VELENCE-TAVI REGIONÁLIS SZENNYVÍZELVEZETŐ-, TISZTÍTÓ RENDSZER BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE. KIOP Projekt Esettanulmány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VELENCE-TAVI REGIONÁLIS SZENNYVÍZELVEZETŐ-, TISZTÍTÓ RENDSZER BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE. KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány"

Átírás

1 ESETTANULMÁNY/KIOP Szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése VELENCE-TAVI REGIONÁLIS SZENNYVÍZELVEZETŐ-, TISZTÍTÓ RENDSZER BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE KIOP Projekt Esettanulmány Készült: január 31. Szerző: Kutatásvezető: Pupek Emese Dr. Arató Krisztina Megbízó: Strukturális Alapok Képző Központ (SAKK)

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó ) A pályázó szervezetre és a projektre vonatkozó kérdések ) Stratégiai tervezésre vonatkozó kérdések ) A projektelőkészítésre vonatkozó kérdések ) A pályázat elkészítésére vonatkozó kérdések ) A projektvégrehajtásra vonatkozó kérdések ) Projektpénzügyek, közbeszerzés, ellenőrzés ) Következtetések ) Összefoglalás Források

3 Előszó A Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képző Központ (SAKK) 2003 óta működik, jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretein belül. A SAKK a strukturális alapok vonatkozásában képzésekkel és képzőkkel kapcsolatos minősítési rendszert működtet, a strukturális alapok valamennyi célcsoportja és résztvevője vonatkozásában képzéseket koordinál, valamint tananyag-fejlesztési tevékenységet végez. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv által lefedett os tervezési időszak a végéhez közeledik. Immár nemcsak a tervezésről, a felkészülésről, a pályázati rendszerről, hanem a projektek végrehajtásáról is vannak tapasztalataink. Meggyőződésünk, hogy ezeket a tapasztalatokat a ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv sikeres végrehajtása érdekében meg kell osztanunk a nyilvánossággal. Úgy gondoljuk továbbá, hogy a strukturális alapok fogadását elősegítő képzések elméleti vonatkozásait (projektciklus management, PCM) érdemes kiegészíteni immár hazai, konkrét tapasztalatokkal. Mindezen megfontolások alapján a SAKK májusában elindította esettanulmány-projektjét, amelynek keretében 35 hazai projekt részletes leírására, elemzésére került sor. Az esettanulmányok arányosan lefedik a potenciális kedvezményezettek főbb típusait (önkormányzatok, kis- és közepes méretű vállalkozások, civil szervezetek), valamint a os tervezési-programozási időszak operatív programjait és a magyarországi régiókat egyaránt. Az esettanulmányok elkészítésének folyamata a szerkezeti felépítés meghatározásával indult. Az esettanulmányok a teljes projektciklust magában foglalják, így a pályázó szervezet sajátosságainak és földrajzi elhelyezkedésének (régió, kistérség) bemutatását, a projekt előkészítésének, lebonyolításának, monitoringjának és ellenőrzésének folyamatát, valamint a speciális, közbeszerzésre és pénzügyi előkészítésre és lebonyolítására vonatkozó témákat. Az esettanulmányok szerkezete így követi a SAKK által 2005-ben kidolgozott, elsősorban az önkormányzati célcsoport számára készített és a SAKK honlapján szereplő tananyag szerkezetét. (http://www.nfh.hu/index.nfh?r=&v=&l=&d=&mf=&p=sakk_tananyag-fejlesztes) 3

4 A tartalmi előkészítést követően a SAKK és az intézményrendszer egyéb szereplői (Irányító Hatóságok, Közreműködő Szervezetek) segítségével azonosításra kerültek azok a projektgazdák, akik projektjeiről az esettanulmányok elkészülnek. A projektgazdákkal való kapcsolatfelvételt követően a pályázati és projektdokumentáció áttekintése után a projektgazda képviselőjével személyes interjú elkészítése következett, melynek során áttekintésre kerültek az esettanulmányok szerkezete által meghatározott témák, kérdések. Az esettanulmányok szövegszerű elkészítése után a pályázók képviselőinek lehetőségük nyílt a szövegek első verziójának átolvasására. Módosításokat javasolhattak, majd az általuk jóváhagyott változat véglegesítésre került. Reméljük, hogy az esettanulmányok tanulságosak lesznek a pályázók, a projektgazdák, a hazai strukturális alapok intézményrendszer munkatársai és az érdeklődő olvasók számára egyaránt. Budapest, december 1. Lukács Ádám Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Főosztályvezető-helyettes Dr. Arató Krisztina ELTE-ÁJK Politikatudományi Intézet egyetemi docens 4

5 1) A pályázó szervezetre és a projektre vonatkozó kérdések A Velencei-tó a Közép-Dunántúli Régióban, Fejér megyében, Budapest és a Balaton között helyezkedik el, Székesfehérvár szomszédságában, a Velencei-hegység lábánál. Budapesttől 40, Székesfehérvártól 15 km-re az M7-es autópálya mellett, az ország egyik legforgalmasabb idegenforgalmi folyosójában található. A Velencei-tó és környéke Magyarország egyik legkedveltebb üdülőterülete, Európa legmelegebb tava (a tó hőmérséklete eléri a C-t is). A tó területe 26 km 2, amelynek 1/3-a nádas. A Velencei-tó adottságai meghatározzák a tó környéki települések (Gárdonyi kistérség) mindennapjait. A Velencei-tó és környéke kiemelt üdülőkörzet, olyan védett természeti-táji környezet, ahol az élővilág sokfélesége kiemelendő; a terület másik fontos tulajdonsága a sportolásra, az üdülésre és a pihenésre való alkalmasság. A tó vízminőségének védelme és javítása környezetvédelmi szempontból fontos, ugyanakkor az is cél, hogy a lakosság életkörülményei és az igényes turizmus feltételei is javuljanak. Mivel a Velencei-tó és környéke kiemelt üdülőterület, az ingatlanok 95 százalékát rá kell kötni a csatornahálózatra, amire önerőből az érintett önkormányzatok nem képesek. 5

6 Gárdonyi Kistér- Forrás: A 240/2000. (XII.23.) Korm. rendelet kijelölte az érzékeny felszíni vizeket, valamint a vízgyűjtő területén lévő települések listáját. A Velencei-tavat az érzékeny felszíni vizek kategóriájába sorolta. A Velencei-tó partján fekvő üdülőterületek és a vízgyűjtő területen lévő települések szennyvízelvezetése és megfelelő tisztítása elsődleges feladat lett. Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Sukoró, Velence önkormányzatai és a Dunántúli Regionális Vízmű Rt. (DRV Rt.) részvételével 2004 tavaszán megalakult a Konzorcium a Velencei-tavi Regionális Szennyvízelvezető és tisztító Rendszer bővítésére és fejlesztésére. 6

7 A Konzorcium, megismerve a KIOP Vízminőség javítása intézkedés, Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése pályázati felhívást, döntött a pályázaton való részvételről. A benyújtásra került projektterv 2004 novemberében nyertes elbírálásban részesült. A 2005 januárjában megkötött támogatási szerződés szerint a beruházás 6,1 milliárd forint, amelyből 5,382 milliárd forint a támogatás. Így a költségek 70 százalékát az Európai Unió, 25 százalékát a magyar költségvetés, 5 százalékát pedig az érintett Önkormányzatok és a DRV Rt. biztosítja. A beruházás keretében megvalósul Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Sukoró és Velence még csatornázatlan területeinek szennyvízelvezetése, valamint a központi szennyvíztisztító telep kapacitásának a jelenlegi köbméterről köbméter mennyiségre (naponta) történő bővítése, továbbá a tisztított szennyvíz átvezetése a Dinnyés-kajtori csatornába. A projekt keretében elkészül a Gárdony-Dinnyési településrész, a Gárdony IV/A ütem, Velence-Velencefürdő, a Bence-hegy, Sukoró, Nadap, Kápolnásnyék-Pettend településrész és Pázmánd község szennyvízcsatornázása. Megépül 85 km gravitációs csatorna, 14 km nyomóvezeték, 14 szennyvízátemelő, és várhatóan 5588 ingatlant kötnek be a szennyvízhálózatba. 7

8 A projekt megvalósításával a Velencei-tó körzetében a fenti településeken biztosított lesz a teljes körű csatornázottság, a központi szennyvíztisztító telep bővítésével és technológiai korszerűsítésével pedig garantált a 203/2001. (X.26.) Korm. rendelet, valamint a 9/2002. (III.22.) KöM-KöViM együttes rendelet szerinti használt és szennyvizekre vonatkozó kibocsátási határérték. A projekt célja, hogy a fent hivatkozott rendeletben foglaltaknak megfelelően, vagyis az érzékeny felszíni vízgyűjtőn megvalósuljon a szennyvízelvezetés és megfelelő tisztítás. A gárdonyi agglomeráció a lakosegyenérték feletti kategóriába tartozik, ami miatt a pályázati elbírálás során előnyben részesült. A projekt alapvető céljai a következők: 1. az állandó lakosság életkörülményeinek javítása 2. az igényes turistaforgalom fogadási feltételeit megteremtő, környezetvédelmi szempontból fontos szennyvízelvezetés és tisztítás teljes körű kiépítése 3. az 1117/2003. (XI.28.) Korm. határozat alapján a tóparti és a vízgyűjtő területen lévő települések szennyvízelvezetése és megfelelő tisztítása. A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésével megszűnik a Velencei-tavat, mint felszíni vizet érintő háttérszennyezés, továbbá megszüntethető a szennyvízszikkasztások miatti talajterhelés és a jelenlegi tisztított szennyvíz minőségéhez képest csökken a befogadót érő foszfor- és nitrogénterhelés. Forrás: 8

9 A projekt megvalósulási területe regionális és kistérségi szempontokat is nagyban érint. A térségben az 1960-as évek elejétől megindult gazdasági, főleg ipari fejlesztés, a lakosság életszínvonalára pozitív hatással volt. Forrás: A Velencei-tó kiemelt térség eddigi fejlesztéseiben is döntő jelentőséggel bírt az állami feladatvállalás mellett a lakossági és önkormányzati összefogás. Ennek érdekében a tó melletti önkormányzatok összefogtak, és 1997-ben létrehozták a Velencetavi Kistérségi Területfejlesztési Társulást. A Társulás közös gondolkodásának részeként 2004-ben a szennyvízelvezetés problémájának megoldását is közösen kezdte el. A DRV Rt. részvétele a projektben a szakmai megalapozottságot erősíti. A Velencei-tó környéki vízellátás és szennyvízelvezetés közművei regionális jellegük miatt állami tulajdonba kerültek, üzemeltetője a DRV Rt. Az önkormányzatok és az üzemeltető között kialakult jó szakmai kapcsolat, valamint a Velencei-tó kiemelt üdülőkörzet érdekében végzett több évtizedes munka jó alapot biztosított az együttműködés további bővítésére. A tó vízminőségének védelme, az emberi környezet javítása, és a térség fejlesztése érdekében közös célul tűzték ki a Velencei-tavi Regionális Szennyvízelvezető-, Tisztító Rendszer bővítését és fejlesztését. 9

10 Az üdülőterület Budapesthez és Székesfehérvárhoz való közelsége rendkívül vonzó a nagyvárosokból kitelepülni szándékozók számára. Több településen lakópark építési program van folyamatban. Nem elhanyagolható a külföldi befektetők részéről megmutatkozó üdülő-, apartman építési kedv. Az autópálya hálózatbővülésével az ország távolabbi részeiről is érdeklődés mutatkozik. A turisztikai kapacitás minőségi fejlesztését, az üdülőkörzet turisztikai versenypozíciójának megőrzését, a hazai és a nemzetközi turizmus igényes fogadási feltételeinek fejlesztését, illetve ezek európai normák szerinti kiegészítését segíti elő a projekt fejlesztése. A projekt megvalósítása számol a már korábban kiépített regionális szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító telep meglévő kapacitásával. A regionális szennyvízelvezető rendszer kiépítésekor már számoltak a Velencei-tó és térségének fejlesztésével, és erre alapozva a projekt be tudja kapcsolni a települések, településrészek szennyvízelvezető hálózatát. Tehát a regionális gerinchálózaton keresztül fejlesztett területek szennyvizei eljuttathatók a regionális szennyvíztelepre. A szennyvíztelep kapacitása megduplázódik. A projekt keretében megvalósul a kelet- 10

11 kező szennyvíziszap korszerű mezőgazdasági hasznosítása. Javul a Velencei-tó vízminősége. Összességében a projekt javítja a Velencei-tó környékének természeti/táji értékeit, elősegíti a minőségi turizmust és újabb fejlesztések indulhatnak a régióban. 11

12 2) Stratégiai tervezésre vonatkozó kérdések A projekt elindítását lehetővé és szükségessé tevő körülmények több évtizeddel korábbról datálódnak. Velencei-tó környéki települések közműves szennyvízelvezetés és tisztítás kiépítése az 1970-es évek elején kezdődött meg. A pénzügyi lehetőségek korlátozottsága következtében az ütemezett kiépítés ma már elmaradt az igényektől, valamint a környezetvédelmi kívánalmaktól, és a szennyvízelvezetés hiányosságai mára a területi fejlesztést korlátozzák. A Velencei-tó kiemelt üdülőkörzet, legnagyobb vonzerejét a természeti-, táji és kulturális értékek adják. A kiváló adottságok közül legfontosabb a Velencei-tó fürdőzésre, vízi sportolásra alkalmas vízfelülete, a Velencei és Vértes hegység túrázásra alkalmas területe, a vonzó táj és egészséges környezet. Az elmúlt évtizedek során megvalósított fejlesztési tevékenységek keretében az üdülési érdekek érvényesítése mellett sikerült megőrizni a természeti-, táji és ökológiai értékeket. A minőségi turizmus és a terület fejlesztése megkövetelte, hogy intézkedés történjen a terület jövője érdekében. A Velencei-tó iránt az 1950-es évektől fokozódott az érdeklődés az üdülési és sportolási igények kielégítésére. A kiemelt üdülőterület miatti igények és a táj fejlesztésével kapcsolatos teendők összehangolása tervszerű és megalapozott munka végzése érdekében már az 1960-as évek végén a Kormány elrendelte, hogy központi fejlesztési program készüljön. A hatvanas években különböző tervek készültek a magyarországi nagytavak fejlesztésére. A Velencei-tó fejlesztése része volt ezeknek a fejlesztési terveknek. Az akkori tervek kiemelték, hogy kockázatot jelent a térségben, hogy nincsen elegendő vízbázis, így ezt a problémát kívánták megoldani (az Ercsi kavicsteraszról lehetséges a vízutánpótlás biztosítása). A komplex kezelés igényelte a regionális szemléletet, ami tehát a hatvanas évektől alakult ki ben jóváhagyásra került a Velencei-tavi Fejlesztési Program. Az átfogó fejlesztési munkákat mindig segítette a lakó- és üdülőnépesség összefogása is. A Velencei-tavi Fejlesztési Programot 1990-ben felülvizsgálták, majd a Kormány ben új határozatot adott ki a Velencei-tó turisztikai és természeti értékeinek megőrzését, a vízminőség javítását elősegítő intézkedési tervről. Az intézkedések végrehajtása pénzügyi korlátok miatt megtorpant. Az 1117/2003. (XI.28.) Korm. határozat ismét elfogadta a Velencei-tó Vértes kiemelt üdülőkörzet területfejlesztési kon- 12

13 cepcióját, melyben meghatározták a csatornázás és szennyvíz tisztítás feladatait a Velencei-tó vízgyűjtő területén. Az Önkormányzatok saját erőből nem tudták a szennyvízelvezetés problémáját megoldani, így helyi kezdeményezésre nem került sor. Amikor azonban pályázati lehetőség nyílt az érintett Önkormányzatok a lakossággal egyetértésben az üzemeltető DRV Rt. bevonásával kezdeményezték az összefogást a Korm. határozatban foglalt ezen feladatok végrehajtására. A pályázó konzorcium tagjai tehát készültek a fejlesztésre, amit nagymértékben előmozdított a lakossági igény és a környezetvédelmi előírások. A forráshiány miatt a projekt tervezési szakaszban maradt csupán. Tervek készítését szorgalmazta az üzemeltető DRV Rt. és hozzájárult ezek finanszírozásához. A pályázat benyújtásakor már rendelkezésre álltak az elvi vízjogi és vízjogi létesítési engedélyek, a megvalósíthatósági tanulmányok és a szennyvíztisztító telep vonatkozásában a környezeti hatástanulmány. A KIOP pályázati kiírás előírta az érvényes vízjogi engedélyek létét a pályázat benyújtásához. A Velencei-tavi beruházás számos önkormányzatot érint. Valamennyi érintett településnél rendelkezésre álltak az érvényes engedélyek. Ezek az engedélyek és tervek több éves előkészítés után gyűltek és vártak a megvalósulásra, vagyis a tervek még a pályázati kiírás megjelenése előtt elkészültek, vagy végső stádiumban volt elkészültük. A tervezés fontosságát vallják a későbbi konzorciumi partnerek, és a tervezésben vezető szerepet játszó DRV Rt. (üzemeltető) is, aki átmenetileg megfinanszírozta a tervek elkészítését. A tervek az önkormányzatok igényeit és az üzemeltető elvárásait is tartalmazták. Ki kell emelni az üzemeltető és az igénybevevő Önkormányzatok közötti szoros, jó kapcsolatot, mint mintát, ami alapfeltétele egy ilyen nagyberuházás sikeres megvalósulásának. A pályázat megjelenése és benyújtási határideje közötti kevés idő nem lett volna elegendő a sikeres pályázásra, ha az Önkormányzatok nem rendelkeznek érvényes engedélyekkel, hiszen számos engedélyezési mellékletet volt szükséges csatolni a pályázati dokumentációhoz. Amennyiben több idő állt volna rendelkezésre, a terveket kibővítették volna további olyan területek bevonásával, csatlakoztatásával, amelyek a legújabb időkben fejlőd- 13

14 tek olyan szintre, hogy igényük nyílt a csatornázásra (új utcák, telekfelosztások stb. miatt). A szűkös határidő miatt ez a hozzáigazítás elmaradt. A szennyvízkezelést az Önkormányzatok csak összefogással tudták megoldani, így a pályázatban a partnerségi kérdések fontosakká váltak. A konzorciumi tag Önkormányzatok (Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Sukoró, Pázmánd, Velence) már több év óta együttműködnek a Velencei-tó üdülőkörzetben. Az együttműködésük alapja a Velencei-tó természeti értékeinek megóvása. A térség természeti, táji üdülőkörzet, mint turizmust vonzó érték megőrzése és összehangolt továbbfejlesztése a saját településükön élők életkörülményeinek javítása mindig kiemelt szempont volt és ez a mindenkori együttműködésüket elősegítette. Az elmúlt évtizedekben az együttműködésüknek különböző formáit alakították ki. Legutóbb (1997-ben) a Velencei-tavi Kistérségi Területfejlesztési Társulást hozták létre. A Társulás keretein belül kezdték megfogalmazni azokat a tennivalókat, melyeket a tó vízminőségének megóvása és a környezetvédelem, valamint az emberi környezet, életminőség javítása, a településeik fejlesztése érdekében szükségesek. Áttekintették a korábban pénzügyi források hiányában meg nem valósított terveket. A Velencei-tó üdülőterületének viziközműveit üzemeltető DRV Rt.-vel való együttműködésük az évtizedek során bizonyította, hogy a cég szakmai felkészültsége és tapasztalatai alapján jelentős segítséget tud nyújtani az elképzeléseik megvalósításában. DRV Rt. az állami tulajdonú főművi fejlesztések, távlati elképzelések kidolgozásában aktívan részt vett, így ezzel is elő tudja segíteni a célok megvalósítását. A konkrét célok, feladatok megfogalmazása után, élve a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program Környezetvédelmi prioritás pályázat adta lehetőségekkel, a pályázaton való részvétel érdekében konzorciumot hoztak létre az érintett Önkormányzatok és a DRV Rt. Konzorciumi Szerződésben rendelkeztek: - a kötelezettség és felelősség vállalás területeiről az előkészítésben és kivitelezésben, - behatárolták a projekt megvalósításának területi határait, - rendezték az együttműködés és adatszolgáltatás szabályait, - meghatározták a projekt tervezett beruházási költségét és előre látható finanszírozás arányait, 14

15 - rögzítették a projekt megvalósításával létrejövő közmű hosszú távú fenntartásának módját, - meghatározták a díjpolitikát, - kijelentették, hogy az üzemeltetéssel a DRV Rt.-t bízzák meg. A Konzorcium képviselője Gárdony Város Önkormányzata. 3) A projektelőkészítésre vonatkozó kérdések A szennyvízelvezetés biztosítása az érintett Önkormányzatoknak jelentős feladatokat adott. A szűkös pénzügyi források miatt korábbi pályázati lehetőségeken (cél-, címzett támogatások) indultak az Önkormányzatok a probléma megoldásának elérése érdekében. Ezeken a pályázatokon nem összefogva, hanem külön-külön pályázva vehettek részt, pedig a szennyvízprobléma megoldására regionális kiépítettség, közös kezelés szükséges. A települések nagysága kizárta, hogy eséllyel induljanak egy az Önkormányzatok által közösen benyújtott pályázattal, valamint az igényekhez igazított költségvetés is magas összeget tett ki, ami szintén nem vezetett sikerre a bírálatok során. A cél- és címzett támogatások elnyerése érdekében előkészítő lépések azonban történtek, elvi vízjogi engedélyek beszerzése a szennyvízelvezetésre, illetve egyéb előkészítő dokumentációk, munkamenetek kidolgozásra kerültek. Ezeket az elkészült dokumentumokat jól fel lehetett használni a KIOP pályázaton való induláskor és 2000 között több tanulmány készült: - tó körüli víziközmű fejlesztések, - hidraulikai felülvizsgálatok, - koncepciótervek (2001/2002), - elvi vízjogi engedélyek. A korábbi pályázatokon való indulásokkor is a DRV Rt. segítette az Önkormányzatokat a szakmai anyagok elkészítésével és rendelkezésre bocsátásával. 15

16 A cél- és címzett támogatások elnyeréséhez jelentős önrészt (ami akár 30% is lehet) kellett volna biztosítaniuk a pályázóknak. Támogatást ezekből, a hazai forrásokból 1999 óta nem nyertek a pályázatban érintett Önkormányzatok. A KIOP pályázat önrésze jóval csekélyebb mértékű volt (5%), de még ennek az önrésznek előteremtése is nehézséget jelentett. Ennek ellenére a szennyvízprobléma megoldása iránti magas igény miatt vállalkoztak a pályázat benyújtására a települések. Az önrészről való döntés viszont érzékenyen érintette a lakosságot, ezért számos egyeztetésre került sor. Az Önkormányzatok a lakossági támogatottság érdekében lakossági fórumokat tartottak, melyeken lemérhető volt az igény a csatornázásra. A korábbi tapasztalatokat felhasználták a KIOP pályázatnál, ami egyöntetű támogatottságnak örvendett a magas összegű támogatási keret, valamint az alacsony önrész-igény miatt is. Az Önkormányzatok képviselő-testületei a KIOP pályázat keretében megvalósítandó projektre határozatot hoztak, és a saját forrás biztosításáról is döntöttek. A nem önkormányzat konzorciumi partner önrészét pedig az állam részéről a Kincstári Vagyonigazgatóság felhatalmazása alapján a hozzájárulást a DRV Rt. vállalta. Már 2003 végén tudni lehetett a KIOP pályázat megjelenéséről, így a száz százalékban állami tulajdonú DRV Rt. felhívta a figyelmét az érintett Önkormányzatoknak a kínálkozó lehetőségre. Ebben a pályázatban nyílt először lehetőség arra, hogy a szennyvízkezelésre ilyen mértékű pénzeszköz nyerhető, és nem csak önkormányzatok társulása vehetett részt a pályázásban, hanem állami közművet működtető cég is. A szakmai információkkal a DRV Rt. rendelkezett és korábban is segítette az önkormányzatok pályázását források elnyeréséhez a kapcsolódó témában. A DRV Rt. jelezte az önkormányzatok felé az összefogás szükségességét. Az érintett Önkormányzatok tanácskozás céljából találkoztak, egyhangúan a pályázat beadása mellett foglaltak állást, és létrehozták a konzorciumot. Önkormányzatok közötti együttműködésben korábban ebben a térségben nem valósult meg pályázati beruházás. A DRV Rt. vállalta a projekt megvalósításához szükséges előkészítési munkákat és koordinációt. 16

17 A projekt előkészítése szakszerűen és zökkenőmentesen folyt. Vitás kérdések nem voltak. A lakosság részéről megnyilatkozó erős elvárás a szennyvíztisztítás fejlesztése, ezért az Önkormányzatok minden tőlük telhetőt megtettek a siker érdekében. A koordinációt ellátó DRV Rt. munkatársaiból álló pályázatkészítő team (3 fő) rendelkezett az irányítással és a kapcsolattartás funkcióját is ők töltötték be a konzorciumi tagok között. A projekt-előkészítés során ez a team dominált. A pályázat előkészítése során a DRV Rt. és az Önkormányzatok sikeresen és hatékonyan tudtak együttműködni, amit elősegített a hosszú közös múlt is. Gárdony város önkormányzata például céltámogatásban részesült között a városközpont csatornázás IV. ütemének megvalósítására. Velence szintén ebben az időszakban szennyvízcsatorna hálózat építését végezte céltámogatásból. A DRV Rt. jól hasznosította szennyvíztisztító telepek és csatornázási nagyprojektek lebonyolításában szerzett tapasztalatait (Barcs és 17 társult település, Iváncsa-Besenyő- Beloiannisz települések, Cseregszemtomaj-Rezi települések, Balatonrendes, Iszkaszentgyörgy-Sárkeresztes-Moha-Magyaralmás települések esetében). 17

18 4) A pályázat elkészítésére vonatkozó kérdések A pályázathoz szükséges tervek, a megvalósítás munkamenete és a szakmai koncepciók készen voltak. A pályázat elkészítéséhez ezek rendezésére volt szüksége, valamint a számos további melléklet beszerzésére. A pályázati formanyomtatvány szöveges részeit a DRV Rt. munkatársai készítették el. A mellékletek sokaságának beszerzése minden pályázó Önkormányzat számára feladatot jelentett, amit a jó együttműködés és a hatóságok pozitív hozzáállásával tudtak teljesíteni. A pályázati anyag elkészítésével összesen tehát 11 fő foglalkozott, a DRV Rt.-nél, akik összeállították az Önkormányzatok által gyűjtött mellékleteket, egyeztetettek az Önkormányzatok szakembereivel és döntéshozóival, koordinálták a partnereket és elkészítették a pályázatot. A pályázat pénzügyi fejezeteit a DRV Rt. szakmai tapasztalatokkal rendelkező pénzügyes kollegája készítette el. A pénzügyi tervek és pályázati formanyomtatványok kitöltésénél számos egyeztetésre került sor a pályázat kiírójával és külső szakértői segítség igénybevételére is szükség volt. F Velence-tavi KIOP szerződéskötés Az Önkormányzatok nyilatkoztak arról, hogy biztosítják a következő évek költségvetésében a lebonyolításhoz szükséges költségeket. A projekt nem valósult volna meg a strukturális alapok forrása nélkül. 18

19 5) A projektvégrehajtásra vonatkozó kérdések A Konzorcium tagjai a projekt megvalósítása során a tervezési, kivitelezési és bonyolítási munkák szakmai felügyeletével a DRV Rt.-t bízták meg. A DRV Rt. megfelelő szakmai és lebonyolítási tapasztalatokkal rendelkezik és erre a feladatra alkalmas szakosztályokkal bír. Ilyen szakosztályok például a Beruházási, Vállalkozási és Pénzügyi Osztály. A DRV Rt. korábbi tapasztalatai között megemlíthető önkormányzatok megbízásából történő szennyvízberuházások bonyolítása, amelyek akár több települést is érintő címzett-, és céltámogatásokkal valósultak meg. A pályázatot 2004 novemberében nyerték el, a szerződéskötéskor nem történt módosítás a projektben, majd megkezdődtek az előkészületek és a közbeszerzési eljárás lebonyolítása. A kivitelező kiválasztása után az agárdi központi szennyvíztisztító bővítése és a Gárdony-Dinnyés települések csatornázásával július 25-én indult el a munka augusztus 31-étől már valamennyi fejlesztési területen folytak munkálatok. A beruházás befejezésének várható időpontja augusztus 15. Alapkőletétel Forrás: Velencei-tavi KIOP Projekt Iroda 19

20 Részletes ütemterv Tevékenységek Határidők Támogatási szerződés megkötése január 7. Közbeszerzési Pályáztatás lebonyolítása, július 6. fővállalkozó kiválasztása Kivitelezés megkezdése július 25. Agárdi Szennyvíztisztító Telep kapacitás július 15. bővítése, próbaüzem kezdete Dinnyés településrész szennyvízcsatornázás május Gárdony IV/A ütem május Velencefürdő településrész szennyvízcsatornázás augusztus Velence, Bence-hegy településrész május szennyvízcsatornázás Sukoró szennyvízcsatornázás augusztus Nadap szennyvízcsatornázás május Kápolnásnyék, Pettend településrész április szennyvízcsatornázás Pázmánd szennyvízcsatornázás szeptember Próbaüzem lezárása január Projekt zárójelentés elkészítése augusztus A Konzorciumi Szerződés értelmében a Tagok Konzorciumi Tagi Tanácsot alkotnak, mely a projekt megvalósításának legfőbb ügydöntő szervezete. A Konzorciumi Tagi Tanács döntéseit egyhangú határozattal hozza. Minden tagnak azonos mértékű, egy szavazata van. A Konzorciumi Tagi Tanács működésének feltételeit és jogosítványait szabályozták. Rendelkeztek a tagok képviseletéről, a tagsági jogviszonyról és jogkövetkezményekről. Rögzítették a Konzorciumi Szerződés hatályát és megszűnésének módját. A Konzorciumi Tagi Tanács feladatai körében előkészíti a végrehajtáshoz szükséges szerződéseket, megállapodásokat, előterjesztést készít a tagi hozzájárulások össze- 20

21 géről, beszámoltatja a konzorcium képviselőjét, koordinálja a tagok együttműködését. A végrehajtás során a projekt működésének összefogása, a döntések előkészítése, a tájékoztatás, a projekt végrehajtásának ellenőrzése és az erről szóló jelentés elkészítése is a Konzorciumi Tagi Tanács feladata. A Konzorciumi Tagi Tanács létrehozta a Velence városában működő Velencei-tavi KIOP Projekt Irodát, amely feladatai körében végzi a lebonyolítást, előkészíti a végrehajtáshoz szükséges szerződéseket, megállapodásokat, előterjesztéseket készít a tagi hozzájárulások összegéről, koordinálja a tagok együttműködését. A végrehajtás során a döntések előkészítése, a tájékoztatás, a projekt végrehajtásának ellenőrzése és az erről szóló jelentések elkészítése is a Projekt Iroda feladata. Munkájába megbízás útján szakértőket vonhat be. A projekt lebonyolítására projektmenedzsert választottak. A projektmenedzser (Hullay Gyula) a DRV Rt. stratégiai tanácsadója, aki általános mérnöki, később vízellátás, csatornázás és egészségügyi szakmérnöki diplomát szerzett és kivitelezői, beruházói és lebonyolítói szakmai tapasztalatokkal rendelkezik. Forrás: Velencei-tavi KIOP Projekt Iroda A projekttel kapcsolatos kommunikációs feladatok ellátására PR cég közreműködik a végrehajtás során. Feladata a végrehajtás munkamenetéről tájékoztatás adása az 21

22 érintettek részére, valamint a pályázattal kapcsolatos nyilvános események rögzítése, dokumentálása. A pályázat megvalósítása során a közreműködő partnerek minden héten csütörtökön munkamegbeszélést tartanak, melynek fő célja a koordináció. A munkamegbeszéléseken részt vesznek a fővállalkozók képviselői, a tervezők, a mérnöki képviselője és a műszaki ellenőrök, az önkormányzatok további szakértői és képviselői, a DRV Rt. képviselői, a KIOP Projekt Iroda munkatársai és az általános kommunikációt végző PR cég képviselői, akik a projekt minden elemére kiterjedő dokumentálását elkészítik, megörökítik. A pályázat adminisztrációját a KIOP Projekt Iroda munkatársai végzik. Havonta történik a számlabenyújtás és az előrehaladási jelentések készítése. Az előrehaladásról minden vállalkozó elkészíti a jelentését, valamint a PR cég is. Ezeket minden munkaterületről elkészítik és a KIOP Projekt Irodához juttatják el. Az Iroda elkészíti az összegzést, amit a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához, mint Közreműködő Szervezethez kell eljuttatni. A szakmai és pénzügyi beszámolók a műszaki, pénzügyi teljesítéshez igazodnak. A könyvvizsgálói feladatok elvégzésére közbeszerzési eljárás után kiválasztott cég végzi a pályázat monitoringját. 22

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program Velencei tavi Regionális Szennyvízelvezető,- tisztító Rendszer bővítése, fejlesztése projekt bemutatása Hullay Gyula 2009. május 14 2 Célok A Velencei-tó

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit A vízi közmű beruházások EU finanszírozása Dr. Nagy Judit A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos alapelvei a természeti erőforrások

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ )

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ ) Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 PROJEKT NYITÓRENDEZVÉNY Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekt

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése 2011. október 26. A Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása

Részletesebben

HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200342-2013:text:hu:html HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S 117-200342 Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek

A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek Fülöp Júlia főosztályvezető NFM, Kiemelt Közszolgáltatások

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/626/2014. TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT: KEOP 1.2.0-1.F- 2008-0040

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT: KEOP 1.2.0-1.F- 2008-0040 Médium: Gödöllő regionális Hírportál Megjelenés ideje: 2008.07.23. Web: http://www.hedvig.hu/cikk/20080723/nyertes-csatorna-palyazat-keop- %E2%80%93120-1f-2008-0040 NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT: KEOP 1.2.0-1.F-

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Tárgy: tájékoztató a Társulás 2012. évi tevékenységéről

Tárgy: tájékoztató a Társulás 2012. évi tevékenységéről Ikt.sz.: K13/00031/2013. Ea.: dr. Ortutay Miklós Tárgy: tájékoztató a Társulás 2012. évi tevékenységéről Kiszombor Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! I. Makó

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság. 2014.

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság. 2014. Felhívás pályázati együttműködésre a TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001 azonosító számú, Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása című kiemelt projekt Egészségfejlesztő Kórházak alprojektjének megvalósítása

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás Iktatószám:

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről

Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60724/2011. Cím: Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről Előterjesztő: - Dr. Simon

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA Ügyiratszám: 2904-173/2008.X. Ügyintéző: Pató István/F.I. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax:

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési felhatalmazás a " Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep 1999. óta üzemel. Az elmúlt években a tisztító bővítése és korszerűsítése vált szükségessé.

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep 1999. óta üzemel. Az elmúlt években a tisztító bővítése és korszerűsítése vált szükségessé. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez a KEOP-1.2.0/B/10 Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukcióra benyújtott Alsónémedi szennyvíztisztító

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Intézményi háttér ÚJ SZÉCHENYI TERV KEOP Környezet és Energia Operatív Program Szennyezett területek kármentesítése Irányító Hatóság (Nemzeti

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

Sió Kapos Ivóvízminőség-javító projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035)

Sió Kapos Ivóvízminőség-javító projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035) Sió Kapos Ivóvízminőség-javító projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035) KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035 Sajtó-nyilvános, ünnepélyes projektnyitó rendezvény Helyszín: Simontornya Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Tárgy: Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekthez kapcsolódó szükséges döntések meghozatala

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

A jelen és a jövő pályázati feltételei

A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Megvalósított csatornázási és szennyvíztisztítási beruházások értékelése című, XII. Országos

Részletesebben

Azbesztcement anyagú ivóvíz fővezetékek cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft szolgáltatási területén

Azbesztcement anyagú ivóvíz fővezetékek cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft szolgáltatási területén Azbesztcement anyagú ivóvíz fővezetékek cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft szolgáltatási területén II. Napirendi pont - 2012. év legfontosabb eseményei Mérnök közbeszerzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI. 84 /2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésére Tárgy: A TOP 5.1.1.-15 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási

Részletesebben

I. kommunikációs csomag:

I. kommunikációs csomag: Az uniós pályázatok kedvezményezettjei eltérő tartalmú kommunikációs csomagokat kötelesek megvalósítani. Ezt minden esetben a pályázati útmutató rögzíti a projekt jellegének és mertének megfelelően.a szigorú

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

AZ ALBENSIS FEJÉR MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. SZEREPE A PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

AZ ALBENSIS FEJÉR MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. SZEREPE A PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN AZ ALBENSIS FEJÉR MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. SZEREPE A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 KÖZEL A SEGÍTSÉG ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT SZÉKESFEHÉRVÁR, 2016. NOVEMBER

Részletesebben

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 Rendelkezésre álló forrás Tervezett keretösszeg 44,93 milliárd Ft. Várható kérelmek száma: 22 db. Benyújtás határideje és módja 2018. december 31-ig

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE 2009. október A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének november 2-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének november 2-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 2-i ülésére Egyszerű többség Tárgy: Szennyvíz-beruházási projekttel kapcsolatos döntések Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27.

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek Mihálffy Krisztina Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. Tartalom Előzmények A projekt haladási üteme A projekt részei A projekt tartalma, indokoltsága

Részletesebben

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Ügyiratszám: FPH / - /2014 egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint támogató (továbbiakban:

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon:

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon: 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-6/2015. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 15-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 15-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Kerékpárút építésére vonatkozó pályázat benyújtása Iktatószám:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 10-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 10-i rendkívüli ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Saját forrás biztosítása a Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító

Részletesebben

A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA SZEREPE A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN,

A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA SZEREPE A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN, SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA SZEREPE A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN, GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN BUZÁS LÁSZLÓ REGIONÁLIS IGAZGATÓ ELŐZMÉNYEK 2011-ben létrejött a Széchenyi

Részletesebben

Pályázati Szabályzat 1/a. számú melléklete PROJEKTADATLAP

Pályázati Szabályzat 1/a. számú melléklete PROJEKTADATLAP PROJEKTADATLAP Pályázat címe Pályázat azonosítója (kódszám / rendeletszám) A pályázat kötelező önkormányzati feladat megvalósítását támogatja (a megfelelő válasz kódját adja meg) 1. igen 2. részben 3.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) szám: 02/259-10/2012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., képviseli Izsó Gábor elnök) a továbbiakban:

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

A FELÜGYELŐMÉRNÖK SZEREPE, FELADATA A KÖZOP PROJEKTEK ELLENŐRZÉSÉBEN GERGELY KRISZTINA

A FELÜGYELŐMÉRNÖK SZEREPE, FELADATA A KÖZOP PROJEKTEK ELLENŐRZÉSÉBEN GERGELY KRISZTINA A FELÜGYELŐMÉRNÖK SZEREPE, FELADATA A KÖZOP PROJEKTEK ELLENŐRZÉSÉBEN GERGELY KRISZTINA osztályvezető Közlekedési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Projektvégrehajtási Főosztály A Felügyelőmérnök

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek.

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek. A pályázati program fő célja: A márka neve: Háromszék! - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A helyi értékek, sajátosságok védelme, a velük való gazdálkodás fontosságának tudatosítása a polgárokban. Helyi értékek: kulturális,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Iktató szám: 173/2013. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Iktató szám: 173/2013. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 173/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató az EU Belső-Ferencváros

Részletesebben

ISPA-tól a Kohéziós Alap pályázatig. Veszprémi szennyvíz projekt

ISPA-tól a Kohéziós Alap pályázatig. Veszprémi szennyvíz projekt ISPA-tól a Kohéziós Alap pályázatig Veszprémi szennyvíz projekt 2001-2006. Budapest, 2006. november 02. Elızmények - 2000. IV. negyedév Beruházási és fejlesztési igények megjelenése Pályázati lehetıségek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013. augusztus 29. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: feltételes szabadkézi beszerzések indítása közbeszerzési tanácsadó kiválasztására

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Saját forrás biztosítása a Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető Budakalász Város Polgármestere 308 /2011.(XII.15.) előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 15-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Egészségház projekt helyszínének meghatározására

Részletesebben

A TIOP 3.1.1 PÁLYÁZAT ÖNRÉSZÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT PÁLYÁZTATÁSÁRÓL

A TIOP 3.1.1 PÁLYÁZAT ÖNRÉSZÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT PÁLYÁZTATÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 61727/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TIOP 3.1.1 PÁLYÁZAT ÖNRÉSZÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT PÁLYÁZTATÁSÁRÓL Előterjeszt

Részletesebben

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA EFOP-1.3.8-17 ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA PÁLYÁZAT CÉLJA: A fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően minimum fél év, maximum egy év tapasztalatgyűjtés, önkéntességen és társadalmi szolgálaton

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc-Akli és Szarvaskút városrész szennyvízkezelésének megoldására megvalósíthatósági tanulmányterv

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt támogatási szerződésmódosítása Előadó:

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-7/2016. Tárgy: Együttműködési megállapodás a Csongrád Megyei Önkormányzattal

Részletesebben