I.1. A vállalat értéke. A könyv szerinti és a piaci érték eltérései.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I.1. A vállalat értéke. A könyv szerinti és a piaci érték eltérései."

Átírás

1 I. BEVEZETÉS I.1. A vállalat értéke. A könyv szerinti és a piaci érték eltérései. I2 I.2. Értékteremtés é a XXI. Században EMBERI ERŐFORRÁS értékelés 1. Ea: Hollóné dr Kacsó Erzsébet HKE 1

2 A tárgy gazdája W EKF GTK GTI Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék Tantárgyfelelős oktató: Hollóné Kacsó Erzsébet PhD, főiskolai tanár Elérhetőségek: EKF B 233. E- mail: Tel: (06 36) /3085 HKE 2

3 Program és ütemterv honlapon Bemutatás (1) EMBERI ERŐFORRÁSOK Ő ÉRTÉKELÉSE É É ÉS FEJLESZTÉSE 2010/2011. II.félév. LEVELEZŐ TAGOZAT (16 kontakt óra + BESZÁMOLÓ - Gyakorlati jegy ) DÁTUM TÉMA Február 05. (szombat) Követelményrendszer ismertetése I.1. A vállalat értéke. A könyv szerinti és a piaci érték eltérései. I.2. Értékteremtés a XXI. században I.3. A szellemi tőke (a láthatatlan vagyon) értelmezése, összetevői, (5) jellegzetességeik. Az emberi erőforrás humán tőke speciális vonásai II..A szellemi tőke (a láthatatlan vagyon mérési módjai) Mérési módszerek rendszerének áttekintése II..A szellemi tőke (a láthatatlan vagyon mérési módjai (folytatás) Február 18. (péntek) (5 10) II.1.Szervezeti szinten, pénzben, mutatókkal (~Szorzószámos vállalatértékelés) II.2. Szervezeti szinten, pénzben, DCF modellekkel II..A szellemi tőke (a láthatatlan vagyon mérési módjai) Március 26. (szombat) (6 16) Ápr (2 18) II.3. Scorecard módszerek (Részletesen:Balanced Scorecard) III. Középpontban: a humán erőforrás, a humán tőke 1. A humán erőforrás sajátosságai számbavételének lehetőségei 2. Humánerőforrás-gazdálkodás Teljesítményértékelés 3. Személyügyi kontrolling jellemzői. Menedzsment tudásszervezetekben (VBM) 4. Az emberi erőforrás értékét növelő tényezők (a képzés értéke) Prezentációk! BESZÁMOLÓ HKE 3

4 Program és ütemterv honlapon Bemutatás (2) Tananyag: (honlap) - Hollóné Kacsó Erzsébet: Emberi erőforrás értékelés (Mutatók, modellek, eljárások). EKF (2. bővített változat-elektronikus) - Előadás prezentációk és szemináriumi anyagok. A foglalkozások előadásainak prezentációi valamint további kiegészítő prezentációk és cikkek anyaga a következő honlapon megtalálhatók: - Ambrus Tibor Lengyel László [2006]: : Humán controlling számítások CompLex ( I., III. 1-3; 8-11.) - Laáb Ágnes [2010]: Kompetencia-garázdálkodás. Typotex Bp (I. rész) Ajánlott irodalmak: Boda György [2008]: A tudástőke mérési módszerei és használhatóságuk (Tudástőke konferenciák 2008.július) Boda György Szlávik Péter [2006]: Kontrolling rendszerek KJK Kerszöv (II.fejezet) Gyökér Irén [2004]: A vállalat szellemi tőkéje számolatlan vagyon. Harvard Businessmanager, VII. evf..4. Juhász Péter [2004]:: A szellemi tőke értékelési problémái. Hitelintézeti Szemle. III.évfolyam 5. szám Laáb Ágnes [2004): A humán tőke értéke és számbavétele. Vezetéstudomány.12. Sveíby, Karl Erik [2001]:Szervezetek új gazdasága: a menedzselt tudás. KJK Kerszöv. Tomka János [2009] A megosztott tudás hatalom. Harmat Kiadó HKE 4

5 Program és ütemterv honlapon Bemutatás (3) Értékelés: Gyakorlati jegy. Írásbeli számonkérés, feladatlap alapján Teljesítményértékelés: 60% elégséges, 70% közepes, 80 % jó, 90%-tól jeles osztályzat. Megjegyzés: Prezentációk készíthetők a következő témákban: -Probléma-leltár összeállítása az immateriális javak számbavételi lehetőségeiről gyakorlati példák felhasználásával. - Valós vállalati példák gyűjtése az emberi erőforrások értékelési kísérleteiről - Tlj Teljesítményértékelés. é ék lé Ösztönző ő és javadalmazási rendszerek k(mit mérünk éükés hogyan hogyan ösztönzünk?) ö Megfelelő színvonalon elkészített és bemutatott prezentáció, egy osztályzattal emeli az érdemjegyet. Eger, fb február 01. Hollóné Kacsó Erzsébet PhD ( Főiskolai tanár, EKF GTI Vállalkozás-gazdaságtan g Tanszék HKE 5

6 A tanegység főbb jellemzőinek, tartalmi elemeinek bemutatása Vállalatértékelés/Emberi erőforrás-értékelés szintetizáló tanegység Kapcsolódó tudományterületek Vállalati pénzügyek Vezetői számvitel Pénzügyi számvitel Befektetések Mikroökonómia Teljesítménymérés Vállalatgazdaságtan Értékteremtő folyamatok menedzsmentje Stratégiai menedzsment Vezetés-szervezés Gazdasági jog HKE 6

7 Mi a vállalkozás célja? (~vállalati célokkal való összefüggés) Hosszú távú cél: A vállalkozás működése során növekedjen a cég értéke 1980-as évek közepétől középpontban a tulajdonosi érték. Indokok: verseny és a tőkepiacok globálissá válása, a privatizáció térhódítása Hogyan lehet a vállalkozás értékéről információt szerezni? Valamilyen vállalatértékelési eljárás révén. A vállalatértékelés célja: egy cég vagy üzletág azon fair fair árának meghatározása, amelyen piaci tranzakció mehet végbe. HKE 7

8 Mikor (miért) értékelünk? A.) Tranzakciós helyzetben: Tőkebevonás (pl: kockázati tőke bevonás) IPO (Initial Public Offering) - első nyilvános kibocsátás Adás-vételi ügyletek (cégeladás) Akvizíció, összeolvadás, összevonás (átalakulás) B.) Folyamatos értékmenedzsment során (Mi növeli a cég értékét, mi okoz értékvesztést?) Vezetői teljesítménymérés (teljesítménymérő, ösztönző rendszerek kidolgozása) Stratégiai döntések megalapozása Érték-generáló tényezők (value driverek) azonosítása HKE 8

9 Értékdimenziók ( mit értékelünk?) Piaci érték Belső érték Vagyonérték Múltbeli teljesítményen alapszik HOZAMÉRTÉK Jövőbeni hozamokon alapszik VAGYONÉRTÉK KATEGÓRIÁK Könyv szerinti érték Korrigált könyv szerinti érték Újraelőállítási/beszerzési érték Likvidációs idá ió érték HOZAM KATEGÓRIÁK Számviteli nyereség (ill. osztalék) Gazdasági profit Szabad S b d Cash Flow HKE 9

10 További értékkategóriák Kinek a szempontjából értékelünk? Tulajdonosok Saját tőke értéke (részvényesi érték) Más: Vállalat egészének értéke Koncepció (Feltételezés, szándék) A tevékenység felszámolása Felszámolási érték További működtetés TOVÁBBMŰKÖDÉSI ÉRTÉK HKE 10

11 A vállalat (piaci) értékének és könyv szerinti értékének eltérése Juhász Péter Phd dolgozata alapján A vállalat állltéték értéke Valamennyi vállalati eszköz fair értéke Kimutatott eszközök pótlási értéke Könyv szerinti érték Mérleg Vannak eszközök, amelyek nem szerepelnek a számviteli kimutatásokban. Ha lemásolva az értékelendő céget azonos tevékenységet végző vállalatot akarnánk létrehozni, a mérlegben feltüntetett eszközök megszerzése többe kerülne, mint nyilvántartási értékük. Részvényesi tapasztalat, miszerint gyakran a pénzügyileg rosszul teljesítő vállalatok részvényeinek piaci árfolyama is meghaladja a részvények nettó könyv szerinti értékét A kutatások tárgyát képező kvázi eszközök HKE 11

12 Illusztráció: piaci és a könyv szerinti érték eltérése Cégek Könyv Piaci szt. érték érték PÉ/KÉ Merck 12, ,910 11,09 Bit Bristol-Myers lm Squibb , ,994 14,82 Johnson and Johnson 12,359 92,884 7,52 Pfizer 7, ,846 17,25 American Home Products 8,175 63,392 7,75 Abbot Labs ,999 56, ,33 Eli Lilly 4,646 67,968 14,63 Warner Lambert 2,836 52,237 18,42 Pharmacia Upjohn 5,538 22,447 4,05 ICN Pharmaceuticals , ,88 Watson Pharmaceuticals 565 3,899 6,90 Allergan 841 2,753 3,27 Mylan Labs 744 3,666 4,92 Rexall Sundown 192 2,392 12,48 Alza 301 4,181 13,88 Forest Labs 614 2,653 4,32 NBTY ,34 Barr Labs ,83 Periggo ,93 Agouron Pharmaceuticals 236 1,049 4,44 Átlag 3,565 38,285 8,85 A fejlett gazdaságokban, főként az Egyesült Államokban és Svédországban, már a 90-es évek elején ráirányították a figyelmet a szellemi tőke kutatására, mert jelentősége nyilvánvalóan felerősödött azon vállalatok esetében, amelyeknél az értékteremtés alapja jelentős mértékben a szellemi tevékenység. é 1. táblázat: A szellemi tő ke és a piaci érték adatai Forrás: Gyökér Irén: A vállalat szellemi tőkéje a számolatlan vagyon. Harvard Business manager o. HKE 12

13 Mi az oka a piaci és könyv szerinti érték eltérésének? Az eltérés é mértéke ék Ha egy vállalat piaci értéke magasabb a könyv szerinti értékénél,, ez azt jelzi, hogy a vállalat rendelkezik valamilyen eszmei, nem kézzelfogható vagyonnal, ami a jövőre vonatkozó piaci várakozást kelt. Az eszmei vagyon forrása az emberi erőforrás.(+) A könyv szerinti és a piaci érték eltérésének nagyságrendjét jelzik a következő adatok: Míg 1978-ban a S&P 500 vállalatainak átlagos könyv szerinti értéke átlagosan a piaci érték 95 százalékát tette ki, addig ez az arány mára alig éri el a 20 százalékot. A szerzők e nagymértékű eltérést többek között a nem tárgyiasult erőforrások szerepének növekedésével magyarázzák [1] 1] Kaplan, Robert S.-Norton, David P. (2005): Startégiai térképek. Panem, Budapest. HKE 13

14 Miért értékelődnek fel az emberi erőforrások?? Az emberi erőforrások azért értékelődnek fel, mert, olyan tevékenységek súlya nő, melyeket - személyükben szabadabb emberek, - egyre inkább az általuk hordozott intellektuális eszközökkel végeznek HKE 14

15 A versenyelőny y forrása a XXI. században A fenntartható versenyelőny alapjaivá kizárólag azok az erőforrások illetve képességek válhatnak, amelyek értékesek: alkalmasak valamely környezeti lehetőség kiaknázására, ritkák: rendkívül kevés vagy egyik versenytárs sem rendelkezik velük, tökéletlenül másolhatók: a versenytársak nem tehetnek t szert rájuk sem belső ő fejlesztés, sem piaci i tranzakció révén, nem helyettesíthetők: ugyanannak a feladatnak az elvégzésére nélkülük nincsen mód. HKE 15

16 Erőforrások a vállalati értékteremtésben Emberi emberhez kapcsolódó erőforrás meghatározó szerepe Erőforrások..az információ, a tudás, a képzelőerő, az intuíció és még sok egyéb, az emberhez kapcsolódó erőforrás az, amiért a vállalatok versenyeznek (Laáb im.: 19.o.) HKE 16

17 Melyik vagyonérték az igazi? Számbavétel lehetősége: ezt vizsgáljuk!! (Látható láthatatlan vagyon) M A R K E T V A L U E Számvitel által mért vagyon érték DCF alapon mért érték Pénzeszközök Vevőállomány Tárgyi eszközök (Számítógépek, helységek, stb.) Immateriális javak Ügyféltőke Eszközözök (Szoftverek, vagyonértékű jogok, stb.) (A vevőkkel, a beszállítókkal és a környezettel kiépített tartós ügyfélkapcsolatok, a kialakított piaci arculat, stb. Szervezeti tőke (A menedzsment színvonala, jobb módszerek, szabadalmak, elméletek, modellek, számítástechnikai és adminisztratív rendszerek, vállalati kultúra, új termékek tervei, stb.) Munkatársak kompetenciája (Az a képesség, hogy az emberek dologi, vagy eszmei vagyont hozzanak létre) Források Rövid lejáratú kötelezettségek tt k Hosszú lejáratú kötelezettségek Részvényesek látható saját tőkéje Részvényesek láthatatlan saját tőkéje (Ki nem mutatott eredmény) Immateriális kötelezettségek (Peres ügyek, tartós foglalkoztatás kötelezettségei, termék és szolgáltatásminőség iránti elkötelezettség, népszerűsítési és hirdetési kényszer.) Látható vagyon Vállalat eladások esetén goodwillként láthatóvá válik Láthatatlan (felszín alatti) vagyon Az eszközoldalon a tőke szó a fogalmak terjedését tükrözi. A tőke szó klasszikusan a forrás oldalhoz illik. HKE 17 Forrás (átalakítással): Boda György: A tudástőke kialakulása és hatása a vállalati menedzsmentre. Ph.Ddolgozat BME 2005.p.20. Eredeti forrás (hasonló tartalommal, részleges átalakítással) : Sveiby: Szervezetek új gazdagsága: a menedzselt tudás p.66.

18 A tanegység g főbb témakörei MIÉRT kell e témával foglalkozni? MIT kell számításba venni? Láthatatlan vagyon /szellemi tőke tartalma, összetevői, jellemzői (DEFINÍCIÓS SOKSZÍNŰSÉG összetettség) Emberi erőforrás sajátosságai HOGYAN lehet/kell mérni / értékelni? MÉRÉSI É MÓDSZEREK HOGYAN kell / lehet menedzselni? Kategóriák Definíciók sokszínuség? HKE 13 Az emberi erőforrás értékelésének célja: annak meghatározása, hogy mekkora értéket termel a vállalat (illetve annak emberi erőforrás menedzsment tevékenysége) azáltal, l hogy a dolgozótól megvásárolt á munkavégző ő képességet az adott módon használja fel. Hollóné dr Kacsó Erzsébet HKE 18

A MODUL TANANYAGA PÉNZÜGYI GAZDASÁGI ELEMZÉS

A MODUL TANANYAGA PÉNZÜGYI GAZDASÁGI ELEMZÉS Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

E-Controlling. Tartalom. A gazdasági hozzáadott érték meghatározása a controlling segítségével. Tisztelt Előfizetőnk!

E-Controlling. Tartalom. A gazdasági hozzáadott érték meghatározása a controlling segítségével. Tisztelt Előfizetőnk! E-Controlling Szakmai folyóirat 2014. május XIV. évfolyam 5. szám Szücs Tamás I.rész Tisztelt Előfizetőnk! A szakmai folyóiratunk előfizetéséhez INGYENES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! A controllinggal

Részletesebben

KONTROLLING SZAKIRÁNY

KONTROLLING SZAKIRÁNY Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KÖZGAZDÁSZ GAZDÁLKODÁSI SZAK KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS KONTROLLING SZAKIRÁNY Előterjesztés: A Kari Tanács 2004, november 14. Előterjesztő: Szórádiné Szabó Márta, tanszékvezető

Részletesebben

Műhelytanulmányok. Vállalatgazdaságtan Intézet

Műhelytanulmányok. Vállalatgazdaságtan Intézet Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fővám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet MÉRLEGEN AZ EMBER

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Hajós László Berde Csaba EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS DE AMTC AVK 2007 0 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

A részvényesi értékmaximalizálás és a vállalati teljesítménymérés kapcsolata. Dorgai Ilona

A részvényesi értékmaximalizálás és a vállalati teljesítménymérés kapcsolata. Dorgai Ilona Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Tanszék 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Tanszék A részvényesi

Részletesebben

A számított vállalatérték és a részvényárfolyam kapcsolata a magyar tôzsdei vállalatoknál

A számított vállalatérték és a részvényárfolyam kapcsolata a magyar tôzsdei vállalatoknál A számított vállalatérték és a részvényárfolyam kapcsolata a magyar tôzsdei vállalatoknál Takács András, a Pécsi Tudományegyetem tanársegédje E-mail: takacsandras@ktk.pte.hu A vállalatértékelés elméleti

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi menedzsment szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány SZELLEMI TŐKE MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI UNIÓ KÜSZÖBÉN

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007.

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. JÚNIUS TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...4 I. AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

Részletesebben

INFORMÁCIÓRENDSZEREK ÜZLETI ÉRTÉKE ERŐFORRÁS-ALAPÚ ÉRTÉKTEREMTÉS-VIZSGÁLAT MAGYAR

INFORMÁCIÓRENDSZEREK ÜZLETI ÉRTÉKE ERŐFORRÁS-ALAPÚ ÉRTÉKTEREMTÉS-VIZSGÁLAT MAGYAR ARANYOSSY MÁRTA INFORMÁCIÓRENDSZEREK ÜZLETI ÉRTÉKE ERŐFORRÁS-ALAPÚ ÉRTÉKTEREMTÉS-VIZSGÁLAT MAGYAR E-KERESKEDŐ VÁLLALKOZÁSOK PÉLDÁJÁN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYEI TANSZÉK TÉMAVEZETŐK:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bereczki Mária. Hatékony működés, eredményesség. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Bereczki Mária. Hatékony működés, eredményesség. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok Bereczki Mária Hatékony működés, eredményesség A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-011-50 HATÉKONY

Részletesebben

Emberi erőforrás-gazdálkodás. Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna

Emberi erőforrás-gazdálkodás. Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna Emberi erőforrás-gazdálkodás Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Emberi erőforrás-gazdálkodás Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna Eger, 2013 Korszerű információtechnológiai

Részletesebben

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Karoliny Mártonné Poór József Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Rendszerek és alkalmazások 5. átdolgozott kiadás Kiadja a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2010 1117

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek 81 Független könyvvizsgálói jelentés MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki szak Mellék-szakirány Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Célkitűzés: A mellék-szakirány

Részletesebben

Hat stratégiai ok a tőzsdére lépés mögött

Hat stratégiai ok a tőzsdére lépés mögött Hat stratégiai ok a tőzsdére lépés mögött Az elmúlt öt év bevezetéseinek tapasztalata 2007. május Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Intézményi közgazdaságtan... 5 2.1. Információs aszimmetriák... 5

Részletesebben

XXIII XIII. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY. Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr.

XXIII XIII. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY. Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr. XXIII XIII. évfolyam 03. szám, 2014 14. március ELEKTRONIKUS KIADVÁNY különszám Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr. Topár József A hibakeresés,

Részletesebben

A film mint szellemi termék számviteli elszámolásának kérdései

A film mint szellemi termék számviteli elszámolásának kérdései A film mint szellemi termék számviteli elszámolásának kérdései The Film as Intangible Asset from an Accounting Perspective TAJTINÉ SZILÁGYI KATA Eszterházy Károly Főiskola, Gazdaságtudományi Intézet, Vállalkozás-gazdaságtan

Részletesebben

A SZÁMVITELI ADATOKRA ÉPÜLŐ CASH FLOW-

A SZÁMVITELI ADATOKRA ÉPÜLŐ CASH FLOW- Veszprémi Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola dr. Veit József A SZÁMVITELI ADATOKRA ÉPÜLŐ CASH FLOW- KIMUTATÁSOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI PROBLÉMÁI Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi gazdálkodására vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VEVŐÉRTÉKELÉS EGYÉNI ÉS SZERVEZETI VÁSÁRLÓK ESETÉBEN

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VEVŐÉRTÉKELÉS EGYÉNI ÉS SZERVEZETI VÁSÁRLÓK ESETÉBEN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VEVŐÉRTÉKELÉS EGYÉNI ÉS SZERVEZETI VÁSÁRLÓK ESETÉBEN Az ajánlással szerzett ügyfelek jellemzői és hatásuk a vevőértékre szervezetközi viszonylatban Ph.D. értekezés Neumann-Bódi

Részletesebben

Veréb Elemér, PROVICE Kft. 1

Veréb Elemér, PROVICE Kft. 1 Innovatív szakértő az élenjárók szolgálatában HR menedzsment hozzájárulása az üzleti eredményhez. Stratégiafókuszált szervezet kialakítása a HR szemszögéből. Veréb Elemér ügyvezető PROVICE Üzleti és Informatikai

Részletesebben

KOROM ERIK * Teljesítményértékelés a szolgáltató szektorban mőködı magyar kis- és középvállalatok gyakorlatában

KOROM ERIK * Teljesítményértékelés a szolgáltató szektorban mőködı magyar kis- és középvállalatok gyakorlatában KOROM ERIK * Teljesítményértékelés a szolgáltató szektorban mőködı magyar kis- és középvállalatok gyakorlatában Evaluation of Performance in Practice of Hungarian Small and Medium Enterprises in the Service

Részletesebben

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27.

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27. PannErgy Nyrt. 2014. évi konszolidált beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2015. március 27. 2014.12.31. TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. IFRS szerinti konszolidált éves

Részletesebben

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta Gazdálkodástani Doktori Iskola TÉZISGYŰJTEMÉNY Az immateriális javak számviteli elmélete és alkalmazása a magyar szabályozási rendszerben című Ph.D. értekezéséhez Témavezető: Dr. Lukács János egyetemi

Részletesebben

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A PÉNZÜGYMENEDZSMENT RENDSZERÉBEN ALKALMAZOTT CONTROLLING TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLATRENDSZERÜK ÉRTÉKELÉSE DOKTORI (Ph. D.) ÉRTÉKEZÉS

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2010. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben