A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 1/2001. (XI. 7.) számú határozata 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 1/2001. (XI. 7.) számú határozata 8"

Átírás

1 2 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A nemzeti kulturális örökség miniszterének 22/2001. (XII. 27.) NKÖM rendelete a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelet módosításáról 3 A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 1/2001. (XI. 7.) számú határozata 8 A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 2/2001. (XI. 7.) számú határozata 9 A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 3/2001. (XI. 7.) számú határozata 10 A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának általános érvényû ajánlása 11 A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 4/2001. (XII. 17.) számú határozata 12 A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 14 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 16 Tájékoztató a Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 19 Tájékoztató a szakmai kollégiumok egyedi elbírálású támogatásairól 23

2 RENDELETMÓDOSÍTÁS NKA HÍRLEVÉL 3 A NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTERÉNEK 22/2001. (XII. 27.) NKÖM RENDELETE a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelet módosításáról A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 10. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el: 1. A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R.) 8. -ának (4) (5) bekezdései helyébe a következô rendelkezések lépnek: (4) A miniszteri keret felhasználásáról, e körben a pályázatok kiírásáról és azok elbírálásáról, ideértve a miniszteri keret terhére benyújtott egyedi pályázatok elbírálását is az SZMSZ-ben szabályozott módon a miniszter dönt. A miniszteri keret terhére benyújtott egyedi pályázatok esetén a miniszter kérelemre és méltányosságból a Tv. 7. -ában meghatározott kereteken belül a pályázati cél korrekcióját és ezzel egyidejûleg a szerzôdés módosítását engedélyezheti. Pályázat kiírása esetén e rendelet pályázati rendszerre vonatkozó szabályait kell megfelelôen alkalmazni. (5) A miniszteri keretbôl támogatható szervezetek [(3) bek. b) pont] a 4. számú mellékletben meghatározott alapfeladatkörüknek megfelelô szakmai kollégiumoktól nem kaphatnak támogatást. 2. Az R ának (3) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép: 11. (3) A vezetôi kinevezésre, illetve annak meghosszabbítására sor kerülhet akkor is, ha a kinevezés vagy a meghosszabbítás tartama meghaladja a kollégiumi tagsági megbízás 12. (1) bekezdésében meghatározott határidejének lejártát. A 4 éves határidô lejártát meghaladó vezetôi kinevezés, illetve annak meghosszabbítása a kollégiumi tagsági megbízás az érintett szakmai, társadalmi szervezetek által delegált tagok esetén a küldô szervezet egyetértésével történô meghosszabbítását vonja maga után. Egyetértés hiányában a vezetôi tisztség a kollégiumi tagsági megbízás határidejének lejártakor a 12. (1) bekezdés szerinti új kollégiumi tagsági megbízás keletkezésének kivételével megszûnik. 3. Az R ának (2) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép: (2) A szakmai kollégiumok tagjainak megbízása a miniszter, illetve a küldô szervezet által a 11. (3) bekezdésének kivételével csak a 13. (3) bekezdésben meghatározott esetben hosszabbítható meg. 4. Az R ának f) pontja helyébe a következô rendelkezés lép: [A szakmai kollégiumok feladatai] f) az elbírálás eredményérôl értesítik a támogatott és a támogatásban nem részesült pályázókat 5. Az R ának (5) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép: (5) A magasabb vezetô, valamint a vezetô beosztások körét és pótlékának mértékét, továbbá az egyes közalkalmazotti osztályba tartozó munkaköröket és megnevezésüket a 2. számú melléklet tartalmazza.

3 4 NKA HÍRLEVÉL RENDELETMÓDOSÍTÁS 6. Az R a helyébe a következô rendelkezés lép: 19. A kulturális járulékot az Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatal által kezelt Nemzeti Kulturális Járulék számla javára kell teljesíteni. A számla száma: Az R ának (1) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép: (1) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázati célokat, a pályázók körét, a támogatás felhasználási jogcímét, a pályázó által vállalandó esetleges önrészt, a pályázat kötelezô tartalmi elemeit, a pályázatok beküldésének határidejét, az elbírálás rendjét és egyéb, a pályázók számára fontos tájékoztató adatokat. 8. (1) Az R ának d) pontja helyébe a következô rendelkezés lép: [A pályázatnak tartalmaznia kell] d) az elvégezni kívánt feladatok felsorolását és leírását, (2) Az R a az alábbi e) ponttal egészül ki, és ezzel egyidejûleg e) k) pontjainak eredeti jelölése f) l) pontra változik: e) részletes forrásonkénti bevételi és költségkalkulációját, 9. Az R ának (2) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép: (2) A pályázó köteles a támogatás felhasználásával megvalósított kulturális terméken vagy esemény során, illetve ezek reklám- és propagandaanyagán feltüntetni, illetve közzétenni a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram teljes nevét, a két logót, valamint a támogatás tényét a szerzôdés mellékletében foglaltak szerint. 10. Az R a helyébe a következô rendelkezés lép: 29. A kedvezményezettek a támogatásról és annak felhasználásáról a gazdálkodásukra vonatkozó elôírások szerint kötelesek számot adni. 11. Az R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete, az R. 2. számú mellékletének helyébe e rendelet 2. számú melléklete, míg az R. 4. számú mellékletének helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. 12. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejûleg az R ának (3) bekezdése hatályát veszti. Rockenbauer Zoltán a nemzeti kulturális örökség minisztere

4 RENDELETMÓDOSÍTÁS NKA HÍRLEVÉL 5 1. számú melléklet a 22/2001. (XII. 27.) NKÖM rendelethez [1. számú melléklet a 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelethez] A Nemzeti Kulturális Alapprogram állandó szakmai kollégiumai 1. Mozgókép Kollégium 2. Szépirodalmi Kollégium 3. Színházi Kollégium 4. Zenei Kollégium 5. Táncmûvészeti Kollégium 6. Képzômûvészeti Kollégium 7. Iparmûvészeti Kollégium 8. Fotómûvészeti Kollégium 9. Népmûvészeti Kollégium 10. Közmûvelôdési Kollégium 11. Könyvtári Kollégium 12. Levéltári Kollégium 13. Múzeumi Kollégium 14. Építômûvészeti Kollégium 15. Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium 2. számú melléklet a 22/2001. (XII. 27.) NKÖM rendelethez [2. számú melléklet a 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelethez] I. Magasabb vezetôi és vezetôi beosztások Beosztás megnevezése Vezetôi pótlék (%) Magasabb vezetô Igazgató 300 Vezetô Gazdasági igazgató 200 Osztályvezetô 175 Osztályvezetô-helyettes 150 Csoportvezetô 100

5 6 NKA HÍRLEVÉL RENDELETMÓDOSÍTÁS II. Közalkalmazotti munkakörök Munkakörök megnevezése Besorolás fizetési osztályok A B C D E F G H I J Kollégiumi titkár * * * * * Pályáztatási asszisztens * * Számítógépes rendszergazda * * * * Jogtanácsos * Belsõ ellenõr * * * * Gazdasági, mûszaki, jogi, igazgatási * * * * szakalkalmazott Gazdasági, mûszaki, igazgatási ügyintézô * * * * Ügyviteli alkalmazott * * * * Mûszaki, fenntartási, üzemviteli alkalmazott, * * * * szakmunkás, segédmunkás, kisegítô alkalmazott 3. számú melléklet a 22/2001. (XII. 27.) NKÖM rendelethez [4. számú melléklet a 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelethez] A NKÖM felügyelete alá tartozó költségvetési szervek Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Hagyományok Háza Honvéd Együttes Iparmûvészeti Múzeum Károlyi Palota Kulturális Központ Képzô- és Iparmûvészeti Lektorátus Kortárs Mûvészeti Múzeum Ludwig Múzeum Kulturális Intézetek Igazgatósága Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Magyar Állami Operaház Magyar Nemzeti Filmarchívum Magyar Mûvelõdési Intézet Magyar Nemzeti Galéria Magyar Nemzeti Múzeum Szakmai kollégiumok, amelyek a szervezetet nem támogathatják Zenei Kollégium Táncmûvészeti Kollégium Népmûvészeti Kollégium Közmûvelôdési Kollégium Táncmûvészeti Kollégium Népmûvészeti Kollégium Közmûvelôdési Kollégium Múzeumi Kollégium Iparmûvészeti Kollégium Szépirodalmi Kollégium Közmûvelôdési Kollégium Képzômûvészeti Kollégium Iparmûvészeti Kollégium Múzeumi Kollégium valamennyi szakmai kollégium Iparmûvészeti Kollégium Múzeumi Kollégium Zenei Kollégium Színházi Kollégium Táncmûvészeti Kollégium Mozgókép Kollégium Közmûvelõdési Kollégium Népmûvészeti Kollégium Múzeumi Kollégium Múzeumi Kollégium

6 RENDELETMÓDOSÍTÁS NKA HÍRLEVÉL 7 A NKÖM felügyelete alá tartozó költségvetési szervek Magyar Országos Levéltár Magyar Természettudományi Múzeum Mûcsarnok Néprajzi Múzeum Országos Idegennyelvû Könyvtár Országos Mûszaki Múzeum Országos Széchényi Könyvtár Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Pesti Magyar Színház Petôfi Irodalmi Múzeum Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szépmûvészeti Múzeum A NKÖM felügyelete alá tartozó társaságok Budapesti Kamaraszínház Kht. Ernst Múzeum Kht. Filharmónia Budapest és Felsô-Dunántúli Koncertszervezô és Rendezô Kht. Filharmónia Dél-Dunántúli Koncertszervezô és Rendezô Kht. Filharmónia Kelet-Magyarország Koncertszervezô és Rendezô Kht. Helikon Kastélymúzeum Kht. Játékszín Terézkörúti Színház Kht. Könyvtárellátó Kht. Magyar Cirkusz és Varieté Kht. Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht. Táncfórum Kht. Nemzeti Színház Rt. Szakmai kollégiumok, amelyek a szervezetet nem támogathatják Levéltári Kollégium Múzeumi Kollégium Képzômûvészeti Kollégium Iparmûvészeti Kollégium Fotómûvészeti Kollégium Múzeumi Kollégium Népmûvészeti Kollégium Könyvtári Kollégium Múzeumi Kollégium Könyvtári Kollégium Múzeumi Kollégium Múzeumi Kollégium Színházi Kollégium Színházi Kollégium Múzeumi Kollégium Múzeumi Kollégium Népmûvészeti Kollégium Múzeumi Kollégium Szakmai kollégiumok, amelyek a szervezetet nem támogathatják Színházi Kollégium Iparmûvészeti Kollégium Képzômûvészeti Kollégium Múzeumi Kollégium Zenei Kollégium Zenei Kollégium Zenei Kollégium Múzeumi Kollégium Színházi Kollégium Szépirodalmi Kollégium Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium Táncmûvészeti Kollégium Közmûvelôdési Kollégium Könyvtári Kollégium Táncmûvészeti Kollégium Színházi Kollégium

7 8 NKA HÍRLEVÉL BIZOTTSÁGIHATÁROZATOK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM BIZOTTSÁGÁNAK 1/2001. (XI. 7.) SZÁMÚ HATÁROZATA az állandó szakmai kollégiumai által a évtõl egyedi döntésre felhasználható keret mértékérõl A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottsága megerôsíti azt a korábbi gyakorlatot, miszerint az Alapprogramból elsôdlegesen pályázati úton lehet támogatást kapni. Emellett azonban esetenként indokolt és szükséges lehet, hogy egyedi igények elbírálására is sor kerüljön. A Bizottság a szakmai kollégiumok részére az általa jóváhagyott éves keret 10%-ában maximálja az egyedi igényekre fordítható keret mértékét. Ettôl eltérni csak a Bizottság elôzetes engedélyével, illetve más szakmai kollégium rovására lehet. Az egyedi keretet nem terheli a kollégium részére céljelleggel adott összeg. Az egyedi igények kielégítésére szolgáló keret az éves keret mértékét nem érinti, tehát nem jelent többletforrást. A Bizottság döntése visszavonásig érvényes. Budapest, november 7. Jankovics Marcell s. k., a Bizottság elnöke

8 BIZOTTSÁGIHATÁROZATOK NKA HÍRLEVÉL 9 A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM BIZOTTSÁGÁNAK 2/2001. (XI. 7.) SZÁMÚ HATÁROZATA a következõ két évre történõ kötelezettségvállalás mértékérõl A Bizottság az egyes kollégiumok évi pénzkeretének 10%-ában állapítja meg a következô két év költségvetési kerete terhére vállalható kötelezettségvállalások mértékét. A Bizottság döntése visszavonásig érvényes. Budapest, november 7. Jankovics Marcell s. k., a Bizottság elnöke

9 10 NKA HÍRLEVÉL BIZOTTSÁGIHATÁROZATOK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM BIZOTTSÁGÁNAK 3/2001. (XI. 7.) SZÁMÚ HATÁROZATA az NKA évi támogatási elveirôl, prioritásairól I. A Bizottság november 7-i ülésén a kollégiumok részére a évi pályázati kiírásoknál a következô prioritásokat határozza meg: Továbbra is kapjon kiemelt hangsúlyt a gyermekek és az ifjúság mûvelôdése. A Nemzeti Kulturális Alapprogram kollégiumai tekintsék kiemelkedô hivatásuknak a határon túli magyar kultúra támogatását, mivel az is a nemzeti mûvelôdés, mûveltség része. A humaniórák mellett a reáliák is fontos részei a kultúrának, ezt az érintett kollégiumok vegyék figyelembe. A kollégiumok a fenti célokra fordítandó összegeket pályázati kiírásaikban határozzák meg. II. Az általános, minden kollégiumra érvényes prioritások mellett a Bizottság az egyes kollégiumok részére elvárásokat ír elô: A cirkuszmûvészetre a Közmûvelôdési Kollégium minimum 11 millió forintot fordítson címzett támogatásként keretébôl. Az NKA ne támogasson hetilapokat, valamint aktuálpolitikai célokat és pártérdekeket szolgáló folyóiratokat. Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma éves keretébôl fordítson minimum 26,1 millió forintot gyermek- és ifjúsági folyóiratok támogatására. A Népmûvészeti és Táncmûvészeti Kollégium írjon ki közös pályázatot az amatôr mozgalmak támogatására. A Színházi Kollégium a tervezett vendégjátékokat lehetôleg oly mértékben támogassa, hogy a kölcsönösség megvalósulhasson. Budapest, november 7. Jankovics Marcell s. k., a Bizottság elnöke

10 BIZOTTSÁGIHATÁROZATOK NKA HÍRLEVÉL 11 A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM BIZOTTSÁGÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYÛ AJÁNLÁSA A Bizottság november 7-i ülésén a kollégiumok részére a következô ajánlást teszi: A kollégiumok pályázati felhívásaik megfogalmazásakor, illetve a pályázatok elbírálásánál fordítsanak kiemelt figyelmet a a családi, kisközösségi programokra, a közösségfejlesztô élômûvészet támogatására, valamint a pr-költségek támogatására. Továbbá az olaszországi magyar év programjaira és az évfordulókra (Kossuth születésének 200 éves évfordulója 2002-ben, Rákóczi-évforduló 2003-ban). Budapest, november 7. Jankovics Marcell s. k., a Bizottság elnöke

11 12 NKA HÍRLEVÉL BIZOTTSÁGIHATÁROZATOK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM BIZOTTSÁGÁNAK 4/2001. (XII. 17.) SZÁMÚ HATÁROZATA a évi pénzkeretek felosztásáról A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló évi XXIII. törvény, továbbá az annak végrehajtására kiadott 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendeletnek, továbbá a Szervezeti és Mûködési Szabályzatnak megfelelôen a Bizottság elvi, irányító és koordináló jogkörében eljárva határozott a évi kollégiumi pénzkeretek felosztásáról. Döntését a mellékelt táblázat szemlélteti. Budapest, december 17. Jankovics Marcell s. k., a Bizottság elnöke

12 BIZOTTSÁGIHATÁROZATOK NKA HÍRLEVÉL 13 Bizottság döntése a Sorsz. Kollégium évi kollégiumi tartalék évre megkötés neve keretekrôl 1. Mozgókép Ft Ft 2. Szépirodalmi Ft Ft irodalmi folyóiratokra min. 140 M Ft. 3. Színházi Ft Ft 4. Zenei Ft Ft 5. Táncmûvészeti Ft Ft 6. Képzômûvészeti Ft Ft 7. Iparmûvészeti Ft Ft 8. Fotómûvészeti Ft Ft 9. Népmûvészeti Ft Ft 10. Közmûvelôdési Ft Ft cirkuszmûvészetre min. 11 M Ft 11. Ismeretterjesztés Ft Ft növény- és állatkertekre és környezetkultúra min. 7 M Ft, folyóiratra min. 140 M Ft, gyermek- és ifjúsági folyóiratokra min. 26,1 M Ft 12. Könyvtári Ft Ft Magyar Nagylexikon támogatására max. 10 M Ft 13. Levéltári Ft Ft 14. Múzeumi Ft Ft 15. Építômûvészeti Ft Ft I. Kollégiumok összesen: Ft Ft II. Miniszteri keret Ft Ft* III. Egyéb programok 0 Ft 0 Ft összesen Mindösszesen: I+II+III Ft Ft *A miniszter a Bizottsággal egyeztetve állapította meg a miniszteri keretet [vhr. 8. (2)]

13 14 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A FOTÓMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Fotómûvészeti Szakmai Kollégiuma a évre a fotómûvészet szakmai körébe tartozó folyóiratok támogatására pályázatot hirdet a megjelenés biztosítására, valamint új lap indítására. A pályázaton a hazai bejegyzésû, valamint a határon túli magyar folyóiratok vehetnek részt. A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizárólag jogi személy lehet. A pályázathoz csatolni kell: A jelen helyzetnek megfelelô adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, határon túli folyóiratok esetében lapbejegyzésük magyar fordítását. A pályázó nyilatkozatát, amely tartalmazza a január december között megjelenô lapszámok megjelentetésének idôbeli ütemezését, a tervezett példányszámot, és a terjesztés módját részletezô kiadói elgondolást. Összevont lapszám egy megjelenésnek számít! A hazai folyóiratoknak igazolniuk kell, hogy az év folyamán megjelent lapszámok kötelespéldányait az Országos Széchényi Könyvtár részére benyújtották. Az igazolást a könyvtár kötelespéldány osztályától kell kérni (1827 Budapest, Budavári Palota F épület, 302. szoba) és a pályázathoz mellékelni. Új laphoz történô támogatás igénylése esetén próbaszám megküldése, vagy részletes, témánkénti tartalomjegyzék (szinopszis) benyújtása szükséges. A pályázatot a lap tulajdonosa vagy kiadója nyújthatja be a fôszerkesztô (felelôs szerkesztô) ellenjegyzésével. A kollégium a papír- és nyomdaköltségekre, valamint a szerzôi honoráriumokra kíván támogatást nyújtani. A pályázók a szerkesztôségeknél felmerülô munkabérre, azok járulékaira és rezsire támogatást nem igényelhetnek. Altéma-kódszám: 1801 Nem adhat be pályázatot az, aki a 2001-ben elnyert támogatás(ok) rendeltetésszerû felhasználásáról szóló szakmai beszámolóját (2-2 példányt az év során megjelent számokból) és pénzügyi elszámolását a szerzôdésben megjelölt idôpontig nem küldte meg az igazgatóságnak vagy egyéb, lejárt határidejû elszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Ugyancsak nem nyújthat be pályázatot az a kiadó, amely ellen csôd-, illetve felszámolási eljárás folyik. Pályázni az NKA Igazgatóságának január 1-jétôl érvényes új adatlapján lehet. A pályázati adatlaphoz a folyóiratra vonatkozó fôbb ismérveket tartalmazó betétlapot is ki kell tölteni és a pályázathoz mellékelni. Adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elôírt mellékletekkel felszerelve fogadunk el. A feltételeket nem teljesítô pályázatok érvénytelenek! Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2002-ben valamennyi pályázónak és lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját (a határon túli pályázók

14 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NKA HÍRLEVÉL 15 esetében magyar fordításban is) az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. A pályázatok január 20-ig beérkezôen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H-1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidôn túl érkezô pályázatok érvénytelenek. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A pályázatokhoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca ) szerezhetô be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték melléklésével postai úton is igényelhetô, valamint letölthetô az NKA honlapjáról: Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptôke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésrôl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülvizsgálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatok anyagát nem ôrizzük meg és nem küldjük vissza. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán ( /141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhetô. Ügyfélfogadási idô: hétfôtôl péntekig 9 15 óráig, pénteken 9 12 óráig. Fotómûvészeti Szakmai Kollégium

15 16 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tájékoztatjuk a tisztelt pályázókat, hogy a Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottsága javaslatára, a miniszter döntése alapján az Irodalom és Könyv Szakmai Kollégium január 1-jétõl Szépirodalmi Szakmai Kollégium elnevezést kap, tevékenysége módosul. Pályáztatási köre a felhívás szövegében megfogalmazottak szerint változik. A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet évre irodalmi alkotások létrejöttének és nyilvánosságra segítésének, az irodalmi élet eseményeinek és rendezvényeinek, a könyvszakma programjainak, valamint szépirodalmi folyóiratok megjelentetésének támogatására. A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottsága, illetve a kollégium prioritásai és ajánlásai szellemében elõnyben részesülnek: a gyermekek és az ifjúság mûvelõdését elõsegítõ, az Olvasás Évéhez kapcsolódó rendezvények; a határon túli pályázók valamennyi kiírt témában. Elõnyben részesülnek továbbá: a családi, kisközösségi programokkal pályázók; az olaszországi magyar év eseményei, valamint Kossuth Lajos születésének 200 éves és Illyés Gyula születésének 100 éves évfordulójához kapcsolódó rendezvények. A pályázat az alábbi témákban nyújtható be: 1. Alkotómunka támogatása A kollégium 25 alkotói támogatást szándékozik kiadni maximum 12 hónapos idõtartamra írók, mûfordítók, irodalomtörténészek részére. A támogatás összege havi forint. A pályázóknak csatolniuk kell munkatervüket, illetve megvalósítandó mûvük szinopszisát. Mûfordítóknak a munkaterv mellett fordítói tevékenységük néhány olyan szemelvényét, amely megítélhetõvé teszi készségeiket. Pályázni csak új mûvek létrehozására lehet. A támogatást elnyert alkotók a jelzett idõszak lejártával kötelesek az elkészült kézirat egy példányát a kollégiumnak átadni. A támogatás utalása az Írószövetség tagjai számára az Arany János Alapítványon keresztül történik, amennyiben a pályázó nem szövetségi tag, úgy jogi státussal rendelkezõ pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie. Altéma kódszáma: Irodalmi és könyvszakmai rendezvények támogatása II. félévre A kollégium csak professzionális irodalmi programok támogatását tudja vállalni, így elsõsorban az irodalmi társaságok, egyesületek, alapítványok, valamint az irodalmi ismeretterjesztésben

16 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NKA HÍRLEVÉL 17 szerepet vállaló megyei könyvtárak pályázatait várja. Könyvszakmai programokra a könyvkiadás és a könyvterjesztés szakmai szervezetei nyújthatnak be pályázatot. Támogatás tiszteletdíjra és annak járulékára, útiköltségre, bérleti díjra, propagandára és szállítási költségre kérhetõ. Altéma kódszáma: Magyar szépirodalmi mûvek megjelentetésének támogatása Pályázni magyar szépirodalmi mûvek, azokkal foglalkozó tanulmány- és esszékötetek, valamint gyermek- és ifjúsági munkák megjelentetésére lehet. Kivételes esetben magyar mûvek idegen nyelvû megjelentetését is támogatja a kollégium. A pályázathoz kézirat vagy kéziratrészlet és a hozzájuk tartozó részletes szinopszis benyújtása szükséges. Fordítás esetén a fordító megnevezését és szakértõi ajánlást kér a kollégium. Kéziratot nem õrzünk meg és nem adunk vissza! Pályázatot nyújthatnak be: kiadók, a szerzõvel kötött, illetve a jogdíjra vonatkozó megállapodást mellékelve; szerzõk, magánkiadás esetén. A támogatás a könyv és a nyomdaszámla benyújtását követõen kerül átutalásra. Egy pályázó összesen 5 darab pályázatot nyújthat be. A pályázatban a kiadandó kötetek példányszámát fel kell tüntetni. Nem nyújthat be pályázatot az a kiadó, amely ellen csõd-, illetve felszámolási eljárás folyik. A kollégium fenntartja magának a jogot, hogy a támogatást elnyert könyvekbõl vásároljon a közmûvelõdési könyvtárak részére. Altéma kódszáma: Szépirodalmi folyóiratok támogatása A pályázaton a hazai bejegyzésû, valamint a határon túli magyar folyóiratok vehetnek részt. Támogatás a többségében szépirodalmat közlõ lap megjelentetésére vagy új szépirodalmi folyóirat indítására kérhetõ. A pályázóknak csatolniuk kell a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, határon túli folyóiratok esetében lapbejegyzésük magyar fordítását. A pályázatot a lap tulajdonosa vagy kiadója nyújthatja be a fõszerkesztõ (felelõs szerkesztõ) ellenjegyzésével az NKA Igazgatóságának január 1-jétõl érvényes új adatlapján, és az adatlaphoz tartozó betétlapon. Az adatlap csak a hozzátartozó betétlappal együtt érvényes. A pályázathoz nyilatkozatot kell mellékelni, amely tartalmazza a lap január december közötti megjelentetésének idõbeli ütemezését, a tervezett példányszámot és a terjesztés módját részletezõ kiadói elgondolást. Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít! A kollégium elsõdlegesen a papír- és nyomdaköltségekre, valamint a szerzõi honoráriumokra kíván támogatást nyújtani. A pályázók a szerkesztõségeknél felmerülõ munkabérekre, azok járulékaira, továbbá rezsire támogatást nem igényelhetnek. A gyermekújságok a január 1-jétõl létrejövõ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumához pályázhatnak. Altéma kódszáma: 1101

17 18 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A kiadványra pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben minden kiadványuk vonatkozásában az Országos Széchényi Könyvtár felé teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni és a pályázattal együtt benyújtani. A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizárólag jogi személy lehet. Nem adhat be pályázatot az, aki a 2001-ben elnyert támogatás(ok) rendeltetésszerû felhasználásáról szóló szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását a szerzõdésben megjelölt határidõig nem küldte meg az igazgatóságnak, vagy egyéb, lejárt határidejû elszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Folyóirat-támogatás esetén a szerzõdés szerinti példányban csatolni kell az év során megjelent számokat. Pályázni az NKA Igazgatóságának január 1-jétõl érvényes új adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2002-ben valamennyi pályázónak és lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját (a határon túli pályázók esetében magyar fordításban is) az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. A pályázatok január 31-ig beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H 1062 Budapest, Bajza utca 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca ) szerezhetõ be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével postai úton is igényelhetõ, valamint letölthetõ az NKA honlapjáról: Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a lebonyolító a pályázóval történõ megállapodás alapján a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként, amennyiben a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik. A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatok anyagát nem õrizzük meg és nem küldjük vissza. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán ( /141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhetõ. Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9 15 óráig, pénteken 9 12 óráig. Szépirodalmi Szakmai Kollégium

18 PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ NKA HÍRLEVÉL 19 TÁJÉKOZTATÓ A NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL A Népmûvészeti Szakmai Kollégium november 28-i ülésén elbírálta a október 15-i beküldési határnapra kiírt pályázatát. Beérkezett 111 kérelem, közülük a feldolgozás során 9 érvénytelennek bizonyult. A kollégium 47 pályázat számára ítélt meg vissza nem térítendõ támogatásként összesen forintot. A nyertesek listáját a pályázati felhívás témaköreinek sorrendjében közöljük. 1. Nemzetközi, országos és regionális rendezvények, fesztiválok, bemutatók és kiállítások támogatása Pályázó és pályázat Megítélt összeg Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Gyermekek Háza (Szekszárd) A Pünkösdölõ Országos Gyermektáncfesztivál megrendezéséhez Bartók Táncegyüttes Alapítvány (Budapest) A VI. Nemzetközi Legényes Verseny és Martin György-emlékmûsor költségeihez Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége (Bonyhád) A Sebestyén Ádám székely mesemondóverseny megrendezéséhez Ft Ft Ft Békés Megyei Mûvelõdési Központ és Kézmûves Szakiskola (Békéscsaba) A VIII. Országos Textiles Konferencia és a hozzá kapcsolódó pályázati kiállítások költségeihez Derecskei Szivárvány Hagyományõrzõ Egyesület A III. Derecskei Verbunktalálkozó megrendezéséhez Európai Folklór Központért Egyesület (Budapest) Nemzetközi konferencia rendezéséhez a hagyományos kultúra állami és nemzetközi elismerésének témakörében* Fréderic Chopin Zeneiskola (Gödöllõ) Országos népzenei verseny és konferencia költségeihez Hajdú Táncegyüttesért Alapítvány (Debrecen) A XII. Szomszédolás Országos és Nemzetközi Gyermek-néptáncfesztivál megrendezéséhez Ft Ft Ft Ft

19 20 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Helyiérték Gondolkodók és Alkotók R. Egyesülete (Balatonboglár) Gyermek- és ifjúsági néptánccsoportok koreográfiai versenye és futó méta bajnoksága céljára III. Számú Napközi Otthonos Óvoda (Sárospatak) A Néphagyományõrzõ Óvodák Egyesületének IV. szakmai találkozójának költségeihez Jókai Mór Mûvelõdési Központ (Pápa) A III. Országos Ifjúsági Néptánctalálkozó megrendezéséhez Kertvárosi Bányász Mûvelõdési Otthon (Tatabánya) A 11. Országos Népzenei Minõsítõ Hangverseny költségeihez Kiss Áron Magyar Játék Társaság (Budapest) A III. Nemzetközi és Országos Játékkészítõ Konferencia, szakmai bemutató és kiállítás céljára Kárpátok Eurorégió Kis. Szöv. NKI. Tanácsa (Nyíregyháza) A III. Kisebbségi Fesztivál megrendezéséhez Magyar Kultúra Alapítvány (Budapest) A Budavári Mézesnapok megrendezéséhez Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége (Budapest) Népdalkörök, népzenei együttesek és énekes, hangszeres szólisták II. országos minõsítésének költségeihez Magyarok Öröksége Alapítvány (Százhalombatta) A CIOFF végrehajtó bizottsága konferenciájának megrendezéséhez Martin György Néptáncszövetség (Budapest) A néptáncosok országos bemutatószínpada keretében a néptáncegyüttesek országos minõsítõ fesztiváljaihoz A Néptáncosok bálja címû produkció megrendezéséhez A XXI. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásáron néptáncgála megrendezéséhez A Vajdasági Minõsítõ Fesztivál szakmai zsûrizésének költségeihez Az amatõr néptáncosok országos találkozójának évi megrendezéséhez Megyei Mûvelõdési Központ (Eger) A II. Országos Ifjúsági Szólótáncverseny megrendezéséhez Egerben Mikszáth Kálmán Mûvelõdési Központ (Balassagyarmat) A Palócország meseország címû rendezvény, valamint a palóc mesemondó verseny költségeihez Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

20 PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ NKA HÍRLEVÉL 21 Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa (Budapest) A magyarországi német énekkarok II. országos fesztiváljához Ft Muharay Elemér Népmûvészeti Szövetség (Budapest) A Kalákatánc (hagyományõrzõ együttesek antológiája) címû program megvalósítására Országos táncháztalálkozó és kirakodóvásár, illetve hagyományõrzõ gálamûsor költségeihez Mûvelõdési Központ (Dunaföldvár) A finn fafaragó hagyomány és famûvesség címû kiállítás megrendezéséhez Nyári Szabadtéri Táncszínház Alapítvány (Révkomárom Szlovákia) A hagyományõrzõk országos találkozója megrendezéséhez Ünnepváró húsvét elõtt címmel Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége (Budapest) A Budapesti karácsonyi vásár megrendezéséhez* A Pünkösdi sokadalom megrendezéséhez* Pomázi Zeneiskola A IV. Országos Tekerõs Találkozó költségeihez Pécsi Kulturális Központ A Pécsi pünkösdölõ megrendezéséhez Pályakezdõ Fiatalok Esélyalapítványa (Budapest) A IV. Országos Ifjúsági Népi Kézmûves Pályázat díjazott munkáinak budapesti kiállításához Szõnyi Kulturális Egyesület (Komárom) Népzenei fesztivál szervezéséhez az Eurorégió népi, népzenei csoportjainak részvételével Sári Gusztáv Általános Iskola (Kaba) A VI. Kelet-magyarországi Szóló Népdaléneklési Verseny költségeihez Testvérmúzsák Alapítvány (Pomáz) A IV. Országos Tekerõs Találkozó megrendezéséhez Táncház Egyesület (Budapest) A XXI. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár költségeihez Vajdasági Magyar Folklórközpont (Szabadka Jugoszlávia) A III. Polák Margit Hímzõpályázat, kiállítás és szakmai tanácskozás céljaira Viharsarok Néptáncszövetség (Békéscsaba) A VII. Viharsarki Táncháztalálkozó költségeihez Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

A fogyatékossággal élõ emberekért Média és Mûvészeti Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 979

A fogyatékossággal élõ emberekért Média és Mûvészeti Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 979 978 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A fogyatékossággal élõ emberekért Média és Mûvészeti Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 979 A fogyatékossággal élõ emberekért Média és Mûvészeti Ideiglenes

Részletesebben

A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 870. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos folyóirat-pályázati felhívása 872

A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 870. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos folyóirat-pályázati felhívása 872 866 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A nemzeti kulturális örökség miniszterének 22/2002. (XI. 22.) NKÖM rendelete a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 13/1999.

Részletesebben

A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázati felhívása 875. A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 879

A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázati felhívása 875. A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 879 874 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázati felhívása 875 A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 879 A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázati

Részletesebben

Az NKA pályázati felhívása a Millenáris Parkban rendezendõ kulturális programok megvalósítására 243

Az NKA pályázati felhívása a Millenáris Parkban rendezendõ kulturális programok megvalósítására 243 242 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az NKA pályázati felhívása a Millenáris Parkban rendezendõ kulturális programok megvalósítására 243 A Közmûvelõdési és Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM TERVEZET ELŐTERJESZTÉS A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról Budapest, 2007.

Részletesebben

A Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 115. A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 117

A Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 115. A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 117 114 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 115 A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 117 Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 124 A Népmûvészeti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Kimutatás az NKA 2005. évre vonatkozó pénzügyi kereteirõl 355. A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 357

TARTALOMJEGYZÉK. Kimutatás az NKA 2005. évre vonatkozó pénzügyi kereteirõl 355. A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 357 354 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Kimutatás az NKA 2005. évre vonatkozó pénzügyi kereteirõl 355 A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 357 Tájékoztató az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium egyedi elbírálású

Részletesebben

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap EMMI kultúráért felelős miniszter Nemzeti Kulturális

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területeken:

Részletesebben

A Népmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 283

A Népmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 283 282 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Népmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 283 A Zenei Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 285 A Levéltári Szakmai Kollégium pályázati felhívása az 1995.

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KULTÚRA KERETPROGRAMJÁBAN (2007-2013) RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KULTÚRA KERETPROGRAMJÁBAN (2007-2013) RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KULTÚRA KERETPROGRAMJÁBAN (2007-2013) RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA A Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma pályázatot

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163

TARTALOMJEGYZÉK. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163 162 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163 A Sajátos Igényû Fogyatékossággal Élõ Emberek Mûvészeti Életéért Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Pályázati cél: A Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

Részletesebben

A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-t.

A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-t. A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-t. Az alább felsorolt folyóiratok

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: A könyvtár szakmai eszközfejlesztésére,

Részletesebben

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 307 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása Az

Részletesebben

20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT TIZEDIK ÁLLOMÁS

20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT TIZEDIK ÁLLOMÁS 20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT TIZEDIK ÁLLOMÁS Hajós Városi Könyvtár 2013. augusztus 31. 20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 111 milliárd forint támogatás a kultúrának 112.551

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 811. A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 814

A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 811. A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 814 810 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 811 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 814 A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 816 Az

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

A Folyóiratkiadási Szakmai Kollégium pályázati felhívása 27. A Mozgókép Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 29

A Folyóiratkiadási Szakmai Kollégium pályázati felhívása 27. A Mozgókép Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 29 26 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Folyóiratkiadási Szakmai Kollégium pályázati felhívása 27 A Mozgókép Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 29 A Zenei Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása

Részletesebben

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 843. A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 848

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 843. A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 848 842 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 843 A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 848 Betétlap a Mozgókép Szakmai Kollégium

Részletesebben

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA I. A pályázat kiírója: Manna Kulturális Egyesület (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) II. A pályázat célja: A Manna

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra)

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra) 1. sz. melléklet Pályázati felhívás Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlást-nevelés fejlesztést

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 Készült: 2011. november 24. Készítette: Héra Éva, Ádám Krisztina www.cioff.hu cioff@mail.datanet.hu Szervezet neve Város Rendezett fesztivál neve Fesztiválminısítési eredmény

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Az NKA Bizottságának 2003. XI. 24-i határozatai. 10/2003 új állandó kollégium létrehozásáról. 11/2003 a 2004-re vonatkozó feladatok bõvülésérõl

Az NKA Bizottságának 2003. XI. 24-i határozatai. 10/2003 új állandó kollégium létrehozásáról. 11/2003 a 2004-re vonatkozó feladatok bõvülésérõl 74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az NKA Bizottságának 2003. XI. 24-i határozatai 9/2003 a többletbevétel felosztásáról 10/2003 új állandó kollégium létrehozásáról 11/2003 a 2004-re vonatkozó feladatok bõvülésérõl

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző számítógépes játékok elkészítésének támogatása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. (továbbiakban PMCS)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. (továbbiakban PMCS) PÁLYÁZATI KIÍRÁS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET A HELYI CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA KÜLSŐ PÁLYÁZATO- KON VALÓ INDULÁS TÁMOGATÁSÁRA A pályázat tulajdonosa: A pályázat lebonyolítója:

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Nemzeti Kulturális Alap

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT TIZENEGYEDIK ÁLLOMÁS

20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT TIZENEGYEDIK ÁLLOMÁS 20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT TIZENEGYEDIK ÁLLOMÁS Diákcsemege Fesztivál, Debrecen 2013. szeptember 1. 20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 111 milliárd forint támogatás a kultúrának

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 147. A Levéltári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 151

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 147. A Levéltári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 151 146 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 147 A Levéltári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 151 A Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 153 Tájékoztató

Részletesebben

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap EMMI kultúráért felelős miniszter Nemzeti Kulturális

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 587. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 589

A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 587. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 589 586 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 587 A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 589 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 591 A

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat ************************************************************************** 428. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2012-03-01 ************************************************************************** Nemzetközi

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 195. A Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 199

Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 195. A Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 199 194 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 195 A Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 199 A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 201 A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KIEMELT MŰVÉSZETI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA ZENEKAROK ÉS ÉNEKKAROK SZÁMÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KIEMELT MŰVÉSZETI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA ZENEKAROK ÉS ÉNEKKAROK SZÁMÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KIEMELT MŰVÉSZETI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA ZENEKAROK ÉS ÉNEKKAROK SZÁMÁRA Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról

Részletesebben

A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Pályázati cél: A Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma szépirodalmi, valamint tudományosismeretterjesztő és szakkönyvek szerzői

Részletesebben

L51 számú előterjesztés

L51 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere L51 számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjeszt és a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Kőbánya kolturális életének 2015.

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. (4) bekezdése szerint A törvény hatálya alá tartozó intézményekben,

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A pályázat célja: Nagy hagyománnyal rendelkező, fontos szak- és szépirodalmi lapok támogatása, amelyek a korábbi pályázati körből a megjelenési

Részletesebben

Tájékoztató a Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 1051

Tájékoztató a Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 1051 1050 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 1051 Tájékoztató a Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról

Részletesebben

Március 2-ig látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt

Március 2-ig látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Hírek A februári elnökségi értekezlet témái: Együttműködés lehetőségei a Nemzeti Parkokkal; A NESZ

Részletesebben

10/2009. (III.6.) OKM /2009. (..) OKM

10/2009. (III.6.) OKM /2009. (..) OKM Összefoglaló a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S BELVÁROS- LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak és szövetkezeti formában működő lakóépületek részére adható támogatás elnyerésére 2012. Belváros-Lipótváros

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháború történelmi emlékezetét feldolgozó filmforgatókönyvek megalkotásának támogatása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért

Részletesebben

9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 1. a Nemzeti Kulturális Alapról szóló évi XXIII. törvény végrehajtásáról

9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 1. a Nemzeti Kulturális Alapról szóló évi XXIII. törvény végrehajtásáról 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 1 a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 10. -ának (2)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatására pályázat Iktatószám 981/2014.

Részletesebben

A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Téma/cél: A Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

Részletesebben

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A pályázat célja: meghívás a berlini Künstlerhaus Bethanien 3 hónapos alkotómunka programjára 2012. szeptember 15. és 2012. december 15.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

1306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK

1306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK 1306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Kultúra 2000 Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 1307 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása (MASZRE) 1310 Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROS FEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLV 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-550; FAX: +36 42310-647 E-MAIl: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz Ügyintéző: Béda Zsuzsa Ügyiratszám: 31.899/2012.IX NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY OKTATÁSI KULTURÁLIS ÉS SPORT 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-565

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. február

Részletesebben

SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázati felhívása

SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázati felhívása SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázati felhívása A Szobért-Szobiakért Közalapítvány Kuratóriuma az Alapító Okiratban foglalt célok elérése érdekében pályázatot hirdet Szob település lakói életkörülményeinek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. április 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. április 18-i ülésére Iktató szám: Sz-247/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. április 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: 2012. évi diákcsoport

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere Nemzeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY ELŐTERJESZTÉS. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY ELŐTERJESZTÉS. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGVHAZA_HU Ügyiratszám:4554/2016.05 Ügyintéző: Kertész Sné ELŐTERJESZTÉS a Köznevelési,

Részletesebben

l C0. számú előterjesztés

l C0. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l C0. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a gyógyászatisegédeszköz-támogatásról szóló pályázati felhívásról

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. június 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2006. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L ŐT E R J E S Z T É S a Klebelsberg Kuno ösztöndíjról szóló OKM rendelet tervezetéről Budapest, 2007. április Döntéselőkészítő munkaanyag! Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 339

TARTALOMJEGYZÉK. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 339 338 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 339 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Ideiglenes Szakmai Kollégium tagjai 349 Az NKA Bizottságának

Részletesebben