Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet"

Átírás

1 I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet évi tevékenységéről... 2 Tájékoztató a CT berendezés és a jótállási időszakot követő karbantartási szolgáltatás beszerzése tárgyában lefolytatott közbeszerzésről Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet kapacitás-átcsoportosításához való hozzájárulás 123 A DAOP 4.1.2/B-11 kódszámú Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" címú pályázatra tekintettel az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet kapacitás-átcsoportosításához való hozzájárulás Tájékoztatás a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat. Erzsébet Kórház- Rendelőintézet, az Egészséges Vásárhely Program és a Magyar Rákellenes Liga együttműködésében, a Bristol-Myers Squibb Alapítványhoz benyújtott Komplex vastagbél és emlőrák gondozás Hódmezővásárhelyen című pályázatról Iskolahigiénés kérdések áttekintése a Hódmezővásárhelyen működő Iskolavédőnői Szolgálat 2010/2011. évi beszámolója és az Egészséges Vásárhely Program Irodájának helyzetértékelése alapján

2 I/B kötet 2. oldal Iktatószám:./2011. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet évi tevékenységéről Az anyagot készítette: Dr. Kallai Árpád főigazgató Az anyagot látta: Előadók:..... Irodavezetők Aljegyzők Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

3 I/B kötet 3. oldal Ikt.sz.:./2011. Tárgy: Beszámoló az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet évi tevékenységéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Dr. Kallai Árpád, az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet főigazgatója elkészítette a Kórház évi tevékenységét bemutató beszámolóját. A beszámoló részletesen bemutatja a közötti időszak működését. Jelen beszámoló azt hivatott bemutatni, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Kórháza milyen erőfeszítések árán volt képes talpon maradni, és változatlan színvonal mellett biztosítani az ellátásra szoruló lakosság egészségügyi ellátását. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Hódmezővásárhely, augusztus 26. Tisztelettel: Lázár János polgármester

4 I/B kötet 4. oldal Ikt.sz.:./2011. Tárgy: Beszámoló az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet évi tevékenységéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, mint Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott közintézmény működésének bemutatását tartalmazza a beterjesztett beszámoló. Részletesen ismertetjük a Kórház évi teljesítményadatait, az intézet pénzügyi és gyógyszergazdálkodását, a humánerőforrás- és bérgazdálkodást, a tudományos tevékenységet, értékeljük a minőségfejlesztési munkánkat, összefoglalót készítettünk az EVP tevékenységéről. Információt nyújtunk a peres ügyek alakulásáról, a kommunikációs feladatainkról és az 1. számú mellékletben összefoglalót készítettünk a kórház évi médiamegjelenéseiről. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a kapcsolódó prezentációt megtekinteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! Hódmezővásárhely, augusztus 26. Tisztelettel: Dr. Kallai Árpád főigazgató

5 I/B kötet 5. oldal I. Vezetői összefoglaló Az Erzsébet Kórház Rendelőintézet Hódmezővásárhely legfontosabb egészségügyi, illetve közszolgálati feladatokat ellátó intézménye; a kórház működése immár nemcsak a város történelmével, illetve az itt élők mindennapjaival forrt össze, de kulcsszerepet játszik a térségi lakosok ellátásában is intézményünk tisztában van a helyi foglalkoztatásban, valamint népegészségügyben betöltött kiemelt szerepével. A kórház az egészségügyi kormányzat által előidézett közötti viharos időszakban is megőrizte működőképességét, és 2010 végére nemcsak sikerült stabilizálni az intézmény működését, de elkészült a kórház hosszú távú, a vásárhelyi egészségügy perspektíváját felvázoló fejlesztési koncepciója is. Az Erzsébet Kórház Rendelőintézet 2010-es teljesítményét a betegellátás vonatkozásában még mindig befolyásolták a közötti egészségügyi kormányzat finanszírozást érintő intézkedései: ha országos összehasonlításban nézzük a változás mértékét, láthatjuk, hogy a évi drasztikus ágyszám csökkentés hatása folyamatosan sújtja kórházunkat. o 2010-ben kórházunk fekvőbeteg ellátásban 9 380, míg járóbeteg ellátásban esetszámú ellátást nyújtott a számok a évi esetszám esés után folyamatos emelkedést mutatnak, de még mindig nem érik el a 2006-ban ellátottakét. Az Erzsébet Kórház Rendelőintézet éves bevételének legnagyobb részét a kórházban végzett gyógyító megelőző tevékenység OEP által finanszírozott díja teszi ki: ben a kórház pénzforgalmi bevétele meghaladta a 3,7 milliárd forintot, szemben az előző évi közel 2,7 milliárd forintos bevétellel a jelentős emelkedés meghatározó részét a évi ágyszám csökkentés miatt indított peres eljárás peren kívüli megegyezéséből befolyt 800 millió forintos kártalanítási összeg teszi ki, de jelentős az OEP bevétel növekedés is. A 2010-es összes OEP bevétel 55%-a a fekvőbeteg ellátás után folyt be. Az intézmény működési kiadásainak jelentős százalékát a gyógyszer vegyszer beszerzés, valamint az orvosszakmai fogyóanyagok, gyógyászati segédanyagok beszerzésének költsége jelenti. A kórház bérköltség és járulékkiadásai 2010-ben a működési kiadások 42%-át (2006-ben ez az arány 61%-os volt), a dologi kiadások pedig 57%-át tették ki. A kórház összkiadásai 2010-ben meghaladták a 3,8 milliárd forintot. A gyógyszer költségvetési előirányzat kórházunkban az elmúlt öt év adatainak ismeretében az összköltségvetés mintegy 5-6%-ában realizálódott. A kórházban a humánerőforrás létszáma az elmúlt hat évben 41,5%-kal, 745-ről 436- ra csökkent. A struktúraátalakítás és a kényszerű létszámcsökkentés az intézmény teljes személyi állományát arányosan sújtotta, bár a legdrasztikusabb visszaesés a fizikai dolgozók körében figyelhető meg. Ez a leépítéseken túl, az egyes ellátó egységek kiszervezésének a következménye. Problémát jelent az ápolók pótlása, de már rövidtávon gondot jelenthet a sürgősségi osztály szakdolgozói létszámának biztosítása.

6 I/B kötet 6. oldal o A magyar egészségügyi ellátórendszer évek óta jelentős emberi erőforráshiánnyal küzd. Az öregedő társadalomban az egészségügyi dolgozók is öregszenek; az orvosok esetében az összlétszám több mint fele, 50,5%-a 50 év feletti. Ebben a munkakörben az utánpótlást nagyon megnehezíti a kifelé irányuló migráció. Az Erzsébet Kórház Rendelőintézet elvégezte az intézmény minőségértékelését is: o A járóbeteg ellátást igénybevevők olyannyira elégedettek voltak a kórház szolgáltatásaival, hogy 80%-uk akkor is az Erzsébet Kórház Rendelőintézet szolgáltatásait választaná, ha más választási lehetősége is lenne. o A fekvőbeteg ellátás értékelésekor a válaszadók 86%-a úgy nyilatkozott, hogy biztosított volt a gyógyuláshoz szükséges nyugalom és 92%-uk újabb kórházi kezelés esetén is intézetünket választaná. o Az egynapos sebészet tekintetében az osztály működését 100%-osan jól szervezettnek tartják a betegek, s a válaszadók mindegyike intézetünket választaná a jövőben esetlegesen felmerülő újabb beavatkozás szükségessége esetén. o A Központi Laboratórium értékelésekor a válaszadók 92%-ának nem volt kellemetlensége a mintavétel (vérvétel, vizelet stb.) során, 94%-uk újabb vizsgálat esetén is a laboratóriumot választaná. Az Erzsébet Kórház Rendelőintézet felelősségbiztosítója a vizsgált időszakban az előterjesztett kártérítési igények mintegy 10,17%-át volt csak kénytelen megfizetni, és ezen összeg után a kórház csupán az őt terhelő önrészt, amely jelenleg 10%. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010 októberében fogadta el a kórház hosszú távú fejlesztési koncepcióját, amely meghatározza a vásárhelyi egészségügy következő évtizedeit. A dokumentumot külső szakértők és a kórház dolgozóinak bevonásával, valamint az önkormányzat együttműködésével készítette el az intézmény. Az Egészséges Vásárhely Program 2010-ben azt tekintette alapfeladatának, hogy a meglévő programelemeket fenntartva, illetve továbbfejlesztve biztosítsa elfogadottságát a városi lakosság körében, emellett szakmai rendezvényekkel és továbbképzésekkel javítsa országos egészségszakmai pozícióját. Kórházunk az ember és betegközpontú ellátásszervezésen túlmenően kiemelt figyelmet fordít a lakossági kapcsolattartásra, valamint a kórház működésével kapcsolatos kommunikációs feladatok ellátására.

7 I/B kötet 7. oldal II. A betegellátás teljesítményadatainak értékelése 1. A teljesítmény alakulása a teljesítményegységek vonatkozásában Ahhoz, hogy a vizsgált es időszak finanszírozásának változását jól érthető módon be tudjuk mutatni, vissza kell kicsit nyúlnunk az időben január 1-től a teljesítményeket visszafogó és ennek következtében az egészségügyi szolgáltatók bevételét csökkentő jogszabályok kerültek folyamatosan bevezetésre a magyar egészségügyre jellemző teljesítményelvű finanszírozásban január 1-től bevezették a teljesítményvolumen korlátos finanszírozást. Ennek értelmében az OEP minden intézetre meghatározott egy súlyszám keretet a fekvőbeteg ellátásban, a járóbeteg szakellátásban pedig egy német pont keretet. Bázisul a 2003-as év teljesítményét tették meg. Ezt a teljesítmény tömeget kívánták finanszírozni az éppen érvényben lévő alapdíjjal (Ft/súlyszám és Ft/német pont). A tárgyhónapra elszámolható teljesítmény mennyisége felett jelentett további teljesítményt 60, 30 és 10%-os degressziós összeggel finanszírozták, de minden jelentett teljesítmény után realizált az intézet valamekkora bevételt. A 2004 áprilisától életbe lépett 98%-os teljesítménykorlát miatt azonban végül a 2003-as bázis év teljesítményének 98%-a lett a teljes összegű finanszírozás volumenkorlátja 2004-ben. Ez a szabályozás, illetve a járóbeteg és fekvőbeteg szakellátásában foganatosított elszámolhatósági és besorolási szabályváltozások nem tudták megállítani a teljesítmény növekedést és a kasszakiáramlást országos szinten, ezért a július 1-én eltörölték a degresszív finanszírozást. Ennek értelmében a volumenkorlátban meghatározott teljesítménykereten fölül megvalósuló teljesítményeket egyáltalán nem finanszírozta a biztosító, az ezen teljesítményekre realizálható bevétel 0 Ft év második felében tovább rontotta a képet, hogy július 1-i hatályba lépéssel megjelent a 9/1993. NM rendelet módosítása is, amely a és évi kódkarbantartások hatását volt hívatott érvényesíteni oly módon, hogy egy, az intézetek számára nem nyilvánossá tett algoritmus szerint a HBCs-kben és hozzárendelt súlyszámaikban beállott változások miatt az intézet által elérhető súlyszám korlátot lecsökkentették. A finanszírozott keret csökkentésével párhuzamosan nem emelték az alapdíjat, azaz az egy súlyszámra fizetett Ft értéket, így az elérhető bevétel egyértelműen csökkent. A járóbeteg ellátásban elérhető bevételeket is lecsökkentették, mivel bevezették az ún. 5 perces szabályt. Ennek értelmében egy szakrendelésen az OEP szerződésben szereplő havi óraszám*12 beteget lehet ellátni, illetve maximum ennyi beteg ellátását finanszírozta a biztosító. Az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére, az egészségügyi intézmények működését segítő támogatásokhoz szükséges előirányzat átcsoportosításról szóló 2164/2006. (IX. 20.) Korm. határozat alapján kiírt pályázat alapján lehetőség nyílt a fekvőbeteg ágyszámok szolgáltató által kezdeményezett módosítására. Mind a kihasználatlan ágyak leadására, mind az aktív ágyak krónikus rehabilitációs ággyá való konvertálására mód nyílt kompenzációs díj elnyerése mellett. Ennek keretében kórházunk 29 aktív ágy krónikus ággyá történő konvertálásával pályázott; a pályázat pozitív elbírálásban részesült. A pályázat eredményének kihirdetése előtt napvilágot látott az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. tv. Ennek folyományaként az / MIN. számú határozat április 1. hatállyal az Erzsébet Kórház Rendelőintézet összes finanszírozott betegágyának számát 430-ról 344-re, aktív ágyainak számát 315 ágyról 116

8 I/B kötet 8. oldal ágyra csökkentette. Mindez az aktív ágyak számát illetően a Dél-alföldi Régióban és országosan is egyedülálló módon 63%-os aktív ágyszám csökkenést jelentett. Elmondható, hogy a Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház Rendelőintézet a évi struktúraváltás által leginkább érintett szolgáltatók közé tartozott. A drasztikus ágyszám csökkentés után továbbra is többször hajtottak végre a bevételi lehetőségeket csökkentő változtatásokat mind a fekvőbeteg, mind a járóbeteg ellátásban. Ezt részben visszanormálással, részben a Szabálykönyvekben megjelenített elszámolhatósági szabályok bővítésével érte el a pénztár. Ezek a technikák nem jelentettek elégséges megtakarítást az OEP kasszákban, melyek volumenét csökkentették is a világgazdasági válságra hivatkozva. A fenntarthatóság (mármint az OEP kasszáké) érdekében április 1-től bevezetésre került az EMAFT-os (előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény) finanszírozási technika. Ennek keretében az aktív fekvő és a járóbeteg ellátásban is a korábban már a laboratóriumok elszámolásában használt módon számolták el a teljesítményeket. Ezen új forráskivonási technika során a teljesítmény előre kiközölt részét egy előre meghatározott alapdíjjal (150 eft/súlyszám, 1,6 Ft/pont), míg az e fölötti részt a kasszában aktuálisan lévő pénz által engedett lebegő díjjal fizették ki. Az EMAFT volumenszámításánál használt bázis a szolgáltatók által évben jelentett és elszámoltnak minősített teljesítmény lett. Ezzel a finanszírozási technikával szinte minden egészségügyi szolgáltató bevétele csökkent. A kis EMAFT-ú intézetek jellemzően a kisméretű, nem súlyponti kórházak jártak a legrosszabbul. A szolgáltatók fokozódó ellenállása és nyomásgyakorlása után 2009 novemberétől visszaállították a teljesítményvolumen korlátos finanszírozást. A TVK meghatározását összekötötték egy HBCS revízióval és visszanormálással, melynek következtében az intézetek TVK-ja jellemzően csökkent a évhez viszonyítva. Tovább árnyalja a képet, hogy az alapdíjakat lecsökkentették Ft/súlyszámra a fekvőbeteg ellátásban és 1,46 Ft/pont értékre a járóbeteg ellátásban. Ennek következtében a 2010-es finanszírozási évben az intézetek OEP bevétele nagy valószínűséggel alatta maradt a évinek. A krónikus fekvőbeteg ellátás bevételtermelő képessége is csökkent a évben. A 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet módosításával érvénybe léptették a rehabilitációs szakmai kollégium által korábban már kialakított szigorú besorolási rendet, mely a humánerőforrás meglétéhez köti a kiemelt rehabilitációs szorzók finanszírozási szerződésben való érvényesíthetőségét. A krónikus osztályra felvett betegek ellátása során csak az első három hónapban volt érvényesíthető a korábbi bevételt biztosító 1,2-es szakmai szorzó. Az ápolás második 3 hónapjában a szorzó 1, a hetedik hónaptól 0,75, 1 évnél hosszabb ápolás esetén 0,5-ra csökkent. Az alábbi tábla az ápolás hosszának megfelelő bevételi képességet mutatja 1 krónikus ágy tekintetében az ápolási idő hosszától függően: szorzó napi bevétel hó 1, hó hó 0, év után 0,

9 I/B kötet 9. oldal Látható, hogy azon krónikus osztályok bevétele csökkent jelentősen, amelyeken jellemzően hosszú ideig ápolják a betegeket. Ezen összefoglaló után nézzük kórházunk teljesítmény mutatóinak változását! A táblázatok egy részébe azért kerültek bele a és finanszírozási év adatai, mert ennek az egész időszaknak a bázisa a 2003-as finanszírozási év teljesítménye. A járóbeteg ellátás teljesítményvolumen korlátait áttekintve láthatjuk, hogy folyamatosan emelkedett a finanszírozottan ellátható német pontszám éves mennyisége ben a TVK értéke a II. félév speciális EMAFT alapú finanszírozása miatt alacsonyabb. JÁRÓ TELJESÍTMÉNYVOLUMEN-KORLÁT Intézményi TVK pontszám Eltérés a 2003-as bázis évtől Eltérés országos átlagtól % 0% % -1% % 2% % -2% % -1% % 16% % 19% % 49% Járó intézményi TVK A 2010-es évre elért jelentős emelkedés azon kórházpolitika pozitív következménye, hogy kórházunk nem fogta vissza a járóbeteg ellátást a TVK adta keretekre hivatkozva. Ugyanis 2006-ban az augusztusi és a decemberi kasszamaradvány szétosztásnál már megjelent az az OEP gondolkodásmód, hogy a tényleges teljesítmény szolgáljon az elbírálás alapjául. Mind az EMAFT 2009 II. félévére való meghatározása, mind a 2010-es finanszírozási év volumenkorlátjának meghatározása egyértelműen hátrányosan érintette azokat a szolgáltatókat, amelyek nem tettek meg mindent a járóbetegek ellátására, járóbeteg óraszámaik kihasználására, és visszafogták teljesítményüket az alacsony TVK-ra hivatkozva.

10 I/B kötet 10. oldal Járó TVK eltérés a 2003-as bázis évtől % 139% 161% 150% 100% 105% 113% 119% 124% 100% 77% 50% 0% Láthatjuk, hogy a járóbeteg TVK növekedése nem csak az intézet szintjén jelentős, hanem országos összehasonlításban is évben az országos növekedési átlaghoz képest 49%-kal nagyobb a növekedési arány kórházunkban a járóbeteg ellátás volumenkorlátja tekintetében. Járó TVK eltérés az országos átlagtól % 50% 40% 49% 30% 20% 16% 19% 10% 0% -10% 0% -1% 2% -2% -1% Az aktív fekvőbeteg ellátás tekintetében sajnos nem ez a helyzet. FEKVŐ TELJESÍTMÉNYVOLUMEN-KORLÁT Intézményi TVK súlyszám Eltérés a 2003-as bázis évtől Eltérés országos átlagtól % 0% % -4% % -9% % -13% % -29% % -42% % -38% % -42%

11 I/B kötet 11. oldal Fekvő intézményi TVK A finanszírozás változását bemutató összefoglalóban leírtak miatt az aktív fekvőbeteg ellátásra kapott finanszírozott teljesítmény egyre kisebb kórházunkban ben látható egy kismértékű emelkedés. Az új egészségügyi kormányzat kísérletet tett a keretek új alapokon történő meghatározására, melyben az egyik szempont a évi ágyszám csökkentés aránya volt. Ez azonban a nagyon alacsony jelenlegi aktív ágyszám miatt csak ekkora emelkedést eredményezett. Fekvő TVK eltérés a 2003-as bázis évtől % 100% 87% 82% 80% 66% 54% 60% 39% 34% 36% 40% 20% 0% Ha országos összehasonlításban nézzük a változás mértékét, láthatjuk, hogy a évi drasztikus ágyszám csökkentés hatása folyamatosan sújtja kórházunkat.

12 I/B kötet 12. oldal Fekvő TVK eltérés az országos átlagtól % -5% -10% -15% -20% % -4% -9% -13% -25% -30% -35% -29% -40% -45% -38% -42% -42% Az Országos Egészségbiztosító Pénztár adta teljesítménykorlátok és lehetőségek után nézzük kórházunk tényleges teljesítményét a es időszakban! Elsőként a kórházunkban ellátott betegek számát mutatjuk be a fekvő és járóbeteg ellátásban. FEKVŐ- ÉS JÁRÓBETEG-ELLÁTÁS ESETSZÁMAI FEKVŐ ELLÁTÁS Ebből: Aktív ellátás Krónikus ellátás JÁRÓ ELLÁTÁS Ebből: Laboratóriumi vizsgálat Diagnosztika Egyéb A járóbeteg ellátás tekintetében látható, hogy a évi esetszám esés után folyamatosan nőtt az esetszám, de nem éri el a évben ellátottakét. Ennek oka részben a csökkenő lakosságszám, részben pedig a megszűnt fekvőbeteg osztályokhoz kapcsolódó, kényszerűségből máshová irányuló betegforgalom.

13 I/B kötet 13. oldal Járóbeteg-ellátás esetszámai Egyéb Diagnosztika Laboratóriumi vizsgálat Az alábbi ábrán látható, hogy a járóbeteg ellátás legnagyobb része a klasszikus szakrendelésekhez kapcsolódik, de igen magas a diagnosztikai és a laboratóriumi vizsgálatok aránya is. Járóbeteg-ellátás esetszámai Laboratóriumi vizsgálat Egyéb Diagnosztika Az alábbi táblázat a laboratóriumi és diagnosztikai vizsgálatok további bontását mutatja. DIAGNOSZTIKA ESETSZÁMOK Röntgendiagnosztika Mammográfia CT Ultrahang Labordiagnosztika Patológia Transzfúziológia Összesen

14 I/B kötet 14. oldal Látható, hogy a laboratóriumi vizsgálatok után a hagyományos röntgen diagnosztika és az ultrahangellátás teszi ki a vizsgálatok jelentős részét, de nagyon jelentős a pathológiai szövettani és cytológiai vizsgálatok szerepe is. Diagnosztikai vizsgálatok esetszámai Transzfúziológia Patológia Labordiagnosztika Ultrahang CT Mammográfia Röntgendiagnosztika A tényleges évi esetszámok és a megoszlási arányok láthatóak az alábbi két diagramon: Járóbeteg-ellátás esetszámai Laboratóriumi vizsgálat Diagnosztika Egyéb

15 I/B kötet 15. oldal Diagnosztikai vizsgálatok esetszámai Röntgendiagnosztika Mammográfia CT Ultrahang Labordiagnosztika Patológia Transzfúziológia A fekvőbeteg osztályokon ellátott esetek számát vizsgálva látszik, hogy egy évi jelentős esetszám csökkenés után közel állandó az ellátott esetszám. FEKVŐBETEG -ELLÁTÁS ESETSZÁMAI FEKVŐ ELLÁTÁS Ebből: Aktív ellátás Krónikus ellátás Az aktív osztályokon ellátott betegek számában évben van egy nagy visszaesés, ami a 63%-os aktív ágyszám csökkentés következménye, majd kis mértékben tovább csökken az ellátott esetszám.

16 I/B kötet 16. oldal Fekvőbeteg-ellátás esetszámai Krónikus ellátás Aktív ellátás A krónikus ágyakon, az ágyak számának növekedésével együtt 2007-ben jelentkezett egy nagyarányú növekedés, majd 2008-tól az ellátottak száma közel azonos. A két ellátási forma összehasonlítása nem pontos pusztán az esetszámok alapján. A krónikus ellátásra (Krónikus osztály, rehabilitációs osztályok, Ápolási osztály) jellemző a jóval hosszabb ellátási idő. ÁPOLÁSI NAPOK SZÁMA Aktív ápolási nap Krónikus ápolási nap Látható, hogy az aktív ágyak számának lecsökkenése után az aktív ápolási napok folyamatos csökkenése mellett a krónikus ágyakon megnőtt az ellátott napok száma.

17 I/B kötet 17. oldal Ápolási napok Aktív ápolási nap Krónikus ápolási nap % 20% 40% 60% 80% 100% 2010-ben az összes ellátott eset 72%-a (9 380 fő, beteg) aktív osztályon feküdt. Ugyanakkor az összes finanszírozott ápolási nap 60%-a a krónikus fekvőbeteg ellátásban valósult meg. Aktív és krónikus fekvőbeteg-ellátás esetszámainak megoszlása % 72% Aktív ellátás Krónikus ellátás

18 I/B kötet 18. oldal Ápolási napok megoszlása 2010-ben 40% 60% Aktív ápolási nap Krónikus ápolási nap Az egyes fekvőbeteg osztályok esetszámát az alábbi táblázat tartalmazza a vizsgált időszakban: FEKVŐBETEG-ELLÁTÁS ESETSZÁMAI KÖZÖTT AKTÍV ÁPOLÁSOK Csecsemő és Gyermekgyógyászat Fül-Orr-Gégészet Szemészet Bőrgyógyászat Onkológia Reumatológia Intenzív Betegellátás Patológia Szentes Patológia Egynapos Sebészet Egynapos Szülészet-Nőgyógyászat Egynapos Fül-Orr-Gégészet Egynapos Szemészet Egynapos Urológia Belgyógyászat-Ideggyógyászat Sebészet-Szülészet-Nőgyógyászat KRÓNIKUS ÁPOLÁSOK Ápolási Osztály Krónikus Belgyógyászat Belgyógyászati Rehabilitáció Mozgásszervi Rehabilitáció

19 I/B kötet 19. oldal A 2010-ben ellátott esetszámok osztályok közötti megoszlását az alábbi két grafikon mutatja be aktív és krónikus osztályos bontásban: 2000 Aktív fekvő osztályokon ellátott esetszámok Sebészet-Szülészet- Nőgyógyászat Belgyógyászat- Ideggyógyászat Egynapos Urológia Egynapos Szemészet Egynapos Fül-Orr- Gégészet Egynapos Szülészet- Nőgyógyászat Egynapos Sebészet Patológia Patológia Szentes Intenzív Betegellátás Reumatológia Onkológia Csecsemő és Gyermekgyógyászat Krónikus fekvőbeteg osztályokon ellátott esetszámok Ápolási Osztály Krónikus Belgyógyászat Belgyógyászati Rehabilitáció Mozgásszervi Rehabilitáció

20 I/B kötet 20. oldal Aktív fekvőbeteg ellátásban a bevétel alapja a súlyszám. Látható, hogy a évi ágyszám csökkentés és a bevezető részben leírt finanszírozási változások következményeként a teljesítet súlyszám összeg csökkent. Súlyszámok között Az aktív fekvőbeteg osztályok súlyszám teljesítményét az alábbi tábla tartalmazza. FEKVŐBETEG-ELLÁTÁS SÚLYSZÁMAI KÖZÖTT AKTÍV ÁPOLÁSOK Csecsemő és Gyermekgyógyászat Fül-Orr-Gégészet Szemészet Bőrgyógyászat Onkológia Reumatológia Intenzív Betegellátás Patológia Szentes Patológia Egynapos Sebészet Egynapos Szülészet-Nőgyógyászat Egynapos Fül-Orr-Gégészet Egynapos Szemészet Egynapos Urológia Belgyógyászat-Ideggyógyászat Sebészet-Szülészet-Nőgyógyászat Összesen

21 I/B kötet 21. oldal A évben sajnálatos módon megszűnt kórházunkban a Fül-orr-gégészet, Szemészet és Bőrgyógyászat osztály. Az OEP a fekvőbeteg osztályokon elhaltak boncolását súlyszámban finanszírozza, így ez a teljesítmény ebben a csoportban jelenik meg. A táblázat tartalmának grafikus megjelenítése látható az alábbi ábrán: Súlyszámok alakulása között Sebészet-Szülészet-Nőgy ógyászat Belgy ógy ászat-ideggy ógyászat Egynapos Urológia Egynapos Szemészet Egynapos Fül-Orr-Gégészet Egynapos Szülészet-Nőgyógyászat Egynapos Sebészet Patológia Patológia Szentes Intenzív Betegellátás Reumatológia Onkológia Bőrgyógyászat Szemészet Fül-Orr-Gégészet Csecsemő és Gyermekgyógyászat A évben visszaigazolt súlyszám osztályok közötti megoszlását az alábbi grafikon mutatja:

22 I/B kötet 22. oldal Súlyszámok alakulása 2010-ben Egynapos Sebészet Patológia Patológia Szentes Intenzív Betegellátás Reumatológia Onkológia Csecsemő és Gyermekgyógyászat Sebészet-Szülészet-Nőgyógyászat Belgyógyászat-Ideggyógyászat Egynapos Urológia Egynapos Szemészet Egynapos Fül-Orr-Gégészet Egynapos Szülészet-Nőgyógyászat 2. A teljesítmény alakulása monetáris vonatkozásban Egy egészségügyi szolgáltató OEP által folyósított bevételét nemcsak az adott ellátási formára jellemző teljesítményegység (súlyszám, német pont, ápolási nap) mennyisége, hanem az ehhez jogszabályban kihirdetett aktuális forintérték is meghatározza. A járóbeteg és fekvőbeteg alapdíjak időbeni változását az alábbi tábla tartalmazza: JÁRÓ ÉS AKTÍV FEKVŐ ALAPDÍJAK Változás időpontja Ft/pont Ft/súlyszám február 1, április 1, április 1, november 1, november 1, A krónikus ágyak szakmai szorzóinak és a hozzájuk tartozó Ft/ápolási nap díjainak változását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

23 I/B kötet 23. oldal KRÓNIKUS FEKVŐ ALAPDÍJAK Ft/krónikus nap Változás időpontja Minden szorzóra 1x 1,2x 1,4x 1,5x 1,7x 3,3x 3,6x február július április május december január Megnéztük, hogy hogyan viszonyul egymáshoz az érvényben lévő alapdíj és az adott hónapban intézetre jellemző Ft/német pont érték. Az intézeti érték kiszámítása: (TVK*érvényes alapdíj) / (TVK+TVK-n fölüli teljesítmény pontban). Ebből következően, ha egy intézet a TVK-val megegyező mennyiséget vagy az alatt teljesít, akkor az intézeti Ft/pont értéke megegyezik az országos alapdíjjal. Ha az intézet OEP által visszaigazolt (elismert) teljesítménye magasabb a volumenkorlátnál, úgy az intézetre abban a hónapban jellemző Ft/német pont érték kisebb mint az országos alapdíj. Az országos és az intézeti alapdíj alakulását, illetve ennek grafikus ábrázolását az alábbiakban láthatjuk: FORINT/JÁRÓ PONT Év Típus JAN FEBR MÁRC ÁPR MÁJ JÚN JÚL AUG SZEPT OKT NOV DEC Országos 1,34 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 Intézményi 1,10 1,08 1,07 1,11 0,99 1,06 0,95 0,98 0,80 0,89 0,93 1,05 Országos 1,36 1,36 1,36 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 Intézményi 0,94 1,21 1,34 1,45 1,44 1,45 1,44 1,44 1,45 0,98 1,03 1,13 Országos 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 Intézményi 1,00 1,01 1,14 1,03 1,08 1,00 1,05 1,46 1,46 0,77 0,84 0,83 Országos 1,46 1,46 1,46 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,46 1,46 Intézményi 0,80 0,80 0,87 1,12 1,10 1,06 1,11 1,01 1,07 1,20 1,17 1,21 Országos 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,50 1,50 Intézményi 1,09 1,20 1,17 1,29 1,33 1,24 1,46 1,31 1,32 1,38 1,32 1,50 Láthatjuk, hogy kórházunk járóbeteg teljesítménye a vizsgált időszakban csak néhány hónapban nem haladta meg a rendelkezésre álló TVK-t.

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ. az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ. az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról 1 Általános bevezetés...1 Jogszabályi háttér...1 Telephelyi

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja. Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja. Beszámoló a Balassa János Kórház tevékenységéről Előadó: dr. Muth Lajos, főigazgató főorvos

Részletesebben

Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest

Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest INTÉZETI STRATÉGIA 2011-2015 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Vezetői összefoglaló... 5 3. A kerületi lakosság egészségi állapotának alakulása 1997-2010.... 8

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 96-16/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a "Zsigmondy Vilmos" Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A világban zajló gazdasági válság, a Magyarországon tapasztalható válság jelenségek, a gazdasági visszaesés, az ország pénzügyi helyzetéről hallható információk, az önkormányzati

Részletesebben

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

LXXII. Egészségbiztosítási Alap LXXII. Egészségbiztosítási Alap Az Egészségbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap (továbbiakban: E. Alap) 2012. évi költségvetési hiánya 46 923,2 millió forint

Részletesebben

JELENTÉS. a betegellátás feltételeinek alakulása az egészségügyi finanszírozási reform hatására címü vizsgálat tapasztalatairól. 1995.

JELENTÉS. a betegellátás feltételeinek alakulása az egészségügyi finanszírozási reform hatására címü vizsgálat tapasztalatairól. 1995. JELENTÉS a betegellátás feltételeinek alakulása az egészségügyi finanszírozási reform hatására címü vizsgálat tapasztalatairól 1995. július 266 A vizsgálat végrehajtásáért felelős: az ÁSZ IV. Vagyonellenőrzési

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2009. évi munkájáról.

Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2009. évi munkájáról. Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 9. évi munkájáról. . március A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának feladata Budapest I. kerülete teljes lakossága részére

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

JELENTÉS. az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről. 1001 2010. március

JELENTÉS. az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről. 1001 2010. március JELENTÉS az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 1001 2010. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési

Részletesebben

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2007. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ

Részletesebben

Kórházfinanszírozási pillanatkép, állami támogatás és az önkormányzatok tulajdonosi jogainak gyakorlása 1

Kórházfinanszírozási pillanatkép, állami támogatás és az önkormányzatok tulajdonosi jogainak gyakorlása 1 Fáskerty Éva Katalin Kórházfinanszírozási pillanatkép, állami támogatás és az önkormányzatok tulajdonosi jogainak gyakorlása 1 Az emberek nem tudják elérni legteljesebb egészségi potenciáljukat, hacsak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet 2010. évi szakmai, illetve az Egészségügyi

Részletesebben

A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2012. március 1 I.A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata 2011. évi gazdálkodásáról általánosságban,

Részletesebben

Kanizsai Dorottya Kórház

Kanizsai Dorottya Kórház 5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Kanizsai Dorottya Kórház Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2 TARTALOMJEGYZÉK oldal I. ELŐSZÓ.. 3. II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.. 5. III. A NYÍRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA.... 11. IV. ÜZLETI KÖRNYEZET... 13. V. KOCKÁZATELEMZÉS.. 14. VI. MARKETING

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE. 2007. március 19.

T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE. 2007. március 19. T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE 2007. március 19. I. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtása I.1. A törvényi felhatalmazás alapján

Részletesebben

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu 1 Feladat-ellátási és finanszírozási modell Tolna Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban (intézményi összehasonlítás más önkormányzatokkal) 2014 T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. ÉS KONZORCIONÁLIS

Részletesebben

Jelentés Magyarország Felülvizsgált Nemzeti Lisszaboni Akcióprogramjának végrehajtásáról

Jelentés Magyarország Felülvizsgált Nemzeti Lisszaboni Akcióprogramjának végrehajtásáról MAGYARORSZÁG Jelentés Magyarország Felülvizsgált Nemzeti Lisszaboni Akcióprogramjának végrehajtásáról 2007. október Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Makrogazdaság... 6 A makrogazdasági stabilitást támogató

Részletesebben

1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához

1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához 1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉV

ÜZLETI TERV 2014. ÉV ÜZLETI TERV 2014. ÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 I. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK, VALAMINT A TÁRSASÁG KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA... 11 1. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről 0820 2008. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása a 2008. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása a 2008. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-47 /2009. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám:./2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: 2007. évi zárszámadás Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:......... Véleményezésre megküldve: Valamennyi

Részletesebben

Budapesti Egészségügyi Modell BEM. 2009. december

Budapesti Egészségügyi Modell BEM. 2009. december Budapesti Egészségügyi Modell BEM 2009. december A BEM olyan egészségügyi program, melynek alkalmazása a minőségi élet feltétele, a budapesti polgároknak hosszabb és egészségesebb életet segít biztosítani,

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

B ÁCS-K ISK UN M EGYEI Ö NK ORM ÁNY ZA T K ÓRHÁ ZA. 6000 K ecsk emét N yí r i út 38. Pf. : 1 49. 76/516-700 Fa x: 76/4 81-2 19

B ÁCS-K ISK UN M EGYEI Ö NK ORM ÁNY ZA T K ÓRHÁ ZA. 6000 K ecsk emét N yí r i út 38. Pf. : 1 49. 76/516-700 Fa x: 76/4 81-2 19 B ÁCS-K ISK UN M EGYEI Ö NK ORM ÁNY ZA T K ÓRHÁ ZA S ze g e d i T u d o m á n y e g ye t e m Á l t a l á n os O r v os t u d omá n yi K a r O kt a t ó K ó r h á za 6000 K ecsk emét N yí r i út 38. Pf.

Részletesebben