A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, hogy a használatba vétel előtt olvassa el az útmutató Biztonsági információk című

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, hogy a használatba vétel előtt olvassa el az útmutató Biztonsági információk című"

Átírás

1 A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, hogy a használatba vétel előtt olvassa el az útmutató Biztonsági információk című fejezetét.

2 A felhasználói kézikönyv bemutatása A Laser MFP felhasználói kézikönyve a készülék üzembe helyezésével és a hozzá tartozó szoftver telepítésével kapcsolatos tudnivalókat ismerteti. Ezen túlmenően a kézikönyv tartalmazza a készülék nyomtatóként, lapolvasóként és másolóként történő használatára vonatkozó részletes utasításokat, valamint a készülék karbantartásával és a hibák elhárításával kapcsolatos információkat. A felhasználói kézikönyv bemutatja, hogy miként lehet a készüléket USB-háttértárral együtt beolvasásra és dokumentumok mentésére használni, illetve hogy miként lehet az USB-háttértáron lévő dokumentumokat kinyomtatni. A leírás ezen a többfunkciós SmarThru alkalmazást is ismerteti. A SmarThru lehetővé teszi a képek beolvasását és szerkesztését, illetve a másolás céljából történő beolvasást is. Ezen túlmenően a program segítségével a számítógépről hozzá lehet férni a beolvasott képekhez, és el lehet őket küldeni ben. A kézikönyv egyes részei külön értesítés nélkül változhatnak. A gyártó semmilyen körülmények között sem tehető felelőssé a készülék kezeléséből vagy működtetéséből eredő közvetlen, közvetett vagy következményi károkért. Copyright A Centronics a Centronics Data Computer Corporation védjegye. Az IBM és IBM PC az International Business Machines Corporation védjegye. A PCL és a PCL 6 a Hewlett-Packard védjegye. A Microsoft, Windows, a Windows 98, a Windows Me, a Windows 2000, a Windows NT 4.0 és a Windows XP a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye. A TrueType az Apple Computer, Inc. védjegye. Az Adobe, az Adobe PhotoDeluxe és az Adobe Photoshop az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye. Az összes többi márka és terméknév tulajdonosaik védjegye. i

3 Biztonsági tudnivalók A készülék használatakor be kell tartani az alábbi óvintézkedéseket. Biztonságos üzemeltetés Ebben a kézikönyvben az alábbi fontos szimbólumok használatosak: FIGYELMEZTETÉS: Potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely az utasítások be nem tartása esetén halálhoz, illetve súlyos sérülésekhez vezethet. VIGYÁZAT: Potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely az utasítások be nem tartása esetén kisebb, kevésbé súlyos sérülésekhez vezethet, illetve anyagi kár keletkezhet. FIGYELMEZTETÉS: A tápkábelt csatlakoztassa közvetlenül a fali aljzatba, és ne használjon hosszabbítót! Húzza ki a tápcsatlakozót (a csatlakozót fogva, nem a kábelt), ha a csatlakozó vagy a kábel kiszakad vagy bármilyen módon megsérül. Az áramütés és a lézersugárzás veszélyének elkerülése érdekében ne távolítson el más fedelet vagy csavart, csak azokat, amelyek a kézikönyv szerint eltávolíthatók. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt (a csatlakozót fogva, nem a kábelt), ha az alábbiak történnek: Valami a készülékbe folyik. Úgy gondolja, hogy a készüléket javítani kell vagy szervizbe kell vinni. A készülék külső burkolata megsérült. Ne égesse el a kiömlött vagy elhasznált festéket. A festékpor berobbanhat, ha nyílt láng éri. Az ártalmatlanításról a márkakereskedők gondoskodnak. A használt festéktartályokat a helyi előírások szerint kell ártalmatlanítani. A készüléket tartsa távol a gyúlékony folyadékoktól, gázoktól és hajtógázoktól. Tűz és áramütés veszélye is fennáll. ii

4 VIGYÁZAT: Óvja a készüléket nedvességtől és nedves időtől, mint pl. eső vagy hó. Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, mielőtt áthelyezné a készüléket. A készülék mozgatása közben ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne sérüljön meg a készülék alatt. Amikor kihúzza a tápkábelt a fali aljzatból, mindig a villásdugót húzza (ne a kábelt). Ügyeljen, hogy gemkapcsok, iratkapcsok, vagy más kisméretű fémtárgyak ne essenek a készülék belsejébe! Tartsa a (mind a használt, mind a használatlan) festéket és a festékes üveget gyermekektől távol. Ügyeljen az éles szélekre amikor a készülékbe nyúl az elakadt papírok kivételéhez. Környezetvédelmi okokból ne helyezze a készüléket vagy segédanyagait háztartási hulladékok közé. Ezeket bármelyik márkaképviseletünknél le lehet adni. A készülék belseje nagyon forró lehet. Ne érintse meg a esetben személyi sérülés történhet. címkével ellátott felületeket. Ellenkező Tápfeszültség A fali csatlakozót a készülékhez közel, könnyen elérhető helyen kell felszerelni. Ózonbiztonság A készülék működés közben ózont termel. Normál esetben az ózonszint a biztonságos értéken belül marad. Ha ózonszagot érez, szelőztessen a helyiségben. Fax- vagy telefonkészülék esetében A tűz, az áramütés, valamint a személyi sérülés elkerülése érdekében a telefonkészülék használata közben mindig be kell tartani a következő elemi biztonsági előírásokat; Ne használja a terméket víz, mint pl. fürdőkád, mosogató, mosdókagyló közelében, és nedves alagsorban, vagy uszoda környékén. Ne használjon telefont elektromos viharban. Ilyenkor fennáll a villámcsapás okozta áramütés veszélye. Ne használjon telefont gázszivárgás bejelentésére a szivárgás közelében. Kizárólag 26 AWG méretű vagy annál nagyobb telefonvezetéket használjon. AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG. Lézerbiztonság: A berendezés class 1 lézereszköznek minősül. A berendezés 5 milliwatt teljesítményű, nanométer hullámhosszú AlGaAs lézerdiódát tartalmaz. Az alábbi jelölés a berendezés hátlapján is megtalálható. Vigyázat: Az olyan vezérlések, beállítások, vagy más munkafolyamatok, amelyek nem szerepelnek ebben a felhasználói kézikönyvben, olyan eredménnyel járhatnak, mely során a felhasználót veszélyes sugárzás érheti. iii

5 Észak-Amerika: CDRH előírások A készülék megfelel az 1. biztonsági kategóriába tartozó (class 1) lézerberendezésekre vonatkozó, 21 CFR, J alcikk előírásainak. A berendezés 5 milliwatt teljesítményű, nanométer hullámhosszú AlGaAs lézerdiódát tartalmaz. A készülék nem bocsát ki veszélyes sugárzást, hiszen a sugárnyaláb a felhasználói kezelés és karbantartás során teljesen zárt térben van. Vigyázat: Az olyan vezérlések, beállítások, vagy más munkafolyamatok, amelyek nem szerepelnek ebben a felhasználói kézikönyvben, olyan eredménnyel járhatnak, mely során a felhasználót veszélyes sugárzás érheti. iv

6 Megfelelőségi nyilatkozat Nyilatkozat az EGT országok felhasználói számára A készülék megfelel az Európai Parlament és a Tanács március 9-i 1999/5/EK számú, a rádióberendezések és távközlési végberendezések, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló irányelvében lefektetett ajánlások alapvető követelményeinek és előírásainak. Nyilatkozat az EGT országok analóg PSTN központot használó felhasználói számára A terméket úgy tervezték, hogy valamennyi EGK országban alkalmas legyen analóg PSTN hálózathoz való hozzáférésre. A helyi PSTN-nel való kompatibilitás szoftverkapcsolók beállításától függ. Ha a készüléket más országba kívánja áthelyezni, vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel. Probléma esetén mindig forduljon először a márkaszervizhez. Aficio FX200/DSm520pf/AC120/Aficio FX200L/DSm520pfl/AC120L : A CE megfelelőségi nyilatkozat Interneten keresztül,a következő címen is elérhető: IS 2020S : A CE megfelelőségi nyilatkozat interneten keresztül is elérhető a következő címen: A termékkel kapcsolatos megfelelő hulladékkezelési eljárás (leselejtezett elektromos és elektronikus berendezés) (Az Európai Unió és egyéb európai országok esetén érvényes, ahol a szelektív hulladékgyűjtés már meghonosodott.) A készüléken és a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelölések értelmében a készüléktől élettartama végén nem a háztartási hulladék esetén megszokott módon kell megszabadulni. A nem elkülönített hulladékkezelés által okozott környezeti károk és megbetegedés elkerülése érdekében a készüléket egyéb típusú hulladéktól elkülönítve kell kezelni, és felelős módon, az újrafelhasználást biztosítva kell újrahasznosítani. Azzal kapcsolatban, hogy a készüléket a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével hol és hogyan lehet újrahasznosítani, az otthoni felhasználók forduljanak ahhoz a viszonteladóhoz, akitől a készüléket beszerezték, vagy lépjenek kapcsolatba az önkormányzat megfelelő osztályával. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a beszerzővel, és nála érdeklődjenek az adásvételi szerződés ide vonatkozó feltételei és előírásai felől. A terméket nem szabad a kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt kezelni. v

7 A FIGYELMEZTETÉS és a VIGYÁZAT feliratú címkék és jelölések helye A készüléken az alábbi helyeken találhatók. FIGYELMEZTETÉS és VIGYÁZAT feliratú címkék. Biztonsága érdekében kövesse az itt szereplő utasításokat, és az előírások szerint kezelje a készüléket. * Ez a címke forró felületekre van ragasztva. Ügyeljen, hogy ne érintse meg ezeket a területeket. Az IEC szabványnak megfelelően a készülék az alábbi szimbólumokat használja a tápfeszültség főkapcsolójánál: jelenti a tápfeszültség bekapcsolását. KIKAPCSOLÁS. vi

8 MEGJEGYZÉS Megjegyzés az Amerikai Egyesült Államokbeli felhasználóknak MEGJEGYZÉS: A jelen berendezés a vizsgálati eredmények alapján teljesíti az FCC előírások B. osztályba sorolt digitális eszközökre vonatkozó határértékeit. Ezen határértékek célja a megfelelő védelem biztosítása a lakossági felhasználásból eredő káros interferencia ellen. A berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugároz, ami ha a készüléket nem az utasításoknak megfelelően használják, zavarhatja a rádiókommunikációt. Nem garantálható, hogy az interferencia az adott alkalmazás során nem jön létre. Ha a berendezést zavarja a televízió- vagy rádióadások vételét, és erről a készülék ki-bekapcsolásával megbizonyosodott, az interferenciát az alábbi intézkedésekkel lehet megszüntetni: A vevőantenna áthelyezése vagy más irányba fordítása. A készülék és a TV illetve rádiókészülék közti távolság növelése. Csatlakoztassa a berendezést a TV illetve rádiókészülék hálózati aljzatától elválasztott áramkör aljzatára. Vegye fel a kapcsolatot a kereskedőjével vagy egy tapasztalt TV/rádió műszerésszel. Vigyázat Az erre jogosult fél által nem engedélyezett módosítások megvonhatják a felhasználótól a jogot a berendezés üzemeltetésére. Figyelmeztetés a telefon fogyasztóvédelmi törvénnyel kapcsolatban (csak az Egyesült Államokra érvényes) Az 1991-es telefon fogyasztóvédelmi törvény törvényellenesnek nyilvánítja, hogy bármely személy üzenet továbbítson számítógépen vagy más elektronikus eszközön, beleértve a faxkészülékeket is anélkül, hogy az üzenet minden továbbított oldalának vagy az üzenet első oldalának felső vagy alsó margójában tisztán olvasható lenne a küldés dátuma és időpontja és azon vállalat, egyéb jogi személy vagy magánember azonosítása, aki az üzenetet küldi, valamint a továbbító készülék, vállalat, egyéb jogi személy vagy magánember telefonszáma. (A telefonszám nem lehet 900-as szám vagy egyéb olyan szám, amely hívása esetén a helyi vagy távolsági hívások díjtételeit meghaladó díjat számolnak fel.) Azzal kapcsolatban, hogy ezen adatokat miként lehet a faxkészülékbe táplálni, tekintse át a kézikönyv A készülék azonosítójáénak beállítása című fejezetét. A végberendezés vagy az üzleti vonal üzleti azonosítóját, illetve telefonszámát az ott leírt műveleteket végrehajtva lehet megadni. Ezt az információt minden dokumentumon elküldi a készülék a fax fejlécben. Az említett adatok mellett a dátumot és a pontos időt is be kell programozni a készülékbe. vii

9 Egyesült Államok FCC előírások 1. A jelen berendezés megfelel az FCC előírások 68. részének és az ACTA által elfogadott követelményeknek. A készülék fedelén egy címke található, melyen többek között a termékazonosító is olvasható, US:AAAEQ##TXXXXX formátumban. Kérésre ezt a számot meg kell adni a telefontársaságnak. 2. Ez a berendezés a következő USOC csatlakozót használja: RJ11C. 3. Az elektromos hálózathoz és a telefonhálózathoz csatlakoztatásra használt aljzatnak és csatlakozódugasznak meg kell felelnie az FCC előírások 68. részének és az ACTA által elfogadott követelményeknek. Egy előírásoknak megfelelő telefonkábel és egy modulrendszerű csatlakozódugasz is mellékelve van a készülékhez. Utóbbi egy szintén az előírásoknak megfelelő modulrendszerű aljzathoz csatlakoztatható. A részleteket megtalálja a telepítési útmutatóban. 4. A REN-szám a telefonvonalhoz csatlakoztatható készülékek számának meghatározásához használatos. Ha túl sok REN van egy telefonvonalon, az eszközök nem fognak csörögni bejövő hívás esetén. A legtöbb, de nem minden esetben a REN-ek összege nem haladhatja meg az ötöt (5.0). Ha nem biztos a REN, a telefonvonalra csatlakoztatható eszközök számának értékében, vegye fel a kapcsolatot a helyi telefontársasággal. A készülék REN-száma kiolvasható a termékazonosítóból, melynek formátuma US:AAAEQ##TXXXXX. A ## karakterek a REN-számot jelzik, de a tizedesjel nélkül (pl. a 03 a 0.3 REN-számra utal). 5. Ha a jelen berendezés kárt okoz a telefonhálózatban, a telefontársaság előzetesen tájékoztat bennünket a szolgáltatás ideiglenes szüneteltetésének esetleges szükségességéről. Ha az előzetes figyelmeztetés nem kivitelezhető, a telefontársaság a legrövidebb időn belül értesíti az ügyfelet. Továbbá azon jogunkról is felvilágosítanak bennünket, hogy igény esetén reklamációt nyújthatunk be az FCC-nél. 6. A telefontársaság jogosult olyan módosításokat végezni létesítményein, szolgáltatásain és eljárásain, melyek hatással lehetnek a berendezés működésére. Ebben az esetben a telefontársaság előzetesen figyelmeztet bennünket, hogy el lehessen végezni a szükséges változtatásokat a szolgáltatás megszakítás nélküli fenntartása érdekében. 7. Ha problémát tapasztal a készülék működésében, vagy ha javítással, garanciával kapcsolatos információkat szeretne, forduljon a RICOH CORP képviseleteihez. VEVŐSZOLGÁLATI OSZTÁLYÁVAL a FASTFIX telefonszámon. Ha az kárt okoz a telefonhálózatban, a telefontársaság felkérhet bennünket a berendezés hálózatról történő lekapcsolására, amíg a probléma megoldásra nem kerül. 8. Működtetési problémák esetén (dokumentumok elakadása, másolatok elakadása, kommunikációs hibák jelzése) olvassuk el a jelen kézikönyvben a problémák megoldásáról szóló fejezetet. 9. A partyvonal-szolgáltatásokra történő csatlakozás az állami tarifák hatáskörébe tartozik. További információkért forduljon az állami közüzemi bizottsághoz, a közszolgálati vagy vállalati bizottsághoz. VÉSZHÍVÓ SZÁMOK PROGRAMOZÁSA ÉS VÉSZHÍVÓ SZÁMOK PRÓBAHÍVÁSA ESETÉN: 1. Tartsuk a vonalat, és a diszpécsernek röviden magyarázzuk meg a hívás körülményeit, mielőtt letennénk a kagylót. 2. Ezeket a műveleteket a csúcsidőn kívül végezzük, például a kora reggeli órákban vagy késő este. KANADA Valamennyi készülék rendelkezik egy csengetési egyenértékszámmal (REN), amely a telefon interfészhez csatlakoztatható állomások maximális számát jelöli. Egy interfész végén tetszőleges kombinációjú készülékcsoport lehet, csak annyi a követelmény, hogy a készülékek csengetési egyenértékszámának összege ne haladja meg az ötöt. A készülék megfelel az Industry Canada vonatkozó műszaki előírásainak. Megjegyzés: Ez a Class B digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak. viii

10 TARTALOMJEGYZÉK 1 fejezet: BEVEZETÉS Különleges szolgáltatások A részegységek helye Elölnézet Hátulnézet A kezelőpanel elemei fejezet: KEZDETI LÉPÉSEK Kicsomagolás Hely kiválasztása Festékkazetta behelyezése Papír betöltése Csatlakoztatás A készülék bekapcsolása A kijelzőnyelvének módosítása A készülék azonosítójának beállítása Karakterek bevitele a számgombokkal Az idő és dátum beállítása Az óra formátumának módosítása A papírméret és a papírtípus beállítása Hangok beállítása Hangszóró, csengőhang, billentyűhang és figyelmeztető hangjelzés Hangszóró hangerő Takarékos üzemmódok Energiatakarékos üzemmód A szkenner lámpájának kímélése A szoftverről A nyomtató-illesztőprogram tulajdonságai A szoftver telepítése Windows operációs rendszerre Rendszerkövetelmények Szoftver telepítése helyi nyomtatáshoz Szoftver telepítése hálózati nyomtatáshoz A SmarThru 4 telepítése A szoftver kijavítása A szoftver eltávolítása Az MFP illesztőprogramjának eltávolítása A SmarThru eltávolítása A hálózati beolvasás illesztőprogramjának eltávolítása Az Set IP használata Az Set IP telepítése Az Set IP használata A Nyomtatóbeállító segédprogram használata ix

11 3 fejezet: PAPÍRKEZELÉS Nyomtatási anyagok kiválasztása Papírtípus, papírforrások és kapacitás Útmutató papír és speciális anyagok használatához Papír betöltése Betöltés a szabványos tálcába Betöltés a többfunkciós tálcába A kézi adagolás használata Kimeneti hely kiválasztása Nyomtatás az elülső kimeneti tálcába (nyomtatott oldallal lefelé) Nyomtatás a hátsó papírkiadó nyílásba (nyomtatott oldallal felfelé) fejezet: NYOMTATÁSI FELADATOK Dokumentum nyomtatása Windows rendszeren Nyomtatási feladat törlése A nyomtató beállítása Az Elrendezés lap Papír lap Grafikák lap Extrák lap Névjegy lap Nyomtató lap Kedvenc beállítás használata A Súgó használata Több oldal nyomtatása egy lapra Poszterek nyomtatása A dokumentum kinyomtatása a kiválasztott papírméretnek megfelelően Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása Vízjelek használata Meglévő vízjel használata Vízjel készítése Vízjel szerkesztése Vízjel törlése Sablonok használata Mi a sablon? Új sablon készítése Sablonoldal használata Sablonoldal törlése fejezet: MÁSOLÁS Papír betöltése másoláshoz A papírtálca kiválasztása Dokumentum előkészítése Másolás a dokumentumüvegen Másolás az automatikus dokumentumadagolóból x

12 Másolási opciók beállítása Sötétség Eredeti típus Kicsinyített/nagyított másolás Példányszám Speciális másolási szolgáltatások használata Klón másolás Másolás leválogatással Másolás automatikus méretezéssel oldal másolása 1 lapra vagy 4 lap/oldal másolás Posztermásolás Az alapértelmezett beállítások módosítása Az időtúllépés beállítása fejezet: BEOLVASÁS FOLYAMATBAN Alapvető beolvasási műveletek Beolvasás a kezelőpanelről adott alkalmazásba Beolvasás a SmarThru program segítségével Az elektronikus súgó használata Szkennelés WIA-illesztőprogram használatával Beolvasás USB-háttértárra Beolvasás a Hálózati beolvasás program segítségével A Hálózati beolvasás program bemutatása A hálózati beolvasás engedélyezése vagy tiltása Beolvasás a Hálózati beolvasás program segítségével A hálózati beolvasás időtúllépési értékének megadása A Hálózati beolvasás illesztőprogramjának használata Szkenner hozzáadása Szkenner eltávolítása A tulajdonságok beállítása Beolvasás a Hálózati beolvasás illesztőprogram segítségével Szkenner ikonjai fejezet: FAXOLÁS A Faxbeallitas menü beállításainak módosítása A Faxbeállitasok menü választható beállításai Dokumentum betöltése A papírtálca kiválasztása Dokumentum felbontásának beállítása Fax automatikus küldése Fax kézi küldése Utolsó hívott szám újratárcsázása Átvitel visszaigazolása Automatikus újratárcsázás Fogadási módok Papír betöltése fax fogadásához xi

13 Automatikus fogadás faxmódban Kézi fogadás Telefon módban Automatikus fogadás üzenetrögzítő/fax módban Kézi fogadás alállomással Fax fogadása DRPD módban Faxok fogadása memóriába Egygombos tárcsázás Szám tárolása gyorsbillentyűre Fax küldése gyorsbillentyűvel Gyorstárcsázás Szám tárolása gyorstárcsázáshoz Fax küldése gyorstárcsázással Csoporttárcsázás Csoporttárcsázási szám beállítása Csoporttárcsázási számok szerkesztése Fax küldése csoportos tárcsázással (többcímes átvitel) Szám keresése a memóriában A memória végiglapozása Keresés az első betű alapján Telefonkönyvlistanyomtatása Körfax küldése Késleltetett fax küldése Elsőbbségi fax küldése Dokumentumok hozzáadása tárolt faxhoz Időzített fax törlése A biztonságos fogadási mód használata Jelentések nyomtatása Speciális faxbeállítások használata Beállítások módosítása Speciális faxbeállítások fejezet: KARBANTARTÁS Memória törlése A készülék tisztítása A készülék külső részének tisztítása A készülék belsejének tisztítása A szkenner tisztítása Festékkazetta karbantartása A festék eloszlatása a kazettában A festékkazetta cseréje A Festekkazetta beállítás megadása Dob tisztítása A Festékkazetta üres üzenet figyelmen kívül hagyása Az értesítés beállítása Beállítások megadása a Készülékbeállítások lapon A kapcsolatfelvételi tudnivalók megadása xii

14 9 fejezet: HIBAELHÁRÍTÁS A dokumentumelakadás elhárítása Bemeneti elakadás Papírkilépési elakadás Elakadás a görgők között Papírelakadás megszüntetése tálca Választható 2. tálca A festékkazetta körüli nyomtatási területen A papírkiadó területen Betöltés a többfunkciós tálcába Tippek a papírelakadás elkerülésére LCD hibaüzenetek nyugtázása Egyéb problémák kijavítása Papíradagolási problémák Nyomtatási problémák Problémák a nyomtatás minőségével Másolási problémák Beolvasási problémák Faxolási problémák Hálózati nyomtatással kapcsolatos hibák elhárítása Általános problémák Windows rendszeren jelentkező problémák Hálózati beolvasással kapcsolatos problémák fejezet: USB-HÁTTÉRTÁR HASZNÁLATA Az USB-háttértárak bemutatása Az USB-háttértár behelyezése Beolvasás USB-háttértárra Beolvasás az alapértelmezett beállítások használatával Beolvasás egyéni beállításokkal Az USB-háttértár kezelése Az alapértelmezett beállítások módosítása Képfájl törlése Az USB-háttértár formázása Az USB-memória állapotának megtekintése Nyomtatás az USB-háttértárról Adatok biztonsági mentése A mellékletét : A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA A HÁLÓZATON Helyileg megosztott készülék beállítása... A.2 Windows 98/Me rendszer esetén... A.2 Windows NT 4.0/2000/XP... A.3 Hálózathoz kapcsolódó készülék beállítása... A.4 Hálózati paraméterek beállítása a kezelőpultról... A.4 xiii

15 B mellékletét : KIEGÉSZÍTŐK BESZERELÉSE Memóriamodul behelyezése... B.2 DIMM memóriamodul eltávolítása... B.4 Opcionális tálca beszerelése... B.5 A 2. tálca beállítása a nyomtató tulajdonságainál... B.7 C mellékletét : ELŐÍRÁSOK Általános adatok... C.2 A szkenner és a másoló adatai... C.3 Nyomtató műszaki adatai... C.4 Faxszal kapcsolatos adatok... C.5 Papírra vonatkozó előírások... C.6 Áttekintés... C.6 Használható papírméretek... C.7 Irányelvek papír használatához... C.8 Papír előírások... C.9 Kimeneti papírkapacitás... C.9 Papírtárolási körülmények... C.9 xiv

16 1 BEVEZETÉS Köszönjük, hogy megvásárolta multifunkciós termékünket. A készülékkel lehet nyomtatni, fénymásolni, szkennelni és faxolni. A fejezet tartalma: Különleges szolgáltatások A részegységek helye

17 Különleges szolgáltatások A készülék a nyomtatási minőséget javító különleges szolgáltatásokkal rendelkezik. Ezek az alábbiak: Kitűnő minőségű és nagy sebességű nyomtatás Lehetőség van akár 1200 dpi [legjobb minőség] felbontásban történő nyomtatásra. Lásd: 4.8. oldal. A készülék A4-es méretű papír esetén percenként akár 20 oldalt, letter méretű papír esetén percenként akár 22 oldalt is képes kinyomtatni. Rugalmas papírkezelés A többfunkciós tálcába fejléces levélpapírok, borítékok, címkék, egyedi méretű anyagok, levelezőlapok és nehéz papírok helyezhetők be. Az 50 lapos többfunkciós tálca sima papír fogadására is alkalmas. A szabványos 250 lapos bemeneti tálca (1. tálca) és az opcionális 250 lapos bemeneti tálca (2. tálca) A4-es, illetve letter méretű papír használatát teszi lehetővé. Professzionális dokumentumok készítése Vízjelek nyomtatása A dokumentumok különféle megjegyzésekkel például a Bizalmas felirattal is elláthatók. Lásd: oldal. Poszter nyomtatása A dokumentumon levő szöveget és képeket a rendszer kinagyítja, majd több papírlapra nyomtatja ki, így a lapok összeragasztásával poszter hozható létre. Lásd: oldal. Időmegtakarítás és költséghatékonyság A takarékos felhasználás érdekében egy lapra nyomtathat több oldalt is nyomtathat. Sima papírra is készíthet előnyomott űrlapokat vagy fejléces papírt. Lásd: Sablonok használata, oldal Mindezeken túl a készülék energiatakarékos is, mivel tétlen állapotban csökkenti az energiafelvételt. 1.2 BEVEZETÉS

18 Nemzetközi ENERGY STAR irodaberendezés program A nemzetközi ENERGY STAR irodaberendezés program az energiatakarékosságot bátorítja a hatékonyabb energiafelhasználású számítógépek és irodaberendezések használatának előmozdításával. A program az energiatarékos funkciókkal rendelkező készülékek fejlesztését és forgalmazását támogatja. A nyílt programban a gyártók önkéntes alapon vesznek részt. A program által megcélzott eszközök a számítógépek, monitorok, nyomtatók, faxkészülékek, fénymásolók, lapolvasók és multifunckiós eszközök. Az Energy Star előírásai és emblémái nemzetközileg egységesek. 1 Bővíthetőség A készülék 32 MB memóriával rendelkezik, amely egészen 160 MB-ig bővíthető. A nyomtató kiegészíthető opcionális 250 lapos papírtálcával. A kiegészítő papírtálcának köszönhetően a készüléket ritkábban kell újratölteni. A hálózati csatlakozó lehetővé teszi a hálózati nyomtatást. Nyomtatás különböző környezetben A készülék Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP operációs rendszer alatt használható. A készülék mind párhuzamos, mind USB-illesztőfelülettel rendelkezik. Bizonyos országokban a párhuzamos port hiányzik. Lehetőség van hálózati kártyán keresztüli csatlakoztatásra is. USB-háttértár használata Ha rendelkezik USB-háttértárral, akkor azt a nyomtatóval együtt különböző módokon használhatja. A beszkennelt dokumentumokat az USB-háttértárra mentheti. Az USB-háttértáron lévő adatokat közvetlenül kinyomtathatja. Elvégezheti az USB-háttértár kezelését. A fájlokról biztonsági másolatot készíthet, a biztonsági másolatot pedig visszaolvashatja a készülék memóriájába. BEVEZETéS 1.3

19 A részegységek helye A készülék főbb részei a következők: Elölnézet Automatikus dokumentumadagoló Dokumentumvezetők Bemeti dokumentumtálca Kimeneti dokumentumtálca Dokumentumfedél Port az USBháttértár számára Dokumentumüveg Kezelőpanel Elülső kimeneti tálca (nyomtatott oldallal lefelé) Elülső ajtó Festékkazetta Papírtartó Papírszintjelző Papírtálca (1. tálca) Többfunkciós tálca Opcionális papírtálca (2. tálca) 1.4 BEVEZETÉS

20 Hátulnézet 1 Hátsó ajtó USBcsatlakozó Vezérlőkártyaborítás Hátsó kimeneti nyílás (nyomtatott oldallal felfelé) Tápkapcsoló Hálózati kábel Hálózati port Párhuzamos csatlakozó Telefonvonal-aljzat EXT aljzat 2. tálca kábelcsatlakozója BEVEZETÉS 1.5

21 A kezelőpanel elemei 1 2 S Z K E N N E R 3 M Á S O L Á S 4 Lehetővé teszi a gyakran tárcsázott faxszámok eltárolását, majd néhány gombnyomással történő tárcsázását. Segítségével az egygombos hívás számai a 21-től 40-ig terjedő tartományba tolhatók el. Lehetővé teszi a beszkennelt kép fogadására alkalmas számítógépes programok listájának megjelenítését. A szkennelési listát a készülékhez mellékelt Nyomtatóbeállító segédprogrammal kell létrehozni. A gomb megnyomásával dokumentum olvasható be és menthető az USB-háttértárra, illetve elvégezhető az USB-háttértár kezelése, amennyiben csatlakoztatta azt a készülék USB-portjához. Lásd: 10. fejezet: Az USB-háttértár behelyezése. A fényerősséget állítja be az aktuális másolási feladathoz tartozó dokumentumok számára. Az aktuális másolási feladat dokumentumtípusát választja ki. A példányszám megadására szolgál. Lehetővé teszi számos különleges másolási funkció, többek között a klón, a leválogatás, az automatikus méretezés, a két oldalt egy lapra nyomtató, a 2/4 lap/oldal (több oldalt egy lapra nyomtató) és a posztermásolási lehetőség használatát. Segítségével kicsinyített vagy nagyított másolat készíthető az eredetiről. Az aktuális állapotot és a elvégzett műveletet jelzi ki. A festékkazetta kiürülésére figyelmeztet. 1.6 BEVEZETÉS

22 A kijelölt menüelem esetén elérhető menüpontok közötti mozgásra szolgál. Segítségével a kijelzőn levő kiválasztás erősíthető meg. 1 A gombbal meg lehet nyitni a menüt, és lépkedni lehet a menüpontok között. 5 Segítségével a menüben egy szinttel feljebb lehet jutni. Az aktuális művelet leállítására szolgál. Készenléti üzemmódban törli a másolási beállításokat, többek között a sötétítés, a dokumentumtípus, másolási méret és példányszám beállítását. Feladat indítható el vele. 6 Szám hívására vagy alfanumerikus karakterek beviteléra használható. Segítségével faxszám adható meg, illetve kijelezhető a memóriaállapot és a faxfogadási mód. Az aktuális faxműveletben szereplő dokumentumhoz használt felbontás kiválasztását teszi lehetővé. 7 F A X Lehetővé teszi a fax elküldését több rendeltetési helyre is. Lehetővé teszi, hogy a gyakran tárcsázott faxszámokhoz egy vagy kétjegyű gyors-, illetve csoportos tárcsázási számokat rendeljen, valamint hogy a tárolt számokat módosítsa. Ezen kívül segítségével telefonkönyv is nyomtatható. Készenléti módban újratárcsázza a legutolsó telefonszámot, Szerkesztés módban pedig várakozási jelet szúr a faxszámba. Aktiválja a telefonvonalat. 8 Lehetővé teszi az USB-tárolón található dokumentumok nyomtatását. A nyomtatáshoz az USB-tárolót a készülék elejéhez kell csatlakoztatni. BEVEZETÉS 1.7

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Di1611/Di2011 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Driver Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A PC szkennelés beállítása 2 Csatlakozás az USB portra 3 A TWAIN meghajtó telepítése 3.1 A TWAIN meghajtó telepítése Plug

Részletesebben

KISOKOS Windows TARTALOM. Vista rendszerhez

KISOKOS Windows TARTALOM. Vista rendszerhez KISOKOS Windows Vista rendszerhez TARTALOM 1. fejezet: RENDSZERKöVETELMéNYEK...1 2. fejezet: NYOMTATóSZOFTVER TELEPíTéSE WINDOWS HASZNáLATA ESETéN...2 Szoftver telepítése helyi nyomtatáshoz... 2 Szoftver

Részletesebben

A másolás folyamata VAGY. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Vezérlőpanel. Dokuadagoló opció. Dokuüveg opció

A másolás folyamata VAGY. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Vezérlőpanel. Dokuadagoló opció. Dokuüveg opció Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 A másolás folyamata Szolgáltatások kezdőlap Munkaállapot Érintőképernyő Start Összes törlése Leállítás. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló

Részletesebben

Hardver üzembe helyezési útmutató

Hardver üzembe helyezési útmutató Kicsomagolás lépés 1 Távolítsa el az összes védő elemet. A kézikönyvben található képek egy hasonló modellre vonatkoznak. Bár az ábrák eltérhetnek az aktuális modelltől, a használati módszer megegyezik.

Részletesebben

A másolás folyamata. vagy. Xerox WorkCentre 5945/5955 többfunkciós nyomtató. Szolgáltatások kezdőlap. Munkaállapot. Érintőképernyő.

A másolás folyamata. vagy. Xerox WorkCentre 5945/5955 többfunkciós nyomtató. Szolgáltatások kezdőlap. Munkaállapot. Érintőképernyő. Xerox WorkCentre 9/9 többfunkciós nyomtató A másolás folyamata. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy. Nyomja meg a vezérlőpult

Részletesebben

Hardver üzembe helyezési útmutató

Hardver üzembe helyezési útmutató Kicsomagolás Távolítsa el az összes védő elemet. A kézikönyvben található képek egy hasonló modellre vonatkoznak. Bár az ábrák eltérhetnek az aktuális modelltől, a használati módszer megegyezik. A termék

Részletesebben

Az Ön kézikönyve XEROX PHASER 3130

Az Ön kézikönyve XEROX PHASER 3130 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója

A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója 9234594 2. kiadás A Nokia, a Nokia Connecting People és a Pop-Port a Nokia Corporation bejegyzett védjegyei. Copyright 2005 Nokia. Minden jog

Részletesebben

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SOROZAT. Gyorshasználati útmutató

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SOROZAT. Gyorshasználati útmutató LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SOROZAT Gyorshasználati útmutató Nyomtatás különleges papírra, címkékre vagy írásvetítőfóliákra Windows rendszerben 1. A szoftver Fájl menüjében kattintson a Nyomtatás

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Gyors üzembe helyezési útmutató WF-2109, WF-2111, WF-2116, WF-2119, WF-2119S, WF-2120, WF-2123, WF-2150, WF-2151, WF-2190, WF-2503 1 A csomag tartalma A csomag,

Részletesebben

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató képzelje el a lehetőségeket Szerzői jog 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva. Ez a felügyeleti útmutató csak tájékoztató célt szolgál.

Részletesebben

Modem és helyi hálózat

Modem és helyi hálózat Modem és helyi hálózat Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira

Részletesebben

Nyomtatási útmutató. A 250 vagy 550 lapos tálca betöltése. Nyomtatási útmutató. 1 Húzza ki a tálcát. Oldal: 1 / 19

Nyomtatási útmutató. A 250 vagy 550 lapos tálca betöltése. Nyomtatási útmutató. 1 Húzza ki a tálcát. Oldal: 1 / 19 Oldal: 1 / 19 Nyomtatási útmutató A 250 vagy 550 lapos tálca betöltése VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába különkülön töltse be a papírt.

Részletesebben

Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére

Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére FONTOS: Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére Sajnálattal értesítjük, hogy a készülékkel együtt szállított CD vagy DVD lemezen található automata telepítőprogramok

Részletesebben

Magyar. Biztonsági információk. Magyar

Magyar. Biztonsági információk. Magyar Az útmutató tartalma: Biztonsági információk, 29. oldal. Az üzembe helyezéssel kapcsolatos hibaelhárítás, 30. oldal. További információk keresése, 34. oldal. Biztonsági információk A készülékhez csak a

Részletesebben

Windows Vista /Windows 7 Telepítési útmutató

Windows Vista /Windows 7 Telepítési útmutató Lézeres nyomtató sorozat Windows Vista / 7 Telepítési útmutató A nyomtató használata előtt állítsa be a nyomtató hardverét és telepítse az illesztőprogramot. A megfelelő telepítési és beállítási útmutatásért

Részletesebben

Diva 852 ISDN T/A. Gyorstelepítési útmutató. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Gyorstelepítési útmutató. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Gyorstelepítési útmutató www.eicon.com Tartalom Bevezetés... 2 Jelzõlámpák... 2 Kábelek csatlakoztatása... 2 Telepítés Windows 98 alatt... 3 Telepítés Windows Me alatt... 4 Telepítés

Részletesebben

A Web Services protokoll használata hálózati szkennelésre (Windows Vista SP2 vagy újabb verzió, valamint Windows 7 és Windows 8 esetén)

A Web Services protokoll használata hálózati szkennelésre (Windows Vista SP2 vagy újabb verzió, valamint Windows 7 és Windows 8 esetén) A Web Services protokoll használata hálózati szkennelésre (Windows Vista SP2 vagy újabb verzió, valamint Windows 7 és Windows 8 esetén) A Web Services protokoll lehetővé teszi a Windows Vista (SP2 vagy

Részletesebben

Külső eszközök Felhasználói útmutató

Külső eszközök Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. Az itt szereplő információ

Részletesebben

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a készüléket. Használati útmutató A készülékhez az alábbi

Részletesebben

A P-touch Transfer Manager használata

A P-touch Transfer Manager használata A P-touch Transfer Manager használata Verzió 0 HUN Bevezetés Fontos megjegyzés A dokumentum tartalma és a termék műszaki adatai értesítés nélkül módosulhatnak. A Brother fenntartja a jogot, hogy értesítés

Részletesebben

A Felhasználói kézikönyv bemutatása

A Felhasználói kézikönyv bemutatása A Felhasználói kézikönyv bemutatása A többfunkciós lézernyomtató jelen felhasználói kézikönyve a készülék üzembe helyezését és a hozzá való szoftver telepítését ismerteti. Ezen túlmenően a kézikönyv tartalmazza

Részletesebben

Külső eszközök Felhasználói útmutató

Külső eszközök Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Külső eszközök. Felhasználói útmutató

Külső eszközök. Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

Külső eszközök Felhasználói útmutató

Külső eszközök Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

Windows Vista Telepítési útmutató

Windows Vista Telepítési útmutató Windows Vista Telepítési útmutató A számítógép használata előtt be kell állítania a hardvert és telepíteni kell az illesztőprogramot. A megfelelő beállítás és telepítés érdekében olvassa el a Gyorstelepítési

Részletesebben

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Java a Sun Microsystems, Inc. Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. Az SD embléma az embléma tulajdonosának

Részletesebben

Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik:

Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik: AirPrint útmutató Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW A verzió HUN

Részletesebben

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti Küls eszközök Dokumentum cikkszáma: 396847-211 2006. március Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti. Tartalomjegyzék 1 Az USB-eszközök használata USB-eszköz csatlakoztatása.......................

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A. NOKIA PC SUITE 4.51a FOR NOKIA 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A. NOKIA PC SUITE 4.51a FOR NOKIA 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A NOKIA PC SUITE 4.51a FOR NOKIA 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. Tartalom 1. BEVEZETÉS...1 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK...1 3. A PC SUITE

Részletesebben

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató EPSON Digitális fényképezőgép / Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató Minden jog fenntartva. Jelen kézikönyv a SEIKO EPSON CORPORATION előzetes írásbeli engedélye nélkül sem részben sem egészben nem

Részletesebben

Általános nyomtató meghajtó útmutató

Általános nyomtató meghajtó útmutató Általános nyomtató meghajtó útmutató Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) B verzió HUN 1 Áttekintés 1 A Brother

Részletesebben

Memóriamodulok Felhasználói útmutató

Memóriamodulok Felhasználói útmutató Memóriamodulok Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

OTOsuite. Telepítési útmutató. Magyar

OTOsuite. Telepítési útmutató. Magyar OTOsuite Telepítési útmutató Magyar Ez a dokumentum leírja miképp telepítse az OTOsuite szoftvert DVD-ről, pendrive-ról vagy tömörített fájlból. Rendszerkövetelmények 1,5 GHz processzor vagy gyorsabb (ajánlott:

Részletesebben

CD-ROM (Szoftver, Használati útmutató, garancia) 5V DC, 2.5A Áram-adapter

CD-ROM (Szoftver, Használati útmutató, garancia) 5V DC, 2.5A Áram-adapter Ez a terméket bármely ma használatos web böngészővel (pl. Internet Explorer 6 or Netscape Navigator 7.0) beállítható. Kezdő lépések DP-G321 AirPlus G 802.11g/2.4GHz Vezeték nélküli Multi-Port Nyomtató

Részletesebben

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Modell szám: DL4201 Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A modem webes felületen történő beüzemelése...

Részletesebben

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti Küls eszközök Dokumentum cikkszáma: 409917-211 2006. május Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti. Tartalomjegyzék 1 Az USB-eszközök használata USB-eszköz csatlakoztatása.......................

Részletesebben

Külső eszközök. Felhasználói útmutató

Külső eszközök. Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

1. A gép kicsomagolása

1. A gép kicsomagolása 1. A gép kicsomagolása A másológépek üzembe helyezését csak kiképzett szerviz technikus végezheti el! Távolítson el mindent a dobozból, és ellenőrizze a tartalmát MFX-2200, MFX-2700 alapgép MFX-2225, MFX-2725

Részletesebben

A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója. Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS

A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója. Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS 1 TARTALOM Főalkatrészek. 3 Telepítési útmutató...5 A Bluetooth telepítése....17 A

Részletesebben

h Számítógép h Akkumulátor

h Számítógép h Akkumulátor Köszönjük, hogy IBM ThinkPad G40 sorozatú számítógépet vásárolt. Hasonlítsa összes azt itt felsorolt elemeket a dobozban lévőkkel. Ha valamilyen tétel hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás

Részletesebben

Szoftvertelepítési útmutató NPD4758-00 HU

Szoftvertelepítési útmutató NPD4758-00 HU Szoftvertelepítési útmutató NPD4758-00 HU Szoftvertelepítés Megjegyzés az USB-csatlakozáshoz: Ne csatlakoztassa az USB-kábelt, amíg nem kap rá utasítást. Ha megjelenik ez a képernyő, kattintson a Cancel(Mégse)

Részletesebben

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Gyorshasználati útmutató

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Gyorshasználati útmutató LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Gyorshasználati útmutató Nyomtatás különleges papírra, címkékre vagy írásvetítő-fóliákra 1. A program Fájl menüjében kattintson a Nyomtatás lehetőségre. 2. Jelölje ki a készüléket,

Részletesebben

Hardver üzembe helyezési útmutató

Hardver üzembe helyezési útmutató Kicsomagolás 1. lépés Távolítsa el az összes védő elemet. 2. lépés Lassan csukja le a lapolvasó egységet. Figyelem!; a személyi sérülések elkerülése érdekében pontosan az ábrán bemutatott módon végezze

Részletesebben

Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik:

Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik: AirPrint útmutató Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW A verzió HUN Megjegyzések meghatározása

Részletesebben

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Java a Sun Microsystems, Inc. Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

Magyar. 1. lépés: Kicsomagolás

Magyar. 1. lépés: Kicsomagolás TARTALOMJEGYZÉK 1. lépés: Kicsomagolás... 1 A hely kiválasztása... 2 2. lépés: A nyomtató áttekintése... 3 Elölnézet... 3 Hátulnézet... 3 A kezelœegység... 4 3. lépés: A festékkazetta behelyezése... 5

Részletesebben

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN AirPrint útmutató 0 verzió HUN Megjegyzések meghatározása Ebben a használati útmutatóban végig az alábbi ikont használjuk: Megjegyzés A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző helyzetek kezelésére,

Részletesebben

Kapcsolat útmutató. Támogatott operációs rendszerek. A nyomtató telepítése. Kapcsolat útmutató

Kapcsolat útmutató. Támogatott operációs rendszerek. A nyomtató telepítése. Kapcsolat útmutató Oldal: 1 / 5 Kapcsolat útmutató Támogatott operációs rendszerek A Szoftver és dokumentáció CD használatával telepítheti a nyomtatószoftvert a következő operációs rendszereken: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Részletesebben

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók működése...4 4. Belső hívások...4 5. Felhasználói beállítások

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

Küls memóriakártyák. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külső memóriakártyák számítógéppel történő használatát ismerteti

Küls memóriakártyák. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külső memóriakártyák számítógéppel történő használatát ismerteti Küls memóriakártyák Dokumentum cikkszáma: 419665-211 2007. január Ez az útmutató a külső memóriakártyák számítógéppel történő használatát ismerteti. Tartalomjegyzék 1 Digitális memóriakártyák Digitális

Részletesebben

Külső eszközök. Felhasználói útmutató

Külső eszközök. Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt szereplő

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10 VDT10 Leírás v1.4.pdf Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók

Részletesebben

A B C D. 2 Telepítse a meghajtóprogramot. 3 Nincs szükség semmilyen lépésre 4 MD-3100 USB ADSL MODEM. Termékismertetõ

A B C D. 2 Telepítse a meghajtóprogramot. 3 Nincs szükség semmilyen lépésre 4 MD-3100 USB ADSL MODEM. Termékismertetõ MD-300 USB ADSL MODEM Termékismertetõ A. Tápfeszültség kijelzõ (be: USB-hez csatlakoztatva és a PC be van kapcsolva / ki: nincs csatlakoztatva vagy a PC ki van kapcsolva. B. ADSL LINK jelzõfény (villog:

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor Felhasználói Kézikönyv M300 Video Kaputelefon Monitor TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1 Monitor kijelző állapotok 2. KIJELZŐ FUNKCIÓK ÉS IKONOK LEÍRÁSA 2.1 Kitekintés funkció 2.2 Portás funkció

Részletesebben

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD logó a tulajdonosának védjegye. A Java a Sun Microsystems, Inc. Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett

Részletesebben

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska

Részletesebben

Ismerkedés a PadFone 2 készülékkel

Ismerkedés a PadFone 2 készülékkel Gyors útmutató E7674 Első kiadás Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva. Az ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a benne leírt

Részletesebben

A nyomtatókkal kapcsolatos beállításokat a Vezérlőpulton, a Nyomtatók mappában végezhetjük el. Nyomtató telepítését a Nyomtató hozzáadása ikonra

A nyomtatókkal kapcsolatos beállításokat a Vezérlőpulton, a Nyomtatók mappában végezhetjük el. Nyomtató telepítését a Nyomtató hozzáadása ikonra Nyomtató telepítése A nyomtatókkal kapcsolatos beállításokat a Vezérlőpulton, a Nyomtatók mappában végezhetjük el. Nyomtató telepítését a Nyomtató hozzáadása ikonra duplán kattintva kezdeményezhetjük.

Részletesebben

Memóriamodulok. Felhasználói kézikönyv

Memóriamodulok. Felhasználói kézikönyv Memóriamodulok Felhasználói kézikönyv Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt található információ értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott

Részletesebben

EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER

EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER 2 MAGYAR EM4028 - PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 A csomag tartalma... 2 1.2 Mielőtt elkezdené... 2 2.0 A hardver

Részletesebben

3600-4600 Series használati útmutató

3600-4600 Series használati útmutató 3600-4600 Series használati útmutató 2008. www.lexmark.com Tartalom Biztonsági tájékoztató...9 Bevezetés...10 Információ keresése a nyomtatóval kapcsolatban...10 A nyomtató üzembe helyezése...13 A biztonsági

Részletesebben

Külső eszközök Felhasználói útmutató

Külső eszközök Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

KX-TG7100HG/KX-TG7102HG

KX-TG7100HG/KX-TG7102HG TG7100_7120HG(hg-hg)_QG.fm Page 1 Friday, May 12, 2006 11:38 AM 1 Csatlakoztatások Bázisállomás Digitális zsinórnélküli telefon Típus KX-TG7100HG/KX-TG7102HG Digitális zsinórnélküli üzenetrögzítős telefon

Részletesebben

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozi-rendszer BDV-EF420 BDV-EF220 HU Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-EF220 BDV-EF420 1 A csomagolás tartalma/a hangsugárzók beállítása BDV-EF420 2 A tv-készülék csatlakoztatása

Részletesebben

SZOFTVER TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

SZOFTVER TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ SZOFTVER TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER BEVEZETÉS TELEPÍTÉS ELŐTT A NYOMTATÓ ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE CSATLAKOZTATÁS A SZÁMÍTÓGÉPHEZ A NYOMTATÓ BEÁLLÍTÁSA AZ ONLINE KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA

Részletesebben

SZOFTVER TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

SZOFTVER TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ SZOFTVER TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER TÁRGYMUTATÓ A SZOFTVERRŐL TELEPÍTÉS ELŐTT A SZOFTVER TELEPÍTÉSE CSATLAKOZTATÁS A SZÁMÍTÓGÉPHEZ A NYOMTATÓ BEÁLLÍTÁSA HIBAKERESÉS Oldal 3.....................

Részletesebben

LP/TLP 28X4 nyomtató Kezelői kézikönyv

LP/TLP 28X4 nyomtató Kezelői kézikönyv LP/TLP 28X4 nyomtató Kezelői kézikönyv Előszó A Zebra Technologies Corporation (Camarilllo, California) LP 2824 sorozatú nyomatóinak kezelési és üzembe helyezési útmutatóját találja ebben a kézikönyvben.

Részletesebben

Rövid üzembehelyezési útmutató SE888

Rövid üzembehelyezési útmutató SE888 Rövid üzembehelyezési útmutató SE888 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Gyors áttekintő útmutató CD-ROM Garancia Megjegyzés * A több kézibeszélőt

Részletesebben

AirPrint útmutató. A Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. 0 verzió HUN

AirPrint útmutató. A Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. 0 verzió HUN AirPrint útmutató A Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: MFC-J650DW/J670DW/J690DW 0 verzió HUN Megjegyzések meghatározása A használati útmutatóban a megjegyzéseket végig az alábbi stílusban

Részletesebben

Google Cloud Print útmutató

Google Cloud Print útmutató Google Cloud Print útmutató 0 verzió HUN Megjegyzések meghatározása Ebben a Használati útmutatóban a megjegyzéseket végig a következő módon használjuk: A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző

Részletesebben

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. A kezdő képernyő...4 4. Alap funkciók működése...4 5. Belső hívások...5

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

Memóriamodulok Felhasználói útmutató

Memóriamodulok Felhasználói útmutató Memóriamodulok Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Külső eszközök Felhasználói útmutató

Külső eszközök Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató

Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD logó az embléma tulajdonosának védjegye. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat.

Részletesebben

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó!

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó! 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 E-mail: zk@3szs. hu / Web: http://www. 3szs. hu Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy telepíti az AUTODATA 2007

Részletesebben

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Kezdő lépések Jelen Gyorsismertető segítségével megkezdheti az IRIScan TM Anywhere 5 használatát. Kérjük,

Részletesebben

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Fontos biztonsági figyelmeztetések Fontos biztonsági figyelmeztetések Figyelem: HD-2400 FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLY! KINYITNI TILOS! Ez a jel veszélyes feszültség meglétére hívja fel a figyelmet a készülék belsejében, mely áramütést

Részletesebben

A telepítési útmutató tartalma

A telepítési útmutató tartalma 1 A telepítési útmutató tartalma 3 Kompatibilitás és rendszerkövetelmények A telepítési folyamat röviden 4 A telepítés indítása 5 Adatbáziskezelő beállítása / telepítése 8 Telepítési módozatok 11 Az ENSO

Részletesebben

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD embléma az embléma tulajdonosának védjegye. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül

Részletesebben

AirPrint útmutató. Ez a dokumentáció a tintasugaras modellekre vonatkozik. 0 verzió HUN

AirPrint útmutató. Ez a dokumentáció a tintasugaras modellekre vonatkozik. 0 verzió HUN AirPrint útmutató Ez a dokumentáció a tintasugaras modellekre vonatkozik. 0 verzió HUN Vonatkozó modellek Ez a Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik. MFC-J450DW Megjegyzések meghatározása

Részletesebben

MD-4 Nokia mini hangszórók

MD-4 Nokia mini hangszórók MD-4 Nokia mini hangszórók 9252823/2 MAGYAR E kompakt sztereó hangszórók kiváló hangminõséget biztosítanak el egy kompatibilis Nokia készüléken vagy más audiokészüléken történõ zenevagy rádióhallgatás

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ - FONTOS TEENDŐK VIDEOKONFERENCIA ELŐTT - A VIDEOKONFERENCIA ÜZEMBE HELYEZÉSE - HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE ÉS FOGADÁSA - A KAMERA ÉS A MIKROFON HASZNÁLATA

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0.

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0. 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC VDT-TPC Leírás v1.0.pdf Bevezető Leírás: A VDT-TPC egy telefonos illesztő modul

Részletesebben

ConCorde-960. Használati útmutató

ConCorde-960. Használati útmutató ConCorde-960 Használati útmutató Köszönjük, hogy a ConCorde-960 vezetékes telefonkészüléket választotta. Kérjük, a készülék üzembe helyezése és első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati

Részletesebben

Gyors Indítási Útmutató

Gyors Indítási Útmutató NWA1300-NJ Gyors Indítási Útmutató 802.11 b/g/n Falban lévő PoE Hozzáférési pont Firmware Verzió 1.00 1. kiadás, 0 / 2011 ALAPÉRTELMEZETT BEJELENTKEZÉSI RÉSZLETEK Felhasználónév admin Jelszó 1234 TARTALOM

Részletesebben

5400 Series multifunkciós készülék

5400 Series multifunkciós készülék 5400 Series multifunkciós készülék Használati útmutató 2007. január www.lexmark.com A Lexmark és a rombusz alakú emblémával ellátott Lexmark név a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült

Részletesebben

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató A készülék szabványos (FXS) telefonvonalak összekapcsolására szolgál. A készülékhez 9V és 20V közötti váltakozó- vagy egyenfeszültségű tápegység csatlakoztatható

Részletesebben

3.5.2 Laborgyakorlat: IP címek és a hálózati kommunikáció

3.5.2 Laborgyakorlat: IP címek és a hálózati kommunikáció 3.5.2 Laborgyakorlat: IP címek és a hálózati kommunikáció Célkitűzések Egyszerű egyenrangú csomópontokból álló hálózat építése, és a fizikai kapcsolat ellenőrzése. Különböző IP-cím beállításoknak a hálózati

Részletesebben

MeryOnline alkalmazás felhasználói kézikönyv. MeryOnline Szoftver. Felhasználói kézikönyv. Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2011.11.29.

MeryOnline alkalmazás felhasználói kézikönyv. MeryOnline Szoftver. Felhasználói kézikönyv. Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2011.11.29. MeryOnline Szoftver Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2011.11.29 Oldal: 1 / 11 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MeryOnline alkalmazás 3 1.2. Támogatott modell 3 1.3. Figyelmeztetések

Részletesebben

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD embléma az embléma tulajdonosának védjegye. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül

Részletesebben

Gyors telepítési útmutató

Gyors telepítési útmutató SP 1200SF Gyors telepítési útmutató A készülék használata előtt üzemkész állapotba kell hoznia a hardverrészt és telepítenie kell az illesztőprogramot. A helyes összeállítás érdekében, illetve a telepítéssel

Részletesebben

15.4.2b Laborgyakorlat: Mappa és nyomtató megosztása, a megosztási jogok beállítása

15.4.2b Laborgyakorlat: Mappa és nyomtató megosztása, a megosztási jogok beállítása 15.4.2b Laborgyakorlat: Mappa és nyomtató megosztása, a megosztási jogok beállítása Bevezetés Nyomtasd ki a feladatlapot és oldd meg a feladatokat! Ezen a laborgyakorlaton egy mappát fogunk létrehozni

Részletesebben

Processzorsebesség: 800 MHz Nyomtatónyelvek: HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emuláció, közvetlen PDF (v 1.7) nyomtatás Képernyő:

Processzorsebesség: 800 MHz Nyomtatónyelvek: HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emuláció, közvetlen PDF (v 1.7) nyomtatás Képernyő: Műszaki adatok Nyomtatási sebesség (fekete): Normál:Akár 33 oldal percenként (A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ:

Részletesebben

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R)

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Easy, Reliable & Secure Telepítési útmutató N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Védjegyek Az egyéb márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az itt közölt adatok előzetes figyelmeztetés

Részletesebben

Rendelési szám: 92P1704

Rendelési szám: 92P1704 Rendelési szám: 92P1704 Köszönjük, hogy IBMThinkPad T sorozatú számítógépet vásárolt. Hasonlítsa összes azt itt felsorolt elemeket a dobozban lévőkkel. Ha valamilyen tétel hiányzik vagy sérült, vegye fel

Részletesebben