A Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 115. A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 117

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 115. A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 117"

Átírás

1 114 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 115 A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 117 Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 124 A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 128 A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 131 A Levéltári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 134 Tájékoztató a miniszteri keretbõl támogatott összmûvészeti fesztiválok pályázatának elbírálásáról 137 Pályázóink figyelmébe! Rendelkezések a védetté nyilvánított kulturális javak restaurálásáról 144 A Nemzeti Kulturális Alapprogram aktuális pályázatai 147

2 PÁLYÁZATIFELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 115 A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA A Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület kiadásában megjelenõ Magyar Múzeumok címû szakmai folyóirat támogatására a évre. A pályázathoz csatolni kell: a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, nyomdai árajánlatot, a terjesztés módját részletezõ kiadói elgondolást. Támogatás kérhetõ: nyomdaköltségre. Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít! Altéma kódszáma: 2301 A pályázatok február 27-ig beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H 1062 Budapest, Bajza utca 32.) A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. Általános tudnivalók Pályázni az NKA Igazgatóságának évre kiadott adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve beleértve a folyóirat-támogatáshoz szükséges betétlapot is fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyû pályázónak. A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója. Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek. Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni és a pályázathoz csatolni.

3 116 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATIFELHÍVÁSOK A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról ( továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca ) Adatlap postai úton is igényelhetõ bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével az NKA Igazgatóságától. Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után külön értesítés nélkül a fenti anyagokat megsemmisítjük. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ (telefon: /141-es mellék). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9 15 óráig, pénteken 9 12 óráig. Múzeumi Szakmai Kollégium

4 PÁLYÁZATIFELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 117 A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Pályázni az alábbi témakörökre lehet: 1. A belföldi hangversenyélet támogatására Pályázhatnak hangversenyrendezõk a májustól június 30-ig megvalósuló programokra. a) Hangversenyek, bérleti sorozatok felnõtt közönség részére A pályázathoz programtervezetet kell benyújtani: az évad folyamán tervezett elõadások számának, helyszínének és a mûsor tervének, a fellépõ mûvészek, együttesek feltüntetésével, a tervezett helyszínek befogadóképességének megjelölésével. A pályázathoz csatolni kell: a rendezvény-helyszínek kezelõi által adott befogadó nyilatkozatot, a bevételeket is tartalmazó programonkénti részletes költségvetést. A támogatás a bevétellel csökkentett rezsi nélküli összes költség legfeljebb 50%-a lehet. (Kivételt képeznek a kortárs zenei mûsorok.) A pályázathoz mellékelni kell a évben megvalósult programok rövid értékelését, az elõadásszám, a fizetõnézõ-szám, valamint a bevételek (kiemelve a jegy-/bérletbevételek) tervhez viszonyított alakulását. b) Ifjúsági (iskolai) hangversenyek bérleti sorozatának megszervezésére A pályázatra legalább három hangversenybõl álló sorozat(ok) részletes tervét kell benyújtani, amely tartalmazza: az évad során tervezett elõadások számát, helyszínét és mûsortervét, a fellépõ mûvészek, együttesek megnevezését, a tervezett helyszínek befogadóképességét. A pályázathoz csatolni kell: a rendezvény-helyszínek kezelõi által adott befogadó nyilatkozatot, a bevételeket is tartalmazó programonkénti részletes költségvetést. A pályázathoz mellékelni kell a évben megvalósult programok rövid értékelését, az elõadásszám, a fizetõnézõ-szám, valamint a bevételek (kiemelve a jegy-/bérletbevételek) tervhez viszonyított alakulását. Pályázni a szereplõk tiszteletdíjára (és annak járulékára), jogdíjra, vidéki sorozatok esetében útiköltségre és szállásköltségre lehet. Elõnyt élveznek az önrészt vállaló vagy más támogatással is rendelkezõ pályázók, illetve a több helyszínen elõadásra kerülõ programok. Altéma kódszáma: 1434

5 118 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATIFELHÍVÁSOK 2. Támogatás nemzetközi és/vagy országos zenei fesztiválok megrendezésére Pályázatot a fesztivál rendezõje nyújthat be a májustól június 30-ig megrendezendõ fesztiválok részletes programjával és költségvetésével. Támogatás kérhetõ: a fellépõ mûvészek tiszteletdíjára (és járulékára), jogdíjakra, propagandaköltségekre, terembérletre, valamint audio-vizuális technikai eszközök bérlésére. Altéma kódszáma: Támogatás nemzetközi és/vagy országos zenei versenyek és szakmai találkozók megrendezésére Pályázhatnak zeneoktatási intézmények és szakmai szervezetek a májustól június 30-ig megrendezendõ verseny, illetve szakmai találkozó részletes programjával, céljának, résztvevõi körének megjelölésével, a zsûri, illetve vendégmûvészek vagy elõadók tiszteletdíjára (és annak járulékára), szállás- és útiköltségére, terembérletre, propagandaköltségekre, audio-vizuális technikai eszközök bérlésére. Pályázni lehet továbbá oktatási segédletnek használható felvételek készítésének költségeire (kivéve eszközvásárlás). Elõnyt élveznek más támogatói hozzájárulást igazoló pályázók. Altéma kódszáma: Támogatás nemzetközi rangú tanárok vezetésével tartott mesterkurzusok, továbbképzések rendezésére Pályázhatnak szakirányú felsõoktatási intézmények és szakmai egyesületek a májustól június 30-ig vendégmûvészek és tanárok vezetésével tartandó mesterkurzusokra, továbbképzésekre. Támogatás kérhetõ: elõadók tiszteletdíjára (és annak járulékára), utazási és szállásköltségére, a résztvevõk szállásköltségére, továbbá oktatási segédletnek használható audio-vizuális felvételek készítéséhez szükséges eszközök bérlésére és kazetta beszerzésére. A több programmal pályázók egy összesített pályázatot nyújthatnak be az egyes kurzusok fontossági sorrendjének, témájának meghatározásával a résztvevõi kör és várható létszám megjelölésével, valamint eseményekre lebontott részletes költségvetéssel. Elõnyt élveznek a más rendezõkkel együttmûködõ, valamint a nagyobb önrészt vállaló pályázók. Altéma kódszáma: Támogatás magyar elõadómûvészek és együttesek szerepléséhez a világ jelentõs zenei eseményein Pályázhatnak természetes és jogi személyek. A Zenei Kollégium kizárólag útiköltség-támogatást nyújt. Kamaraegyüttesek esetében a fenntartónak, ennek hiányában az együttesvezetõnek mint magánszemélynek kell benyújtania az együttes egészére vonatkozó pályázatot.

6 PÁLYÁZATIFELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 119 A pályázathoz mellékelni kell a rendezõk írásos meghívását és az egyéb költségek fedezetére vonatkozó kötelezettségvállalást. Altéma kódszáma: Támogatás jelentõs nemzetközi elismertséggel rendelkezõ elõadómûvész vagy együttes magyarországi vendégszereplésére Pályázhatnak hangversenyrendezõi joggal rendelkezõ vállalkozások, költségvetési intézmények és nonprofit szervezetek. Pályázni lehet honoráriumra (annak járulékára), útiköltségre, szállásköltségre, terembérre, propagandaköltségekre. Pályázni a költségeknek legfeljebb 50%-ára lehet. Elõnyt élveznek más támogatói hozzájárulást igazoló pályázók. Altéma kódszáma: Támogatás fiatal mûvészek és kamaraegyüttesek külföldi versenyeken vagy kurzusokon való részvételére Pályázhatnak természetes személyek, zeneoktatási intézmények, zenei egyesületek. A Zenei Kollégium kizárólag útiköltség-támogatást nyújt. Hallgatói jogviszonnyal rendelkezõk (egyének vagy kamaraegyüttesek) esetében az intézmény pályázhat a programok rangsorolásával, a szakmai vezetõk ajánlásával és az intézményvezetõ aláírásával. Kamaraegyüttesek esetében a fenntartónak, ennek hiányában az együttesvezetõnek mint magánszemélynek kell benyújtania az együttes egészére vonatkozó pályázatot. Elõnyben részesülnek azok, akik országos vagy nemzetközi versenyen már eredményesen szerepeltek. A pályázathoz mellékelni kell a rendezõ szerv írásos meghívását. Altéma kódszáma: Támogatás a magyar zenetudomány és zenepedagógia képviselõinek nemzetközi konferenciákon való részvételére Pályázhatnak természetes személyek, szakmai egyesületek, intézmények. Pályázni lehet részvételi díjra, útiköltségre, szállásköltségre. Elõnyt élvez az a pályázó, aki a rendezõ szervezetnek vezetõségi tagja vagy jelöltje, továbbá akiknek az elõadását a konferencia vezetõsége elfogadta, illetve meghívó/elfogadó levéllel rendelkezik. Altéma kódszáma: 1403

7 120 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATIFELHÍVÁSOK 9. Amatõr énekkarok külföldi fesztiválokon, versenyeken való részvételéhez Támogatásra pályázhatnak olyan együttesek fenntartói, amelyek az utóbbi három évben a három legmagasabb hazai minõsítési fokozat (hangversenykórus summa cum laude, hangversenykórus cum laude, hangversenykórus) valamelyikét megszerezték és/vagy országos, vagy nemzetközi versenyen szerzett díjjal rendelkeznek. Pályázni kizárólag útiköltség-hozzájárulásra lehet a program tervezetével, amelyhez mellékelni kell a rendezõk meghívólevelét, illetve a versenynevezés elfogadását, és a minõsítések vagy díjak dokumentumának másolatát. Altéma kódszáma: Zenemûvészek, zenei elõadó-együttesek kölcsönös vendégszereplésére vidéki városokban Pályázhatnak hangversenyrendezõi joggal rendelkezõ vállalkozások, költségvetési intézmények és nonprofit szervezetek. A pályázat célja, hogy vidéken élõ, magas mûvészeti színvonalat képviselõ muzsikusok és zenei együttesek több fellépési lehetõséghez jussanak és más városok közönsége is megismerhesseõket. Pályázni lehet májustól május 30-ig legalább két város együttmûködésével megvalósuló cserehangversenyekre. A pályázatnak tartalmaznia kell a teljes mûsortervet, a csereprogramban részt vevõ szereplõk (személyek, illetve együttesek) nevét, a részletes költségvetést, az együttmûködési megállapodást a hangversenyek tervezett idõpontjáról és helyszínérõl. A partnereknek külön-külön kell pályázniuk. Egy pályázó legfeljebb két pályázatot adhat be. Támogatás kérhetõ: a fellépõ mûvészek honoráriumára (azok járulékára), karnagyok, szólisták szállásköltségére, együttesek esetében utazási költségre és hangszerszállításra, valamint jogdíjra. Elõnyben részesülnek azok a programok, amelyekben kortárs magyar szerzõ mûve is szerepel különös tekintettel az NKA házi zeneszerzõ pályázatára készült kompozíciókra, továbbá azok a pályázók, akik a hangversenyek teljes költségébõl legalább 30%-os önrészt vállalnak. Altéma kódszáma: Zenei rovat indítására, fejlesztésére országos és megyei lapokban A pályázat célja: a zenei, illetve zenetudományi újságírás, zenekritikai élet fellendítése. Pályázhatnak országos és megyei napi- és hetilapok kiadói vagy tulajdonosai, akik vállalják heti rendszerességgel a zenei élet eseményeinek (hangversenyek, operaelõadások, rádió- és televízióprogramok, hanglemezek, kották és zenei könyvek, konferenciák) kritikai értékelését, a nagyközönséget szakszerûen informáló zenei publicisztikák megjelentetését. A pályázónak vállalnia kell, hogy székhelyének zenei élete mellett az ország, a megye más részein rendezett jelentõs zenei eseményekkel is rendszeresen foglalkozik.

8 PÁLYÁZATIFELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 121 Pályázni lehet a májustól június 30-ig a napi- és hetilapokban megjelenõ zenei kritikát, értékelést készítõ, nem fõállású szerkesztõségi munkatársak honoráriumára (és járulékaira). A pályázatnak tartalmaznia kell a lap utóbbi két évben közölt fontosabb zenei tárgyú írásainak jegyzékét, továbbá a pályázatban meghatározott feladatra felkért zenei, illetve zenetudományi végzettséggel rendelkezõ munkatárs(ak) nevét, rövid szakmai életrajzát és szándéknyilatkozatát. Altéma kódszáma: Meghívásos pályázat kortárs magyar zenemûvek hangfelvételére a Magyar Rádió részére A pályázat célja a Magyar Rádió zenei lektorátusa által bemutatásra elfogadott új magyar zenemûvek tartós felvételen való rögzítésének támogatása. Pályázni a december 31-ig rögzítésre kerülõ felvételek elõadói honoráriumára (annak járulékaira), jogdíjra lehet. A pályázathoz mellékelni kell a felvételre kiválasztott mûvek jegyzékét, az elõadók névsorát és szándéknyilatkozatát, a részletes költségvetést, valamint a felvételek elkészítésének ütemezését. Altéma kódszáma: 1437 A fenti pályázatok március 6-ig beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H 1062 Budapest, Bajza utca 32.) A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. * 13. Mûemlék orgonák restaurálásának támogatására Pályázati feltételek Pályázatot az orgona tulajdonosa, illetve annak törvényes képviselõje nyújthat be. A pályázathoz mellékelni kell a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó NKÖM 16/2001. (X. 18.) rendelete alapján a restaurálási, átalakítási engedélyt, a kivitelezõ részletes költségvetését, valamint az orgona tulajdonosának saját szabályzatában (esetleg) elõírt fõhatósági hozzájárulás másolatát. A munkálatokat a restaurálásban már jártas megfelelõ referenciaanyaggal rendelkezõ orgonaépítõvel kell elvégeztetni. (A referenciaanyagot kérjük mellékelni!)

9 122 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATIFELHÍVÁSOK Az elbírálásnál elõnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a restaurálási költségek jelentõs részét saját, illetve más egyházközségi, önkormányzati, alapítványi stb. forrásból biztosítják, és az utóbbiak esetében a támogatásról szóló levél/dokumentum másolatát mellékelik, a hangszer egészének (belsõ szerkezet és szekrény) restaurálását tûzik ki célul, benyújtója a restaurálást követõen biztosítja az orgona méltó, többfunkciós használatát (az egyházközség által alkalmazott képzett kántor, illetve egyházzenész mûködése, illetve hangversenyek rendezése, erre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat), élvezik a települési vagy megyei önkormányzat támogatását is, továbbá a munkálatokat november 30-ig befejezik. A támogatási összeg utalása utólag a benyújtott, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által jóváhagyott számlamásolatok beérkezése, elfogadása után történik. Altéma kódszáma: Új hangszerek és hangszertartozékok tervezésére A kortárs zenemûvek sokszor különleges igényeket támasztanak a hangszerekkel szemben, s ezek az igények nem elégíthetõk ki maradéktalanul a hagyományos instrumentumokkal. Ezért szükségessé válhat a hagyományos hangszereknek nem mindig kedvezõ játékmódokat, hangzáseffektusokat kiváltó új akusztikus és elektronikus hangszerek, illetve a hagyományos hangszerekhez új kiegészítõ elemek alkalmazása. A pályázat ezen új igényeknek megfelelõ új hangszerek, illetve kiegészítõk tervezését és prototípusának elkészítését kívánja támogatni. A pályázatnak tartalmaznia kell az új hangszer céljának, alkalmazási területének, játékmódjának, esetleges különleges notációjának ismertetését teljes mûszaki dokumentációval, a prototípus fényképével és hangfelvétellel (vagy e kettõ helyett videofelvétellel) demonstrálva. A pályázathoz a szakértõi véleményeket is mellékelni kell. Pályázhatnak természetes és jogi személyek. Támogatás kérhetõ a szeptember 15-ig elkészült új hangszer, illetve kiegészítõ prototípusának anyagköltségeire és két szakértõ hangszerész és hangszeres muzsikus vagy zeneszerzõ számlás honoráriumára. A hangszerek sorozatgyártását a kollégiumnak nem áll módjában támogatni. Altéma kódszáma: 1438 A 13. és 14. pontban meghirdetett altémákra a pályázatok szeptember 15-ig beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H 1062 Budapest, Bajza utca 32.) A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

10 PÁLYÁZATIFELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 123 Általános tudnivalók Pályázni az NKA Igazgatóságának évre kiadott adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyû pályázónak. A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója. Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek. Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni és a pályázathoz csatolni. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról ( továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca ) Adatlap postai úton is igényelhetõ bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével az NKA Igazgatóságától. Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a pályázóval történõ megállapodás alapján a lebonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás terhére. A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után külön értesítés nélkül a fenti anyagokat megsemmisítjük. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ (telefon: /141-es mellék). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9 15 óráig, pénteken 9 12 óráig. Zenei Szakmai Kollégium

11 124 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATIFELHÍVÁSOK AZ IPARMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a kortárs magyar iparmûvészek szakmai programjainak és eseményeinek támogatására, eredményeinek, értékeinek megõrzésére, népszerûsítésére. A pályázatokat a megvalósulási idõpontok figyelembevételével áprilistól 2004 áprilisáig terjedõ idõszakra lehet benyújtani. Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium a évi pályázatok elbírálásánál kiemelten kezeli az alábbi témakörökön belül a pályakezdõ fiatalokat és a határon túli pályázókat. Pályázni az alábbi témakörökben lehet 1. Kiállítások megrendezésére és katalógusok kiadására A magyar iparmûvészet területein hazai és nemzetközi, csoportos (triennálé, biennálé) és egyéni kiállításokra, valamint az ezekhez kapcsolódó katalógusok és kiadványok megjelentetésére. A támogatás útiköltségre, szállásra, terembérletre, alkalmazott installációra, biztosításra, szállításra, valamint katalógus és kiadvány esetén a nyomdaköltségre kérhetõ. Pályázatot a kiállítást rendezõ szervezet vagy magánszemély nyújthat be. Altéma kódszáma: Szakmai rendezvények megvalósítására Magyarországon és külföldön tartandó mesterkurzusok, szimpóziumok, szakmai továbbképzések, konferenciák megrendezésére. Támogatás a hazai és külföldi elõadók tiszteletdíjára, úti- és szállásköltségre, nevezési és részvételi díjra, valamint az elõadásokhoz felhasználni kívánt szakmai anyagköltségre kérhetõ. Pályázatot rendezõszerv vagy magánszemély nyújthat be. A Magyarországon tartandó programok pályázataihoz mellékelni kell a nemzetközi hírû mûvész, mûvésztanár részvételi nyilatkozatát, illetve az esemény részletes programját. Altéma kódszáma: Új iparmûvészeti alkotások létrehozására A pályázathoz benyújtandó a szakmailag megítélhetõ részletes munkaterv a kivitelezés idõtartamának megjelölésével. A támogatottak kötelesek szakmai beszámolóként a létrehozott alkotásról készült dokumentációt csatolni. Pályázatot kizárólag csak magánszemély nyújthat be. A támogatás az alkotás létrehozásához szükséges szakmai anyagköltségre kérhetõ. Altéma kódszáma: 1717

12 PÁLYÁZATIFELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL Alkotói támogatásra Pályázat nyújtható be a magyar iparmûvészet hagyományainak és jelenkori törekvéseinek elemzése és feldolgozása, szakirodalom (XX. századi kiemelkedõ monográfiák, tanulmányok, kritikai mûvek) megírása céljából. A pályázónak csatolnia kell megírandó munkájának részletes szinopszisát, illetve a megjelentetni kívánt képanyaggal kapcsolatos javaslatait. A kollégium a vállalt téma megírásához legfeljebb egyéves idõtartamra havi 60 ezer forint alkotói támogatást biztosít. A támogatottak a munka végeztével kötelesek a kézirat egy példányát szakmai beszámolójukhoz csatolni. Pályázatot kizárólag csak magánszemély nyújthat be, minden esetben magyarországi jogi személyiséggel rendelkezõ pénzügyi lebonyolító közremûködésével/megjelölésével. Altéma kódszáma: Szakirodalom megjelentetésére Pályázni lehet az iparmûvészet múltját és kortárs törekvéseit bemutató kiadványok, szakkönyvek, enciklopédiák megjelentetésére. Pályázatot kiadók vagy magánszemélyek nyújthatnak be. A támogatás a nyomdaköltség maximum 50%-ára, valamint szerzõi és fordítói honoráriumra kérhetõ. Apályázathoz mellékelni kell két nyomda árajánlatát, valamint a mû legfeljebb 5 oldalas bemutatását. Altéma kódszáma: Technikai technológiai eszközfejlesztésre Támogatás kérhetõ korszerû technikák, technológiák, kísérleti eljárásokhoz szükséges anyagok, eszközök finanszírozására. A pályázathoz a megvásárolni kívánt eszközrõl, anyagról árajánlatot kell becsatolni. Pályázatot mûvészeti intézmények, önálló jogi személyiséggel rendelkezõ mûvészeti társadalmi szervezetek, folyamatosan, illetve idõszakosan mûködõ alkotómûhelyek nyújthatnak be. A pályázóknak 50%-os önrészt kell vállalni, és az errõl szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell. Elszámolni az önrésszel együttes összeggel kell. Altéma kódszáma: Egyházi és történelmi iparmûvészeti alkotások restaurálására Pályázni egyházi és történelmi alkotások restaurálására lehet. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy védetté nyilvánított alkotások/javak esetén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó NKÖM 16/2001. (X. 18.) rendelete alapján a restaurálási, átalakítási engedélyt a pályázathoz csatolni kell. Pályázatot magánszemélyek nem nyújthatnak be. A támogatás szakértõi és restaurátori tiszteletdíjra, úti-, szállás- és szállítási költségre, valamint szakmai anyagvásárlásra kérhetõ. Altéma kódszáma: 1711

13 126 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATIFELHÍVÁSOK 8. Mûvésztelepeken való részvételre Pályázni lehet magyarországi és külföldi alkotómûhelyekben való részvételre. A pályázatot magánszemélyek nyújthatják be. A pályázathoz csatolni kell a mûvésztelep befogadó nyilatkozatát a részvételi idõpont pontos megjelölésével. Támogatás kérhetõ mûterembérleti díjra, szállás- és útiköltségre, anyag- és eszközköltségre. A támogatott mûvészek munkájuk befejeztével kötelesek dokumentált szakmai beszámolót küldeni, amelynek tartalmaznia kell a támogatott mûvésztelepi tevékenységének részletes leírását. Altéma kódszáma: A kortárs magyar iparmûvészeti gyûjtemények gyarapítására Pályázatot közgyûjtemények és egyéb kulturális mûvészeti intézmények nyújthatnak be. Minden megvásárolni kívánt mûrõl írásos szakvéleményt, a pályázat elbírálásához a mûvek fotódokumentációit és mûleírásait kell benyújtani, az alkotó nevének, a mû címének és ajánlati árának megjelölésével. Altéma kódszáma: 1709 A pályázatok március 11-ig beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H 1062 Budapest, Bajza utca 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. Általános tudnivalók Pályázni az NKA Igazgatóságának évre kiadott adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyû pályázónak. A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója. Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

14 PÁLYÁZATIFELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 127 Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni és a pályázathoz csatolni. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról ( továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca ) Adatlap postai úton is igényelhetõ bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével az NKA Igazgatóságától. Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a pályázóval történõ megállapodás alapján a lebonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás terhére. A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után külön értesítés nélkül a fenti anyagokat megsemmisítjük. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ (telefon: /141-es mellék). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9 15 óráig, pénteken 9 12 óráig. Iparmûvészeti Szakmai Kollégium

15 128 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATIFELHÍVÁSOK A NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a évre a szakterület programjainak és eseményeinek támogatására. Pályázni az alábbi témakörökben lehet: 1. Országos és regionális (legalább három megyét érintõ) rendezvények, fesztiválok, nemzetközi bemutatók és kiállítások támogatására A támogatás tiszteletdíjra, útiköltségre, szállítási költségre, szállásköltségre, helyiségbérlet díjára, szakmai technikai szolgáltatásra és propagandaköltségre kérhetõ. A pályázónak 30%-os önrészt kell vállalnia, az errõl szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell! Altéma kódszáma: A népmûvészeti mozgalom folyamatosan és magas színvonalon mûködõ mûhelyeiben létrejött alkotások és produkciók (népmûvészeti tárgyak, mûsorok, programok stb.) bemutatásának, terjesztésének támogatására, különös tekintettel az ifjúsági és gyermekközösségek részére készített mûsorokra A támogatás összege utazási költségre, szállítási költségre, zenekari és elõadói tiszteletdíjra, kiállításrendezés honoráriumára igényelhetõ. A pályázatnak tartalmaznia kell az esemény részletes leírását, a bemutatóhelyek megnevezését. Altéma kódszáma: A népmûvészeti mozgalom különbözõ ágazatai (néptánc, népzene, népmûvészeti tárgyalkotás) továbbképzés jellegû oktatásának támogatására, valamint népmûvészeti táborok szakmai programjainak megvalósítására Erre a pontra kizárólag országos vagy regionális hatáskörû elismert szakmai szervezetek, mûhelyek nyújthatnak be pályázatot. A támogatás tiszteletdíjra, útiköltségre, terembérleti díjra, a szakmai technikai feltételek biztosítására, szakmai anyagköltségre kérhetõ. Altéma kódszáma: 1904

16 PÁLYÁZATIFELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL Népmûvészeti közösségek tevékenységének szakmai tárgyi feltételei javítására Pályázhatnak a legalább 5 éve mûködõ, önálló jogi személyiséggel rendelkezõ mûvészeti csoportok, az elmúlt két évben országos rendezvényeken részt vett vagy szakmai elismerésben részesült alkotóközösségek. A nem önálló jogi személyek esetében azok fenntartói nyújthatnak be pályázatot. A bírálat során elõnyt élveznek a gyermek- és ifjúsági csoportok. A megpályázható legmagasabb összeg Ft. A pályázónak 50%-os önrészt kell vállalnia és az errõl szóló nyilatkozatot csatolnia kell a pályázathoz! Az elszámolás az önrésszel növelt összeggel történik. Altéma kódszáma: Népmûvészeti szakmai ismeretterjesztés tárgykörébe sorolható kiadványok megjelentetésére Pályázhatnak kiadói jogosítvánnyal rendelkezõ egyesületek és társaságok. Pályázni szerzõi tiszteletdíjra és nyomdai költségekre (beleértve a papírköltséget is) lehet. A pályázathoz kéziratot, a szerzõvel kötött megállapodást, valamint két nyomdai árajánlatot kell csatolni. Ismertetni kell a kész mû terjesztésének módját. Altéma kódszáma: 1912 A pályázatok március 18-ig beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H 1062 Budapest, Bajza utca 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. Általános tudnivalók Pályázni az NKA Igazgatóságának évre kiadott adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyû pályázónak. A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója. Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz

17 130 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATIFELHÍVÁSOK mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek. Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni és a pályázathoz csatolni. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról ( továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca ) Adatlap postai úton is igényelhetõ bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével az NKA Igazgatóságától. Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a pályázóval történõ megállapodás alapján a lebonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás terhére. A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után külön értesítés nélkül a fenti anyagokat megsemmisítjük. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ (telefon: /141-es mellék). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9 15 óráig, pénteken 9 12 óráig. Népmûvészeti Szakmai Kollégium

18 PÁLYÁZATIFELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 131 A KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a évre a kortárs magyar képzõmûvészet hazai, határon túli és nemzetközi eseményeinek, illetve rendezvényeinek támogatására, a mûvészi és mûvészettörténeti alkotómunka segítésére. Pályázni az alábbi témakörökre lehet 1. Csoportos és egyéni kiállítások megvalósítására, valamint katalógus kiadására A pályázónak a munkásságát bemutató referenciaanyagot és képi dokumentációt, továbbá katalógus kiadása esetén legalább két nyomda árajánlatát is be kell nyújtania. Támogatás kérhetõ tiszteletdíjra, fordítói honoráriumra és azok tb-járulékára, a fotózás, tervezés, levilágítás, szkennelés költségeire és nyomdaköltségre, valamint propagandaköltségre, szállításra, installációra. Altéma kódszáma: Képzõmûvészeti alkotótelepek, alkotómûhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint fotón, videón vagy CD-n történõ dokumentálására (A dokumentációra igényelhetõ maximális összeg Ft) A pályázathoz csatolni kell a programban részt vevõ mûvészek névsorát. Támogatás kérhetõ a programhoz kapcsolódó szakmai anyagok költségeire, az elõadók tiszteletdíjára és annak tb-járulékára, utazási, szállítási és szállásköltségre, valamint a dokumentáció költségeire. Altéma kódszáma: Nemzetközi képzõmûvészeti rendezvények, illetve csereprogramok megvalósítására, dokumentálására A pályázathoz mellékelni kell a részletes programot és költségvetést, külföldi rendezvény esetén az érvényes meghívólevelet. Támogatás kérhetõ tiszteletdíjra és annak tb-járulékára, szakmai anyagok költségeire, szállásés utazási költségekre, szállításra, valamint a dokumentálás költségeire. Altéma kódszáma: 1607

19 132 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATIFELHÍVÁSOK Az alkotói támogatásra, kortárs képzõmûvészeti szakkönyvek kiadására, valamint a magyar kortárs képzõmûvészeti alkotások megvásárlására vonatkozó pályázati felhívást a kollégium a második félévben (2003. szeptember 11-i beadási határidõvel) kívánja közzétenni. A pályázatok március 19-ig beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H 1062 Budapest, Bajza utca 32.) A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. Általános tudnivalók Pályázni az NKA Igazgatóságának évre kiadott adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyû pályázónak. A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója. Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek. Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni és a pályázathoz csatolni. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról ( továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca ) Adatlap postai úton is igényelhetõ bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével az NKA Igazgatóságától. Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a pályázóval történõ megállapodás alapján a lebonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás terhére.

20 PÁLYÁZATIFELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL 133 A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után külön értesítés nélkül a fenti anyagokat megsemmisítjük. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ (telefon: /141-es mellék). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9 15 óráig, pénteken 9 12 óráig. Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium

21 134 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATIFELHÍVÁSOK A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Levéltári Szakmai Kollégium pályázatot hirdet évre az alábbi célok megvalósítása érdekében. 1. Levéltári segédletek és forráskiadványok elõkészítésére Elõnyt élveznek az évfordulókhoz kapcsolódó, valamint az idegen nyelven megjelenõ reprezentatív levéltári kiadványok. Pályázni lehet tiszteletdíjra (anyaggyûjtés, megírás, szerkesztés, fordítás, lektorálás) és annak járulékaira. Altéma kódszáma: Levéltári segédletek és forráskiadványok megjelentetésére, számítógépre vitelére (honlap, CD, nyomtatás stb.) Elõnyt élveznek az évfordulókhoz kapcsolódó, valamint az idegen nyelven megjelenõ reprezentatív levéltári kiadványok, továbbá azok a pályázatok, amelyek megadják a publikáció várható terjedelmét, csatolják a megjelentetés költségkalkulációját és a lektori véleményt (fordítás esetén az anyanyelvi lektorálást). Pályázni lehet tiszteletdíjra (megírás, szerkesztés, fordítás, lektorálás), annak járulékaira, nyomdaköltségre, a szükséges szoftver megvételére vagy készíttetésére. Altéma kódszáma: Magyarországi levéltárosok külföldi szakmai szervezetekkel létesített kapcsolatainak ápolására, konferenciákon való részvételre, szakmai tapasztalatszerzésre, továbbképzésre Ezen belül elõnyt élvez a határon túli magyar gyûjteményekkel való hosszú távú szakmai együttmûködés. Szükséges a program megvalósításának elõrelátható idõpontját és tematikáját közölni. Pályázni lehet útiköltségre, szállásköltségre, részvételi díj költségére. Altéma kódszáma: 2203

22 PÁLYÁZATIFELHÍVÁSOK NKA HÍRLEVÉL Magyar vonatkozású levéltári anyagok (Hungarica) kül- és belföldi feltárására, jegyzékelésére, megvásárlására, illetve másoltatására konkrét terv alapján Pályázni lehet útiköltségre, szállásköltségre, a levéltári anyag megvásárlására, a másoltatás költségeire. Altéma kódszáma: 2235 A pályázatok március 27-ig beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H 1062 Budapest, Bajza utca 32.) A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. Általános tudnivalók Pályázni az NKA Igazgatóságának évre kiadott adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyû pályázónak. A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója. Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek. Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni és a pályázathoz csatolni. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról ( továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca ). Adatlap postai úton is igényelhetõ bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével az NKA Igazgatóságától. Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem

23 136 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATIFELHÍVÁSOK ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a pályázóval történõ megállapodás alapján a lebonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás terhére. A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után külön értesítés nélkül a fenti anyagokat megsemmisítjük. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ (telefon: /141-es mellék). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9 15 óráig, pénteken 9 12 óráig. Levéltári Szakmai Kollégium

24 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 137 TÁJÉKOZTATÓ A MINISZTERI KERETBÕL TÁMOGATOTT ÖSSZMÛVÉSZETI FESZTIVÁLOK PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1 A 2003-ban esedékes, illetve újonnan induló összmûvészeti fesztiválok pályázatának elbírálására alakult ideiglenes szakmai kollégium december 16-án ülést tartott és elbírálta a november 4-i beadási határnapra kiírt, a kulturális miniszter által meghirdetett Összmûvészeti Fesztivál pályázatot. A felhívásra összesen 219 pályázat érkezett, amelynek feldolgozása során 6 tartalmi, illetve formai okokból érvénytelennek bizonyult. A feltételeknek megfelelõek közül az ideiglenes kollégium 85 pályázatnak forintot ítélt meg vissza nem térítendõ támogatásként. A felhívás két altémája: A. Stabilizáló támogatás a 2003-ban esedékes összmûvészeti fesztiválok számára B. A 2003-ban induló, új összmûvészeti fesztiválok támogatására A támogatott pályázatok listáját abc-sorrendben közöljük. Pályázó és pályázat Megítélt összeg Apáczai Kiadó és Könyvterjesztõ Kft. (Celldömölk) Fiatal mûvészek fesztiváljára Kalandok és álmok címmel Ars-In-Kom Mûvészeti és Kommunikációs Kft. (Szolnok) A XI. Szolnoki Zenei Fesztivál megrendezésére Artera Alapítvány (Odorheiu-Secuiesc Székelyudvarhely) A székelyudvarhelyi ünnepi játékok címû fesztivál megrendezésére Ács Károly Mûvelõdési Központ (Ráckeve) A Ráckevei Aranynapok címû összmûvészeti fesztivál megrendezésére 2003-ban Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs) A XII. Határon Túli Magyarok Fesztiváljának megrendezésére Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ (Gyõr) Bartók Fesztivál kortárs mûvészeti találkozó megrendezésére Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztési Kht. (Budapest) A VIII. Duna Karnevál nemzetközi rendezvénysorozatára Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1 A támogatások a 2003-as miniszteri keret terhére történtek.

25 138 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület (Békéscsaba) A Körös-völgyi Sokadalom regionális összmûvészeti fesztivál megrendezésére Békéscsabai Ifjúsági Ház és Általános Társaskör (Békéscsaba) A Békéscsaba Békés Gyula tavaszi fesztivál megrendezésére* A 100xszép Fesztivál megvalósítására Budapesti Fesztiválközpont Kht. (Budapest) A Budapesti Õszi Fesztivál évi megrendezésére Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Budapest) A 16. Nemzetközi Mozgásszínház Találkozó (IMMT) megrendezésére Budapesti Zsidó Hitközség (Budapest) A VI. Zsidó Nyári Fesztivál megrendezésére (2003) Cigány Kulturális és Közmûvelõdési Egyesület (Pécs) A baranyai cigányok VI. tavaszi fesztiváljának megrendezésére Csemadok Rozsnyói Területi Választmánya (Roznava Rozsnyó) Az I. Gömöri Kulturális Napok megrendezésére Debreceni Kulturális és Fesztiválközpont Kft. (Debrecen) A XIII. Debreceni Tavaszi Fesztivál megrendezésére 2003-ban Dörgicséért Közalapítvány (Dörgicse) A dörgicsei kulturális napok megrendezésére 2003-ban Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Eger) A II. Egri Tavaszi Fesztivál megrendezésére Egressy Béni Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Kazincbarcika) A III. Borsodi Mûvészeti Fesztivál megrendezésére Együd Árpád Általános Mûvelõdési Központ (Kaposvár) A kaposvári tavaszi fesztivál megrendezésére Erdei Ferenc Mûvelõdési Központ és Mûvészeti Iskola (Kecskemét) A XIX. Kecskeméti Népzenei Találkozó megrendezésére 2003-ban* A kecskeméti tavaszi fesztivál megrendezésére 2003.* Fejér Megyei Múzeumok igazgatósága (Székesfehérvár) Flora istennõ ünnepe Gorsiumban Floralia tavaszköszöntõ mûvészeti fesztivál megrendezésére Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

A fogyatékossággal élõ emberekért Média és Mûvészeti Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 979

A fogyatékossággal élõ emberekért Média és Mûvészeti Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 979 978 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A fogyatékossággal élõ emberekért Média és Mûvészeti Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 979 A fogyatékossággal élõ emberekért Média és Mûvészeti Ideiglenes

Részletesebben

A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázati felhívása 875. A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 879

A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázati felhívása 875. A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 879 874 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázati felhívása 875 A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 879 A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázati

Részletesebben

Az NKA pályázati felhívása a Millenáris Parkban rendezendõ kulturális programok megvalósítására 243

Az NKA pályázati felhívása a Millenáris Parkban rendezendõ kulturális programok megvalósítására 243 242 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az NKA pályázati felhívása a Millenáris Parkban rendezendõ kulturális programok megvalósítására 243 A Közmûvelõdési és Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Kimutatás az NKA 2005. évre vonatkozó pénzügyi kereteirõl 355. A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 357

TARTALOMJEGYZÉK. Kimutatás az NKA 2005. évre vonatkozó pénzügyi kereteirõl 355. A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 357 354 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Kimutatás az NKA 2005. évre vonatkozó pénzügyi kereteirõl 355 A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 357 Tájékoztató az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium egyedi elbírálású

Részletesebben

A Népmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 283

A Népmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 283 282 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Népmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 283 A Zenei Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 285 A Levéltári Szakmai Kollégium pályázati felhívása az 1995.

Részletesebben

Az NKA Bizottságának 2003. XI. 24-i határozatai. 10/2003 új állandó kollégium létrehozásáról. 11/2003 a 2004-re vonatkozó feladatok bõvülésérõl

Az NKA Bizottságának 2003. XI. 24-i határozatai. 10/2003 új állandó kollégium létrehozásáról. 11/2003 a 2004-re vonatkozó feladatok bõvülésérõl 74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az NKA Bizottságának 2003. XI. 24-i határozatai 9/2003 a többletbevétel felosztásáról 10/2003 új állandó kollégium létrehozásáról 11/2003 a 2004-re vonatkozó feladatok bõvülésérõl

Részletesebben

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 307 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása Az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163

TARTALOMJEGYZÉK. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163 162 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163 A Sajátos Igényû Fogyatékossággal Élõ Emberek Mûvészeti Életéért Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása

Részletesebben

A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 811. A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 814

A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 811. A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 814 810 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 811 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 814 A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 816 Az

Részletesebben

Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 195. A Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 199

Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 195. A Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 199 194 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 195 A Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 199 A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 201 A

Részletesebben

A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 870. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos folyóirat-pályázati felhívása 872

A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 870. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos folyóirat-pályázati felhívása 872 866 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A nemzeti kulturális örökség miniszterének 22/2002. (XI. 22.) NKÖM rendelete a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 13/1999.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az NKA Bizottságának 2/2004. (V. 24.) számú határozata 803. Az NKA Bizottságának 3/2004. (V. 24.) számú határozata 804

TARTALOMJEGYZÉK. Az NKA Bizottságának 2/2004. (V. 24.) számú határozata 803. Az NKA Bizottságának 3/2004. (V. 24.) számú határozata 804 802 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az NKA Bizottságának 2/2004. (V. 24.) számú határozata 803 Az NKA Bizottságának 3/2004. (V. 24.) számú határozata 804 Az NKA Bizottságának 4/2004. (V. 24.) számú határozata

Részletesebben

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 843. A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 848

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 843. A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 848 842 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 843 A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 848 Betétlap a Mozgókép Szakmai Kollégium

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 339

TARTALOMJEGYZÉK. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 339 338 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 339 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Ideiglenes Szakmai Kollégium tagjai 349 Az NKA Bizottságának

Részletesebben

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107. Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107. Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112 106 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107 Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112 Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területeken:

Részletesebben

1306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK

1306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK 1306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Kultúra 2000 Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 1307 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása (MASZRE) 1310 Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 147. A Levéltári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 151

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 147. A Levéltári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 151 146 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 147 A Levéltári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 151 A Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 153 Tájékoztató

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

34 NKA HÍRLEVÉL TARTALOM

34 NKA HÍRLEVÉL TARTALOM 34 NKA HÍRLEVÉL TARTALOM Az NKA Bizottságának 5/2002. (XI. 18.) számú határozata az NKA 2003. évi prioritásairól 35 Az NKA Bizottságának 7/2002. (XI. 18.) számú határozata a NKÖM központi intézményeinek

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap EMMI kultúráért felelős miniszter Nemzeti Kulturális

Részletesebben

I S M E R T E T Ő a pályázati témához kapcsolódó jogcímekről

I S M E R T E T Ő a pályázati témához kapcsolódó jogcímekről I S M E R T E T Ő a pályázati témához kapcsolódó jogcímekről I. Nagyrendezvények, rendezvények Kulturális értéket létrehozó nagyrendezvények, rendezvénysorozatok megvalósítására igényelhető támogatás.

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap. Örökségvédelem Kollégium

Nemzeti Kulturális Alap. Örökségvédelem Kollégium Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégium 2. Téma: Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan

Részletesebben

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KULTÚRA KERETPROGRAMJÁBAN (2007-2013) RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KULTÚRA KERETPROGRAMJÁBAN (2007-2013) RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KULTÚRA KERETPROGRAMJÁBAN (2007-2013) RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA A Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma pályázatot

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Népmûvészeti Kollégium pályázatának helyesbítése 1259. A Könyvtári Kollégium pályázatának kiegészítése 1261

TARTALOMJEGYZÉK. A Népmûvészeti Kollégium pályázatának helyesbítése 1259. A Könyvtári Kollégium pályázatának kiegészítése 1261 1258 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Népmûvészeti Kollégium pályázatának helyesbítése 1259 A Könyvtári Kollégium pályázatának kiegészítése 1261 A Színházi Kollégium meghívásos pályázati felhívása 1266 A

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA I. A pályázat kiírója: Manna Kulturális Egyesület (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) II. A pályázat célja: A Manna

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek

Részletesebben

A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 187. A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 190

A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 187. A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 190 186 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 187 A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 190 Betétlap a Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívásának

Részletesebben

A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 587. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 589

A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 587. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 589 586 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 587 A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 589 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 591 A

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória... NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre Tartalom A pályázat célja... 2 Pályázásra jogosultak... 2 Tudományterület, kategória...

Részletesebben

Az Artisjus Zenei Alapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Könnyűzenei egyedi projekttámogatás tárgyú pályázatra

Az Artisjus Zenei Alapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Könnyűzenei egyedi projekttámogatás tárgyú pályázatra Az Artisjus Zenei Alapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Könnyűzenei egyedi projekttámogatás tárgyú pályázatra I. Alapvető információk 1) Pályázati kiírás célja A jelen pályázati kiírás célja, hogy vissza nem

Részletesebben

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap EMMI kultúráért felelős miniszter Nemzeti Kulturális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

L51 számú előterjesztés

L51 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere L51 számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjeszt és a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Kőbánya kolturális életének 2015.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz Ügyintéző: Béda Zsuzsa Ügyiratszám: 31.899/2012.IX NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY OKTATÁSI KULTURÁLIS ÉS SPORT 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-565

Részletesebben

AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az Előadó-művészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti szakmai színvonalú zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósításának

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra)

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra) 1. sz. melléklet Pályázati felhívás Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlást-nevelés fejlesztést

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A évi felosztható támogatási alap összege: E Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A évi felosztható támogatási alap összege: E Ft. Kiíró: Felsőcsatár Község Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázat címe: Helyi civil szervezetek támogatása Pályázhatnak: Helyi tevékenységet folytató egyesületek A fenti körbe nem tartozó szervezetek

Részletesebben

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 347

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 347 346 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 347 A Népmûvészeti és Táncmûvészeti Szakmai Kollégium közös pályázati felhívása 350 Az NKA

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KIEMELT MŰVÉSZETI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA ZENEKAROK ÉS ÉNEKKAROK SZÁMÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KIEMELT MŰVÉSZETI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA ZENEKAROK ÉS ÉNEKKAROK SZÁMÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KIEMELT MŰVÉSZETI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA ZENEKAROK ÉS ÉNEKKAROK SZÁMÁRA Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: A könyvtár szakmai eszközfejlesztésére,

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Nemzeti Kulturális Alap

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211. A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211. A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218 210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211 A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/4. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/4. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/4. szám Tisztelt Klaszter Tagok! A pályázati intézményrendszer szerkezeti átalakításának eredményeként a 2004-2006-os Gazdasági Versenyképességi Operatív Program (GVOP) projektjeinek,

Részletesebben

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere Nemzeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK CIVIL SZERVEZETEKNEK

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK CIVIL SZERVEZETEKNEK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK CIVIL SZERVEZETEKNEK 1. TURIZMUS... 3 1.1. Információs központok, turisztikai jelzések, turisztikai szolgáltatások marketingje... 3 1.2. Turisztikai infrastruktúra, turisztikai események...

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA

OKTATÁSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: V.14112017., v. 7912017. Előadó: Borsodiné

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Békéscsabai Elıre Centenáriumi Bizottsága pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Békéscsabai Elıre Centenáriumi Bizottsága pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Békéscsabai Elıre Centenáriumi Bizottsága pályázatot hirdet A Békéscsabai Elıre centenáriumához kapcsolódó könyvek megjelenésének támogatására I. A pályázatok célja: A Békéscsabai

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

1. Hazai amatőr kórusok kiemelkedő jelentőségű nemzetközi fesztiválokon, versenyeken való részvételére

1. Hazai amatőr kórusok kiemelkedő jelentőségű nemzetközi fesztiválokon, versenyeken való részvételére A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Zenei Kollégium nyílt pályázatot hirdet, magas művészeti szakmai színvonalú zenei tervek megvalósításának vissza nem térítendő támogatására. A kollégium

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző számítógépes játékok elkészítésének támogatása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Pályázati cél: A Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma szépirodalmi, valamint tudományosismeretterjesztő és szakkönyvek szerzői

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP 1. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév)

PÁLYÁZATI ŰRLAP 1. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév) PÁLYÁZATI ŰRLAP 1 Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév) A pályázó neve (teljes hivatalos név!) Állandó lakcím Postai levelezési cím Telefonszám

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015. FELHÍVÁS A pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók számára Óriás Társas játékpark használatára. A által meghirdetett pályázat célja: - a játékkultúra fejlesztése - élő társasjátékok használata

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CIVIL SZERVEZETEKET ÉRINTŐ PÁLYÁZATI FORRÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A CIVIL SZERVEZETEKET ÉRINTŐ PÁLYÁZATI FORRÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A CIVIL SZERVEZETEKET ÉRINTŐ PÁLYÁZATI FORRÁSOKRÓL A tájékoztató a 2017. április 7-ig meghirdetésre került hazai és uniós finanszírozású pályázati kiírások rövid összefoglalóját tartalmazza.

Részletesebben

Pályázati útmutató. Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához

Pályázati útmutató. Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához Pályázati útmutató Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához A Kozármisleny Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: testület) a 11/2004. (IV.07.)

Részletesebben

AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására

AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására Az Előadó-művészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti szakmai színvonalú zenei, táncművészeti

Részletesebben

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A pályázat célja: meghívás a berlini Künstlerhaus Bethanien 3 hónapos alkotómunka programjára 2012. szeptember 15. és 2012. december 15.

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

A Folyóiratkiadási Szakmai Kollégium pályázati felhívása 27. A Mozgókép Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 29

A Folyóiratkiadási Szakmai Kollégium pályázati felhívása 27. A Mozgókép Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 29 26 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Folyóiratkiadási Szakmai Kollégium pályázati felhívása 27 A Mozgókép Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 29 A Zenei Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM KÖZKINCS PROGRAMJÁNAK TÉRSÉGI SZINTŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM KÖZKINCS PROGRAMJÁNAK TÉRSÉGI SZINTŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM KÖZKINCS PROGRAMJÁNAK TÉRSÉGI SZINTŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A kistérségek, települések vonzóvá tétele a felnövekvő generációk számára, a szűkebb pátria megtartó erejének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere Nemzeti

Részletesebben

A KÖZMŰVELŐDÉS ÉS NÉPMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A KÖZMŰVELŐDÉS ÉS NÉPMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A KÖZMŰVELŐDÉS ÉS NÉPMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A pályázat célja: a közművelődés és népművészet 2012. évi szakmai tevékenységének fejlesztése és megújítása A támogatás formája: valamennyi

Részletesebben

A évi kerületi sportcélú támogatások

A évi kerületi sportcélú támogatások 1. számú melléklet BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA pályázati felhívást tesz közzé a A 2016. évi kerületi sportcélú támogatások elnevezéssel. Csepel, 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk:

Részletesebben

A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-t.

A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-t. A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-t. Az alább felsorolt folyóiratok

Részletesebben

SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013.

SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013. SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013. EGYÜTTMŰKÖDÉSI FELHÍVÁS - ADATLAP A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SZABADIDŐSPORT PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSÁRA 1 A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) együttműködési felhívás keretében

Részletesebben

A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A pályázat célja: Nagy hagyománnyal rendelkező, fontos szak- és szépirodalmi lapok támogatása, amelyek a korábbi pályázati körből a megjelenési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány Hétköznapi Óriás Társas Pályázat 2017.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány  Hétköznapi Óriás Társas Pályázat 2017. FELHÍVÁS A pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók számára Óriás Társas játékpark használatára. A által meghirdetett pályázat célja: - a játékkultúra fejlesztése - élő társasjátékok használata

Részletesebben

A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Pályázati cél: A Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

Részletesebben

1/10/2012. számú pályázati kiírás

1/10/2012. számú pályázati kiírás 1/10/2012. számú pályázati kiírás A Juventas a rászorulókért Alapítvány 1/10/2012 számon nyílt pályázatot hirdet 18 év alatti súlyos vagy krónikus betegségben szenvedő, fogyatékossággal élő, illetve mindezen

Részletesebben

20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT TIZEDIK ÁLLOMÁS

20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT TIZEDIK ÁLLOMÁS 20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT TIZEDIK ÁLLOMÁS Hajós Városi Könyvtár 2013. augusztus 31. 20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 111 milliárd forint támogatás a kultúrának 112.551

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben