Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv"

Átírás

1 AT010 Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv január 12.

2 I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése A prioritás fı célja a növekedési potenciállal rendelkezı vállalkozások, elsısorban a mikro-, kis-, és ok (széles értelemben vett) vállalati kapacitásainak komplex fejlesztése jövedelemtermelı képességük növelése és a piaci pozícióik javítása érdekében. Ennek eléréséhez szükséges a technológiaintenzív tevékenységek további kiépítése, a magas hozzáadott-értékő termelés és stratégiai szolgáltatások hazai meggyökereztetése, továbbá kiemelten a kkv szektor modernizációja, foglalkoztatásban betöltött szerepének erısítése. A prioritási tengelyben megjelenı beavatkozások esetében különösen fontos az egyes vállalkozásfejlesztési en belül a vállalati szervezet és humánerıforrás fejlesztésének, az IKT technológia és alkalmazások használatának, illetve az üzlet- és piacfejlesztési tevékenységeknek az integrálása. 2. A prioritás célkitőzései Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték Célértékek A vállalati szektor által megtermelt bruttó hozzáadott érték (BHÉ) növekedése a 2. prioritás hatására % hatás Mkv: 3 4 Közpv: 2 18 Nagyv: 5052 (2005, Mrd Ft) Mkv: 1,8 % Középv: 1,8 % Nagyv: 0,7 % (2010-re) Mkv: 1,5 % Középv: 1,5 % Nagyv: 0,5 % A vállalati szektor által elért nettó árbevétel növekedése a 2. prioritás hatására % eredmény (2003; Mrd Ft 2,0 % (2010-re) 3,0% 2

3 A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Sorszám 2.1.1/A Konstrukció neve Mikro-, kisés középvállalko zások technológia fejlesztése Projekt kiválaszt ás eljárása Normatív jellegő egyfordul Kedvezményezette k köre Gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó Pályázatok, kiemelt kerete (MrdFt) IH döntés tervezett (MrdFt) , / 2013 Tám. minmax. (MFt) 2 Tám. minmax. mértéke (%) Támogatandó száma , % Az OP forrásátcsopo rtosítások brüsszeli engedélyezés e esetén , /B Komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalko zások számára Egyfordul Gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó 13 10, , % ,8 3 1 A ben meghirdetett konstrukciókra vonatkozóan. 2 A támogatás formája vissza nem térítendı támogatás. 3 A gazdasági válság negatív hatásainak csökkentése érdekében az EU Bizottság jóváhagyása esetén a GOP forráskeretei 120 Mrd Ft-tal növekednek más OP-k terhére, amelybıl 105 Mrd Ft a GOP 2. prioritás es Akciótervében kerül allokálásra. 4 Az itt megjelölt jogszabályi elvi maximum csak abban az esetben fog megjelenni a pályázati kiírásokban, ha a Közbeszerzési Törvény módosításra kerül, és a GOP-os nem válnak közbeszerzéskötelessé. 3

4 2.1.1/C Komplex vállalati technológia fejlesztés Egyfordul nagyvállalkozás Exportorientált vállalkozások és/vagy beszállítók Gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó 6,83 6, % , /B Komplex beruházások támogatása a leghátrányos abb helyzető kistérségekb en kis- és középvállalko zások számára Egyfordul Gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó 4 3,1 4 3, % , /C Komplex beruházások támogatása a leghátrányos abb helyzető kistérségekb en Egyfordul nagyvállalkozás Gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó 7 4,87 7 4, % ,1 5 Az itt megjelölt jogszabályi elvi maximum csak abban az esetben fog megjelenni a pályázati kiírásokban, ha a Közbeszerzési Törvény módosításra kerül, és a GOP-os nem válnak közbeszerzéskötelessé. 6 Az itt megjelölt jogszabályi elvi maximum csak abban az esetben fog megjelenni a pályázati kiírásokban, ha a Közbeszerzési Törvény módosításra kerül, és a GOP-os nem válnak közbeszerzéskötelessé. 4

5 Magas foglalkoztatá si hatású komplex támogatása Egyfordul nagyvállalkozás Gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó 6,83 8 6, % , Környezetköz pontú technológiafe jlesztés Egyfordul Gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó 1 0,8 0,5 0,8 0, % , Vállalati folyamatmenedzsmen t támogatása Egyfordul gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, a magyarországi székhelyő gazdasági kamarák és a vállalkozások érdekképviseletét ellátó szervezetek 2,5 1,46 2 1,46 0, % ,

6 2.2.3 E- kereskedele m, és egyéb e- szolgáltatáso k támogatása Egyfordul gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, a magyarországi székhelyő gazdasági kamarák és a vállalkozások érdekképviseletét ellátó szervezetek 1,7 1 1,5 0,7 0, % , Területi kohéziót elısegítı kulcsprojekte k támogatása Kiemelt projekt eljárásre nd szerint nagyvállalkozás Gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó 6 5,87 6 5, % ,4 Tartalék 7 Nem értelmezhetı 25 Tartalék Árfolyamvált ozás 8 Nem értelmezhetı 13,202 Nem értelmezhetı 7 A gazdasági válság negatív hatásainak csökkentése érdekében az EU Bizottság jóváhagyása esetén a GOP forráskeretei 120 Mrd Ft-tal növekednek más OP-k terhére, amelybıl 105 Mrd Ft a GOP 2. prioritás es Akciótervében kerül allokálásra ,5 Ft/euró árfolyamon számolt keret és a 260 Ft/euró árfolyamon számolt keret közötti különbség 6

7 II. A támogatási konstrukciók bemutatása Komplex vállalati technológiafejlesztés 1. Összefoglaló adatok Sorszám 2.1.1/A Konstrukció neve Mikro-, kisés középvállalko zások technológia fejlesztése Projekt kiválaszt ás eljárása Normatív jellegő egyfordul Kedvezményezette k köre Gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó Pályázatok, kiemelt kerete (MrdFt) IH döntés tervezett (MrdFt) , / 2013 Tám. minmax. (MFt) 10 Tám. minmax. mértéke (%) Támogatandó száma , % Az OP forrásátcsopo rtosítások brüsszeli engedélyezés e esetén , /B Komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalko zások számára Egyfordul Gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó 13 10, , % ,8 3 A ben meghirdetett konstrukciókra vonatkozóan. 10 A támogatás formája vissza nem térítendı támogatás. 11 A gazdasági válság negatív hatásainak csökkentése érdekében az EU Bizottság jóváhagyása esetén a GOP forráskeretei 120 Mrd Ft-tal növekednek más OP-k terhére, amelybıl 105 Mrd Ft a GOP 2. prioritás es Akciótervében kerül allokálásra. 12 Az itt megjelölt jogszabályi elvi maximum csak abban az esetben fog megjelenni a pályázati kiírásokban, ha a Közbeszerzési Törvény módosításra kerül, és a GOP-os nem válnak közbeszerzéskötelessé. 7

8 2.1.1/C Komplex vállalati technológia fejlesztés Egyfordul nagyvállalkozás Exportorientált vállalkozások és/vagy beszállítók Gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó 6,83 6, % ,1 2. Ütemezés Pályázatos konstrukció indítása és zárása (év/hónap) 200. I. félév I. félév 3. A támogatás célja (max. 500 karakter) A vállalkozások korszerősítése és a modernizációt eredményezı innovatív eljárások széleskörő alkalmazása által a növekedési potenciállal és magas hozzáadott értékkel rendelkezı vállalkozások (kiemelten KKV-k) nemzetközi versenyképességének növelése, külpiaci érvényesülése, beszállítói pozícióik megszilárdítása. 4. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték Célértékek A kedvezményezett vállalkozás által elért árbevétel növekedése a mővelet hatására, % % eredmény 0 (2007) 8% 10% A létrehozott bruttó új munkahelyek száma, fı fı eredmény 0 (2007)

9 5. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 500 karakter) A vállalkozói (kiemelten KKV) szektor alacsony hatékonyságának, és termelékenységének egyik fı oka, hogy a vállalkozások jelentıs hányada technológiailag elavult termelı-berendezésekkel IKT eszközökkel és alkalmazásokkal rendelkezik és innovatív tevékenységük is alacsony. 6. Támogatható tevékenységek köre (max karakter) Eszközbeszerzés: technológiai korszerősítést eredményezı új, illetve 3 évnél nem régebbi eszközök beszerzése (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelızı harmadik év), szállítás és üzembe helyezés, betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva). Infrastrukturális és ingatlan beruházási és bérleti költségek (max a támogatás 30%-áig): infrastruktúra építése, korszerősítése, ingatlan építése, bıvítése, korszerősítése, átalakítása. Ingatlan bérleti díja a megvalósítás idıszakára Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések. Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, üzleti alkalmazások támogatását is: hardver, szoftver (beleértve: speciális egyedi fejlesztéső szoftver) betanítás (közvetlenül a hardverhez, szoftverhez kapcsolódóan). Domain név, honlapfejlesztés Piacra jutás támogatása: piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel), marketingeszközök elkészítése, beszerzése. Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan: munkavállalók képzése (betanítás, tanfolyamok, tréningek, képzések). Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken: vállalati stratégiai tanácsadás, szervezetfejlesztési tanácsadás, menedzsmentfejlesztési tanácsadás, vállalati folyamatmenedzsment támogatása, online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás, technológiai fejlesztési tanácsadás, marketing tanácsadás, piackutatás, igényfelmérés, logisztikai tanácsadás,

10 a horizontális célok érvényesítéséhez kapcsolódó tanácsadás. Minıség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása A tervezett ESZA/ERFA arány (%): 100% ERFA 7. Projekt kiválasztási szempontok (max karakter) Jogosultsági kritériumok Általános kritériumok: Támogatásba részesülhet, azon pályázó/projekt Amely illeszkedik az Operatív Program céljaihoz és hozzájárul a kitőzött célértékek (indikátorok) eléréséhez; Ahol, a projekt tartalma a pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal összhangban van Akinek, vagy amelynek saját tıkéje a legutolsó éves beszámolója alapján nem negatív; aki, vagy amely legalább kettı lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik (Lezárt, teljes üzleti évnek számít a beszámolóval/szja bevallással/adóbevallással alátámasztott üzleti év). akinek, vagy amelynek az egy foglalkoztatottra esı nettó árbevétele, vagy SZJA/EVA bevallás esetében összes bevétele a legutolsó éves beszámoló alapján eléri a legalább a 4 millió forintot; akinek, vagy amelynek a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele 10-20%-nál (megvalósulás helyszínétıl és vállalatmérettıl függıen) nem nagyobb mértékben csökkent az azt megelızı lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételéhez vagy adóalapba beszámított bevételéhez képest; A pályázó éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelızı évben minimum egy fı volt. Értékelési szempontok Pályázó minısítése (utolsó két lezárt teljes üzleti év alapján); - Gazdálkodási mutatók; Projekt gazdasági megvalósíthatósága; - Beruházás méretéhez viszonyított gazdálkodási adatok Társadalmi, gazdasági hasznosság; - Esélyegyenlıség; - környezeti fenntarthatóság; - Területi kohézió; 10

11 2.1.2 Komplex vállalati technológiafejlesztés a leghátrányosabb helyzető kistérségekben 1. Összefoglaló adatok Sorszám 2.1.2/B 2.1.2/C Konstrukció neve Komplex beruházások támogatása a leghátrányos abb helyzető kistérségekb en kis- és középvállalko zások számára Komplex beruházások támogatása a leghátrányos abb helyzető kistérségekb en Projekt kiválaszt ás eljárása Egyfordul Egyfordul Kedvezményezette k köre Gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó nagyvállalkozás Gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó Pályázatok, kiemelt kerete (MrdFt) IH döntés tervezett (MrdFt) ,1 4, ,1 4, / 2013 Tám. minmax. (MFt) 14 Tám. minmax. mértéke (%) Támogatandó száma Az OP forrásátcsopo rtosítások brüsszeli engedélyezés e esetén % , % ,1 13 A ben meghirdetett konstrukciókra vonatkozóan. 14 A támogatás formája vissza nem térítendı támogatás. 15 A gazdasági válság negatív hatásainak csökkentése érdekében az EU Bizottság jóváhagyása esetén a GOP forráskeretei 120 Mrd Ft-tal növekednek más OP-k terhére, amelybıl 105 Mrd Ft a GOP 2. prioritás es Akciótervében kerül allokálásra. 16 Az itt megjelölt jogszabályi elvi maximum csak abban az esetben fog megjelenni a pályázati kiírásokban, ha a Közbeszerzési Törvény módosításra kerül, és a GOP-os nem válnak közbeszerzéskötelessé. 17 Az itt megjelölt jogszabályi elvi maximum csak abban az esetben fog megjelenni a pályázati kiírásokban, ha a Közbeszerzési Törvény módosításra kerül, és a GOP-os nem válnak közbeszerzéskötelessé. 11

12 2. Ütemezés Pályázatos konstrukció indítása és zárása (év/hónap) 200. I. félév I. félév 3. A támogatás célja (max. 500 karakter) Célul tőzzük az elsısorban munkaintenzív beruházások elmaradott térségekbe vonzását és megtartását. Ezen beruházások következtében a megtelepedett vállalakozások mellett kialakuló beszállítói háló erısíti a helyi foglalkoztatásban mindenütt kulcsszerepet játszó KKV-szektort, hozzájárul a foglalkoztatási képességük növeléséhez, enyhítve ezzel a térségi különbségekbıl adódó feszültségeket. 4. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték Célértékek A kedvezményezett vállalkozás által elért árbevétel növekedése a mővelet hatására, % % Eredmény A létrehozott bruttó új munkahelyek száma fı Eredmény 0 (2007) 0 (2007) A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 500 karakter) Térségi szinten jelentıs eltérések figyelhetık meg a foglalkoztatásban, amit erısít a munkaerı alacsony mobilitása, illetve egyes térségekben a munkalehetıségek rossz megközelíthetısége. A spontán piaci folyamatok nem mindig tudják kiegyenlíteni a munkaerı keresletében és kínálatában fennálló területi és strukturális egyenlıtlenségeket. A leghátrányosabb helyzető kistérségekben megvalósuló munkalehetıséget teremtı beruházások hozzájárulnak az adott térség felzárkózásához és a térségek közötti egyenlıtlenségek csökkentéséhez és távmunka lehetıségének megteremtéséhez. 6. Támogatható tevékenységek köre (max karakter) Eszközbeszerzés: technológiai korszerősítést eredményezı új, illetve 3 évnél nem régebbi eszközök beszerzése (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelızı harmadik év), szállítás és üzembe helyezés, betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva). Infrastrukturális és ingatlan beruházási és bérleti költségek (max a támogatás 50%-áig): infrastruktúra építése, korszerősítése, ingatlan építése, bıvítése, korszerősítése, átalakítása. 12

13 Ingatlan bérleti díja a megvalósítás idıszakára Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések. Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, üzleti alkalmazások támogatását is: hardver, szoftver (beleértve: speciális egyedi fejlesztéső szoftver), betanítás (közvetlenül a hardverhez, szoftverhez kapcsolódóan), Domain név, honlapfejlesztés Piacra jutás támogatása: piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel), piackutatás, igényfelmérés, marketingeszközök elkészítése, beszerzése. Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan: munkavállalók képzése (betanítás, tanfolyamok, tréningek, képzések). Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken: vállalati stratégiai tanácsadás, szervezetfejlesztési tanácsadás, menedzsmentfejlesztési tanácsadás, vállalati folyamatmenedzsment támogatása, online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás, technológiai fejlesztési tanácsadás, marketing tanácsadás, logisztikai tanácsadás a horizontális célok érvényesítéséhez kapcsolódó tanácsadás. Minıség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása A tervezett ESZA/ERFA arány (%): 0/100% 7. Projekt kiválasztási szempontok (max karakter) Jogosultsági feltételek Általános kritériumok: Támogatásba részesülhet, azon pályázó/projekt Amely illeszkedik az Operatív Program céljaihoz és hozzájárul a kitőzött célértékek (indikátorok) eléréséhez; 13

14 ahol, a projekt tartalma a pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal összhangban van akinek, vagy amelynek saját tıkéje a legutolsó éves beszámolója alapján nem negatív; aki, vagy amely legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik (Lezárt, teljes üzleti évnek számít a beszámolóval/szja bevallással/adóbevallással alátámasztott üzleti év). akinek, vagy amelynek az egy foglalkoztatottra esı nettó árbevétele, vagy SZJA/EVA bevallás esetében összes bevétele a legutolsó éves beszámoló alapján eléri a legalább a 4 millió forintot; akinek, vagy amelynek a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele 15-25%-nál nem nagyobb mértékben csökkent az azt megelızı lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételéhez vagy adóalapba beszámított bevételéhez képest (amennyiben rendelkezik két lezárt, teljes üzleti évvel); A pályázó éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelızı évben minimum egy fı volt. Értékelési szempontok Pályázó minısítése; - Gazdálkodási mutatók; Projekt gazdasági megvalósíthatósága; - Beruházás méretéhez viszonyított gazdálkodási adatok Társadalmi, gazdasági hasznosság; - Esélyegyenlıség; - környezeti fenntarthatóság; 14

15 2.1.3 Magas foglalkoztatási hatású komplex támogatása 1. Összefoglaló adatok Sorszám Konstrukció neve Magas foglalkoztatá si hatású komplex támogatása Projekt kiválaszt ás eljárása Egyfordul Kedvezményezette k köre nagyvállalkozás Gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó Pályázatok, kiemelt kerete (MrdFt) IH döntés tervezett (MrdFt) ,83 8 6, / Tám. minmax. (MFt) Tám. minmax. mértéke (%) Támogatandó száma 35 % Az OP forrásátcsopo rtosítások brüsszeli engedélyezés e esetén ,8 2. Ütemezés Pályázatos konstrukció indítása és zárása (év/hónap) 200. I. félév I. félév 3. A támogatás célja (max. 500 karakter) Legalább 2 Mrd Ft összegő beruházások komplex támogatása, amelyek megvalósítása jelentıs számú új munkahely megteremtését és tartós fennmaradását eredményezi 18 A ben meghirdetett konstrukciókra vonatkozóan. 1 A támogatás formája vissza nem térítendı támogatás. 20 A gazdasági válság negatív hatásainak csökkentése érdekében az EU Bizottság jóváhagyása esetén a GOP forráskeretei 120 Mrd Ft-tal növekednek más OP-k terhére, amelybıl 105 Mrd Ft a GOP 2. prioritás es Akciótervében kerül allokálásra. 15

16 4. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa A létrehozott bruttó új munkahelyek száma fı Eredmény Bázisérték 0 (2007) Célértékek A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 500 karakter) A kiemelkedı nemzetgazdasági jelentıségő beruházások komplex támogatásán megvalósításán keresztül jelentısen növekszik a nyertes vállalkozások munkavállalói létszáma és jövedelemtermelı képessége. 6. Támogatható tevékenységek köre (max karakter) A létrehozott új munkahelyre felvett munkavállalók foglalkoztatása. bérköltség Eszközbeszerzés: technológiai korszerősítést eredményezı új, illetve 3 évnél nem régebbi eszközök beszerzése (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelızı harmadik év), szállítás és üzembe helyezés, betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva). Infrastrukturális és ingatlan beruházási és bérleti költségek (max a támogatás 30%-áig): infrastruktúra építése, korszerősítése, ingatlan építése, bıvítése, korszerősítése, átalakítása. Ingatlan bérleti díja a megvalósítás idıszakára Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések. Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, üzleti alkalmazások támogatását is: hardver, szoftver (beleértve: speciális egyedi fejlesztéső szoftver) betanítás (közvetlenül a hardverhez, szoftverhez kapcsolódóan). Piacra jutás támogatása: piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel), marketingeszközök elkészítése, beszerzése. Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan: munkavállalók képzése (betanítás, tanfolyamok, tréningek, képzések). 16

17 Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken: vállalati stratégiai tanácsadás, szervezetfejlesztési tanácsadás, menedzsmentfejlesztési tanácsadás, vállalati folyamatmenedzsment támogatása, online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás, technológiai fejlesztési tanácsadás, marketing tanácsadás, piackutatás, igényfelmérés, logisztikai tanácsadás, a horizontális célok érvényesítéséhez kapcsolódó tanácsadás. Minıség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása A tervezett ESZA/ERFA arány (%): 0/100% 7. Projekt kiválasztási szempontok (max karakter) Jogosultsági feltételek Általános kritériumok: Csak olyan pályázók támogathatók, amelyeknél a következı feltételek teljesülnek: A projekt illeszkedik az Operatív Program céljaihoz és hozzájárul a kitőzött célértékek (indikátorok) eléréséhez; Ahol, a projekt tartalma a pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal összhangban van Amelynek nem csökkent a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tıkéje a törzstıke (alaptıke) jogszabályban elıírt legkisebb mértéke alá (amennyiben a pályázó rendelkezik lezárt, teljes üzleti évvel). a pályázó a pályázat benyújtásának idıpontjában igazolni tudja, hogy a szervezet bejegyzésére vonatkozó kérelmet a cégbírósághoz benyújtotta, a szervezet megalapításáról szóló jogerıs bírósági bejegyzésnek a Támogatási Szerzıdéshez kell rendelkezésre állnia Egyéb speciális kritériumok A pályázónak az alábbi kötelezettségeket kell vállalnia a projekttel kapcsolatban: A pályázó vállalja, hogy a támogatott beruházással legalább 25 új munkahelyet teremt Magyarország 6 konvergencia régiójában. A pályázónak vállalnia kell, hogy a fenntartási idıszak alatt a létrehozott új munkahelyeket fenntartja. Értékelési szempontok Nemzetgazdasági hasznosság (húzóágazatok preferálása, beruházás mérete) Létrehozott munkahelyek száma Területi kohézió 17

18 Környezetközpontú technológiafejlesztés 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválasztás eljárása Kedvezmé-nyezettek köre Pályázatok, kiemelt kerete (MrdFt) IH döntés tervezett (MrdFt) / 2012 Tám. min.- max. (MFt) Tám. min.- max. mértéke (%) Támogatandó száma Az OP forrásátcsop ortosítások brüsszeli engedélyezé se esetén Egyfordulós Gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó 1 0,8 0,5 0,8 0, ,6 2. Ütemezés Pályázatos konstrukció indítása és zárása (év/hónap) 200. I. félév I. félév 3. A támogatás célja (max. 500 karakter) Cél, hogy a fenntarthatóság, a környezetvédelem figyelembevétele rendszerezetten és tudatosan bekerüljön a kis- és ok mőködési, termelési döntéseibe és megvalósított fejlesztései közé, ezáltal közvetlenül csökkentve a környezeti terhelést. Az innovatív, integrált környezetvédelmi megoldások révén a környezeti terhelést már rövidtávon bizonyítottan csökkentı és legalább középtávon gazdaságilag megtérülı beruházások támogathatók. 21 A ben meghirdetett konstrukciókra vonatkozóan. 22 A gazdasági válság negatív hatásainak csökkentése érdekében az EU Bizottság jóváhagyása esetén a GOP forráskeretei 120 Mrd Ft-tal növekednek más OP-k terhére, amelybıl 105 Mrd Ft a GOP 2. prioritás es Akciótervében kerül allokálásra. 18

19 4. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Felhasznált anyag- és energia megtakarításának értéke Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték Célértékek m Ft eredmény 0 (2007) A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 500 karakter) A termelés és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások fenntarthatóvá tétele hosszú távon megvalósítható és megtérülı folyamat nemcsak a gazdaság, hanem a társadalom számára is. Az ilyen célú beruházások lassabban térülnek meg, mint egy egyszerő, csak gazdasági racionalitáson alapuló fejlesztések, mert a piac valójában nem tolerálja ezeket. A környezettudatos fejlesztések támogatás nélkül esetleg egyáltalán nem, vagy tervezhetetlenül hosszú idı elteltével valósulnának meg, de a vissza nem térítendı támogatás révén áthidalhatóak a fejlesztések megvalósulását megakadályozó hátráltató tényezık, mint a fenntarthatósági szempontot érvényesítı termelésfejlesztések lassabb megtérülése és esetleges forráshiánya. A konstrukció céljait illetıen kapcsolatban van a hatékonyabb energia-felhasználást támogató KEOP prioritással. A kizárólag energia-megtakarítást célzó támogatására nem a jelen, hanem a KEOP hatékony energia-felhasználás prioritási tengely keretében nyílik lehetıség. 6. Támogatható tevékenységek köre (max karakter) 1. Környezetközpontú technológiai fejlesztés alábbi területeihez kapcsolódó tevékenységek: Anyag-, energiatakarékos, hulladék- és emissziószegény technológiák; Legjobb elérhetı technika (BAT); Alap- és segédanyagok megújuló ill. másodnyersanyagokkal való kiváltását célzó technológiák; Környezetbarát csomagolástechnológia a) Eszközbeszerzés: - Környezetközpontú technológiai fejlesztést eredményezı új eszközök beszerzése, - szállítás és üzembe helyezés, - betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva). b) A fejlesztéshez eszközbeszerzéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás: - infrastruktúra építése, fejlesztése, - ingatlan építése, bıvítése, fejlesztése, átalakítása. c) A fejlesztéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések. d) A fejlesztéshez kapcsolódó információs technológia-fejlesztés: - hardver, - szoftver (beleértve: alapszoftverek, speciális egyedi fejlesztéső szoftver) - betanítás (közvetlenül a szoftverhez kapcsolódóan). e) Fenntarthatósági tematikájú képzéseken és/vagy környezetirányítási belsı auditor képzésen való részvétel 1

20 2. Környezetirányítási, vezetési, hitelesítési és minısítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, akkreditálása, termékek környezetvédelmi minısítése (önállóan nem támogatható): - ISO követelményeknek megfelelı környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, - EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer bevezetése, hitelesítése és nyilvántartásba vétele - A magyar Környezetbarát Termék és az EU öko-címke termék minısítésre való felkészülés, és a minısítés megszerzése, - ISO 001 szabvány elıírása szerinti minıségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása A tervezett ESZA/ERFA arány (%): 0/100% 7. Projekt kiválasztási szempontok (max karakter) Jogosultsági feltételek: Támogatásba részesülhet, azon pályázó/projekt Amely illeszkedik az Operatív Program céljaihoz és hozzájárul a kitőzött célértékek (indikátorok) eléréséhez; Ahol, a projekt tartalma a pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal összhangban van Akinek, vagy amelynek saját tıkéje a legutolsó éves beszámolója alapján nem negatív; aki, vagy amely legalább kettı lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik (Lezárt, teljes üzleti évnek számít a beszámolóval/szja bevallással/adóbevallással alátámasztott üzleti év). A pályázó éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelızı évben minimum egy fı volt. Vállalja, hogy a projekt keretében bevezeti a ISO követelményeknek megfelelı környezetközpontú irányítási rendszert, vagy az EMAS szerinti nyilvántartásba vételt, vagy elnyeri az EU ökocímke, illetve a hazai környezetbarát termék minısítést. Értékelési szempontok Pályázó minısítése (utolsó lezárt teljes üzleti év alapján); - Gazdálkodási mutatók; Projekt környezeti hatásának értékelése Környezeti fenntarthatóság Társadalmi, gazdasági hasznosság; - Esélyegyenlıség; - területi kohézió 20

21 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 1. Összefoglaló adatok Konstrukció neve Projekt kiválaszt ás eljárása Kedvezményezette k köre Pályázatok, kiemelt kerete (MrdFt) IH döntés tervezett (MrdFt) / 2013 Tám. min-max. (MFt) 24 Tám. min-max. mértéke (%) Sorszám Támogatandó száma Az OP forrásátcsopor tosítások brüsszeli engedélyezése esetén Vállalati folyamatmenedzsme nt támogatása Egyfordul gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, a magyarországi székhelyő gazdasági kamarák és a vállalkozások érdekképviseletét ellátó szervezetek 2,5 1,46 2 1,46 0, % , Ütemezés Pályázatos konstrukció indítása és zárása (év/hónap) 200. I. félév I. félév 23 A ben meghirdetett konstrukciókra vonatkozóan. 24 A támogatás formája vissza nem térítendı támogatás. 25 A gazdasági válság negatív hatásainak csökkentése érdekében az EU Bizottság jóváhagyása esetén a GOP forráskeretei 120 Mrd Ft-tal növekednek más OP-k terhére, amelybıl 105 Mrd Ft a GOP 2. prioritás es Akciótervében kerül allokálásra. 21

22 3. A támogatás célja (max. 500 karakter) A konstrukció a vállalati folyamat-menedzsment hatékonyságának növelését tőzi célul: a belsı vállalati folyamatok hatékonyságának, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minıségének javítását, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különbözı vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetıi döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások kiépítését, összehangolását, és az ehhez kapcsolódó szervezetfejlesztést és az üzleti folyamatok újra és megszervezését (BPR). 4. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték Célértékek A támogatott vállalatoknál újonnan bevezetett üzleti IKT-alkalmazások, modulok száma, kumulált Az 1 fıre jutó üzemi (üzleti) eredmény növekedése a támogatott vállalkozásoknál a projekt befejezését követı 2. üzleti év végére db eredmény % eredmény 0 (2007) 0 (2007) % 23% 5. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 500 karakter) A magyarországi kis- és ok jelenleg korlátozottan használnak korszerő infokommunikációs technológiákat és megoldásokat. A korszerőbb informatikai alkalmazások elterjedtsége a KKV szférában elmarad az európai szinttıl. Alacsony színvonalú a vállalati folyamatintegráció, nincsenek kihasználva az infokommunikációs technológiákban rejlı lehetıségek. Az IKT alkalmazások elterjedtségének növelése (a világban tapasztalható trendeknek megfelelıen) fontos szerepet játszik a mikro-, kis- és ok mőködési hatékonyságának fejlesztésében. Ez hozzájárul a vállalatok jövedelemtermelı képességének fokozásához, vagyis a gazdasági versenyképesség erısítéséhez. 6. Támogatható tevékenységek köre (max karakter) Modern vállalat/szervezet irányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati és szervezeti infokommunikációs fejlesztések. Ezek a következı célterületekre terjedhetnek ki: 1.integrált vállalatirányítási/szervezeti menedzsment rendszerek (ERP); 2.ügyfélkapcsolati rendszer (CRM), nem ERP részeként; 3.üzleti intelligencia rendszerek (BI); 4.döntéstámogató rendszerek (DSS); 5.elektronikus iratkezelési rendszerek; 6.munkafolyamat-irányítási rendszerek (WF); 7.tudásmenedzsment rendszerek (KMS); 22

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft.

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Tartalom Az ECOD bevezetésének költségei Források Pályázati lehetıségek Eredmények Az ECOD bevezetésének

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv Felülvizsgálva: 2008. január 2007. június 1.2. A prioritás célkitőzései 1 Célértékek

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Név Cél Pályázhatnak Elszámolható költségek Támogatás technológiafejlesztés GOP-2.1.1/A Közép-Magyarországi Régió felfüggesztve! Komplex vállalati technológiafejlesztés

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

2010. Vállalati folyamatmenedzsment és e- kereskedelem komplex támogatása 2010.03.05.

2010. Vállalati folyamatmenedzsment és e- kereskedelem komplex támogatása 2010.03.05. 2010. Vállalati folyamatmenedzsment és e- kereskedelem komplex támogatása 2010.03.05. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások pályázati lehetıségei

Mikro-, kis-és középvállalkozások pályázati lehetıségei Mikro-, kis-és középvállalkozások pályázati lehetıségei GOP-2.1.1/a Mikro-, kisvállalkozások technológiai fejlesztése tervezet! A pály lyázat célja: A mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelı

Részletesebben

Alapvető cél. Méret. Székhely

Alapvető cél. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.2.3) Alapvető cél A konstrukció a vállalati

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató-

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató- Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B -Ügyféltájékoztató- I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

-Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11.

-Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11. -Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

Pályázat kiírója / kódja. Pályázat címe. Ssz. 1. OFA Foglalkoztatottság megırzésének támogatása 2. old

Pályázat kiírója / kódja. Pályázat címe. Ssz. 1. OFA Foglalkoztatottság megırzésének támogatása 2. old ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A PÁLYÁZATI KIÍRÁSOKRÓL Ssz. Pályázat kiírója / kódja Pályázat címe 1. OFA Foglalkoztatottság megırzésének támogatása 2. old 2. OFA Állásukat vesztık újra elhelyezkedésének támogatása

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.2.3 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.2.3 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.2.3 pályázatról GOP-2009-2.2.3 (Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása) A pályázat célja A konstrukció a vállalati folyamat-menedzsment hatékonyságának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.2.3 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.2.3 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.2.3 pályázatról GOP-2009-2.2.3 (Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása) A pályázat célja A konstrukció a vállalati folyamat-menedzsment hatékonyságának

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! GOP-2011-1.3.1/F 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZAT. Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! GOP-2011-1.3.1/F 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZAT Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): Megvalósítandó cél: Innováció a fogászatban

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Alapvető cél. Méret. Székhely. Iparág (a pályázó tevékenysége) Egyéb kizáró okok

Alapvető cél. Méret. Székhely. Iparág (a pályázó tevékenysége) Egyéb kizáró okok GOP és KMOP vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.2.1.; KMOP-2009-1.2.5.) Alapvető cél A konstrukció fő célja a hazai

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok 2011. március 1-étıl benyújthatók! Pályázat

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21 Mrd forint. A

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Gazdaságfejlesztési Operatív Program Kis és középvállalkozások fejlesztése prioritás Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2012-2.1.1/B - Ügyféltájékoztató

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

GINOP

GINOP ÉLELMISZERIPARI KOMPLEX BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉKKEL GINOP-1.2.6-8.3.4-16 A Felhívás és a Hitelprogram együttes célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

Kovács Ibolya Ügyvezető igazgató VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2010. ÉVBEN

Kovács Ibolya Ügyvezető igazgató VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2010. ÉVBEN Kovács Ibolya Ügyvezető igazgató VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2010. ÉVBEN Köszöntöm Önöket! Az előadás vázlata 1. A Rolling Consulting Hungary bemutatása 2. Pályázati lehetőségek a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések tárgyú pályázathoz GOP-2011-2.1.4. Ügyféltájékoztató -tervezet

Környezeti célú fejlesztések tárgyú pályázathoz GOP-2011-2.1.4. Ügyféltájékoztató -tervezet Környezeti célú fejlesztések tárgyú pályázathoz GOP-2011-2.1.4 Ügyféltájékoztató -tervezet I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak: - kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára KMOP /B

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára KMOP /B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára KMOP-2013-1.2.1/B Kedvezményezettek köre: A pályázati felhívásra kizárólag az alább felsorolt, kettős könyvvitelt vezető

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak. támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak. támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak Támogatás célja támogatása GINOP-1.2.2-15 A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése,

Részletesebben

Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok. Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/

Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok. Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ VEKOP-1.3.1-16 - Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Pályázati kód

Részletesebben

Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben

Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben GOP-2010-2.1.2 - Ügyféltájékoztató - I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A komplex technológiai fejlesztésen, korszerûsítésen

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Támogatás célja GINOP-1.2.1-15 A hazai ipar fejlesztése érdekében Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKVk

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012.

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Vállalkozásfejlesztés Témakör Ki pályázhat? Támogatás összege (Ft) KKV-k pályázhatnak (nagyválallat nem!) KKV technológia fejlesztés (A)

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIVONAT a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI KIVONAT a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI KIVONAT a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Környezeti célú fejlesztések

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Környezeti célú fejlesztések Pályázat Program neve: Program kódja: Támogatás szakmai iránya: Megvalósítandó cél: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2011-2.1.4 Környezeti célú fejlesztések A támogatási konstrukció célja, hogy

Részletesebben

Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban.

Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban. Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Vállalkozó Ügyfelünk! Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban. MÓDOSULT A TELEPHELY

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása (Tervezet) A Felhívás Kódszáma: GINOP-3.2.2-8.2.4-16

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

KMOP-2007-1.2.5 tervezet

KMOP-2007-1.2.5 tervezet Közép-magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment támogatása KMOP-2007-1.2.5 TERVEZET Alapvető cél és háttér információ A konstrukció a vállalati folyamat-menedzsment hatékonyságának növelését

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása. tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása. tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 2 PROJEKT

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára tárgyú pályázathoz

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

Gazdaságfejlesztési Operatív Program Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben GOP-2010-2.1.2 1.Alapvetõ cél és háttér információ A komplex technológiai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.2.1 és KMOP-2009-1.2.5 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.2.1 és KMOP-2009-1.2.5 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.2.1 és KMOP-2009-1.2.5 pályázatról GOP-2009-2.2.1 KMOP-2009-1.2.5 (Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása) A pályázat célja A konstrukció

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03.

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03. Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03. A minőségi javulás ígérete Változások az új tervezési időszakban NFT I. tapasztalatok ÚMFT Hosszú támogatási folyamat, ezen belül elhúzódó

Részletesebben

A Vállalati folyamatmenedzsment támogatása címő Pályázati felhívás és útmutató II. számú melléklete: Árajánlati sablon

A Vállalati folyamatmenedzsment támogatása címő Pályázati felhívás és útmutató II. számú melléklete: Árajánlati sablon A Vállalati folyamatmenedzsment támogatása címő Pályázati felhívás és útmutató II. számú melléklete: Árajánlati sablon Árajánlati sablon A pályázónak a pályázati kiírás keretében megvalósítandó projektjéhez

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani partnerünk, a Menedzsment Fórum szervezésében megrendezésre kerülı Pályázati Konferenciát. Partnereink 10 %-os kedvezményre jogosultak

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C 1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez I. Szakmai szempontok A B C 1 Értékelési szempont megnevezése 2 Értékelés alapját képezı dokumentumok Nyilatkozat, arról hogy az 1. A támogatásból megvalósított

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom:

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Az elmúlt évben a gazdasági válság minden bizonnyal az

Részletesebben

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató -

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató - Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP-2011-1.3.1/C KMOP-2011-1.1.4/A - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak:

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. LÉPJEN A DIGITÁLIS VÁLLALKOZÁS VILÁGÁBA VAGY Alapítva 2000-ben KORSZERŰSÍTSE DIGITÁLIS RENDSZEREIT A SZÉCHENYI 2020 PÁLYÁZATI IDŐSZAK MEGJELENŐ PÁLYÁZATAIVAL! - TEGYE MINDEZT

Részletesebben

Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel

Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel portfólió Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 A pályázat célja Az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének,

Részletesebben

GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA

GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.1.3 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.1.3 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.1.3 pályázatról GOP-2009-2.1.3 (Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása) A pályázat általános bemutatása A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.1.1/B PROJEKT ADATLAP

Részletesebben

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mezőkovácsháza 2010. szeptember 8. Előadás tartalma Vállalkozások finanszírozási

Részletesebben

2010. Környezetközpontú technológiafejlesztés 2010.02.22.

2010. Környezetközpontú technológiafejlesztés 2010.02.22. 2010. Környezetközpontú technológiafejlesztés 2010.02.22. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök

Részletesebben

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k?

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? dr. Kabai Anikó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóság Új Széchenyi

Részletesebben

Bakonyi Péter c.docens

Bakonyi Péter c.docens Az EU csatlakozás gyorsmérlege - informatikai szempontból Bakonyi Péter c.docens Kormányzati lépések 2003-20062006 Stratégia készítés és programtervezés: Magyar Információs Társadalom ( MITS ) Kormány

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013)

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) Budapest 2014 október 16 Némon Zoltán LEF főtitkár Rész ciklusok: LOGISZTIKAI 2007-2012 LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK 1, 2007-2008 Támogatási

Részletesebben