ELŐTERJESZTÉSEK. Fonyód Város Önkormányzata. Képviselő-testület április 29. napján tartandó rendes üléséhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉSEK. Fonyód Város Önkormányzata. Képviselő-testület 2014-2019. 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉSEK Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testület április 29. napján tartandó rendes üléséhez

2 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület április 29-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Készítette: Dr. Széll Attila jegyző Előterjesztő: Dr. Széll Attila jegyző Véleményező bizottság: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett önkormányzati tevékenységről, valamint tájékoztató az adott hónap pénzügyi helyzetéről és a vállalt kötelezettségekről, és megbízásokról Pénzügyi Bizottság A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés között végzett tevékenységemről, valamint az adott hónap pénzügyi helyzetéről és a vállalt kötelezettségekről, megbízásokról az alábbi tájékoztatást adom. 1) A 16/2015. (II.12.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete árverésre bocsátja a Fonyód, Kikötői üzletsoron lévő 8248/4/A/17 hrsz-ú ingatlant, az alábbi feltételekkel: a) Ingatlan helye: Fonyód 8248/4/A/17 hrsz b) Ingatlan alapterülete: 239,6 m2, a helyiség mérete: 110 m2 c) Az árverési kikiáltási ár: Ft Ajánlatkérő a Fonyód, Sándotelepi strandon a kerítéssel körbevett területen kizárólag a 8248/4/A/17 hrsz-ú és a 8248/4/A/10 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosainak biztosít lehetőséget területbérlésre, területhasználatra. A nyertes ajánlattevőt megilleti a jog, hogy a Fonyód, Sándortelepi strandon területet béreljen, használjon az önkormányzat hatályos közterület-használatot szabályozó rendeletének előírásai szerint. Az ajánlattevők részére kérésre ajánlatkérő biztosítja a Társasház Alapító Okiratát. d) Fizetési ütemezés: az ingatlant a vevő dupla bérleti díjért bérli az önkormányzattól. Amennyiben a három éven belül megfizeti az ingatlan teljes vételárát, úgy a teljes bérleti díj beszámít az vételárba. Ellenkező esetben a teljes dupla bérleti díj az önkormányzatot illeti meg. e) Az ingatlan bérleti díja: A d) pont szerinti bérleti díj összege Ft/év f) Az ingatlan megtekinthető: A Polgármesteri Hivatallal egyeztetett időpontban. g) Pályázatok benyújtásának határideje: március 5. (csütörtök) óra h) Pályázat benyújtásának helye: Fonyódi Polgármesteri Hivatal 8640 Fonyód, Fő u. 19. i) Az árverésen való részvétel feltétele: az árverésen mindenki részt vehet, akinek nincs tartozása Fonyód Város Önkormányzata felé. Erről szóló igazolás benyújtása szükséges az árverés megkezdésekor. j) Licit küszöb: Ft k) Az ingatlanra elővásárlási joga van a Somogy Megyei Önkormányzatnak és a Magyar Államnak, az erről szóló megkereséstől számított 30 napig. l) Az árverés időpontja: március 5. (csütörtök) óra m) Helye: Polgármesteri Hivatal, 8640 Fonyód, Fő u. 19. Tanácsterem n) Az árverési hirdetményt a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a város honlapján kell megjelenítetni. 2

3 Az árverésen résztvevő bizottság tagjai: - Polgármester, vagy az általa megbízott Képviselő-testületi tag - a Polgármesteri Hivatal kettő a jegyző által kijelölt köztisztviselője. Az árverés eredményéről a Képviselő-testület dönt. A döntés megtörtént, a 49/2015. (III.26.) határozat tartalmazza. 2) A 21/2015. (II.12.), 22/2015. (II.12.), 23/2015. (II.12.) határozatával Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Fonyód Polgáraiért Díj évi adományozására előterjesztett javaslatokat, és Balázs Bélánét, Sinkovics Rudolfot, Kispeti Károlynét Fonyód Polgáraiért Díj kitüntetésben részesíti. A Képviselő-testület felhatalmazza Hidvégi József polgármestert, hogy a kitüntetéseket a március 15.-i városi ünnepségen adja át. A díjak az ünnepségen átadásra kerültek. 3) A 24/2015. (II.24.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel a számlavezető pénzintézet Dél-Dunántúli Takarékbank Zrt. működésének Magyar Nemzeti Bank általi felfüggesztésére az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 84. (1) bekezdése alapján az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében felhatalmazza Hídvégi József polgármestert, hogy intézkedjen egy belföldi hitelintézetnél, vagy kincstárnál fizetési számla és a hozzákapcsolódó számlák megnyitásáról és a számlanyitáshoz szükséges jognyilatkozatok megtételéről. A számlanyitás megtörtént. 4) A 29/2015. (III.26.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi nyári programok helyszínét a rendezvénynaptárban meghatározottak szerint fogadja el. A Vigadó téren megrendezésre kerülő rendezvény megszervezéséhez szükséges források biztosításához szükség van a Vigadó tér bérbeadására az alábbi feltételek szerint: - faházak és árusító pultok kerülhetnek letelepítésre, - a kitelepülés szerződéses keretek közt engedélyezhető, - kizárólag olyan tevékenység engedélyezhető a téren, melyhez biztosítható a higiénés feltételrendszer, - a területre gépjárművel nem lehet behajtani, csak és kizárólag a fellépők technikai feltételeinek biztosítása céljából, különösen hangosítás, fénytechnika, színpadi elemek, biztonságtechnikai berendezések be és kiszállítása. Képviselő-testület felkéri a FOKI igazgatóját, hogy a rendezvények szervezésekor a Vigadó tér betelepítését és az ezzel összefüggő szerződéseket jelen határozat 2. pontjában meghatározott szempontok szerint koordinálja, illetve kösse meg. 5) A 37/2015. (III.26.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény (Mötv) 87 -nak felhatalmazása alapján létrejött - az előterjesztés mellékletét képező - Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulása módosított Társulási Megállapodás és egyben felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 3

4 6) A 38/2015. (III.26.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 180/2014. (XI.27.) KT határozatát visszavonja és a február 17. napján, a Fonyódi Múzeumi és Helytörténeti Egyesülettel (a továbbiakban: egyesület) a május 31. napján kelt és október 20. napján módosított együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló szerződést jóváhagyja. Képviselő-testület az egyesület részére a évben felmerült, jelen határozat meghozataláig rendezetlen, összesen (hatszáznyolcvannégyezer-háromszáznyolcvan) forint összegű személyi juttatás támogatásként történő folyósítását támogatja és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére és a támogatás egyösszegben történő kifizetésére. A támogatási szerződés aláírásra került és a támogatási összeg kifizetésre került. SZMSZ 52.. (2) alapján teljesített kifizetések között: - A köt.váll. összege / városmárkázás / összesen: Ft - Részt vettem a/az: - Képviselő-testület és Bizottságai ülésén, - A Kéthelyi szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása- KEOP / Alapkőletétel a Kéthelyi agglomeráció szennyvízberuházása projekt keretén belül március 15-ei Városi ünnepségen, - Fonyód Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület tisztújító éves rendes közgyűlésén, - Fonyódi Kertbarátok Egyesületének A legszebb konyhakertek fonyódi versenyének ünnepélyes kiértékelésén - Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás elnökségi ülésén, Tabon, - Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésén Tabon, - Fogadtam: - érdeklődőket, befektetőket, vállalkozókat, fonyódi állampolgárokat, - Egyeztettem: - Intézményvezetőkkel, - Balogh Vilmos NIKÉ SE elnökével, - dr. Bali-Papp Rita ügyvéddel, 4

5 Polgármester átruházott hatáskörben szociális igazgatási ügyek: 7 fő esetében gyermekvállalási támogatást állapítottam meg, 1 fő esetében buszbérleti támogatást állapítottam meg, 1 fő estében települési támogatást állapítottam meg, 8 fő esetében rendkívüli települési támogatást állapítottam meg, 1 fő esetében buszbérlet támogatást állapítottam meg. Megvalósítási időszakban lévő pályázatok SszIktatószám Pályázat azonosí 1. 01/183/ /421/ /12/2015 OVI-FOCI progra 4. 01/25/2015 ÁROP-1.A

6 5. 01/41/2015 TÁMOP VÜSZ 0335 DDOP-2.1.1/D /23/2015 DDOP-4.1.1/A-2f 8. 01/113/2015 KEOP /758/ KEOP-1.2.0/ KEOP-1.2.0/ KEOP-1.2.0/

7 KEOP-1.2.0/ KEOP-1.2.0/ KEOP-1.1.1/C/13 7

8 Döntésre váró pályázatok SszIktatószám Pályázat azonosí 01/819/2014 KEOP Beadásra váró pályázatok Fenntartási időszakban lévő pályázatok SszIktatószám Pályázat azonosí 8

9 1. 01/231/2015 LEADER VÜSZ P-TF-67/ /233/2015 DDOP /D /844/2013 TEUT/2009/DD /843/2013 CÉDE/2009/DD /57/2015 DDOP /184/2015 TIOP / /11/2014 ÁTBP-2003-LA-1 Nálunk kezelt, de nem az önkormányzaté SszIktatószám Pályázat azonosí 1. 01/116/2013 P-NA-KA-28/2008 Lezárt pályázatok 9

10 SszIktatószám Pályázat azonosí 1. 01/812/2014 TEUT/2008/DD /77/ /303/2013 4/2004. (II.20.) N rendelet 4. 01/96/2014 LEADER /47/2014 ÁROP-1.A.2/A /84/2014 CÉDE/2008/DD /550/2013 TEUT/2007/DD /315/2012 TRFC/DD/t/ /667/2014 P-R-27/ VÜSZ P-TF-0031/ /687/2013 TEKI/ /888/2013 CÉDE/ /889/2013 TEKI/

11 14. 01/427/2013 SZTP-2003-BALA 007 Elutasított pályázatok SszIktatószám Pályázat azonosí 11

12 1. 01/585/ /413/2013 8/2013.(III.29.) BM 3. 01/184/ EFC-1-20 EFC-CM 4. 01/702/2013 KEOP /A/ /440/2013 KEOP-5.5.0/B/ /41/2013 KEOP-5.5.0/B/ /12/2013 TÁMOP Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Adatok eft-ban január április 21. március 10. március 19. Készfizető kezességvállalás összesen Eü Kft VÜSZ Kft Konyha Kft KIFIZETETLEN számlák: napon túli ebből: Önkormányzat F.Óvoda és Bölcsőde Alapszolg. Közp FOKI napon túli ebből: Önkormányzat F.Óvoda és Bölcsőde Alapszolg. Közp

13 FOKI napon belüli ebből: Önkormányzat F. Óvoda és Bölcsőde Alapszolg. Közp FOKI KÖVETELÉSEK Tárgyévi hátralék: bérl-, ter.bérl-, haszn.díjból összesen: területbérlet tartozások: lakbér tartozások: 68 Előző évi hátralék: bérl-, ter.bérl-, haszn.díjból összesen: ebből Kht-tól átvett tartozások: területbérlet tartozások: ebből ügyvédi eljárás alatt lakbér tartozások: 843 ebből ügyvédi eljárás alatt 789 Szennyvíz társulás hátralékosaiból Adóhátralék építményadó telekadó idegenforgalmi adó iparűzési adó gépjárműadó pótlék bírság talajterhelési díj Lakásépítő Kft-nek kölcs Eü. Kft-nek tagi kölcsön BANKSZÁMLÁK egyenlege Adószámlán Költségvetési számlán ebből lekötés alatt Egyéb számlák Pályázati előleg Lakásal., bérlak.ért.sz.egy Közfoglalkozt.program Döntési javaslat "Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett önkormányzati tevékenységről, valamint tájékoztató az adott hónap pénzügyi helyzetéről és a vállalt kötelezettségekről, és megbízásokról " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: beruházás, fejlesztés A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót, valamint a két ülés között végzett 13

14 tevékenységről szóló tájékoztatót. Határidők, felelősök: Határidő: értelem szerint Felelős: Hidvégi József Hivatali felelős: Dr. Széll Attila 14

15 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület április 29-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: Készítette: Dr. Széll Attila jegyző Előterjesztő: Dr. Széll Attila jegyző Véleményező bizottság: Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.07.) rendelet módosításáról Jogi Bizottság , Pénzügyi Bizottság , Városfejlesztési Bizottság , Humán Bizottság Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -a alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A évi teljesítési adatok ismeretében és az év végi beszerzések miatt szükségessé vált a költségvetési rendelet ismételt módosítása. Az átvezetett módosítások hatására az önkormányzat 2/2014. (II.07.) számú rendeletének főösszege e Fttal nőtt az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetben. Módosítások részletezése BEVÉTEL: Vis maior támogatás e Ft Működési célú támogatás - FOKI (Nemzeti kulturális alap) e Ft - Egyéb szervezet 286 e Ft - Fejlesztési Tanács e Ft Pénzmaradvány e Ft Bevétel összesen: e Ft Ingatlan értékesítés e Ft Bevétel mindösszesen: e Ft 15

16 KIADÁS: Polgármesteri Hivatal: - Dologi kiadás e Ft - Munkaadói hozzájárulás 542 e Ft - Felhalmozási kiadás e Ft Óvoda: - Személyi juttatás 544 e Ft - Munkaadói hozzájárulás e Ft - Átadott pénzeszközök 1 e Ft - Dologi kiadás e Ft Fonyódi Kulturális Intézmények: - Személyi juttatás 81 e Ft - Munkaadói hozzájárulás 193 e Ft - Dologi kiadás -274 e Ft Önkormányzat: - Felhalmozási kiadás - Számítástechnikai eszközök beszerzése e Ft - Kulturális központ lift pótmunka e Ft - Egyéb működési, felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Dél-Balatoni Szennyvízelv. Társulás 152 e Ft - DRV Zrt. (lakossági víz) 163 e Ft - Petőfi SE. (TAO pályázathoz önerő) e Ft - Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatás e Ft - Személyi juttatás e Ft - Munkaadói hozzájárulás 541 e Ft - Dologi kiadás e Ft EU-s támogatással megvalósuló projektek: - TÁMOP laborfejlesztés a Mátyás Király Gimnáziumban e Ft - Komplex energetikai fejlesztés a Fonyódi Óvodában e Ft - Fonyódi Mátyás Király Gimnázium fotovoltaikus rendszerének kialakítása e Ft 16

17 Kiadás összesen: e Ft A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján az előzetes hatásvizsgálat tükrében az alábbi tájékoztatást adom: A tervezett jogszabály várható következményei, különösen 1. társadalmi hatásai: nem realizálható 2. gazdasági hatásai: nem realizálható 3. költségvetési hatásai: a rendelet az önkormányzat gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit alapozza meg 4. környezeti következményei: nem realizálható 5. egészségi következményei: nem realizálható 6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem realizálható 7. megalkotásának szükségessége: a zárszámadási rendelettervezetet az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdése alapján az adott költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig kötelező a képviselő-testület elé terjeszteni. 8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartás működési rendjéről szóló törvényben foglaltak megsértése 9. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak. Kérem a Pénzügy Bizottságot és a Jogi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a rendelet elfogadására. Döntési javaslat "Fonyód Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.07.) rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: pénzügy A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 17

18 centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény (1) bekezdés d) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2.. helyébe a következő rendelkezés lép: 2.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének a) tárgyévi költségvetési bevételét ezer Ft-ban aa) működési költségvetési bevételét ezer Ft-ban ab) felhalmozási költségvetési bevételét ezer Ft-ban b) tárgyévi költségvetési kiadását ezer Ft-ban ba) működési költségvetési kiadását ezer Ft-ban - személyi jellegű kiadások ezer Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékok ezer Ft-ban - dologi jellegű kiadások ezer Ft-ban - egyéb működési kiadások ezer Ft-ban - működési célú általános tartalék 0 ezer Ft-ban bb) felhalmozási költségvetési kiadását ezer Ft-ban - beruházások előirányzata ezer Ft-ban - felújítási kiadás ezer Ft-ban - egyéb felhalmozási kiadás ezer Ft-ban - fejlesztési célú céltartalék 0 ezer Ft-ban c) költségvetési hiányát ezer Ft-ban ca) működési költségvetési hiány ezer Ft-ban cb) felhalmozási költségvetési hiány 32 ezer Ft-ban d) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát ezer Ft-ban da) d) pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 32 ezer Ft-ban db) d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát ezer Ft-ban e) finanszírozási célú műveletek bevételét ezer Ft-ban ea) e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek 18

19 bevételét eb) e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét ezer Ft-ban ezer Ft-ban f) finanszírozási célú műveletek kiadását ezer Ft-ban fa) f) pontból működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását fb) f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását állapítja meg ezer Ft-ban ezer Ft-ban 2.. A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3.. A Kvr. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4.. A Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 5.. A Kvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép

20 A Kvr. 5. melléklete helyébe a 5 melléklet lép. 7.. A Kvr. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 8.. A Kvr. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 9.. A Kvr. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép A Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. E rendelet április 30. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Hidvégi József polgármester dr. Széll Attila jegyző 20

21 Kihirdetve: dr. Széll Attila jegyző Határidők, felelősök: Határidő: értelem szerint Felelős: Dr. Széll Attila Hivatali felelős: Dr. Széll Attila 21

22 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület április 29-i ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Készítette: Dr. Széll Attila jegyző Előterjesztő: Dr. Széll Attila jegyző Véleményező bizottság: Előterjesztés Fonyód Városi Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelet megállapítására Jogi Bizottság , Pénzügyi Bizottság , Városfejlesztési Bizottság , Humán Bizottság Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a polgármester által beterjesztett rendelettervezet alapján a képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A bevételeink kedvező alakulása, az állam általi tartozás átvállalás, és a évről áthozott tartalékok miatt évben biztosított volt önkormányzatunk folyamatos működése, az intézmények finanszírozása, a betervezett fejlesztések megvalósítása, a már folyamatban lévő beruházások befejezése. Gazdálkodásunkat finanszírozási gondok nem nehezítették, a költségvetési egyensúly megteremtéséhez és megtartásához külső forrás bevonására nem volt szükség. Az állami konszolidáció önkormányzatunkat is érintette, június végéig az adósságállományunk 60%-át, évben a még fennálló 40%-ot vállalta át az állam június végével e Ft adósság állomány került konszolidálásra, a folyószámlahitel és járulékaira e Ft, a kötvény tőke és járulék költségeként pedig e Ft februárjában további e Ft tartozás került átvállalásra, így önkormányzatunk valamennyi rövid és hosszú lejáratú kötelezettsége megszűnt. Ez a tény jelentősen meghatározta önkormányzatunk évi gazdálkodását. A korábbi években éves szinten a kötvény után közel e Ft tőketörlesztést, további e Ft kamatot teljesítettünk. A év januárjában mindösszesen e Ft kamatot fizettünk a kötvény után. A Képviselő-testület 2014 évben is vállalta az alapfokú és a középfokú oktatási intézmények működtetését (általános iskola, alapfokú művészeti iskola, gimnázium, kollégium), éves szinten e Ft kiadást jelent melyhez Ft központi forrás biztosított. A gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetési feladat ellátására önkormányzatunk április 1-el létrehozta a Fonyód Konyha Nonprofit Kft-t. Az új gazdasági társaság megalakításának célja az volt, hogy a három telephelyen üzemelő konyhát egy helyre központosítsa, ezáltal gazdaságosabb működtetés valósuljon meg évtől az önkormányzatok finanszírozási rendszere alapjaiban megváltozott, a korábbi normatív finanszírozási rendszert amelynek alapja az ellátotti létszám volt, felváltotta a feladatalapú támogatási rendszer, ezzel azonban megszűnt a központi források szabad felhasználhatósága. Bevételek alakulása 22

23 A évi összbevételeinket az eredeti előirányzathoz képest 0,8 %-kal, a módosított előirányzathoz viszonyítva 2,6% -kal teljesítettük túl. Helyi adó bevétel alakulása adónemenként Önkormányzatunk gazdálkodásában jelentős szerepe van a közhatalmi bevételeknek amely az összes bevételnek a 33,0 %-át jelenti. Adónem / /2013 Építményadó ,90% 106,60% Telekadó ,50% 94,20% Iparűzési adó ,90% 117,20% Idegenforgalmi adó ,30% 89,30% Pótlék, bírság ,40% 126,10% Összes helyi adó ,40% 106,50% évi adó előírása e Ft melyből az év végéig e Ft bevétel realizálódott. Az adóbevételek a vártnál kedvezőbben alakultak 6,5%-kal több bevétellel számolhatunk mint az előző évben. Adónemenként vizsgálva az építményadó bevétel a bázisévhez 6,6%-os emelkedést mutat. Településünkön db ingatlan adózik, melyből lakóház db, nyaraló 3785 db, egyéb ingatlan db. Az iparűzési adó bevétel a bázis évhez viszonyítva 17,2%-al nőtt. Vállalkozások száma számottevően nem változott (529 db), adó mérték emelés nem volt. A helyi adó rendelet alapján továbbra is kedvezményt biztosítunk azon tulajdonos vagy a tulajdonos közeli hozzátartozója részére aki az adóévben ténylegesen (életvitelszerűen) legalább 10 hónapon keresztül tartózkodik az ingatlanban. A bevétel kedvező alakulása nagyban köszönhető az eredményes behajtási cselekményeknek, az év folyamán e Ft-ot sikerült beszedni. A kedvezőtlen nyári időjárás hatására az idegenforgalmi adó bevétel elmaradt a 2013 évtől, a tervezett előirányzatot így is sikerült teljesíteni ( e Ft). A tervezett vendégéjszakával szemben volt a jegyzőkönyvezett vendégéjszakák száma. A központi költségvetés 2014-ben is minden beszedett forint mellé további 1,50 Ft támogatást biztosított. A támogatás a 2012 évben befolyt bevétel alapján került megállapításra a kiutalt támogatás e Ft. Adópótlék és bírság címen e Ft folyt be a késedelmesen valló, fizető, ügyfelek részére felszámított e Ft-ból. Önkormányzati szinten továbbra is magas a kintlévőségek állománya év végév e Ft, melyet kiemelten kell kezelni, ez a bevételi forrás jelentősen meghatározza az önkormányzat gazdálkodását. Önkormányzati ingatlanok bérbeadásából e Ft bevétel származott, ez 12,5 %-os növekedést mutat a módosított előirányzathoz viszonyítva, az elmúlt évben sikerült a kintlévőségeinkből jogi úton jelentős összeget érvényesíteni. Önkormányzat tulajdonában 39 db lakás van, ebből üres lakás 8 db. A lakások komfort fokozata 23

24 valamint kiutalás jellege alapján (szociális, piaci alapú) változik a fizetendő bérleti díj mértéke. A komfortos lakásoknál 240 Ft, 270 Ft, 410Ft/m2/hó a kiszámlázott díj, a félkomfortos lakásnál 60Ft/m2/hó, a komfort nélküli lakások díja 50Ft/m2/hó. Az összkomfortos lakás esetében 300Ft, 400Ft, 500Ft/m2/hó bérleti díjjal számolhatunk. A 31 db önkormányzati tulajdonú üzletből 7 db üzletet már évek óta nem sikerül kiadni, ezek vagy nem központi helyen vannak vagy felújításra szorulnak, ezért nincs rá kereslet. Átengedett központi adók, normatív hozzájárulások alakulása A 2013 évben bevezetett feladatfinanszírozással jelentősen átalakult az önkormányzatok támogatási rendszere évben az önkormányzat által ellátandó feladatokra több jogcímen e Ft támogatás érkezett. Az állam a polgármesteri hivatalok működéséhez a település lakosságszáma alapján megállapított, elismert hivatali létszám alapján nyújt támogatást. A évben 24 fő elismert létszám alapján e Ft-ot kaptunk, évben a támogatás összege e Ft-ra csökkent. Változás továbbá, hogy a kötelező feladatok ellátásához (zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, köztemető, közutak fenntartása) külön biztosít támogatást a központi költségvetés ( e Ft), egyéb önkormányzati feladatokhoz további e Ft-ot. A feladatfinanszírozás alapján az Óvoda működéséhez e Ft központi forrást kaptunk. Óvoda-pedagógusok és az Óvoda-pedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása címen e Ft, óvodaműködtetési támogatásra e Ft átutalás történt. A támogatás összege 79,3%-ban fedezi az intézmény működtetését. A gyermekétkeztetés támogatása két jogcím alapján jár, a konyha működtetés támogatására e Ft, az étkezők létszáma alapján e Ft. Szociális ágazat finanszírozása: Megnevezés Ellátotti létszám (fő) Támogatás (eft) Ellátotti létszám (fő) Támogatás (eft) Változás %-a Szoc. étkezés ,4 Házi segítségnyújtás ,0 Nappali ellátás ,9 Bölcsődei ellátás ,1 A szociális ágazatnál továbbra is az ellátotti létszám az alapja a központi támogatásnak. Mivel az egyes jogcímek alap normatívája, valamint a társulási formában ellátott feladatok után igényelhető kiegészítő hozzájárulás mértéke sem emelkedett évben, a támogatási összegek változását a létszámok 24

25 befolyásolták. A könyvtári, közművelődési ágazatban sem valósult meg a feladatfinanszírozás, a település lakosság száma alapján jár a támogatás e Ft éves szinten. Az átengedett központi adók közül csak a gépjárműadó maradt továbbra is önkormányzati bevétel annak is a 40%-a ( e Ft), a 60%-a a központi költségvetést illeti meg. A bevétel db gépjármű adóztatásából származik. A 2013 évben bevezetett E-útdíj kompenzálása céljából a légrugós tehergépjárművek súlyadója a korábbi Ft/megkezdett 100 kg-ról 850 Ft-ra csökkent ez a változás számottevően nem csökkentette bevételünket. Ez a módosítás 13db tehergépkocsi adóztatását érintette. A bevétel kiesés ellentételezésére 220 e Ft kiegészítést kaptunk. A lakossági víz és csatornadíj támogatás címen e Ft összegű központi forrás került kiutalásra melyet év közben tovább utaltunk a DRV Zrt. részére. Érdeklődés hiányában mindösszesen e Ft értékben értékesítettünk önkormányzati ingatlant. Eladtuk a Szent István utca 4. szám alatti irodahelyiséget, a Templomtéren lévő üzletet, beépítetlen ingatlant. A MIGÉRT Zrt.-ben lévő 530 e Ft névértékű törzsrészvényünket e Ft-ért adtuk el. BAHA Zrt.-ben lévő részvények után e Ft osztalékot kaptunk. Azok a települések ahol az idegenforgalmi adó bevezetésre került a beszedett adó függvényében az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése címen támogatási kérelmet nyújthattak be a Nemzetgazdasági Miniszternek. A benyújtott kérelem alapján önkormányzatunk e Ft támogatásban részesült. Az elnyert támogatás címzett volt, csak turisztikai célokra lehetett felhasználni (turisztikai kiadványok, térképek, bemutató-film készítése, rendezvényekkel kapcsolatos költségek). A 2014-es költségvetési évben e Ft összegű Európai Uniós forrást hívtunk le, a kulturális központhoz, a Mátyás Király Gimnázium laborfejlesztéséhez, valamint a hivatalunknál zajló szervezetfejlesztéshez. Kiadások alakulása Az önkormányzati szintű személyi juttatások és járulékok alakulása (adatok ezer Ftban) Megnevezés / /2013 Személyi juttatások ,8% 76,70% Munkaadókat terhelő járulékok ,0% 106,20% Összesen ,6% 81,70% 25

26 A személyi juttatásokra és a járulékokra e Ft-tal kevesebbet költöttünk, mint az előző évben. Már 2013 évben is jelentős csökkenést eredményezett az oktatási intézmények szakmai létszámának, valamint bér és járulék költségének a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ általi finanszírozása. A évi további költség csökkenés részben az Óvoda konyha közalkalmazottainak Konyha Kft.-hez történő áthelyezéséből adódik, valamint a Szociális Társulás évi megalakulásával az alapszolgáltatási központ teljes költsége a társulásnál jelentkezik. A dologi kiadások intézményi szinten a tervezett előirányzat alatt maradtak, az önkormányzatnál az eredeti előirányzathoz viszonyított magas teljesítés magyarázata, hogy a laborfejlesztési pályázat költségét nagyobbrészt dologi kiadásként kellett elszámolni a tervezett fejlesztési kiadás helyett. A zárszámadási rendelet számú mellékletében bemutatásra kerültek az intézmények és az önkormányzat tervezett és tényleges bevételei és kiadásai. A bevételi adatok intézményekre lebontva tartalmazzák a saját bevételeket és az önkormányzati hozzájárulás összegét. A kiadási adatok kiemelt előirányzatonként tartalmazzák a tényleges felhasználásokat. Pénzeszköz átadás, támogatások Pénzeszköz átadások, támogatások részletes bemutatása a zárszámadási rendelet 4. számú mellékletében található ben működési és felhalmozási célra e Ft került átadásra. A Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás részére önkormányzati hozzájárulásként e Ft-ot utaltunk át ez az összeg már tartalmazza a leigényelt központi támogatás összegét is. A civil szervezetek, civil szerveződések, egyesületek részére e Ft támogatás odaítéléséről döntött a pénzügy bizottság, melyből a Petőfi Sport Egyesület e Ft-ot, NIKÉ Egyesület e Ft-ot, a fennmaradó e Ft-ot civil szervezetek, civil szerveződések, magánszemélyek kapták. A gazdasági társaságok részére évben a feladatellátás érdekében kifizetett összegeket és a fennálló részesedéseket az alábbi táblázatban foglaltuk össze. Megnevezés Részesedés könyvszerinti értéke Részesedés mértéke 2014-ben teljesített kiadás e Ft-ban Média Nonprofit Kft % Fonyód Konyha Nonprofit %

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 2.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester 1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Diósjenő Község Önkormányzata

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-11-2/2014. Sorszám: 4. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 03/212/2015. Ügyintéző: Perusza Ferencné FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS A Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztés Fonyód

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel Vaja város képviselő testületének 2/2015 (II.10..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015. (II.09) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2013. évi költségvetésről Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

1 386 866 ezer Ft-ban a működési célú kiadásokat

1 386 866 ezer Ft-ban a működési célú kiadásokat Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2009. (V. 29.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (I. 30.) rendelet módosításáról 1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 344. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 7. számú előterjesztés a Képviselő-testület 2013.12.19.-i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzat Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS

Szőc Község Önkormányzat Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS 1 Szőc Község Önkormányzat Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 1. napirendi pont Ügyszám: 9-57/2014. Előkészítette: Lovasi Erika jegyző Becseiné

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról egységes 12/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Az előterjesztés száma: 104/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 11-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: november 11.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 11-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: november 11. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. november 11-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015. november 11. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2015. (VIII. 28.)

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben