TARTALOMJEGYZÉK. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163"

Átírás

1 162 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163 A Sajátos Igényû Fogyatékossággal Élõ Emberek Mûvészeti Életéért Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 169 A Digitális Médiamûvészet 2004 Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 173 A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 177 A Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 185 Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 187 A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázati felhívása 193 A Levéltári Szakmai Kollégium pályázati felhívása (az évi LXVI. törvény 34/A -a (1) bekezdésében foglaltak támogatására) 200 Az NKA I. félévi pályázati naptára 204 Pályázati ûrlapok 205 pályázati adatlap 205 pályázati tájékoztató 209 betétlap a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez 211

2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 163 A TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a április április 1. között megvalósuló magas mûvészeti szakmai színvonalú táncmûvészeti tervek támogatására. Pályázhatnak: 1. Hivatásos mûvészek, hivatásos mûvészeti együttesek, új produkciók megvalósítására. Egy pályázó a témában 2 pályázatot adhat be. Altéma kódszáma: 1517 Támogatás igényelhetõ: honoráriumra, tiszteletdíjra és annak járulékaira, jelmezre, díszletre, kellékre, fény és hangtechnika tervezésére, promócióra. A pályázati adatlaphoz az altéma kódszámával jelölt betétlapot mellékelni kell. A pályázat elbírálásához a pályázónak az alábbi szempontokra választ kell adnia: 1. A produkció mennyiben kísérleti jellegû és új értékeket felmutató. 2. A produkció alkotói és elõadói milyen szakirányú végzettséggel rendelkeznek (szakképesítés, végzettség). 3. A produkció alkotói és elõadói, milyen hazai és külföldi fesztiválokon, versenyeken, vagy milyen egyéb megmérettetésen vettek részt és ott milyen eredménnyel szerepeltek. A pályázathoz kérjük mellékelni: a pályázó, valamint a megpályázott program résztvevõinek szakmai életrajzát, referenciákat. 2. Hivatásos mûvészek, hivatásos mûvészeti együttesek új és korábbi produkcióinak külföldi forgalmazására. Altéma kódszáma: 1518 Támogatás igényelhetõ: az alkotók és közremûködõk, elõadók tiszteletdíjára, szállásköltségre, útiköltségre, szállításra. Hivatalos felkérést, vagy visszaigazolt jelentkezést mellékelni kell. 3. Hazai hivatásos táncmûvész együttesek, szólisták, szakemberek nemzetközi fórumokon versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon való részvételre. Támogatás igényelhetõ: szállás és útiköltségre. A pályázathoz csatolni kell a rendezvény meghívóját, programját. Altéma kódszáma: 1503

3 164 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 4. Rendezõ szervezetek a fontos külföldi társulatok és szólisták hazai találkozókon, fesztiválokon való felléptetésre, külföldi szakemberek fogadására. Altéma kódszáma: 1535 Támogatás igényelhetõ: honoráriumra, szállás és útiköltségre, országos találkozók, fesztiválok esetében a külföldiek csoportos étkeztetésére. A pályázathoz csatolni kell a meghívott külföldi személy, együttes elfogadó nyilatkozatát, a program helyét, idejét, a meghívás célját. 5. Mûvészeti közép és felsõfokú oktatási intézmények táncprogramjainak megvalósítására és forgalmazására. Altéma kódszáma: 1504 Támogatás igényelhetõ: honoráriumra, szállás és útiköltségre, a produkciós megvalósításához szükséges dologi kiadásokra. A pályázathoz csatolni kell a megvalósítás célját, idejét, helyét. 6. Hivatásos mûvészek, hivatásos mûvészeti együttesek nagysikerû nemzeti és nemzetközi értékû táncmûveinek felújítására. Altéma kódszáma: 1536 Támogatás igényelhetõ: honoráriumra, jelmezre, díszletre, kellékre, vendégmûvész szállás-, és útiköltségére. 7. Határon túli hivatásos magyar mûvészek, hivatásos mûvészeti táncegyüttesek produkcióik magyarországi bemutatására. Támogatás igényelhetõ: tiszteletdíjra, útiköltségre, szállásra és promócióra. Altéma kódszáma: Kiadók kiemelkedõ jelentõségû táncmûvészeti kiadványok hagyományos vagy CD-n történõ megjelentetésére. Altéma kódszáma: 1512

4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 165 A pályázathoz a kiadvány szinopszisát vagy kéziratát, továbbá 2 db nyomdai árajánlatot, illetve a CD-n megjelenõ anyag szerzõi jogállásának igazolását mellékelni kell. A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja: Hagyományos megjelentetés esetén szerzõi honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésre, szerzõi jogdíjakra, fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére nyomdai elõkészítési munkákra az alábbi jogcímekre: szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés) kiadványszerkesztés (szedés, tördelés) képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás) korrektúra nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás). CD-n történõ megjelentetés esetén szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése, szerzõi jogdíjak, fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése, szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése, elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre: szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés), képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás), korrektúra, gyártási és csomagolási költség: levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége, borító-elõállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás). 9. Országos vagy regionális hatáskörû szervezetek, (szövetségek, egyesületek, alapítványok) táncmûvészeti rendezvényeinek, képzéseinek, továbbképzéseinek megvalósítására. Altéma kódszáma: 1507 Támogatás igényelhetõ: terembérleti díjra, kölcsönzési díjra, szállás és útiköltségre, tiszteletdíjra, reklám- és propagandaköltségre. A pályázathoz csatolni kell a képzés tematikáját, az elõadók/oktatók nevét, a rendezvény célját.

5 166 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 10. Befogadó intézmények táncprodukciók folyamatos (legalább 5 elõadás/év) megtartására. Altéma kódszáma: 1531 Támogatás igényelhetõ: kölcsönzési díjra, szállás és útiköltségre, tiszteletdíjra, reklám- és propagandaköltségre. A pályázathoz csatolni kell a bemutatandó elõadás címét, idõpontját, valamint a meghívandó együttesek nyilatkozatát a meghívás elfogadásáról. A pályázatok február 25-ig beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H 1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. Általános tudnivalók Pályázni az NKA Igazgatóságának évre kiadott adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, szükséges betétlappal felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyû pályázónak. A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója. Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek. Felhívjuk határon túli pályázóink (külföldi jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozás, ill. nem magyar állampolgárságú magánszemély) figyelmét arra a jogszabályi rendelkezésre, miszerint költségvetési támogatást csak akkor igényelhetnek, ha rendelkeznek magyarországi adóazonosító számmal, ill. magánszemély esetében adóazonosító jellel. Adószámot, ill. adóazonosító jelet az állami adóhatóság állapít meg, miután a kérelmezõ az e célra szolgáló nyomtatványon írásban bejelentette azonosító adatait és mellékelte a szükséges dokumentumokat. Az adatlap ingyenes, bármely APEH kirendeltségen elérhetõ, ill. az APEH internetes

6 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 167 honlapjáról is letölthetõ. Az adatlap benyújtható személyesen, meghatalmazott útján vagy postai úton is. Az ügyintézés elsõ alkalommal díjmentes. A Magyarországon székhellyel, telephellyel, ideiglenes lakóhellyel, ill. szokásos tartózkodási hellyel nem rendelkezõ külföldi személy tekintetében kizárólag az APEH Észak-budapesti Igazgatóságának Általános Fõosztálya illetékes (tel.: , cím: 1390 Budapest, Pf.: 156, honlap: Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni és a pályázathoz csatolni. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca ) Adatlap postai úton is igényelhetõ bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével az NKA Igazgatóságától. Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a pályázóval történõ megállapodás alapján a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás terhére. A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után külön értesítés nélkül a fenti anyagokat megsemmisítjük. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ (telefon: /141-es mellék). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9 15 óráig, pénteken 9 12 óráig. Táncmûvészeti Szakmai Kollégium

7 168 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A pályázat kódszáma/azonosító:... BETÉTLAP A TÁNMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM 1517-ES ALTÉMÁJÁHOZ 1. Pályázó neve: A produkció címe: A koreográfus neve: A résztvevõ együttesek, személy vagy személyek (fellépõk) névsora: Az elõadás bemutatásának helye: tervezett idõpontja: Tervezett további elõadások (helye, mikor): A produkció rövid leírása: pályázó

8 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 169 A SAJÁTOS IGÉNYÛ FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ EMBEREK MÛVÉSZETI ÉLETÉÉRT IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány és a Nemzeti Kulturális Alapprogram közös pályázatot hirdet a sajátos igényû (fogyatékossággal és/vagy egészségkárosodással élõ) emberek kulturális, mûvészeti életben való aktív részvétele érdekében. E pályázat szempontjából a sajátos igényû (fogyatékossággal élõ) állampolgárok az Egészségügyi Világszervezet meghatározásának megfelelõen azok az emberek, akiket egészségük károsodása mindennapi életvitelükben erõsen korlátoz. A pályázat célja: elõsegíteni, hogy a sajátos igényû embereknek egyenlõ esélyük, társadalmi befogadásuk érdekében javuljanak a kulturális, mûvészeti, mûvészetterápiás programokhoz való hozzáférési esélyei, valamint támogatni a társadalmi befogadásukat segítõ szemléletformálást. Pályázók köre: pályázhatnak hazai és határon túli gazdasági társaságok, jogi személyiséggel rendelkezõ állami, önkormányzati intézmények, nonprofit szervezetek. Elõnyt élveznek a sajátos igényû emberek érdekében tevékeny vagy ilyen szervezettel együttmûködõ pályázók. Magánszemélyek nem pályázhatnak. Pályázni a január június 30. között alkotótáborok, továbbá kiadványok és médiaprogramok esetén szeptember 30-ig megvalósuló programokra lehet. A pályázat tárgya 1. A sajátos igényû emberek számára a kulturális életben való részvételt, az egyenlõ esélyû hozzáférést biztosító programok (rendezvények, produkciók), az ezeken való részvétel, illetve az ehhez szükséges eszközök, (például a kommunikációs akadálymentesítés eszközei) biztosításának támogatása. Altéma kódszáma: 7408 Ezen célok érdekében megvalósítható tevékenységek lehetnek egyebek között: személyi segítõvel, kísérõvel történõ egyéni, vagy maximum. kísérõkkel együtt 8 fõs kiscsoportos kulturális esemény-látogatások szervezése; mûvészeti produkciók elérhetõsége, élvezhetõvé tétele a sajátos igényû látogatók számára (például indukciós hurok, feliratozás, piktogram alkalmazása); tájékozódást, közlekedést, részvételt segítõ technikai eszközök, szimbólumok, kiadványok biztosítása; egyéb, a fenti célt segítõ, modellértékû programok 2. A sajátos igényû gyermek és felnõtt alkotómûvészek integrált mûvészkörökben, alkotómûhelyekben, alkotótáborokban való részvételét segítõ programok ámogatására. Altéma kódszáma: 7432

9 170 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK Ezen célok érdekében megvalósítható tevékenységek lehetnek egyebek között: alkotómûhelyek elérhetõsége, élvezhetõvé tétele a sajátos igényû résztvevõk és személyi segítõik számára; a sajátos igényû mûvészek alkotómunkáját segítõ eszközök, szakmai anyagok bérlése, megvásárlása; utazás, szállítás biztosítása. 3. Sajátos igényû emberek mûvészetterápiás foglalkozásai, mûvészi alkotókörei, alkotótáborai és azok dokumentálásának, produkcióinak, bemutatkozási lehetõségeinek támogatása. Altéma kódszáma: 7416 Ezen célok érdekében megvalósítható tevékenységek lehetnek egyebek között: speciális mûvészeti alkotótevékenységet folytató szakmai mûhelyek programjai, alkotókörök, alkotótáborok; mûvészetterápiás foglalkozásokhoz szükséges képzések; a sajátos igényû emberek, alkotóközösségeik bemutatkozási lehetõségei. A kollégium a három altémában munkabért, épületfelújítási, beruházási, felújítási és üzemeltetési költségeket nem támogat. Támogatás igényelhetõ: tiszteletdíjra és járulékaira, illetve számlás tiszteletdíjra, a terápiás és egyenlõ esélyû hozzáférést biztosító eszközök bérlésére és beszerzésére, hang és fénytechnika bérlésére, szakmai anyagköltségre, utazási, szállás és szállítási költségre, díszlet- kellék- és jelmezköltségre, propagandára, installációra, nyomdai elõkészítésre és nyomdaköltségre. 4. A sajátos igényû emberek társadalmi el- és befogadását elõsegítõ kiadványok és médiaprogramok (tv, rádió, internet, köztéri megjelenés), illetve a fenti célokat szolgáló, a többségi társadalmat megszólító, egyéb kulturális programok támogatása Altéma kódszáma: 7433 A kollégium a negyedik altémában munkabért, épületfelújítási, beruházási, felújítási és üzemeltetési költségeket nem támogat. Támogatás igényelhetõ: tiszteletdíjra és járulékaira illetve számlás tiszteletdíjra, hang és fénytechnika bérlésére, szakmai anyagköltségre, szállítási költségre, díszlet, kellék és jelmezköltségre, propagandára, installációra, nyomdai elõkészítésre és nyomdaköltségre. Mind a négy altémában a pályázathoz az adatlapon kívül csatolni kell: a pályázó szervezet tevékenységének összefoglalóját (max.1. oldal); a program megvalósításának ütemtervét és pénzügyi tervét; a pályázatért felelõs személy(ek) szakmai életrajzát; nyilatkozatot a rendelkezésre álló önrészrõl.

10 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 171 A fenti célokra rendelkezésre álló összeg: 35 millió Ft. Egy pályázó egy altémában csak egy programmal pályázhat. A kollégium elõnyben részesíti azokat a pályázókat, akik önrésszel rendelkeznek. A pályázatok február 28-ig beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton, az NKA Igazgatóságának címére (H 1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. Általános tudnivalók Pályázni az NKA Igazgatóságának évre kiadott adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, szükséges betétlappal felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyû pályázónak. A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója. Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek. Felhívjuk határon túli pályázóink (külföldi jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozás, ill. nem magyar állampolgárságú magánszemély) figyelmét arra a jogszabályi rendelkezésre, miszerint költségvetési támogatást csak akkor igényelhetnek, ha rendelkeznek magyarországi adóazonosító számmal, ill. magánszemély esetében adóazonosító jellel. Adószámot, ill. adóazonosító jelet az állami adóhatóság állapít meg, miután a kérelmezõ az e célra szolgáló nyomtatványon írásban bejelentette azonosító adatait és mellékelte a szükséges dokumentumokat. Az adatlap ingyenes, bármely APEH kirendeltségen elérhetõ, ill. az APEH internetes honlapjáról is letölthetõ. Az adatlap benyújtható személyesen, meghatalmazott útján vagy postai úton is. Az ügyintézés elsõ alkalommal díjmentes. A Magyarországon székhellyel, telephellyel, ideiglenes lakóhellyel, ill. szokásos tartózkodási hellyel nem rendelkezõ külföldi személy tekintetében kizárólag az APEH Észak-budapesti Igazgatóságának Általános Fõosztálya illetékes (tel.: , cím: 1390 Budapest, Pf.: 156, honlap:

11 172 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni és a pályázathoz csatolni. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca ) Adatlap postai úton is igényelhetõ bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével az NKA Igazgatóságától. Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a pályázóval történõ megállapodás alapján a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás terhére. A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után külön értesítés nélkül a fenti anyagokat megsemmisítjük. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ (telefon: /141-es mellék). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9 15 óráig, pénteken 9 12 óráig. a Fogyatékossággal Élõk Mûvészeti Életéért Ideiglenes Szakmai Kollégium

12 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 173 A DIGITÁLIS MÉDIAMÛVÉSZET 2004 IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma megállapodásában foglaltak szerint a Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázatot hirdet a modern információs technika, az új médiumok lehetõségeit kreatív módon használó új médiamûvészeti alkotások megvalósításának és nyilvánosságra segítésének támogatására. A pályázatok támogatására legalább 147 millió forint áll rendelkezésre. A pályázat célja, hogy segítse a magyar médiamûvészet fejlõdését és támogassa az alkotások bemutatását. A pályázat keretében médiamûvészeti alkotások létrehozására és ezen mûvek bemutatására kérhetõ támogatás. Altéma kódszáma 7633 Pályázni lehet a) Új interaktív médiamûvészeti alkotások, installációk terveivel; b) Már létezõ interaktív médiamûvészeti alkotások továbbfejlesztési és bemutatási tervével; c) A kommunikációs technikák sajátosságait kreatív módon alkalmazó intermediális projektek terveivel. Az elbírálás során elõnyt élveznek azok a pályamûvek a) amelyek új mûvészi minõséget, a hagyományostól eltérõ megjelenést, látásmódot hoznak felszínre és a nemzetközi élvonalban is megállják a helyüket; b) amelyek várhatóan széles közönség érdeklõdésére tarthatnak számot. c) amelyek koncepciójukban kapcsolódnak a Jövõ Háza programhoz (http://www.ihm. gov.hu/programok/a_jovo_haza) A pályázaton részt vehetnek kulturális és mûvészeti tevékenységet folytató Magyarországon bejegyzett önálló jogi személyiségû szervezetek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók illetve egyéni cégek; magyar állampolgárságú természetes személyek. Az õ esetükben pénzügyi lebonyolító felkérése szükséges. A lebonyolító kizárólag jogi személy lehet. A pályázónak vállalnia kell a szerzõi és felhasználási jogok tisztaságával kapcsolatos feltételek biztosítását, mûalkotásának felhasználási jogdíj nélküli bemutatását az IHM vagy megbízottja(i) által rendezett kiállításokon a támogatott program befejezését követõ két éven keresztül, különös tekintettel a Jövõ Háza programra. A támogatott pályázó a kiállítások idejére a mûvet az alkotás bemutatásához szükséges eszközökkel együtt díjmentesen bocsátja az IHM vagy megbízottja(i) rendelkezésére. Errõl a mû elkészültét követõen megállapodást köt a pályázó az IHM képviselõjével. A kollégium fenntartja a jogot, hogy a kiválasztott pályázókat személyes prezentációra is felkérje. A mû elkészítésének határideje augusztus 30., az elkészült mû kiállításon történõ bemutatásának legkésõbbi befejezõ idõpontja december 31. Az elnyert pályázati összeg 2 részletben kerülhet utalásra. Az elsõ részlet az aláírt szerzõdésben foglalt ütemezésnek megfelelõ idõpontban kerül kiutalásra, a második részlet utalási feltétele az elõzõ

13 174 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK részlet elfogadott pénzügyi és szakmai elszámolása. Szakmai elszámolás alatt az elkészült mû dokumentálását értjük. A pályázat keretében maximum 10 millió forint vissza nem térítendõ támogatás igényelhetõ. Támogatás a projekt megvalósításához és bemutatásához (a kiállítás maximum 2 hónapos idõtartamára is) kérhetõ: eszközökvásárlásra, bérleti díjára, szakmai anyagköltségre, installációs költségre, megbízási szerkesztõi és szakértõi díjra, honoráriumra, illetve ezek járulékaira, az alkotások szerzõi és felhasználói jogát biztosító jogdíjra, internetes szolgáltatás havidíjára, szállítási költségekre. A pályázathoz csatolni kell a) a mûalkotás leírását, látványtervét, vázlatokat, terveket, kiemelten hangsúlyozva a média újszerû felhasználását tükrözõ jegyeket, b) a bemutatás módját, feltételeit c) magánszemély esetén a pályázó szakmai életrajzát és referencia-anyagát, d) szervezetek esetén a pályázathoz kapcsolódó tevékenység bemutatását, az alkotók és közremûködõk szakmai önéletrajzát, e) az alkotás megvalósítására és bemutatására készített ütemtervet és a két költségvetését az NKA-tól igényelt támogatási összegek feltüntetésével, f) a szerzõi, felhasználási jogok tisztaságáról szóló nyilatkozatot, g) pályázati díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát. A felsorolt mellékletek elsõ öt pontját (a-tól e pontig) CD-n vagy DVD-n is kérjük három példányban beadni a felsorolás szerinti könyvtárstruktúrában. A pályázó nevezési díj címen Ft igényelt támogatási összeghatárig Ft+ 25% áfát, Ft igényelt támogatási összeg felett pedig Ft + 25% áfát tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejûleg az NKA Igazgatósága számú pénzforgalmi jelzõszámára a pályázati adatlaphoz tartozó csekken. Az átutalás, illetve a postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap sorszámát. Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végérõl a 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel. A nevezési díjat a támogatásban nem részesülõ pályázó sem igényelheti vissza. A pályázat benyújtásához szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról, vagy kitölthetõ az NKA honlapján. Az adatlapok internetes letöltése és/vagy kitöltése esetén a pályázati adatlap sorszámáért forduljon a kollégium titkárához: Fekete Gabriella, telefon: /122, Ennek hiányában a pályázat érvénytelen!

14 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 175 A pályázatok február 28-ig beérkezõen nyújthatóak be, kizárólag az NKA Igazgatóságának postacímére (H-1388 Budapest, Pf. 82.) A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. Általános tudnivalók Pályázni az NKA Igazgatóságának évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt melléklettel vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, szükséges betétlappal felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyû pályázónak. A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója. Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005.évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek. Felhívjuk határon túli pályázóink (külföldi jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozás, ill. nem magyar állampolgárságú magánszemély) figyelmét arra a jogszabályi rendelkezésre, miszerint költségvetési támogatást csak akkor igényelhetnek, ha rendelkeznek magyarországi adóazonosító számmal, ill. magánszemély esetében adóazonosító jellel. Adószámot, ill. adóazonosító jelet az állami adóhatóság állapít meg, miután a kérelmezõ az e célra szolgáló nyomtatványon írásban bejelentette azonosító adatait és mellékelte a szükséges dokumentumokat. Az adatlap ingyenes, bármely APEH kirendeltségen elérhetõ, ill. az APEH internetes honlapjáról is letölthetõ. Az adatlap benyújtható személyesen, meghatalmazott útján vagy postai úton is. Az ügyintézés elsõ alkalommal díjmentes. A Magyarországon székhellyel, telephellyel, ideiglenes lakóhellyel, ill. szokásos tartózkodási hellyel nem rendelkezõ külföldi személy tekintetében kizárólag az APEH Észak-budapesti Igazgatóságának Általános Fõosztálya illetékes (tel.: , cím: 1390 Budapest, Pf.: 156, honlap: Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

15 176 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u ), valamint az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (1077 Budapest, Dob u ) ügyfélszolgálati irodáján. Az adatlap postai úton is igényelhetõ bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével az NKA Igazgatóságától. Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy a pályázóval történõ megállapodás alapján a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére. A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után külön értesítés nélkül a fenti anyagokat megsemmisítjük. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ (tel.: /141-es mellék). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl-csütörtökig 9-tõl 15 óráig; pénteken 9-tõl 12óráig Digitális Médiamûvészet 2004 Ideiglenes Szakmai Kollégium

16 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 177 A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A programot évben meg kell kezdeni, és legkésõbb június 30-ig meg kell valósítani. A pályázati adatlapon a program pontos kezdõ és befejezési idõpontját fel kell tüntetni. A kollégium kiemelten támogatja: a könyvtári szolgálatok korszerûsítését, a kistelepülésen élõk könyvtári ellátásának javítását, az emberek önálló tájékozódási képességének fejlesztését. A kollégium kiemelt fontosságúnak tartja a különbözõ könyvtárak, könyvtártípusok együttmûködésével létrejövõ projekteket, ezért a több könyvtár összefogásával megvalósított pályázatok elõnyben részesülnek. 1.Szakmai innováció szakmai erõforrások Könyvtári innovációs projektek Altéma kódszáma: 2139 A kollégium ösztönözi a szakma aktív részvételét a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által meghirdetett könyvtári stratégiai terv megvalósításában, illetve új szolgáltatások kidolgozásában a könyvtárosok széles körû szakmai tapasztalataira építve. Az innovációs projekt egy-egy téma részletes kidolgozására, nem annak megvalósítására nyújt támogatást. Témajavaslatok: a kistelepülési könyvtárellátás gyakorlati megvalósítása, szolgáltatások a kistérségekben, egyéni és csoportos tanulási lehetõségek a könyvtárakban a teljesítményértékelés gyakorlata a könyvtáros pályán, a könyvtárak belsõ és külsõ kommunikációja. Pályázatot nyújthatnak be: Hazai könyvtárak, felsõfokú könyvtárosképzõ intézmények, szakmai szervezetek. A pályázathoz csatolni kell: a) a választott téma rövid indoklását, a kidolgozás szempontjait, b) a pályázóval együttmûködõ könyvtárak és/vagy szervezetek nyilatkozatát arról, hogy részt vesznek a program kidolgozásában. A pályázat elszámolásához csatolni kell: nyomtatott vagy elektronikus formában a projekt leírását (dokumentációját), a kidolgozott javaslatokat. A pályázónak az alábbi szempontokról a kiíráshoz tartozó mellékletben rövid szöveges nyilatkozatot kell tennie. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen!

17 178 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A pályázat elbírálásának szempontjai: a) több könyvtár együttmûködésével kidolgozott projekt, b) a téma újszerûsége, a szakmai inovációs lehetõsége, c) várható-e három éven belül a projekt megvalósítása. Támogatás kérhetõ: tiszteletdíjra és annak járulékaira, szakmai anyagköltségre (papír, festékkazetta, floppy, CD, DVD), utazási költségre, szállásköltségre. A pályázó szakmai anyagköltséggel együtt rezsiköltséget nem számolhat el! Tervezett keret: 5 millió Ft. 2. Könyvtárszakmai kiadványok elõkészítése Altéma kódszáma: 2140 Pályázni lehet könyvtárszakmai kiadványok, tanulmányok, könyvtártörténeti kiadványok kéziratának elkészíttetésére, nyomtatott vagy elektronikus formában. Elõnyben részesülnek a különbözõ könyvtári szolgáltatásokat elemzõ módszertani kiadványok. Pályázatot nyújthatnak be: Hazai könyvtárak, felsõfokú könyvtárosképzõ intézmények, szakmai szervezetek. A pályázathoz csatolni kell: A munka egyik kidolgozott fejezetét két szakmai ajánló véleményével. Támogatás kérhetõ: tiszteletdíjra és annak járulékaira, szükséges anyagköltségre (papír, CD, floppy) A pályázó szakmai anyagköltséggel együtt rezsiköltséget nem számolhat el! 3. Könyvtárszakmai kiadványok megjelentetése Altéma kódszáma: 2112 Pályázni lehet könyvtárszakmai kiadványok, tanulmányok, könyvtártörténeti kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában történõ megjelentetésére. Elõnyben részesülnek a különbözõ könyvtári szolgáltatásokat elemzõ módszertani kiadványok. Pályázatot nyújthatnak be: Hazai könyvtárak, felsõfokú könyvtárosképzõ intézmények, szakmai szervezetek. A pályázathoz csatolni kell: A teljes kéziratot vagy a tartalomjegyzék és a tervezett terjedelem alapján a kézirat legalább 75%-át, illetve az elektronikus kiadvány tartalmi, strukturális leírását.

18 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 179 Támogatás kérhetõ: Hagyományos kiadvány költségeire: szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és annak járulékai vagy számlás kifizetése, nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre: szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés), kiadványszerkesztés (szedés, tördelés), képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás), korrektúra, nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás). Elektronikus kiadvány költségeire szerzõi honorárium és annak járulékai (írói, képek/fotók), szerzõi jogdíjak, fordítói, lektorálási honorárium és annak járulékai vagy számlás kifizetése, képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás), kiadványszerkesztés (szedés, tördelés), kódolás (html-nyelvre), korrektúra, adathordozó anyagköltsége (floppy, CD, DVD), publikációs megjelentetése (szolgáltatás). Tervezett keret a 2. és 3. altémára: 35 millió Ft. 4. Szakmai programok Altéma kódszáma: 2104 A kuratórium támogatja a könyvtári gyakorlatban idõszerû szakmai programok megszervezését és lebonyolítását. A pályázathoz részletes programot kell csatolni. Elõnyben részesülnek azok a pályázatok, ahol több könyvtár összefogása érvényesül, illetve más forrásokat is bevonnak Pályázatot nyújthatnak be a lakosság internet és elektronikus szolgáltatások ismereteinek elsajátítására szervezett tanfolyamokra azok a közkönyvtárak és TEMI könyvtárak, amelyek szerepelnek a nyilvános könyvtári jegyzéken. Elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik már évek óta szerveznek ilyen képzéseket, így a lakosság igénye folyamatos. A pályázathoz csatolni kell: a tanfolyam részletes tematikáját. Oktatói díjként legfeljebb 3000 Ft/óra tervezhetõ A nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ közkönyvtárak, valamint a felsõoktatási könyvtárak pályázatot nyújthatnak be a munkanélküli pályakezdõ fiatalok, a felnõtt lakosság információkeresõ készségének fejlesztésére, illetve a közhasznú információk igénybevételét (pld. munkalehetõségek, átképzések) növelõ programokra Országos, regionális és megyei rendezvények megszervezésének támogatására pályázhatnak az országos szakmai szervezetek, az egyetemek központi könyvtárai, a megyei könyvtárak és a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár. Elõnyben részesülnek a szakmai innovációt, korszerû szolgáltatásokat, eredményes együttmûködéseket bemutató programok.

19 180 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK Támogatás kérhetõ az altéma egyes pontjainál: tiszteletdíjra és annak járulékaira, utazási költségre, dokumentációs költségre, rendezvényköltségre (terembérlet, eszközhasználat, csoportos étkezés, szállásköltség), propagandaköltségre (meghívó, plakát, szóróanyag), tanfolyamköltségekre (oktatási segédanyag, tanúsítvány). Tervezett keret: 55 millió Ft. 5. Tájékoztatás, információs rendszer Altéma kódszáma: 2142 Pályázni lehet olyan könyvtári információs rendszer kiépítésére, amely a könyvtárban történõ eligazodást, tájékozódást szolgálja. Épületi és térinformációk, feliratok, az egyes szolgáltatások igénybevételéhez szükséges kifüggesztett ismertetõk, információs táblák, közlemények (pld. küldetésnyilatkozat, könyvtárhasználati szabályzat) készíthetõk. Elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik egy egységes stílusban megtervezett, rendszerbe foglalt információs tervet szeretnének megvalósítani. Pályázatot nyújthatnak be: az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltató tagjai. Pályázni lehet: megbízási díjra és annak járulékaira, dekorációs anyagok költségére, az adott témakörben igénybe vehetõ szolgáltatások díjára kisértékû információs tárgyi eszközökre (pld. információs, megállító táblák, prospektustartók, tárolók). Egy pályázó legfeljebb 400 ezer Ft támogatást igényelhet. Tervezett keret: 35 millió Ft. 6. Szakmai eszközfejlesztés, korszerûsítés Altéma kódszáma: 2105 Ebben a témakörben szereplõ valamennyi pályázathoz csatolni kell a fenntartó kötelezettségvállalását az elõírt önrészrõl és egy nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy a beszerzett eszközt a könyvtárban helyezi el és üzemelteti. A pályázathoz minden eszközrõl mellékelni kell termékismertetõt és árajánlatot. Az elszámolásban rezsiköltség nem szerepelhet! 6.1. A könyvtár nyilvános szolgálati tervében elhelyezett új bútorok, kiegészítõ berendezések beszerzésére pályázhatnak azok a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ könyvtárak, illetve fenntartóik, amelyek évben jelentõs épületbõvítést, felújítást hajtottak végre, illetve évben a könyvtár bõvítése, felújítása folyamatban van. A támogatás mértéke a beszerzett berendezések vételárának 50%-a, de legfeljebb 1,8 millió Ft lehet. Nem nyújtható be pályázat, azon könyvtárak javára,

20 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 181 amelyek az elmúlt 3 évben erre a célra már támogatásban részesültek az NKA-tól. A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár legfeljebb három tagkönyvtárára nyújthat be pályázatot. A pályázathoz csatolni kell a felújítást, bõvítést igazoló dokumentumok másolatait Projektorra, egy számítógépre, hangosító berendezésre (mikrofon, hangszóró) pályázhatnak azok a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ városi könyvtárak, amelyek ilyen eszközöket igénylõ képzéseket, rendezvényeket szerveznek. A támogatás mértéke az eszközök vételárának 50%-a, de legfeljebb 400 ezer Ft lehet Fénymásológép-automatizáló berendezésre pályázhatnak azok a fõiskolai és szakkönyvtárak, amelyek havonta legalább 1000 oldal másolatot készítenek. A támogatás a vételár 50%-a, de legfeljebb 300 ezer Ft lehet CD-DVD íróra, CD-DVD lejátszóra, szünetmentes áramforrásra, nyomtatóra pályázhatnak a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ megyei könyvtárak, valamint egyházi könyvtárak. A támogatás legfeljebb két eszközre lehet pályázni az eszközök árának 50%-a, de összesen maximum 350 ezer Ft lehet. Az altéma összes pontjánál az elszámolás az önrésszel növelt összeggel történik. Tervezett keret: 55 millió Ft. 7. Nemzetközi kapcsolatok Altéma kódszáma: 2103 Hazai könyvtárak, könyvtárosképzõ intézmények pályázhatnak mindkét fél nyilatkozatával alátámasztott nemzetközi együttmûködésen alapuló könyvtárszakmai program lebonyolítására. A támogatottnak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a közös program hazai könyvtárügyben felhasználható szakmai tapasztalatait publikálja (szakmai cikk, elektronikus dokumentum, internet), amely elengedhetetlen feltétele az elszámolás elfogadásának. Támogatás kérhetõ: tiszteletdíjra és annak járulékaira, utazási költségre, szállásköltségre, csoportos étkezésre, a szakmai program megvalósításához szükséges anyagköltségre (papír, festékkazetta, floppy, CD, DVD). A pályázathoz részletes programtervet kell csatolni! A pályázó szakmai anyagköltséggel együtt rezsiköltséget nem számolhat el! Tervezett keret: 15 millió Ft.

A fogyatékossággal élõ emberekért Média és Mûvészeti Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 979

A fogyatékossággal élõ emberekért Média és Mûvészeti Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 979 978 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A fogyatékossággal élõ emberekért Média és Mûvészeti Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 979 A fogyatékossággal élõ emberekért Média és Mûvészeti Ideiglenes

Részletesebben

A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázati felhívása 875. A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 879

A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázati felhívása 875. A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 879 874 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázati felhívása 875 A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 879 A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázati

Részletesebben

A Népmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 283

A Népmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 283 282 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Népmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 283 A Zenei Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 285 A Levéltári Szakmai Kollégium pályázati felhívása az 1995.

Részletesebben

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 307 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása Az

Részletesebben

Az NKA pályázati felhívása a Millenáris Parkban rendezendõ kulturális programok megvalósítására 243

Az NKA pályázati felhívása a Millenáris Parkban rendezendõ kulturális programok megvalósítására 243 242 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az NKA pályázati felhívása a Millenáris Parkban rendezendõ kulturális programok megvalósítására 243 A Közmûvelõdési és Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása

Részletesebben

Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 195. A Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 199

Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 195. A Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 199 194 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 195 A Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 199 A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 201 A

Részletesebben

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 843. A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 848

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 843. A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 848 842 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 843 A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 848 Betétlap a Mozgókép Szakmai Kollégium

Részletesebben

I S M E R T E T Ő a pályázati témához kapcsolódó jogcímekről

I S M E R T E T Ő a pályázati témához kapcsolódó jogcímekről I S M E R T E T Ő a pályázati témához kapcsolódó jogcímekről I. Nagyrendezvények, rendezvények Kulturális értéket létrehozó nagyrendezvények, rendezvénysorozatok megvalósítására igényelhető támogatás.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Kimutatás az NKA 2005. évre vonatkozó pénzügyi kereteirõl 355. A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 357

TARTALOMJEGYZÉK. Kimutatás az NKA 2005. évre vonatkozó pénzügyi kereteirõl 355. A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 357 354 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Kimutatás az NKA 2005. évre vonatkozó pénzügyi kereteirõl 355 A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 357 Tájékoztató az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium egyedi elbírálású

Részletesebben

A Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 115. A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 117

A Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 115. A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 117 114 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 115 A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 117 Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 124 A Népmûvészeti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 339

TARTALOMJEGYZÉK. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 339 338 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 339 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Ideiglenes Szakmai Kollégium tagjai 349 Az NKA Bizottságának

Részletesebben

Az NKA Bizottságának 2003. XI. 24-i határozatai. 10/2003 új állandó kollégium létrehozásáról. 11/2003 a 2004-re vonatkozó feladatok bõvülésérõl

Az NKA Bizottságának 2003. XI. 24-i határozatai. 10/2003 új állandó kollégium létrehozásáról. 11/2003 a 2004-re vonatkozó feladatok bõvülésérõl 74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az NKA Bizottságának 2003. XI. 24-i határozatai 9/2003 a többletbevétel felosztásáról 10/2003 új állandó kollégium létrehozásáról 11/2003 a 2004-re vonatkozó feladatok bõvülésérõl

Részletesebben

1306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK

1306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK 1306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Kultúra 2000 Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 1307 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása (MASZRE) 1310 Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: A könyvtár szakmai eszközfejlesztésére,

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A pályázati cél: A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2012. évi megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területeken:

Részletesebben

A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 811. A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 814

A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 811. A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 814 810 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 811 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 814 A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 816 Az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Népmûvészeti Kollégium pályázatának helyesbítése 1259. A Könyvtári Kollégium pályázatának kiegészítése 1261

TARTALOMJEGYZÉK. A Népmûvészeti Kollégium pályázatának helyesbítése 1259. A Könyvtári Kollégium pályázatának kiegészítése 1261 1258 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Népmûvészeti Kollégium pályázatának helyesbítése 1259 A Könyvtári Kollégium pályázatának kiegészítése 1261 A Színházi Kollégium meghívásos pályázati felhívása 1266 A

Részletesebben

A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 870. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos folyóirat-pályázati felhívása 872

A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 870. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos folyóirat-pályázati felhívása 872 866 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A nemzeti kulturális örökség miniszterének 22/2002. (XI. 22.) NKÖM rendelete a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 13/1999.

Részletesebben

A pályázati cél megvalósításának időtartama: Pályázni a 2013. május 2. és 2014. június 30. között megjelenő kiadványokra lehet.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: Pályázni a 2013. május 2. és 2014. június 30. között megjelenő kiadványokra lehet. A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtásra A pályázati cél: A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2013. évi megújítására,

Részletesebben

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA I. A pályázat kiírója: Manna Kulturális Egyesület (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) II. A pályázat célja: A Manna

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KULTÚRA KERETPROGRAMJÁBAN (2007-2013) RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KULTÚRA KERETPROGRAMJÁBAN (2007-2013) RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KULTÚRA KERETPROGRAMJÁBAN (2007-2013) RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA A Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma pályázatot

Részletesebben

AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az Előadó-művészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti szakmai színvonalú zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósításának

Részletesebben

A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A pályázat célja: Nagy hagyománnyal rendelkező, fontos szak- és szépirodalmi lapok támogatása, amelyek a korábbi pályázati körből a megjelenési

Részletesebben

L51 számú előterjesztés

L51 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere L51 számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjeszt és a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Kőbánya kolturális életének 2015.

Részletesebben

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A pályázat célja: A Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a 2012. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

A WESSELÉNYI MIKLÓS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET

A WESSELÉNYI MIKLÓS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET A WESSELÉNYI MIKLÓS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET 1. A pályázat célja a szabadidősportban természetesen a fogyatékosok sportjában is résztvevők rendszeres, fizikai aktivitást igénylő, elsődlegesen

Részletesebben

AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására

AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására Az Előadó-művészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti szakmai színvonalú zenei, táncművészeti

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ONLINE módon történő pályázat benyújtásra

AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ONLINE módon történő pályázat benyújtásra AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ONLINE módon történő pályázat benyújtásra Az Előadó-művészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti szakmai színvonalú zenei, táncművészeti

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtásra

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtásra A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtásra A pályázati cél: A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2012. évi megújítására,

Részletesebben

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A pályázat célja: meghívás a berlini Künstlerhaus Bethanien 3 hónapos alkotómunka programjára 2012. szeptember 15. és 2012. december 15.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az NKA Bizottságának 2/2004. (V. 24.) számú határozata 803. Az NKA Bizottságának 3/2004. (V. 24.) számú határozata 804

TARTALOMJEGYZÉK. Az NKA Bizottságának 2/2004. (V. 24.) számú határozata 803. Az NKA Bizottságának 3/2004. (V. 24.) számú határozata 804 802 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az NKA Bizottságának 2/2004. (V. 24.) számú határozata 803 Az NKA Bizottságának 3/2004. (V. 24.) számú határozata 804 Az NKA Bizottságának 4/2004. (V. 24.) számú határozata

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Súlyosan, vagy halmozottan fogyatékos és/vagy autista gyermekek és fiatalok fejlesztésének, iskolai tanulmányútjának támogatása Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet 2012. február 1. és 2012. május 31. között megvalósuló kiemelkedő

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A pályázat célja: a Közgyűjtemények Kollégium nyílt pályázata múzeumok, levéltárak, könyvtárak részére a kultúra terjesztésében vállalt feladataik

Részletesebben

A KÖZMŰVELŐDÉS ÉS NÉPMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A KÖZMŰVELŐDÉS ÉS NÉPMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A KÖZMŰVELŐDÉS ÉS NÉPMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A pályázat célja: a közművelődés és népművészet 2012. évi szakmai tevékenységének fejlesztése és megújítása A támogatás formája: valamennyi

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap. Örökségvédelem Kollégium

Nemzeti Kulturális Alap. Örökségvédelem Kollégium Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégium 2. Téma: Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INNOVÁCIÓS DÍJ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2011. évi Észak-magyarországi Regionális INNOVÁCIÓS DÍJ elnyerésére A NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség, az Északmagyarországi Regionális Fejlesztési, valamint

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2014. évi Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2014. évi Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2014. évi Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban MANK)

Részletesebben

1/10/2012. számú pályázati kiírás

1/10/2012. számú pályázati kiírás 1/10/2012. számú pályázati kiírás A Juventas a rászorulókért Alapítvány 1/10/2012 számon nyílt pályázatot hirdet 18 év alatti súlyos vagy krónikus betegségben szenvedő, fogyatékossággal élő, illetve mindezen

Részletesebben

Az Artisjus Zenei Alapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Könnyűzenei egyedi projekttámogatás tárgyú pályázatra

Az Artisjus Zenei Alapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Könnyűzenei egyedi projekttámogatás tárgyú pályázatra Az Artisjus Zenei Alapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Könnyűzenei egyedi projekttámogatás tárgyú pályázatra I. Alapvető információk 1) Pályázati kiírás célja A jelen pályázati kiírás célja, hogy vissza nem

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő

Részletesebben

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 147. A Levéltári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 151

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 147. A Levéltári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 151 146 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 147 A Levéltári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 151 A Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 153 Tájékoztató

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

Tudományszervezési és kutatási pályázat

Tudományszervezési és kutatási pályázat Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Students' Union Tudományos Bizottság Academic Committee 1088 Budapest, Múzeum

Részletesebben

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211. A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211. A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218 210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211 A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-3.2.12.

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzatának 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzat képviselő-testülete a többször módosított 1949. évi XX. törvény

Részletesebben

Az Egészségügyi Bizottság 2005. szeptember 28-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2005.

Az Egészségügyi Bizottság 2005. szeptember 28-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2005. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 13. Az Egészségügyi Bizottság 2005. szeptember 28i ülésére Tisztelt Bizottság! Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Pályázati cél: A Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma szépirodalmi, valamint tudományosismeretterjesztő és szakkönyvek szerzői

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek

Részletesebben

Támogatás forrása: a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Támogatás forrása: a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Vizuális Művészetek Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet a Magyar Olasz Kulturális Évad keretén belül a Milánói Divathét alkalmából

Részletesebben

A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Pályázati cél: A Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Nemzeti Kulturális Alap

Részletesebben

Tudományszervezési és kutatási pályázat

Tudományszervezési és kutatási pályázat Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Students' Union Tudományos Bizottság Academic Committee 1088 Budapest, Múzeum

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú Szociális képzések rendszerének modernizációja című kiemelt projekt OKTATÓI LISTÁRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A évi köznevelési pályázat kiírása

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A évi köznevelési pályázat kiírása Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A 2017. évi köznevelési

Részletesebben

1. A pályázó civil szervezet adatai

1. A pályázó civil szervezet adatai PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. A pályázat sorszáma (az Önkormányzat tölti ki): 1. A pályázó civil szervezet adatai A szervezet megnevezése: A szervezet bírósági bejegyzésének száma: A szervezet nyilvántartási száma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/4. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/4. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/4. szám Tisztelt Klaszter Tagok! A pályázati intézményrendszer szerkezeti átalakításának eredményeként a 2004-2006-os Gazdasági Versenyképességi Operatív Program (GVOP) projektjeinek,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

34 NKA HÍRLEVÉL TARTALOM

34 NKA HÍRLEVÉL TARTALOM 34 NKA HÍRLEVÉL TARTALOM Az NKA Bizottságának 5/2002. (XI. 18.) számú határozata az NKA 2003. évi prioritásairól 35 Az NKA Bizottságának 7/2002. (XI. 18.) számú határozata a NKÖM központi intézményeinek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága. Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával. Mintaértékű gyakorlatok

Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága. Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával. Mintaértékű gyakorlatok Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával Mintaértékű gyakorlatok a napilapok, hetilapok, folyóiratok középiskolai felhasználásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz Ügyintéző: Béda Zsuzsa Ügyiratszám: 31.899/2012.IX NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY OKTATÁSI KULTURÁLIS ÉS SPORT 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-565

Részletesebben

Módosított dokumentum. Módosított pont. Sorsz.

Módosított dokumentum. Módosított pont. Sorsz. kompetenciafejlesztés című kiírás dokumentációjában az alábbi pontok módosultak: Sorsz. Módosított dokumentum Módosított pont Módosított szöveg A rendelkezésre álló keretösszeg összefoglaló táblázatban

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben

AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az Előadó-művészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti szakmai színvonalú zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósításának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015. FELHÍVÁS A pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók számára Óriás Társas játékpark használatára. A által meghirdetett pályázat célja: - a játékkultúra fejlesztése - élő társasjátékok használata

Részletesebben

SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázati felhívása

SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázati felhívása SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázati felhívása A Szobért-Szobiakért Közalapítvány Kuratóriuma az Alapító Okiratban foglalt célok elérése érdekében pályázatot hirdet Szob település lakói életkörülményeinek

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A 2016. évi köznevelési

Részletesebben

9.000.000 9.000.000 Célterületre allokált forrás (HUF) nem LHH települések 9.000.000 9.000.000

9.000.000 9.000.000 Célterületre allokált forrás (HUF) nem LHH települések 9.000.000 9.000.000 Célterület azonosítója: 1 019 230 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: 1. Közösségi célú 2. Vállalkozási alapú fejlesztés 3. Rendezvény 4. Képzés 5. Térségen belüli együttműködés 6.

Részletesebben

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Vizuális Művészetek Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet a Gárdonyi Géza Jubileumi Emlékév című projekt keretén belül az alábbi három

Részletesebben

Új székhelyen a Nemzeti Kulturális Alapprogram 955. A Múzeumi szakmai Kollégium meghívásos pályázata 956

Új székhelyen a Nemzeti Kulturális Alapprogram 955. A Múzeumi szakmai Kollégium meghívásos pályázata 956 954 NKA HÍRLEVÉL TARALOMJEGYZÉK Új székhelyen a Nemzeti Kulturális Alapprogram 955 A Múzeumi szakmai Kollégium meghívásos pályázata 956 A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 959 A Könyvtári

Részletesebben

A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 587. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 589

A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 587. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 589 586 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 587 A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 589 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 591 A

Részletesebben