (a továbbiakban: egyesület) a május 31. napján kelt és október 20. napján módosított együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló szerződést jóváhagyja. Képviselő-testület az egyesület részére a évben felmerült, jelen határozat meghozataláig rendezetlen, összesen (hatszáznyolcvannégyezer-háromszáznyolcvan) forint összegű személyi juttatás támogatásként történő folyósítását támogatja és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére és a támogatás egyösszegben történő kifizetésére. A támogatási szerződés aláírásra került és a támogatási összeg kifizetésre került. SZMSZ 52.. (2) alapján teljesített kifizetések között: - A köt.váll. összege / városmárkázás / összesen: Ft - Részt vettem a/az: - Képviselő-testület és Bizottságai ülésén, - A Kéthelyi szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása- KEOP / Alapkőletétel a Kéthelyi agglomeráció szennyvízberuházása projekt keretén belül március 15-ei Városi ünnepségen, - Fonyód Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület tisztújító éves rendes közgyűlésén, - Fonyódi Kertbarátok Egyesületének A legszebb konyhakertek fonyódi versenyének ünnepélyes kiértékelésén - Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás elnökségi ülésén, Tabon, - Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésén Tabon, - Fogadtam: - érdeklődőket, befektetőket, vállalkozókat, fonyódi állampolgárokat, - Egyeztettem: - Intézményvezetőkkel, - Balogh Vilmos NIKÉ SE elnökével, - dr. Bali-Papp Rita ügyvéddel, 4

5 Polgármester átruházott hatáskörben szociális igazgatási ügyek: 7 fő esetében gyermekvállalási támogatást állapítottam meg, 1 fő esetében buszbérleti támogatást állapítottam meg, 1 fő estében települési támogatást állapítottam meg, 8 fő esetében rendkívüli települési támogatást állapítottam meg, 1 fő esetében buszbérlet támogatást állapítottam meg. Megvalósítási időszakban lévő pályázatok SszIktatószám Pályázat azonosí 1. 01/183/ /421/ /12/2015 OVI-FOCI progra 4. 01/25/2015 ÁROP-1.A

6 5. 01/41/2015 TÁMOP VÜSZ 0335 DDOP-2.1.1/D /23/2015 DDOP-4.1.1/A-2f 8. 01/113/2015 KEOP /758/ KEOP-1.2.0/ KEOP-1.2.0/ KEOP-1.2.0/

7 KEOP-1.2.0/ KEOP-1.2.0/ KEOP-1.1.1/C/13 7

8 Döntésre váró pályázatok SszIktatószám Pályázat azonosí 01/819/2014 KEOP Beadásra váró pályázatok Fenntartási időszakban lévő pályázatok SszIktatószám Pályázat azonosí 8

9 1. 01/231/2015 LEADER VÜSZ P-TF-67/ /233/2015 DDOP /D /844/2013 TEUT/2009/DD /843/2013 CÉDE/2009/DD /57/2015 DDOP /184/2015 TIOP / /11/2014 ÁTBP-2003-LA-1 Nálunk kezelt, de nem az önkormányzaté SszIktatószám Pályázat azonosí 1. 01/116/2013 P-NA-KA-28/2008 Lezárt pályázatok 9

10 SszIktatószám Pályázat azonosí 1. 01/812/2014 TEUT/2008/DD /77/ /303/2013 4/2004. (II.20.) N rendelet 4. 01/96/2014 LEADER /47/2014 ÁROP-1.A.2/A /84/2014 CÉDE/2008/DD /550/2013 TEUT/2007/DD /315/2012 TRFC/DD/t/ /667/2014 P-R-27/ VÜSZ P-TF-0031/ /687/2013 TEKI/ /888/2013 CÉDE/ /889/2013 TEKI/

11 14. 01/427/2013 SZTP-2003-BALA 007 Elutasított pályázatok SszIktatószám Pályázat azonosí 11

12 1. 01/585/ /413/2013 8/2013.(III.29.) BM 3. 01/184/ EFC-1-20 EFC-CM 4. 01/702/2013 KEOP /A/ /440/2013 KEOP-5.5.0/B/ /41/2013 KEOP-5.5.0/B/ /12/2013 TÁMOP Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Adatok eft-ban január április 21. március 10. március 19. Készfizető kezességvállalás összesen Eü Kft VÜSZ Kft Konyha Kft KIFIZETETLEN számlák: napon túli ebből: Önkormányzat F.Óvoda és Bölcsőde Alapszolg. Közp FOKI napon túli ebből: Önkormányzat F.Óvoda és Bölcsőde Alapszolg. Közp

13 FOKI napon belüli ebből: Önkormányzat F. Óvoda és Bölcsőde Alapszolg. Közp FOKI KÖVETELÉSEK Tárgyévi hátralék: bérl-, ter.bérl-, haszn.díjból összesen: területbérlet tartozások: lakbér tartozások: 68 Előző évi hátralék: bérl-, ter.bérl-, haszn.díjból összesen: ebből Kht-tól átvett tartozások: területbérlet tartozások: ebből ügyvédi eljárás alatt lakbér tartozások: 843 ebből ügyvédi eljárás alatt 789 Szennyvíz társulás hátralékosaiból Adóhátralék építményadó telekadó idegenforgalmi adó iparűzési adó gépjárműadó pótlék bírság talajterhelési díj Lakásépítő Kft-nek kölcs Eü. Kft-nek tagi kölcsön BANKSZÁMLÁK egyenlege Adószámlán Költségvetési számlán ebből lekötés alatt Egyéb számlák Pályázati előleg Lakásal., bérlak.ért.sz.egy Közfoglalkozt.program Döntési javaslat "Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett önkormányzati tevékenységről, valamint tájékoztató az adott hónap pénzügyi helyzetéről és a vállalt kötelezettségekről, és megbízásokról " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: beruházás, fejlesztés A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót, valamint a két ülés között végzett 13

14 tevékenységről szóló tájékoztatót. Határidők, felelősök: Határidő: értelem szerint Felelős: Hidvégi József Hivatali felelős: Dr. Széll Attila 14

15 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület április 29-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: Készítette: Dr. Széll Attila jegyző Előterjesztő: Dr. Széll Attila jegyző Véleményező bizottság: Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.07.) rendelet módosításáról Jogi Bizottság , Pénzügyi Bizottság , Városfejlesztési Bizottság , Humán Bizottság Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -a alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A évi teljesítési adatok ismeretében és az év végi beszerzések miatt szükségessé vált a költségvetési rendelet ismételt módosítása. Az átvezetett módosítások hatására az önkormányzat 2/2014. (II.07.) számú rendeletének főösszege e Fttal nőtt az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetben. Módosítások részletezése BEVÉTEL: Vis maior támogatás e Ft Működési célú támogatás - FOKI (Nemzeti kulturális alap) e Ft - Egyéb szervezet 286 e Ft - Fejlesztési Tanács e Ft Pénzmaradvány e Ft Bevétel összesen: e Ft Ingatlan értékesítés e Ft Bevétel mindösszesen: e Ft 15

16 KIADÁS: Polgármesteri Hivatal: - Dologi kiadás e Ft - Munkaadói hozzájárulás 542 e Ft - Felhalmozási kiadás e Ft Óvoda: - Személyi juttatás 544 e Ft - Munkaadói hozzájárulás e Ft - Átadott pénzeszközök 1 e Ft - Dologi kiadás e Ft Fonyódi Kulturális Intézmények: - Személyi juttatás 81 e Ft - Munkaadói hozzájárulás 193 e Ft - Dologi kiadás -274 e Ft Önkormányzat: - Felhalmozási kiadás - Számítástechnikai eszközök beszerzése e Ft - Kulturális központ lift pótmunka e Ft - Egyéb működési, felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Dél-Balatoni Szennyvízelv. Társulás 152 e Ft - DRV Zrt. (lakossági víz) 163 e Ft - Petőfi SE. (TAO pályázathoz önerő) e Ft - Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatás e Ft - Személyi juttatás e Ft - Munkaadói hozzájárulás 541 e Ft - Dologi kiadás e Ft EU-s támogatással megvalósuló projektek: - TÁMOP laborfejlesztés a Mátyás Király Gimnáziumban e Ft - Komplex energetikai fejlesztés a Fonyódi Óvodában e Ft - Fonyódi Mátyás Király Gimnázium fotovoltaikus rendszerének kialakítása e Ft 16

17 Kiadás összesen: e Ft A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján az előzetes hatásvizsgálat tükrében az alábbi tájékoztatást adom: A tervezett jogszabály várható következményei, különösen 1. társadalmi hatásai: nem realizálható 2. gazdasági hatásai: nem realizálható 3. költségvetési hatásai: a rendelet az önkormányzat gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit alapozza meg 4. környezeti következményei: nem realizálható 5. egészségi következményei: nem realizálható 6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem realizálható 7. megalkotásának szükségessége: a zárszámadási rendelettervezetet az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdése alapján az adott költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig kötelező a képviselő-testület elé terjeszteni. 8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartás működési rendjéről szóló törvényben foglaltak megsértése 9. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak. Kérem a Pénzügy Bizottságot és a Jogi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a rendelet elfogadására. Döntési javaslat "Fonyód Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.07.) rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: pénzügy A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 17

18 centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény (1) bekezdés d) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2.. helyébe a következő rendelkezés lép: 2.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének a) tárgyévi költségvetési bevételét ezer Ft-ban aa) működési költségvetési bevételét ezer Ft-ban ab) felhalmozási költségvetési bevételét ezer Ft-ban b) tárgyévi költségvetési kiadását ezer Ft-ban ba) működési költségvetési kiadását ezer Ft-ban - személyi jellegű kiadások ezer Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékok ezer Ft-ban - dologi jellegű kiadások ezer Ft-ban - egyéb működési kiadások ezer Ft-ban - működési célú általános tartalék 0 ezer Ft-ban bb) felhalmozási költségvetési kiadását ezer Ft-ban - beruházások előirányzata ezer Ft-ban - felújítási kiadás ezer Ft-ban - egyéb felhalmozási kiadás ezer Ft-ban - fejlesztési célú céltartalék 0 ezer Ft-ban c) költségvetési hiányát ezer Ft-ban ca) működési költségvetési hiány ezer Ft-ban cb) felhalmozási költségvetési hiány 32 ezer Ft-ban d) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát ezer Ft-ban da) d) pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 32 ezer Ft-ban db) d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát ezer Ft-ban e) finanszírozási célú műveletek bevételét ezer Ft-ban ea) e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek 18

19 bevételét eb) e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét ezer Ft-ban ezer Ft-ban f) finanszírozási célú műveletek kiadását ezer Ft-ban fa) f) pontból működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását fb) f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását állapítja meg ezer Ft-ban ezer Ft-ban 2.. A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3.. A Kvr. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4.. A Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 5.. A Kvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép

20 A Kvr. 5. melléklete helyébe a 5 melléklet lép. 7.. A Kvr. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 8.. A Kvr. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 9.. A Kvr. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép A Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. E rendelet április 30. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Hidvégi József polgármester dr. Széll Attila jegyző 20

21 Kihirdetve: dr. Széll Attila jegyző Határidők, felelősök: Határidő: értelem szerint Felelős: Dr. Széll Attila Hivatali felelős: Dr. Széll Attila 21

22 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület április 29-i ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Készítette: Dr. Széll Attila jegyző Előterjesztő: Dr. Széll Attila jegyző Véleményező bizottság: Előterjesztés Fonyód Városi Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelet megállapítására Jogi Bizottság , Pénzügyi Bizottság , Városfejlesztési Bizottság , Humán Bizottság Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a polgármester által beterjesztett rendelettervezet alapján a képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A bevételeink kedvező alakulása, az állam általi tartozás átvállalás, és a évről áthozott tartalékok miatt évben biztosított volt önkormányzatunk folyamatos működése, az intézmények finanszírozása, a betervezett fejlesztések megvalósítása, a már folyamatban lévő beruházások befejezése. Gazdálkodásunkat finanszírozási gondok nem nehezítették, a költségvetési egyensúly megteremtéséhez és megtartásához külső forrás bevonására nem volt szükség. Az állami konszolidáció önkormányzatunkat is érintette, június végéig az adósságállományunk 60%-át, évben a még fennálló 40%-ot vállalta át az állam június végével e Ft adósság állomány került konszolidálásra, a folyószámlahitel és járulékaira e Ft, a kötvény tőke és járulék költségeként pedig e Ft februárjában további e Ft tartozás került átvállalásra, így önkormányzatunk valamennyi rövid és hosszú lejáratú kötelezettsége megszűnt. Ez a tény jelentősen meghatározta önkormányzatunk évi gazdálkodását. A korábbi években éves szinten a kötvény után közel e Ft tőketörlesztést, további e Ft kamatot teljesítettünk. A év januárjában mindösszesen e Ft kamatot fizettünk a kötvény után. A Képviselő-testület 2014 évben is vállalta az alapfokú és a középfokú oktatási intézmények működtetését (általános iskola, alapfokú művészeti iskola, gimnázium, kollégium), éves szinten e Ft kiadást jelent melyhez Ft központi forrás biztosított. A gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetési feladat ellátására önkormányzatunk április 1-el létrehozta a Fonyód Konyha Nonprofit Kft-t. Az új gazdasági társaság megalakításának célja az volt, hogy a három telephelyen üzemelő konyhát egy helyre központosítsa, ezáltal gazdaságosabb működtetés valósuljon meg évtől az önkormányzatok finanszírozási rendszere alapjaiban megváltozott, a korábbi normatív finanszírozási rendszert amelynek alapja az ellátotti létszám volt, felváltotta a feladatalapú támogatási rendszer, ezzel azonban megszűnt a központi források szabad felhasználhatósága. Bevételek alakulása 22

23 A évi összbevételeinket az eredeti előirányzathoz képest 0,8 %-kal, a módosított előirányzathoz viszonyítva 2,6% -kal teljesítettük túl. Helyi adó bevétel alakulása adónemenként Önkormányzatunk gazdálkodásában jelentős szerepe van a közhatalmi bevételeknek amely az összes bevételnek a 33,0 %-át jelenti. Adónem / /2013 Építményadó ,90% 106,60% Telekadó ,50% 94,20% Iparűzési adó ,90% 117,20% Idegenforgalmi adó ,30% 89,30% Pótlék, bírság ,40% 126,10% Összes helyi adó ,40% 106,50% évi adó előírása e Ft melyből az év végéig e Ft bevétel realizálódott. Az adóbevételek a vártnál kedvezőbben alakultak 6,5%-kal több bevétellel számolhatunk mint az előző évben. Adónemenként vizsgálva az építményadó bevétel a bázisévhez 6,6%-os emelkedést mutat. Településünkön db ingatlan adózik, melyből lakóház db, nyaraló 3785 db, egyéb ingatlan db. Az iparűzési adó bevétel a bázis évhez viszonyítva 17,2%-al nőtt. Vállalkozások száma számottevően nem változott (529 db), adó mérték emelés nem volt. A helyi adó rendelet alapján továbbra is kedvezményt biztosítunk azon tulajdonos vagy a tulajdonos közeli hozzátartozója részére aki az adóévben ténylegesen (életvitelszerűen) legalább 10 hónapon keresztül tartózkodik az ingatlanban. A bevétel kedvező alakulása nagyban köszönhető az eredményes behajtási cselekményeknek, az év folyamán e Ft-ot sikerült beszedni. A kedvezőtlen nyári időjárás hatására az idegenforgalmi adó bevétel elmaradt a 2013 évtől, a tervezett előirányzatot így is sikerült teljesíteni ( e Ft). A tervezett vendégéjszakával szemben volt a jegyzőkönyvezett vendégéjszakák száma. A központi költségvetés 2014-ben is minden beszedett forint mellé további 1,50 Ft támogatást biztosított. A támogatás a 2012 évben befolyt bevétel alapján került megállapításra a kiutalt támogatás e Ft. Adópótlék és bírság címen e Ft folyt be a késedelmesen valló, fizető, ügyfelek részére felszámított e Ft-ból. Önkormányzati szinten továbbra is magas a kintlévőségek állománya év végév e Ft, melyet kiemelten kell kezelni, ez a bevételi forrás jelentősen meghatározza az önkormányzat gazdálkodását. Önkormányzati ingatlanok bérbeadásából e Ft bevétel származott, ez 12,5 %-os növekedést mutat a módosított előirányzathoz viszonyítva, az elmúlt évben sikerült a kintlévőségeinkből jogi úton jelentős összeget érvényesíteni. Önkormányzat tulajdonában 39 db lakás van, ebből üres lakás 8 db. A lakások komfort fokozata 23

24 valamint kiutalás jellege alapján (szociális, piaci alapú) változik a fizetendő bérleti díj mértéke. A komfortos lakásoknál 240 Ft, 270 Ft, 410Ft/m2/hó a kiszámlázott díj, a félkomfortos lakásnál 60Ft/m2/hó, a komfort nélküli lakások díja 50Ft/m2/hó. Az összkomfortos lakás esetében 300Ft, 400Ft, 500Ft/m2/hó bérleti díjjal számolhatunk. A 31 db önkormányzati tulajdonú üzletből 7 db üzletet már évek óta nem sikerül kiadni, ezek vagy nem központi helyen vannak vagy felújításra szorulnak, ezért nincs rá kereslet. Átengedett központi adók, normatív hozzájárulások alakulása A 2013 évben bevezetett feladatfinanszírozással jelentősen átalakult az önkormányzatok támogatási rendszere évben az önkormányzat által ellátandó feladatokra több jogcímen e Ft támogatás érkezett. Az állam a polgármesteri hivatalok működéséhez a település lakosságszáma alapján megállapított, elismert hivatali létszám alapján nyújt támogatást. A évben 24 fő elismert létszám alapján e Ft-ot kaptunk, évben a támogatás összege e Ft-ra csökkent. Változás továbbá, hogy a kötelező feladatok ellátásához (zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, köztemető, közutak fenntartása) külön biztosít támogatást a központi költségvetés ( e Ft), egyéb önkormányzati feladatokhoz további e Ft-ot. A feladatfinanszírozás alapján az Óvoda működéséhez e Ft központi forrást kaptunk. Óvoda-pedagógusok és az Óvoda-pedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása címen e Ft, óvodaműködtetési támogatásra e Ft átutalás történt. A támogatás összege 79,3%-ban fedezi az intézmény működtetését. A gyermekétkeztetés támogatása két jogcím alapján jár, a konyha működtetés támogatására e Ft, az étkezők létszáma alapján e Ft. Szociális ágazat finanszírozása: Megnevezés Ellátotti létszám (fő) Támogatás (eft) Ellátotti létszám (fő) Támogatás (eft) Változás %-a Szoc. étkezés ,4 Házi segítségnyújtás ,0 Nappali ellátás ,9 Bölcsődei ellátás ,1 A szociális ágazatnál továbbra is az ellátotti létszám az alapja a központi támogatásnak. Mivel az egyes jogcímek alap normatívája, valamint a társulási formában ellátott feladatok után igényelhető kiegészítő hozzájárulás mértéke sem emelkedett évben, a támogatási összegek változását a létszámok 24

25 befolyásolták. A könyvtári, közművelődési ágazatban sem valósult meg a feladatfinanszírozás, a település lakosság száma alapján jár a támogatás e Ft éves szinten. Az átengedett központi adók közül csak a gépjárműadó maradt továbbra is önkormányzati bevétel annak is a 40%-a ( e Ft), a 60%-a a központi költségvetést illeti meg. A bevétel db gépjármű adóztatásából származik. A 2013 évben bevezetett E-útdíj kompenzálása céljából a légrugós tehergépjárművek súlyadója a korábbi Ft/megkezdett 100 kg-ról 850 Ft-ra csökkent ez a változás számottevően nem csökkentette bevételünket. Ez a módosítás 13db tehergépkocsi adóztatását érintette. A bevétel kiesés ellentételezésére 220 e Ft kiegészítést kaptunk. A lakossági víz és csatornadíj támogatás címen e Ft összegű központi forrás került kiutalásra melyet év közben tovább utaltunk a DRV Zrt. részére. Érdeklődés hiányában mindösszesen e Ft értékben értékesítettünk önkormányzati ingatlant. Eladtuk a Szent István utca 4. szám alatti irodahelyiséget, a Templomtéren lévő üzletet, beépítetlen ingatlant. A MIGÉRT Zrt.-ben lévő 530 e Ft névértékű törzsrészvényünket e Ft-ért adtuk el. BAHA Zrt.-ben lévő részvények után e Ft osztalékot kaptunk. Azok a települések ahol az idegenforgalmi adó bevezetésre került a beszedett adó függvényében az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése címen támogatási kérelmet nyújthattak be a Nemzetgazdasági Miniszternek. A benyújtott kérelem alapján önkormányzatunk e Ft támogatásban részesült. Az elnyert támogatás címzett volt, csak turisztikai célokra lehetett felhasználni (turisztikai kiadványok, térképek, bemutató-film készítése, rendezvényekkel kapcsolatos költségek). A 2014-es költségvetési évben e Ft összegű Európai Uniós forrást hívtunk le, a kulturális központhoz, a Mátyás Király Gimnázium laborfejlesztéséhez, valamint a hivatalunknál zajló szervezetfejlesztéshez. Kiadások alakulása Az önkormányzati szintű személyi juttatások és járulékok alakulása (adatok ezer Ftban) Megnevezés / /2013 Személyi juttatások ,8% 76,70% Munkaadókat terhelő járulékok ,0% 106,20% Összesen ,6% 81,70% 25

26 A személyi juttatásokra és a járulékokra e Ft-tal kevesebbet költöttünk, mint az előző évben. Már 2013 évben is jelentős csökkenést eredményezett az oktatási intézmények szakmai létszámának, valamint bér és járulék költségének a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ általi finanszírozása. A évi további költség csökkenés részben az Óvoda konyha közalkalmazottainak Konyha Kft.-hez történő áthelyezéséből adódik, valamint a Szociális Társulás évi megalakulásával az alapszolgáltatási központ teljes költsége a társulásnál jelentkezik. A dologi kiadások intézményi szinten a tervezett előirányzat alatt maradtak, az önkormányzatnál az eredeti előirányzathoz viszonyított magas teljesítés magyarázata, hogy a laborfejlesztési pályázat költségét nagyobbrészt dologi kiadásként kellett elszámolni a tervezett fejlesztési kiadás helyett. A zárszámadási rendelet számú mellékletében bemutatásra kerültek az intézmények és az önkormányzat tervezett és tényleges bevételei és kiadásai. A bevételi adatok intézményekre lebontva tartalmazzák a saját bevételeket és az önkormányzati hozzájárulás összegét. A kiadási adatok kiemelt előirányzatonként tartalmazzák a tényleges felhasználásokat. Pénzeszköz átadás, támogatások Pénzeszköz átadások, támogatások részletes bemutatása a zárszámadási rendelet 4. számú mellékletében található ben működési és felhalmozási célra e Ft került átadásra. A Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás részére önkormányzati hozzájárulásként e Ft-ot utaltunk át ez az összeg már tartalmazza a leigényelt központi támogatás összegét is. A civil szervezetek, civil szerveződések, egyesületek részére e Ft támogatás odaítéléséről döntött a pénzügy bizottság, melyből a Petőfi Sport Egyesület e Ft-ot, NIKÉ Egyesület e Ft-ot, a fennmaradó e Ft-ot civil szervezetek, civil szerveződések, magánszemélyek kapták. A gazdasági társaságok részére évben a feladatellátás érdekében kifizetett összegeket és a fennálló részesedéseket az alábbi táblázatban foglaltuk össze. Megnevezés Részesedés könyvszerinti értéke Részesedés mértéke 2014-ben teljesített kiadás e Ft-ban Média Nonprofit Kft % Fonyód Konyha Nonprofit %

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Fonyódi Ásványvíz Kft termében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 15003-28/2012. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 3 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2012. december 13. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben