a NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA projekthez kapcsolódóan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA projekthez kapcsolódóan"

Átírás

1 MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE a NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA projekthez kapcsolódóan ár- és belvízvédelem területéhez tartozó egyes közszolgáltatásokat nyújtó intézmények versenyképességi szempontú átvilágítása

2 Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ BEVEZETŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE: KIVÁLASZTOTT CÉLCSOPORT IGÉNYEINEK ÁTALAKÍTÁSA FEJLESZTÉSI JAVASLATOKKÁ MEGELŐZÉS VÉDEKEZÉS KÁRTALANÍTÁS KÁRENYHÍTÉS HELYREÁLLÍTÁS TOVÁBBLÉPÉS... 20

3 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A jelen Megvalósíthatóság elemzése dokumentum felsőszinten megfogalmazza a gazdák által felsorolt problémák lehetséges megoldásait, a szereplőktől elvárható legfontosabb tennivalókat, a megvalósítás kockázatait és a külső kapacitások bevonásának szükségességét. A dokumentum célja, hogy a feltárt lehetőségek, problémák, ügyféligények megoldási javaslatait röviden bemutassa, és ez az információ egyebek mellett - adjon támpontot a fejlesztési javaslatok szűkítéséhez, kiválasztásához. A megvalósíthatóság elemzése segít felmérni az egyes problémakörök súlyát és komplexitását, így kellő alapot ad a javaslatok továbbgondolásához.

4 2. BEVEZETŐ A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (továbbiakban: KIH) támogatást nyert ÁROP jelű, Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projektjéhez (továbbiakban: projekt). A projekt keretében a KIH a közszolgáltatások versenyképességét javító és azok versenyképességhez való hozzájárulását elősegítő négy olyan kísérleti projektet kíván megvalósítani, amelyek során négy közszolgáltató kerül versenyképességi szempontok mentén átvilágításra, hogy feltárásra kerüljenek a szervezetben meglévő javítási lehetőségek és innovációs potenciál továbbá azok kiaknázására intézkedési terv is készüljön, majd a tapasztalatok alapján olyan szakmai ajánlások és módszertan készülhessen, amely lehetővé teszi más szervezetek számára is hasonló potenciálok feltérképezését és hasznosítását. A négy átvilágítandó közszolgáltatás a következő: 1. Ár- és belvízvédelem területéhez tartozó egyes közszolgáltatásokat nyújtó intézmények versenyképességi szempontú átvilágítása. 2. Felsőoktatás területéhez tartozó egyes közszolgáltatásokat nyújtó intézmények versenyképességi szempontú átvilágítása. 3. Szociális ellátáshoz és közösségszervezéshez tartozó egyes közszolgáltatást végző intézmények versenyképességi szempontú átvilágítása. 4. Személy- és tehergépjárművek parkolásával kapcsolatos szabályozási rendszerek és a területhez kapcsolódó közszolgáltatást végző egyes intézmények versenyképességi szempontú átvilágítása. A Nexcon feladata a négy közszolgáltatás közül egy, az ár- és belvízvédelem területéhez tartozó egyes közszolgáltatásokat nyújtó intézmények versenyképességi szempontú átvilágítása. Ennek fényében a tanácsadóknak az alábbi öt feladatot kell elvégezniük: 1. Részletes munkaterv: Az egyes teljesítések ütemezését, azok mennyiségi és minőségi indikátorokhoz való illeszkedését koordináló munkaterv elkészítése. 2. Célkijelölés: az adott közszolgáltatások versenyképességi szempontú vizsgálata, mely fókuszában az áll, hogy az adott közszolgáltatások milyen hatással vannak a jelenlegi vagy potenciális felhasználók versenyképességére. 3. Lehetőségek feltárása: a versenyképességre gyakorolt hatás fényében annak feltárása, hogy milyen lehetőségei vannak az adott közszolgáltatásoknak a versenyképességi elvárásoknak való jobb megfelelésre. 4. Megvalósíthatóság elemzése: A feltárt lehetőségek megvalósíthatóságának elemzése. 5. Javaslatok megfogalmazása: A megvalósíthatósági elemzések alapján cselekvési tervek kidolgozása. A jelen Megvalósíthatóság elemzése dokumentum felsőszinten megfogalmazza a gazdák által felsorolt problémák lehetséges megoldásait, a szereplőktől elvárható legfon-

5 tosabb tennivalókat, a megvalósítás kockázatait és a külső kapacitások bevonásának szükségességét. A megvalósíthatóság elemzésében sokat segített Törökszentmiklós város Városüzemeltetési Osztályvezetője, Marsi Péter, aki az önkormányzati és kártalanítási (káralappal) feladatokkal kapcsolatban is széleskörű ismeretekkel bír. A megvalósításra vonatkozó részletes javaslatai a Javaslatok megfogalmazása dokumentumban lesznek kifejtve. Interjú időpontja: Interjú alanya: Marsi Péter, Törökszentmiklós, Városüzemeltetési Osztályvezető

6 3. MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE: KIVÁLASZTOTT CÉLCSOPORT IGÉNYEINEK ÁTALAKÍTÁSA FEJLESZTÉSI JAVASLATOKKÁ 3.1 MEGELŐZÉS Problémakör neve: Intenzív szántóföldi növénytermelés fókusz Ügyféligény: - A központi kormányzat változtasson a támogatási logikáján és a rendszer kompenzálja a területi adottságokhoz jobban illeszkedő gazdálkodás miatt elmaradt bevételeket! Érintett közszolgáltatók: Központi kormányzat, Vidékfejlesztési Minisztérium A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013 őszén elkészítette a Nemzeti Vízstratégiát, amely a belvizekkel, azok kártételével, helyben tartásával kapcsolatosan rövid és középtávú célokat egyaránt megfogalmaz, azonban konkrét végrehajtási iránymutatást nélkülöz. A Darány Ignác Terv Nemzeti Vidékstratégia a problémakört (belvizekkel való okszerű gazdálkodást) szintén felveti, azonban a szaktárca két stratégiai dokumentuma nincs egymással összhangban, problémafelvetésen túlmenően nem fogalmaznak meg megállapításokat. A belvizek kártételéhez szükséges területhasználati váltások kompenzációját esetlegesen megalapozó Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatásokat, amely program 2013-ban zárult. A jövőbeli ez irányú támogatásokról, belvízzel érintett területek Agrár Környezetgazdálkodási Programba (AKG) történő bevonásáról nincs koncepció. A Vidékfejlesztési Minisztériumnak a Vidékfejlesztési Operatív Program tervezése során, a Nemzeti Vízstratégia és a Darányi Ignác Terv általános belvizekkel kapcsolatos megállapításait célprogram, konstrukció szinten szükséges lenne tervezni. A közszolgáltatók feladatainak - Vidékfejlesztési Operatív Program kialakítása során a Nemzeti Vízstratégiai és Darányi Ignác Terv belvizekkel kapcsolatos megállapításainak legalább prioritás szintre történő integrálása. - Az EMVA II. tengely az agrár-környezetgazdálkodási támogatások keretében belvizes területek művelési ágváltozására célprogram indítása. - A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, egyéb szakmai érdekképviseleti szerveken keresztül szakmai igények megfogalmazása a kormányzat irányába. - A VOP-ban nem kerül forrásallokálás belvizek károkozásának csökkentését célzó termelési szerkezet váltásra. - A Nemzeti Vízstratégiai és Darányi Ignác Terv tématerületi megállapításainak költségfedezete nem lesz biz-

7 A megvalósíthatóság elemzésekor tosított EU-s és hazai forrásokból. - A Vidékfejlesztési Minisztérium stratégiai dokumentációiban rögzítettek megvalósításának programjait a as tervezési időszakban hazánk rendelkezésére álló forrásokból, illetve költségvetési forrásokból meg kívánja indítani, azokra forrást kíván és tud allokálni. - EMVA alapokból, illetve a VOP-ból a területhasználati reform kompenzációjának kidolgozásához szakértők bevonása. Problémakör neve: Elaprózódott birtokszerkezet Ügyféligény: - Legyen újra támogatva a melioráció! - A társulatok ott vezessék el a belvizeket, ahol erre igény van! - Legyen egységes rendszerű belvízi védekezés! - A csatornák fenntartásáról, műtárgyak karbantartásáról, pótlásáról gondoskodjon az állam! - A társulatok vagy működjenek rendszerben, vagy szűnjenek meg! Érintett közszolgáltatók VIZIG/Vizitársulat/Önkormányzat/ A jelenlegi közel másfél évszázad alatt több ütemben kialakult belvízelvezetést célzó infrastruktúrával kapcsolatos elvárások és igények, lehetőségek megváltoztak. A belvízi védekezés szereplőinek (Vízügyi Igazgatóságok, Vizitársulatok, Önkormányzatok) szerepét, a belvízi védekezési reform ütemtervét ki kell dolgozni, a jogalkotási folyamatot meg kell határozni. A belvízi védekezési reform ütemtervének megvalósítását kormányhatározatban javasolt rögzíteni. A reform megvalósítása alatt, a jelenlegi átalakítani kívánt - szervezeti rendszer működésének biztosítása nélkülözhetetlen, hiszen pl. vizitársulatok finanszírozásának egyik napról a másikra történő megszüntetése a belvízi védekezésben, aszálykárok mérséklésében pótolhatatlan. Jelenleg Magyarországon 84 vízitársulat működik. A vízitársulatok közül 38 rendelkezik önálló munkaszervezettel, a többi vízitársulat a vízügyi műszaki feladatokat, vagy a feladatok egy részét vállalkozók bevonásával látja el. A munkaszervezettel rendelkező vízitársulatok átlagos alkalmazotti létszáma fő, az összlétszámuk meghaladja az 1000 főt. A vízitársulatok feladata 35,5 ezer km belvízcsatorna, patak, kisvízfolyás, illetve öntözőcsatorna, 2500 db vízgazdálkodási célú műtárgy, 311 db belvízátemelő szivattyútelep, 120 db 5 ha-nál nagyobb holtág üzemeltetése, fenntartatása, fejlesztése. A fentiek alapján a belvízvédelmi szervezeti rendszer működtetésének reformját csak egységes és előre meghatározott koncepció, ütemterv alapján lehet végrehajtani, anélkül, hogy a belvízvédelmi feladatok ne bizonytalanodjanak el. A közszolgáltatók feladatainak - A Kormány kormányhatározat keretében határozza meg a belvízvédelemi reform célkitűzéseit, ütemtervét, felelőseit, így valamennyi belvízzel, belvízi védekezés-

8 A megvalósíthatóság elemzésekor sel érintett szereplő számára átláthatóvá, így tervezhetővé válna a belvizekhez való viszony. - Az egységes és rendszerbe foglalt kormányzati koncepció alapján a gazdálkodók belvizekkel kapcsolatos önazonosítása, igények definiálása, illetve a valós igények alapján történő önszerveződés megindulhat. - A reform átmeneti szakaszában a szabályozási diszharmónia, szervezetek működésének ellehetetlenülése merülhet fel, amely a belvizek kártétele elleni védelemre is kihathat. - Belvízreformra szükség van, a problémakörre történő adekvát válaszadás több mint 15 éve húzódik. A problémakör megoldását több kormányzati stratégia (Széll Kálmán terv, Darányi Ignác Terv, Nemzeti Vízstratégia) is sürgeti. - A belvízreform koncepciójának és a kapcsolódó szabályozás kidolgozásához külső szakértők igénybevétele javasolt. Problémakör neve: Csatornák leromlott állapota Ügyféligény: - Legyen hatékonyabb a kommunikáció a felelős szervektől! - A rekonstrukciós munkálatokat koordinálják a gazdálkodókkal! - Általános elvárás, hogy a belvizek már a megelőzés részeként kerüljenek a területről gyorsan levezetésre! Érintett közszolgáltatók VIZIG/Vizitársulat/Önkormányzat/ Az elaprózódott birtokszerkezet és a rendkívül sok szereplő (agrárgazdálkodó) rendkívül heterogénné teszik a gazdálkodási színvonalat, szakmai hozzáértést, illetve a belvizek kártételével szembeni érzékenységét, elvárásait a gazdálkodónak. A belvízvédelemért felelős központi államigazgatáshoz tartozó szervek (vízügyi igazgatóságok, illetve delegált feladatot ellátó vizitársulatok), valamint a területi szervek (Önkormányzatok, járási-megyei védelmi bizottságok) egyaránt a területi szintű belvízvédelemért felelősek, feladataikat jogi szabályozás keretében végzik. Sok esetben a védekezési tevékenységek a jogi szabályozásoknak való megfelelést célozza, és már a szolgáltatás ügyfelei sem kerülnek egyértelműen definiálásra, az ügyfél igények felmérése, egyeztetése így bár releváns az igény -, nehezen megvalósítható. A megoldás fontos eleme kell, hogy legyen a központi és területi védelmi szervek éves védelmi (prevenció, védekezés, fenntartás) tervének egyeztetésére az érdekeltekkel. Ezen túlmenően a gazdálkodóknak is feladata, hogy a területi szakmai szervezeteken (pl.: területi agrárkamarák) keresztül közel egységes elvárásokat fogalmazzanak a közszolgáltatók felé.

9 A közszolgáltatók feladatainak - A központi és területi védelmi szervek éves védelmi (prevenció, védekezés, fenntartás) tervének egyeztetésére az érdekeltekkel. A megvalósíthatóság elemzésekor - A területi szakmai szervezeteken pl.: területi agrárkamarák) keresztül közel egységes elvárások megfogalmazása. - Önszerveződő módon a szakmai szervezetek által nyújtott bázisokon intézkedési tervek megvalósítása, amelyek összhangban állnak a központi védelmi szervek éves terveiben foglaltakkal (pl.: ha a gazdálkodó földje melletti csatornát helyezik jó karba az idén, akkor a hozzá kapcsolódó üzemi csatornákat a gazdálkodó is helyezze jó karba) - A társadalmasítás, párbeszéd megteremtése költség, és időigényes folyamat, ezek biztosítása nélkül a párbeszéd sikertelensége borítékolható. - A jó állam célja a költséghatékony és sikerorientált, ügyfél elégedettséget kiváltó intézkedések meghozatala, szabályozások kialakítása - Az elemzés fázisában nincs beazonosítható külső erőforrás-igény. Problémakör neve: Közfoglalkoztatottak a csatornafenntartásban Ügyféligény: - Legyen hatékonyabb kommunikáció a felelős szervektől arról, hogy a közfoglalkoztatottakat mikor és milyen módon kívánják a termőterületükhöz kapcsolódó csatornarendszereken foglalkoztatni! A kommunikáción túlmenően a gazdálkodókkal összehangolt rekonstrukciós munkálatokat indítsanak! - A közfoglalkoztatottak jelenleg ott is cserjét vágnak, tisztítanak, ahol ezt a gazdálkodók nem feltétlenül igénylik. - A közfoglalkoztatottak munkavégzése hasznos, azonban hatékonysága nem tekinthető költséghatékonynak. A gazdálkodók panasza, hogy ennyi pénzből és mezőgazdasági gépek bevetésével több eredményt lehetne elérni. Érintett közszolgáltatók VIZIG/Vizitársulat/Önkormányzat/ A közfoglalkoztatásban viszonylag könnyen és nagy számban nyílik lehetőség foglalkoztatásra. A csatornák kézi tisztítása jelentős szakértelmet nem igényel, az élőmunkaerő így hosszú

10 távon is leköthető. A jelenlegi közfoglalkoztatási rend a központi kormányzatnak több, mint 30 Mrd Ft kiadást jelentett 2013-ban, a közfoglalkoztatási rendszer önfenntartóvá alakítása javasolható. Az önfenntartáshoz nagymértékben hozzájárulhatna, amennyiben a belvízi védekezésben szerepet játszó, közfoglalkoztatottakat foglalkoztató önkormányzatok, vizitársulatok, vízügyi igazgatóságok csatornaőr szakmunkásként, segéd csatornaőrként, árvízvédelmi szakmunkásként, stb. továbbfoglalkoztathatná őket. A közszolgáltatók feladatainak - A közfoglalkoztatottak részleges továbbfoglalkoztatása a védelmi szervezetekben. - Az érintett gazdálkodók tájékoztatása a karbantartási munkálatokról. A megvalósíthatóság elemzésekor - A táblaszintű üzemeltetési munkálatok összhangba hozása a fenntartási munkálatokkal. - A közfoglalkoztatottak költségei megemelik az állami szervek közalkalmazott létszámát, így személyi költségeit. - A kormányzat célja a közfoglalkoztatáson keresztül a tartósan munkanélküli réteg visszavezetése a munka világába, amely a periféria területeken jellemzően állami alkalmazást jelent. - Az elemzés fázisában nincs beazonosítható külső erőforrás-igény. Problémakör neve: Külterületi és belterületi csatornafenntartás Ügyféligény: - A külterületi és belterületi rekonstrukciós munkálatokat hangolják össze, és történjen hatékonyabb kommunikáció a felelős szervektől az induló programokról és azok koordinációjáról. Érintett közszolgáltatók VIZIG/Vizitársulat/Önkormányzat/ A Vízügyi Igazgatóságok a vizitársulatok munkáját, tevékenységeit felügyelik, koordinálják. Az önkormányzatok mint önálló entitások vízkárelhárítási szempontból is önállónak tekinthetőek. Az önkormányzatok azonban szaktudása, és védelmi eszköz és kellék ellátottsága nem megfelelő hatékony vízkárelhárítási tevékenységhez. Az önkormányzati vízkárelhárítási tevékenység vízügyi szakemberek általi felügyelete, műszaki beavatkozások műszaki ellenőrzése indokolt, az önkormányzati függetlenség megtartása mellett. Amennyiben a kapcsolattartás állandó, úgy a belterületi és külterületi, állami és önkormányzati kezelésű közcélú művek üzemetetése, műszaki állapota is közeledni fog egymáshoz. A közszolgáltatók feladatai- - A központi és területi védelmi szervek éves védelmi

11 nak A megvalósíthatóság elemzésekor (prevenció, védekezés, fenntartás) tervének egyeztetésére az érdekeltekkel, közös védelmi gyakorlatok szervezése. - A területi szakmai szervezeteken pl.: területi agrárkamarák) keresztül közel egységes elvárások megfogalmazása - Önszerveződő módon a szakmai szervezetek által nyújtott bázisokon intézkedési tervek megvalósítása, amelyek összhangban állnak a központi védelmi szervek éves terveiben foglaltakkal (pl.: ha a gazdálkodó földje melletti csatornát helyezik jó karba az idén, akkor a hozzá kapcsolódó üzemi csatornákat a gazdálkodó is helyezze jó karba) - A társadalmasítás, párbeszéd megteremtése költség, és időigényes folyamat, ezek biztosítása nélkül a párbeszéd sikertelensége borítékolható. A központi védelmi szervektől településenként legalább 2 fő, mindig ugyanaz a szakértő kerüljön kirendelésre a településre. - A jó állam célja a költséghatékony és sikerorientált, ügyfél elégedettséget kiváltó intézkedések meghozatala, szabályozások kialakítása. - Az elemzés fázisában nincs beazonosítható külső erőforrás-igény.

12 3.2 VÉDEKEZÉS Problémakör neve: A csendes károkozó Ügyféligény: - A gazdálkodó számára a belvíz komolyabb problémákat jelent, mint az árvíz, a probléma társadalmi ismertsége, ennek megfelelően a kérdéskörre fordított anyagi és emberi erőforrások mértéke jelentősen elmarad a kívánatostól. - Történjen hatékonyabb kommunikáció a társadalom felé a belvízi problémákról! Érintett közszolgáltatók VIZIG/Vizitársulat/Önkormányzat - Belügyminisztérium, Vidékfejlesztési Minisztérium - MVH A mezőgazdaság a legnagyobb területhasználó, hazánk síkvidéki területeinek igen jelentős százaléka érintett a belvizek kártételével. A belvizek károkozása sok esetben az árvizek elleni védelmi költségekkel vetekedik, azonban a belvízi károkozás társadalmi elfogadottsága jelentősen elmarad az árvizek károkozása elleni védelemtől. A szakmai szervezeteken keresztül történő kommunikáció, falugazdász hálózaton keresztül történő tájékoztatás, illetve nem utolsó sorban a döntéshozók informálása a belvízi védekezés, prevenció elismertségéhez nagymértékben hozzájárulna. A közszolgáltatók feladatainak A megvalósíthatóság elemzésekor - Rendszeres tájékoztatása a gazdatársadalomnak, lakosságnak a belvízi védekezésről pl.:2013-ban indult Árvízvédelmi rádió analógiájára - A gazdálkodók belvízvédelmi tudata erősödjön, a belvízvédekezést saját lehetőségeikhez mérten támogassák. - Túlzott kommunikáció a problémakörre immunissá teheti a társadalmat. - A vízkárok általi reális és valós idejű veszélyeztetettség megismerése a védelemirányítás, fenntartási munkálatok elvégzését is megkönnyíti. - Kommunikációs tanácsadók és akciók finanszírozása.

13 Problémakör neve: Területhasználat-védekezés-kártérítés Ügyféligény: - A belvízi károktól 100%-ban mentesítsen a központi védelmi szolgálat! - A belvíz okozta károk enyhítésében részesüljön a gazdálkodó! Érintett közszolgáltatók VIZIG/Vizitársulat/Önkormányzat/ A jelenlegi területhasználati és támogatási rendszer reformja nélkül nem prognosztizálható változás, hiszen a gazdálkodók jövedelemtermelési szempontból továbbra is a szántóföldi növénytermesztésben lesznek érdekeltek. A jelenlegi kárenyhítési alap, jogi szabályozások is a napjainkra kialakult, konfliktusokkal, bizonytalanságokkal terhelt belvízi védelmi szerkezetet konzerválják. A gazdálkodók belvizi károkkal kapcsolatos elvárásai és igényei logikusan következnek a jogi és szabályozási környezetből. A helyzet megváltoztatásához átfogó reformra van szükség, amely keretében a számos kormány stratégiában is rögzített integrált vízgazdálkodás, vizeink helyben tartása alapelvek és a jelenlegi agrár-tájhasználat összhangjának megteremtését célozza. Bár a kárpótlást követően kialakult elaprózódott birtokszerkezet nem kedvez a belvizek kártételének mérséklésének, a tulajdonjog védelme, és szentsége alapján alapadottságnak tekintendő, mint ahogy a csatornahálózat mélységi nyomvonala/mélyvezetési is annak tekinthető. Alapvető hibának, konfliktusforrásnak tekinthető, ha a belvizekkel kapcsolatos új szemlélet elérését kizárólag szabályozási környezet megváltoztatásával kívánja a kormányzat elérni, anélkül, hogy a reform szerves részét képező műszaki és gazdasági pillérek megvalósítása térben és időben elmarad, háttérbe szorul a szabályozási reformok mellett. A közszolgáltatók feladatainak A megvalósíthatóság elemzésekor - Egységes belvízi védelemirányítás kialakítása. - Egyértelmű felelőségi viszonyok kialakítása. - A védekezésben részt vevő szervezetek ne lépjenek fel egymás versenytársaiként. - A gazdálkodók a védelmi infrastruktúrát jó gazda módjára tartsák karban, állagát békeidőben is óvják meg. - A szabályozások kizárólagossága, vagy a műszaki és gazdasági intézkedések elmaradása további feszültséghez vezethet a tématerületen, amely a védekezési munkálatok sikerét bizonytalaníthatja el. - A belvízi védekezés, illetve károkozás jelentős költsége a nem megfelelő területhasználatból fakad. - Egységes belvízi kockázatbecslési térinformatikai rendszer kialakítása, amely a földhivatali nyilvántartásokkal összhangban van, ennek a térinformatkai, hidrológiai hátterét meg kell teremteni.

14 Problémakör neve: Mit védünk, milyen áron? Ügyféligény: - Amennyiben a gazdálkodók igénylik, nyíljon lehetőség medertározásra! - Induljon párbeszéd a gazdálkodók és a vízügy igényeiről, lehetőségeiről, egy egységes belvízstratégia érdekében! - A belvízi védekezés költségei legyenek területi szintre lebontva, hogy az ár-érték arányról a párbeszéd megkezdődhessen! (A gazda ma érdekeltségi hozzájárulást és káralapot fizet, miközben nem látja, hogy az mire fordítódik. Gyakran saját területére vonatkozóan nem is várna el védekezési munkálatokat, az állam mégis szivattyúzik és érte beszedi a pénzt.) Érintett közszolgáltatók VIZIG/Vizitársulat/Önkormányzat/ Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Az EU 60/2007-es direktívája alapján valamennyi tagállamnak intézkedési tervet kell kidolgoznia az árvizek kockázataink csökkentése érdekében. Ezen tervezést a KEOP több mint 3 Mrd Ft-al támogatja. Az érintett Árvízi Kockázatbecslési tervezést indokolt kiegészíteni a belvizek kártételének becslésével. A hatékony belvízvédelem keretében az a szervezet irányítsa a védekezést, amely a fenntartási munkálatokat is végzi, így a belvízi védekezés során az erőforrás felhasználás optimalizálhatóvá válna. A közszolgáltatók feladatainak - az Árvízi Kockázatbecslési projektet kiegészítve az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal együttműködve a vízgazdálkodás mezőgazdaságot érintő kérdéseire intézkedési tervet és kockázatkezelési rendszert dolgozzon ki. A megvalósíthatóság elemzésekor - A mezőgazdasági szakmai szerven (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) keresztül aktívan vegyenek részt a belvízi kockázatkezelési tervezésben. - A belvízi problémakör komplexitása miatt nehezen megvalósítható egy projekt keretei között. - Hazánk a 60/2007 EC irányelv célkitűzéseit et ténylegesen meg kívánja valósítani, abba az EU-n belül is specialitásnak tekintendő belvizet is bele kívánja érteni. - A munka megvalósítására és koordinálására többlet kapacitások, tanácsadók bevonása javasolt.

15 3.3 KÁRTALANÍTÁS Problémakör neve: Káralap, kollektív felelősségvállalás Ügyféligény: - A gazda nem tudja, hogyan kell a kárigénylőt kitölteni. - A túlzottan bürokratizált rendszer ügyfélbaráttá tétele. - Miért kell a rendszerbe ennyi szereplő? (MVH, kormányhivatal, OMSZ, VIZIG?) Érintett közszolgáltatók MVH/VIZIG/Vizitársulat/Önkormányzat Az MVH túlbürokratizált rendszere a gazdálkodók számára nehezen átlátható. Az MVH működését a Közigazgatási Eljárási Törvény (Ket.) szabályozza, amely kötöttségei miatt sok esetben az eljárásrendeket igen összetetté teszik, a kárigények kifizetése is elhúzódhat. A belvíz okozta károk felmérését végző kormányhivatalok növény és talajvédelmi igazgatóságai, falugazdászok sok esetben túlterheltek, a kárfelmérés elhúzódik. A közszolgáltatók feladatainak A megvalósíthatóság elemzésekor - Átlátható, és ügyfélbarát kárenyhítési rendszer kialakítása - A kárenyhítési eljárások időtartamának lerövidítése - A kárenyhítés igényléséhez szükséges kompetenciák (számítógépes ismeretek, eljárásrend ismerete) elsajátítása önszerveződő módon. - A káresemények kellő, és alapos dokumentálása - Az egyszerűsített eljárásrend a valós károk túligénylését eredményezhetik, visszaélésre adhat okot. - A kárenyhítés bürokratizált rendszere költséges, és időben elhúzódó volta miatt a gazdálkodóknak további kárt okoz. - Az elemzés fázisában nincs beazonosítható külső erőforrás-igény.

16 3.4 KÁRENYHÍTÉS Problémakör neve: Ügyféligény: Elmaradt fenntartási munkálatok védekezés terhére történő elszámolása A gazdák problémásnak tartják, hogy fenntartási munkáltatokat védekezési időszakban jelentősen megnövekedett költségekkel látnak el, ugyanis a védekezés költségeihez közvetve ők is hozzájárulnak. - Olcsó állam keretében a fenntartási munkálatok elvégzése történjen a fenntartási időszakban! - A fenntartási költségek megalapozására kerüljön kidolgozásra normagyűjtemény! Érintett közszolgáltatók VIZIG/Vizitársulat/Önkormányzat Az elmaradó fenntartási munkálatokat követő védekezés költsége közel 10 x-ese, az évi rendszerességű fenntartási munkálatoknak. Az alulfinanszírozott fenntartási munkálatok miatt a belvízi védekezés során történő expedíciós, a belvizek összegyülekezését megelőzni kívánó akut módon végző fenntartási munkálatok a védekezés bizonytalanabbá válik, a költségei időről- időre jelentősen megterhelik a költségvetést. A fenntartási költségek aránylag pontosan tervezhetőek, az éves költségvetésbe beépíthetőek, éves ingadozása elhanyagolható, így a költségét a védelmi szervezetek (Vízügyi Igazgatóságok, Vizitársulatok, Önkormányzatok) egyaránt pontosan igényelhetik a kormányzattól, a normatív alapú finanszírozás megteremthető. A fenntartási költségek finanszírozása a belvízi prevenciós munkálatokat tervezhető teszi, a közfoglalkoztatottak bevonásával a belvízi védművek, infrastruktúra üzemeltetése az állam számára költséghatékonyabbá válik, és egyben nő a belvízi biztonság. A fenntartási munkálatok forrásainak biztosításával javul a belvízi infrastruktúra állapota. A közszolgáltatók feladatainak A megvalósíthatóság elemzésekor - A fenntartási munkálatok forrásainak biztosítása. - A jó karba kerülő belvizi főművekhez kapcsolódó tábla, üzemi szintű vízelvezető rendszerek karbantartása már szankciókkal is számonkérhetővé válik a gazdálkodókon. - A belvízi károk előfordulási gyakorisága oly mértékben lecsökkenek, hogy a fenntartási munkálatok luxus beruházássá válnak, az egyszeri rendkívüli védekezés hosszú távon gazdaságosabbá válik. - A belvizek elöntése legalább kétévente jelentkezik, jelentős belvízi védekezésre 5-8 évente számítani lehet. Évekre előre történő belvízi elöntési visszatérési gyakoriságot, pontos idejét nem lehet megjósolni, így a jelenleg meglévő rendszert fent kell tartani.

17 - Közfoglalkoztatottak rendszeres bevonása - Rendelkezésre álló gépkapacitások optimalizálása az állami tulajdonon belül, - Építőipari vállalkozásokkal történő keretmegállapodásokban a szabad gépkapacitások hasznosítása. Problémakör neve: Gazdálkodók általi felkészülés elmaradása Ügyféligény: - Hatékonyabb felvilágosítás a felelős szervektől az agrotechnikai módszerekkel kapcsolatosan! - A prevenciót segítő agrotechnikák terület specifikus dotálása! - Rugalmasabb SAPS rendszer kidolgozása/biztosítása! Érintett közszolgáltatók MVH/VIZIG/Vizitársulat/Önkormányzat A hazánkban a földművelés, földtulajdonszerzést 2014-ig nem kötötték gazdálkodói gyakorlathoz, végzettséghez, szaktudáshoz. A gazdatársadalom szakmai felkészültsége, lehetőségei rendkívül heterogének, legtöbb esetben igen sablonizált szántóföldi művelési rendszereket alkalmaznak. Ez a talajokat nem kímélő, a talajok termőképességét rontó gazdálkodási mód a beszivárgási viszonyokat is rontják, így nő a talajok aszály és belvízérzékenysége egyaránt. A klímaváltozás hatására az egyre szélsőségesebb időjárási események előfordulásának gyakorisági növekedését prognosztizálhatjuk, amely a mezőgazdasági termelésben jelentős károkat okozhat. A helyes mezőgazdasági gyakorlat betartása, agrotechnikai műveletek szakszerű végzése a károk valószínűségét csökkentik. A gazdálkodók képzése, és helyes mezőgazdasági gyakorlat alkalmazásáról való meggyőzése, majd fokozatos megkövetelése a termelés biztonságát növeli, így kedvező a gazdálkodónak, nemzetgazdasági érdeket egyaránt szolgál. A helyes mezőgazdasági gyakorlat, illetve belvízjárta területeken a mély talajművelés támogatása, földalapú támogatás feltételéül szabása indokolt. A közszolgáltatók feladatainak - A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Nemzeti Agrár szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet tematikus, és igényhez szabott programokat indítson a gazdálkodóknak. - A gazdálkodók képzési programokban vegyenek részt. - A képzések nem a valós igényeken alapulnak, elméleti, sztenderdizált képzésekké válnak, amelyek nem érvényesülnek a gazdálkodói gyakorlatban. A megvalósíthatóság elem- - Az élethosszig tartó tanulás, népfőiskolák jelentős sze-

18 zésekor repet kellene, hogy játszanak a társadalom szabadidő eltöltésében. - Gyakorlatorientált felnőttképző és szaktanácsadó szervezeti rendszer, amely helyben a kistelepüléseken is képes kompetencia alapú oktatásra.

19 3.5 HELYREÁLLÍTÁS Problémakör neve: Ügyféligény: Védelmi avulás A gazdák tudják, hogy a legtöbb belvízi védekezést segítő védműhöz régóta nem nyúltak, állapotromlásuk folyamatos. - Történjen meg egy belvízreformmal összehangolt, tervszerű belvízi szivattyútelep rekonstrukció! Érintett közszolgáltatók VIZIG/Vizitársulat/Önkormányzat/ Az elmaradó karbantartási munkálatokat követő védekezés költsége igen jelentős és kiszámíthatatlan lehet. Egy-egy védekezés alatti főelem meghibásodás a szivattyútelep üzembiztonságát csökkenti, illetve a belvízi védekezést elbizonytalaníthatja. Az elmúlt 40 évben belvízi gépek, szivattyútelepek amortizációja nem került elkülönítésre, a gépek állapota fokozatosan romló, már-már a túl-használatuk is rendszerszintű kockázatokat rejt magába. A belvízi szivattyúgépi infrastruktúra korszerűsítése, de legalább amortizációjának megállítása is, így az üzemeltetése az állam számára költséghatékonyabbá válik, és egyben nő a belvízi biztonság. A közszolgáltatók feladatainak A megvalósíthatóság elemzésekor - A gépek avulását, élettartam-üzemidő hosszabbítását meg kell oldani, finanszírozni kell. - A jó karba kerülő belvizi főművekhez kapcsolódó szivattyútelepek már nem lehetnek akadályai a belvízi védekezésnek, így a védelem támogatás már szankciókkal is számonkérhetővé válik a gazdálkodókon. - A belvízi károk előfordulási gyakorisága oly mértékben lecsökkenek, hogy a szivattyútelepek fenntartása, üzemeltetése luxus beruházássá válnak. - A belvizek elöntése legalább kétévente jelentkezik, jelentős belvízi védekezésre 5-8 évente számítani lehet. Évekre előre történő belvízi elöntési visszatérési gyakoriságot, pontos idejét nem lehet megjósolni, így a jelenleg meglévő rendszert fent kell tartani. - Gépek cseréjét, műszaki karbantartását végző külső kapacitások bevonása.

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14.

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14. Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja Heicz Péter, 2014.01.14. Termelői kihívások Magyarországon Hogyan tudom stabilizálni a terméshozamaimat ilyen időjárási szélsőségek mellett?

Részletesebben

Öntözésfejlesztés lehetőségei 2014-2020

Öntözésfejlesztés lehetőségei 2014-2020 IFJ. HUBAI IMRE Öntözésfejlesztés lehetőségei 2014-2020 Kecskemét, 2014. május 16. Öntözésfejlesztés szükséglete jelentős felszíni és felszín alatti vízbázisok és készletek, országon átfolyó vízmennyiség

Részletesebben

Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében

Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében 2015.06.03. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Klímaadaptáció Hajdú-Bihar megyében Hajdú-Bihar megyében

Részletesebben

A Tisza völgy vízkárelhárítási helyzete

A Tisza völgy vízkárelhárítási helyzete A Tisza völgy vízkárelhárítási helyzete Láng István Vízkárelhárítási főosztályvezető A Tisza-völgy vízkárelhárítási helyzete rossz Külföldi vízgyűjtők Kiszolgáltatott helyzet Klimaváltozás kitettség Alulértékelt

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN KVASSAY JENŐ TERV 2015 A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS AZ ALSÓ-DUNA- VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FÓRUMA A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE

Részletesebben

VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN. Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17.

VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN. Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17. VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17. AZ ASZÁLY FOGALMA Az aszály jelenségét sokféleképpen lehet értelmezni, az irodalomban

Részletesebben

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban?

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Kasza György főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága IX. Geotermikus Konferencia, 2013.

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció KÖTIKÖVIZIG 5002 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (56) 501-900 E-mail.: titkarsag@kotikovizig.hu A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció Martfű, 2010. november 24-26. Háfra Mátyás osztályvezető

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra

A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra Dr. Weisz Miklós társelnök Budapest, 2013. február 22-23.

Részletesebben

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előzmények Intézményi döntések 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat;

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2.2.1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. május 6. EU-s vidékfejlesztési

Részletesebben

Az agrár-vidékfejlesztési támogatások új rendszere

Az agrár-vidékfejlesztési támogatások új rendszere Az agrár-vidékfejlesztési támogatások új rendszere (alkalmazva mind a KAP I-ben a degressziót, mind a KAP II-ből az átcsoportosítást) KAP I. pillér (2015-2020): 7 988 m közvetlen támogatások (uniós forrás)

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. sz. napirendi pont

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. sz. napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. sz. napirendi pont 51-61/2014.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László BESZÁMOLÓ a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Mezőtúr, 2014. november

Részletesebben

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Intézmény logója Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Pesel Antal gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 2014. december 09. Terra Madre FEJLESZTÉSPOLITIKA AGRÁR ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS CÉLOK, FŐ IRÁNYOK: 1) EURÓPAI UNIÓS SZINT: EU 2020, KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA 2) TAGÁLLAMI/NEMZETI

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK. Operatív Program neve:

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK. Operatív Program neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK Környezet és

Részletesebben

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember megyei fejlesztés 2.0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2013. szeptember meghatározottság Megyei fejlesztés 2.0 Megyei helyzet Nemzeti stratégia EU tematikus célok

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 - A mezőgazdasági vízgazdálkodást segítő fejlesztési források

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 - A mezőgazdasági vízgazdálkodást segítő fejlesztési források Vidékfejlesztési Program 2014-2020 - A mezőgazdasági vízgazdálkodást segítő fejlesztési források Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár Miniszterelnökség Országos Mezőgazdasági,

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Szervezeti és működési audit

Szervezeti és működési audit Szervezeti és működési audit LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Szervezeti és működési audit A gazdasági környezet

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Vízügyi igazgatás története

Vízügyi igazgatás története Vízügyi igazgatás története Emberi beavatkozás fázisai Eseti beavatkozás Tervezett felmérés / építkezés Természet adta korlátokhoz való igazodás Állam feladatai: Jogalkotás, jogalkalmazás Tárgyiasult feladatok

Részletesebben

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Gazdasági-társadalmi kihívások Jövedelem különbségek Áringadozás, kockázatmenedzsment

Részletesebben

Az árvízkockázat kezelés metodikája. Dr Váradi József

Az árvízkockázat kezelés metodikája. Dr Váradi József Az árvízkockázat kezelés metodikája Dr Váradi József Mi indokolja a továbblépést Magyarországon? A korábbi próbálkozások nem nyertek polgárjogot Pontosabb, részletesebb tájékoztatás az elöntési veszélyről

Részletesebben

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés EU agrárpolitika és vidékfejlesztés Székesfehérvár 2012. április 18. UDVARDY Péter Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Közös agrárpolitika - KAP Már a Római szerződésben szerepelt (39. cikkely)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA VÁROS Jegyzője Mátészalka, Hősök tere 9. Telefont: 44/501-363 Száma: 4-11 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Budapest, 2010. március 25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Kalocsai Katalin Oktatási Központ Alapok A humán n tőke t elemei képzettség végzett munkával

Részletesebben

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE Jelen dokumentációban található bizalmas és szerzői jog által védett információk védelmében az anyag harmadik személy részére történő akár közvetlen

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft.

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások Előadó: Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Egymásra épülő üzletágaink Finanszírozási tanácsadás Projektmenedzsment

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése c. egyfordulós, meghívásos pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2.5.0.

Részletesebben

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia A közösségi tervezés lehetőségei a helyi társadalom- és gazdaságfejlesztésben Vázlat Ditzendy Károly Arisztid 1. Közösségi fejlesztés,

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Nógrád megye területe a Közép-Duna (1-9) az Ipoly (1-8) valamint a Zagyva (2-10) tervezési alegységekre esik. Az alegységek tervanyaga a http://www.vizeink.hu

Részletesebben

Jogszabály-változások a szaktanácsadásban

Jogszabály-változások a szaktanácsadásban NEMZETI AGÁRGAZDASÁGI KAMARA Jogszabály-változások a szaktanácsadásban SZÉKELY ERIKA Székesfehérvár, 2014. november 27. Tájékoztatás, tanácsadás, szaktanácsadás Agrár-tanácsadás Térítésmentes tanácsadás

Részletesebben

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései APP4INNO Projekt Establishment and promotion of new approaches and tools for the strengthening of primary sector's competitiveness and innovation in the South East Europe PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata Dr. Kukely György cégvezető Terra Studio Kft. Terra Studio Kft. A stratégiai környezeti vizsgálat 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint stratégiai környezeti vizsgálat

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

2007. évi beszámolója

2007. évi beszámolója Homokhátsági Mintagazdaság Kht. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a HOMOKHÁTSÁGI MINTAGAZDASÁG KEREKEGYHÁZA KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG (6041 Kerekegyháza Fő u. 47/a) 2007. évi beszámolója Tartalom: 2007. évi közhasznú

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Intézményfejlesztési projektek eredményes tervezése és megvalósítása a közszférában

Intézményfejlesztési projektek eredményes tervezése és megvalósítása a közszférában 1996 PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Közhasznú Társaság 2009 PROMEI Nonprofit Kft. Az Európai Uniós csatlakozás hazai intézményrendszerének részeként feladatai: modernizációs

Részletesebben

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

A vízgyűjtő-gazdálkodás és az erdőgazdálkodás összehangolásának lehetőségei

A vízgyűjtő-gazdálkodás és az erdőgazdálkodás összehangolásának lehetőségei A vízgyűjtő-gazdálkodás és az erdőgazdálkodás összehangolásának lehetőségei Clement Adrienne, BME Simonffy Zoltán, BME Deák József, GWIS Kft. Mozsgai Katalin, ÖKO Zrt. Rákosi Judit, ÖKO Zrt. Podmaniczky

Részletesebben

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai 2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai Mizák József főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, KEHOP HÁT Operatív programok 2014-2020

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Fejlesztéspolitikai Fórum Vajdahunyadvár dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Budapest, 2014.12.10. A V4 részesedése az EU

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer új informatikai rendszer az időjárási kockázatok kezelésének támogatására

Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer új informatikai rendszer az időjárási kockázatok kezelésének támogatására Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer új informatikai rendszer az időjárási kockázatok kezelésének támogatására Kemény Gábor The Agricultural Informatics 2013 Conference, Debrecen, 2013.11.08. Az előadás

Részletesebben

A hatósági agrárkár megállapítási eljárást támogató informatikai rendszer /KMTR/ 2014. November 14. Debrecen

A hatósági agrárkár megállapítási eljárást támogató informatikai rendszer /KMTR/ 2014. November 14. Debrecen A hatósági agrárkár megállapítási eljárást támogató informatikai rendszer /KMTR/ 2014. November 14. Debrecen Tartalom Történeti áttekintés Jogszabályi háttér Kockázatkezelési rendszer felépítése és működése

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME. Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium

TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME. Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium 1 A folyó oly simán, oly szelíden Ballagott le parttalan medrében, Nem akarta, hogy a nap sugára Megbotoljék habjai

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

A Széchenyi Programiroda tevékenységei

A Széchenyi Programiroda tevékenységei A Széchenyi Programiroda tevékenységei Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 EU-s forrásfelhasználás növelése Sikeresen végrehajtott fejlesztés Ügyfélkapcsolatok a Régióban

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei. Amiről szó lesz

A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei. Amiről szó lesz A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei Vágó Ilona mb. osztályvezető MNVH Hálózati és Projektkoordinációs Igazgatóság Karcag, 2012. November 9. Amiről szó lesz 1. Röviden a Nemzeti Agrárszaktanácsadási,

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program partnersége. Salgótarján 2013. Június 27.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program partnersége. Salgótarján 2013. Június 27. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program partnersége Salgótarján 2013. Június 27. A 2007-2013-as időszak általános tapasztalatai 2 A 2007-2013-as tapasztalatok beépítése Fenntartói szemlélet (pénzügyi

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály Amiről szó lesz 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe a tervezésben

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása társadalmi vita koncepció Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. július. Szociális támogatási rendszer sokféle élethelyzetre, sokféle pénzbeli

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Agrár-környezetgazdálkodás helyzete Magyarországon és az EU-ban. 94.lecke

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS FŐOSZTÁLYVEZETŐ SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY 2014-2020 áltanos tervezési helyzete Tervezési folyamat OP-k első körös benyújtása az Európai Bizottságnak 2014.

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

Kiinduló gondolatok és összefoglaló a társadalombiztosítás egészségbiztosítási intézményének rendszerfejlesztési javaslatáról

Kiinduló gondolatok és összefoglaló a társadalombiztosítás egészségbiztosítási intézményének rendszerfejlesztési javaslatáról Kiinduló gondolatok és összefoglaló a társadalombiztosítás egészségbiztosítási intézményének rendszerfejlesztési javaslatáról Az egészségügy és az egészségbiztosítás megújításának szándéka a kormányprogram

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. konstrukciójához Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11 1 A. támogatás célja ÉS HÁTTERE

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár Miniszterelnökség Hagyomány - Helyi termék - Hálózat Mezőtúr, 2014. november

Részletesebben

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Agrárgazdaságtan Az elıadások anyagát készítette:dr. Palkovics Miklós Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai:

Részletesebben

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI Dr.Balázs Anna Autizmus Alapítvány, Budapest e-mail: abalazs@autizmus.hu www.autizmus.hu 2008.01.18. ALAPFOGALMAK, ALAPINFORMÁCIÓK ASD és autizmus: Lényege

Részletesebben

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére Kitöltési Útmutató IKSZT címbirtokos szervezetek részére az IKSZT szolgáltatási és programterv, valamint program-nyilvántartás vezetését segítő űrlap kitöltéséhez Budapest, 2011. november 8. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Regionális Operatív Programok

Regionális Operatív Programok Regionális Operatív Programok A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Tematikus és területi prioritások Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben