MAGYARORSZÁG EZÜSTPERJÉS GYEPJEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARORSZÁG EZÜSTPERJÉS GYEPJEI"

Átírás

1 K A N I T Z I A J o u r n a l o f B o t a n y Kanitzia 13: Szombathely, 2005 MAGYARORSZÁG EZÜSTPERJÉS GYEPJEI LÁJER KONRÁD Eötvös József Főiskola, Műszaki Fakultás, Környezettechnológia Tanszék, H-6500 Baja, Bajcsy Zs. u. 14, Hungary; Abstract LÁJER K.: The Grey Hair-grasslands of Hungary. Kanitzia 13: The recent status of grasslands on acid sandy soils in Hungary is treated by the Zurich-Montpellier methodology. Constant and subconstant species have turned out to be Corynephorus canescens, Rumex acetosella (V), Cynodon dactylon (IV). By evaluation of the combined table, 5 community units were distinguished (table 1-5). Their differential species are: 1. Jasione montana, Anthoxanthum odoratum, Luzula campestris, Petrorhagia saxifraga, Thymus serpyllum, Sieglingia decumbens (against all), Festuca vaginata subsp. dominii (against 2.,3.,4.), Hypochoeris radicata (against 3.,4.,5.), 2. Filago minima (against all), Veronica verna (against 1.,3.,5.), Ambrosia artemisiifolia (against 3.,4.), 3. Anthemis ruthenica (against 1.,2.) and Hypericum perforatum (against 2.,4.,5.). 4. Poa bulbosa, Centaurea arenaria, Conyza canadensis, Plantago arenaria, Stipa borysthenica (against all), Scleranthus annuus subsp. polycarpos (against 1.,2.,3.), Veronica verna (against 1.,3.,5.), Anthemis ruthenica (against 2.), Euphorbia seguierana, Silene otites subsp. pseudotites (against 1.,2.,5.), 5. Veronica dillenii, Equisetum ramosissimum (against all), Anthemis ruthenica (against 1.,2.), Festuca vaginata subsp. dominii (against 2.,3.,4.), Chondrilla juncea (against 3.,4.), Ambrosia artemisiifolia, Hypochoeris radicata (against 4.). According to the author, one or two associations are enough to describe the main characteristics, further community units can be considered as sub-associations. Key words: Corynephoretalia, phytosociology, differential species, sand, Grey Hair-grass Bevezetés A közép-európai ezüstperjés gyepek mai értelemben vett rendszerezése KLIKA (1931, 1934) nevéhez fűződik. A Koelerio-Corynephoretea Klika in Klika & Novák 1941 osztály ide tartozó rendje a Corynephoretalia canescentis Klika Ezek a pionír jellegű ezüstperjés gyepek laza, általában mésztelen homokon telepednek meg, Közép- Európában különösen a szél által épített homokbuckákon elterjedtek. A rendet négy csoportra osztják, melyek közül a Koelerion albescentis Nyugat-Európa tengerparti dűnéihez kötődik. Bennünket most jobban érdekel a szubatlantikus elterjedésű Corynephorion canescentis Klika 1931, amely az atlanti partoktól Kelet-Közép-Európáig képviselteti magát. Ezek az ezüstperjés gyepek mészben és humuszban szegény homokon, mint első megtelepedők szerepelnek. Az ide tartozó társulások közül a Violo-Corynephoretum (Böch 1941) Westh 1947 a tengerparti dűnéken található. Legfontosabb, központi helyzetű asszociáció a Spergulo morisonii-corynephoretum canescentis Tx (1928) 1955, 29

2 Közép-Európa szubatlantikus területein elterjedt. A hazánkban előforduló állományokat ennek pannóniai variánsainak lehet tekinteni. Ezeket korábban Festuco-Corynephoretum név alatt tárgyalták (SOÓ 1957), amelyet később több regionális asszociációra különítettek el (BORHIDI 1996). Korábbi cönológiai vizsgálatokat ismerünk a Nyírségről (ASZÓD 1936, SOÓ 1938), Nagykőrös környékének mésztelen homokszigetéről (HARGITAI 1940), a Kisalföldről (BORHIDI 1956), Belső-Somogyból (BORHIDI 1958, BORHIDI & JÁRAI- KOMLÓDI 1959, újabban LÁJER 2004). Nem tudunk azonban arról, hogy a felvételeket egy közös nagy táblázatban is kiértékelték volna. Jelen tanulmány célja e táblázatos kiértékelés foganatosítása (DIERSCHKE 1994), továbbá annak vizsgálata, hogy az ismert szüntaxonómiai felosztás miként tükröződik a jelenlegi vegetációból készült felvételekben. A mintavételezés során valamennyi említett térségben, továbbá a Mezőföldön, Bakonyalján, Déli-Bakonyban, Pilisben is készültek cönológiai felvételek, azzal a céllal, hogy jobban megismerjük az ezüstperjés gyepek jelenlegi állapotát és elterjedését. A kérdéskör egyéb aspektusait (ordináció, a szüntaxomómiai rendszer esetleges módosítása) egy további tanulmány fogja tárgyalni. Módszerek A terepi munkálatokat években, májustól novemberig végeztem. A cönológiai felvételeket Braun-Blanquet módszerrel, tipikus, viszonylag homogén vegetációjú élőhelyről készítettem. Az egyes állományokat florisztikai összetételük és fiziognómiájuk, valamint egyéb ökológiai szempontok alapján határoltam körül. A mintaterület nagyságát tapasztalati ajánlások figyelembevételével (DIERSCHKE, 1994), továbbá arra tekintettel határoztam meg, hogy a mintaterület a vegetáció összetétele és szerkezete szempontjából homogén legyen. 10 (2 x 5) m2-es téglalap megfelelőnek bizonyult, ezért valamennyi felvétel ilyen mintaterületen készült. A gyakoriság-borítás (A-D) értékek becslésénél a finomított Braun-Blanquet skálát alkalmaztam. A beillesztett és módosított kategóriák: 1 = borítás < 5%, egyedszám > 50 2 = borítás 5-15%, egyedszám tetszőleges 2 = borítás 15-25%, egyedszám tetszőleges. A felvételeket egy közös táblázatba foglaltam, majd a sorok, illetve oszlopok átrendezésével olyan tömböket igyekeztem kialakítani, amelyek differenciális fajok révén a leginkább elkülönülnek (további részleteket illetően vö. DIERSCHKE 1994). Azokat a vizsgált társulásban legalább közepes konstanciájú fajokat tekintettem differenciálisnak, amelyek adott összehasonlítási viszonylatban legalább két konstancia-fok mértékű eltérést mutatnak. Jelen tanulmány az edényes fajok és mohák figyelembevételével készült. A fajok neveit illetően SIMON (2000), illetve ORBÁN-VAJDA (1983) munkája irányadó. Eredmények és megvitatásuk A legnagyobb összefüggő ezüstperjés gyepek a Nyírségben vannak. Emellett viszonylag kiterjedt állományait találtam a paksi Ürge-mezőn. Az eddig említett 30

3 állományokat általában legeltetik (Paksnál juhokkal, a Nyírségben juhokkal és szarvasmarhákkal). Belső-Somogyban több kisebb foltban maradtak fenn, ezeket rendszerint vadjárás befolyásolja. Elszórtan kerültek még elő kis állományfoltok Fenyőfő, Győrszemere, Hegyesd, Nyirád és Piliscsév környékéről. A felvételek alapján hazai ezüstperjés gyepek konstans és szubkonstans fajai a következők: Corynephorus canescens, Rumex acetosella (V), Cynodon dactylon (IV). A Corynephorus canescens dominanciájú felvételek (1. táblázat) lényegében hasonlóak azokhoz, amelyeket KRIPPEL (1954) tanulmányozott a Morvamezőn, de azoknál többnyire fajgazdagabbak. Ez feltehetően azzal magyarázható, hogy az állományok többnyire kisebb kiterjedésűek (a Nyírség és Mezőföld kivételével bajosan tudtam volna 25 négyzetméteres kvadrátokon homogén felvételeket készíteni, ahogy KRIPPEL tette), így nagyobb valószínűséggel jelennek meg bennük a szomszédos társulások fajai. Ilyen körülmények között a szukcesszió folyamata is gyorsabb. A homoki csenkesz (Festuca vaginata) populációk minden vizsgált esetben (tehát nem csak a Dunántúlon, hanem pl. a Nyírségben is) a röviden szálkás toklászú subsp. dominii-nek bizonyultak. A homoki csenkeszt is tartalmazó állományok a Dunántúlon jól elkülönülnek, mint a szukcessziónak egy viszonylag beálltabb, későbbi stádiuma. A Nyírségben ilyen megkülönböztetés összességében nem tehető, azaz egyetértünk SOÓ (1938) korábbi álláspontjával. Ez összefüggésben lehet azzal a körülménnyel, hogy az itteni állományokat nagyjából egyöntetű módon kezelik (legeltetik). Az egyesített táblázat egyik jellegzetes tömbjét azok a felvételek képezik, amelyek a BORHIDI által leírt Festuco dominii-corynephoretum társulásnak feleltethetők meg (1. táblázat). Differenciális fajai (itt és a továbbiakban konstancia-sorrendben): Jasione montana (minddel szemben), Festuca vaginata subsp. dominii (2.,3.,4.-el szemben), Hypochoeris radicata (3.,4.,5.-el szemben), Anthoxanthum odoratum, Luzula campestris, Petrorhagia saxifraga, Thymus serpyllum, Sieglingia decumbens (minddel szemben). A társulás viszonylag fajgazdag, de pionír jellegű fajokban (mint a Filago minima, Spergula pentandra, Teesdalia nudicaulis, Veronica verna) szegény. Az ide tartozó felvételek Belső-Somogyban és Fenyőfőnél, mésztelen homokon készültek. Megjegyezzük azonban, hogy BORHIDI (2003) faji összetétel szempontjából adott jellemzése csak részben helytálló a vizsgált állományokra. Az általa jellemzőnek és dominánsnak tartott fajok közül a névadók mellett csak a Carex ericetorum, Tortula ruralis és zuzmók fordultak elő ezekben a felvételekben. A Dunántúlon számos fajszegényebb, a szukcesszióban feltehetően korábbi stádiumot képviselő, zavarás által fenntartott ezüstperjés gyep is van, amelyek együttesen nehezen jellemezhetők pozitív értelemben elkülönítő fajokkal (főleg itt fordul elő, de csak helyenként, a Teesdalia nudicaulis.). Azonban elkülöníthetjük két altípusukat, amelyeknek már vannak valódi differenciális fajaik. A 2. táblázatba foglalt felvételek ( Thymo angustifolii-corynephoretum A- variáns) differenciális fajai: Ambrosia artemisiifolia (3.,4.-el szemben), Filago minima (minddel szemben), Veronica verna (1.,3.,5.-el szemben). Lelőhelyeik Belső Somogyban 31

4 és a Déli Bakony szélén (Hegyesd) vadjárta területeken vannak, aljzatuk mésztelen homokos vagy apró kavicsos (Hegyesd). A 3. táblázat felvételei által képviselt társulás ( Thymo angustifolii- Corynephoretum B-variáns) differenciális fajai az Anthemis ruthenica (1.,2.-vel szemben) és a Hypericum perforatum (2.,4.,5.-el szemben). A felvételek Belső-Somogyban, a Kisalföldön (Győrszemere), Bakonyalján (Nyirád) és a Mezőföldön (Paks) homokon és apró kaviccsal kevert homokon készültek. A két altípus ökológiailag feltehetően abban különbözik leginkább, hogy az A- variánsban a zavarás (főként vadjárás) gyakoribb, visszatérő, a B-variánsban ritkább, de akkor meglehetősen erős (pl. anyagnyerés, erdősítési kísérlet). A 4. táblázatba azok a felvételek kerültek, amelyek leginkább a HARGITAI által Nagykőrös környékén tanulmányozott társuláshoz hasonlítanak ( Achilleo ochroleucae- Corynephoretum ). Differenciális fajaik: Poa bulbosa, Centaurea arenaria (minddel szemben), Scleranthus annuus subsp. polycarpos (1.,2.,3.-al szemben), Veronica verna (1.,3.,5.-el szemben), Anthemis ruthenica (2.-vel szemben), Conyza canadensis (minddel szemben), Euphorbia seguierana (1.,2.,5.-el szemben), Plantago arenaria (minddel szemben), Silene otites subsp. pseudotites (1.,2.,5.-el szemben), Stipa borysthenica (minddel szemben). A termőhely mészkerülő jellege ennél a típusnál a legkevésbé kifejezett, ez áll legközelebb a meszes homokpusztagyepekhez. A felvételek a Mezőföldön (Paks), Duna-Tisza közén (Pusztavacs) és a Pilis lábainál (Leányvár-Pilicsév), homokon és apró kaviccsal kevert homokon készültek. Az 5. táblázat (helyhiány miatt két résztáblázatba bontva) a nyírségi homokon készült felvételeket tartalmazza ( Festuco vaginatae-corynephoretum ). Differenciális fajai: Veronica dillenii (minddel szemben), Anthemis ruthenica (1.,2.-vel szemben), Equisetum ramosissimum (minddel szemben), Festuca vaginata subsp. dominii (2.,3.,4.- el szemben), Ambrosia artemisiifolia (4.-el szemben), Chondrilla juncea (3.,4.-el szemben), Hypochoeris radicata (4.-el szemben). Amint látjuk, a Festuco dominii-corynephoretum és Festuco vaginatae- Corynehoretum néven emlegetett társulásokban valójában ugyanaz a Festuca vaginata subsp. dominii (vagy SIMON 2000 szerint Festuca dominii) fordul elő. Egyéb vonatkozásban kétségtelenül felismerhetők közöttük bizonyos különbségek, ezek azonban semmiképpen nem látszanak olyan mértékűnek, hogy indokolnák az asszociáció szint feletti elkülönítésüket, ahogy pl. BORHIDI (2003) teszi. A hazai ezüstperjés gyepek egészét tekintve, egy, esetleg két asszociáció megkülönböztetése látszik célszerűnek, a többi eltérést szubasszociáció szinten lehetne értékelni. BORHIDI (1996, 2003) a Corynephorion canescentis csoportban tárgyal egy további asszociációt (Thymo serpylli-festucetum pseudovinae Borhidi 1958), amellyel itt az ezüstperje hiánya miatt közelebbről nem foglalkozom. Szukcessziós kapcsolata az említett társulásokkal feltételezhető, bár azoktól (pl. a Nyírségben) térszintben, vízellá- 32

5 tottságban is elkülönül, a mélyebben fekvő területeket foglalja el. Zártabb, fajgazdagabb társulás, főként legeléstűrő fajokkal, amelyeket mészkerülő növények (pl. Jasione montana, Sieglingia decumbens, Spergula pentandra, Thymus serpyllum) színeznek. A Nyírségben ilyen gyepekben észleltem a Veronica verna előfordulását (míg az ottani ezüstperjés gyepekben csak a Veronica dillenii került elő). Az említett társulások valamennyi állománya klimatikus szempontból potenciális erdőterület, ezért ezeket a homoki gyepeket másodlagosnak kell tekintenünk. Kialakulásukat és fennmaradásukat erdőirtásoknak, legeltetésnek, vadjárásnak és egyéb bolygatásnak (múltbeli bányászat, közlekedés) köszönhetik. Mint a felsorolásból is látható, ezek a hatások nem csak antropogén jellegűek lehetnek. Ma meglévő állományaik gyakran erdőgazdasági érdekeltségi körbe tartoznak, fennmaradásukat főleg tájidegen fajokkal való erdősítés veszélyezteti. A mondottakból következik az is, hogy hosszú távon magukra hagyva természetes úton beerdősülnek. Természetvédelmi szempontból a vad kizárása, illetve a legeltetés felhagyása az ilyen területeken nem célszerű. 1. táblázat: Festuco dominii-corynephoretum Faj K 11 Corynephorus canescens IV Rumex acetosella V Cynodon dactylon V Jasione montana (1) V Festuca vaginata subsp. dominii V Hypochoeris radicata V Anthoxanthum odoratum IV Luzula campestris IV Petrorhagia saxifraga IV Thymus serpyllum IV Sieglingia decumbens III Ambrosia artemisiifolia III Carex hirta III Euphorbia cyparissias III Achillea pannonica II Anthemis ruthenica II Chondrilla juncea II Hieracium pilosella II Hypericum perforatum II Plantago lanceolata II Potentilla arenaria II Stenactis annua II Tortula ruralis II Veronica verna II 33

6 1. táblázat folytatás Faj K 11 Abietinella abietina I Agrostis tenuis I Apera spica-venti I Bromus mollis I Calamagrostis epigeios I Carex ericetorum I Carex praecox I Centaurea micranthos I Cerastium semidecandrum I Ceratodon purpureus I Chrysopogon gryllus I Conyza canadensis I Dianthus pontederae I Dorycnium herbaceum I Euphorbia seguierana I Filago arvensis I Filago minima I Nardus stricta I Peucedanum oreoselinum I Pinus sylvestris I Plantago media I Poa angustifolia I Poa bulbosa I Potentilla collina I Pulsatilla nigricans I Robinia pseudo-acacia r I Salvia pratensis I Scabiosa ochroleuca I Sedum acre I Sedum sexangulare I Silene otites subsp. pseudotites I Solidago gigantea I Teesdalia nudicaulis I Teucrium chamaedrys I Trifolium arvense I Trifolium campestre I Vicia hirsuta I Vicia lathyroides I Vulpia myuros I 34

7 2. táblázat: Thymo angustifolii-corynephoretum A-variáns Faj K 11 Corynephorus canescens V Rumex acetosella IV Cynodon dactylon III Ambrosia artemisiifolia (2) IV Filago minima IV Veronica verna IV Hypochoeris radicata IV Jasione montana III Tortula ruralis III Cerastium semidecandrum II Ceratodon purpureus II Chondrilla juncea II Luzula campestris II Achillea pannonica I Agrostis tenuis I Anthemis ruthenica I Anthoxanthum odoratum I Brachythecium albicans I Bromus hordaceus I Bromus squarrosus I Carex supina I Centaurea micranthos I Conyza canadensis I Erophila verna I Erysimum diffusum I Hieracium pilosella I Hypericum humifusum I Hypericum perforatum I Pinus sylvestris I Plantago lanceolata I Pleurozium schreberi I Poa bulbosa I Polytrichum juniperinum I Potentilla arenaria I Robinia pseudo-acacia I Scabiosa ochroleuca I Scleranthus polycarpos I Secale sylvestre I 35

8 2. táblázat folytatás Faj K 11 Sedum sexangulare I Sieglingia decumbens I Spergula pentandra I Stenactis annua I Teesdalia nudicaulis I Thymus serpyllum I Vulpia myuros I 3. táblázat: Thymo angustifolii-corynephoretum B-variáns Faj K 8 Corynephorus canescens V Rumex acetosella V Cynodon dactylon III Anthemis ruthenica (3) IV Hypericum perforatum III Hypochoeris radicata III Jasione montana III Ambrosia artemisiifolia II Anthoxanthum odoratum II Artemisia campestris II Carex hirta II Cerastium semidecandrum II Ceratodon purpureus II Euphorbia seguierana II Poa bulbosa II Secale sylvestre II Silene otites subsp. pseudotites II Spergula pentandra II Tortula ruralis II Achillea pannonica I Arabidopsis thaliana I Asparagus officinalis - r I Brachythecium glareosum I Bromus erectus I Bromus mollis I Bromus sterilis I 36

9 3. táblázat folytatás Faj K 8 Carex stenophylla I Carlina vulgaris I Chondrilla juncea I Chrysopogon gryllus I Conyza canadensis I Erophila verna I Eryngium campestre I Euphorbia cyparissias I Festuca pseudovina I Filago arvensis I Hieracium pilosella I Luzula campestris I Muscari comosum I Petrorhagia saxifraga I Phleum phleoides I Pinus sylvestris I Plantago lanceolata I Pleurozium schreberi I Poa angustifolia I Polygonum arenarium I Potentilla arenaria I Robinia pseudo-acacia I Scabiosa ochroleuca I Scleranthus polycarpos I Solidago gigantea I Stenactis annua I Teesdalia nudicaulis I Thymus serpyllum I Tragopogon dubius I Trifolium arvense I Verbascum phlomoides I Veronica verna I Vicia lathyroides I Vicia villosa I Vincetoxicum hirundinaria I Viola arvensis I 37

10 4. táblázat: Achilleo ochroleucae-corynephoretum Faj K 12 Corynephorus canescens V Rumex acetosella IV Cynodon dactylon V Poa bulbosa (4) V Centaurea arenaria IV Scleranthus annuus subsp. polyarpos IV Veronica verna IV Anthemis ruthenica III Conyza canadensis III Euphorbia seguierana III Plantago arenaria III Silene otites subsp. pseudotites III Stipa borysthenica III Alkanna tinctoria II Bromus sterilis II Carex liparicarpos II Cerastium semidecandrum II Erophila verna II Jasione montana II Kochia laniflora II Polygonum arenarium II Secale sylvestre II Tortula ruralis II Tribulus terrestris II Achillea ochroleuca I Alyssum montanum subsp. gmelinii I Arenaria leptoclados I Artemisia campestris I Asclepias syriaca I Brachythecium albicans I Calamagrostis epigeios I Carex praecox I Carex stenophylla I Ceratodon purpureus I Chondrilla juncea I Crepis tectorum I Equisetum ramosissimum I Eryngium campestre I 38

11 4. táblázat folytatás Faj K 12 Erysimum diffusum I Euphorbia cyparissias I Festuca vaginata subsp. dominii I Filago minima I Iris pumila I Koeleria glauca I Linaria genistifolia I Medicago minima I Minuartia verna I Minuartia viscosa I Myosotis stricta I Portulaca oleracea I Potentilla arenaria I Sedum sexangulare I Senecio vernalis I Silene conica I Tragus racemosus I Verbascum phlomoides I Vicia lathyroides I Viola arvensis I 5/a. táblázat: Festuco vaginatae-corynephoretum Faj Corynephorus canescens Rumex acetosella Cynodon dactylon Veronica dillenii (5) Anthemis ruthenica Equisetum ramosissimum Festuca vaginata subsp. dominii Ambrosia artemisiifolia Chondrilla juncea Hypochoeris radicata Jasione montana Scleranthus polycarpos Tortula ruralis Carex hirta Crepis tectorum Equisetum arvense

12 5/a. táblázat folytatás: Festuco vaginatae-corynephoretum Faj Eryngium campestre Erysimum diffusum Euphorbia cyparissias Filago arvensis Hieracium pilosella Minuartia viscosa Poa bulbosa Potentilla argentea Potentilla argentea Spergula pentandra Thymus glabrescens Achillea pannonica Anchusa officinalis Anthoxanthum odoratum Artemisia campestris Brachythecium albicans Bromus sterilis Calamagrostis epigeios Carex praecox Carex stenophylla Centaurea arenaria Cerastium semidecandrum Ceratodon purpureus Conyza canadensis Crataegus monogyna Festuca pseudovina Hypericum perforatum Kochia laniflora Koeleria cristata Leontodon hispidus Luzula campestris Myosotis stricta Onosma arenarium Plantago lanceolata Poa angustifolia Potentilla arenaria Pulsatilla nigricans Rumex acetosa Salsola kali Silene otites subsp. pseudotites Thymus serpyllum Trifolium arvense Trifolium campestre Vicia lathyroides

13 5/b. táblázat Festuco vaginatae-corynephoretum Faj K 33 Corynephorus canescens IV Rumex acetosella V Cynodon dactylon III Veronica dillenii V Anthemis ruthenica IV Equisetum ramosissimum IV Festuca vaginata subsp. dominii IV Ambrosia artemisiifolia III Chondrilla juncea III Hypochoeris radicata III Jasione montana III Scleranthus polycarpos III Tortula ruralis III Carex hirta II Crepis tectorum II Equisetum arvense II Eryngium campestre II Erysimum diffusum II Euphorbia cyparissias II Filago arvensis II Hieracium pilosella II Minuartia viscosa II Poa bulbosa II Potentilla argentea II Potentilla argentea II Spergula pentandra II Thymus glabrescens II Achillea pannonica I Anchusa officinalis I Anthoxanthum odoratum I Artemisia campestris I Brachythecium albicans I Bromus sterilis I Calamagrostis epigeios I Carex praecox I Carex stenophylla I Centaurea arenaria I Cerastium semidecandrum I Ceratodon purpureus I Conyza canadensis I Crataegus monogyna I Festuca pseudovina I Hypericum perforatum I 41

14 5/b. táblázat folytatás Faj K 33 Kochia laniflora I Koeleria cristata I Leontodon hispidus I Luzula campestris I Myosotis stricta I Onosma arenarium I Plantago lanceolata I Poa angustifolia I Potentilla arenaria I Pulsatilla nigricans I Rumex acetosa I Salsola kali I Silene otites subsp. pseudotites I Thymus serpyllum I Trifolium arvense I Trifolium campestre I Vicia lathyroides I Felvételek helye és éve: 1-2: Bolhás (2000), 3-4: Kőkút (2005), 5-6: Nagybajom (2005), 7: Nagybajom (2002). 8-11: Bolhás (2000), 12: Kőkút (2001), 13: Nagybajom (2002), 14: Fenyőfő (2004) 15-16: Darány, tanösvény (2005), 17-18: Darány, Púpos-d. (2005), 19: Győrszemere, felhagyott homokbánya mellett (2005), 20-22: Pat (2005), 23: Lábod (2005), 24: Nyirád (2005), 25-27: Mike (2005), 28: Inke (2005), 29: Leányvár-Piliscsév (2005), 30-31: Paks (2004), 32-38: Paks (2005), 39-41: Pusztavacs (Strázsa-d., 2004), 42: Hegyesd (2002), 43-45: Nyírábrány (2004), 46-49: Vámospércs (2005), 50-55: Vámospércs-Nyírábrány (2005), 56-61: Vámospércs-Nyíracsád (2005), 62-66: Hajdúsámson (2005), 67-68: Újléta-Létavértes (2005), 69-75: Bagamér. IRODALOM ASZÓD L.1936: Adatok a nyírségi homok ökológiájához és szociológiájához. Acta Geobot. Hung. 1: BORHIDI A. 1956: Die Steppen und Wiesen im Sandgebiet der Kleinen Ungarischen Tiefebene. Acta Bot. Acad. Scient. Hung. 2: BORHIDI A. 1958: Belső-Somogy növényföldrajzi tagolódása és homokpusztai vegetációja. MTA Biol. Csop. Közl. 1: BORHIDI A. 1958: Die Sandpflanzengesellschaften Süd-Transdanubiens. Biológiai Évkönyv (Annal. Univ. Budapest, Sect. Biol.) 2:

15 BORHIDI A. 1996: An annotated checklist of the Hungarian plant communities, I.The nonforest vegetation. In: Borhidi A. (ed.): Critical Revision of the Hungarian Plant Communities. JPTE Pécs, pp BORHIDI A. & JÁRAI-KOMLÓDI M. 1959: Die Vegetation des Naturschutzgebietes des Baláta-Sees. Acta Bot. 5(3-4): DIERSCHKE, H. 1994: Pflanzensoziologie. Grundlagen und Methoden. Eugen Ulmer, Stuttgart. HARGITAI Z. 1940: Nagykőrös növényvilága. Bot. Közlem. 37(5-6): KLIKA J. 1931: Die Pflanzengesellschaften und ihre Sukzession auf den entblößten Sandböden in dem mittleren Elbetal. Skorn. CS. Akad. Zemed. 6A: Praha. KLIKA J. 1934: Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas. III. Die Pflanzengesellschaften des Marchfeldes in der Slowakei. Beih. Bot. Centralbl. 52B: Dresden. KRIPPEL E. 1954: Die Pflanzengesellschaften auf Flugsandböden des slowakischen Teiles des Marchfeldes. Festschrift für Erwin Aichinger I: LÁJER K. 2004: A rejtőke (Teesdalia nudicaulis) előfordulása és a belső-somogyi ezüstperjés gyepek mai állapota. - Somogyi múzeumok közleményei 16: ORBÁN S. VAJDA L. 1983: Magyarország mohaflórájának kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Budapest. SIMON, T. 2000: A magyarországi edényes flóra határozója. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. SOÓ R. 1938: Homokpusztai és sziki növényszövetkezetek a Nyírségen.Bot. Közlem SOÓ R. 1957: Conspectus des groupments végétaux dans les Bassins Carpathiques. II. Les associations psammophiles et leur génétique. Acta Bot. Acad. Scient. Hung. 3: TÜXEN R. 1955: Das System der nordwestdeutschen Pflanzengesellschaften. Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft, N.F..5: WESTHOFF, V. 1947: The vegetation of dunes and salt marshes on the Dutch islands of Terschelling, Vlieland and Texel. These, Univ. Utrecht, 131 pp. 43

258 Eredmények és megvitatásuk A Corynephorus canescens dominanciájú felvételek (1. táblázat) lényegében hasonlóak azokhoz, amelyeket Krippel (1954) t

258 Eredmények és megvitatásuk A Corynephorus canescens dominanciájú felvételek (1. táblázat) lényegében hasonlóak azokhoz, amelyeket Krippel (1954) t A rejtõke (Teesdalia nudicaulis) elõfordulása és a belsõ-somogyi ezüstperjés gyepek mai állapota Department of Botany, Institute of Biology,University of Pécs, Ifjúság u. 6.,H-7601 Pécs, Hungary; E-mail

Részletesebben

F11 Csanytelek Fajok Borítás (%)

F11 Csanytelek Fajok Borítás (%) CSEMETE FASOROK 2010.05.29 F11 Csanytelek Fajok Borítás (%) Ritkás lombozatú két sor szélességű, néhány méter széles (kb. 5 m). Nagyrészt egy soros tölgy, de északi végén két sorossá válik, a második sorban

Részletesebben

restaurációja iparterületen

restaurációja iparterületen Pusztai tölgyeshomokpusztagyep mozaik restaurációja iparterületen Halassy Melinda, Csecserits Anikó, Dezsényi Péter, Kövendi-Jakó Anna, Somodi Imelda & Török Katalin Szárazgyepek helyreállítása 20-21 May

Részletesebben

KUNHALOMKUTATÁSOK (A CSÍPÕ-HALOM VEGETÁCIÓJA)

KUNHALOMKUTATÁSOK (A CSÍPÕ-HALOM VEGETÁCIÓJA) Tájökológiai Lapok 1 (1): 87 96. (2003) 87 KUNHALOMKUTATÁSOK (A CSÍPÕ-HALOM VEGETÁCIÓJA) JOÓ KATALIN Szent István Egyetem Környezetgazdálkodási Intézet, Tájökológiai Tanszék 2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1.

Részletesebben

A Nyíregyházi lőtér (HUHN20060) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Nyíregyházi lőtér (HUHN20060) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Nyíregyházi lőtér (HUHN20060) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partner BioAqua Pro Környezetvédelmi

Részletesebben

Növényökológia gyakorlat 2014. 09. 10.

Növényökológia gyakorlat 2014. 09. 10. Növényökológia gyakorlat 2014. 09. 10. Honlap: nofi.szie.hu Oktatás Letöltés A TEREPEN I.) Borításbecslés - a kvadrátban az adott faj egyedei függőleges vetületeinek összege hány % - % -os borítás (az

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELEM A DUNA MENTI TERÜLETEKEN ÖKOLÓGIAI SZŐLŐMŰVELÉSI TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSÉVEL

TERMÉSZETVÉDELEM A DUNA MENTI TERÜLETEKEN ÖKOLÓGIAI SZŐLŐMŰVELÉSI TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSÉVEL TERMÉSZETVÉDELEM A DUNA MENTI TERÜLETEKEN ÖKOLÓGIAI SZŐLŐMŰVELÉSI TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSÉVEL Projektszám: HUSK/1101/2.2.1/0294 SZAKÉRTŐ NEVE: Dr. Mikulás József Feladat megnevezése: Gyomnövények természetes

Részletesebben

Open dry grasslands. G1 Nyílt homokpusztagyepek Open sand steppes. Nyílt szárazgyepek. Nyílt szárazgyepek

Open dry grasslands. G1 Nyílt homokpusztagyepek Open sand steppes. Nyílt szárazgyepek. Nyílt szárazgyepek Nyílt szárazgyepek Nyílt szárazgyepek Open dry grasslands G1 Nyílt homokpusztagyepek Open sand steppes Natura 2000: 2340 * Pannonic inland dunes, 6260 * Pannonic sand steppes Cönotaxonok: Achilleo ochroleucae-corynephoretum

Részletesebben

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003 2009 A kötetet szerkesztette: Molnár Csaba Molnár Zsolt Varga Anna MTA Ökológiai

Részletesebben

Parlagok és természetvédelmi célú gyepesítések értékelése Ásotthalom, Tiszaalpár és Kardoskút határában

Parlagok és természetvédelmi célú gyepesítések értékelése Ásotthalom, Tiszaalpár és Kardoskút határában Természetvédelmi Közlemények 15, pp. 182-192, 2009 Parlagok és természetvédelmi célú gyepesítések értékelése Ásotthalom, Tiszaalpár és Kardoskút határában Margóczi Katalin, Fehér Mária, Hrtyan Mónika és

Részletesebben

Másodlagos löszpusztagyepek fejlődése felhagyott szántókon II. A fajkészlet

Másodlagos löszpusztagyepek fejlődése felhagyott szántókon II. A fajkészlet Crisicum I. pp. 84-99. Másodlagos löszpusztagyepek fejlődése felhagyott szántókon II. A fajkészlet Molnár Zsolt Abstract Secondary loess steppe grassland succession on former plough-lands. II. Species

Részletesebben

Alternatív gyomszabályozási módszerek ültetvényekben

Alternatív gyomszabályozási módszerek ültetvényekben SZENT ISTVÁN EGYETEM Alternatív gyomszabályozási módszerek ültetvényekben Doktori (PhD.) értekezés Szabó Miklós Gödöllő 2012 A doktori iskola megnevezése: Növénytudományi Doktori Iskola tudományága: Növénytermesztési

Részletesebben

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003 2009 A kötetet szerkesztette: Molnár Csaba Molnár Zsolt Varga Anna MTA Ökológiai

Részletesebben

Növényrendszertan. 10. elıadás. Dr. Bartha Dénes

Növényrendszertan. 10. elıadás. Dr. Bartha Dénes Növényrendszertan 10. elıadás Dr. Bartha Dénes 6. ao: Forrtszirmúak - Asteridae forrt szirom 4-körös virágok a porzók száma: 5-4 - 2, a pártára nıttek r: Tárnicsvirágúak - Gentianales 2 termılevélbıl alakult

Részletesebben

H2 Felnyíló, mészkedvelő lejtő- és törmelékgyepek Calcareous rocky steppes

H2 Felnyíló, mészkedvelő lejtő- és törmelékgyepek Calcareous rocky steppes Zárt száraz- és félszárazgyepek fontos veszélyforrás a muflon által okozott taposás, erózió. Az erózió mértéke és az élőhelyfolt kiterjedése, elszigeteltsége határozza meg a regenerálódás lehetőségét,

Részletesebben

Cseres - kocsánytalan tölgyesek

Cseres - kocsánytalan tölgyesek Előfordulás: Hegy és dombvidékeken kb. 200 400 m tszf. magasságban zonális Termőhely: optimálisan viszonylag mély barna erdőtalaj (pl. Ramman féle BE) és barnaföld, de előfordulhat sekély termőrétegű talajokon

Részletesebben

Feketefenyővel rekultivált bauxit külfejtések vegetációjának természetvédelmi szempontú értékelése

Feketefenyővel rekultivált bauxit külfejtések vegetációjának természetvédelmi szempontú értékelése Tájökológiai Lapok 10 (2): 315 340. (2012) 315 Feketefenyővel rekultivált bauxit külfejtések vegetációjának természetvédelmi szempontú értékelése Cseresnyés Imre, Csontos Péter MTA Agrártudományi Kutatóközpont,

Részletesebben

2.4 Area covered by Habitat. Kevey B. (2008): Magyarország erdőtársulásai (Forest associations of Hungary).. Tilia 14:

2.4 Area covered by Habitat. Kevey B. (2008): Magyarország erdőtársulásai (Forest associations of Hungary).. Tilia 14: CODE: 91N0 NAME: Pannonic inland sand dune thicket (Junipero-Populetum albae) 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map Yes 1.1.2 Distribution Method Estimate based on partial data with some extrapolation

Részletesebben

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 28 (2006) 17-40. A SZABADKÍGYÓSI KÍGYÓSI-PUSZTA NÖVÉNYZETE. - Kertész Éva -

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 28 (2006) 17-40. A SZABADKÍGYÓSI KÍGYÓSI-PUSZTA NÖVÉNYZETE. - Kertész Éva - A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 28 (2006) 17-40. A SZABADKÍGYÓSI KÍGYÓSI-PUSZTA NÖVÉNYZETE - Kertész Éva - A szabadkígyósi Kígyósi-puszta védett terület általános jellemzése Bevezetés A vizsgált terület

Részletesebben

Erdős sztyepp vegetáció

Erdős sztyepp vegetáció Összetett, átmeneti vegetáció típus, ami zárt száraz gyepek, száraz, fellazuló erdők és száraz cserjések mozaikából áll. A zárt lombos erdők (tölgyesek) és a zárt száraz gyepek (sztyepp) széles átmeneti

Részletesebben

A Pajta-völgy fokozottan védett növénytani értéke: a magyar cifra kankalin

A Pajta-völgy fokozottan védett növénytani értéke: a magyar cifra kankalin Készítette: László Mónika A Pajta-völgy fokozottan védett növénytani értéke: a magyar cifra kankalin Minden igaz ismeret a fajok ismeretével kezdıdik. Linne Iskolánk biológia szakkörében 2002- ben és 2003-

Részletesebben

Témafelelős és szerkesztő a KvVM Természetvédelmi Hivatalánál: Házi Judit

Témafelelős és szerkesztő a KvVM Természetvédelmi Hivatalánál: Házi Judit 1 Összeállították: Vidéki Róbert (Nyugat-Magyarországi Egyetem) Máté András (Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság) További adatokat szolgáltatók: Dr. Kovács Éva (Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság) Mile

Részletesebben

G2 Mészkedvelő nyílt sziklagyepek. G2 Mészkedvelő nyílt sziklagyepek

G2 Mészkedvelő nyílt sziklagyepek. G2 Mészkedvelő nyílt sziklagyepek G2 Mészkedvelő nyílt sziklagyepek regenerálódás során szinte semmit sem tudunk, pedig esetleg fontos sebességet meghatározó tényezők lehetnek. A homoki tájban meglévő eredeti erdőfoltok szegélye fontos

Részletesebben

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság. Jelentés. a LIFE08 NAT/H/ pályázat keretében végzett A.1 és E.3 akcióhoz

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság. Jelentés. a LIFE08 NAT/H/ pályázat keretében végzett A.1 és E.3 akcióhoz FertőHanság Nemzeti Park Igazgatóság Jelentés a LIFE8 NAT/H/89 pályázat keretében végzett A. és E. akcióhoz Alapállapot felmérés és monitoring () Sarród Pályázat azonosítója LIFE8 NAT/H/89 Pályázat címe

Részletesebben

Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer: 1. I./a projekt - Védett és veszélyeztetett növényfajok felmérése:

Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer: 1. I./a projekt - Védett és veszélyeztetett növényfajok felmérése: Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer: 1. I./a projekt - Védett és veszélyeztetett növényfajok felmérése: - Tarka sáfrány (Crocus reticulatus) A kijelölt 5 lelőhelyen az NBmR aktuális protokollja szerint

Részletesebben

Madarasi téglavető földtani képződmény természeti emlék Tájékoztató a megalapozó dokumentáció alapján

Madarasi téglavető földtani képződmény természeti emlék Tájékoztató a megalapozó dokumentáció alapján Madarasi téglavető földtani képződmény természeti emlék Tájékoztató a megalapozó dokumentáció alapján A tervezési terület azonosító adatai Közigazgatási elhelyezkedése Megye: Bács-Kiskun Település: Madaras

Részletesebben

Vizes élőhelyek rehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban

Vizes élőhelyek rehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban Vizes élőhelyek rehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban Hortobágy gyi Nemzeti Park 1973 82,000 hektár ~ 24,000 hektár Ramsari Terület Vizes élőhelyek megőrzésének, helyreállításának fontossága Mühlenberg

Részletesebben

Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan. Egyszikűek

Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan. Egyszikűek Növénytan gyakorlat BSc II. Növényrendszertan Egyszikűek Gumós gyöktörzsű, 15-50 cm magas növény. Élénkzöld levelei tőállóak, hosszú nyelűek, lemezük 10-20 cmes, nyilas vállú, hullámos szélű, ritkán sötét

Részletesebben

2.4 Area covered by Habitat. A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer keretében között végzett felmérések kutatási jelentése

2.4 Area covered by Habitat. A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer keretében között végzett felmérések kutatási jelentése CODE: 5130 NAME: Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map Yes 1.1.2 Distribution Method Estimate based on partial data with some

Részletesebben

4. sz. melléklet. Néhány a növénytakarót alkotó növény regenerálódása, felújulása

4. sz. melléklet. Néhány a növénytakarót alkotó növény regenerálódása, felújulása 4. sz. melléklet Néhány a növénytakarót alkotó növény regenerálódása, felújulása 1-2. sz. kép: Égett terület növénytakarójának felújulása 6 év után 1. A fehér nyár (Populus alba): A fehér nyár az égés

Részletesebben

FLORISZTIKAI ADATOK A NAGYKÕRÖSI NAGYERDÕ ÉS KÖRNYÉKÉRÕL

FLORISZTIKAI ADATOK A NAGYKÕRÖSI NAGYERDÕ ÉS KÖRNYÉKÉRÕL FLORISZTIKAI ADATOK A NAGYKÕRÖSI NAGYERDÕ ÉS KÖRNYÉKÉRÕL TAR TEODÓRA SzIE KTK, Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék 1118 Budapest, Villányi út 35 43. Elfogadva: 2002. július 17. Bot. Közlem. 89.

Részletesebben

L4b Nyílt mészkerülő tölgyesek Open acidofrequent oak forests. Fényben gazdag tölgyesek és erdő-gyep mozaikok

L4b Nyílt mészkerülő tölgyesek Open acidofrequent oak forests. Fényben gazdag tölgyesek és erdő-gyep mozaikok zeti és kompozicionális jellemzőket tudjuk vizsgálni, az állományok elsődleges vagy másodlagos jellegét nem. 5-ös: Idős, vastag (40 cm feletti átmérőjű) fákat is tartalmazó, változatos szerkezetű, ép és

Részletesebben

M4 Nyílt homoki tölgyesek Open steppe oak forests on sand

M4 Nyílt homoki tölgyesek Open steppe oak forests on sand 1958, 1960a, 1960b, 1961, Tallós & Tóth 1968, V. Sipos & Varga 1993, Wendelberger 1989, Zólyomi 1957, 1969a, Zólyomi & Tallós 1967 Molnár Zsolt, Bölöni János, Bartha Dénes, Molnár Attila M4 Nyílt homoki

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GYÓGYNÖVÉNYES GYEP TELEPÍTHETŐSÉGE, GYEPGAZDÁLKODÁSI MÓDSZEREK NÖVÉNYÁLLOMÁNYRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

SZENT ISTVÁN EGYETEM GYÓGYNÖVÉNYES GYEP TELEPÍTHETŐSÉGE, GYEPGAZDÁLKODÁSI MÓDSZEREK NÖVÉNYÁLLOMÁNYRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE SZENT ISTVÁN EGYETEM GYÓGYNÖVÉNYES GYEP TELEPÍTHETŐSÉGE, GYEPGAZDÁLKODÁSI MÓDSZEREK NÖVÉNYÁLLOMÁNYRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE Doktori értekezés tézisei Magyar Ilona Enikő Gödöllő 2009. A doktori

Részletesebben

A vadrozs, Secale sylvestre Host előfordulási körülményei a Nyírségben

A vadrozs, Secale sylvestre Host előfordulási körülményei a Nyírségben KITAIBELIA X. évf. 1. szám pp.: 186-193. Debrecen 2005 (2006) A vadrozs, Secale sylvestre Host előfordulási körülményei a Nyírségben MATUS Gábor PAPP Mária DE TTK Növénytani Tanszék H-4010 Debrecen Pf.:

Részletesebben

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003 2009 A kötetet szerkesztette: Molnár Csaba Molnár Zsolt Varga Anna MTA Ökológiai

Részletesebben

E2 Veres csenkeszes rétek. E2 Veres csenkeszes rétek

E2 Veres csenkeszes rétek. E2 Veres csenkeszes rétek E2 Veres csenkeszes rétek E2 Veres csenkeszes rétek Festuca rubra hay meadows and pastures Natura 2000: 6510 Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 6520 Mountain hay meadows

Részletesebben

Botanikai és zoológiai állapotfelmérés Tétényi-fennsík

Botanikai és zoológiai állapotfelmérés Tétényi-fennsík Botanikai és zoológiai állapotfelmérés Tétényi-fennsík Budaörs 10357/2 hrsz.-ú önkormányzati terület és környezete 2012. május. 15. Gergely Attila Merkl Ottó Tartalom 1. Botanikai vizsgálatok eredményei...

Részletesebben

Crisicum 2. pp.35-49. Elek növényvilága. Kertész Éva. Abstract

Crisicum 2. pp.35-49. Elek növényvilága. Kertész Éva. Abstract Crisicum 2. pp.35-49. Elek növényvilága Kertész Éva Abstract Flora of Elek: Since the 18th century the grasslands of Elek city have been cultivated. In the 19th century the periphery of the city was mostly

Részletesebben

Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület aktuális vegetációtérképe

Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület aktuális vegetációtérképe A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 01: 7 16 Ka pos vár, 2013 A Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület aktuális vegetációtérképe 1 SOVÁNY KRISZTINA, 2 SZOLLÁT GYÖRGY és 3 JUHÁSZ MAGDOLNA 1 Kaposvári

Részletesebben

K A N I T Z I A Kanitzia 21: 77-126. Szombathely, 2014 Journal of Botany SZTÁNA ÉS ZSOBOK (KALOTASZEG) AKTUÁLIS NÖVÉNYZETE

K A N I T Z I A Kanitzia 21: 77-126. Szombathely, 2014 Journal of Botany SZTÁNA ÉS ZSOBOK (KALOTASZEG) AKTUÁLIS NÖVÉNYZETE K A N I T Z I A Kanitzia 21: 77-126. Szombathely, 2014 Journal of Botany SZTÁNA ÉS ZSOBOK (KALOTASZEG) AKTUÁLIS NÖVÉNYZETE MOLNÁR CSABA 1 BÓDIS JUDIT 2 BIRÓ MARIANNA 3 JUHÁSZ MELINDA 3 MOLNÁR ZSOLT 3 1

Részletesebben

Körös-Maros Nemzeti Park Kígyósi-puszta területén lévő parlagszántók felmérése 2008-ban

Körös-Maros Nemzeti Park Kígyósi-puszta területén lévő parlagszántók felmérése 2008-ban Crisicum 5. pp.99-107. Körös-Maros Nemzeti Park Kígyósi-puszta területén lévő parlagszántók felmérése 2008-ban Sallainé Kapocsi Judit Abstract The investigations of uncultivated lands of KMNP Kígyósi-puszta

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok

Növényrendszertan gyakorlatok Növényrendszertan gyakorlatok 16. gyakorlat Környezettudományi szak Környezetmérnöki szak 3. ao: Kommelina-alkatúak - Commelinidae szélbeporzók a levelek szálasak, levélhüvelyük van r: Szittyóvirágúak

Részletesebben

A nép néhány orvosi növényéről.

A nép néhány orvosi növényéről. A nép néhány orvosi növényéről. Alig van vidék az országban, a hol valami orvosi fű ne teremne. A nép mindenütt talán minden faluban gyűjt egyes füveket orvosságul s ellátja velők a házat, úgy hogy nélkülözheti

Részletesebben

BOTANIKAI MEGFIGYELÉSEK DÉL-BUKOVINA TÉRSÉGÉBEN. 3036-Gyöngyöstarján, István u. 52. birkaporkolt@yahoo.co.uk 2

BOTANIKAI MEGFIGYELÉSEK DÉL-BUKOVINA TÉRSÉGÉBEN. 3036-Gyöngyöstarján, István u. 52. birkaporkolt@yahoo.co.uk 2 kanitzia19tıl.qxd 2008.05.11. 18:47 Page 19 KANITZIA Journal of Botany Kanitzia 15: 19-34., Szombathely, 2007 BOTANIKAI MEGFIGYELÉSEK DÉL-BUKOVINA TÉRSÉGÉBEN MOLNÁR CSABA 1 - TÜRKE ILDIKÓ JUDIT 2 - CSATHÓ

Részletesebben

Fiatal vágásterületek jellemzése a Visegrádi-hegység cseres-tölgyes övébõl. A Rubo fruticosi-poëtum nemoralis leírása

Fiatal vágásterületek jellemzése a Visegrádi-hegység cseres-tölgyes övébõl. A Rubo fruticosi-poëtum nemoralis leírása FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2004 28: 57 66 Fiatal vágásterületek jellemzése a Visegrádi-hegység cseres-tölgyes övébõl. A Rubo fruticosi-poëtum nemoralis leírása CSONTOS PÉTER ABSTRACT: Vegetation

Részletesebben

Florisztikai adatok a Cserhát felhagyott szőlőiből

Florisztikai adatok a Cserhát felhagyott szőlőiből http://kitaibelia.unideb.hu/ ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 (Print) 2014, Department of Botany, University of Debrecen, Hungary 19 (2): 260 266.; 2014 Florisztikai adatok a Cserhát felhagyott szőlőiből

Részletesebben

1. A kutatás célja. 2. A kutatás módszerei

1. A kutatás célja. 2. A kutatás módszerei 1. A kutatás célja A kutatás célja az extenzív szántók vizsgálatán keresztül a Dunántúli-középhegység és a Nyugat-magyarországi peremvidék területén a tipikus gyomasszociációk, valamint azok alegységeinek

Részletesebben

A szőlősorközbe telepített vetőmagkeverék fejlődésének alakulása és szerepe

A szőlősorközbe telepített vetőmagkeverék fejlődésének alakulása és szerepe A szőlősorközbe telepített vetőmagkeverék fejlődésének alakulása és szerepe Készítette: Dr. Varga Jenő Győrújbarát 2014. október 16. Takarónövény szerepe: - védi a talajt az erózióval és a deflációval

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. A vegetációdinamikai vizsgálatok keretében végzett felvételezések eredményei a. Kis- és Nagy-Polyán területén

KUTATÁSI JELENTÉS. A vegetációdinamikai vizsgálatok keretében végzett felvételezések eredményei a. Kis- és Nagy-Polyán területén KUTATÁSI JELENTÉS A vegetációdinamikai vizsgálatok keretében végzett felvételezések eredményei a Kis- és Nagy-Polyán területén Türke Ildikó Judit, Gyarmati Magdolna, Lukács Attila Bogland Bt. 2009 Készült

Részletesebben

BEKES MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI

BEKES MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 1996 BEKES MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 16 A millecentenárium évében Békéscsaba 1996 A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 16. Publications of the Museums of the County

Részletesebben

Népies növények a Kiskunság flórájában

Népies növények a Kiskunság flórájában Móra Ferenc Népies növények a Kiskunság flórájában Azt hiszem, ma már felesleges fejtegetnem a Bugát-féle természettudományi műnyelv lehetetlen voltát. Szabó József okos fellépése idejekorán útját állta

Részletesebben

MORFOLÓGIA TALAJ NÖVÉNYZET KAPCSOLATÁNAK MINTÁZAT-VIZSGÁLATA A DOROZSMA-MAJSAI-HOMOKHÁTON DEÁK JÓZSEF ÁRON 13 BEVEZETÉS

MORFOLÓGIA TALAJ NÖVÉNYZET KAPCSOLATÁNAK MINTÁZAT-VIZSGÁLATA A DOROZSMA-MAJSAI-HOMOKHÁTON DEÁK JÓZSEF ÁRON 13 BEVEZETÉS MORFOLÓGIA TALAJ NÖVÉNYZET KAPCSOLATÁNAK MINTÁZAT-VIZSGÁLATA A DOROZSMA-MAJSAI-HOMOKHÁTON DEÁK JÓZSEF ÁRON 13 PATTERN-RESEARCH OF THE CONNECTION BETWEEN MORPHOLOGY, SOIL AND VEGETATION IN THE DOROZSMA-MAJSAIAN

Részletesebben

BSc Mezőgazdasági Mérnök Szak hallgatói részére (4) Készítette: Gazdagné dr. Torma Mária főiskolai tanár Dr. Avasi Zoltán főiskolai docens Internet

BSc Mezőgazdasági Mérnök Szak hallgatói részére (4) Készítette: Gazdagné dr. Torma Mária főiskolai tanár Dr. Avasi Zoltán főiskolai docens Internet BSc Mezőgazdasági Mérnök Szak hallgatói részére (4) Készítette: Gazdagné dr. Torma Mária főiskolai tanár Dr. Avasi Zoltán főiskolai docens Internet Fészekvirágzatúak családja Csövesvirágúak alcsaládja

Részletesebben

A NÖVÉNYI INVÁZIÓK HATÁSA A TÁRSULÁSOK NITROGÉN- KÖRFORGALMÁRA

A NÖVÉNYI INVÁZIÓK HATÁSA A TÁRSULÁSOK NITROGÉN- KÖRFORGALMÁRA A NÖVÉNYI INVÁZIÓK HATÁSA A TÁRSULÁSOK NITROGÉN- KÖRFORGALMÁRA Készítette: Czirle Zsolt BME Környezetmérnök MSc., Budapest, 2010 Gruiz Katalin Környezeti mikrobiológia és biotechnológia c. tárgyához Forrás:

Részletesebben

Kutatási Jelentés 2008 Horváth András MTA ÖBKI. Projekt száma: LIFE 05NAT/HU/ Kutatási terület: Leányvári-völgy

Kutatási Jelentés 2008 Horváth András MTA ÖBKI. Projekt száma: LIFE 05NAT/HU/ Kutatási terület: Leányvári-völgy 1. Tevékenységek: Kutatási Jelentés 2008 Horváth András MTA ÖBKI A Pannon gyepek élőhelykezelése Magyarországon Projekt száma: LIFE 05NAT/HU/000117 Kutatási terület: Leányvári-völgy Ezen a kutatási területen

Részletesebben

Ódor Péter - Vegetációtan

Ódor Péter - Vegetációtan Főleg hegy és dombvidéken alakulnak ki, edafikus élőhelyek, bármely klímaövben kialakulhatnak, alapvetően a kőzet és talajviszonyok határozzák meg megjelenésüket. Többnyire savanyú kémhatású kőzettípusokon

Részletesebben

Növénytani és madártani adatok a monoki Õr-hegy és Szõlõs-hegy területérõl*

Növénytani és madártani adatok a monoki Õr-hegy és Szõlõs-hegy területérõl* FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2006 30: 415 421 Növénytani és madártani adatok a monoki Õr-hegy és Szõlõs-hegy területérõl* BARATI SÁNDOR, HUDÁK KATALIN & ÉZSÖL TIBOR ABSTRACT: The authors

Részletesebben

A Rosa scabriuscula Sm. em. H. Br. taxonómiai

A Rosa scabriuscula Sm. em. H. Br. taxonómiai Bot. Közlem. 100(1 2): 135 146, 2013. A Rosa scabriuscula Sm. em. H. Br. taxonómiai revíziója a Börzsöny hegységben Kerényi-Nagy Viktor 1 és Nagy József 2 1 Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar,

Részletesebben

A Lamio-Stellarietum mediae helye a társulások rendszerében Jellemzése 5.3.1.1.2.1. Lamio-Stellarietum mediae typicum subass. nova

A Lamio-Stellarietum mediae helye a társulások rendszerében Jellemzése 5.3.1.1.2.1. Lamio-Stellarietum mediae typicum subass. nova A Lamio-Stellarietum mediae helye a társulások rendszerében A társulás helyét a Stellarietea mediae R. Tx., Lohm. et Prsg. in R. Tx. 1950 osztályon belül, a Violenea arvensis Hüppe et Hofmeister 1990 alosztályban,

Részletesebben

Pannon. Magbank ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. A pannon magbank létrehozása a magyar vadon élő edényes növények hosszú távú ex-situ megőrzésére

Pannon. Magbank ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. A pannon magbank létrehozása a magyar vadon élő edényes növények hosszú távú ex-situ megőrzésére Pannon Magbank ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A pannon magbank létrehozása a magyar vadon élő edényes növények hosszú távú ex-situ megőrzésére Projekt adatok 3 TARTALOMJEGYZÉK PROJEKT ADATOK: Azonosítószáma: LIFE08/NAT/H/000288

Részletesebben

Biró Marianna, Molnár Zsolt (1998): A Duna-Tisza köze homokbuckásainak tájtípusai, azok kiterjedése, növényzete és tájtörténete a 18. századtól.

Biró Marianna, Molnár Zsolt (1998): A Duna-Tisza köze homokbuckásainak tájtípusai, azok kiterjedése, növényzete és tájtörténete a 18. századtól. Biró Marianna, Molnár Zsolt (1998): A Duna-Tisza köze homokbuckásainak tájtípusai, azok kiterjedése, növényzete és tájtörténete a 18. századtól. Vegetation and land-use history in the sand dunes of the

Részletesebben

Holocén homokmozgás térképezése a Belső Somogy területén

Holocén homokmozgás térképezése a Belső Somogy területén Holocén homokmozgás térképezése a Belső Somogy területén Györgyövics Katalin PhD hallgató SZTE, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék SZTE, OSL SZEGED A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11/1-2012-0001

Részletesebben

Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan. Caryophyllales -

Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan. Caryophyllales - Növénytan gyakorlat BSc II. Növényrendszertan Caryophyllales - Sóvirág - Limonium gmelini 30-70 cm magas, tőlevélrózsás évelő növény. Tőlevelei kopaszok, húsosak, épszélűek, tompa csúcsúak, válluk nyélbe

Részletesebben

Phytosociological study of Trifolio subterranei-festucetum pseudovinae ass. nov.

Phytosociological study of Trifolio subterranei-festucetum pseudovinae ass. nov. Crisicum 2. pp.67-83. Phytosociological study of Trifolio subterranei-festucetum pseudovinae ass. nov. Penksza, Károly - Kapocsi, Judit - Engloner, Attila Abstract In 1996 and 1997 on the rediscovered

Részletesebben

Dunakeszi repülőtér Helyi jelentőségű védett terület. Általános információk

Dunakeszi repülőtér Helyi jelentőségű védett terület. Általános információk Általános információk 1. Általános jellemzők 1.1. Összefoglaló adatok Tervezési terület neve: Dunakeszi repülőtér Helyrajzi szám: 062/2 hrsz Művelési ág: kivett, repülőtér Kiterjedés 89 1036 m2 Tulajdonos:

Részletesebben

2.4 Area covered by Habitat

2.4 Area covered by Habitat CODE: 6210 NAME: Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia) (* important orchid 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map Yes 1.1.2 Distribution

Részletesebben

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE. Száraz sziklagyep társulások főbb növény- és állatfajai, veszélyeztetettsége, természetvédelmi szempontú kezelésük főbb kérdései.

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE. Száraz sziklagyep társulások főbb növény- és állatfajai, veszélyeztetettsége, természetvédelmi szempontú kezelésük főbb kérdései. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE Száraz sziklagyep társulások főbb növény- és állatfajai, veszélyeztetettsége, természetvédelmi szempontú kezelésük főbb kérdései. A száraz sziklagyepek általános jellemzői Hegységeink

Részletesebben

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003 2009 A kötetet szerkesztette: Molnár Csaba Molnár Zsolt Varga Anna MTA Ökológiai

Részletesebben

A Formica rufa L. és Formica pratensis Retz. (Hym.: Formicidae) napi aktivitásának vizsgálata belsõ-somogyi mintaterületeken Dráva Völgye Secondary School, H-7570 Barcs, Petõfi S. u. 10., HUNGARY HARTNER,

Részletesebben

After-LIFE Természetvédelmi terv

After-LIFE Természetvédelmi terv LIFE08 NAT/RO/000502 Kiemelt fontosságú élőhelytípusok kedvező konzervációs állapotának biztosítása a Kelemen-Görgény Kiemelt Jelentőségű Különleges Természetmegőrzési Területen After-LIFE Természetvédelmi

Részletesebben

Talajápolás a szőlőben

Talajápolás a szőlőben Talajápolás a szőlőben Donkó Ádám Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet 2014 Bevezetés - Klímaváltozás, szélsőséges időjárás (pl. heves záporok) - Hegy-völgy irányú sorvezetés eróziós károk - Takarónövény

Részletesebben

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003 2009 A kötetet szerkesztette: Molnár Csaba Molnár Zsolt Varga Anna MTA Ökológiai

Részletesebben

A BAJI LÁBAS-HEGY ÉS KECSKE-HEGY FLÓRÁJA, CONVOLVULUS CANTABRICA L. A GERECSÉBEN

A BAJI LÁBAS-HEGY ÉS KECSKE-HEGY FLÓRÁJA, CONVOLVULUS CANTABRICA L. A GERECSÉBEN Bot. Közlem. 94(1 2): 57 73, 2007. A BAJI LÁBAS-HEGY ÉS KECSKE-HEGY FLÓRÁJA, CONVOLVULUS CANTABRICA L. A GERECSÉBEN MATUS GÁBOR 1 és BARINA ZOLTÁN 2 1 Debreceni Egyetem TEK, Növénytani Tanszék 4010 Debrecen,

Részletesebben

B3 Vízparti virágkákás, csetkákás, vízi hídőrös, mételykórós mocsarak Water-fringing helophyte beds with Butomus, Eleocharis or Alisma

B3 Vízparti virágkákás, csetkákás, vízi hídőrös, mételykórós mocsarak Water-fringing helophyte beds with Butomus, Eleocharis or Alisma kény) megtelepedését. Az élőhelyek cserjésedése, valamint inváziós fajok megjelenése a regenerálódási képességet nagyban csökkenti. Irodalom: Bodrogközy 1962b, Borhidi 1958a, 1996, 1997c, 2003, Borhidi

Részletesebben

A Cornu aspersum (O. F. Müller, 1774) és a Helix lucorum Linnaeus, 1758 adventív csigafajok hazai elõfordulásának aktualizálása

A Cornu aspersum (O. F. Müller, 1774) és a Helix lucorum Linnaeus, 1758 adventív csigafajok hazai elõfordulásának aktualizálása MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 2010 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 28: 85 90 A Cornu aspersum (O. F. Müller, 1774) és a Helix lucorum Linnaeus, 1758 adventív csigafajok hazai elõfordulásának aktualizálása Varga András,

Részletesebben

Vadon élő növényfajok maggyűjtési stratégiája Magyarországon

Vadon élő növényfajok maggyűjtési stratégiája Magyarországon Vadon élő növényfajok maggyűjtési stratégiája Magyarországon Pannon Magbank Projekt Második, javított változat 2012.06.11. Pannon Magbank Projekt (LIFE08/NAT/H/000288, HUSEEDBANK) A stratégia az Európai

Részletesebben

A Maros-völgy edényes növényei I.

A Maros-völgy edényes növényei I. Crisicum I. pp. 35-74. A Maros-völgy edényes növényei I. Penksza Károly - Kapocsi Judit Abstract Vascular Plants of Maros-valley I.: This publication contains the former vascular flora-lists of the Maros-valley

Részletesebben

H3a Köves talajú lejtősztyepek. H3a Köves talajú lejtősztyepek

H3a Köves talajú lejtősztyepek. H3a Köves talajú lejtősztyepek H3a Köves talajú lejtősztyepek korlátozottabb (lassabban, nehezebben megy végbe), míg túllegeltetés, sűrű erdősítés esetén rossznak tekinthető. Szomszédos felnyíló erdősítésben, nagy kiterjedésű felhagyott

Részletesebben

Florisztikai és cönológiai vizsgálatok a dunapataji Nagy-széken

Florisztikai és cönológiai vizsgálatok a dunapataji Nagy-széken NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR NÖVÉNYTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI INTÉZET Florisztikai és cönológiai vizsgálatok a dunapataji Nagy-széken Floristical and Coenological examinations of the Nagy-szék,

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok

Növényrendszertan gyakorlatok Növényrendszertan gyakorlatok 14. gyakorlat Környezettudományi szak Környezetmérnöki szak r: Árvacsalán-virágúak - Lamiales cs: Ajakosok - Lamiaceae (Labiatae) fıként lágyszárúak vagy félcserjék négyélő

Részletesebben

3. Talajlakó és gyepszinti fauna dinamikája

3. Talajlakó és gyepszinti fauna dinamikája Összefoglaló jelentés "Az Aggteleki BR magterületeinek és puffer. területeinek ökológiai vizsgálata c. témáról. Résztémák Ca kutatási szerződés szerint). Töbör-profilok komplex vizsgálata 2. Közösség-típusok

Részletesebben

A VÁCI NASZÁLY SZIKLAGYEPJEINEK CÖNOLÓGIAI VIZSGÁLATA

A VÁCI NASZÁLY SZIKLAGYEPJEINEK CÖNOLÓGIAI VIZSGÁLATA A VÁCI NASZÁLY SZIKLAGYEPJEINEK CÖNOLÓGIAI VIZSGÁLATA VOJTKÓ ANDRÁS Eszterházy Károly Fõiskola Növénytani Tanszék 3301 Eger, Pf. 43. Elfogadva: 2003. január 15. Bot. Közlem. 89. kötet 1 2. füzet 2002.

Részletesebben

Kutatási Jelentés 2008 Horváth András MTA ÖBKI. Projekt száma: LIFE 05NAT/HU/ Kutatási terület: Belsőbáránd

Kutatási Jelentés 2008 Horváth András MTA ÖBKI. Projekt száma: LIFE 05NAT/HU/ Kutatási terület: Belsőbáránd 1. Tevékenységek: Kutatási Jelentés 2008 Horváth András MTA ÖBKI A Pannon gyepek élőhelykezelése Magyarországon Projekt száma: LIFE 05NAT/HU/000117 Kutatási terület: Belsőbáránd A Belsőbárándi völgyrendszerben

Részletesebben

A szártalan csűdfű (Astragalus exscapus L.) előkerülése a Dél-Tiszántúlon

A szártalan csűdfű (Astragalus exscapus L.) előkerülése a Dél-Tiszántúlon Crisicum 6. pp. 117-121. A szártalan csűdfű (Astragalus exscapus L.) előkerülése a Dél-Tiszántúlon Sallainé Kapocsi Judit Abstract Discovery of Astragalus exscapus L. in South-Eastern Part of the Great

Részletesebben

Adatok az esztergomi Duna-ártér flórájához

Adatok az esztergomi Duna-ártér flórájához KITAIBELIA VIII. évf. 1. szám pp.: 55-63. Debrecen 2003 Adatok az esztergomi Duna-ártér flórájához BARINA Zoltán MTM Növénytára BUDAPEST H-1476 Pf.: 222. Bevezetés Esztergom környékén, a Duna mentén, valamint

Részletesebben

üzemterv tanusága szerint - fafajgazdag maradt (12 elegyfaj) és sokféle korosztály volt képviseltetve benne. Erdészeti üzemtervet először 1887-ben kés

üzemterv tanusága szerint - fafajgazdag maradt (12 elegyfaj) és sokféle korosztály volt képviseltetve benne. Erdészeti üzemtervet először 1887-ben kés A nagykőrösi homoki erdőssztyepp-tölgyesek tájtörténete 1 Molnár Zsolt, Biró Marianna és Szollát György Félkultúr tájaink vegetációmozaikjai magukon viselik a múltbeli emberi tájhasználat nyomait. A növényzet

Részletesebben

Alsónémedi környezeti állapota 2014.

Alsónémedi környezeti állapota 2014. Alsónémedi környezeti állapota 2014. Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata megbízásából 2014. október 1. Tájékoztató Alsónémedi környezeti állapotáról 2014. Címlapkép: Kiss Ernő festménye Alsónémedi

Részletesebben

Szukcesszió-vizsgálatok a fenyőfői erdeifenyvesekben. Boglári Zoltán, oemh. 2011.

Szukcesszió-vizsgálatok a fenyőfői erdeifenyvesekben. Boglári Zoltán, oemh. 2011. Szukcesszió-vizsgálatok a fenyőfői erdeifenyvesekben Boglári Zoltán, oemh. 2011. a szukcessziót csak akkor tudjuk előremozdítani, ha a termőhelyi átalakulás megtörténik ahhoz, hogy az újabb növényi fokozat

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ TANULMÁNY

KUTATÁSI JELENTÉS ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ TANULMÁNY KUTATÁSI JELENTÉS ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ TANULMÁNY Botanikai felmérés és összehasonlító elemzés a legelők állapotáról a Kis- és Nagy-Polyán (Mikóháza) területén Készítette: Dr. Szigetvári Csaba A tanulmány

Részletesebben

A SALGÓTARJÁN MELLETTI SALAKMEDDŐK VEGETÁCIÓJÁNAK JELLEMZŐI ÉS FELSZÍNFEJLŐDÉSE

A SALGÓTARJÁN MELLETTI SALAKMEDDŐK VEGETÁCIÓJÁNAK JELLEMZŐI ÉS FELSZÍNFEJLŐDÉSE A SALGÓTARJÁN MELLETTI SALAKMEDDŐK VEGETÁCIÓJÁNAK JELLEMZŐI ÉS FELSZÍNFEJLŐDÉSE Szabó Mária 1 Karátson Dávid 1 Angyal Zsuzsanna 1 Összefoglalás Salgótarján, e régi nehézipari központ üzemei évtizedek óta

Részletesebben

nyilvántartási_szám HUSEED Acer campestre L. HUSEED Acer campestre L. HUSEED Acer platanoides L. HUSEED Acer platanoides L.

nyilvántartási_szám HUSEED Acer campestre L. HUSEED Acer campestre L. HUSEED Acer platanoides L. HUSEED Acer platanoides L. nyilvántartási_szám úmf_név HUSEED000172 Acer campestre L. HUSEED000188 Acer campestre L. HUSEED000190 Acer platanoides L. HUSEED000267 Acer platanoides L. HUSEED000485 Acer tataricum L. HUSEED000454 HUSEED000589

Részletesebben

H5a Löszgyepek, kötött talajú sztyeprétek Closed steppes on loess

H5a Löszgyepek, kötött talajú sztyeprétek Closed steppes on loess Zárt száraz- és félszárazgyepek Horváth András, Illyés Eszter, Molnár Csaba, Bölöni János, Fekete Gábor, Varga Zoltán, Nagy József, Kun András, Óvári Miklós H5a Löszgyepek, kötött talajú sztyeprétek Closed

Részletesebben

PULTON INNEN Évelők, nyáron is

PULTON INNEN Évelők, nyáron is PULTON INNEN Évelők, nyáron is Az évelők iránti kereslet jelentős növekedéséről számolnak be évek óta a nyugat európai kereskedők és az utóbbi években a hazai kertészeti árudák is. Az évelők eladásával

Részletesebben

HELYZETFELTÁRÁS. 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata. 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás

HELYZETFELTÁRÁS. 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata. 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás II.4.1. TÁJRENDEZÉS HELYZETFELTÁRÁS 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás A földrajzi tájbeosztás szerint Bácsalmás az Alföld Bácskai síkvidék középtájának Bácskai

Részletesebben

A Dél-Tiszántúl új taxonjai, különös tekintettel a Poaceae család tagjaira

A Dél-Tiszántúl új taxonjai, különös tekintettel a Poaceae család tagjaira Crisicum 3. pp.73-78. A Dél-Tiszántúl új taxonjai, különös tekintettel a Poaceae család tagjaira Penksza Károly Abstract New taxa of Körös-Maros National Park (Hungary) and Transylvania (Romania). This

Részletesebben

TALAJ-, TALAJVÍZ-KÁRMENTESÍTÉS ÉS EGY FOLYÉKONY VESZÉLYES HULLADÉK ÉGETÉSÉRE HASZNÁLT TERÜLET REKULTIVÁCIÓJA, REVITALIZÁCIÓJA

TALAJ-, TALAJVÍZ-KÁRMENTESÍTÉS ÉS EGY FOLYÉKONY VESZÉLYES HULLADÉK ÉGETÉSÉRE HASZNÁLT TERÜLET REKULTIVÁCIÓJA, REVITALIZÁCIÓJA TALAJ-, TALAJVÍZ-KÁRMENTESÍTÉS ÉS EGY FOLYÉKONY VESZÉLYES HULLADÉK ÉGETÉSÉRE HASZNÁLT TERÜLET REKULTIVÁCIÓJA, REVITALIZÁCIÓJA Készítette: SZENDREI GABRIELLA Környezettudomány szakos hallgató Témavezető:

Részletesebben

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003 2009 A kötetet szerkesztette: Molnár Csaba Molnár Zsolt Varga Anna MTA Ökológiai

Részletesebben

Research Report 2008 András Horváth MTA ÖBKI. Habitat Management on the Pannonian Grasslands in Hungary. Project number: LIFE 05NAT/HU/000117

Research Report 2008 András Horváth MTA ÖBKI. Habitat Management on the Pannonian Grasslands in Hungary. Project number: LIFE 05NAT/HU/000117 1. Activities: Research Report 2008 András Horváth MTA ÖBKI Habitat Management on the Pannonian Grasslands in Hungary Project number: LIFE 05NAT/HU/000117 Name of project area: Belsőbáránd Three types

Részletesebben

A fény hatása. A fény hatása a növényekre

A fény hatása. A fény hatása a növényekre A fény hatása Napsugárzás mennyisége (szoláris koefficiens) Összetétele Reflexiós koefficiens; albedo Beesési szög évszakok A fény hatása a növényekre A fotoszintetikus aktivitás fényfüggése fotoszintézis

Részletesebben