Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program"

Átírás

1

2 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program Velencei tavi Regionális Szennyvízelvezető,- tisztító Rendszer bővítése, fejlesztése projekt bemutatása Hullay Gyula május 14 2

3 Célok A Velencei-tó kiemelt üdülőkörzetben a fenntartható fejlődés elve szerint el kell érni: - hogy a Velencei-tó térsége, mint biológiai sokféleséget reprezentáló természeti- táji környezet, - másrészt, mint turizmust befogadó és magas szinten kiszolgáló kiemelt régió, mindkét követelménynek maradéktalanul megfeleljen. Az eddig végrehajtott infrastruktúra fejlesztések olyan bázist teremtettek, melyekre alapozva a hiányzó infrastruktúrák pótolhatók. 3

4 A Velencei-tó természeti értékei 4

5 Túrizmust befogadó kiemelt régió

6 Alapvető cél - az állandó lakosság életkörülményeinek javítása, - és az igényes turista forgalom fogadási feltételeit megteremtő, környezetvédelmi szempontból fontos szennyvízelvezetés és tisztítás teljes körű kiépítése. Az 1117/2003. (XI.28.) Korm. határozat alapján a tóparti és a vízgyűjtő területen lévő települések szennyvízelvezetése és megfelelő tisztítása továbbra is elsődleges feladat. 6

7 KIOP által megfogalmazott célok bemutatása I. 1. A 240/2000. (XII.23.) Korm. rendelet kijelölte az érzékeny felszíni vizeket, valamint a vízgyűjtő területén lévő települések listáját. A Velencei-tavat az érzékeny felszíni vizek közé sorolta. A Velencei-tó parti üdülőterületek és a vízgyűjtő területen lévő települések szennyvízelvezetése és megfelelő tisztítása elsődleges feladat. 2. A projekt célja, hogy a fent hivatkozott rendeletben foglaltaknak megfelelően, nevezetesen az érzékeny felszíni vízgyűjtőn megvalósuljon a szennyvízelvezetés és megfelelő tisztítás azért is, mivel a gárdonyi agglomeráció erre a területre esik és a LE feletti kategóriába tartozik. Ezen szempontok figyelembe vételével a projekt előnyt élvezett.. 3. A projekt konkrét célja az 1117/2003. (XI.28.) Korm. határozatban megfogalmazott, a Velencei-tó vízgyűjtőjén a szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. 4. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével megszűnik a Velencei-tavat, mint felszíni vizet érő háttérszennyezés, továbbá megszüntethető a szennyvízszikkasztások miatti talajterhelés és a jelenlegi tisztított szennyvíz minőséghez képest csökken a befogadót érő P és N terhelés. 7

8 KIOP által megfogalmazott célok bemutatása II. 1. A projekt megvalósítása számol a már korábban kiépített regionális szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító telep meglévő kapacitásával. A regionális szennyvízelvezető rendszer kiépítésekor már számoltak a Velencei-tó és térségének fejlesztésével, és erre alapozva a projekt be tudja kapcsolni a települések, településrészek szennyvízelvezető hálózatát. Tehát a regionális gerinchálózaton keresztül fejlesztett területek szennyvizei eljuttathatók a regionális szennyvíztelepre. 2. A szennyvíztelepet a jelenlegi m3/nap kapacitásról m3/nap kapacitásra kell bővíteni. A bővítést a projekt úgy irányozta elő, hogy a szennyvíztelep bővítése és technológiai rekonstrukciója az építés alatt az üzemeltetés minimális zavarásával megvalósítható legyen. 3. A projekt keretében megvalósul a keletkező szennyvíziszap korszerű mezőgazdasági hasznosítása. 4. A projekt megvalósításával biztosítható annak a lakossági igénynek a kielégítése, hogy a lakókörnyezet és a környezetvédelem szempontjai érvényesüljenek. A környezetterhelési díj bevezetésével jelentős mértékben megnőtt a csatorna hálózatra való rákötés igénye. 8

9 Szinergia I. A fejlesztés megvalósításával nagymértékben hozzájárulunk a Velencei-tó környezetében lévő településeken az állandó népesség életkörülményeinek, és a környezet javításához. A fejlesztések a településeken élők érdekeit, egyben a települések fejlődését és fejlesztési lehetőségeit szolgálják. A még hiányzó szennyvízcsatornázás megvalósítása nem tűr halasztást, a keletkező szennyvizeket szinte lehetetlen lenne gépkocsival az üdülőterületekről elszállítani a nyári csúcsforgalomban. Az üdülőterület Budapesthez és Székesfehérvárhoz való közelsége rendkívül vonzó, a nagyvárosokból kitelepülni kívánók számára. Így, több településen jelentős mértékű lakópark építési program van folyamatban. Nem elhanyagolható a külföldi befektetők részéről megmutatkozó üdülő-, apartman építési kedv, egynéhány már megvalósult. Az autópálya hálózatbővülésével az ország távolabbi részeiről is érdeklődés mutatkozik. Mindezek nem valósulhatnának meg, ha a projektben előirányzottak nem teljesülnek. A település fejlesztés példájaként meg kell említeni Velence várossá válását, mely további szennyvízelvezetési fejlesztési igényeket támaszt. A projekt ezt is megoldja. 9

10 Szinergia II. A turisztikai kapacitás minőségi fejlesztését az üdülőkörzet turisztikai versenypozíciójának erősítését, a hazai és nemzetközi turizmus igényes fogadási feltételeinek fejlesztését az európai normák szerinti kiegészítését segíti elő a projektben szereplő fejlesztés. Fontos kiemelni azt a törekvést, hogy az üdülő- és turistaforgalom ne csak a rövid nyári szezonra korlátozódjon. Ennek érdekében a környező táji és természeti értékek feltárásán túl a már megkezdett termál- és gyógyvíz hasznosítási lehetőségeket ki kell használni. Az Agárdi Termálfürdő fejlesztése, bővítése a Széchenyi terv keretén belül. Az idő közben feltárt velencei termálkút vizének hasznosítására a tervek elkészültek. Mindkét fejlesztést elősegíti a jelen pályázat megvalósulása. 10

11 Pályázók - Önkormányzati összefogás - Konzorcium A pályázati felhívást megismerve Gárdony,, Kápolnásnyék, Nadap Sukoró, Pázmánd Velence Önkormányzatai és az állami tulajdonú főművet üzemeltető Dunántúli Regionális Vízmű Rt. Konzorciumi szerződést kötött a pályázaton való részvételre. A Konzorciumi szerződés megkötéséhez, illetve a pályázaton való részvételhez az állami tulajdonú művek esetében a Kincstári Vagyonigazgatóságtól a DRV Rt. felhatalmazást kapott. A Konzorciumi szerződés értelmében a Tagok Konzorciumi Tagi Tanácsot alkotnak, mely a projekt megvalósításának legfőbb ügydöntő szervezete. A Konzorciumi Tagi Tanács működését szabályozták. A Konzorcium képviselője Gárdony Város Önkormányzata. DRV Rt. vállalta a projekt megvalósításához szükséges előkészítési munkákat. A Konzorciumi szerződés rendelkezik mindazokról a kötelezettség vállalásokról, melyeket a pályázati felhívás, illetve annak mellékletei tartalmaztak. A Konzorciumi Tagi Tanács dönt a Közbeszerzési Törvény előírásainak megfelelő pályázati felhívásról, a pályázatok értékelése után dönt a nyertes pályázatról és köti meg a szerződést a kiválasztott vállalkozókkal. 11

12 Velencei-tavi KIOP Projekt Iroda A Konzorciumi Tagi Tanács létrehozta a Velencei-tavi KIOP Projekt Irodát: Az Iroda feladata a beruházás teljes körü lebonyolítása, a végrehajtáshoz szükséges szerződések és döntések előkészítése, a tagok együttműködésének koordinációja. Megállapodások, előterjesztések készítése a tagi hozzájárulások összegéről. A végrehajtás során a döntések előkészítése, a tájékoztatás, a projekt végrehajtásának ellenőrzése és az erről szóló jelentések elkészítése is a Projekt Iroda feladata. A munkájába szakértőket vonhat be megbízás útján. A Konzorciumi Tagi Tanács dönt a Közbeszerzési Törvény előírásainak megfelelő pályázati felhívásról, a pályázatok értékelése után dönt a nyertes pályázatról és köti meg a szerződést a kiválasztott vállalkozókkal. 12

13 A projekt keretében elvégzendő legfontosabb feladatok A Velencei-tavi Regionális Szennyvíztisztító Rendszer Agárdi Szennyvíztelep kapacitásbővítése m3/d-re, beleértve a tisztított szennyvíz kivezetését a Dinnyés-kajtori csatornába. Gárdony Dinnyési településrész szennyvíz csatornázása. A szennyvízelvezető hálózat csatlakozik a települési végátemelőhöz és innen nyomóvezetéken keresztül jut el a szennyvíz az Agárdi Szennyvíztisztító Telepre.. Gárdony IV/A ütem szennyvízcsatornázása, a már meglévő regionális szennyvízelvezető rendszerhez csatlakozik. Kápolnásnyék Pettend településrész szennyvízcsatornázása, mely a kápolnásnyéki szennyvízhálózathoz csatlakozik és azon keresztül jut a regionális szennyvízelvezető rendszerbe. Nadap szennyvízcsatornázása, mely csatlakozik a Bence-hegyi településrészen megépítendő Nadapi-úti gravitációs csatornán keresztül a már üzemelő regionális szennyvízelvezető rendszerhez. Átnézeti Gárdony K.nyék Nadap 13

14 A projekt keretében elvégzendő legfontosabb feladatok Sukoró szennyvízcsatornázása, mely csatlakozik a már meglévő VII. j. regionális szennyvízelvezető rendszerhez. A szennyvízhálózat a 2 db helyi átemelővel ütemezetten megépíthető Pázmánd község szennyvízcsatornázása. A szennyvízelvezető hálózat csatlakozik a települési végátemelőhöz és innen nyomóvezetéken keresztül jut el a szennyvíz a kápolnásnyéki regionális vezetékre való csatlakozási pontig. Velence - Velencefürdő településrész és Bence-hegy településrész szennyvízcsatornázása. Mindkét településrész csatlakozik a már meglévő regionális szennyvízelvezető rendszerhez és egymástól függetlenül is megépíthető. A megépítendő rendszerek összefüggéseit külön átnézetes helyszínrajzokon mutatjuk be és részletes mennyiségi kimutatás alapján az elvégzendő feladat áttekinthető. Sukoró Pázmánd Velence Táblázat 14

15 Áttekintő helyszínrajz 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 A projekt időtávja: 24 hónap 1.Projektelőkészítés Pályázat benyújtása Támogató döntés Kivitelezés előkészítése Szerződéskötés 2. Megvalósítás 15 hónap Megvalósítás üteme Szerződéskötés Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Próbaüzem lefolytatása Pénzügyi lezárás, Zárójelentés Szennyvíztelep átadása A projekt lezárása Kivitelezés megkezdése Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Próbaüzem lefolytatása Öt részüzembe helyezés 3. Projektzárás december Pénzügyi lezárás Zárójelentés Júl Jún 2004 Sze p Nov Aug Okt Dec Pályázat benyújtása Feb Jan 2005 Ap r Mar Jún Maj Jú l Kivitelezés megkezdése Aug Okt Dec Feb Apr Sz e Nov Jan 2006 Marc Máj Jún Júl Aug Okt Részüzembehelyezések: Dec Feb Sze Nov Jan 2007 Marc Ápr Máj Jún Aug Okt Júl Sze Nov Agárdi Szennyvíz-tisztító Telep kapacitás bővítése Gárdony IV/A ütem Velencefürdő településrész szennyvízcsatornázása Dec Gárdony-Dinnyés településrész szennyvízcsatornázása Feb Jan Kápolnásnyék, Pettend településrész szennyvízcsatornázás Nadap szennyvízcsatornázása 21

22 A projekt teljes költségvetése 5,674 milliárd forint volt. A társulások kedvezményes állami hitelt vettek fel, melyet a lakosság törleszt A projekt teljes költségvetése millió Ft 95% 5% KIOP támogatás millió Ft Önrész 386 millió Ft 75% 25% 100% Közösségi támogatás Európai Regionális Fejlesztési Alap millió Ft Nemzeti Államháztartási finanszírozás millió Ft Társulások hitel 386 millió Ft 100% Lakosság törleszti Érdekeltségi egységenként ezer Ft 386 millió Ft 22

23 Megvalósult csatorna hálózat terepülés, településrész gravitációs csatorna nyomóvezeték bekötések száma szennyvíz átemelők száma (fm) (fm) (db) (db) Gárdony IV/A ütem Gárdony, Dinnyés településrész Gárdony összesen: K.nyék, Pettend településrész 2.500, Sukoró Velence, Bence-hegy + Nadapi u Velence, Velencefürdő Velence, Pusztaszabolcsi u Velence összesen: Pázmánd Nadap Mindösszesen: ,

24

25 Működési ábra 25

26 Főszereplők Konzorcium KIOP Projekt Iroda Közbeszerzési tanácsadó Könyvvizsgálat Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda Karanta Kft. Kommunikáció Rátky és Társai Konzorcium Műszaki-gazdasági megvalósítók Fővállalkozó Alterra Építőipari Kft Mérnök OVIBER FŐBER Konzorcium Közvetlen érintettek Lakosság Közintézmények Közvetett érintettek Üdülők, turisták Turisztikai vállalkozások Védett növény és állatvilág Későbbi település fejlesztés Vereb lakossága 26

27 Projektszervezet A projektszervezet és a lakosság közötti kommunikáció formái: Direkt mail Televízió-, rádió és nyomtatott sajtó Kiadványok Honlap Nyílt napok Lakossági és szakmai fórumok Konferenciák Ügyfélszolgálat Információs szám Közvéleménykutatás Lakosság tájékoztatása direkt mail A területen élőket informálták az aktuális munkálatokról Televíziómegjelenés MTV és MTV regionális adásai Tó TV Fehérvár TV Duna TV RTL Klub Hálózat TV Rádiószereplés Lakosság felé Újságcikkek megjelentetése Kiadványok Kincsünk a Velencei-tó Saját és az NFH kiadásában Lakosság Lakossági fórumok 11 alkalom A tájékoztatás mellett a lakosok kérdéseket tehettek fel a csatornahálózattal, illetve a szennyvíztisztítással kapcsolatban Szakmai fórumok, konferenciák Kétirányú kommunikáció Céljuk a lakosság szemléletének megváltoztatása a szennyvíztisztítás, illetve a környezetvédelem területén Projektszervezet felé Ügyfélszolgálat Lehetőség nyílik személyes kapcsolatfelvételre is. Információs kék szám A helyi tarifával hívható szám lehetőséget nyújt az egyéni panaszok benyújtására Közvéleménykutatás a projekt elfogadottságáról Felmérés a lakosság körében a a projektről a munkavégzés minőségéről a tájékoztatás gyakorlatáról Honlap Önkormányzatok és a DRV honlapján aktuális tájékoztatás Nyílt napok Iskolások számára A szennyvíz tisztító működésének bemutatása (50-60 látogatás) Környezettudatos magatartásra nevelés 27

28 Közvélemény kutatás Mennyire örül annak, hogy a települését csatornázták? 70% 60% 65% 50% 40% 30% 20% 22% 10% 10% 2% 1% 0% Nagyon örülök. Örülök. Elfogadom. Nem örülök. Egyáltalán nem. 28

29 Közvélemény kutatás Ön szerint ez a beruházás javítani fogja-e a Velencei-tó környezeti állapotát? Nem 6% Nem tudja 5% Igen 89% 29

30 Közvélemény kutatás Kapott-e kellő mennyiségű információt a beruházásról az építkezés alatt? Egyáltalán nem. 13% Kaptam, de nem eleget. 15% Kellő mennyiségben kaptam. 72% 30

31 Gazdasági fenntarthatóság A szennyvízelvezető hálózat az önkormányzatok tulajdonát képezi, míg a kibővített szennyvíztisztító telep a Magyar Állam tulajdonába kerül. A szennyvíztelep és a csatornahálózat üzemeltetője a DRV Zrt. az elkövetkező 10 évben. Az egységes díj- és árpolitika alkalmazásával - a beszedett díjakon keresztül - biztosított a hosszú távú fenntartás A felhalmozott generált cash flow minden figyelembe vett évben pozitív. 31

32 Környezeti fenntarthatóság A Velencei-tó vízgyűjtőjén a szennyvízelvezetés és tisztítás teljes körűen megvalósul. A projekt eredményeként a Velencei-tavat, mint érzékeny felszíni vizet nem veszélyezteti kommunális háttérszennyezés. A tisztított szennyvíz kivezetésével a vízgyűjtő területről a tó és annak vízminősége védve van. A Dinnyés-kajtori csatorna foszfor- és nitrogénterhelése csökken. A korszerű szennyvíziszap kezeléssel keletkező iszapból komposzt lesz. 32

33 Társadalmi fenntarthatóság Esélyegyenlőség A területen élők, az üdülők és a turisták anyagi háttértől függetlenül - egyaránt részesülhetnek a közüzemi szolgáltatás igénybevételének lehetőségéből, a rászorulók segélyekben részesülhetnek. A helyi közösségek, települések igényeinek és javaslatainak figyelembe vételével biztosított a társadalmi elfogadottság. A fővállalkozó és alvállalkozó kiválasztásakor az esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe vették. 33

34 Jelentkező eredmények, hatások A projekt megvalósulása a kitűzött céloknak megfelelően a Velencei-tó vízgyűjtő területének környezeti állapotát hosszú távon jelentősen javítja. Az elkészült szennyvízelvezető hálózat megóvja a Velencei-tavat, mint védett felszíni vizet a háttér kommunális szennyeződésektől. Ezáltal javítja a tó vízminőségét. A tó vízminőségének javításával elősegíti az üdülőfejlesztést, a tó vizének fürdőzésre alkalmas állapotát, a vízi sportot. Elősegíti a településfejlesztést, a termálvíz hasznosítást, javítja a népesség életkörülményeit. A tisztított szennyvíz befogadó terhelését csökkenti a jelenlegihez képest. A befogadó vízfolyás, a Dinnyés-kajtori csatorna P és N terhelését a jelenlegi tisztított szennyvíz minőségéhez képest csökkentjük. A korszerű szennyvíziszap kezeléssel biztosítjuk a keletkező komposzt mezőgazdasági elhelyezését. A szennyvíztisztító telepen szippantott szennyvizek fogadását is biztosítjuk. Összességében javítja a nagyobb térség környezeti állapotát, természeti értékeit és elősegíti a minőségi turizmust és újabb fejlesztések indulhatnak el a régióban. 34

35 Jó tapasztalatok Összefogás Projektmenedzsment Együttműködés Sikeres kommunikáció Szakértelem + Összefogás Az önkormányzatok között az összefogás hatékonyságának felismerése már a KIOP projekt előtt megfogalmazódott. Az önkormányzati képviselőtestületek mindvégig gyors döntéshozatallal támogatták a projektet. Példaértékű projektmenedzsment Sok éves szakmai tapasztalat, a hely ismerete és korábbi ismeretségek nagyban elősegítették a projekt sikerességét. Együttműködés A területi hatóságok mindvégig támogatták a projekt megvalósulását. Jó együttműködés a KSZ és a projekt gazda között. Jó csapatmunka a projektmenedzsment és a fővállalkozó között. Sikeres kommunikáció A kommunikációs feladatok sikeres ellátása (szakmai konferenciák, sajtó, helyi iskolák számára látogatások, honlap, lakossági fórumok) hozzájárult a projekt széleskörű megismeréséhez és elfogadottságához. Szakértelem Az üzemeltető azon szakemberei vettek részt a projekt megvalósításában, akik a legjobban ismerték a helyi feltételeket. 35

36 Sikertényezők Az előzetes, pontos tervezés, a projektmenedzser személye, az összefogás és a projekt mérete mind hozzájárultak a projekt sikeres kimeneteléhez. Összefogás Helyi viszonyok ismerete A Velencei-tavi települések felismerték, hogy csak közös összefogással lehet ezt a régiót nyertes helyzetbe hozni. A helyi viszonyok ismerete a konkrét igényekhez köthető, jól megválasztott célok kijelöléséhez elengedhetetlen volt. Alapelvek rögzítése A projekt tervezésekor a feladatkörök, felelősségek és alapelvek rögzítésre kerültek, így a kivitelezés során a félreértések és érdekellentétek elkerülhetők voltak. Pontos elszámolás A pénzügyi elszámolás szigorú ellenőrzése miatt a Konzorcium hat tagja egyszer sem késett az önerő befizetésével. A projekt mérete A beruházás komplexitása és mérete miatt a projekt előnyben részesült, látványos eredményei könnyen kommunikálhatóak az Európai Bizottság felé. 36

37 Projektösszefoglaló Velencei-tó és környéke Projekt: Velencei-tavi regionális szennyvízelvezető-, tisztító rendszer bővítése, fejlesztése Pályázó:Konzorcium a Velencei-tavi Regionális Szennyvízelvezető-, tisztító Rendszer Bővítésére, Fejlesztésére Megvalósulás: Elérhetőség Hullay Gyula MHMT Mérnöki és Tanácsadó Kft. Projektmenedzser +36 (22) Igény Megoldatlan csatornázottság Megoldatlan szennyvízkezelés Háttérszennyezés, foszfor- és nitrogénterhelés Jelentős talajterhelés Összes költség: 5,674 milliárd Ft OP támogatás: 5,050 milliárd Ft Hatás lakos életminőségének javulása A Velencei-tó vízminőségének javulása Településfejlesztés a Velencei-tó régiójában Turistaforgalom növekedése Környezeti állapot javulása Fejlesztéspolitikai célok Szennyvízgyűjtő és kezelő rendszerek építése Szennyvíz megfelelő tisztítása 83%-os csatornázottsági lefedettség Eredmény Projektcélok Szennyvízelvezetés és megfelelő szennyvíztisztítás Lakosság életkörülményeinek javítása A természeti- táji környezet védelme Érzékeny felszíni vizek védelme Input Összes forrás 5,674 milliárd Ft KIOP támogatás 5,050 milliárd Ft Önrész 386, 082 millió Ft Kivitelezés július március Output 97 km megépített és üzembe helyezett csatornahálózat Agárdi tisztítótelep bővítése Teleprészek rekonstrukciója Tisztított szennyvíz minőségének javítása Naponta 2,8 tonnával több szennyvíziszap kezelése Naponta 2500 m 3 -rel több tisztításra került szennyvíz Naponta 5700 m 3 új ill. továbbfejlesztett tisztítókapacitás 5588 szennyvízhálózatba bekötött háztartás A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg. 0 37

38 38

39 Köszönöm Figyelmüket Hullay Gyula projektmenedzser 39

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/879-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

Nagymágocsi közvélemény-kutatás. Készítette: Orosházi Média Kft. 2011. szeptember 1.

Nagymágocsi közvélemény-kutatás. Készítette: Orosházi Média Kft. 2011. szeptember 1. Nagymágocsi közvélemény-kutatás Készítette: Orosházi Média Kft. 2011. szeptember 1. A kutatás bemutatása Kérdőíves kutatás, személyes adatfelvétel alapján Nagymágocs nagyközségben Téma: Szennyvíz- és csatornaépítési

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. JÚNIUS 8-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. JÚNIUS 8-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. JÚNIUS 8-I ÜLÉSÉRE 1. IKTATÓSZÁM: 33-5/2015. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat által megvalósítandó kerékpárút hálózat fejlesztésével

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK VELENCEI-TÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI TERVEZÉS ALAPJAINAK VIZSGÁLATA ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ 2009 VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Velencei-tó tó a 1117/2005. (XII.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA TERVEZÉSI ALEGYSÉG KONZULTÁCIÓS ANYAG A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERVHEZ

KÖZÉP-DUNA TERVEZÉSI ALEGYSÉG KONZULTÁCIÓS ANYAG A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERVHEZ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KÖZÉP-DUNA TERVEZÉSI ALEGYSÉG KONZULTÁCIÓS ANYAG A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERVHEZ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Duna-völgyi

Részletesebben

NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt.

NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt. NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4401 NYÍREGYHÁZA, TÓ UTCA 5. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt.szám: 7364-2015.. Példány sorszáma:... NYÍRSÉGVÍZ

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ

KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány. Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány. Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt Tiszanána 2016. február 29. 1 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A fejlesztési program kiindulási és alapadatai... 6 3.

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathely, 2015. július 1-3.

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathely, 2015. július 1-3. MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathely, 2015. július 1-3. KOMÁROM, ALMÁSFÜZITŐ ÁRVÍZVÉDELMI VÉDVONAL FEJLESZTÉSÉNEK TERVEZÉSI TAPASZTALATAI Szerzők: Déri Lajos - Horváth

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/09-11 SZENNYVÍZELVEZETÉS- ÉS TISZTÍTÁS KONSTRUKCIÓ

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/09-11 SZENNYVÍZELVEZETÉS- ÉS TISZTÍTÁS KONSTRUKCIÓ Hajdúnánás és Hajdúdorog Víziközmű Beruházási Társulás 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Hajdúnánás Hajdúdorog,,Hajdúnánás Hajdúdorog szennyvízhálózatainak és szennyvíztisztító telepének bővítése és

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTM KÖDűST SEGÍT PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A BICSKEI JÁRÁSBAN JEP

TERÜLETI EGYÜTTM KÖDűST SEGÍT PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A BICSKEI JÁRÁSBAN JEP TERÜLETI EGYÜTTM KÖDűST SEGÍT PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A BICSKEI JÁRÁSBAN CÍM BICSKE ÁROP 1.A.3-2014-2014-0075 KÓDSZÁMÚ PROJEKT SZAKMAI TEVűKENYSűGEINEK MEGVALÓSULÁSA, AZ EREDMűNYTERMűKEK LűTREHOZÁSA ESűLYTEREMT

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Ivóvíz és szennyvíz fejlesztések egyes kérdései. Értékelési zárójelentés. Részletes jelentés. Szennyvíz fejlesztések egyes kérdései

Ivóvíz és szennyvíz fejlesztések egyes kérdései. Értékelési zárójelentés. Részletes jelentés. Szennyvíz fejlesztések egyes kérdései Ivóvíz és szennyvíz fejlesztések egyes kérdései Értékelési zárójelentés Részletes jelentés II. kötet Szennyvíz fejlesztések egyes kérdései Budapest, 2013. március Msz.: 101/2012. Ivóvíz és szennyvíz fejlesztések

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése Ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

Kertészet korszerűsítése Ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével Kertészet korszerűsítése Ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével Pályázat kódja VP-2-4.1.3.2.-16 Keretösszeg Támogatási összeg 19 milliárd Ft Intenzitás 40 70% Pályázók köre

Részletesebben

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen.

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen. Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen. Bevezetés A csemegekukorica feldolgozásának időszakában a debreceni szennyvíztelepen a korábbi években kezelhetetlen iszapduzzadás

Részletesebben

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

A Duna vízgyűjtő magyarországi sajátosságai. Dr. Váradi József főigazgató Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság

A Duna vízgyűjtő magyarországi sajátosságai. Dr. Váradi József főigazgató Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság A Duna vízgyűjtő magyarországi sajátosságai Dr. Váradi József főigazgató Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság Mo-on 417 km hosszú, középső szakasz jellegű, összes esés 26m, öt KÖVIZIG területét

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) ( Szövege

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG

KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezete alapján közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság,

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-2 SZAMOS-KRASZNA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-2 SZAMOS-KRASZNA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-2 SZAMOS-KRASZNA alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

GYULA VÁROS CSATORNÁZÁSA BEFEJEZŐ ÜTEM. KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány

GYULA VÁROS CSATORNÁZÁSA BEFEJEZŐ ÜTEM. KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/KIOP-2004-1.1.2 Szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése GYULA VÁROS CSATORNÁZÁSA BEFEJEZŐ ÜTEM KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány Készült: 2006. január 31. Szerző: Kutatásvezető: Kónya

Részletesebben

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata TERVEZET Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata Lombár Gábor polgármester 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Generál Tervező: Altervező: ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. 7400 Kaposvár,

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

Nemzeti dunai vízi közlekedési akcióterv

Nemzeti dunai vízi közlekedési akcióterv Nemzeti dunai vízi közlekedési akcióterv Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 A stratégiai terv fő következtetései... 3 3 Fejlesztési elképzelések, a beavatkozás területei... 5 3.1 A vízi út fejlesztése a hajózás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Szombathely Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról

TÁJÉKOZTATÓ. Szombathely Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról TÁJÉKOZTATÓ Szombathely Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bekezdés e.) pontja alapján a települési önkormányzatnak

Részletesebben

Magyarország. Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ

Magyarország. Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ Magyarország Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ Magyarország településeinek szennyvízelvezetési és tisztítási helyzetéről, a települési szennyvíz kezeléséről

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-152/2010. Tárgy: Beszámoló a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2010.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI

POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI 2012. november 23. - 2012/24. szám (47. hét) 2335 Taksony, Fő út 85. Tel.: 24/520-777, Fax: 24/520-770, e-mail: onkormanyzat@taksony.hu, www.taksony.hu Ügyfélfogadás: H: 8.00-18.00, Sze: 8.00-16.00, P:

Részletesebben

BALATON PARTI SÁV TÁJ KEZELÉSI ELŐ-TERV (LANDSCAPE MANAGEMENT PLAN)

BALATON PARTI SÁV TÁJ KEZELÉSI ELŐ-TERV (LANDSCAPE MANAGEMENT PLAN) BALATON PARTI SÁV TÁJ KEZELÉSI ELŐ-TERV (LANDSCAPE MANAGEMENT PLAN) 2012 BALATONI INTEGRÁCIÓS ÉS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG Balaton Parti Sáv Táj Kezelési Elő-Terv (Landscape Management Plan) 2012 Készítette:

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás. KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV és ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA. 2011.

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás. KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV és ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA. 2011. Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV és ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA 2007 2012 2011. december Gárdony Pákozd Sukoró Zichyújfalu Vereb 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása konzultációs anyag 2-9 Hevesi-sík

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása konzultációs anyag 2-9 Hevesi-sík A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása konzultációs anyag alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS HOSSZÚ TÁVÚ

A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS HOSSZÚ TÁVÚ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS HOSSZÚ TÁVÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2000) 1. A KONCEPCIÓ ALAPELVEI ÉS KIINDULÁSI FELTÉTELEI A területfejlesztési koncepció célja a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlődését

Részletesebben

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S

E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁMA: 4/ELŐT./2009. - T Á R G Y: A PBKIK Oktatási Központ Kft. 2008. évi beszámolója és 2009. évi üzleti terve E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELNÖKSÉGÉNEK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND Ügyiratszám: 1/76-3/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. február 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolcai szennyvíztelep

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE

BUDAPEST FŐVÁROS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE ESETTANULMÁNY/KIOP-2004-1.7.0 Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése BUDAPEST FŐVÁROS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KIOP 1.7.0 Projekt Esettanulmány Készült: 2006. január 31. Szerző: Lux Ágnes Kutatásvezető:

Részletesebben

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-végrehajtási Üléshez Kedvezményezett neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Időszak, amire a beszámoló vonatkozik: 2009. október 7. 2009. november

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a DMRV Zrt. Gödöllő településen 2009-ben végzett viziközműszolgáltatási tevékenységéről és 2010.

Részletesebben

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Üzleti jelentés 2009.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Üzleti jelentés 2009. Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Üzleti jelentés 2009. Kiadja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Felelős kiadó: Palkó György Nyomdai előkészítés: MEGA Kft. Bevezető A Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen

Részletesebben

Tájékoztató a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Program előrehaladásáról a FETIVIZIG működési területén 2014

Tájékoztató a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Program előrehaladásáról a FETIVIZIG működési területén 2014 Tájékoztató a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Program előrehaladásáról a FETIVIZIG működési területén 2014 2014 szeptember Szentirmai Krisztián A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Koncepció Derecske 2009. november Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. A külső környezet elemzése... 4 3. A Belső környezet jellemzői... 10

Részletesebben

Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése című projekt eredményei Mentett oldal

Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése című projekt eredményei Mentett oldal Síkvidéki víztöbbletek és vízhiányok kezelése 3. szekció Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése című projekt eredményei Mentett oldal 1. A térség korábbi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-5.5.1.B-11/2

Részletesebben

PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez Kódszám: DDOP-2.1.1/E,F-12 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. év november 30-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010.

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat. 2012-2014. évekre szóló. Megújított. Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései

Fejér Megyei Önkormányzat. 2012-2014. évekre szóló. Megújított. Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései Fejér Megyei Önkormányzat 2012-2014. évekre szóló Megújított Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései Fejér Megye Közgyőlése 29/2013. (II.28.) önkormányzati határozatával elfogadva 2 Bevezetés Az

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Sztojanovits Kristóf Termék-csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Szolnok, 2007. április 19. Vissza a természethez! MARKETING CÉLOK: Belföldi turizmus élénkítése Vendégéjszaka szám

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Iktsz.: I. 2-371/2005. Üi.: Huszárik H. TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet védelmének

Részletesebben

1-15 ALSÓ-DUNA JOBBPART

1-15 ALSÓ-DUNA JOBBPART A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása 1-15 ALSÓ-DUNA JOBBPART konzultációs anyag vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, DDKÖVIZIG készítette: VKKI-KÖVIZIG-ek

Részletesebben

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA Tér és Terület Bt Településrendezési terv 2 Településszerkezet A település szerkezetét alakító legfőbb természeti elem a Tisza

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv.

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló Módszertani feltáró tanulmány Környezet- és szituációelemzés Koncepció Operatív terv Mellékletek Dunaújváros Városmarketing Terve Vezetői összefoglaló Készítette:

Részletesebben

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 1 Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése a 19 /2016. (V. 27.) számú határozattal egyhangúlag

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE 5. IKTATÓSZÁM: 2-11/2012. MELLÉKLET: 5 DB TÁRGY: Beszámoló az Országos Ivóvízminıség-javító Program megvalósulásáról az Európai Uniós

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Képviselő testületi jóváhagyásra 2016. február 01. Urban Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19 21. Tel: +36 1 242 2257 Fax: +36 1 242 2257 E mail: urbanlis@urbanlis.hu

Részletesebben

A projekt címe: A Hajnóczy József Kollégium Türr István utcai tagintézménye nevelőtestületének felkészülése a referencia-intézményi szerepre.

A projekt címe: A Hajnóczy József Kollégium Türr István utcai tagintézménye nevelőtestületének felkészülése a referencia-intézményi szerepre. 1 PROJEKT MUNKATERV TÁMOP 3.1.7 11/2-2011-0223 kódszámú pályázat, a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és f c. projekt - intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama:

Részletesebben

Források összesen 6875,4

Források összesen 6875,4 K Operatív programok (milliárd forint) Gazdaságfejlesztés OP 690,0 Közlekedés OP 1703,2 Társadalmi megújulás OP 966,0 Társadalmi infrastruktúra OP 538,9 Környezet és energia OP 1140,0 Nyugat-dunántúli

Részletesebben

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve KMOP Települési területek megújítása Készítette HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám KMOP_Városfejl_V_4 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát adó

Részletesebben

V í z m i n ő s é g v é d e l m i t e v é k e n y s é g h e z k a p c s o l ó d ó h a t á l y o s j o g s z a b á l y o k

V í z m i n ő s é g v é d e l m i t e v é k e n y s é g h e z k a p c s o l ó d ó h a t á l y o s j o g s z a b á l y o k V í z m i n ő s é g v é d e l m i t e v é k e n y s é g h e z k a p c s o l ó d ó h a t á l y o s j o g s z a b á l y o k 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 1992. évi LXXXIX. törvény a helyi önkormányzatok

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TRENDEK A TURIZMUS SZEKTORBAN, 2010 A listaáras reklámköltések tükrében

KOMMUNIKÁCIÓS TRENDEK A TURIZMUS SZEKTORBAN, 2010 A listaáras reklámköltések tükrében KOMMUNIKÁCIÓS TRENDEK A TURIZMUS SZEKTORBAN, 2010 A listaáras reklámköltések tükrében KANTAR MEDIA REKLÁMFIGYELÉS, REKLÁMKÖLTÉS-MÉRÉS Figyelt médiumok 20 TV csatorna 11 rádióadó 300 újság cím 17 internetes

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7.

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014. november 7. Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 10 1.1 A tervezési intézményi háttere... 10 1.2 A tervezési folyamat

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA OKTATÁSI SEGÉDANYAG

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA OKTATÁSI SEGÉDANYAG Készítette: Varsányi Nóra, Bársony Zsolt TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása Összefogás Közalapítvány FOGLAK

Részletesebben

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése. Összeállította: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály. Egyeztetve: Főosztály

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése. Összeállította: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály. Egyeztetve: Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE VB.:81.421 /2008. Melléklet: - Pályázati adatlap, - Megvalósíthatósági tanulmány, - Környezeti hatásösszefoglaló, - Támogatási kérelem, - Konzorciumi megáll. pályázatra

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-5 TOKAJ-HEGYALJA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-5 TOKAJ-HEGYALJA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-5 alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-Magyarországi Környezetvédelmi

Részletesebben

Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft 8200 Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: mail@blautech.hu A Környezetvédelmi Minisztérium

Részletesebben

A közszolgáltatások fejlesztése, szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL. Gyál, 2014. május 20.

A közszolgáltatások fejlesztése, szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL. Gyál, 2014. május 20. A közszolgáltatások fejlesztése, szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL Gyál, 2014. május 20. A közigazgatási rendszer működése teljesítmény nézetben Társadalmi szükségletek

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terv A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan 2009. május 1 Tartalomjegyzék 0. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4

Részletesebben

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására 1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására Készítse el a Cash Zrt. 20X1. évi cash flow-kimutatását a rendelkezésre álló mérleg és eredménykimutatás adatainak felhasználásával, figyelembe véve

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása DRÁVA RÉSZVÍZGYŰJTŐ KIVONAT ÉS ÚTMUTATÓ A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRATHOZ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása DRÁVA RÉSZVÍZGYŰJTŐ KIVONAT ÉS ÚTMUTATÓ A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRATHOZ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása DRÁVA RÉSZVÍZGYŰJTŐ KIVONAT ÉS ÚTMUTATÓ A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRATHOZ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, DDKÖVIZIG 2009. augusztus

Részletesebben

1.2.4 Közművesítési és hírközlési javaslat Írta Szerkesztette: Hanczár Zsoltné - KÉSZ Kft. Dokumentum fájlneve: 1.2.4. Közművesítési és hírközlési javaslat HE v.02.docx Utolsó mentés időpontja: 2009.05.27.

Részletesebben

A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal szerepe az átalakuló területfejlesztésben. Székesfehérvár, 2012. Dr. Molnár Krisztián Fejér megye főjegyzője

A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal szerepe az átalakuló területfejlesztésben. Székesfehérvár, 2012. Dr. Molnár Krisztián Fejér megye főjegyzője A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal szerepe az átalakuló területfejlesztésben Székesfehérvár, 2012. Dr. Molnár Krisztián Fejér megye főjegyzője Területe (km²): 4359 Lakossága (2011. január 1.) 426 120

Részletesebben

Irány Pécs! A pécsi TDM szervezet fejlesztése Fejlesztési Program

Irány Pécs! A pécsi TDM szervezet fejlesztése Fejlesztési Program Irány Pécs! A pécsi TDM szervezet fejlesztése Fejlesztési Program 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. A TDM SZERVEZET BEMUTATÁSA...5 2.1. A TDM Szervezet alapadatai...5

Részletesebben

Csibrák községi Önkormányzat. 9/2004. (IX.30.) sz. Rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Csibrák községi Önkormányzat. 9/2004. (IX.30.) sz. Rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről Csibrák községi 9/2004. (IX.30.) sz. Rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Csibrák Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 48. alapján a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Normál deviza és forint elszámolási értéknapok 2011. évben

Normál deviza és forint elszámolási értéknapok 2011. évben Normál deviza és forint elszámolási értéknapok 2011. évben Magyarázat A devizakonverziók normál elszámolásának meghatározása: Minden normál devizakonverziót alap esetben T+2 napos elszámolással teljesít

Részletesebben

Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról.

Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról. Készült: 2015. október Készítette : Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága 1. HAJDÚ-BIHAR

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ Iktsz.: I. 2-390/2003. Üi.: Huszárik H. Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Döntés az Önkormányzat 2015-2019. közötti évekre vonatkozó Gazdasági Programjáról, Fejlesztési

Részletesebben

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2016. évi fejlesztési forrás felhasználásáról

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2016. évi fejlesztési forrás felhasználásáról Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2016. évi fejlesztési forrás felhasználásáról Javaslat a 2016. évi fejlesztési forrás felhasználására A Balaton Fejlesztési Tanács hatékony

Részletesebben

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK. Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. Pályázati konstrukció kódja:

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK. Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. Pályázati konstrukció kódja: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Operatív

Részletesebben

Székelyhidi Pál elnök. Győri János

Székelyhidi Pál elnök. Győri János Ügyiratszám : be/sfphp13-2076/2013 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Az alkonygazdaság szerepe Magyarország gazdasági növekedésében

Az alkonygazdaság szerepe Magyarország gazdasági növekedésében ADAPT2DC Budapest, 2014. szeptember 30. Az alkonygazdaság szerepe Magyarország gazdasági növekedésében Dr. Petrás Ferenc tervező- elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Mi is az az alkonygazdaság? Az

Részletesebben

2014 2020 HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA DRAFT VERZIÓ. Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Tervezési Munkacsoport 2015. November 20.

2014 2020 HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA DRAFT VERZIÓ. Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Tervezési Munkacsoport 2015. November 20. 214 22 HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA DRAFT VERZIÓ Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Tervezési Munkacsoport 215. November 2. HFS megalkotásának és elfogadásának módszertana LEADER alapelvek érvényesülésének

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Tartalom. 1 Cél, alkalmazási terület, kizárások

Tartalom. 1 Cél, alkalmazási terület, kizárások Tartalom 1 Cél, alkalmazási terület, kizárások... 2 2 Szolgáltatások... 3 2.1 Tréning... 3 2.2 Szupervízió... 3 2.3 Tanácsadás, konzultáció... 4 2.4 Szakmai műhely... 4 2.5 Esetkonferencia... 4 2.6 Coaching...

Részletesebben

be/sfphpm01-08523/2015/mlsz

be/sfphpm01-08523/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Majsi Táncsics Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Majsi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 51 A kérelmező jogállása

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 Email: hirdetmeny@kozbeszerzesektanacsa.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző

Részletesebben

A települési környezet fejlesztésének egy aspektusa az Őriszentpéteri kistérségben

A települési környezet fejlesztésének egy aspektusa az Őriszentpéteri kistérségben A települési környezet fejlesztésének egy aspektusa az Őriszentpéteri kistérségben Baranyai Gábor 1 Csapó Olga 2 2008. június Az Őrség népessége az évtizedes tendenciát tekintve fogy és elöregszik, bár

Részletesebben

VÁLASZTÁSI PROGRAM, 2016.

VÁLASZTÁSI PROGRAM, 2016. VÁLASZTÁSI PROGRAM, 2016. Székelyudvarhely valamikor az egész székelység központja, majd vármegyeközpont volt. A várost adminisztratív értelemben lefokozta a román kommunista diktatúra. Ami 1944-ben elkezdődött,

Részletesebben

Magyarország környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúrát érintő beruházásai az Európai Unió támogatásainak tükrében

Magyarország környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúrát érintő beruházásai az Európai Unió támogatásainak tükrében Budapesti Gazdasági Fıiskola KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány Magyarország környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúrát érintő beruházásai

Részletesebben