Rendelkezési nyilvántartás szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendelkezési nyilvántartás szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás"

Átírás

1 Rendelkezési nyilvántartás szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás Szolgáltatásműködési szabályzat Verzió Kiadás dátuma

2 Tartalomjegyzék Bevezetés A szolgáltatás nyújtásának általános keretei A szolgáltató adatai Általános rendelkezések A szabályzat hatálya Kapcsolattartó személy Szabályzatra vonatkozó változáskezelés A Szabályzat közzététele A Szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok köre Fogalom meghatározások, rövidítések RNY működése A szolgáltatás igénybevételének menete Csatlakozott hatóságok általi igénybevétel Ügyfelek általi igénybevétel Az RNY működése Természetes személy Ügyfél internetes rendelkezéskezelő alkalmazáson keresztül tett ügyintézési rendelkezésének hitelesítése Telefonos ügyfélszolgálat útján tett ügyintézési rendelkezés hitelesítése Személyes ügyfélszolgálaton tett ügyintézési rendelkezés hitelesítése Az ügyintézési rendelkezés titkosítása A szolgáltatások működésének közös alapjai Fizikai, eljárásrendi és humán biztonsági előírások Fizikai biztonsági szabályozások Eljárásrendi szabályozások Naplózási eljárások Naplóadatok védelme Naplóadatok tárolása Adatok archiválása A tárolt adatok típusai Az archívum megőrzési időtartama Az archívum védelme Az archívum hozzáférését és ellenőrzését biztosító eljárások Folyamatos üzemmenet biztosítása Üzletmenet-folytonossági terv A szolgáltatási tevékenység megszüntetése Műszaki biztonsági óvintézkedések Egyéb üzleti és jogi kérdések Bizalmasság, adatkezelési szabályok Tevékenységért viselt felelősség és helytállás, irányadó jog

3 Bevezetés Jelen dokumentum a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban: KEKKH) által nyújtott rendelkezési nyilvántartás szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatásműködési szabályzat (továbbiakban: szabályzat). A KEKKH az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése alapján az ügyintézési rendelkezéseket nyilvántartó szerv. Az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása az állam által kötelezően nyújtandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás. Jelen szolgáltatási szabályzat a Rendelkezési Nyilvántartás (a továbbiakban: RNY) szolgáltatásra vonatkozó eljárási és működési szabályokat tartalmazza. 1. A szolgáltatás nyújtásának általános keretei 1.1. A szolgáltató adatai Név: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Székhelye: 1094 Budapest, Balázs Béla u. 35. Postacíme: 1476 Budapest, Pf Adószám: Kapcsolat az ügyfelekkel: az alábbi telefonos, illetve elektronikus elérhetőségek bármelyikén. A szolgáltatás igénybevételével összefüggő panaszok bejelentésének helye és módja: a.) írásban a KEKKH postai levelezési címére megküldve; b.) telefonon a 1818-as számon; c.) elektronikus levélben az címen. 2. Általános rendelkezések 2.1 A szabályzat hatálya Jelen szabályzat kiadásának napján lép hatályba. A szabályzat hatályát veszti új szabályzat kiadása esetén, illetve a szolgáltatási tevékenység beszüntetésével. A szabályzat személyi hatálya a KEKKH-ra, annak a szolgáltatásban közreműködő munkatársaira terjed ki. A szabályzat tárgyi hatálya az RNY-re, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokra terjed ki. 3

4 2.2 Kapcsolattartó személy A KEKKH részéről a KEKKH Szolgáltatás-menedzselési Főosztályának vezetője a kapcsolattartó személy a csatlakozással kapcsolatos előzetes tájékoztatás és engedélyezés, illetve hatósági, adatkezelői feladatok vonatkozásában. Elérhetőségét a KEKKH az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül biztosítja. 2.3 Szabályzatra vonatkozó változáskezelés A Szolgáltatás-menedzselési Főosztály ellátja az RNY Hivatal oldali adatkezelői feladatait és az érintett szakterületek közreműködésével gondoskodik a SZEÜSZ-ökre vonatkozó dokumentumok, szabályzatok kidolgozásáról és változáskövetéséről. A módosított szabályzatokat a KEKKH elnöke hagyja jóvá és lépteti hatályba. A szolgáltatási szabályzat módosított változatai mindig új verziószámmal kerülnek nyilvánosságra. A szolgáltatás-működési szabályzat módosított verziója a vonatkozó jogszabályok szerint a hatályba lépést megelőzően legalább 30 nappal előzetesen bejelentésre kerül az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére. A szabályzattal, illetve a szolgáltatással kapcsolatos észrevételeket a KEKKH elnökének kell címezni. A szabályzattal kapcsolatos észrevételek fogadását a KEKKH az 1. pontban meghatározott telefonos és elektronikus csatornán keresztül biztosítja. 2.4 A Szabályzat közzététele A szabályzat belső szabályzatnak minősül, biztonsági és titokvédelmi okokból nyilvánosságra hozatalra nem kerül sor. 2.5 A Szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok köre A KEKKH által nyújtott RNY szolgáltatásra elsősorban a következő jogszabályok vonatkoznak: évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (a továbbiakban: Ket.) - 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról (a továbbiakban: Szeüszr.) - 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről - 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól Az RNY szolgáltatással kapcsolatos dokumentumok: - A Rendelkezési nyilvántartás, Ügyfél részleges kód alapján történő telefonos azonosítása és Ügyfél időszaki értesítése elektronikus ügyintézési cselekményekről szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: RNY ÁSZF) - Rendelkezési Nyilvántartás Üzletmenet-folytonossági és Katasztrófa-elhárítási Terv (továbbiakban: RNY BCP-DRP) 4

5 2.6 Fogalom meghatározások, rövidítések Csatlakozott hatóság: az RNY szolgáltatást igénybe vevő közigazgatási hatóság; Felhasználó: a Csatlakozott hatóság alkalmazottja, aki jogosult az RNY szolgáltatás használatára; KAÜ: a Szeüszr a szerinti központi azonosítási ügynök SZEÜSZ; Rendelkezési nyilvántartás: a Szeüszr a szerinti szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás; Ügyfél: szolgáltatásokat igénybe vevő nagykorú természetes személy, illetve minden jogi személy; SZEÜSZ: a Ket j) pontja szerinti, szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás; Szerződés: ügyfelek esetében az ÁSZF önmagában, közigazgatási szervek esetében az ÁSZF és az Egyedi szerződés együttesen; KEKKH: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala; Regisztrációs szerv: KEKKH Személyes Ügyfélszolgálati Főosztálya, kormányablakok, fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (kerületi) hivatala illetékességi területén működő okmányirodák, a Magyar Posta Zrt. által Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott állandó postai szolgáltatóhelyek, az első ügyintézési rendelkezés kivételével az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont keretében biztosított telefonos ügyfélszolgálat Üzemzavar: az elektronikus úton történő kapcsolattartás során felmerült, az elektronikus kapcsolattartás eszközéül használt informatikai rendszer átmeneti vagy tartós meghibásodása, valamint karbantartásának időtartama, ami miatt az informatikai rendszerek nem tudják biztosítani az elektronikus kapcsolattartást. 3. RNY működése Az RNY célja annak biztosítása, hogy az Ügyfeleknek az ügyintézéssel kapcsolatos rendelkezési nyilvántartásba vételre kerüljenek, és a nyilvántartásban található információkat az arra jogosult Csatlakozott hatóságok megismerhessék. Az RNY ennek megfelelően lehetőséget biztosít az Ügyfelek részére ügyintézési rendelkezéseik megtételére, a Csatlakozott hatóságok számára pedig a rendelkezések megismerésére. A fejezetben azok a lépések, egymásra épülő folyamatok kerülnek bemutatásra, amelyek segítségével megvalósul az RNY használata. 5

6 3.1 A szolgáltatás igénybevételének menete A KEKKH az RNY szolgáltatásait és a kapcsolódó esetleges többletszolgáltatásokat jelen szabályzat, az ÁSZF, valamint a külön írásba foglalt egyedi szerződés alapján, az azokban foglalt feltételek mellett nyújtja. A KEKKH Ügyfelek esetén külön egyedi szerződés megkötése nélkül biztosítja az egyes szolgáltatások igénybevételét. Csatlakozások esetében felmerülő a szerződéskötéssel kapcsolatban a KEKKH feladatai: - a szerződés megkötésének előkészítése, egyeztetés, kapcsolattartás az igénybevevővel, - az egyeztetést követően az egyedi szerződés előkészítése aláírásra, - a szerződés megkötése után az egyedi szerződések tárolása (az egyedi szerződések a 1094 Budapest, Balázs Béla u. 35. szám alatt papír alapon kerülnek tárolásra), - az egyedi szerződés őrzési idejét követően a szerződéses irat selejtezése, megsemmisítése (irattári terv alapján), - szükség esetén a szerződés felmondása. A szerződéskötésért felelős: KEKKH Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Főosztálya A szerződéskötés során az igénybevevővel kapcsolattartásra jogosult: KEKKH Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Főosztálya Az RNY igénybevételére irányuló szerződés aláírására, valamint a szerződés felmondására jogosult a KEKKH részéről: KEKKH elnöke 3.2 Csatlakozott hatóságok általi igénybevétel A Szolgáltató kizárólag a Csatlakozott hatóságok vagy más SZEÜSZ szolgáltatók számára szolgáltat adatot az ügyintézési rendelkezés tartalmáról, ideértve az ügyfél által adott meghatalmazás adatait is. A csatlakozás során a hatóság igazolja, hogy mely azonosító kódok, illetve más azonosítók használatára jogosult. Az RNY az adatforrás szervek nyilvántartásain kívül más szervek nyilvántartásaival rendszer-rendszer kapcsolatot nem épít ki, az adatigénylő szervek számára programozott adatkezelési felületen keresztül lesz csak elérhető. Csatlakozó hatóságokkal kapcsolattartásra jogosult: KEKKH Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztálya előzetes tájékoztatás és engedélyezés kapcsán, valamint a KEKKH Szolgáltatás-menedzselési Főosztálya a csatlakozás adminisztrációja, koordinációja vonatkozásában A csatlakozás informatikai megvalósításáért felelős: KEKKH Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Főosztálya A Felhasználók azonosításáért felelős informatikai rendszer kezelője: KEKKH Informatikai Helpdesk Osztálya 6

7 3.3 Ügyfelek általi igénybevétel Ügyintézési rendelkezést kizárólag olyan 18. életévét betöltött nagykorú természetes személy tehet, aki szerepel a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, a központi idegenrendészeti nyilvántartásban vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartásában. Az első ügyintézési rendelkezés megtételének további feltételei, hogy az Ügyfél személyes megjelenésekor a Regisztrációs szerv az Ügyfelet az általa bemutatott személyazonosításra alkalmas érvényes okmány okmányazonosítója vagy az abban szereplő természetes személyazonosító adatok alapján azonosítja; és, hogy az Ügyfél a személyes megjelenés során, vagy az internetes rendelkezéskezelő rendszer útján elektronikus úton az ÁSZF szerinti teljes alaprendelkezést megtegye. Ügyfél azonosításáért felelős: ügyintéző Elektronikus rendelkezéstételi rendszer üzemeltetéséért felelős: KEKKH Informatikai Üzemeltetési Főosztálya 3.4 Az RNY működése Természetes személy Ügyfél internetes rendelkezéskezelő alkalmazáson keresztül tett ügyintézési rendelkezésének hitelesítése Az Ügyfél internetes rendelkezéskezelő alkalmazáson keresztül tett ügyintézési rendelkezés esetén az E-GROUP SDX MultiSign/VerifyAll elnevezésű szoftver segítségével írja alá az ügyintézési rendelkezését. A Regisztrációs szerv a szoftver segítségével hitelesített elektronikus dokumentumok hitelességét nem ellenőrzi. Amennyiben az Ügyfél nem hitelesíti az elektronikus dokumentumot a szoftver segítségével, úgy azt a Regisztrációs szerv a Szolgáltatásból való kilépéskor törli. Amennyiben a hitelesítés során probléma merül fel, a folyamat felfüggesztésre kerül és az Ügyfél a következő belépéskor folytathatja a hitelesítési folyamatot, vagy törölheti a rendelkezést, illetve új rendelkezést tehet. Az informatikai megoldás kezeléséért felelős: KEKKH Informatikai Üzemeltetési Főosztálya Az informatikai megoldással kapcsolatos hibakezeléséért felelős: KEKKH Informatikai Üzemeltetési Főosztálya 7

8 3.4.2 Telefonos ügyfélszolgálat útján tett ügyintézési rendelkezés hitelesítése A telefonos ügyfélszolgálat útján tett ügyintézési rendelkezés esetén, a rendelkezés hangfájl formájában rögzítetésre kerül valamint annak egyedi azonosítója az RNY-ben letárolásra kerül. A telefonos ügyfélszolgálatért felelős: KEKKH Kormányzati Ügyfélvonal Főosztálya A titkosításért felelős: KEKKH Informatikai Üzemeltetési Főosztálya Elektronikus aláírásért felelős: KEKKH Informatikai Üzemeltetési Főosztálya Elektronikus aláírás szolgáltató: KEKKH Informatikai Üzemeltetési Főosztálya Személyes ügyfélszolgálaton tett ügyintézési rendelkezés hitelesítése Ez esetben az Ügyfél azonosítását követően az Ügyfél a Regisztrációs szerv útján készíti el az ügyintézési rendelkezését az RNY ügyintézői felületének igénybevételével. A Regisztrációs szerv a rögzített ügyintézési rendelkezést papír alapon átadja az Ügyfélnek, aki azt aláírásával hitelesíti, ha a rendelkezés tartalmával egyetért. Az aláírt ügyintézési rendelkezést a Regisztrációs szerv digitalizálja, az RNY-be feltölti, majd a rendszer hitelesítetten és titkosítottan eltárolja. Ezt követően a regisztrációs szerv egy példányt az Ügyfélnek átad, ha azt az Ügyfél kéri. RNY rendelkezést regisztráló személyes ügyfélszolgálatok: KEKKH Személyes Ügyfélszolgálati Főosztálya, kormányablakok, fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (kerületi) hivatala illetékességi területén működő okmányirodák, a Magyar Posta Zrt. által Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott állandó postai szolgáltatóhelyek, az első ügyintézési rendelkezés kivételével az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont keretében biztosított telefonos ügyfélszolgálat Az ügyintézési rendelkezés titkosítása A Regisztrációs szerv az elektronikus nyilatkozatot titkosítva eltárolja. Az ügyintézési rendelkezés titkosítása olyan asszimetrikus kulcspárral történik, amelynek a privát kulcsa nem áll rendelkezésre a Regisztrációs szervnek, így a titkosított adatot semmilyen formában nem tudja még megjeleníteni sem. A dokumentumot csak a titkosítást végző, a Regisztrációs szervtől független szervezet tudja csak feloldani. 3.5 A szolgáltatások működésének közös alapjai A Regisztrációs szerv az RNY-hez való hozzáférésre jogosult Csatlakozott hatóságokról és a Csatlakozott hatóságok Felhasználóiról jogosultsági nyilvántartást vezet. A nyilvántartás célja, hogy csak az előzetesen csatlakozott hatóságok vagy más SZEÜSZ szolgáltatók a jogosultságuk ellenőrzését követően a jogosultságuknak megfelelő rendelkezések tartalmához férjenek hozzá. A napló tartalmazza: rendszerelem azonosítóját, 8

9 adatazonosítót (fájl / rekord / mező), esemény ismertetését / a funkcióazonosítót, felhasználó azonosítóját, esemény időpontját, esemény elemzéséhez szükséges adattartalmakat vagy az arra vonatkozó hivatkozásokat, illetve annak végrehajtási státuszát. A Regisztrációs szerv a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók számára, biztosítja a napló adatok különböző szempontok szerinti lekérdezését (így különösen: szervezetre, szervezeten belül egy meghatározott felhasználó azonosítójára vagy személyi adataira, meghatározott időpontra vagy időtartamra vonatkozó lekérdezés lehetősége), a naplóadatok megtekintését, exportálhatóságát. 4. Fizikai, eljárásrendi és humán biztonsági előírások A KEKKH az RNY nyújtása során az elfogadott szabványoknak megfelelő fizikai, eljárásbeli és személyzeti biztonsági óvintézkedéseket és az ezeket érvényre juttató adminisztratív és irányítási eljárásokat alkalmazza. A KEKKH a szervezetén belüli biztonságkezeléshez szükséges informatika biztonsági infrastruktúrát folyamatosan fenntartja. A biztonság szintjére hatást gyakorló bárminemű változtatást a Hivatal elnöke hagyja jóvá. A biztonságkezelési szabályokat a KEKKH külön dokumentuma tartalmazza. Ez a szabályzat biztonsági okokból nem nyilvános. Ez a szabályzat szervezeti egység szinten és munkakörökre lebontva rögzíti a biztonságkezeléssel összefüggő feladatokat, felelősségeket és szabályokat, így többek között a bizalmi munkakörök felsorolását, a kinevezési feltételeket és az összeférhetetlenségi kritériumokat. A Hivatal megvalósította és folyamatosan fenntartja az RNY szolgáltatásokat nyújtó eszközök, rendszerek biztonsági ellenőrzéseit és üzemeltetési eljárásait. A KEKKH rendszeres belső ellenőrzései és külső auditjai ezen eljárásokat, a vonatkozó dokumentumokat és a dokumentumokban a Szolgáltatásokra vonatkozó előírások teljesülését a szolgáltatás évente esedékes ellenőrzései során vizsgálja. A KEKKH gondoskodik arról, hogy eszközei és információi megfelelő szintű védelemben részesüljenek. A KEKKH valamennyi informatikai értékéről leltárt vezet, ezek védelmi követelményeit az elvégzett kockázatelemzéssel összhangban osztályokba sorolja és minősíti. 4.1 Fizikai biztonsági szabályozások A fizikai biztonsági szabályozásokról a KEKKH általános, hivatali szinten gondoskodik, melyek egy külön dokumentumban kapnak helyet. Ez a szabályzat biztonsági okokból nem nyilvános. 9

10 4.2 Eljárásrendi szabályozások A KEKKH fizikai, eljárásrendi és humán biztonsági szabályait a következő szabályzatok tartalmazzák: jelen szabályzat, a KEKKH Szervezeti és Működési Szabályzata, amely meghatározza a KEKKH szervezeti felépítését, azon belül az egyes szervezetekhez kapcsolt feladat-, felelősség és hatásköröket, a KEKKH hatályos Informatikai biztonsági szabályzata, amely részletesen szabályozza az adatokhoz és az informatikai rendszerekhez, valamint a személyi és fizikai környezethez kapcsolódó biztonsági előírásokat. 4.3 Naplózási eljárások A KEKKH gondoskodik arról, hogy a szolgáltatásokkal kapcsolatos minden lényeges adat rögzítésre és megőrzésre kerüljön, különösen jogi eljárásokhoz bizonyíték nyújtása érdekében. A KEKKH által végzett műveletek naplózásra kerülnek Naplóadatok védelme A KEKKH a naplóadatokat fokozott biztonságú fizikai környezetben menti el, a mentett állományokat időbélyeggel ellátott elektronikus aláírással hitelesíti, és védett környezetben tárolja. A naplók olvasása hozzáférési jogosultsághoz kötött. A KEKKH biztosítja naplóállományok bizalmasságát és sértetlenségét Naplóadatok tárolása A napló adatok rendszeresen archiválásra kerülnek ellenőrzés, szükségessé váló visszakeresés és esetleges újbóli használat céljából. 4.4 Adatok archiválása A KEKKH gondoskodik arról, hogy az általa kibocsájtott tanúsítványokra és az időbélyegzésre vonatkozó minden lényeges információ és adat megőrzésre kerüljön, különösen jogi eljárásokhoz bizonyíték nyújtása érdekében A tárolt adatok típusai A KEKKH gondoskodik arról, hogy megőrzésre kerüljön a regisztráció során felvett összes információ, beleértve a 3.3. pontban felsoroltakat is Az archívum megőrzési időtartama A keletkezésüktől számított 5+1 év időtartamig kerülnek megőrzésre az adatok, azt követően pedig a dokumentumok egyedi jellegétől függően kerül sor a további tárolásra. 10

11 4.4.3 Az archívum védelme KEKKH az archívum védelmét saját belső szabályzatainak és erre vonatkozó dokumentációinak megfelelően biztosítja. Az erre vonatkozó szabályozók és dokumentumok biztonsági okokból nem nyilvánosak Az archívum hozzáférését és ellenőrzését biztosító eljárások Ezen eljárások egy külön dokumentumban kapnak helyet, azonban az erre vonatkozó szabályozók és leírások biztonsági okokból nem nyilvánosak. 4.5 Folyamatos üzemmenet biztosítása Az RNY üzemeltetési/szolgáltatási időszaka 7 nap x 24 óra. A szolgáltatási időszak az a héten belüli időszak, amely alatt a szolgáltatás az alább elvárt mértékben rendelkezésre áll. Az üzemeltetési rendelkezésre állás szintén ebben az időszakban értendő. A rendelkezésre állás szolgáltatási időszakon belül 99 %. A maximális havi kiesési ideje 4*1 óra lehet. A KEKKH gondoskodik arról, hogy rendkívüli üzemeltetési helyzet esetén (pl.: súlyos üzemzavar vagy katasztrófa, beleértve a kritikus szoftver/hardver komponenseinek meghibásodását is) a rendszerüzemeltetés a lehető legrövidebb időn belül helyreálljon. A rendkívüli üzemeltetési helyzetek kezelésére a KEKKH rendelkezik biztonsági mentésekkel, tartalékolt műszaki megoldásokkal és eljárásokkal. A megelőzésre és rendkívüli üzemeltetési helyzetekre érvényes intézkedéseket a KEKKH RNY-re vonatkozó üzletmenet-folytonossági terve tartalmazza. 4.6 Üzletmenet-folytonossági terv A KEKKH rendelkezik üzletmenet-folytonossági tervvel, amely részletes intézkedési forgatókönyveket tartalmaz a súlyos üzemzavarok vagy katasztrófa események kezelésére. Ez a dokumentum biztonsági okokból nem nyilvános. 4.7 A szolgáltatási tevékenység megszüntetése Tekintettel arra, hogy a KEKKH fentebb részletezett jogszabályi kötelezettségének tesz eleget az RNY üzemeltetésével, így a szolgáltatás megszüntetésére is kizárólag jogszabály adhat felhatalmazást. Ebben az esetben a KEKKH honlapján értesítésre kerül minden érintett a további lehetőségeket illetően. 4.8 Műszaki biztonsági óvintézkedések A szükséges műszaki biztonsági óvintézkedéseket egy belső szabályzat tartalmazza, mely biztonsági okokból nem nyilvános. 11

12 5. Egyéb üzleti és jogi kérdések 5.1 Bizalmasság, adatkezelési szabályok A vonatkozó rendelkezések az Informatikai Biztonsági Szabályzatban találhatóak meg. 5.2 Tevékenységért viselt felelősség és helytállás, irányadó jog Jelen Szabályzat megalkotására, értelmezésére és teljesítésére a magyar jog és a magyar szabványok előírásai vonatkoznak, különös tekintettel a Szabályzatban meghatározott jogszabályokra. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen Szabályzat módosítása, kiegészítése kizárólag írásban történhet. 12

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet Online - 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet - a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra 1. és oldal az azokhoz tart 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK / frissítve 2014. június 13./ Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

1 / 118 2016.03.29. 11:17

1 / 118 2016.03.29. 11:17 1 / 118 2016.03.29. 11:17 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató vagy Szolgáltatók: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 1. 01-09-696382 cégjegyzékszámon nyilvántartott Wolters Kluwer

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (23). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 45-2013/2014.(2014.04.01.)számú határozatával elfogadva Hatályos: 2014.04.02.napjától

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. számú melléklet a 30515-3/36/2015. sz. intézkedéshez A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók:

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A Jogi nyilatkozat, az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat valamint a Szállítási, átvételi és fizetési feltételek minden pontja a narancsborstop.hu weboldal Általános

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a RUN Motorsport Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.runmotorsport.com

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Részvételi- és játékszabályzat

Részvételi- és játékszabályzat Részvételi- és játékszabályzat 1. A FrieslandCampina Hungária Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 33.,továbbiakban: Szervező) promóciós nyereményjátékot (továbbiakban: Kampány vagy Játék) szervez. A

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

Általános Szerződési és Regisztrációs Feltételek

Általános Szerződési és Regisztrációs Feltételek Általános Szerződési és Regisztrációs Feltételek Jelen internetes oldal, azaz www.sabawebshop.hu, üzemeltetője a Perfect Face Kft (H- 1024, Budapest, Lövőház utca 17, F.sz. 7) 1.1 Jelen internetes oldal

Részletesebben

Hungária Informatikai Kft.

Hungária Informatikai Kft. 3. SZ MELLÉKLET ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés A (a továbbiakban: szolgáltató) az Elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről és az Elektronikus hírközlési szolgáltatások

Részletesebben

A www.itrigo.hu - Csak nyerhet vele. nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

A www.itrigo.hu - Csak nyerhet vele. nyereményjáték részvételi és játékszabályzata A www.itrigo.hu - Csak nyerhet vele nyereményjáték részvételi és játékszabályzata (A dokumentum letöltése: ITT) 1. A nyereményjáték elnevezése www.itrigo.hu - Csak nyerhet vele nyereményjáték, a továbbiakban:

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról A Kormány hatályos: 2012.08.01-2012.08.01 az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

Heves Megyei Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Heves Megyei Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Heves Megyei Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata A dokumentum száma: AVSZ - 1 - SZ A 2. kiadású tartalomjegyzéke szerinti változatot: Készítette: Ellenőrizte: Hatályba helyezte: Dr. Fülöp

Részletesebben

Expert-Holiday Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Expert-Holiday Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Expert-Holiday Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Expert-Holiday Kft (a továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek. 1. Bevezetés. 2. Eladó adatai

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek. 1. Bevezetés. 2. Eladó adatai Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1. Bevezetés Aki a www.lullaberry.hu webáruházban (továbbiakban Webáruház) regisztrációval vagy anélkül böngészik (a továbbiakban: Felhasználó), köteles

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon 8:30-16:30 óra között Az Ügyfélszolgálat címe: 6724 Szeged, Csongrádi sgt.90/b III/10 A telefonos Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat 1 Adatkezelési Szabályzat Utolsó frissítés / Hatályos: 2015. szeptember 23-tól A/I. BEVEZETÉS A Vígszínház Nonprofit Kft. célul tűzte ki maga elé, hogy szolgáltatásainak üzemeltetése során kiemelt szerepet

Részletesebben

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Avtv) 24.

Részletesebben

UNIQA Biztosító Zrt. Panaszkezelési szabályzat

UNIQA Biztosító Zrt. Panaszkezelési szabályzat UNIQA Biztosító Zrt. Panaszkezelési szabályzat 1. PANASZ 1.1. Panasznak minősül az UNIQA Biztosító Zrt. tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására vonatkozó minden olyan egyedi kérelem vagy reklamáció,

Részletesebben

4. Adatkezelő: AGE Optima Bt.. (székhely: 1094 Budapest, Berzenczey utca 39-41.)

4. Adatkezelő: AGE Optima Bt.. (székhely: 1094 Budapest, Berzenczey utca 39-41.) Adatvédelmi szabályzat Hatályos: 2016.01.01. napjától I. A szabályzat hatálya Jelen Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a www.horvatorszagszeretlek.hu címen elérhető oldalhoz

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Egészségügyi szolgáltatási szerződéshez Hatályos: 2015. május 1-től A West Health Kft / T&G Health Kft Társaság, mint Szolgáltató, valamint a Szolgáltatást igénybe vevő,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Felügyelőség elsőfokú hatóságként való feladatellátása... 2

Tartalomjegyzék. Felügyelőség elsőfokú hatóságként való feladatellátása... 2 Tartalomjegyzék Felügyelőség elsőfokú hatóságként való feladatellátása... 2 I. Feladatkör... 3 II. Kérelem, panaszbejelentés... 7 III. Ügyintézés határideje:... 7 IV. Tájékoztatás az ügyfelet megillető

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata Actel Távközlési Zrt. 2008. március 3. 1 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Szerződési feltételek célja...4 1.2. Szerződési feltételek hatálya...4 1.3.

Részletesebben

A belügyminiszter.../2016. (..) BM rendelete. a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések

A belügyminiszter.../2016. (..) BM rendelete. a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések A belügyminiszter../2016. (..) BM rendelete a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. (2) bekezdésben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Inter.Net Hitelesítés Szolgáltatási Utasítás A NetLock Kft. Szolgáltatási Szabályzatának szolgáltatás specifikus rendelkezései

Inter.Net Hitelesítés Szolgáltatási Utasítás A NetLock Kft. Szolgáltatási Szabályzatának szolgáltatás specifikus rendelkezései Inter.Net Hitelesítés Szolgáltatási Utasítás A NetLock Kft. Szolgáltatási Szabályzatának szolgáltatás specifikus rendelkezései NetLock Informatikai és Hálózatbiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság Verzió:

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a REGÁLIANUS CO.D Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.regalianusklima.hu weboldalon

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

NÁLAD A NYERŐ KOMBINÁCIÓ? ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

NÁLAD A NYERŐ KOMBINÁCIÓ? ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA NÁLAD A NYERŐ KOMBINÁCIÓ? ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A NÁLAD A NYERŐ KOMBINÁCIÓ? elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar Suzuki Zrt.

Részletesebben

A SHOPLINE-WEBÁRUHÁZ NYRT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SHOPLINE-WEBÁRUHÁZ NYRT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SHOPLINE-WEBÁRUHÁZ NYRT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Shopline webáruház Nyrt. ( Társaság ) által alkalmazott adatvédelmi és

Részletesebben

HENKEL Magyarország Kft.: Nyerje meg a 4 csodás utazás egyikét a VAPE-val! SMS Promóciós játék játékszabály

HENKEL Magyarország Kft.: Nyerje meg a 4 csodás utazás egyikét a VAPE-val! SMS Promóciós játék játékszabály A Nyerje meg a 4 csodás utazás egyikét a VAPE-val! SMS promóciós játék hivatalos játékszabálya 1 A játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Nyerje meg a 4 csodás utazás egyikét a VAPE-val!

Részletesebben

A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. ÁLTAL A SZERENCSEJÁTÉKOK ÉS SPORTFOGADÁSOK INTERNETEN TÖRTÉNİ SZERVEZÉSÉRE ALKALMAS INFORMATIKAI RENDSZER SZÁLLÍTÁSÁRA KIÍRT

A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. ÁLTAL A SZERENCSEJÁTÉKOK ÉS SPORTFOGADÁSOK INTERNETEN TÖRTÉNİ SZERVEZÉSÉRE ALKALMAS INFORMATIKAI RENDSZER SZÁLLÍTÁSÁRA KIÍRT A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. ÁLTAL A SZERENCSEJÁTÉKOK ÉS SPORTFOGADÁSOK INTERNETEN TÖRTÉNİ SZERVEZÉSÉRE ALKALMAS INFORMATIKAI RENDSZER SZÁLLÍTÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MÓDOSÍTÁSA A Szerencsejáték Zrt. a

Részletesebben

A 34/2014. (IX. 25) MNB 11/2011. (IX. 6.) MNB

A 34/2014. (IX. 25) MNB 11/2011. (IX. 6.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 34/2014. (IX. 25) MNB rendelete a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szerződő felek megkötik a jelen megállapodásukat abból a célból, hogy a FISVIK Kft. autókölcsönzési tevékenységével összefüggésben kapott adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez 2015-ben nyújtott támogatás

Részletesebben

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc)

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1 A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1. A számviteli törvény 2013. évi változásai - készpénzkorlátozás megszűntetése, ehhez kapcsolódóan a pénzkezelési szabályzat

Részletesebben

A BÖRTLI Kft. adatvédelmi nyilatkozata

A BÖRTLI Kft. adatvédelmi nyilatkozata A BÖRTLI Kft. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS A BÖRTLI Kft. (8192 Hajmáskér, Arany János u. 6.) (a továbbiakban BÖRTLI Kft., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

/2016. ( ) Korm. rendelet

/2016. ( ) Korm. rendelet 1 /2016. ( ) Korm. rendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek

Részletesebben

Tej. Szívvel-lélekkel! Gyűjts össze 100 tejszívet és nyerj egy játszóteret!

Tej. Szívvel-lélekkel! Gyűjts össze 100 tejszívet és nyerj egy játszóteret! Tej. Szívvel-lélekkel! Gyűjts össze 100 tejszívet és nyerj egy játszóteret! M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

Részletesebben

Polgári Takarékszövetkezet Nyilvános Panaszkezelési Szabályzata

Polgári Takarékszövetkezet Nyilvános Panaszkezelési Szabályzata Polgári Takarékszövetkezet Nyilvános Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. július 1. napjától. A Polgári Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek BEVEZETÉS A wts..hu (World Trade System Kft. ) örömmel üdvözli Önt vásárlói között! Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Jóváhagyó Igazgatóság Típus Szabályzat Szabályzat száma 2014.08.01. Hatályba lépés dátuma 2014.08.01. Érvényessége visszavonásig Felelős Pénzügyi vezető 1 Tartalom I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet. a foglalkozási rehabilitációs szakértıkrıl

8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet. a foglalkozási rehabilitációs szakértıkrıl 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértıkrıl hatályos: 2012.02.24 - A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

Részletesebben

TELJESKÖRŰ ÜGYFÉLAZONOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

TELJESKÖRŰ ÜGYFÉLAZONOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK 1 TELJESKÖRŰ ÜGYFÉLAZONOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK Csatlakozási Szabályzat Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatáshoz 2016. március 9. v 2 EREDETI 2 Tartalom 1 BEVEZETŐ... 3 2 A KAÜ SZOLGÁLTATÁS ÁTTEKINTÉSE...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.axelentshop.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének nagykereskedők,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Alapvető rendelkezések A WayteQ Europe Kft. által üzemeltetett www.newteq.eu webáruház használatára, megrendelések leadására és a létrejövő adásvételi szerződésre vonatkozó

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.etyekituzep.hu

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.etyekituzep.hu Adatvédelmi Nyilatkozat 1. Preambulum www.etyekituzep.hu Az Etyeki Tüzép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) http://www.etyekituzep.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja építőipari

Részletesebben

MEGÉRINT A TAVASZ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MEGÉRINT A TAVASZ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MEGÉRINT A TAVASZ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Megérint a tavasz! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Zrt. (székhely: 1097 Budapest,

Részletesebben

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 A vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek köre... 3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a www.bleyer.hu internetcímen (a továbbiakban: Weboldal ) üzemeltetett internetes áruház (a továbbiakban:

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 29-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap felhasználása Sorszám: IV/7. Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 210/2/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a 2010/2014. számú előterjesztéshez

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató A Profit Holding Hungary Zrt. fontosnak tartja Ügyfelei (Felhasználói) és minden egyéb érintett természetes személy (a továbbiakban érintett) adatkezeléshez kapcsolódó jogának

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Játékshop.eu Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A White Crystal KFT. (Székhely: 2600 Vác Zrínyi u 39., Telephely - üzlet cím: 1064 Bp. Rózsa u 59/a, 2600 Vác Kodály Z. u 2., Panaszkezelés cím: 2600 Vác

Részletesebben

Új Nissan Pulsar és Note Nyílt Napok! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA

Új Nissan Pulsar és Note Nyílt Napok! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA 1) Szervező Új Nissan Pulsar és Note Nyílt Napok! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA Szervező: NISSAN SALES CEE Kft. (a nyereményjáték időtartama: 2014. november 3-8.) 1.1. Az Új Nissan

Részletesebben

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT National Ambulance Service AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT National Ambulance Service AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT National Ambulance Service Főigazgató H-1055 Budapest, V. Markó u. 22. 1395 Budap est, P f. 4 26. +36 (1) 465-202 6 Fax +36 (1) 320-915 3 www.men tok.hu Tárgy: ajánlattételi felhívás

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

info@victoriairodaszer.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

info@victoriairodaszer.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. Szabályzat célja victoriairodaszer.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a weboldalt üzemeltető CORWELL Kft. (székhely: 1113 Budapest, Villányi út 52. fsz.

Részletesebben

A Veszprémi Úszó Klub adatvédelmi nyilatkozata

A Veszprémi Úszó Klub adatvédelmi nyilatkozata A Veszprémi Úszó Klub adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS A Veszprémi Úszó Klub (8200 Veszprém, Március 15. utca 5.) (a továbbiakban Veszprémi Úszó Klub, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz c. pályázathoz Kódszám: TÁMOP- 3.1.1-11/1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT 1 Tartalom I. Általános rész... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmező rendelkezések... 4 I.1 Nyugtalotto Játék... 4 I.2 Bizonylat... 4 I.3 Alapregisztráció... 4 I.4

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Webhost Kft (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.motormann.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

3.1. Regisztráció. A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1. Regisztráció. A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Extreme Digital Zrt. (székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép., cégjegyzékszám: 01-10-045869, nyilvántartó hatóság: Fővárosi

Részletesebben

Cor@Net Távközlési Zrt.

Cor@Net Távközlési Zrt. Cor@Net Távközlési Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat A szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, időtartama A személyes adatok kezelésének jogi háttere

Részletesebben

Északdunántúli Vízmű Zrt. 2013.május 2. Üzletszabályzat

Északdunántúli Vízmű Zrt. 2013.május 2. Üzletszabályzat Tartalom Tartalom... 1 I. Az célja... 4 II. Az tárgya és hatálya... 4 III. Fogalom meghatározások... 4 IV. Az tól való eltérés szabályai... 5 V. A Víziközmű-szolgáltató bemutatása... 5 VI. A Víziközmű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 15. napjától Bertóthyné Csige Tünde jegyző 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

Metro-Vodafone Nyereményjáték

Metro-Vodafone Nyereményjáték Metro-Vodafone Nyereményjáték I. A Szervező és Lebonyolító: Bradford Hill Business Solutions Kft (a továbbiakban: Szervező) telephelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 22. cégjegyzékszáma: 01-09-195069 INTREN

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu

Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu Fogalmak Közszolgáltató A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató), 1067 Budapest, Eötvös u. 21., cégjegyzékszám: 01-09-466332,

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

Informatika biztonsági szabályzat

Informatika biztonsági szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Informatika biztonsági szabályzat (B-13) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 242/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.190/4/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

általános szerződési feltételek

általános szerződési feltételek általános szerződési feltételek Vállalkozói e-bank szolgáltatás Hatályos: 2004. január. 19 napjától I. FOGALMAK Az itt felsorolt kifejezések a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban:

Részletesebben

1.1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe

1.1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe II. ÚTMUTATÓ A VÉGLEGES AJÁNLATOK BEADÁSÁHOZ A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe Neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em) SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás

Részletesebben

A www.vents.hu oldalon működő webáruház használata közben és a webáruházban történő vásárlás során a szolgáltató:

A www.vents.hu oldalon működő webáruház használata közben és a webáruházban történő vásárlás során a szolgáltató: Szolgáltató A www.vents.hu oldalon működő webáruház használata közben és a webáruházban történő vásárlás során a szolgáltató: Vents Hungary Bodorvent Kft. Székhely és levelezési cím: 2890 Tata, Új út 3.

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

MemoLuX Kft. MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV. Jelen példány sorszáma: 0. Verzió: Lapszám: Fájlnév: 4/0 1/30 MMKv4.doc

MemoLuX Kft. MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV. Jelen példány sorszáma: 0. Verzió: Lapszám: Fájlnév: 4/0 1/30 MMKv4.doc 1/30 Jelen példány sorszáma: 0 MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MemoLuX Kft. A minıségügyi kézikönyv sem egészben, sem részben nem másolható az Ügyvezetı Igazgató engedélye nélkül. 2/30 Elosztási lista példány 1

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Webfotel.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Webfotel.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben