Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolgáltatási és elszámolási szabályzat"

Átírás

1 Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára 1132 Budapest, Visegrádi u Bp., Pf / Szolgáltatási és elszámolási szabályzat 2013

2 Tartalomjegyzék SZOLGÁLTATÁSOK A PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSAI A NYUGDÍJKORHATÁR ELÉRÉSEKOR A nyugdíjkorhatár elérése A szolgáltatási igény megnyílása és hatásai A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges íratok Eljárás a szolgáltatási igény benyújtása esetén EGYÖSSZEGŰ SZOLGÁLTATÁS Az egyösszegű szolgáltatás esedékessége Levonás az egyösszegű szolgáltatásból JÁRADÉKSZOLGÁLTATÁS Határozott, 3 és 25 év közötti időtartamon keresztül folyósított pénzügyi járadék A járadék időtartama A járadék folyósítás gyakorisága A járadék összegének megállapítása Határozott, 3 év időtartamon keresztül folyósított pénzügyi járadék, ahol a járadékfolyósítás 3 évében a járadék éves szinten az előző évi összeg 15 százalékánál nagyobb mértékben nem csökkenhet Levonás a járadékból A járadék legkisebb összege A járadék kifizetés időpontja EGYÖSSZEGŰ - ÉS JÁRADÉKSZOLGÁLTATÁS EGYÜTT A VÁRAKOZÁSI IDŐ LEJÁRTÁT KÖVETŐ KIFIZETÉSEK AZ EGYÉNI SZÁMLÁHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS LEHETŐSÉGEI A VÁRAKOZÁSI IDŐ LEJÁRTA UTÁN A várakozási idő lejárta Teendők a várakozási idő lejártakor A VÁRAKOZÁSI IDŐ LETELTÉT KÖVETŐEN AZ EGYÉNI SZÁMLA TELJES ÖSSZEGÉNEK FELVÉTELE A PÉNZTÁRTAGSÁG FOLYTATÁSA MELLETT A teljes egyösszegű kifizetésre jogosultság megnyílása és a kifizetés hatásai A teljes egyösszegű kifizetés esedékessége A teljes egyösszegű kifizetés igénybevételéhez szükséges íratok Eljárás a teljes egyösszegű kifizetés igény benyújtása esetén A teljes összeg ismételt felvétele A VÁRAKOZÁSI IDŐ LETELTÉT KÖVETŐEN AZ EGYÉNI SZÁMLA RÉSZÖSSZEGÉNEK FELVÉTELE A PÉNZTÁRTAGSÁG FOLYTATÁSA MELLETT A részösszegű kifizetés lehetősége és a kifizetés hatásai A részösszegű kifizetés esedékessége A részösszegű kifizetés igénybevételéhez szükséges íratok Eljárás a részösszegű kifizetési igény benyújtása esetén Részösszeg ismételt felvétele A VÁRAKOZÁSI IDŐ LETELTÉT KÖVETŐEN AZ EGYÉNI SZÁMLA TOVÁBBVEZETÉSE TAGDÍJFIZETÉS NÉLKÜL A tagdíjfizetés megszűntetésének kezdete A tagdíjfizetés folytatása A várakozási idő leteltét követő kifizetések a tagdíjfizetés nélkül vezetett egyéni számláról KILÉPÉS A PÉNZTÁRBÓL A kilépési szándék bejelentésének hatásai A kifizetés esedékessége A kilépéshez szükséges íratok Elszámolás kilépéskor TAGDÍJNEMFIZETÉS MIATTI TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉS (KIZÁRÁS) A VÁRAKOZÁSI IDŐ LETELTÉVEL Eljárás a tagdíjnemfizetés miatti tagsági jogviszony megszűnése esetén A kifizetés esedékessége ÁTLÉPÉS MÁS PÉNZTÁRBA ÁTLÉPÉS MÁSIK NYUGDÍJPÉNZTÁRBA Az átlépéshez szükséges íratok Az átlépés fordulónapja

3 11.3. Az egyéni számla összegének átutalása Az átlépés költségei ÁTLÉPÉS EGÉSZSÉG-, VAGY ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁRBA Eljárás egészség-, vagy önsegélyező pénztárba történő átlépés esetén A KEDVEZMÉNYEZETTEKET (ÖRÖKÖSÖKET) MEGILLETŐ KIFIZETÉSEK A KEDVEZMÉNYEZETTEK A kedvezményezett jelölés szabályai A kedvezményezett jelölés dokumentumai A kedvezményezetti összeg megállapítása A kedvezményezetti jogosultság érvényesítéséhez szükséges íratok A kedvezményezetti jogosultság esedékessége KEDVEZMÉNYEZETTI JOGOSULTSÁG A FELHALMOZÁSI IDŐSZAKBAN A tagdíjfizetés folytatása Számla nyitása tagsági viszony létesítése nélkül Egyösszegű kifizetés kedvezményezett részére A kedvezményezetti összeg felhasználása támogatói adományként A kedvezményezetti összeg átutalása másik nyugdíjpénztárba KEDVEZMÉNYEZETTI JOGOSULTSÁG A SZOLGÁLTATÁSI IDŐSZAKBAN A PÉNZTÁR JOGUTÓD NÉLKÜLI MEGSZŰNÉSE JOGUTÓD NÉLKÜLI MEGSZŰNÉS Végelszámolás Átlépés másik pénztárba Egyösszegű felvétel Eljárás a nyilatkozatot nem tevő pénztártagok esetében Felszámolás TAGI KÖLCSÖN ÉS TAGI LEKÖTÉS JOGOSULTSÁG TAGI KÖLCSÖNRE A tagi kölcsön szabályai A kölcsön igénylése Szerződés a kölcsönre A kölcsön folyósítása A kölcsön lejárata A kölcsön visszafizetése A kölcsön visszafizetésének elmulasztása Tagi lekötés Rendelkezés tagi lekötésről A tagi lekötés felvezetése az egyéni nyugdíjszámlára Hitelintézeti igény érvényesítése A tagi lekötés törlése KIFIZETÉSI SZABÁLYOK KIFIZETÉS TELJESÍTÉSE A kifizetések költsége Felelősség a kifizetésekért EGYÉB ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYOK ELSZÁMOLÁS KÉSZÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG Az elszámolás időpontja Az elszámolás formája A végleges elszámolás időpontja A hozam felosztása A NYUGDÍJPÉNZTÁR ÁLTAL FELSZÁMÍTHATÓ EGYÉB KÖLTSÉGEK FAJTÁI ÉS MÉRTÉKE ZÁRADÉK

4 A Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztárának Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzata Jelen szabályzat tartalmazza a pénztár alapszabálya 4.1. pontja szerinti szolgáltatások, a 4.8. pontja szerinti kifizetések és az 5.7. pontja szerinti, a tagsági jogviszony átlépéssel, kilépéssel, a Pénztár jogutód nélküli megszűnésével, a tagdíjfizetés elmulasztása esetén a jogviszony Pénztár általi megszüntetésével és a pénztártag halálával a kedvezményezetteket (örökösöket) megillető követelések igénylésére, teljesítésére, felvételére, továbbá a tagi kölcsön igénylésére, folyósítására és visszafizetésére vonatkozó elszámolási szabályokat, a tagi lekötés szabályait, valamint a Pénztár által felszámítható költségek fajtáit és mértékét. A tagsági jogviszony megszűnése esetén a pénztártaggal, illetve kedvezményezettjével elszámolási kötelezettség keletkezik. Az ezzel kapcsolatos elszámolási módszert az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII.26.) sz. kormányrendelet (a továbbiakban: Öbr.) felhatalmazása alapján a Pénztár Igazgatótanácsa jelen szabályzat elfogadásával az alábbiakban határozza meg: A tagsági jogviszony megszűnése esetén a tag tagi kölcsönnel és annak járulékaival (kamat, adó), illetve a tagi lekötés kétszeresével csökkentett követelése (a továbbiakban: szolgáltatásra, illetve kifizetésre rendelkezésre álló összeg) 85%-ának átutalását, kifizetését legkésőbb a jogosultság igazolásának időpontjától számított 15 napon belül végzi el a Pénztár. A fennmaradó 15% és a jogosultság igazolásának időpontját magában foglaló negyedévre járó hozam kifizetését (azaz a végleges elszámolást, amennyiben a tag számláján nincs tagi lekötés felvezetve), és ezzel együtt az egyéni számla lezárását, valamint a tagsági jogviszony megszüntetését a jogosultság igazolásának időpontját magában foglaló negyedévet követő 50 napon belül végzi el. Tagi lekötés esetén a számla lezárását, a végleges elszámolást, valamint a tagsági jogviszony megszüntetését a Pénztár a lekötés törlésének vagy a hitelintézeti igény érvényesítésének időpontját magában foglaló negyedévet követő 50 napon belül végzi el. I. Szolgáltatások 1. A pénztár szolgáltatásai a nyugdíjkorhatár elérésekor A pénztár alapszabályának 4.1. pontja szerint a tagoknak nyújtott szolgáltatások: - a tag egyéni számláján nyilvántartott összeg egyösszegű kifizetése, - határozott, a tag döntése szerinti 3 és 25 év közötti időtartamon keresztül folyósított járadék, - az egyösszegű kifizetés és az előző bekezdés szerinti járadék kombinációja. 4

5 1.1. A nyugdíjkorhatár elérése A pénztár szolgáltatásainak esedékességére irányadó nyugdíjkorhatárt a pénztár alapszabálya az évi XCVI. törvény a továbbiakban Öpt (5) bekezdés a) pontjával összhangban határozza meg. Nyugdíjkorhatár: a.) A pénztár szolgáltatásainak igénybevétele szempontjából a nyugdíjkorhatár a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár, továbbá b.) az az időpont, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül. Nyugdíjszolgáltatásra jogosultak a szolgáltatás igénylésének időpontjától függetlenül azok a pénztártagok is, akik részére január 1-ét megelőző kezdő nappal rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjat állapítottak meg. A nyugdíjkorhatár betöltésével a pénztártag a várakozási idő időtartamától függetlenül jogosulttá válik a nyugdíjszolgáltatásra. Teendők a nyugdíjkorhatár elérésekor Az a.) pont szerinti nyugdíjkorhatár elérésekor a pénztár a tagot szükség szerint tájékoztatja az egyéni számláján felhalmozott megtakarításairól, az igénybe vehető pénztári szolgáltatásokról, illetve a tagnak az Öpt. 47. (5) bek.-ében foglalt nyilatkozattételi kötelezettségéről. A b.) pont szerinti korhatár betöltésekor a jogosultságot igazoló dokumentumokat a tagnak be kell nyújtania a pénztárhoz.. Az Öpt. 47. (5) bek.-e szerinti nyilatkozattételi kötelezettség keretében a nyugdíjkorhatárt elérő, illetve jogosult pénztártag írásban nyilatkozik arról, hogy a) egyösszegben vagy járadék formájában veszi igénybe a nyugdíjszolgáltatást és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy b) az egyéni számláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben, a fennmaradó részt pedig járadék formájában veszi igénybe és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy c) a tagdíjat fizeti és a nyugdíjszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy d) az egyéni számláján felhalmozott összeget a pénztárban hagyja és a tagdíjat tovább nem fizeti. A pénztárnak mindaddig, amíg a tag az Öpt. 47. (5) bek.-e szerinti nyilatkozatot nem küldi vissza, a nyugdíjkorhatár betöltése utáni tagdíjfizetés vállalására vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. Az ettől eltérő eljárás leghamarabb a nyilatkozat beérkezését követő hónap első napjától lehetséges. Amennyiben a pénztártag a d) pont szerinti választási lehetőséggel él, úgy a Pénztár jogosult a tag egyéni számlájának befektetéséből származó hozamát a mindenkori egységes tagdíjnak a működési és likviditási tartalékra jutó hányadnak megfelelő összeggel, de leg- 5

6 feljebb a hozam összegével csökkenteni, és azt a működési és likviditási tartalék javára jóváírni A szolgáltatási igény megnyílása és hatásai A szolgáltatás leghamarabb a nyugdíjkorhatár betöltésekor, illetve a jogosultsági feltételek igazolásakor igényelhető, de igénybevétele nem kötelező. A nyugdíjkorhatár betöltését, illetve a jogosultsági feltételek igazolását követően a szolgáltatás bármikor igényelhető. Az igényérvényesítés az 1.4. pont szerinti jogosultság igazolásának időpontjától kezdődően a tagdíjfizetést, és az egyéni számlán történő további felhalmozás lehetőségét megszünteti, a tagsági viszony viszont csak a taggal való teljes körű elszámolás napjával (végleges elszámolással) szűnik meg A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges íratok A szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi okiratok szükségesek: - kitöltött, aláírt szolgáltatás igénylő nyomtatvány, vagy a szolgáltatás igénylésére vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokirat, - a jogosultságot igazoló okirat, illetve hiteles másolatának csatolása, ha a tag a nyugdíjkorhatárt, illetve a jogosultságot az 1.1 pont b.) alpontja szerint érte el, - a tag személyazonosságát igazoló okirat, - tagsági okirat, - a már folyósított járadék időtartamának megváltoztatása esetén a szabályosan kitöltött kérelem, A pénztár az igénylés mellé benyújtott okiratokról másolatot készíthet. Ha a nyilvántartott adatok egyértelműek, akkor a pénztár a tagsági okirat eredeti záradékolt belépési nyilatkozat benyújtásától eltekint. Az igénylést a tag a csatolandó okiratokkal együtt - közvetlenül a pénztárirodához vagy a tagcsoportja szerinti pénztármegbízotthoz nyújthatja be. A pénztármegbízott az igénylést haladéktalanul továbbítja a pénztárirodához Eljárás a szolgáltatási igény benyújtása esetén A szolgáltatási igény benyújtása estén a jogosultság igazolásának időpontjával a tag egyéni számláját le kell zárni, és részére szolgáltatási számlát kell nyitni az egyéni számláján lévő összegnek - a szolgáltatás típusának megfelelő - szolgáltatási tartalékba történő átvezetésével. A jogosultság igazolásának időpontja az az időpont, amelytől kezdődően a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, az 1.3. pontban felsorolt iratok a Pénztárnál hiánytalanul rendelkezésre állnak, a tag a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, valamint a tag számláján tagdíjjóváírás már nem kerül felvezetésre. Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő tagnak tagi kölcsöntartozása van, vagy a tag egyéni számláján tagi lekötés van felvezetve, úgy sem a tagi kölcsöntartozás, sem a lekötött összeg a szolgáltatás alapjául nem vehető figyelembe. Tagi kölcsöntartozás esetén a Pénztár a szolgáltatási tartalékba való átvezetést megelőzően a vissza nem fizetett tagi kölcsönt, annak kamatait és adóját az egyéni számla terhére elszámolja, és csak a fenn- 6

7 maradó rész, mint szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg kerül át a szolgáltatási számlára. Tagi lekötés esetén a lekötött összeg kétszeresét a Pénztár a tag szolgáltatási számláján zárolja, és csak a számlán kimutatott összegnek a tagi lekötés kétszeres összegével csökkentett része, mint szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg képezheti a szolgáltatás alapját. A tagi lekötés törlését vagy a hitelintézeti igény érvényesítését követően a szolgáltatási számlán még meglévő összeg tekintetében a Pénztárnak a szolgáltatás teljesítésére vonatkozó általános szabályok szerint kell eljárnia. A Pénztár a szolgáltatással kapcsolatos elszámolásról a szolgáltatást igénylő tagját írásban értesíti. A tagi lekötés törlését a Pénztárnál a tag, a tag halála esetén a kedvezményezett, valamint a hitelszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén a tagi lekötés jogosultja kezdeményezheti a tagi lekötéssel biztosított követelés megszűntének egyidejű igazolása mellett. Amennyiben a hitelintézet a tagi lekötésből származóan igényt érvényesít, azt úgy kell tekinteni, mintha a pénztártag az egyéni számláján nyilvántartott összegből felvételt teljesített volna. Ez az összeg tehát nem szolgáltatásnak, hanem kifizetésnek minősül és így erre az összegre nézve a kifizetésre vonatkozó szabályok (ld. II. rész) az irányadók. Ebben az esetben a Pénztár az összeg adóköteles része után felszámítandó adóelőleg összegével és a hitelintézet részére kifizetett összeggel megterheli a tag számláját, és a hitelintézet részére teljesített kifizetésről, az azzal kapcsolatos adóelőleg fizetési kötelezettség teljesítéséről, továbbá a tagot terhelő Eho megfizetésének és bevallásának szabályairól a pénztártagot a kifizetéssel egyidejűleg írásban tájékoztatja. 2. Egyösszegű szolgáltatás Az egyösszegű szolgáltatás a tag egyéni számláján felhalmozott megtakarításából az 1.4. pontban leírtak szerint meghatározott szolgáltatásra rendelkezésre álló összegnek egyösszegben, de figyelemmel a Pénztár által alkalmazott elszámolási módszerre is két lépésben történő kifizetését és a tagsági viszony - tagi lekötés esetén a lekötés törlését vagy a hitelintézeti igény érvényesítését követő - megszűnését jelenti. A tagsági viszony a végleges elszámolással megállapított összeg kifizetésének napjával szűnik meg Az egyösszegű szolgáltatás esedékessége Az egyösszegű szolgáltatás esedékessége a szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg 85 %- a tekintetében az igénylés benyújtását legkorábban a nyugdíjkorhatár betöltését -, illetve a jogosultság igazolásának időpontját követő 15. nap, a fennmaradó 15 % és a jogosultság igazolásának időpontját magában foglaló negyedévre járó hozam tekintetében pedig a jogosultság igazolásának időpontját magában foglaló negyedévet követő 50. nap. A feltételek előírt igazolása esetén az egyösszegű szolgáltatást legkésőbb az esedékességek napjáig kell teljesíteni e szabályzat kifizetésre vonatkozó előírásai szerint. A 15 %- os rész és az igénybejelentés negyedévére járó hozam kifizetése - tagi lekötés hiányában - egyben a végleges elszámolást is jelenti a tag számlájának egyidejű lezárásával és tagsági jogviszonyának egyidejű megszűntetésével. Ha a nyugdíjkorhatár betöltésének, vagy a feltételek igazolásának hiánya miatt ezek a határidők nem tarthatók, a szolgáltatási igényt írásban az ok megjelölésével - el kell utasítani. 7

8 Amennyiben a tag számlájára tagi lekötés került felvezetésre, úgy a tag számláján a lekötés törlését vagy a hitelintézeti igény érvényesítését követően még megmaradó összeg kifizetésének esedékessége tekintetében az egyösszegű szolgáltatás esedékességére vonatkozó általános szabályok az irányadók azzal, hogy ebben az esetben a jogosultság igazolásának időpontja a lekötés törléséről szóló igazolás Pénztár általi elfogadásának, illetve hitelintézeti igény érvényesítése esetén az érvényesített összeg átutalásának az időpontja. Ebben az esetben tehát a végleges elszámolást a lekötés törlését vagy a hitelintézeti igény érvényesítését magában foglaló negyedévet követő 50 napon belül kell elvégezni, egyidejűleg a tag számlájának lezárásával, követelésének kifizetésével és tagsági jogviszonyának megszűntetésével. A Pénztár a szolgáltatást igénybevevő tagját a végleges elszámolásról írásban értesíti Levonás az egyösszegű szolgáltatásból A pénztár a személyi jövedelemadó-köteles szolgáltatás esetén a szolgáltatásra rendelkezésre álló összegből az adóelőleg összegét levonja.. A levont adóelőleg összegét és az adó alapját, a levonás jogcímét, valamint a szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg megállapítását és kifizetését az elszámolásról, illetve a végleges elszámolásról szóló értesítés tartalmazza. Személyi jövedelemadó köteles az egyösszegű szolgáltatás a ig tagsági jogviszonyt létesített pénztártagok esetében akkor, ha a nyugdíjszolgáltatásra jogosult pénztártag tagsági jogviszonya nem a nyugdíjszolgáltatás teljesítése évét megelőző harmadik adóévben vagy azt megelőzően keletkezett. Ha azonban a nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság rokkanttá nyilvánítás, egészségkárosodás, megváltozott munkaképesség alapján keletkezett, a szolgáltatás a tagsági jogviszony hosszától függetlenül adómentes. A től tagsági jogviszonyt létesített pénztártagok esetében az egyösszegű szolgáltatás akkor adóköteles, ha a nyugdíjszolgáltatásra jogosult pénztártag tagsági jogviszonya nem a nyugdíjszolgáltatás teljesítése évét megelőző tizedik adóévben vagy azt megelőzően keletkezett. Ha azonban a nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság rokkanttá nyilvánítás alapján keletkezett, a szolgáltatás a tagsági jogviszony hosszától függetlenül adómentes. 3. Járadékszolgáltatás A pénztár járadékszolgáltatásként meghatározott időtartamon át pénzügyi járadékot folyósít a tag egyéni számláján felhalmozott megtakarításaiból az 1.4. pontban leírtak szerint meghatározott szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg terhére. A ig tagsági jogviszonyt létesített pénztártagok esetében a járadékszolgáltatás akkor adómentes, ha a nyugdíjszolgáltatásra jogosult pénztártag tagsági jogviszonya az adott járadéktag kifizetése évét megelőző harmadik adóévben, vagy azt megelőzően keletkezett, vagy a járadékfolyósítás első három évében a járadék éves összege az előző évi összeg 15 százalékánál nagyobb mértékben nem csökken (ld pont), vagy jogosultsága rokkanttá nyilvánítása, egészségkárosodása, megváltozott munkaképessége alapján keletkezett. A től tagsági jogviszonyt létesített pénztártagok esetében a járadékszolgáltatás akkor adómentes, ha a nyugdíjszolgáltatásra jogosult pénztártag tagsági jogviszonya az adott járadéktag kifizetése évét megelőző tizedik adóévben, vagy azt megelőzően ke- 8

9 letkezett, vagy a nyugdíjszolgáltatásra való jogosultsága rokkanttá nyilvánítása alapján keletkezett Határozott, 3 és 25 év közötti időtartamon keresztül folyósított pénzügyi járadék A szolgáltatásra jogosult tag a szolgáltatás megnyílásakor választhat meghatározott időtartamra szóló pénzügyi járadékot. Ebben az esetben a Pénztár a meghatározott időtartamig mindenképpen teljesíti a járadék folyósítását, feltéve, hogy a kiszámított járadék öszszege eléri a járadéknak a jelen szabályzatban meghatározott legkisebb folyósítható öszszegét A járadék időtartama A járadék időtartama 3 és 25 év között lehet. Az időtartam a folyósítás során figyelemmel a járadék legkisebb folyósítható összegére is - megváltoztatható, csökkenthető illetve növelhető. A járadékszolgáltatás megszüntetésével a tag szolgáltatási számláján megmaradt összeg egy összegben felvehető A járadék folyósítás gyakorisága A járadék éves, negyedéves és havi járadék lehet A járadék összegének megállapítása A járadék összegét az igényelt járadékfolyósítási évek és a szolgáltatási számla 1.4. pontban leírtak szerint meghatározott szolgáltatásra rendelkezésre álló összege alapján kell meghatározni. Az induló járadék kiszámítása: Éves járadék összege = szolgáltatásrarendelkezé sreállóösszeg folyósítás i évekszáma Negyedéves járadék összege = szolgáltatásrarendelkezé sreállóösszeg 4 folyósítási évekszáma Havi járadék összege = szolgáltatásrarendelkezésreálló összeg 12 folyósítási évek száma A járadék összegének évenkénti átszámítása A járadék összegét évente át kell számolni. Az átszámítás az év június 30-ával esedékes. Az átszámítás szabálya: A járadék összege = szolgáltatásrarendelkezésreállóösszeg június 30 án hátralévő gyakorisági idöszakok száma, ahol a szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg június 30-án = előző átszámításkor a szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg előző átszámítás óta június 30-ig kifizetett járadék + a hozamfelosztási szabályzat szerint ebben az időszakban negyedévenként elszámolt hozam. Az átszámolt járadék összegéről amely a szolgáltatási számla értékvesztése esetén az előző időszak járadékánál alacsonyabb összegű is lehet a tagot írásban legkésőbb július 9

10 15-ig értesíteni kell. Az átszámolt járadékot első ízben a július hónapot követő gyakorisági időszakra kell fizetni. A járadék összegének átszámítása a tag kezdeményezésére Ha a tag a járadék folyósítási időtartamát csökkenteni a járadékösszeg növelése -, vagy a folyósítás időtartamát növelni a járadékösszeg csökkenése, illetve a gyakorisági időszakot változtatni akarja, a járadék átszámítását legkésőbb a változtatási szándék pénztárhoz történő bejelentését követő negyedév első napjával végre kell hajtani. Az átszámítás szabálya: A járadék összege = szolgáltatásra rendelkezésre állóösszegaz átszámításnapján, ahol a megváltozott tartamszerint hátralévő gyakorisági idöszakokszáma a szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg az átszámítás napján = szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg az előző átszámításkor előző átszámítás óta a jelen átszámítás időpontjáig kifizetett járadék + a hozamfelosztási szabályzat szerint ebben az időszakban negyedévenként elszámolt hozam. Az átszámolt járadék összegéről a tagot írásban legkésőbb az átszámítást követő 15. napig értesíteni kell. Az átszámolt járadékot első ízben az átszámítást követő, az átszámítás szerinti első gyakorisági időszakra kell fizetni. A járadék folyósítási időtartam a 25 évet a folyósítási időtartam növelése esetén sem haladhatja meg Határozott, 3 év időtartamon keresztül folyósított pénzügyi járadék, ahol a járadékfolyósítás 3 évében a járadék éves szinten az előző évi összeg 15 százalékánál nagyobb mértékben nem csökkenhet Amennyiben a ig tagsági jogviszonyt létesített szolgáltatást igénylő tagnak nincs meg az adómentes szolgáltatáshoz szükséges 3 éves tagsági viszonya (a tagsági viszony nem a szolgáltatás teljesítése évét megelőző harmadik adóévben vagy azt megelőzően keletkezett), úgy a pénztártagnak lehetősége van olyan járadékszolgáltatás igénybevételére, amely az SZJA törvény értelmében adómentes: ebben az esetben azonban a járadékfolyósítás 3 évében a járadék éves szinten az előző évi összeg 15 százalékánál nagyobb mértékben nem csökkenhet. (Ez a típusú szolgáltatás a után létesített tagsági jogviszonnyal rendelkezők számára már nem vehető igénybe.) Az ilyen járadék időtartama 3 év lehet. Az időtartam a folyósítás során az adómentesség fenntartása mellett nem csökkenthető, ugyanakkor tekintettel a járadék legkisebb folyósítható összegére is növelhető, azonban a járadékfolyósítás első 3 évében a járadék éves szinten az előző évi összeg 15 százalékánál nagyobb mértékben ugyancsak nem csökkenhet. A járadékszolgáltatás megszüntetésével a tag szolgáltatási számláján megmaradt öszszeg egy összegben felvehető. Amennyiben a tag az ilyen járadékot a legalább hároméves időtartamra a legkedvezőbb, személyi jövedelemadó mentes kifizetési lehetőség mellett kéri, a járadék összegét a 3 járadékfolyósítási év és az 1.4. pontban leírtak szerint meghatározott szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg alapján kell meghatározni. Az induló éves járadék összege: 1) első évi járadék = szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg * 38,87 % 10

11 2) második évi járadék = szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg * 33,04 % 3) harmadik évi járadék = szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg * 28,09 % A negyedévenként fizetendő járadék összegét az éves járadék összegének néggyel való elosztásával, a havi járadékot a negyedéves járadék hárommal történő elosztásával kell meghatározni Levonás a járadékból A pénztár a személyi jövedelemadó-köteles járadékszolgáltatás esetén a szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg alapján meghatározott járadéktagokból az adóelőleg összegét levonja. A levont adóelőleg összegét és az adó alapját, a levonás jogcímét valamint a szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg meghatározását a járadék, illetve a járadéktagok összegének megállapításáról, fizetéséről, illetve az elszámolásról és végelszámolásról szóló értesítés tartalmazza. Személyi jövedelemadó köteles a járadékszolgáltatás a ig tagsági jogviszonyt létesített pénztártagok esetében akkor, ha a nyugdíjszolgáltatásra jogosult pénztártag tagsági jogviszonya nem az adott járadéktag kifizetése évét megelőző harmadik adóévben vagy azt megelőzően keletkezett vagy a járadék folyósításának első három évében a járadék éves összege az előző évi összeg 15 %-ánál nagyobb mértékben csökken. Ha azonban a nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság rokkanttá nyilvánítás, egészségkárosodás, megváltozott munkaképesség alapján keletkezett, a szolgáltatás a tagsági jogviszony hosszától és a folyósított járadék nagyságától függetlenül adómentes A járadék legkisebb összege A pénztár havi járadékként ,- Ft-nál alacsonyabb összeget nem folyósít. Ha a szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg a választott járadék-időtartam mellett legalább 36 hónapra havi ,- Ft-ot meghaladó összegű járadékra nem nyújt fedezetet, a havi gyakoriságú kifizetést negyedéves (ha szükséges, akkor éves) folyósítási gyakoriságúra kell változtatni. A járadékfolyósítás időtartamát a választott folyósítási gyakoriság mellett nem lehet megváltoztatni, ha a változtatás eredményeként a szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg legalább 12 hónapra a havi ,- Ft-ot meghaladó összegű járadékra nem nyújtana fedezetet. Ebben az esetben az időtartam csak a folyósítási gyakoriság megváltoztatása mellett lehetséges A járadék kifizetés időpontja A feltételek előírt igazolása esetén a járadékot első ízben az igénylés benyújtását legkorábban a nyugdíjkorhatár betöltését -, illetve a jogosultság igazolásának időpontját követő 15. napig kell megállapítani és kifizetni. A további járadékfizetéseknek - havi járadék esetén minden hónap 10. napjáig, - negyedéves járadék esetén minden naptári negyedév első hónapjának 10. napjáig, 11

12 - éves járadék esetén minden évben az első járadéktag kifizetésének hónapjával megegyező hónap 10. napjáig kell megtörténniük. Ha a nyugdíjkorhatár betöltésének, vagy a feltételek igazolásának hiánya miatt ez első járadék fizetésére vonatkozó határidő nem tartható, a járadékigényt írásban az ok megjelölésével - el kell utasítani. Kifizetés a járadék megszűnésével vagy megszüntetésével: Az utolsó járadéktag kifizetését követően a taggal szemben végleges elszámolásnak van helye. A végleges elszámolásra, a tag számlájának lezárására, fennmaradó követelésének kifizetésére, a tagsági jogviszonyának megszűnésére vonatkozóan a 2.1. pontban leírt szabályokat kell alkalmazni.. Ha a tag a járadékszolgáltatása megszüntetésével a járadékszolgáltatásra fel nem használt követelésének egyösszegű szolgáltatásként történő kifizetését kéri, akkor az elszámolást az erre irányuló igény Pénztárhoz történő beérkezését követő 15. napig kell elvégezni és az elszámolás szerinti összeg 85 %-át eddig az időpontig ki kell fizetni. A végleges elszámolásra, a tag számlájának lezárására, fennmaradó követelésének kifizetésére, a tagsági jogviszonyának megszűntetésére vonatkozóan a 2.1. pontban leírt szabályokat kell alkalmazni. 4. Egyösszegű - és járadékszolgáltatás együtt Egyösszegű- és járadékszolgáltatás a szolgáltatási igény megnyílásakor kérhető. A tagnak pontosan meg kell határoznia, hogy az egyéni számláján felhalmozott megtakarításából, illetve a szolgáltatásra rendelkezésre álló összegből mekkora összeget kér egyösszegű szolgáltatásként és mekkora összeget kér járadékszolgáltatásként igénybe venni. A járadékszolgáltatás időtartamát 3 25 év között kell meghatározni. E szolgáltatás egyösszegű részére egyebekben az egyösszegű szolgáltatásra, járadékrészére pedig a járadékszolgáltatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. II. A VÁRAKOZÁSI IDŐ LEJÁRTÁT KÖVETŐ KIFIZETÉSEK A pénztár alapszabályának 4.7. pontja szerint a pénztártag ha a nyugdíjkorhatárhoz kötött szolgáltatási jogosultsága hamarabb nem következett be - az egyéni számláján nyilvántartott összeget 10 év várakozási idő után felveheti. 12

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Hatályos: 2014. április 30. Elfogadva: 2014. április 30. Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 4.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár 14. sz. melléklet SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.. 3 1. A pénztár kifizetései... 6 1.1. A pénztár nyugdíjszolgáltatásai 6 1.2. A pénztár nyugdíjszolgáltatáson

Részletesebben

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2014. 07. 01.

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2014. 07. 01. ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabály Hatályos: Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya 1. A Pénztárra vonatkozó általános rendelkezések 1.1 A Pénztár neve Aranykor Országos

Részletesebben

Tagi szolgáltatási, elszámolási és kifizetési szabályzat Kibocsátás dátuma: 2014. május 26. Hatályba lépés dátuma: 2014. július 1. Érvényesség dátuma: visszavonásig Kibocsátó: Igazgatótanács Felelős: Domián

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat A Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzatot

Részletesebben

GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Hatályos 2013. szeptember 27-tôl

GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Hatályos 2013. szeptember 27-tôl GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Hatályos 2013. szeptember 27-tôl A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) célja, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Hatályos 2015. január 1. Azonosító: 2/2014 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 6. Szabályzat címe: - Szolgáltatási és elszámolási szabályzat

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI.

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2011. május 24. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2010. december 8. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37, BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI ÉS TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 11/2014 01. VERZIÓ

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI ÉS TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 11/2014 01. VERZIÓ MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI ÉS TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 2014 11/2014 01. VERZIÓ Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. Szolgáltatások...3 1.2. Kedvezményezettek

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

MENTŐ Nyugdíjpénztár Alapszabály 2015.05.27. A MENTŐ Nyugdíjpénztár. Alapszabálya 1

MENTŐ Nyugdíjpénztár Alapszabály 2015.05.27. A MENTŐ Nyugdíjpénztár. Alapszabálya 1 A MENTŐ Nyugdíjpénztár Alapszabálya 1 Alulírottak az 1995. április 19-én megtartott alakuló közgyűlésen, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján elhatározták

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2015. május

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2015. május MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Budapest, 2015. május I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az alapító tagok az 1993. évi XCVI. törvény rendelkezései alapján, önkéntes kölcsönös biztosító

Részletesebben

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2015. augusztus 1.

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2015. augusztus 1. Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2015. augusztus 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) küldöttközgyűlése a pénztár szervezeti,

Részletesebben

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: Módosította: Módosította: Módosította: Módosította Módosította: Módosította Módosította 10/2003 (III.14.)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: 429-1-429 Fax: 429-1-540 1242 Budapest, Pf. 471 Adószám: 18080966-2-41 Pénzforgalmi jelzõszámok: Magánnyugdíjpénztár:

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2015. 03. 13. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET...

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR Preambulum Tudva, hogy a XXI. században - az állami rendszereket kiegészítve - az öngondoskodás szerepe meghatározóvá válik, mi, az alapítók

Részletesebben

POSTÁS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAP SZABÁLYA. Budapest, 2014. május

POSTÁS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAP SZABÁLYA. Budapest, 2014. május POSTÁS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAP SZABÁLYA Budapest, 2014. május I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az alapító tagok az 1993. évi XCVI. törvény rendelkezései alapján, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárat

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT az AXA Önkéntes Nyugdípénztár tevékenységéhez Érvényes: 2013. anuár 1-től 1. BEVEZETÉS A Pénztár Igazgatótanácsa szabályzatrendeleti felhatalmazásával (lásd Alapszabály, A. III.

Részletesebben

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006.

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006. Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat Érvényes 2006. június 1-jétõl Tartalomjegyzék Alapszabály 5 Függelék 21 Szolgáltatási szabályzat

Részletesebben

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 1 A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. A szociális biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése, a szolidaritás,

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT OTP Egészségpénztár Elszámolási Szabályzat 2014. 04.01. OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. ÁPRILIS 01. 1 OTP Egészségpénztár Elszámolási Szabályzat

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. ÁPRILIS 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE...

Részletesebben

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységéhez Érvényes: 2013. január 1-től 1. Bevezető Az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

1997. évi LXXXII. törvény

1997. évi LXXXII. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény A magánnyugdíjrendszer létrehozása és működése érdekében az Országgyűlés a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj pénztárakról

Részletesebben