Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolgáltatási és elszámolási szabályzat"

Átírás

1 Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára 1132 Budapest, Visegrádi u Bp., Pf / Szolgáltatási és elszámolási szabályzat 2013

2 Tartalomjegyzék SZOLGÁLTATÁSOK A PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSAI A NYUGDÍJKORHATÁR ELÉRÉSEKOR A nyugdíjkorhatár elérése A szolgáltatási igény megnyílása és hatásai A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges íratok Eljárás a szolgáltatási igény benyújtása esetén EGYÖSSZEGŰ SZOLGÁLTATÁS Az egyösszegű szolgáltatás esedékessége Levonás az egyösszegű szolgáltatásból JÁRADÉKSZOLGÁLTATÁS Határozott, 3 és 25 év közötti időtartamon keresztül folyósított pénzügyi járadék A járadék időtartama A járadék folyósítás gyakorisága A járadék összegének megállapítása Határozott, 3 év időtartamon keresztül folyósított pénzügyi járadék, ahol a járadékfolyósítás 3 évében a járadék éves szinten az előző évi összeg 15 százalékánál nagyobb mértékben nem csökkenhet Levonás a járadékból A járadék legkisebb összege A járadék kifizetés időpontja EGYÖSSZEGŰ - ÉS JÁRADÉKSZOLGÁLTATÁS EGYÜTT A VÁRAKOZÁSI IDŐ LEJÁRTÁT KÖVETŐ KIFIZETÉSEK AZ EGYÉNI SZÁMLÁHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS LEHETŐSÉGEI A VÁRAKOZÁSI IDŐ LEJÁRTA UTÁN A várakozási idő lejárta Teendők a várakozási idő lejártakor A VÁRAKOZÁSI IDŐ LETELTÉT KÖVETŐEN AZ EGYÉNI SZÁMLA TELJES ÖSSZEGÉNEK FELVÉTELE A PÉNZTÁRTAGSÁG FOLYTATÁSA MELLETT A teljes egyösszegű kifizetésre jogosultság megnyílása és a kifizetés hatásai A teljes egyösszegű kifizetés esedékessége A teljes egyösszegű kifizetés igénybevételéhez szükséges íratok Eljárás a teljes egyösszegű kifizetés igény benyújtása esetén A teljes összeg ismételt felvétele A VÁRAKOZÁSI IDŐ LETELTÉT KÖVETŐEN AZ EGYÉNI SZÁMLA RÉSZÖSSZEGÉNEK FELVÉTELE A PÉNZTÁRTAGSÁG FOLYTATÁSA MELLETT A részösszegű kifizetés lehetősége és a kifizetés hatásai A részösszegű kifizetés esedékessége A részösszegű kifizetés igénybevételéhez szükséges íratok Eljárás a részösszegű kifizetési igény benyújtása esetén Részösszeg ismételt felvétele A VÁRAKOZÁSI IDŐ LETELTÉT KÖVETŐEN AZ EGYÉNI SZÁMLA TOVÁBBVEZETÉSE TAGDÍJFIZETÉS NÉLKÜL A tagdíjfizetés megszűntetésének kezdete A tagdíjfizetés folytatása A várakozási idő leteltét követő kifizetések a tagdíjfizetés nélkül vezetett egyéni számláról KILÉPÉS A PÉNZTÁRBÓL A kilépési szándék bejelentésének hatásai A kifizetés esedékessége A kilépéshez szükséges íratok Elszámolás kilépéskor TAGDÍJNEMFIZETÉS MIATTI TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉS (KIZÁRÁS) A VÁRAKOZÁSI IDŐ LETELTÉVEL Eljárás a tagdíjnemfizetés miatti tagsági jogviszony megszűnése esetén A kifizetés esedékessége ÁTLÉPÉS MÁS PÉNZTÁRBA ÁTLÉPÉS MÁSIK NYUGDÍJPÉNZTÁRBA Az átlépéshez szükséges íratok Az átlépés fordulónapja

3 11.3. Az egyéni számla összegének átutalása Az átlépés költségei ÁTLÉPÉS EGÉSZSÉG-, VAGY ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁRBA Eljárás egészség-, vagy önsegélyező pénztárba történő átlépés esetén A KEDVEZMÉNYEZETTEKET (ÖRÖKÖSÖKET) MEGILLETŐ KIFIZETÉSEK A KEDVEZMÉNYEZETTEK A kedvezményezett jelölés szabályai A kedvezményezett jelölés dokumentumai A kedvezményezetti összeg megállapítása A kedvezményezetti jogosultság érvényesítéséhez szükséges íratok A kedvezményezetti jogosultság esedékessége KEDVEZMÉNYEZETTI JOGOSULTSÁG A FELHALMOZÁSI IDŐSZAKBAN A tagdíjfizetés folytatása Számla nyitása tagsági viszony létesítése nélkül Egyösszegű kifizetés kedvezményezett részére A kedvezményezetti összeg felhasználása támogatói adományként A kedvezményezetti összeg átutalása másik nyugdíjpénztárba KEDVEZMÉNYEZETTI JOGOSULTSÁG A SZOLGÁLTATÁSI IDŐSZAKBAN A PÉNZTÁR JOGUTÓD NÉLKÜLI MEGSZŰNÉSE JOGUTÓD NÉLKÜLI MEGSZŰNÉS Végelszámolás Átlépés másik pénztárba Egyösszegű felvétel Eljárás a nyilatkozatot nem tevő pénztártagok esetében Felszámolás TAGI KÖLCSÖN ÉS TAGI LEKÖTÉS JOGOSULTSÁG TAGI KÖLCSÖNRE A tagi kölcsön szabályai A kölcsön igénylése Szerződés a kölcsönre A kölcsön folyósítása A kölcsön lejárata A kölcsön visszafizetése A kölcsön visszafizetésének elmulasztása Tagi lekötés Rendelkezés tagi lekötésről A tagi lekötés felvezetése az egyéni nyugdíjszámlára Hitelintézeti igény érvényesítése A tagi lekötés törlése KIFIZETÉSI SZABÁLYOK KIFIZETÉS TELJESÍTÉSE A kifizetések költsége Felelősség a kifizetésekért EGYÉB ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYOK ELSZÁMOLÁS KÉSZÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG Az elszámolás időpontja Az elszámolás formája A végleges elszámolás időpontja A hozam felosztása A NYUGDÍJPÉNZTÁR ÁLTAL FELSZÁMÍTHATÓ EGYÉB KÖLTSÉGEK FAJTÁI ÉS MÉRTÉKE ZÁRADÉK

4 A Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztárának Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzata Jelen szabályzat tartalmazza a pénztár alapszabálya 4.1. pontja szerinti szolgáltatások, a 4.8. pontja szerinti kifizetések és az 5.7. pontja szerinti, a tagsági jogviszony átlépéssel, kilépéssel, a Pénztár jogutód nélküli megszűnésével, a tagdíjfizetés elmulasztása esetén a jogviszony Pénztár általi megszüntetésével és a pénztártag halálával a kedvezményezetteket (örökösöket) megillető követelések igénylésére, teljesítésére, felvételére, továbbá a tagi kölcsön igénylésére, folyósítására és visszafizetésére vonatkozó elszámolási szabályokat, a tagi lekötés szabályait, valamint a Pénztár által felszámítható költségek fajtáit és mértékét. A tagsági jogviszony megszűnése esetén a pénztártaggal, illetve kedvezményezettjével elszámolási kötelezettség keletkezik. Az ezzel kapcsolatos elszámolási módszert az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII.26.) sz. kormányrendelet (a továbbiakban: Öbr.) felhatalmazása alapján a Pénztár Igazgatótanácsa jelen szabályzat elfogadásával az alábbiakban határozza meg: A tagsági jogviszony megszűnése esetén a tag tagi kölcsönnel és annak járulékaival (kamat, adó), illetve a tagi lekötés kétszeresével csökkentett követelése (a továbbiakban: szolgáltatásra, illetve kifizetésre rendelkezésre álló összeg) 85%-ának átutalását, kifizetését legkésőbb a jogosultság igazolásának időpontjától számított 15 napon belül végzi el a Pénztár. A fennmaradó 15% és a jogosultság igazolásának időpontját magában foglaló negyedévre járó hozam kifizetését (azaz a végleges elszámolást, amennyiben a tag számláján nincs tagi lekötés felvezetve), és ezzel együtt az egyéni számla lezárását, valamint a tagsági jogviszony megszüntetését a jogosultság igazolásának időpontját magában foglaló negyedévet követő 50 napon belül végzi el. Tagi lekötés esetén a számla lezárását, a végleges elszámolást, valamint a tagsági jogviszony megszüntetését a Pénztár a lekötés törlésének vagy a hitelintézeti igény érvényesítésének időpontját magában foglaló negyedévet követő 50 napon belül végzi el. I. Szolgáltatások 1. A pénztár szolgáltatásai a nyugdíjkorhatár elérésekor A pénztár alapszabályának 4.1. pontja szerint a tagoknak nyújtott szolgáltatások: - a tag egyéni számláján nyilvántartott összeg egyösszegű kifizetése, - határozott, a tag döntése szerinti 3 és 25 év közötti időtartamon keresztül folyósított járadék, - az egyösszegű kifizetés és az előző bekezdés szerinti járadék kombinációja. 4

5 1.1. A nyugdíjkorhatár elérése A pénztár szolgáltatásainak esedékességére irányadó nyugdíjkorhatárt a pénztár alapszabálya az évi XCVI. törvény a továbbiakban Öpt (5) bekezdés a) pontjával összhangban határozza meg. Nyugdíjkorhatár: a.) A pénztár szolgáltatásainak igénybevétele szempontjából a nyugdíjkorhatár a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár, továbbá b.) az az időpont, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül. Nyugdíjszolgáltatásra jogosultak a szolgáltatás igénylésének időpontjától függetlenül azok a pénztártagok is, akik részére január 1-ét megelőző kezdő nappal rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjat állapítottak meg. A nyugdíjkorhatár betöltésével a pénztártag a várakozási idő időtartamától függetlenül jogosulttá válik a nyugdíjszolgáltatásra. Teendők a nyugdíjkorhatár elérésekor Az a.) pont szerinti nyugdíjkorhatár elérésekor a pénztár a tagot szükség szerint tájékoztatja az egyéni számláján felhalmozott megtakarításairól, az igénybe vehető pénztári szolgáltatásokról, illetve a tagnak az Öpt. 47. (5) bek.-ében foglalt nyilatkozattételi kötelezettségéről. A b.) pont szerinti korhatár betöltésekor a jogosultságot igazoló dokumentumokat a tagnak be kell nyújtania a pénztárhoz.. Az Öpt. 47. (5) bek.-e szerinti nyilatkozattételi kötelezettség keretében a nyugdíjkorhatárt elérő, illetve jogosult pénztártag írásban nyilatkozik arról, hogy a) egyösszegben vagy járadék formájában veszi igénybe a nyugdíjszolgáltatást és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy b) az egyéni számláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben, a fennmaradó részt pedig járadék formájában veszi igénybe és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy c) a tagdíjat fizeti és a nyugdíjszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy d) az egyéni számláján felhalmozott összeget a pénztárban hagyja és a tagdíjat tovább nem fizeti. A pénztárnak mindaddig, amíg a tag az Öpt. 47. (5) bek.-e szerinti nyilatkozatot nem küldi vissza, a nyugdíjkorhatár betöltése utáni tagdíjfizetés vállalására vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. Az ettől eltérő eljárás leghamarabb a nyilatkozat beérkezését követő hónap első napjától lehetséges. Amennyiben a pénztártag a d) pont szerinti választási lehetőséggel él, úgy a Pénztár jogosult a tag egyéni számlájának befektetéséből származó hozamát a mindenkori egységes tagdíjnak a működési és likviditási tartalékra jutó hányadnak megfelelő összeggel, de leg- 5

6 feljebb a hozam összegével csökkenteni, és azt a működési és likviditási tartalék javára jóváírni A szolgáltatási igény megnyílása és hatásai A szolgáltatás leghamarabb a nyugdíjkorhatár betöltésekor, illetve a jogosultsági feltételek igazolásakor igényelhető, de igénybevétele nem kötelező. A nyugdíjkorhatár betöltését, illetve a jogosultsági feltételek igazolását követően a szolgáltatás bármikor igényelhető. Az igényérvényesítés az 1.4. pont szerinti jogosultság igazolásának időpontjától kezdődően a tagdíjfizetést, és az egyéni számlán történő további felhalmozás lehetőségét megszünteti, a tagsági viszony viszont csak a taggal való teljes körű elszámolás napjával (végleges elszámolással) szűnik meg A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges íratok A szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi okiratok szükségesek: - kitöltött, aláírt szolgáltatás igénylő nyomtatvány, vagy a szolgáltatás igénylésére vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokirat, - a jogosultságot igazoló okirat, illetve hiteles másolatának csatolása, ha a tag a nyugdíjkorhatárt, illetve a jogosultságot az 1.1 pont b.) alpontja szerint érte el, - a tag személyazonosságát igazoló okirat, - tagsági okirat, - a már folyósított járadék időtartamának megváltoztatása esetén a szabályosan kitöltött kérelem, A pénztár az igénylés mellé benyújtott okiratokról másolatot készíthet. Ha a nyilvántartott adatok egyértelműek, akkor a pénztár a tagsági okirat eredeti záradékolt belépési nyilatkozat benyújtásától eltekint. Az igénylést a tag a csatolandó okiratokkal együtt - közvetlenül a pénztárirodához vagy a tagcsoportja szerinti pénztármegbízotthoz nyújthatja be. A pénztármegbízott az igénylést haladéktalanul továbbítja a pénztárirodához Eljárás a szolgáltatási igény benyújtása esetén A szolgáltatási igény benyújtása estén a jogosultság igazolásának időpontjával a tag egyéni számláját le kell zárni, és részére szolgáltatási számlát kell nyitni az egyéni számláján lévő összegnek - a szolgáltatás típusának megfelelő - szolgáltatási tartalékba történő átvezetésével. A jogosultság igazolásának időpontja az az időpont, amelytől kezdődően a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, az 1.3. pontban felsorolt iratok a Pénztárnál hiánytalanul rendelkezésre állnak, a tag a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, valamint a tag számláján tagdíjjóváírás már nem kerül felvezetésre. Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő tagnak tagi kölcsöntartozása van, vagy a tag egyéni számláján tagi lekötés van felvezetve, úgy sem a tagi kölcsöntartozás, sem a lekötött összeg a szolgáltatás alapjául nem vehető figyelembe. Tagi kölcsöntartozás esetén a Pénztár a szolgáltatási tartalékba való átvezetést megelőzően a vissza nem fizetett tagi kölcsönt, annak kamatait és adóját az egyéni számla terhére elszámolja, és csak a fenn- 6

7 maradó rész, mint szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg kerül át a szolgáltatási számlára. Tagi lekötés esetén a lekötött összeg kétszeresét a Pénztár a tag szolgáltatási számláján zárolja, és csak a számlán kimutatott összegnek a tagi lekötés kétszeres összegével csökkentett része, mint szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg képezheti a szolgáltatás alapját. A tagi lekötés törlését vagy a hitelintézeti igény érvényesítését követően a szolgáltatási számlán még meglévő összeg tekintetében a Pénztárnak a szolgáltatás teljesítésére vonatkozó általános szabályok szerint kell eljárnia. A Pénztár a szolgáltatással kapcsolatos elszámolásról a szolgáltatást igénylő tagját írásban értesíti. A tagi lekötés törlését a Pénztárnál a tag, a tag halála esetén a kedvezményezett, valamint a hitelszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén a tagi lekötés jogosultja kezdeményezheti a tagi lekötéssel biztosított követelés megszűntének egyidejű igazolása mellett. Amennyiben a hitelintézet a tagi lekötésből származóan igényt érvényesít, azt úgy kell tekinteni, mintha a pénztártag az egyéni számláján nyilvántartott összegből felvételt teljesített volna. Ez az összeg tehát nem szolgáltatásnak, hanem kifizetésnek minősül és így erre az összegre nézve a kifizetésre vonatkozó szabályok (ld. II. rész) az irányadók. Ebben az esetben a Pénztár az összeg adóköteles része után felszámítandó adóelőleg összegével és a hitelintézet részére kifizetett összeggel megterheli a tag számláját, és a hitelintézet részére teljesített kifizetésről, az azzal kapcsolatos adóelőleg fizetési kötelezettség teljesítéséről, továbbá a tagot terhelő Eho megfizetésének és bevallásának szabályairól a pénztártagot a kifizetéssel egyidejűleg írásban tájékoztatja. 2. Egyösszegű szolgáltatás Az egyösszegű szolgáltatás a tag egyéni számláján felhalmozott megtakarításából az 1.4. pontban leírtak szerint meghatározott szolgáltatásra rendelkezésre álló összegnek egyösszegben, de figyelemmel a Pénztár által alkalmazott elszámolási módszerre is két lépésben történő kifizetését és a tagsági viszony - tagi lekötés esetén a lekötés törlését vagy a hitelintézeti igény érvényesítését követő - megszűnését jelenti. A tagsági viszony a végleges elszámolással megállapított összeg kifizetésének napjával szűnik meg Az egyösszegű szolgáltatás esedékessége Az egyösszegű szolgáltatás esedékessége a szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg 85 %- a tekintetében az igénylés benyújtását legkorábban a nyugdíjkorhatár betöltését -, illetve a jogosultság igazolásának időpontját követő 15. nap, a fennmaradó 15 % és a jogosultság igazolásának időpontját magában foglaló negyedévre járó hozam tekintetében pedig a jogosultság igazolásának időpontját magában foglaló negyedévet követő 50. nap. A feltételek előírt igazolása esetén az egyösszegű szolgáltatást legkésőbb az esedékességek napjáig kell teljesíteni e szabályzat kifizetésre vonatkozó előírásai szerint. A 15 %- os rész és az igénybejelentés negyedévére járó hozam kifizetése - tagi lekötés hiányában - egyben a végleges elszámolást is jelenti a tag számlájának egyidejű lezárásával és tagsági jogviszonyának egyidejű megszűntetésével. Ha a nyugdíjkorhatár betöltésének, vagy a feltételek igazolásának hiánya miatt ezek a határidők nem tarthatók, a szolgáltatási igényt írásban az ok megjelölésével - el kell utasítani. 7

8 Amennyiben a tag számlájára tagi lekötés került felvezetésre, úgy a tag számláján a lekötés törlését vagy a hitelintézeti igény érvényesítését követően még megmaradó összeg kifizetésének esedékessége tekintetében az egyösszegű szolgáltatás esedékességére vonatkozó általános szabályok az irányadók azzal, hogy ebben az esetben a jogosultság igazolásának időpontja a lekötés törléséről szóló igazolás Pénztár általi elfogadásának, illetve hitelintézeti igény érvényesítése esetén az érvényesített összeg átutalásának az időpontja. Ebben az esetben tehát a végleges elszámolást a lekötés törlését vagy a hitelintézeti igény érvényesítését magában foglaló negyedévet követő 50 napon belül kell elvégezni, egyidejűleg a tag számlájának lezárásával, követelésének kifizetésével és tagsági jogviszonyának megszűntetésével. A Pénztár a szolgáltatást igénybevevő tagját a végleges elszámolásról írásban értesíti Levonás az egyösszegű szolgáltatásból A pénztár a személyi jövedelemadó-köteles szolgáltatás esetén a szolgáltatásra rendelkezésre álló összegből az adóelőleg összegét levonja.. A levont adóelőleg összegét és az adó alapját, a levonás jogcímét, valamint a szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg megállapítását és kifizetését az elszámolásról, illetve a végleges elszámolásról szóló értesítés tartalmazza. Személyi jövedelemadó köteles az egyösszegű szolgáltatás a ig tagsági jogviszonyt létesített pénztártagok esetében akkor, ha a nyugdíjszolgáltatásra jogosult pénztártag tagsági jogviszonya nem a nyugdíjszolgáltatás teljesítése évét megelőző harmadik adóévben vagy azt megelőzően keletkezett. Ha azonban a nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság rokkanttá nyilvánítás, egészségkárosodás, megváltozott munkaképesség alapján keletkezett, a szolgáltatás a tagsági jogviszony hosszától függetlenül adómentes. A től tagsági jogviszonyt létesített pénztártagok esetében az egyösszegű szolgáltatás akkor adóköteles, ha a nyugdíjszolgáltatásra jogosult pénztártag tagsági jogviszonya nem a nyugdíjszolgáltatás teljesítése évét megelőző tizedik adóévben vagy azt megelőzően keletkezett. Ha azonban a nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság rokkanttá nyilvánítás alapján keletkezett, a szolgáltatás a tagsági jogviszony hosszától függetlenül adómentes. 3. Járadékszolgáltatás A pénztár járadékszolgáltatásként meghatározott időtartamon át pénzügyi járadékot folyósít a tag egyéni számláján felhalmozott megtakarításaiból az 1.4. pontban leírtak szerint meghatározott szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg terhére. A ig tagsági jogviszonyt létesített pénztártagok esetében a járadékszolgáltatás akkor adómentes, ha a nyugdíjszolgáltatásra jogosult pénztártag tagsági jogviszonya az adott járadéktag kifizetése évét megelőző harmadik adóévben, vagy azt megelőzően keletkezett, vagy a járadékfolyósítás első három évében a járadék éves összege az előző évi összeg 15 százalékánál nagyobb mértékben nem csökken (ld pont), vagy jogosultsága rokkanttá nyilvánítása, egészségkárosodása, megváltozott munkaképessége alapján keletkezett. A től tagsági jogviszonyt létesített pénztártagok esetében a járadékszolgáltatás akkor adómentes, ha a nyugdíjszolgáltatásra jogosult pénztártag tagsági jogviszonya az adott járadéktag kifizetése évét megelőző tizedik adóévben, vagy azt megelőzően ke- 8

9 letkezett, vagy a nyugdíjszolgáltatásra való jogosultsága rokkanttá nyilvánítása alapján keletkezett Határozott, 3 és 25 év közötti időtartamon keresztül folyósított pénzügyi járadék A szolgáltatásra jogosult tag a szolgáltatás megnyílásakor választhat meghatározott időtartamra szóló pénzügyi járadékot. Ebben az esetben a Pénztár a meghatározott időtartamig mindenképpen teljesíti a járadék folyósítását, feltéve, hogy a kiszámított járadék öszszege eléri a járadéknak a jelen szabályzatban meghatározott legkisebb folyósítható öszszegét A járadék időtartama A járadék időtartama 3 és 25 év között lehet. Az időtartam a folyósítás során figyelemmel a járadék legkisebb folyósítható összegére is - megváltoztatható, csökkenthető illetve növelhető. A járadékszolgáltatás megszüntetésével a tag szolgáltatási számláján megmaradt összeg egy összegben felvehető A járadék folyósítás gyakorisága A járadék éves, negyedéves és havi járadék lehet A járadék összegének megállapítása A járadék összegét az igényelt járadékfolyósítási évek és a szolgáltatási számla 1.4. pontban leírtak szerint meghatározott szolgáltatásra rendelkezésre álló összege alapján kell meghatározni. Az induló járadék kiszámítása: Éves járadék összege = szolgáltatásrarendelkezé sreállóösszeg folyósítás i évekszáma Negyedéves járadék összege = szolgáltatásrarendelkezé sreállóösszeg 4 folyósítási évekszáma Havi járadék összege = szolgáltatásrarendelkezésreálló összeg 12 folyósítási évek száma A járadék összegének évenkénti átszámítása A járadék összegét évente át kell számolni. Az átszámítás az év június 30-ával esedékes. Az átszámítás szabálya: A járadék összege = szolgáltatásrarendelkezésreállóösszeg június 30 án hátralévő gyakorisági idöszakok száma, ahol a szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg június 30-án = előző átszámításkor a szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg előző átszámítás óta június 30-ig kifizetett járadék + a hozamfelosztási szabályzat szerint ebben az időszakban negyedévenként elszámolt hozam. Az átszámolt járadék összegéről amely a szolgáltatási számla értékvesztése esetén az előző időszak járadékánál alacsonyabb összegű is lehet a tagot írásban legkésőbb július 9

10 15-ig értesíteni kell. Az átszámolt járadékot első ízben a július hónapot követő gyakorisági időszakra kell fizetni. A járadék összegének átszámítása a tag kezdeményezésére Ha a tag a járadék folyósítási időtartamát csökkenteni a járadékösszeg növelése -, vagy a folyósítás időtartamát növelni a járadékösszeg csökkenése, illetve a gyakorisági időszakot változtatni akarja, a járadék átszámítását legkésőbb a változtatási szándék pénztárhoz történő bejelentését követő negyedév első napjával végre kell hajtani. Az átszámítás szabálya: A járadék összege = szolgáltatásra rendelkezésre állóösszegaz átszámításnapján, ahol a megváltozott tartamszerint hátralévő gyakorisági idöszakokszáma a szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg az átszámítás napján = szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg az előző átszámításkor előző átszámítás óta a jelen átszámítás időpontjáig kifizetett járadék + a hozamfelosztási szabályzat szerint ebben az időszakban negyedévenként elszámolt hozam. Az átszámolt járadék összegéről a tagot írásban legkésőbb az átszámítást követő 15. napig értesíteni kell. Az átszámolt járadékot első ízben az átszámítást követő, az átszámítás szerinti első gyakorisági időszakra kell fizetni. A járadék folyósítási időtartam a 25 évet a folyósítási időtartam növelése esetén sem haladhatja meg Határozott, 3 év időtartamon keresztül folyósított pénzügyi járadék, ahol a járadékfolyósítás 3 évében a járadék éves szinten az előző évi összeg 15 százalékánál nagyobb mértékben nem csökkenhet Amennyiben a ig tagsági jogviszonyt létesített szolgáltatást igénylő tagnak nincs meg az adómentes szolgáltatáshoz szükséges 3 éves tagsági viszonya (a tagsági viszony nem a szolgáltatás teljesítése évét megelőző harmadik adóévben vagy azt megelőzően keletkezett), úgy a pénztártagnak lehetősége van olyan járadékszolgáltatás igénybevételére, amely az SZJA törvény értelmében adómentes: ebben az esetben azonban a járadékfolyósítás 3 évében a járadék éves szinten az előző évi összeg 15 százalékánál nagyobb mértékben nem csökkenhet. (Ez a típusú szolgáltatás a után létesített tagsági jogviszonnyal rendelkezők számára már nem vehető igénybe.) Az ilyen járadék időtartama 3 év lehet. Az időtartam a folyósítás során az adómentesség fenntartása mellett nem csökkenthető, ugyanakkor tekintettel a járadék legkisebb folyósítható összegére is növelhető, azonban a járadékfolyósítás első 3 évében a járadék éves szinten az előző évi összeg 15 százalékánál nagyobb mértékben ugyancsak nem csökkenhet. A járadékszolgáltatás megszüntetésével a tag szolgáltatási számláján megmaradt öszszeg egy összegben felvehető. Amennyiben a tag az ilyen járadékot a legalább hároméves időtartamra a legkedvezőbb, személyi jövedelemadó mentes kifizetési lehetőség mellett kéri, a járadék összegét a 3 járadékfolyósítási év és az 1.4. pontban leírtak szerint meghatározott szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg alapján kell meghatározni. Az induló éves járadék összege: 1) első évi járadék = szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg * 38,87 % 10

11 2) második évi járadék = szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg * 33,04 % 3) harmadik évi járadék = szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg * 28,09 % A negyedévenként fizetendő járadék összegét az éves járadék összegének néggyel való elosztásával, a havi járadékot a negyedéves járadék hárommal történő elosztásával kell meghatározni Levonás a járadékból A pénztár a személyi jövedelemadó-köteles járadékszolgáltatás esetén a szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg alapján meghatározott járadéktagokból az adóelőleg összegét levonja. A levont adóelőleg összegét és az adó alapját, a levonás jogcímét valamint a szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg meghatározását a járadék, illetve a járadéktagok összegének megállapításáról, fizetéséről, illetve az elszámolásról és végelszámolásról szóló értesítés tartalmazza. Személyi jövedelemadó köteles a járadékszolgáltatás a ig tagsági jogviszonyt létesített pénztártagok esetében akkor, ha a nyugdíjszolgáltatásra jogosult pénztártag tagsági jogviszonya nem az adott járadéktag kifizetése évét megelőző harmadik adóévben vagy azt megelőzően keletkezett vagy a járadék folyósításának első három évében a járadék éves összege az előző évi összeg 15 %-ánál nagyobb mértékben csökken. Ha azonban a nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság rokkanttá nyilvánítás, egészségkárosodás, megváltozott munkaképesség alapján keletkezett, a szolgáltatás a tagsági jogviszony hosszától és a folyósított járadék nagyságától függetlenül adómentes A járadék legkisebb összege A pénztár havi járadékként ,- Ft-nál alacsonyabb összeget nem folyósít. Ha a szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg a választott járadék-időtartam mellett legalább 36 hónapra havi ,- Ft-ot meghaladó összegű járadékra nem nyújt fedezetet, a havi gyakoriságú kifizetést negyedéves (ha szükséges, akkor éves) folyósítási gyakoriságúra kell változtatni. A járadékfolyósítás időtartamát a választott folyósítási gyakoriság mellett nem lehet megváltoztatni, ha a változtatás eredményeként a szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg legalább 12 hónapra a havi ,- Ft-ot meghaladó összegű járadékra nem nyújtana fedezetet. Ebben az esetben az időtartam csak a folyósítási gyakoriság megváltoztatása mellett lehetséges A járadék kifizetés időpontja A feltételek előírt igazolása esetén a járadékot első ízben az igénylés benyújtását legkorábban a nyugdíjkorhatár betöltését -, illetve a jogosultság igazolásának időpontját követő 15. napig kell megállapítani és kifizetni. A további járadékfizetéseknek - havi járadék esetén minden hónap 10. napjáig, - negyedéves járadék esetén minden naptári negyedév első hónapjának 10. napjáig, 11

12 - éves járadék esetén minden évben az első járadéktag kifizetésének hónapjával megegyező hónap 10. napjáig kell megtörténniük. Ha a nyugdíjkorhatár betöltésének, vagy a feltételek igazolásának hiánya miatt ez első járadék fizetésére vonatkozó határidő nem tartható, a járadékigényt írásban az ok megjelölésével - el kell utasítani. Kifizetés a járadék megszűnésével vagy megszüntetésével: Az utolsó járadéktag kifizetését követően a taggal szemben végleges elszámolásnak van helye. A végleges elszámolásra, a tag számlájának lezárására, fennmaradó követelésének kifizetésére, a tagsági jogviszonyának megszűnésére vonatkozóan a 2.1. pontban leírt szabályokat kell alkalmazni.. Ha a tag a járadékszolgáltatása megszüntetésével a járadékszolgáltatásra fel nem használt követelésének egyösszegű szolgáltatásként történő kifizetését kéri, akkor az elszámolást az erre irányuló igény Pénztárhoz történő beérkezését követő 15. napig kell elvégezni és az elszámolás szerinti összeg 85 %-át eddig az időpontig ki kell fizetni. A végleges elszámolásra, a tag számlájának lezárására, fennmaradó követelésének kifizetésére, a tagsági jogviszonyának megszűntetésére vonatkozóan a 2.1. pontban leírt szabályokat kell alkalmazni. 4. Egyösszegű - és járadékszolgáltatás együtt Egyösszegű- és járadékszolgáltatás a szolgáltatási igény megnyílásakor kérhető. A tagnak pontosan meg kell határoznia, hogy az egyéni számláján felhalmozott megtakarításából, illetve a szolgáltatásra rendelkezésre álló összegből mekkora összeget kér egyösszegű szolgáltatásként és mekkora összeget kér járadékszolgáltatásként igénybe venni. A járadékszolgáltatás időtartamát 3 25 év között kell meghatározni. E szolgáltatás egyösszegű részére egyebekben az egyösszegű szolgáltatásra, járadékrészére pedig a járadékszolgáltatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. II. A VÁRAKOZÁSI IDŐ LEJÁRTÁT KÖVETŐ KIFIZETÉSEK A pénztár alapszabályának 4.7. pontja szerint a pénztártag ha a nyugdíjkorhatárhoz kötött szolgáltatási jogosultsága hamarabb nem következett be - az egyéni számláján nyilvántartott összeget 10 év várakozási idő után felveheti. 12

13 5. Az egyéni számlához való hozzáférés lehetőségei a várakozási idő lejárta után A pénztártag a várakozási idő letelte után, de még a felhalmozási időszakban az egyéni számláján lévő összeghez való hozzáférés tekintetében választhat, hogy a) a pénztárban változatlan feltételek mellett tag marad, b) a pénztártagságát folytatja, és - legfeljebb háromévente egy alkalommal az egyéni számláján nyilvántartott összeg egészét vagy egy részét a nyugdíjkorhatár elérése előtt felveszi, c) a pénztárból kilép, d) tagdíj fizetése nélkül az egyéni számláján lévő összeget a pénztárban hagyja. Mindaddig, amíg a pénztártag más nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy a várakozási idő lejártával a pénztárban változatlan feltételek mellett tag marad, és a vállalt tagdíjat változatlanul fizeti. Amennyiben a pénztártag a d) pont szerinti választási lehetőséggel él, úgy a Pénztár jogosult a tag egyéni számlájának befektetéséből származó hozamát a mindenkori egységes tagdíjnak a működési és likviditási tartalékra jutó hányadnak megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével csökkenteni, és azt a működési és likviditási tartalék javára jóváírni A várakozási idő lejárta A várakozási idő (a tag pénztárba való belépésétől számítottan eltelt 10 év) időtartamának megállapítása a pénztár feladata. A várakozási időbe a más pénztárban megszerzett és igazolt várakozási idő is beszámít. A különböző önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárakban párhuzamosan fennálló tagsági jogviszonyok alatt egyidejűleg eltelt várakozási idők csak egyszeresen vehetőek figyelembe. A pénztárba belépő kedvezményezettek várakozási idejébe az elhunyt (kedvezményező) pénztártag várakozási idejét is be kell számítani (ld pont) Teendők a várakozási idő lejártakor A várakozási idő lejártát követően a Pénztár az erre szolgáló nyilatkozat-nyomtatvány átadásával tájékoztatja a pénztártagot az egyéni számláján lévő összeghez való hozzáférés (5. pontban felsorolt) lehetőségeiről, és gondoskodik az erre szolgáló nyilatkozat pénztártag általi kitöltetéséről, valamint a tag nyilatkozata szerinti választás teljesítéséről. 6. A várakozási idő leteltét követően az egyéni számla teljes összegének felvétele a pénztártagság folytatása mellett Az egyéni számla teljes összegének felvétele a várakozási idő lejártakor vagy azt követően, de még a felhalmozási időszakban az addig felhalmozott, az esetleges tagi kölcsöntartozás (tőke, kamat) összegével és adójával, vagy a tagi lekötés összegének kétszeresével csökkentett megtakarítás és hozamai (a továbbiakban: kifizetésre rendelkezésre álló összeg) egyösszegű, de figyelemmel a Pénztár által alkalmazott elszámolási módszerre is, két lépésben történő kifizetését jelenti, amely a további tagdíjfizetést és a tagsági jogokat nem érinti. 13

14 Ez a lehetőség azt a tagot is megilleti, akinek egyéni számlájáról a Pénztár részösszegű kifizetést, vagy teljes egyösszegű kifizetést már korábban is teljesített, valamint a tagi lekötés terhére pénzintézeti igényt teljesített, azonban az újabb kifizetés leghamarabb a korábbi kifizetést, illetve a pénzintézeti igény teljesítését követő három év elteltével lehetséges A teljes egyösszegű kifizetésre jogosultság megnyílása és a kifizetés hatásai A teljes egyösszegű kifizetés első alkalommal leghamarabb a várakozási idő lejártát követő nappal teljesíthető. A teljes egyösszegű kifizetést később is lehet igényelni, legkésőbb azonban a felhalmozási időszak végéig, azaz a szolgáltatási igény pont szerinti - megnyílásáig. Két teljes egyösszegű-, vagy rész- és teljes egyösszegű kifizetés, valamint a tagi lekötés terhére történő pénzintézeti igény teljesítése és a kért újabb kifizetés időpontja között három évnek kell eltelnie. A teljes egyösszegű kifizetés a tagsági jogviszony és a tagdíjfizetés folyamatosságát nem érinti A teljes egyösszegű kifizetés esedékessége A teljes egyösszegű kifizetés esedékessége a kifizetésre rendelkezésre álló összeg 85 %-a tekintetében a jogosultság igazolásának időpontjától legkorábban a várakozási idő lejártától, illetve az előző rész-, vagy teljes egyösszegű kifizetés utáni hároméves időszak lejártától számított 15. nap, a fennmaradó rész tekintetében pedig a jogosultság igazolásának időpontját magában foglaló negyedévet követő 50. nap. A jogosultság igazolásának időpontja az az időpont, amelytől kezdődően a kifizetés teljesítéséhez szükséges, a 6.3. pontban felsorolt iratok a Pénztárnál hiánytalanul rendelkezésre állnak, továbbá amely időpontig a tag kötelező 10 év várakozási ideje letelt és nyugdíjszolgáltatásra még nem jogosult, illetve a nyugdíjszolgáltatást még nem igényelte, valamint az előző rész- vagy teljes összegű kifizetéstől számítottan legalább három év eltelt. Az előírt íratok benyújtása esetén, a kifizetéseket legkésőbb az esedékességek napjáig kell teljesíteni e szabályzat kifizetésre vonatkozó előírásai szerint. Ha az iratok hiányos benyújtása miatt ezek a határidők nem tarthatók, a kifizetést a hiánypótlást követő 15 napon belül kell megkezdeni. Ha a 85 %-os rész kifizetése esedékességének időpontjáig a várakozási idő nem jár le, vagy ha az előző rész- vagy teljes összegű kifizetéstől, illetve a hitelintézeti igény teljesítésétől számított 3 éves időszak eddig az időpontig nem telik el, az igényt írásban el kell utasítani A teljes egyösszegű kifizetés igénybevételéhez szükséges íratok A kifizetés igénybevételéhez az alábbi okiratok szükségesek: - kitöltött, aláírt igénylő nyomtatvány, vagy az igénylésre vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokirat, - a tag személyazonosságát igazoló okirat, 14

15 Az igénylést a tag közvetlenül a pénztárirodáshoz vagy a tagcsoportja szerinti pénztármegbízotthoz nyújthatja be. A pénztármegbízott az igénylést haladéktalanul továbbítja a pénztárirodához Eljárás a teljes egyösszegű kifizetés igény benyújtása esetén Az igény benyújtása estén a jogosultság igazolásának időpontját követően, de legkésőbb a 85 %-os rész kifizetése esedékességének napjáig a kifizetésre rendelkezésre álló összeget meg kell állapítani és annak 85 %-át a Pénztár által felszámított kifizetési költség és a mindenkori érvényes adójogszabályok szerinti adóelőleg levonása után ki kell fizetni (át kell utalni). A kifizetésre rendelkezésre álló összegből fennmaradó részt és a jogosultság igazolásának negyedévére járó hozamot a negyedévet követő 50. napig kell elszámolni és kifizetni. Amennyiben az igénylőnek tagi kölcsöntartozása van, úgy a tartozás teljes összege (viszsza nem fizetett tagi kölcsön és kamata) azonnal esedékessé válik, és annak összegét és adóját a teljes egyösszegű kifizetést megelőzően az egyéni számlával szemben a VI. fejezetben leírt szabályok szerint - érvényesíteni kell. A pénztár a taggal szembeni, az Öpt. és Öbr. előírásai szerint érvényesíthető követelését (kifizetés költsége) a kifizetésre rendelkezésre álló összeg terhére az elszámoláskor érvényesíti. A pénztár a személyi jövedelemadó-köteles kifizetés esetén a kifizetésre rendelkezésre álló összegből az - adóelőleg összegét levonja, az egészségügyi hozzájárulás fizetés szabályairól a tagot tájékoztatja. A levont adóelőlegek összegét és az adó alapját, a levonás jogcímét, továbbá a kifizetésre rendelkezésre álló összeg és a kifizetés költségének megállapítását az elszámolásról szóló értesítés tartalmazza A teljes összeg ismételt felvétele Az újabb teljes egyösszegű kifizetésre az első teljes egyösszegű kifizetés szabályait kell értelemszerűen alkalmazni. A teljes egyösszegű kifizetések közötti, vagy a teljes egyöszszegű- és részösszegű kifizetés közötti - az Öpt. előírásai szerinti - három év leteltét az egyes kifizetések teljesítése (átutalása, tagi lekötés érvényesítése) között eltelt 3 év jelenti. 7. A várakozási idő leteltét követően az egyéni számla részösszegének felvétele a pénztártagság folytatása mellett Az egyéni számla részösszegének felvétele a várakozási idő lejártakor, vagy azt követően, de még a felhalmozási időszakban a 7.4 pontban leírtak szerint megállapított kifizetésre rendelkezésre álló összeg egy részének legfeljebb háromévente egy alkalommal történő - felvételét jelenti, amely a további tagdíjfizetést és a tagsági jogokat nem érinti. Lehetősége van a pénztártagnak arra is, hogy részösszegként csak az adómentes hozamot vegye fel, vagy a befizetések, azaz a tőke és hozam arányát, összegét külön-külön is megjelölve kérje a kifizetést. 15

16 Ez a lehetőség azt a tagot is megilleti, aki korábban egyéni számlájának teljes összegét, vagy annak egy részét már felvette, leghamarabb azonban az előző kifizetést követő három év elteltével lehetséges az újabb kifizetés A részösszegű kifizetés lehetősége és a kifizetés hatásai A részösszegű kifizetés első ízben leghamarabb a várakozási idő lejártát követő nappal teljesíthető. A részösszegű kifizetéseket később is lehet igényelni, legkésőbb azonban a felhalmozási időszak végéig, azaz a szolgáltatási igény pont szerinti - megnyílásáig. Két részösszegű-, vagy rész- és teljes egyösszegű kifizetés, valamint a tagi lekötés terhére történő pénzintézeti igény teljesítése és a kért újabb kifizetés időpontja között három évnek kell eltelnie. A részösszegű kifizetés a tagdíjfizetés és a tagsági jogviszony folyamatosságát nem érinti. A pénztár részösszegű kifizetésként ,- Ft-nál alacsonyabb összegű kifizetést nem teljesít A részösszegű kifizetés esedékessége Amennyiben a felvenni kívánt összeg nem haladja meg a kifizetésre rendelkezésre álló összeg 85 %-át, úgy a részösszegű kifizetés esedékessége a jogosultság igazolásának időpontjától legkorábban a várakozási idő lejártától, illetve az előző rész-, vagy teljes öszszegű kifizetés utáni hároméves időszak lejártától számított 15. nap. Amennyiben a felvenni kívánt összeg meghaladja a kifizetésre rendelkezésre álló összeg 85 %-át, akkor az esesékesség az összeg 85 %-a tekintetében a jogosultság igazolásának időpontjától számított 15. nap, a fennmaradó rész tekintetében pedig a jogosultság igazolásának időpontját magában foglaló negyedévet követő 50. nap. A jogosultság igazolásának időpontja az az időpont, amelytől kezdődően a kifizetés teljesítéséhez szükséges, a 7.3. pontban felsorolt iratok a Pénztárnál hiánytalanul rendelkezésre állnak, valamint amely időpontig a tag kötelező 10 év várakozási ideje letelt és a nyugdíjszolgáltatást még nem vette igénybe, továbbá az előző rész- vagy teljes összegű kifizetéstől számítottan legalább három év eltelt. Az előírt íratok benyújtása esetén, a kifizetéseket legkésőbb az esedékességek napjáig kell teljesíteni e szabályzat kifizetésre vonatkozó előírásai szerint. Ha az iratok hiányos benyújtása miatt ez a határidő nem tartható, a kifizetést a hiánypótlást követő 15 napon belül kell teljesíteni. Ha a 85 %-os rész kifizetése esedékességének időpontjáig a várakozási idő nem jár le, vagy ha az előző rész- vagy teljes összegű kifizetéstől, illetve a hitelintézeti igény teljesítésétől számított hároméves időszak eddig az időpontig nem telik el, az igényt írásban az ok megjelölésével - el kell utasítani A részösszegű kifizetés igénybevételéhez szükséges íratok A kifizetés igénybevételéhez az alábbi okiratok szükségesek: 16

17 - kitöltött, aláírt igénylő nyomtatvány, vagy az igénylésre vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokirat, - a tag személyazonosságát igazoló okirat. Az igénylést a tag közvetlenül a pénztárirodáshoz vagy a tagcsoportja szerinti pénztármegbízotthoz nyújthatja be. A pénztármegbízott az igénylést haladéktalanul továbbítja a pénztárirodához Eljárás a részösszegű kifizetési igény benyújtása esetén Az igény benyújtása esetén a jogosultság igazolásának időpontját követően, de legkésőbb a 85 %-os rész kifizetése esedékességének napjáig a kifizetésre rendelkezésre álló összeget meg kell állapítani és abból a kérelmezett összeget, illetve a kifizetésre rendelkezésre álló összeg 85 %-át meghaladó igény esetén a 85 %-ot a Pénztár által felszámított kifizetési költség és a mindenkori érvényes adójogszabályok szerint számított adóelőleg levonása után - ki kell fizetni (át kell utalni). A 85 %-ot meghaladó igény esetén a kifizetésre rendelkezésre álló összegből fennmaradó részt és a jogosultság igazolásának negyedévére járó hozamot a negyedévet követő 50. napig kell elszámolni és kifizetni. Részösszegű kifizetés esetén a kifizetésre rendelkezésre álló összeget az alábbiak figyelembevételével kell megállapítani: a) Amennyiben a tagnak tagi kölcsöntartozása van és annak teljes összegét (vissza nem fizetett tagi kölcsön és kamata), valamint adóját a számlán maradó összeg nem fedezné, úgy a tartozásból az egyéni számlán maradó részt meghaladó tartozás azonnal esedékessé válik, és azt annak adójával együtt - a részösszegű kifizetés teljesítését megelőzően az egyéni számlával szemben a VI. fejezetben leírt szabályok szerint - érvényesíteni kell. b) Amennyiben a tag egyéni számláján tagi lekötés van felvezetve, úgy a kifizetésre rendelkezésre álló összeget a 6. pontban leírtakkal azonos módon kell megállapítani. A pénztár a taggal szembeni, az Öpt. és Öbr. előírásai szerint érvényesíthető követelését. ( kifizetés költsége) az elszámoláskor a kifizetésre rendelkezésre álló összeg terhére érvényesíti. A pénztár a személyi jövedelemadó-köteles kifizetés esetén a kifizetésre rendelkezésre álló összegből az adóelőleg összegét levonja, az egészségügyi hozzájárulás fizetés szabályairól a tagot tájékoztatja. A levont adóelőlegek összegét és az adó alapját, a levonás jogcímét, továbbá a kifizetésre rendelkezésre álló összeg és a kifizetés költségének megállapítását az elszámolásról szóló értesítés tartalmazza Részösszeg ismételt felvétele Az ismételt részösszegű kifizetésre az első részösszegű kifizetés szabályait kell értelemszerűen alkalmazni. Az egyes részösszegű kifizetések közötti, vagy a rész- és teljes egyösszegű kifizetés közötti - az Öpt. előírásai szerinti - három év leteltét az egyes kifizetések teljesítése (átutalása, tagi lekötés érvényesítése) között eltelt 3 év jelenti. 17

18 8. A várakozási idő leteltét követően az egyéni számla továbbvezetése tagdíjfizetés nélkül Az egyéni számla tagdíjfizetés nélküli továbbvezetése a várakozási idő lejártakor, vagy azt követően a tag erre irányuló írásbeli szándékénak bejelentése esetén lehetséges. A tagdíjfizetés nélküli számla vezetés esetén a támogatások az egyéni számlán jóváírhatók, a munkáltatói tagdíjátvállalás azonban átvállalható tagdíj hiányában - nem illeti meg a tagot. A tagdíj meg nem fizetés kezdő időpontjától a tagdíjfizetés folytatásáig terjedő időszakra a Pénztár jogosult a tag egyéni számlájának befektetéséből származó hozamát a mindenkori egységes tagdíjnak a működési és likviditási tartalékra jutó hányadnak megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével csökkenteni, és azt a működési, illetve likviditási tartalék javára jóváírni A tagdíjfizetés megszűntetésének kezdete A tagdíjfizetés megszüntetése leghamarabb a várakozási idő lejártát követő hónap első napjától kérhető. Későbbi kérelem esetén, a tagdíjfizetés megszüntetése az erre irányuló kérelem pénztárhoz történő beérkezését követő hónap első napjától történik A tagdíjfizetés folytatása A tagdíjfizetés bármikor folytatható. A folytatás az erre irányuló bejelentés hónapját követő hónap első napjától kezdődik A várakozási idő leteltét követő kifizetések a tagdíjfizetés nélkül vezetett egyéni számláról A tag a tagdíjfizetés nélkül vezetett egyéni számlájáról a várakozási idő lejártát követően a szolgáltatási igény megnyílásáig tartó felhalmozási időszak alatt a teljes egyösszegű vagy a részösszegű kifizetésre vonatkozó szabályok szerint kérhet kifizetést, illetve a pénztárból kiléphet. 9. Kilépés a pénztárból A pénztártag a várakozási idő lejártát követően bármikor, legkésőbb azonban a felhalmozási időszak végéig, azaz a szolgáltatási igény pont szerinti - megnyílásáig a pénztárból kiléphet. A kilépés a tagsági viszony megszüntetését, az egyéni számla lezárását és ezzel együtt az egyéni számla összege alapján a 6. pontban leírtak szerint megállapított kifizetésre rendelkezésre álló összeg egészének figyelemmel a Pénztár által alkalmazott elszámolási módszerre két lépésben történő kifizetését jelenti, amely a további felhalmozás lehetőségét megszünteti. Amennyiben a kilépő tag számláján tagi lekötés van felvezetve, úgy az egyéni számla lezárására és a végleges elszámolásra csak a lekötés törlését vagy a hitelintézeti igény érvényesítését követően kerülhet sor. 18

19 9.1. A kilépési szándék bejelentésének hatásai Kilépési szándék esetén a tagsági viszony megszüntetésére leghamarabb a várakozási idő lejártának napjával van lehetőség. Az igényérvényesítés a 9.4. pont szerinti jogosultság igazolásának időpontjával a tagdíjfizetést, és az egyéni számlán történő további felhalmozás lehetőségét és a tagsági viszonyt megszünteti. A kilépési szándék bejelentését követően a taggal el kell számolni, meg kell állapítani az őt megillető, a 6. pontban leírtak szerint megállapított kifizetésre rendelkezésre álló öszszeget A kifizetés esedékessége A kifizetés esedékessége a kifizetésre rendelkezésre álló összeg 85 %-a tekintetében a tagsági viszony kilépéssel történő megszüntetésére irányuló igény bejelentését, illetve a jogosultság igazolásának időpontját követő 15. nap, a fennmaradó rész tekintetében pedig a jogosultság igazolásának időpontját magában foglaló negyedévet követő 50. nap. A kifizetéseket - a Pénztár által felszámított kifizetési költség és a mindenkori érvényes adójogszabályok szerint számított adóelőleg levonása után - legkésőbb az esedékességek napjáig kell teljesíteni e szabályzat kifizetésre vonatkozó előírásai szerint. Ha az iratok hiányos benyújtása miatt a 85 %-os rész kifizetésére előírt határidő nem tartható, a kifizetést a hiánypótlást követő 15 napon belül kell teljesíteni. Ha az esedékesség időpontjáig a várakozási idő nem járt le, az igényt írásban az ok megjelölésével - el kell utasítani. Amennyiben a tag számlájára tagi lekötés került felvezetésre, úgy a tag számláján a lekötés törlését vagy a hitelintézeti igény érvényesítését követően még megmaradó összeg kifizetésének esedékessége tekintetében a kilépés címén történt kifizetés esedékességére vonatkozó általános szabályok az irányadók azzal, hogy ebben az esetben a jogosultság igazolásának időpontja a lekötés törléséről szóló igazolás Pénztár általi elfogadásának, illetve hitelintézeti igény érvényesítése esetén az érvényesített összeg átutalásának az időpontja. Ebben az esetben tehát a végleges elszámolást a lekötés törlését vagy a hitelintézeti igény érvényesítését magában foglaló negyedévet követő 50 napon belül kell elvégezni, egyidejűleg a tag számlájának lezárásával és követelésének kifizetésével (átutalásával) A kilépéshez szükséges íratok A kilépési szándékot írásban teljes bizonyító erejű magánokiratban, vagy a pénztár által rendszeresített nyilatkozaton, a személyazonosság egyidejű igazolása mellett lehet bejelenteni. A bejelentés közvetlenül a pénztárirodához vagy a tag tagcsoportja szerinti pénztármegbízotthoz nyújtható be. A pénztármegbízott a bejelentést haladéktalanul továbbítja a pénztárirodához. Ha a pénztártag munkáltatójától tagdíj-hozzájárulásban részesül, a kilépést a tagnak a munkáltatójához is be kell jelenteni. Ennek elmaradásából származó következmények a tagot terhelik. 19

20 9.4. Elszámolás kilépéskor A jogosultság igazolásának időpontját követően, de legkésőbb a 85 %-os rész esedékességének napjáig a kifizetésre rendelkezésre álló összeget a 6. pontban foglaltak szerint kell megállapítani és annak 85 %-át eddig az időpontig ki kell fizetni (át kell utalni) A kifizetésre rendelkezésre álló összegből fennmaradó15 % és a jogosultság igazolásának időpontját magában foglaló negyedévre járó hozam elszámolását és kifizetését a negyedévet követ 50. napig, a negyedévre vonatkozó hozamfelosztást követően kell teljesíteni, amely - tagi lekötés hiányában - egyben a végleges elszámolást is jelenti a tag számlájának egyidejű lezárásával. A Pénztár a kilépő tagját a végleges elszámolásról írásban értesíti. A jogosultság igazolásának időpontja az az időpont, amelytől kezdődően a kilépéssel együttjáró kifizetés teljesítéséhez szükséges 10 év kötelező várakozási idő letelt, de a kilépni szándékozó a nyugdíjkorhatárt még nem érte el, továbbá a 9.3. pontban felsorolt iratok a Pénztárnál hiánytalanul rendelkezésre állnak, és a tag számláján tagdíjjóváírás már nem kerül felvezetésre. Amennyiben a kilépő tagnak tagi kölcsöntartozása van, úgy a Pénztár még a kifizetésre rendelkezésre álló összeg kifizetésének teljesítését megelőzően a vissza nem fizetett tagi kölcsönt, annak kamatait és adóját az egyéni számla terhére elszámolja, és csak a fennmaradó rész, mint kifizetésre rendelkezésre álló összeg kerülhet kilépés címén kifizetésre. Kilépéskor a pénztár a taggal szembeni, az Öpt. és Öbr. előírásai szerint érvényesíthető követelését (kifizetés költsége) az elszámoláskor a kifizetésre rendelkezésre álló összeg terhére érvényesíti. A kifizetés a személyi jövedelemadó-törvény szabályai szerint adóköteles, a pénztár az adóelőleget a kifizetésre rendelkezésre álló összegből levonja, az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségről a tagot tájékoztatja. A levont adóelőlegek összegét és az adó alapját, a levonás jogcímét, továbbá a kifizetésre rendelkezésre álló összeg és a kifizetés költségének megállapítását az elszámolásról szóló értesítés tartalmazza. Tagi lekötés esetén a lekötött összeg kétszeresét a Pénztár a tag egyéni számláján zárolja, és csak a számlán kimutatott összegnek a tagi lekötés kétszeres összegével csökkentett része, mint kifizetésre rendelkezésre álló összeg kerülhet kilépés címén kifizetésre. A tagi lekötés törlését vagy a hitelintézeti igény érvényesítését követően az egyéni számlán még meglévő összeg tekintetében a Pénztárnak a kilépés címén teljesített kifizetésre vonatkozó általános szabályok szerint kell eljárnia. A tagi lekötés törlését a Pénztárnál a tag, a tag halála esetén a kedvezményezett, valamint a hitelszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén a tagi lekötés jogosultja kezdeményezheti a tagi lekötéssel biztosított követelés megszűntének egyidejű igazolása mellett. Amennyiben a hitelintézet a tagi lekötésből származóan igényt érvényesít, azt úgy kell tekinteni, mintha a pénztártag az egyéni számláján nyilvántartott összegből felvételt teljesített volna. Ez az összeg is tehát kifizetésnek minősül és így erre az összegre nézve is a kifizetésre vonatkozó szabályok az érvényesek. Ebben az esetben a Pénztár az összeg adóköteles része után felszámítandó adóelőleg összegével és a hitelintézet részére kifizetett összeggel megterheli a tag számláját, és a hitelintézet részére teljesített kifizetésről, az azzal kapcsolatos adóelőleg fizetési kötelezettség teljesítéséről, továbbá a tagot terhelő 20

Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 1392 Bp., Pf. 251. / 323-6085 nydny@onyf.hu Szolgáltatási és elszámolási szabályzat 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta a Pénztár Igazgatótanácsa a 2016. július 7.-ei ülésén Hatályba lépés időpontja: 2016. július 7. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 III. SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal 1. A Nyugdíjpénztár szolgáltatásai

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015.

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Mentő Nyugdíjpénztár 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSOK... 3 1.2. A PÉNZTÁRTAG HALÁLA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS... 5 1.3.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2014.08.28. 2014. 08. 28. Tartalomjegyzék 1/15. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 3 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 4 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0

TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 0 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI... 0 1.2 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYLÉSE... 0 1.3

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/14. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 3 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 4 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI... 4 1.2 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAINAK

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 3. A TAGI KÖLCSÖN

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37, BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységéhez Érvényes: 2013. január 1-től 1. Bevezető Az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 411 3200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat A Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzatot

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015 BEVEZETÉS A Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: pénztár) tagjai részére tagi kölcsön igénybevételi lehetőséget

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat A Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzatot

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 27 3. A TAGI

Részletesebben

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (Az Alapszabály függeléke) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja: 2016. június 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 A Pénztár

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. 2015.01.01-töl

SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. 2015.01.01-töl ELSÖ KALOCSAI NYUGDIJPÉNZTÁR 6300.KALOCSA MISKEI ÚT 21 ADÓSZÁM:18345193-1-03 SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA /MÓDOSITÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN/ 2015.01.01-töl /NYUGDIJSZOLGÁLTATÁS,

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztári A Szolgáltatási

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár 14. sz. melléklet SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.. 3 1. A pénztár kifizetései... 6 1.1. A pénztár nyugdíjszolgáltatásai 6 1.2. A pénztár nyugdíjszolgáltatáson

Részletesebben

Tagi szolgáltatási, elszámolási és kifizetési szabályzat Kibocsátás dátuma: 2014. május 26. Hatályba lépés dátuma: 2014. július 1. Érvényesség dátuma: visszavonásig Kibocsátó: Igazgatótanács Felelős: Domián

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (Az Alapszabály függeléke) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja: 2017. január 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 A Pénztár

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Hatályos: 2014. április 30. Elfogadva: 2014. április 30. Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 4.

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Tagi szolgáltatási, elszámolási és kifizetési szabályzat

Tagi szolgáltatási, elszámolási és kifizetési szabályzat Tagi szolgáltatási, elszámolási és kifizetési szabályzat A szabályzatot kibocsátotta: a Pénztár Igazgatótanácsa Hatálybalépés időpontja: 2016. 08. 03. Korábban hatályos szabályzat: 2016. 01. 01. - 2016.

Részletesebben

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA CIB Nyugdíjpénztár 2010 BEVEZETÉS Jelen szabályzat célja, hogy egyértelmően és teljeskörően rendezze a tagsági viszonyukat megszüntetı pénztártagok

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI ÉS TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 11/2014 01. VERZIÓ

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI ÉS TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 11/2014 01. VERZIÓ MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI ÉS TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 2014 11/2014 01. VERZIÓ Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. Szolgáltatások...3 1.2. Kedvezményezettek

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Hatályos 2012. január 1. Azonosító: 1/2011 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 4. Szabályzat címe: - Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Hatályos 2015. január 1. Azonosító: 2/2014 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 6. Szabályzat címe: - Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi kölcsön szabályzata Azonosító: 1/2014 Tagi kölcsön szabályzat Állapot: végleges Verzió: 3. Szabályzat címe: A Tagi kölcsön szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice, Pénzügy és számvitel

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi kölcsön szabályzata Azonosító: 1/2015 Tagi kölcsön szabályzat Állapot: végleges Verzió: 5. Szabályzat címe: A Tagi kölcsön szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice, Pénzügy és számvitel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Tagviszony lezárási szabályzat

PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Tagviszony lezárási szabályzat PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár Tagviszony lezárási szabályzat Hatályos: 2016. július 1-től Tartalom I. Bevezető... 2 II. Pénztártag kérelme... 2 III. Kilépés a Pénztárból... 3 IV. Átlépés

Részletesebben

A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása Szakmai konzultáció Varga Éva

A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása Szakmai konzultáció Varga Éva A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása 2005. Szakmai konzultáció 2005.02.22. Varga Éva 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I.

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I. PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I. fejezet A szabályzat célja 1. (1) A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: Módosította: Módosította: Módosította: Módosította Módosította: Módosította Módosította 10/2003 (III.14.)

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben

ITÖ-6 Szolgáltatási és elszámolási szabályzat (PANNÓNIA Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat) PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR Önkéntes Pénztári Ágazat

ITÖ-6 Szolgáltatási és elszámolási szabályzat (PANNÓNIA Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat) PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR Önkéntes Pénztári Ágazat PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR Önkéntes Pénztári Ágazat A pénztár által nyújtott szolgáltatások, valamint az átlépőkkel, kilépőkkel, nyugdíjszolgáltatást igénylőkkel és az elhunytak örököseivel, kedvezményezettjeivel

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y Elfogadta a 2015.03.12-i Közgyűlés a 9/2015.(2015.03.12.) számú határozatával. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. fejezet A PÉNZTÁR JOGÁLLÁSA A pénztár adatai I.1. A pénztár elnevezése:

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI.

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2012. június 1. (A 2012. május 24-i küldöttközgyűlés által elfogadva.)

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2012. június 1. (A 2012. május 24-i küldöttközgyűlés által elfogadva.) HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2012. június 1. (A 2012. május 24-i küldöttközgyűlés által elfogadva.) BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az

Részletesebben

UNIQA és Egyesült Közszolgálati. Nyugdíjpénztár. Alapszabálya

UNIQA és Egyesült Közszolgálati. Nyugdíjpénztár. Alapszabálya Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Alapszabálya Budapest, 2006. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet...3 Általános rendelkezések...3 II. fejezet...4 A Pénztár szolgáltatásai és kifizetései,

Részletesebben

Szövetség Magánnyugdíjpénztár Szolgáltatási Szabályzat. Igazgatótanácsi utasítás IT 008/2015. Belső használatú

Szövetség Magánnyugdíjpénztár Szolgáltatási Szabályzat. Igazgatótanácsi utasítás IT 008/2015. Belső használatú Szövetség Magánnyugdíjpénztár Szolgáltatási Szabályzat IT 008/2015 Belső használatú Készítette: Mester Nikoletta főkönyvelő Ellenőrizte: Kutiné Csurgai Ágota Jóváhagyta: Igazgatótanács Szabályzatgazda:

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2011. május 24. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Magánnyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

Tájékoztató az NN Biztosító Zrt. nyugdíjbiztosításaihoz kapcsolódó adózási szabályokról. a január 1-én hatályos adójogszabályok alapján

Tájékoztató az NN Biztosító Zrt. nyugdíjbiztosításaihoz kapcsolódó adózási szabályokról. a január 1-én hatályos adójogszabályok alapján Tájékoztató az NN Biztosító Zrt. nyugdíjbiztosításaihoz kapcsolódó adózási szabályokról a 2017. január 1-én hatályos adójogszabályok alapján A jelen tájékoztatás semmilyen körülmények között nem minősül

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata.

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. NYUGDÍJRENDSZER A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. Az állam által mőködtetett nyugdíjrendszer legfıbb jellemzıi 1. az ún. felosztó-kirovó finanszírozás,

Részletesebben

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár.

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár. Ki jogosult árvaellátásra? Árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt, korábbi házasságból, élettársi együttélésből

Részletesebben

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2015. 06. 01.

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2015. 06. 01. ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabály Hatályos: Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya 1. A Pénztárra vonatkozó általános rendelkezések 1.1 A Pénztár neve Aranykor Országos

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT OTP Egészségpénztár Elszámolási Szabályzat 2015. 04.01. OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. ÁPRILIS 01. 1 OTP Egészségpénztár Elszámolási Szabályzat

Részletesebben

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11.

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11. Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2016. május 11. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) küldöttközgyűlése a pénztár szervezeti,

Részletesebben

A évi biztosításmatematikai jelentés

A évi biztosításmatematikai jelentés A 2014. évi biztosításmatematikai jelentés A Pénztár tagdíjfizetőinek száma 2014. év elején 82.207 fő volt. Ehhez érkezett 870 új belépő, míg a tagsági viszony - kilépés, elhalálozás, nyugdíjba vonulás

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2016. szeptember 23-tól Bevezetés A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) által nyújtott szolgáltatások, kedvezményezetti, illetve örökösödési kifizetések

Részletesebben

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2014. 07. 01.

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2014. 07. 01. ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabály Hatályos: Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya 1. A Pénztárra vonatkozó általános rendelkezések 1.1 A Pénztár neve Aranykor Országos

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés 74O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - Biztosításmatematikai statisztikai jelentés Vonatkozási idő : 2 0 0 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (Egységes szöveg)

ALAPSZABÁLY (Egységes szöveg) Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. ALAPSZABÁLY (Egységes szöveg) 2014 (A pénztár alapszabályának egységes szövege a 2001. december 6-i, 2002.

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Hatályos 2013. szeptember 27-tôl

GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Hatályos 2013. szeptember 27-tôl GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Hatályos 2013. szeptember 27-tôl A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) célja, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló

Részletesebben

Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Számlakezelési és tagokkal való elszámolási Szabályzat

Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Számlakezelési és tagokkal való elszámolási Szabályzat Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Számlakezelési és tagokkal való elszámolási Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3 2 AZ ALKALMAZÁSI TERÜLET, AZ ILLETÉKESSÉG ÉS A FELELŐSSÉG

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT OTP Egészségpénztár Elszámolási Szabályzat 2014. 04.01. OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. ÁPRILIS 01. 1 OTP Egészségpénztár Elszámolási Szabályzat

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejöt egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend a várakozási idı leteltét követı, de még a felhalmozási idıszakban lévı pénztártagokkal kapcsolatos elszámolási rendrıl 2011 Bevezetés Jelen eljárási

Részletesebben

BEFEKTETÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ HOZAMOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BEFEKTETÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ HOZAMOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. BEFEKTETÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ HOZAMOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA HATÁLYOS 2015. JANUÁR 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. 1. Fogalommeghatározások. Hatályos 2015.

GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. 1. Fogalommeghatározások. Hatályos 2015. GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Hatályos 2015. augusztus 31-tôl A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) célja, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Elszámolási Szabályzat 2016. 12.01. OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2016. DECEMBER 01. 1 Elszámolási Szabályzat 2016. 12.01.

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ Készült: Győr, 2015. április 20. Dr. Vasas István Igazgatótanács Elnöke 1 I. Gazdasági környezet 2014. év és 2015. évi várható alakulása 2014. január l-től érvényes

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Előnyök, hátrányok az előzőekben felsorolt nyugdíjszolgáltatás típusoknál

Előnyök, hátrányok az előzőekben felsorolt nyugdíjszolgáltatás típusoknál OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár nyugdíjszolgáltatási lehetőségeiről pénztártagok részére a nyugdíjkorhatár* betöltése, illetve nyugdíjjogosultságot igazoló okirat

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY A 2013. május 23. napján megállapított módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2013. május 23. Elfogadva:

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában A jelen szerződés létrejött (név:). (rövidített név:). (székhely:).. (telephely:).. (bankszámlaszám:)....

Részletesebben

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT július 01.

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT július 01. TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 2015. július 01. TEMPO Egészségpénztár 1 Bevezetés A TEMPO Országos Önkéntes Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. -ában

Részletesebben

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata 7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: Kamara) Elnöksége

Részletesebben

Az ERSTE Lojalitás Program Módosító Feltételei

Az ERSTE Lojalitás Program Módosító Feltételei Hatályos: 2015. 01. 01-jétől ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE Lojalitás Nyugdíjprogram Az ERSTE Lojalitás Program Módosító Feltételei Jelen módosító feltételekre hivatkozással kötött nyugdíjbiztosítási

Részletesebben

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 34/2014. számú határozatával 2014. április 25-én Hatályba lépés napja: 2014. április 25. Az Igazgatótanács nevében IT Elnök Verziószám: v1_20140425 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére)

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) Tájékoztatónk részletes információkkal szolgál az életbiztosításokhoz kapcsolódó

Részletesebben