A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a"

Átírás

1 A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a készüléket.

2 Használati útmutató A készülékhez az alábbi dokumentáció tartozik: A jelen használati útmutató tartalmazza a készülék beállításával és a szoftver telepítésével kapcsolatos információkat. Ez a dokumentum tartalmazza a készülék nyomtatóként, szkennerként és másolóként történő használatával kapcsolatos részletes utasításokat, valamint a készülék karbantartásával és a hibák elhárításával kapcsolatos információkat. A jelen kézikönyv tartalma előzetes értesítés nélkül változhat. A gyártó semmilyen körülmények között sem tehető felelőssé a készülék kezeléséből vagy működtetéséből eredő közvetlen, közvetett vagy következményes károkért. Copyright A Centronics a Centronics Data Computer Corporation védjegye. Az IBM és IBM PC az International Business Machines Corporation védjegyei. A Microsoft, Windows, Windows 9x, Windows Me, Windows 2000, Windows NT és Windows XP a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei. A TrueType az Apple Computer, Inc. védjegye. Az összes többi márka és terméknév tulajdonosaik védjegye.

3 Biztonsági információk A készülék használatakor be kell tartani az alábbi óvintézkedéseket. Biztonságos üzemeltetés A kézikönyvben az alábbi fontos jelöléseket használjuk: FIGYELMEZTETÉS: Olyan esetlegesen veszélyes helyzetet jelöl, ahol az utasítások be nem tartása halált vagy súlyos sérülést okozhat. VIGYÁZAT: Olyan esetlegesen veszélyes helyzetet jelöl, ahol az utasítások be nem tartása kisebb sérüléseket és vagyoni kárt okozhat. FIGYELMEZTETÉS: A hálózati kábelt közvetlenül a fali aljzathoz csatlakoztassa, és soha ne használjon hosszabbító zsinórt. Húzza ki a hálózati csatlakozót (a csatlakozónál, és nem a vezetéknél fogva) ha a hálózati kábel vagy dugó kirojtosodik, vagy egyéb módon megsérül. A veszélyes áramütés vagy lézersugárzás elkerülése érdekében ne távolítson el olyan burkolati elemet vagy csavart, amire nem kap utasítást a kézikönyvben. Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati kábel csatlakozóját (a csatlakozónál, és nem a vezetéknél fogva) ha az alábbiak bármelyike előfordul: A készülékre ömlik valami. Úgy gondolja, hogy a készüléket javítani kell vagy szervizbe kell vinni. A készülék külső burkolata megsérült. Ne égesse el a kiömlött vagy elhasznált festéket. A festék kigyulladhat nyílt lánggal való érintkezéskor. A hulladékot vigye a márkaképviseletre. A használt festékes üveget a helyi hulladékkezelési előírások szerint dobja ki. A készüléket kőnnyen gyulladó folyadékoktól, gázoktól vagy aeroszoloktól (gázzal töltött palackoktól) távol helyezze el. Tűz vagy áramütést okozhat. ii

4 VIGYÁZAT: Óvja a készüléket nedvességtől és nedves időtől, mint pl. eső vagy hó. A készülék mozgatása előtt húzza ki a hálózati kábelt csatlakozóját a fali aljzatból. A készülék mozgatása közben ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne sérüljön meg. Amikor kihúzza a hálózati kábel csatlakozóját a fali aljzatból, azt a csatlakozónál (és nem a vezetéknél) fogva tegye. Ügyeljen arra, hogy ne essen papírkapocs, tűzőkapocs vagy egyéb kis fémtárgy a készülékbe. Tartsa a (mind a használt, mind a használatlan) festéket és a festékes üveget gyermekektől távol. Ügyeljen az éles szélekre amikor a készülékbe nyúl az elakadt papírok kivételéhez. Környezetvédelmi okokból ne helyezze a készüléket vagy segédanyagait háztartási hulladékok közé. A hulladékot vigye a márkaképviseletre. A készülék belseje nagyon felforrósodhat. Ne érintse meg a hot surface (forró felület) címkével ellátott részegységeket. Ellenkező esetben égési sérüléseket szenvedhet. Áramellátás A fali csatlakozót a készülékhez közel, könnyen elérhető helyen kell felszerelni. Ózonbiztonság A készülék működés közben ózont termel. Normál esetben az ózonszint a biztonságos értéken belül marad. Ha ózonszagot érez, szelőztessen a helyiségben. Fax vagy telefon Ne használja a terméket víz, mint pl. fürdőkád, mosogató, mosdókagyló közelében, és nedves alagsorban, vagy uszoda környékén. Ne használja a telefont vihar esetén. Ilyenkor fennáll a villámcsapás okozta áramütés veszélye. Ne használja a telefont gázszivárgás közelében a szivárgás jelentésére. Lézerbiztonság: A berendezés class 1 lézereszköznek minősül. A berendezés egy 5 milliwatt teljesítményű, nanométer hullámhosszú AlGaAs lézerdiódát tartalmaz. Az alábbi jelölés a berendezés hátlapján is megtalálható. Vigyázat: A jelen használati útmutatóban nem szereplő beállítási, vezérlési, vagy egyéb műveletek elvégzése veszélyes sugárterhelést okozhat. Észak-Amerika Lézerbiztonság: A jelen berendezés megfelel a 21 CFR J alfejezetének az 1. osztályba tartozó lézerberendezésekre vonatkozó követelményeinek. A berendezés egy 5 milliwatt teljesítményű, nanométer hullámhosszú AlGaAs lézerdiódát tartalmaz. Vigyázat: A jelen használati útmutatóban nem szereplő beállítási, vezérlési, vagy egyéb műveletek elvégzése veszélyes sugárterhelést okozhat. iii

5 Megfelelőségi nyilatkozat Nyilatkozat az EGT országok felhasználói számára A jelen termék megfelel az Európai Parlament és Európai Tanács március 9-i, a rádiófrekvenciás berendezések és távközlési végberendezések, valamint azok megfelelőségének kölcsönös elismeréséről szóló 1999/5/EK irányelveiben található alapvető követelményeknek és előírásoknak. Nyilatkozat az EGT országok analóg PSTN központot használó felhasználói számára A jelen terméket kialakítása alkalmassá teszi analóg PSTN központok elérésére minden EGT országban. A helyi PSTN kompatibilitás a szoftveres kapcsoló-beállításoktól függ. Ha a készüléket más országba kívánja áthelyezni, vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel. Probléma esetén mindig forduljon először a márkaszervizhez. FAX2210L/LF215m : Az EK Megfelelőségi nyilatkozat az alábbi Internet címen található: IF3050 : Az EK Megfelelőségi nyilatkozat az alábbi Internet címen található: majd az oldalon válassza ki a kívánt terméket. iv

6 A címkék és jelölések elhelyezkedése a FIGYELMEZTETÉS és VIGYÁZAT címkék esetén A készüléken az alábbi helyeken találhatók FIGYELMEZTETÉS és VIGYÁZAT címkék. Biztonsága érdekében kövesse az itt szereplő utasításokat, és az előírások szerint kezelje a készüléket. * * *Ez a címke forró felületekre van ragasztva. Ügyeljen, hogy ne érintse meg ezeket a területeket. Az IEC előírásainak megfelelően a készülék az alábbi jelöléseket használja a főkapcsolón: BEKAPCSOLÁS. KIKAPCSOLÁS. v

7 MEGJEGYZÉS Megjegyzés az Amerikai Egyesült Államok területén belüli felhasználáshoz MEGJEGYZÉS: A jelen berendezés a vizsgálati eredmények alapján teljesíti az FCC előírások B. osztályba sorolt digitális eszközökre vonatkozó határértékeit. Ezen határértékek célja a megfelelő védelem biztosítása a lakossági felhasználásból eredő káros interferencia ellen. A berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugároz, ami ha a készüléket nem az utasításoknak megfelelően használják, zavarhatja a rádiókommunikációt. Nem garantálható, hogy az interferencia az adott alkalmazás során nem jön létre. Ha a berendezést zavarja a televízió- vagy rádióadások vételét, és erről a készülék ki-bekapcsolásával megbizonyosodott, az interferenciát az alábbi intézkedésekkel lehet megszüntetni : A vevőantenna áthelyezése vagy más irányba fordítása. A készülék és a TV illetve rádiókészülék közti távolság növelése. Csatlakoztassa a berendezést a TV illetve rádiókészülék hálózati aljzatától elválasztott áramkör aljzatára. Vegye fel a kapcsolatot a kereskedőjével vagy egy tapasztalt TV/rádió műszerésszel. Vigyázat Az erre jogosult fél által nem engedélyezett módosítások megvonhatják a felhasználótól a jogot a berendezés üzemeltetésére. A Telefonos Fogyasztóvédelmi Törvénnyel kapcsolatos megjegyzések (csak az USA területén érvényes). Az 1991-ben kiadott Telefonos Fogyasztóvédelmi Törvény kimondja, hogy törvényellenes számítógép vagy más elektromos eszköz, beleértve a faxkészülékeket is, használatával olyan üzenetet küldeni, ami nem tartalmazza az első vagy minden egyes elküldött oldal alsó és felső margóján a küldés idejét és dátumát, az üzenetet küldő cég vagy személy azonosítására szolgáló azonosítót, valamint az üzenetet küldő cég vagy személy telefonszámát. (A telefonszám nem lehet 900-as körzetű, vagy olyan emelt díjas hívás, melynek díja meghaladja a helyi vagy távolsági hívás díját.) Hajtsa végre az alábbi lépéseket a fenti információk bevitelére a fax készülékbe: Kövesse a használati útmutató fax fejléc programozási leírását a céget vagy magánszemélyt azonosító kifejezés és a telefonszám beviteléhez. Ezt az információt minden dokumentumon elküldi a készülék a fax fejlécben. A fenti információkon kívül adja meg a dátumot és pontos időt is a készülék számára. vi

8 USA FCC előírások 1. A jelen berendezés megfelel az ACTA által elfogadott FCC előírások 68. fejezetéknek. A jelen berendezés burkolatán levő címke egyéb információk mellett a termék azonosító számát is tartalmazza az alábbi formátumban: US:AAAEQ##TXXXXX. Kérés esetén ezt a számot meg kell adni a telefonszolgáltatónak. 2. A berendezés RJ11C USOC csatlakozót használ. 3. A készüléket az alközponthoz és a helyi hálózathoz csatlakoztató csatlakozónak és foglalatnak meg kell felelnie a vonatkozó ACTA által elfogadott FCC előírások 68. fejezetéknek. A készülék csomagolásában megfelelő telefonzsinór és csatlakozó található. A melléklet kábel az előírásoknak megfelelő moduláris csatlakozóhoz csatlakoztatható. A részletekért lásd a telepítési útmutatót. 4. A REN határozza meg, hogy hány eszközt lehet egy telefonvonalra csatlakoztatni. Ha túl sok REN van egy telefonvonalon, az eszközök nem fognak csörögni bejövő hívás esetén. A legtöbb, de nem minden esetben a REN-ek összege nem haladhatja meg az ötöt (5.0). Ha nem biztos a REN, a telefonvonalra csatlakoztatható eszközök számának értékében, vegye fel a kapcsolatot a helyi telefontársasággal. A jelen termékhez tartozó REN része a termék azonosító jelének, melynek formátuma US:AAAEQ##TXXXXX. A ## által jelölt számjegyek adják meg a REN értékét tizedesjegyek nélkül (pl. a 03 számsor 0.3 REN értéket jelöl). 5. Ha a jelen berendezés használata megrongálja a telefonhálózatot, a telefontársaság előzetes értesíti a szolgáltatás ideiglenes szüneteltetéséről. Ha az előzetes figyelmeztetés nem kivitelezhető, a telefontársaság a legrövidebb időn belül értesíti az ügyfelet. A társaság értesíti Önt, hogy mikor jogosult panasszal élni az FCC felé. 6. A telefontársaság jogosult olyan módosításokat végezni létesítményein, szolgáltatásain és eljárásain, melyek hatással lehetnek a berendezés működésére. Ebben az esetben a telefontársaság előre értesíti az ügyfelet, hogy a szükséges módosításokra fel tudjon készülni a zavartalan szolgáltatás fenntartása érdekében. 7. Ha problémája merül fel a készülékkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a RICOH CORP. VEVŐSZOLGÁLATI OSZTÁLYÁVAL a FASTFIX telefonszámon. Ha a készülék megrongálja a telefonhálózatot, a telefontársaság kérheti a készülék használatának felfüggesztését a probléma megoldásáig. 8. Működési problémák esetén (dokumentum elakadás, másolás elakadás, kommunikációs hiba) lásd a kézikönyv hibaelhárítási fejezetét. 9. A bulivonal szolgáltatások csatlakozási díja az adott állambeli érvényes tarifák szerinti. Ezzel kapcsolatos információkért keresse fel az állami közműfelügyeletet, közszolgáltatási felügyeletet vagy cégfelügyeletet. VÉSZHÍVÓ SZÁMOK PROGRAMOZÁSA ÉS VÉSZHÍVÓ SZÁMOK PRÓBAHÍVÁSA ESETÉN: 1. Maradjon vonalban és röviden magyarázza el a diszpécsernek a hívás okát mielőtt letenné a kagylót. 2. Az ilyen hívásokat csúcsidőn kívül, a kora reggeli vagy késő esti órákban bonyolítsa. KANADA A csengetési megfelelőségi szám (REN) jelöli az adott telefonvonalra csatlakoztatható eszközök számát. Az adott vonalhoz tetszőleges kombinációban csatlakozhatnak eszközök, az egyedüli követelmény az, hogy az eszközök REN értékeinek összege nem haladhatja meg az ötöt. A jelen termék megfelel a vonatkozó Kanadai Iparkamara előírásoknak. Megjegyzés: A jelen B. osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 előírásoknak. vii

9 FIGYELMEZTETÉS: Ne szerelje szét a készüléket, mert az áramütést okozhat. Ha nagy számú példányt nyomtat, a kimeneti papírtálca felülete felforrósodhat. Ügyeljen arra, hogy kisgyermekek ne érintsék meg a forró felületet. viii

10 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet: Első lépések A készülék beállítása Kicsomagolás Hely kiválasztása A részegységek elhelyezkedése Elölnézet Hátulnézet A vezérlœpanelrœl elérhetœ funkciók KiegészítŒk csatlakoztatása dokumentumtartó Festékkazetta behelyezése Papír betöltése Csatlakoztatás Csatlakoztatás a számítógéphez A készülék bekapcsolása Szoftver telepítése A szoftver bemutatása A nyomtató illesztœprogram tulajdonságai Szoftver telepítése Windows rendszerre Rendszerkövetelmények Szoftver telepítése Windows rendszerben A szoftver javítása A szoftver eltávolítása A készülék rendszerbeállítása A kijelző nyelvének módosítása A készülék azonosítójának beállítása Karakterek bevitele a számgombokkal Az idő és dátum beállítása Az óra formátumának módosítása A papírtípus és -méret beállítása Hangok beállítása Hangszóró, csengőhang, billentyűhang és figyelmeztető hangjelzés Hangszóró hangerő A takarékos üzemmód használata Energiatakarékos üzemmód ix

11 2. Fejezet: Papírkezelés Nyomtatási anyagok kiválasztása Típus, papírforrás és kapacitás Útmutató papír és speciális anyagok használatához Kimeneti hely kiválasztása Nyomtatás az elülső kimeneti tálcába (nyomtatott oldallal lefelé) Nyomtatás a hátsó papírkiadó nyílásba (nyomtatott oldallal felfelé) Töltsön papírt a papírtálcába A kézi adagoló használata A papírtípus és méret beállítása a kézi adagolóhoz Fejezet: Másolás Papír betöltése másoláshoz Dokumentum előkészítése Másolat készítése Másolási opciók beállítása Sötétítés Eredeti típus Példányszám Kicsinyített/nagyított másolás Az alapértelmezett beállítások módosítása Az időtúllépés beállítása Másolás leválogatással Fejezet: Faxolás Fax küldése A faxbeállítások módosítása Elérhető faxbeállítások Dokumentum betöltése Dokumentum felbontásának beállítása Fax automatikus küldése Fax kézi küldése Utolsó hívott szám újratárcsázása Átvitel megerősítése Automatikus újratárcsázás x

12 Fax fogadása Fogadási módok Papír betöltése fax fogadásához Automatikus fogadás fax módban Automatikus fogadás üzenetrögzítő/fax módban Kézi fogadás Telefon módban Kézi fogadás távoli fogadás indítási kóddal Fax fogadása DRPD módban Faxok fogadása memóriába Automatikus tárcsázás Egygombos tárcsázás Szám tárolása gyorsbillentyűre Fax küldése gyorsbillentyűvel Gyorstárcsázás Szám tárolása gyorstárcsázáshoz Fax küldése gyorstárcsázással Csoportos tárcsázás Csoportos tárcsázási szám beállítása Csoportos tárcsázási számok szerkesztése Fax küldése csoportos tárcsázással (körlevél küldés) Szám keresése a memóriában A memória végiglapozása Keresés az első betű alapján Telefonkönyv listanyomtatása Speciális faxfunkciók Körlevelek küldése Késleltetett fax küldése Elsőbbségi fax küldése Lekérés Dokumentumok hozzáadása az időzített faxokhoz Időzített fax törlése További szolgáltatások A biztonságos fogadási mód Jelentések nyomtatása Speciális faxbeállítások használata Beállítások módosítása Speciális faxbeállítások A távoli vezérlőpult használata xi

13 5. Fejezet: Nyomtatás Dokumentum nyomtatása Windows-ban Nyomtatási feladat törlése Kedvenc beállítások használata A Súgó használata Papírtulajdonságok beállítása Grafikus tulajdonságok beállítása Több oldal nyomtatása egy lapra Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása 5.13 A dokumentum kinyomtatása a kiválasztott papírméretnek megfelelően Poszterek nyomtatása Vízjelek használata Meglévő vízjel használata Vízjel készítése Vízjel szerkesztése Vízjel törlése Sablonok használata Mi a sablon? Új sablon készítése Sablonoldal használata Sablonoldal törlése Helyileg megosztott nyomtató beállítása Windows 9x/Me Windows NT 4.0/2000/XP Fejezet: Szkennelés Alapvető szkennelési műveletek Szkennelés TWAIN-kompatibilis szoftverrel xii

14 7. Fejezet: Karbantartás Memória törlése Árnyékolás beállítása A készülék tisztítása A készülék külső részének tisztítása A készülék belsejének tisztítása A szkenner tisztítása Festékkazetta karbantartása A festék eloszlatása a kazettában A festékkazetta cseréje A festékkazetta értesítés opció beállítása Dob tisztítása A Festékkazetta üres üzenet figyelmen kívül hagyása Fejezet: Hibaelhárítás Dokumentumelakadás elhárítása Papírelakadás megszüntetése tálca tálca A papírkiadó területen A festékkazetta körüli nyomtatási területen A kézi adagolóban Tippek a papírelakadás elkerülésére LCD hibaüzenetek nyugtázása Problémamegoldás Papíradagolási problémák Nyomtatási problémák Problémák a nyomtatás minőségével Másolási problémák Szkennelési problémák Fax problémák xiii

15 A. Fejezet: Melléklet Opcionális tálca telepítése... A.2 A 2. tálca beállítása a nyomtató tulajdonságainál. A.4 Papírtípus és -méret beállítása a 2. tálcához... A.4 Előírások... A.5 Általános adatok... A.5 Szkenner adatai... A.6 Másoló adatai... A.6 Nyomtató műszaki adatai... A.7 Fax adatai... A.8 Papír előírások... A.9 xiv

16 1 Első lépések Köszönjük, hogy megvásárolta multifunkciós termékünket. A készülék képes nyomtatni, másolni, szkennelni és faxolni. Ez a fejezet lépésenkénti utasításokat tartalmaz a készülék beállításához. A fejezet tartalma: A készülék beállítása Szoftver telepítése A készülék rendszerbeállítása

17 A készülék beállítása Kicsomagolás Vegye ki a készüléket és tartozékait a csomagolásból. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülékhez mellékelték az alábbi elemeket. Ha valami hiányzik, lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a készüléket vásárolta: Kezdő festékkazetta Hálózati kábel * Telefonkábel* CD-ROM ** Gyors telepítési útmutató Kisokos Dokumentumtartó USB kábel (csak amerikai készülék esetén) 1.2 ELSő LÉPÉSEK

18 1 Márkajelzés *** (Egyes régiókban már a készüléken van) Gombfeliratok (csak Európában /Egyes régiókban már a készülékre van rögzítve) * A hálózati kábel és a telefonzsinór az adott ország előírásai szerint eltérhetnek az ábrán láthatótól. ** A CD-ROM a Type 2200 illesztőprogramot, a használati utasításokat és az Adobe Acrobat Reader programot tartalmazza. ***Húzza le a márkajelzést a matrica hátlapjáról, majd ragassza a kezelőegység bal sarkába. MEGJEGYZÉSEK: A készülékhez adott telefonzsinórt használja. Ha más gyártótól származó zsinórra cseréli ki, a telefonkábel átmérője legalább AWG #26 vagy nagyobb legyen. A hálózati kábelt földelt aljzathoz kell csatlakoztatni. A csomagolás tartalma országonként eltérő lehet. Távolítsa el a csomagolási szalagot a készülék elejéről, oldalairól és hátuljáról. Szalag ELSő LÉPÉSEK 1.3

19 Hely kiválasztása Válasszon sík, stabil helyet, elegendő hellyel a levegő keringéséhez. Hagyjon további helyet a tálcák és fedelek kinyitására. A hely legyen megfelelően szellőző, távol közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől, hidegtől és nedvességtől. Ne helyezze a készüléket az asztal széléhez közel. Távolság a készüléktől Elöl: 482,6 mm (elegendő hely, hogy a papírtálcát ki lehessen venni) Hátul: 250 mm (elegendő hely a szellőzéshez) Jobbra: 100 mm Balra: 100 mm (elegendő hely a szellőzéshez) 1.4 ELSő LÉPÉSEK

20 A részegységek elhelyezkedése 1 Az alábbiak a készülék főbb részei: Elölnézet Beviteli dokumentumtartó Automatikus dokumentumadagoló Kezelőegység (Lásd 1.6. oldal) Kimeneti dokumentumtálca Első kimeneti tálca (Nyomtatási oldallal lefelé) Dokumentumvezetők Papírtartó Előlap Festékkazetta Opcionális papírtálca 2. tálca (2. tálca) Kézi adagoló vezetők Papírszint jelző Kézi adagoló Papírtálca(1. tálca) Hátulnézet Hátlap Párhuzamos csatlakozó USB csatlakozó 2. tálca kábelcsatlakozó Hátsó kimeneti nyílás (Nyomtatási oldallal felfelé) Line Jack EXT.Jack EXT aljzat* Főkapcsoló Hálózati kábel Telefonvonal aljzat * Ha az Ön országában más telefonrendszert használnak, ez az aljzat valószínűleg le van takarva. ELSő LÉPÉSEK 1.5

21 A vezérlőpanelről elérhető funkciók 1 A gyakran tárcsázott faxszámokat eltárolhatja, majd egy gombnyomással előhívhatja. Lehetővé teszi a gyorsbillentyűk váltását 21-től 40-ig. A kiválasztott menü elemei között válthat. A kijelzőn levő kiválasztás megerősítése. 2 Belépés a menü üzemmódba, és az elérhető menük közötti váltás. Egy szinttel feljebb lép a menüben. 3 Az aktuális állapot és a végzett művelet kijelzése. 1.6 ELSő LÉPÉSEK

22 4 F A X Fax fogadási módjának kiválasztása. Lehetővé teszi a gyakran tárcsázott faxszámok eltárolását egy- vagy kétjegyű gyors- vagy csoportos tárcsázási számra az automatikus tárcsázáshoz, valamint az eltárolt számok szerkesztését. Telefonkönyv kinyomtatása. Az aktuális faxfeladat dokumentumaihoz használt felbontás kiválasztása. Lehetővé teszi egy fax elküldését több rendeltetési helyre. Kihangosított tárcsázást tesz lehetővé. 1 5 Készenléti üzemmódban tárcsázza az utoljára hívott számot, vagy szünetet illeszt a faxszámba a szerkesztés üzemmódban. Szám hívása, vagy alfanumerikus karakterek bevitele. 6 C O P Y Az aktuális másolási feladat dokumentumaihoz használt fényerősség kiválasztása. *1 Erre a gombra Sötétítés néven hivatkozik a kézikönyv. Az aktuális másolási feladat dokumentumtípusának kiválasztása. *2 Erre a gombra Eredeti tipus néven hivatkozik a kézikönyv. A másolatot az eredetinél kisebb, vagy nagyobb méretben készíti el. A példányszám megadásához. 7 Lenyomásával bármikor leállíthat egy műveletet. Készenléti üzemmódban törli a másolási beállításokat, mint pl. sötétítése, dokumentumtípus beállítás, másolási méret és példányszám. Feladat elindítása. ELSő LÉPÉSEK 1.7

23 Kiegészítők csatlakoztatása dokumentumtartó Pattintsa be a dokumentumtartó két fülét a kimeneti papírtálca két oldalán található résekbe. Hajtsa ki a hosszabbítót is, ha szükséges. MEGJEGYZÉS: A kimeneti dokumentumtálca levételekor a dokumentumtartót az ábra szerinti módon, az első rész lenyomásával vegye le. Ha így tesz, a hallható tompa hang ellenére az alkatrészek nem sérülnek meg. 1.8 ELSő LÉPÉSEK

24 Festékkazetta behelyezése 1 1 Nyissa ki az előlapot. 2 Vegye ki a géphez adott festékkazettát a csomagból. A festékkazettát óvatosan fordítsa át a tengelye körül 5-6 alkalommal a festék egyenletes eloszlatásához. A festék eloszlatása a kazettában a kazetta kapacitásának maximális kihasználását segíti elő. MEGJEGYZÉSEK: A sérülés megelőzése érdekében ne tegye ki a festékkazettát néhány percnél hosszabb ideig tartó fénysugárzásnak. Takarja le egy papírlappal, ha néhány percnél hosszabb ideig tartó fénysugárzásnak teszi ki a kazettát. Ha a festékpor a ruházatra kerül, száraz ronggyal törölje le és mossa ki hideg vízben. A meleg víz a ruhaszálakba mossa a festékport. ELSő LÉPÉSEK 1.9

25 3 Csúsztassa be a festékkazettát a készülékbe, amíg az nem rögzül a helyére. 4 Csukja vissza az előlapot. Bizonyosodjon meg arról, hogy a fedél szorosan zár-e ELSő LÉPÉSEK

26 Papír betöltése 1 Körülbelül 250 papírlapot lehet a tálcába helyezni. Letter méretű papírok behelyezése: 1 Húzza ki a papírtálcát és vegye ki a készülékből. 2 Nyomja le a fémlemezt, amíg az nem rögzül a megfelelő helyzetben. 3 Kissé hajlítsa meg és pörgesse át a papírcsomag lapjait az oldalak szétválasztása érdekében. Egyengesse el a köteget úgy, hogy sík felülethez ütögeti. ELSő LÉPÉSEK 1.11

27 4 Helyezze be a papírcsomagot a papírtálcába a nyomtatási oldallal felfelé. MEGJEGYZÉS: Ha más méretű papírt kíván behelyezni, be kell állítania a papírvezetőket. Részletes információkat lásd a oldalon. 5 Ügyeljen a tálca bal oldali falán levő papírszint jelzésre. Túl sok papír behelyezése papírelakadást okozhat. 6 Helyezze vissza a papírtálcát a készülékbe és csúsztassa be a helyére. MEGJEGYZÉS: Papír betöltése után be kell állítani a készüléket a papírtípusnak és papírméretnek megfelelően. Lásd oldal a másolással és faxolással kapcsolatban, vagy 5.7. oldal a PC-ről történő nyomtatáshoz 1.12 ELSő LÉPÉSEK

28 Papírméret módosítása a papírtálcában Hosszabb papír, mint pl. Legal méret betöltéséhez a papírvezetőket be kell állítani úgy, hogy meghosszabbítsák a papírtálcát. 1 A vezetők rögzítőjének kioldása után csúsztassa a papírhossz vezetőt a tálca végéig, hogy a tálca teljes hosszában tudjon papírt fogadni. 1 P 2 Miután a tálcába tette a papírt, csúsztassa a vezetőt a papír felé, amíg az lágyan nem érinti a papírcsomag szélét. Letter méretnél kisebb papírok esetén az elülső papírvezetőt használja. ELSő LÉPÉSEK 1.13

29 3 Állítsa be a papírvezetőt az ábrán látott helyzetbe és csúsztassa teljesen addig, amíg el nem éri a papír oldalát. MEGJEGYZÉSEK: Ne csúsztassa olyan erősen az oldalsó vezetőt, hogy az meghajlítsa a papírt. Ha nem állítja be az oldalsó papírvezetőt, az elakadást okozhat. Csatlakoztatás Dugja be a telefonzsinór csatlakozóját a LINE aljzatba, majd a zsinór másik végét a fali csatlakozóba. A fali aljzathoz 1.14 ELSő LÉPÉSEK

30 Ha a készüléket mind fax-, mind beszédhívások fogadására kívánja használni, telefont és/vagy üzenetrögzítőt kell a készülékhez csatlakoztatnia. 1 ELSő LÉPÉSEK 1.15

31 MEGJEGYZÉS: Az Egyesült Királyságban, ha háromeres (söntvezetékes régebbi kialakítású) telefont vagy üzenetrögzítőt csatlakoztat a készülék EXT aljzatára, a külső állomás nem fog csörögni a bejövő hívások esetén, mivel a készüléket a legmodernebb technológiák kezelésére készítették csak fel. Az inkompatibilitás megelőzése végett csak kéteres (újabb kialakítású) telefont vagy üzenetrögzítőt használjon. Csatlakoztatás a számítógéphez Dugja be a párhuzamos nyomtatókábelt a nyomtató hátulján található csatlakozóba. 3 méternél nem hosszabb USB 2.0 szabványnak megfelelő kábelt használjon. Ha párhuzamos nyomtatókábelt kíván használni, csak IEEE 1284 szabványnak megfelelő kábelt vásároljon, és csatlakoztassa azt a készülék párhuzamos portjához. Nyomja le a rögzítőfüleket a csatlakozó rögzítéséhez. MEGJEGYZÉSEK: A fenti kábelek közül csak egyet kell csatlakoztatnia. Ne használja egyszerre a párhuzamos kábelt és az USB kábelt. Ha USB kábelt használ, Windows 98/Me/2000/XP operációs rendszer kell használnia. USB csatlakozás esetén a készülék két USB üzemmódot tud használni: gyors és lassú. A fast (gyors) üzemmód az alapértelmezett. Egyes PC felhasználók esetén az alapértelmezett üzemmódban USB hibák léphetnek fel. Ha ilyen fordul elő, válassza a slow (lassú) üzemmódot a megfelelő működéshez. Az USB beállításokkal kapcsolatos részletes információkért lásd ELSő LÉPÉSEK

32 A készülék bekapcsolása 1 1 Csatlakoztassa a készülékhez adott hálózati kábelt a készülék AC tápcsatlakozójába, majd a kábel másik végét egy földelt fali aljzathoz. 2 A készülék bekapcsolásához nyomja le a főkapcsolót. A fali konnektor-aljzathoz A kijelző nyelvének módosításához lásd oldal. FIGYELMEZTETÉSEK: A készülék hátsó részén található nyomtatási terület a bekapcsolás után felmelegszik. Ügyeljen rá, amikor ehhez a részhez fér hozzá. Ne szerelje szét a készüléket bekapcsolt állapotban, mert fennáll az áramütés veszélye. ELSő LÉPÉSEK 1.17

33 Szoftver telepítése A szoftver bemutatása A készülék beállítása és számítógéphez csatlakoztatása után telepítenie kell a szoftver a készülékhez adott CD-ROM-ról. A CD-ROM tartalma: Szoftver Használati útmutató Adobe Acrobat Reader A CD-ROM-on az alábbi szoftver található: Type 2200 illesztőprogram Ha a készüléket nyomtatóként és szkennerként kívánja Windows alól használni, telepítenie kell a Type 2200 illesztőprogramot. A Type 2200 Windows illesztőprogram telepítésével kapcsolatban lásd oldal. Távoli vezérlőpult Ez a Windows program a Type 2200 illesztőprogrammal együtt automatikusan telepítődik. A program használatával kapcsolatban lásd oldal ELSő LÉPÉSEK

34 A nyomtató illesztőprogram tulajdonságai A nyomtató illesztőprogram az alábbi szabványos szolgáltatásokat támogatja: Papírforrás kiválasztása Papírméret, elrendezés és papír típusa példányszám 1 Az alábbi táblázatban található a nyomtató illesztőprogramok szolgáltatásainak általános összefoglalása. Szolgáltatás Festéktakarékos üzemmód Nyomtatási minőség beállítása Nyomtató illesztőprogram Win9x/Me Win2000/XP WinNT4.0 I I I I I I Poszter nyomtatás I I I Laponként több oldal (N-up) Nyomtatási méret az oldalnak megfelelően I I I I I I Nagyítás/kicsinyítés I I I Vízjel I I I Sablon I I I ELSő LÉPÉSEK 1.19

35 Szoftver telepítése Windows rendszerre Rendszerkövetelmények Mielőtt elkezdené a telepítést, bizonyosodjon meg róla, hogy a rendszer teljesíti a minimális követelményeket. Támogatott operációs rendszer Windows 95 OSR2 Windows 98/Windows 98 SE Windows Me Windows NT 4 Workstation vagy Server és Service Pack 3 Windows 2000 Professional vagy Advanced Server Windows XP Home edition vagy Professional Minimális követelmények Lemezterület: 120 MB a telepítéshez Memória: 64 MB CPU: Pentium II 233 vagy modernebb Szükséges szoftver: Internet Explorer 4.01 Javasolt Lemezterület: 300 MB a telepítéshez Memória: 128 MB CPU: Pentium II 400 vagy modernebb Szükséges szoftver: Internet Explorer 5.5 MEGJEGYZÉSEK: Windows NT 4.0/2000/XP esetén a rendszergazdának kell telepítenie a szoftvert. Az OSR2 előtti Windows 95 verziók használata nem ajánlott az OLE/COM könyvtárakkal való inkompatibilitás miatt ELSő LÉPÉSEK

36 Szoftver telepítése Windows rendszerben MEGJEGYZÉSEK: A számítógép indításakor megjelenő Új hardver ablakot zárja be. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva, és csatlakoztatva a számítógép párhuzamos vagy USB portjához, még a szoftver telepítése előtt. A Windows 95 és Windows NT 4.0 nem támogatja az USB csatlakozást. 1 1 Helyezze be a csomagban levő CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba. A CD-ROM automatikusan elindul és a karbantartás ablak jelenik meg. Ha nem jelenik meg a karbantartás ablak, kattintson a Start menüre majd Futtatás opcióra. Írja be, hogy X:\Setup.exe, ahol az X a meghajtó betűjele, majd nyomja le az OK gombot. MEGJEGYZÉSEK: Ha a készülék nincs csatlakoztatva a számítógéphez, az alábbi ablak jelenik meg. A készülék csatlakoztatása után kattintson a Tovább gombra. Ha szeretne kilépni az ablakból kattintson a Tovább gombra, majd a Nem gombra a következő képernyőn. Ekkor elindul a telepítés, de a telepítő nem nyomtat tesztoldalt a telepítés befejezésekor. ELSő LÉPÉSEK 1.21

37 2 Válassza ki a telepítés típusát. Szokásos: A szokásos elemek telepítése a nyomtatóhoz, mint pl. nyomtató illesztőprogram, Twain illesztőprogram, Távoli vezérlőpult. A legtöbb felhasználó számára ajánlott. Egyéni: Lehetővé teszi a szoftver nyelvének és a telepítendő összetevők kiválasztását. A nyelv és az összetevők kiválasztása után kattintson a Tovább gombra ELSő LÉPÉSEK Használati útmutató megtekintése: Lehetővé teszi a használati útmutató megtekintését. Ha a számítógépre nincsen telepítve az Adobe Acrobat, az opcióra kattintva a telepítő az Adobe Acrobat szoftver is telepíti. 3 A telepítés befejezésekor megjelenik a tesztoldal nyomtatását felajánló ablak. Ha szeretne tesztoldalt nyomtatni, pipálja ki a jelölőnégyzetet, majd kattintson a Tovább gombra. 4 Ha a tesztoldal megfelelően nyomtatta ki a készülék, kattintson az Igen gombra. Ha nem, kattintson a Nem gombra az újranyomtatáshoz.

38 5 Kattintson a Befejezés gombra. 1 MEGJEGYZÉSEK: Ha párhuzamos kábellel szeretné a nyomtatót használni, távolítsa el az USB kábelt, és csatlakoztassa a párhuzamos kábelt. Ezután telepítse újra a nyomtató illesztőprogramot; válassza a Start Programok Type 2200 Karbantartás Javítás Nyomtató opciókat. Ha párhuzamos kábelről vált USB kábelre, ugyanezen lépésekkel telepítse újra az illesztőprogramot. Ha a nyomtató nem működik megfelelően, telepítse újra a nyomtató illesztőprogramot. A szoftver javítása Ha a telepítés során hiba történik, vagy a szoftver nem működik megfelelően, az illesztőprogramot újra kell telepíteni. 1 Válassza a Start Programok Type 2200 Karbantartás opciót. Illetve helyezze be a csomagban levő CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba. A CD-ROM automatikusan elindul és a karbantartás ablak jelenik meg. Ha nem jelenik meg a karbantartás ablak, kattintson a Start menüre majd Futtatás opcióra. Írja be, hogy X:\Setup.exe, ahol az X a meghajtó betűjele, majd nyomja le az OK gombot. 2 Kattintson a Javítás opcióra. ELSő LÉPÉSEK 1.23

39 MEGJEGYZÉSEK: Ha a készülék nincs csatlakoztatva a számítógéphez, az alábbi ablak jelenik meg. A készülék csatlakoztatása után kattintson a Tovább gombra. Ha szeretne kilépni az ablakból kattintson a Tovább gombra, majd a Nem gombra a következő képernyőn. Ekkor elindul a telepítés, de a telepítő nem nyomtat tesztoldalt a telepítés befejezésekor. 3 Válassza ki a telepíteni kívánt összetevőket, majd nyomja le a Tovább gombot. 4 A telepítés befejezésekor megjelenik a tesztoldal nyomtatását felajánló ablak. Ha szeretne tesztoldalt nyomtatni, pipálja ki a jelölőnégyzetet, majd kattintson a Tovább gombra. 5 Ha a tesztoldalt megfelelően nyomtatta ki a készülék, kattintson az Igen gombra. Ha nem, kattintson a Nem gombra az újranyomtatáshoz. 6 Az újratelepítése befejezésekor kattintson a Befejezés gombra ELSő LÉPÉSEK

40 A szoftver eltávolítása 1 Ha frissíti a szoftvert, vagy telepítés közben hiba történik, távolítsa el a nyomtató illesztőprogramot. 1 Válassza a Start Programok Type 2200 Karbantartás opciót. Illetve helyezze be a csomagban levő CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba. A CD-ROM automatikusan elindul és a karbantartás ablak jelenik meg. Ha nem jelenik meg a karbantartás ablak, kattintson a Start menüre majd Futtatás opcióra. Írja be, hogy X:\Setup.exe, ahol az X a meghajtó betűjele, majd nyomja le az OK gombot. 2 Kattintson az Eltávolítás gombra. Megjelenik az összetevők listája, melyek közül tetszőlegesen eltávolíthat elemeket. Ha a nyomtató illesztőprogramot szeretné eltávolítani, pipálja ki a Nyomtató opciót. Ha a Twain illesztőprogramot szeretné eltávolítani, pipálja ki a Twain opciót. Ha a Távoli vezérlőpultot szeretné eltávolítani, pipálja ki a Távoli vezérlőpult opciót. 3 Az eltávolítani kívánt elemek kiválasztása után kattintson a Tovább gombra. 4 Amikor a gép a kiválasztás megerősítését kéri, kattintson az Igen gombra. A kiválasztott illesztőprogram és összetevői törlődnek a számítógépről. 5 Az újratelepítés befejezésekor kattintson a Befejezés gombra. ELSő LÉPÉSEK 1.25

41 A készülék rendszerbeállítása A kijelző nyelvének módosítása A kijelző nyelvének módosításához kövesse az alábbi lépéseket: 1 Nyomja le a Menü gombot, amíg a Keszulek beal. megjelenik a kijelző felső sorában. 2 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ), amíg a Nyelv meg nem jelenik a kijelző alsó sorában. 3 Nyomja le a Bevitel gombot. Az aktuális beállítás megjelenik az kijelző alsó sorában. 4 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ), amíg a kívánt nyelv nem jelenik meg a kijelzőn. 5 Nyomja le a Bevitel gombot a beállítás mentéséhez. 6 A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja le a Törlés/Stop gombot ELSő LÉPÉSEK

42 A készülék azonosítójának beállítása 1 Egyes országokban a törvény írja elő, hogy minden elküldött faxra fel kell tüntetni a faxszámot. A készülék azonosítója, ami a telefonszámot, nevet és cégnevet tartalmazza, minden, a készülékről küldött oldal elején megjelenik. 1 Nyomja le a Menü gombot, amíg a Keszulek beal. megjelenik a kijelző felső sorában. Az első elérhető menüpont, a Keszulek azon. megjelenik a kijelző alsó sorában. 2 Nyomja le a Bevitel gombot. A kijelző a faxszám megadását kéri. Ha már beállított számot, a beállított érték jelenik meg. 3 A számgombokkal adja meg a faxszámot. MEGJEGYZÉS: Ha elrontotta a számbevitelt, nyomja le a az utolsó számjegy törléséhez. gombot 4 Nyomja le a Bevitel gombot, ha a kijelzőn megjelenő szám helyes. A kijelző a faxazonosító megadását kéri. 5 Adja meg nevét vagy a cégnevet a számgombokkal. A számbillentyűkkel alfanumerikus karaktereket is megadhat, a speciális karaktereket a 0 gomb lenyomásával viheti be. A számbillentyűzet használatával, az alfanumerikus karakterek bevitelével kapcsolatban lásd oldal. Ha egymás után többször szeretné ugyanazt a betűt vagy számot megadni (pl. SS, AA, 777), adjon meg egy számjegyet, mozgassa a kurzort a gomb lenyomásával, majd adja meg a következő számjegyet. MEGJEGYZÉS: A készülék az azonosítót teljes egészében elküldi, azonban a fogadó készülék csak az első 20 karaktert nyomtatja ki. Ha szeretne szóközt szúrni a névbe, akkor a gomb használatával mozgathatja a kurzort az adott pozíció átlépéséhez. 6 Nyomja le a Bevitel gombot ha a kijelzőn megjelenő név helyes. 7 Nyomja le a Törlés/Stop gombot a készenléti üzemmódhoz való visszatéréshez. ELSő LÉPÉSEK 1.27

43 Karakterek bevitele a számgombokkal A beállítások során neveket és számokat kell megadnia a készülék számára. Például a beállításkor meg kell adnia a nevét vagy a cégnevet és a készülék telefonszámát. Ha gyorsbillentyűket vagy gyorstárcsázási- vagy csoport számokat ad meg, akkor meg kell adni a hozzájuk tartozó neveket is. Alfanumerikus karakterek bevitele: 1 Ha betűt kell bevinnie, keresse meg a kívánt karaktert tartalmazó gombot. Nyomja le egymás után többször a gombot, amíg a kívánt betű megjelenik a kijelzőn. Például, ha az O betűt szeretné bevinni, nyomja le a 6 gombot, amin az MNO felirat szerepel. A 6 gomb minden lenyomására a kijelzőn különböző betűk, M, N, O majd végül a 6. szám jelennek meg. Speciális karaktereket, mint pl. szóköz, plusz jel, stb. is bevihetők. Részletek: Számok és betűk a billentyűzeten, oldal. 2 További betűk beviteléhez ismételje meg az 1. lépést. Ha a következő betű is ugyanazon a gombon található, a gomb lenyomásával léptesse a kurzort, majd nyomja meg a kívánt betűt tartalmazó gombot. A kurzor elmozdul jobbra, és a következő betű megjelenik a kijelzőn. Szóközt a gomb lenyomásával adhat meg. 3 Ha befejezte a betűk bevitelét, nyomja le a Bevitel gombot ELSő LÉPÉSEK

44 Számok és betűk a billentyűzeten Gomb Hozzárendelt számok, betűk és karakterek Szóköz 2 A B C 2 3 D E F 3 4 G H I 4 5 J K L 5 6 M N O 6 7 P Q R S 7 8 T U V 8 9 W X Y Z ,. / * # & 0 Számok és nevek módosítása Ha hibásan ír be egy nevet vagy számot, nyomja le a gombot az utolsó számjegy vagy karakter törléséhez. A megfelelő számok vagy karakterek megadása. Szünet beszúrása Egyes telefonrendszereknél hozzáférési kódot (pl. 9) kell megadni, majd várni a másodlagos tárcsahangra. Ebben az esetben szünetet kell a telefonszámba illeszteni. Szünetet a gyorsbillentyűk és gyorstárcsázási számok megadásánál lehet beszúrni. Szünet beszúrásához nyomja le az Újra/Szünet gombot a megfelelő helyen a telefonszám megadásánál. A kijelző megfelelő helyén a szimbólum jelenik meg. ELSő LÉPÉSEK 1.29

45 Az idő és dátum beállítása Ha a készülék be van kapcsolva és üzemkész állapotban van, az aktuális dátum és idő megjelenik a kijelzőn. Minden faxon megjelenik a dátum és az időpont. MEGJEGYZÉS: Ha a készülék áramellátása megszűnik, az ismételt bekapcsolás után újra meg kell adni a dátumot és az időt. 1 Nyomja le a Menü gombot, amíg a Keszulek beal. megjelenik a kijelző felső sorában. 2 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ) a Datum es ido megjelenítéséhez az alsó sorban, és nyomja le a Bevitel gombot. 3 A számgombokkal adja meg a pontos időt és dátumot. Hónap = 01 ~ 12 Nap = 01 ~ 31 Év = négy számjeggyel Óra = 01 ~ 12 (12 órás megjelenítés) 00 ~ 23 (24 órás megjelenítés) Perc = 00 ~ 59 MEGJEGYZÉS: A dátum formátuma országonként változó. A görgetőgombot ( és ) is használhatja, hogy a kurzort a módosítani kívánt számjegy alá vigye és új értéket adjon meg. 4 A DE vagy DU kiválasztásához a 12 órás formátumhoz nyomja le a vagy gombot vagy bármely számbillentyűt. Ha a kurzor nem a "DE" vagy "DU" jelzés alatt van, a vagy gomb lenyomása azonnal a jelzések alá viszi azt. Az óra formátumát 24 órás megjelenítésre is állíthatja (pl. 01:00 DU mint 13:00). Részletes információkért lásd oldal. 5 Nyomja le a Bevitel gombot ha elvégezte az idő és dátum beállítását a kijelzőn. Ha rossz számot adott meg, a készülék hangjelzést ad és nem folytatja a műveletet a következő lépéssel. Ha ez történik, adja meg helyesen a számot ELSő LÉPÉSEK

46 Az óra formátumának módosítása Az órát mind 12 órás mind 24 órás időformátum megjelenítésére be lehet állítani. 1 1 Nyomja le a Menü gombot, amíg a Keszulek beal. megjelenik a kijelző felső sorában. 2 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ), amíg a Ora uzemmod nem jelenik meg az alsó sorban, majd nyomja le a Bevitel gombot. Az készüléken beállított aktuális formátum jelenik meg. 3 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ) a másik formátum megjelenítéséhez, majd nyomja le a Bevitel gombot a kiválasztás mentéséhez. 4 A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja le a Törlés/Stop gombot. A papírtípus és -méret beállítása Miután papírt helyezett a papírtálcába, a kezelőegység gombjaival be kell állítania a papírméretet és papírtípust. Ezeket a beállítások csak a fax és másolás üzemmódokra vonatkoznak. PC-nyomtatás estén a papírtípust és papírméretet a használt alkalmazásból kell kiválasztani. 1 Nyomja le a Menü gombot. A kijelző felső sorában a Papirbeallitas jelenik meg, míg az első menüelem Papirtipus az alsó sorban. 2 Nyomja le a Bevitel gombot a menübe történő belépéshez. 3 A görgetőgomb használatával ( vagy ) keresse meg a használni kívánt papírtípust, majd nyomja le a Bevitel gombot a mentéshez. 4 Nyomja le a gombot a Papírméret (papírméret) opcióra való lépéshez, majd nyomja le a Bevitel gombot a menübe való belépéshez. 5 Nyomja le a Bevitel gombot, amikor a 1. talca meret megjelenik az alsó sorban. 6 A görgetőgomb használatával ( vagy ) keresse meg a használni kívánt papírméretet, majd nyomja le a Bevitel gombot a mentéshez. 7 A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja le a Törlés/Stop gombot. ELSő LÉPÉSEK 1.31

47 Hangok beállítása Az alábbi hangjelzéseket lehet beállítani: Csengohang: A csörgés hangerejének beállítása. Bill. Hang: Ha ezt a beállítást Be értékre állítja, minden gomb lenyomására hangjelzést ad a készülék. Figy. Jelz.: Figyelmeztető hangjelzés be- és kikapcsolása. Ha a beállítást Be értékre állítja, a készülék hiba esetén és fax kommunikáció befejezésekor hangjelzést ad. Hangszoro: A telefonvonal kihangosítását, mint pl. tárcsahang vagy fax hang, a hangszóróra is ki- vagy bekapcsolhatja. Ha a beállítást Komm. értékre állította, a hangszóró a távoli készülék válaszáig be lesz kapcsolva. A hangszóró vagy a telefonkagyló hangerejét a Tarcsazas és gomb és a görgetőgombok ( vagy ) egyidejű lenyomásával állíthatja be. Hangszóró, csengőhang, billentyűhang és figyelmeztető hangjelzés 1 Nyomja le a Menü gombot, amíg a Hang/hangero megjelenik a kijelző felső sorában. 2 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ) az opciók végiglapozásához. Nyomja le a Bevitel gombot a kívánt hangbeállításnál. 3 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ) a kiválasztott opció állapotának vagy hangerejének megjelenítéséhez. A csengetési hangerőnél a Ki, Mel, Koz es Mag értékek között választhat. A Ki beállítás kikapcsolja a csengetési hangot. A készülék elnémított csengetési hangerővel is rendben üzemel. 4 Nyomja le a Bevitel gombot a beállítás mentéséhez. 5 Ha szükséges, ismételje meg a 2-4. lépéseket. 6 A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja le a Törlés/Stop gombot ELSő LÉPÉSEK

48 Hangszóró hangerő A hangerő beállításához a Hang.Tárcs. gomb használatával: 1 1 Nyomja le a Hang.Tárcs. gombot. A hangszóróból a tárcsahang hallatszik. 2 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ) amíg nem állította be kívánt szintre a hangerőt. A kijelzőn megjelenik az aktuális hangerő értéke. 3 Nyomja le a Törlés/Stop gombot a módosítások mentéséhez, és a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. ELSő LÉPÉSEK 1.33

49 A takarékos üzemmód használata Energiatakarékos üzemmód Az energiatakarékos üzemmód lehetővé teszi az áramfogyasztás csökkentését amikor a készüléket nem használja. A szolgáltatást úgy állíthatja be, hogy megadja azt az időtartamot, aminek az utolsó nyomtatástól számított eltelte után a készülék csökkentett energiafelhasználásra vált. 1 Nyomja le a Menü gombot, amíg a Keszulek beal. megjelenik a kijelző felső sorában. 2 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ), amíg az Energiatarekos meg nem jelenik az alsó sorban. Nyomja le a Bevitel gombot. 3 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ) a Be megjelenítéséhez az alsó sorban, és nyomja le a Bevitel gombot. A Ki kiválasztásával kapcsolja ki az energiatakarékos üzemmódot. 4 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ), amíg a kívánt időbeállítás meg nem jelenik. A választható értékek 5, 10, 15, 30 és 45 (perc). 5 Nyomja le a Bevitel gombot a beállítás mentéséhez. 6 A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja le a Törlés/Stop gombot ELSő LÉPÉSEK

50 2 Papírkezelés Ez a fejezet foglalkozik a nyomtatási anyagok kiválasztásával és a készülékbe helyezésével. A fejezet tartalma: Nyomtatási anyagok kiválasztása Kimeneti hely kiválasztása Töltsön papírt a papírtálcába A kézi adagoló használata

51 Nyomtatási anyagok kiválasztása Különböző nyomtatási anyagok használata lehetséges, mint pl.: sima papír, borítékok, címkék, írásvetítő fólia, stb. Csak olyan nyomtatási anyagokat használjon, melyek megfelelnek a készülék által támasztott követelményeknek. Lásd Papír előírások, A.9 oldal. A legjobb nyomtatási eredmény elérése érdekében csak jó minőségű fénymásolópapírt használjon. A nyomtatási anyagok kiválasztásakor vegye figyelembe az alábbiakat: Kívánt eredmény: A kiválasztott papír meg kell, hogy feleljen az adott alkalmazásnak. Méret: Bármilyen méretű papír használható, ha az megfelel a papíradagolóban beállítható méretnek. Súly: A készülék az alábbi súlyú papírokat támogatja: - 16 ~ 24 lb (60 ~ 90 g/m 2 ) papír a szabványos papírtálcába (1. tálca) és az opcionális papírtálcába (2. tálca) - 16 ~ 43 lbs (60 ~ 163 g/m 2 ) a kézi adagolónál Világosság: Egyes papírok fehérebbek másoknál és élesebb, élettelibb képet adnak. A felület simasága: A papír simasága befolyásolja a papíron megjelenő nyomat élességét. MEGJEGYZÉS: Az A.9. oldal előírásainak nem megfelelő nyomtatási anyagok olyan problémákat okozhatnak, melyek a készülék javítását teszik szükségessé. Típus, papírforrás és kapacitás Papírtípus Papírtálca Bemeneti forrás/kapacitás * Opcionális papírtálca 2. tálca Kézi adagoló Sima papír Boríték Címkék Írásvetítő fóliák Levelezőlapok * A maximális kapacitás a papír vastagságától függően csökkenhet. 2.2 PAPÍRKEZELÉS

52 Útmutató papír és speciális anyagok használatához Papírok, borítékok vagy egyéb különleges anyagok kiválasztásakor és betöltésekor vegye figyelembe a következőket: Csak olyan papírt és nyomtatási anyagokat használjon, melyek megfelelnek az Papír előírások, A.9 oldal előírásainak. Nedves, gyűrött, ráncos vagy szakadt papír használata papírelakadást és rossz nyomtatási minőséget eredményezhet. A legjobb nyomtatási minőség eléréséhez használjon jó minőségű fénymásolópapírt. Ne használjon dombornyomott, perforált, túl sűrű vagy túl durva mintázatú papírt. Ekkor papírelakadás fordulhat elő. A papírt a felhasználásig tárolja az eredeti csomagolásban. A papírtároló dobozokat ne helyezze a padlóra, tegye őket polcra vagy raklapra. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a papírra, függetlenül attól, hogy az be van-e csomagolva, vagy sem. Tartsa távol a papírt nedvességtől, közvetlen napfénytől, vagy egyéb olyan hatástól, ami következtében az hullámossá, ráncossá válhat. A nem használt anyagokat tárolja 15 o C és 30 o C (59 o F - 86 o F) közötti hőmérsékleten. A relatív páratartalom 10 % és 70 % között legyen. Tárolás közben használjon nedvességzáró csomagolást, mint pl. műanyag doboz vagy zacskó, így elkerülheti a por és nedvesség okozta szennyezést. Speciális papírtípusokból egyszerre csak egyet helyezzen a készülékbe. Csak lézernyomtatókhoz javasolt írásvetítő fóliákat használjon. A speciális nyomtatási anyagok, mint pl. írásvetítő fóliák és címkék, összeragadását megelőzendő, a nyomtatás után azonnal vegye ki a lapokat. Borítékok esetén: - Csak erős szerkezetű, éles és erős hajtásokkal ellátott borítékot használjon. - Ne használjon kapcsos vagy rögzítőzáras borítékokat. - Ne használjon ablakos, bevonatos bélésű, önzáró szegélyű vagy egyéb szintetikus anyagot tartalmazó borítékokat. - Ne használjon sérült vagy rossz minőségű borítékokat. Írásvetítő fóliák esetén: 2 PAPÍRKEZELÉS 2.3

53 - Miután kivette őket a nyomtatóból, helyezze az írásvetítő fóliákat sík felületre. - Ne hagyja a fóliákat hosszú ideig a papírtálcában. A lerakódott por és kosz pöttyös nyomtatást eredményezhet. - Az ujjlenyomatok okozta elmosódások megelőzése érdekében a fóliákat és a bevonatos papírokat óvatosan kezelje. - Az elhalványulás megelőzése végett ne tegye ki a nyomtatott írásvetítő fóliákat hosszan tartó napfénynek. Címkék esetén: - Ellenőrizze, hogy a címkék anyaga ellenáll-e 0,1 másodpercig a nyomtató 200 o C (392 o F) nyomtatási hőmérsékletének. - Bizonyosodjon meg arról, hogy a címkék között nincsen szabadon levő ragasztóanyag. Az ilyen szabadon levő területek a címkék nyomtatás közbeni leválását okozhatják, ami papírelakadáshoz vezethet. A szabadon levő ragasztó a nyomtató alkatrészeit is károsíthatja. - Ne tegyen be címkéket tartalmazó lapot egynél többször a készülékbe. A ragasztócímkék hátlapja a kialakítása folytán csak egyszer mehet át a nyomtatón. - Ne használjon olyan címkéket, melyek könnyen elválnak a hátlaptól, vagy ráncosak, illetve egyéb módon sérültek. Ne használjon többpéldányos nyomtatópapírt és másolópapírt. Ezekből vegyi anyagok szabadulhatnak fel, és károsíthatják a készüléket. Kimeneti hely kiválasztása A készülék két papírkimeneti hellyel rendelkezik, a hátsó papírkiadó nyílással (nyomtatási oldallal felfelé) és az elülső kimeneti tálcával (nyomtatási oldallal lefelé). Az elülső kimeneti tálca használata előtt ellenőrizze, hogy az előlap csukva van-e. A hátsó papírkiadó nyílás használatához nyissa ki a hátlapot. MEGJEGYZÉSEK: Ha az elülső kimeneti tálcába érkező papírral probléma merül fel, pl. túlzott fodrozódás, próbáljon a hátsó kimeneti nyílásba nyomtatni. A papírelakadás elkerülése érdekében ne nyissa ki vagy csukja be a hátlapot miközben a készülék nyomtat. 2.4 PAPÍRKEZELÉS

54 Nyomtatás az elülső kimeneti tálcába (nyomtatott oldallal lefelé) Az elülső kimeneti tálca nyomtatott oldallal lefelé, a megfelelő sorrendben gyűjti a kinyomtatott lapokat. A legtöbb feladathoz ezt a tálcát célszerű használni. 2 Nyomtatás a hátsó papírkiadó nyílásba (nyomtatott oldallal felfelé) A hátsó papírkiadó nyílás használatával a papír nyomtatott oldallal felfelé érkezik a nyomtatóból. A kézi adagolóból a hátsó papírkiadó nyílásba történő nyomtatás esetén a papír útja egyenes. A hátsó papírkiadó nyílás használata az alábbi nyomtatási anyagoknál javítja a nyomtatás minőségét: borítékok címkék kis egyedi méretű papírok levelezőlapok írásvetítő fóliák PAPÍRKEZELÉS 2.5

55 A hátsó papírkiadó nyílás használata: 1 Felfelé húzással nyissa ki a hátlapot. FIGYELMEZTETÉS: A készülék hátsó részén található nyomtatási terület a bekapcsolás után felmelegszik. Ügyeljen, ha ehhez a részhez fér hozzá. 2 Ha nem kívánja a hátsó papírkiadó nyílást használni, csukja vissza a hátlapot. Ezután a lapok az első kimeneti tálcába kerülnek. 2.6 PAPÍRKEZELÉS

56 Töltsön papírt a papírtálcába A papírtálca maximum 250 lap 75 g/m 2 súlyú sima papírt tárolhat. Faxolás és másolás műveletekhez csak A4, Letter vagy Legal méretű papír használható. PC-nyomtatáshoz többféle különböző papírméretet használhat, lásd A.9. oldal. 2 A papírtálca első részén levő papírszint jelző mutatja az aktuálisan a tálcában levő papír mennyiségét. Ha a tálca kiürül, a jelzőcsík is lejjebb kerül. ❷ Papír tele van Papír elfogyott ➐ Papír betöltéséhez húzza ki a papírtálcát, majd a nyomtatási oldallal lefelé nézve helyezzen be papírt. Fejléces levélpapírt a fejléces oldallal lefelé kell behelyezni. A lap felső, logót tartalmazó élének kell a tálca elejénél lennie. A papírtálcába helyezésével kapcsolatos információkról bővebben lásd Papír betöltése, 1.11 oldal. MEGJEGYZÉSEK: Ha papíradagolási problémák merülnek fel, helyezzen papírt a kézi adagolóba. Maximum 150 lapnyi, előzőleg már nyomtatáshoz használt papírt helyezhet be. A nyomtatott oldalnak kell felfelé lennie, a nem hajlított élnek pedig a felső részen. Ha papírfelvételi problémákat tapasztal, fordítsa meg a papírlapot. A nyomtatási minőség ebben az esetben nem garantált. PAPÍRKEZELÉS 2.7

57 A kézi adagoló használata A kézi adagoló használatával nyomtathat írásvetítő fóliára, címkére, borítékra vagy levelezőlapra, valamint kis példányszámú feladatokat olyan papírtípusokkal, melyek nincsenek a papírtálcába helyezve. A nyomtatóval levelezőlapokat, 3.5 x 5.83 in. (index) kártyákat és egyéb egyedi méretű anyagokat is lehet nyomtatni. A minimális méret 76 x 127 mm (3.0 x 5.0 in.), a maximális méret 216 x 356 mm A használható nyomtatási anyagoknál sima papír esetén az alábbi méretek az elfogadhatók: 100x 148 mm (3.9 x 5.8 in.) x 356 mm (8.5 x 14 in.) Legal méret. A súly g/m 2 között mozoghat. MEGJEGYZÉSEK: A papírelakadás és a nyomtatás minőségi problémáinak elkerülése érdekében csak az A.9. oldal előírásai szerinti papírra nyomtasson. A levelezőlapokat, borítékokat és címkéket egyenesítse ki, mielőtt a kézi adagolóba helyezné. Ha 76 mm X 127 mm (3 X 5 in.) méretű anyagokra nyomtat a papírtálcából, nyissa ki a hátsó papírkiadó nyílást. 1 Töltsön be egy csomagnyi nyomtatási anyagot a nyomtatási oldallal felfelé a kézi adagoló közepére. Borítékok esetén töltsön be egy csomag borítékot a boríték szárnyával lefelé, a bélyeg helyével a bal felső oldalon. Írásvetítő fóliák esetén az éleinél fogva tartsa a fóliákat, ne érintse meg a nyomtatási területet. Az ujjain levő zsír minőségi problémákat okozhat a nyomtatás során. MEGJEGYZÉS: Ha írásvetítő fóliára nyomtat, ki kell nyitnia a hátsó papírkiadó nyílást. Ha nem nyitja ki, a fóliák elszakadhatnak miközben a készülék kiadja őket. 2.8 PAPÍRKEZELÉS

58 2 Állítsa be a papírvezetőt a nyomtatási anyag szélességének megfelelően. 2 MEGJEGYZÉS: Ha a kézi adagolóba olyan lapra nyomtat, melyre már nyomtattak, a nyomtatott oldalnak kell lefelé néznie úgy, hogy a nem hajlott él a készülék felé legyen. Ha papírfelvételi problémákat tapasztal, fordítsa meg a papírlapot. 3 Nyissa ki a hátlapot a hátsó papírkiadó nyílás használatához. 4 Nyomtatás után csukja vissza a fedelet. PAPÍRKEZELÉS 2.9

59 A papírtípus és méret beállítása a kézi adagolóhoz Miután papírt helyezett a kézi adagolóba, a kezelőegység gombjaival be kell állítania a papírméretet és papírtípust. Ezek a beállítások nem vonatkoznak a másolás üzemmódra. PC-nyomtatás estén a papírtípust és papírméretet a használt alkalmazásból kell kiválasztani. Papírméret beállítása a kézi adagoló esetén: 1 Nyomja le a Menü gombot. A kijelző felső sorában a Papirbeallitas jelenik meg, és az első menüelem a Papirtipus az alsó sorban. 2 Nyomja le a Bevitel gombot a menübe történő belépéshez. 3 A görgetőgomb használatával ( vagy ) keresse meg a használt papírtípust, majd nyomja le a Bevitel gombot a mentéshez. 4 Nyomja le a gombot az Papirmeret elemre lépéshez, majd nyomja le a Bevitel gombot a menüpontba történő belépéshez. 5 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ) a Kezi adagolas megjelenítéséhez az alsó sorban. Nyomja le a Bevitel gombot a menübe történő belépéshez. 6 A görgetőgomb használatával ( vagy ) keresse meg a használt papírméretet, majd nyomja le a Bevitel gombot a mentéshez. 7 A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja le a Törlés/Stop gombot PAPÍRKEZELÉS

60 3 Másolás Ez a fejezet lépésről lépésre bemutatja a dokumentumok másolásának folyamatát. A fejezet tartalma: Papír betöltése másoláshoz Dokumentum előkészítése Másolat készítése Másolási opciók beállítása Az alapértelmezett beállítások módosítása Az időtúllépés beállítása Másolás leválogatással

61 Papír betöltése másoláshoz A nyomtatási anyagok betöltésének utasításai megegyeznek, függetlenül attól, hogy nyomtatni, faxolni vagy másolni kíván. Másoláshoz használhat Letter, A4 vagy Legal méretű nyomtatási anyagokat. További részletekért lásd oldalon a papír betöltése a papírtálcába és 2.8. oldalon a papír betöltése a kézi adagolóba részeket. Dokumentum előkészítése Az automatikus lapadagoló segítségével 50 dokumentumot lehet betölteni (súlya: 75 g/m 2, 20 lb) egy feladathoz. Az automatikus adagoló használata esetén: Ne töltsön be 142 x 148 mm-nél kisebb vagy 216 x 356 mmnél nagyobb dokumentumokat. Ne próbálja a következő típusú dokumentumokat betölteni: - indigó-papír vagy indigó hátoldalú papír - bevonatos papír - légipostapapír vagy vékony papír - ráncos vagy gyűrött papír - hullámos vagy hengerelt papír - tépett papír A dokumentumról az iratkapcsokat és fűzőkapcsokat el kell távolítani a betöltés előtt. A dokumentumra felvitt ragasztónak, tintának vagy hibajavító folyadéknak teljesen meg kell száradnia a betöltés előtt. Ne töltsön be különböző méretű vagy súlyú papírokat tartalmazó dokumentumokat. Ne töltsön be füzetet, brossúrapapírt, írásvetítő fóliát vagy más különleges jellemzővel rendelkező dokumentumot. 3.2 MÁSOLÁS

62 Másolat készítése 1 Húzza ki teljesen a dokumentumtartót. Hajtsa ki a hosszabbítót, ha szükséges. 2 Töltse be a dokumentumokat max. 50 oldalig nyomtatási oldallal lefelé az adagolóba. 3 3 Állítsa be a papírvezetőket a dokumentum méretéhez. 4 Testre szabhatja a másolási beállításokat, a példányszám, másolási méret, sötétség és képbeállítások alapján a kezelőegység gombjainak segítségével. Lásd Másolási opciók beállítása, 3.4 oldal. Másolási feladat rendezése. Például ha 2 példányt készít egy 3 oldalas dokumentumról, először kinyomtatja a teljes 3 oldalas dokumentumot, majd utána a második teljes dokumentum következik. Lásd 3.8. oldalon A beállítások törléséhez használja a Törlés/Stop gombot. 5 Nyomja le az Indítás gombot. MÁSOLÁS 3.3

63 Másolási opciók beállítása A kezelőegység gombjainak segítségével az összes alapvető másolási beállítás elvégezhető; sötétítés, dokumentumtípus, másolási méret és a példányszám beállítása. Állítsa be a következő opciókat az aktuális munkához, mielőtt lenyomná az Indítás gombot a másoláshoz. MEGJEGYZÉS: Ha lenyomja a Törlés/Stop gombot a másolási opciók beállítása közben, az aktuális munkához beállított összes opció törölve lesz és viszaáll az alapértelmezett állapotra. Egyes esetekben ezek automatikusan visszaállnak az alapértelmezett állapotra, amikor a készülék befejezi a másolást. Sötétítés Ha az eredeti dokumentum halvány jelöléseket vagy sötét képeket tartalmaz, a fényerősséget beállíthatja úgy, hogy a másolaton könnyebben olvasható legyen. A kontraszt beállításához nyomja le a Sötétítés gombot. Minden egyes nyomásnál az adott üzemmódhoz tartozó LED fog felvillanni. A következő sötétítés módok közül választhat: Világos: sötét nyomtatáshoz megfelelő. Normál: szabványosan gépelt vagy nyomtatott dokumentumokhoz ajánlott. Sötét: világos nyomtatásnál vagy halvány ceruza jelöléseknél ajánlott. 3.4 MÁSOLÁS

64 Eredeti típus A képbeállítások segítségével a másolási minőség az adott dokumentumtípus beállításával javítható az aktuális másolási feladathoz. dokumentumtípus kiválasztásához nyomja le az Eredeti tipus gombot. Minden egyes nyomásnál az adott üzemmódhoz tartozó LED fog felvillanni. A következő kép módok közül választhat: Szöveg: A többnyire szöveget tartalmazó dokumentumoknál használatos. Fénykép: Akkor célszerű használni, ha az eredeti dokumentumok leginkább képeket tartalmaznak. ME G J E G Y Z ÉS : Ha színes hátterű dokumentumot másol, mint például újságpapír vagy katalógus, a hátteret is a másolatra lehet tenni. Ha kicsinyíteni kívánja a hátteret, módosítsa a Sötét beállítást Világos értékre, és/vagy az Eredeti tipus beállítást állítsa át Szöveg értékre. 3 Példányszám A P é l d á n y s z á m gomb segítségével a példányszámot lehet beállítani 1 és 99 között. 1 Nyomja le a P é l d á n y s z á m gombot. 2 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ), amíg a kívánt szám nem jelenik meg a kijelzőn. Ha lenyomva tartja a gombot, akkor gyorsan, ötös lépésközzel növelheti vagy csökkentheti a számot. A számot a számbeviteli gombok segítségével is megadhatja. 3 Nyomja le a B e v i t e l gombot a beállítás mentéséhez. M ÁSOLÁS 3.5

65 Kicsinyített/nagyított másolás A Kicsiny/Nagyít gomb segítségével a másolt kép méretét 50%-tól 200%-ig változtathatja. Ha az előre meghatározott másolási méretekből kíván választani: 1 Nyomja le a Kicsiny/Nagyít gombot. Az aktuális beállítás megjelenik az kijelző alsó sorában. 2 Használja Kicsiny/Nagyít vagy a görgetés gombot ( vagy ) a kívánt méretbeállítás kiválasztásához. 3 Nyomja le a Bevitel gombot a beállítás mentéséhez. A másolat méretek finombeállításához: 1 Nyomja le a Kicsiny/Nagyít gombot. 2 Nyomja le a Kicsiny/Nagyít vagy a görgetés gombot ( vagy ), amíg a Egyedi:50-200% megjelenik a kijelző alsó sorában. Nyomja le a Bevitel gombot. 3 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ), amíg a kívánt másolási méret nem jelenik meg a kijelzőn. Ha lenyomva tartja a gombot, akkor gyorsan, ötös lépésközzel növelheti vagy csökkentheti a számot. A számot a számbeviteli gombok segítségével is megadhatja. 4 Nyomja le a Bevitel gombot a beállítás mentéséhez. MEGJEGYZÉS: Kicsinyített másolat készítésekor fekete csíkok jelenhetnek meg a másolat alsó részén. 3.6 MÁSOLÁS

66 Az alapértelmezett beállítások módosítása A másolási opciók, mint pl. sötétítés, kép, másolási méret és példányszám, mind beállítható a leggyakrabban használt üzemmódokra. Dokumentum másolásakor az alapértelmezett beállítások érvényesek, kivéve, ha a megfelelő gombokkal változtat ezen a kezelőegységen. A saját alapértelmezett értékek beállítása: 1 Nyomja le a Menü gombot a kezelőegységen, amíg a Masolas beall. meg nem jelenik a kijelző felső sorában. Az első elérhető menüpont, a Alapert. valt megjelenik az alsó sorban. 2 Nyomja le a Bevitel gombot a menübe történő belépéshez. Az első beállítási lehetőség, a Sotetites megjelenik az alsó sorban. 3 3 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ) a beállítási opciók végiglapozásához. 4 Amikor a kívánt opció megjelenik, nyomja le a Bevitel gombot az opcióba való belépéshez. 5 Változtassa meg a beállítást a görgetőgomb ( vagy ) vagy a számbeviteli gombok segítségével. 6 Nyomja le a Bevitel gombot a beállítás mentéséhez. 7 Ismételje meg a 3-6. lépéseket szükség szerint. 8 A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja le a Törlés/Stop gombot. MEGJEGYZÉS: A másolási opciók beállítása közben, a Törlés/Stop gomb lenyomásával az értékek törlődnek és visszaállnak az alapértelmezett állapotba. MÁSOLÁS 3.7

67 Az időtúllépés beállítása Beállíthatja, hogy a készülék mennyi ideig várjon, mielőtt visszaállítja az eredeti alapértelmezett másolási beállításokat, ha nem kezd el másolni a kezelőegységen történt változtatás után. 1 Nyomja le a Menü gombot a kezelőegységen, amíg a Masolas beall. meg nem jelenik a kijelző felső sorában. 2 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ) a Idotullepes megjelenítéséhez az alsó sorban. 3 Nyomja le a Bevitel gombot a menübe történő belépéshez. 4 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ), amíg a kívánt állapot nem jelenik meg a kijelzőn. 15, 30, 60 és 180 (másodperc) közül választhat. A Ki kiválasztása azt jelenti, hogy a készülék nem állítja vissza az alapértelmezett értékeket, amíg Ön nem nyomja le az Indítás gombot a másolás elkezdéséhez vagy a Törlés/Stop gombot a törléséhez. 5 Nyomja le a Bevitel gombot a beállítás mentéséhez. 6 A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja le a Törlés/Stop gombot. Másolás leválogatással A leválogatásos másolás opció csak akkor használható ha a dokumentumokat az automatikus lapadagolóba tölti be. 1 Nyomja le a Menü gombot a kezelőegységen, amíg a Masolas beall. meg nem jelenik a kijelző felső sorában. 2 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ❿), hogy megjelenítse a Levalogatas jelzést az alsó sorban. 3 Nyomja le a Bevitel gombot a menübe történő belépéshez. 4 Ha többpéldányos másolatot készít és össze kívánja rendezni ezeket, nyomja le a görgetőgombot ( vagy ❿), hogy az Levalogatas opciót Be értékre állítsa, majd nyomja le a Bevitel gombot ➐ Leválogatásos másolás bekapcsolva ➐ Leválogatásos másolás kikapcsolva 5 Nyomja le az Indítás gombot a másolás megkezdéséhez. 3.8 MÁSOLÁS

68 4 Faxolás A fejezet a készülék faxként történő használatát írja le. A fejezet tartalma: Fax küldése Fax fogadása Automatikus tárcsázás Speciális faxfunkciók További szolgáltatások

69 Fax küldése A faxbeállítások módosítása 1 Nyomja le a Menü gombot, amíg a Fax beallitas megjelenik a kijelző felső sorában. Az első elérhető menüpont, Csengesek sz., megjelenik a kijelző alsó sorában. 2 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ), amíg a kívánt menüpont meg nem jelenik az alsó sorban, majd nyomja le a Bevitel gombot. 3 A görgetőgomb használatával ( vagy ), vagy a számgombokkal adja meg a beállítás kívánt értékét. 4 Nyomja le a Bevitel gombot a beállítás mentéséhez. 5 Ha szükséges, ismételje meg a 2-4. lépéseket. 6 A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja le a Törlés/Stop gombot. 4.2 FAXOLÁS

70 Elérhető faxbeállítások Az alábbi beállításokat végezheti el a faxrendszer konfigurációjához: Opció Csengesek sz. Leírás Meghatározhatja, hogy a készülék 1-7 között hány alkalommal csörögjön ki a bejövő hívás megválaszolása előtt. Sotetites A dokumentumok sötétebb vagy világosabb faxolását is beállíthatja. Vilagos sötét dokumentumhoz. Normal normál gépelt vagy nyomtatott dokumentumhoz. Sotet világos nyomtatott, vagy halvány ceruzával írt dokumentumhoz. Ujratarcs. Ido A készülék képes a távoli faxot automatikusan újrahívni, ha a vonal foglalt. Az időszak 1-15 percig állítható be. Ujratacs. sz. Uz. Megerosit Az újratárcsázási kísérletek száma 0 és 13 közötti lehet. Ha a megadott érték 0, a készülék nem fog újratárcsázni. Beállítható, hogy a készülék minden fax után jelentést nyomtasson, hogy az átvitel sikerült-e, hány oldalas volt a fax, stb. Az elérhető opciók Be, Ki és Hibakor, az utóbbi csak akkor nyomtat jelentést, ha az átvitel sikertelen volt. 4 Auto jelentes Jelentés az előző 50 kommunikációs műveletről, idővel és dátummal. Az elérhető opciók Be vagy Ki. Auto csokkent A papírtálcában levő papír hosszával megegyező vagy annál hosszabb dokumentumok fogadásakor a készülék képes a dokumentum méretének megfelelő mértékű csökkentésére. Válassza ki az Be opciót ha automatikusan szeretné a fogadott oldalak méretét csökkenteni. Ha a szolgáltatás Ki értékre van beállítva, a készülék nem csökkenti a dokumentum méretét, hanem azt két vagy több oldalra nyomtatja ki. FAXOLÁS 4.3

71 Opció Tiltott meret Leírás A papírtálcában levő papírnál hosszabb dokumentumok fogadásakor a készüléket be lehet állítani, hogy az oldalról lelógó részt törölje. Ha a fogadott oldal kívül esik a beállított margón, az oldal két papírlapon jelenik meg, eredeti méretben. Ha a dokumentum margón belülre esik, és az Automatikus kicsinyítés szolgáltatás be van kapcsolva, a készülék a dokumentumot a lapnak megfelelő méretre kicsinyíti és nem törli a túlnyúló részeket. Ha az Automatikus kicsinyítés szolgáltatás ki van kapcsolva, a margón túlnyúló rész törlődik. A beállítás értéke 0 és 30 mm közé eshet. Fogadas kod DRPD mód A Fogadási kód teszi lehetővé fax fogadás indítását a készülék EXT csatlakozójához csatlakozó telefonmellékről. Ha felveszi a telefonmelléket és faxhangot hall, adja meg a Fogadási kódot. A fogadási kód gyárilag beállított értéke 9. A beállítás 0 és 9 közé eshet. Lásd oldalt a kód használatával kapcsolatos további információkért. Hívást fogadhat a különböző csengési mintázat érzékelését lehetővé tevő (DRPD) szolgáltatással, ami lehetővé teszi hogy egy telefonvonalon több különböző számot lehessen fogadni. Ebben a menüben lehet beállítani a különböző csengések felismerését. Lásd oldal 4.4 FAXOLÁS

72 Dokumentum betöltése 1 Húzza ki teljesen a bemeneti dokumentumtartót. Hajtsa ki a hosszabbítót is, ha szükséges. 2 Helyezzen be legfeljebb 50 lapot nyomtatott oldallal lefelé az automatikus adagolóba, majd állítsa be a papírvezetőket a dokumentum méretéhez. 4 Az eredeti dokumentumok előkészítésével kapcsolatos részletes információkért lásd 3.2. oldal. 3 A dokumentum felbontásának beállításához lásd 4.6. oldal. FAXOLÁS 4.5

73 Dokumentum felbontásának beállítása Az alapértelmezett beállítások a tipikus szöveges dokumentumok esetén megfelelő eredményt adnak. Ha rossz minőségű vagy fényképet tartalmazó dokumentumot küld, a beállításokat módosíthatja úgy, hogy a fax jobb minőségű legyen. 1 Nyomja le a Felbontás gombot a kezelőegységen. 2 A Felbontás vagy görgetőgomb ( vagy ) lenyomásával a Szabvanyos, Finom, Szuper finom és Foto beállítások közül választhat. Az egyes felbontás értékekhez ajánlott dokumentumtípusok az alábbi táblázatban találhatók: Mód Szabvanyos Finom Szuper finom Foto Javasolt dokumentumtípus: Normál méretű betűvel szedett dokumentumok. Kis méretű betűvel szedett, vékony vonalakat tartalmazó vagy mátrixnyomtatóval készített dokumentumok. Különösen apró részleteket tartalmazó dokumentumok. A szuper finom mód csak akkor engedélyezett, ha a távoli készülék is támogatja a felbontást. Lásd a megjegyzéseket. Szürkeárnyalatos vagy fényképet tartalmazó dokumentumok. MEGJEGYZÉSEK: A szuper finom mód nem használható memóriából törtenő küldéshez. A felbontás ilyenkor automatikusan finomra vált. Ha a készüléke szuper finom felbontásra van állítva, és a távoli fax nem támogatja a szuper finom felbontást, a készülék a távoli fax által támogatott legjobb felbontásra vált. 4.6 FAXOLÁS

74 Fax automatikus küldése 1 Helyezze a dokumentumot nyomtatott felével lefelé az adagolóba. A dokumentum behelyezéséről részleteket a 4.5. oldalon találhatja. 2 Állítsa be a dokumentum felbontását a kívánt értékre. Lásd 4.6. oldal. Ha módosítania kell a kép világosságát, lásd 4.3. oldal. 3 A számgombokkal adja meg a távoli fax telefonszámát. A gyorsgombokkal vagy csoport- illetve gyorstárcsázással is megadhatja a címzettet. Számok tárolásával kapcsolatos részletekért lásd 4.9. oldal. 4 Nyomja le az Indítás gombot. A készülék tárcsázza a számot, és ha távoli fax készen áll, elküldi a dokumentumot. MEGJEGYZÉS: Ha törölni kívánja a faxfeladatot, nyomja le a Törlés/Stop gombot a fax küldése közben. 4 FAXOLÁS 4.7

75 Fax kézi küldése 1 Helyezze a dokumentumot nyomtatott felével lefelé az adagolóba. A dokumentum behelyezéséről részleteket a 4.5. oldalon találhatja. 2 Állítsa be a dokumentum felbontását a kívánt értékre. Lásd 4.6. oldal. Ha módosítania kell a kép világosságát, lásd a 4.3. oldal. 3 Nyomja le a Hang.Tárcs. gombot. Meghallja a tárcsahangot. 4 A számgombokkal adja meg a távoli fax számát. A gyorsgombokkal vagy csoport- illetve gyorstárcsázással is megadhatja a címzettet. Számok tárolásával kapcsolatos részletekért lásd 4.9. oldal. 5 Ha magas tónusú fax hangjelzést hall a távoli faxtól, nyomja le az Indítás gombot. MEGJEGYZÉS: Ha törölni kívánja a faxfeladatot, nyomja le a Törlés/Stop gombot a fax küldése közben Utolsó hívott szám újratárcsázása Az utoljára hívott szám újratárcsázásához: Nyomja le a Újra/Szünet gombot. Ha dokumentum van az adagolóban, a készülék automatikusan elküldi azt. 4.8 FAXOLÁS

76 Átvitel megerősítése A dokumentum utolsó oldalának sikeres elküldése után a készülék sípol egyet és visszatér készenléti üzemmódba. Ha hiba történik fax küldése közben, hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn. A hibaüzenetek és jelentéseik felsorolásához lásd 8.8. oldal. Hibaüzenet esetén nyomja le a Törlés/Stop gombot és próbálja meg ismét elküldeni a dokumentumot. A készülék beállítható úgy, hogy minden fax küldése után automatikusan átviteli jelentést nyomtasson ki. További részletekért lásd 4.3. oldal. Automatikus újratárcsázás Ha a hívott szám foglalt vagy nem válaszol a fax küldésekor, a készülék automatikusan három percenkét újrahívja ezt a számot egymás után hét alkalommal a gyári alapbeállítás szerint. Ha a kijelzőn a [Ujratarcs ism?], jelenik meg, nyomja le a Bevitel gombot a szám azonnali újrahívásához. Az automatikus újrahívás törléséhez nyomja le a Törlés/Stop gombot. 4 Az újratárcsázási időköz és a kísérletek számának módosításához lásd 4.3. oldal. FAXOLÁS 4.9

77 Fax fogadása Fogadási módok Fax módban a készülék fogadja a bejövő faxhívást és azonnal fax fogadási módra vált. Fax fogadása Telefon módban: a fax fogadásához nyomja le a Hang.Tárcs. gombot (hallhatja a faxhangot a távoli készüléktől), majd nyomja le az Indítás gombot a készülék kezelőpultján. Használhatja a mellékállomás telefont is, itt üsse be a távoli fogadás kódot; lásd oldal. Uz./Fax módban az üzenetrögzítő veszi fel a bejövő hívást és a hívó fél az üzenetrögzítőn hagyhat üzenetet. Ha a fax készülék faxhangot érzékel a vonalban, automatikusan fax üzemmódra vált. A DRPD módban különböző csengési mintázat érzékelését lehetővé tevő (DRPD) szolgáltatással fogadhat hívást. Ez a szolgáltatás, amit a központ biztosít, lehetővé teszi a különböző telefonszámokról érkező hívásokat egy telefonvonalon törtenő fogadását. További részletekért lásd oldal Az aktuális fogadási mód a készülék készenléti állapotában jelenik meg a kijelzőn. Ha a memória megtelt, a fogadási mód automatikusan Telefon beállításra vált. MEGJEGYZÉSEK: Az Uz./Fax mód használatához csatlakoztasson egy üzenetrögzítőt a készülék hátulján levő EXT aljzathoz. Lásd oldal. Ha nem szeretné, hogy mások is megtekinthessék a fogadott dokumentumokat, használja a biztonságos fogadási módot. Ebben az üzemmódban minden bejövő fax a memóriában tárolódik. További részletekért lásd oldal FAXOLÁS

78 Papír betöltése fax fogadásához A papírtálcába törtenő behelyezésével kapcsolatos utasítások megegyeznek a nyomtatási, faxolási és fénymásolási műveleteknél leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy faxot csak Letter, A4 vagy Legal méretű sima papírra lehet nyomtatni. A papír behelyezésével és a tálca papírméretének beállításával kapcsolatban lásd oldal és oldal. Automatikus fogadás fax módban A készülék gyári alapbeállítás szerint fax módban van. Ha módosította a fogadási módot, az alábbi lépésekkel állíthatja vissza a faxok automatikus fogadását: 1 Nyomja le a Vételi mód gombot. 2 Nyomja le és tartsa lenyomva a Vételi mód gombot, amíg a Fax meg nem jelenik az alsó sorban. Az üzemmódtól függően ezt lehet, hogy többször meg kell ismételnie. 3 Fax fogadásakor a készülék a megadott számú csengés után fogadja a hívást és automatikusan veszi a faxot. 4 A csengések számának módosításához lásd 4.3. oldal. FAXOLÁS 4.11

79 Automatikus fogadás üzenetrögzítő/fax módban Az üzemmód használatához egy üzenetrögzítőt kell csatlakoztatnia a készülék hátulján levő EXT aljzatba. Lásd oldal. 1 Nyomja le a Vételi mód gombot. 2 Nyomja le és tartsa lenyomva a Vételi mód gombot, amíg a Uz./Fax meg nem jelenik az alsó sorban. Az üzemmódtól függően ezt lehet, hogy többször meg kell ismételnie. 3 Hívás fogadása esetén az üzenetrögzítő válaszol. Ha a hívó üzenetet hagy, azt az üzenetrögzítő tárolja hagyományos módon. Ha a készülék faxhangot hall a vonalban, automatikusan fogadja a faxot. MEGJEGYZÉSEK: Ha a készüléket üzenetrögzítő/fax módba állította, és a rögzítő ki van kapcsolva, vagy nincs üzenetrögzítő csatlakoztatva a készülék hátulján levő EXT aljzatba, a készülék a megadott számú csengetés után automatikusan Fax módra vált. Ha az üzenetrögzítőn isi beállítható a hívásfogadáshoz szükséges csengetések száma, állítsa azt 1 csengetésre. Ha Telefon módban van, ami kézi fax fogadásra alkalmas, és üzenetrögzítő van csatlakoztatva a készülékhez, ki kell kapcsolnia a rögzítőt, ellenkező esetben a bejelentkező üzenet megszakítja a telefonbeszélgetést. Kézi fogadás Telefon módban Hívások fogadásához használja a Hang.Tárcs. gombot. 1 Nyomja le a Vételi mód gombot. 2 Nyomja le és tartsa lenyomva a Vételi mód gombot, amíg a Telefon meg nem jelenik az alsó sorban. Az üzemmódtól függően ezt lehet, hogy többször meg kell ismételnie. 3 Fax fogadásakor nyomja le a Hang.Tárcs.gombot. Hallani fogja a távoli készülék fax hangját vagy beszédhangot. 4 Nyomja le az Indítás gombot a fax fogadásához. A készülék elkezdi a fax fogadását és a befejezés után visszatér készenléti üzemmódba FAXOLÁS

80 Kézi fogadás távoli fogadás indítási kóddal Faxot telefonbeszélgetés közben is fogadhat, miközben a telefonmelléken beszél, úgy, hogy nem kell felállnia és a faxhoz menni. Ha a mellékállomásról fogad hívást és faxhangot hall, nyomja le a 9 gombokat a melléken. A készülék fogadja a dokumentumot. A gombokat lassan, megfelelő sorrendben nyomja le. Ha továbbra is hallja a faxhangot a távoli gépről, próbálja meg ismét lenyomni a 9 gombokat. 9 a gyárilag beállított fogadási kód. Az első és utolsó csillag rögzített, de a köztük levő szám szabadon módosítható. A kód módosításáról részletesen lásd 4.4. oldal. Fax fogadása DRPD módban Ez a szolgáltatás, amit a központ biztosít, lehetővé teszi a különböző telefonszámokról érkező hívások egyvonalú telefonvonalon történő fogadását. A hívó által tárcsázott számokat ez eltérő csengetési mintázat azonosítja, ami különböző rövid és hosszú szakaszokból áll. Ezt a szolgáltatást a gyakran több ügyfelet kiszolgáló központok használják, akik ez alapján azonosítják be a hívót a megfelelő hívásfogadás érdekében. 4 A különböző csengési mintázatok érzékelését lehetővé tevő (DRPD) szolgáltatással a fax "megtanulhatja" a faxhívásokra jellemző mintázatot. Ha nem módosítja, a csengetési mintázatot a készülék továbbra is faxhívásként ismeri fel, és a többi hívást továbbítja a mellékállomásra, vagy az EXT aljzathoz csatlakoztatott üzenetrögzítőre. A különböző csengési mintázatok érzékelését lehetővé tevő (DRPD) szolgáltatást bármikor kikapcsolhatja. A különböző csengési mintázatok érzékelését lehetővé tevő (DRPD) szolgáltatás beállítása előtt a szolgáltatást a telefontársaságnak kell aktiválnia a vonalon. A különböző csengési mintázatok érzékelését lehetővé tevő szolgáltatás beállításához egy plusz telefonvonalra is szüksége lesz, vagy valakire, aki kívülről tárcsázza a faxszámot. FAXOLÁS 4.13

81 A DRPD mód beállítása: 1 Nyomja le a Menü gombot, amíg a Fax beallitas megjelenik a kijelző felső sorában. Az első elérhető menüpont, Fogadasi mod, megjelenik a kijelző alsó sorában. 2 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy )amíg a DRPD mod nem jelenik meg az alsó sorban, majd nyomja le a Bevitel gombot. 3 Amikor a Beall. jelenik meg az alsó sorban, nyomja le a Bevitel gombot. Az LCD kijelzőn a [csorges var.] jelenik meg. 4 Hívja a fax számot egy másik telefonról. A hívást nem szükséges fax készülékről indítani. 5 Amikor a készülék csengeni kezd, ne válaszolja meg a hívást. A készüléknek több csengetésre van szüksége a mintázat megtanulásához. Ha a tanulás befejeződött, a kijelzőn a DRPD [beall.] jelenik meg. Ha a DRPD beállítás sikertelen, a DRPD csorg. Hiva jelenik meg. Nyomja le a Bevitel gombot, ha a DRPD mod jelenik meg, és ismételje meg a folyamatot a 3. lépéstől. 6 A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja le a Törlés/Stop gombot. A DRPD szolgáltatás beállítása után a DRPD opció elérhető lesz a fogadási mód menüből. Faxok fogadásához DRPD módban be kell állítani a DRPD menüt. MEGJEGYZÉSEK: Ha a faxszám megváltozik, vagy a készüléket másik telefonvonalra csatlakoztatja, a DRPD szolgáltatást ismételten be kell állítani. A DRPD beállítása után hívja fel ismét a faxszámot, ellenőrizve, hogy a készülék faxhanggal válaszol-e. Ezután hívja fel a vonalhoz rendelt másik számot, hogy ellenőrizze, hogy azt a készülék továbbítja-e a mellékállomásra, vagy az EXT aljzathoz csatlakoztatott üzenetrögzítőhöz: Faxok fogadása memóriába Mivel a készülék több feladatot képes egyszerre végezni, másolás vagy nyomtatás közben is tud faxot fogadni. Ha másolás vagy nyomtatás közben kap faxot, a készülék a saját memóriájában tárolja azt. A másolás vagy nyomtatás befejezése után a készülék automatikusan kinyomtatja a faxot FAXOLÁS

82 Automatikus tárcsázás Egygombos tárcsázás A kezelőegység 20 gyorsbillentyűje lehetővé teszi a gyakran használt faxszámok tárolását és egy gombnyomásra történő tárcsázását. A gomb használatával maximum 40 fax számot tud tárolni a gyorsbillentyűkön. Szám tárolása gyorsbillentyűre 1 Nyomja le és tartsa lenyomva az egyik gyorsbillentyűt kb. 2 másodpercre. A kijelző a faxszám megadását kéri. A T azt jelöli, hogy gyorsbillentyűt állít be. Ha 21-től 40-ig szeretné a gyorsbillentyűket használni, nyomja le a gombot, és nyomja le és tartsa nyomva a gyorsbillentyűt 2 másodpercig. 2 A számbillentyűkkel adja meg a tárolni kívánt számot, majd nyomja le a Bevitel gombot. 4 Ha szünetet kíván a számok közé iktatni, nyomja le a Újra/Szünet gombot. A - jel jelenik meg a kijelzőn. Ha rossz számot adott meg, nyomja le adja meg a helyes számot. gombot, majd 3 Adja meg a számhoz rendelt nevet. Karakterbevitellel kapcsolatban lásd oldal. Ha nem kíván nevet hozzárendelni, hagyja ki ezt a lépést. 4 Nyomja le a Bevitel gombot, ha a név helyesen jelenik meg vagy ha nem kíván nevet hozzárendelni a számhoz. 5 További számok tárolásához nyomjon le egy gyorsbillentyűt, és ismételje meg a 2-4. lépéseket. VAGY A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja le a Törlés/Stop gombot. FAXOLÁS 4.15

83 Fax küldése gyorsbillentyűvel 1 Helyezze a dokumentumot nyomtatott felével lefelé az adagolóba. A dokumentum behelyezéséről részletesen, 4.5. oldal. 2 Állítsa be a dokumentum felbontását a kívánt értékre. Lásd 4.6. oldal. Ha módosítania kell a kép világosságát, lásd 4.3. oldal. 3 Nyomja le a számhoz tartozó gyorsbillentyűt. A dokumentumot a készülék a memóriába szkenneli. 4 A készülék felhívja a gyorsbillentyűhöz tartozó számot és elküldi a dokumentumot, ha a távoli fax fogadja a hívást. Gyorstárcsázás Maximum 150 gyakran használt számot lehet egy- vagy kétszámjegyű gyorstárcsázási számhoz rendelni (0-149). Szám tárolása gyorstárcsázáshoz 1 Nyomja le a Telefonkönyv gombot a kezelőegységen. 2 Nyomja le a Telefonkönyv vagy görgetőgombot ( vagy ) a Tarol&szerk. megjelenítéséhez a kijelző alsó sorában. Nyomja le a Bevitel gombot. 3 Nyomja le a Bevitel gombot, amikor a Gyorstarcsaz megjelenik a kijelzőn. A kijelző bekéri a hely számát, az első szabad helyet is megjelenítve. 4 Adjon meg egy 0 és 149 közé eső gyorstárcsázási számot a számbillentyűk vagy a görgetőgomb ( vagy ) segítségével és nyomja le a Bevitel gombot. Ha 21-től 40-ig szeretné a gyorsbillentyűket használni, nyomja le a gombot, és nyomja le és tartsa nyomva a gyorsbillentyűt 2 másodpercig. Ha megadott helyre már rögzített számot, a kijelzőn a megadott szám jelenik meg, melyet módosíthat. Ha másik gyorstárcsázási számot kíván megadni, nyomja le az Felső Szint gombot FAXOLÁS

84 5 A számbillentyűkkel adja meg a tárolni kívánt számot, majd nyomja le a Bevitel gombot. Ha szünetet kíván a számok közé iktatni, nyomja le a Újra/Szünet gombot. A - jel jelenik meg a kijelzőn. 6 Adja meg a számhoz rendelt nevet. Karakterbevitellel kapcsolatban lásd oldal. VAGY Ha nem kíván nevet hozzárendelni, hagyja ki ezt a lépést. 7 Nyomja le a Bevitel gombot, ha a név helyesen jelenik meg vagy ha nem kíván nevet hozzárendelni a számhoz. 8 További faxszámok tárolásához ismételje meg a 4-7. lépéseket. VAGY A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja le a Törlés/Stop gombot. Fax küldése gyorstárcsázással 1 Helyezze a dokumentumot nyomtatott felével az adagolóba. A dokumentum behelyezéséről részletesen, 4.5. oldal. 2 Állítsa be a dokumentum felbontását a kívánt értékre. Lásd 4.6. oldal. 4 Ha módosítania kell a kép világosságát, lásd 4.3. oldal. 3 Adja meg a gyorstárcsázási számot. Egyjegyű gyorstárcsázási szám esetén nyomja le és tartsa nyomva a megfelelő számgombot. Kétjegyű gyorstárcsázási szám esetén nyomja le az első számgombot, majd nyomja le és tartsa nyomva a második számgombot. A számhoz tartozó név rövid időre megjelenik. 4 A dokumentumot a készülék a memóriába szkenneli. A készülék automatikusan tárcsázza a gyorstárcsázási számhoz tartozó faxszámok. A dokumentumot a készülék elküldi, miután a távoli fax válaszol. FAXOLÁS 4.17

85 Csoportos tárcsázás Ha gyakran kell ugyanazt a dokumentumot több rendeltetési helyre küldeni, ezekből a célállomásokból csoportot lehet létrehozni, majd csoport tárcsázási számhoz rendelni. Ez lehetővé teszi, hogy a csoport tárcsázási szám használatával egyszerre küldje el a dokumentumot az összes címzettnek a csoportban. Csoportos tárcsázási szám beállítása 1 Nyomja le a Telefonkönyv gombot a kezelőegységen. 2 Nyomja le a Telefonkönyv vagy görgetőgombot ( vagy ) a Tarol&szerk. megjelenítéséhez a kijelző alsó sorában. Nyomja le a Bevitel gombot. 3 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ) a Csoport tarcs. megjelenítéséhez az alsó sorban és nyomja le a Bevitel gombot. 4 Nyomja le a Bevitel gombot amikor a Uj megjelenik az alsó sorban. A kijelző bekéri a hely számát, az első szabad helyet is megjelenítve. 5 Adjon meg egy 0 és 149 közé eső csoportos tárcsázási számot a számbillentyűk vagy a görgetőgomb ( vagy ) segítségével és nyomja le a Bevitel gombot. 6 Nyomjon le egy gyosrtárcsázási gombot, vagy adjon meg egy gyorstárcsázási számot, amit a csoportba szeretne tárolni, és nyomja le a Bevitel gombot. 7 Amikor a kijelző megerősíti a csoporthoz adandó számot, nyomja le a Bevitel gombot. 8 Ismételje meg a 6. és 7. lépéseket további gyorstárcsázási vagy gyorsbillentyű gombok csoporthoz történő hozzáadása érdekében. 9 Nyomja le a Felső Szint gombot, ha minden számot megadott. A kijelző bekéri a csoportazonosítót. 10 Adjon meg egy, a csoporthoz rendelt nevet. VAGY 4.18 FAXOLÁS

86 Ha nem kíván nevet hozzárendelni, hagyja ki ezt a lépést. 11 Nyomja le a Bevitel gombot, ha a név helyesen jelenik meg vagy ha nem kíván nevet hozzárendelni a számhoz. 12 Ha további csoportot szeretne létrehozni, nyomja le a Bevitel gombot és ismételje meg a műveletet az 5. lépéstől. VAGY A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja le a Törlés/Stop gombot. MEGJEGYZÉS: Egy csoport tárcsázási számát nem lehet egy másik csoport tárcsázási számához rendelni. Csoportos tárcsázási számok szerkesztése A kiválasztott csoportból törölni lehet egyes gyorstárcsázási számokat vagy új számot lehet a kiválasztott csoporthoz hozzáadni. 1 Nyomja le a Telefonkönyv gombot a kezelőegységen. 2 Nyomja le a Telefonkönyv vagy görgetőgombot ( vagy ) a Tarol&szerk. megjelenítéséhez a kijelző alsó sorában. Nyomja le a Bevitel gombot. 3 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ) a Csoport tarcs. megjelenítéséhez az alsó sorban és nyomja le a Bevitel gombot. 4 4 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ) a Szerkesztes megjelenítéséhez az alsó sorban és nyomja le a Bevitel gombot. 5 Adja meg a szerkeszteni kívánt csoport számát, majd nyomja le a Bevitel gombot. 6 Nyomjon le egy gyorsbillentyűt vagy adja meg a hozzáadni vagy törölni kívánt gyorstárcsázási számot. 7 Amikor megadja a megadott számot a csoportba, a kijelzőn a Torles?. jelenik meg. Új szám megadása esetén a Hozzaadas? jelenik meg. 8 Nyomja le a Bevitel gombot szám hozzáadásához vagy törléséhez. FAXOLÁS 4.19

87 9 Csoportnév módosításához nyomja le a Felső Szint gombot. 10 Adja meg az új csoportnevet, majd nyomja le a Bevitel gombot. 11 Ha további csoportot szeretne szerkeszteni, nyomja le a Bevitel gombot és ismételje meg a műveleteket az 5. lépéstől. VAGY A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja le a Törlés/Stop gombot. Fax küldése csoportos tárcsázással (körlevél küldés) A csoportos tárcsázást körlevél küldéshez vagy késleltetett küldéshez is használhatja. Kövesse az adott művelet utasításait (Körlevél küldés, lásd oldal; Késleltetett küldés, lásd oldal; Elsőbbségi küldés, lásd oldal; Késleltetett RX lekérési művelet, lásd oldal). Ha a kijelző arra kéri, hogy adja meg a távoli fax számot: Egyjegyű csoportos tárcsázási szám esetén nyomja le és tartsa nyomva a megfelelő számgombot. Kétjegyű csoportos tárcsázási szám esetén nyomja le az első számgombot, majd nyomja le és tartsa nyomva a második számgombot. Egy művelethez csak egy csoportos számot használhat. Ezután folytassa a lépéseket a művelet befejezéséhez. A készülék automatikusan beolvassa az adagolóba helyezett dokumentumot, majd tárcsázza a csoporthoz tartozó összes számot FAXOLÁS

88 Szám keresése a memóriában Két módon lehet számot keresni a memóriában. Vagy egyenként nézi végig a bejegyzéseket A - Z-ig, vagy a számhoz tartozó név első betűjére keres rá. A memória végiglapozása 1 Nyomja le a Telefonkönyv gombot. 2 Nyomja le a Bevitel gombot, amikor a Keres&tarcsaz megjelenik a kijelzőn. 3 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ) a memória végiglapozásához, amíg a tárcsázni kívánt szám és név meg nem jelenik. A memóriában alfabetikus sorrendben A - Z között lehet előre vagy hátra lapozni. A memóriában való keresés közben láthatja, hogy minden bejegyzés előtt a következő három betű egyike látható; T a gyorsbillentyűhöz, S a gyorstárcsázáshoz és G a csoport tárcsázáshoz. A betűk mutatják meg, hogy a szám milyen módon lett eltárolva. 4 Ha a kívánt szám illetve név megjelenik, nyomja le a Indítás vagy Bevitel gombot a tárcsázáshoz. 4 Keresés az első betű alapján 1 Nyomja le a Telefonkönyv gombot. 2 Nyomja le a Bevitel gombot amikor a Keres&tarcsaz megjelenik a kijelzőn. 3 Nyomja le a keresni kívánt betűhöz tartozó gombot. Megjelenik a betűvel kezdődő név. Például ha a keresett név a MOBILE, nyomja le a 6 gombot, melyen az MNO betűk találhatók. 4 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ) a következő név megjelenítéséhez. 5 Ha a kívánt szám illetve név megjelenik, nyomja le az Indítás vagy Bevitel gombot a tárcsázáshoz. FAXOLÁS 4.21

89 Telefonkönyv listanyomtatása Az automatikus tárcsázás beállítások ellenőrzéséhez ki tudja nyomtatni a telefonkönyvet. 1 Nyomja le a Telefonkönyv gombot. 2 Nyomja le a Telefonkönyv gombot vagy a görgetőgombot ( vagy ), amíg a Nyomtat nem jelenik meg az alsó sorban, majd nyomja le a Bevitel gombot. A készülék kinyomtatja a gyorsbillentyűk, gyorstárcsázási számok és csoport tárcsázási bejegyzések listáját FAXOLÁS

90 Speciális faxfunkciók Körlevelek küldése A kezelőegység Körlevél gombjának használatával érheti el a körlevél küldés funkciót, melynek segítségével egy dokumentumot több helyre tud elküldeni. A dokumentumokat a készülék általában a memóriában tárolja, mielőtt elküldené a távoli készülékre. Küldés után a dokumentumok automatikusan törlődnek a memóriából. 1 Helyezze a dokumentumot nyomtatott felével az adagolóba. A dokumentum behelyezéséről részletesen, 4.5. oldal. 2 Állítsa be a dokumentum felbontását a kívánt értékre. Lásd 4.6. oldal. Ha módosítania kell a kép világosságát, lásd 4.3. oldal. 3 Nyomja le a Körlevél gombot a kezelőegységen. 4 A számgombokkal adja meg a távoli készülék számát. 4 A gyorsgombokkal, vagy csoportos illetve gyorstárcsázással is megadhatja a címzettet. Számok tárolásával kapcsolatos részletekért lásd oldal. 5 Nyomja le a Bevitel gombot a szám megerősítéséhez. A kijelző megkérdezi, hogy kíván-e más faxszámot is megadni a dokumentum elküldéséhez. MEGJEGYZÉS: A Masik sz. jelzés nem jelenik meg, ha másik körlevél vagy késleltetett fax feladathoz ad meg számot. Várnia kell, amíg a feladat befejeződik. 6 Ha több számot kíván megadni, nyomja le az 1 gombot a Ign kiválasztásához, majd ismételje meg a 4. és 5. lépéseket. Összesen 10 rendeltetési hely adható meg. Csoportos tárcsázási számokat nem lehet másik faxszámot használni. FAXOLÁS 4.23

91 7 Ha befejezte a fax számok bevitelét, nyomja le a 2 gombot a Nem kiválasztásához a Masik sz. jelnél. A dokumentumot a készülék küldés előtt beolvassa a memóriába. A kijelzőn megjelenik a memória kapacitása, és a memóriában tárolt lapok száma. A készülék a megadott számok sorrendjében kezdi el a dokumentum küldését. Késleltetett fax küldése A készüléket be lehet állítani, hogy a faxot egy megadott, későbbi időpontban küldje el. 1 Helyezze a dokumentumot nyomtatott felével az adagolóba. A dokumentum behelyezéséről részletesen, 4.5. oldal. 2 Állítsa be a dokumentum felbontását a kívánt értékre. Lásd 4.6. oldal. Ha módosítania kell a kép világosságát, lásd 4.3. oldal. 3 Nyomja le a Menü gombot, amíg a Fax szolg. megjelenik a kijelző felső sorában. Az első elérhető menüpont, Kesl.fax, megjelenik a kijelző alsó sorában. 4 Nyomja le a Bevitel gombot. 5 A számgombokkal adja meg a távoli készülék számát. A gyorsgombokkal vagy csoportos illetve gyorstárcsázással is megadhatja a címzettet. Számok tárolásával kapcsolatos részletekért lásd oldal. 6 Nyomja le a Bevitel gombot a kijelzőn megjelenő szám megerősítéséhez. A kijelző megkérdezi, hogy kíván-e más faxszámot is megadni a dokumentum elküldéséhez. MEGJEGYZÉS: A Masik sz. jelzés nem jelenik meg, ha másik körlevél vagy késleltetett fax feladathoz ad meg számot. Várnia kell, amíg a feladat befejeződik FAXOLÁS

92 7 Ha több számot kíván megadni, nyomja le az 1 gombot a Ign kiválasztásához, majd ismételje meg a 4. és 5. lépéseket. Összesen 10 rendeltetési hely adható meg. Csoport tárcsázási számokat nem lehet másik faxszámhoz használni. 8 Ha befejezte a faxszámhoz bevitelét, nyomja le a 2 gombot a Nem kiválasztásához a Masik sz. jelnél. A kijelzőn megjelenik a név megadását kérő felirat. 9 Adja meg a küldendő anyaghoz rendelt nevet. Ha nem kíván ilyet megadni, hagyja ki ezt a lépést. További információk a számbillentyű használatával kapcsolatban a nevek megadásához, lásd oldal. 10 Nyomja le a Bevitel gombot. A kijelzőn megjelenik az aktuális időpont, és a készülék kéri a fax küldésének tervezett időpontját. 11 A számbillentyűvel adja meg az időpontot. A DE vagy DU kiválasztásához a 12-órás formátumban nyomja le a vagy gombot vagy bármely számbillentyűt. Ha az időpontot az aktuális időpontot megelőző értékre állítja be, a dokumentumot a készülék a következő nap fogja elküldeni Nyomja le a Bevitel gombot, ha az időpont helyesen jelenik meg. A dokumentumot a készülék küldés előtt beolvassa a memóriába. A kijelzőn megjelenik a memória kapacitása és a memóriában tárolt lapok száma. A készülék visszatér készenléti üzemmódba. A kijelző emlékeztet a készenléti üzemmódra, valamint arra, hogy késleltetett fax lett beállítva. MEGJEGYZÉS: Ha törölni szeretné a Késleltetett küldést, lásd Időzített fax törlése, oldal. FAXOLÁS 4.25

93 Elsőbbségi fax küldése Az elsőbbségi fax szolgáltatással a fontos dokumentumokat a már tárolt feladatok előtt lehet elküldeni. A dokumentumot a készülék beolvassa a memóriába és az aktuális feladat befejezése után küldi el. Ezen kívül az elsőbbségi átvitel megszakítja a körlevél küldési folyamatot a készülékek között (pl. amikor az A készülékkel befejeződik az adás, de a B készülékkel még nem kezdődött el) vagy a tárcsázási kísérletek között. 1 Helyezze a dokumentumot nyomtatott felével az adagolóba. A dokumentum behelyezéséről részletesen, 4.5. oldal. 2 Állítsa be a dokumentum felbontását a kívánt értékre. Lásd 4.6. oldal. Ha módosítania kell a kép világosságát, lásd 4.3. oldal. 3 Nyomja le a Menü gombot, amíg a Fax szolg. megjelenik a kijelző felső sorában. 4 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ) a PrioritasFax megjelenítéséhez az alsó sorban és nyomja le a Bevitel gombot. 5 A számgombokkal adja meg a távoli készülék számát. Szám megadásához használhatja a gyorsbillentyűket vagy a gyorstárcsázási számokat. Részletes információkért lásd oldal. 6 Nyomja le a Bevitel gombot a szám megerősítéséhez. A kijelzőn megjelenik a név megadását kérő felirat. 7 Adja meg a küldendő anyaghoz rendelt nevet. Ha nem kíván ilyet megadni, hagyja ki ezt a lépést. További információkért a számbillentyű használatával kapcsolatban a nevek megadásához, lásd oldal. 8 Nyomja le a Bevitel gombot. A dokumentumot a készülék küldés előtt beolvassa a memóriába. A kijelzőn megjelenik a memória kapacitása, és a memóriában tárolt lapok száma. A készülék kijelzi a tárcsázott számot és elkezdi a dokumentum küldését FAXOLÁS

94 Lekérés A lekérés olyan szolgáltatás, amikor egy faxkészülék egy másiktól kér le dokumentumot. Ez különösen akkor hasznos, ha az eredeti dokumentumot küldő személy nincs az irodában. A dokumentumot igénylő személy felhívja az azt tároló készüléket és lekéri róla az iratot. Más szóval lekérdezi az eredeti dokumentumot tároló készüléket. Beállítható, hogy a készülék automatikusan fogadjon dokumentumot a távoli faxkészülékről. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a lekérések végrehajtását az esti órákban, amikor a telefondíjak alacsonyabbak. MEGJEGYZÉS: A készüléknek készen kell állnia a lekéréshez. 1 Nyomja le a Menü gombot, amíg a Fax szolg. megjelenik a kijelző felső sorában. 2 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ) a Kesl. RxPoll megjelenítéséhez az alsó sorban és nyomja le a Bevitel gombot. 3 A számgombokkal adja meg a távoli készülék számát. Szám megadásához használhatja a gyorsbillentyűket vagy a gyorstárcsázási számokat. Részletes információkért lásd oldal. 4 4 Nyomja le a Bevitel gombot a kijelzőn megjelenő szám megerősítéséhez. A kijelző másik fax szám megadását kéri. MEGJEGYZÉS: A Masik sz. jelzés nem jelenik meg, ha másik körlevél vagy késleltetett fax feladathoz ad meg számot. Várnia kell, amíg a feladat befejeződik. 5 Ha több számot kíván megadni, nyomja le az 1 gombot a Ign kiválasztásához, majd ismételje meg a 4. és 5. lépéseket. Összesen 10 rendeltetési hely adható meg. Csoportos tárcsázási számokat nem lehet másik faxszámhoz használni. FAXOLÁS 4.27

95 6 Ha befejezte a faxszámok bevitelét, nyomja le a 2 gombot a Nem kiválasztásához a Masik sz. jelnél. 7 A számbillentyűvel adja meg az időpontot. A DE vagy DU kiválasztásához a 12-órás formátumban nyomja le a vagy gombot vagy bármely számbillentyűt. Ha az időpontot az aktuális időpontot megelőző értékre állítja be, a lekérést a készülék a következő nap fogja végrehajtani. 8 Ha a távoli gép 4-jegyű lekérdezési kóddal van védve, adja meg a megfelelő kódot, majd nyomja le a Bevitel gombot. Ha nem, nyomja le a Bevitel gombot a 0000 érték elfogadásához, ami a kód hiányát jelenti, vagy írja be, hogy Nyomja le a Bevitel gombot, ha az időpont helyesen jelenik meg. A megadott időpontban a készülék felhívja a számokat a megadott sorrendben és lekéri a dokumentumokat a távoli készülékről. Dokumentumok hozzáadása az időzített faxokhoz A készülék memóriájában tárolt késleltetett faxhoz további dokumentumokat lehet hozzáadni. 1 Helyezze a dokumentumot nyomtatott felével az adagolóba. A dokumentum behelyezéséről részletesen, 4.5. oldal. 2 Állítsa be a dokumentum felbontását a kívánt értékre. Lásd 4.6. oldal. Ha módosítania kell a kép világosságát, lásd 4.3. oldal. 3 Nyomja le a Menü gombot, amíg a Fax szolg. megjelenik a kijelző felső sorában FAXOLÁS

96 4 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ) az Oldalt hozzaad megjelenítéséhez az alsó sorban, és nyomja le a Bevitel gombot. A kijelzőn megjelenik a memóriában utoljára tárolt feladat. 5 Nyomja le a görgetés gombot ( vagy ), amíg a dokumentumokhoz hozzáadandó faxfeladatot látja, majd nyomja le a Bevitel gombot. A készülék automatikusan eltárolja a dokumentumokat a memóriában, és a kijelzőn megjelenik a memóriakapacitás és az oldalak száma. Tárolás után a készülék megjeleníti az összes oldal számát, a hozzáadott oldalak számát, majd visszatér készenléti üzemmódba. Időzített fax törlése 1 Nyomja le a Menü gombot, amíg a Fax szolg. megjelenik a kijelző felső sorában. 2 Nyomja le a görgetés gombot ( vagy ) a Feladat torles megjelenítéséhez, majd nyomja le a Bevitel gombot. A kijelzőn megjelenik a memóriában utoljára tárolt feladat. 4 3 Nyomja le a görgetés gombot ( vagy ), amíg a törlendő fax feladat meg nem jelenik, majd nyomja le a Bevitel gombot. 4 Amikor a kijelző megerősíti a csoporthoz adandó számot, nyomja le az 1 gombot, a Ign kiválasztásához. A kiválasztott feladat törlődik, és a készülék visszaáll készenléti üzemmódba. A kiválasztás törléséhez nyomja le a 2 a Nem kiválasztásához. FAXOLÁS 4.29

97 További szolgáltatások A biztonságos fogadási mód Bizonyos esetekben a fogadott faxokat védeni kell az illetéktelen tekintetek elől. A biztonságos fogadási mód bekapcsolásával le lehet tiltani a fogadott faxok nyomtatását, ha a készülék felügyelet nélkül marad. Biztonságos fogadási módban minden bejövő fax a memóriában tárolódik. A mód kikapcsolásakor a tárolt faxokat a készülék kinyomtatja. A biztonságos fogadási mód bekapcsolása: 1 Nyomja le a Menü gombot, amíg a Specialis fax megjelenik a kijelző felső sorában. 2 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ) a Biztons. fogadas megjelenítéséhez az alsó sorban és nyomja le a Bevitel gombot. 3 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ) a Be megjelenítéséhez az alsó sorban és nyomja le a Bevitel gombot. 4 Adja meg a használni kívánt négy számjegyű jelszót, majd nyomja le a Bevitel gombot. MEGJEGYZÉS: A biztonságos fogadási módot jelszó nélkül is aktiválhatja, de ilyenkor nem védi a faxokat. 5 Adja meg ismét a jelszót, majd nyomja le a Bevitel gombot. 6 A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja le a Törlés/Stop gombot. Ha faxot fogad biztonságos fogadási módban, a készülék eltárolja a memóriában, és a Biztons. fogadas üzenetet jeleníti meg, mutatva, hogy faxot tárolt el FAXOLÁS

98 Fogadott dokumentumok kinyomtatása: 1 Lépjen be a Biztons. fogadas menübe az 1. és 2. lépés utasításai szerint a oldal oldalon. 2 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ) a Nyomtat megjelenítéséhez az alsó sorban és nyomja le a Bevitel gombot. 3 Adja meg a négyjegyű jelszót, majd nyomja le a Bevitel gombot. A készülék kinyomtatja a memóriában tárolt összes faxot. A biztonságos fogadási mód kikapcsolása: 1 Lépjen be a Biztons. fogadas menübe az 1. és 2. lépés utasításai szerint a oldal oldalon. 2 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ) a Ki megjelenítéséhez az alsó sorban és nyomja le a Bevitel gombot. 3 Adja meg a négyjegyű jelszót, majd nyomja le a Bevitel gombot. A biztonságos mód kikapcsolásra kerül és a készülék kinyomtatja a memóriában tárolt összes faxot. 4 4 A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja le a Törlés/Stop gombot. FAXOLÁS 4.31

99 Jelentések nyomtatása A készülék hasznos információkat tartalmazó jelentéseket tud nyomtatni. Az alábbi jelentések érhetők el: Telefonkönyv lista A lista tartalmazza a készülék memóriájában tárolt összes számot, mint pl. gyorstárcsázási számokat és gyorsbillentyűket. A telefonkönyv kinyomtatásához használja a Telefonkönyv gombot, lásd oldal. Elküldött faxok jelentés A jelentés tartalmazza a közelmúltban elküldött faxokkal kapcsolatos információkat. Fogadott fax jelentés A jelentés tartalmazza a közelmúltban fogadott faxokkal kapcsolatos információkat. Rendszeradatok A lista tartalmazza a felhasználó által beállított opciókat. A listát kinyomtatva lehet leellenőrizni a módosított értékeket. Ütemezett feladatok jelentés Ez a lista mutatja be a késleltetett faxként tárolt dokumentumokat. A lista tartalmazza a kezdési időpontot és a művelet típusát. Üzenet megerősítés Ez a jelentés tartalmazza a faxszámot, az oldalak számát, a feladat időtartamát, a kommunikációs módot és a kommunikáció eredményét. A készüléket be lehet állítani, hogy minden faxfeladat után jelentést nyomtasson. Lásd 4.3. oldal FAXOLÁS

100 Kéretlen faxok számlistája Ez a lista 10 olyan faxszámot tartalmaz, melyet a Fax szemet menüben nem kívánatos faxszámként állított be; lásd oldal. Ha a kéretlen faxok blokkolása szolgáltatás be van állítva, a készülék nem fogad faxot a megadott címekről. Ez a szolgáltatás a távoli fax azonosítójaként megadott faxszám utolsó 6 számjegyét ellenőrzi. Multi-kommunikációs jelentés Ezt a jelentést a készülék automatikusan kinyomtatja, ha több, mint egy helyről küld dokumentumot. Áramszünet jelentés Ezt a jelentést a készülék automatikusan kinyomtatja áramszünet után, ha az áramszünet adatvesztést okozott. MEGJEGYZÉS: Az automatikus nyomtatásra beállított jelentéseket a készülék nem nyomtatja ki, ha nincs betöltve papír vagy papírelakadás lépett fel. Jelentés nyomtatása 1 Nyomja le a Menü gombot, amíg a Jelentesek megjelenik a kijelző felső sorában. Az első elérhető menüpont, a Telefonkonyv, megjelenik a kijelző alsó sorában. 4 2 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ), hogy kiválassza a nyomtatandó jelentést vagy listát a kijelző alsó sorából. Telefonkonyv: Telefonkönyv lista Kuld. Jelentes: Elküldött faxok jelentés Fog. Jelentes: Fogadott fax jelentés Rendszer adat: Rendszeradatok Utemezett fel.: Ütemezett feladatok jelentés Uz. Megerosit: Üzenet megerősítés Szemet lista: Kéretlen faxok számlistája 3 Nyomja le a Bevitel gombot. A készülék kinyomtatja a kiválasztott információkat. FAXOLÁS 4.33

101 Speciális faxbeállítások használata A készülék különböző speciális felhasználói beállítást tesz lehetővé faxok küldéséhez és fogadásához. Az alapbeállításokat a gyárban állítják be, de azok tetszés szerint módosíthatók. A beállítások aktuális állapotáról a Rendszeradatok lista kinyomtatásával lehet meggyőződni. A lista nyomtatásával kapcsolatban lásd oldal Beállítások módosítása 1 Nyomja le a Menü gombot, amíg a Specialis fax megjelenik a kijelző felső sorában. Az első elérhető menüpont, Tovabbitas, megjelenik a kijelző alsó sorában. 2 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ), amíg a kívánt menüpont meg nem jelenik az alsó sorban, majd nyomja le a Bevitel gombot. 3 Amikor a kívánt menüpont megjelenik az alsó sorban, válassza ki a beállítást a görgetőgombbal ( vagy ) vagy adjon meg értéket a számgombokkal. 4 Nyomja le a Bevitel gombot a beállítás mentéséhez. 5 A beállításokból bármikor kiléphet a Törlés/Stop gomb lenyomásával FAXOLÁS

102 Speciális faxbeállítások Tovabbitas Opció Leírás A készülék beállítható, hogy minden kimenő faxot egy megadott rendeltetési helyre továbbítson, a megadott fax számokon kívül. Válassza a Ki értéket a szolgáltatás kikapcsolásához. Válassza a Be értéket a szolgáltatás bekapcsolásához. Beállítható a küldésre kijelölt fax célállomás száma. RCV tovabbitas A készülék beállítható, hogy minden bejövő faxot egy megadott rendeltetési helyre továbbítson a megadott időtartamon belül. Ha fax érkezik a készülékre, az a memóriában tárolódik. Később a készülék tárcsázza a megadott faxszámot, majd elküldi a faxot. Fax szemet Biztons. fogadas Válassza a Ki értéket a szolgáltatás kikapcsolásához. Válassza a Be értéket a szolgáltatás bekapcsolásához. Beállítható a továbbításra kijelölt fax célállomás száma. Ezután beállíthatja a kezdő időpontot és/vagy befejező időpontot. A Helyi masolat beállítás teszi lehetővé, hogy a készülék kinyomtassa a faxot, ha a küldés hiba nélkül fejeződött be. A kéretlen faxok blokkolása szolgáltatás bekapcsolásakor a rendszer nem fogad faxot olyan számokról, melyek a levélszemét listán szerepelnek blokkolandó feladóként. Ez a szolgáltatás blokkol minden kéretlen faxot. Válassza a Ki értéket a szolgáltatás kikapcsolásához. Ekkor mindenki tud faxot küldeni a készülékre. Válassza a Be értéket a szolgáltatás kikapcsolásához. Maximum 10 fax számot adhat meg levélszemét küldőként a Beall. opcióval. Ez a szolgáltatás a távoli fax azonosítójaként megadott szám utolsó 6 számjegyét ellenőrzi. A számok tárolása után a megadott számokról nem tud faxot fogadni. A levélszemét küldők számának törléséhez válassza ki az Osszes torol opciót. A faxokat távol lehet tartani a jogosulatlan személyektől. Az üzemmóddal kapcsolatos további információkért lásd oldal. 4 FAXOLÁS 4.35

103 Prefix sz. Opció Fogad. RCV nev Leírás Maximum 5 számjegyű előtárcsázási számot adhat meg. A készülék ezt a számot tárcsázza minden automatikus hívás előtt. Ez a szolgáltatás alközpont használata esetén különösen hasznos. Ez a beállítás teszi lehetővé, hogy a készülék minden fogadott dokumentum összes oldalának aljára kinyomtassa az oldalszámot és a fogadás dátumát, valamint időpontját. Válassza a Ki értéket a szolgáltatás kikapcsolásához. Válassza a Be értéket a szolgáltatás bekapcsolásához. ECM mod (Error Correction Mode = Hibajavító mód) A hibajavító üzemmód a rossz vonalminőséget megpróbájla kijavítani és azt biztosítja, hogy a faxokat megfelelő minőségben tudja elküldeni más ECM szolgáltatást ismerő faxkészülékeknek. Ha a vonal minősége rossz, hosszabb ideig tart a faxok küldése ECM módban. Válassza a Ki értéket a szolgáltatás kikapcsolásához. Válassza a Be értéket a szolgáltatás bekapcsolásához FAXOLÁS

104 A távoli vezérlőpult használata A távoli vezérlőpult használatával a telefonkönyv bejegyzéseit szerkesztheti és a készülék firmware programját frissítheti a számítógépe használatával. A szoftver telepítésekor a távoli vezérlőpultot is automatikusan telepíti a rendszer. A szoftver telepítésével kapcsolatos információkért lásd oldal. A távoli vezérlőpult megnyitása: 1 Indítsa el a Windows-t. 2 A Start menüből válassza ki a Programok menüpontot. 3 Válassza ki a Type 2200 majd a Távoli vezérlőpult opciót. Megjelenik a Távoli vezérlőpult ablak. 4 A Távoli vezérlőpult ablakon két fül található: a Telefonkönyv és Firmware frissítés. A kilépéshez kattintson a Kilépés gombra a fülek alján. 4 További részletekért kattintson a Súgó gombra a fülek alján. FAXOLÁS 4.37

105 Telefonkönyv fül Kattintson a Telefonkönyv fülre a telefonkönyv-bejegyzések szerkesztéséhez és létrehozásához. Beolvassa a készülék telefonkönyv bejegyzéseit a távoli vezérlőpultba. Letölti a távoli vezérlőpult telefonkönyvbejegyzéseit a készülékbe. Telefonkönyvbejegyzések megjelenítése. A kiválasztott telefonkönyvbejegyzés szerkesztése különálló szerkesztőablakban. Csoportos tárcsázási számok beállítását teszi lehetővé. Lásd alább. A kiválasztott telefonkönyv-bejegyzés törlése. Minden telefonkönyv-bejegyzés törlése. A Csoport tárcsázás opcióra kattintáskor az alábbi ablak jelenik meg. Adjon meg nevet a csoportnak. Megjelennek a csoporthoz tartozó számok. Szám eltávolításához kattintson az Eltávolítás opcióra. A csoportba foglalható telefonkönyvbejegyzéseket mutatja. A szám kiválasztása után kattintson a Hozzáadás gombra a szám hozzáadásához a csoportba. Kattintson ide a csoportos tárcsázási szám mentéséhez, miután számokat adott hozzá vagy távolított el a csoportból FAXOLÁS

106 Firmware frissítés fül Kattintson a Firmware frissítés fülre a készülék firmwarejének frissítéséhez. Ezt a szolgáltatást csak megfelelően képzett szakember használhatja. Vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a készüléket vásárolta. 4 FAXOLÁS 4.39

107 MEMO 4.40 FAXOLÁS

108 5 Nyomtatás Ez a fejezet írja le a dokumentumok nyomtatását Windowsból és a nyomtatási beállítások használatát. A fejezet tartalma: Dokumentum nyomtatása Windows-ban Papírtulajdonságok beállítása Grafikus tulajdonságok beállítása Több oldal nyomtatása egy lapra Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása A dokumentum kinyomtatása a kiválasztott papírméretnek megfelelően Poszterek nyomtatása Vízjelek használata Sablonok használata Helyileg megosztott nyomtató beállítása

109 Dokumentum nyomtatása Windows-ban Az alábbi utasítások írják le a különböző Windows alkalmazásokból történő nyomtatáshoz szükséges lépéseket. A dokumentum nyomtatásához szükséges pontos lépések az Ön által használt alkalmazástól is függenek. A pontos nyomtatási eljárással kapcsolatban lásd a szoftver alkalmazás felhasználói útmutatóját. 1 Nyissa meg a kinyomtatni kívánt dokumentumot. 2 Válassza ki a Nyomtatás menüpontot a Fájl menüből. Megjelenik a nyomtatási ablak. Az ablak megjelenése a használt alkalmazástól függően változhat. A nyomtatási ablakban lehet kiválasztani az alapvető nyomtatási beállításokat. Ide tartozik a példányszám és a nyomtatási tartomány megadása. Bizonyosodjon meg arról, hogy kiválasztotta-e a készüléket. ➐ Windows 98 3 A készülék nyomtatási szolgáltatásainak beállításához kattintson az alkalmazás nyomtatási ablakának Tulajdonságok vagy Beálltások gombjára, és ugorjon a 4. lépésre. Ha Beállítás, Nyomtató vagy Opciók gombot lát, kattintson arra. Ezek után kattintson a Tulajdonságok gombra a következő képernyőn. 5.2 NYOMTATÁS

110 4 Megjelenik a Printer Driver Type 2200 Tulajdonságok ablak, ami hozzáférést biztosít a készülék használatához szükséges összes információhoz. Először az Elrendezés fül jelenik meg. Az előnézeti kép a megadott beállítások alkalmazásával jelenít meg egy minta oldalt. 5 Ha szükséges, kattintson a Tájolás opcióra. Az Tájolás (orientation) opció teszi lehetővé annak kiválasztását, hogy a lapon milyen irányban jelenjen meg az információ. Álló opció álló helyzetben, levél stílusban nyomtatja ki az oldalt. Fekvő opció fekvő helyzetben, tájkép nézetben nyomatja ki az oldalt. Ha az oldalt fejjel lefelé szeretné kinyomtatni, válassza ki a 180 értéket az Elforgatás legördülő listából. ➐ Fekvő ➐ Álló 5 A Papír fülön választhatja ki a papír forrását, méretét és típusát. További részletekért lásd az 5.7. NYOMTATÁS 5.3

111 6 Ha szükséges, az oldalak nyomtatási sorrendjét az Extrák fülön állíthatja be. A kívánt nyomtatási sorrendet válassza ki a Nyomtatási sorrend legördülő listából. Normál: A készülék az első oldallal kezdi, és az utolsóval fejezi be a nyomtatást. Fordított lapsorrend: A készülék az utolsó oldallal kezdi, és az elsővel fejezi be a nyomtatást. Csak páratlan oldalak: A nyomtató csak a dokumentum páratlan oldalait nyomtatja ki. Csak páros oldalak: A nyomtató csak a dokumentum páratlan oldalait nyomtatja ki. 7 Ha szükséges, a Printer Driver Type 2200 tulajdonságok ablak tetején levő fülekre kattintva érheti el az egyéb szolgáltatásokat. 8 Ha befejezte a tulajdonságok beállítását, kattintson az OK gombra addig, amíg a nyomtatási ablak nem jelenik meg. 9 Kattintson az OK gombra a nyomtatás elkezdéséhez. A nyomtató Tulajdonságok ablak megjelenése az operációs rendszertől függően változhat. A jelen kézikönyvben a Windows 98 tulajdonságok ablakot mutatjuk be. MegjegyzÉsek: A legtöbb Windows alkalmazás felülbírálja a nyomtató illesztőprogramban megadott beállításokat. Először a használt programban módosítsa az elérhető nyomtatási beállításokat, majd a maradék beállítást végezze el a nyomtató illesztőprogramjának használatával. A módosítások csak az éppen használt program működése során érvényesek. Tartós módosításhoz a beállításokat a Nyomtatók mappában kell elvégezni. Kövesse az alábbi lépéseket: 1. Kattintson a Windows Start menüre. 2. Windows 95/98/Me/2000/NT esetén válassza ki a Beállítások menüpontot, majd a Nyomtatók opciót. Windows XP esetén a válassza ki a Nyomtatók és faxok elemet. 3. Válassza ki a Printer Driver Type 2200 nyomtatót. 4. Kattintson a jobb egérgombbal a nyomtató ikonjára, majd: Windows 95/98/Me esetén válassza a Tulajdonságok opciót. Windows 2000/XP esetén válassza ki a Nyomtatási beállítások opciót. Windows NT esetén válassza ki a Dokumentum alapértelmezett beállításai opciót. 5. Végezze el a beállításokat a füleken, majd kattintson az OK gombra. 5.4 NYOMTATÁS

112 Nyomtatási feladat törlése Nyomtatási feladatot két módon lehet törölni: Nyomtatási feladat törlése a nyomtató kezelőegységéről Nyomja le a Törlés/Stop gombot. A készülék befejezi az éppen nyomtatott oldal nyomtatását, majd törli a nyomtatási feladat fennmaradó részét. A gomb lenyomása csak az aktuális feladatot törli. Ha több nyomtatási feladat van a nyomtató memóriájában, a gombot minden feladatnál le kell nyomni. 5 Nyomtatási feladat leállítása a Nyomtatók mappából Ha a nyomtatási sorban vagy nyomtatási feladatkezelőben várakozik a feladat, mint pl. a Windows Nyomtatók mappájában a törlés az alábbi módon oldható meg: 1 Kattintson a Windows Start menüre. 2 Windows 9x/NT4.0/2000/Me esetén válassza ki a Beállítások majd a Nyomtatók opciót. Windows XP esetén válassza ki a Nyomtatók és faxok elemet. 3 Kattintson kétszer az Printer Driver Type 2200 ikonra. 4 A Dokumentumok menüből: Windows 9x/Me esetén válassza a Nyomtatás törlése opciót. Windows NT4.0/2000/XP esetén válassza a Törlés opciót. ➐ Windows 98 MEGJEGYZÉS: Az ablakot egyszerűbb módon úgy érheti el, hogy a Windows asztal jobb alsó részén kétszer kattint a nyomtatóikonra. NYOMTATÁS 5.5

113 Kedvenc beállítások használata A minden tulajdonságfülön megtalálható Kedvencek opció teszi lehetővé az aktuális tulajdonságok megőrzését jövőbeni felhasználásra. Kedvencek elemek mentése: 1 Szükség szerint módosítsa a beállításokat a füleken. 2 Adjon meg egy nevet az elemnek a Kedvencek adatbeviteli dobozban. 3 Kattintson a Mentés gombra. Elmentett beállítás használatához válassza ki azt a Kedvencek legördülő listából. Kedvencek beállítás törléséhez válassza ki a kívánt elemet a listából, majd kattintson a Törlés gombra. A nyomtató alapértelmezett beállításainak visszaállításához válassza ki az <A nyomtató alapértelmezése> opciót a listából. A Súgó használata A nyomtató súgóképernyőjét a nyomtató tulajdonságok ablakában található Súgó gomb lenyomásával lehet megjeleníteni. A súgóképernyő részletes információkat ad a nyomtató illesztőprogram által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. Rövid segítség megjelenítéséhez kattintson a jelre a jobb felső sarokban, majd kattintson az Önt érdeklő beállításra. 5.6 NYOMTATÁS

114 Papírtulajdonságok beállítása Az alábbi beállításokat végezheti el a papírral kapcsolatban. Lásd az 5.2 oldalt a nyomtató tulajdonságainak megjelenítésével kapcsolatos további információkért. A Papír fülre kattintva számos papírtulajdonságot módosíthat Tulajdonság Leírás 1 2 Példányszám Méret A Példányszám beállítás teszi lehetővé a kívánt példányszám beállítását. A maximális érték 999. A Méret opció teszi lehetővé a papírtálcába helyezett papír méretének kiválasztását. Ha a kívánt méret nem szerepel a Méret dobozban, kattintson az Egyedi beállítás felvétele gombra. Ha megjelenik az egyedi méret ablak, állítsa be a méretet, majd kattintson az OK gombra. Ezek után megjelenik a kiválasztható méretbeállítás a méretlistában. Adja meg a használni kívánt nevet. Adja meg a papírméretet. NYOMTATÁS 5.7

115 Tulajdonság Leírás Forrás Típus Első oldal Ellenőrizze, hogy a Forrás mezőben a megfelelő papírtálca szerepel-e. Használja a Kézi adagolása (kézi adagolás) beállítást, ha speciális anyagra nyomtat. A kézi adagolóba egyszerre csak egy lapot helyezzen. Lásd az 2.8. Ha be van szerelve az opcionális 2. tálca, és beállította a 2. tálca tulajdonságait, kiválaszthatja a 2. tálca opciót is. Ha a papírforrásnál az Automatikus kiválasztás opciót választotta ki, a nyomtató automatikusan az alábbi sorrendben veszi fel a nyomtatási anyagokat: kézi adagoló és a papírtálca. Bizonyosodjon meg róla, hogy a Típus Nyomtató alapértelmezése értékre van-e beállítva. Ha más nyomtatási anyagot helyez a nyomtatóba, válassza ki az annak megfelelő papírtípust. A nyomtatási anyagokkal kapcsolatos további információért lásd 2. fejezet: Papírkezelés. Ha pergamenpapírt használ, a legjobb nyomtatási minőséghez állítsa a papírtípust Vastag értékre. 75 g/m 2-90 g/m 2 (20lb - 24lb) újrahasznosított vagy színes papír esetén használja a Színes papír beállítást. Itt állítható be, hogy az első oldalt a készülék más papírtípusra nyomtassa ki, mint a dokumentum többi oldalát. Kiválasztható az első oldalhoz kívánt papírtípus. Helyezzen vastag papírt a kézi adagolóba a dokumentum első oldalának, és sima papírt az 1. tálcába. Ezután válassza az 1 opciót a Forrás papírforrás beállításnál, valamint a Kézi adagolás opciót az Első oldal beállításnál 5.8 NYOMTATÁS

116 Grafikus tulajdonságok beállítása Az alábbi grafikus tulajdonságokkal állíthatja be a nyomtatás minőségét az adott feladat szükségleteihez. Lásd az 5.2 oldalt a nyomtató tulajdonságainak megjelenítésével kapcsolatos további információkért. Kattintson a Grafika fülre az alábbi tulajdonságok megjelenítéséhez Tulajdonság Leírás 1 Felbontás A nyomtatási felbontás 600 dpi (Normál) vagy 300 dpi (Vázlat) lehet. Minél magasabb a dpi érték, annál élesebben jelennek meg a betűk és a grafikák. Magasabb értékek megadása esetén a dokumentum nyomtatása hosszabb ideig tarthat. 2 Festéktakaré kosüzemmód A beállítás kiválasztása megnöveli a festékkazetta élettartamát, és jelentős minőségcsökkenés nélkül csökkenti a laponkénti költséget. Be: Az opció kiválasztásával a készülék kevesebb festéket használ el egy oldalra. Ki: Akkor válassza ezt az opciót, ha nincs szüksége a festéktakarékosságra a dokumentum kinyomtatásakor. NYOMTATÁS 5.9

117 Tulajdonság Leírás 3 Speciális beállítások A speciális szolgáltatásokat a Speciális beállítások gombra kattintva lehet beállítani. Sötétség Ezzel a beállítással lehet a nyomtatási képen világosítani vagy sötétíteni. Normál: Beállítás normál dokumentumok esetén. Világos: Beállítás vastagabb vonalas, vagy sötétebb szürkeárnyalatos képekhez. Sötét: Finomabb vonalszélességhez, nagyobb felbontású grafikához és világos szürkeárnyalatos képekhez. Ha ki van jelölve a Szöveg sötétítése opció, a dokumentumban levő szöveg a normál dokumentumnál sötétebben jelenik meg (Csak DBCS * Windows, mint pl. kínai, japán és koreai nyelvek esetén). * A DBCS a kétbájtos karakterkészletet jelöli NYOMTATÁS

118 Tulajdonság Leírás 3 Speciális beállítások (folytatás) True Type options (csak Win9x/Me) Ez a beállítás határozza meg, hogy az illesztőprogram milyen módon képezi le a dokumentumban található szöveget a nyomtatón. Válassza ki a dokumentumnak megfelelő beállítást. Letöltés bittérképként: Ha ezt a beállítást választotta ki, az illesztőprogram bittérképként tölti le a betűtípusok adatait. A bonyolult betűtípusokkal szedett, mint pl. koreai vagy kínai, vagy több különböző betűtípust használó dokumentumok nyomtatása ezzel a beállítással felgyorsítható. Nyomtatás grafikaként: Az opció kiválasztása után az illesztőprogram a betűtípusokat képként tölti le. Sok grafikával, és viszonylag kevés TrueType betűtípussal rendelkező dokumentumok esetén ez a beállítás javíthatja a nyomtatási teljesítményt (sebességet). 5 Minden szöveget feketén nyomtat Ha kijelölte a Minden szöveget feketén nyomtat opciót, a dokumentumban levő összes szögen feketén lesz kinyomtatva, a képernyő látható színtől függetlenül. Ha nincs kiválasztva, a színes szöveg szürkeárnyalatban jelenik meg. Több oldal nyomtatása egy lapra Kiválaszthatja, hogy hány oldalt szeretne egy papírlapra kinyomtatni. Ha egy lapra több oldalt szeretne nyomtatni, az oldalak kisebb méretben az Ön által meghatározott sorrendben jelennek meg a lapon. Maximum 16 oldalt lehet egy lapra kinyomtatni. 1 A szoftver alkalmazás nyomtatási beállításainak módosítását a nyomtató tulajdonságai ablakban végezheti el. Lásd az 5.2 oldalt. NYOMTATÁS 5.11

119 2 A Elrendezés fülön válassza ki a Több oldal egy lapra opciót a Típus legördülő listából. 3 Válassza ki az egy lapra nyomtatandó oldalak számát (1, 2, 4, 9 vagy 16) az Oldalak laponként legördülő listában. 4 Ha szükséges, válassza ki a lapsorrendet az Oldalak sorrendje legördülő listából. Jobbra, majd lefelé Lefelé, majd jobbra Balra, majd lefelé Lefelé, majd balra Pipálja ki az Oldalkeret nyomtatása opciót, ha keretet akar minden oldal köré nyomtatni a lapon. MEGJEGYZÉS: Oldalak sorrendje és Oldalkeret nyomtatása beállítások csak akkor érhetők el, ha a laponkénti oldalszám 2, 4, 9 vagy Kattintson a Papír fülre a papír forrásának, méretének és típusának kiválasztásához. 6 Kattintson az OK gombra, és nyomtassa ki a dokumentumot NYOMTATÁS

120 Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása A nyomtatási feladatot méretezni lehet a papíron. 1 A nyomtatási beállítások módosítását a nyomtató tulajdonságai ablakban végezheti el. Lásd az A Elrendezés fülön válassza ki a Kicsinyítés/Nagyítás opciót a Típus legördülő listából. 5 3 Adja meg a kívánt méretarányt a Százalék adatbeviteli dobozban. A ➐ vagy ❷ gombokra is kattinthat. 4 Kattintson a Papír fülre a papír forrásának, méretének és típusának kiválasztásához. 5 Kattintson az OK gombra, és nyomtassa ki a dokumentumot. NYOMTATÁS 5.13

121 A dokumentum kinyomtatása a kiválasztott papírméretnek megfelelően A A nyomtatási feladatot a digitális dokumentum méretétől függetlenül bármilyen papírméretre lehet méretezni. Ez akkor különösen hasznos, ha apró részleteket kíván ellenőrizni egy kisméretű dokumentumon. 1 A nyomtatási beállítások módosítását a nyomtató tulajdonságai ablakban végezheti el. Lásd az 5.2. oldalt. 2 Az Elrendezés fülön válassza ki a Nyomtatás a lapméretnek megfelelő beállítást a Típus legördülő listából. 3 Válassza ki a megfelelő méretet a Céloldal legördülő listából. 4 Kattintson a Papír fülre a papír forrásának és méretének kiválasztásához. 5 Kattintson az OK gombra, és nyomtassa ki a dokumentumot NYOMTATÁS

122 Poszterek nyomtatása Egy darab egy oldalas dokumentumot 4, 9 vagy 16 papírlapra nyomtathat ki, hogy a lapok összeragasztásával egy poszter méretű dokumentumot kapjon. 1 A nyomtatási beállítások módosítását a nyomtató tulajdonságai ablakban végezheti el. Lásd az 5.2. oldalt. 2 Kattintson a Elrendezés fülre, és válassza ki a Poszter opciót a Típus legördülő listából. 5 3 A poszter opció beállítása: Az oldal elrendezése 2x2, 3x3 vagy 4x4 lehet. A 2x2-es elrendezés kiválasztása esetén a kép automatikusan 4 lapra lesz kinyomtatva. ➐ 2 x 2 ➐ 3 x 3 Határozza meg az átfedést milliméterben vagy hüvelykben, így könnyebb lesz összeillesztenie a lapokat. 0,15 hüvelyk 0,15 hüvelyk NYOMTATÁS 5.15

123 4 Kattintson a Papír fülre a papír forrásának, méretének és típusának kiválasztásához. 5 Kattintson az OK gombra, és nyomtassa ki a dokumentumot. Készítse el a posztert a lapok összeállításával. Vízjelek használata A vízjel nyomtatás opció lehetővé teszi szöveg nyomtatását a meglévő dokumentum fölé. Lehetséges például nagy szürke betűkkel VÁZLAT vagy BIZALMAS feliratot nyomtatni átlósan a dokumentum első vagy mindegyik oldalára. A készülék több, előre megadott vízjelet tartalmaz, amiket módosítani lehet, vagy újakat lehet hozzáadni a listához. Meglévő vízjel használata 1 A nyomtatási beállítások módosítását a nyomtató tulajdonságai ablakban végezheti el. Lásd az 5.2. oldalt. 2 Kattintson az Extrák fülre, és válassza ki a kívánt vízjelet a Vízjel legördülő listából. A vízjel megjelenik az előnézeti képen. Előnézeti kép 3 Kattintson az OK gombra és kezdje el a nyomtatást NYOMTATÁS

124 Vízjel készítése 1 A nyomtatási beállítások módosítását a nyomtató tulajdonságai ablakban végezheti el. Lásd az 5.2. oldalt. 2 Kattintson az Extrák fülre, majd kattintson az Szerkesztés gombra a Vízjel részen. Megjelenik a Vízjelek szerkesztése ablak. 5 3 Adja meg a szöveget a Vízjel szövege dobozba. A szöveg megjelenik az előnézeti képen. Ha ki van pipálva a Csak az elso oldalon doboz, a vízjel csak az első oldalra lesz kinyomtatva. 4 Válassza ki a vízjel beállításokat. A betűtípus nevét, stílusát, méretét és szürkeskála szintjét a Betutípus beállításai részen, a vízjel szögét pedig a Szöveg tájolása elemnél adhatja meg. 5 Kattintson az Hozzáadás gombra, ha új vízjelet szeretne a listához adni. 6 Ha elkészült a létrehozással, kattintson az Ok gombra, és indítsa el a nyomtatást. A vízjel nyomtatásának kikapcsolásához válassza ki a <Nincs vízjel> opciót a Vízjel legördülő listában. NYOMTATÁS 5.17

125 Vízjel szerkesztése 1 A nyomtatási beállítások módosítását a nyomtató tulajdonságai ablakban végezheti el. Lásd az 5.2. oldalt. 2 Kattintson az Extrák fülre, majd kattintson az Szerkesztés gombra a Vízjel részen. Megjelenik a Vízjelek szerkesztése ablak. 3 Válassza ki a szerkeszteni kívánt vízjelet a Aktuális vízjelek listából, majd módosítsa a vízjel szövegét és tulajdonságait. Lásd az oldalt. 4 Kattintson az Frissítés gombra a változtatások mentéséhez. 5 Kattintson az Ok gombra. Vízjel törlése 1 A nyomtatási beállítások módosítását a nyomtató tulajdonságai ablakban végezheti el. Lásd az 5.2. oldalt. 2 Kattintson az Extrák fülre, majd kattintson az Szerkesztés gombra a Vízjel részen. Megjelenik a Vízjelek szerkesztése ablak. 3 Válassza ki a törölni kívánt vízjelet a Aktuális vízjelek listából, majd kattintson a Törlés gombra. 4 A megerősítő üzenet megjelenésekor kattintson az Igen gombra. 5 Kattintson az Ok gombra NYOMTATÁS

126 Sablonok használata Dear ABC Regards WORLD BEST Mi a sablon? A sablon a számítógép merevlemezén (HDD) speciális fájlformátumban tárolt szöveg és/vagy adatok csoportja, amit bármilyen dokumentumra ki lehet nyomtatni. Gyakran használnak sablont az előnyomott űrlapok és levélpapírok helyett. Előnyomott levélpapír helyett sablont is készíthet, mely ugyanazokat az információkat tartalmazza, amit jelenleg a fejléces levélpapírja. Céges fejléces levélpapír nyomtatásához a nyomtatónak csak meg kell adni, hogy a levélfejléc sablont is nyomtassa ki a dokumentumra. 5 Új sablon készítése Sablon használatához egy céges emblémát vagy képet tartalmazó új sablont kell készítenie. WORLD BEST 1 Hozzon létre, vagy nyisson meg egy dokumentumot, ami a sablonhoz szükséges szöveget vagy képet tartalmazza. Helyezze el az elemeket pontosan úgy, ahogy azt a kinyomtatott lapon látni szeretné. Ha szükséges, mentse el a sablont későbbi felhasználás céljából. 2 A nyomtatási beállítások módosítását a nyomtató tulajdonságai ablakban végezheti el. Lásd az 5.2. oldalt. 3 Kattintson az Extrák fülre, majd kattintson az Szerkesztés gombra az Sablon részen. NYOMTATÁS 5.19

127 4 A Sablonok szerkesztése ablakban kattintson a Sablon létrehozása gombra. 5 A Sablon létrehozása ablakban adjon meg egy maximum nyolc karakter hosszú nevet a Fájlnév dobozban. Válassza ki a kívánt elérési utat, ha szükséges. (Az alapértelmezett elérési út: C:\Formover). 6 Kattintson a Mentés gombra. A név megjelenik a Sablon lista dobozban. 7 Kattintson az OK vagy Igen gombra, a szerkesztés befejezéséhez. A számítógép nem nyomtatja ki a fájlt. A beállítás a számítógép merevlemezén tárolódik. MEGJEGYZÉS: A sablon dokumentum mérete meg kell, hogy egyezzen a sablonnal nyomtatandó dokumentumok méretével. A sablon ne tartalmazzon vízjelet NYOMTATÁS

128 Sablonoldal használata A sablont elkészítése után azonnal ki lehet nyomtatni a kívánt dokumentummal. Sablon nyomtatása dokumentummal: 1 Hozza létre, vagy nyissa meg a kinyomtatni kívánt dokumentumot. 2 A nyomtatási beállítások módosítását a nyomtató tulajdonságai ablakban végezheti el. Lásd az 5.2. oldalt. 3 Kattintson az Extrák fülre. 5 4 Válassza ki a nyomtatni kívánt sablont az Sablon legördülő listából. 5 Ha a sablon fájl nem jelenik meg a sablon listában, kattintson az Szerkesztés majd a Sablon betöltése gombokra, és válassza ki a sablon fájlt. Ha a használni kívánt sablon fájlt külső adattárolóra mentette, a Sablon betöltése ablak használatával azt is be lehet tölteni. NYOMTATÁS 5.21

129 A fájl kiválasztása után kattintson a Megnyitás gombra. A fájl megjelenik a sablon listát és elérhető lesz a nyomtatás számára. Válassza ki a sablont a Sablon lista dobozból. 6 Ha szükséges, pipálja ki a Sablon nyomtatásának megerosítése nyomtatáskor opciót. Ha kipipálja ezt az opciót, minden alkalommal, amikor dokumentumot kívánt nyomtatni, megjelenik egy ablak, ami megkérdezi, hogy kíván-e sablont nyomtatni a dokumentumra. Ha az Igen beállítást választja ki ebben az ablaknak, a kiválasztott sablon a dokumentummal együtt lesz kinyomtatva. Ha a Nem opciót választja, a sablon nyomtatás törlődik. Ha a doboz üres, és kiválasztott egy sablont, a rendszer automatikusan kinyomtatja a sablont a dokumentumra. 7 Kattintson az OK vagy Igen gombra, amíg el nem kezdődik a nyomtatás. A nyomtató letölti a sablont a nyomtatási feladathoz, és kinyomtatja a dokumentumra. MEGJEGYZÉS: A sablon felbontása meg kell, hogy egyezzen a sablonnal együtt nyomtatott dokumentum felbontásával NYOMTATÁS

130 Sablonoldal törlése A nem használt sablonoldalakat le lehet törölni. 1 A nyomtató tulajdonságai ablakban kattintson az Extrák fülre. 2 A Sablon részen kattintson az Szerkesztés gombra. 3 Válassza ki a törölni kívánt sablont a Sablon lista dobozból. 4 Kattintson a Sablon törlése gombra. 5 5 A megerősítő üzenet megjelenésekor kattintson az Igen gombra. 6 Kattintson az OK gombra, amíg ki nem lép a nyomtatás ablakból. NYOMTATÁS 5.23

131 Helyileg megosztott nyomtató beállítása A készüléket közvetlenül csatlakoztathatja egy kiválasztott számítógéphez, melyet gazdaszámítógépnek hívunk a hálózaton. A készüléket meg lehet osztani nyomtatóként a hálózaton Windows 9x, Me, 2000, XP vagy NT 4.0 megosztásként. MEGJEGYZÉS: Függetlenül attól, hogy a nyomtató helyileg vagy hálózaton keresztül csatlakozik, a nyomtató szoftvert minden, a nyomtatót használó számítógépre telepíteni kell. Windows 9x/Me A gazdaszámítógép beállítása 1 Indítsa el a Windows-t. 2 A Start menü Beállítások menüpontjából válassza ki a Vezérlõpult gombot, majd kattintson kétszer a Hálózat ikonra. 3 Pipálja ki a Fájl és nyomtató megosztása opciót, majd kattintson az OK gombra. 4 Kattintson a Start menüre és válassza ki a Nyomtatók menüpontot a Beállítások közül. Kattintson kétszer a nyomtató ikonjára. 5 Válassza ki a Tulajdonságok menüpontot a Nyomtató menübõl. 6 Kattintson a Megosztás fülre, és pipálja ki a Megosztva az alábbi néven opciót. Töltse ki a Megosztás az alábbi néven mezõt, majd kattintson az OK gombra. Az ügyfél-számítógép beállítása 1 Kattintson jobb egérgombbal a Start menüre, és válassza ki az Intézõ menüpontot. 2 Nyissa ki a bal oldalon látható hálózatok mappát NYOMTATÁS

132 3 Jobb egérgombbal kattintson a megosztási névre, és válassza a Nyomtatóport átirányítása gombra. 4 Válassza ki a kívánt portot, pipálja ki a Bejelentkezéskor újracsatlakoztatás opciót, majd kattintson az OK gombra. 5 A Start menübõl válassza ki a Beállítások, majd a Nyomtatók menüpontot. 6 Kattintson kétszer a nyomtató ikonjára. 7 A Nyomtató menübõl válassza ki a Tulajdonságok menüpontot. 5 8 Kattintson a Részletek fülre, válassza ki a nyomtatóportot, majd kattintson az OK gombra. Windows NT 4.0/2000/XP A gazdaszámítógép beállítása 1 Indítsa el a Windows-t. 2 Windows NT 4.0/2000 esetén válassza ki a Start menüt, majd a Beállítások és a Nyomtatók menüpontokat. Windows XP esetén a Start menüt, majd a Nyomtatók és faxok opciót válassza ki. 3 Kattintson kétszer a nyomtató ikonjára. 4 A Nyomtató menübõl válassza ki a Megosztás menüpontot. 5 Windows NT 4.0 esetén pipálja ki a Megosztás jelölőnégyzetet. Windows NT 2000 esetén pipálja ki a Megosztás az alábbi néven jelölőnégyzetet. Windows XP esetén pipálja ki a Megosztás az alábbi néven jelölőnégyzetet. 6 Windows NT 4.0 esetén töltse ki a Megosztva az alábbi néven: mezõt, majd kattintson az OK gombra. Windows 2000/XP esetén töltse ki a Megosztva az alábbi néven: mezõt, majd kattintson az OK gombra. NYOMTATÁS 5.25

133 Az ügyfél-számítógép beállítása 1 Kattintson jobb egérgombbal a Start menüre, és válassza ki az Intézõ menüpontot. 2 Nyissa ki a bal oldalon látható hálózatok mappát. 3 Kattintson a megosztásnévre. 4 Windows NT 4.0/2000 esetén válassza ki a Start menüt, majd a Beállítások és utána a Nyomtatók menüpontokat. Windows XP esetén a Start menüt, majd a Nyomtatók és faxok opciót válassza ki. 5 Kattintson kétszer a nyomtató ikonjára. 6 A Nyomtató menübõl válassza ki a Tulajdonságok menüpontot. 7 Kattintson a Portok fülre, majd a Port hozzáadása opcióra. 8 Válassza ki a Helyi Port opciót, majd kattintson az Új port hozzáadása gombra. 9 Töltse ki az Adja meg a port nevét mezõt, és adja meg a megosztás nevét. 10 Kattintson az OK, majd a Bezárás gombra. 11 Windows NT 4.0 esetén kattintson az OK gombra. Windows 2000/XP esetén kattintson az Alkalmaz majd az OK gombra NYOMTATÁS

134 6 Szkennelés A készülék képes szkennerként is működni, képeket és szöveget digitális fájlokká alakítani a számítógépen. A fájlokat később faxon vagy en elküldheti, felteheti weboldalára vagy ki is nyomtathatja azokat. A fejezet tartalma: Alapvető szkennelési műveletek Szkennelés TWAIN-kompatibilis szoftverrel

135 Alapvető szkennelési műveletek A készüléket az alábbi módokon lehet szkennerként használni: TWAIN-kompatibilis szoftverrel: más szoftvereket is lehet használni, mint pl. Adobe PhotoDeluxe és Adobe Photoshop. MEGJEGYZÉSEK: A szkenneléshez telepíteni kell a Type 2200 illesztőprogramot. A szkennelés a nyomtatóhoz rendelt LPT vagy USB porton keresztül történik meg. Szkennelés TWAIN-kompatibilis szoftverrel Ha más szoftverrel szeretne dokumentumokat szkennelni, TWAIN-kompatibilis szoftverre, mint pl. Adobe PhotoDeluxe vagy Adobe Photoshop, lesz szüksége. A készülék első használatakor válassza ki azt az alkalmazásból használni kívánt TWAIN forrásként. Az alapvető szkennelési folyamat több lépésből áll: Helyezze a fényképet vagy lapot az adagolóba. Nyisson meg egy alkalmazást, mint pl. PhotoDeluxe vagy Photoshop. Nyissa meg a TWAIN ablakot és állítsa be a szkennelési tulajdonságokat. Szkennelje be és mentse el a képet. A kép beolvasásához a programban megjelenő utasításokat kell követnie. Lásd az alkalmazás használati útmutatóját. 6.2 SZKENNELÉS

136 7 Karbantartás A jelen fejezet a készülék és a festékkazetta karbantartásával kapcsolatos információkat tartalmazza. A fejezet tartalma: Memória törlése Árnyékolás beállítása A készülék tisztítása Festékkazetta karbantartása

137 Memória törlése A készülék memóriájából szelektív módon is lehet elemeket törölni. 1 Nyomja le a Menü gombot a kezelőegységen, amíg a Karbantartas meg nem jelenik a kijelző felső sorában. 2 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ), amíg a Memoria torles nem jelenik meg az alsó sorban, majd nyomja le a Bevitel gombot. Az első elérhető menüpont, a Memoria torles megjelenik a kijelző alsó sorában. 3 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ), amíg nem látja a törölni kívánt elemet. Memoria torles: A memóriában levő összes adat törlése és a beállítások visszaállítása gyári alapértelmezett értékre. Papirbeallitas: A Papírbeállítások visszaállítása gyári alapértelmezettre. Masolas beall.: A Másolás beállítások visszaállítása gyári alapértelmezettre. Fax beallitas: A Fax beállítások visszaállítása gyári alapértelmezettre. Fax szolg.: Az időzített faxfeladatok törlése a készülék memóriájából. Specialis fax: A Speciális faxbeállítások visszaállítása gyári alapértelmezettre. Hang/hangero: A hang és hangerő beállítások visszaállítása gyári alapértelmezettre. Keszulek beal.: Az összes rendszerbeállítás, mint pl. készülék azonosító, dátum, idő, kijelző nyelve és takarékos üzemmódok, visszaállítása gyári alapértelmezettre. Kuld. Jelentes: A küldött faxok listájának törlése. Fog. Jelentes: A fogadott faxok listájának törlése. Telefonkonyv: A memóriában tárolt gyorsbillentyűk, gyorstárcsázási számok és csoport tárcsázási számok törlése. 4 Nyomja le a Bevitel gombot. A kiválasztott memória-rész törlődik és a kijelzőn megjelenik egy kérdés a további törlésre vonatkozóan. 7.2 KARBANTARTÁS

138 5 További elemek törléséhez nyomja le az Bevitel gombot, majd ismételje meg a 3. és 4. lépéseket. VAGY A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja le a Törles/Stop gombot. Árnyékolás beállítása Ha a szkenneregység bekoszolódik, az módosíthatja az árnyékolás értékeket is. Ha a másolaton fekete vonalak és foltok jelennek meg, állítsa be az árnyékolást. 1 Helyezzen egy fehér papírlapot az adagolóba. 2 Nyomja le a Menü gombot a kezelőegységen, amíg a Karbantartas meg nem jelenik a kijelző felső sorában. 3 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ) az Arnyek. beall. megjelenítéséhez az alsó sorban és nyomja le a Bevitel gombot. 4 Nyomja le a görgetés gombot ( vagy ) a Be kiválasztásához, majd nyomja le a Bevitel gombot. A készülék behúzza a papírt és beállítja az árnyékolást. A készülék tisztítása A nyomtatási minőség fenntartásához kövesse az alábbi tisztítási utasítást minden festékkazetta cseréje után, vagy ha nyomtatási problémák jelentkeznek. MEGJEGYZÉSEK: A készülék belsejének tisztításakor ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a festékkazetta alatt található fényhengerhez. Az ujjain levő zsír minőségi problémákat okozhat a nyomtatás során. Ha a készülék burkolatát nagy mennyiségű alkoholt, oldószert vagy egyéb erős hatású vegyületet tartalmazó tisztítószerrel mossa le, az elszíneződéseket vagy repedéseket okozhat a burkolaton. A készüléket kőnnyen gyulladó folyadékoktól, gázoktól, gázokól vagy aerosoloktól távol helyezze el. Tüz vagy áramütést okozhat. 7 KARBANTARTÁS 7.3

139 A készülék külső részének tisztítása A készülék burkolatát tiszta, puha, szöszmentes ronggyal tisztítsa meg. A rongyot enyhén megnedvesítheti, de ügyeljen arra, hogy ne csöpögjön víz a készülékre vagy annak belsejébe. A készülék belsejének tisztítása A nyomtatási folyamat során papír-, festékpor-, és porrészecskék rakódhatnak le a nyomtató belsejében. A lerakódás minőségi problémákat okozhat, mint pl. festékporpöttyök vagy elkenődött festék. A készülék belsejének tisztítása csökkenti és megelőzi az ilyen problémák kialakulását. 1 Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt. Hagyja kihűlni a berendezést. 2 Nyissa ki az előlapot és húzza ki a festékkazettát, miközben enyhén lefelé nyomja. 3 Száraz, szöszmentes ruhadarabbal törölje le a festékkazetta környékén és a kazetta nyílásainál levő port és kiömlött festéket. MEGJEGYZÉS: A festékkazetták sérülésének megelőzése érdekében ne tegye ki őket néhány percnél hosszabb ideig tartó fénysugárzásnak. Ha szükséges, takarja le egy papírlappal. Ne érintse meg a fekete fényhengert a készülékben. 7.4 KARBANTARTÁS

140 4 Helyezze vissza a festékkazettát és csukja le a fedelet. 5 Dugja be a hálózati kábelt és kapcsolja be a készüléket. A szkenner tisztítása A szkenner tisztán tartása elősegíti a lehető legjobb minőségű másolást és lapolvasást. Azt javasoljuk, hogy minden reggel és szükség szerint napközben is tisztítsa meg a szkennert. 1 Enyhén nedvesítsen meg egy lágy, szöszmentes ruhadarabot vagy papírtörölközőt vízzel. 2 Nyissa ki a kezelőegységet úgy, hogy megfogja a tetejét és felfelé húzza. 3 Száraz, lágy ronggyal óvatosan törölje le a lapolvasó üveget. Ha az üveg nagyon piszkos, először enyhén nedves, majd száraz ronggyal törölje le. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg az üveget. 7 4 Csukja vissza erősen a kezelőegységet, hogy rögzüljön a helyére. KARBANTARTÁS 7.5

141 Festékkazetta karbantartása A festékkazetta tárolása A festékkazetta hatékony felhasználása érdekében tartsa be az itt szereplő ajánlásokat: Ne távolítsa el a festékkazettát a csomagolásból, amíg nem készült fel annak felhasználására. Ne töltse újra a festékkazettát. A készülék garanciája nem vonatkozik az utántöltött festékkazetta által okozott károkra. A festékkazettákat a készülékkel megegyező körülmények között tárolja. A festékkazetták sérülésének megelőzése érdekében ne tegye ki őket néhány percnél hosszabb ideig tartó fénysugárzásnak. 7.6 KARBANTARTÁS

142 A festék eloszlatása a kazettában Ha a festékkazetta az életciklusa vége felé közelít, fehér csíkok jelennek meg, vagy a nyomtatás nagyon világos lesz. Az LCD kijelzőn az alábbi figyelmeztetés jelenik meg: [Festek keves]. A nyomtatási minőséget ideiglenesen helyre lehet állítani a festék eloszlatásával a kazettában. 1 Nyissa ki az előlapot. 2 Húzza ki a festékkazettát és óvatosan fordítsa át a tengelye körül 5-6 alkalommal a festék egyenletes eloszlatásához. MEGJEGYZÉS: Ha a festékpor a ruházatra kerül, száraz ronggyal törölje le és mossa ki hideg vízben. A meleg víz a ruhaszálakba mossa a festékport. 3 Helyezze vissza a kazettát és csukja vissza az előlapot. 7 KARBANTARTÁS 7.7

143 A festékkazetta cseréje Ha a festék végleg kifogy, a készülék nyomtatáskor és fax fogadásakor csak üres lapokat ad ki. Ilyenkor ki kell cserélni a festékkazettát. A kezelőegység kijelzőjén a [Festek ures] felirat jelenik meg és a készülék nem nyomtat. MEGJEGYZÉS: A készüléket be lehet állítani, hogy figyelmen kívül hagyja a [Festek ures] jelzést, és folytassa a nyomtatást. Lásd oldal. 1 Nyissa ki az előlapot. 2 Finoman nyomja le a kazettát, majd húzza ki. 3 Csomagolja ki az új festékkazettát és óvatosan fordítsa át tengelye körül négy-öt alkalommal a festék egyenletes eloszlatásához. Őrizze meg a dobozt és a műanyag zacskót a szállításhoz. 7.8 KARBANTARTÁS

144 4 Csúsztassa be az új festékkazettát, amíg az nem rögzül a helyére. 5 Csukja vissza az előlapot. A festékkazetta értesítés opció beállítása Ha a festékkazetta értesítés beállítását Be értékre állította, a készülék automatikusan üzenetet küld a márkaszerviznek vagy kereskedőnek, tájékoztatva őket arról, hogy a készüléknek új festékkazettára lesz szüksége és megadja a várható időpontot is. A faxszámot a márkakereskedő adja meg a készülék értékesítésekor. 1 Nyomja le a Menü gombot a kezelőegységen, amíg a Karbantartas meg nem jelenik a kijelző felső sorában. Az első elérhető menüpont, Dob tisztitas, megjelenik a kijelző alsó sorában. 2 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ) a Toner ertesit megjelenítéséhez az alsó sorban és nyomja le a Bevitel gombot. 3 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ) a beállítás módosításához. 7 Az Be engedélyezi a szolgáltatást. A Ki kiválasztása letiltja a szolgáltatást. 4 Nyomja le a Bevitel gombot a beállítás mentéséhez. KARBANTARTÁS 7.9

145 Dob tisztítása Ha csíkozások és foltok vannak a nyomtatási képen, lehet, hogy meg kell tisztítani a kazetta OPC dobját. 1 A tisztítási eljárás megkezdése előtt bizonyosodjon meg róla, hogy van-e papír a gépben. 2 Nyomja le a Menü gombot a kezelőegységen, amíg a Karbantartas meg nem jelenik a kijelző felső sorában. Az első elérhető menüpont, Dob tisztitas, megjelenik a kijelző alsó sorában. 3 Nyomja le a Bevitel gombot. 4 Amikor a kijelző a kiválasztás megerősítését kéri, nyomja le a Bevitel gombot. A készülék tisztító oldalt nyomtat ki. A dob felületén levő festékszemcséket a készülék a papírra rögzíti. 5 Ha a probléma nem szűnik meg, ismételje meg az 1-4. lépéseket. A Festékkazetta üres üzenet figyelmen kívül hagyása Ha a festékkazetta kiürül, a készüléken a [Festek ures] üzenet jelenik meg, és a nyomtatás leáll. A készülék beállítható úgy, hogy figyelmen kívül hagyja az üzenetet és folytassa a nyomtatást. 1 Nyomja le a Menü gombot amíg a Keszulek beal. nem jelenik meg a kijelzőn. 2 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ) a Festek kihagy megjelenítéséhez az alsó sorban, és nyomja le a Bevitel gombot. 3 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ) a Be vagy Ki kiválasztásához. Az Be opció figyelmen kívül hagyja a Festékkazetta üres figyelmeztetést. Az Ki opció leállítja a nyomtatást, ha az üzenet megjelenik. Ez az alapértelmezett beállítás. 4 Nyomja le a Bevitel gombot a beállítás mentéséhez KARBANTARTÁS

146 8 Hibaelhárítás Ez a fejezet hasznos információkat tartalmaz a hibák elhárításával kapcsolatban. A fejezet tartalma: Dokumentumelakadás elhárítása Papírelakadás megszüntetése LCD hibaüzenetek nyugtázása Problémamegoldás

147 Dokumentumelakadás elhárítása Ha a dokumentum elakad az ADF-ben (Automatikus dokumentumadagoló), a [Dok. elakadas] jelenik meg a kijelzőn. 1 Távolítsa el a többi dokumentumot az ADF-ből. 2 Óvatosan húzza ki az elakadt dokumentumot az ADF-ből, majd ugorjon az 5. lépésre. Ha ellenállást érez vagy a dokumentum nem mozdul el a húzásra, folytassa a következő lépéssel. 3 Nyissa ki a kezelőegységet a tetejének megfogásával és maga felé húzásával. 4 Óvatosan húzza ki az elakadt dokumentumot az ADF-ből, majd csukja viszza a kezelőegységet. 5 Helyezze vissza a dokumentumokat az ADF-be. MEGJEGYZÉS: Az elakadás elkerülése érdekében ne helyezzen az adagolóba nagyon vastag, nagyon vékony vagy vegyes dokumentumokat. 8.2 HIBAELHÁRÍTÁS

148 Papírelakadás megszüntetése Papírelakadás esetén a Papir elakad jelenik meg a kijelzőn. Lásd az alábbi táblázatot a papírelakadás megkereséséhez és elhárításához. Üzenet Papírelakadás helye Lásd... [Papir elakad0] Ajto nyit/zar [Papir elakad1] Ajto nyit/zar [Papir elakad2] Bent ellenoriz A papírtálcában. (1. tálca vagy 2. tálca) A festékkazetta körüli nyomtatási területen. A kézi adagolóban A papírkiadási területen 8.3. oldal 8.6. oldal 8.4. oldal A papírszakadás elkerülése érdekében az elakadt papír lassan és óvatosan húzza ki. Kövesse az alábbi fejezetek utasításait az elakadás elhárításához. 1. tálca 1 Nyissa ki és csukja vissza az előlapot. Az elakadt papír automatikusan kijön a készülékből. Ha a papír nem jön ki, folytassa a 2. lépéssel. 2 Húzza ki az 1. tálcát. 3 Óvatosan húzva vegye ki az elakadt papírt a nyomtatóból. 8 Ha ellenállást érez és a papír nem jön ki, ha húzza, valamint nem látja a papírt a területen, lépjen tovább a festékkazetta körüli nyomtatási területre. Lásd 8.6. oldal. HIBAELHÁRÍTÁS 8.3

149 4 Helyezze be a papírtálcát a készülékbe, amíg az a helyére nem kattan. 5 A nyomtatás folytatásához ki kell nyitnia és vissza kell csuknia az előlapot. 2. tálca 1 Nyissa ki és csukja vissza az előlapot. Az elakadt papír automatikusan kijön a készülékből. Ha a papír nem jön ki, folytassa a 2. lépéssel. 1 Húzza ki a 2. tálcát. 2 Óvatosan húzva vegye ki az elakadt papírt a nyomtatóból. 3 Helyezze be a papírtálcát a készülékbe, amíg az a helyére nem kattan. 4 A nyomtatás folytatásához ki kell nyitnia és vissza kell csuknia az előlapot. A papírkiadó területen 1 Nyissa ki és csukja vissza az előlapot. Az elakadt papír automatikusan kijön a készülékből. Ha a papír nem jön ki, folytassa a 2. lépéssel. 8.4 HIBAELHÁRÍTÁS

150 2 Óvatosan húzza ki a papírt az elülső kimeneti tálcából. Ugorjon a 6. lépésre. Ha ellenállást érez és a papír nem jön ki, ha húzza, valamint nem látja a papírt az első kimeneti tálcánál, folytassa a 3. lépéssel. 3 Nyissa ki a hátlapot. 4 Óvatosan húzva vegye ki az elakadt papírt a nyomtatóból. 5 Csukja vissza a hátlapot. 6 A nyomtatás folytatásához ki kell nyitnia és vissza kell csuknia az előlapot. 8 HIBAELHÁRÍTÁS 8.5

151 A festékkazetta körüli nyomtatási területen FIGYELMEZTETÉS: A nyomtatási terület forró. A papírt óvatosan vegye ki a nyomtatóból. 1 Nyissa ki az előlapot és húzza ki a festékkazettát, miközben enyhén lefelé nyomja. 2 Óvatosan húzva vegye ki az elakadt papírt a nyomtatóból. 3 Helyezze vissza a festékkazettát és csukja vissza az előlapot. A nyomtatás automatikusan folytatódik. A kézi adagolóban A akkor jelenik meg a képernyőn, ha a kézi adagolót szeretné nyomtatáshoz használni, de a készülék nem érzékel papírt, mert vagy nincs behelyezve papír vagy nem megfelelően van behelyezve. A hibaüzenet akkor is megjelenhet, ha a papírt nem megfelelően helyezte be a kézi adagolóba. Ebben az esetben húzza ki a papírt a készülékből. 8.6 HIBAELHÁRÍTÁS

152 Tippek a papírelakadás elkerülésére A megfelelő papírméret kiválasztásával elkerülhető a legtöbb papírelakadás. Ha papírelakadás lép fel, lásd a 8.3. oldal leírását. Papír betöltésekor kövesse a oldal utasításait. Bizonyosodjon meg róla, hogy az állítható papírvezetők megfelelő pozícióban vannak-e. Ne helyezzen túl sok papírt a tálcába. Bizonyosodjon meg róla, hogy a papírok a tálca belső falán levő papírkapacitás jelző alatt helyezkednek el. Ne vegyen ki papírt a tálcából, amíg a készülék nyomtat. Betöltés előtt hajlítsa meg és egyenesítse ki a papírt. Ne használjon gyűrött, nedves vagy erősen hullámos papírt. Ne keverje a papírtípusokat a papírtálcában. Csak jóváhagyott nyomtatási anyagokat használjon. Lásd Papír előírások, A.9 oldal. Bizonyosodjon meg arról, hogy a nyomtatási anyagok a nyomtatási oldalukkal lefelé vannak a papírtálcával és felfelé a kézi adagolóban. Ha elakad a papír A5-ös méret esetén: - Töltse be a papírt az ábrán látható módon a tálcába. - Állítsa az oldal tájolását Fekvő beállításra a nyomtató tulajdonságok ablakában. Lásd 5.3. oldal. 8 HIBAELHÁRÍTÁS 8.7

153 LCD hibaüzenetek nyugtázása A kezelőpulton megjelenő üzenetek jelzik a készülék állapotát vagy hibáit. Az alábbi táblázat alapján kaphat bővebb tájékoztatást az üzenetekkel és az esetleges hibák elhárításával kapcsolatban. Az üzeneteket és jelentésüket a táblázat ABC sorrendben tartalmazza. Kijelző Jelentés Javasolt megoldás Torles? 1: Igen 2:Nem [Komm. hiba] CRU nyomt. hiba [Dok. elakadas] [Ajto nyit] Csoport nem elerheto [Inkompatibilis] A készülék memóriája megtelt és nem tudja a dokumentumot a memóriába tárolni. A készüléknél kommunikációs hiba lépett fel. A készülék nem ismeri fel az új festékkazettát. A dokumentum elakadt az ADF (automatikus dokumentumadagoló) rendszerben. Az elő- vagy hátlap nincs megfelelően becsukva. Olyan csoportos tárcsázó számot választott ki, ahol csak egyéni szám használható, mint pl. körlevél küldés címzettjének hozzáadása. A távoli készülék nem rendelkezik a kért szolgáltatással, mint pl. késleltetett átvitel. Az üzenet akkor is előfordulhat, ha a távoli gépnek nincs elég memóriája a művelet végrehajtásához. A fax feladat törléséhez nyomja le az 1 gombot az Ign elfogadásához. Ha el szeretné küldeni a tárolt oldalakat, nyomja le a 2 gombot az Nem elfogadásához. A fennmaradó oldalakat később, a memória felszabadulása után tudja elküldeni. Kérje meg a feladót, hogy próbálkozzon újra. Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy vegye ki és tegye vissza a festékkazettát. Vegye ki az elakadt papírt. Lásd 8.2. oldal. Csukja be a fedelet, amíg az nem rögzül a helyére. Használja a gyorsbillentyűket, vagy a gyorstárcsázási számot, vagy kézzel tárcsázzon a számbillentyűzetről. Ellenőrizze a távoli készülék szolgáltatásait. 8.8 HIBAELHÁRÍTÁS

154 Kijelző Jelentés Javasolt megoldás [Elakad1] vagy [Nincs kazetta] Be van-e helyezve a festékkazetta. Helyezze be a festékkazettát. Lásd 1.9. oldal. [Vonal foglalt] A címzett nem veszi fel a telefont vagy a vonal foglalt. Próbálkozzon néhány perccel később. [Vonalhiba] A készülék nem tud csatlakozni a távoli készülékhez vagy a vonal megszakadt vonalproblémák miatt. Próbálja újra. Ha a probléma nem szűnik meg, várjon egy órát, majd próbálja újra. Esetleg kapcsolja be az ECM funkciót. Lásd oldal. Dokumentum betoltese Másolás vagy fax műveletet próbált végrehajtani, de nem helyezett dokumentumot a készülékbe. Helyezzen be egy dokumentumot, majd próbálja újra. Alacsony hom. Nyilt ho hiba [Tulmelegedes] Hiba történt a nyomtató egységgel. Húzza ki a készüléket, majd dugja vissza. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizzel. [LSU hiba] Probléma merült fel az LSU (lézerletapogató) egységgel. Húzza ki a készülék hálózati kábelét, majd dugja vissza. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizzel. Memoria megtelt A memória megtelt. Törölje a szükségtelen dokumentumokat, és a dokumentumot a memória felszabadulása után küldje el, vagy több részletben küldje el az anyagot. [Nincs valasz] A távoli fax több újratárcsázás után sem válaszol. Próbálja újra. Bizonyosodjon meg arról, hogy a távoli készülék üzemel-e. Szam nincs hozzarendelve A gyorsbillentyűhöz vagy gyorstárcsázási számhoz nem tartozik telefonszám. Tárcsázza kézzel a számot a számbillentyűzeten vagy rendelje hozzá a telefonszámot gyorsbillentyűhöz vagy gyorstárcsázási számhoz. Szám tárolásához lásd lásd Automatikus tárcsázás, oldal. 8 HIBAELHÁRÍTÁS 8.9

155 Kijelző Jelentés Javasolt megoldás [Nincs papir] Tegyen be papirt Muvelet nincs hozzarendelve [Papir elakad0] Ajto nyit/zar [Papir elakad1] Ajto nyit/zar [Papir elakad2] Bent ellenoriz [Taphiba] [Ujratarcs ism?] [Stop lenyomva] [Festek ures] [Festek keves] A papírtálcából kifogyott a papír. A Hozzáadás/Törlés műveletet próbálja végrehajtani, de nincs várakozó nyomtatási feladat. A papír elakadt a papírtálca papírbehúzó részénél. A papír elakadt a nyomtatási területen. A papír elakadt a kézi adagolónál vagy a készülék nem találja a papírt az adagolóban. A papír elakadt a papír kilépési területénél. Áramszünet történt és a készülék memóriája törlődött. A készülék a újratárcsázási időköz megadását várja az előzőleg foglalt állomás visszahívásához. Le lett nyomva a Törlés/ Stop gomb egy másolási vagy fax művelet közben. A festékkazetta kifogyott. A készülék nem nyomtat. A festékkazetta nemsokára kifogy. Töltsön papírt a papírtálcába. Lásd oldal. Ellenőrizze a kijelzőt, hogy van-e ütemezett feladat. A kijelző készenléti üzemmódban jelzi az ütemezett feladatokat, mint pl. késlelettet fax. Vegye ki az elakadt papírt. Lásd 8.3. oldal. Vegye ki az elakadt papírt. Lásd 8.6. oldal. Vegye ki az elakadt papírt. Lásd 8.4. oldal. Újra kell indítani a feladatot, amit az áramszünet előtt megadott. A Bevitel gomb lenyomásával azonnal újratárcsáz vagy a Törlés/Stop gombbal törölheti az újratárcsázás műveletet. Próbálja újra. Cserélje ki a festékkazettát. Lásd 7.8. oldal. Vegye ki a festékkazettát és óvatosan rázza meg. Ezzel ideiglenesen ismét lehet rövid ideig nyomtatni HIBAELHÁRÍTÁS

156 Problémamegoldás Papíradagolási problémák Az alábbi táblázat felsorol néhány esetet és a probléma elhárítására vonatkozó javaslatot. Kövesse a leírt a tanácsokat a hibák elhárításához. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a márkaszervizt. Állapot A papír nyomtatás közben elakad. A papírok összetapadnak. Az összetapadt papírokat nem tudja felvenni a nyomtató. A nyomtató nem veszi fel a papírt. A papír folyton elakad. Az írásvetítő fóliák összeakadnak a papír kilépési helyén. A borítékok nyomtatása elcsúszik, vagy nem veszi fel őket a készülék. Javasolt megoldás Szüntesse meg a papírelakadást. Lásd 8.3. oldal. Ellenőrizze, hogy nincs-e túl sok papír a papírtálcában. A papírtálcába a papír vastagságától függően maximum 250 papírlapot lehet behelyezni. Bizonyosodjon meg arról, hogy a megfelelő típusú papírt használja. Lásd Papír előírások, A.9 oldal. Vegye ki a papírt a papírtálcából, hajlítsa meg és egyengesse meg a köteget. Nedvesség hatására a papírlapok összetapadhatnak. Valószínűleg különböző típusú papírok vannak egyszerre a tálcában. Csak egyféle típusú, méretű és súlyú papírokat helyezzen egy tálcába. Ha több lap akadt el a nyomtatóban, vegye ki az összes elakadt lapot. Lásd 8.3. oldal. Távolítson el minden akadályt a készülékből. A papír nem megfelelően lett behelyezve. Vegye ki a papírt a tálcából és helyezze vissza megfelelően. Túl sok papír van a tálcában. Vegye ki a felesleges papírt a tálcából. A papír túl vastag. Kizárólag olyan papírt használjon, ami megfelel a készülék követelményeinek. Lásd Papír előírások, A.9 oldal. Túl sok papír van a tálcában. Vegye ki a felesleges papírt a tálcából. Nem megfelelő típusú papírt használ. Kizárólag olyan papírt használjon, ami megfelel a készülék követelményeinek. Lásd Papír előírások, A.9 oldal. Ha különleges anyagra nyomtat, használja a kézi adagolót. Lehet, hogy szennyeződés van a készülék belsejében. Nyissa ki az előlapot és távolítsa el a szennyeződést. Csak lézernyomtatóhoz készített írásvetítő fóliát használjon. Egyenként vegye ki az írásvetítő fóliákat a készülékből, amint elkészült a nyomtatás. Bizonyosodjon meg arról, hogy a papírvezetők a borítékok mindkét szélét érintik. 8 HIBAELHÁRÍTÁS 8.11

157 Nyomtatási problémák Állapot Lehetséges ok Javasolt megoldás A készülék nem nyomtat. A készülék nem kap áramot. A készülék nincs alapértelmezett nyomtatóként kiválasztva. Ellenőrizze a készüléken az alábbiakat: Be van-e csukva az előlap. Van-e papírelakadás. Van-e papír betöltve. Be van-e helyezve a festékkazetta. A készüléket és a számítógépet összekötő kábel nincs megfelelően csatlakoztatva. A készüléket és a számítógépet összekötő kábel hibás. A port beállítása nem megfelelő. A készülék beállításai nem megfelelőek. A nyomtató illesztőprogram telepítése nem megfelelő. A készülék nem működik. Ellenőrizze az elektromos tápvezeték csatlakozásait. Ellenőrizze az áramforrást és a főkapcsolót. Válassza ki a Printer Driver Type 2200 készüléket alapértelmezett nyomtatóként a Windows beállításainál. A probléma meghatározása után hárítsa el a hibát. Csukja vissza fedelet. Szüntesse meg a papírelakadást. Lásd 8.3. oldal. Helyezzen be papírt. Lásd oldal. Helyezze be a festékkazettát. Lásd 1.9. oldal. Ha nyomtatási rendszerhiba lép fel, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel. Húzza ki a nyomtatókábelt, majd csatlakoztassa ismét. Ha lehetséges, csatlakoztassa a kábelt egy megfelelően működő számítógéphez és nyomtasson ki egy dokumentumot. Próbáljon meg egy másik nyomtatókábelt használni. Ellenőrizze a Windows nyomtatóbeállításait, hogy a feladatot a megfelelő portra küldi-e, mint pl. az LPT1. Ha a számítógépen nem csak egy port van, bizonyosodjon meg arról, hogy a készüléket a megfelelőhöz csatlakoztatta. Ellenőrizze a nyomtató tulajdonságai ablakban, hogy helyesek-e a nyomtatási beállítások. Telepítse újra a nyomtató szoftvert. Lásd oldal. Ellenőrizze a kezelőpulton megjelenő üzenetet annak megállapítása érdekében, hogy a készülék rendszerhibát jelez-e HIBAELHÁRÍTÁS

158 Állapot Lehetséges ok Javasolt megoldás A készülék nem a megfelelő papírforrásból próbálja felvenni a nyomtatási anyagokat. A nyomtatási feladat végrehajtása nagyon lassú. A lap fele üres. A nyomtatási tulajdonságoknál rosszul van megadva a papírforrás. A nyomtatási feladat túl bonyolult. Lehet, hogy Windows 9x/Me használata esetén a nyomtatási ütemező beállítása nem megfelelő. A lap tájolásának beállítása nem megfelelő. A tényleges papírméret és a papírméret beállítások eltérnek. Sok program esetén a papírforrás kiválasztása a nyomtatási tulajdonságok ablakban a Céloldal fül alatt található. Válassza ki a megfelelő papírforrást. Lásd 5.8. oldal. Csökkentse az oldal bonyolultságát vagy próbálja meg beállítani a nyomtatás minőségét. A készülék maximális nyomtatási sebessége 17 lap/perc Letter méret és 16 lap/perc A4 méretű papírok esetén. A Start menüből válassza ki a Beállítások, majd a Nyomtatók menüpontot. Kattintson jobb egérgombbal a Printer Driver Type 2200 ikonra, válassza a Tulajdonságok opciót, majd kattintson a Részletek fülre és válassza ki a Nyomtatási sor beállítása gombot. Válassza ki a kívánt nyomtatási sor beállítást. A használt programban módosítsa a lap tájolását. Lásd 5.3. oldal. Ellenőrizze, hogy a nyomtató illesztőprogram beállításainál megadott papírméret megegyezik-e a tálcában levő papír méretével. 8 HIBAELHÁRÍTÁS 8.13

159 Állapot Lehetséges ok Javasolt megoldás A készülék nyomtat, de a szöveg nem megfelelő, rontott vagy hiányos. A nyomtatott oldalak üresek. Az illusztrációk nyomtatása nem megfelelő Adobe Illustrator használata esetén. A nyomtatókábel laza vagy hibás. Rossz nyomtató illesztőprogramot választott ki. A szoftver működése hibás. Az operációs rendszer működési hibája. A festékkazetta hibás vagy kiürült a festék. A nyomtatott fájlban üres oldalak vannak. Egyes alkatrészek, mint pl. a vezérlő vagy az alaplap, meghibásodtak. A programban beállított értékek nem megfelelők. Húzza ki a nyomtatókábelt, majd csatlakoztassa ismét. Próbáljon meg olyan nyomtatási feladatot végrehajtani, amit korábban már sikeresen kinyomtatott. Ha lehetséges, csatlakoztassa a kábelt és a készüléket egy másik számítógéphez és próbáljon ki egy olyan nyomtatási feladatot, amiről biztosan tudja, hogy működik. Végül, próbáljon ki egy új nyomtatókábelt. Ellenőrizze a program nyomtató-kiválasztási menüjét, hogy valóban a készüléket választotta-e ki. Próbáljon meg egy másik programból nyomtatni. Lépjen ki a Windows-ból, majd indítsa újra a számítógépet. Kapcsolja ki, majd kapcsolja vissza a készüléket. Oszlassa el a festéket a kazettában, ha szükséges. Lásd 7.7. oldal. Ha szükséges, cserélje ki a festékkazettát. Ellenőrizze, hogy vannak-e a fájlban üres oldalak. Lépjen kapcsolatba a márkaszervizzel. Válassza a Letöltés bittérképként opciót a grafika fülön az Speciális beállítások beállításoknál és nyomtassa ki a dokumentumot HIBAELHÁRÍTÁS

160 Állapot Lehetséges ok Javasolt megoldás Ismétlődő hiba jelentkezik az USB porton keresztül törtenő nyomtatáskor. Ha az USB üzemmód Gyors értékre van állítva, egyes PC felhasználóknál USB kommunikációs hiba jelentkezhet. Állítsa az USB beállítást LassU értékre. Ehhez az alábbiakat kell tennie: 1. Nyomja le a Menü gombot a kezelőegységen, amíg a Keszulek beal. meg nem jelenik a kijelző felső sorában. 2. Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ) a USB mod megjelenítéséhez az alsó sorban és nyomja le a Bevitel gombot. 3. Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ) a LassU beállítás kiválasztásához. 4. Nyomja le a Bevitel gombot a beállítás mentéséhez. 5. Nyomja le a Törlés/Stop gombot a készenléti üzemmódhoz való visszatéréshez. Problémák a nyomtatás minőségével A készüléken belül lerakódott kosz vagy a papír nem megfelelő betöltése ronthat a nyomtatás minőségén. Lásd az alábbi táblázatot a probléma elhárításához. Állapot Világos vagy halvány nyomtatás AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Javasolt megoldás Ha függőleges fehér sáv vagy halvány terület jelenik meg a lapon: A festékkazetta festékszintje alacsony. A festékkazetta élettartamát ideiglenesen meg lehet hosszabbítani. Lásd A festék eloszlatása a kazettában, 7.7 oldal. Ha a nyomtatás minősége nem javul, helyezzen be egy új festékkazettát. A papír nem felel meg a papírra vonatkozó követelményeknek, például a papír túl nedves vagy túl durva felületű. Lásd Papír előírások, A.9 oldal. Ha a teljes lap világos, lehet, hogy a nyomtatási felbontás túl alacsony, vagy a festéktakarékos üzemmód be van kapcsolva. Állítsa be a nyomtatási felbontást, és kapcsolja ki a festéktakarékos üzemmódot. Lásd 5.9. oldal. A halvány és elmosódott nyomtatási hibák kombinációja azt mutatja, hogy a festékkazettát meg kell tisztítani. Lásd Dob tisztítása, 7.10 oldal. A lapolvasó egység felülete beszennyeződött. Tisztítsa meg az üveget. Lásd 7.5. oldal. 8 HIBAELHÁRÍTÁS 8.15

161 Állapot Festékpöttyök AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Hiányos nyomtatás AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Függőleges vonalak AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Szürke háttér AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Javasolt megoldás A papír nem felel meg a követelményeknek, például a papír túl nedves, vagy túl durva felületű. Lásd Papír előírások, A.9 oldal. A fényhenger vagy a papír útja beszennyeződhetett. Tisztítsa meg a készülék és a dob belsejét. Lásd 7.4. oldal és oldal. Ha kerek halvány területek látszódnak véletlenszerű eloszlásban a lapon: Az adott darab papírlap hibás. Próbálja meg újranyomtatni a nyomtatási feladatot. A papír nedvességtartalma egyenetlenül oszlik el vagy papír felületén nedvességfoltok vannak. Próbáljon meg más gyártmányú papírt használni. Lásd Papír előírások, A.9 oldal. A papírcsomag hibás. A gyártásfolyamat következtében egyes területekre nem tapad a festék. Próbáljon meg más fajtájú vagy gyártmányú papírt használni. Hibás a festékkazetta. Függőleges ismétlődő hibák a következő oldalon. Ha ezekkel a lépésekkel nem sikerül megoldani a problémát, vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel. Ha függőleges fekete sávok jelennek meg a lapon: A festékkazettában levő dob valószínűleg megkarcolódott. Távolítsa el a festékkazettát és helyezzen be egy újat. Lásd A festékkazetta cseréje, 7.8 oldal. Ha a háttér árnyékolása már nem elfogadható mértékű:: Használjon kisebb súlyú papírt. Lásd Papír előírások, A.9 oldal. Ellenőrizze a készülék környezetét; a nagyon száraz (alacsony páratartalom) vagy nagyon nedves környezet (nagyobb mint 80% RH) növelheti a háttér árnyékolásának mértékét. Távolítsa el a régi festékkazettát és helyezzen be egy újat. Lásd A festékkazetta cseréje, 7.8 oldal HIBAELHÁRÍTÁS

162 Állapot A festék elmosódása Javasolt megoldás Tisztítsa meg a készülék belsejét. Lásd 7.4. oldal. Ellenőrizze a papír típusát és minőségét. Lásd Papír előírások, A.9 oldal. Távolítsa el a festékkazettát, és helyezzen be egy újat. Lásd A festékkazetta cseréje, 7.8 oldal. Függőleges ismétlődő hibák AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Foltos háttér A Eldeformálódott betűk Ha ismétlődő foltok jelennek meg egymástól egyenlő távolságban az oldalon: Lehet, hogy hibás a festékkazetta. Ha ismétlődő mintázat jelenik meg a lapon, nyomtasson többször tisztító lapot a kazetta tisztításához, lásd Dob tisztítása, 7.10 oldal. Ha a nyomtatás után is fennáll a probléma, távolítsa el a festékkazettát és helyezzen be egy újat. Lásd A festékkazetta cseréje, 7.8 oldal. A készülék egyes részein festéklerakódás van. Ha a hiba az oldal hátsó részén van, a probléma néhány további nyomtatás után megszűnik. Megsérült a levilágító egység. Lépjen kapcsolatba a márkaszervizzel. A foltos háttér hibát a lapra szóródott festékport okozza. A papír túl nedves. Próbáljon meg egy másik csomag papírt használni. Ne nyissa fel a papírcsomagokat addig, amíg nem feltétlenül szükséges, mert túl sok nedvességet szívhatnak magukba. Ha a foltos háttér borítékon jelentkezik, módosítsa a nyomtatási elrendezést úgy, hogy ne nyomtasson olyan területre, ahol ragasztás van a túloldalon. A ragasztott élekre történő nyomtatás problémákat okozhat. Ha a foltos háttér a nyomtatott lap teljes felületén jelentkezik, állítsa be a nyomtatási felbontást a használt programból, vagy a nyomtató tulajdonságaiból. Ha eldeformálódtak a betűk és homorú a nyomtatási kép, a papír túl csúszós. Próbáljon meg más papírt használni. Lásd Papír előírások, A.9 oldal. Ha eldeformálódtak a betűk, és hullámos a nyomtatási kép, a letapogató egységet meg kell javítani. A javítás elvégzéséhez vegye fel a kapcsolatot márkaszervizzel. 8 HIBAELHÁRÍTÁS 8.17

163 Állapot A nyomtatás elcsúszása AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Görbe vagy hullámos nyomtatás Javasolt megoldás Ellenőrizze, hogy a papír megfelelően van-e betöltve. Ellenőrizze a papír típusát és minőségét. Lásd Papír előírások, A.9 oldal. Ellenőrizze, hogy a papírt vagy egyéb nyomtatási anyagot megfelelően helyezte-e be és hogy a terelők nem túl szorosan vagy lazán tarják a papírcsomagot. Ellenőrizze, hogy a papír megfelelően van-e betöltve. Ellenőrizze a papír típusát és minőségét. Mind a magas hőmérséklet, mind a nagy páratartalom hullámossá teheti a papírt. Lásd Papír előírások, A.9 oldal. Fordítsa meg a papírcsomagot a papírtálcában. Próbálja meg elforgatni 180 -al a papírt a tálcában. Próbáljon a hátsó kimeneti nyílásba nyomtatni. Gyűrődések és ráncok Ellenőrizze, hogy a papír megfelelően van-e betöltve. Ellenőrizze a papír típusát és minőségét. Lásd Papír előírások, A.9 oldal. Fordítsa meg a papírcsomagot a papírtálcában. Próbálja meg elforgatni 180 -al a papírt a tálcában. Próbáljon a hátsó kimeneti nyílásba nyomtatni. Szennyeződés a nyomtatott lapok hátulján Ellenőrizze a festékpor szivárgását. Tisztítsa meg a készülék belsejét. Lásd 7.4. oldal HIBAELHÁRÍTÁS

164 Állapot Fekete oldalak A Javasolt megoldás Lehet, hogy a festékkazetta nincs megfelelően behelyezve. Vegye ki a festékkazettát, majd tegye vissza. Lehet, hogy a festékkazetta hibás és ki kell cserélni. Távolítsa el a festékkazettát és helyezzen be egy újat. Lásd A festékkazetta cseréje, 7.8 oldal. A készüléket valószínűleg javítani kell. Lépjen kapcsolatba a márkaszervizzel. Nem tapad a festék Tisztítsa meg a készülék belsejét. Lásd 7.4. oldal. Ellenőrizze a papír típusát és minőségét. Lásd Papír előírások, A.9 oldal. Távolítsa el a festékkazettát és helyezzen be egy újat. Lásd A festékkazetta cseréje, 7.8 oldal. Ha a probléma nem szűnik meg, a nyomtatót meg kell javítani. Lépjen kapcsolatba a márkaszervizzel. Üres területek a betűkön belül A A betűkön belül olyan üres területek jelennek meg, amiknek feketének kellene lenniük: Ha írásvetítő fóliára nyomtat, próbáljon meg más típust használni. Az írásvetítő fólia természetéből adódóan bizonyos fokú kitöltetlenség normálisnak tekinthető. A papír rossz oldalára nyomtat. Vegye ki a papírt és fordítsa meg. A papír nem felel meg az előírásoknak. Lásd Papír előírások, A.9 oldal. Vízszintes csíkok AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Ha vízszintes csíkok vagy foltok jelennek meg: Lehet, hogy a festékkazetta nem megfelelően van behelyezve. Vegye ki és tegye vissza a festékkazettát. Hibás a festékkazetta. Távolítsa el a festékkazettát és helyezzen be egy újat. Lásd A festékkazetta cseréje, 7.8 oldal. Ha a probléma nem szűnik meg, a nyomtatót meg kell javítani. Lépjen kapcsolatba a márkaszervizzel. Fodrozódás Ha a nyomtatott lap fodros, vagy a papírt nem veszi fel a nyomtató: Fordítsa meg a papírcsomagot a papírtálcában. Próbálja meg elforgatni 180 -al a papírt a tálcában. Próbáljon a hátsó kimeneti nyílásba nyomtatni. 8 HIBAELHÁRÍTÁS 8.19

165 Másolási problémák Állapot A másolatok túl világosak vagy sötétek. A másolatokon elmosódott területek, vonalak vagy pontok jelennek meg. A másolat el van csúszva. A másolatok üresek. A nyomtatási kép leválik a lapról. Másolás közben gyakran elakad a papír. A festékkazetta a várt darabszámnál hamarabb merül ki. Javasolt megoldás Használja a Sötét gombot a másolatok hátterének világosításához vagy sötétítéséhez. Ha az eredeti dokumentum hibás, nyomja le a Sötét gombot a másolatok sötétítéséhez illetve világosításához. Ha az eredeti dokumentumon nincsenek hibák, tisztítsa meg a beolvasó egységet. Lásd 7.5. oldal. Bizonyosodjon meg arról, hogy az eredeti dokumentumot megfelelően helyezte be az automatikus adagolóba. Ellenőrizze, hogy a papírt megfelelően helyezte-e be. Ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentumokat nyomtatott oldallal lefelé tette-e be az adagolóba. Cserélje ki friss lapokra tálcában levő papírt. Nedves helyeken ne hagyja sokáig a papírt a készülékben. Hajlítsa meg a papírcsomagot, majd fordítsa meg a papírtálcában. Cserélje ki a tálcában levő papírt egy friss papírcsomagra. Szükség szerint ellenőrizze és állítsa be a papírvezetőket. Ellenőrizze, hogy a papír súlya megfelelő-e. A javasolt papírtípus 75 g/m 2 (20 lb) finom papír. Ellenőrizze, papírelakadás elhárítása után nem maradt-e papír vagy papírdarabok a készülékben. Az eredeti dokumentumok sok képet, összefüggő sötét területet vagy vastag vonalakat tartalmaznak. Például egyes nyomtatványok, hírlevelek, könyvek vagy egyéb dokumentumok több festéket használnak fel. Lehet, hogy a készüléket sokszor kapcsolják ki- és be HIBAELHÁRÍTÁS

166 Szkennelési problémák Állapot A szkenner nem működik. A készülék nagyon lassan szkennel. Az alábbi üzenetek valamelyike jelenik meg a számítógép képernyőjén: Device can't be set to the H/W mode you want. Port is being used by another program. Port is Disabled. Scanner is busy receiving or printing data. When the current job is completed, try again. Invalid handle. Scanning has failed. Javasolt megoldás Bizonyosodjon meg arról, hogy a dokumentumot nyomtatott felével lefelé helyezte az adagolóba. Lehet, hogy nincs elég szabad memória a szkennelendő dokumentum tárolásához. Próbálja ki az előszkennelés funkciót, hogy működik-e. Próbálja meg csökkenteni a felbontást. Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva az USB vagy párhuzamos kábel. Ellenőrizze, hogy nem hibás-e az USB vagy párhuzamos kábel. Cserélje ki a kábelt egy biztosan működőre. Ha szükséges, cserélje ki a kábelt. Ha párhuzamos kábelt használ, bizonyosodjon meg arról, hogy az megfelel-e az IEEE 1284 szabványnak. Ellenőrizze, hogy a szkenner megfelelően be van-e állítva a használni kívánt alkalmazáshoz, és bizonyosodjon meg arról, hogy a feladatot a megfelelő portra küldte-e ki, mint pl. LPT1. Ellenőrizze, hogy a készülék nem nyomtat-e fogadott adatot. A dokumentumot a feladat befejezése után szkennelje be. A grafika beolvasása lassabb mint a szövegé. A kommunikációs sebesség szkennelés közben csökkent, mert nagy mennyiségű memória szükséges a beolvasott kép elemzéséhez és reprodukálásához. Állítsa a számítógépet ECP nyomtatóport módba a BIOS beállításoknál. Ez növelni fogja a sebességet. A BIOS beállításával kapcsolatban lásd a számítógép kezelési utasítását. Lehet, hogy másolási vagy nyomtatási feladat van folyamatban. A feladat befejezése után próbálkozzon újra. A kiválasztott port használatban van. Indítsa újra a számítógépet, majd próbálkozzon újra. Lehet, hogy a nyomtatókábel nincs megfelelően csatlakoztatva, vagy ki van kapcsolva a főkapcsoló. Használjon USB 2.0 szabványnak megfelelő kábelt vagy olyan párhuzamos kábelt, ami támogatja az IEEE 1284 kétirányú kommunikációt. A szkenner illesztőprogram nincs telepítve vagy az operációs rendser nincs megfelelően beállítva. Bizonyosodjon meg arról, hogy a port megfelelően van csatlakoztatva és a készülék be van kapcsolva, majd indítsa újra a számítógépet. Ne használja egyszerre a párhuzamos kábelt és az USB kábelt. 8 HIBAELHÁRÍTÁS 8.21

167 Fax problémák Állapot A készülék nem működik, a kijelző sötét és a gombok sem működnek. Nincs tárcsahang. A memóriában tárolt számokat a készülék nem tárcsázza helyesen. A dokumentumot nem húzza be a készülék. Az automatikus fax fogadás nem működik. A készülék nem küld faxot. A bejövő faxon üres helyek vannak vagy rossz minőségű az oldal. A bejövő faxon egyes szavak el vannak nyújtva. Az Ön által küldött dokumentumon sötét vonalak láthatók. Javasolt megoldás Húzza ki a hálózati csatlakozót, majd csatlakoztassa újra. Bizonyosodjon meg arról, hogy van áram a csatlakozóban. Ellenőrizze a telefonkábel megfelelő csatlakoztatását. Másik telefon csatlakoztatásával ellenőrizze a fali aljzat működését. Bizonyosodjon meg arról, hogy a számokat helyesen tárolta el. A telefonkönyv kinyomtatásához lásd oldal. Bizonyosodjon meg arról, hogy a dokumentum nem gyűrött és hogy megfelelően helyezi be a készülékbe. Ellenőrizze, hogy a dokumentum mérete megfelelő-e, ne legyen sem túl vékony, sem túl vastag. Ellenőrizze, hogy visszacsukta-e a kezelőegységet. Ki kell választani a fax üzemmódot. Ellenőrizze, hogy van-e papír a tálcában. Ellenőrizze, hogy a Memoria megtelt megjelenik-e a kijelzőn. Ellenőrizze, hogy van-e dokumentum az automatikus adagolóban. Meg kell hogy jelenjen a Tx jelzés a kijelzőn. Ellenőrizze, hogy a másik fax készülék tudja-e fogadni a hívást. A küldő fax készülék meghibásodhatott. A zajos telefonvonal is okozhat vonalas hibákat. Ellenőrizze a saját készülékét a másolás funkcióval. Lehet, hogy üres a festékkazetta. Cserélje ki a festékkazettát, lásd 7.8. oldal. A faxot küldő készülékben rövid időre elakadt a papír. Ellenőrizze a beolvasó egységet, nincsenek-e rajta karcolások, majd tisztítsa meg. Lásd 7.5. oldal HIBAELHÁRÍTÁS

168 Állapot A készülék tárcsáz egy számot, de nem jön létre kapcsolat a távoli fax készülékkel. Nem lehet dokumentumot tárolni a memóriában. Üres területek jelennek meg minden oldal vagy egyes oldalak alján, kis szövegsávval. Javasolt megoldás Lehet, hogy a másik fax készülék ki van kapcsolva, kifogyott belőle a papír vagy nem tud bejövő hívást fogadni. Beszéljen a másik készülék kezelőjével, kérje meg, hogy hárítsa el a problémát. Lehet, hogy nincs elég memória a dokumentum tárolására. Ha a kijelzőn a Memoria megtelt üzenet jelenik meg, töröljön minden olyan dokumentumot a memóriából, amire nincs szüksége, majd ismét tárolja el a kívánt dokumentumot. Lehet, hogy rossz papírbeállításokat adott meg a papírmérettel kapcsolatban. Lásd oldal az 1. tálcával, A.4. oldal az opcionális 2. tálcával és oldal a kézi adagolóval kapcsolatban. 8 HIBAELHÁRÍTÁS 8.23

169 MEMO 8.24 HIBAELHÁRÍTÁS

170 A Melléklet A fejezet tartalma: Opcionális tálca telepítése Előírások Szkenner adatai Nyomtató műszaki adatai Fax adatai Papír előírások

171 Opcionális tálca telepítése A készülék papírkapacitását az opcionális 2. tálca telepítésével növelheti meg. Ez a tálca 250 lapot képes kezelni. 1 Kapcsolja ki a készüléket és húzzon ki minden kábelt. 2 Vegye ki a csomagolóanyagot a tálcából és távolítsa el a szalagot miután a csatlakozókábelt rögzített a tálcához. 3 Keresse meg az opcionális tálca rögzítőelemeit. A.2 MELLÉKLET

172 4 Helyezze a készüléket a tálcára, a készülék alsó részét az opcionális tálca rögzítőelemeire helyezve. 5 Csatlakoztassa a tálca csatlakozókábelét a készülék hátulján levő 2. tálca kábelcsatlakozóhoz. 6 Csatlakoztassa ismét a hálózati vezetéket és a többi kábelt, majd kapcsolja be a készüléket. 7 Helyezze papírt az opcionális 2. tálcáva. A papír betöltésére vonatkozó utasítások megegyeznek a szabványos papírtálcánál leírtakkal. Lásd oldal. A MELLÉKLET A.3

173 A 2. tálca beállítása a nyomtató tulajdonságainál. Ha csatlakoztatta a 2. tálcát a készülékhez, és az nem ismeri fel automatikusan az új tartozékot. Ebben az esetben be kell állítani a tálcát a nyomtató tulajdonságai ablakban, hogy a számítógép tudja nyomtatáshoz használni. 1 Kattintson a Windows Start menüre. 2 Windows 95/98/Me/2000/NT esetén válassza ki a Beállítások menüpontot, majd a Nyomtatók opciót. Windows XP esetén válassza ki a Nyomtatók és faxok elemet. 3 Válassza ki a Printer Driver Type 2200 nyomtatót. 4 Kattintson a jobb egérgombbal a nyomtató ikonjára, majd válassza a Tulajdonságok opciót. 5 A Nyomtató fülön válassza a 2. tálca beállítást az opcionális tálca legördülő menüből, majd nyomja le az OK gombot. Papírtípus és -méret beállítása a 2. tálcához Az opcionális 2. tálca beszerelése és papír behelyezése után a kezelőegység gombjainak használatával be kell állítania a papírtípust és -méretet. Ezeket a beállítások csak a fax és másolás üzemmódokra vonatkoznak. PC-nyomtatás estén a papírtípust és papírméretet a használt alkalmazásból kell kiválasztani. 1 Nyomja le a Menü gombot. A kijelző felső sorában a Papirbeallitas jelenik meg, míg az első menüelem a Papirtipus az alsó sorban. 2 Nyomja le a Bevitel gombot a menübe történő belépéshez. 3 A görgetőgomb ( vagy ❿) használatával lépjen a kívánt papírtípusra, majd nyomja le a Bevitel gombot a mentéshez. 4 Nyomja le a ❿ gombot a Papirmeret opcióra való lépéshez, majd nyomja le a Bevitel gombot a menübe való belépéshez. 5 Nyomja le a görgetőgombot ( vagy ❿), amíg a 2. talca meret jelzés nem jelenik meg az alsó sorban. 6 A görgetőgomb ( vagy ❿) használatával lépjen a kívánt papírméretre, majd nyomja le a Bevitel gombot a mentéshez. A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja le a Törlés/Stop gombot. A.4 MELLÉKLET

174 Előírások Általános adatok Elem Automatikus dokumentum adagoló (ADF) ADF dokumentum méret Leírás Maximum 50 lap (súly: 75 g/m 2, 20 lb) Szélesség: mm (5.6-8,5 in.) Hossz: mm (5,8-14 in.) Papírtálca: 250 lap (súly: 75 g/m 2, 20 lb) Bemeneti papírkapacitás Kimeneti papírkapacitás Papírtípus Kézi adagoló: 1 lap (súly: 60~163 g/m 2, 16~43 lb) Opcionális papírtálca: 250 lap (súly: 75 g/m 2, 20 lb) Elülső kimeneti tálca: 150 lap (nyomtatási oldallal lefelé) Hátsó kimeneti nyílás 1 lap (nyomtatási oldallal felfelé) Papírtálca: Sima papír (60 ~ 90 g/m 2, 16 ~ 24 lb) Kézi adagoló: Sima papír, írásvetítő fólia, címkék, vastag, vékony, finom, előnyomott és színes papírok. Levelezőlapok, borítékok (60 ~ 163 g/m 2, 16 ~ 43 lb) Segédanyagok Feszültség Teljesítményfelvétel Zaj Felmelegedési idő Üzemi körülmények 1 darab festékkazettával működő rendszer 100 ~ 127 VAC, 50/60 Hz, 4.5 A 220 ~ 240 VAC, 50/60 Hz, 2.5 A Alvó üzemmód: 15W (100 ~ 127 VAC) / 15W (220 ~ 240 VAC) Készenléti üzemmód: 75 W (100 ~ 127 VAC) /75 W (220 ~ 240 VAC) Átlagos fogyasztás: 320 W Felmelegedés: 52 db Készenléti üzemmód: 39 db Szkennelés: 52 db Nyomtatáskor: 52 db 35 másodperc Hőmérséklet: 10 o C - 32 oc (50 o F - 89 o F) Páratartalom: 20 % - 80 % RH A MELLÉKLET A.5

175 Elem Leírás LCD Készülék mérete (Sz x Mé x Ma) Súly Nyomtatási anyagok súlya 16 karakter X 2 sor Fő egység: 388 x 417 x 335 mm Opcionális papírtálca (2. tálca): 386 x 392 x 90 mm 11 Kg (festékkazettával együtt) Opcionális papírtálca (2. tálca): 2,5 Kg Papír: 2,38 Kg Műanyag: 0,4 Kg Szkenner adatai Elem Leírás Kompatibilitás Szkennelési mód Szkenner felbontás Szkennelési hossz Szkennelési szélesség Színmélység TWAIN szabvány Színes CIS 600 X 300 dpi (optikai)/4800 X 4800 (maximum) Maximum: 15,7 in. (400 mm) Maximum: 8,5 in. (216 mm) Hatásos: 8,2 in. (208 mm) 1 bit fekete-fehér üzemmód esetén 8 bit szürkeárnyalatos mód esetén 24 bit színes üzemmód esetén Másoló adatai Elem Leírás Szkennelési mód Szkennelési hossz Szkennelési szélesség Színes CIS Maximum: 15,7 in. (400 mm) 8,5 in. (216 mm) 8,2 in. (208 mm) A.6 MELLÉKLET

176 Elem Másolási sebesség (SDMC) *1 Másolási sebesség Copy speed (MDMC) *2 Másolási felbontás Letter 17 másolat percenként A4: 16 másolat percenként Letter 8 másolat percenként A4: 7 másolat percenként Leírás 600 x 300 dpi (optikai)/ 600 x 600 (nyomtatás) Nagyítás 50 ~ 200 % Max. példányszám Színmélység Szürkeárnyalat 99 lap 1 bit szöveges mód esetén 8 bit szürkeárnyalatos mód esetén 256 szint *1 Egy dokumenturól több másolat *2 Több dokumenturól több másolat Nyomtató műszaki adatai Elem Leírás Nyomtatási módszer Nyomtatási sebesség Papírméret Nyomtatási felbontás Emuláció Lézersugaras nyomtatás Letter 17 oldal percenként A4: 16 oldal percenként Papírtálca: Letter, A4, Legal, Folio, A5, A6 Kézi adagoló: Letter, Legal, A4, Folio, Executive, A5, A6, A6 kártya, 4x6-os levelezőlap, Hagaki, 7-3/4 boríték,9 boríték, 10 boríték, DL boríték, C5 boríték, C6 boríték, B5 boríték * Min.: 76 x 127 mm (3 x 5 in.) Max.: 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.) 600 x 600 dpi SPL (GDI) PC csatlakozás IEEE 1284 (csak ECP), USB 2.0 Kompatibilitás Első lap nyomtatása Memória Windows 95/98/2000/NT 4.0/Me/XP Készenléti üzemmód: 12 másodperc Energiatakarékos üzemmód: 42 másodperc 16 MB A MELLÉKLET A.7

177 Fax adatai Elem Leírás Kompatibilitás ITU-T Group 3 Telefonvonal Kódolás Nyilvános telefonhálózat vagy alközponti hálózat MH/MR/MMR (ECM mód)/jbig Modem sebessége 33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/ 14400/12000/9600/7200/4800/2400 bps hibajavítással Átviteli sebesség Lapolvasási sebesség Paper Type (Papírtípus) Papírméret Felbontás Felhasználói memória Szürkeárnyalat Automatikus tárcsázás Kb. 3 másodperc/oldal * Az átviteli idő memóriából küldött szöveges adatokra vonatkozik, kizárólag az ITU-T 1.sz. táblázatát használó ECM tömörítéssel. Kb. 1,5 másodperc/letter méretű oldal (szabványos fax felbontással) Sima papír (60~90 g/m 2, 16~24lb) Letter, A4, Legal, Folio, Executive, B5 Szabványos: 203 x 98 dpi Finom: 203 x 196 dpi Szuper finom: 300 x 300 dpi Fotó: 203 x 196 dpi 5 MB 256 szint Gyorsbillentyűk (max. 40 szám) Gyorstárcsázás (max. 150 szám) A.8 MELLÉKLET

178 Papír előírások Áttekintés A készülék különböző típusú nyomathordozókra képes nyomtatni, mint pl. előre vágott papír (akár 100%-ban újrahasznosított), boríték, címke, írásvetítő fólia és egyedi méretű papír. A súly, anyag, szemcseméret és nedvességtartalom fontos tényezők a készülék teljesítménye és a nyomtatási minőség szempontjából. A jelen használati útmutató előírásainak nem megfelelő papír használata az alábbi problémákat okozhatja: Rossz nyomtatási minőség Gyakori papírelakadás A készülék idő előtti elhasználódása. MEGJEGYZÉSEK: Egyes papírtípusok megfelelnek a kézikönyv előírásainak, de mégsem adnak megfelelő nyomtatási eredményeket. Ez betudható a nem megfelelő kezelésnek, nem megfelelő hőmérséklet- és páratartalom szinteknek vagy egyéb olyan körülményeknek, melyek a gyártó ellenőrzési körén kívül esnek. Nagyobb mennyiségű papír beszerzése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az teljesíti a használati útmutató követelményeit. VIGYÁZAT: A fenti előírásoknak nem megfelelő papír használata a nyomtató javítását vagy meghibásodását előidéző problémákat okozhat. Az ilyen javítások nem tartoznak a gyártó jótállási és egyéb szerviz-megállapodásainak hatálya alá. Támogatott papírméretek Méret (mm/in.) Súly Kapacitás Sima papír Letter (215,9 x 279/8,5 x 11) A4 (210 x 297/8,27 x 11,69) Folio (215,9 x 330,2/8,5 x 13) Legal (215,9 x 355,6/8,5 x 14) Executive (184,2 x 266,7/7.25 x 10,5) B5(182 x 257/7,2 x 10) A5 (148 x 210/5,83 x 8.27) A6 (105 x 148/4,13 x 5,88) g/m 2 finom papír (16-24 lb) a papírtálcába (1. és 2. tálca) g/m 2 finom papír (16-43 lb) a kézi adagolóba 250 lap 75 g/m 2 finom (20 lb) papír a papírtálcába 1 lap papír a kézi adagolóba Borítékok No.9 (98,4 x 225,4/3,88 x 8,88) No.10 (104,8 x 241,3/4,13 x 9,5) DL (110 x 220/4,33 x 8,66) C5 (162 x 229/6,38 x 9,02) C6 (114 x 162/4,49 x 6,38) B5 (176 x 250/6,93 x 9,84) No.7 3/4 (98,4 x 190,5/3,88 x 7.5) g/m 2 1 lap papír a kézi adagolóba A MELLÉKLET A.9

179 Méret (mm/in.) Súly Kapacitás Címkék Letter (215,9 x 279/8,5 x 11) A4 (210 x 297/8,27 x 11,69) Ěrásvetítő fóliák Letter (215,9 x 279/8,5 x 11) A4 (210 x 297/8,27 x 11,69) Levelezőlapok A6 (105 x 148/4,13 x 5,88) Levelezőlap (101,6 x 152,4/4 x 6) Hagaki (100 x 148/3,94 x 5,83) Minimális méret (egyedi) Maximális méret (Legal) g/m g/m g/m g/m 2 finom papír (16-32 lb) 1 lap papír a kézi adagolóba MEGJEGYZÉSEK: 127 mm-nél (5 in.) kisebb nyomtatási anyagok használata esetén azok elakadhatnak a nyomtatóban. Az optimális teljesítmény érdekében tárolja és kezelje megfelelő módon a papírt. Lásd Papír tárolási körülmények, A.12 oldal. A kapacitás a nyomathordozó súlyától, vastagságától és egyéb környezeti tényezőktől függ. Irányelvek papír használatához A legjobb eredmények elérése érdekében használjon hagyományos, 75g/m 2 (20 font) súlyú papírt. Bizonyosodjon meg arról, hogy a papír jó minőségű és mentes a vágástól, szakadástól, lyukaktól, laza szemcséktől, foltoktól, portól, valamint hajlott, gyűrött élektől. Ha nem tudja biztosan, hogy a nyomtatóba helyezett papír milyen típusú (pl. finom vagy újrahasznosított), ellenőrizze a csomagolást. Az alábbi problémák nyomtatási hibákat, papírelakadást és akár a nyomtató meghibásodását is okozhatják. Jelenség Probléma a papírral Megoldás Rossz nyomtatási minőség vagy festéktapadás, probléma az adagolással Nyomtató nem veszi fel a papírt, a papír elakad, hullámosodik Túl nedves, túl durva, túl sima vagy dombornyomott papír, a papírcsomag hibás Nem megfelelő tárolás Próbáljon meg más típusú papírt használni, pl. 100 ~ 400 Sheffield, 4 ~ 5%-os nedvességtartalommal. A papírt sík területen tárolja, nedvességzáró csomagolásban. A.10 MELLÉKLET

180 Jelenség Probléma a papírral Megoldás Túl szürke a háttér, a készülék elhasználódása Nagymértékű hullámosodás, problémák az adagolásnál Elakadás, a készülék megrongálódása A papír túl nehéz A papír túl nedves, nem megfelelő rostirányú vagy túl finom szemcsézettségű Kivágások és perforáció Használjon könnyebb papírt és a hátsó kimeneti nyílást. Használja a hátsó kimeneti nyílást. Használjon durva szemcsézettségű papírt. Ne használjon kivágott vagy perforált papírt. Adagolási problémák Egyenetlen élek Használjon jó minőségű papírt. MEGJEGYZÉSEK: Ne használjon olyan fejléces papírt, amit alacsony hőmérsékletű tintával nyomtak, mint pl.: a hőnyomtatás egyes formáinál használt tinták. Ne használjon dombornyomott vagy mélynyomott levélpapírt. A készülék magas hőmérséklet és nyomás segítségével rögzíti a festéket a papírra. Ellenőrizze, hogy a használt színes papír vagy előnyomott űrlap kompatibilis-e a készülék nyomtatási hőmérsékletével (200 C vagy 392 F 0,1 másodpercig). Papírra vonatkozó előírások Kategória Előírások Savtartalom Caliper Rizsma hajlásszög Vágott él állapota Nyomtatási kompatibilitás Szemcsézettség Nedvességtartalom Simaság 5,5 ph vagy alacsonyabb 0,094 ~ 0,18 mm (3,0 ~ 7,0 mil) Sík 5 mm-en (0,02 in.) belül Éles késsel vágva, látható rojtok nélkül. A papír nem olvadhat, vagy pörkölődhet meg és nem bocsáthat ki veszélyes anyagokat miközben 200 C (392 F) hőmérsékletnek van kitéve 0,1 másodpercig. Hosszanti rostok 4 ~ 6 súlyszázalék 100 ~ 400 Sheffield A MELLÉKLET A.11

181 Kimeneti papírkapacitás Kimeneti hely Kimeneti tálca, nyomtatott oldallal lefelé Kimeneti nyílás, nyomtatott oldallal felfelé Kapacitás 150 lap 75 g/m 2 finom (20 lb) papír 1 lap 75 g/m 2 finom (20 lb) papír Papír tárolási körülmények A papír tárolási körülményei közvetlen hatással vannak a papírfelvételi műveletre. Ideális esetben a készülék és a papír tárolási környezetében a hőmérséklet szobahőmérséklet körüli, a páratartalom közepes. Ne felejtse el, hogy a papír nedvszívó anyag, gyorsan vesz fel és ad le nedvességet. A meleg és a nedvesség erősen rongálják a papír szerkezetét. Hő hatására el kezd párologni a papír nedvességtartalma, hideg hatására a pára lecsapódik a lapokon. A fűtés és légkondicionálás elszívják a helyiségek nedvességtartalmát. A papírcsomag felbontása és használata során a lapok veszítenek nedvességtartalmukból, ami karcoláshoz és szennyeződéshez vezethet. A nedves időjárás vagy vízhűtők növelhetik a helyiség páratartalmát. A papírcsomag felbontása és használata során a lapok magukba szívják a nedvességet, ami halvány nyomtatást és kihagyásokat eredményez. A nedvesség felvételének és elveszésének folyamata során a papír alakja megváltozhat. Ez papírelakadást okozhat. Ügyeljen arra, hogy csak annyi papírt vegyen, amennyit rövid idő alatt elhasznál (körülbelül 3 hónap). A hosszú ideig tárolt papír hőmérsékleti és páratartalombeli szélsőségeknek van kitéve, ami minőségromlást okozhat. A tervezés fontos tényező, így meg lehet előzni nagy mennyiségű papír felesleges megrongálódását. A lezárt csomagolásban tárolt papír több hónapig megőrzi minőségét. A megbontott gyári csomagolású papír nagyobb mértékben van kitéve sérülésnek, különösen, ha nincs nedvességzáró csomagolásba helyezve. Az optimális teljesítmény érdekében megfelelő körülmények közt kell tárolni a papírt. A megfelelő hőmérséklet C (68-75 F), a relatív páratartalom 45% - 55%. Az alábbi irányelveket kell figyelembe venni a papír tárolási helyének megválasztásakor: A papírt szobahőmérséklet körüli hőmérsékleten kell tárolni. A levegő páratartalma ne legyen szélsőséges. A megbontott gyári csomagolású papír tárolására az a legjobb módszer, ha szorosan nedvesség ellen védő csomagolással borítjuk be. Ha a készülék környezete szélsőséges hatásoknak van kitéve, a nem kívánt páratartalom változás elleni védekezésként csak a napi munkához szükséges mennyiségű papírt vegye ki a csomagolásból. A.12 MELLÉKLET

182 Borítékok A boríték minősége különösen fontos. A borítékok hajlítási vonalai jelentősen eltérhetnek, nem csak különböző gyártóknál, hanem ugyanazon gyártótól származó, egy dobozban levő termékek között is. A sikeres borítéknyomtatás a borítékok minőségétől függ. Borítékok kiválasztásakor az alábbi tényezőket kell figyelembe venni: Súly: A borítékpapír súlya nem haladhatja meg a 90g/m 2 (24 font) súlyt, ellenkező esetben a papír elakad. Szerkezet: Nyomtatás előtt a borítékoknak egyenesen kell feküdni, kevesebb, mint 6 mm (0,25 hüvelyk) elhajlással és nem tartalmazhatnak levegőt. Állapot: A boríték ne legyen ráncos, gyűrött vagy egyéb módon sérült. Hőmérséklet: Olyan borítékokat kell használni, melyek ellenállnak a készülék által kifejtett hővel és nyomással szemben. Méret: Csak az alábbi mérettartományba tartozó borítékokat szabad használni. MEGJEGYZÉSEK: Borítékot csak a kézi adagolóból nyomtasson. Papírelakadás fordulhat elő, ha kevesebb, mint 140 mm (5,5 in.) hosszú anyagokat használ. Ezt olyan papírok okozhatják, melyek a környezeti tényezők hatására károsodtak. Az optimális teljesítmény érdekében tárolja és kezelje megfelelő módon a papírt. Lásd Papír tárolási körülmények, A.12 oldal. Kettős oldalszegélyű borítékok A kettős oldalszegélyű borítékok esetében nem átlós a szegély, hanem a boríték mindkét szélén van egy-egy. Ez a kialakítás könnyebben ráncosodik. Bizonyosodjon meg arról, hogy a szegély az ábra szerint a boríték sarkáig nyúlik. Megfelelő Nem megfelelő Ragasztócsíkkal vagy -szárnnyal ellátott borítékok A lehúzható ragasztócsíkkal vagy a lehajtható extra ragasztószárnnyal rendelkező borítékoknál olyan ragasztót kell használni, ami ellenáll a készülék által kifejtett hőnek és nyomásnak. Az extra szárnyak és csíkok ráncosodást, gyűrődést és papírelakadást okozhatnak, sőt a nyomtató egységet is károsíthatják. A MELLÉKLET A.13

183 Boríték margói Az alábbi értékek a normál #10 vagy DL üzleti borítékoknál használatos általános margóbeállítások. Cím típusa Minimum Maximum Válaszcím 15 mm (0,6 in.) 51 mm (2 in.) Kézbesítési cím 51 mm (2 in.) 90 mm (3,5 in.) MEGJEGYZÉSEK: A legjobb nyomtatási minőség elérése érdekében a margók nem lehetnek 15 mm-nél (0,6 in.) közelebb a boríték széleihez. Ne nyomtasson a boríték illesztési vonalaira. Borítékok tárolása A borítékok megfelelő tárolása segít a nyomtatási minőség javításában. A borítékokat fektetve kell tárolni. Ha levegő szorul a borítékba levegőbuborékot képezve, a boríték nyomtatáskor ráncosodhat. Címkék VIGYÁZAT: A készülék sérülésének megelőzése érdekében csak lézernyomtatókhoz javasolt címkéket használjon. A súlyos papírelakadás megakadályozása érdekében mindig a kézi adagolót használja címkenyomtatáshoz, és mindig a hátsó kimeneti papírtálcába nyomtasson. Soha ne nyomtasson ugyanarra a címkés lapra kétszer és ne nyomtatasson hiányos címkelapra. A címkék kiválasztásakor az alábbi tényezőket vegye figyelembe: Ragasztó: A ragasztó anyagának stabilnak kell maradnia a készülék 180 C (356 F) nyomtatási hőmérsékletén. Elrendezés: Csak olyan címkéket használjon, melyek között nincs fedetlenül maradt hordozólap. A címkék az ilyen lapokon leválhatnak a hordozólapról, súlyos elakadást okozva. Fodrozódás: Nyomtatás előtt a címkéknek egyenesen kell feküdni, kevesebb, mint 13 mm (5 hüvelyk) elhajlással bármely irányba. Állapot: Ne használjon ráncos, buborékos vagy egyéb módon a hordozótól levált címkéket. A.14 MELLÉKLET

184 Írásvetítő fóliák A készülékben használt írásvetítő fóliának ellen kell tudnia állni a 180 C (356 F) nyomtatási hőmérsékletnek. VIGYÁZAT: A készülék sérülésének megelőzése érdekében csak lézernyomtatókhoz javasolt írásvetítő fóliákat használjon. A MELLÉKLET A.15

185 INDEX A adatok általános A.5 fax A.8 másoló A.6 nyomtató A.7 papír A.9 szkenner A.6 ADF (automatikus dokumentumadagoló), betöltés 3.3 alacsony festékszint figyelmeztetés 7.9 automatikus tárcsázás csoport tárcsázás 4.18 gyorsbillentyű 4.15 gyorstárcsázás 4.16 automatikus újratárcsázás 4.9 B beszerelés festékkazetta 1.9 opcionális tálca A.2 Biztonsági információ i.ii Biztonságos fogadási mód 4.30 C csatlakozás hálózati kábel 1.17 párhuzamos 1.16 csatlakoztatás telefonzsinór 1.14 csoport tárcsázás beállítás 4.18 szerkesztés 4.19 tárcsázás 4.20 D dátum és idő, beállítás 1.30 dob, tisztítás 7.10 dokumentum betöltés 1.11 elakadás, elhárítása 8.2 előkészítés 3.2 dokumentumok hozzáadása 4.28 E elakadás, elhárítás dokumentum 8.2 papír 8.3 elsőbbségi fax 4.26 eltávolítás Távoli vezérlőpult 1.25 elülső papírtálca, használat 2.5 energiatakarékos üzemmód, használat 1.34 F fax fogadása Ans/Fax módban 4.12 biztonságos fogadási módban 4.30 Fax módban 4.11 memóriába 4.14 Tel módban 4.12 fax körlevél küldése 4.23 fax küldése automatikusan 4.7 kézzel 4.8 fax rendszer, beállítás speciális beállítások 4.34 felbontás fax 4.6 nyomtatás 5.9 festékkazetta beszerelés 1.9 csere 7.8 eloszlatás 7.7 G grafika tulajdonságok, beállítás 5.9 gyorsbillentyű tárcsázás tárcsázás 4.16 tárolás 4.15

186 gyorstárcsázás tárcsázás 4.17 tárolás 4.16 H hálózati nyomtató, beállítás 5.24 hangerő, beállítás csengés 1.32 hangszóró 1.32 hangok, beállítás 1.32 hátsó papírnyílás, használat 2.5 hibaüzenetek 8.8 J jelentések, nyomtatás 4.32 K karakterek, bevitele 1.28 Kedvencek beállítás, használat 5.6 keresés a telefonkönyvben 4.21 késleltetett fax 4.24 készülék azonosító, beállítás 1.27 kicsinyítés/nagyítás másolás 3.6 nyomtatás 5.13 kijelző nyelve, módosítás 1.26 kimeneti hely, kiválasztás 2.4 L lekérdezés 4.27 M másolás 3.3 alapértelmezett beállítás, módosítás 3.7 időtúllépés, beállítás 3.8 példányszám 3.5 memória, törlés 7.2 N nyomtatás adott papírméretnek megfelelően 5.14 jelentések 4.32 kicsinyített vagy nagyított dokumentum 5.13 poszterek 5.15 sablon használatával 5.19 telefonkönyv lista 4.22 több oldal egy lapra 5.11 vízjelek 5.16 Windows 5.2 nyomtatási felbontás 5.9 nyomtatási sorrend, beállítás 5.4 nyomtató illesztőprogram, telepítés Windows 1.20 nyomtató megosztása, beállítás 5.24 O opcionális tálca, beszerelés A.2 P papír betöltése kézi adagolóba 2.8 papírtálcába 1.11 papír irányelvek 2.3 papír, betöltés 4.11 papírelakadás, elhárítás 8.3 papírforrás, beállítás 5.8 papírkapacitás 2.2 papírméret, beállítás kézi adagoló 2.10 nyomtatás 5.7 papírtálca 1.31 papírméretnek megfelelően, nyomtatás 5.14 papírszint jelző 2.7 papírtípus 2.2

187 papírtípus, beállítás kézi adagoló 2.10 nyomtatás 5.8 papírtálca 1.31 párhuzamos, csatlakozás 1.16 poszter, nyomtatás 5.15 problémák, megoldása faxolás 8.22 hibaüzenetek 8.8 másolás 8.20 nyomtatás 8.12 nyomtatási minőség 8.15 papíradagolás 8.11 szkennelés 8.21 V vízjelek, használata 5.16 R rendszerkövetelmények Windows 1.20 S sablon, használata 5.19 súgó, használat 5.6 szkennelés Windows 6.2 Szoftver 1.20 T tájolás, nyomtatás 5.3 Távoli vezérlőpult 4.37 telefonvonal, csatlakoztatás 1.14 telepítés Windows szoftver 1.20 tisztítás a készülék belső része 7.4 a készülék burkolata 7.4 dob 7.10 lapolvasó egység 7.5 törlés fax 4.8 nyomtatás 5.5 ütemezett faxok 4.29 TWAIN, szkennelés 6.2 Type 1200 illesztőprogram, telepítés 1.18 U újratárcsázás automatikus 4.8 kézi 4.9 USB csatlakozás 1.16 mód, módosítás 8.15

188 H B

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Di1611/Di2011 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Driver Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A PC szkennelés beállítása 2 Csatlakozás az USB portra 3 A TWAIN meghajtó telepítése 3.1 A TWAIN meghajtó telepítése Plug

Részletesebben

Hardver üzembe helyezési útmutató

Hardver üzembe helyezési útmutató Kicsomagolás lépés 1 Távolítsa el az összes védő elemet. A kézikönyvben található képek egy hasonló modellre vonatkoznak. Bár az ábrák eltérhetnek az aktuális modelltől, a használati módszer megegyezik.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve XEROX PHASER 3130

Az Ön kézikönyve XEROX PHASER 3130 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Hardver üzembe helyezési útmutató

Hardver üzembe helyezési útmutató Kicsomagolás Távolítsa el az összes védő elemet. A kézikönyvben található képek egy hasonló modellre vonatkoznak. Bár az ábrák eltérhetnek az aktuális modelltől, a használati módszer megegyezik. A termék

Részletesebben

Nyomtatási útmutató. A 250 vagy 550 lapos tálca betöltése. Nyomtatási útmutató. 1 Húzza ki a tálcát. Oldal: 1 / 19

Nyomtatási útmutató. A 250 vagy 550 lapos tálca betöltése. Nyomtatási útmutató. 1 Húzza ki a tálcát. Oldal: 1 / 19 Oldal: 1 / 19 Nyomtatási útmutató A 250 vagy 550 lapos tálca betöltése VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába különkülön töltse be a papírt.

Részletesebben

A másolás folyamata VAGY. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Vezérlőpanel. Dokuadagoló opció. Dokuüveg opció

A másolás folyamata VAGY. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Vezérlőpanel. Dokuadagoló opció. Dokuüveg opció Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 A másolás folyamata Szolgáltatások kezdőlap Munkaállapot Érintőképernyő Start Összes törlése Leállítás. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló

Részletesebben

KISOKOS Windows TARTALOM. Vista rendszerhez

KISOKOS Windows TARTALOM. Vista rendszerhez KISOKOS Windows Vista rendszerhez TARTALOM 1. fejezet: RENDSZERKöVETELMéNYEK...1 2. fejezet: NYOMTATóSZOFTVER TELEPíTéSE WINDOWS HASZNáLATA ESETéN...2 Szoftver telepítése helyi nyomtatáshoz... 2 Szoftver

Részletesebben

Modem és helyi hálózat

Modem és helyi hálózat Modem és helyi hálózat Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira

Részletesebben

A másolás folyamata. vagy. Xerox WorkCentre 5945/5955 többfunkciós nyomtató. Szolgáltatások kezdőlap. Munkaállapot. Érintőképernyő.

A másolás folyamata. vagy. Xerox WorkCentre 5945/5955 többfunkciós nyomtató. Szolgáltatások kezdőlap. Munkaállapot. Érintőképernyő. Xerox WorkCentre 9/9 többfunkciós nyomtató A másolás folyamata. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy. Nyomja meg a vezérlőpult

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Gyors üzembe helyezési útmutató WF-2109, WF-2111, WF-2116, WF-2119, WF-2119S, WF-2120, WF-2123, WF-2150, WF-2151, WF-2190, WF-2503 1 A csomag tartalma A csomag,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG ML-1510 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2847015

Az Ön kézikönyve SAMSUNG ML-1510 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2847015 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SAMSUNG ML-1510. Megtalálja a választ minden kérdésre az SAMSUNG ML-1510 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Magyar. 1. lépés: Kicsomagolás

Magyar. 1. lépés: Kicsomagolás TARTALOMJEGYZÉK 1. lépés: Kicsomagolás... 1 A hely kiválasztása... 2 2. lépés: A nyomtató áttekintése... 3 Elölnézet... 3 Hátulnézet... 3 A kezelœegység... 4 3. lépés: A festékkazetta behelyezése... 5

Részletesebben

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SOROZAT. Gyorshasználati útmutató

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SOROZAT. Gyorshasználati útmutató LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SOROZAT Gyorshasználati útmutató Nyomtatás különleges papírra, címkékre vagy írásvetítőfóliákra Windows rendszerben 1. A szoftver Fájl menüjében kattintson a Nyomtatás

Részletesebben

A P-touch Transfer Manager használata

A P-touch Transfer Manager használata A P-touch Transfer Manager használata Verzió 0 HUN Bevezetés Fontos megjegyzés A dokumentum tartalma és a termék műszaki adatai értesítés nélkül módosulhatnak. A Brother fenntartja a jogot, hogy értesítés

Részletesebben

A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója

A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója 9234594 2. kiadás A Nokia, a Nokia Connecting People és a Pop-Port a Nokia Corporation bejegyzett védjegyei. Copyright 2005 Nokia. Minden jog

Részletesebben

Diva 852 ISDN T/A. Gyorstelepítési útmutató. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Gyorstelepítési útmutató. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Gyorstelepítési útmutató www.eicon.com Tartalom Bevezetés... 2 Jelzõlámpák... 2 Kábelek csatlakoztatása... 2 Telepítés Windows 98 alatt... 3 Telepítés Windows Me alatt... 4 Telepítés

Részletesebben

1. A gép kicsomagolása

1. A gép kicsomagolása 1. A gép kicsomagolása A másológépek üzembe helyezését csak kiképzett szerviz technikus végezheti el! Távolítson el mindent a dobozból, és ellenőrizze a tartalmát MFX-2200, MFX-2700 alapgép MFX-2225, MFX-2725

Részletesebben

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató EPSON Digitális fényképezőgép / Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató Minden jog fenntartva. Jelen kézikönyv a SEIKO EPSON CORPORATION előzetes írásbeli engedélye nélkül sem részben sem egészben nem

Részletesebben

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Java a Sun Microsystems, Inc. Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. Az SD embléma az embléma tulajdonosának

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató képzelje el a lehetőségeket Szerzői jog 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva. Ez a felügyeleti útmutató csak tájékoztató célt szolgál.

Részletesebben

Memóriamodulok Felhasználói útmutató

Memóriamodulok Felhasználói útmutató Memóriamodulok Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

A Web Services protokoll használata hálózati szkennelésre (Windows Vista SP2 vagy újabb verzió, valamint Windows 7 és Windows 8 esetén)

A Web Services protokoll használata hálózati szkennelésre (Windows Vista SP2 vagy újabb verzió, valamint Windows 7 és Windows 8 esetén) A Web Services protokoll használata hálózati szkennelésre (Windows Vista SP2 vagy újabb verzió, valamint Windows 7 és Windows 8 esetén) A Web Services protokoll lehetővé teszi a Windows Vista (SP2 vagy

Részletesebben

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, hogy a használatba vétel előtt olvassa el az útmutató Biztonsági információk című

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, hogy a használatba vétel előtt olvassa el az útmutató Biztonsági információk című A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, hogy a használatba vétel előtt olvassa el az útmutató Biztonsági információk című fejezetét. A felhasználói kézikönyv bemutatása A Laser

Részletesebben

Windows Vista /Windows 7 Telepítési útmutató

Windows Vista /Windows 7 Telepítési útmutató Lézeres nyomtató sorozat Windows Vista / 7 Telepítési útmutató A nyomtató használata előtt állítsa be a nyomtató hardverét és telepítse az illesztőprogramot. A megfelelő telepítési és beállítási útmutatásért

Részletesebben

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Java a Sun Microsystems, Inc. Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

h Számítógép h Akkumulátor

h Számítógép h Akkumulátor Köszönjük, hogy IBM ThinkPad G40 sorozatú számítógépet vásárolt. Hasonlítsa összes azt itt felsorolt elemeket a dobozban lévőkkel. Ha valamilyen tétel hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás

Részletesebben

Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére

Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére FONTOS: Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére Sajnálattal értesítjük, hogy a készülékkel együtt szállított CD vagy DVD lemezen található automata telepítőprogramok

Részletesebben

Magyar. Biztonsági információk. Magyar

Magyar. Biztonsági információk. Magyar Az útmutató tartalma: Biztonsági információk, 29. oldal. Az üzembe helyezéssel kapcsolatos hibaelhárítás, 30. oldal. További információk keresése, 34. oldal. Biztonsági információk A készülékhez csak a

Részletesebben

XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Bevezetés Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott! Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és

Részletesebben

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska

Részletesebben

Hardver üzembe helyezési útmutató

Hardver üzembe helyezési útmutató Kicsomagolás 1. lépés Távolítsa el az összes védő elemet. 2. lépés Lassan csukja le a lapolvasó egységet. Figyelem!; a személyi sérülések elkerülése érdekében pontosan az ábrán bemutatott módon végezze

Részletesebben

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD logó a tulajdonosának védjegye. A Java a Sun Microsystems, Inc. Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett

Részletesebben

Ismerkedés a PadFone 2 készülékkel

Ismerkedés a PadFone 2 készülékkel Gyors útmutató E7674 Első kiadás Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva. Az ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a benne leírt

Részletesebben

KX-TG7100HG/KX-TG7102HG

KX-TG7100HG/KX-TG7102HG TG7100_7120HG(hg-hg)_QG.fm Page 1 Friday, May 12, 2006 11:38 AM 1 Csatlakoztatások Bázisállomás Digitális zsinórnélküli telefon Típus KX-TG7100HG/KX-TG7102HG Digitális zsinórnélküli üzenetrögzítős telefon

Részletesebben

OTOsuite. Telepítési útmutató. Magyar

OTOsuite. Telepítési útmutató. Magyar OTOsuite Telepítési útmutató Magyar Ez a dokumentum leírja miképp telepítse az OTOsuite szoftvert DVD-ről, pendrive-ról vagy tömörített fájlból. Rendszerkövetelmények 1,5 GHz processzor vagy gyorsabb (ajánlott:

Részletesebben

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Modell szám: DL4201 Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A modem webes felületen történő beüzemelése...

Részletesebben

CD-ROM (Szoftver, Használati útmutató, garancia) 5V DC, 2.5A Áram-adapter

CD-ROM (Szoftver, Használati útmutató, garancia) 5V DC, 2.5A Áram-adapter Ez a terméket bármely ma használatos web böngészővel (pl. Internet Explorer 6 or Netscape Navigator 7.0) beállítható. Kezdő lépések DP-G321 AirPlus G 802.11g/2.4GHz Vezeték nélküli Multi-Port Nyomtató

Részletesebben

Külső eszközök Felhasználói útmutató

Külső eszközök Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. Az itt szereplő információ

Részletesebben

Ha letöltött betűtípusokat használ, akkor ellenőrizze, hogy a betűtípusokat támogatja-e a nyomtató, a számítógép és a program.

Ha letöltött betűtípusokat használ, akkor ellenőrizze, hogy a betűtípusokat támogatja-e a nyomtató, a számítógép és a program. Oldal: 1 / 13 Nyomtatási minőség útmutató Ha az itt megadottak a problémát nem orvosolják, akkor lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal. Előfordulhat, hogy a nyomtatójának egy alkatrészét be kell állítani

Részletesebben

Külső eszközök. Felhasználói útmutató

Külső eszközök. Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

ConCorde-960. Használati útmutató

ConCorde-960. Használati útmutató ConCorde-960 Használati útmutató Köszönjük, hogy a ConCorde-960 vezetékes telefonkészüléket választotta. Kérjük, a készülék üzembe helyezése és első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati

Részletesebben

A B C D. 2 Telepítse a meghajtóprogramot. 3 Nincs szükség semmilyen lépésre 4 MD-3100 USB ADSL MODEM. Termékismertetõ

A B C D. 2 Telepítse a meghajtóprogramot. 3 Nincs szükség semmilyen lépésre 4 MD-3100 USB ADSL MODEM. Termékismertetõ MD-300 USB ADSL MODEM Termékismertetõ A. Tápfeszültség kijelzõ (be: USB-hez csatlakoztatva és a PC be van kapcsolva / ki: nincs csatlakoztatva vagy a PC ki van kapcsolva. B. ADSL LINK jelzõfény (villog:

Részletesebben

A nyomtatókkal kapcsolatos beállításokat a Vezérlőpulton, a Nyomtatók mappában végezhetjük el. Nyomtató telepítését a Nyomtató hozzáadása ikonra

A nyomtatókkal kapcsolatos beállításokat a Vezérlőpulton, a Nyomtatók mappában végezhetjük el. Nyomtató telepítését a Nyomtató hozzáadása ikonra Nyomtató telepítése A nyomtatókkal kapcsolatos beállításokat a Vezérlőpulton, a Nyomtatók mappában végezhetjük el. Nyomtató telepítését a Nyomtató hozzáadása ikonra duplán kattintva kezdeményezhetjük.

Részletesebben

Memóriamodulok. Felhasználói kézikönyv

Memóriamodulok. Felhasználói kézikönyv Memóriamodulok Felhasználói kézikönyv Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt található információ értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott

Részletesebben

SZOFTVER TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

SZOFTVER TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ SZOFTVER TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER BEVEZETÉS TELEPÍTÉS ELŐTT A NYOMTATÓ ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE CSATLAKOZTATÁS A SZÁMÍTÓGÉPHEZ A NYOMTATÓ BEÁLLÍTÁSA AZ ONLINE KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA

Részletesebben

Rövid üzembehelyezési útmutató SE888

Rövid üzembehelyezési útmutató SE888 Rövid üzembehelyezési útmutató SE888 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Gyors áttekintő útmutató CD-ROM Garancia Megjegyzés * A több kézibeszélőt

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...

Részletesebben

Memóriamodulok Felhasználói útmutató

Memóriamodulok Felhasználói útmutató Memóriamodulok Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER

EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER 2 MAGYAR EM4028 - PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 A csomag tartalma... 2 1.2 Mielőtt elkezdené... 2 2.0 A hardver

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A. NOKIA PC SUITE 4.51a FOR NOKIA 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A. NOKIA PC SUITE 4.51a FOR NOKIA 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A NOKIA PC SUITE 4.51a FOR NOKIA 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. Tartalom 1. BEVEZETÉS...1 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK...1 3. A PC SUITE

Részletesebben

HP LaserJet P2050 sorozat nyomtató Útmutató a papírhoz és a nyomtatási hordozóhoz

HP LaserJet P2050 sorozat nyomtató Útmutató a papírhoz és a nyomtatási hordozóhoz HP LaserJet P2050 sorozat nyomtató Útmutató a papírhoz és a nyomtatási hordozóhoz Copyright és licenc 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Előzetes írásbeli engedély nélküli reprodukálása,

Részletesebben

Külső eszközök Felhasználói útmutató

Külső eszközök Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

Általános nyomtató meghajtó útmutató

Általános nyomtató meghajtó útmutató Általános nyomtató meghajtó útmutató Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) B verzió HUN 1 Áttekintés 1 A Brother

Részletesebben

Windows 8.1 frissítés, részletes útmutató

Windows 8.1 frissítés, részletes útmutató Windows 8.1 frissítés, részletes útmutató A Windows 8.1 telepítése és frissítése A BIOS, illetve alkalmazások és illesztőprogramok frissítése, valamint a Windows Update futtatása A telepítés típusának

Részletesebben

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti Küls eszközök Dokumentum cikkszáma: 396847-211 2006. március Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti. Tartalomjegyzék 1 Az USB-eszközök használata USB-eszköz csatlakoztatása.......................

Részletesebben

Avantalk AH5 Bluetooth Mono Headset Használati utasítás

Avantalk AH5 Bluetooth Mono Headset Használati utasítás Avantalk AH5 Bluetooth Mono Headset Használati utasítás I. Töltés a. Az első használat előtt a készülék teljes feltöltése szükséges, a teljes töltési ciklus hozzávetőlegesen 3.5 4 órát vesz igénybe. b.

Részletesebben

BP20N/BP20. Felhasználói kézikönyv

BP20N/BP20. Felhasználói kézikönyv BP20N/BP20 Felhasználói kézikönyv A berendezés használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és a későbbiekben is tartsa elérhető helyen. A biztonságos és megfelelő használat érdekében

Részletesebben

Küls memóriakártyák. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külső memóriakártyák számítógéppel történő használatát ismerteti

Küls memóriakártyák. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külső memóriakártyák számítógéppel történő használatát ismerteti Küls memóriakártyák Dokumentum cikkszáma: 419665-211 2007. január Ez az útmutató a külső memóriakártyák számítógéppel történő használatát ismerteti. Tartalomjegyzék 1 Digitális memóriakártyák Digitális

Részletesebben

MÉRY Android Alkalmazás

MÉRY Android Alkalmazás MÉRY Android Alkalmazás Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2014.06.12 Oldal: 1 / 7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MÉRY Android alkalmazás 3 1.2. A MÉRY Android alkalmazás funkciói

Részletesebben

Külső eszközök. Felhasználói útmutató

Külső eszközök. Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Külső eszközök Felhasználói útmutató

Külső eszközök Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

MD-4 Nokia mini hangszórók

MD-4 Nokia mini hangszórók MD-4 Nokia mini hangszórók 9252823/2 MAGYAR E kompakt sztereó hangszórók kiváló hangminõséget biztosítanak el egy kompatibilis Nokia készüléken vagy más audiokészüléken történõ zenevagy rádióhallgatás

Részletesebben

Útmutató kivonat A0FD-9645-01

Útmutató kivonat A0FD-9645-01 Útmutató kivonat A0FD--0 ONICA MINOT TA bizhub C0 Documentation CD/DVD Tétel Név Funkció 0 lap 0 g/m ( lb).tálca:a Zoom :00% Nem rendez -re -oldal -oldal Norm. másolás Segédfunkciok Jelentés/állapot PS/PC

Részletesebben

Köszönjük, hogy a ConCorde-3020 telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt, kérjük olvassa el a használati útmutatót.

Köszönjük, hogy a ConCorde-3020 telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt, kérjük olvassa el a használati útmutatót. Köszönjük, hogy a ConCorde-3020 telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt, kérjük olvassa el a használati útmutatót. BIZTONSÁGI ELŐRÍRÁSOK A telefonkészülék használata közben kérjük tartsa

Részletesebben

Gyors telepítési útmutató

Gyors telepítési útmutató DCP-130C Gyors telepítési útmutató A készüléket csak akkor tudja használni, ha beállítja a hardver részét és telepíti a szoftverét. Ez a Gyors telepítési útmutató a megfelelő beállításhoz és telepítéshez

Részletesebben

FAX Option Type 1027. Fax kézikönyv (kiegészítõ) <Alapvetõ funkciók> Felhasználói kézikönyv. www.drcopy.hu

FAX Option Type 1027. Fax kézikönyv (kiegészítõ) <Alapvetõ funkciók> Felhasználói kézikönyv. www.drcopy.hu FAX Option Type 1027 Felhasználói kézikönyv Fax kézikönyv (kiegészítõ) Zfgh130E.eps A termék használata elõtt olvassuk el gondosan ezt a kézikönyvet és tartsuk kéznél, hogy szükség

Részletesebben

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 7 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

SDX Professional 1.0 Telepítési leírás

SDX Professional 1.0 Telepítési leírás SDX Professional 1.0 Telepítési leírás Készült: 2003. július 21. Utolsó módosítás időpontja: 2004. szeptember 22. E-Group Magyarország Rt. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Hardver és szoftver követelmények...3

Részletesebben

T-Mobile Communication Center Készülékek telepítése a TMCC segítségével

T-Mobile Communication Center Készülékek telepítése a TMCC segítségével T-Mobile Communication Center Készülékek telepítése a TMCC segítségével Tartalomjegyzék 1 Készülékek / mobiltelefonok telepítése 3 1.1 Infravörös kapcsolat Win2000 és WinXP operációs rendszerrel 3 1.2

Részletesebben

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD embléma az embléma tulajdonosának védjegye. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

Bluetooth. A Bluetooth kommunikációs adapter beállítása. Microsoft Windows XP/Vista/7 operációs rendszerre. Felhasználói kézikönyv

Bluetooth. A Bluetooth kommunikációs adapter beállítása. Microsoft Windows XP/Vista/7 operációs rendszerre. Felhasználói kézikönyv A kommunikációs adapter beállítása Microsoft Windows XP/Vista/7 operációs rendszerre Felhasználói kézikönyv Használat előtt kérjük, alaposan olvassa el ezt az útmutatót 2 Tartalomjegyzék 1. A kommunikációs

Részletesebben

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Fontos biztonsági figyelmeztetések Fontos biztonsági figyelmeztetések Figyelem: HD-2400 FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLY! KINYITNI TILOS! Ez a jel veszélyes feszültség meglétére hívja fel a figyelmet a készülék belsejében, mely áramütést

Részletesebben

Easton420. Automata Telefon hangrögzítő. V 6.0 Telepítése Windows XP rendszerre

Easton420. Automata Telefon hangrögzítő. V 6.0 Telepítése Windows XP rendszerre Easton420 Automata Telefon hangrögzítő V 6.0 Telepítése Windows XP rendszerre A mellékelt telepítő CD-t helyezze a számítógép lemez olvasó egységbe, várja meg az automatikus indítási képernyőt. Majd válassza

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10 VDT10 Leírás v1.4.pdf Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók

Részletesebben

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardver telepítése. PU013 Sweex 1 portos párhuzamos és 2 portos soros PCI kártya

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardver telepítése. PU013 Sweex 1 portos párhuzamos és 2 portos soros PCI kártya PU013 Sweex 1 portos párhuzamos és 2 portos soros PCI kártya A termék bemutatása Szélsőséges hőmérséklettől óvja a PU013 kártyát. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne helyezze fűtőszerkezetek közelébe.

Részletesebben

HP Color LaserJet CP1210 sorozat nyomtató

HP Color LaserJet CP1210 sorozat nyomtató HP Color LaserJet CP1210 sorozat nyomtató Útmutató a papírhoz és a nyomtatási médiához Szerzői jog és licenc 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Előzetes írásbeli engedély nélküli

Részletesebben

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése. Kezdő lépések

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése. Kezdő lépések Kezdő lépések 1. Csomag tartalma 1. ekönyv olvasó főegység 2. Tápadapter 3. USB-kábel 4. Rövid használati útmutató 5. Garancialevél 6. Hordozótok 2. A készülék áttekintése 7 ekönyv olvasó HU - 1 1 2 3

Részletesebben

Külső eszközök Felhasználói útmutató

Külső eszközök Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Memóriamodulok. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a számítógép memóriájának cseréjét és bővítését ismerteti

Memóriamodulok. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a számítógép memóriájának cseréjét és bővítését ismerteti Memóriamodulok Dokumentum cikkszáma: 407947-211 2006. május Ez az útmutató a számítógép memóriájának cseréjét és bővítését ismerteti. Tartalomjegyzék 1 Memóriamodulok hozzáadása vagy cseréje Memóriamodul

Részletesebben

Rövid használati útmutató az AVer H és HVC modellekhez

Rövid használati útmutató az AVer H és HVC modellekhez Rövid használati útmutató az AVer H és HVC modellekhez A készülék főbb elemei a központi egység, a HD kamera, az asztali HUB kiemelhető mikrofonnal (H sorozat) vagy 1-2 darab asztali mikrofon (HVC sorozat)

Részletesebben

telepítési útmutató K&H Bank Zrt.

telepítési útmutató K&H Bank Zrt. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu telepítési útmutató K&H e-bank Budapest, 2015. március 09. K&H e-bank

Részletesebben

Bluetooth párosítás. Felhasználói útmutató

Bluetooth párosítás. Felhasználói útmutató Bluetooth párosítás Felhasználói útmutató Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation az Egyesült Államokban bejegyzett védjegyei.

Részletesebben

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó!

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó! 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 E-mail: zk@3szs. hu / Web: http://www. 3szs. hu Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy telepíti az AUTODATA 2007

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CDX-303 Fejbeszélős telefonkészülék 1.Bevezetés Köszönjük a legújabb, hívásazonosító funkcióval ellátott telefonunk megvásárlását. Ez a kézikönyv segít a telefon minél előbbi megismerésében.

Részletesebben

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók működése...4 4. Belső hívások...4 5. Felhasználói beállítások

Részletesebben

A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója. Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS

A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója. Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS 1 TARTALOM Főalkatrészek. 3 Telepítési útmutató...5 A Bluetooth telepítése....17 A

Részletesebben

Külső kártyaeszközök. Felhasználói útmutató

Külső kártyaeszközök. Felhasználói útmutató Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti Küls eszközök Dokumentum cikkszáma: 409917-211 2006. május Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti. Tartalomjegyzék 1 Az USB-eszközök használata USB-eszköz csatlakoztatása.......................

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Verzió 1.0 2008. július Irodai LX finiser Felhasználói útmutató Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network és Windows Server vagy márkanevek, vagy a Microsoft Corporation Egyesült Államokban

Részletesebben

Windows Vista Telepítési útmutató

Windows Vista Telepítési útmutató Windows Vista Telepítési útmutató A számítógép használata előtt be kell állítania a hardvert és telepíteni kell az illesztőprogramot. A megfelelő beállítás és telepítés érdekében olvassa el a Gyorstelepítési

Részletesebben

USB-RS485 illesztô egység Telepítési útmutató

USB-RS485 illesztô egység Telepítési útmutató USB-RS485 illesztô egység Kiadás: 2009. november P Köszönjük, hogy a PROCON Hajtástechnika Kft. termékét választotta. Ez az útmutató tartalmazza az Ön számára szükséges információkat az USB-RS485 illesztő

Részletesebben

Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik:

Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik: AirPrint útmutató Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW A verzió HUN

Részletesebben

Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató

Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD logó az embléma tulajdonosának védjegye. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat.

Részletesebben

Disk Station DS509+ Gyors telepítési útmutató

Disk Station DS509+ Gyors telepítési útmutató Disk Station DS509+ Gyors telepítési útmutató BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Kérjük, hogy használat előtt gondosan olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat, és a jövőbeli felhasználás céljából tartsa ezt a kézikönyvet

Részletesebben

Külső eszközök Felhasználói útmutató

Külső eszközök Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

hakkumulátor h Számítógép

hakkumulátor h Számítógép Köszönjük, hogy IBM ThinkPad R sorozatú számítógépet vásárolt. Hasonlítsa összes azt itt felsorolt elemeket a dobozban lévőkkel. Ha valamilyen tétel hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás

Részletesebben