Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 843. A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 848

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 843. A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 848"

Átírás

1 842 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 843 A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 848 Betétlap a Mozgókép Szakmai Kollégium felhívásának 6-os és 7-es pontjához 853 A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 854 Aktuális pályázatok 858 Az NKA II. félévi pályázati naptára 859 Az NKA pályázati adatlapja 860 Pályázati tájékoztató 864 Betétlap a pályázati adatlap 6. pontjához 866

2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 843 AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a szeptember 1. és augusztus 31. közötti idõszakra az alábbi témakörökben: 1. Országos jelentõségû könyvszakmai rendezvények támogatására Pályázatot csak a rendezõ szerv nyújthat be. Pályázni területfoglalási, vagy standbérleti díjra, továbbá a közremûködõk honoráriumára és annak járulékaira, szállítási költségre, valamint katalógus kiadására lehet. Katalógus megjelentetésére a kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja: Hagyományos megjelentetés esetén szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó) vagy számlás kifizetése szerzõi jogdíjak fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre szövegbevitel (írás) szkennelése kiadványszerkesztés (szedés, tördelés) képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás) korrektúra nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás) Internetes megjelentetés esetén szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó) vagy számlás kifizetése szerzõi jogdíjak fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás) szövegbevitel (írás), szkennelés korrektúra kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés) publikáció megjelentetés (szolgáltatás) frissítés CD-n történõ megjelentetés esetén szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése szerzõi jogdíjak fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése

3 844 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás) szövegbevitel (írás), szkennelés korrektúra gyártási és csomagolási költség [levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége (floppy, CD), nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás] Altéma kódszáma: Hazai növény- és/vagy állatkerti rendezvények támogatására Pályázatot a magyar állatkertek, növénykertek és szakmai szervezeteik nyújthatnak be, amelyek a természet-, illetve környezetvédelmi állami és társadalmi szervezetekkel közösen szervezik a rendezvényeket az ökológiai szemléletformálás, a tudományos kutatás, az élõhelyek védelme, illetve a veszélyeztetett állat- és növényfajok megõrzése érdekében. A pályázathoz a partner szervezet(ek) hozzájárulási vagy részvételi nyilatkozata is szükséges. Támogatás út- és szállásköltségre, az elõadók tiszteletdíjára és annak járulékaira, rendezvényeknél felhasználni kívánt szakmai anyagköltségre kérhetõ. A rendezvényekhez kapcsolódó kiadványok esetén a kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja: Hagyományos megjelentetés esetén szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése szerzõi jogdíjak fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre szövegbevitel (írás), szkennelés kiadványszerkesztés (szedés, tördelés) képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás) korrektúra nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás) CD-n történõ megjelentetés esetén szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó) vagy számlás kifizetése szerzõi jogdíjak fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,

4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 845 nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás), szövegbevitel (írás), szkennelés korrektúra gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége (floppy, CD), nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás) A pályázónak a javasolt program megvalósításához 50% önrésszel kell rendelkeznie. Az erre vonatkozó nyilatkozatot a pályázathoz mellékelni kell. Altéma kódszáma: Hazai növény- és/vagy állatkertek, vadasparkok látogatóinak tájékoztatására szolgáló információs rendszer fejlesztésére Pályázatot a magyar állatkertek, növénykertek és szakmai szervezeteik nyújthatnak be. A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja: Hagyományos megjelentetés esetén szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése szerzõi jogdíjak fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre szövegbevitel (írás) szkennelése kiadványszerkesztés (szedés, tördelés) képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás) korrektúra nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás) Internetes megjelentetés esetén szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése szerzõi jogdíjak fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás) szövegbevitel (írás), szkennelés korrektúra kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés) publikáció megjelentetés (szolgáltatás) frissítés CD-n történõ megjelentetés esetén szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó) vagy számlás kifizetése szerzõi jogdíjak

5 846 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás) szövegbevitel (írás), szkennelés korrektúra gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége (floppy, CD), nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás). Altéma kódszáma: 2532 A 2. és 3. pontra pályázó állatkerteknek csatolniuk kell ideiglenes, vagy véglegesített mûködési engedélyük másolatát, amelyet a 3/2001. (II. 23.) KöM FVM NKÖM BM együttes rendelet által elõírt határidõn belül 2001-ben benyújtottak az illetékes nemzeti parki igazgatóságnak. A pályázatok szeptember 22-ig beérkezõen nyújthatóak be, kizárólag az NKA Igazgatóságának postacímére (H 1388 Budapest, Pf. 82) A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. Általános tudnivalók Pályázni az NKA Igazgatóságának évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyû pályázónak. A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója. Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania a jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek. Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári-palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

6 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 847 A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u ). Az adatlap postai úton is igényelhetõ bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével az NKA Igazgatóságától. Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy a pályázóval történõ megállapodás alapján a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére. A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után külön értesítés nélkül a fenti anyagokat megsemmisítjük. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ (tel.: /141-es mellék). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9 15 óráig; pénteken 9 12 óráig. Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium

7 848 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatot hirdet II. félévében az alábbi témákra. 1. Filmes rendezvényekre Támogatásban részesülhetnek a augusztus február 27. között a filmmûvészeti értékek népszerûsítését és terjesztését szolgáló országos, határon túli magyar és regionális jellegû filmes rendezvények (filmhét, fesztivál, szemle, bemutató stb.) szervezõi. Pályázni lehet tiszteletdíjra, annak járulékaira, terembérletre, technikai eszközbérlésre, utazási költségre, szállásköltségére, szállítási költségre, reklámra és propagandaköltségre. A pályázathoz csatolni kell a szervezõk által korábban (2003. évben) megtartott, az NKA által támogatott rendezvény szakmai értékelését, különös tekintettel a látogatottságra és a sajtóvisszhangra. Reprezentációs költségekre támogatás nem igényelhetõ. Altéma kódszáma: Magyar filmek forgalmazási feltételeinek szelektív támogatására Forgalmazói támogatásért pályázhatnak magyarországi forgalmazók augusztus december 31. között bemutatásra kerülõ kedvezõ kritikai és közönségfogadtatásra számot tartó magyar filmek versenyképes forgalmazási feltételeinek megteremtésére. A pályázóknak biztosítaniuk kell a filmek egyidejû forgalmazását Budapesten és vidéken. A pályázatnak tartalmaznia kell a bemutatásra kerülõ film részletes forgalmazási és propagandatervét, amelyben a forgalmazó megjelöli a tervezett kópiaszámot és a vállalt fizetõ nézõszámot (egy év alatt minimum 3000 nézõ). A forgalmazásra szánt filmet VHS kazettán, 5 példányban, a pályázattal egy idõben mellékelni kell. A támogatás összege Ft lehet. A pályázó a megítélt összeg 50%-át a szerzõdésben megjelölt idõpontban, 50%-át utólag, a vállalt nézõszám igazolása után veheti igénybe. Pályázni lehet kópiagyártásra (laborköltség) és reklámköltségre. Altéma kódszáma: 1032

8 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL Magyar filmek külföldre juttatási feltételeinek javítására A magyar filmek külföldön történõ megismertetéséhez (forgalmazás vagy bemutatás elõsegítéséhez) szükséges idegen nyelvre feliratozott Beta SP videokazetta elkészítésére. Pályázhatnak filmprodukciós vállalkozások, filmforgalmazók. A támogatás 35 mm-es idegen nyelvi kópia készítésére nem fordítható. Pályázni lehet videoátírásra, fordításra, feliratozásra. A pályázatnak tartalmaznia kell a film címét, készítõjét, rendezõjét, mely idegen nyelvre kívánják feliratozni, eddig milyen idegen nyelvû verzió készült el. Altéma kódszáma: Vidéki art-mozik közönségkapcsolatainak kiépítésére, fejlesztésére Tájékoztató kiadványokra, helyi reklámra pályázhatnak a vidéki art-mozik a mozgóképkultúra megismertetése, fejlesztése céljából, környezetük sajátosságait figyelembe véve. Pályázni lehet nyomdaköltségre, reklámköltségre. Altéma kódszáma: Alkotói támogatás animációs film képes forgatókönyvének (story board) és figuraterveinek elkészítésére Pályázatot nyújthat be az, aki magyar irodalmi mûbõl készült film vizuális és grafikai tervének, irodalmi forgatókönyvének elkészítésére a Mozgókép Szakmai Kollégium I. félévi pályázati döntése alapján támogatásban részesült, és a terveket július 31-ig bírálatra benyújtotta. Megpályázható maximális összeg: 1 millió Ft. A megítélt támogatás 50%-ának utalása a szerzõdés aláírását követõen történik, a további öszszeg nagysága és utalása a benyújtott story board és figuraterv színvonalának függvénye, amelyrõl a szakmai kollégium dönt. Altéma kódszáma: 1002

9 850 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 6. A legjobbnak ítélt filmtervek gyártás-elõkészítésének és beindításának támogatására A támogatásra azoknak a filmeknek gyártói pályázhatnak, amelyek az NKA szakmai kollégiumának I. félévi forgatókönyvírói pályázatán alkotói támogatásban részesültek. A pályázathoz benyújtandó 5 példány forgatókönyv (azok, akik a pályázati beadás határideje elõtt már 3 példány forgatókönyvet benyújtottak véleményezésre, csak 2 példányt mellékeljenek), a tervezett film részletes költségvetése, elõkészítési költségvetése, azon belül jogcímenként feltüntetve az NKA-tól igényelt támogatás összege, finanszírozási terv, gyártási terv. A kollégium a mûvészi színvonal alapján legjobbnak tartott filmtervnek ítéli oda a támogatást, a film elõkészítésére és a gyártás beindítására, abban az esetben, ha a film elõkészítésének egyéb feltételeit biztosítottnak látja. Ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap csak betétlappal és mellékletekkel együtt érvényes! A megpályázható támogatás maximális összege: 30 millió Ft. Altéma kódszáma: Animációs gyermekfilm készítésének gyártási támogatására Pályázhatnak filmgyártó cégek 6 12 éves korú gyermekek számára tv-sugárzásra szánt, maximum 22 perces animációs filmek készítésére, a filmgyártás költségeire. A pályázathoz benyújtandó 5 példány képes forgatókönyv (story board) és figuratervek, a tervezett film részletes költségvetése (azon belül jogcímenként feltüntetve az NKA-tól igényelt támogatást), finanszírozási terv, gyártási terv tv-sugárzási (vagy befogadó) nyilatkozat, esetleg kooprodukciós szándéknyilatkozat vagy tervezet. Ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap csak betétlappal és mellékletekkel együtt érvényes! A megpályázható támogatás maximális összege: 5 millió Ft. Altéma kódszáma: 1061

10 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL Meghívásos pályázat a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem támogatására A kollégium meghívja a Színház és Filmmûvészeti Egyetemet a Film és Televízió Tanszékén készülõ vizsgafilmek és vizsgamunkák támogatására. A pályázathoz csatolni kell a vizsgafilmek forgatókönyvét, illetve dokumentációját, a Film és Televízió Tanszék vezetõjének írásos javaslatát. Az elszámoláshoz mellékelni kell a kész filmek, illetve vizsgamunkák egy kópiáját VHSkazettán. A megpályázható támogatás összesen: 9 millió Ft. Altéma kódszáma: Meghívásos pályázat a Magyar Iparmûvészeti Egyetem Vizuális Kommunikáció Tanszéke végzõs animáció- és videoszakos hallgatói diplomafilmjeinek támogatására A kollégium meghívja a Magyar Iparmûvészeti Egyetem Vizuális Kommunikáció Tanszéke végzõs animáció- és videoszakos hallgatóit diplomafilmjük elkészítésének támogatására. Az animációszakos hallgatók pályázhatnak anyagköltségre, számítógép bérleti díjra, operatõri tiszteletdíjra, annak járulékaira A videoszakos hallgatók pályázhatnak forgatási munkára, kamerabérlésre, utómunkára. A pályázat elbírálásához be kell nyújtani a diplomafilm forgatókönyvét, a konzulens tanár véleményét. A pályázat pénzügyi lebonyolítójaként az Animációs Diplomafilm Megvalósításáért Alapítvány kérhetõ fel. A tervezett felosztható összeg: 4 millió Ft. Altéma kódszáma: 1062 A pályázatok szeptember 23-ig beérkezõen nyújthatóak be, kizárólag az NKA Igazgatóságának postacímére (H 1388 Budapest, Postafiók 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

11 852 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK Általános tudnivalók Pályázni az NKA Igazgatóságának évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyû pályázónak. A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója. Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania a jogi dokumentációt az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek. Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári-palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u ). Az adatlap postai úton is igényelhetõ bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével az NKA Igazgatóságától. Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy a pályázóval történõ megállapodás alapján a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére. A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után külön értesítés nélkül a fenti anyagokat megsemmisítjük. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ (tel.: /141-es mellék). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9 15 óráig; pénteken 9 12 óráig Mozgókép Szakmai Kollégium

12 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 853 Beérkezett:... Azonosító:... BETÉTLAP A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM II. FÉLÉV PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁNAK 6-OS ÉS 7-ES PONTJÁHOZ A rendezõ neve: címe és telefonszáma: A forgatókönyv írója: címe és telefonszáma: A forgatókönyv címe: A film címe: A producer neve: címe és telefonszáma: Az operatõr neve: Koprodukciós partner neve és címe: Felhasználati jog, illetve opció lejárati ideje: A forgatás tervezett kezdése: A forgatás tervezett befejezése: Tervezett Hossz: perc Hordozó*: 35 mm-es film 16 mm-es film video A forrást biztosító cég, intézmény neve, címe, a szándéknyilatkozat aláírója: Összeg Megjegyzés: Dátum: Cégszerû aláírás* Forgatókönyvíró Gyártó/Producer Rendezõ * A megfelelõt kérjük aláhúzni, illetve kitölteni.

13 854 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatot hirdet II. félévében az alábbi témakörökre: 1. Könyvtári dokumentumok állományvédelmére A pályázat megvalósításának idõtartama: október október 31. Pályázhatnak: A nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ közkönyvtárak, egyházi könyvtárak, közoktatási és felsõoktatási intézmények könyvtárai. A nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot. Támogatás kérhetõ: 1.1. Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok, illetve muzeális gyûjtemény restaurálására. A pályázathoz csatolni kell a restaurálandó dokumentum állapotleírását, könyvtörténeti, mûvészeti, kutatási jelentõségét, a restaurálási munka rövid ismertetését, az egyes mûvekre vagy az összevontan kezelhetõ mûvek csoportjának restaurálására vonatkozó árajánlatot (amelynek tartalmaznia kell a várható munkaidõ-ráfordítást és a dokumentumok elkészülésének idõbeli ütemezését), a kiválasztott restaurátorszervezet által közgyûjtemény számára korábban végzett referenciául szolgáló három munka felsorolását, valamint az intézmények nevét, címét és a restaurálásról információt adó személy nevét, 30%-os önrészrõl szóló kötelezettségvállalási nyilatkozatot. Egy pályázó legfeljebb 700 ezer Ft-ig kérhet támogatást. Tervezett keret: 20 millió Ft Muzeális gyûjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra (fertõtlenítés, bõrkötések tisztítása, karbantartása, javítása). A pályázathoz csatolni kell a szolgáltatásra vállalkozó cég vagy szervezet tételes munka- és árajánlatát, a 30%-os önrészrõl szóló kötelezettségvállalási nyilatkozatot. Egy pályázó legfeljebb 1,5 millió Ft-ig kérhet támogatást. Tervezett keret: 15 millió Ft Könyvtári dokumentumok újrakötésére pályázhatnak azok a könyvtárak, amelyek kötészeti szakmûhellyel (kötészeti szakképesítéssel rendelkezõ alkalmazott, megfelelõ gépesítettség) rendelkeznek. Támogatás kérhetõ kötészeti szakmai anyag vásárlására, 50 ezer Ft alatti kötészeti eszközök beszerzésére. A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a kért szakmai anyag támogatásának legfeljebb 50%-át használja saját állományvédelemre, a másik 50%-át más könyvtár állományának újrakötésére fordítja. Errõl a szakmai beszámoló keretében számot kell adnia.

14 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 855 A pályázathoz csatolni kell a kedvezményezett könyvtárakat nevesítõ kötési tervet, amely tartalmazza, hogy a megpályázott anyagból milyen méretû és mennyiségû dokumentumkötés készül el, 30%-os önrészrõl szóló kötelezettségvállalási nyilatkozatot. Egy pályázó legfeljebb 800 ezer Ft-ig kérhet támogatást. Tervezett keret: 15 millió Ft. Altéma kódszáma: Hagyaték feltárása elektronikus formában Pályázati támogatás kérhetõ tudományos, mûvészeti, irodalomtörténeti szempontból kiemelkedõen értékes hagyaték elektronikus feltárására. Pályázatot nyújthatnak be: Az Országos Dokumentumellátási Rendszer országos szakkönyvtárai és egyetemi központi könyvtárai. A nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot. A pályázathoz csatolni kell a hagyaték származását, nagyságrendjét bemutató rövid leírást, összetételét, értékeinek kiemelését, nagyságrendjét bemutató rövid leírást, 25%-os önrészrõl szóló kötelezettségvállalási nyilatkozatot. Pályázni lehet megbízási díjra és járulékaira. Egy tétel elektronikus feldolgozására legfeljebb 350 Ft-ot és annak járulékát lehet tervezni. Egy pályázó legfeljebb 800 ezer Ft támogatást kérhet. Tervezett keret: 20 millió Ft. Altéma kódszáma: Szakmai programok, továbbképzések Pályázat nyújtható be szakmai programok, rövid (1 3 nap) továbbképzések megszervezésére, amelyek célja a szakma aktuális kérdéseinek megvitatása, feldolgozása. Pályázhatnak: A nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ megyei és városi könyvtárak, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, felsõoktatási könyvtárak, felsõfokú könyvtárosképzõ intézmények, országos könyvtáros szakmai szervezetek. Nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot. A pályázathoz csatolni kell a részletes programot és tematikát, valamint meg kell jelölni a meghívandók körét, elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik bevonják a határon túli magyar könyvtárosokat is, illetve a kistelepülések könyvtáraiban dolgozók számára szerveznek szakmai programot, továbbképzést.

15 856 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK Támogatás kérhetõ megbízási díjra és járulékaira, rendezvényköltségre (terembérlet, eszközhasználat, oktatási segédanyag elõállítása), propagandaköltségre (meghívó, plakát nyomdaköltségére, illetve anyagköltségére), dokumentációs költségre (fotó, video-, hangfelvétel munkadíjára, illetve anyagköltségére), utazási költségre, szállásköltségre, szervezett étkezésre. Egy pályázó legfeljebb 400 ezer Ft támogatást kérhet. Tervezett keret: 25 millió Ft. Altéma kódszáma: A könyvtárak, könyvtári szolgáltatások népszerûsítése Pályázat nyújtható be könyvtári promóciós anyag elkészítésére, amely hozzájárul az adott könyvtár bemutatásához, szolgáltatásainak népszerûsítéséhez. Olyan igényes, átfogó, több elembõl álló (elektronikus könyvtárbemutató, tájékoztató, szórólap, képeslap, mappa stb.) anyag elõállítását támogatja a kuratórium, amely megvalósítási mintául szolgálhat más könyvtárak számára is. Pályázhatnak: Az Országos Dokumentumellátó Rendszer tagjai. A pályázathoz csatolni kell a promóciós anyag rövid bemutatását, az elõállítandó anyagok tervezett példányszámát, 25%-os önrészrõl szóló kötelezettségvállalási nyilatkozatot. Támogatás kérhetõ: megbízási díjra és járulékára, jogdíjra (képanyag, szöveg), nyomdaköltségre, anyagköltségre (CD, DVD, videokazetta, hangkazetta). Egy pályázó legfeljebb 1 millió Ft támogatást kérhet. Tervezett keret: 25 millió Ft. Altéma kódszáma: 2135 A pályázatok szeptember 25-ig beérkezõen nyújthatóak be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H 1388 Budapest, Postafiók 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

16 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 857 Általános tudnivalók Pályázni az NKA Igazgatóságának évre kiadott adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyû pályázónak. A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója. Az NKA igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek. Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári-palota F épület 302. szoba) kell kérni és a pályázathoz csatolni. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca ) Adatlap postai úton is igényelhetõ bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével az NKA Igazgatóságától. Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a pályázóval történõ megállapodás alapján a lebonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás terhére. A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után külön értesítés nélkül a fenti anyagokat megsemmisítjük. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ (telefon: /141-es mellék). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9 15 óráig, pénteken 9 12 óráig. Könyvtári Szakmai Kollégium

17 858 NKA HÍRLEVÉL AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK Kollégium beérkezési határnap Képzõmûvészeti szeptember 11. Szépirodalmi szeptember 15. Zenei (orgonarestaurálás, hangszerkészítés) szeptember 15. Ismeretterjesztés és Környezetkultúraszeptember 22. Mozgókép szeptember 23. Könyvtári szeptember 25. IHM NKA közös pályázata október 9. Kultúra 2000 (meghívásos) november 30.

18 PÁLYÁZATI NAPTÁR NKA HÍRLEVÉL 859 PÁLYÁZATI NAPTÁR II. FÉLÉV Kollégium beérkezési határnap Képzõmûvészeti szeptember 11. Szépirodalmi szeptember 15. Zenei (orgonarestaurálás, hangszerkészítés) szeptember 15. Ismeretterjesztés és Környezetkultúraszeptember 22. Mozgókép szeptember 23. Könyvtári szeptember 25. Közmûvelõdési évi folyóirat-pályázat szeptember 29. Fotómûvészeti (A. Kertész) évi folyóirat október 1. IHM NKA közös pályázata október 9. Népmûvészeti október 9. Múzeumi október 13. Levéltári évi folyóirat-pályázat október 14. Táncmûvészeti október 20. Építõmûvészeti évi folyóirat-pályázat október 27. Iparmûvészeti évi folyóirat-pályázat október 27. Színházi évi folyóirat-pályázat október 27. Népmûvészeti évi folyóirat-pályázat október 30. Képzõmûvészeti évi folyóirat-pályázat október 30. Zenei évi folyóirat-pályázat október 30. Mozgókép évi folyóirat-pályázat október 30. Táncmûvészeti évi folyóirat-pályázat október 30. Kultúra 2000 (meghívásos) november 30.

19 860 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI ADATLAPOK

20 PÁLYÁZATI ADATLAPOK NKA HÍRLEVÉL 861

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 307 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása Az

Részletesebben

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211. A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211. A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218 210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211 A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163

TARTALOMJEGYZÉK. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163 162 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163 A Sajátos Igényû Fogyatékossággal Élõ Emberek Mûvészeti Életéért Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása

Részletesebben

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása (Symphonia Hungarorum) 347

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása (Symphonia Hungarorum) 347 346 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása (Symphonia Hungarorum) 347 Meghívásos pályázat magyar intézmények külhoni kulturális programjainak megvalósítására (Kulturális

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: 1. Pályázni csak a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által kiadott és az NKA portálján megtalálható pályázati adatlapon lehet, annak benyújtása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225

TARTALOMJEGYZÉK. A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225 218 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220 A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225 A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata II. 227

Részletesebben

Tá jé koz ta tó a Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um egye di dön té se i rõl 1173

Tá jé koz ta tó a Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um egye di dön té se i rõl 1173 1170 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tá jé koz ta tó az Is me ret ter jesz té si és Kör nye zet kul tú ra Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tai el bí rá lá sá ról és az egyedi döntésekrõl 1171 Tá jé koz ta

Részletesebben

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107. Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107. Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112 106 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107 Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112 Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium

Részletesebben

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 1/2001. (XI. 7.) számú határozata 8

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 1/2001. (XI. 7.) számú határozata 8 2 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A nemzeti kulturális örökség miniszterének 22/2001. (XII. 27.) NKÖM rendelete a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 13/1999.

Részletesebben

A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására

A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására A pályázat célja: Nagy hagyománnyal rendelkező, fontos szak- és szépirodalmi nyomtatott folyóiratok

Részletesebben

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja 2015. július Ezt a hírt fontosnak tartjuk, így ebben a hónapban is első helyen hozzuk: A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: 1. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet 19. (3) bekezdése alapján

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA I. A TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLOK ÉS ALAPELVEK 1. Bevezetés A Támogatási Szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 201 4. március 1 0. 56. s zám Köszöntő A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati lehetőségekről

Részletesebben

dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala

dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala Bevezetés Jelen cikk célja, hogy bepillantást engedjen a civil szervezetek számára nyitvaálló pályázati

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt az NKA Igazgatósága által kezelt pályázatok pályázati adatlapjához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt az NKA Igazgatósága által kezelt pályázatok pályázati adatlapjához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt az NKA Igazgatósága által kezelt pályázatok pályázati adatlapjához I- ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: 1. Pályázni csak az NKA portáljának nyitó

Részletesebben

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2015. évi költségvetési támogatására Pályázati kategória kódja: NEMZ-KUL-15 Meghirdetés dátuma: 2014. december 30. Az Emberi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ MINISZTERI ADATLAPHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ MINISZTERI ADATLAPHOZ I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ MINISZTERI ADATLAPHOZ 1. Tájékoztatjuk, hogy 2015. március 9-től az Emberi Erőforrások Miniszterétől támogatást igényelni a Nemzeti Kulturális Alap portálján

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt az NKA Igazgatósága által kezelt pályázatok pályázati adatlapjához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt az NKA Igazgatósága által kezelt pályázatok pályázati adatlapjához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt az NKA Igazgatósága által kezelt pályázatok pályázati adatlapjához I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: 1. Pályázni csak az NKA portáljának nyitó

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális előadó-művészeti szervezetek részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális előadó-művészeti szervezetek részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális előadó-művészeti szervezetek részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) A pályázat

Részletesebben

2009. január 1-től érvényes adatlap (V/1) BEKÜLDENDŐ! Azonosító: A N 1 0 0 3 0 6 5 7

2009. január 1-től érvényes adatlap (V/1) BEKÜLDENDŐ! Azonosító: A N 1 0 0 3 0 6 5 7 29. január 1-től érvényes adatlap (V/1) Azonosító: A N 1 3 6 5 7 NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-43 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu PÁLYÁZATI ADATLAP Az

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális előadó-művészeti szervezetek részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális előadó-művészeti szervezetek részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális előadó-művészeti szervezetek részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) A pályázat

Részletesebben

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatot hirdet 2012. január 1. 2012. december 31. közötti időszakra a magyar kortárs galériák nemzetközi művészeti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYV- ÉS SZAKKÖNYVTÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT CÉLJAIRÓL ÉS A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYV- ÉS SZAKKÖNYVTÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT CÉLJAIRÓL ÉS A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEIRŐL FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYV- ÉS SZAKKÖNYVTÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 2006 TÁJÉKOZTATÓ A FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYV- ÉS SZAKKÖNYVTÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT CÉLJAIRÓL ÉS A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEIRŐL TARTALOM I. Általános tájékoztató

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA 1 I. A TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLOK ÉS ALAPELVEK 1. Bevezetés A Támogatási Szabályzat (a

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/3. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/3. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/3. szám Tisztelt Klaszter Tagok! Magyarország az új uniós költségvetési időszakban a strukturális alapokból és a kohéziós alapból a hazai társfinanszírozással együtt 7480 milliárd

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ MINISZTERI ADATLAPHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ MINISZTERI ADATLAPHOZ I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ MINISZTERI ADATLAPHOZ 1. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet 19. (3) bekezdése alapján

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak! PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BALASSI INTÉZET ÉS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI HIVATAL NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET ZENEI JELLEGŰ MŰVELŐDÉSI RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSA TÉMAKÖRBEN A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (továbbiakban:

Részletesebben