A/D ÉS D/A ÁTALAKÍTÓK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A/D ÉS D/A ÁTALAKÍTÓK"

Átírás

1 A/D ÉS D/A ÁTALAKÍTÓK 1. DAC egységek A D/A átalakító egységekben elvileg elkülöníthető egy D/A dekódoló rész és egy tartó rész: A D/A dekódoló diszkrét időpontokban a digitális értékéknek megfelelő amplitúdók sorozatát szolgáltatja A tartó részegység az amplitúdók sorozatából időben és amplitúdóban folytonos jelet állít elő. A megvalósított D/A dekódolók általában egy nulladrendű tartó funkcióját is ellátják, feltéve, hogy a D/A dekódoló bemenetére megfelelő ütemezéssel érkezik a digitális jel, vagy a dekódoló bemenetén megfelelő regiszter található. A nulladrendű tartó a kimenetén lépcsőformájú jelet szolgáltat. Ha a kielégítő jelvisszaállításhoz ennél jobb áramkörre van szükség, külön áramkört használnak. Ilyen pl. az elsőrendű tartó, mely valamivel lassabb működésű. Manapság szinte kivétel nélkül integrált áramköri D/A átalakítókat alkalmaznak. Egy integrált DAC a következőket tartalmazza: - D/A átalakító - referenciaforrás - bemeneti regiszterek - buszillesztő áramkörök - kimeneti erősítő - 1 -

2 Jellemzők: Szorzó típusú D/A: digitális érték. r referenciafeszültség esetén u ki = S D, ahol S DA az átalakító érzékenysége, D a bemenő DA S S u Analóg jeltartomány: a D/A átkódolók alapvetően unipoláris kimenetűek (0 MAX). A kimenet feszültség vagy áram lehet, áram-kimenet esetén gyorsabb az átalakító működése. Áram-kimenetből feszültség-kimenetet áram-feszültség átalakítóval nyerhetünk: DA r MDA ki r S MDA D Digitális bemenő jel: kódolása bináris vagy BCD. A számok ábrázolása háromféle lehet: abszolutérték előjellel, eltolt nullpontú ábrázolás vagy kettes komplemens. A bevitel soros ill. párhuzamos lehet (a párhuzamos bevitel nagyobb sebességet eredményez). Átalakítási karakterisztika: Átalakítás során keletkező hibák: - linearitási hiba: a tényleges átalakítási karakterisztika maximális eltérése a referenciaegyenestől - differenciális linearitási hiba: az átalakítási karakterisztika meredekségének legnagyobb eltérése a referenciaegyenes meredekségétől - erősítési hiba: az ideális és a tényleges átviteli karakterisztika kezdeti és végpontjait összekötő egyenesek meredekségének különbsége - nullahiba: a bemenő jel azon értéke, melynek hatására az átalakító a nulla digitális értéket adja (ofszet) - beállási idő: az új digitális érték ráadásától az új analóg kimeneti értékhez adott hibasávon belüli beállásig eltelt idő - átkapcsolási tranziens: az új értékre történő beállás közben a kimeneten nagy tranziens jelentkezhet, melynek amplitúdója lényegesen meghaladhatja a régi és az új érték közti különbséget. Ilyen tranziens pl. az alul- és felüllövés vagy a túllövés. A legnagyobb tranziensek a legnagyobb helyiértékű bitek változásakor szoktak keletkezni

3 Híradástechnikai alkalmazás jellemzői: - harmonikus torzítás - intermodulációs torzítás - Sparious Free Dinamic ange (SFD) - Noise Power atio (NP) - fáziszaj Szintkiválasztós D/A Egy sokelemes feszültségosztó egyidejűleg előállítja az átalakító összes lehetséges kimenő feszültségét, majd az ezt követő analóg multiplexer a pillanatnyi digitális bemenő jelnek megfelelő feszültségszintet kapcsolja a kimenetre. - n bites átalakításhoz 2 n ellenállás és ugyanennyi kapcsoló szükséges - gyors átalakítás - bonyolult áramkör, magas ár - 3 -

4 Súlyozó hálózatos D/A - súlyozott referencia alkalmazása (akár feszültség, akár áram) - a bináris helyi értékeknek megfelelően súlyozva előállítható az analóg kimenő jel - súlyozott összegző: - súlyozó hálózat megvalósítása: -2 létra (bármely pontban betekintve az eredő ellenállás 2) i 1 2 i

5 Létrahálós feszültségátalakítós D/A r 2 A r = r (ahol ½ a súlyozó faktor) A megvalósításhoz kis belső ellenállású feszültséggenerátor szükséges! 1 2 Létrahálós áramátkapcsolós D/A A A = I A D = a = D I V + a 2 V és 2 2 I A +... = D I - Integrált kivitelben V -t is integrálni kell! (erősítőt nem) bites átalakítás ns beállási idő - 5 -

6 Súlyozott ellenállás hálózatos D/A I n i r = I ai 2 és I ahol a i az egyes kapcsolók állása A = i 1 - kapcsolók: CMOS (egyszerű) - nagyobb sebesség - nagyobb precizitás - sokféle, nagy ellenállások (hátrány!) bites felbontás Közvetett D/A átalakító (PWM Pulse Width Modulation) Működés menete: 1. A digitális adat a számlálóba kerül 2. Órajellel megindul a visszaszámlálás 3. Ha a regiszter tartalma nullára csökken, a kapcsoló földre kapcsolódik 4. A kapcsoló így addig tartja a referenciafeszültséget, míg a regiszter tartalma nem zérus. 5. T=1/f s idő múlva érkezik az újabb órajel, ekkor új digitális érték kerül a számlálóba

7 XAV A T D f C X T f N C D f C D N 1 T és T = N T C = N f C - A tehát f C -től független - nem gyors; nem jó felbontás 2. ADC egységek Analóg-digitális átalakítás során amplitúdóban és időben folytonos jelből amplitúdóban és időben egyaránt diszkrét jelet állítunk elő. A folyamat lépései: 1. Adott a folytonos jel 2. Időbeli diszkretizálás (mintavevő-tartó) MINTAVÉTELEZÉS 3. Amplitúdó diszkretizálása (A/D átkódoló) KVANTÁLÁS (viszonyítás referenciához) Többcsatornás A/D átalakító Blokkvázlat: A kondícionáló áramkört a külső körülmények kiiktatására használjuk. Ilyen áramkör lehet pl. egy áramerősítő (IA). Analóg multiplexer: A sok jelbemenet közül az egyiket kapcsolja a kimenetre. Nem elhanyagolható a kapcsolók közötti áthallás, ezért az átkapcsolás ütemezésére figyelni kell. Kapcsolás megvalósítható pl. MOS tranzisztorral

8 Szimmetrikus MX: kétszer annyi kapcsolóelem szükséges, mint az aszimmetrikushoz, de a jelátvitel így kevésbé lesz érzékeny a zavarokra. Mintavevő-tartó egység: Az áramkört az S/H (sample/hold) bemenetre adott logikai jel vezérli. Ha a vezérlés a kapcsolót zárt állapotban tartja, akkor a C h kondenzátor feszültsége megegyezik a bemenő feszültséggel, és az erősítő kimenete követi a kondenzátor ill. a bemenet feszültségét. Ez a követő (track, sample) üzemállapot. Ha a vezérlés megszakítja a K kapcsolót, a C h tartókondenzátor megtartja a kapcsoló megszakítási pillanatának (a mintavétel pillanatának) feszültségét, és ez a feszültség lesz az áramkör kimenetén is. Ez a tartó (hold) üzemállapot. A mintavevő-tartó áramkörben jelentkező hibák: - apertura delay (t ad, mintavételi késés): a vezérlő bemenet megváltozásától a mintavétel megtörténtéig eltelt idő ( ns) - acquisition time (t aq, beállási idő): az az idő, ami ahhoz szükséges, hogy az áramkör kimenete adott hibán belül ( pl. ±0,1 %) elérje a bemeneti feszültséget. (20 ns 10µs) - hold step ( mq, töltésofszet): a kapcsoló vezérlő bemenetére adott ugrásjel a C s szórt kapacitáson keresztül q töltést visz be a tartókondenzátorba, ez q/c h nagyságú hibát okoz. - drop (esés): A valódi kapcsoló visszárama és a követő erősítő bemenő ellenállása lassan megváltoztatja a tartókondenzátor feszültségét, ez okozza a mintavett jel esését

9 Komparátor áramkörök: a bemeneteire adott két analóg jel értékét hasonlítják össze, a kimenet logikai állapota az összehasonlítás eredményétől függően 0 vagy 1. A/D átalakításnál az összehasonlítás referenciafeszültséggel történik. Egyszerű komparátor: Hiszterézises komparátor: komparálási feszültsége a kimenet logikai állapotától függ. Lassan változó vagy zajos jelek komparálásánál érdemes használni. Flash A/D: 6-8 bites átalakításra használják, nagyobb bitszám esetén már túl sok komparátort kellene alkalmazni. Az áramkör gyors átalakító, átalakítási ideje kb. 10 ns

10 D/A átalakítók (összefoglalás) N n bit D/A ki I ki ref A kimenet lehet feszültség vagy áram. Ha áram, akkor átalakítható feszültséggé. A D/A átalakító kimeneti feszültsége a következő alakban írható: ki n i ref 2 ai, ahol a i 0 vagy 1 i= 0 A bemenő szám (N) lehet bináris vagy BCD, a kimenet unipoláris (0 1) vagy bipoláris. Az átalakító transzfer karakterisztikája: unipoláris kimenet esetén: bipoláris kimenet esetén: ki ki N N teljes skála kitérés: FSD FSD 1 2 n n ( ) (1 2 ) nem a teljes referencia, hanem egy kicsit ref (LSB-vel) kevesebb ealizációk: - 2 létra - súlyozott ellenállás hálózat: ref probléma: kapcsoló megvalósítása (τ = C sok idő)

11 áramkapcsolókkal: ECL (emitter csatolt logika) nem telítéses (differenciálerősítő miatt) 4 db-osak vannak, két ilyen között egy 16-os áramosztó van A/D átalakítók (összefoglalás) be A/D N ref - Flash (direkt) A/D: - n bithez 2 n 1 db komparátor kell (sok) be részletesebben: komparátorok (párhuzamosan) 2 n -1 vezeték dekóder N (bináris) - dekóder: kiválasztja, hogy melyik vezeték - gyorsak (műveleti erősítők miatt)

12 - felhasználása: digitális videójeleknél (ahol a sávszélesség: 5 6 Mhz) jelfeldolgozás - megvalósítás: CMOS-al - manapság 14-bites flash átalakítók is vannak - D/A-t tartalmazó A/D átalakító: - legegyszerűbb logika: számláló: 0-ról indul, addig megy, míg a komparátor billen másik: középről induló, előre-hátra számláló számláló ezek hátránya: lassú előnye: primitív - gyorsabb logika: SA (sukcesszív approximáció) pl.: D/A: 8 bit, ref = 10 V be = 4,5 V Kérdés: mi az első 4 bit? ref Megoldás: vastag: megelőlegezi N aláhúzva: megmarad ms alatt bit - D/A karakterisztikája, hibái: nemlinearitási hiba erősítési hiba offszet

13 - D/A-t nem tartalmazó A/D: (feszültség idő konverter) K hány db órajel (időmérés) - analóg módon állítjuk elő a fűrészjelet (nem kell a D/A) - hátránya: kondenzátor sok mindentől függ (pl. hőmérséklet) - Kétszeresen integráló A/D (dual slope): int be1 < be2 T 1 t be1 3 be2 1 t 1 2 t 2 T 1 = állandó - kapcsoló 1-es (felső) állásban: integrálja a bemenetet - kapcsoló 2-es állásban (vízszintes): integrálja a referenciát (konstans meredekségű kisülés) addig, amíg a komparátor billen - kapcsoló 3-as (alsó) állásban: offszetkiegyenlítés (bemenet = föld; megméri, hogy T 1 alatt mekkora feszültség van a kimeneten, és ezt negatív előjellel a bemenetre teszi)

14 + bemeneten egy változtatható feszültség generátor - azért kettős integrálású, mert integrálja a bemenetet és a referenciát is - általában a hálózati feszültség (50 Hz) periódusidejének (20 ms) egész számú többszöröse a T 1 idő - a referencia pontossága meghatározza a rendszer pontosságát - az átalakító a bemenő feszültséget időaránnyá konvertálja - feszültség frekvencia átalakítás: - meszire elvihető a frekvencia - zavarokra érzéketlenebb (kiintegrálható belőle a zaj)

A/D és D/A konverterek. Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a. mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal

A/D és D/A konverterek. Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a. mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal A/D és D/A konverterek Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal reagál. Ezen válaszok közül kell kiválasztanunk a minket érdeklő

Részletesebben

A/D és D/A átalakítók

A/D és D/A átalakítók Analóg és digitális rsz-ek megvalósítása prog. mikroák-kel BMEVIEEM371 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A/D és D/A átalakítók Takács Gábor Elektronikus Eszközök Tanszéke (BME) 2013. február

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK

SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK JANCSKÁRNÉ ANWEILER ILDIKÓ Főiskolai docens 2004. SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK... Számítógépes folyamatirányító rendszerek... 5 Az irányított folyamat... 5 A számítógépes

Részletesebben

Digitális rendszerek II. Dr. Turóczi Antal turoczi.antal@nik.uni-obuda.hu

Digitális rendszerek II. Dr. Turóczi Antal turoczi.antal@nik.uni-obuda.hu Digitális rendszerek II. Dr. Turóczi Antal turoczi.antal@nik.uni-obuda.hu Bevezető Bool algebra Egy állítás vagy IGAZ vagy HAMIS Egy esemény bekövetkezik vagy nem Logikai változóként kezelhetjük, amely

Részletesebben

4-2. ábra. A leggyakoribb jelformáló áramköröket a 4-3. ábra mutatja be. 1.1. A jelformáló áramkörök

4-2. ábra. A leggyakoribb jelformáló áramköröket a 4-3. ábra mutatja be. 1.1. A jelformáló áramkörök Az analóg bementi perifériák az egyenfeszültségű vagy egyenáramú analóg bemeneti jelek fogadására és digitalizálására szolgálnak. A periféria részei (4-2. ábra): a jelformáló áramkörök, a méréspontváltó

Részletesebben

3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS

3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS 3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS Az analóg jelfeldolgozás során egy fizikai mennyiséget (pl. a hangfeldolgozás kapcsán a levegő nyomásváltozásait) azzal analóg (hasonló, arányos) elektromos feszültséggé

Részletesebben

CCD kamerák. Egy ilyen kis tároló három alapvető részből áll: szennyezett félvezető alapréteg, szigetelő zóna (általában szilícium-dioxid), elektróda.

CCD kamerák. Egy ilyen kis tároló három alapvető részből áll: szennyezett félvezető alapréteg, szigetelő zóna (általában szilícium-dioxid), elektróda. CCD kamerák A CCD kamerák alapelvét még 1970 táján fejlesztették ki a Bell Laboratóriumokban. A kutatás eredményeként olyan eszközöket készítettek, melyek ún. MOS (Metal Oxide Semi-conductor, Fém-Oxid

Részletesebben

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk:

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk: 20.B Alapáramkörök alkalmazásai Stabilizátorok Mutassa be a soros és a párhuzamos stabilizálás elvét! Ismertesse a Zener-diódás elemi stabilizátor kapcsolás felépítését, mőködését, értelmezze jelleggörbéjét

Részletesebben

Tartalomjegyzék. DS..D és DA..D Szervoerősítők

Tartalomjegyzék. DS..D és DA..D Szervoerősítők Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 NCT szervoerősítők... 2 Az NCT hajtásrendszerek felépítése... 2 DS..D és DA..D Szervoerősítők... 2 Biztonsági előírások... 2 DS2/4os, DS6/12es, DS8/16es és DA8/12es

Részletesebben

A mintavételezéses mérések alapjai

A mintavételezéses mérések alapjai A mintavételezéses mérések alapjai Sok mérési feladat során egy fizikai mennyiség időbeli változását kell meghatároznunk. Ha a folyamat lassan változik, akkor adott időpillanatokban elvégzett méréssel

Részletesebben

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ.

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ. 3.14.1. Antennák a) Alapfogalmak Az amatőr rádióállomás antennájának a feladata kettős: adáskor az adó által előállított rádiófrekvenciás teljesítményt elektromágneses hullámok formájában kisugározza,

Részletesebben

2,0000 V méréshatárú AD átalakító felbontóképességét minimálisan hány bites átalakító biztosítja? Válaszát indokolja.

2,0000 V méréshatárú AD átalakító felbontóképességét minimálisan hány bites átalakító biztosítja? Válaszát indokolja. 2,0000 V méréshatárú AD átalakító felbontóképességét minimálisan hány bites átalakító biztosítja? Válaszát indokolja. A legnagyobb szám amit kitudok írni,9999. A legkisebb szám 0,0000 n=5 Tényleges felbontás:

Részletesebben

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő.

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. 3.8. Szinuszos jelek előállítása 3.8.1. Oszcillátorok Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. Az oszcillátor elvi felépítését (tömbvázlatát)

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. rész TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. rész TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. rész TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. RÉSZ... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 1 AZ INFORMÁCIÓ... 2 Az információ fogalma... 2 Közlemény, hír, adat, információ... 3 Az információ

Részletesebben

Pentium II UltraSPARC II picojava II

Pentium II UltraSPARC II picojava II 1. Számítógép architektúra fogalma, virtuális gépek, hardver-szoftver Egy-egy szint adattípusainak, műveleteinek, szolgáltatásainak összesége a szint architektúrája. Ez a szint használója (pl.: programozó)

Részletesebben

2.1. A zajos jelátvitel modellje

2.1. A zajos jelátvitel modellje Sajnálatos módon a folyamat és főként a környezet nem csak szép arcát mutatja a számítógép felé, hanem rút vonásai is lépten-nyomon kiütköznek. Ezek a rút vonások a zavarjelek. Figyelemreméltó tény, hogy

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Készítsen mérésadatgyűjtő berendezést, mely alkalmas az egyetemen fejlesztett GSM alapú helymeghatározásban használt adatbázis gyors egyszerű

Részletesebben

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw F frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw V202 szoftververziótól P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 5 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 6

Részletesebben

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz Telepítési és programozási kézikönyv Tartalomjegyzék Telepítés Fontos tájékoztatás...4 Mielőtt elkezdené...5 A dokumentáció felépítése...7

Részletesebben

Tűzjelző, mely időt nyer a tűzzel szemben

Tűzjelző, mely időt nyer a tűzzel szemben Tűzjelző, mely időt nyer a tűzzel szemben APOLLÓ XP 95 Az APOLLÓ - XP 95 tűzjelző rendszer időt nyer a tűzzel szemben Gyorsan változó világunkban az egyik legértékesebb dolog az idő. Van amikor a késedelem

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

ROBOT függelék. F ü g g e l é k. Robot. A robotika három alaptörvénye: ( Isaac Asimov: Én és a robot. 2058 )

ROBOT függelék. F ü g g e l é k. Robot. A robotika három alaptörvénye: ( Isaac Asimov: Én és a robot. 2058 ) F ü g g e l é k Robot A robotika három alaptörvénye: ( Isaac Asimov: Én és a robot. 2058 ) 1. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.

Részletesebben

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY 1999. augusztus Háztartási és hasonló elektromos készülékek biztonsága 2. rész: Elektromos kerítés energia ellátók speciális követelményei (IEC 60335-2-76:1997, módosítva)

Részletesebben

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Bevezetés, rendszeranaĺızis az időtartományban Mérnök informatika BSc (lev.) Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet

Részletesebben

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. Multi-20 modul Felhasználói dokumentáció. Készítette: Parrag László Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. 49 Budapest, Egressy út 7-2. telefon: +36 469 4020; fax: +36 469 4029 e-mail: info@rubin.hu; web:

Részletesebben

Katalógus. Altivar 11 fordulatszám-szabályozók 0,18 2,2 kw

Katalógus. Altivar 11 fordulatszám-szabályozók 0,18 2,2 kw Katalógus 2003 Altivar fordulatszám-szabályozók 0,8 2,2 kw Tartalomjegyzék Altivar Bemutatás................................. 2-3. Rendelési számok.......................... 4-5. Jellemzôk..................................

Részletesebben

Frekvenciaváltók Altivar 12. Katalógus

Frekvenciaváltók Altivar 12. Katalógus Katalógus Tartalomjegyzék Kiválasztási útmutató... Ismertető... 4 Jellemzők... 6 Rendelési számok... 0 Méretek és felszerelési javaslatok... 4 Kapcsolási rajzok... 8 Motorindítók... 0 Funkciók... Kiválasztási

Részletesebben

A protokoll elosztott, és a hálózat minden csomópontjában fut. A csomópontok Bridge Protocol Data Unit (BPDU) üzenetekkel kommunikálnak.

A protokoll elosztott, és a hálózat minden csomópontjában fut. A csomópontok Bridge Protocol Data Unit (BPDU) üzenetekkel kommunikálnak. 10 Hálózati eszközök 10.1 Spanning Tree Protocol (STP 802.1d 1998) A Spanning Tree Protocol (STP feszítő-fa) arra szolgál, hogy hidakból vagy switchekből egy hurok nélküli hálózatot hozzunk létre. Az eredmény

Részletesebben

9.B 9.B. A négyrétegő diódák felépítése, mőködése

9.B 9.B. A négyrétegő diódák felépítése, mőködése 9.B Félvezetı áramköri elemek Egyéb félvezetık Ismertesse a négyrétegő dióda, a tirisztor, a diac és a triac felépítését, mőködését és karakterisztikáját! Mutassa be ezen egyéb félvezetık gyakorlati alkalmazásait,

Részletesebben