BIOKÉMIA. agrármérnöki szak (egyetemi szint) számára A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIOKÉMIA. agrármérnöki szak (egyetemi szint) számára A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE"

Átírás

1 agrármérnöki szak (egyetemi szint) számára A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE MKK 2007/2008. tanév, 2. félév

2 KÖVETELMÉNYRENDSZER A TÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE ÉS VIZSGARENDJE 1. Gyakorlat S Az összes (hat) gyakorlat elvégzése kötelezõ! S A gyakorlatok idõpontjait lásd alább! S A gyakorlatokon a köpeny használata és a jegyzet megléte kötelezõ mindenki számára!! KÖPENY ÉS JEGYZET NÉLKÜL A GYAKORLATON NEM LEHET RÉSZTVENNI!!!! S Az elrontott méréseket vagy a gyakorlatokat - hely, idõ és anyagi okok miatt - SEM CSERÉLNI, SEM PÓTOLNI NEM LEHET!!! S A gyakorlatokon résztvevõk minden gyakorlat elõtt (az elsô és utolsó gyakorlat kivételvel) rövid dolgozatot írnak az esedékes gyakorlat anyagából, valamint a gyakorlathoz kapcsolódó elméleti anyagból (a dolgozat a gyakorlatra való felkészülést méri, így utólag pótolni, megírni nem lehet!!!). S A gyakorlati feladatok eredményét (a kiadott útmutatók alapján) legkésôbb a gyakorlat végéig lehet elkészíteni és leadni. S A dolgozatot, valamint a gyakorlati feladatok eredményeit pontozzuk. A félév során a gyakorlaton összesen 20 pont szerezhetõ: Feladatok Max. pontszám Félévelismerés Gyakorlati dolgozatok Gyakorlati feladatok (4 x 2 pont) (6 x 2 pont) 8 pont 12 pont minimum 4 pont minimum 6 pont S Mind a gyakorlati dolgozatok pontjainak (8 pont), mind a gyakorlati feladatok pontjainak (12 pont) legalább 50%-át el kell érni külön-külön a félév elismeréséhez! 2. Elõadás Az elôadások látogatását a Tanszék nem ellenôrzi, de mindenki számára ajánlott!!!!!!!! Az elôadásokon elhangzottak a vizsga anyagát is képezik! 3. A félév elismerésének feltétele S Mind a hat gyakorlat sikeres elvégzése, S A gyakorlatokon a gyakorlati dolgozat pontok legalább 50%-ának megszerzése (min. 4 pont) valamint a gyakorlati feladat pontok legalább 50%-ának megszerzése (min. 6 pont). 1

3 KÖVETELMÉNYRENDSZER 4. Vizsga A vizsga írásbeli és szóbeli részekbôl áll, mely az esedékes napon kerül lebonyolításra. S A tananyagot az elôadásokon elhangzottak, valamint a kötelezô irodalmak képezik. S A vizsganap reggelén a NEPTUN-ban megadott idôpontban mindenkinek írásbeli vizsgát kell tennie, mely alapvetôen képletek, reakcióegyenletek és fogalmak ismeretét méri fel. A számítógép a kérdéseket személyreszólóan, de véletlenszerûen nyomtatja ki. S Az írásbeli vizsga 50% vagy az alatti teljesítése automatikusan elégtelen (1) vizsgajegyet eredményez. Az írásbeli vizsga 50% feletti teljesítése esetén a vizsgajegy elégséges (2), 75% feletti teljesítése esetén a vizsgajegy közepes (3). S Azok a hallgatók akik a közepes (3) írásbeli vizsga eredményét nem fogadja el, szóbeli vizsgát tehetnek. A szóbeli vizsga alkalmával az írásbeli vizsgán szerzett vizsgajegy törlôdik, a vizsgajegy kizárólag a szóbeli vizsgán produkált teljesítménybôl alakul ki: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). S A szóbeli vizsga az elôre kiadott tételjegyzék alapján történik. S A sikertelen szóbeli vizsga ismétlése újra az írásbeli vizsgával kezdôdik. 5. A vizsgák rendje S Az adott vizsganapokra a megadott létszámhatárig lehet jelentkezni a számítógépes rendszer segítségével (NEPTUN). S Vizsgázni csak indexszel és az adott vizsganapra érvényes jelentkezés esetén lehet. S A vizsgák a NEPTUN-ban megadott vizsganapokon és idôpontban kezdõdnek, mely idõpontra minden aznapi vizsgázónak meg kell jelennie a Tanszék gyakorlója elõtt. S Utóvizsgát az erre kijelölt vizsganapokon lehet kezdeményezni, de a vizsgaidõszak végén biztosítunk külön idõpontokat kizárólag utóvizsgákra. S Biokémia tárgyból a sikertelen vizsgát legalább 5 nap eltelte után lehet megismételni. Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy a vizsga eredményes letételéhez folyamatos tanulásra van szükség! Képleteket és reakcióegyenleteket elsôsorban írásbeli gyakorlással lehet elsajátítani!!! Gödöllõ, január Dr. egyetemi docens tárgyfelelõs 2

4 AZ ELÕADÁSOK TEMATIKÁJA AZ ELÕADÁSOK TEMATIKÁJA (hétfõ, ; 213. terem) Óra Dátum Az elõadás címe Elõadó Az élõvilág építôelemei I: Aminosavak, peptidek, fehérjék. Az enzimek: Biológiailag aktív fehérjék és mûködésük. Termodinamika és az enzimkinetika alapjai. Az élõvilág építôelemei II: Lipidek és a biológiai membránok. Az élõvilág építôelemei III-IV: Mono-, oligo- és poliszaharidok. Nukleinsavak. A szén körforgása I. (lebontó folyamatok): Glikolízis, Citromsavciklus, terminális oxidáció és oxidatív foszforiláció. A szén körforgása II. (lebontó folyamatok): Glioxálsav ciklus, Cori-kör, pentóz-foszfát ciklus, lipidek lebontása. A szén körforgása III. (felépítô folyamatok): Calvin ciklus, glükoneogenezis, lipidek bioszintézise. A nitrogén körforgása: Aminosavak lebontása és bioszintézise, ureaciklus, nitrogénanyagcsere. Nukleinsavak bioszintézise: Replikáció, transzkripció Fehérjék bioszintézise: Transzláció. Géntechnológia és biotechnológia: Lehetõségek és realitások. Szabályozás: Az élõ folyamatok szabályozása és a hormonok. Összefoglalás, eligazítás. Sajgó Mihály Sajgó Mihály Kötelezõ irodalom: 1. Boross L. - Sajgó M. (2003): A biokémia alapjai; Bp. Mezõgazdasági kiadó Ajánlott irodalom: 2. Gombkötô G. - Sajgó M. (1985): Biokémia Mezôgazdasági Kiadó, Budapest 3. Elôdi P. (1981): Biokémia; Akadémiai Kiadó, Budapest 4. Bíró E. (1985) : Biokémia I.-II.; ELTE jegyzet 5. Stryer (1993): Biochemistry; W.H.Freeman & Co New York 6. Lehninger (1993) : Principles of Biochemistry; Worth Publishers, New York 3

5 A GYAKORLATOK TEMATIKÁJA A GYAKORLATOK FELADATAI 1. Gyakorlat (2pont) 1.1. Feladat: A roncsolat nitrogéntartalmának meghatározása Parnass-Wagner módszerrel 1.2. Feladat: A roncsolat nitrogéntartalmának meghatározása kvantitatív ninhidrin reakcióval 2. Gyakorlat (2pont) 3.1. Feladat: Búzaliszt nedves sikértartalmának meghatározása 3.2. Feladat: Kazein elõállítása tejbõl 3. Gyakorlat (2pont) 4.1. Feladat: Zsírok és olajok savszámának meghatározása 4.2. Feladat: Zsírok és olajok elszappanosítási- és észterszámának meghatározása 4.3. Feladat: Zsírok és olajok jód-brómszámának meghatározása 4. Gyakorlat (2pont) 5.1. Feladat: Szénhidrátok minõségi vizsgálata A szénatomszám kimutatása Bial-próbával Aldóz és ketóz megkülönböztetése Szelivanov-próbával A redukáló jelleg kimutatása Mono- és diszaharid megkülönböztetése Barfoed-próbával Poliszaharidok kimutatása jód-próbával Az ismeretlen szénhidrát típusának meghatározása 5.2. Feladat: Szénhidrátok mennnyiségi meghatározása Gyümölcsnedv cukortartalmának refraktometriás meghatározása Cukoroldat koncentrációjának polarimetriás meghatározása Cukrok mennyiségi meghatározása Schoorl-módszer alapján 5. Gyakorlat (2pont) 6.1. Feladat: Nyálamiláz aktivitás szemikvantitatív meghatározása 6. Gyakorlat (2pont) 2.1. Feladat: Fehérjemeghatározás UV fényelnyelés alapján 2.2. Feladat: Fehérjemeghatározás BIURET reagenssel 2.3. Feladat: Fehérjemeghatározás FOLIN-CIOCALTEU reagenssel A gyakorlatokra való felkészülés: a kiadott sokszorosított anyagokból, valamint a gyakorlathoz tartozó elméleti anyagból. FIGYELEM!!!!!!! A kiadott gyakorlatok leírását minden hallgatónak a gyakorlatra el kell hozni!!!! Minden gyakorlat elején - az elsô gyakorlat kivételével - dolgozatot írunk (2 pont). A gyakorlaton számon kérjük a kísérletekhez szorosan hozzátartozó elméleti anyagrészeket is. Ezeket az elméleti órán elhangzott elõadások anyagából valamint a kötelezõ és az ajánlott irodalomból lehet elsajátítani. 4

6 IDÔBEOSZTÁS A GYAKORLATOK ÉS AZ ELÔADÁSOK IDÕBEOSZTÁSÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA Óra Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek 8:15-9:45 10:00-11:30 Növ.védelem és környezet KM BSc II sz Szerves és Biokémia Állat BSc I sz Szerves gyak KM BSC I 2.hét 2.csop 11:45-13:15 Szerves gyak KM BSC I 1.hét 4.csop Szerves gyak KM BSC I 2.hét 3.csop Szerves kémia KM BSc I. II. elõadó 13:30-15:00 Biokémia egyetemi III. 213.sz Szerves gyak KM BSC I 2.hét 1.csop 15:15-16:45 Biokémia gyak. Növvéd kémia egyetemi 1.hét IV. 17:00-18:30 2.hát 5

7 A GYAKORLATOK IDÔBEOSZTÁSA A GYAKORLATOK IDÕBEOSZTÁSA Biokémia gyakorlatok Gyakorlat Idõpont Hely Gyakorlatvezetõ 1. gyakorlat 1.1. feladat 1.2. feladat 2. gyakorlat 3.1. feladat 3.2. feladat 3. gyakorlat 4.1. feladat 4.2. feladat 4.3. feladat 4. gyakorlat 5.1. feladat 5.2. feladat 5. gyakorlat 6.1. feladat 6. gyakorlat 2.1. feladat 2.2. feladat 2.3. feladat február tanszéki gyakorló február tanszéki gyakorló március tanszéki gyakorló március tanszéki gyakorló április tanszéki gyakorló április tanszéki gyakorló

8 KÉPLETJEGYZÉK MEGTANULANDÓ KÉPLETEK, RKCIÓEGYENLETEK! Az élô szervezetekben elôforduló aminosavaknak és! Az aminosavak reaktív csoportjainak reakcióiban szereplô képletek és reakcióegyenletek.! Di- és tripeptidek és fontosabb polipeptidek képletei.! A fehérjék szerkezeti felépítésében résztvevô, a konformáció fentartásában szerepet játszó kölcsönhatások képletei.! A lehetséges nukleozidoknak, nukleotidoknak, dinukleotidoknak, koenzimeknek és származékaiknak, tautomer formáinak képletei, H-hidak a nukeinsavakban.! Aldo- és ketotriózok, aldo- és ketotetrózok, aldo- és ketopentózok, aldo- és ketohexózok, aldo- és ketoheptózok és származékaiknak képletei (nyíltláncú és gyûrûs forma).! A ciklofélacetál gyûrû kialakulása képlettel. Di-, tri- és poliszacharidok és! Zsírsavak, zsíralkoholok, terpének, karotinok, karotinoidok, szteránvázas vegyületek, prosztaglandinok, viaszok, trigliceridek (zsírok, olajok), foszfatidok, szfingolipidek, glikolipidek, szterol-észterek és! Vitaminok, hormonok, alkaloidok, klorofill, hem váz, valamint ezen vegyületek egyszerû származékaiknak képletei.! A glikolízis folyamatában szereplõ reakcióegyenletek, vegyületek és egyszerû! A glikogén szintézisben és lebontásban szereplõ reakcióegyenletek, vegyületek és egyszerû származékaiknak képletei.! A glükoneogenezisben szereplõ reakcióegyenletek, vegyületek és egyszerû! A pentóz-foszfát ciklusban szereplõ reakcióegyenletek, vegyületek és egyszerû! A citrátciklusban szereplõ reakcióegyenletek, vegyületek és egyszerû! A terminális oxidáció és oxidatív foszforilációban szereplõ reakcióegyenletek, vegyületek és egyszerû! A Calvin-ciklusban szereplõ reakcióegyenletek, vegyületek és egyszerû! A Cori-körben szereplõ reakcióegyenletek, vegyületek és egyszerû! A glioxálsav ciklusban szereplõ reakcióegyenletek, vegyületek és egyszerû! A karbamid ciklusban szereplõ reakcióegyenletek, vegyületek és egyszerû! A zsírsavak bioszintézisében és lebontásában szereplõ reakcióegyenletek, vegyületek és egyszerû! Az aminosavak bioszintézisében és lebontásában szereplõ reakcióegyenletek, vegyületek és egyszerû! A transzaminálás alapreakcióinak reakcióegyenletei, vegyületei és egyszerû! A DNS, RNS és fehérjeszintézisben szereplõ reakcióegyenletek, vegyületek és egyszerû származékaiknak képletei. A trns vázlatos szerkezete.! A géntechnológia és biotechnológia tárgykörében szereplõ reakcióegyenletek, vegyületek és egyszerû! Az izommûködésben szereplõ reakcióegyenletek, vegyületek és egyszerû + Az elõadásokon és a gyakorlatokon elõforduló egyéb képletek és reakcióegyenletek, valamint a tankönyvben a tételekhez kapcsolódó további képletek és reakcióegyenletek (ami esetleg kimaradt)! 7

9 VIZSGATEMATIKA VIZSGATEMATIKA S Az aminosavak, általános jellemzésük, felépítésük, csoportosításuk, disszociációjuk S Az aminosavak kimutatása. Az aminosavak reaktív csoportjainak specifikus reakciói S A peptidkötés. A fehérjék szerkezeti felépítése. Szerkezeti szintek S A peptidkötés enzimes hasítása, a fehérje és peptidszerkezet meghatározásának elve S Fehérjék funkciós csoportjai, szerepük a szerkezet fenntartásában és az enzimaktivitásban S A biokémiai folyamatok termodinamikai alapjai: a szabadenergia és a biológiai folyamatok kapcsolata S A biokatalízis: enzimreakciók hatásmechanizmusa, a Michaelis-Menten elmélet alapjai S Az enzimreakciók gátlása: a gátlások mechanizmusa, kinetikája, típusai S A lipidek szerkezete és csoportosításuk. A biológiai membránok felépítése és funkciója S Nukleotidok és nukleozidok: szerkezetük és biológiai szerepük S A glikolízis folyamata: a glikogéntõl a piroszõlõsavig S A glikolízis anaerob útja: a tejsavas és alkoholos erjedés S A glikolízis és energiamérlege S A piroszõlõsav oxidációja: a citrát ciklus S A glükoneogenezis: a piroszõlõsavtól a glikogénig S A glükóz direkt oxidációja: a pentóz-foszfát ciklus és szerepe az anyagcserefolyamatokban S A terminális oxidáció és az oxidatív foszforiláció. Energiamérleg. A citokrómok szerepe S A lipidek, zsírok, zsírsavak lebontása, a â-oxidáció és energiamérlege S A lipidek, zsírok, zsírsavak bioszintézise S Az ammónia beépülése: a transzaminálás folyamatai, a glutaminsav szerepe S Az ammónia ürítése: a karbamidciklus (ureaciklus, ornitin-ciklus) S A DNS és az RNS felépítése, típusai, biológiai szerepük S A genetikai kód és jellemzõi, az információátadás folyamata, a centrális dogma S A DNS megkettõzõdése: a replikáció mechanizmusa S A fehérjeszintézis mechanizmusa: a transzkripció (átírás) S A fehérjeszintézis mechanizmusa. a transzláció (fordítás) S A genetikai manipuláció molekuláris alapjai, a restrikciós enzimek, a biotechnológia S Szabályozás az enzimaktivitás szintjén. A visszacsatolási gátlás és az allosztéria, kovalens módosítás S Szabályozás az enzimtermelés szintjén: az operon modell, az enzimindukció, enzimrepresszió és a katabolit represszió S A ciklikus AMP (camp) és szerepe a szabályozási folyamatokban S A koenzimek és szerepük az enzim-katalizált oxidációs-redukciós valamint a transzfer folyamatokban S Nagyenergiájú kötések, típusaik és bioszintézisük S Ingarendszerek (glicerofoszfát, malát-aszpartát) és szerepük a biológiai folyamatokban S Aktiválási folyamatok a bioszintézisben S Az izommûködés molekuláris mechanizmusa 8

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ)

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM 108 óra A középiskolai tanulmányok utolsó két évfolyamán az elvontabb ismeretek tanulmányozása, az összefüggések keresése és a kémiai, fizikai illetve földrajzi ismereteket

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 1. Pedagógiai értékelés A minőség legjobban bevált mérőeszközei

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ A felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépő 107. -a értelmében az állami mentesség az intézmény döntése és a törvényben

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei A felsőoktatás tartalmi fejlesztésének részeként a 2002/2003-as tanévtől egységesen bevezetésre került a kreditrendszerű képzés. A felsőoktatási tanulmányi

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY:

http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY: http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) M I T AVAGY: T A N U L H A T U N K A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI RENDSZERÉBŐL???

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I AuTÓTh Kfc. 2400. Dunaújváros, Vasmű út 39. II. emelet 208. : (25) 400-800. Az AuTóTh-Iskolában folyó "AM" Moped járművezető képzés V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I Érvényes: 2014 április 23-tól Tóth

Részletesebben

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3.

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT JOGSZABÁLYOK SZÖVEGÉVEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Módosítva: 2005. szeptember 21-i. Kari Tanács határozata szerint Az Eötvös

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Kiadó Műszaki MINTA 2012 NAT

Kiadó Műszaki MINTA 2012 NAT TARTALOMJEGYZÉK 3 AZ ÉLŐ RENDSZEREK 8 Bevezetés a biológiába......................................................................................... 8 A biológia területei és kutatási módszerei......................................................................

Részletesebben

Szakdolgozat. I. Formai követelmények

Szakdolgozat. I. Formai követelmények Szakdolgozat I. Formai követelmények 1. Terjedelme: - főszöveg: min. 25, max. 40 oldal (bevezetés fejezetek összegzés); a fejezetek római, az oldalak arab számmal számozódnak. Az oldalak számozása a tartalomjegyzékkel

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben