KÖRLEVELE XII.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRLEVELE 2013. XII."

Átírás

1 AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ HATÓSÁG KÖRLEVELE XII KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI GONDOLATOK Az idei Karácsonyt és az új esztendőt a Szent Család jegyében ünnepeljük. Krisztus körül jött létre a Szent Család. Mária és József Igen -je Jézus elfogadását jelentette. Egyben kifejezte a saját feladatunk vállalását is Isten nagy tervében. Legyen Jézus a mi életünk központja is. Kapcsolja egybe családjainkat, és egész Egyházunkat! Imádkozzunk különös szeretettel a családról szóló őszi Rendkívüli Szinódusért! Minden kedves Paptestvérnek, a Diakónusoknak, szerzeteseknek, hitoktatóknak, minden munkatársunknak és Főegyházmegyénk egész közösségének kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és áldott új évet kívánok! RENDELKEZÉS AZ EUCHARISZTIKUS IMA SZÖVEGÉRŐL A Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció május elsején kiadott dekrétuma alapján jóváhagyásra kerültek a magyar fordítás módosításai. A szentmise szövegeinek II. III. és IV. kánonja az alábbiak szerint egészül ki: II. eucharisztikus imádságban: hogy Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal ; III. eucharisztikus imádságban: elsősorban Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal ; IV. eucharisztikus imádságban: hogy Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, apostolaiddal. Elrendelem, hogy ezentúl minden szentmisében a fenti kiegészítéssel mondjuk az eucharisztikus imákat. A legutóbbi változáshoz hasonlóan gondoskodni fogunk a misekönyvbe beragasztható új szövegről A SZENTATYA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA Soraimhoz mellékelve megküldöm Szentatyánknak, FERENC pápának a Béke Világnapjára küldött üzenetét TAVASZI VIZITÁCIÓS REND A főpásztori kánoni látogatás 2014 első félévében a következő rend szerint alakul: február 7-9. Máriaremetei Kisboldogasszony Bazilika Plébánia (személyesen) Bp.-Szent Rókus Plébánia (DR. SZÉKELY JÁNOS püspök úr); február február 28.- március 1-2. március 8-9. Bp.-Gazdagréti Szent Angyalok Plébánia (DR. SZÉKELY JÁNOS püspök úr) Bp.-Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit Plébánia (DR. CSERHÁTI FERENC püspök úr) Bp.-Rákoshegyi Lisieux-i Szent Teréz Plébánia (DR. CSERHÁTI FERENC püspök úr) március Bp.-Kelenföldi Szent Gellért Plébánia (személyesen) március Bp.-Belvárosi Nagyboldogaszszony Főplébánia (személyesen) Bp.-Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia (DR. CSERHÁTI FERENC püspök úr)

2 április Bp.-Soroksár-Újtelepi Szent István Király Plébánia (személyesen) május 1. Bp.-Kispest-Wekerle-telepi Szent József Plébánia (DR. CSERHÁTI FERENC püspök úr) május Bp.-Soroksári-Nagyboldogaszszony Főplébánia (személyesen) május Bp-i Szent Rita Plébánia (DR. SZÉKELY JÁNOS püspök úr); május Bp.-Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánia (személyesen) május Bp.-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc Főplébánia (személyesen) június Budapesti Béke Királynője Plébánia (DR. SZÉKELY JÁNOS püspök úr); Január első hetében küldjük az érintett Plébánosoknak a kitöltendő kérdőíveket, illetve Irodaigazgató Úr levelét, melyben a főpásztori vizitáció előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges tudnivalókat olvashatják TAVASZI BÉRMÁLÁS A évi tavaszi bérmálási rend a következők szerint alakul: MÁJUS óra Tarjáni Krisztus Király Plébánia óra Bp.-Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia óra Bp.-Újpesti Szent József Plébánia óra Bp.-Városmajori Jézus Szíve Plébánia óra Bp.-Farkasréti Mindenszentek Plébánia óra Bp.-Rákosfalvi Szent István Király Plébánia óra Bp.-Újpest-Kertvárosi Szent István Plébánia JÚNIUS óra Bp.-Országúti Szent István Vértanú Plébánia óra Bp.-Kispesti Nagyboldogasszony Főplébánia A főpásztori látogatás keretében bérmálást kérő plébániák esetében a bérmálások pontos idejét a vizitációs program ismeretében állapítjuk meg. Azon plébániák kérelmei, amelyek nem szerepelnek most itt, a következő hetekben kerülnek beosztásra SZENT MARGIT ÉVI ÜNNEPE A MARGITSZIGETEN Árpád-házi Szent Margit ünnepe alkalmából hagyományunkhoz híven a margitszigeti szabadtéri oltárnál 2014-ben január 19-én, vasárnap órai kezdettel mutatok be szentmisét. Kérem a Felelős Lelkipásztorokat, hogy hirdessék az ünnepi szentmisét, és lehetőség szerint szervezzék meg, hogy minden plébániáról jöjjenek zarándokok ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2014-BEN A krisztushívők egységéért végzett ökumenikus imahét január 19-től 26-ig tart. Alapigéje: Hát részekre szakítható-e Krisztus? (1Kor 1,1-17). Az imanyolcad országos megnyitó istentiszteletére január 19-én, vasárnap órakor a Kálvin téri református templomban kerül sor. Kérem, hogy a Felelős Lelkipásztorok a templomi hirdetésekben és más megfelelő módokon hívják fel erre a hívek figyelmét. Soraimhoz mellékelem az ökumenikus imahétre kiadott füzetet TÁJÉKOZTATÁS A BUDAPESTI KATOLIKUS KÖZPONTI TEMETŐLELKÉSZSÉG MŰKÖDÉSÉRŐL A Budapesti Katolikus Központi Temetőlelkészség első két évének működéséről a IV. sz. körlevélben jelent meg tájékoztatás. Itt közlöm Ft. DR. SZEDERKÉNYI KÁROLY c. prépost, plébános, temetőlelkész 2012-es évre vonatkozó jelentését. Mint ismeretes, öt évvel ezelőtt, az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság évi V. sz. körlevelében kelt soraimmal megalapítottam a Katolikus Temetőlelkészséget. Az alapító szándék három szempontja: a budapesti plébániáknak az egyházi temetési szertartás szolgálatában való kisegítése, a katolikus temetési szertartásokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése, illetve az egyházmegye nehezebb helyzetben lévő papjainak anyagi támogatása a temetési szertartás helyettesítési szolgálatának lehetőségével. Úgy rendelkeztem, hogy a Temetőlelkészség önfenntartó módon működjék, ezért a temetési

3 stóladíjból az intézményt saját rész illeti meg. Ily módon működteti az Érseki Főhatóság a Temetőlelkészséget, azt tehát nem a plébániák tartják fenn saját stóla bevételeikből, hanem a köteles részt átmenő tételként juttatják el a lelkészség működéséhez. Ugyanígy kapják meg a plébániák saját stóladíjukat a Temetőlelkészségtől. A Budapesti Katolikus Központi Temetőlelkészség tavasszal rendben elkészítette és benyújtotta az egyházmegyei vagyonkezelőségnek évi zárszámadását és évi költségvetését. A Temetőlelkészség vezetőjének tájékoztatása a kiadások tekintetében felsorolja azok tételeit: személyi kiadások és járulékok, bérleti díjak, bankköltségek, iroda fenntartás, számítógépes program fejlesztése, ruhák és eszközök vásárlása és karbantartása, temetői belépő kártyák központi beszerzése, gépjármű használat, nyomtatványok és szórólapok, jogi képviseleti díjak. A jelentés kitért a Temetőlelkészség eddigi működésének főbb adataira. Ezek 2012-ben: 771 fungens helyettes szervezése; 126 mise ügyintézés; 577 kántori szolgálat közvetítése és 1551 temetés felvétele és közvetítése az illetékes plébániáknak. Temetőlelkész úr arról is beszámol, hogy a Temetőlelkészség együttműködési megállapodást kötött a Budapesti Temetkezési Intézettel. Ennek keretében az Intézet vállalja, hogy kulturált körülményeket és megfelelő bútorokat biztosít a papi öltözőkben, valamint segít elhelyezni a ravatalozókban a katolikus temetési szertartáshoz szükséges jelképeket (feszület, gyertya stb.). Ez utóbbi feladat szervezése még folyamatban van. Bár már a Temetőlelkészség jelentős ruhakészlettel rendelkezik, azokat a farkasréti temetőt leszámítva nem tudta még elhelyezni a temetőkben, mivel a bútorzat készíttetése az Intézet hatásköre, forráshiányra hivatkozva lassan készülnek el az öltözőszekrények. A temetőlelkészségnek ezt a kérdését néhány hónapon belül 5 év után meg kell oldania. Ellenkező esetben stólarészesedésének mértéke nem indokolt. A Temetőlelkészség folyamatosan járja a főváros tizennégy temetőjét. A BTI-n kívül kapcsolatokat teremt egyéb temetkezési cégekkel is. A Temetőlelkészség folyamatosan behajtási kártyákat készíttet az Interparking Kftnél (ez idáig 8000 alkalomra), amelyekhez a plébániák ingyenesen juthatnak hozzá, hogy a temetés szertartását végzők a temetőkbe gépjárművel egyszerűbben bejuthassanak. Sajnálatosan panaszok is érkeznek az egyházi szolgálattal kapcsolatban. Ezeket a Temetőlelkészség fogadja és igyekszik békés utat találni a problémák megoldásában. A lelkészség kezdettől fogva imalapok kiadásával segíti a gyászolókat a katolikus temetési szertartásba való bekapcsolódásban. Ezek szórólapokon megtalálhatók a temetkezési irodákban. A Temetőlelkészség a temetkezési irodákban plakátokat is elhelyez, amelyek felhívják a figyelmet a katolikus szertartás szerinti temetésre és annak menetére. A Temetőlelkészség szegény sorsú elhunytak egyházi szertartásának anyagi fedezetéhez is hozzájárul, a fungens díjának átvállalásával PLÉBÁNIÁK SZERZŐDÉSE CIVIL SZERVEZETEKKEL Tudomásomra jutott, hogy különböző civil szerveztetek, cserkészcsapatok Együttműködési megállapodás tervezettel kerestek meg egyes plébániákat. Kérem a Felelős Lelkipásztorokat, hogy keressék a jó viszonyt minden értékes közösséggel, de ne kössenek ilyen jellegű szerződéseket, mivel azok kiszámíthatatlan kötelezettségeket róhatnak a plébániára. Egyházi ingatlan tartós használatba adásától ezért indokolt tartózkodni VIZITÁCIÓS KÉRDŐÍVEK ELEK- TRONIKUS VÁLTOZATAINAK BEKÜLDÉSE Kérem azokat a Felelős Lelkipásztorokat, akiknél már megtörtént a főpásztori vizitáció, de a kérdőíveket elektronikus úton még nem küldték be, szíveskedjenek azt mielőbb az címre csatolt dokumentumként elküldeni ÉRTESÍTÉSEK KÜLDÉSE EN Bizonyos sürgős esetekben szükséges, hogy Hivatalunk értesítései azonnal eljussanak a Paptestvérekhez. Erre a legalkalmasabbnak az elektronikus úton történő levélküldés látszik ( ). Ezért tisztelettel kérem, hogy minden Paptestvér, akinek a Névtárban nem szerepel ilyen elérhetősége, szíveskedjen megadni az Érseki Hivatal számára egy olyan címet, amelyen keresztül ilyen esetekben értesíteni tudjuk. Kérem, hogy ezt a címet az címre mielőbb küldjék el. A hivatalos ügyek intézése továbbra is papíralapon történik iktatott, aláírt levelek útján.

4 2673. SZEMÉLYI VÁLTOZÁS AZ ESZTERGOMI PRÍMÁSI FŐSZENTSZÉKEN november 26-i hatállyal DR. KOVÁCS ZOLTÁN irodaigazgató, plébános urat öt évre kineveztem az Esztergomi Prímási Főszentszék bírájává. Jelen rendelkezésemmel a évre is megadom a felhatalmazást az abortusz büntetésének elengedésére (önmagától beálló kiközösítés; CIC k.) minden papnak, aki a Főegyházmegyében gyóntatási felhatalmazással rendelkezik. Kérem azonban a gyóntatókat, hogy minden esetben hangsúlyozzák: a feloldozást külön engedély alapján adhatják meg a gyónónak FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSE Felhívom azoknak a Paptestvéreknek a figyelmét, akik nyelvvizsga hiánya miatt nem vehették át teológiai diplomájukat, hogy ügyeljenek a nyelvvizsga törvényben előírt időn belüli megszerzésére. Bővebb információért az Esztergomi Hittudományi Főiskolához fordulhatnak TUDOMÁNYOS FOKOZAT SZERZÉSE Örömmel értesítem a Paptestvéreket, hogy GYÖRÖK TIBOR káplán úr a PPKE Hittudományi Karán summa cum laude minősítéssel doktori fokozatot szerzett. Tibor atya további lelkipásztori és tudományos tevékenységét kísérje Urunk bőséges áldása! FAKULTÁSOK MEGHOSSZABBÍTÁSA BINÁLT ÉS TRINÁLT SZENTMISÉK A CIC 905. kánonjának 2. -ára való hivatkozással a 2014-es évre is engedélyt adok arra, hogy megfelelő lelkipásztori indok és szükség esetén paptestvéreim hétköznapokon kettő, vasárnapokon három szentmisét mutathassanak be. Súlyosan indokolt, különleges esetben a Szentszéktől kapott engedély alapján végezhető még egy, vagyis hétköznap három, vasárnap négy szentmise. Kérem azonban, hogy ilyen esetekben tartsák meg a CIC 951. kánonjának 1. -ában a misepénz elfogadására vonatkozó rendelkezéseket. Az eddigi gyakorlat szerint a méltányosság figyelembevételével egy pap, egy napon több miseintenciót nem tarthat meg magának, a második vagy további szentmisék után azonban külső jogcímen vehet fel bizonyos összeget, és ez nem misestipendium. A szentmiséket a kért szándékokra természetesen felajánlhatja. A második, harmadik, esetleg negyedik szentmise intencióját be kell vételezni a templompénztárba. 20-1/2014. VEGYESVALLÁSÚ HÁZASSÁGKÖTÉS ENGEDÉLYEZÉSE Az engedély intézésének megkönnyítése érdekében az évi VII. körlevél számú rendelkezésével a felelős lelkipásztoroknak a főpásztor engedélyezte, hogy a vegyesvallású jegyesek (katolikus és megkeresztelt, nem katolikus jegyes) házasságkötéséhez az engedélyt megadják, ha megvannak az Egyházi Törvénykönyv kánonjaiban és a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1995-ben kiadott kiegészítő rendelkezéseiben (lásd: Az Egyházi Törvénykönyv, Függelék) megállapított feltételek. Ezt az engedélyt (delegációt) évenkénti főpásztori rendelkezés újítja meg. A fenti delegációt a évre jelen soraimmal megújítom. Minden ilyen házasságkötésről megfelelő iratot kell készíteni, amelyet a plébánia irattárában meg kell őrizni. Az engedélyt a házasultak anyakönyvébe az alábbiak szerint kell bejegyezni: Engedélyezve az Érseki Főhatóság 20-1/2014 sz. felhatalmazása alapján. Kérem a Felelős Lelkipásztorokat, hogy az először az évi VII. számú körlevélben megadott felhatalmazás alapján a 2013-ban vegyes házasság megkötéséhez adott engedélyekről a jelentést január 31-ig a Főegyházmegyei Hivatalba megküldeni szíveskedjenek az alábbi minta szerint. Az Érseki Főhatóság 20-1/2013 számú felhatalmazása alapján a... Plébánián (Lelkészségen stb.) vegyes vallás esetén a következő jegyespárok kaptak engedélyt: Sorsz. 1. Nevek: Kő Éva (kat.) Vas Pál (ref.), Házasságkötés ideje január 5. Iktatószám 1/13 AZ ABORTUSZ BÜNTETÉSÉNEK ELENGEDÉSE

5 26-1/2014. FELNŐTTKERESZTELÉS ENGEDÉLYEZÉSE Az új díjszabást tartalmazó táblázatot soraimhoz mellékelve megküldöm. Az Egyházi Törvénykönyv 863. kánonja előírja, hogy azok kérelmét, akik a 14. életévük betöltése után kérik a keresztség szentségének felvételét, a megyéspüspök elé kell terjeszteni. Ezennel a 2014-es évre is engedélyezem, hogy a felelős lelkipásztorok (tehát plébánosok, plébániai kormányzók, templom- illetve kápolnaigazgatók) felterjesztés nélkül megkereszteljék és ugyanazon szertartásban meg is bérmálják (vö. CIC 883. k. 2. pont) azokat, akik 14. életévük betöltése után kérik a keresztség felvételét, és az előírásoknak megfelelően felkészültek. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a felnőtteknek a keresztség szertartásával egybekötve a bérmálás szentségét és első ízben az Oltáriszentséget is ki kell szolgáltatni, azaz úgy kell a felkészítést végezni, hogy a keresztséget kérők mindhárom beavató szentség felvételére felkészültek legyenek (vö. CIC 866. kánon; valamint Zsinati Könyv és a 26. ). A beavató szentségek kiszolgáltatása után a szentségek felvételét a kereszteltek illetve a bérmáltak anyakönyvébe is be kell vezetni. Az engedélyt a kereszteltek és bérmáltak anyakönyvébe az alábbiak szerint kell bejegyezni: Engedélyezve az Érseki Főhatóság 26-1/2014 sz. felhatalmazása alapján. Kérem a Felelős Lelkipásztorokat, hogy az évi X. számú körlevélben megadott, 26-1/2013. számú felhatalmazás alapján a 2013-ban történt felnőtt-kereszteléshez adott engedélyekről a jelentést január 31-ig a Budapesti Főegyházmegyei Hivatalba megküldeni szíveskedjenek a következő módon: Az Érseki Főhatóság 26-1/2012. számú engedélye alapján a... Plébánián (Lelkészségen stb.) a következő felnőttek részesültek a keresztség szentségében: Sorszá m 1. Név Nagy Ede STÓLADÍJAK 2014-BEN szül. hely, idő Bp III. 8. Iktatószá m 2/13 A 2009-óta érvényben lévő stóladíjszabást az Esperes Urak véleményének meghallgatása után január 1-jétől módosítottam PLÉBÁNIAI PÉNZÜGYEK INTÉZÉSÉNEK MÓDJA Kérem a Felelős Lelkipásztorokat, hogy amennyiben a plébánia könyvelése, vagy egyéb pénzügyeinek intézése nem a plébánián történik, hanem magánszemély vagy megbízott vállalkozás intézi, minden esetben gondoskodjanak arról, hogy valamennyi átadott számláról, iratról maradjon másolat a plébániai levéltárban is, hogy ezt a helyszínen mindig meg lehessen tekinteni. Ugyanígy legyen a pénztárkönyv és a főkönyv legfrissebb állapotban (papíron vagy elektronikusan) a plébánia épületében mindenkor elérhető ÉPÍTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI SE- GÉLYKÉRELMEK A ÉVRE A évre vonatkozó építési és felújítási segély- és kölcsönkérelmek benyújtásának rendjéről az alábbiakban tájékoztatom a Főtisztelendő Paptestvéreket. A kérelemnek tartalmaznia kell: a feladat indokoltságát, rövid műszaki leírását, a költségek becsült összegét, a meglévő pénzügyi források felsorolását és igazolását, valamint a kért pénzügyi támogatás összegét. Pénzügyi támogatásban csak az a plébánia, lelkészség, templomigazgatóság részesülhet, amely a Főegyházmegyei Hivatal által előírt kötelezettségét időben teljesítette, azaz beküldte: zárszámadását és költségvetését, az anyakönyvi másolatokat, a jegyzőkönyveket és leltárakat, a Szolidaritási Alap, valamint a hitéleti és nem hitéleti tevékenységek utáni járulékokat, célgyűjtéseket, a nyugdíjjárulékot, valamint az egyéb eseti adatszolgáltatásokat. A kérelmek beküldési határideje január 15. A beérkezett kérelmeket a Gazdasági Tanács évi első ülése bírálja el. A Gazdasági Tanács javaslatára megszavazott pénzügyi forrás kizárólag az előre meghatá-

6 rozott célra kért, megszavazott és engedélyezett munkára fordítható, és csak a jóváhagyás évében hívható le. Esetleges elhúzódó munkák során újabb engedélyezés szükséges. A számlák teljesítésénél először a saját, illetve a külső forrásokat kell felhasználni. A pénzforgalmi rendelkezések alapján a támogatási összegek csak banki átutalással fizethetők ki, ezért a beküldött számlák mellett minden esetben meg kell jelölni a plébánia/lelkészség/ templomigazgatóság számlaszámát. Készpénzben vagy csekken pénzforgalom nem bonyolítható. Az építési-felújítási keretek folyósításával kapcsolatos mindenféle ügy, jóváhagyás stb. a főegyházmegyei vagyonkezelő illetékességébe tartozik, kivéve a bruttó 20 millió forint feletti munkákat, amelyekhez minden esetben ordináriusi engedély szükséges. A külföldi segélyszervezetekhez benyújtandó segélykérelmek rendje változatlan. Az erre vonatkozó útmutatás az előző évi körlevekben megtalálható (Kirche in Not: évi VIII. számú körlevél, 1895 sz., Renovabis: évi III. számú körlevél, 665 sz.). Kérem a Paptestvéreket, hogy a fentiek szerint a jelzett határidőig küldjék meg indokolt kéréseiket BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK Kérem a Felelős Lelkipásztorokat, hogy a plébánia utolsó befizetéseit (missziós- és karitászgyűjtés, Szent Antal-persely, binált misék), szíveskedjenek minél előbb föladni, illetve utalni. Készpénzben a pénztárban január 10- ig még van lehetőség az idei befizetési kötelezettségek teljesítésére. A később érkező befizetéseket már csak a évre tudjuk könyvelni. A Felelős Lelkipásztorok számára az alábbiakban emlékeztetőül felidézem azokat az érvényben lévő rendelkezéseket, amelyek a befizetésekre és juttatásokra vonatkoznak: 1. A Központi Járulék (rövidítve: KJ) összege jelenleg 0 Ft (nem kell fizetni). 2. Az Egyházmegyei Karitász Központ és a papnevelés ügyét szolgálja a Szent Antal-persely egy részének a beküldése. Ennek mértéke 2013 ban Budapesten és vidéken egységesen 20%. 3. Személyi kötelezettséget jelent a nyugdíjjárulék befizetése, amelynek mértéke a bruttó jövedelem 10%-a. A plébániától felvett összeg mellett a hitoktatási óradíj és a stóla is jövedelemnek számít, a mise stipendium és az állami nyugdíj azonban nem. 4. A Szolidaritási Alap, valamint a hitéleti és nem hitéleti járulék a korábban kiküldött levél alapján fizetendő. A Szolidaritási Alap két féléves díjának határideje március 31. illetve szeptember 30., a hitéleti és nem hitéleti járuléké pedig január 31. és július A binált misék stipendiumából 50 Ft-ot kell befizetni. 6. A taxadíjak változatlanok 2014-ben: Jegyesek elbocsátása 1000 Ft; Disparitas cultus alóli felmentés 400 Ft; Sanatio in radice 400 Ft; anyakönyvi kivonat egyházi célra ingyenes; nem egyházi célra 400 Ft. Anyakönyvi kutatás (az egész egyházmegyében saját ügyben vagy külön engedéllyel) 1000 Ft bejegyzésenként. Az itt megadott díjak befizetéséről a kérelmek beküldésével együtt a Felelős Lelkipásztorok, illetve a kérelmet benyújtók gondoskodjanak. Kérem a Paptestvéreket, hogy a befizetéseket a taxa kivételével átutalási megbízáson küldjék be, feltüntetve a befizetett összegek rendeltetését a közlemény rovatban. Többféle összeg egyidejű átutalása esetén kérem, tüntessék fel az egyes tételeket és azok rendeltetését. A befizetési csekkeket csak az azon megjelölt tétel befizetésére lehet felhasználni! A továbbiakban is lehetőség van készpénzbefizetésre a Főegyházmegyei Hivatalokban: Esztergomban (hétfőtől csütörtökig ; pénteken ), és Budapesten (hétköznap ). Kérjük egyúttal, hogy akik utalással teljesítik befizetéseiket, azok minden gyűjtést, valamint a Szent Antal-perselyt, a binált miséket, és az újságra szánt összeget a Főegyházmegye főszámlájára ( ) utalják. A Szolidaritási Alap befizetése a számú, elkülönített számlára teljesítendő. A hitéleti és nem hitéleti tevékenység utalása a számú, szintén elkülönített számlára történjen. A papi nyugdíjjárulék pedig egy erre a célra ugyancsak elkülönített számlára lehetséges, melynek száma:

7 Ezeken az elkülönített számlákon mindig csak a célnak megfelelő felhasználás történik. Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy az új Budapest-Lágymányosi Boldog Meszlényi Zoltán templom építésére külön bankszámlát nyitottunk, melyre szeretettel várjuk az adományokat. A számla száma: Kérjük a Plébános Atyákat, hogy a fentiekről szíveskedjenek tájékoztatni a könyveléssel, utalásokkal foglalkozó munkatársaikat is ÁLLANDÓ GYŰJTÉSEK 2014-BEN A Püspöki Kar határozata alapján minden évben visszatérően öt országos gyűjtés kerül meghirdetésre. Ezek 2014-ben a következőképpen alakulnak: február 23. A katolikus iskolák javára április 6. A Szentföld javára június 29. Péterfillér-gyűjtés október 19. Missziós gyűjtés november 23. Karitász-gyűjtés AS SZÁMADÁSOK ÉS 2014-ES KÖLTSÉGVETÉSEK ELKÉSZÍTÉSE ÉS BEKÜLDÉSE NYOMTATVÁNYOKON Kérem a Felelős Lelkipásztorokat, hogy a évi zárszámadást és a évi költségvetést a szokásos nyomtatványon, a kerületi esperes véleményezésével február 15-ig a Főegyházmegyei Hivatalnak két példányban küldjék meg. A nyomtatványok és a hozzájuk tartozó útmutató letölthetők a Főegyházmegye honlapjáról (a Nyomtatványok menüpontban a Kivonat számadáshoz, Számadási nyomtatvány, illetve Nyomtatvány a költségvetés és a zárszámadás elkészítéséhez nevű fájlokból). A Főegyházmegye intézményeinek február 15-ig kell megküldeniük a évi zárszámadást és a évi költségvetést a Budapesti Főegyházmegyei Hivatal számára, két példányban. 2590/101, 20/ , TÁJÉKOZTATÓ AZ MVM JÖVŐ ÉVI VILLAMOS ENERGIA ÁRAIRÓL A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának a MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt-vel kötött együttműködési keretmegállapodása értelmében az Egyház szervezetei és közszolgálati intézményei, valamint az egyházi személyek és az egyházi szervezetek munkavállalói, alkalmazottai kedvezményes áron vásárolhatnak villamos energiát az alábbi árak szerint. Egy évre kötött szerződés esetén villamos energia díj 17,75 Ft/kWh, vezérelt energiadíj 15,90 Ft/kWh. két évre köt szerződés esetén villamos energia díj 17,65 Ft/kWh. A munkatársak számára biztosított lakossági ár egy éves szerződés esetén 16,50 Ft/kWh, két éves szerződés esetén 16,60 Ft/kWh. A megállapodás szerint az elfogadott árajánlat a korábbi évekhez hasonlóan a maximális villamos energia árat tartalmazza, azonban az eddigi gyakorlatnak megfelelően az MVM csökkenteni fogja az árat abban az esetben, ha a szerződéses időszakban árcsökkenés következik be. Erre a csökkentésre akkor is sor kerül, ha az egyedi szerződést az egyházi szervezet már megkötötte. Kérem a Felelős Lelkipásztorokat, hogy vizsgálják felül a plébánia és azokhoz tartozó épületek villamosenergia-fogyasztását, és amennyiben megtakarítást jelent, csatlakozzanak a keretszerződéshez. Ezt közvetlenül az MVM Partner Zrt-hez fordulva e- mail címen vagy a as telefonon) vagy a Püspöki Konferencia Tiktárságán keresztül tehetik meg, kérve a csatlakozáshoz szükséges dokumentumokat FIGYELMEZTETÉS ENGEDÉLY NÉLKÜLI IMANAP SZERVEZÉSRE VÁLTOZÁS A FŐEGYHÁZMEGYEI MOBILTELEFON ÜGYINTÉZÉSBEN Értesítem a Paptestvéreket és a plébániai munkatársakat, hogy a főegyházmegyei flottához tartozó mobiltelefonokkal kapcsolatos ügyek intézését december 1-jétől NOVÁK KRISZTINA helyett GYARMATI KRISZTINA végzi. Tel: 225- Felhívom a Paptestvérek és a hívek figyelmét, hogy a SIPOS GYULA vezette Szeretet földje kezdeményezés egyházi engedély nélkül szervez imanapot január 18-ára, illetve tart gyűjtést. Kérem, hogy hívják fel híveik figyelmét, hogy mivel nem szabályos egyházi rendezvényről, illetve szervezetről van szó, ezért sem az imanap katolikus jellegére, sem az esetleges

8 adományok felhasználására Egyházunk nem tud garanciát vállalni FIGYELMEZTETÉS SZÉLHÁMOSRA Az idei VII. körlevélben már jeleztem, de most ismételten felhívom a Főtisztelendő Paptestvérek figyelmét, hogy az utóbbi időben különböző főpapokra hivatkozva (pl.: LAURENT CARD. MONSENGWO PASINYA kinshasai érsek) ismeretlen személyek pénzt gyűjtenek. Kérem, hogy az ilyen jellegű kéréseknek ne adjanak hitelt és ne küldjenek adományokat KÖNYVÚJDONSÁG Ave Tyrnavia címen jelent meg KÄFER ISTVÁN és KOVÁCS ESZTER munkájaként az a bibliográfia, amely a Nagyszombatban 1648-tól folyó könyvkiadás előtt tiszteleg. A könyv az Országos Széchényi Könyvtár, az Esztergomi Hittudományi Főiskola, a Nagyszombati Egyetem Egyetemtörténeti Intézete és a Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány közös kiadásában jelent meg. A kiadvány 7000 forintos áron kapható az OSZK könyvesboltjában vagy megrendelhető az OSZK Kiadványtárától az alábbi elérhetőségeken: BUDAI-KIRÁLY TÍMEA, Tudományos Igazgatóság Kiadványtár, Országos Széchényi Könyvtár; 1827 Budapest, Budavári Palota F épület; Tel: , Fax: DR. KERÉNYI LAJOS atya minden adventi napra egy-egy gondolatot, történetet, verset oszt meg olvasóival, hogy segítse karácsonyi készületünket. Az Akire várunk, eljön című kiadvány a Szent Gellért Kiadó és Nyomda könyvesboltjaiban vásárolható meg 980 Ft-os áron. Szeretettel ajánlom FUTÓ KÁROLY atya Szentté kell lennünk! című könyvét, amely szintén a Szent Gellért Kiadó és Nyomda gondozásában látott napvilágot. A szeretetnek az a lényege, hogy nem azért teszünk meg valamit, mert a másik megérdemli, hanem mert Isten szeretni küldött minket. Ha megtanuljuk az Ő szemével látni egymást, fontos lesz nekünk a másik ember. Amikor a többiek boldogságára törekszünk, megvalósítjuk az Ő akaratát és magunk is boldogok leszünk. írja Károly atya. A könyv 1180 forintos áron vásárolható meg a Kiadó boltjaiban HALÁLOZÁS Megdöbbenéssel értesültünk CSERNÁTH ZOLTÁN LÁSZLÓ atya november 23-án, életének 48. évében bekövetkezett haláláról. Zoltán atya Budapesten született március 30-án. Kései hivatásként, 41 éves korában szenteltem pappá Esztergomban június 16- án. Első és egyetlen lelkipásztori beosztását káplánként teljesítette a Budavári Nagyboldogasszony Plébánián ez év május 28-ig, amikor egészségi állapotára tekintettel betegszabadságot engedélyeztem számára. Földi maradványainak beszentelését a Budapesti Regnum Marianum templomban december 16-án órakor kezdődő engesztelő szentmise keretében magam végeztem. Ezt követően helyeztük örök nyugalomra földi maradványait a templom urnatemetőjében. Nyugodjék békében! Budapest, december 22-én, Advent IV. vasárnapján PÉTER s.k. bíboros, prímás, érsek

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ HATÓSÁG KÖRLEVELE 2013. II.

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ HATÓSÁG KÖRLEVELE 2013. II. AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ HATÓSÁG KÖRLEVELE 2013. II. 634. JUBILÁLÓ PAPJAINK 2013-BAN RUBINMISÉS: DR. PORDÁN LÁSZLÓ 1943.11.07. VASMISÉSEK: BÁLINT ANDOR 1948.06.20. RICHTER ALADÁR 1948.06.29. GYÉMÁNTMISÉSEK:

Részletesebben

2012. I. szám I. KÖZLEMÉNYEK

2012. I. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE 2012. I. szám I. KÖZLEMÉNYEK 42/2012 Ökumenikus Imahét Főtisztelendő Paptestvéreim! A világegyház közös imádságát az idei esztendőben január 16-23. között tartjuk. Az

Részletesebben

VI. / 2011. Nr. 2362/2011. KARÁCSONYI ÜZENET

VI. / 2011. Nr. 2362/2011. KARÁCSONYI ÜZENET László nagyváradi megyéspüspök körlevele VI. / 2011 Nr. 2362/2011. KARÁCSONYI ÜZENET Sok ízben és sokféle módon szólt egykor Isten az atyákhoz a próféták által. Most, a végső napokban Fia által szólt hozzánk...

Részletesebben

II. Az Egyházmegye területi felosztása 1. Székesfehérvári 2. Vértesi 3. Budai 4. Dunamenti 5. Mezıföldi

II. Az Egyházmegye területi felosztása 1. Székesfehérvári 2. Vértesi 3. Budai 4. Dunamenti 5. Mezıföldi Mellékletek I. Az Egyházmegyei Hivatal II. Az Egyházmegye területi felosztása 1. Székesfehérvári 2. Vértesi 3. Budai 4. Dunamenti 5. Mezıföldi III. Az Egyházmegye intézményei Tanácsok, bizottságok...

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele V. / 2012

László nagyváradi megyéspüspök körlevele V. / 2012 László nagyváradi megyéspüspök körlevele V. / 2012 Nr. 1494/2012. EGYHÁZTANÁCS SZABÁLYZATA A világi hívők részesei Krisztus papi, prófétai és királyi tisztének, azért aktív szerepük van az egyház életében

Részletesebben

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ZSINATI KÖNYVE SZENT ISTVÁN TÁRSULAT Az Apostoli Szentszék könyvkiadója

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI EGYHÁZKÖZSÉGEK KÉPVISELTESTÜLETI SZABÁLYZATA

MAGYARORSZÁGI EGYHÁZKÖZSÉGEK KÉPVISELTESTÜLETI SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI EGYHÁZKÖZSÉGEK KÉPVISELTESTÜLETI SZABÁLYZATA Elszó A magyar katolikus egyházközségi képviseltestületek intézményes tevékenysége, világviszonylatban elsnek, már a múlt században részt vett

Részletesebben

Református Egyház. 14. szám. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2013. november 13-i ülésének határozatai. 2013. új folyam III. (LXV.) 2013. december 13.

Református Egyház. 14. szám. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2013. november 13-i ülésének határozatai. 2013. új folyam III. (LXV.) 2013. december 13. Református Egyház 2013. új folyam III. (LXV.) 14. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2013. december 13. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2013. november 13-i ülésének

Részletesebben

A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata 2010.

A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata 2010. A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2010. BEVEZETÉS Az Iskola és kollégium története A és Kollégium és Kollégium a főváros legrégibb középiskolája.

Részletesebben

ÁLLAMI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK. Fotó: Kovács Bálint

ÁLLAMI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK. Fotó: Kovács Bálint 2013. ÁPRILIS ÁLLAMI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK Kemenes Gábor Oberfrank Pál Fotó: Kovács Bálint Fotó: Klein Péter Az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc 165. évfordulóján, 2013. március 15-én nemzeti

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

Felhasználói. kézikönyv ÖRÖKMÉCS. A Matthaeus Standard plébániai számítógépes program 2.0-s verziójához

Felhasználói. kézikönyv ÖRÖKMÉCS. A Matthaeus Standard plébániai számítógépes program 2.0-s verziójához ÖRÖKMÉCS Könyvkiadó, Informatikai, Szolgáltató és Szervező Bt A Matthaeus Standard plébániai számítógépes program 2.0-s verziójához Felhasználói kézikönyv Örökmécs Kiadó, Informatikai, Szervező és Szolgáltató

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2012

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2012 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2012 Nr. 318/2012. LELKIPÁSZTORI PROGRAMOK 2012-ben Amikor a megyéspüspök a papnak átadja a dispositiot, azzal a szándékkal teszi ezt, hogy a leendő plébános

Részletesebben

A XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia

A XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia A XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Klerikus és laikus együttműködése a plébánián a hatályos jog szerint Vezetőtanár: Dr. Holló László Római Katolikus Teológia kar tanszékvezető Készítette: Kulpinszky

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. A csatlakozási szándékot tartalmazó nyilatkozat megküldésének határideje 2011. október 14. (2. sz. melléklet)

ALPOLGÁRMESTERE. A csatlakozási szándékot tartalmazó nyilatkozat megküldésének határideje 2011. október 14. (2. sz. melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi, főiskolai hallgatók számára meghirdetett Bursa Hungarica

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél. Kéthavonta megjelenõ bulletin csak az IPOSZ tagszervezetei részére! I. évfolyam 3. szám 2006. július

Szövetségi Hírlevél. Kéthavonta megjelenõ bulletin csak az IPOSZ tagszervezetei részére! I. évfolyam 3. szám 2006. július Szövetségi Hírlevél Kéthavonta megjelenõ bulletin csak az IPOSZ tagszervezetei részére! I. évfolyam 3. szám 2006. július FELHÍVÁS Az Ipartestületek Országos Szövetsége Országos Elnökségének 28/2006. (VI.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület!

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület! i i s \ u ) t o BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e

Részletesebben

A GYŐRI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELEINEK GAZDASÁGI VONATKOZÁSÚ SZABÁLYAI. Lezárva: 2015. május 28-án

A GYŐRI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELEINEK GAZDASÁGI VONATKOZÁSÚ SZABÁLYAI. Lezárva: 2015. május 28-án A GYŐRI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELEINEK GAZDASÁGI VONATKOZÁSÚ SZABÁLYAI Lezárva: 2015. május 28-án ADÓBEVALLÁS... 1 Azokon a plébániákon, ahol nincs semmi adóköteles tevékenység és nincs alkalmazott... 1 Azokon

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Főtisztelendő Atyák! Kedves Nővérek! Kedves Kollégák!

Főtisztelendő Atyák! Kedves Nővérek! Kedves Kollégák! Főtisztelendő Atyák! Kedves Nővérek! Kedves Kollégák! Ahogyan azt a Leányfalun, 2015. április 15-én elhangzott előadásomban, annak első témájával kapcsolatban A plébániák könyvvezetése - jeleztem, az ott

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról 1. Példány tulajdonosa: Pacsa Város Önkormányzat polgármestere 2. Példány tulajdonosa: Gazdasági- Pénzügyi

Részletesebben

SEGÉDLET A KÖNYVELŐI FELADATOKHOZ

SEGÉDLET A KÖNYVELŐI FELADATOKHOZ Harkai István SEGÉDLET A KÖNYVELŐI FELADATOKHOZ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ KÖNYVELŐK ÉS CÉGVEZETŐK RÉSZÉRE A FELADAT- ÉS FELELŐSSÉGMEGOSZTÁSRÓL Szerkesztette: Harkai István, 2014 Kiadó: Minőségi Könyvelők Klubja

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2012. február 21. CEGLÉDBERCELI Híradó www.cegledbercel.hu Meghívó Ceglédbercel Község Önkormányzata szeretettel meghívja Ceglédbercel Hölgyeit 2012. március

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Református Egyház. A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai

Református Egyház. A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai Református Egyház 2014. új folyam IV. (LXVI) 20. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2014. december 30. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai

Részletesebben