A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, hogy a használatba vétel előtt olvassa el az útmutató Biztonsági információk című

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, hogy a használatba vétel előtt olvassa el az útmutató Biztonsági információk című"

Átírás

1 A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, hogy a használatba vétel előtt olvassa el az útmutató Biztonsági információk című fejezetét.

2 A felhasználói kézikönyv bemutatása A Laser MFP felhasználói kézikönyve a készülék üzembe helyezésével és a hozzá tartozó szoftver telepítésével kapcsolatos tudnivalókat ismerteti. Ezen túlmenően a kézikönyv tartalmazza a készülék nyomtatóként, lapolvasóként és másolóként történő használatára vonatkozó részletes utasításokat, valamint a készülék karbantartásával és a hibák elhárításával kapcsolatos információkat. A felhasználói kézikönyv bemutatja, hogy miként lehet a készüléket USB-háttértárral együtt beolvasásra és dokumentumok mentésére használni, illetve hogy miként lehet az USB-háttértáron lévő dokumentumokat kinyomtatni. A leírás ezen a többfunkciós SmarThru alkalmazást is ismerteti. A SmarThru lehetővé teszi a képek beolvasását és szerkesztését, illetve a másolás céljából történő beolvasást is. Ezen túlmenően a program segítségével a számítógépről hozzá lehet férni a beolvasott képekhez, és el lehet őket küldeni ben. A kézikönyv egyes részei külön értesítés nélkül változhatnak. A gyártó semmilyen körülmények között sem tehető felelőssé a készülék kezeléséből vagy működtetéséből eredő közvetlen, közvetett vagy következményi károkért. Copyright A Centronics a Centronics Data Computer Corporation védjegye. Az IBM és IBM PC az International Business Machines Corporation védjegye. A PCL és a PCL 6 a Hewlett-Packard védjegye. A Microsoft, Windows, a Windows 98, a Windows Me, a Windows 2000, a Windows NT 4.0 és a Windows XP a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye. A TrueType az Apple Computer, Inc. védjegye. Az Adobe, az Adobe PhotoDeluxe és az Adobe Photoshop az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye. Az összes többi márka és terméknév tulajdonosaik védjegye. i

3 Biztonsági tudnivalók A készülék használatakor be kell tartani az alábbi óvintézkedéseket. Biztonságos üzemeltetés Ebben a kézikönyvben az alábbi fontos szimbólumok használatosak: FIGYELMEZTETÉS: Potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely az utasítások be nem tartása esetén halálhoz, illetve súlyos sérülésekhez vezethet. VIGYÁZAT: Potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely az utasítások be nem tartása esetén kisebb, kevésbé súlyos sérülésekhez vezethet, illetve anyagi kár keletkezhet. FIGYELMEZTETÉS: A tápkábelt csatlakoztassa közvetlenül a fali aljzatba, és ne használjon hosszabbítót! Húzza ki a tápcsatlakozót (a csatlakozót fogva, nem a kábelt), ha a csatlakozó vagy a kábel kiszakad vagy bármilyen módon megsérül. Az áramütés és a lézersugárzás veszélyének elkerülése érdekében ne távolítson el más fedelet vagy csavart, csak azokat, amelyek a kézikönyv szerint eltávolíthatók. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt (a csatlakozót fogva, nem a kábelt), ha az alábbiak történnek: Valami a készülékbe folyik. Úgy gondolja, hogy a készüléket javítani kell vagy szervizbe kell vinni. A készülék külső burkolata megsérült. Ne égesse el a kiömlött vagy elhasznált festéket. A festékpor berobbanhat, ha nyílt láng éri. Az ártalmatlanításról a márkakereskedők gondoskodnak. A használt festéktartályokat a helyi előírások szerint kell ártalmatlanítani. A készüléket tartsa távol a gyúlékony folyadékoktól, gázoktól és hajtógázoktól. Tűz és áramütés veszélye is fennáll. ii

4 VIGYÁZAT: Óvja a készüléket nedvességtől és nedves időtől, mint pl. eső vagy hó. Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, mielőtt áthelyezné a készüléket. A készülék mozgatása közben ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne sérüljön meg a készülék alatt. Amikor kihúzza a tápkábelt a fali aljzatból, mindig a villásdugót húzza (ne a kábelt). Ügyeljen, hogy gemkapcsok, iratkapcsok, vagy más kisméretű fémtárgyak ne essenek a készülék belsejébe! Tartsa a (mind a használt, mind a használatlan) festéket és a festékes üveget gyermekektől távol. Ügyeljen az éles szélekre amikor a készülékbe nyúl az elakadt papírok kivételéhez. Környezetvédelmi okokból ne helyezze a készüléket vagy segédanyagait háztartási hulladékok közé. Ezeket bármelyik márkaképviseletünknél le lehet adni. A készülék belseje nagyon forró lehet. Ne érintse meg a esetben személyi sérülés történhet. címkével ellátott felületeket. Ellenkező Tápfeszültség A fali csatlakozót a készülékhez közel, könnyen elérhető helyen kell felszerelni. Ózonbiztonság A készülék működés közben ózont termel. Normál esetben az ózonszint a biztonságos értéken belül marad. Ha ózonszagot érez, szelőztessen a helyiségben. Fax- vagy telefonkészülék esetében A tűz, az áramütés, valamint a személyi sérülés elkerülése érdekében a telefonkészülék használata közben mindig be kell tartani a következő elemi biztonsági előírásokat; Ne használja a terméket víz, mint pl. fürdőkád, mosogató, mosdókagyló közelében, és nedves alagsorban, vagy uszoda környékén. Ne használjon telefont elektromos viharban. Ilyenkor fennáll a villámcsapás okozta áramütés veszélye. Ne használjon telefont gázszivárgás bejelentésére a szivárgás közelében. Kizárólag 26 AWG méretű vagy annál nagyobb telefonvezetéket használjon. AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG. Lézerbiztonság: A berendezés class 1 lézereszköznek minősül. A berendezés 5 milliwatt teljesítményű, nanométer hullámhosszú AlGaAs lézerdiódát tartalmaz. Az alábbi jelölés a berendezés hátlapján is megtalálható. Vigyázat: Az olyan vezérlések, beállítások, vagy más munkafolyamatok, amelyek nem szerepelnek ebben a felhasználói kézikönyvben, olyan eredménnyel járhatnak, mely során a felhasználót veszélyes sugárzás érheti. iii

5 Észak-Amerika: CDRH előírások A készülék megfelel az 1. biztonsági kategóriába tartozó (class 1) lézerberendezésekre vonatkozó, 21 CFR, J alcikk előírásainak. A berendezés 5 milliwatt teljesítményű, nanométer hullámhosszú AlGaAs lézerdiódát tartalmaz. A készülék nem bocsát ki veszélyes sugárzást, hiszen a sugárnyaláb a felhasználói kezelés és karbantartás során teljesen zárt térben van. Vigyázat: Az olyan vezérlések, beállítások, vagy más munkafolyamatok, amelyek nem szerepelnek ebben a felhasználói kézikönyvben, olyan eredménnyel járhatnak, mely során a felhasználót veszélyes sugárzás érheti. iv

6 Megfelelőségi nyilatkozat Nyilatkozat az EGT országok felhasználói számára A készülék megfelel az Európai Parlament és a Tanács március 9-i 1999/5/EK számú, a rádióberendezések és távközlési végberendezések, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló irányelvében lefektetett ajánlások alapvető követelményeinek és előírásainak. Nyilatkozat az EGT országok analóg PSTN központot használó felhasználói számára A terméket úgy tervezték, hogy valamennyi EGK országban alkalmas legyen analóg PSTN hálózathoz való hozzáférésre. A helyi PSTN-nel való kompatibilitás szoftverkapcsolók beállításától függ. Ha a készüléket más országba kívánja áthelyezni, vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel. Probléma esetén mindig forduljon először a márkaszervizhez. Aficio FX200/DSm520pf/AC120/Aficio FX200L/DSm520pfl/AC120L : A CE megfelelőségi nyilatkozat Interneten keresztül,a következő címen is elérhető: IS 2020S : A CE megfelelőségi nyilatkozat interneten keresztül is elérhető a következő címen: A termékkel kapcsolatos megfelelő hulladékkezelési eljárás (leselejtezett elektromos és elektronikus berendezés) (Az Európai Unió és egyéb európai országok esetén érvényes, ahol a szelektív hulladékgyűjtés már meghonosodott.) A készüléken és a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelölések értelmében a készüléktől élettartama végén nem a háztartási hulladék esetén megszokott módon kell megszabadulni. A nem elkülönített hulladékkezelés által okozott környezeti károk és megbetegedés elkerülése érdekében a készüléket egyéb típusú hulladéktól elkülönítve kell kezelni, és felelős módon, az újrafelhasználást biztosítva kell újrahasznosítani. Azzal kapcsolatban, hogy a készüléket a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével hol és hogyan lehet újrahasznosítani, az otthoni felhasználók forduljanak ahhoz a viszonteladóhoz, akitől a készüléket beszerezték, vagy lépjenek kapcsolatba az önkormányzat megfelelő osztályával. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a beszerzővel, és nála érdeklődjenek az adásvételi szerződés ide vonatkozó feltételei és előírásai felől. A terméket nem szabad a kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt kezelni. v

7 A FIGYELMEZTETÉS és a VIGYÁZAT feliratú címkék és jelölések helye A készüléken az alábbi helyeken találhatók. FIGYELMEZTETÉS és VIGYÁZAT feliratú címkék. Biztonsága érdekében kövesse az itt szereplő utasításokat, és az előírások szerint kezelje a készüléket. * Ez a címke forró felületekre van ragasztva. Ügyeljen, hogy ne érintse meg ezeket a területeket. Az IEC szabványnak megfelelően a készülék az alábbi szimbólumokat használja a tápfeszültség főkapcsolójánál: jelenti a tápfeszültség bekapcsolását. KIKAPCSOLÁS. vi

8 MEGJEGYZÉS Megjegyzés az Amerikai Egyesült Államokbeli felhasználóknak MEGJEGYZÉS: A jelen berendezés a vizsgálati eredmények alapján teljesíti az FCC előírások B. osztályba sorolt digitális eszközökre vonatkozó határértékeit. Ezen határértékek célja a megfelelő védelem biztosítása a lakossági felhasználásból eredő káros interferencia ellen. A berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugároz, ami ha a készüléket nem az utasításoknak megfelelően használják, zavarhatja a rádiókommunikációt. Nem garantálható, hogy az interferencia az adott alkalmazás során nem jön létre. Ha a berendezést zavarja a televízió- vagy rádióadások vételét, és erről a készülék ki-bekapcsolásával megbizonyosodott, az interferenciát az alábbi intézkedésekkel lehet megszüntetni: A vevőantenna áthelyezése vagy más irányba fordítása. A készülék és a TV illetve rádiókészülék közti távolság növelése. Csatlakoztassa a berendezést a TV illetve rádiókészülék hálózati aljzatától elválasztott áramkör aljzatára. Vegye fel a kapcsolatot a kereskedőjével vagy egy tapasztalt TV/rádió műszerésszel. Vigyázat Az erre jogosult fél által nem engedélyezett módosítások megvonhatják a felhasználótól a jogot a berendezés üzemeltetésére. Figyelmeztetés a telefon fogyasztóvédelmi törvénnyel kapcsolatban (csak az Egyesült Államokra érvényes) Az 1991-es telefon fogyasztóvédelmi törvény törvényellenesnek nyilvánítja, hogy bármely személy üzenet továbbítson számítógépen vagy más elektronikus eszközön, beleértve a faxkészülékeket is anélkül, hogy az üzenet minden továbbított oldalának vagy az üzenet első oldalának felső vagy alsó margójában tisztán olvasható lenne a küldés dátuma és időpontja és azon vállalat, egyéb jogi személy vagy magánember azonosítása, aki az üzenetet küldi, valamint a továbbító készülék, vállalat, egyéb jogi személy vagy magánember telefonszáma. (A telefonszám nem lehet 900-as szám vagy egyéb olyan szám, amely hívása esetén a helyi vagy távolsági hívások díjtételeit meghaladó díjat számolnak fel.) Azzal kapcsolatban, hogy ezen adatokat miként lehet a faxkészülékbe táplálni, tekintse át a kézikönyv A készülék azonosítójáénak beállítása című fejezetét. A végberendezés vagy az üzleti vonal üzleti azonosítóját, illetve telefonszámát az ott leírt műveleteket végrehajtva lehet megadni. Ezt az információt minden dokumentumon elküldi a készülék a fax fejlécben. Az említett adatok mellett a dátumot és a pontos időt is be kell programozni a készülékbe. vii

9 Egyesült Államok FCC előírások 1. A jelen berendezés megfelel az FCC előírások 68. részének és az ACTA által elfogadott követelményeknek. A készülék fedelén egy címke található, melyen többek között a termékazonosító is olvasható, US:AAAEQ##TXXXXX formátumban. Kérésre ezt a számot meg kell adni a telefontársaságnak. 2. Ez a berendezés a következő USOC csatlakozót használja: RJ11C. 3. Az elektromos hálózathoz és a telefonhálózathoz csatlakoztatásra használt aljzatnak és csatlakozódugasznak meg kell felelnie az FCC előírások 68. részének és az ACTA által elfogadott követelményeknek. Egy előírásoknak megfelelő telefonkábel és egy modulrendszerű csatlakozódugasz is mellékelve van a készülékhez. Utóbbi egy szintén az előírásoknak megfelelő modulrendszerű aljzathoz csatlakoztatható. A részleteket megtalálja a telepítési útmutatóban. 4. A REN-szám a telefonvonalhoz csatlakoztatható készülékek számának meghatározásához használatos. Ha túl sok REN van egy telefonvonalon, az eszközök nem fognak csörögni bejövő hívás esetén. A legtöbb, de nem minden esetben a REN-ek összege nem haladhatja meg az ötöt (5.0). Ha nem biztos a REN, a telefonvonalra csatlakoztatható eszközök számának értékében, vegye fel a kapcsolatot a helyi telefontársasággal. A készülék REN-száma kiolvasható a termékazonosítóból, melynek formátuma US:AAAEQ##TXXXXX. A ## karakterek a REN-számot jelzik, de a tizedesjel nélkül (pl. a 03 a 0.3 REN-számra utal). 5. Ha a jelen berendezés kárt okoz a telefonhálózatban, a telefontársaság előzetesen tájékoztat bennünket a szolgáltatás ideiglenes szüneteltetésének esetleges szükségességéről. Ha az előzetes figyelmeztetés nem kivitelezhető, a telefontársaság a legrövidebb időn belül értesíti az ügyfelet. Továbbá azon jogunkról is felvilágosítanak bennünket, hogy igény esetén reklamációt nyújthatunk be az FCC-nél. 6. A telefontársaság jogosult olyan módosításokat végezni létesítményein, szolgáltatásain és eljárásain, melyek hatással lehetnek a berendezés működésére. Ebben az esetben a telefontársaság előzetesen figyelmeztet bennünket, hogy el lehessen végezni a szükséges változtatásokat a szolgáltatás megszakítás nélküli fenntartása érdekében. 7. Ha problémát tapasztal a készülék működésében, vagy ha javítással, garanciával kapcsolatos információkat szeretne, forduljon a RICOH CORP képviseleteihez. VEVŐSZOLGÁLATI OSZTÁLYÁVAL a FASTFIX telefonszámon. Ha az kárt okoz a telefonhálózatban, a telefontársaság felkérhet bennünket a berendezés hálózatról történő lekapcsolására, amíg a probléma megoldásra nem kerül. 8. Működtetési problémák esetén (dokumentumok elakadása, másolatok elakadása, kommunikációs hibák jelzése) olvassuk el a jelen kézikönyvben a problémák megoldásáról szóló fejezetet. 9. A partyvonal-szolgáltatásokra történő csatlakozás az állami tarifák hatáskörébe tartozik. További információkért forduljon az állami közüzemi bizottsághoz, a közszolgálati vagy vállalati bizottsághoz. VÉSZHÍVÓ SZÁMOK PROGRAMOZÁSA ÉS VÉSZHÍVÓ SZÁMOK PRÓBAHÍVÁSA ESETÉN: 1. Tartsuk a vonalat, és a diszpécsernek röviden magyarázzuk meg a hívás körülményeit, mielőtt letennénk a kagylót. 2. Ezeket a műveleteket a csúcsidőn kívül végezzük, például a kora reggeli órákban vagy késő este. KANADA Valamennyi készülék rendelkezik egy csengetési egyenértékszámmal (REN), amely a telefon interfészhez csatlakoztatható állomások maximális számát jelöli. Egy interfész végén tetszőleges kombinációjú készülékcsoport lehet, csak annyi a követelmény, hogy a készülékek csengetési egyenértékszámának összege ne haladja meg az ötöt. A készülék megfelel az Industry Canada vonatkozó műszaki előírásainak. Megjegyzés: Ez a Class B digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak. viii

10 TARTALOMJEGYZÉK 1 fejezet: BEVEZETÉS Különleges szolgáltatások A részegységek helye Elölnézet Hátulnézet A kezelőpanel elemei fejezet: KEZDETI LÉPÉSEK Kicsomagolás Hely kiválasztása Festékkazetta behelyezése Papír betöltése Csatlakoztatás A készülék bekapcsolása A kijelzőnyelvének módosítása A készülék azonosítójának beállítása Karakterek bevitele a számgombokkal Az idő és dátum beállítása Az óra formátumának módosítása A papírméret és a papírtípus beállítása Hangok beállítása Hangszóró, csengőhang, billentyűhang és figyelmeztető hangjelzés Hangszóró hangerő Takarékos üzemmódok Energiatakarékos üzemmód A szkenner lámpájának kímélése A szoftverről A nyomtató-illesztőprogram tulajdonságai A szoftver telepítése Windows operációs rendszerre Rendszerkövetelmények Szoftver telepítése helyi nyomtatáshoz Szoftver telepítése hálózati nyomtatáshoz A SmarThru 4 telepítése A szoftver kijavítása A szoftver eltávolítása Az MFP illesztőprogramjának eltávolítása A SmarThru eltávolítása A hálózati beolvasás illesztőprogramjának eltávolítása Az Set IP használata Az Set IP telepítése Az Set IP használata A Nyomtatóbeállító segédprogram használata ix

11 3 fejezet: PAPÍRKEZELÉS Nyomtatási anyagok kiválasztása Papírtípus, papírforrások és kapacitás Útmutató papír és speciális anyagok használatához Papír betöltése Betöltés a szabványos tálcába Betöltés a többfunkciós tálcába A kézi adagolás használata Kimeneti hely kiválasztása Nyomtatás az elülső kimeneti tálcába (nyomtatott oldallal lefelé) Nyomtatás a hátsó papírkiadó nyílásba (nyomtatott oldallal felfelé) fejezet: NYOMTATÁSI FELADATOK Dokumentum nyomtatása Windows rendszeren Nyomtatási feladat törlése A nyomtató beállítása Az Elrendezés lap Papír lap Grafikák lap Extrák lap Névjegy lap Nyomtató lap Kedvenc beállítás használata A Súgó használata Több oldal nyomtatása egy lapra Poszterek nyomtatása A dokumentum kinyomtatása a kiválasztott papírméretnek megfelelően Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása Vízjelek használata Meglévő vízjel használata Vízjel készítése Vízjel szerkesztése Vízjel törlése Sablonok használata Mi a sablon? Új sablon készítése Sablonoldal használata Sablonoldal törlése fejezet: MÁSOLÁS Papír betöltése másoláshoz A papírtálca kiválasztása Dokumentum előkészítése Másolás a dokumentumüvegen Másolás az automatikus dokumentumadagolóból x

12 Másolási opciók beállítása Sötétség Eredeti típus Kicsinyített/nagyított másolás Példányszám Speciális másolási szolgáltatások használata Klón másolás Másolás leválogatással Másolás automatikus méretezéssel oldal másolása 1 lapra vagy 4 lap/oldal másolás Posztermásolás Az alapértelmezett beállítások módosítása Az időtúllépés beállítása fejezet: BEOLVASÁS FOLYAMATBAN Alapvető beolvasási műveletek Beolvasás a kezelőpanelről adott alkalmazásba Beolvasás a SmarThru program segítségével Az elektronikus súgó használata Szkennelés WIA-illesztőprogram használatával Beolvasás USB-háttértárra Beolvasás a Hálózati beolvasás program segítségével A Hálózati beolvasás program bemutatása A hálózati beolvasás engedélyezése vagy tiltása Beolvasás a Hálózati beolvasás program segítségével A hálózati beolvasás időtúllépési értékének megadása A Hálózati beolvasás illesztőprogramjának használata Szkenner hozzáadása Szkenner eltávolítása A tulajdonságok beállítása Beolvasás a Hálózati beolvasás illesztőprogram segítségével Szkenner ikonjai fejezet: FAXOLÁS A Faxbeallitas menü beállításainak módosítása A Faxbeállitasok menü választható beállításai Dokumentum betöltése A papírtálca kiválasztása Dokumentum felbontásának beállítása Fax automatikus küldése Fax kézi küldése Utolsó hívott szám újratárcsázása Átvitel visszaigazolása Automatikus újratárcsázás Fogadási módok Papír betöltése fax fogadásához xi

13 Automatikus fogadás faxmódban Kézi fogadás Telefon módban Automatikus fogadás üzenetrögzítő/fax módban Kézi fogadás alállomással Fax fogadása DRPD módban Faxok fogadása memóriába Egygombos tárcsázás Szám tárolása gyorsbillentyűre Fax küldése gyorsbillentyűvel Gyorstárcsázás Szám tárolása gyorstárcsázáshoz Fax küldése gyorstárcsázással Csoporttárcsázás Csoporttárcsázási szám beállítása Csoporttárcsázási számok szerkesztése Fax küldése csoportos tárcsázással (többcímes átvitel) Szám keresése a memóriában A memória végiglapozása Keresés az első betű alapján Telefonkönyvlistanyomtatása Körfax küldése Késleltetett fax küldése Elsőbbségi fax küldése Dokumentumok hozzáadása tárolt faxhoz Időzített fax törlése A biztonságos fogadási mód használata Jelentések nyomtatása Speciális faxbeállítások használata Beállítások módosítása Speciális faxbeállítások fejezet: KARBANTARTÁS Memória törlése A készülék tisztítása A készülék külső részének tisztítása A készülék belsejének tisztítása A szkenner tisztítása Festékkazetta karbantartása A festék eloszlatása a kazettában A festékkazetta cseréje A Festekkazetta beállítás megadása Dob tisztítása A Festékkazetta üres üzenet figyelmen kívül hagyása Az értesítés beállítása Beállítások megadása a Készülékbeállítások lapon A kapcsolatfelvételi tudnivalók megadása xii

14 9 fejezet: HIBAELHÁRÍTÁS A dokumentumelakadás elhárítása Bemeneti elakadás Papírkilépési elakadás Elakadás a görgők között Papírelakadás megszüntetése tálca Választható 2. tálca A festékkazetta körüli nyomtatási területen A papírkiadó területen Betöltés a többfunkciós tálcába Tippek a papírelakadás elkerülésére LCD hibaüzenetek nyugtázása Egyéb problémák kijavítása Papíradagolási problémák Nyomtatási problémák Problémák a nyomtatás minőségével Másolási problémák Beolvasási problémák Faxolási problémák Hálózati nyomtatással kapcsolatos hibák elhárítása Általános problémák Windows rendszeren jelentkező problémák Hálózati beolvasással kapcsolatos problémák fejezet: USB-HÁTTÉRTÁR HASZNÁLATA Az USB-háttértárak bemutatása Az USB-háttértár behelyezése Beolvasás USB-háttértárra Beolvasás az alapértelmezett beállítások használatával Beolvasás egyéni beállításokkal Az USB-háttértár kezelése Az alapértelmezett beállítások módosítása Képfájl törlése Az USB-háttértár formázása Az USB-memória állapotának megtekintése Nyomtatás az USB-háttértárról Adatok biztonsági mentése A mellékletét : A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA A HÁLÓZATON Helyileg megosztott készülék beállítása... A.2 Windows 98/Me rendszer esetén... A.2 Windows NT 4.0/2000/XP... A.3 Hálózathoz kapcsolódó készülék beállítása... A.4 Hálózati paraméterek beállítása a kezelőpultról... A.4 xiii

15 B mellékletét : KIEGÉSZÍTŐK BESZERELÉSE Memóriamodul behelyezése... B.2 DIMM memóriamodul eltávolítása... B.4 Opcionális tálca beszerelése... B.5 A 2. tálca beállítása a nyomtató tulajdonságainál... B.7 C mellékletét : ELŐÍRÁSOK Általános adatok... C.2 A szkenner és a másoló adatai... C.3 Nyomtató műszaki adatai... C.4 Faxszal kapcsolatos adatok... C.5 Papírra vonatkozó előírások... C.6 Áttekintés... C.6 Használható papírméretek... C.7 Irányelvek papír használatához... C.8 Papír előírások... C.9 Kimeneti papírkapacitás... C.9 Papírtárolási körülmények... C.9 xiv

16 1 BEVEZETÉS Köszönjük, hogy megvásárolta multifunkciós termékünket. A készülékkel lehet nyomtatni, fénymásolni, szkennelni és faxolni. A fejezet tartalma: Különleges szolgáltatások A részegységek helye

17 Különleges szolgáltatások A készülék a nyomtatási minőséget javító különleges szolgáltatásokkal rendelkezik. Ezek az alábbiak: Kitűnő minőségű és nagy sebességű nyomtatás Lehetőség van akár 1200 dpi [legjobb minőség] felbontásban történő nyomtatásra. Lásd: 4.8. oldal. A készülék A4-es méretű papír esetén percenként akár 20 oldalt, letter méretű papír esetén percenként akár 22 oldalt is képes kinyomtatni. Rugalmas papírkezelés A többfunkciós tálcába fejléces levélpapírok, borítékok, címkék, egyedi méretű anyagok, levelezőlapok és nehéz papírok helyezhetők be. Az 50 lapos többfunkciós tálca sima papír fogadására is alkalmas. A szabványos 250 lapos bemeneti tálca (1. tálca) és az opcionális 250 lapos bemeneti tálca (2. tálca) A4-es, illetve letter méretű papír használatát teszi lehetővé. Professzionális dokumentumok készítése Vízjelek nyomtatása A dokumentumok különféle megjegyzésekkel például a Bizalmas felirattal is elláthatók. Lásd: oldal. Poszter nyomtatása A dokumentumon levő szöveget és képeket a rendszer kinagyítja, majd több papírlapra nyomtatja ki, így a lapok összeragasztásával poszter hozható létre. Lásd: oldal. Időmegtakarítás és költséghatékonyság A takarékos felhasználás érdekében egy lapra nyomtathat több oldalt is nyomtathat. Sima papírra is készíthet előnyomott űrlapokat vagy fejléces papírt. Lásd: Sablonok használata, oldal Mindezeken túl a készülék energiatakarékos is, mivel tétlen állapotban csökkenti az energiafelvételt. 1.2 BEVEZETÉS

18 Nemzetközi ENERGY STAR irodaberendezés program A nemzetközi ENERGY STAR irodaberendezés program az energiatakarékosságot bátorítja a hatékonyabb energiafelhasználású számítógépek és irodaberendezések használatának előmozdításával. A program az energiatarékos funkciókkal rendelkező készülékek fejlesztését és forgalmazását támogatja. A nyílt programban a gyártók önkéntes alapon vesznek részt. A program által megcélzott eszközök a számítógépek, monitorok, nyomtatók, faxkészülékek, fénymásolók, lapolvasók és multifunckiós eszközök. Az Energy Star előírásai és emblémái nemzetközileg egységesek. 1 Bővíthetőség A készülék 32 MB memóriával rendelkezik, amely egészen 160 MB-ig bővíthető. A nyomtató kiegészíthető opcionális 250 lapos papírtálcával. A kiegészítő papírtálcának köszönhetően a készüléket ritkábban kell újratölteni. A hálózati csatlakozó lehetővé teszi a hálózati nyomtatást. Nyomtatás különböző környezetben A készülék Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP operációs rendszer alatt használható. A készülék mind párhuzamos, mind USB-illesztőfelülettel rendelkezik. Bizonyos országokban a párhuzamos port hiányzik. Lehetőség van hálózati kártyán keresztüli csatlakoztatásra is. USB-háttértár használata Ha rendelkezik USB-háttértárral, akkor azt a nyomtatóval együtt különböző módokon használhatja. A beszkennelt dokumentumokat az USB-háttértárra mentheti. Az USB-háttértáron lévő adatokat közvetlenül kinyomtathatja. Elvégezheti az USB-háttértár kezelését. A fájlokról biztonsági másolatot készíthet, a biztonsági másolatot pedig visszaolvashatja a készülék memóriájába. BEVEZETéS 1.3

19 A részegységek helye A készülék főbb részei a következők: Elölnézet Automatikus dokumentumadagoló Dokumentumvezetők Bemeti dokumentumtálca Kimeneti dokumentumtálca Dokumentumfedél Port az USBháttértár számára Dokumentumüveg Kezelőpanel Elülső kimeneti tálca (nyomtatott oldallal lefelé) Elülső ajtó Festékkazetta Papírtartó Papírszintjelző Papírtálca (1. tálca) Többfunkciós tálca Opcionális papírtálca (2. tálca) 1.4 BEVEZETÉS

20 Hátulnézet 1 Hátsó ajtó USBcsatlakozó Vezérlőkártyaborítás Hátsó kimeneti nyílás (nyomtatott oldallal felfelé) Tápkapcsoló Hálózati kábel Hálózati port Párhuzamos csatlakozó Telefonvonal-aljzat EXT aljzat 2. tálca kábelcsatlakozója BEVEZETÉS 1.5

21 A kezelőpanel elemei 1 2 S Z K E N N E R 3 M Á S O L Á S 4 Lehetővé teszi a gyakran tárcsázott faxszámok eltárolását, majd néhány gombnyomással történő tárcsázását. Segítségével az egygombos hívás számai a 21-től 40-ig terjedő tartományba tolhatók el. Lehetővé teszi a beszkennelt kép fogadására alkalmas számítógépes programok listájának megjelenítését. A szkennelési listát a készülékhez mellékelt Nyomtatóbeállító segédprogrammal kell létrehozni. A gomb megnyomásával dokumentum olvasható be és menthető az USB-háttértárra, illetve elvégezhető az USB-háttértár kezelése, amennyiben csatlakoztatta azt a készülék USB-portjához. Lásd: 10. fejezet: Az USB-háttértár behelyezése. A fényerősséget állítja be az aktuális másolási feladathoz tartozó dokumentumok számára. Az aktuális másolási feladat dokumentumtípusát választja ki. A példányszám megadására szolgál. Lehetővé teszi számos különleges másolási funkció, többek között a klón, a leválogatás, az automatikus méretezés, a két oldalt egy lapra nyomtató, a 2/4 lap/oldal (több oldalt egy lapra nyomtató) és a posztermásolási lehetőség használatát. Segítségével kicsinyített vagy nagyított másolat készíthető az eredetiről. Az aktuális állapotot és a elvégzett műveletet jelzi ki. A festékkazetta kiürülésére figyelmeztet. 1.6 BEVEZETÉS

22 A kijelölt menüelem esetén elérhető menüpontok közötti mozgásra szolgál. Segítségével a kijelzőn levő kiválasztás erősíthető meg. 1 A gombbal meg lehet nyitni a menüt, és lépkedni lehet a menüpontok között. 5 Segítségével a menüben egy szinttel feljebb lehet jutni. Az aktuális művelet leállítására szolgál. Készenléti üzemmódban törli a másolási beállításokat, többek között a sötétítés, a dokumentumtípus, másolási méret és példányszám beállítását. Feladat indítható el vele. 6 Szám hívására vagy alfanumerikus karakterek beviteléra használható. Segítségével faxszám adható meg, illetve kijelezhető a memóriaállapot és a faxfogadási mód. Az aktuális faxműveletben szereplő dokumentumhoz használt felbontás kiválasztását teszi lehetővé. 7 F A X Lehetővé teszi a fax elküldését több rendeltetési helyre is. Lehetővé teszi, hogy a gyakran tárcsázott faxszámokhoz egy vagy kétjegyű gyors-, illetve csoportos tárcsázási számokat rendeljen, valamint hogy a tárolt számokat módosítsa. Ezen kívül segítségével telefonkönyv is nyomtatható. Készenléti módban újratárcsázza a legutolsó telefonszámot, Szerkesztés módban pedig várakozási jelet szúr a faxszámba. Aktiválja a telefonvonalat. 8 Lehetővé teszi az USB-tárolón található dokumentumok nyomtatását. A nyomtatáshoz az USB-tárolót a készülék elejéhez kell csatlakoztatni. BEVEZETÉS 1.7

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a készüléket. Használati útmutató A készülékhez az alábbi

Részletesebben

SAMSUNG LÉZERNYOMTATÓ Haszmálati útmutató

SAMSUNG LÉZERNYOMTATÓ Haszmálati útmutató SAMSUNG LÉZERNYOMTATÓ Haszmálati útmutató Az útmutató kizárólag tájékoztatási célt szolgál. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Samsung Electronics nem felelős a jelen

Részletesebben

ES3451/ES3461/ES5461 MFP. Felhasználói kézikönyv

ES3451/ES3461/ES5461 MFP. Felhasználói kézikönyv ES3451/ES3461/ES5461 MFP Felhasználói kézikönyv Előszó Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a kézikönyvben található adatok teljes körűek, pontosak és naprakészek legyenek. A gyártó nem vállal felelősséget

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Biztonsági tudnivalók A készülék használatakor az alábbi biztonsági óvintézkedéseket mindig be kell tartani. Biztonság a készülék működtetése közben Ebben a kézikönyvben az alábbi

Részletesebben

HP Officejet J5700. Felhasználói kézikönyv. User Gui

HP Officejet J5700. Felhasználói kézikönyv. User Gui HP Officejet J5700 Felhasználói kézikönyv User Gui Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt található információk előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. Bárminemű sokszorosítás,

Részletesebben

HP LaserJet 3050/3052/3055/3390/3392 Többfunkciós készülék Felhasználói kézikönyv

HP LaserJet 3050/3052/3055/3390/3392 Többfunkciós készülék Felhasználói kézikönyv HP LaserJet 3050/3052/3055/3390/3392 Többfunkciós készülék Felhasználói kézikönyv HP LaserJet 3050/3052/3055/3390/3392 többfunkciós készülék Felhasználói kézikönyv Szerzői jogok és licenc 2006 Copyright

Részletesebben

Használati útmutató NPD5193-00 HU

Használati útmutató NPD5193-00 HU NPD5193-00 HU Copyright Copyright A jelen kiadvány semmiféle része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással,

Részletesebben

Használati útmutató NPD3416-00

Használati útmutató NPD3416-00 NPD3416-00 Szerzői jogok és védjegyek A jelen kiadvány semelyik része sem reprodukálható, nem tárolható visszakereső-rendszerben és nem vihető át semmilyen eszközzel pl. mechanikusan, fénymásolással, felvétellel

Részletesebben

3500-4500 Series multifunkciós készülék

3500-4500 Series multifunkciós készülék 3500-4500 Series multifunkciós készülék Bevezetés March 2007 www.lexmark.com A Lexmark és a rombusz alakú emblémával ellátott Lexmark név a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban

Részletesebben

X746x, X748x. Használati útmutató. 2014. október www.lexmark.com. Géptípus(ok): 7526 Modell(ek): 576, 776

X746x, X748x. Használati útmutató. 2014. október www.lexmark.com. Géptípus(ok): 7526 Modell(ek): 576, 776 X746x, X748x Használati útmutató 2014. október www.lexmark.com Géptípus(ok): 7526 Modell(ek): 576, 776 Tartalom 2 Tartalom Biztonsági információk...6 Információk a nyomtatóról...8 További információk a

Részletesebben

HP Officejet 4300 All-in-One Series. Használati útmutató

HP Officejet 4300 All-in-One Series. Használati útmutató HP Officejet 4300 All-in-One Series Használati útmutató HP Officejet 4300 All-in-One series Felhasználói kézikönyv Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt található információk

Részletesebben

HP Officejet 5600 All-in-One series

HP Officejet 5600 All-in-One series HP Officejet 5600 All-in-One series Felhasználói kézikönyv HP Officejet 5600 All-in-One series Felhasználói kézikönyv Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt található információ

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW. Nem minden modell kapható az összes országban. B verzió HUN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW. Nem minden modell kapható az összes országban. B verzió HUN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Nem minden modell kapható az összes országban. B verzió HUN Ha az ügyfélszolgálatot kell hívnia Kérjük, adja meg az alábbi információkat a későbbi beazonosításhoz:

Részletesebben

Használati útmutató NPD4756-00 HU

Használati útmutató NPD4756-00 HU NPD4756-00 HU Tartalomjegyzék Bevezetés Szerzői jogok és védjegyek... 11 Az útmutató használata... 12 Egyezmény... 12 Illegális másolatok és nyomtatványok... 13 Termékjellemzők... 13 Jellemzők... 13 Fejezet

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-790CW MFC-990CW. Verzió A HUN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-790CW MFC-990CW. Verzió A HUN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-790CW MFC-990CW Verzió A HUN Ha fel szeretné hívni a vevőszolgálatot Kérjük, adja meg az alábbi információkat a későbbi beazonosításhoz: Típusszám: MFC-790CW és MFC-990CW (karikázza

Részletesebben

bizhub C3850/C3350 GYORS ÚTMUTATÓ

bizhub C3850/C3350 GYORS ÚTMUTATÓ bizhub C3850/C3350 GYORS ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 1.1 Üdvözöljük... 1-3 1.2 Kezelési útmutatók... 1-3 Füzet útmutató... 1-3 Kézikönyvek a Kezelési útmutató CD/DVD-ROM lemezen... 1-3 1.3 Kezelési

Részletesebben

Nyomtató kezelési útmutató

Nyomtató kezelési útmutató Felhasználói kézikönyv Nyomtató kezelési útmutató 1 2 3 4 5 6 7 Kezdeti lépések A készülék elõkészítése A nyomtatóillesztõ beállítása Nyomtatóbeállítások A Dokumentum szerver használata A készülék funkciói

Részletesebben

Használati útmutató NPD4578-01 HU

Használati útmutató NPD4578-01 HU NPD4578-01 HU Szerzői jogok és védjegyek Szerzői jogok és védjegyek Szerzői jogok és védjegyek A jelen kiadvány semmiféle része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle

Részletesebben

FAX-L280/L200. Kezelési kézikönyv

FAX-L280/L200. Kezelési kézikönyv FAX-L280/L200 Kezelési kézikönyv FONTOS! Ha FAX-L280-as készüléket vásárolt, először a "C" mellékletet olvassa el, majd azt követően folytassa a kézikönyv tanulmányozását. Ez a berendezés megfelel az EC

Részletesebben

Felhasználói útmutató. HP Officejet 100

Felhasználói útmutató. HP Officejet 100 Felhasználói útmutató HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411) mobil nyomtató Felhasználói útmutató Szerzői jogok 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. kiadás, 2014/1 Hewlett-Packard

Részletesebben

SAGEM MF 5461 / MF 5481

SAGEM MF 5461 / MF 5481 TELECOM SAGEM MF 5461 / MF 5481 Használati kézikönyv 3000267960_02 Tisztelt vásárló Használat elõtt saját biztonsága érdekében, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a fejezetet Biztonság, oldal 1. E multifunkciós

Részletesebben

Használati útmutató DCP-1510(E) DCP-1512(E) MFC-1810(E) MFC-1815. Nem minden modell kapható az összes országban. 0 verzió HUN

Használati útmutató DCP-1510(E) DCP-1512(E) MFC-1810(E) MFC-1815. Nem minden modell kapható az összes országban. 0 verzió HUN Használati útmutató DCP-1510(E) DCP-1512(E) MFC-1810(E) MFC-1815 Nem minden modell kapható az összes országban. 0 verzió HUN Brother számok FONTOS Műszaki és működtetési segítségért azon országbeli számot

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-5890CN MFC-6490CW. Verzió 0 HUN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-5890CN MFC-6490CW. Verzió 0 HUN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-5890CN MFC-6490CW Verzió 0 HUN Ha fel szeretné hívni a vevőszolgálatot Kérjük, adja meg az alábbi információkat a későbbi beazonosításhoz: Típusszám: MFC-5890CN és MFC-6490CW (karikázza

Részletesebben

GYORS ÁTTEKINTÉS DIGITÁLIS SZÍNES TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER MX-4112N / MX-5112N

GYORS ÁTTEKINTÉS DIGITÁLIS SZÍNES TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER MX-4112N / MX-5112N DIGITÁLIS SZÍNES TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER MX-4112N / MX-5112N GYORS ÁTTEKINTÉS Tartsa könnyen elérhető helyen ezt a használati utasítást a későbbi tájékozódás érdekében. 2 Vigyázat! A teljes áramtalanításhoz

Részletesebben

AL-2021 AL-2041 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁS TÍPUS AL-2021 AL-2041

AL-2021 AL-2041 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁS TÍPUS AL-2021 AL-2041 TÍPUS AL-0 AL-0 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁS AL-0 Oldal TARTALOM... BEVEZETŐ... PAPÍR BEHELYEZÉSE...9 SZOFTVER TELEPÍTÉSE.. FÉNYMÁSOLÓ FUNKCIÓK 5 NYOMTATÓ FUNKCIÓK...7 LAPOLVASÓ

Részletesebben

Alapvető műveletek kézikönyve

Alapvető műveletek kézikönyve Alapvető műveletek kézikönyve Mit tehetek ezzel a készülékkel? A készülék használata előtt Dokumentumkezelés Nyomathordozók Dokumentumok küldése Fax/I-fax dokumentumok fogadása Másolás Nyomtatás Beolvasás

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató. Használati útmutató (ez az útmutató)

Üzembe helyezési útmutató. Használati útmutató (ez az útmutató) Üzembe helyezési útmutató Tudnivalókat tartalmaz a nyomtató összeszerelésével és a nyomtatószoftver telepítésével kapcsolatban. Használati útmutató (ez az útmutató) Részletesen ismerteti a nyomtató funkcióit,

Részletesebben

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR Felhasználói kézikönyv M551n M551dn M551xh HP LaserJet Enterprise 500 color M551 Felhasználói kézikönyv Szerzői jog és licenc 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Részletesebben

A készülék funkcióinak áttekintése... 1 A készülékhez tartozó kézikönyvek...1

A készülék funkcióinak áttekintése... 1 A készülékhez tartozó kézikönyvek...1 Telepítési kézikönyv Olvassa el ezt a kézikönyvet a termék használata előtt. Az elolvasás után gondosan őrizze meg. Tartalom A készülék funkcióinak áttekintése... 1 A készülékhez tartozó kézikönyvek...1

Részletesebben

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Felhasználói kézikönyv

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Felhasználói kézikönyv LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Felhasználói kézikönyv LaserJet Pro 100 color MFP M175 Felhasználói kézikönyv Copyright és licenc 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Előzetes írásbeli

Részletesebben