Dunakeszi repülőtér Helyi jelentőségű védett terület. Általános információk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dunakeszi repülőtér Helyi jelentőségű védett terület. Általános információk"

Átírás

1 Általános információk 1. Általános jellemzők 1.1. Összefoglaló adatok Tervezési terület neve: Dunakeszi repülőtér Helyrajzi szám: 062/2 hrsz Művelési ág: kivett, repülőtér Kiterjedés m2 Tulajdonos: Dunakeszi Város Önkormányzata Megye. Pest megye Település: Dunakeszi Középponti koordináták: EOV Y:252121, X: Tengerszint feletti magasság: 125 m Területet fedő 1: EOTR térképszelvények azonosítója: , és Illetékes természetvédelmi hatóság: Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Érintett Nemzeti Park Igazgatóság: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 1.2. A Terület rendeltetése, természetvédelmi célkitűzések A terület kb.1946 óta sport repülőtérként működik, vitorlázó repülés és pilótaképzés folyik. A repülés mellett legeltetéssel is hasznosítják a területet. A fenti két funkció kiválóan megfér a természetvédelmi célkitűzéssel, ami Magyarország egyik legjelentősebb ürge populációjának fenntartása 1.3. A terület jogi helyzete: Nem tartozik országosan védett területhez és Natura 2000 hálózathoz. A évi XXVI. tv. (OTRT) szerint az ökológiai hálózat magterülete 1.4. A terület elhelyezkedése, határai. A terület a Pest megyei Dunakeszi város külterületén, a belterülettől déli irányban terül el. Nyugatról, északról és keletről a téli és nyári pályák, valamint a lósporttelep övezik, melyek szintén helyi védettséget élveznek. Déli irányból Dunakeszi-alsó belterület, és mezőgazdasági területek határolják.a területre vonatkozó tervezési és egyéb előírások 1

2 1.5. A területre vonatkozó tervezési és egyéb előírások Településszerkezeti és szabályozási tervek Dunakeszi város elfogadott településszerkezeti terve alapján KK-sp/2 besorolási övezetbe tartozik. A beépíthetőség a teljes terület 2%-a (amelyből már 0,66 % beépítésre került), épületnek nem minősülő építmények esetén további 3% Vadgazdálkodási terv A terület a II. Északi-középhegységi nagyvadas vadgazdálkodási táj, II/1. Börzsönynógrád-gödöllôi nagyvadas körzetében helyezkedik el. A vadászati jogot a gödi Nemeskéri Vadásztársaság gyakorolja, azonban a területen tényleges vadgazdálkodási tevékenység nem folyik Egyéb előírások A területen gázvezeték szolgalmi joggal rendelkezik a MOL Nyrt és a Tigáz - DSO Kft 9925 m 2 kiterjedésű területrészre, valamint földmérési jelek elhelyezése használati joggal a Pest Megyei Földhivatal. 2. Környezeti jellemzők 2.1. Időjárás A terület éghajlata mérsékelten meleg, száraz. Az éves napfénytartam megközelíti a 2000 órát. Nyáron, 800 órán, télen 180 órán át süt a nap. Az éves középhőmérséklet 10-10,2 C Az évi legmagasabb hőmérsékletek sokévi átlaga 34,5 C, a legalacsonyabb hőmérsékleteké -15,5 C. Az évi csapadékösszeg mm. Leggyakoribb szélirány ÉNy-i Hidrológia A területen sem állandó, sem időszakos forrás, vagy vízfolyás nem található. A talajvíz kb m mélyen helyezkedik el 2.3. Földtan A terület a Pesti hordalékkúp síkságon helyezkedik el. A pleisztocén korban a Duna hordaléka teraszokat képezve rakódott le, (a bővizű és kisvizű korszakok függvényében) melyre a felső pleisztocénben és holocénben homok települt. Legalacsonyabb pontja tszfm: m 2

3 Legmagasabb pontja tszfm: m 2.4. Talajtan A terület alapkőzete felső kori fluvioeolikus homok, talaja gyengén humuszos homok váztalaj. 3. Tájtörténet Régen Alagpuszta néven ismert terület, a meszes dunai homokon kialakult erdőssztyepp jellegű terület volt, ahol a facsoportok és a homokpusztagyepek mozaikja alkotta a tájat től indult jelentős gazdasági fejlődés, amikor a Károlyi birtokból kivásárolta a Magyar Lovaregylet. A lóversenyeken, tréningezésen kívül a környéken a mezőgazdálkodást is fellendítette, takarmánytermelés, zöldségkertészet, és gyümölcsös is volt a nagyszámú személyzet ellátására. A II világháború után, véget ért a Lovaregylet fénykora, területe csökken, ekkor alakítják ki a repülőteret is. 4. Flóra A repülőtér tipikus növénytársulása a homoki szárazlegelő (Cynodonti -Festucetum pseudovinae), amely a nyílt évelő homokpusztagyep (Festucetum vaginatae), leromlása során keletkezett Kisebb területarányban jelen van még zárt homokpusztarét (Astragalo-Festucetum rupicolae) is. A terület egyik nagy értéke, hogy a rendszeres kezelésnek köszönhetően nem terjedtek el az invazív növények, amelyek már felbukkantak a szomszédos tréningpálya területén. A területen előkerült edényes növényfajok száma 27, ebből védett 1 faj A társulás fajai: (Alkanna tinctoria) báránypirosító, (Andropogon ischaemum) fenyérfű, (Festuca rupicola) barázdált csenkesz, (Festuca pseudovina) sovány csenkesz, (Achillea collina) mezei cickafark, (Potentilla arenaria) homoki pimpó, (Cynodon dactylon) csillagpázsit, (Carex stenophylla) keskenylevelű sás, (Carex supina) törpe sás, (Euphorbia cyparissias) farkas kutyatej, (Plantago lanceolata) ládzsás útifű, (Stipa capillata) kunkorgó árvalányhaj, (Thymus serpyllum) keskenylevelű kakukkfű, (Hyeracium pilosella) ezüstös hölgymál, (Erodium cicutarium) bürökgémorr, (Poa annua) egynyári perje, (Eryngium campestre) mezei iringó, (Scabiosa ohroleuca) vajszínű ördögszem, (Galium verum) tejoltó galaj, (Galium mollugo) közönséges galaj, (Sanguisorba minor) csabaíre vérfű, (Carduus 3

4 acanthoides) szúrós bogáncs, (Verbascum phlomoides) szöszös ökörfarkkóró, (Pimpinella saxifraga) hasznos földitömjén, (Dactylis glomerata) csomós ebír, (Syrenia cana) homokviola,.(berteroa incana) hamuka A területen található védett növényfajok: MAGYAR NÉV LATIN NÉV ÁLLOMÁNYNAGYSÁG Báránypirosító Alkanna tinctoria 3-10 tő 5. Fauna A terület kétségkívül legnagyobb értéke az ürge. Az ürge (Spermophilus citellus) a rövid füvű puszták jellegzetes rágcsálója. Délkelet európai elterjedésű faj, elterjedésének határát Magyarországon éri el, innen nyugatra már nem található. Lengyelországból, és Németországból kipusztult. Néhány évtizede még olyan elterjedt volt, hogy kártevőként tartották számon, és irtották. A legeltetéses állattartás visszaszorulásával, a legelők megszűnésével drasztikusan csökkentek az élőhelyei. Ezért már 1982-ben védetté nyilvánították, természetvédelmi értéke ft. volt. A 2012 évben hatályba lépett, 100/2012. (IX. 28.) VM rendeletben már ft természetvédelmi értékkel, a fokozottan védett kategóriába sorolták. A füves repülőterek az utolsó menedékei, mert ezek nagy területű, karbantartott, legtöbbször legeltetett gyepterületek. Az országban mintegy ürgekolónia lehet még, de az életerős, nagy populációk száma talán 10 alatti, ide tartozik a Dunakeszin található kolónia is. Csapadékos években különösen jelentős a dunakeszi állomány túlélőképessége, mert a jó vízelvezető képességű homoktalajon, az esőzések hatására kevésbé károsodik az állomány, mint más helyeken. Az ürge különös értéke, hogy táplálékát jelenti olyan ritka és védett ragadozó madaraknak, mint a kerecsensólyom, vagy a parlagi sas, de szinte minden nagyobb ragadozó madár szívesen fogyasztja. A Dunakeszi reptéren is táplálékát adja az értékes ragadozó madaraknak, naponta látni vadászó egerészölyvet, barna rétihéját, de megjelent már parlagi sas, kerecsensólyom, és már pusztai ölyvet is megfigyeltek, ami az egy-két Alföldön megtelepedett pártól eltekintve csak ritka kóborló Magyarországon. A környék beépítettsége és zavartsága miatt ezek a madárkuriózumok sajnos nem maradnak itt hosszú ideig. A madarak a területet táplálkozás céljából veszik igénybe, fészkelés nincs, vagy esetleges. Léteznek adatok egyéb védett gerinces, és rovarfajok előfordulásáról, azonban ezek felmérése további kutatást igényel. 4

5 A területen előforduló védett és fokozottan védett állatfajok: MAGYAR NÉV Ürge Vakondok Zöld gyík Fürge gyík Zöld varangy Szongáriai cselőpó Sisakos sáska LATIN NÉV Spermophilus citellus Talpa europaea Lacerta viridis Lacerta agilis Bufo viridis Lycosa singoriensis Acrida hungarica 5

6 1. Természetvédelmi célkitűzések Természetvédelmi kezelési terv - A területre jellemző pannon flóra és fauna valamint vegetáció állapotának megőrzése, javítása - A természetvédelmi oltalom alatt álló növény- és állatfajok populációinak megőrzése, különösen a fokozottan védett ürge (Spermophilus citellus) egyik legjelentősebb hazai populációjának fenntartása - A degradálódott élőhelyek természeti állapotának javítása. - A terület tájesztétikai állapotának megőrzése, javítása. - A terület biológiai értékeinek folyamatos kutatása. - A természet iránt érdeklődők ismeretszerzési lehetőségének biztosítása, a térség természeti értékeinek bemutatása, a szabadidő természethez kötődő eltöltésének biztosítása. 2. Természetvédelmi stratégiák - Veszélyeztetett és nemzetközi jelentőségű fajok, élőhelyek felmérése, monitorozása, valamint védelmének megoldása. - Élőhely fenntartó feladatok végzése (legeltetés, kaszálás). - Özönnövények visszaszorítása. - Gazdasági, sport és szabadidős tevékenység szabályozása, korlátozása. - Építés korlátozása. - Flóra- és faunakutatás végzése, a kutatási tevékenység szabályozása. - Látogatás irányítása, korlátozása a természeti értékek megóvása, illetve a látogatók biztonsága érdekében. - A terület látogatásának szabályozása, a természeti értékek megismerésének, a természetvédelmi célú oktatás és bemutatás, a szabadidő természethez kötődő eltöltésének biztosítása. - A közlekedés korlátozása, az átmenő jellegű személy és gépjárműforgalom korlátozása - Az illegális hulladék-elhelyezés megakadályozása. - Természetvédelmi oktatás végzése, (kiadvány, tájékoztató tábla) 3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak Élőhelyek kezelése, fenntartása - A rövidfüvű homoki gyepek megfelelő állapotát fenn kell tartani rendszeres legeltetéssel, és legalább évente egyszeri kaszálással. A legelés elmaradása esetén szükség szerint, többszöri kaszálást kell alkalmazni 6

7 - A területen tilos a nem őshonos növények telepítése, a gyep felülvetése csak az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélyével lehetséges - Tilos a gyep feltörése Fajok védelme - A veszélyezettet fajok (ürge, vakond, szongáriai cselőpók, sisakos sáska, báránypirosító) élőhelyeit tilos megváltoztatni, ott talajmunkát végezni, a talajt burkolattal ellátni, az állatok üregeit betömni - Tilos vegyszeres rágcsálóirtószerek, és növényvédő szerek használata, - Tilos kémiai, fizikai riasztási módszerek alkalmazása Táj- és kultúrtörténeti értékek - A területen tilos hulladék elhelyezése, tárolása. - Új épület csak a tájképbe illeszkedően tervezhető. - Fa vagy fasor telepítés nem indokolt, de ha szükséges, kizárólag a terület szélein megengedett Látogatás - A terület, a tulajdonos/üzemeltető engedélyével a szabadidő eltöltésének céljából szabadon látogatható, azonban a veszélyeztetett állatfajok (ürge) élőhelyein, azonos területrészen a huzamos, vagy naponta ismétlődő tartózkodás tilos - A területre kutyával belépők, kötelesek megakadályozni a kutyának üregek kaparását (védett területen, pórázon vezetni az állatot) - Lehetőség szerint a terület bekerítése kívánatos Oktatás és bemutatás - A terület értékeit és ennek érdekében történő korlátozásokat tájékoztató táblán kell bemutatni Kutatás, vizsgálatok - A veszélyeztetett védett, és fokozottan védett fajok valamint a lokális értékű fajok kutatását, monitorozását, (min 1-5 évente) állományfelmérését folytatni kell - A kutatások eredményeit Dunakeszi Város Jegyzőjével, és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal közölni kell Terület- és földhasználat - A területen új épület, építmény csak a terület északi sarkában, a meglévő épületek mellett, a terület szélétől számított 40 méteres sávban helyezhető el 7

8 - Talajrendezéssel, gyepesítéssel, burkolat készítésével létesülő spotterület (sportpálya) a terület Dunakeszi-alsó belterülettel érintkező határán, 70 méteres sávban alakítható ki - A területen mezőgazdasági célú hasznosítás az élőhely-kezeléssel összhangban, annak alárendelve folyhat (legeltetés). - A terület ipari és bányászati célra nem hasznosítható. - Közlekedés: motoros járművel az átmenő forgalom tilos (a mezőgazdálkodási és sportcélú kiszolgáló közlekedés megengedett). Gyalogos, kerékpáros közlekedés a terület szélein, a meglévő kijárt utakon lehetséges - A területen vadgazdálkodási létesítmény elhelyezése és a vadetetés tilos Természetvédelmi infrastruktúra - A terület szélén a helyi védett állapotot jelölő táblát kell kihelyezni - Tájékoztató tábla is kihelyezhető, lásd oktatás és bemutatás fejezetnél - Lehetőség szerint kívánatos a terület bekerítése 3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak Művelés alól kivett területek kezelése - A rövidfüvű homoki gyepek megfelelő állapotát fenn kell tartani rendszeres legeltetéssel, és legalább évente egyszeri kaszálással. A legeltetés elmaradása esetén szükség szerint, többszöri kaszálást kell alkalmazni. - A területen a hagyományos, sport és oktatási célú repülőtér hasznosítás megengedett 8

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

IRÁNYELVEK A PANNON SZÁRAZ LÖSZ- ÉS SZIKESPUSZTA GYEPEK REKONSTRUKCIÓJÁHOZ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ KEZELÉSÉHEZ

IRÁNYELVEK A PANNON SZÁRAZ LÖSZ- ÉS SZIKESPUSZTA GYEPEK REKONSTRUKCIÓJÁHOZ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ KEZELÉSÉHEZ IRÁNYELVEK A PANNON SZÁRAZ LÖSZ- ÉS SZIKESPUSZTA GYEPEK REKONSTRUKCIÓJÁHOZ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ KEZELÉSÉHEZ Írták: Nagy Gergő Gábor (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság) Déri Eszter (Debreceni

Részletesebben

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve Fotó: http://civertan.blogter.hu/tag/jaszsag Készítette a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapest, 2013

Részletesebben

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek

Részletesebben

AZ ABONYI KASZÁLÓERDŐ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVE

AZ ABONYI KASZÁLÓERDŐ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVE AZ ABONYI KASZÁLÓERDŐ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVE 1. TERMÉSZETVÉDELMI GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK - Őrizze meg a területen előforduló védett (pl. hengeresfészkű peremizs /Inula

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

Hivatal FAJMEGŐRZ TERVEK. KvVM Term. (Pulsatilla. flavescens) T E R M É S Z E T V É D E L E M

Hivatal FAJMEGŐRZ TERVEK. KvVM Term. (Pulsatilla. flavescens) T E R M É S Z E T V É D E L E M T E R M É S Z E T V É D E L E M Természetvédelmi Hivatal FAJMEGŐRZ RZÉSI TERVEK KvVM Term Magyar kökörcsink (Pulsatilla flavescens) 2006 Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8.

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8. OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park 7/1984 (XII.29) OKTH rendelet 32/2007. (X. 18.) KvVM rend. 3

Aggteleki Nemzeti Park 7/1984 (XII.29) OKTH rendelet 32/2007. (X. 18.) KvVM rend. 3 1 Természetvédelmi oltalom alatt álló terület Létesítő jogszabály Fenntartó jogszabály oldal Aggteleki Nemzeti Park 7/1984 (XII.29) OKTH rendelet 32/2007. (X. 18.) KvVM rend. 3 Bükki Nemzeti Park Hortobágyi

Részletesebben

A VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK LEGELTETÉSE Béri Béla, Vajna Tamásné, Czeglédi Levente

A VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK LEGELTETÉSE Béri Béla, Vajna Tamásné, Czeglédi Levente A VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK LEGELTETÉSE Béri Béla, Vajna Tamásné, Czeglédi Levente Összefoglalás A magyarországi extenzív mezőgazdasági rendszerek közül természetvédelmi szempontból legnagyobb jelentősége

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A BUGYI IV. BÁNYA ÉS A PA-SA TANYA BŐVÍTÉSÉT ÉRINTŐEN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között a vadászható fajok körét és az apróvadfajok vadászati idényét, valamint egyes trófeák behozatalát illetően amely létrejött:

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Mit kell tudnia, ha a Szentendrei-szigeten gazdálkodik?

Mit kell tudnia, ha a Szentendrei-szigeten gazdálkodik? Mit kell tudnia, ha a Szentendreiszigeten gazdálkodik? Különleges adottság, hogy Európa egyik legnagyobb, egy helyre koncentrált parti szűrésű ivóvízkészlete található a Szentendreiszigeten. A sziget parti

Részletesebben

MŰVELÉSBŐL KIVONT TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, ERDŐSÍTÉSE

MŰVELÉSBŐL KIVONT TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, ERDŐSÍTÉSE MŰVELÉSBŐL KIVONT TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, ERDŐSÍTÉSE Készítette: Az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség megbízásából, az Állami Erdészeti Szolgálat Miskolci Igazgatósága Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL 1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZAT BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Bátya község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat

Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat A Magas Természeti Értékű Területek koncepciója - nemzetközi és hazai

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről OptiJUS Opten Kft. I 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Bevezetés Az iparszerű mezőgazdasági termelés egyre jelentősebb környezetterhelő hatása, illetve a társadalom környezet iránti érzékenységének

Részletesebben

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van?

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van? Mi az a Natura 2000? A Natura 2000 egy olyan összefügg európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelent ség természetes él hely-típusok, közösségi jelent ség állatés növényfajok védelmén keresztül biztosítja

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Készítette: Szénási Valentin Készült: 2005.11.09.

Készítette: Szénási Valentin Készült: 2005.11.09. A Göd-felsői kékperjés láprét helyi jelentőségű Természetvédelmi Terület, és a felsőgödi nádas terület botanikai jellemzése, és természetvédelmi szempontú értékelése Készítette: Szénási Valentin Készült:

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-6

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. Tarna közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben