Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet"

Átírás

1 I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet évi tevékenységéről... 2 Tájékoztató a CT berendezés és a jótállási időszakot követő karbantartási szolgáltatás beszerzése tárgyában lefolytatott közbeszerzésről Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet kapacitás-átcsoportosításához való hozzájárulás 123 A DAOP 4.1.2/B-11 kódszámú Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" címú pályázatra tekintettel az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet kapacitás-átcsoportosításához való hozzájárulás Tájékoztatás a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat. Erzsébet Kórház- Rendelőintézet, az Egészséges Vásárhely Program és a Magyar Rákellenes Liga együttműködésében, a Bristol-Myers Squibb Alapítványhoz benyújtott Komplex vastagbél és emlőrák gondozás Hódmezővásárhelyen című pályázatról Iskolahigiénés kérdések áttekintése a Hódmezővásárhelyen működő Iskolavédőnői Szolgálat 2010/2011. évi beszámolója és az Egészséges Vásárhely Program Irodájának helyzetértékelése alapján

2 I/B kötet 2. oldal Iktatószám:./2011. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet évi tevékenységéről Az anyagot készítette: Dr. Kallai Árpád főigazgató Az anyagot látta: Előadók:..... Irodavezetők Aljegyzők Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

3 I/B kötet 3. oldal Ikt.sz.:./2011. Tárgy: Beszámoló az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet évi tevékenységéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Dr. Kallai Árpád, az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet főigazgatója elkészítette a Kórház évi tevékenységét bemutató beszámolóját. A beszámoló részletesen bemutatja a közötti időszak működését. Jelen beszámoló azt hivatott bemutatni, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Kórháza milyen erőfeszítések árán volt képes talpon maradni, és változatlan színvonal mellett biztosítani az ellátásra szoruló lakosság egészségügyi ellátását. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Hódmezővásárhely, augusztus 26. Tisztelettel: Lázár János polgármester

4 I/B kötet 4. oldal Ikt.sz.:./2011. Tárgy: Beszámoló az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet évi tevékenységéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, mint Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott közintézmény működésének bemutatását tartalmazza a beterjesztett beszámoló. Részletesen ismertetjük a Kórház évi teljesítményadatait, az intézet pénzügyi és gyógyszergazdálkodását, a humánerőforrás- és bérgazdálkodást, a tudományos tevékenységet, értékeljük a minőségfejlesztési munkánkat, összefoglalót készítettünk az EVP tevékenységéről. Információt nyújtunk a peres ügyek alakulásáról, a kommunikációs feladatainkról és az 1. számú mellékletben összefoglalót készítettünk a kórház évi médiamegjelenéseiről. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a kapcsolódó prezentációt megtekinteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! Hódmezővásárhely, augusztus 26. Tisztelettel: Dr. Kallai Árpád főigazgató

5 I/B kötet 5. oldal I. Vezetői összefoglaló Az Erzsébet Kórház Rendelőintézet Hódmezővásárhely legfontosabb egészségügyi, illetve közszolgálati feladatokat ellátó intézménye; a kórház működése immár nemcsak a város történelmével, illetve az itt élők mindennapjaival forrt össze, de kulcsszerepet játszik a térségi lakosok ellátásában is intézményünk tisztában van a helyi foglalkoztatásban, valamint népegészségügyben betöltött kiemelt szerepével. A kórház az egészségügyi kormányzat által előidézett közötti viharos időszakban is megőrizte működőképességét, és 2010 végére nemcsak sikerült stabilizálni az intézmény működését, de elkészült a kórház hosszú távú, a vásárhelyi egészségügy perspektíváját felvázoló fejlesztési koncepciója is. Az Erzsébet Kórház Rendelőintézet 2010-es teljesítményét a betegellátás vonatkozásában még mindig befolyásolták a közötti egészségügyi kormányzat finanszírozást érintő intézkedései: ha országos összehasonlításban nézzük a változás mértékét, láthatjuk, hogy a évi drasztikus ágyszám csökkentés hatása folyamatosan sújtja kórházunkat. o 2010-ben kórházunk fekvőbeteg ellátásban 9 380, míg járóbeteg ellátásban esetszámú ellátást nyújtott a számok a évi esetszám esés után folyamatos emelkedést mutatnak, de még mindig nem érik el a 2006-ban ellátottakét. Az Erzsébet Kórház Rendelőintézet éves bevételének legnagyobb részét a kórházban végzett gyógyító megelőző tevékenység OEP által finanszírozott díja teszi ki: ben a kórház pénzforgalmi bevétele meghaladta a 3,7 milliárd forintot, szemben az előző évi közel 2,7 milliárd forintos bevétellel a jelentős emelkedés meghatározó részét a évi ágyszám csökkentés miatt indított peres eljárás peren kívüli megegyezéséből befolyt 800 millió forintos kártalanítási összeg teszi ki, de jelentős az OEP bevétel növekedés is. A 2010-es összes OEP bevétel 55%-a a fekvőbeteg ellátás után folyt be. Az intézmény működési kiadásainak jelentős százalékát a gyógyszer vegyszer beszerzés, valamint az orvosszakmai fogyóanyagok, gyógyászati segédanyagok beszerzésének költsége jelenti. A kórház bérköltség és járulékkiadásai 2010-ben a működési kiadások 42%-át (2006-ben ez az arány 61%-os volt), a dologi kiadások pedig 57%-át tették ki. A kórház összkiadásai 2010-ben meghaladták a 3,8 milliárd forintot. A gyógyszer költségvetési előirányzat kórházunkban az elmúlt öt év adatainak ismeretében az összköltségvetés mintegy 5-6%-ában realizálódott. A kórházban a humánerőforrás létszáma az elmúlt hat évben 41,5%-kal, 745-ről 436- ra csökkent. A struktúraátalakítás és a kényszerű létszámcsökkentés az intézmény teljes személyi állományát arányosan sújtotta, bár a legdrasztikusabb visszaesés a fizikai dolgozók körében figyelhető meg. Ez a leépítéseken túl, az egyes ellátó egységek kiszervezésének a következménye. Problémát jelent az ápolók pótlása, de már rövidtávon gondot jelenthet a sürgősségi osztály szakdolgozói létszámának biztosítása.

6 I/B kötet 6. oldal o A magyar egészségügyi ellátórendszer évek óta jelentős emberi erőforráshiánnyal küzd. Az öregedő társadalomban az egészségügyi dolgozók is öregszenek; az orvosok esetében az összlétszám több mint fele, 50,5%-a 50 év feletti. Ebben a munkakörben az utánpótlást nagyon megnehezíti a kifelé irányuló migráció. Az Erzsébet Kórház Rendelőintézet elvégezte az intézmény minőségértékelését is: o A járóbeteg ellátást igénybevevők olyannyira elégedettek voltak a kórház szolgáltatásaival, hogy 80%-uk akkor is az Erzsébet Kórház Rendelőintézet szolgáltatásait választaná, ha más választási lehetősége is lenne. o A fekvőbeteg ellátás értékelésekor a válaszadók 86%-a úgy nyilatkozott, hogy biztosított volt a gyógyuláshoz szükséges nyugalom és 92%-uk újabb kórházi kezelés esetén is intézetünket választaná. o Az egynapos sebészet tekintetében az osztály működését 100%-osan jól szervezettnek tartják a betegek, s a válaszadók mindegyike intézetünket választaná a jövőben esetlegesen felmerülő újabb beavatkozás szükségessége esetén. o A Központi Laboratórium értékelésekor a válaszadók 92%-ának nem volt kellemetlensége a mintavétel (vérvétel, vizelet stb.) során, 94%-uk újabb vizsgálat esetén is a laboratóriumot választaná. Az Erzsébet Kórház Rendelőintézet felelősségbiztosítója a vizsgált időszakban az előterjesztett kártérítési igények mintegy 10,17%-át volt csak kénytelen megfizetni, és ezen összeg után a kórház csupán az őt terhelő önrészt, amely jelenleg 10%. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010 októberében fogadta el a kórház hosszú távú fejlesztési koncepcióját, amely meghatározza a vásárhelyi egészségügy következő évtizedeit. A dokumentumot külső szakértők és a kórház dolgozóinak bevonásával, valamint az önkormányzat együttműködésével készítette el az intézmény. Az Egészséges Vásárhely Program 2010-ben azt tekintette alapfeladatának, hogy a meglévő programelemeket fenntartva, illetve továbbfejlesztve biztosítsa elfogadottságát a városi lakosság körében, emellett szakmai rendezvényekkel és továbbképzésekkel javítsa országos egészségszakmai pozícióját. Kórházunk az ember és betegközpontú ellátásszervezésen túlmenően kiemelt figyelmet fordít a lakossági kapcsolattartásra, valamint a kórház működésével kapcsolatos kommunikációs feladatok ellátására.

7 I/B kötet 7. oldal II. A betegellátás teljesítményadatainak értékelése 1. A teljesítmény alakulása a teljesítményegységek vonatkozásában Ahhoz, hogy a vizsgált es időszak finanszírozásának változását jól érthető módon be tudjuk mutatni, vissza kell kicsit nyúlnunk az időben január 1-től a teljesítményeket visszafogó és ennek következtében az egészségügyi szolgáltatók bevételét csökkentő jogszabályok kerültek folyamatosan bevezetésre a magyar egészségügyre jellemző teljesítményelvű finanszírozásban január 1-től bevezették a teljesítményvolumen korlátos finanszírozást. Ennek értelmében az OEP minden intézetre meghatározott egy súlyszám keretet a fekvőbeteg ellátásban, a járóbeteg szakellátásban pedig egy német pont keretet. Bázisul a 2003-as év teljesítményét tették meg. Ezt a teljesítmény tömeget kívánták finanszírozni az éppen érvényben lévő alapdíjjal (Ft/súlyszám és Ft/német pont). A tárgyhónapra elszámolható teljesítmény mennyisége felett jelentett további teljesítményt 60, 30 és 10%-os degressziós összeggel finanszírozták, de minden jelentett teljesítmény után realizált az intézet valamekkora bevételt. A 2004 áprilisától életbe lépett 98%-os teljesítménykorlát miatt azonban végül a 2003-as bázis év teljesítményének 98%-a lett a teljes összegű finanszírozás volumenkorlátja 2004-ben. Ez a szabályozás, illetve a járóbeteg és fekvőbeteg szakellátásában foganatosított elszámolhatósági és besorolási szabályváltozások nem tudták megállítani a teljesítmény növekedést és a kasszakiáramlást országos szinten, ezért a július 1-én eltörölték a degresszív finanszírozást. Ennek értelmében a volumenkorlátban meghatározott teljesítménykereten fölül megvalósuló teljesítményeket egyáltalán nem finanszírozta a biztosító, az ezen teljesítményekre realizálható bevétel 0 Ft év második felében tovább rontotta a képet, hogy július 1-i hatályba lépéssel megjelent a 9/1993. NM rendelet módosítása is, amely a és évi kódkarbantartások hatását volt hívatott érvényesíteni oly módon, hogy egy, az intézetek számára nem nyilvánossá tett algoritmus szerint a HBCs-kben és hozzárendelt súlyszámaikban beállott változások miatt az intézet által elérhető súlyszám korlátot lecsökkentették. A finanszírozott keret csökkentésével párhuzamosan nem emelték az alapdíjat, azaz az egy súlyszámra fizetett Ft értéket, így az elérhető bevétel egyértelműen csökkent. A járóbeteg ellátásban elérhető bevételeket is lecsökkentették, mivel bevezették az ún. 5 perces szabályt. Ennek értelmében egy szakrendelésen az OEP szerződésben szereplő havi óraszám*12 beteget lehet ellátni, illetve maximum ennyi beteg ellátását finanszírozta a biztosító. Az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére, az egészségügyi intézmények működését segítő támogatásokhoz szükséges előirányzat átcsoportosításról szóló 2164/2006. (IX. 20.) Korm. határozat alapján kiírt pályázat alapján lehetőség nyílt a fekvőbeteg ágyszámok szolgáltató által kezdeményezett módosítására. Mind a kihasználatlan ágyak leadására, mind az aktív ágyak krónikus rehabilitációs ággyá való konvertálására mód nyílt kompenzációs díj elnyerése mellett. Ennek keretében kórházunk 29 aktív ágy krónikus ággyá történő konvertálásával pályázott; a pályázat pozitív elbírálásban részesült. A pályázat eredményének kihirdetése előtt napvilágot látott az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. tv. Ennek folyományaként az / MIN. számú határozat április 1. hatállyal az Erzsébet Kórház Rendelőintézet összes finanszírozott betegágyának számát 430-ról 344-re, aktív ágyainak számát 315 ágyról 116

8 I/B kötet 8. oldal ágyra csökkentette. Mindez az aktív ágyak számát illetően a Dél-alföldi Régióban és országosan is egyedülálló módon 63%-os aktív ágyszám csökkenést jelentett. Elmondható, hogy a Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház Rendelőintézet a évi struktúraváltás által leginkább érintett szolgáltatók közé tartozott. A drasztikus ágyszám csökkentés után továbbra is többször hajtottak végre a bevételi lehetőségeket csökkentő változtatásokat mind a fekvőbeteg, mind a járóbeteg ellátásban. Ezt részben visszanormálással, részben a Szabálykönyvekben megjelenített elszámolhatósági szabályok bővítésével érte el a pénztár. Ezek a technikák nem jelentettek elégséges megtakarítást az OEP kasszákban, melyek volumenét csökkentették is a világgazdasági válságra hivatkozva. A fenntarthatóság (mármint az OEP kasszáké) érdekében április 1-től bevezetésre került az EMAFT-os (előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény) finanszírozási technika. Ennek keretében az aktív fekvő és a járóbeteg ellátásban is a korábban már a laboratóriumok elszámolásában használt módon számolták el a teljesítményeket. Ezen új forráskivonási technika során a teljesítmény előre kiközölt részét egy előre meghatározott alapdíjjal (150 eft/súlyszám, 1,6 Ft/pont), míg az e fölötti részt a kasszában aktuálisan lévő pénz által engedett lebegő díjjal fizették ki. Az EMAFT volumenszámításánál használt bázis a szolgáltatók által évben jelentett és elszámoltnak minősített teljesítmény lett. Ezzel a finanszírozási technikával szinte minden egészségügyi szolgáltató bevétele csökkent. A kis EMAFT-ú intézetek jellemzően a kisméretű, nem súlyponti kórházak jártak a legrosszabbul. A szolgáltatók fokozódó ellenállása és nyomásgyakorlása után 2009 novemberétől visszaállították a teljesítményvolumen korlátos finanszírozást. A TVK meghatározását összekötötték egy HBCS revízióval és visszanormálással, melynek következtében az intézetek TVK-ja jellemzően csökkent a évhez viszonyítva. Tovább árnyalja a képet, hogy az alapdíjakat lecsökkentették Ft/súlyszámra a fekvőbeteg ellátásban és 1,46 Ft/pont értékre a járóbeteg ellátásban. Ennek következtében a 2010-es finanszírozási évben az intézetek OEP bevétele nagy valószínűséggel alatta maradt a évinek. A krónikus fekvőbeteg ellátás bevételtermelő képessége is csökkent a évben. A 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet módosításával érvénybe léptették a rehabilitációs szakmai kollégium által korábban már kialakított szigorú besorolási rendet, mely a humánerőforrás meglétéhez köti a kiemelt rehabilitációs szorzók finanszírozási szerződésben való érvényesíthetőségét. A krónikus osztályra felvett betegek ellátása során csak az első három hónapban volt érvényesíthető a korábbi bevételt biztosító 1,2-es szakmai szorzó. Az ápolás második 3 hónapjában a szorzó 1, a hetedik hónaptól 0,75, 1 évnél hosszabb ápolás esetén 0,5-ra csökkent. Az alábbi tábla az ápolás hosszának megfelelő bevételi képességet mutatja 1 krónikus ágy tekintetében az ápolási idő hosszától függően: szorzó napi bevétel hó 1, hó hó 0, év után 0,

9 I/B kötet 9. oldal Látható, hogy azon krónikus osztályok bevétele csökkent jelentősen, amelyeken jellemzően hosszú ideig ápolják a betegeket. Ezen összefoglaló után nézzük kórházunk teljesítmény mutatóinak változását! A táblázatok egy részébe azért kerültek bele a és finanszírozási év adatai, mert ennek az egész időszaknak a bázisa a 2003-as finanszírozási év teljesítménye. A járóbeteg ellátás teljesítményvolumen korlátait áttekintve láthatjuk, hogy folyamatosan emelkedett a finanszírozottan ellátható német pontszám éves mennyisége ben a TVK értéke a II. félév speciális EMAFT alapú finanszírozása miatt alacsonyabb. JÁRÓ TELJESÍTMÉNYVOLUMEN-KORLÁT Intézményi TVK pontszám Eltérés a 2003-as bázis évtől Eltérés országos átlagtól % 0% % -1% % 2% % -2% % -1% % 16% % 19% % 49% Járó intézményi TVK A 2010-es évre elért jelentős emelkedés azon kórházpolitika pozitív következménye, hogy kórházunk nem fogta vissza a járóbeteg ellátást a TVK adta keretekre hivatkozva. Ugyanis 2006-ban az augusztusi és a decemberi kasszamaradvány szétosztásnál már megjelent az az OEP gondolkodásmód, hogy a tényleges teljesítmény szolgáljon az elbírálás alapjául. Mind az EMAFT 2009 II. félévére való meghatározása, mind a 2010-es finanszírozási év volumenkorlátjának meghatározása egyértelműen hátrányosan érintette azokat a szolgáltatókat, amelyek nem tettek meg mindent a járóbetegek ellátására, járóbeteg óraszámaik kihasználására, és visszafogták teljesítményüket az alacsony TVK-ra hivatkozva.

10 I/B kötet 10. oldal Járó TVK eltérés a 2003-as bázis évtől % 139% 161% 150% 100% 105% 113% 119% 124% 100% 77% 50% 0% Láthatjuk, hogy a járóbeteg TVK növekedése nem csak az intézet szintjén jelentős, hanem országos összehasonlításban is évben az országos növekedési átlaghoz képest 49%-kal nagyobb a növekedési arány kórházunkban a járóbeteg ellátás volumenkorlátja tekintetében. Járó TVK eltérés az országos átlagtól % 50% 40% 49% 30% 20% 16% 19% 10% 0% -10% 0% -1% 2% -2% -1% Az aktív fekvőbeteg ellátás tekintetében sajnos nem ez a helyzet. FEKVŐ TELJESÍTMÉNYVOLUMEN-KORLÁT Intézményi TVK súlyszám Eltérés a 2003-as bázis évtől Eltérés országos átlagtól % 0% % -4% % -9% % -13% % -29% % -42% % -38% % -42%

11 I/B kötet 11. oldal Fekvő intézményi TVK A finanszírozás változását bemutató összefoglalóban leírtak miatt az aktív fekvőbeteg ellátásra kapott finanszírozott teljesítmény egyre kisebb kórházunkban ben látható egy kismértékű emelkedés. Az új egészségügyi kormányzat kísérletet tett a keretek új alapokon történő meghatározására, melyben az egyik szempont a évi ágyszám csökkentés aránya volt. Ez azonban a nagyon alacsony jelenlegi aktív ágyszám miatt csak ekkora emelkedést eredményezett. Fekvő TVK eltérés a 2003-as bázis évtől % 100% 87% 82% 80% 66% 54% 60% 39% 34% 36% 40% 20% 0% Ha országos összehasonlításban nézzük a változás mértékét, láthatjuk, hogy a évi drasztikus ágyszám csökkentés hatása folyamatosan sújtja kórházunkat.

12 I/B kötet 12. oldal Fekvő TVK eltérés az országos átlagtól % -5% -10% -15% -20% % -4% -9% -13% -25% -30% -35% -29% -40% -45% -38% -42% -42% Az Országos Egészségbiztosító Pénztár adta teljesítménykorlátok és lehetőségek után nézzük kórházunk tényleges teljesítményét a es időszakban! Elsőként a kórházunkban ellátott betegek számát mutatjuk be a fekvő és járóbeteg ellátásban. FEKVŐ- ÉS JÁRÓBETEG-ELLÁTÁS ESETSZÁMAI FEKVŐ ELLÁTÁS Ebből: Aktív ellátás Krónikus ellátás JÁRÓ ELLÁTÁS Ebből: Laboratóriumi vizsgálat Diagnosztika Egyéb A járóbeteg ellátás tekintetében látható, hogy a évi esetszám esés után folyamatosan nőtt az esetszám, de nem éri el a évben ellátottakét. Ennek oka részben a csökkenő lakosságszám, részben pedig a megszűnt fekvőbeteg osztályokhoz kapcsolódó, kényszerűségből máshová irányuló betegforgalom.

13 I/B kötet 13. oldal Járóbeteg-ellátás esetszámai Egyéb Diagnosztika Laboratóriumi vizsgálat Az alábbi ábrán látható, hogy a járóbeteg ellátás legnagyobb része a klasszikus szakrendelésekhez kapcsolódik, de igen magas a diagnosztikai és a laboratóriumi vizsgálatok aránya is. Járóbeteg-ellátás esetszámai Laboratóriumi vizsgálat Egyéb Diagnosztika Az alábbi táblázat a laboratóriumi és diagnosztikai vizsgálatok további bontását mutatja. DIAGNOSZTIKA ESETSZÁMOK Röntgendiagnosztika Mammográfia CT Ultrahang Labordiagnosztika Patológia Transzfúziológia Összesen

14 I/B kötet 14. oldal Látható, hogy a laboratóriumi vizsgálatok után a hagyományos röntgen diagnosztika és az ultrahangellátás teszi ki a vizsgálatok jelentős részét, de nagyon jelentős a pathológiai szövettani és cytológiai vizsgálatok szerepe is. Diagnosztikai vizsgálatok esetszámai Transzfúziológia Patológia Labordiagnosztika Ultrahang CT Mammográfia Röntgendiagnosztika A tényleges évi esetszámok és a megoszlási arányok láthatóak az alábbi két diagramon: Járóbeteg-ellátás esetszámai Laboratóriumi vizsgálat Diagnosztika Egyéb

15 I/B kötet 15. oldal Diagnosztikai vizsgálatok esetszámai Röntgendiagnosztika Mammográfia CT Ultrahang Labordiagnosztika Patológia Transzfúziológia A fekvőbeteg osztályokon ellátott esetek számát vizsgálva látszik, hogy egy évi jelentős esetszám csökkenés után közel állandó az ellátott esetszám. FEKVŐBETEG -ELLÁTÁS ESETSZÁMAI FEKVŐ ELLÁTÁS Ebből: Aktív ellátás Krónikus ellátás Az aktív osztályokon ellátott betegek számában évben van egy nagy visszaesés, ami a 63%-os aktív ágyszám csökkentés következménye, majd kis mértékben tovább csökken az ellátott esetszám.

16 I/B kötet 16. oldal Fekvőbeteg-ellátás esetszámai Krónikus ellátás Aktív ellátás A krónikus ágyakon, az ágyak számának növekedésével együtt 2007-ben jelentkezett egy nagyarányú növekedés, majd 2008-tól az ellátottak száma közel azonos. A két ellátási forma összehasonlítása nem pontos pusztán az esetszámok alapján. A krónikus ellátásra (Krónikus osztály, rehabilitációs osztályok, Ápolási osztály) jellemző a jóval hosszabb ellátási idő. ÁPOLÁSI NAPOK SZÁMA Aktív ápolási nap Krónikus ápolási nap Látható, hogy az aktív ágyak számának lecsökkenése után az aktív ápolási napok folyamatos csökkenése mellett a krónikus ágyakon megnőtt az ellátott napok száma.

17 I/B kötet 17. oldal Ápolási napok Aktív ápolási nap Krónikus ápolási nap % 20% 40% 60% 80% 100% 2010-ben az összes ellátott eset 72%-a (9 380 fő, beteg) aktív osztályon feküdt. Ugyanakkor az összes finanszírozott ápolási nap 60%-a a krónikus fekvőbeteg ellátásban valósult meg. Aktív és krónikus fekvőbeteg-ellátás esetszámainak megoszlása % 72% Aktív ellátás Krónikus ellátás

18 I/B kötet 18. oldal Ápolási napok megoszlása 2010-ben 40% 60% Aktív ápolási nap Krónikus ápolási nap Az egyes fekvőbeteg osztályok esetszámát az alábbi táblázat tartalmazza a vizsgált időszakban: FEKVŐBETEG-ELLÁTÁS ESETSZÁMAI KÖZÖTT AKTÍV ÁPOLÁSOK Csecsemő és Gyermekgyógyászat Fül-Orr-Gégészet Szemészet Bőrgyógyászat Onkológia Reumatológia Intenzív Betegellátás Patológia Szentes Patológia Egynapos Sebészet Egynapos Szülészet-Nőgyógyászat Egynapos Fül-Orr-Gégészet Egynapos Szemészet Egynapos Urológia Belgyógyászat-Ideggyógyászat Sebészet-Szülészet-Nőgyógyászat KRÓNIKUS ÁPOLÁSOK Ápolási Osztály Krónikus Belgyógyászat Belgyógyászati Rehabilitáció Mozgásszervi Rehabilitáció

19 I/B kötet 19. oldal A 2010-ben ellátott esetszámok osztályok közötti megoszlását az alábbi két grafikon mutatja be aktív és krónikus osztályos bontásban: 2000 Aktív fekvő osztályokon ellátott esetszámok Sebészet-Szülészet- Nőgyógyászat Belgyógyászat- Ideggyógyászat Egynapos Urológia Egynapos Szemészet Egynapos Fül-Orr- Gégészet Egynapos Szülészet- Nőgyógyászat Egynapos Sebészet Patológia Patológia Szentes Intenzív Betegellátás Reumatológia Onkológia Csecsemő és Gyermekgyógyászat Krónikus fekvőbeteg osztályokon ellátott esetszámok Ápolási Osztály Krónikus Belgyógyászat Belgyógyászati Rehabilitáció Mozgásszervi Rehabilitáció

20 I/B kötet 20. oldal Aktív fekvőbeteg ellátásban a bevétel alapja a súlyszám. Látható, hogy a évi ágyszám csökkentés és a bevezető részben leírt finanszírozási változások következményeként a teljesítet súlyszám összeg csökkent. Súlyszámok között Az aktív fekvőbeteg osztályok súlyszám teljesítményét az alábbi tábla tartalmazza. FEKVŐBETEG-ELLÁTÁS SÚLYSZÁMAI KÖZÖTT AKTÍV ÁPOLÁSOK Csecsemő és Gyermekgyógyászat Fül-Orr-Gégészet Szemészet Bőrgyógyászat Onkológia Reumatológia Intenzív Betegellátás Patológia Szentes Patológia Egynapos Sebészet Egynapos Szülészet-Nőgyógyászat Egynapos Fül-Orr-Gégészet Egynapos Szemészet Egynapos Urológia Belgyógyászat-Ideggyógyászat Sebészet-Szülészet-Nőgyógyászat Összesen

21 I/B kötet 21. oldal A évben sajnálatos módon megszűnt kórházunkban a Fül-orr-gégészet, Szemészet és Bőrgyógyászat osztály. Az OEP a fekvőbeteg osztályokon elhaltak boncolását súlyszámban finanszírozza, így ez a teljesítmény ebben a csoportban jelenik meg. A táblázat tartalmának grafikus megjelenítése látható az alábbi ábrán: Súlyszámok alakulása között Sebészet-Szülészet-Nőgy ógyászat Belgy ógy ászat-ideggy ógyászat Egynapos Urológia Egynapos Szemészet Egynapos Fül-Orr-Gégészet Egynapos Szülészet-Nőgyógyászat Egynapos Sebészet Patológia Patológia Szentes Intenzív Betegellátás Reumatológia Onkológia Bőrgyógyászat Szemészet Fül-Orr-Gégészet Csecsemő és Gyermekgyógyászat A évben visszaigazolt súlyszám osztályok közötti megoszlását az alábbi grafikon mutatja:

22 I/B kötet 22. oldal Súlyszámok alakulása 2010-ben Egynapos Sebészet Patológia Patológia Szentes Intenzív Betegellátás Reumatológia Onkológia Csecsemő és Gyermekgyógyászat Sebészet-Szülészet-Nőgyógyászat Belgyógyászat-Ideggyógyászat Egynapos Urológia Egynapos Szemészet Egynapos Fül-Orr-Gégészet Egynapos Szülészet-Nőgyógyászat 2. A teljesítmény alakulása monetáris vonatkozásban Egy egészségügyi szolgáltató OEP által folyósított bevételét nemcsak az adott ellátási formára jellemző teljesítményegység (súlyszám, német pont, ápolási nap) mennyisége, hanem az ehhez jogszabályban kihirdetett aktuális forintérték is meghatározza. A járóbeteg és fekvőbeteg alapdíjak időbeni változását az alábbi tábla tartalmazza: JÁRÓ ÉS AKTÍV FEKVŐ ALAPDÍJAK Változás időpontja Ft/pont Ft/súlyszám február 1, április 1, április 1, november 1, november 1, A krónikus ágyak szakmai szorzóinak és a hozzájuk tartozó Ft/ápolási nap díjainak változását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

23 I/B kötet 23. oldal KRÓNIKUS FEKVŐ ALAPDÍJAK Ft/krónikus nap Változás időpontja Minden szorzóra 1x 1,2x 1,4x 1,5x 1,7x 3,3x 3,6x február július április május december január Megnéztük, hogy hogyan viszonyul egymáshoz az érvényben lévő alapdíj és az adott hónapban intézetre jellemző Ft/német pont érték. Az intézeti érték kiszámítása: (TVK*érvényes alapdíj) / (TVK+TVK-n fölüli teljesítmény pontban). Ebből következően, ha egy intézet a TVK-val megegyező mennyiséget vagy az alatt teljesít, akkor az intézeti Ft/pont értéke megegyezik az országos alapdíjjal. Ha az intézet OEP által visszaigazolt (elismert) teljesítménye magasabb a volumenkorlátnál, úgy az intézetre abban a hónapban jellemző Ft/német pont érték kisebb mint az országos alapdíj. Az országos és az intézeti alapdíj alakulását, illetve ennek grafikus ábrázolását az alábbiakban láthatjuk: FORINT/JÁRÓ PONT Év Típus JAN FEBR MÁRC ÁPR MÁJ JÚN JÚL AUG SZEPT OKT NOV DEC Országos 1,34 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 Intézményi 1,10 1,08 1,07 1,11 0,99 1,06 0,95 0,98 0,80 0,89 0,93 1,05 Országos 1,36 1,36 1,36 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 Intézményi 0,94 1,21 1,34 1,45 1,44 1,45 1,44 1,44 1,45 0,98 1,03 1,13 Országos 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 Intézményi 1,00 1,01 1,14 1,03 1,08 1,00 1,05 1,46 1,46 0,77 0,84 0,83 Országos 1,46 1,46 1,46 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,46 1,46 Intézményi 0,80 0,80 0,87 1,12 1,10 1,06 1,11 1,01 1,07 1,20 1,17 1,21 Országos 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,50 1,50 Intézményi 1,09 1,20 1,17 1,29 1,33 1,24 1,46 1,31 1,32 1,38 1,32 1,50 Láthatjuk, hogy kórházunk járóbeteg teljesítménye a vizsgált időszakban csak néhány hónapban nem haladta meg a rendelkezésre álló TVK-t.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi tevékenységéről...

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

Vezetői összefoglaló

Vezetői összefoglaló Vezetői összefoglaló Árinformáció az egészségügyi intézményekben 2012. I. negyedév OSAP 1477 (288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet) Az árinformációs rendszer az egészségügyi intézményeknél figyeli az árak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi költségvetésének elfogadása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

Vezetői összefoglaló

Vezetői összefoglaló Vezetői összefoglaló Árinformáció az egészségügyi intézményekben 2011. IV. negyedév OSAP 1477 (288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet) Az árinformációs rendszer az egészségügyi intézményeknél figyeli az árak

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 14/19-4/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L

EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L 2010. JANUÁR 01. 2010. DECE M B E R 31. ID ŐS ZAKRÓL BUDAÖ R S, 2011-04-11. ELŐZMÉNYEK

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Vezetői összefoglaló

Vezetői összefoglaló Vezetői összefoglaló Árinformáció az egészségügyi intézményekben 2009. III. negyedév OSAP 1477/07 (229/2006 (XI.20.) Korm. rendelet) Az árinformációs rendszer az egészségügyi intézményeknél figyeli az

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet 2009 évi gazdasági adatai

Országos Idegtudományi Intézet 2009 évi gazdasági adatai Országos Idegtudományi Intézet 2009 évi gazdasági adatai Átlaglétszámok alakulása munkaköri csoportonként: Állománycsoport engedélyeze tt átlagos munkajogi % 2009. évi létszámadatok átlagos statisztikai

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyé

Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyé Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

Szent Márton Járóbeteg Központ Pannonhalma önkormányzati tájékoztató /készítette Török Péter ügyvezető/

Szent Márton Járóbeteg Központ Pannonhalma önkormányzati tájékoztató /készítette Török Péter ügyvezető/ Szent Márton Járóbeteg Központ Pannonhalma 2011-2016. önkormányzati tájékoztató /készítette Török Péter ügyvezető/ Pályázati alapvető információk TIOP-2.1.2/07/1. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése P I/B kötet 1. oldal UIktatószám:U 22-133-15 / 2011. UCímzett:U Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése UTárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról 54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 566708 1247 13 1000 841106 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2300 Ráckeve

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának előterjesztése

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2005 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/05 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó *

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * Iktatószám: 22-7247-1/2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Az anyagot készítette: Közgazdasági

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

a vizitdíj és a napidíj elsô éve

a vizitdíj és a napidíj elsô éve a vizitdíj és a napidíj elsô éve A vizitdíj és a napidíj bevezetésének fô indoka az volt, hogy a legális önrészfizetés segít visszaszorítani a hálapénzt, jelentôs bevételhez juttatja a háziorvosokat, és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Rohod

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat?

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? főigazgató főorvos Sok fecske Heti Válasz konferencia 2014. június 19. Kapacitás A kórház jelenlegi ágyszáma: 1 483 Az aktív ágyak száma: 1081

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 8 0 9 7 6 0 1 2 5 1 1 3 1 3 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Vezetıi összefoglaló

Vezetıi összefoglaló Vezetıi összefoglaló Árinformáció az egészségügyi intézményekben 2010. II. OSAP 1477/07 (229/2006 (XI.20.) Korm. rendelet) Az árinformációs rendszer az egészségügyi intézményeknél figyeli az árak változását

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2015. ÁPRILIS 21-EI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 875-2/2015/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803

Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803 aktív Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803 Városi Önkormányzat Kórház-Rendelőintézete, Baja 368 226 01 Belgyógyászat és társszakmák 90 0 02 Sebészet és társszakmák 30 0 03 Traumatológia 40 0

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 006. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 991 3

Részletesebben

rszággyiks Hivatala Irományszám : Érkezett : 2006 DEC 0 4.

rszággyiks Hivatala Irományszám : Érkezett : 2006 DEC 0 4. Irományszám : rszággyiks Hivatala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Érkezett : 26 DEC 4. Kapcsolódó módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helyben A Házszabály

Részletesebben

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Humánszolgáltató Központ. Bevételek Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a Rovatrend Kormányzati 2014. év 2014. várható Módosított ei. teljesítés 2015. eredeti előirányzat Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Kis város, kis rendelőintézet

Kis város, kis rendelőintézet Kis város, kis rendelőintézet Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Abony Dr. Pusztai Dezső intézményvezető 2011. október 5. dr. Kostyán Andor Rendelőintézet - Abony 1 Kis város, kis rendelőintézet Abony Egészségügyi

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 426255 1051 10 0802 746957 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: VESZPRÉM MEGYEI

Részletesebben

2014. OKTÓBER 9. Debrecen XXI. Magyarországi Egészségügyi Napok. Előadó: Fodor Péter Pál Egészségügyi menedzser

2014. OKTÓBER 9. Debrecen XXI. Magyarországi Egészségügyi Napok. Előadó: Fodor Péter Pál Egészségügyi menedzser 2014. OKTÓBER 9. Debrecen XXI. Magyarországi Egészségügyi Napok Előadó: Fodor Péter Pál Egészségügyi menedzser Merre tovább? Hogyan tovább? SOK értelmes munkát kellene elvégeznie NÉHÁNY tanult embernek!

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2014. április 25-i nyilvános

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 6 8 0 3 6 3 1 2 4 9 0 1 9 2 0 0 8 8 1 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési szerv

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés. A Közös Fenntartású Oktatási Intézmények 2008. évi gazdálkodásáról

Előterjesztés. A Közös Fenntartású Oktatási Intézmények 2008. évi gazdálkodásáról Előterjesztés A Közös Fenntartású Oktatási Intézmények 2008. évi gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Nagykovácsi, 2011. június hó 23 nap. Előterjesztő:Bencsik Mónika Polgármester. Előadók: Tóthné Pataki Csilla aljegyző Melléklet: Rendelet tervezet + módosított táblái

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2011 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 16-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

LXXII. Egészségbiztosítási Alap LXXII. Egészségbiztosítási Alap I. Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 330079 1051 10 08/02 747558 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7833 Görcsöny

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/86-2/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 324 Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b. 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 84 132 000 80 793 000 6 229 255 80 071 498 99,11% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4.

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2. Alapilletmények 3. Illetmény 2010. dec. 31. létszám (44 fő) 5 157 4. 5. Szakdolgozók besor. iletménye (31 fő, 11 hó) Ebből soros

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Észak-Magyarország 5 481 3 404. 04 Borsod-Abaúj-Zemplén 3 259 1 969

Észak-Magyarország 5 481 3 404. 04 Borsod-Abaúj-Zemplén 3 259 1 969 aktív Észak-Magyarország 5 481 3 404 04 Borsod-Abaúj-Zemplén 3 259 1 969 Koch Róbert Kórház, Edelény 140 94 15 Intenzív ellátás 5 0 19 Tüdőgyógyászat 135 0 40 Krónikus ellátás 0 44 41 Rehabilitáció 0 50

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2013 Gyógyszerészeti és Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság AZ EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 345747 1051 10 08/02 748083 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5600 Békéscsaba

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2014. évi költségvetését

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 346481 1251 04 0400 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5900 Orosháza

Részletesebben

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére 12. Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben