KÖRLEVELE XII.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRLEVELE 2013. XII."

Átírás

1 AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ HATÓSÁG KÖRLEVELE XII KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI GONDOLATOK Az idei Karácsonyt és az új esztendőt a Szent Család jegyében ünnepeljük. Krisztus körül jött létre a Szent Család. Mária és József Igen -je Jézus elfogadását jelentette. Egyben kifejezte a saját feladatunk vállalását is Isten nagy tervében. Legyen Jézus a mi életünk központja is. Kapcsolja egybe családjainkat, és egész Egyházunkat! Imádkozzunk különös szeretettel a családról szóló őszi Rendkívüli Szinódusért! Minden kedves Paptestvérnek, a Diakónusoknak, szerzeteseknek, hitoktatóknak, minden munkatársunknak és Főegyházmegyénk egész közösségének kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és áldott új évet kívánok! RENDELKEZÉS AZ EUCHARISZTIKUS IMA SZÖVEGÉRŐL A Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció május elsején kiadott dekrétuma alapján jóváhagyásra kerültek a magyar fordítás módosításai. A szentmise szövegeinek II. III. és IV. kánonja az alábbiak szerint egészül ki: II. eucharisztikus imádságban: hogy Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal ; III. eucharisztikus imádságban: elsősorban Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal ; IV. eucharisztikus imádságban: hogy Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, apostolaiddal. Elrendelem, hogy ezentúl minden szentmisében a fenti kiegészítéssel mondjuk az eucharisztikus imákat. A legutóbbi változáshoz hasonlóan gondoskodni fogunk a misekönyvbe beragasztható új szövegről A SZENTATYA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA Soraimhoz mellékelve megküldöm Szentatyánknak, FERENC pápának a Béke Világnapjára küldött üzenetét TAVASZI VIZITÁCIÓS REND A főpásztori kánoni látogatás 2014 első félévében a következő rend szerint alakul: február 7-9. Máriaremetei Kisboldogasszony Bazilika Plébánia (személyesen) Bp.-Szent Rókus Plébánia (DR. SZÉKELY JÁNOS püspök úr); február február 28.- március 1-2. március 8-9. Bp.-Gazdagréti Szent Angyalok Plébánia (DR. SZÉKELY JÁNOS püspök úr) Bp.-Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit Plébánia (DR. CSERHÁTI FERENC püspök úr) Bp.-Rákoshegyi Lisieux-i Szent Teréz Plébánia (DR. CSERHÁTI FERENC püspök úr) március Bp.-Kelenföldi Szent Gellért Plébánia (személyesen) március Bp.-Belvárosi Nagyboldogaszszony Főplébánia (személyesen) Bp.-Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia (DR. CSERHÁTI FERENC püspök úr)

2 április Bp.-Soroksár-Újtelepi Szent István Király Plébánia (személyesen) május 1. Bp.-Kispest-Wekerle-telepi Szent József Plébánia (DR. CSERHÁTI FERENC püspök úr) május Bp.-Soroksári-Nagyboldogaszszony Főplébánia (személyesen) május Bp-i Szent Rita Plébánia (DR. SZÉKELY JÁNOS püspök úr); május Bp.-Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánia (személyesen) május Bp.-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc Főplébánia (személyesen) június Budapesti Béke Királynője Plébánia (DR. SZÉKELY JÁNOS püspök úr); Január első hetében küldjük az érintett Plébánosoknak a kitöltendő kérdőíveket, illetve Irodaigazgató Úr levelét, melyben a főpásztori vizitáció előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges tudnivalókat olvashatják TAVASZI BÉRMÁLÁS A évi tavaszi bérmálási rend a következők szerint alakul: MÁJUS óra Tarjáni Krisztus Király Plébánia óra Bp.-Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia óra Bp.-Újpesti Szent József Plébánia óra Bp.-Városmajori Jézus Szíve Plébánia óra Bp.-Farkasréti Mindenszentek Plébánia óra Bp.-Rákosfalvi Szent István Király Plébánia óra Bp.-Újpest-Kertvárosi Szent István Plébánia JÚNIUS óra Bp.-Országúti Szent István Vértanú Plébánia óra Bp.-Kispesti Nagyboldogasszony Főplébánia A főpásztori látogatás keretében bérmálást kérő plébániák esetében a bérmálások pontos idejét a vizitációs program ismeretében állapítjuk meg. Azon plébániák kérelmei, amelyek nem szerepelnek most itt, a következő hetekben kerülnek beosztásra SZENT MARGIT ÉVI ÜNNEPE A MARGITSZIGETEN Árpád-házi Szent Margit ünnepe alkalmából hagyományunkhoz híven a margitszigeti szabadtéri oltárnál 2014-ben január 19-én, vasárnap órai kezdettel mutatok be szentmisét. Kérem a Felelős Lelkipásztorokat, hogy hirdessék az ünnepi szentmisét, és lehetőség szerint szervezzék meg, hogy minden plébániáról jöjjenek zarándokok ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2014-BEN A krisztushívők egységéért végzett ökumenikus imahét január 19-től 26-ig tart. Alapigéje: Hát részekre szakítható-e Krisztus? (1Kor 1,1-17). Az imanyolcad országos megnyitó istentiszteletére január 19-én, vasárnap órakor a Kálvin téri református templomban kerül sor. Kérem, hogy a Felelős Lelkipásztorok a templomi hirdetésekben és más megfelelő módokon hívják fel erre a hívek figyelmét. Soraimhoz mellékelem az ökumenikus imahétre kiadott füzetet TÁJÉKOZTATÁS A BUDAPESTI KATOLIKUS KÖZPONTI TEMETŐLELKÉSZSÉG MŰKÖDÉSÉRŐL A Budapesti Katolikus Központi Temetőlelkészség első két évének működéséről a IV. sz. körlevélben jelent meg tájékoztatás. Itt közlöm Ft. DR. SZEDERKÉNYI KÁROLY c. prépost, plébános, temetőlelkész 2012-es évre vonatkozó jelentését. Mint ismeretes, öt évvel ezelőtt, az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság évi V. sz. körlevelében kelt soraimmal megalapítottam a Katolikus Temetőlelkészséget. Az alapító szándék három szempontja: a budapesti plébániáknak az egyházi temetési szertartás szolgálatában való kisegítése, a katolikus temetési szertartásokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése, illetve az egyházmegye nehezebb helyzetben lévő papjainak anyagi támogatása a temetési szertartás helyettesítési szolgálatának lehetőségével. Úgy rendelkeztem, hogy a Temetőlelkészség önfenntartó módon működjék, ezért a temetési

3 stóladíjból az intézményt saját rész illeti meg. Ily módon működteti az Érseki Főhatóság a Temetőlelkészséget, azt tehát nem a plébániák tartják fenn saját stóla bevételeikből, hanem a köteles részt átmenő tételként juttatják el a lelkészség működéséhez. Ugyanígy kapják meg a plébániák saját stóladíjukat a Temetőlelkészségtől. A Budapesti Katolikus Központi Temetőlelkészség tavasszal rendben elkészítette és benyújtotta az egyházmegyei vagyonkezelőségnek évi zárszámadását és évi költségvetését. A Temetőlelkészség vezetőjének tájékoztatása a kiadások tekintetében felsorolja azok tételeit: személyi kiadások és járulékok, bérleti díjak, bankköltségek, iroda fenntartás, számítógépes program fejlesztése, ruhák és eszközök vásárlása és karbantartása, temetői belépő kártyák központi beszerzése, gépjármű használat, nyomtatványok és szórólapok, jogi képviseleti díjak. A jelentés kitért a Temetőlelkészség eddigi működésének főbb adataira. Ezek 2012-ben: 771 fungens helyettes szervezése; 126 mise ügyintézés; 577 kántori szolgálat közvetítése és 1551 temetés felvétele és közvetítése az illetékes plébániáknak. Temetőlelkész úr arról is beszámol, hogy a Temetőlelkészség együttműködési megállapodást kötött a Budapesti Temetkezési Intézettel. Ennek keretében az Intézet vállalja, hogy kulturált körülményeket és megfelelő bútorokat biztosít a papi öltözőkben, valamint segít elhelyezni a ravatalozókban a katolikus temetési szertartáshoz szükséges jelképeket (feszület, gyertya stb.). Ez utóbbi feladat szervezése még folyamatban van. Bár már a Temetőlelkészség jelentős ruhakészlettel rendelkezik, azokat a farkasréti temetőt leszámítva nem tudta még elhelyezni a temetőkben, mivel a bútorzat készíttetése az Intézet hatásköre, forráshiányra hivatkozva lassan készülnek el az öltözőszekrények. A temetőlelkészségnek ezt a kérdését néhány hónapon belül 5 év után meg kell oldania. Ellenkező esetben stólarészesedésének mértéke nem indokolt. A Temetőlelkészség folyamatosan járja a főváros tizennégy temetőjét. A BTI-n kívül kapcsolatokat teremt egyéb temetkezési cégekkel is. A Temetőlelkészség folyamatosan behajtási kártyákat készíttet az Interparking Kftnél (ez idáig 8000 alkalomra), amelyekhez a plébániák ingyenesen juthatnak hozzá, hogy a temetés szertartását végzők a temetőkbe gépjárművel egyszerűbben bejuthassanak. Sajnálatosan panaszok is érkeznek az egyházi szolgálattal kapcsolatban. Ezeket a Temetőlelkészség fogadja és igyekszik békés utat találni a problémák megoldásában. A lelkészség kezdettől fogva imalapok kiadásával segíti a gyászolókat a katolikus temetési szertartásba való bekapcsolódásban. Ezek szórólapokon megtalálhatók a temetkezési irodákban. A Temetőlelkészség a temetkezési irodákban plakátokat is elhelyez, amelyek felhívják a figyelmet a katolikus szertartás szerinti temetésre és annak menetére. A Temetőlelkészség szegény sorsú elhunytak egyházi szertartásának anyagi fedezetéhez is hozzájárul, a fungens díjának átvállalásával PLÉBÁNIÁK SZERZŐDÉSE CIVIL SZERVEZETEKKEL Tudomásomra jutott, hogy különböző civil szerveztetek, cserkészcsapatok Együttműködési megállapodás tervezettel kerestek meg egyes plébániákat. Kérem a Felelős Lelkipásztorokat, hogy keressék a jó viszonyt minden értékes közösséggel, de ne kössenek ilyen jellegű szerződéseket, mivel azok kiszámíthatatlan kötelezettségeket róhatnak a plébániára. Egyházi ingatlan tartós használatba adásától ezért indokolt tartózkodni VIZITÁCIÓS KÉRDŐÍVEK ELEK- TRONIKUS VÁLTOZATAINAK BEKÜLDÉSE Kérem azokat a Felelős Lelkipásztorokat, akiknél már megtörtént a főpásztori vizitáció, de a kérdőíveket elektronikus úton még nem küldték be, szíveskedjenek azt mielőbb az címre csatolt dokumentumként elküldeni ÉRTESÍTÉSEK KÜLDÉSE EN Bizonyos sürgős esetekben szükséges, hogy Hivatalunk értesítései azonnal eljussanak a Paptestvérekhez. Erre a legalkalmasabbnak az elektronikus úton történő levélküldés látszik ( ). Ezért tisztelettel kérem, hogy minden Paptestvér, akinek a Névtárban nem szerepel ilyen elérhetősége, szíveskedjen megadni az Érseki Hivatal számára egy olyan címet, amelyen keresztül ilyen esetekben értesíteni tudjuk. Kérem, hogy ezt a címet az címre mielőbb küldjék el. A hivatalos ügyek intézése továbbra is papíralapon történik iktatott, aláírt levelek útján.

4 2673. SZEMÉLYI VÁLTOZÁS AZ ESZTERGOMI PRÍMÁSI FŐSZENTSZÉKEN november 26-i hatállyal DR. KOVÁCS ZOLTÁN irodaigazgató, plébános urat öt évre kineveztem az Esztergomi Prímási Főszentszék bírájává. Jelen rendelkezésemmel a évre is megadom a felhatalmazást az abortusz büntetésének elengedésére (önmagától beálló kiközösítés; CIC k.) minden papnak, aki a Főegyházmegyében gyóntatási felhatalmazással rendelkezik. Kérem azonban a gyóntatókat, hogy minden esetben hangsúlyozzák: a feloldozást külön engedély alapján adhatják meg a gyónónak FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSE Felhívom azoknak a Paptestvéreknek a figyelmét, akik nyelvvizsga hiánya miatt nem vehették át teológiai diplomájukat, hogy ügyeljenek a nyelvvizsga törvényben előírt időn belüli megszerzésére. Bővebb információért az Esztergomi Hittudományi Főiskolához fordulhatnak TUDOMÁNYOS FOKOZAT SZERZÉSE Örömmel értesítem a Paptestvéreket, hogy GYÖRÖK TIBOR káplán úr a PPKE Hittudományi Karán summa cum laude minősítéssel doktori fokozatot szerzett. Tibor atya további lelkipásztori és tudományos tevékenységét kísérje Urunk bőséges áldása! FAKULTÁSOK MEGHOSSZABBÍTÁSA BINÁLT ÉS TRINÁLT SZENTMISÉK A CIC 905. kánonjának 2. -ára való hivatkozással a 2014-es évre is engedélyt adok arra, hogy megfelelő lelkipásztori indok és szükség esetén paptestvéreim hétköznapokon kettő, vasárnapokon három szentmisét mutathassanak be. Súlyosan indokolt, különleges esetben a Szentszéktől kapott engedély alapján végezhető még egy, vagyis hétköznap három, vasárnap négy szentmise. Kérem azonban, hogy ilyen esetekben tartsák meg a CIC 951. kánonjának 1. -ában a misepénz elfogadására vonatkozó rendelkezéseket. Az eddigi gyakorlat szerint a méltányosság figyelembevételével egy pap, egy napon több miseintenciót nem tarthat meg magának, a második vagy további szentmisék után azonban külső jogcímen vehet fel bizonyos összeget, és ez nem misestipendium. A szentmiséket a kért szándékokra természetesen felajánlhatja. A második, harmadik, esetleg negyedik szentmise intencióját be kell vételezni a templompénztárba. 20-1/2014. VEGYESVALLÁSÚ HÁZASSÁGKÖTÉS ENGEDÉLYEZÉSE Az engedély intézésének megkönnyítése érdekében az évi VII. körlevél számú rendelkezésével a felelős lelkipásztoroknak a főpásztor engedélyezte, hogy a vegyesvallású jegyesek (katolikus és megkeresztelt, nem katolikus jegyes) házasságkötéséhez az engedélyt megadják, ha megvannak az Egyházi Törvénykönyv kánonjaiban és a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1995-ben kiadott kiegészítő rendelkezéseiben (lásd: Az Egyházi Törvénykönyv, Függelék) megállapított feltételek. Ezt az engedélyt (delegációt) évenkénti főpásztori rendelkezés újítja meg. A fenti delegációt a évre jelen soraimmal megújítom. Minden ilyen házasságkötésről megfelelő iratot kell készíteni, amelyet a plébánia irattárában meg kell őrizni. Az engedélyt a házasultak anyakönyvébe az alábbiak szerint kell bejegyezni: Engedélyezve az Érseki Főhatóság 20-1/2014 sz. felhatalmazása alapján. Kérem a Felelős Lelkipásztorokat, hogy az először az évi VII. számú körlevélben megadott felhatalmazás alapján a 2013-ban vegyes házasság megkötéséhez adott engedélyekről a jelentést január 31-ig a Főegyházmegyei Hivatalba megküldeni szíveskedjenek az alábbi minta szerint. Az Érseki Főhatóság 20-1/2013 számú felhatalmazása alapján a... Plébánián (Lelkészségen stb.) vegyes vallás esetén a következő jegyespárok kaptak engedélyt: Sorsz. 1. Nevek: Kő Éva (kat.) Vas Pál (ref.), Házasságkötés ideje január 5. Iktatószám 1/13 AZ ABORTUSZ BÜNTETÉSÉNEK ELENGEDÉSE

5 26-1/2014. FELNŐTTKERESZTELÉS ENGEDÉLYEZÉSE Az új díjszabást tartalmazó táblázatot soraimhoz mellékelve megküldöm. Az Egyházi Törvénykönyv 863. kánonja előírja, hogy azok kérelmét, akik a 14. életévük betöltése után kérik a keresztség szentségének felvételét, a megyéspüspök elé kell terjeszteni. Ezennel a 2014-es évre is engedélyezem, hogy a felelős lelkipásztorok (tehát plébánosok, plébániai kormányzók, templom- illetve kápolnaigazgatók) felterjesztés nélkül megkereszteljék és ugyanazon szertartásban meg is bérmálják (vö. CIC 883. k. 2. pont) azokat, akik 14. életévük betöltése után kérik a keresztség felvételét, és az előírásoknak megfelelően felkészültek. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a felnőtteknek a keresztség szertartásával egybekötve a bérmálás szentségét és első ízben az Oltáriszentséget is ki kell szolgáltatni, azaz úgy kell a felkészítést végezni, hogy a keresztséget kérők mindhárom beavató szentség felvételére felkészültek legyenek (vö. CIC 866. kánon; valamint Zsinati Könyv és a 26. ). A beavató szentségek kiszolgáltatása után a szentségek felvételét a kereszteltek illetve a bérmáltak anyakönyvébe is be kell vezetni. Az engedélyt a kereszteltek és bérmáltak anyakönyvébe az alábbiak szerint kell bejegyezni: Engedélyezve az Érseki Főhatóság 26-1/2014 sz. felhatalmazása alapján. Kérem a Felelős Lelkipásztorokat, hogy az évi X. számú körlevélben megadott, 26-1/2013. számú felhatalmazás alapján a 2013-ban történt felnőtt-kereszteléshez adott engedélyekről a jelentést január 31-ig a Budapesti Főegyházmegyei Hivatalba megküldeni szíveskedjenek a következő módon: Az Érseki Főhatóság 26-1/2012. számú engedélye alapján a... Plébánián (Lelkészségen stb.) a következő felnőttek részesültek a keresztség szentségében: Sorszá m 1. Név Nagy Ede STÓLADÍJAK 2014-BEN szül. hely, idő Bp III. 8. Iktatószá m 2/13 A 2009-óta érvényben lévő stóladíjszabást az Esperes Urak véleményének meghallgatása után január 1-jétől módosítottam PLÉBÁNIAI PÉNZÜGYEK INTÉZÉSÉNEK MÓDJA Kérem a Felelős Lelkipásztorokat, hogy amennyiben a plébánia könyvelése, vagy egyéb pénzügyeinek intézése nem a plébánián történik, hanem magánszemély vagy megbízott vállalkozás intézi, minden esetben gondoskodjanak arról, hogy valamennyi átadott számláról, iratról maradjon másolat a plébániai levéltárban is, hogy ezt a helyszínen mindig meg lehessen tekinteni. Ugyanígy legyen a pénztárkönyv és a főkönyv legfrissebb állapotban (papíron vagy elektronikusan) a plébánia épületében mindenkor elérhető ÉPÍTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI SE- GÉLYKÉRELMEK A ÉVRE A évre vonatkozó építési és felújítási segély- és kölcsönkérelmek benyújtásának rendjéről az alábbiakban tájékoztatom a Főtisztelendő Paptestvéreket. A kérelemnek tartalmaznia kell: a feladat indokoltságát, rövid műszaki leírását, a költségek becsült összegét, a meglévő pénzügyi források felsorolását és igazolását, valamint a kért pénzügyi támogatás összegét. Pénzügyi támogatásban csak az a plébánia, lelkészség, templomigazgatóság részesülhet, amely a Főegyházmegyei Hivatal által előírt kötelezettségét időben teljesítette, azaz beküldte: zárszámadását és költségvetését, az anyakönyvi másolatokat, a jegyzőkönyveket és leltárakat, a Szolidaritási Alap, valamint a hitéleti és nem hitéleti tevékenységek utáni járulékokat, célgyűjtéseket, a nyugdíjjárulékot, valamint az egyéb eseti adatszolgáltatásokat. A kérelmek beküldési határideje január 15. A beérkezett kérelmeket a Gazdasági Tanács évi első ülése bírálja el. A Gazdasági Tanács javaslatára megszavazott pénzügyi forrás kizárólag az előre meghatá-

6 rozott célra kért, megszavazott és engedélyezett munkára fordítható, és csak a jóváhagyás évében hívható le. Esetleges elhúzódó munkák során újabb engedélyezés szükséges. A számlák teljesítésénél először a saját, illetve a külső forrásokat kell felhasználni. A pénzforgalmi rendelkezések alapján a támogatási összegek csak banki átutalással fizethetők ki, ezért a beküldött számlák mellett minden esetben meg kell jelölni a plébánia/lelkészség/ templomigazgatóság számlaszámát. Készpénzben vagy csekken pénzforgalom nem bonyolítható. Az építési-felújítási keretek folyósításával kapcsolatos mindenféle ügy, jóváhagyás stb. a főegyházmegyei vagyonkezelő illetékességébe tartozik, kivéve a bruttó 20 millió forint feletti munkákat, amelyekhez minden esetben ordináriusi engedély szükséges. A külföldi segélyszervezetekhez benyújtandó segélykérelmek rendje változatlan. Az erre vonatkozó útmutatás az előző évi körlevekben megtalálható (Kirche in Not: évi VIII. számú körlevél, 1895 sz., Renovabis: évi III. számú körlevél, 665 sz.). Kérem a Paptestvéreket, hogy a fentiek szerint a jelzett határidőig küldjék meg indokolt kéréseiket BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK Kérem a Felelős Lelkipásztorokat, hogy a plébánia utolsó befizetéseit (missziós- és karitászgyűjtés, Szent Antal-persely, binált misék), szíveskedjenek minél előbb föladni, illetve utalni. Készpénzben a pénztárban január 10- ig még van lehetőség az idei befizetési kötelezettségek teljesítésére. A később érkező befizetéseket már csak a évre tudjuk könyvelni. A Felelős Lelkipásztorok számára az alábbiakban emlékeztetőül felidézem azokat az érvényben lévő rendelkezéseket, amelyek a befizetésekre és juttatásokra vonatkoznak: 1. A Központi Járulék (rövidítve: KJ) összege jelenleg 0 Ft (nem kell fizetni). 2. Az Egyházmegyei Karitász Központ és a papnevelés ügyét szolgálja a Szent Antal-persely egy részének a beküldése. Ennek mértéke 2013 ban Budapesten és vidéken egységesen 20%. 3. Személyi kötelezettséget jelent a nyugdíjjárulék befizetése, amelynek mértéke a bruttó jövedelem 10%-a. A plébániától felvett összeg mellett a hitoktatási óradíj és a stóla is jövedelemnek számít, a mise stipendium és az állami nyugdíj azonban nem. 4. A Szolidaritási Alap, valamint a hitéleti és nem hitéleti járulék a korábban kiküldött levél alapján fizetendő. A Szolidaritási Alap két féléves díjának határideje március 31. illetve szeptember 30., a hitéleti és nem hitéleti járuléké pedig január 31. és július A binált misék stipendiumából 50 Ft-ot kell befizetni. 6. A taxadíjak változatlanok 2014-ben: Jegyesek elbocsátása 1000 Ft; Disparitas cultus alóli felmentés 400 Ft; Sanatio in radice 400 Ft; anyakönyvi kivonat egyházi célra ingyenes; nem egyházi célra 400 Ft. Anyakönyvi kutatás (az egész egyházmegyében saját ügyben vagy külön engedéllyel) 1000 Ft bejegyzésenként. Az itt megadott díjak befizetéséről a kérelmek beküldésével együtt a Felelős Lelkipásztorok, illetve a kérelmet benyújtók gondoskodjanak. Kérem a Paptestvéreket, hogy a befizetéseket a taxa kivételével átutalási megbízáson küldjék be, feltüntetve a befizetett összegek rendeltetését a közlemény rovatban. Többféle összeg egyidejű átutalása esetén kérem, tüntessék fel az egyes tételeket és azok rendeltetését. A befizetési csekkeket csak az azon megjelölt tétel befizetésére lehet felhasználni! A továbbiakban is lehetőség van készpénzbefizetésre a Főegyházmegyei Hivatalokban: Esztergomban (hétfőtől csütörtökig ; pénteken ), és Budapesten (hétköznap ). Kérjük egyúttal, hogy akik utalással teljesítik befizetéseiket, azok minden gyűjtést, valamint a Szent Antal-perselyt, a binált miséket, és az újságra szánt összeget a Főegyházmegye főszámlájára ( ) utalják. A Szolidaritási Alap befizetése a számú, elkülönített számlára teljesítendő. A hitéleti és nem hitéleti tevékenység utalása a számú, szintén elkülönített számlára történjen. A papi nyugdíjjárulék pedig egy erre a célra ugyancsak elkülönített számlára lehetséges, melynek száma:

7 Ezeken az elkülönített számlákon mindig csak a célnak megfelelő felhasználás történik. Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy az új Budapest-Lágymányosi Boldog Meszlényi Zoltán templom építésére külön bankszámlát nyitottunk, melyre szeretettel várjuk az adományokat. A számla száma: Kérjük a Plébános Atyákat, hogy a fentiekről szíveskedjenek tájékoztatni a könyveléssel, utalásokkal foglalkozó munkatársaikat is ÁLLANDÓ GYŰJTÉSEK 2014-BEN A Püspöki Kar határozata alapján minden évben visszatérően öt országos gyűjtés kerül meghirdetésre. Ezek 2014-ben a következőképpen alakulnak: február 23. A katolikus iskolák javára április 6. A Szentföld javára június 29. Péterfillér-gyűjtés október 19. Missziós gyűjtés november 23. Karitász-gyűjtés AS SZÁMADÁSOK ÉS 2014-ES KÖLTSÉGVETÉSEK ELKÉSZÍTÉSE ÉS BEKÜLDÉSE NYOMTATVÁNYOKON Kérem a Felelős Lelkipásztorokat, hogy a évi zárszámadást és a évi költségvetést a szokásos nyomtatványon, a kerületi esperes véleményezésével február 15-ig a Főegyházmegyei Hivatalnak két példányban küldjék meg. A nyomtatványok és a hozzájuk tartozó útmutató letölthetők a Főegyházmegye honlapjáról (a Nyomtatványok menüpontban a Kivonat számadáshoz, Számadási nyomtatvány, illetve Nyomtatvány a költségvetés és a zárszámadás elkészítéséhez nevű fájlokból). A Főegyházmegye intézményeinek február 15-ig kell megküldeniük a évi zárszámadást és a évi költségvetést a Budapesti Főegyházmegyei Hivatal számára, két példányban. 2590/101, 20/ , TÁJÉKOZTATÓ AZ MVM JÖVŐ ÉVI VILLAMOS ENERGIA ÁRAIRÓL A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának a MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt-vel kötött együttműködési keretmegállapodása értelmében az Egyház szervezetei és közszolgálati intézményei, valamint az egyházi személyek és az egyházi szervezetek munkavállalói, alkalmazottai kedvezményes áron vásárolhatnak villamos energiát az alábbi árak szerint. Egy évre kötött szerződés esetén villamos energia díj 17,75 Ft/kWh, vezérelt energiadíj 15,90 Ft/kWh. két évre köt szerződés esetén villamos energia díj 17,65 Ft/kWh. A munkatársak számára biztosított lakossági ár egy éves szerződés esetén 16,50 Ft/kWh, két éves szerződés esetén 16,60 Ft/kWh. A megállapodás szerint az elfogadott árajánlat a korábbi évekhez hasonlóan a maximális villamos energia árat tartalmazza, azonban az eddigi gyakorlatnak megfelelően az MVM csökkenteni fogja az árat abban az esetben, ha a szerződéses időszakban árcsökkenés következik be. Erre a csökkentésre akkor is sor kerül, ha az egyedi szerződést az egyházi szervezet már megkötötte. Kérem a Felelős Lelkipásztorokat, hogy vizsgálják felül a plébánia és azokhoz tartozó épületek villamosenergia-fogyasztását, és amennyiben megtakarítást jelent, csatlakozzanak a keretszerződéshez. Ezt közvetlenül az MVM Partner Zrt-hez fordulva e- mail címen vagy a as telefonon) vagy a Püspöki Konferencia Tiktárságán keresztül tehetik meg, kérve a csatlakozáshoz szükséges dokumentumokat FIGYELMEZTETÉS ENGEDÉLY NÉLKÜLI IMANAP SZERVEZÉSRE VÁLTOZÁS A FŐEGYHÁZMEGYEI MOBILTELEFON ÜGYINTÉZÉSBEN Értesítem a Paptestvéreket és a plébániai munkatársakat, hogy a főegyházmegyei flottához tartozó mobiltelefonokkal kapcsolatos ügyek intézését december 1-jétől NOVÁK KRISZTINA helyett GYARMATI KRISZTINA végzi. Tel: 225- Felhívom a Paptestvérek és a hívek figyelmét, hogy a SIPOS GYULA vezette Szeretet földje kezdeményezés egyházi engedély nélkül szervez imanapot január 18-ára, illetve tart gyűjtést. Kérem, hogy hívják fel híveik figyelmét, hogy mivel nem szabályos egyházi rendezvényről, illetve szervezetről van szó, ezért sem az imanap katolikus jellegére, sem az esetleges

8 adományok felhasználására Egyházunk nem tud garanciát vállalni FIGYELMEZTETÉS SZÉLHÁMOSRA Az idei VII. körlevélben már jeleztem, de most ismételten felhívom a Főtisztelendő Paptestvérek figyelmét, hogy az utóbbi időben különböző főpapokra hivatkozva (pl.: LAURENT CARD. MONSENGWO PASINYA kinshasai érsek) ismeretlen személyek pénzt gyűjtenek. Kérem, hogy az ilyen jellegű kéréseknek ne adjanak hitelt és ne küldjenek adományokat KÖNYVÚJDONSÁG Ave Tyrnavia címen jelent meg KÄFER ISTVÁN és KOVÁCS ESZTER munkájaként az a bibliográfia, amely a Nagyszombatban 1648-tól folyó könyvkiadás előtt tiszteleg. A könyv az Országos Széchényi Könyvtár, az Esztergomi Hittudományi Főiskola, a Nagyszombati Egyetem Egyetemtörténeti Intézete és a Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány közös kiadásában jelent meg. A kiadvány 7000 forintos áron kapható az OSZK könyvesboltjában vagy megrendelhető az OSZK Kiadványtárától az alábbi elérhetőségeken: BUDAI-KIRÁLY TÍMEA, Tudományos Igazgatóság Kiadványtár, Országos Széchényi Könyvtár; 1827 Budapest, Budavári Palota F épület; Tel: , Fax: DR. KERÉNYI LAJOS atya minden adventi napra egy-egy gondolatot, történetet, verset oszt meg olvasóival, hogy segítse karácsonyi készületünket. Az Akire várunk, eljön című kiadvány a Szent Gellért Kiadó és Nyomda könyvesboltjaiban vásárolható meg 980 Ft-os áron. Szeretettel ajánlom FUTÓ KÁROLY atya Szentté kell lennünk! című könyvét, amely szintén a Szent Gellért Kiadó és Nyomda gondozásában látott napvilágot. A szeretetnek az a lényege, hogy nem azért teszünk meg valamit, mert a másik megérdemli, hanem mert Isten szeretni küldött minket. Ha megtanuljuk az Ő szemével látni egymást, fontos lesz nekünk a másik ember. Amikor a többiek boldogságára törekszünk, megvalósítjuk az Ő akaratát és magunk is boldogok leszünk. írja Károly atya. A könyv 1180 forintos áron vásárolható meg a Kiadó boltjaiban HALÁLOZÁS Megdöbbenéssel értesültünk CSERNÁTH ZOLTÁN LÁSZLÓ atya november 23-án, életének 48. évében bekövetkezett haláláról. Zoltán atya Budapesten született március 30-án. Kései hivatásként, 41 éves korában szenteltem pappá Esztergomban június 16- án. Első és egyetlen lelkipásztori beosztását káplánként teljesítette a Budavári Nagyboldogasszony Plébánián ez év május 28-ig, amikor egészségi állapotára tekintettel betegszabadságot engedélyeztem számára. Földi maradványainak beszentelését a Budapesti Regnum Marianum templomban december 16-án órakor kezdődő engesztelő szentmise keretében magam végeztem. Ezt követően helyeztük örök nyugalomra földi maradványait a templom urnatemetőjében. Nyugodjék békében! Budapest, december 22-én, Advent IV. vasárnapján PÉTER s.k. bíboros, prímás, érsek

egyházközség zárszámadása a évre költségvetése a évre

egyházközség zárszámadása a évre költségvetése a évre HAJDÚDOROGI FŐEGYHÁZMEGYE Esperesi kerület Egyházközség: Adószám: Parókus neve: Mellékelendő: Képviselőtestület határozatát tartalmazó jegyzőkönyv két példányban, pénztárnapló másolat egy példányban Beérkezési

Részletesebben

ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE I.

ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE I. ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE 2002. I. 400. sz. ÚJ ÉVI BEKÖSZÖNTŐ A 2002. év kezdetén Isten áldását és a Magyarok Nagyasszonya közbenjárását kérem a Főegyházmegye papjaira és híveire.

Részletesebben

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ HATÓSÁG KÖRLEVELE 2013. II.

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ HATÓSÁG KÖRLEVELE 2013. II. AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ HATÓSÁG KÖRLEVELE 2013. II. 634. JUBILÁLÓ PAPJAINK 2013-BAN RUBINMISÉS: DR. PORDÁN LÁSZLÓ 1943.11.07. VASMISÉSEK: BÁLINT ANDOR 1948.06.20. RICHTER ALADÁR 1948.06.29. GYÉMÁNTMISÉSEK:

Részletesebben

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE VII.

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE VII. AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE 2010. VII. 2515. sz. ÉV VÉGI GONDOLATOK A 2010-es év számos nehézséget és sok örömet hozott. Az év során három alkalommal is szükséges volt országos templomi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Balatonlelle város közigazgatási területén történő

1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Balatonlelle város közigazgatási területén történő 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 1 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

plébánia zárszámadása a 2015 évre költségvetése a 2016 évre

plébánia zárszámadása a 2015 évre költségvetése a 2016 évre GYŐRI Adószáma: Plébános neve: A plébánia bankszámlaszáma: egyházmegye esperesi kerület plébánia Beadandó két példányban: Számadás-költségvetés, jegyzőkönyv, jelenléti ív, mérleg, kimutatás osztott bevételekről,

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi

Részletesebben

Bakonygyirót Önkormányzatának 2/2005. (III.19.) rendelete a vissza nem térítendő lakáscélú támogatásról. B e v e z e t ő r é s z

Bakonygyirót Önkormányzatának 2/2005. (III.19.) rendelete a vissza nem térítendő lakáscélú támogatásról. B e v e z e t ő r é s z 1 Bakonygyirót Önkormányzatának 2/2005. (III.19.) rendelete a vissza nem térítendő lakáscélú támogatásról B e v e z e t ő r é s z A többször módosított lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.)

Részletesebben

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét)

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (VÉL:PL Veszprém Szent Mihály) Raktári

Részletesebben

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ HATÓSÁG KÖRLEVELE 2012. VI. 46-22. DIAKÓNUS- ÉS PAPSZENTELÉS Örömmel értesítem a Paptestvéreket és a Híveket, hogy 2012. június 18-án az Esztergomi Bazilikában CSEH ZOLTÁN,

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Hatályon kívül helyezte: 24/2011. (XI. 21.) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/ Csót plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Csót plébánia levéltára (VÉL VI.42.) Raktári egység száma: 12 doboz, 1 köteg Terjedelem: 2,14 ifm Évkör: 1779

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

JEGYESVIZSGÁLATI DOKUMENTUM

JEGYESVIZSGÁLATI DOKUMENTUM Iktatószám: Sorszám a jegyesek naplójában: Római Katolikus Plébánia JEGYESVIZSGÁLATI DOKUMENTUM Jelen dokumentum és a benne lévő információk a CIC 220. kán. alapján bizalmasan kezelendők. A vőlegény neve

Részletesebben

ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE X.

ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE X. ESZTERGOMBUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE 2002. X. 2336. sz. KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ Az adventi idővel új egyházi év kezdődik, amelynek liturgiája Krisztus misztériumának megünneplésére, mélyebb megismerésére

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. -ában

Részletesebben

Igazgatási és Okmányiroda Osztály. Előkészítő:

Igazgatási és Okmányiroda Osztály. Előkészítő: Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (..) önkormányzati rendelete a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól Ó z d,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Ikt.sz.: 12754/2011. Tárgy: A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22től, december 23ig Vasárnap 12.21 Advent IV. vasárnapja IV. hét Balinka 8.00 Szentmise int. +Idős és ifjú Stohl Ferenc és szülőkért és nagyszülőkért

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

22/1993. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelete. a temetési segélyról

22/1993. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelete. a temetési segélyról ... BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 22/1993. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelete a temetési segélyról A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE a. évi életéről Kitöltési útmutató: 1.) Az egyes kérdésekre a lehető legpontosabb számadat írandó be. 2.) Készítendő: 4 példányban! Beküldendő az Esperesi

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE I.

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE I. AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE 2006. I. 501. sz. KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Az elmúlt év számos változást hozott egyházunk életében. Szentatyánk, II. János Pál pápa életének az egész

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított 45/2003. (XII.16.) r e n d e l e t e a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG TERÜLETÉN TARTANDÓ ESKÜVŐKHÖZ EGYHÁZI SZERTARTÁS

TÁJÉKOZTATÓ A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG TERÜLETÉN TARTANDÓ ESKÜVŐKHÖZ EGYHÁZI SZERTARTÁS TÁJÉKOZTATÓ A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG TERÜLETÉN TARTANDÓ ESKÜVŐKHÖZ 2017 Kedves Jegyespár! Gratulálunk döntésükhöz, és köszönjük, hogy házasságkötésük, életük e jelentős fordulópontja helyszínéül Pannonhalma

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete 1 Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezéséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L ŐTERJ E SZT É S Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

Részletesebben

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE III.

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE III. AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE 2011. III. 872. sz. BOLDOG MESZLÉNYI ZOL- TÁN VÉRTANÚ PÜSPÖK LITURGI- KUS ÜNNEPE Az idei I. körlevélben megjelent meghívásomat megismételve szeretettel

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2016/17. tanévben is a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2016.

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra)

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra) 1. sz. melléklet Pályázati felhívás Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlást-nevelés fejlesztést

Részletesebben

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE I.

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE I. AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE 600. sz. ÚJ ÉVI KÖSZÖNTŐ 2010. I. Az elmúlt évet áttekintve és az új esztendő lehetőségeit számba véve Isten gondviselése iránti bizalommal és reménnyel

Részletesebben

2017. május 11. Képviselő-testületi ülés. Előterjesztés

2017. május 11. Képviselő-testületi ülés. Előterjesztés Előterjesztés 2017. május 11. Képviselő-testületi ülés 3. napirendi pont - Döntés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2012. (IX.19.) önkormányzati rendelete a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének szolgáltatási

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 5 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Szálka is. Január 10. szombat: Egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. Január 19.: Ökumenikus

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez többletszolgáltatásért fizetendő

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 129/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére A házasságkötés

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(V.23.) önkormányzati rendelete

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(V.23.) önkormányzati rendelete Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(V.23.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalának Hatósági Osztálya 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. Telefon: 06-37/510-351, 510-354 Fax: 06-37/510-300/433 mellék K É R E L E M TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez Amennyiben a BG Magyarország Lízing Zrt.-nél vagy a BG Finance Zrt.-nél (továbbiakban: Társaság) fennálló kölcsönszerződését/lízingszerződését módosítani

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁMOP-3.1.7.-11/2-2011-0524 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Bevezetés A Iskolája a referencia intézményi partnerek panaszainak egységes szabályok szerint történő, átlátható, hatékony kezelése

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m Alulírott kérem, hogy részemre önkormányzati segélyt megállapítani

Részletesebben

Kérelem LAK6 PROGRAM Lakcíme: irányítószám település

Kérelem LAK6 PROGRAM Lakcíme: irányítószám település Kérelem 1. A kérelmező személyes adatai, elérhetőségei: LAK6 PROGRAM 2017 Családi és utóneve: TAJ száma: Anyja neve: Születési hely, idő: Lakcíme: irányítószám település utca/út/tér lépcsőház/em/ajtó Telefonszáma:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: A könyvtár szakmai eszközfejlesztésére,

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0) A hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi

Részletesebben

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS ....napirendi pont POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a hatályban lévő közérdekű kötelezettségvállalásokról, illetve új közérdekű kötelezettségvállalások szervezéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010 BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010 Tájékoztató csomag a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok számára

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től 2015.07.01-től a Klasszik Hitel és Prémium Hitel módozatokhoz kapcsolódó kedvezmények a módozatok kivezetése miatt nem vehetőek igénybe. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény EgyOtthon

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület november 10-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület november 10-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. november 10-én tartandó ülésére. Tárgy: A házasságkötés engedélyezésének szabályozásáról és díjairól szóló önkormányzati

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2015/16 tanévtől a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2015.

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /05. (II. 9.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló /0. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község Önkormányzatának

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 3/2012. (VI. 01.) Főjegyzői utasítás a Hivatali célú gépkocsi, a vezetékes-, illetve mobiltelefonok és mobilinternet, valamint információtechnológiai eszközök használatáról A jogalkotásról szóló 2010.

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról A Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL VI.148.) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,6 ifm + 1 doboz

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Biatorbágy, április 9. Tisztelettel: Tarjáni István polgármester

Biatorbágy, április 9. Tisztelettel: Tarjáni István polgármester Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A közoktatási intézményi

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE VII.

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE VII. AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE 2004. VII. 11-86. sz. KÖSZÖNET A SZENT ISTVÁN-NAPI EGYÜTT ÜNNEPLÉSÉRT Ebben az évben is megünnepeltük első királyunkat, Szent Istvánt. A szentmise liturgiája

Részletesebben

SZÁMLAEGYENLEG ÉRTESÍTÉS állapot szerint

SZÁMLAEGYENLEG ÉRTESÍTÉS állapot szerint Mintavárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Iroda 9999 Mintaváros, Fő tér 1. Telefon: 06 (99) 111-222 Telefax: 06 (99) 111-333 E-mail: helpdesk@greendoc.hu Honlap: www.greendoc.hu Iratsablon: 300

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Kakasd is. Január 11 én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült.

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Fodor Rita

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Prémium Hitel módozatú lakás-takarékpénztári szerződést kötő magánszemély ügyfelek Akció tárgya: ERSTE

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben