a NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA projekthez kapcsolódóan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA projekthez kapcsolódóan"

Átírás

1 MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE a NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA projekthez kapcsolódóan ár- és belvízvédelem területéhez tartozó egyes közszolgáltatásokat nyújtó intézmények versenyképességi szempontú átvilágítása

2 Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ BEVEZETŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE: KIVÁLASZTOTT CÉLCSOPORT IGÉNYEINEK ÁTALAKÍTÁSA FEJLESZTÉSI JAVASLATOKKÁ MEGELŐZÉS VÉDEKEZÉS KÁRTALANÍTÁS KÁRENYHÍTÉS HELYREÁLLÍTÁS TOVÁBBLÉPÉS... 20

3 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A jelen Megvalósíthatóság elemzése dokumentum felsőszinten megfogalmazza a gazdák által felsorolt problémák lehetséges megoldásait, a szereplőktől elvárható legfontosabb tennivalókat, a megvalósítás kockázatait és a külső kapacitások bevonásának szükségességét. A dokumentum célja, hogy a feltárt lehetőségek, problémák, ügyféligények megoldási javaslatait röviden bemutassa, és ez az információ egyebek mellett - adjon támpontot a fejlesztési javaslatok szűkítéséhez, kiválasztásához. A megvalósíthatóság elemzése segít felmérni az egyes problémakörök súlyát és komplexitását, így kellő alapot ad a javaslatok továbbgondolásához.

4 2. BEVEZETŐ A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (továbbiakban: KIH) támogatást nyert ÁROP jelű, Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projektjéhez (továbbiakban: projekt). A projekt keretében a KIH a közszolgáltatások versenyképességét javító és azok versenyképességhez való hozzájárulását elősegítő négy olyan kísérleti projektet kíván megvalósítani, amelyek során négy közszolgáltató kerül versenyképességi szempontok mentén átvilágításra, hogy feltárásra kerüljenek a szervezetben meglévő javítási lehetőségek és innovációs potenciál továbbá azok kiaknázására intézkedési terv is készüljön, majd a tapasztalatok alapján olyan szakmai ajánlások és módszertan készülhessen, amely lehetővé teszi más szervezetek számára is hasonló potenciálok feltérképezését és hasznosítását. A négy átvilágítandó közszolgáltatás a következő: 1. Ár- és belvízvédelem területéhez tartozó egyes közszolgáltatásokat nyújtó intézmények versenyképességi szempontú átvilágítása. 2. Felsőoktatás területéhez tartozó egyes közszolgáltatásokat nyújtó intézmények versenyképességi szempontú átvilágítása. 3. Szociális ellátáshoz és közösségszervezéshez tartozó egyes közszolgáltatást végző intézmények versenyképességi szempontú átvilágítása. 4. Személy- és tehergépjárművek parkolásával kapcsolatos szabályozási rendszerek és a területhez kapcsolódó közszolgáltatást végző egyes intézmények versenyképességi szempontú átvilágítása. A Nexcon feladata a négy közszolgáltatás közül egy, az ár- és belvízvédelem területéhez tartozó egyes közszolgáltatásokat nyújtó intézmények versenyképességi szempontú átvilágítása. Ennek fényében a tanácsadóknak az alábbi öt feladatot kell elvégezniük: 1. Részletes munkaterv: Az egyes teljesítések ütemezését, azok mennyiségi és minőségi indikátorokhoz való illeszkedését koordináló munkaterv elkészítése. 2. Célkijelölés: az adott közszolgáltatások versenyképességi szempontú vizsgálata, mely fókuszában az áll, hogy az adott közszolgáltatások milyen hatással vannak a jelenlegi vagy potenciális felhasználók versenyképességére. 3. Lehetőségek feltárása: a versenyképességre gyakorolt hatás fényében annak feltárása, hogy milyen lehetőségei vannak az adott közszolgáltatásoknak a versenyképességi elvárásoknak való jobb megfelelésre. 4. Megvalósíthatóság elemzése: A feltárt lehetőségek megvalósíthatóságának elemzése. 5. Javaslatok megfogalmazása: A megvalósíthatósági elemzések alapján cselekvési tervek kidolgozása. A jelen Megvalósíthatóság elemzése dokumentum felsőszinten megfogalmazza a gazdák által felsorolt problémák lehetséges megoldásait, a szereplőktől elvárható legfon-

5 tosabb tennivalókat, a megvalósítás kockázatait és a külső kapacitások bevonásának szükségességét. A megvalósíthatóság elemzésében sokat segített Törökszentmiklós város Városüzemeltetési Osztályvezetője, Marsi Péter, aki az önkormányzati és kártalanítási (káralappal) feladatokkal kapcsolatban is széleskörű ismeretekkel bír. A megvalósításra vonatkozó részletes javaslatai a Javaslatok megfogalmazása dokumentumban lesznek kifejtve. Interjú időpontja: Interjú alanya: Marsi Péter, Törökszentmiklós, Városüzemeltetési Osztályvezető

6 3. MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE: KIVÁLASZTOTT CÉLCSOPORT IGÉNYEINEK ÁTALAKÍTÁSA FEJLESZTÉSI JAVASLATOKKÁ 3.1 MEGELŐZÉS Problémakör neve: Intenzív szántóföldi növénytermelés fókusz Ügyféligény: - A központi kormányzat változtasson a támogatási logikáján és a rendszer kompenzálja a területi adottságokhoz jobban illeszkedő gazdálkodás miatt elmaradt bevételeket! Érintett közszolgáltatók: Központi kormányzat, Vidékfejlesztési Minisztérium A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013 őszén elkészítette a Nemzeti Vízstratégiát, amely a belvizekkel, azok kártételével, helyben tartásával kapcsolatosan rövid és középtávú célokat egyaránt megfogalmaz, azonban konkrét végrehajtási iránymutatást nélkülöz. A Darány Ignác Terv Nemzeti Vidékstratégia a problémakört (belvizekkel való okszerű gazdálkodást) szintén felveti, azonban a szaktárca két stratégiai dokumentuma nincs egymással összhangban, problémafelvetésen túlmenően nem fogalmaznak meg megállapításokat. A belvizek kártételéhez szükséges területhasználati váltások kompenzációját esetlegesen megalapozó Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatásokat, amely program 2013-ban zárult. A jövőbeli ez irányú támogatásokról, belvízzel érintett területek Agrár Környezetgazdálkodási Programba (AKG) történő bevonásáról nincs koncepció. A Vidékfejlesztési Minisztériumnak a Vidékfejlesztési Operatív Program tervezése során, a Nemzeti Vízstratégia és a Darányi Ignác Terv általános belvizekkel kapcsolatos megállapításait célprogram, konstrukció szinten szükséges lenne tervezni. A közszolgáltatók feladatainak - Vidékfejlesztési Operatív Program kialakítása során a Nemzeti Vízstratégiai és Darányi Ignác Terv belvizekkel kapcsolatos megállapításainak legalább prioritás szintre történő integrálása. - Az EMVA II. tengely az agrár-környezetgazdálkodási támogatások keretében belvizes területek művelési ágváltozására célprogram indítása. - A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, egyéb szakmai érdekképviseleti szerveken keresztül szakmai igények megfogalmazása a kormányzat irányába. - A VOP-ban nem kerül forrásallokálás belvizek károkozásának csökkentését célzó termelési szerkezet váltásra. - A Nemzeti Vízstratégiai és Darányi Ignác Terv tématerületi megállapításainak költségfedezete nem lesz biz-

7 A megvalósíthatóság elemzésekor tosított EU-s és hazai forrásokból. - A Vidékfejlesztési Minisztérium stratégiai dokumentációiban rögzítettek megvalósításának programjait a as tervezési időszakban hazánk rendelkezésére álló forrásokból, illetve költségvetési forrásokból meg kívánja indítani, azokra forrást kíván és tud allokálni. - EMVA alapokból, illetve a VOP-ból a területhasználati reform kompenzációjának kidolgozásához szakértők bevonása. Problémakör neve: Elaprózódott birtokszerkezet Ügyféligény: - Legyen újra támogatva a melioráció! - A társulatok ott vezessék el a belvizeket, ahol erre igény van! - Legyen egységes rendszerű belvízi védekezés! - A csatornák fenntartásáról, műtárgyak karbantartásáról, pótlásáról gondoskodjon az állam! - A társulatok vagy működjenek rendszerben, vagy szűnjenek meg! Érintett közszolgáltatók VIZIG/Vizitársulat/Önkormányzat/ A jelenlegi közel másfél évszázad alatt több ütemben kialakult belvízelvezetést célzó infrastruktúrával kapcsolatos elvárások és igények, lehetőségek megváltoztak. A belvízi védekezés szereplőinek (Vízügyi Igazgatóságok, Vizitársulatok, Önkormányzatok) szerepét, a belvízi védekezési reform ütemtervét ki kell dolgozni, a jogalkotási folyamatot meg kell határozni. A belvízi védekezési reform ütemtervének megvalósítását kormányhatározatban javasolt rögzíteni. A reform megvalósítása alatt, a jelenlegi átalakítani kívánt - szervezeti rendszer működésének biztosítása nélkülözhetetlen, hiszen pl. vizitársulatok finanszírozásának egyik napról a másikra történő megszüntetése a belvízi védekezésben, aszálykárok mérséklésében pótolhatatlan. Jelenleg Magyarországon 84 vízitársulat működik. A vízitársulatok közül 38 rendelkezik önálló munkaszervezettel, a többi vízitársulat a vízügyi műszaki feladatokat, vagy a feladatok egy részét vállalkozók bevonásával látja el. A munkaszervezettel rendelkező vízitársulatok átlagos alkalmazotti létszáma fő, az összlétszámuk meghaladja az 1000 főt. A vízitársulatok feladata 35,5 ezer km belvízcsatorna, patak, kisvízfolyás, illetve öntözőcsatorna, 2500 db vízgazdálkodási célú műtárgy, 311 db belvízátemelő szivattyútelep, 120 db 5 ha-nál nagyobb holtág üzemeltetése, fenntartatása, fejlesztése. A fentiek alapján a belvízvédelmi szervezeti rendszer működtetésének reformját csak egységes és előre meghatározott koncepció, ütemterv alapján lehet végrehajtani, anélkül, hogy a belvízvédelmi feladatok ne bizonytalanodjanak el. A közszolgáltatók feladatainak - A Kormány kormányhatározat keretében határozza meg a belvízvédelemi reform célkitűzéseit, ütemtervét, felelőseit, így valamennyi belvízzel, belvízi védekezés-

8 A megvalósíthatóság elemzésekor sel érintett szereplő számára átláthatóvá, így tervezhetővé válna a belvizekhez való viszony. - Az egységes és rendszerbe foglalt kormányzati koncepció alapján a gazdálkodók belvizekkel kapcsolatos önazonosítása, igények definiálása, illetve a valós igények alapján történő önszerveződés megindulhat. - A reform átmeneti szakaszában a szabályozási diszharmónia, szervezetek működésének ellehetetlenülése merülhet fel, amely a belvizek kártétele elleni védelemre is kihathat. - Belvízreformra szükség van, a problémakörre történő adekvát válaszadás több mint 15 éve húzódik. A problémakör megoldását több kormányzati stratégia (Széll Kálmán terv, Darányi Ignác Terv, Nemzeti Vízstratégia) is sürgeti. - A belvízreform koncepciójának és a kapcsolódó szabályozás kidolgozásához külső szakértők igénybevétele javasolt. Problémakör neve: Csatornák leromlott állapota Ügyféligény: - Legyen hatékonyabb a kommunikáció a felelős szervektől! - A rekonstrukciós munkálatokat koordinálják a gazdálkodókkal! - Általános elvárás, hogy a belvizek már a megelőzés részeként kerüljenek a területről gyorsan levezetésre! Érintett közszolgáltatók VIZIG/Vizitársulat/Önkormányzat/ Az elaprózódott birtokszerkezet és a rendkívül sok szereplő (agrárgazdálkodó) rendkívül heterogénné teszik a gazdálkodási színvonalat, szakmai hozzáértést, illetve a belvizek kártételével szembeni érzékenységét, elvárásait a gazdálkodónak. A belvízvédelemért felelős központi államigazgatáshoz tartozó szervek (vízügyi igazgatóságok, illetve delegált feladatot ellátó vizitársulatok), valamint a területi szervek (Önkormányzatok, járási-megyei védelmi bizottságok) egyaránt a területi szintű belvízvédelemért felelősek, feladataikat jogi szabályozás keretében végzik. Sok esetben a védekezési tevékenységek a jogi szabályozásoknak való megfelelést célozza, és már a szolgáltatás ügyfelei sem kerülnek egyértelműen definiálásra, az ügyfél igények felmérése, egyeztetése így bár releváns az igény -, nehezen megvalósítható. A megoldás fontos eleme kell, hogy legyen a központi és területi védelmi szervek éves védelmi (prevenció, védekezés, fenntartás) tervének egyeztetésére az érdekeltekkel. Ezen túlmenően a gazdálkodóknak is feladata, hogy a területi szakmai szervezeteken (pl.: területi agrárkamarák) keresztül közel egységes elvárásokat fogalmazzanak a közszolgáltatók felé.

9 A közszolgáltatók feladatainak - A központi és területi védelmi szervek éves védelmi (prevenció, védekezés, fenntartás) tervének egyeztetésére az érdekeltekkel. A megvalósíthatóság elemzésekor - A területi szakmai szervezeteken pl.: területi agrárkamarák) keresztül közel egységes elvárások megfogalmazása. - Önszerveződő módon a szakmai szervezetek által nyújtott bázisokon intézkedési tervek megvalósítása, amelyek összhangban állnak a központi védelmi szervek éves terveiben foglaltakkal (pl.: ha a gazdálkodó földje melletti csatornát helyezik jó karba az idén, akkor a hozzá kapcsolódó üzemi csatornákat a gazdálkodó is helyezze jó karba) - A társadalmasítás, párbeszéd megteremtése költség, és időigényes folyamat, ezek biztosítása nélkül a párbeszéd sikertelensége borítékolható. - A jó állam célja a költséghatékony és sikerorientált, ügyfél elégedettséget kiváltó intézkedések meghozatala, szabályozások kialakítása - Az elemzés fázisában nincs beazonosítható külső erőforrás-igény. Problémakör neve: Közfoglalkoztatottak a csatornafenntartásban Ügyféligény: - Legyen hatékonyabb kommunikáció a felelős szervektől arról, hogy a közfoglalkoztatottakat mikor és milyen módon kívánják a termőterületükhöz kapcsolódó csatornarendszereken foglalkoztatni! A kommunikáción túlmenően a gazdálkodókkal összehangolt rekonstrukciós munkálatokat indítsanak! - A közfoglalkoztatottak jelenleg ott is cserjét vágnak, tisztítanak, ahol ezt a gazdálkodók nem feltétlenül igénylik. - A közfoglalkoztatottak munkavégzése hasznos, azonban hatékonysága nem tekinthető költséghatékonynak. A gazdálkodók panasza, hogy ennyi pénzből és mezőgazdasági gépek bevetésével több eredményt lehetne elérni. Érintett közszolgáltatók VIZIG/Vizitársulat/Önkormányzat/ A közfoglalkoztatásban viszonylag könnyen és nagy számban nyílik lehetőség foglalkoztatásra. A csatornák kézi tisztítása jelentős szakértelmet nem igényel, az élőmunkaerő így hosszú

10 távon is leköthető. A jelenlegi közfoglalkoztatási rend a központi kormányzatnak több, mint 30 Mrd Ft kiadást jelentett 2013-ban, a közfoglalkoztatási rendszer önfenntartóvá alakítása javasolható. Az önfenntartáshoz nagymértékben hozzájárulhatna, amennyiben a belvízi védekezésben szerepet játszó, közfoglalkoztatottakat foglalkoztató önkormányzatok, vizitársulatok, vízügyi igazgatóságok csatornaőr szakmunkásként, segéd csatornaőrként, árvízvédelmi szakmunkásként, stb. továbbfoglalkoztathatná őket. A közszolgáltatók feladatainak - A közfoglalkoztatottak részleges továbbfoglalkoztatása a védelmi szervezetekben. - Az érintett gazdálkodók tájékoztatása a karbantartási munkálatokról. A megvalósíthatóság elemzésekor - A táblaszintű üzemeltetési munkálatok összhangba hozása a fenntartási munkálatokkal. - A közfoglalkoztatottak költségei megemelik az állami szervek közalkalmazott létszámát, így személyi költségeit. - A kormányzat célja a közfoglalkoztatáson keresztül a tartósan munkanélküli réteg visszavezetése a munka világába, amely a periféria területeken jellemzően állami alkalmazást jelent. - Az elemzés fázisában nincs beazonosítható külső erőforrás-igény. Problémakör neve: Külterületi és belterületi csatornafenntartás Ügyféligény: - A külterületi és belterületi rekonstrukciós munkálatokat hangolják össze, és történjen hatékonyabb kommunikáció a felelős szervektől az induló programokról és azok koordinációjáról. Érintett közszolgáltatók VIZIG/Vizitársulat/Önkormányzat/ A Vízügyi Igazgatóságok a vizitársulatok munkáját, tevékenységeit felügyelik, koordinálják. Az önkormányzatok mint önálló entitások vízkárelhárítási szempontból is önállónak tekinthetőek. Az önkormányzatok azonban szaktudása, és védelmi eszköz és kellék ellátottsága nem megfelelő hatékony vízkárelhárítási tevékenységhez. Az önkormányzati vízkárelhárítási tevékenység vízügyi szakemberek általi felügyelete, műszaki beavatkozások műszaki ellenőrzése indokolt, az önkormányzati függetlenség megtartása mellett. Amennyiben a kapcsolattartás állandó, úgy a belterületi és külterületi, állami és önkormányzati kezelésű közcélú művek üzemetetése, műszaki állapota is közeledni fog egymáshoz. A közszolgáltatók feladatai- - A központi és területi védelmi szervek éves védelmi

11 nak A megvalósíthatóság elemzésekor (prevenció, védekezés, fenntartás) tervének egyeztetésére az érdekeltekkel, közös védelmi gyakorlatok szervezése. - A területi szakmai szervezeteken pl.: területi agrárkamarák) keresztül közel egységes elvárások megfogalmazása - Önszerveződő módon a szakmai szervezetek által nyújtott bázisokon intézkedési tervek megvalósítása, amelyek összhangban állnak a központi védelmi szervek éves terveiben foglaltakkal (pl.: ha a gazdálkodó földje melletti csatornát helyezik jó karba az idén, akkor a hozzá kapcsolódó üzemi csatornákat a gazdálkodó is helyezze jó karba) - A társadalmasítás, párbeszéd megteremtése költség, és időigényes folyamat, ezek biztosítása nélkül a párbeszéd sikertelensége borítékolható. A központi védelmi szervektől településenként legalább 2 fő, mindig ugyanaz a szakértő kerüljön kirendelésre a településre. - A jó állam célja a költséghatékony és sikerorientált, ügyfél elégedettséget kiváltó intézkedések meghozatala, szabályozások kialakítása. - Az elemzés fázisában nincs beazonosítható külső erőforrás-igény.

12 3.2 VÉDEKEZÉS Problémakör neve: A csendes károkozó Ügyféligény: - A gazdálkodó számára a belvíz komolyabb problémákat jelent, mint az árvíz, a probléma társadalmi ismertsége, ennek megfelelően a kérdéskörre fordított anyagi és emberi erőforrások mértéke jelentősen elmarad a kívánatostól. - Történjen hatékonyabb kommunikáció a társadalom felé a belvízi problémákról! Érintett közszolgáltatók VIZIG/Vizitársulat/Önkormányzat - Belügyminisztérium, Vidékfejlesztési Minisztérium - MVH A mezőgazdaság a legnagyobb területhasználó, hazánk síkvidéki területeinek igen jelentős százaléka érintett a belvizek kártételével. A belvizek károkozása sok esetben az árvizek elleni védelmi költségekkel vetekedik, azonban a belvízi károkozás társadalmi elfogadottsága jelentősen elmarad az árvizek károkozása elleni védelemtől. A szakmai szervezeteken keresztül történő kommunikáció, falugazdász hálózaton keresztül történő tájékoztatás, illetve nem utolsó sorban a döntéshozók informálása a belvízi védekezés, prevenció elismertségéhez nagymértékben hozzájárulna. A közszolgáltatók feladatainak A megvalósíthatóság elemzésekor - Rendszeres tájékoztatása a gazdatársadalomnak, lakosságnak a belvízi védekezésről pl.:2013-ban indult Árvízvédelmi rádió analógiájára - A gazdálkodók belvízvédelmi tudata erősödjön, a belvízvédekezést saját lehetőségeikhez mérten támogassák. - Túlzott kommunikáció a problémakörre immunissá teheti a társadalmat. - A vízkárok általi reális és valós idejű veszélyeztetettség megismerése a védelemirányítás, fenntartási munkálatok elvégzését is megkönnyíti. - Kommunikációs tanácsadók és akciók finanszírozása.

13 Problémakör neve: Területhasználat-védekezés-kártérítés Ügyféligény: - A belvízi károktól 100%-ban mentesítsen a központi védelmi szolgálat! - A belvíz okozta károk enyhítésében részesüljön a gazdálkodó! Érintett közszolgáltatók VIZIG/Vizitársulat/Önkormányzat/ A jelenlegi területhasználati és támogatási rendszer reformja nélkül nem prognosztizálható változás, hiszen a gazdálkodók jövedelemtermelési szempontból továbbra is a szántóföldi növénytermesztésben lesznek érdekeltek. A jelenlegi kárenyhítési alap, jogi szabályozások is a napjainkra kialakult, konfliktusokkal, bizonytalanságokkal terhelt belvízi védelmi szerkezetet konzerválják. A gazdálkodók belvizi károkkal kapcsolatos elvárásai és igényei logikusan következnek a jogi és szabályozási környezetből. A helyzet megváltoztatásához átfogó reformra van szükség, amely keretében a számos kormány stratégiában is rögzített integrált vízgazdálkodás, vizeink helyben tartása alapelvek és a jelenlegi agrár-tájhasználat összhangjának megteremtését célozza. Bár a kárpótlást követően kialakult elaprózódott birtokszerkezet nem kedvez a belvizek kártételének mérséklésének, a tulajdonjog védelme, és szentsége alapján alapadottságnak tekintendő, mint ahogy a csatornahálózat mélységi nyomvonala/mélyvezetési is annak tekinthető. Alapvető hibának, konfliktusforrásnak tekinthető, ha a belvizekkel kapcsolatos új szemlélet elérését kizárólag szabályozási környezet megváltoztatásával kívánja a kormányzat elérni, anélkül, hogy a reform szerves részét képező műszaki és gazdasági pillérek megvalósítása térben és időben elmarad, háttérbe szorul a szabályozási reformok mellett. A közszolgáltatók feladatainak A megvalósíthatóság elemzésekor - Egységes belvízi védelemirányítás kialakítása. - Egyértelmű felelőségi viszonyok kialakítása. - A védekezésben részt vevő szervezetek ne lépjenek fel egymás versenytársaiként. - A gazdálkodók a védelmi infrastruktúrát jó gazda módjára tartsák karban, állagát békeidőben is óvják meg. - A szabályozások kizárólagossága, vagy a műszaki és gazdasági intézkedések elmaradása további feszültséghez vezethet a tématerületen, amely a védekezési munkálatok sikerét bizonytalaníthatja el. - A belvízi védekezés, illetve károkozás jelentős költsége a nem megfelelő területhasználatból fakad. - Egységes belvízi kockázatbecslési térinformatikai rendszer kialakítása, amely a földhivatali nyilvántartásokkal összhangban van, ennek a térinformatkai, hidrológiai hátterét meg kell teremteni.

14 Problémakör neve: Mit védünk, milyen áron? Ügyféligény: - Amennyiben a gazdálkodók igénylik, nyíljon lehetőség medertározásra! - Induljon párbeszéd a gazdálkodók és a vízügy igényeiről, lehetőségeiről, egy egységes belvízstratégia érdekében! - A belvízi védekezés költségei legyenek területi szintre lebontva, hogy az ár-érték arányról a párbeszéd megkezdődhessen! (A gazda ma érdekeltségi hozzájárulást és káralapot fizet, miközben nem látja, hogy az mire fordítódik. Gyakran saját területére vonatkozóan nem is várna el védekezési munkálatokat, az állam mégis szivattyúzik és érte beszedi a pénzt.) Érintett közszolgáltatók VIZIG/Vizitársulat/Önkormányzat/ Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Az EU 60/2007-es direktívája alapján valamennyi tagállamnak intézkedési tervet kell kidolgoznia az árvizek kockázataink csökkentése érdekében. Ezen tervezést a KEOP több mint 3 Mrd Ft-al támogatja. Az érintett Árvízi Kockázatbecslési tervezést indokolt kiegészíteni a belvizek kártételének becslésével. A hatékony belvízvédelem keretében az a szervezet irányítsa a védekezést, amely a fenntartási munkálatokat is végzi, így a belvízi védekezés során az erőforrás felhasználás optimalizálhatóvá válna. A közszolgáltatók feladatainak - az Árvízi Kockázatbecslési projektet kiegészítve az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal együttműködve a vízgazdálkodás mezőgazdaságot érintő kérdéseire intézkedési tervet és kockázatkezelési rendszert dolgozzon ki. A megvalósíthatóság elemzésekor - A mezőgazdasági szakmai szerven (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) keresztül aktívan vegyenek részt a belvízi kockázatkezelési tervezésben. - A belvízi problémakör komplexitása miatt nehezen megvalósítható egy projekt keretei között. - Hazánk a 60/2007 EC irányelv célkitűzéseit et ténylegesen meg kívánja valósítani, abba az EU-n belül is specialitásnak tekintendő belvizet is bele kívánja érteni. - A munka megvalósítására és koordinálására többlet kapacitások, tanácsadók bevonása javasolt.

15 3.3 KÁRTALANÍTÁS Problémakör neve: Káralap, kollektív felelősségvállalás Ügyféligény: - A gazda nem tudja, hogyan kell a kárigénylőt kitölteni. - A túlzottan bürokratizált rendszer ügyfélbaráttá tétele. - Miért kell a rendszerbe ennyi szereplő? (MVH, kormányhivatal, OMSZ, VIZIG?) Érintett közszolgáltatók MVH/VIZIG/Vizitársulat/Önkormányzat Az MVH túlbürokratizált rendszere a gazdálkodók számára nehezen átlátható. Az MVH működését a Közigazgatási Eljárási Törvény (Ket.) szabályozza, amely kötöttségei miatt sok esetben az eljárásrendeket igen összetetté teszik, a kárigények kifizetése is elhúzódhat. A belvíz okozta károk felmérését végző kormányhivatalok növény és talajvédelmi igazgatóságai, falugazdászok sok esetben túlterheltek, a kárfelmérés elhúzódik. A közszolgáltatók feladatainak A megvalósíthatóság elemzésekor - Átlátható, és ügyfélbarát kárenyhítési rendszer kialakítása - A kárenyhítési eljárások időtartamának lerövidítése - A kárenyhítés igényléséhez szükséges kompetenciák (számítógépes ismeretek, eljárásrend ismerete) elsajátítása önszerveződő módon. - A káresemények kellő, és alapos dokumentálása - Az egyszerűsített eljárásrend a valós károk túligénylését eredményezhetik, visszaélésre adhat okot. - A kárenyhítés bürokratizált rendszere költséges, és időben elhúzódó volta miatt a gazdálkodóknak további kárt okoz. - Az elemzés fázisában nincs beazonosítható külső erőforrás-igény.

16 3.4 KÁRENYHÍTÉS Problémakör neve: Ügyféligény: Elmaradt fenntartási munkálatok védekezés terhére történő elszámolása A gazdák problémásnak tartják, hogy fenntartási munkáltatokat védekezési időszakban jelentősen megnövekedett költségekkel látnak el, ugyanis a védekezés költségeihez közvetve ők is hozzájárulnak. - Olcsó állam keretében a fenntartási munkálatok elvégzése történjen a fenntartási időszakban! - A fenntartási költségek megalapozására kerüljön kidolgozásra normagyűjtemény! Érintett közszolgáltatók VIZIG/Vizitársulat/Önkormányzat Az elmaradó fenntartási munkálatokat követő védekezés költsége közel 10 x-ese, az évi rendszerességű fenntartási munkálatoknak. Az alulfinanszírozott fenntartási munkálatok miatt a belvízi védekezés során történő expedíciós, a belvizek összegyülekezését megelőzni kívánó akut módon végző fenntartási munkálatok a védekezés bizonytalanabbá válik, a költségei időről- időre jelentősen megterhelik a költségvetést. A fenntartási költségek aránylag pontosan tervezhetőek, az éves költségvetésbe beépíthetőek, éves ingadozása elhanyagolható, így a költségét a védelmi szervezetek (Vízügyi Igazgatóságok, Vizitársulatok, Önkormányzatok) egyaránt pontosan igényelhetik a kormányzattól, a normatív alapú finanszírozás megteremthető. A fenntartási költségek finanszírozása a belvízi prevenciós munkálatokat tervezhető teszi, a közfoglalkoztatottak bevonásával a belvízi védművek, infrastruktúra üzemeltetése az állam számára költséghatékonyabbá válik, és egyben nő a belvízi biztonság. A fenntartási munkálatok forrásainak biztosításával javul a belvízi infrastruktúra állapota. A közszolgáltatók feladatainak A megvalósíthatóság elemzésekor - A fenntartási munkálatok forrásainak biztosítása. - A jó karba kerülő belvizi főművekhez kapcsolódó tábla, üzemi szintű vízelvezető rendszerek karbantartása már szankciókkal is számonkérhetővé válik a gazdálkodókon. - A belvízi károk előfordulási gyakorisága oly mértékben lecsökkenek, hogy a fenntartási munkálatok luxus beruházássá válnak, az egyszeri rendkívüli védekezés hosszú távon gazdaságosabbá válik. - A belvizek elöntése legalább kétévente jelentkezik, jelentős belvízi védekezésre 5-8 évente számítani lehet. Évekre előre történő belvízi elöntési visszatérési gyakoriságot, pontos idejét nem lehet megjósolni, így a jelenleg meglévő rendszert fent kell tartani.

17 - Közfoglalkoztatottak rendszeres bevonása - Rendelkezésre álló gépkapacitások optimalizálása az állami tulajdonon belül, - Építőipari vállalkozásokkal történő keretmegállapodásokban a szabad gépkapacitások hasznosítása. Problémakör neve: Gazdálkodók általi felkészülés elmaradása Ügyféligény: - Hatékonyabb felvilágosítás a felelős szervektől az agrotechnikai módszerekkel kapcsolatosan! - A prevenciót segítő agrotechnikák terület specifikus dotálása! - Rugalmasabb SAPS rendszer kidolgozása/biztosítása! Érintett közszolgáltatók MVH/VIZIG/Vizitársulat/Önkormányzat A hazánkban a földművelés, földtulajdonszerzést 2014-ig nem kötötték gazdálkodói gyakorlathoz, végzettséghez, szaktudáshoz. A gazdatársadalom szakmai felkészültsége, lehetőségei rendkívül heterogének, legtöbb esetben igen sablonizált szántóföldi művelési rendszereket alkalmaznak. Ez a talajokat nem kímélő, a talajok termőképességét rontó gazdálkodási mód a beszivárgási viszonyokat is rontják, így nő a talajok aszály és belvízérzékenysége egyaránt. A klímaváltozás hatására az egyre szélsőségesebb időjárási események előfordulásának gyakorisági növekedését prognosztizálhatjuk, amely a mezőgazdasági termelésben jelentős károkat okozhat. A helyes mezőgazdasági gyakorlat betartása, agrotechnikai műveletek szakszerű végzése a károk valószínűségét csökkentik. A gazdálkodók képzése, és helyes mezőgazdasági gyakorlat alkalmazásáról való meggyőzése, majd fokozatos megkövetelése a termelés biztonságát növeli, így kedvező a gazdálkodónak, nemzetgazdasági érdeket egyaránt szolgál. A helyes mezőgazdasági gyakorlat, illetve belvízjárta területeken a mély talajművelés támogatása, földalapú támogatás feltételéül szabása indokolt. A közszolgáltatók feladatainak - A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Nemzeti Agrár szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet tematikus, és igényhez szabott programokat indítson a gazdálkodóknak. - A gazdálkodók képzési programokban vegyenek részt. - A képzések nem a valós igényeken alapulnak, elméleti, sztenderdizált képzésekké válnak, amelyek nem érvényesülnek a gazdálkodói gyakorlatban. A megvalósíthatóság elem- - Az élethosszig tartó tanulás, népfőiskolák jelentős sze-

18 zésekor repet kellene, hogy játszanak a társadalom szabadidő eltöltésében. - Gyakorlatorientált felnőttképző és szaktanácsadó szervezeti rendszer, amely helyben a kistelepüléseken is képes kompetencia alapú oktatásra.

19 3.5 HELYREÁLLÍTÁS Problémakör neve: Ügyféligény: Védelmi avulás A gazdák tudják, hogy a legtöbb belvízi védekezést segítő védműhöz régóta nem nyúltak, állapotromlásuk folyamatos. - Történjen meg egy belvízreformmal összehangolt, tervszerű belvízi szivattyútelep rekonstrukció! Érintett közszolgáltatók VIZIG/Vizitársulat/Önkormányzat/ Az elmaradó karbantartási munkálatokat követő védekezés költsége igen jelentős és kiszámíthatatlan lehet. Egy-egy védekezés alatti főelem meghibásodás a szivattyútelep üzembiztonságát csökkenti, illetve a belvízi védekezést elbizonytalaníthatja. Az elmúlt 40 évben belvízi gépek, szivattyútelepek amortizációja nem került elkülönítésre, a gépek állapota fokozatosan romló, már-már a túl-használatuk is rendszerszintű kockázatokat rejt magába. A belvízi szivattyúgépi infrastruktúra korszerűsítése, de legalább amortizációjának megállítása is, így az üzemeltetése az állam számára költséghatékonyabbá válik, és egyben nő a belvízi biztonság. A közszolgáltatók feladatainak A megvalósíthatóság elemzésekor - A gépek avulását, élettartam-üzemidő hosszabbítását meg kell oldani, finanszírozni kell. - A jó karba kerülő belvizi főművekhez kapcsolódó szivattyútelepek már nem lehetnek akadályai a belvízi védekezésnek, így a védelem támogatás már szankciókkal is számonkérhetővé válik a gazdálkodókon. - A belvízi károk előfordulási gyakorisága oly mértékben lecsökkenek, hogy a szivattyútelepek fenntartása, üzemeltetése luxus beruházássá válnak. - A belvizek elöntése legalább kétévente jelentkezik, jelentős belvízi védekezésre 5-8 évente számítani lehet. Évekre előre történő belvízi elöntési visszatérési gyakoriságot, pontos idejét nem lehet megjósolni, így a jelenleg meglévő rendszert fent kell tartani. - Gépek cseréjét, műszaki karbantartását végző külső kapacitások bevonása.

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14.

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14. Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja Heicz Péter, 2014.01.14. Termelői kihívások Magyarországon Hogyan tudom stabilizálni a terméshozamaimat ilyen időjárási szélsőségek mellett?

Részletesebben

VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN. Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17.

VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN. Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17. VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17. AZ ASZÁLY FOGALMA Az aszály jelenségét sokféleképpen lehet értelmezni, az irodalomban

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Láng István Műszaki főigazgató helyettes Belügyminisztérium Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkárelhárítási Főosztály Helyzetértékelés Külföldi vízgyűjtők Kiszolgáltatott

Részletesebben

A Tisza völgy vízkárelhárítási helyzete

A Tisza völgy vízkárelhárítási helyzete A Tisza völgy vízkárelhárítási helyzete Láng István Vízkárelhárítási főosztályvezető A Tisza-völgy vízkárelhárítási helyzete rossz Külföldi vízgyűjtők Kiszolgáltatott helyzet Klimaváltozás kitettség Alulértékelt

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban

Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban Farkas Krisztina KIM közigazgatási stratégiáért felelős helyettes államtitkár Minőségfejlesztés a felsőoktatásban, TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A VÍZÜGY SZEREPE A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSBAN

A VÍZÜGY SZEREPE A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSBAN ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS BELVÍZVÉDELMI KONFERENCIA A VÍZÜGY SZEREPE A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSBAN Szarvas, 2015. április09. LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI FŐIGAZGATÓHELYETTES - Törzsvezető ORSZÁGOS

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

Öntözésfejlesztés lehetőségei 2014-2020

Öntözésfejlesztés lehetőségei 2014-2020 IFJ. HUBAI IMRE Öntözésfejlesztés lehetőségei 2014-2020 Kecskemét, 2014. május 16. Öntözésfejlesztés szükséglete jelentős felszíni és felszín alatti vízbázisok és készletek, országon átfolyó vízmennyiség

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Jogszabály-változások a szaktanácsadásban

Jogszabály-változások a szaktanácsadásban NEMZETI AGÁRGAZDASÁGI KAMARA Jogszabály-változások a szaktanácsadásban SZÉKELY ERIKA Székesfehérvár, 2014. november 27. Tájékoztatás, tanácsadás, szaktanácsadás Agrár-tanácsadás Térítésmentes tanácsadás

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Projekt szponzor : siker - felelősség - kompetencia

Projekt szponzor : siker - felelősség - kompetencia Projekt szponzor : siker - felelősség - kompetencia dr. Prónay Gábor 11. Projektmenedzsment a Gazdaságban Fórum 2008. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a projekt tulajdonos/szponzor meghatározó

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előzmények Intézményi döntések 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat;

Részletesebben

A Haza üdvére és a Köz szolgálatában. ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása

A Haza üdvére és a Köz szolgálatában. ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása A Haza üdvére és a Köz szolgálatában ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása ZÁRÓ KONFERENCIA Dr. Cserháti Ilona Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Kutatási Osztály A projekt

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22 Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből Mező Csaba 2009.01.22 Cél 2006/32 EK irányelv Célok Biztosítani a lehetőségét az energiahordozók (gáz, villamos energia, hőmennyiség, víz)

Részletesebben

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Intézmény logója Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Pesel Antal gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében

Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében 2015.06.03. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Klímaadaptáció Hajdú-Bihar megyében Hajdú-Bihar megyében

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003)

Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003) Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003) Előadó: Láng István műszaki főigazgató helyettes Országos Vízügyi Főigazgatóság Összefoglaló adatok 12 árvízi

Részletesebben

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN KVASSAY JENŐ TERV 2015 A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS AZ ALSÓ-DUNA- VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FÓRUMA A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Fejlesztéspolitikai Fórum Vajdahunyadvár dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Budapest, 2014.12.10. A V4 részesedése az EU

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan 2013. 07. 19. Kapcsolattartó: Saád Tamás E-mail: saad.tamas@aam.hu

Részletesebben

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia A közösségi tervezés lehetőségei a helyi társadalom- és gazdaságfejlesztésben Vázlat Ditzendy Károly Arisztid 1. Közösségi fejlesztés,

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE Jelen dokumentációban található bizalmas és szerzői jog által védett információk védelmében az anyag harmadik személy részére történő akár közvetlen

Részletesebben

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15.

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból Figeczky Gábor WWF Magyarország Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Források ~ 840 milliárd Ft - 7 évre I. tengely (versenyképesség) II.

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. május 6. EU-s vidékfejlesztési

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció KÖTIKÖVIZIG 5002 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (56) 501-900 E-mail.: titkarsag@kotikovizig.hu A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció Martfű, 2010. november 24-26. Háfra Mátyás osztályvezető

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül

A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád 2015. Szeptember 4-5. A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül Szabó Zsuzsanna & Mádi-Szabó Zoltán Minőségellenőrzési

Részletesebben

STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE ) Gyöngyös, 2014. december 4-5. Az áttekintő vizsgálat

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

2007. évi beszámolója

2007. évi beszámolója Homokhátsági Mintagazdaság Kht. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a HOMOKHÁTSÁGI MINTAGAZDASÁG KEREKEGYHÁZA KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG (6041 Kerekegyháza Fő u. 47/a) 2007. évi beszámolója Tartalom: 2007. évi közhasznú

Részletesebben

Pályázati tapasztalatok. Ferencz Dóra 2008. 05. 22.

Pályázati tapasztalatok. Ferencz Dóra 2008. 05. 22. Pályázati tapasztalatok Ferencz Dóra 2008. 05. 22. Új pályázatok, új filozófia A támogatás nem helyettesíti a magántőkét, csak kiegészítjük azt Életképes, de támogatás nélkül meg nem valósuló fejlesztések

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM*

PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM* Célterület azonosító: Tiszazugi LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Regisztrációs szám: PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM* Az EMVA IV. tengelyes LEADER pályázathoz Vállalkozási alapú fejlesztés

Részletesebben

Magyarország árvízvédelmi stratégiája

Magyarország árvízvédelmi stratégiája Magyarország árvízvédelmi stratégiája Szolnok, 2015. február 03. LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI FŐIGAZGATÓHELYETTES - Törzsvezető ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Országos Műszaki Irányító Törzs LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK Duna Projekt A DUNA PROJEKTRŐL ÁLTALÁBAN A Duna projekt egy, az Európai Unió támogatásával, közel 30 milliárd forintból megvalósuló, kiemelt állami beruházás. Magyarország eddigi legnagyobb, az árvízvédelem

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1 MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET 2009. június 24. 1 MŰSZAKI TARTALMÚ JOGSZABÁLYOK EGYSZERŰSÍTÉSE, SZABVÁNYOK MEGISMERTETÉSE ÁROP-1.1.3-2008-0002 azonosító számú projekt A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban?

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Kasza György főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága IX. Geotermikus Konferencia, 2013.

Részletesebben

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA 1 Előzmények (az NKTH támogatás elnyerése után) Kickoff meeting (március 18.) Platform vezetőség Titkárság Munkacsoportok

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés dr. Pócza András főosztályvezető Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárság Európai Uniós

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai. dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások

A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai. dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások Tartalom Értékelés háttere, célja, módszertana Az értékelésnél

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben