A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 1/2001. (XI. 7.) számú határozata 8

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 1/2001. (XI. 7.) számú határozata 8"

Átírás

1 2 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A nemzeti kulturális örökség miniszterének 22/2001. (XII. 27.) NKÖM rendelete a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelet módosításáról 3 A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 1/2001. (XI. 7.) számú határozata 8 A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 2/2001. (XI. 7.) számú határozata 9 A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 3/2001. (XI. 7.) számú határozata 10 A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának általános érvényû ajánlása 11 A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 4/2001. (XII. 17.) számú határozata 12 A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 14 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 16 Tájékoztató a Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 19 Tájékoztató a szakmai kollégiumok egyedi elbírálású támogatásairól 23

2 RENDELETMÓDOSÍTÁS NKA HÍRLEVÉL 3 A NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTERÉNEK 22/2001. (XII. 27.) NKÖM RENDELETE a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelet módosításáról A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 10. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el: 1. A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R.) 8. -ának (4) (5) bekezdései helyébe a következô rendelkezések lépnek: (4) A miniszteri keret felhasználásáról, e körben a pályázatok kiírásáról és azok elbírálásáról, ideértve a miniszteri keret terhére benyújtott egyedi pályázatok elbírálását is az SZMSZ-ben szabályozott módon a miniszter dönt. A miniszteri keret terhére benyújtott egyedi pályázatok esetén a miniszter kérelemre és méltányosságból a Tv. 7. -ában meghatározott kereteken belül a pályázati cél korrekcióját és ezzel egyidejûleg a szerzôdés módosítását engedélyezheti. Pályázat kiírása esetén e rendelet pályázati rendszerre vonatkozó szabályait kell megfelelôen alkalmazni. (5) A miniszteri keretbôl támogatható szervezetek [(3) bek. b) pont] a 4. számú mellékletben meghatározott alapfeladatkörüknek megfelelô szakmai kollégiumoktól nem kaphatnak támogatást. 2. Az R ának (3) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép: 11. (3) A vezetôi kinevezésre, illetve annak meghosszabbítására sor kerülhet akkor is, ha a kinevezés vagy a meghosszabbítás tartama meghaladja a kollégiumi tagsági megbízás 12. (1) bekezdésében meghatározott határidejének lejártát. A 4 éves határidô lejártát meghaladó vezetôi kinevezés, illetve annak meghosszabbítása a kollégiumi tagsági megbízás az érintett szakmai, társadalmi szervezetek által delegált tagok esetén a küldô szervezet egyetértésével történô meghosszabbítását vonja maga után. Egyetértés hiányában a vezetôi tisztség a kollégiumi tagsági megbízás határidejének lejártakor a 12. (1) bekezdés szerinti új kollégiumi tagsági megbízás keletkezésének kivételével megszûnik. 3. Az R ának (2) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép: (2) A szakmai kollégiumok tagjainak megbízása a miniszter, illetve a küldô szervezet által a 11. (3) bekezdésének kivételével csak a 13. (3) bekezdésben meghatározott esetben hosszabbítható meg. 4. Az R ának f) pontja helyébe a következô rendelkezés lép: [A szakmai kollégiumok feladatai] f) az elbírálás eredményérôl értesítik a támogatott és a támogatásban nem részesült pályázókat 5. Az R ának (5) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép: (5) A magasabb vezetô, valamint a vezetô beosztások körét és pótlékának mértékét, továbbá az egyes közalkalmazotti osztályba tartozó munkaköröket és megnevezésüket a 2. számú melléklet tartalmazza.

3 4 NKA HÍRLEVÉL RENDELETMÓDOSÍTÁS 6. Az R a helyébe a következô rendelkezés lép: 19. A kulturális járulékot az Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatal által kezelt Nemzeti Kulturális Járulék számla javára kell teljesíteni. A számla száma: Az R ának (1) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép: (1) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázati célokat, a pályázók körét, a támogatás felhasználási jogcímét, a pályázó által vállalandó esetleges önrészt, a pályázat kötelezô tartalmi elemeit, a pályázatok beküldésének határidejét, az elbírálás rendjét és egyéb, a pályázók számára fontos tájékoztató adatokat. 8. (1) Az R ának d) pontja helyébe a következô rendelkezés lép: [A pályázatnak tartalmaznia kell] d) az elvégezni kívánt feladatok felsorolását és leírását, (2) Az R a az alábbi e) ponttal egészül ki, és ezzel egyidejûleg e) k) pontjainak eredeti jelölése f) l) pontra változik: e) részletes forrásonkénti bevételi és költségkalkulációját, 9. Az R ának (2) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép: (2) A pályázó köteles a támogatás felhasználásával megvalósított kulturális terméken vagy esemény során, illetve ezek reklám- és propagandaanyagán feltüntetni, illetve közzétenni a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram teljes nevét, a két logót, valamint a támogatás tényét a szerzôdés mellékletében foglaltak szerint. 10. Az R a helyébe a következô rendelkezés lép: 29. A kedvezményezettek a támogatásról és annak felhasználásáról a gazdálkodásukra vonatkozó elôírások szerint kötelesek számot adni. 11. Az R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete, az R. 2. számú mellékletének helyébe e rendelet 2. számú melléklete, míg az R. 4. számú mellékletének helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. 12. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejûleg az R ának (3) bekezdése hatályát veszti. Rockenbauer Zoltán a nemzeti kulturális örökség minisztere

4 RENDELETMÓDOSÍTÁS NKA HÍRLEVÉL 5 1. számú melléklet a 22/2001. (XII. 27.) NKÖM rendelethez [1. számú melléklet a 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelethez] A Nemzeti Kulturális Alapprogram állandó szakmai kollégiumai 1. Mozgókép Kollégium 2. Szépirodalmi Kollégium 3. Színházi Kollégium 4. Zenei Kollégium 5. Táncmûvészeti Kollégium 6. Képzômûvészeti Kollégium 7. Iparmûvészeti Kollégium 8. Fotómûvészeti Kollégium 9. Népmûvészeti Kollégium 10. Közmûvelôdési Kollégium 11. Könyvtári Kollégium 12. Levéltári Kollégium 13. Múzeumi Kollégium 14. Építômûvészeti Kollégium 15. Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium 2. számú melléklet a 22/2001. (XII. 27.) NKÖM rendelethez [2. számú melléklet a 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelethez] I. Magasabb vezetôi és vezetôi beosztások Beosztás megnevezése Vezetôi pótlék (%) Magasabb vezetô Igazgató 300 Vezetô Gazdasági igazgató 200 Osztályvezetô 175 Osztályvezetô-helyettes 150 Csoportvezetô 100

5 6 NKA HÍRLEVÉL RENDELETMÓDOSÍTÁS II. Közalkalmazotti munkakörök Munkakörök megnevezése Besorolás fizetési osztályok A B C D E F G H I J Kollégiumi titkár * * * * * Pályáztatási asszisztens * * Számítógépes rendszergazda * * * * Jogtanácsos * Belsõ ellenõr * * * * Gazdasági, mûszaki, jogi, igazgatási * * * * szakalkalmazott Gazdasági, mûszaki, igazgatási ügyintézô * * * * Ügyviteli alkalmazott * * * * Mûszaki, fenntartási, üzemviteli alkalmazott, * * * * szakmunkás, segédmunkás, kisegítô alkalmazott 3. számú melléklet a 22/2001. (XII. 27.) NKÖM rendelethez [4. számú melléklet a 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelethez] A NKÖM felügyelete alá tartozó költségvetési szervek Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Hagyományok Háza Honvéd Együttes Iparmûvészeti Múzeum Károlyi Palota Kulturális Központ Képzô- és Iparmûvészeti Lektorátus Kortárs Mûvészeti Múzeum Ludwig Múzeum Kulturális Intézetek Igazgatósága Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Magyar Állami Operaház Magyar Nemzeti Filmarchívum Magyar Mûvelõdési Intézet Magyar Nemzeti Galéria Magyar Nemzeti Múzeum Szakmai kollégiumok, amelyek a szervezetet nem támogathatják Zenei Kollégium Táncmûvészeti Kollégium Népmûvészeti Kollégium Közmûvelôdési Kollégium Táncmûvészeti Kollégium Népmûvészeti Kollégium Közmûvelôdési Kollégium Múzeumi Kollégium Iparmûvészeti Kollégium Szépirodalmi Kollégium Közmûvelôdési Kollégium Képzômûvészeti Kollégium Iparmûvészeti Kollégium Múzeumi Kollégium valamennyi szakmai kollégium Iparmûvészeti Kollégium Múzeumi Kollégium Zenei Kollégium Színházi Kollégium Táncmûvészeti Kollégium Mozgókép Kollégium Közmûvelõdési Kollégium Népmûvészeti Kollégium Múzeumi Kollégium Múzeumi Kollégium

6 RENDELETMÓDOSÍTÁS NKA HÍRLEVÉL 7 A NKÖM felügyelete alá tartozó költségvetési szervek Magyar Országos Levéltár Magyar Természettudományi Múzeum Mûcsarnok Néprajzi Múzeum Országos Idegennyelvû Könyvtár Országos Mûszaki Múzeum Országos Széchényi Könyvtár Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Pesti Magyar Színház Petôfi Irodalmi Múzeum Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szépmûvészeti Múzeum A NKÖM felügyelete alá tartozó társaságok Budapesti Kamaraszínház Kht. Ernst Múzeum Kht. Filharmónia Budapest és Felsô-Dunántúli Koncertszervezô és Rendezô Kht. Filharmónia Dél-Dunántúli Koncertszervezô és Rendezô Kht. Filharmónia Kelet-Magyarország Koncertszervezô és Rendezô Kht. Helikon Kastélymúzeum Kht. Játékszín Terézkörúti Színház Kht. Könyvtárellátó Kht. Magyar Cirkusz és Varieté Kht. Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht. Táncfórum Kht. Nemzeti Színház Rt. Szakmai kollégiumok, amelyek a szervezetet nem támogathatják Levéltári Kollégium Múzeumi Kollégium Képzômûvészeti Kollégium Iparmûvészeti Kollégium Fotómûvészeti Kollégium Múzeumi Kollégium Népmûvészeti Kollégium Könyvtári Kollégium Múzeumi Kollégium Könyvtári Kollégium Múzeumi Kollégium Múzeumi Kollégium Színházi Kollégium Színházi Kollégium Múzeumi Kollégium Múzeumi Kollégium Népmûvészeti Kollégium Múzeumi Kollégium Szakmai kollégiumok, amelyek a szervezetet nem támogathatják Színházi Kollégium Iparmûvészeti Kollégium Képzômûvészeti Kollégium Múzeumi Kollégium Zenei Kollégium Zenei Kollégium Zenei Kollégium Múzeumi Kollégium Színházi Kollégium Szépirodalmi Kollégium Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium Táncmûvészeti Kollégium Közmûvelôdési Kollégium Könyvtári Kollégium Táncmûvészeti Kollégium Színházi Kollégium

7 8 NKA HÍRLEVÉL BIZOTTSÁGIHATÁROZATOK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM BIZOTTSÁGÁNAK 1/2001. (XI. 7.) SZÁMÚ HATÁROZATA az állandó szakmai kollégiumai által a évtõl egyedi döntésre felhasználható keret mértékérõl A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottsága megerôsíti azt a korábbi gyakorlatot, miszerint az Alapprogramból elsôdlegesen pályázati úton lehet támogatást kapni. Emellett azonban esetenként indokolt és szükséges lehet, hogy egyedi igények elbírálására is sor kerüljön. A Bizottság a szakmai kollégiumok részére az általa jóváhagyott éves keret 10%-ában maximálja az egyedi igényekre fordítható keret mértékét. Ettôl eltérni csak a Bizottság elôzetes engedélyével, illetve más szakmai kollégium rovására lehet. Az egyedi keretet nem terheli a kollégium részére céljelleggel adott összeg. Az egyedi igények kielégítésére szolgáló keret az éves keret mértékét nem érinti, tehát nem jelent többletforrást. A Bizottság döntése visszavonásig érvényes. Budapest, november 7. Jankovics Marcell s. k., a Bizottság elnöke

8 BIZOTTSÁGIHATÁROZATOK NKA HÍRLEVÉL 9 A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM BIZOTTSÁGÁNAK 2/2001. (XI. 7.) SZÁMÚ HATÁROZATA a következõ két évre történõ kötelezettségvállalás mértékérõl A Bizottság az egyes kollégiumok évi pénzkeretének 10%-ában állapítja meg a következô két év költségvetési kerete terhére vállalható kötelezettségvállalások mértékét. A Bizottság döntése visszavonásig érvényes. Budapest, november 7. Jankovics Marcell s. k., a Bizottság elnöke

9 10 NKA HÍRLEVÉL BIZOTTSÁGIHATÁROZATOK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM BIZOTTSÁGÁNAK 3/2001. (XI. 7.) SZÁMÚ HATÁROZATA az NKA évi támogatási elveirôl, prioritásairól I. A Bizottság november 7-i ülésén a kollégiumok részére a évi pályázati kiírásoknál a következô prioritásokat határozza meg: Továbbra is kapjon kiemelt hangsúlyt a gyermekek és az ifjúság mûvelôdése. A Nemzeti Kulturális Alapprogram kollégiumai tekintsék kiemelkedô hivatásuknak a határon túli magyar kultúra támogatását, mivel az is a nemzeti mûvelôdés, mûveltség része. A humaniórák mellett a reáliák is fontos részei a kultúrának, ezt az érintett kollégiumok vegyék figyelembe. A kollégiumok a fenti célokra fordítandó összegeket pályázati kiírásaikban határozzák meg. II. Az általános, minden kollégiumra érvényes prioritások mellett a Bizottság az egyes kollégiumok részére elvárásokat ír elô: A cirkuszmûvészetre a Közmûvelôdési Kollégium minimum 11 millió forintot fordítson címzett támogatásként keretébôl. Az NKA ne támogasson hetilapokat, valamint aktuálpolitikai célokat és pártérdekeket szolgáló folyóiratokat. Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma éves keretébôl fordítson minimum 26,1 millió forintot gyermek- és ifjúsági folyóiratok támogatására. A Népmûvészeti és Táncmûvészeti Kollégium írjon ki közös pályázatot az amatôr mozgalmak támogatására. A Színházi Kollégium a tervezett vendégjátékokat lehetôleg oly mértékben támogassa, hogy a kölcsönösség megvalósulhasson. Budapest, november 7. Jankovics Marcell s. k., a Bizottság elnöke

10 BIZOTTSÁGIHATÁROZATOK NKA HÍRLEVÉL 11 A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM BIZOTTSÁGÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYÛ AJÁNLÁSA A Bizottság november 7-i ülésén a kollégiumok részére a következô ajánlást teszi: A kollégiumok pályázati felhívásaik megfogalmazásakor, illetve a pályázatok elbírálásánál fordítsanak kiemelt figyelmet a a családi, kisközösségi programokra, a közösségfejlesztô élômûvészet támogatására, valamint a pr-költségek támogatására. Továbbá az olaszországi magyar év programjaira és az évfordulókra (Kossuth születésének 200 éves évfordulója 2002-ben, Rákóczi-évforduló 2003-ban). Budapest, november 7. Jankovics Marcell s. k., a Bizottság elnöke

11 12 NKA HÍRLEVÉL BIZOTTSÁGIHATÁROZATOK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM BIZOTTSÁGÁNAK 4/2001. (XII. 17.) SZÁMÚ HATÁROZATA a évi pénzkeretek felosztásáról A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló évi XXIII. törvény, továbbá az annak végrehajtására kiadott 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendeletnek, továbbá a Szervezeti és Mûködési Szabályzatnak megfelelôen a Bizottság elvi, irányító és koordináló jogkörében eljárva határozott a évi kollégiumi pénzkeretek felosztásáról. Döntését a mellékelt táblázat szemlélteti. Budapest, december 17. Jankovics Marcell s. k., a Bizottság elnöke

12 BIZOTTSÁGIHATÁROZATOK NKA HÍRLEVÉL 13 Bizottság döntése a Sorsz. Kollégium évi kollégiumi tartalék évre megkötés neve keretekrôl 1. Mozgókép Ft Ft 2. Szépirodalmi Ft Ft irodalmi folyóiratokra min. 140 M Ft. 3. Színházi Ft Ft 4. Zenei Ft Ft 5. Táncmûvészeti Ft Ft 6. Képzômûvészeti Ft Ft 7. Iparmûvészeti Ft Ft 8. Fotómûvészeti Ft Ft 9. Népmûvészeti Ft Ft 10. Közmûvelôdési Ft Ft cirkuszmûvészetre min. 11 M Ft 11. Ismeretterjesztés Ft Ft növény- és állatkertekre és környezetkultúra min. 7 M Ft, folyóiratra min. 140 M Ft, gyermek- és ifjúsági folyóiratokra min. 26,1 M Ft 12. Könyvtári Ft Ft Magyar Nagylexikon támogatására max. 10 M Ft 13. Levéltári Ft Ft 14. Múzeumi Ft Ft 15. Építômûvészeti Ft Ft I. Kollégiumok összesen: Ft Ft II. Miniszteri keret Ft Ft* III. Egyéb programok 0 Ft 0 Ft összesen Mindösszesen: I+II+III Ft Ft *A miniszter a Bizottsággal egyeztetve állapította meg a miniszteri keretet [vhr. 8. (2)]

13 14 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A FOTÓMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Fotómûvészeti Szakmai Kollégiuma a évre a fotómûvészet szakmai körébe tartozó folyóiratok támogatására pályázatot hirdet a megjelenés biztosítására, valamint új lap indítására. A pályázaton a hazai bejegyzésû, valamint a határon túli magyar folyóiratok vehetnek részt. A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizárólag jogi személy lehet. A pályázathoz csatolni kell: A jelen helyzetnek megfelelô adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, határon túli folyóiratok esetében lapbejegyzésük magyar fordítását. A pályázó nyilatkozatát, amely tartalmazza a január december között megjelenô lapszámok megjelentetésének idôbeli ütemezését, a tervezett példányszámot, és a terjesztés módját részletezô kiadói elgondolást. Összevont lapszám egy megjelenésnek számít! A hazai folyóiratoknak igazolniuk kell, hogy az év folyamán megjelent lapszámok kötelespéldányait az Országos Széchényi Könyvtár részére benyújtották. Az igazolást a könyvtár kötelespéldány osztályától kell kérni (1827 Budapest, Budavári Palota F épület, 302. szoba) és a pályázathoz mellékelni. Új laphoz történô támogatás igénylése esetén próbaszám megküldése, vagy részletes, témánkénti tartalomjegyzék (szinopszis) benyújtása szükséges. A pályázatot a lap tulajdonosa vagy kiadója nyújthatja be a fôszerkesztô (felelôs szerkesztô) ellenjegyzésével. A kollégium a papír- és nyomdaköltségekre, valamint a szerzôi honoráriumokra kíván támogatást nyújtani. A pályázók a szerkesztôségeknél felmerülô munkabérre, azok járulékaira és rezsire támogatást nem igényelhetnek. Altéma-kódszám: 1801 Nem adhat be pályázatot az, aki a 2001-ben elnyert támogatás(ok) rendeltetésszerû felhasználásáról szóló szakmai beszámolóját (2-2 példányt az év során megjelent számokból) és pénzügyi elszámolását a szerzôdésben megjelölt idôpontig nem küldte meg az igazgatóságnak vagy egyéb, lejárt határidejû elszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Ugyancsak nem nyújthat be pályázatot az a kiadó, amely ellen csôd-, illetve felszámolási eljárás folyik. Pályázni az NKA Igazgatóságának január 1-jétôl érvényes új adatlapján lehet. A pályázati adatlaphoz a folyóiratra vonatkozó fôbb ismérveket tartalmazó betétlapot is ki kell tölteni és a pályázathoz mellékelni. Adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elôírt mellékletekkel felszerelve fogadunk el. A feltételeket nem teljesítô pályázatok érvénytelenek! Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2002-ben valamennyi pályázónak és lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját (a határon túli pályázók

14 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NKA HÍRLEVÉL 15 esetében magyar fordításban is) az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. A pályázatok január 20-ig beérkezôen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H-1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidôn túl érkezô pályázatok érvénytelenek. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A pályázatokhoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca ) szerezhetô be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték melléklésével postai úton is igényelhetô, valamint letölthetô az NKA honlapjáról: Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptôke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésrôl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülvizsgálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatok anyagát nem ôrizzük meg és nem küldjük vissza. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán ( /141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhetô. Ügyfélfogadási idô: hétfôtôl péntekig 9 15 óráig, pénteken 9 12 óráig. Fotómûvészeti Szakmai Kollégium

15 16 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tájékoztatjuk a tisztelt pályázókat, hogy a Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottsága javaslatára, a miniszter döntése alapján az Irodalom és Könyv Szakmai Kollégium január 1-jétõl Szépirodalmi Szakmai Kollégium elnevezést kap, tevékenysége módosul. Pályáztatási köre a felhívás szövegében megfogalmazottak szerint változik. A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet évre irodalmi alkotások létrejöttének és nyilvánosságra segítésének, az irodalmi élet eseményeinek és rendezvényeinek, a könyvszakma programjainak, valamint szépirodalmi folyóiratok megjelentetésének támogatására. A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottsága, illetve a kollégium prioritásai és ajánlásai szellemében elõnyben részesülnek: a gyermekek és az ifjúság mûvelõdését elõsegítõ, az Olvasás Évéhez kapcsolódó rendezvények; a határon túli pályázók valamennyi kiírt témában. Elõnyben részesülnek továbbá: a családi, kisközösségi programokkal pályázók; az olaszországi magyar év eseményei, valamint Kossuth Lajos születésének 200 éves és Illyés Gyula születésének 100 éves évfordulójához kapcsolódó rendezvények. A pályázat az alábbi témákban nyújtható be: 1. Alkotómunka támogatása A kollégium 25 alkotói támogatást szándékozik kiadni maximum 12 hónapos idõtartamra írók, mûfordítók, irodalomtörténészek részére. A támogatás összege havi forint. A pályázóknak csatolniuk kell munkatervüket, illetve megvalósítandó mûvük szinopszisát. Mûfordítóknak a munkaterv mellett fordítói tevékenységük néhány olyan szemelvényét, amely megítélhetõvé teszi készségeiket. Pályázni csak új mûvek létrehozására lehet. A támogatást elnyert alkotók a jelzett idõszak lejártával kötelesek az elkészült kézirat egy példányát a kollégiumnak átadni. A támogatás utalása az Írószövetség tagjai számára az Arany János Alapítványon keresztül történik, amennyiben a pályázó nem szövetségi tag, úgy jogi státussal rendelkezõ pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie. Altéma kódszáma: Irodalmi és könyvszakmai rendezvények támogatása II. félévre A kollégium csak professzionális irodalmi programok támogatását tudja vállalni, így elsõsorban az irodalmi társaságok, egyesületek, alapítványok, valamint az irodalmi ismeretterjesztésben

16 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NKA HÍRLEVÉL 17 szerepet vállaló megyei könyvtárak pályázatait várja. Könyvszakmai programokra a könyvkiadás és a könyvterjesztés szakmai szervezetei nyújthatnak be pályázatot. Támogatás tiszteletdíjra és annak járulékára, útiköltségre, bérleti díjra, propagandára és szállítási költségre kérhetõ. Altéma kódszáma: Magyar szépirodalmi mûvek megjelentetésének támogatása Pályázni magyar szépirodalmi mûvek, azokkal foglalkozó tanulmány- és esszékötetek, valamint gyermek- és ifjúsági munkák megjelentetésére lehet. Kivételes esetben magyar mûvek idegen nyelvû megjelentetését is támogatja a kollégium. A pályázathoz kézirat vagy kéziratrészlet és a hozzájuk tartozó részletes szinopszis benyújtása szükséges. Fordítás esetén a fordító megnevezését és szakértõi ajánlást kér a kollégium. Kéziratot nem õrzünk meg és nem adunk vissza! Pályázatot nyújthatnak be: kiadók, a szerzõvel kötött, illetve a jogdíjra vonatkozó megállapodást mellékelve; szerzõk, magánkiadás esetén. A támogatás a könyv és a nyomdaszámla benyújtását követõen kerül átutalásra. Egy pályázó összesen 5 darab pályázatot nyújthat be. A pályázatban a kiadandó kötetek példányszámát fel kell tüntetni. Nem nyújthat be pályázatot az a kiadó, amely ellen csõd-, illetve felszámolási eljárás folyik. A kollégium fenntartja magának a jogot, hogy a támogatást elnyert könyvekbõl vásároljon a közmûvelõdési könyvtárak részére. Altéma kódszáma: Szépirodalmi folyóiratok támogatása A pályázaton a hazai bejegyzésû, valamint a határon túli magyar folyóiratok vehetnek részt. Támogatás a többségében szépirodalmat közlõ lap megjelentetésére vagy új szépirodalmi folyóirat indítására kérhetõ. A pályázóknak csatolniuk kell a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, határon túli folyóiratok esetében lapbejegyzésük magyar fordítását. A pályázatot a lap tulajdonosa vagy kiadója nyújthatja be a fõszerkesztõ (felelõs szerkesztõ) ellenjegyzésével az NKA Igazgatóságának január 1-jétõl érvényes új adatlapján, és az adatlaphoz tartozó betétlapon. Az adatlap csak a hozzátartozó betétlappal együtt érvényes. A pályázathoz nyilatkozatot kell mellékelni, amely tartalmazza a lap január december közötti megjelentetésének idõbeli ütemezését, a tervezett példányszámot és a terjesztés módját részletezõ kiadói elgondolást. Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít! A kollégium elsõdlegesen a papír- és nyomdaköltségekre, valamint a szerzõi honoráriumokra kíván támogatást nyújtani. A pályázók a szerkesztõségeknél felmerülõ munkabérekre, azok járulékaira, továbbá rezsire támogatást nem igényelhetnek. A gyermekújságok a január 1-jétõl létrejövõ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumához pályázhatnak. Altéma kódszáma: 1101

17 18 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A kiadványra pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben minden kiadványuk vonatkozásában az Országos Széchényi Könyvtár felé teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni és a pályázattal együtt benyújtani. A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizárólag jogi személy lehet. Nem adhat be pályázatot az, aki a 2001-ben elnyert támogatás(ok) rendeltetésszerû felhasználásáról szóló szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását a szerzõdésben megjelölt határidõig nem küldte meg az igazgatóságnak, vagy egyéb, lejárt határidejû elszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Folyóirat-támogatás esetén a szerzõdés szerinti példányban csatolni kell az év során megjelent számokat. Pályázni az NKA Igazgatóságának január 1-jétõl érvényes új adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2002-ben valamennyi pályázónak és lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját (a határon túli pályázók esetében magyar fordításban is) az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. A pályázatok január 31-ig beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H 1062 Budapest, Bajza utca 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca ) szerezhetõ be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével postai úton is igényelhetõ, valamint letölthetõ az NKA honlapjáról: Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a lebonyolító a pályázóval történõ megállapodás alapján a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként, amennyiben a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik. A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatok anyagát nem õrizzük meg és nem küldjük vissza. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán ( /141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhetõ. Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9 15 óráig, pénteken 9 12 óráig. Szépirodalmi Szakmai Kollégium

18 PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ NKA HÍRLEVÉL 19 TÁJÉKOZTATÓ A NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL A Népmûvészeti Szakmai Kollégium november 28-i ülésén elbírálta a október 15-i beküldési határnapra kiírt pályázatát. Beérkezett 111 kérelem, közülük a feldolgozás során 9 érvénytelennek bizonyult. A kollégium 47 pályázat számára ítélt meg vissza nem térítendõ támogatásként összesen forintot. A nyertesek listáját a pályázati felhívás témaköreinek sorrendjében közöljük. 1. Nemzetközi, országos és regionális rendezvények, fesztiválok, bemutatók és kiállítások támogatása Pályázó és pályázat Megítélt összeg Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Gyermekek Háza (Szekszárd) A Pünkösdölõ Országos Gyermektáncfesztivál megrendezéséhez Bartók Táncegyüttes Alapítvány (Budapest) A VI. Nemzetközi Legényes Verseny és Martin György-emlékmûsor költségeihez Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége (Bonyhád) A Sebestyén Ádám székely mesemondóverseny megrendezéséhez Ft Ft Ft Békés Megyei Mûvelõdési Központ és Kézmûves Szakiskola (Békéscsaba) A VIII. Országos Textiles Konferencia és a hozzá kapcsolódó pályázati kiállítások költségeihez Derecskei Szivárvány Hagyományõrzõ Egyesület A III. Derecskei Verbunktalálkozó megrendezéséhez Európai Folklór Központért Egyesület (Budapest) Nemzetközi konferencia rendezéséhez a hagyományos kultúra állami és nemzetközi elismerésének témakörében* Fréderic Chopin Zeneiskola (Gödöllõ) Országos népzenei verseny és konferencia költségeihez Hajdú Táncegyüttesért Alapítvány (Debrecen) A XII. Szomszédolás Országos és Nemzetközi Gyermek-néptáncfesztivál megrendezéséhez Ft Ft Ft Ft

19 20 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Helyiérték Gondolkodók és Alkotók R. Egyesülete (Balatonboglár) Gyermek- és ifjúsági néptánccsoportok koreográfiai versenye és futó méta bajnoksága céljára III. Számú Napközi Otthonos Óvoda (Sárospatak) A Néphagyományõrzõ Óvodák Egyesületének IV. szakmai találkozójának költségeihez Jókai Mór Mûvelõdési Központ (Pápa) A III. Országos Ifjúsági Néptánctalálkozó megrendezéséhez Kertvárosi Bányász Mûvelõdési Otthon (Tatabánya) A 11. Országos Népzenei Minõsítõ Hangverseny költségeihez Kiss Áron Magyar Játék Társaság (Budapest) A III. Nemzetközi és Országos Játékkészítõ Konferencia, szakmai bemutató és kiállítás céljára Kárpátok Eurorégió Kis. Szöv. NKI. Tanácsa (Nyíregyháza) A III. Kisebbségi Fesztivál megrendezéséhez Magyar Kultúra Alapítvány (Budapest) A Budavári Mézesnapok megrendezéséhez Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége (Budapest) Népdalkörök, népzenei együttesek és énekes, hangszeres szólisták II. országos minõsítésének költségeihez Magyarok Öröksége Alapítvány (Százhalombatta) A CIOFF végrehajtó bizottsága konferenciájának megrendezéséhez Martin György Néptáncszövetség (Budapest) A néptáncosok országos bemutatószínpada keretében a néptáncegyüttesek országos minõsítõ fesztiváljaihoz A Néptáncosok bálja címû produkció megrendezéséhez A XXI. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásáron néptáncgála megrendezéséhez A Vajdasági Minõsítõ Fesztivál szakmai zsûrizésének költségeihez Az amatõr néptáncosok országos találkozójának évi megrendezéséhez Megyei Mûvelõdési Központ (Eger) A II. Országos Ifjúsági Szólótáncverseny megrendezéséhez Egerben Mikszáth Kálmán Mûvelõdési Központ (Balassagyarmat) A Palócország meseország címû rendezvény, valamint a palóc mesemondó verseny költségeihez Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

20 PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ NKA HÍRLEVÉL 21 Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa (Budapest) A magyarországi német énekkarok II. országos fesztiváljához Ft Muharay Elemér Népmûvészeti Szövetség (Budapest) A Kalákatánc (hagyományõrzõ együttesek antológiája) címû program megvalósítására Országos táncháztalálkozó és kirakodóvásár, illetve hagyományõrzõ gálamûsor költségeihez Mûvelõdési Központ (Dunaföldvár) A finn fafaragó hagyomány és famûvesség címû kiállítás megrendezéséhez Nyári Szabadtéri Táncszínház Alapítvány (Révkomárom Szlovákia) A hagyományõrzõk országos találkozója megrendezéséhez Ünnepváró húsvét elõtt címmel Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége (Budapest) A Budapesti karácsonyi vásár megrendezéséhez* A Pünkösdi sokadalom megrendezéséhez* Pomázi Zeneiskola A IV. Országos Tekerõs Találkozó költségeihez Pécsi Kulturális Központ A Pécsi pünkösdölõ megrendezéséhez Pályakezdõ Fiatalok Esélyalapítványa (Budapest) A IV. Országos Ifjúsági Népi Kézmûves Pályázat díjazott munkáinak budapesti kiállításához Szõnyi Kulturális Egyesület (Komárom) Népzenei fesztivál szervezéséhez az Eurorégió népi, népzenei csoportjainak részvételével Sári Gusztáv Általános Iskola (Kaba) A VI. Kelet-magyarországi Szóló Népdaléneklési Verseny költségeihez Testvérmúzsák Alapítvány (Pomáz) A IV. Országos Tekerõs Találkozó megrendezéséhez Táncház Egyesület (Budapest) A XXI. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár költségeihez Vajdasági Magyar Folklórközpont (Szabadka Jugoszlávia) A III. Polák Margit Hímzõpályázat, kiállítás és szakmai tanácskozás céljaira Viharsarok Néptáncszövetség (Békéscsaba) A VII. Viharsarki Táncháztalálkozó költségeihez Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 307 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása Az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225

TARTALOMJEGYZÉK. A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225 218 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220 A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225 A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata II. 227

Részletesebben

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211. A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211. A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218 210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211 A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium

Részletesebben

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása (Symphonia Hungarorum) 347

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása (Symphonia Hungarorum) 347 346 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása (Symphonia Hungarorum) 347 Meghívásos pályázat magyar intézmények külhoni kulturális programjainak megvalósítására (Kulturális

Részletesebben

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107. Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107. Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112 106 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107 Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112 Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium

Részletesebben

Tá jé koz ta tó a Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um egye di dön té se i rõl 1173

Tá jé koz ta tó a Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um egye di dön té se i rõl 1173 1170 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tá jé koz ta tó az Is me ret ter jesz té si és Kör nye zet kul tú ra Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tai el bí rá lá sá ról és az egyedi döntésekrõl 1171 Tá jé koz ta

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK Dr. Harsányi László elnök Perlik Pál igazgató Jóváhagyom: Dr. Hiller István miniszter NKA Nemzeti Kulturális Alap

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555 554 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázatának elbírálásáról 575 Tájékoztató a Közmûvelõdési

Részletesebben

Tájékoztató a Folyóiratkiadási Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 211

Tájékoztató a Folyóiratkiadási Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 211 210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Folyóiratkiadási Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 211 Tájékoztató a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium folyóirat-pályázatának elbírálásáról 215 Tájékoztató

Részletesebben

dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala

dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala Bevezetés Jelen cikk célja, hogy bepillantást engedjen a civil szervezetek számára nyitvaálló pályázati

Részletesebben

A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására

A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására A pályázat célja: Nagy hagyománnyal rendelkező, fontos szak- és szépirodalmi nyomtatott folyóiratok

Részletesebben

XVII. évfolyam 219. szám 2012. augusztus

XVII. évfolyam 219. szám 2012. augusztus Hírlevél XVII. évfolyam 219. szám 2012. augusztus BácsKiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ez évben is megrendezzük hagyományos versmondó

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális előadó-művészeti szervezetek részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális előadó-művészeti szervezetek részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális előadó-művészeti szervezetek részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) A pályázat

Részletesebben

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatot hirdet 2012. január 1. 2012. december 31. közötti időszakra a magyar kortárs galériák nemzetközi művészeti

Részletesebben

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 30.I.2008 B(2008)300 végleges Tárgy: N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek Emtv. szerinti, 2015. évi működési támogatására A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

1210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK

1210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK 1210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a bizottsági határozatokról 1211 Tájékoztató a miniszteri döntésekrõl, 2008-as elõirányzatokról 1214 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról

Részletesebben

XIV. évfolyam 183. szám 2009. június

XIV. évfolyam 183. szám 2009. június Hírlevél XIV. évfolyam 183. szám 2009. június A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja A Duna Tisza Közi Népművészti Egyesület

Részletesebben

A Nemzeti Kulturális Alap. Ügyrendje

A Nemzeti Kulturális Alap. Ügyrendje Nemzeti Kulturális Alap Ügyrend A Nemzeti Kulturális Alap Ügyrendje Budapest, 2007. május 30. Jóváhagyom: Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Tartalomjegyzék 1. Alapadatok... 3 2. Tevékenységi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak! PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BALASSI INTÉZET ÉS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI HIVATAL NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET ZENEI JELLEGŰ MŰVELŐDÉSI RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSA TÉMAKÖRBEN A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (továbbiakban:

Részletesebben

XVII. évfolyam 214. szám 2012. március

XVII. évfolyam 214. szám 2012. március Hírlevél XVII. évfolyam 214. szám 2012. március A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2012. szeptember 26. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv jóváhagyása. 2. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) kérelme.

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a halasztott pályázatok bizottsági döntéseirõl 1051

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a halasztott pályázatok bizottsági döntéseirõl 1051 1050 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a halasztott pályázatok bizottsági döntéseirõl 1051 Tájékoztató a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium egyedi pályázatainak döntésérõl 1054 A Kiemelt Kulturális

Részletesebben