TARTALOMJEGYZÉK. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163"

Átírás

1 162 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163 A Sajátos Igényû Fogyatékossággal Élõ Emberek Mûvészeti Életéért Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 169 A Digitális Médiamûvészet 2004 Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 173 A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 177 A Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 185 Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 187 A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázati felhívása 193 A Levéltári Szakmai Kollégium pályázati felhívása (az évi LXVI. törvény 34/A -a (1) bekezdésében foglaltak támogatására) 200 Az NKA I. félévi pályázati naptára 204 Pályázati ûrlapok 205 pályázati adatlap 205 pályázati tájékoztató 209 betétlap a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez 211

2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 163 A TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a április április 1. között megvalósuló magas mûvészeti szakmai színvonalú táncmûvészeti tervek támogatására. Pályázhatnak: 1. Hivatásos mûvészek, hivatásos mûvészeti együttesek, új produkciók megvalósítására. Egy pályázó a témában 2 pályázatot adhat be. Altéma kódszáma: 1517 Támogatás igényelhetõ: honoráriumra, tiszteletdíjra és annak járulékaira, jelmezre, díszletre, kellékre, fény és hangtechnika tervezésére, promócióra. A pályázati adatlaphoz az altéma kódszámával jelölt betétlapot mellékelni kell. A pályázat elbírálásához a pályázónak az alábbi szempontokra választ kell adnia: 1. A produkció mennyiben kísérleti jellegû és új értékeket felmutató. 2. A produkció alkotói és elõadói milyen szakirányú végzettséggel rendelkeznek (szakképesítés, végzettség). 3. A produkció alkotói és elõadói, milyen hazai és külföldi fesztiválokon, versenyeken, vagy milyen egyéb megmérettetésen vettek részt és ott milyen eredménnyel szerepeltek. A pályázathoz kérjük mellékelni: a pályázó, valamint a megpályázott program résztvevõinek szakmai életrajzát, referenciákat. 2. Hivatásos mûvészek, hivatásos mûvészeti együttesek új és korábbi produkcióinak külföldi forgalmazására. Altéma kódszáma: 1518 Támogatás igényelhetõ: az alkotók és közremûködõk, elõadók tiszteletdíjára, szállásköltségre, útiköltségre, szállításra. Hivatalos felkérést, vagy visszaigazolt jelentkezést mellékelni kell. 3. Hazai hivatásos táncmûvész együttesek, szólisták, szakemberek nemzetközi fórumokon versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon való részvételre. Támogatás igényelhetõ: szállás és útiköltségre. A pályázathoz csatolni kell a rendezvény meghívóját, programját. Altéma kódszáma: 1503

3 164 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 4. Rendezõ szervezetek a fontos külföldi társulatok és szólisták hazai találkozókon, fesztiválokon való felléptetésre, külföldi szakemberek fogadására. Altéma kódszáma: 1535 Támogatás igényelhetõ: honoráriumra, szállás és útiköltségre, országos találkozók, fesztiválok esetében a külföldiek csoportos étkeztetésére. A pályázathoz csatolni kell a meghívott külföldi személy, együttes elfogadó nyilatkozatát, a program helyét, idejét, a meghívás célját. 5. Mûvészeti közép és felsõfokú oktatási intézmények táncprogramjainak megvalósítására és forgalmazására. Altéma kódszáma: 1504 Támogatás igényelhetõ: honoráriumra, szállás és útiköltségre, a produkciós megvalósításához szükséges dologi kiadásokra. A pályázathoz csatolni kell a megvalósítás célját, idejét, helyét. 6. Hivatásos mûvészek, hivatásos mûvészeti együttesek nagysikerû nemzeti és nemzetközi értékû táncmûveinek felújítására. Altéma kódszáma: 1536 Támogatás igényelhetõ: honoráriumra, jelmezre, díszletre, kellékre, vendégmûvész szállás-, és útiköltségére. 7. Határon túli hivatásos magyar mûvészek, hivatásos mûvészeti táncegyüttesek produkcióik magyarországi bemutatására. Támogatás igényelhetõ: tiszteletdíjra, útiköltségre, szállásra és promócióra. Altéma kódszáma: Kiadók kiemelkedõ jelentõségû táncmûvészeti kiadványok hagyományos vagy CD-n történõ megjelentetésére. Altéma kódszáma: 1512

4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 165 A pályázathoz a kiadvány szinopszisát vagy kéziratát, továbbá 2 db nyomdai árajánlatot, illetve a CD-n megjelenõ anyag szerzõi jogállásának igazolását mellékelni kell. A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja: Hagyományos megjelentetés esetén szerzõi honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésre, szerzõi jogdíjakra, fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére nyomdai elõkészítési munkákra az alábbi jogcímekre: szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés) kiadványszerkesztés (szedés, tördelés) képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás) korrektúra nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás). CD-n történõ megjelentetés esetén szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése, szerzõi jogdíjak, fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése, szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése, elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre: szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés), képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás), korrektúra, gyártási és csomagolási költség: levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége, borító-elõállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás). 9. Országos vagy regionális hatáskörû szervezetek, (szövetségek, egyesületek, alapítványok) táncmûvészeti rendezvényeinek, képzéseinek, továbbképzéseinek megvalósítására. Altéma kódszáma: 1507 Támogatás igényelhetõ: terembérleti díjra, kölcsönzési díjra, szállás és útiköltségre, tiszteletdíjra, reklám- és propagandaköltségre. A pályázathoz csatolni kell a képzés tematikáját, az elõadók/oktatók nevét, a rendezvény célját.

5 166 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 10. Befogadó intézmények táncprodukciók folyamatos (legalább 5 elõadás/év) megtartására. Altéma kódszáma: 1531 Támogatás igényelhetõ: kölcsönzési díjra, szállás és útiköltségre, tiszteletdíjra, reklám- és propagandaköltségre. A pályázathoz csatolni kell a bemutatandó elõadás címét, idõpontját, valamint a meghívandó együttesek nyilatkozatát a meghívás elfogadásáról. A pályázatok február 25-ig beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H 1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. Általános tudnivalók Pályázni az NKA Igazgatóságának évre kiadott adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, szükséges betétlappal felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyû pályázónak. A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója. Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek. Felhívjuk határon túli pályázóink (külföldi jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozás, ill. nem magyar állampolgárságú magánszemély) figyelmét arra a jogszabályi rendelkezésre, miszerint költségvetési támogatást csak akkor igényelhetnek, ha rendelkeznek magyarországi adóazonosító számmal, ill. magánszemély esetében adóazonosító jellel. Adószámot, ill. adóazonosító jelet az állami adóhatóság állapít meg, miután a kérelmezõ az e célra szolgáló nyomtatványon írásban bejelentette azonosító adatait és mellékelte a szükséges dokumentumokat. Az adatlap ingyenes, bármely APEH kirendeltségen elérhetõ, ill. az APEH internetes

6 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 167 honlapjáról is letölthetõ. Az adatlap benyújtható személyesen, meghatalmazott útján vagy postai úton is. Az ügyintézés elsõ alkalommal díjmentes. A Magyarországon székhellyel, telephellyel, ideiglenes lakóhellyel, ill. szokásos tartózkodási hellyel nem rendelkezõ külföldi személy tekintetében kizárólag az APEH Észak-budapesti Igazgatóságának Általános Fõosztálya illetékes (tel.: , cím: 1390 Budapest, Pf.: 156, honlap: Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni és a pályázathoz csatolni. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca ) Adatlap postai úton is igényelhetõ bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével az NKA Igazgatóságától. Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a pályázóval történõ megállapodás alapján a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás terhére. A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után külön értesítés nélkül a fenti anyagokat megsemmisítjük. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ (telefon: /141-es mellék). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9 15 óráig, pénteken 9 12 óráig. Táncmûvészeti Szakmai Kollégium

7 168 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A pályázat kódszáma/azonosító:... BETÉTLAP A TÁNMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM 1517-ES ALTÉMÁJÁHOZ 1. Pályázó neve: A produkció címe: A koreográfus neve: A résztvevõ együttesek, személy vagy személyek (fellépõk) névsora: Az elõadás bemutatásának helye: tervezett idõpontja: Tervezett további elõadások (helye, mikor): A produkció rövid leírása: pályázó

8 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 169 A SAJÁTOS IGÉNYÛ FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ EMBEREK MÛVÉSZETI ÉLETÉÉRT IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány és a Nemzeti Kulturális Alapprogram közös pályázatot hirdet a sajátos igényû (fogyatékossággal és/vagy egészségkárosodással élõ) emberek kulturális, mûvészeti életben való aktív részvétele érdekében. E pályázat szempontjából a sajátos igényû (fogyatékossággal élõ) állampolgárok az Egészségügyi Világszervezet meghatározásának megfelelõen azok az emberek, akiket egészségük károsodása mindennapi életvitelükben erõsen korlátoz. A pályázat célja: elõsegíteni, hogy a sajátos igényû embereknek egyenlõ esélyük, társadalmi befogadásuk érdekében javuljanak a kulturális, mûvészeti, mûvészetterápiás programokhoz való hozzáférési esélyei, valamint támogatni a társadalmi befogadásukat segítõ szemléletformálást. Pályázók köre: pályázhatnak hazai és határon túli gazdasági társaságok, jogi személyiséggel rendelkezõ állami, önkormányzati intézmények, nonprofit szervezetek. Elõnyt élveznek a sajátos igényû emberek érdekében tevékeny vagy ilyen szervezettel együttmûködõ pályázók. Magánszemélyek nem pályázhatnak. Pályázni a január június 30. között alkotótáborok, továbbá kiadványok és médiaprogramok esetén szeptember 30-ig megvalósuló programokra lehet. A pályázat tárgya 1. A sajátos igényû emberek számára a kulturális életben való részvételt, az egyenlõ esélyû hozzáférést biztosító programok (rendezvények, produkciók), az ezeken való részvétel, illetve az ehhez szükséges eszközök, (például a kommunikációs akadálymentesítés eszközei) biztosításának támogatása. Altéma kódszáma: 7408 Ezen célok érdekében megvalósítható tevékenységek lehetnek egyebek között: személyi segítõvel, kísérõvel történõ egyéni, vagy maximum. kísérõkkel együtt 8 fõs kiscsoportos kulturális esemény-látogatások szervezése; mûvészeti produkciók elérhetõsége, élvezhetõvé tétele a sajátos igényû látogatók számára (például indukciós hurok, feliratozás, piktogram alkalmazása); tájékozódást, közlekedést, részvételt segítõ technikai eszközök, szimbólumok, kiadványok biztosítása; egyéb, a fenti célt segítõ, modellértékû programok 2. A sajátos igényû gyermek és felnõtt alkotómûvészek integrált mûvészkörökben, alkotómûhelyekben, alkotótáborokban való részvételét segítõ programok ámogatására. Altéma kódszáma: 7432

9 170 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK Ezen célok érdekében megvalósítható tevékenységek lehetnek egyebek között: alkotómûhelyek elérhetõsége, élvezhetõvé tétele a sajátos igényû résztvevõk és személyi segítõik számára; a sajátos igényû mûvészek alkotómunkáját segítõ eszközök, szakmai anyagok bérlése, megvásárlása; utazás, szállítás biztosítása. 3. Sajátos igényû emberek mûvészetterápiás foglalkozásai, mûvészi alkotókörei, alkotótáborai és azok dokumentálásának, produkcióinak, bemutatkozási lehetõségeinek támogatása. Altéma kódszáma: 7416 Ezen célok érdekében megvalósítható tevékenységek lehetnek egyebek között: speciális mûvészeti alkotótevékenységet folytató szakmai mûhelyek programjai, alkotókörök, alkotótáborok; mûvészetterápiás foglalkozásokhoz szükséges képzések; a sajátos igényû emberek, alkotóközösségeik bemutatkozási lehetõségei. A kollégium a három altémában munkabért, épületfelújítási, beruházási, felújítási és üzemeltetési költségeket nem támogat. Támogatás igényelhetõ: tiszteletdíjra és járulékaira, illetve számlás tiszteletdíjra, a terápiás és egyenlõ esélyû hozzáférést biztosító eszközök bérlésére és beszerzésére, hang és fénytechnika bérlésére, szakmai anyagköltségre, utazási, szállás és szállítási költségre, díszlet- kellék- és jelmezköltségre, propagandára, installációra, nyomdai elõkészítésre és nyomdaköltségre. 4. A sajátos igényû emberek társadalmi el- és befogadását elõsegítõ kiadványok és médiaprogramok (tv, rádió, internet, köztéri megjelenés), illetve a fenti célokat szolgáló, a többségi társadalmat megszólító, egyéb kulturális programok támogatása Altéma kódszáma: 7433 A kollégium a negyedik altémában munkabért, épületfelújítási, beruházási, felújítási és üzemeltetési költségeket nem támogat. Támogatás igényelhetõ: tiszteletdíjra és járulékaira illetve számlás tiszteletdíjra, hang és fénytechnika bérlésére, szakmai anyagköltségre, szállítási költségre, díszlet, kellék és jelmezköltségre, propagandára, installációra, nyomdai elõkészítésre és nyomdaköltségre. Mind a négy altémában a pályázathoz az adatlapon kívül csatolni kell: a pályázó szervezet tevékenységének összefoglalóját (max.1. oldal); a program megvalósításának ütemtervét és pénzügyi tervét; a pályázatért felelõs személy(ek) szakmai életrajzát; nyilatkozatot a rendelkezésre álló önrészrõl.

10 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 171 A fenti célokra rendelkezésre álló összeg: 35 millió Ft. Egy pályázó egy altémában csak egy programmal pályázhat. A kollégium elõnyben részesíti azokat a pályázókat, akik önrésszel rendelkeznek. A pályázatok február 28-ig beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton, az NKA Igazgatóságának címére (H 1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. Általános tudnivalók Pályázni az NKA Igazgatóságának évre kiadott adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, szükséges betétlappal felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyû pályázónak. A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója. Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek. Felhívjuk határon túli pályázóink (külföldi jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozás, ill. nem magyar állampolgárságú magánszemély) figyelmét arra a jogszabályi rendelkezésre, miszerint költségvetési támogatást csak akkor igényelhetnek, ha rendelkeznek magyarországi adóazonosító számmal, ill. magánszemély esetében adóazonosító jellel. Adószámot, ill. adóazonosító jelet az állami adóhatóság állapít meg, miután a kérelmezõ az e célra szolgáló nyomtatványon írásban bejelentette azonosító adatait és mellékelte a szükséges dokumentumokat. Az adatlap ingyenes, bármely APEH kirendeltségen elérhetõ, ill. az APEH internetes honlapjáról is letölthetõ. Az adatlap benyújtható személyesen, meghatalmazott útján vagy postai úton is. Az ügyintézés elsõ alkalommal díjmentes. A Magyarországon székhellyel, telephellyel, ideiglenes lakóhellyel, ill. szokásos tartózkodási hellyel nem rendelkezõ külföldi személy tekintetében kizárólag az APEH Észak-budapesti Igazgatóságának Általános Fõosztálya illetékes (tel.: , cím: 1390 Budapest, Pf.: 156, honlap:

11 172 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni és a pályázathoz csatolni. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca ) Adatlap postai úton is igényelhetõ bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével az NKA Igazgatóságától. Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a pályázóval történõ megállapodás alapján a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás terhére. A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után külön értesítés nélkül a fenti anyagokat megsemmisítjük. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ (telefon: /141-es mellék). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9 15 óráig, pénteken 9 12 óráig. a Fogyatékossággal Élõk Mûvészeti Életéért Ideiglenes Szakmai Kollégium

12 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 173 A DIGITÁLIS MÉDIAMÛVÉSZET 2004 IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma megállapodásában foglaltak szerint a Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázatot hirdet a modern információs technika, az új médiumok lehetõségeit kreatív módon használó új médiamûvészeti alkotások megvalósításának és nyilvánosságra segítésének támogatására. A pályázatok támogatására legalább 147 millió forint áll rendelkezésre. A pályázat célja, hogy segítse a magyar médiamûvészet fejlõdését és támogassa az alkotások bemutatását. A pályázat keretében médiamûvészeti alkotások létrehozására és ezen mûvek bemutatására kérhetõ támogatás. Altéma kódszáma 7633 Pályázni lehet a) Új interaktív médiamûvészeti alkotások, installációk terveivel; b) Már létezõ interaktív médiamûvészeti alkotások továbbfejlesztési és bemutatási tervével; c) A kommunikációs technikák sajátosságait kreatív módon alkalmazó intermediális projektek terveivel. Az elbírálás során elõnyt élveznek azok a pályamûvek a) amelyek új mûvészi minõséget, a hagyományostól eltérõ megjelenést, látásmódot hoznak felszínre és a nemzetközi élvonalban is megállják a helyüket; b) amelyek várhatóan széles közönség érdeklõdésére tarthatnak számot. c) amelyek koncepciójukban kapcsolódnak a Jövõ Háza programhoz (http://www.ihm. gov.hu/programok/a_jovo_haza) A pályázaton részt vehetnek kulturális és mûvészeti tevékenységet folytató Magyarországon bejegyzett önálló jogi személyiségû szervezetek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók illetve egyéni cégek; magyar állampolgárságú természetes személyek. Az õ esetükben pénzügyi lebonyolító felkérése szükséges. A lebonyolító kizárólag jogi személy lehet. A pályázónak vállalnia kell a szerzõi és felhasználási jogok tisztaságával kapcsolatos feltételek biztosítását, mûalkotásának felhasználási jogdíj nélküli bemutatását az IHM vagy megbízottja(i) által rendezett kiállításokon a támogatott program befejezését követõ két éven keresztül, különös tekintettel a Jövõ Háza programra. A támogatott pályázó a kiállítások idejére a mûvet az alkotás bemutatásához szükséges eszközökkel együtt díjmentesen bocsátja az IHM vagy megbízottja(i) rendelkezésére. Errõl a mû elkészültét követõen megállapodást köt a pályázó az IHM képviselõjével. A kollégium fenntartja a jogot, hogy a kiválasztott pályázókat személyes prezentációra is felkérje. A mû elkészítésének határideje augusztus 30., az elkészült mû kiállításon történõ bemutatásának legkésõbbi befejezõ idõpontja december 31. Az elnyert pályázati összeg 2 részletben kerülhet utalásra. Az elsõ részlet az aláírt szerzõdésben foglalt ütemezésnek megfelelõ idõpontban kerül kiutalásra, a második részlet utalási feltétele az elõzõ

13 174 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK részlet elfogadott pénzügyi és szakmai elszámolása. Szakmai elszámolás alatt az elkészült mû dokumentálását értjük. A pályázat keretében maximum 10 millió forint vissza nem térítendõ támogatás igényelhetõ. Támogatás a projekt megvalósításához és bemutatásához (a kiállítás maximum 2 hónapos idõtartamára is) kérhetõ: eszközökvásárlásra, bérleti díjára, szakmai anyagköltségre, installációs költségre, megbízási szerkesztõi és szakértõi díjra, honoráriumra, illetve ezek járulékaira, az alkotások szerzõi és felhasználói jogát biztosító jogdíjra, internetes szolgáltatás havidíjára, szállítási költségekre. A pályázathoz csatolni kell a) a mûalkotás leírását, látványtervét, vázlatokat, terveket, kiemelten hangsúlyozva a média újszerû felhasználását tükrözõ jegyeket, b) a bemutatás módját, feltételeit c) magánszemély esetén a pályázó szakmai életrajzát és referencia-anyagát, d) szervezetek esetén a pályázathoz kapcsolódó tevékenység bemutatását, az alkotók és közremûködõk szakmai önéletrajzát, e) az alkotás megvalósítására és bemutatására készített ütemtervet és a két költségvetését az NKA-tól igényelt támogatási összegek feltüntetésével, f) a szerzõi, felhasználási jogok tisztaságáról szóló nyilatkozatot, g) pályázati díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát. A felsorolt mellékletek elsõ öt pontját (a-tól e pontig) CD-n vagy DVD-n is kérjük három példányban beadni a felsorolás szerinti könyvtárstruktúrában. A pályázó nevezési díj címen Ft igényelt támogatási összeghatárig Ft+ 25% áfát, Ft igényelt támogatási összeg felett pedig Ft + 25% áfát tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejûleg az NKA Igazgatósága számú pénzforgalmi jelzõszámára a pályázati adatlaphoz tartozó csekken. Az átutalás, illetve a postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap sorszámát. Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végérõl a 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel. A nevezési díjat a támogatásban nem részesülõ pályázó sem igényelheti vissza. A pályázat benyújtásához szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról, vagy kitölthetõ az NKA honlapján. Az adatlapok internetes letöltése és/vagy kitöltése esetén a pályázati adatlap sorszámáért forduljon a kollégium titkárához: Fekete Gabriella, telefon: /122, Ennek hiányában a pályázat érvénytelen!

14 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 175 A pályázatok február 28-ig beérkezõen nyújthatóak be, kizárólag az NKA Igazgatóságának postacímére (H-1388 Budapest, Pf. 82.) A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. Általános tudnivalók Pályázni az NKA Igazgatóságának évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt melléklettel vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, szükséges betétlappal felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyû pályázónak. A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója. Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005.évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek. Felhívjuk határon túli pályázóink (külföldi jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozás, ill. nem magyar állampolgárságú magánszemély) figyelmét arra a jogszabályi rendelkezésre, miszerint költségvetési támogatást csak akkor igényelhetnek, ha rendelkeznek magyarországi adóazonosító számmal, ill. magánszemély esetében adóazonosító jellel. Adószámot, ill. adóazonosító jelet az állami adóhatóság állapít meg, miután a kérelmezõ az e célra szolgáló nyomtatványon írásban bejelentette azonosító adatait és mellékelte a szükséges dokumentumokat. Az adatlap ingyenes, bármely APEH kirendeltségen elérhetõ, ill. az APEH internetes honlapjáról is letölthetõ. Az adatlap benyújtható személyesen, meghatalmazott útján vagy postai úton is. Az ügyintézés elsõ alkalommal díjmentes. A Magyarországon székhellyel, telephellyel, ideiglenes lakóhellyel, ill. szokásos tartózkodási hellyel nem rendelkezõ külföldi személy tekintetében kizárólag az APEH Észak-budapesti Igazgatóságának Általános Fõosztálya illetékes (tel.: , cím: 1390 Budapest, Pf.: 156, honlap: Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 307 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása Az

Részletesebben

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211. A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211. A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218 210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211 A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium

Részletesebben

Tá jé koz ta tó a Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um egye di dön té se i rõl 1173

Tá jé koz ta tó a Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um egye di dön té se i rõl 1173 1170 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tá jé koz ta tó az Is me ret ter jesz té si és Kör nye zet kul tú ra Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tai el bí rá lá sá ról és az egyedi döntésekrõl 1171 Tá jé koz ta

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225

TARTALOMJEGYZÉK. A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225 218 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220 A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225 A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata II. 227

Részletesebben

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107. Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107. Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112 106 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107 Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112 Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/3. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/3. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/3. szám Tisztelt Klaszter Tagok! Magyarország az új uniós költségvetési időszakban a strukturális alapokból és a kohéziós alapból a hazai társfinanszírozással együtt 7480 milliárd

Részletesebben

XVII. évfolyam 219. szám 2012. augusztus

XVII. évfolyam 219. szám 2012. augusztus Hírlevél XVII. évfolyam 219. szám 2012. augusztus BácsKiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ez évben is megrendezzük hagyományos versmondó

Részletesebben

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja 2015. július Ezt a hírt fontosnak tartjuk, így ebben a hónapban is első helyen hozzuk: A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális előadó-művészeti szervezetek részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális előadó-művészeti szervezetek részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális előadó-művészeti szervezetek részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) A pályázat

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális előadó-művészeti szervezetek részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális előadó-művészeti szervezetek részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális előadó-művészeti szervezetek részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) A pályázat

Részletesebben

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek Emtv. szerinti, 2015. évi működési támogatására A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások

Részletesebben

A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására

A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására A pályázat célja: Nagy hagyománnyal rendelkező, fontos szak- és szépirodalmi nyomtatott folyóiratok

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 201 4. március 1 0. 56. s zám Köszöntő A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati lehetőségekről

Részletesebben

XIV. évfolyam 183. szám 2009. június

XIV. évfolyam 183. szám 2009. június Hírlevél XIV. évfolyam 183. szám 2009. június A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja A Duna Tisza Közi Népművészti Egyesület

Részletesebben

XVII. évfolyam 214. szám 2012. március

XVII. évfolyam 214. szám 2012. március Hírlevél XVII. évfolyam 214. szám 2012. március A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület

Részletesebben

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása (Symphonia Hungarorum) 347

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása (Symphonia Hungarorum) 347 346 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása (Symphonia Hungarorum) 347 Meghívásos pályázat magyar intézmények külhoni kulturális programjainak megvalósítására (Kulturális

Részletesebben

dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala

dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala Bevezetés Jelen cikk célja, hogy bepillantást engedjen a civil szervezetek számára nyitvaálló pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/2. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/2. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/2. szám Tisztelt Klaszter Tagok! Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy konkrét pályázati igény esetén ingyenes tanácsadással segítjük tagjainkat. Időpont egyeztetésre a fejlécben

Részletesebben

Oktatási Minisztérium AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ. Budapest, 2003. június

Oktatási Minisztérium AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ. Budapest, 2003. június Oktatási Minisztérium PÁLYÁZATOK AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ EREDMÉNYES MAGYAR RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSÁRA ÉS A MŰSZAKI FEJLESZTÉS TÁRSADALMI FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSÁRA Tájékoztató füzet Budapest, 2003. június

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-13-C Pályázati Útmutató 1/24

Részletesebben

Egészségfejlesztés és közművelődés konferencia lesz Intézetünkben

Egészségfejlesztés és közművelődés konferencia lesz Intézetünkben Hírlevél XVI. évfolyam 209. szám 2011. október A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Az egészségkultúra fejlesztése a közművelődésben

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Felsőoktatási intézményekben megvalósuló komplex tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Felsőoktatási intézményekben megvalósuló komplex tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Felsőoktatási intézményekben megvalósuló komplex tehetséggondozó programok c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-FTP-14

A pályázati kategória kódja: NTP-FTP-14 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A fogyatékkal élő tanulók integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programjainak megvalósulását, tehetségsegítő szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének és a fogyatékkal élő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások

Részletesebben