Web: Tel: / Tel: /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546"

Átírás

1 Salamon Tornáca Misszió Web: Tel: / Tel: / Ahasvérus király uralkodásának hetedik évében bevezették Esztert a királyhoz a palotába. A király pedig minden más asszonynál inkább megszerette Esztert: Eszter 2:16-17 (Egysz.f.) Máté 25:10 Azok a szüzek, akik felkészülten várták, bementek vele ( a vőlegénnyel) a lakodalomba. Éneke éneke 6:3 Én az övé vagyok, s kedvesem az enyém! Köszönöm Atyám a kijelenések mélységét, köszönöm a mélységes titkokat, amelyeket megosztasz velünk ma is. Nem olyan régen kihirdettük, hogy a beteljesedés napjai vannak. Azok a kinyilatkoztatások, amelyek az elmúlt évek alatt hozzám jöttek, azok próbája megvolt, végigmentünk a folyamatokon, átéltük őket, volt, amelyiket szó szerint átéltük; volt olyan, amelyik a fizikai szemeink előtt zajlott le. Most azt mondja a Szent Szellem, most vannak a VÉGKIFEJLET NAPJAI. Emlékszel, amikor Eszter történetét adtam neked? Több személyes kijelenést is vettél belőle, januárjában a másodikat. Mondom neked: 2008 ban megtörtént az életedben az, ami Eszterrel (2:8), hogy bekerült a király palotájába. Akkor én kiemeltelek téged a saját életed hétköznapjaiból, a munka taposómalmából, folyamatosan hoztalak ki a vallásból, a hamis egyházból, hogy egyedül csak az én királyságomban élj. Elkezdtelek felépíteni apostoli anyaságra, mint küldetésre, ahogyan Esztert Hégáj felügyelete alatt szépítették. Ez idő alatt te sem mondhattad el még az elhívásod és a küldetésed az embereknek, ahogy Eszter sem beszélhetett zsidó származásáról. Az elmúlt 5 év alatt együtt száműztük az életedből a Vásti királynői mentalitást, aki nem engedelmeskedett a királynak. (Eszter 1:12) Kimunkáltam benned azt, hogy legyél alávetett nekem és a férjednek. Eszter 2:12,13 (Legújabb Egyszerű fordítású Bibliából idézve) Minden leányt 12 hónapig készítettek fel arra, hogy Ahasvérus királyhoz bemenjen. Hat hónapig mirha olajjal, azután további fél évig különböző illatos szépítőszerekkel ápolták a lányokat. Amikor végül rájuk került a sor, kérhettek, amit csak akartak, megkapták, hogy ilyen módon felékesítve menjenek a királyhoz. A beteljesedés és a végkifejlet ideje van, eddig is bent voltál az én királyságomban, csak eddig a felékesítéseddel foglalkoztam. Most királyságom magasabb szintjére vezettelek; elkészült a Menyasszony, már alkalmas arra, hogy feleségként uralkodjon. Eszter 2: Ahasvérus király uralkodásának hetedik évében bevezették Esztert a királyhoz a palotába. A király pedig minden más asszonynál inkább megszerette Esztert: Hadassából a szép leányból, a király felesége lett. És megvalósult ez az ige: 1

2 Most a Velem való egység még magasabb szintjére viszlek. És be fogod mutatni azt a Menyasszonyt, aki az Én Menyasszonyom, prófétai jelképként az én Eklézsiámat fogod megjeleníteni. Ahogyan veled tettem, úgy teszek velük is, amit benned elvégeztem, azt elvégzem az Eklézsiában is. Prófétikus jellé teszlek a számukra, (Ezékiel 12:11) ahogy én tettem,úgy kell majd nekik is tenniük. Az én Gyülekezetem, a szép leány AZ ÉN MENYASSZONYOMMÁ, FELESÉGEMMÉ VÁLIK EZEKBEN A NAPOKBAN. azt mondja a Szent Szellem. Hogy megvalósuljon ez az ige: Ahogyan én Jézus egy voltam az én Atyámmal, úgy leszel mostantól eggyé velem, te énbennem és én tebenned. Mélységes titok ez. Efézus 5:31 Ahogy a férfi elhagyja apját anyját és ragaszkodik feleségéhez. Lesznek ketten egy testté. II.Kor. 11:2 (Egysz. F.) Ahogyan a menyasszonyt eljegyzik. Igen, én eljegyeztelek benneteket Krisztusnak, és arra törekszem, hogy úgy állítsalak elé, mint tökéletes Menyasszonyát. I.Kor. 6:17 Aki pedig az Úrral egyesül, egy SZELLEM ŐVELE. Mélységes titok ez! Krisztus az ő testületi Menyasszonyával is egy Szellemmé akar válni és EGYESÜLNI vele. Akik egyesültek Krisztussal, egy Szellem Ővele. Egyek vagyunk Krisztussal. A menny és az Atya terve, akarata bennünk és általunk manifesztálódik, megtestesül itt a földön, mert eggyé váltunk Ővele. Mélységes titok ez! Elkötelezettség, bensőséges kapcsolat Vele, a Felkenttel. Az Ő gondolatai az enyémek lettek, az Ő útjai az én útjaim már, Krisztus élete az enyém, Krisztus hatalma, teljes tekintélye, a csodái, a természetfeletti ereje az enyém. Ez az eggyé válás az alávetettséggel és a Krisztusnak való teljes engedelmességgel kezdődik. Eszter nem lett mindjárt királynő, ahogy bekerült a királyságba. Sok hivő úgy beszél, mintha már a királyságnak ezen magasabb szintjén élne, de csak beszéd, mert bemutatni nem tudják. Amikor a Szent Szellem uralma alatt van az elme, a lélek, a test, az akarat, a szív, a gondolatok, a képzelet, elképzelések, akkor vagyunk egységben Krisztussal. Amikor ez párosul a kijelentett Isteni beszédnek való engedelmességgel és alávetettséggel, akkor bizonyosak lehetünk abba, hogy Isten királyságában élünk, mint a király menyasszonyai. Amikor nincs többé megosztottság a lényünkben, amikor nem a saját elképzelésünket fújjuk már, hanem tudjuk képviselni Krisztusét, akkor egy lénnyé váltunk Vele. A Szent Szellem nem lakik még a testi keresztényekben, Ő olyan testben lakik, ahol Vele egységben tudnak élni. Ahasvérus első felesége Vásti királynő egy démoni királynő, egy fejedelemség, (tulajdonképpen Babilon szűz lánya, aki az Ég királynőjét testesíti meg) aki engedetlen, szereti áthágni a szabályokat, lenézi és megalázza az embereket, testületi hatalmat gyakorol, egy nemzet vagy egy gyülekezet felett, fennhéjazó, uralkodik az embereken, hatalmat akar és bukásra van ítélve. 2

3 Nem lehet addig az Eszteri kenetben kormányozni, amíg Vásti szelleme ott él a gyülekezetben, a hivők között. Ez egy hamis királyság, hamis parázna szellem, látom, hogy sok vezetőnek is és hivőnek is szabadulnia kell(ene) ebből a szellemből, amely nem engedi a Krisztusnak való alávetettséget és engedelmességet. Vásti magatartása a testi és lelki keresztényt mutatja be: neki nincs szüksége szellemi dolgokra, ő mindent meg tud csinálni maga, megoldást keres, érvényesülést keres, elismerést keres, hatalmat követel, tekintélyt követel, központi figura akar lenni, én szolgálatom, én gyülekezetem a hamis apostoli szolgálat, de bukásra van ítélve. Isten Szellem ma hatalomváltást végez, szellemi hatalomváltást a gyülekezetekben, és a Vásti szelleme helyett eljön az Eszter kenete és szolgálata. Az asszony a gyülekezetet jeleníti meg a Bibliában nagyon gyakran, ahogyan a menyasszony is. Isten az elmúlt években végigvitte a gyülekezeteket egy ilyen Eszteri felkészítési folyamaton, ahol szellemi kenettel kenegette őket, szépítgette és most előhozza őket, hogy az Ő királyságában kormányozzanak, mint Krisztus helyreállított Menyasszonyai. Azt mondta tegnapelőtt éjszaka (okt.15.-én) a Szent Szellem, hogy be fogom mutatni az életemmel ezt a helyreállított Menyasszonyt, én meg fogom testesíteni a szolgálatomban, mint apostoli anya. Ezen az éjszakán fél 4 kor arra eszméltem, hogy hiszen még nem is aludtam, a Szent Szellem jelenlétében időztem az én Urammal, a mennyei Vőlegényemmel voltam szellemben, aki mély bensőséges titkokat jelentett ki, személyes kulcsokat adott, amelyen csak ámultam. Micsoda MÉLYSÉGEK vannak Isten királyságában, mekkora ELREJTETT TITKOK vannak nála, amelyeket meg akar osztani népével. A sokasággal nem oszthatta meg Jézus sem ezeket a titkokat, amikor itt járt a földön, mert nem értették volna meg, de a tanítványokkal igen, azokkal, akik közel voltak hozzá és elkötelezettek. (És most én sem oszthatok meg mindent abból, amit ezen az éjszakán mondott a Szent Szellem.) Krisztus bennünk testesül meg, amikor eggyé válunk Vele. Fel kell, hogy készüljünk erre, KRISZTUS BENNÜNK TESTESÜL MEG. Így fogunk Krisztussal szellemből szolgálni, beszélni, cselekedni, így fogunk mennyei dolgokat létre hívni erre a földre, így fogjuk a természetfölöttit lehívni ide a természetes világba. Halleluja! Mert Krisztus ereje, kenete, dinamisza, a Szent Szellem tüze, Isten jelenléte és dicsőségének hordozóivá válunk! Ma azért imádkozom, hogy legyen a hivők szelleme egy a Szent Szellemmel. Váljanak a gyülekezetek Eszterivé, belépve Isten királyságába, eggyé válva Krisztussal, amint Jézus is egy volt az Atyával. Azért imádkozom, hogy ne csak prédikáljanak erről az egységről, hanem legyen ez egy szellemi valóság. Amikor egy hivő vagy egy gyülekezet így eggyé válik Krisztussal, ott nem lesz többé meddőség, halál, betegség. Nem lesz többé a nőkön a nadrág és a férfiakon a szoknya, ott nem lesz többé viszály a házastársak között, nem lesz válás a hivők között, ott a feleségek tisztelni fogják a férjüket és alávetettségben fognak élni. Az a gyülekezet amelyik még a Vásti szelleme alatt működik, tehát testi és lelki szinten, ott a nyáj sem fog tudni szellemi életet élni, ott egyéni szinten sem fog senki a királyságnak ezen szintjére eljutni. (Eszter 1:19b) Ez a szellem útját állja annak, hogy a hivők megkaphassák az örökségüket a királyságban. DE KRISZTUSBAN KRISZTUSBAN..A FELKENTBEN.eggyé válva vele! Bevezették Eszter a királyhoz a palotába. S Megtörtént az egyesülés, így ez az ige valóság lett: A Szent Szellem ez a szellemi valóságot akarja és végzi el napjainkban, hogy a felkészített helyreállított Menyasszonyok egyesülni fognak Krisztussal. 3

4 Előjönnek Krisztus valódi papjai és papnői, már nemcsak beszélni fognak róla, hanem látszani fog ez az egység rajtuk. KÖSZÖNÖM URAM, HOGY AZ EKLÉZSIA BELÉPETTT A BÁRÁNY FELEÉGÉNEK KAIROSZ IDEJÉBE. A Bárány felesége, amely itt a földön szellemi egységben lesz Krisztussal, hogy aztán a Mennyben az elragadtatáskor teljes egységben, egy még magasabb szinten találkozhasson Krisztussal. A Bárány Menyasszonya, amely a teljes szentség ruháját ölti fel, amely nem álalázat és amely nemcsak a gyülekezeti alkalomkor látszik, hanem a hétköznapok kihívásai közepette is. A Bárány Menyasszonya, a szellemben járó hivő és gyülekezet, aki nem embereket követ és nem befolyásolják emberi tényezők. A Bárány menyasszonyáért imádkozom Atyám, hogy eggyé válhasson Krisztussal ezekben a napokban. Azért a Menyasszonyért, aki tudja, hogy erre az időre rendeltetett, aki képes arra, hogy betöltse küldetését, aki elsősorban és mindenekelőtt közbenjáró, mint Eszter. Aki mielőtt kilép és cselekszik, előtte sok időt együtt töltött a Vőlegényével intim, bensőséges kapcsolatban. Azt a Menyasszonyt hozd elő Atyám, aki egyesül Veled szellemben, aki feladja saját magát és képes befogadni az Atya igemagvait, aki ezen igemagok által megtermékenyül és megszüli a menny akaratát itt a földön. Azért a menyasszonyért imádkozom, hogy jöjjön elő, aki meghalt a saját életének, vágyainak, ambícióinak, saját álmainak, és már nem önmagáért él, hanem Krisztusért. Aki nem akar folyton ő az emberek érdeklődésének és figyelmének a központjába lenni, hanem engedi Krisztust a Vőlegényét a központba. Előszólítom a Bárány Menyasszonyát, aki felékesítette magát szentséggel és igazsággal, a szentség messziről tükröződik a beszédében, magatartásában, öltözetében és minden hozzáállásában, megnyilvánulásában. Bevezették Esztert a királyhoz, a palotába. Az ige valóság lett: Jézus Király ma is az Eszteri gyülekezeteket és hivőket fogja bevezetni az Ő királyságának eme magasabb szintjére és nem a Vásti típusúakat. Jézus ma egy ünnepi lakomát készít azoknak, akiket Ő Esztereknek nevez, akiket kiválaszt, mert ma külön fogja választani az Esztereket a Vástiktól, az igazit a hamistól. Ő fogja száműzni a Vásti szellemét és ahol nem talál belőle megtérést, ott a vezetőket félre fogja állítani. El fogja végezni, hogy a hivők Eszteri Menyasszonnyá váljanak, és ezt a felékesített Menyasszonyt be fogja vezetni a Szent Szellem egy magasabb szintű szellemi egységbe, ami katartikus szellemi valóság lesz a számára, de nem érzelmi élmény ez, nem a testnek az élménye. Gyülekezet, ezt a szellemi egységet Krisztussal új módon fogod megtapasztalni, amely most egy mély szellemi katarzis lesz a számodra; szellemi élmény és nem érzelmi; új és más kenet ez legyél rá fogadóképes. A Vásti féle gyülekezetek nem fogják ezt a szellemi lakomát megtapasztalni, legfeljebb annak utánzását, az érzelmi imitációt fogják bemutatni. Fontos, hogy ne legyünk megtévesztésben és ismerjük fel, hogy melyik gyülekezetben vagyunk, melyikhez tartozunk. Eszter 2.18 b Azután nagy ünnepséget rendezett (a király) Eszter tiszteletére. A tartományokban közkegyelmet adott és királyi bőkezűséggel ajándékokat osztogatott. Eszter házassága a királlyal és feleséggé válása nem hagyományos volt. Először felkészítették, majd kipróbálták, hogy alkalmas e feleségnek, majd azután elvette a király. Abban a dologban sem hagyományos, hogy nem az ifjú pár kapta az ajándékokat (legalábbis itt úgy olvassuk, nincs nászajándékról szó) hanem a Vőlegény, a király osztogatta az ajándékokat. Isten Királyságának gyönyörű előképe ez az Eszteri történet. Jézus király feleségévé sem válik minden hivő. Attól, hogy valaki elmondta a megtérő imát, de az életében a megtérésnek nem 4

5 látszanak a gyümölcsei, attól, hogy valaki éves hivő még nem válik automatikusan Krisztus menyasszonyává. Eszterekké nem azok válnak, akik sok éve egyszer elmondták a bűnösök imáját, majd az igét, mint törvényt megvallották, szellemi megtapasztalás és átalakulás nélkül, és végül csatlakoztak egy vallási szervezethez, vagy akik a nyilvánosan előrehíváskor előrementek, hogy megtérjenek. Isten királyságába belépni csak újjászületéssel lehet, sok hivőt látok ma még a gyülekezetekben újjászületés nélkül. Eszter, az okos szüzek előképe Nézzük meg néhány gondolat erejéig a tíz szűz prófétikus példázatát, amely szintén az Isten királyságába való belépést jeleníti meg, csakúgy, mint az Eszter története. Eszter szűzként bekerült a királyi udvarba, de nem vált automatikusan feleséggé, királynővé. Máté 25:1-3 A tíz szűz a hivők összességét jelenti, szellemben érzékelhető és felismerhető ma is az egyházban okos és a balga szüzek kereszténye és gyülekezete. Érzékelhető ki az, akinek van és ki az akinek nincsen olaja. Ma sokan élnek megtévesztésben és hamis hitben, hogy ők az olajjal rendelkező szüzekhez tartoznak, mégis a hivők sokasága ma nem lenne alkalmas a Vőlegény fogadására, mint ahogy itt az 5 balga szűz. Eszter alkalmas volt a király fogadására, testében, lelkében és szellemében egyaránt, hiszen előtte egy évig erre készült. De Isten Szelleme ma az kiáltja: Itt a Vőlegény! Jöjjetek ki elé és fogadjátok! Hadd mondja ezt a Menyasszony: Jöjj hamar szerelmesem! Siess hozzám, ahogy a gazella szökell a dombokon! (Énekek é.8:14) Hivők sokasága volt tanítva évekig olyan hamisságokkal, hogy ez az ige az elragadtatásra vonatkozik, és hogy nekünk már csak arra a napra kell felkészülnünk. Hivők sokaságát látom alvó állapotban, mint itt a tíz szűz, amikor késett a vőlegény. De ez az alvó állapot ezeknek a hamis megtévesztő tanításoknak az eredményei, amelyek csak a megtérő imáig jutnak el, amelyek csak arról szólnak, hogy e földi életet túl kell élni és majd odaát minden jó lesz. Itt csak az üdvösséget kell megnyerni és várni az elragadtatást. Ez egy vallásos hitetés, amely szellemi alvó állapotban tartja a hivőket és tétlenségre ítéli őket. Isten a föld legnagyobb szellemi aratására készül és azt az egyházban kezdi el. Azok az Eszterek és szüzek, akik nem készültek megfelelően elő a lámpásaikkal és nem tudnak világítani már itt a földön, mert a hamis tanítások miatt nincs látás, nincs olaj és kenet, ne számítsanak sem az elragadtatásra, sem az Isten királyságába való bejutásra itt a földön. Látok pásztorokat, vezetőket, akik akadályozzák a gyülekezeteket abban, hogy a mennyei Vőlegényüket fogadni tudják, és hogy Isten királyságába bekerülhessenek. Látok családfőket is, akik a családjaikat akadályozzák az Isten királyságába való belépésben, a tanításaikkal, a gondolkodásmódukkal, a szellemi vakságaik miatt. Látom, hogy ma ebben az állapotban maradva nekik ezt mondaná: nem ismerlek titeket. (Máté 25:12) Ne gondold hivő testvérem azt, hogy azért, mert vasárnap bizseregtél az istentiszteleten, mert a Szent Szellem megérintett, akkor minden rendben van. Ne gondold azt, hogy azért, mert anyagilag jól állsz ebben a válságos időben és megáld az Úr, az még azt jelenti, hogy minden rendben van. Ez is egy hamis vallásos tanítás, hogy akkor vagy áldott, ha sok pénzed van és akkor a helyeden vagy, akkor te Isten embere vagy. 5

6 NEM ELÉG A SZÜZESSÉG, NEM ELÉG A BÜNTELENSÉG, KELL A KRISZTUSSAL VALÓ TELJES EGYSÉG, ahhoz, hogy Isten királyságába bejuthass. (Hiszen bűntelenséget törvényből is lehet produkálni.) Máté 25:13 Legyetek hát mindig éberek! Itt az ideje felébredni a vallás okozta szellemi alvásokból! De nem fog senkit felébreszteni szellemben az, hogyha mindig csak Izraelről, annak jelenéről, jövőjéről van tanítás a gyülekezetben; ez nem hoz szellemi átalakulást, sem új teremtést senkiben. Jézus Krisztus az Eklézsia Feje, a Gyülekezet a Test, de a Test soha nem lép, nem mozdul, nem beszél, nem gondolkodik, nem funkcionál önállóan a Fej nélkül. A Test nem él különálló életet, a Test halott a Fej nélkül. A Szent Szellem az, aki ma az a sok Fej nélküli testet egybe fogja szerkeszteni és egybeilleszti. Forradalmi változásokat fog ez a gyülekezetekben eredményezni. Olyan fejek fognak lehullani, amelyek nem képesek Krisztussal alávetettségben vezetni a gyülekezeteket. Olyan fejek hullanak le, amelyek nem Krisztus, mint szellemi tekintélyt és Főt képviselik, hanem a saját fejük szerint, saját hatalmat gyakorolnak. Egyéni szinten is és testületi szinten is Isten Szelleme el fogja végezni a FEJCSERÉT, ÉS A VŐLEGÉNYT A MENYASSZONNYAL FOGJA EGYESÍTENI, MÁR ITT A FÖLDÖN. Ez a szellemi egység fogja a hivőket, vezetőket, gyülekezeteket okos szüzekké tenni. Máté 25:7 (Egysz. F.) Ekkor mind a tízen felébredtek és rendbe hozták a mécsesüket. De az ostobák azt mondták az okosoknak: Adjatok egy kis olajat, mert a mécseseink mindjárt kialszanak. Ma szellemben jól látható egyes szüzek felébredése, és az is, hogy elkezdik rendbe rakni a mécseseiket. Van akinél ez elég látványosan történik meg, másoknál hosszadalmasan, ismét másoknál fájdalmasan. A hivők elkezdenek felébredni szellemben és elkezdik rendbe tenni az éleüket, megtérések, bűnbánat,életrendezés, szabadulások által. Ám kenet, vagyis az olaj a felházban nyerhető, akkor amikor Isten királyságának erre a szintjére eljut a hivő és a gyülekezet, amikor valóságosan a Vőlegényével egyesül szellemben és egy Szellemmé válik Krisztussal. Azt mondja határozottan a Szent Szellem: Mondd meg nekik: Nem elég a szüzesség, nem elég a mécsesek rendbehozatala, tovább kell lépni. De vajon lesz e rá elég idő? Mondd meg nekik: Sokkal több van még nálam a számotokra. Jöjjetek közelebb hozzám! Én meg akarlak elégíteni titeket. Az én királyságomban, óriási távlatok fognak megnyílni előttetek. Gyertek feljebb! Engedjetek közelebb magatokhoz! Az én megváltásom nemcsak a kegyelemről és a megigazulásról szól. Újabb és újabb szintekre akarlak vinni benneteket. Mondd meg nekik: Meg akarom osztani magam veletek, de a gondolkodásmódotok akadályoz ebben. Be akarlak vinni benneteket a Szentek Szentjébe, egyesüljetek velem, házasodjatok össze a Szellememmel. Máté 25:10 (Egysz. F.) Azok a szüzek, akik felkészülten várták, bementek vele (a Vőlegénnyel) a lakodalomba. - ahogyan Esztert bevezették a királyhoz, a palotába. S megtörténik az egyesülés, az ige testté vált. 6

7 Mélységes titok ez! Más fordításban: Felette nagy titok ez! A házasélet, mint jelképes prófétai cselekedet Még egy gondolat erejéig térjünk vissza az eredeti, kiinduló igénkhez. Efézus 5:31 (Egyszerű f. ) Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és a kettő eggyé lesz. Mélységes titok ez, de én most Krisztusról és az Eklézsiáról beszélek. Az Isten szerinti Bibliai házasság alapfeltétele ez az Ige. Ahhoz, hogy egy házasság szellemileg, lelkileg, testileg jól működjön és ne legyen meddő, ahhoz a férfinak le kell válnia a szülői házról, az anya szoknyájától, illetve az apa felügyelete alól és önállóvá kell válni. Ahogy Krisztus is elhagyta az Atyát, a mennyet a Gyülekezetéért, érte élt és érte halt meg, odaadta az életét érte, szerette, mert a saját Teste volt, és az ma is. A házasság és a házasélet egy SZELLEMI VALÓSÁG, ennek az igének a mélységét jelenti ki a számunkra. Akkor éjszaka, amikor nem aludtam, erről beszélt velem a Szent Szellem. Figyeljük meg ennek a mélységét: Az Isten szerinti házasságok és házasfelek szexuális egyesülése az egy prófétai cselekedet. Mindig előrevetíti Krisztus és a Gyülekezet, bemutatja Krisztus és a hivő szellemi egységét. Bemutatja mintegy jelképes prófétai üzenetként azt az egyesülést, ahogy Krisztus eggyé válik a hivő szellemével és a Gyülekezettel is. A kettő egy hússá lesz. Nagy ez a titok! mondja a Csia fordítás. A Krisztus Szellemével összeházasodott hivő, a nap minden pillanatában egy tud lenni a Szent Szellemmel: a munkahelyen, a konfliktusok közepette, az igazságtalanságok közepette, a megaláztatások közepette, kárhoztatások idején bárányként viselkedik, mint Jézus, nem kap dührohamot, nem az indulatai vezetik, nem a percenként hozzáérkező információk alapján hoz meg döntéseket. A Szent Szellem vezette hivő felismeri a testi keresztényeket azonnal, felismeri az érzelmi hivőket egy magatartásból, beszédből, egy egy megnyilvánulásból. Az okos szüzek is felismerik a balga olaj nélküli szüzeket az életben, a közösségi oldalakon is jól láthatóak, és felismerhetőek. Azt mondja a Szent Szellem, amikor a hivők teljesen és valóságosan egy Szellem lesznek Krisztussal, az a fizikai körülményeikben is jól láthatóvá válik és hatalmas változást eredményez. Amint Eszter amikor a királlyal töltötte az éjszakát, onnantól kezdve megváltozott az élete, és a palotában először a második hárembe került, a király asszonyai közé, majd a felesége lett, ami már tulajdonosi, uralkodói pozíció, egy jóval magasabb szint. Efézus 5:27 Így készíti fel az Eklézsiát a maga számára, hogy ne maradjon azon szennyfolt, vagy ránc, vagy bármi afféle, hanem, hogy szent és tökéletes menyasszonya legyen! Isten Szelleme ezt a felkészítő munkát végzi rajtad és rajtam is, ott a hétköznapokban, amikor különböző helyzetek elé állít, hogy a jellemet formálja. Isten Szelleme azt akarja elvégezni a hivőknél, hogy rajta kívül más szellemmel ne kelljen osztozni, mert sokaknál a Szent Szellem csak egy kicsiny részt kap, még elfoglalja helyét a vallásos szellem, az irígység szelleme, a versengés szelleme, vagy a képmutatás, vagy e világ divatja, hóbortjai és kívánsága, vagy a média varázslása stb. Isten Szelleme ma azt mondja neked magyar Eklézsia, hogy: Én az egyetlen akarok lenni az életedben. Azt akarom, hogy ne szellemi paráznaságban élj, hanem csak velem. 7

8 Így készíti fel az Eklézsiát a maga számára. Hogy a hívőknél is megvalósulhasson ez az ige: Adjon mindig világosságot és vezetést nekünk a Szent Szellem, hogy a különböző élethelyzetekben mit akar nekünk megtanítani, lássuk meg,mitől akar megszabadítani, lássuk meg, ha Ő amiatt szomorkodik, mert nincs egyedül az életünkben, hanem más szellemek foglalják el a helyét. Jézus Krisztus az EGYETLEN akar lenni az életünkben. Eszter! Jézus Király be akar vezetni téged a palotába, az Ő királyságába! Mozdulj együtt Vele és mondd azt az énekíróval: Jöjj hamar szerelmesem! Siess hozzám, ahogy a gazella szökell a dombokon! (Énekek é.8:14) Az úrvacsora, mint prófétai cselekedet A Krisztussal való egységet az úrvacsorában is megnyilvánítjuk, mintegy prófétai cselekedetként. Azonban ez nem jelképes, hanem valóságos szellemi tartalma van. Gyakran veszek úrvacsorát, amikor kapok egy rhémát, élő igét. Ez a rhéma ige az Ő Teste, amely amikor hozzám jön, magamhoz veszem. A kenyér akkor az Ő Testének a szellemi valóságát jelenti, amelyet akkor rhémaként kaptam. Amikor magamhoz veszem ezt a rhémá, akkor eggyé válok Krisztus Testével, és a rhémának a valósága a lényemmé válik az úrvacsora által. A RHÉMA IGE TESTTÉ VÁLIK BENNEM. Halleluja! Minden az ige által jön létre. (János 1:3) Így válunk eggyé Krisztussal, Ő bennünk és mi Őbenne. Még egy gondolat jött, miközben írtam ezt a látást. Az apostolok a felházban egyesültek szellemben Krisztussal, ott léptek be Isten királyságának teljességébe és váltak Menyasszonyból feleséggé, amikor egyesült szellemük a Szent Szellemmel. Ám onnantól kezdve már semmi nem volt ugyanaz. Ahogyan Eszter élete gyökeresen megváltozott, amikor felesége lett a királynak, úgy változtak meg az apostolok is; fel lettek ruházva királyi kenettel, a menny tekintélyével, Isten királyságának pecsétje rajtuk volt. Ők a mennyet képviselték itt a földön, a Krisztust jelenítették meg, a menny manifesztálódott rajtuk keresztül, mert egyek voltak Krisztussal. Ezek az idők jönnek ma, a második apostoli korba, amikor Isten Szelleme helyreállítja a Gyülekezeteket, felépíti új alapokra és egyesíti önmagával. Legyen nekünk a Te beszéded szerint Uram! Suchné S. Ilona

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Apostoli Gyülekezetek építése

Apostoli Gyülekezetek építése Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-70/352-9739 Apostoli Gyülekezetek építése A Szent Szellem tovább folytatta

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

HATALOM KRISZTUSBAN. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14.

HATALOM KRISZTUSBAN. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14. HATALOM KRISZTUSBAN Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14. Köszöntjük az internet televízión a nézőket, első alkalommal van, hogy korlátlan számban nézhetik az Istentiszteletet, nagyon örülünk

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Tóth-Simon Károly Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Bevezetés Különböző hivatalos nyomtatványokon rendszeresen rákérdeznek a családi állapotunkra. Az önéletrajzunkban is hivatkozunk

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése De egyet teszek A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése Az egész hívő élet szolgálattevői élet A. A szolgálattevők lelkisége Lelki cél érdekében a szolgálattevőnek lelki embernek kell

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

MEGTAGADÓ IMA A ROMA NÉP SZÁMÁRA

MEGTAGADÓ IMA A ROMA NÉP SZÁMÁRA Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-70 / 352 9739 MEGTAGADÓ IMA A ROMA NÉP SZÁMÁRA Az Úr a szivünkre helyezte azt,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Csapat/iskola: 2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Tudnivalók A teszt 130 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül mindig egy és csak egy helyes

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET f mf f Pap: Istenem, jöjj segítségemre. (keresztvetés) f mf f Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Mind: Dicsőség az Atyának,

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN A keresztút állomásainak végigelmélkedése a család vonatkozásában. 1. Pilátus halálra ítéli Jézust Imádunk Téged Krisztus és áldunk

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A bölcsesség otthon: férj és feleség

A bölcsesség otthon: férj és feleség A bölcsesség otthon: férj és feleség Lekció: 1Pét. 3.1-9 Textus: Péld 5.15-23, 2.16-1, 14.1, 21.9, 21.19, 12.4, 11.22, 18.22, 19.14, 30.18-19 2013. okt. 20. A bölcsesség otthon. Mit tanít a Példabeszédek

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA ISTEN AZ ÖN SZERETÃ MENNYEI ATYJA Isten az ön Mennyei Atyja. Személyesen ismeri önt, és jobban szereti, mint azt el tudná képzelni. Azt szeretné, hogy ön boldog

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! welcome_layout 1 2015.07.28. 14:26 Page 1 Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy gyermekeként növekedj az Ő megismerésében,

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

A CSODÁK ÜZENETEI. Áldunk téged a benne kapott hívásért, az Őérte való megigazíttatásért, megszentelésért.

A CSODÁK ÜZENETEI. Áldunk téged a benne kapott hívásért, az Őérte való megigazíttatásért, megszentelésért. Pasarét, 2015. október 11. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A CSODÁK ÜZENETEI Énekek: 105,1; 66,1-2. 4. 8; 77,7-8; 468 Lekció: 2Királyok 3,9-18 Alapige: 2Királyok 3,16-17 És monda:

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 2. Élni a hatalommal

ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 2. Élni a hatalommal ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 2. Élni a hatalommal Az egyik legelsı kazettánk volt a hatalomról, és most rátérünk ennek a sorozatnak a 2. kazettájára. Efezus: 1:20 Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük:

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük: Fájó szívvel gyújtottunk mécsest az októberben elhunyt Jánosért, Sándorért és mennyei születésnapjukat novemberben ünneplő testvéreinkért, Istvánért (2010), Józsefért, Ágiért, Zitáért, Angéláért, Lászlóért,

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015)

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találjátok.

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Igazlelkű férjnek és apának lenni

Igazlelkű férjnek és apának lenni Igazlelkű férjnek és apának lenni Kedves papságviselő testvéreim, hat évvel ezelőtt ugyanitt álltam előttetek és beszéltem arról, hogyan tudjuk támogatni családunkat, mint papságviselők. A Cövek Elnökség

Részletesebben

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II.

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II. TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. március 13. Az elmúlt héten a papi szolgálatról szóltunk, amely minden hívőt érint. Jelenések könyvében az 1/5-6 verseit olvastuk.

Részletesebben

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2012. évi 3. szám pünkösd 1 Már Krisztus mennybe költözött, Szentlélek Isten, szállj le ránk, ahonnan egykor földre jött, tedd oltároddá hű szívünk, hogy ossza Atyja kincseit, erénnyel

Részletesebben

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK 2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK Mózes pedig monda az Istennek: Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE Bibliaismeret Hit Gyülekezete emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-70/352-9739

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-70/352-9739 Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-70/352-9739 Salamon Tornáca Misszió látása a 2014-es évre Kedves Olvasóm, tudnod

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

VALLÁSLÉLEKTANI ISMEHETEK JELENTŐSÉGE A HOMILETIKÁBAN

VALLÁSLÉLEKTANI ISMEHETEK JELENTŐSÉGE A HOMILETIKÁBAN VALLÁSLÉLEKTANI ISMEHETEK JELENTŐSÉGE A HOMILETIKÁBAN Leon Fendt német teológus megállapítja, hogy a prédikációban a retorika csak akkor jöhet segítségünkre, ha az alábbi eredmények megvalósításához segít

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása Új sorozatot kezdünk, amelynek a címe: Isten Igéjének pozitív erejő megvallása. Sokszor az életünkben megfigyelhetı a folyamatos kudarcok és

Részletesebben