A VÍZ MINT TERMÉSZETI VESZÉLYFORRÁS TÉMAKÖRBEN. A vízügyi kutatások a jelenségek megértésében és megoldásaiban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÍZ MINT TERMÉSZETI VESZÉLYFORRÁS TÉMAKÖRBEN. A vízügyi kutatások a jelenségek megértésében és megoldásaiban"

Átírás

1 Tudta-e? Kérdések és gondolatok A VÍZ MINT TERMÉSZETI VESZÉLYFORRÁS TÉMAKÖRBEN A vízügyi kutatások a jelenségek megértésében és megoldásaiban Magyarország a Kárpát-medencei elhelyezkedése miatt a Föld egyik legzártabb medencéjének tekinthető. Az ország területére 18 helyen folyik be folyó, de csak 3 folyó hagyja el területét. Tudta-e, hogy Magyarországon az árvízvédelmi gátak hossza 4200 km, és a gátakkal védett területen 646 település van, amelyekben mintegy 2,3 millió ember él? A termőterület 40%-a, a vasúti nyomvonalak 32 %-a van a védett területeken. VÍZÜGYI EGYETEMI VIRTUÁLIS KUTATÓI CENTRUM november

2 Szerkesztette: Dr. Mecsi József egyetemi tanár Szakmai támogatók: Pannon Egyetem, Veszprém, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék, Geotechnikai Tanszék Eötvös József Főiskola, Baja, Miskolci Egyetem, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet, Pécsi Tudományegyetem, FÖMTERV Zrt., Közép-dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala, Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS: Köszönet a Pannon Egyetemnek és konzorciumi partnereinek, - Eötvös József Főiskola - Baja, az IBS Development Nonprofit Kft, az Edutus Nonprofit Közhasznú Zrt., és a Kaposvári Egyetem - a Felsőoktatási Együttműködés a Vízügyi Ágazatért pályázat (TÁMOP C-12/1/Konv ) keretében végzett kutatómunka támogatásáért.

3 Tudta-e? Az ember nemcsak azért felelős, amit tesz, hanem azért is, amit nem tesz meg. Prótagorasz Magyarország a Kárpát-medencei elhelyezkedése miatt különleges vízföldtani adottságokkal rendelkezik, hiszen a Föld egyik legzártabb medencéjének tekinthető, amely szerencsére lefolyással bír. Földrajzi értelemben véve csak egyetlen főbb folyója van, a Duna, amely el is hagyja a medence területét. A felszíni folyóhálózatot áttekintve azt látjuk, hogy az ország területére 18 helyen folyik be folyó, de csak 3 folyó hagyja el területét. A vizeink közül a folyók csak átrohannak vagy átsétálnak az ország területén.

4 A két legnagyobb folyónk a Duna és a Tisza, amelyek közül a Duna a teljes hosszának csak 14%-ában folyik az ország területén, míg a Tisza közel 60%-a Magyarországra esik. A folyóhálózat mai képe geológiai értelemben csak egy pillanatképnek tekinthető, hiszen a földtörténeti közelmúltban is folyóink máshol folytak. Az ős-duna és az ős-tisza is jelen medréhez képest keletebbre folyt még a negyedidőszak elején is. Vajon hány vízfolyás nevét tudná beírni a térképre egy mostani középiskolai diák? Kugotowits Manó ismétlési térképe középiskolai diákoknak érdekes szemléleti képet adott a diákoknak. A vízhálózati térképre be kellett írni a folyóink neveit. Vajon a mostani középiskolás diákjaink milyen eredményekkel tudnák a feladatot teljesíteni?

5 Tudja-e, a statisztikai értékeléssel a Kárpát-medencében 1816 gátszakadásról gyűjtöttek össze adatokat, és a mai Magyarország területére vonatkoztatva ez a szám 1174! Nagy L. cikke a Káresetek a megértésen át a megoldásokig című könyvben (ISBN , 193 o.) A XIX. század elején mintegy 340 kilométer árvízvédelmi töltés védte az árteret, ami 1850-re 720 km-re nőtt előtt azért volt kevés gátszakadás, mert kevés töltés volt. A XIX. századi védelmi készletek és anyagok ismeretében nem volt lehetőség közepes buzgár elfogásra vagy akár az őrjárás tizedét kitevő hosszon nyúlgát építésére. A nagyobb árvizek leginkább a téli félév csapadéktöbbletéből eredtek, azaz a téli félév során a Kárpát-medencét övező hegyvonulatokban felhalmozódó hó és ennek elolvadásával a talajba beszivárgó víz együttes hatása okozza ezeket. Az árhullám mértékét és levonulásának gyorsaságát a vízgyűjtő mérete is jelentősen befolyásolja, hiszen a kisebb patakokon, folyóinkon a csapadékhullás után közvetlenül (patakok), vagy azt órával követően (kisebb folyók) megjelenik az árhullám. Ilyen néhány órás felhőszakadásokhoz köthető árhullám tarolta le Kemence települését a Börzsönyben 1999-ben, vagy a mátrai Hasznos és Mátraszentimre térségét 2005-ben. Nagyobb folyókon, mint a Duna vagy a Tisza, többnapos csapadékos időszak vagy néhány kedvezőtlen tényező együttese (pl. nagy mennyiségű hóban tárolt víz, hirtelen felmelegedés és meleg csapadék) szükséges az árhullám kialakulásához, amelynek levonulása jóval lassabb, több napra kiterjedő, elnyúló árhullámgörbét okoz. A Kárpátokban február 28-án a hóban tárolt vízkészlet 2,1 km 3 volt, amely viszonylag kis mennyiségnek mondható. Az enyhülés következtében a hóra meleg eső hullott, amely hirtelen hóolvadást okozott. Ennek következtében árhullám indult meg, amely csak Ukrajnában 50 gátszakadást okozott.

6 Tudta-e, hogy Magyarországon az árvízvédelmi gátak hossza 4200 km, és a gátakkal védett területen 646 település van, amelyekben mintegy 2,3 millió ember él? A termőterület 40%-a, a vasúti nyomvonalak 32 %-a van a védett területeken. Az időjárási hatások jelentős hatással vannak a vízfolyásaink vízhozamára, az elmúlt időszaki tapasztalatok alapján a víz sebességére és a vízszintre is. Mi is felelősek vagyunk, hogy milyen feltételeket teremtünk arra, hogy a természeti hatásokat elemzések alapján felismerjük, a kedvezőtlen tendenciákat megismerjük, felkészüljünk a változásokra, kényszerítő szabályozásokkal és mérnöki létesítmények építésével kompenzáljuk a kedvezőtlen tendenciák érvényesülését. Szükséges, hogy a CSŐLÁTÓ szemléletű megközelítések helyett a RÁLÁTÓ szemléletű gondolkodásmód érvényesülhessen, összefogva a különböző szakterületek gondolkodó szakembereit, lehetőséget teremtve a megbízható forrásból származó adataink megismerésére, az értékelő hangsúlyok megfelelő, és érdek nélküli szinkronizálására. Mindezen célok megvalósításához politikai akaratra, az ügy érdekében tenni akarók összefogására van szükség.

7 Kérdések a Duna vízjátékával kapcsolatban Milyen alapvető tendenciák érvényesülnek a folyó vízjátékában? Mennyire becsülhető előre a talajvízszint változása a nagy folyók vízjátéka alapján? A Dunán megfigyelt minimum és maximális vízszintek között közel három épületszint magasságú az eltérés, azaz kilenc métert megközelítheti. Ennek a jelentős vízszínt változásnak - fluktuációnak, milyen kiterjedésű és mértékű hatása lehet a környező talajvízszintek és víznyomások alakulására? Csak a nagyobb árhullámok jelentik a veszélyt az építményekre? Az alacsony Duna vízszintek miért veszélyesek a megépült építményeinkre? Milyen hatások jöhetnek létre a hirtelen bekövetkező vízszintváltozások hatására? A Duna környezetében a vízszállító homokos-kavicsos rétegbe épített mély pincék garázsok hogyan változtatják meg az áramló víz sebességét, létrejöhet-e a finom szemcsék kimosódása, ami az építmények süllyedését eredményezheti? Milyen mértékű korreláció van a folyó vízszintje és a talajvízszint között a Dunától távolodva? Van-e elegendő folyamatosan megfigyelt talajvízszint észlelő hálózatunk a változások követésére? Milyen ismereteink vannak a védőművekről, töltésekről, a veszélyeztetett területekről?

8 Milyen tendenciák figyelhetők meg a Duna vízjátékában? Átlagos árvízszint 50 éves időtartam alatt mbf. Feljegyzett árvízszintészlelések száma 50 év adőtartamban 103,6 103,5 103,4 103,3 103,2 103,1 103,0 102,9 102,8 102,7 12,0 102,6 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 102,7 102, ,48102, , , , ,40 102,97 102,95 ÁTLAGOS ÁRVÍZSZINTEK mbf 103,02 103,41 Csak év időtartam 7 alatt 4 ÉSZLELÉSEK SZÁMA Források:Budapest Csatornázása könyv 191 oldal, Pécsi Márton: Budapest természeti földrajza 1959, 273 o. az évi árvíz 150 éves évfordulójára rendezett kiállítás a Bp-i Történeti Múzeumban. Év Csak 13 év időtartam alatt 3? A Vigadó téri vízmérce adatai az évek közötti 50 éves átlag árvízszintek és az előfordulási gyakoriságokkal. Hány alkalommal fordult elő 102,5 mbf. szintnél nagyobb vízmagasság a Duna ezen szelvényénél. Megállapítható, hogy az árvizek gyakorisága az 1800-as évtől kezdődően 7-11 alkalom volt 50 éven belül. A nagyobb gyakorisághoz cm-rel alacsonyabb átlagos vízmagasság tartozik. Figyelemreméltó, hogy évtől évig már három alkalommal volt jelentősebb árhullám igen magas vízmagassági értékekkel. Az árhullám OKA a vízfolyáson levonuló víztömeg vízhozamidősora, melynek a vízállás csak az átfolyási szelvény által transzformált OKOZATA.

9 A júniusi árvíz a Duna szinte teljes hazai szakaszán az elmúlt évszázad legmagasabb jégmentes vízállásai fölött tetőzött és ezzel rendkívüli kihívás elé állította a védekezést. A tetőző vízszintek Budapest fölött több deciméterrel meghaladták az mértékadó árvízszintet. (MÁSZ) Mindezen tények alapján újra át kell gondolni a MÁSZ fogalmát és szabályozási kérdéseit, a merev szabályozás feloldását a hatóságok is fontolóra vették és kutatási munkákra, részletes elemzésekre támaszkodva új szabályozást vezettek be. Az Országos Vízügyi Igazgatóság (OVF) felülvizsgálta a Duna magyarországi szakaszán a már 40 évvel ezelőtt meghatározott mértékadó árvízszinteket. Indokolta a vizsgálatokat, hogy vízjárási és medermorfológiai bizonyítékok vannak az árvíz-levonulási körülmények (meder, hullámtér, tározás) megváltozására, továbbá lehetőségként adódott, hogy fejlettebb modellezési és informatikai módszerek állnak már rendelkezésre. Ennek megfelelően módosult a Mértékadó árvízszint definíciója is. 83/2014. (III.14.) Korm. rendeletben kihirdetett módon. A MÁSZ értelmezése: A az árvízvédelmi művek, valamint a folyók medrét, hullámteret és a nyílt árteret keresztező építmények tervezésénél és megvalósításánál figyelembe veendő, a vízgazdálkodásért felelős miniszter által megállapított árvízszint. Fontos lépés, hogy a mértékadó árvízszintek meghatározásához a vízgazdálkodás-tudományban jelenleg rendelkezésre álló legújabb és feltehetőleg legjobb gyakorlatot felhasználva, a BME Vízgazdálkodási és Vízépítési Tanszék koordinálásával elvégezték a legfontosabb folyóink mértékadó árvízszintjeinek felülvizsgálatát. A módszertant Szilágyi József professzor dolgozta ki, a munkát Józsa János professzor irányította és a fő megvalósító Krámer Tamás volt. Az új MÁSZ jogszabály a 83/2014.(III.14.) Korm. rendeletben megjelent. Ezt követik majd az új árvízszinteknek megfelelő vízgazdálkodási/árvízvédelmi fejlesztések, amelyekhez nagy szükség lesz kutatás-fejlesztésre.

10 A Duna vízjátéka a vízállási adatok alapján Duna vízszint magasság mbf. 104,0 103,0 102,0 101,0 100,0 99,0 98,0 97,0 96,0 95,0 94,0 93,0 92,0 95,76 97,3 101,32 102,21 102,65 102,2 97,6 97,9 98,3 95,96 96,05 95,56 Minimum 95,86 98,4 101,22 101,55 98,3 95,53 102,72 98,2 95,59 Átlagos Duna vízszint egy hónapon belül 95,60 97,7 103,42 Maximum 100,8 100,96 JANUÁR FEBRUÁR 97,3 97,0 95,71 95,66 MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS 95,62 97,0 100,95 95,94 97,2 101,84 JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER A maximális minimális és átlagos Duna vízszintek különböző hónapokban a Vigadó téri vízmércénél. Az ábrán az átlagtól való szórás értékének tartománya is látható. Az adatsor az évtől kezdődően mutatja az átlagos adatokat a napi vízmérce leolvasások alapján. (Mecsi J.) A Duna vízszintjeinek gyakorisági eloszlása a Vigadó téri vízmércénél. A 300 m- re lévő talajvízszint észlelő kút vízszintjének a kapcsolatával. (József Nádor tér- Mecsi J.) Az ábra alapján látható, hogy a gyakorisági eloszlás nem szimmetrikus.

11 lt e y fig g e m n a tb ú k lő le z s té in s iz jv la ta 1 V A f B m t in z s iz v ,1 101,5 Visszaduzzasztás > 98,5 100,5 98,7 99,5 98,5 98,5 98,2 97,5 Duna vizszintje Gyakoriság %-ban Talajvízszint megfigyelésekre vonatkoztatva Gyakoriság %-ban 31,9% 24,0% 11,7% 2,5% Dunához áramló víz 300 méterre a Dunától V1 kútban észlelt talajvizszint mbf 97,8 96,5 28,7% 97,5 h 95,5 0,7% 98,2 94, Duna vizszintje a Vigadó téri vizmércénél mbf 97,1 93,5 4 9 < Abszolút magasság mbf 105, év 104,5 104,0 103,5 103,0 102,5 102,0

12 ,26 Az április-május-júniusiátlagos Duna vízszint adatok a különböző években 88,10 88,80 88,25 89,13 87,90 88,97 88,72 89,53 89,33 88,31 88,86 88,50 87,95 88,48 88,95 90,15 89,63 87,90 87,44 87,30 88,52 87,42 89,13 89,82 88,81 88,12 87,32 89,83 89,33 88,72 87,99 87,16 88,06 88,70 90,47 87,95 88,93 89,08 87,93 89, ,72 86, év 25 év Év A Duna átlagos negyedéves vízszintje az április május - júniusi hónapban a 1531fkm szelvénynél. Különös tendencia látható, mert az 1970 évektől kezdődően az 1,2 m tartománytól már a 4 m nagyságrendet megközelíti a minimum és maximum értéktartományú napi vízmérce leolvasásokból képzett negyedéves átlag. A vízjáték szélsőségei megnövekedtek, és különösen az áprilisi májusi - júniusi vízmagasságok átlagos vízszintmagasságok növekedtek meg drasztikusan. A nagy vízmagasságokat viszont a többi negyedévben egyre csökkenő vízszintmagasságok követték. Ha a Dunához közel olyan mesterséges akadályokat építünk be a talajba, amelyek a Dunához áramló talajvíz áramlási szelvényét lecsökkentik, akkor ez kedvezőtlen hatásokat eredményezhet. (Például nagyobb kiterjedésű mélygarázsok beépítésével képzett áramlási akadályokra gondolva.) A lecsökkent áramlási szelvény miatt, a talajban áramló víz sebessége megnövekedhet, és kedvezőtlen geológiai viszonyok miatt a szemcsés talajrétegek fölé lerakódott iszapréteg szemcséit mozgásba hozva a meglévő épületek alapjainak megsüllyedése jöhet létre. Ilyen jellegű süllyedésre több példa is utal. Különösen figyelemre méltó az a körülmény, ha tartós magas vízállásokat tartós alacsony vízállás követ. Ilyen esetekben következhet be az altalaj súlyosabbá válása, a belső feszültségek megnövekedése, az a körülmény, hogy a nagy volumenű önsúlyfeszültség növekedés a mélyebb altalaj tömörödését váltja ki, ezáltal többletsüllyedéseket indukál.

13 A Duna melletti magas-partok kérdései DUNASZEKCSŐ 2009? DUNA Dunaszekcső magas part rogyása 2009-ben. Milyen intézkedések szükségesek, vagy milyen műszaki megoldásokat alkalmazzunk? A magaspart mozgása. A.) frontszakadás B.) régi szelet billenése c.) ártér emelkedése d.) félsziget kiemelkedése e.) sárfolyás f.) mozgásirányok Forrás: Dr. Kaszás Ferenc, Kraft János A dunaszekcsői magaspart rogyásos suvadása. Mélyépítő Tükörkép 2009/ oldal

14 ERCSI PARTMOZGÁS ERCSI PARTMOZGÁS

15 A vizsgálatok és elemzések azt mutatták, hogy a Dunának igen jelentős szerepe van a vízfolyást környező területek talajvízszint változásaira. Nem tekinthető elegendőnek csak a talajvíz magasságok szélső értékeinek meghatározása, de szükséges ismerni a vízmozgások jellegzetességeit is. Fontos, hogy megfigyeléseket tegyünk a talajvízszintek változásaira, a talajvíz áramlási viszonyainak meghatározására, a korábbi értékes adatbázisokat újabb adatokkal egészítsék ki az illetékesek. A beépítéseknél, különösen a mélygarázsos kialakítású építményeknél olyan műszaki megoldásokat alkalmazzunk, hogy lecsökkenthető lehessen a talajszemcsék kimosódását eredményező vízmozgás. Fokozottan szükség van a vízfolyások és felszín alatti talajvízszintek változásaival, jellemzőivel, mint természeti jelenségek hatásaival foglalkozni, fókuszba állítva a megértést és a természetbarát megoldások keresését.

16 Vízügyi Virtuális Tudományos Egyetemi Centrum A Vízügyi Virtuális Tudományos Egyetemi Centrum a különböző egyetemeken folyó kutatások támogatását tűzte ki feladatául, hogy nagyobb nyilvánosságot kapjanak az elért tudományos eredmények, hangsúlyt adjon a tudományos igényesség szem előtt tartásával folyó megfigyelések, vizsgálatok szükségességének. Feladatának tekinti a rálátó szemléletű bemutatást, a csőlátó szemléletű megközelítésekkel szemben. A vizsgálatoknak egyik fontos területe bemutatni: A VÍZ MINT TERMÉSZETI VESZÉLYFORRÁS témakört, a vízfolyások és felszín alatti talajvízszintek változásaival, mint természeti jelenségek hatásaival foglalkozva, fókuszba állítva a megértést és a természetbarát megoldások keresését. A Centrum célja, hogy kölcsönösen megismerjék a részvevők a különböző műhelyekben folyó kutatásokat, vizsgálatokat; a felsőoktatási kutatások, kutatócsoportok és az ipari szakemberek közös, egymást segítő gondolkodását elősegítsék; megvitassák a víznek, mint természeti veszélyforrásnak a jelentőségét; nyomatékosítsák a szabályozások szükségességét és helyes irányú megoldásait; bemutassák a vízügyi kutatások eredményeinek, információs háttereinek megjelenítését a felsőoktatásban; nemzetközi szintű együttműködést kezdeményezzenek, felkutatva a lehetőségeket a közös részvételű kutatómunkához, oktatási programokhoz, továbbképzésekhez. Munkamódszere az egymást támogató, a lehetőségeket felkutató és kihasználó szemléletű együttműködés és tájékoztatás. Fontos kérdésnek tekintik az egyes kutatói központok önállóságának biztosítását, az ügy érdekében a kezdeményezések felismerését, elismerését, elfogadtatását. Nyitott minden olyan kezdeményezésekre, amelyek a megfogalmazott célok szemléletével összhangban van, szívesen fogadja az érdekelt szervezetek, cégek támogatását. Nem kizárólagosan kötődik a TÁMOP C-12/1/KONV pályázathoz, de elismeri és felhasználja a pályázat adta lehetőségeket, a pályázat időkereteit meghaladó hosszabb távú együttműködés lehetőségeit vizsgálja és teremti meg.

17 ÖSSZEÁLLÍTÁS A DUNA VÍZSZINTJE, ÉS A KÖRNYEZŐ TERÜLETEK TALAJVÍZ HELYZETÉNEK-JELLEMZŐINEK KAPCSOLATÁRÓL BUDAPEST KÖRNYEZETÉBEN Készült a Vízügyi Virtuális Tudományos Egyetemi Központ összeállításában július Az összeállítás a témakörrel kapcsolatos évben készített cikkek gyűjteménye, kiegészítve a néhány gondolati megvezetéssel Az összeállításban a következők vettek részt: 1. Tájékoztató a Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért a TÁMOP C- 12/1/KONV programról 2. A Duna és a felszín alatti vizek kapcsolata a Rózsadombi megcsapolási területen BODOR PETRA1, ERŐSS ANITA1, MÁDLNÉ SZŐNYI JUDIT1, CZUPPON GYÖRGY2 1ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/C.; 2MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet, 1112 Budapest Budaörsi út A BME Vízépítési és Vízgazdálkodási és Tanszék munkáiból River-Groundwater Interaction over the Region of Infopark Budapest Rózsa Csoma Miklós Gálos 4. Fővárosi talajvízszint észlelő kutak és a talajvízszintek észlelése 5. A Duna vízjátékának és a környező terület talajvízszintjeinek kapcsolata Konferencia plenáris előadásának ábrasora. Veszprém július (Mecsi József) 6. A Duna vízjátékának és a környező terület talajvízszintjeinek kapcsolata Konferencia cikk. Veszprém július (Mecsi József) 7. A mértékadó árvízszintek országos felülvizsgálata. Munkaközi tájékoztató május 7., Dr. Márfai László OVF 8. Új mértékadó árvízszintek a Dunának március 11, Dr. Krámer Tamás

18 Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért 2013 februárjában a Pannon Egyetem rektorának kezdeményezésére megalakult a Vízügyi Tanácsadó Testület, mely a magyar vízügyi ágazat fejlődését segíti elő mind a tudományos, mind a gyakorlati életben. A testület tagjai a hazai vízgazdálkodási és az oktatás elismert szakemberei, elnöke az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója. A testület egyik legfőbb feladata, hogy szakmai tanácsaival, észrevételeivel elősegítse a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett TÁMOP C-12/1/KONV ös azonosító-számú, Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért című projekt sikeres megvalósítását, mely jelentős vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Pannon Egyetem Konzorciumi partnerei az Eötvös József Főiskola, az IBS Development Nonprofit Kft, az EDUTUS Nonprofit Közhasznú Zrt., és a Kaposvári Egyetem. A projekt évben indult és évben zárul. A Pannon Egyetem magas műszaki kultúrát képviselő oktatási rendszerével, tudományos hátterével, hatékony szervezetével, valamint nemzetközi szakmai kapcsolataival elkötelezetten támogatja a stratégiai fontosságú magyar vízügyi ágazat képzési, kutatási és innovációs tevékenységét. A 21. század stratégiai ágazata: a vízgazdálkodás, a projekt célja a vízügyi képzésekhez kapcsolódó felsőoktatási együttműködés megvalósítása, hozzájárulva a vízügyi ágazat szakember utánpótlásának biztosításához, az ágazati kutatási-fejlesztési potenciálok feltérképezéséhez, vízbázisaink védelméhez a nemzeti és nemzetközi stratégiákkal összhangban. Indokolt a vízgazdálkodás kutatás-fejlesztési stratégiájának újraalkotása a felsőoktatási intézmények összefogásával és szellemi potenciáljának felhasználásával. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vízügyi ágazat fejlődéséhez új alapokra helyezett, az oktatásra, képzésre, továbbképzésre épített, humánerőforrás-gazdálkodás szükséges. A 2011-ben elfogadott új szakképzési és felsőoktatási törvényre épülve ki kell dolgozni az ágazat oktatási-képzési stratégiáját. A közreműködő felsőoktatási intézmények e projekt célkitűzéseinek megvalósítása során fejlesztik, bővítik képzési programjaikat a vízügyi szakok, szakirányok, továbbképzések területén. Ezt elsősorban e-learning tananyagfejlesztéssel, a gyakorlati képzés és a képzőhelyekkel való együttműködés erősítésével, illetve a képzők képzésével valósítják meg. A Pannon Egyetem nagykanizsai képzési helyén 2014-ben indul a Víz- és szennyvízkezelő rendszerüzemeltető szakember szakirányú továbbképzési szak. A projekt keretében a felsőoktatási intézmények szellemi potenciáljának felhasználásával, az információtechnológia korszerű eljárásainak bázisán. Sor kerül a vízügyi ágazati kutatások összehangolására, tudásbázisuk megteremtésére, a vízügyi ágazat K+F stratégiájának újraalkotására. A projekt során az együttműködő partnerek egy Virtuális Vízügyi Kutatás Koordináló Központot hoznak létre, az adatbázisok és képzések összekapcsolásával pedig egy mindenki által hozzáférhető tudásklasztert valósítanak meg. A projekt közvetlen célcsoportja a vízügyi ágazatban érintett felsőoktatási hallgatók, oktatók és kutatók, ill. az intézmények egyéb munkatársai. A közvetett célcsoportba tartoznak a vízügyi ágazat szereplői hazai és nemzetközi együttműködő intézmények, szakmai szervezetek, valamint a vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek.

19 CONTENTS OF THE BOOK: TUNNEL COLLAPSES John Endicott (AECOM Asia Co. Ltd. Hong Kong) Nicoll highway tunnel collapse, Singapore József Mecsi, (University of Pécs) Some observations on the construction of the M6 motorway tunnels FLOOD PROTECTION DIKES László Nagy (Budapest University of Technology, Department of Geotechnics) Dike failures statistics in the Carpatian Basin István Lazányi (Budapest University of Technology, Department of Geotechnics) Treatment of slope failures on flood protection dikes a race against time László Nagy (Budapest University of Technology, Department of Geotechnics) Dike breaches causing hydraulic structure failure TAILING DAM FAILURES József Mecsi, University of Pécs, Some technical aspects of an red mud reservoir embankment failure SURFACE DISPLACEMENTS, STABILITY OF SLOPES Peter Turček, Monika Súľovská, STU Dep. of Geotechnics, Bratislava, Slovakia: Influence of groundwater on the stability of slopes József Farkas Budapest University of Technology and Economics (BME) Surface displacements prevention and reconstruction FAILURES, DISPUTES, CAUSES AND SOLUTIONS IN HUNGARIAN GEOTECHNICS Róbert Szepesházi (Széchenyi István University, Győr) Failures, Disputes, Causes and Solutions in Hungarian Geotechnics LEGAL PROCESS AND JURISPRUDENCE, Dhirendra S. Saxena (Sax), P.E., F NAFE ASC geosciences, inc., Lakeland, Florida, USA Legal Process and Jurisprudence György Gabos, Retired college professor, forensic expert The examination of damage cases through the eyes of a forensic expert FORENSIC CASE STUDIES IN THE EDUCATION THE ETHICAL PERSPECTIVE Péter Scharle Emeritus professor, Széchenyi István University, Győr Forensic case studies in the education the ethical perspective Könyvismertető az ISSMGE honlapján

JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére való felkészülés ellenőrzéséről

JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére való felkészülés ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére való felkészülés ellenőrzéséről 0518 2005. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

szakaszok vannak, ezért az előrejelzett vízállások ismeretében azonnal megkezdődött

szakaszok vannak, ezért az előrejelzett vízállások ismeretében azonnal megkezdődött XVI. évfolyam 3. szám 2006. május június Rendkívüli árvízvédekezés a Hármas-Körösön A Körösök hegyvidéki vízgyűjtőjén a téli hónapokban jelentős mennyiségű hó halmozódott fel. A tavaszi olvadásból és csapadékból

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (2) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (2) Főszerkesztő: Takácsné György Katalin Felelős szerkesztő: Csernák József Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

"KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2010. 61. szám A TARTALOMBÓL. A 2010. májusi júniusi rendkívüli

KLÍMA-21 Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2010. 61. szám A TARTALOMBÓL. A 2010. májusi júniusi rendkívüli "KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK A TARTALOMBÓL Kerti tó mellett szóló zöld varangy (Epidalea viridis) A 2010. májusi júniusi rendkívüli időjárás Vízkészletek, vízhasználat agroklimatológiai

Részletesebben

Építőmérnöki Kar. Fotók: Tisza, árvíz 2000. Konzulens: Dr. Csoma Rózsa egyetemi adjunktus. Készítette: Palásty Réka. Budapest, 2000.

Építőmérnöki Kar. Fotók: Tisza, árvíz 2000. Konzulens: Dr. Csoma Rózsa egyetemi adjunktus. Készítette: Palásty Réka. Budapest, 2000. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Fotók: Tisza, árvíz 2000. Készítette: Palásty Réka Konzulens: Dr. Csoma Rózsa egyetemi adjunktus Budapest,

Részletesebben

Vezetőváltás a Felügyelőségen

Vezetőváltás a Felügyelőségen AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LAPJA 2010. OKTÓBER XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Vezetőváltás a Felügyelőségen Özönvizek, áradások 25 éves az Aggteleki Nemzeti

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. SZEPTEMBER

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. SZEPTEMBER A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. SZEPTEMBER TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 2 XX. Ifjúsági Napok Szegeden... 11 TÁRSINTÉZMÉNYEK RENDEZVÉNYEI... 14 Szakmai konferencia kisvízfolyások

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

Vízgazdálkodási Évkönyv 2009

Vízgazdálkodási Évkönyv 2009 kiadja: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. www.kotikovizig.hu Barabás Imre Bodnárné Szabó Andrea Boros László Böhmné Varga Gabriella Cseriné Krajcsi

Részletesebben

Árvízvédelem ökonómiai kérdései

Árvízvédelem ökonómiai kérdései Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Árvízvédelem ökonómiai kérdései Felkai Beáta Olga Gödöllő 2006 A doktori iskola megnevezése: Gazdálkodás-

Részletesebben

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. NOVEMBER - DECEMBER

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. NOVEMBER - DECEMBER A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. NOVEMBER - DECEMBER TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK 10 TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI... 10 XXXII. Országos Vándorgyűlés

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - Terv Lónyay-főcsatorna Vízgyűjtő A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2B-15/1/Konv ÚTON a tudomány felé tehetséggondozás

Részletesebben

Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában

Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában TÁJÉKOZTATÓ Magyarország VízgyûjtO-gazdálkodási TervérOL Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában Készült Magyarország Vízgyûjtô-gazdálkodási

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL NEM A VÍZ NEMLÉTE A BAJ, DE AZ, HOGY OTT NINCS ELÉG VÍZ, HOL KELLENE, MIDŐN OTT, HOL SEMMI HASZNA, ELÉG TÁN MÉG SOK IS VAN (GR. SZÉCHENYI) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL,

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. A katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján. Izsák Tibor

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. A katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján. Izsák Tibor PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola A katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján PhD értekezés Izsák Tibor Témavezető: Trócsányi András PhD, egyetemi

Részletesebben

Környezetmérnökök katasztrófavédelmi feladatai

Környezetmérnökök katasztrófavédelmi feladatai Az anyag a TÁMOP- 4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XXXIII. kötet Környezetmérnökök katasztrófavédelmi

Részletesebben

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Budapest, 2002-2005 Konzulens: Készítette: Prof. Dr. Solymosi József nyá. mérnök ezredes tudományos rektorhelyettes egyetemi tanár, a hadtudomány doktora Dr. Cziva Oszkár

Részletesebben

AZ ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM HELYZETE ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON

AZ ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM HELYZETE ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány AZ ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM HELYZETE ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÉMAFELVETÉS... 6 3. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS... 8 3.1. A katasztrófákról... 8 3.1.1. A katasztrófa fogalma...

Részletesebben

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2010-2015

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2010-2015 SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2010-2015 I. Helyzetfeltárás Nyugat-magyarországi Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft. Sopron, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 4. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020

Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020 Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020 TERVEZET Egyeztetési változat Munkatársak: Lektorálta: Lipcsey

Részletesebben

Valós veszély: a természeti katasztrófák és következményeik

Valós veszély: a természeti katasztrófák és következményeik Szternák György Valós veszély: a természeti katasztrófák és következményeik Az ország biztonságának elemzésekor a szakemberek nem hagyhatják figyelmen kívül, hogy az ipari- és természeti katasztrófák elhárítása,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016

VESZPRÉM MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016 PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

Kovács Lajos 1. A 2013-as Dunai árvíz szervezeti, működési tapasztalatai és hatása az önkormányzatok és a katasztrófavédelem kapcsolatrendszerében

Kovács Lajos 1. A 2013-as Dunai árvíz szervezeti, működési tapasztalatai és hatása az önkormányzatok és a katasztrófavédelem kapcsolatrendszerében Kovács Lajos 1 A 2013-as Dunai árvíz szervezeti, működési tapasztalatai és hatása az önkormányzatok és a katasztrófavédelem kapcsolatrendszerében Bevezetés Az ma már közhelynek számít hazánkban, hogy árvíz

Részletesebben

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2013. április 16 17. Siófok. Az előadások összefoglalói

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2013. április 16 17. Siófok. Az előadások összefoglalói A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY XX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről 2013. április 16 17. Siófok Az előadások összefoglalói Felszín Alatti Vizekért Alapítvány XX. Konferencia a felszín alatti

Részletesebben

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/5054. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XIX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2012. március 27 28. Siófok. Az előadások összefoglalói

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XIX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2012. március 27 28. Siófok. Az előadások összefoglalói A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY XIX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről 2012. március 27 28. Siófok Az előadások összefoglalói Felszín Alatti Vizekért Alapítvány XIX. Konferencia a felszín alatti

Részletesebben