Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv"

Átírás

1 AT010 Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv január 12.

2 I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése A prioritás fı célja a növekedési potenciállal rendelkezı vállalkozások, elsısorban a mikro-, kis-, és ok (széles értelemben vett) vállalati kapacitásainak komplex fejlesztése jövedelemtermelı képességük növelése és a piaci pozícióik javítása érdekében. Ennek eléréséhez szükséges a technológiaintenzív tevékenységek további kiépítése, a magas hozzáadott-értékő termelés és stratégiai szolgáltatások hazai meggyökereztetése, továbbá kiemelten a kkv szektor modernizációja, foglalkoztatásban betöltött szerepének erısítése. A prioritási tengelyben megjelenı beavatkozások esetében különösen fontos az egyes vállalkozásfejlesztési en belül a vállalati szervezet és humánerıforrás fejlesztésének, az IKT technológia és alkalmazások használatának, illetve az üzlet- és piacfejlesztési tevékenységeknek az integrálása. 2. A prioritás célkitőzései Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték Célértékek A vállalati szektor által megtermelt bruttó hozzáadott érték (BHÉ) növekedése a 2. prioritás hatására % hatás Mkv: 3 4 Közpv: 2 18 Nagyv: 5052 (2005, Mrd Ft) Mkv: 1,8 % Középv: 1,8 % Nagyv: 0,7 % (2010-re) Mkv: 1,5 % Középv: 1,5 % Nagyv: 0,5 % A vállalati szektor által elért nettó árbevétel növekedése a 2. prioritás hatására % eredmény (2003; Mrd Ft 2,0 % (2010-re) 3,0% 2

3 A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Sorszám 2.1.1/A Konstrukció neve Mikro-, kisés középvállalko zások technológia fejlesztése Projekt kiválaszt ás eljárása Normatív jellegő egyfordul Kedvezményezette k köre Gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó Pályázatok, kiemelt kerete (MrdFt) IH döntés tervezett (MrdFt) , / 2013 Tám. minmax. (MFt) 2 Tám. minmax. mértéke (%) Támogatandó száma , % Az OP forrásátcsopo rtosítások brüsszeli engedélyezés e esetén , /B Komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalko zások számára Egyfordul Gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó 13 10, , % ,8 3 1 A ben meghirdetett konstrukciókra vonatkozóan. 2 A támogatás formája vissza nem térítendı támogatás. 3 A gazdasági válság negatív hatásainak csökkentése érdekében az EU Bizottság jóváhagyása esetén a GOP forráskeretei 120 Mrd Ft-tal növekednek más OP-k terhére, amelybıl 105 Mrd Ft a GOP 2. prioritás es Akciótervében kerül allokálásra. 4 Az itt megjelölt jogszabályi elvi maximum csak abban az esetben fog megjelenni a pályázati kiírásokban, ha a Közbeszerzési Törvény módosításra kerül, és a GOP-os nem válnak közbeszerzéskötelessé. 3

4 2.1.1/C Komplex vállalati technológia fejlesztés Egyfordul nagyvállalkozás Exportorientált vállalkozások és/vagy beszállítók Gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó 6,83 6, % , /B Komplex beruházások támogatása a leghátrányos abb helyzető kistérségekb en kis- és középvállalko zások számára Egyfordul Gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó 4 3,1 4 3, % , /C Komplex beruházások támogatása a leghátrányos abb helyzető kistérségekb en Egyfordul nagyvállalkozás Gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó 7 4,87 7 4, % ,1 5 Az itt megjelölt jogszabályi elvi maximum csak abban az esetben fog megjelenni a pályázati kiírásokban, ha a Közbeszerzési Törvény módosításra kerül, és a GOP-os nem válnak közbeszerzéskötelessé. 6 Az itt megjelölt jogszabályi elvi maximum csak abban az esetben fog megjelenni a pályázati kiírásokban, ha a Közbeszerzési Törvény módosításra kerül, és a GOP-os nem válnak közbeszerzéskötelessé. 4

5 Magas foglalkoztatá si hatású komplex támogatása Egyfordul nagyvállalkozás Gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó 6,83 8 6, % , Környezetköz pontú technológiafe jlesztés Egyfordul Gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó 1 0,8 0,5 0,8 0, % , Vállalati folyamatmenedzsmen t támogatása Egyfordul gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, a magyarországi székhelyő gazdasági kamarák és a vállalkozások érdekképviseletét ellátó szervezetek 2,5 1,46 2 1,46 0, % ,

6 2.2.3 E- kereskedele m, és egyéb e- szolgáltatáso k támogatása Egyfordul gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, a magyarországi székhelyő gazdasági kamarák és a vállalkozások érdekképviseletét ellátó szervezetek 1,7 1 1,5 0,7 0, % , Területi kohéziót elısegítı kulcsprojekte k támogatása Kiemelt projekt eljárásre nd szerint nagyvállalkozás Gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó 6 5,87 6 5, % ,4 Tartalék 7 Nem értelmezhetı 25 Tartalék Árfolyamvált ozás 8 Nem értelmezhetı 13,202 Nem értelmezhetı 7 A gazdasági válság negatív hatásainak csökkentése érdekében az EU Bizottság jóváhagyása esetén a GOP forráskeretei 120 Mrd Ft-tal növekednek más OP-k terhére, amelybıl 105 Mrd Ft a GOP 2. prioritás es Akciótervében kerül allokálásra ,5 Ft/euró árfolyamon számolt keret és a 260 Ft/euró árfolyamon számolt keret közötti különbség 6

7 II. A támogatási konstrukciók bemutatása Komplex vállalati technológiafejlesztés 1. Összefoglaló adatok Sorszám 2.1.1/A Konstrukció neve Mikro-, kisés középvállalko zások technológia fejlesztése Projekt kiválaszt ás eljárása Normatív jellegő egyfordul Kedvezményezette k köre Gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó Pályázatok, kiemelt kerete (MrdFt) IH döntés tervezett (MrdFt) , / 2013 Tám. minmax. (MFt) 10 Tám. minmax. mértéke (%) Támogatandó száma , % Az OP forrásátcsopo rtosítások brüsszeli engedélyezés e esetén , /B Komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalko zások számára Egyfordul Gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó 13 10, , % ,8 3 A ben meghirdetett konstrukciókra vonatkozóan. 10 A támogatás formája vissza nem térítendı támogatás. 11 A gazdasági válság negatív hatásainak csökkentése érdekében az EU Bizottság jóváhagyása esetén a GOP forráskeretei 120 Mrd Ft-tal növekednek más OP-k terhére, amelybıl 105 Mrd Ft a GOP 2. prioritás es Akciótervében kerül allokálásra. 12 Az itt megjelölt jogszabályi elvi maximum csak abban az esetben fog megjelenni a pályázati kiírásokban, ha a Közbeszerzési Törvény módosításra kerül, és a GOP-os nem válnak közbeszerzéskötelessé. 7

8 2.1.1/C Komplex vállalati technológia fejlesztés Egyfordul nagyvállalkozás Exportorientált vállalkozások és/vagy beszállítók Gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó 6,83 6, % ,1 2. Ütemezés Pályázatos konstrukció indítása és zárása (év/hónap) 200. I. félév I. félév 3. A támogatás célja (max. 500 karakter) A vállalkozások korszerősítése és a modernizációt eredményezı innovatív eljárások széleskörő alkalmazása által a növekedési potenciállal és magas hozzáadott értékkel rendelkezı vállalkozások (kiemelten KKV-k) nemzetközi versenyképességének növelése, külpiaci érvényesülése, beszállítói pozícióik megszilárdítása. 4. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték Célértékek A kedvezményezett vállalkozás által elért árbevétel növekedése a mővelet hatására, % % eredmény 0 (2007) 8% 10% A létrehozott bruttó új munkahelyek száma, fı fı eredmény 0 (2007)

9 5. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 500 karakter) A vállalkozói (kiemelten KKV) szektor alacsony hatékonyságának, és termelékenységének egyik fı oka, hogy a vállalkozások jelentıs hányada technológiailag elavult termelı-berendezésekkel IKT eszközökkel és alkalmazásokkal rendelkezik és innovatív tevékenységük is alacsony. 6. Támogatható tevékenységek köre (max karakter) Eszközbeszerzés: technológiai korszerősítést eredményezı új, illetve 3 évnél nem régebbi eszközök beszerzése (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelızı harmadik év), szállítás és üzembe helyezés, betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva). Infrastrukturális és ingatlan beruházási és bérleti költségek (max a támogatás 30%-áig): infrastruktúra építése, korszerősítése, ingatlan építése, bıvítése, korszerősítése, átalakítása. Ingatlan bérleti díja a megvalósítás idıszakára Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések. Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, üzleti alkalmazások támogatását is: hardver, szoftver (beleértve: speciális egyedi fejlesztéső szoftver) betanítás (közvetlenül a hardverhez, szoftverhez kapcsolódóan). Domain név, honlapfejlesztés Piacra jutás támogatása: piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel), marketingeszközök elkészítése, beszerzése. Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan: munkavállalók képzése (betanítás, tanfolyamok, tréningek, képzések). Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken: vállalati stratégiai tanácsadás, szervezetfejlesztési tanácsadás, menedzsmentfejlesztési tanácsadás, vállalati folyamatmenedzsment támogatása, online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás, technológiai fejlesztési tanácsadás, marketing tanácsadás, piackutatás, igényfelmérés, logisztikai tanácsadás,

10 a horizontális célok érvényesítéséhez kapcsolódó tanácsadás. Minıség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása A tervezett ESZA/ERFA arány (%): 100% ERFA 7. Projekt kiválasztási szempontok (max karakter) Jogosultsági kritériumok Általános kritériumok: Támogatásba részesülhet, azon pályázó/projekt Amely illeszkedik az Operatív Program céljaihoz és hozzájárul a kitőzött célértékek (indikátorok) eléréséhez; Ahol, a projekt tartalma a pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal összhangban van Akinek, vagy amelynek saját tıkéje a legutolsó éves beszámolója alapján nem negatív; aki, vagy amely legalább kettı lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik (Lezárt, teljes üzleti évnek számít a beszámolóval/szja bevallással/adóbevallással alátámasztott üzleti év). akinek, vagy amelynek az egy foglalkoztatottra esı nettó árbevétele, vagy SZJA/EVA bevallás esetében összes bevétele a legutolsó éves beszámoló alapján eléri a legalább a 4 millió forintot; akinek, vagy amelynek a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele 10-20%-nál (megvalósulás helyszínétıl és vállalatmérettıl függıen) nem nagyobb mértékben csökkent az azt megelızı lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételéhez vagy adóalapba beszámított bevételéhez képest; A pályázó éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelızı évben minimum egy fı volt. Értékelési szempontok Pályázó minısítése (utolsó két lezárt teljes üzleti év alapján); - Gazdálkodási mutatók; Projekt gazdasági megvalósíthatósága; - Beruházás méretéhez viszonyított gazdálkodási adatok Társadalmi, gazdasági hasznosság; - Esélyegyenlıség; - környezeti fenntarthatóság; - Területi kohézió; 10

11 2.1.2 Komplex vállalati technológiafejlesztés a leghátrányosabb helyzető kistérségekben 1. Összefoglaló adatok Sorszám 2.1.2/B 2.1.2/C Konstrukció neve Komplex beruházások támogatása a leghátrányos abb helyzető kistérségekb en kis- és középvállalko zások számára Komplex beruházások támogatása a leghátrányos abb helyzető kistérségekb en Projekt kiválaszt ás eljárása Egyfordul Egyfordul Kedvezményezette k köre Gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó nagyvállalkozás Gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó Pályázatok, kiemelt kerete (MrdFt) IH döntés tervezett (MrdFt) ,1 4, ,1 4, / 2013 Tám. minmax. (MFt) 14 Tám. minmax. mértéke (%) Támogatandó száma Az OP forrásátcsopo rtosítások brüsszeli engedélyezés e esetén % , % ,1 13 A ben meghirdetett konstrukciókra vonatkozóan. 14 A támogatás formája vissza nem térítendı támogatás. 15 A gazdasági válság negatív hatásainak csökkentése érdekében az EU Bizottság jóváhagyása esetén a GOP forráskeretei 120 Mrd Ft-tal növekednek más OP-k terhére, amelybıl 105 Mrd Ft a GOP 2. prioritás es Akciótervében kerül allokálásra. 16 Az itt megjelölt jogszabályi elvi maximum csak abban az esetben fog megjelenni a pályázati kiírásokban, ha a Közbeszerzési Törvény módosításra kerül, és a GOP-os nem válnak közbeszerzéskötelessé. 17 Az itt megjelölt jogszabályi elvi maximum csak abban az esetben fog megjelenni a pályázati kiírásokban, ha a Közbeszerzési Törvény módosításra kerül, és a GOP-os nem válnak közbeszerzéskötelessé. 11

12 2. Ütemezés Pályázatos konstrukció indítása és zárása (év/hónap) 200. I. félév I. félév 3. A támogatás célja (max. 500 karakter) Célul tőzzük az elsısorban munkaintenzív beruházások elmaradott térségekbe vonzását és megtartását. Ezen beruházások következtében a megtelepedett vállalakozások mellett kialakuló beszállítói háló erısíti a helyi foglalkoztatásban mindenütt kulcsszerepet játszó KKV-szektort, hozzájárul a foglalkoztatási képességük növeléséhez, enyhítve ezzel a térségi különbségekbıl adódó feszültségeket. 4. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték Célértékek A kedvezményezett vállalkozás által elért árbevétel növekedése a mővelet hatására, % % Eredmény A létrehozott bruttó új munkahelyek száma fı Eredmény 0 (2007) 0 (2007) A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 500 karakter) Térségi szinten jelentıs eltérések figyelhetık meg a foglalkoztatásban, amit erısít a munkaerı alacsony mobilitása, illetve egyes térségekben a munkalehetıségek rossz megközelíthetısége. A spontán piaci folyamatok nem mindig tudják kiegyenlíteni a munkaerı keresletében és kínálatában fennálló területi és strukturális egyenlıtlenségeket. A leghátrányosabb helyzető kistérségekben megvalósuló munkalehetıséget teremtı beruházások hozzájárulnak az adott térség felzárkózásához és a térségek közötti egyenlıtlenségek csökkentéséhez és távmunka lehetıségének megteremtéséhez. 6. Támogatható tevékenységek köre (max karakter) Eszközbeszerzés: technológiai korszerősítést eredményezı új, illetve 3 évnél nem régebbi eszközök beszerzése (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelızı harmadik év), szállítás és üzembe helyezés, betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva). Infrastrukturális és ingatlan beruházási és bérleti költségek (max a támogatás 50%-áig): infrastruktúra építése, korszerősítése, ingatlan építése, bıvítése, korszerősítése, átalakítása. 12

13 Ingatlan bérleti díja a megvalósítás idıszakára Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések. Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, üzleti alkalmazások támogatását is: hardver, szoftver (beleértve: speciális egyedi fejlesztéső szoftver), betanítás (közvetlenül a hardverhez, szoftverhez kapcsolódóan), Domain név, honlapfejlesztés Piacra jutás támogatása: piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel), piackutatás, igényfelmérés, marketingeszközök elkészítése, beszerzése. Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan: munkavállalók képzése (betanítás, tanfolyamok, tréningek, képzések). Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken: vállalati stratégiai tanácsadás, szervezetfejlesztési tanácsadás, menedzsmentfejlesztési tanácsadás, vállalati folyamatmenedzsment támogatása, online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás, technológiai fejlesztési tanácsadás, marketing tanácsadás, logisztikai tanácsadás a horizontális célok érvényesítéséhez kapcsolódó tanácsadás. Minıség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása A tervezett ESZA/ERFA arány (%): 0/100% 7. Projekt kiválasztási szempontok (max karakter) Jogosultsági feltételek Általános kritériumok: Támogatásba részesülhet, azon pályázó/projekt Amely illeszkedik az Operatív Program céljaihoz és hozzájárul a kitőzött célértékek (indikátorok) eléréséhez; 13

14 ahol, a projekt tartalma a pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal összhangban van akinek, vagy amelynek saját tıkéje a legutolsó éves beszámolója alapján nem negatív; aki, vagy amely legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik (Lezárt, teljes üzleti évnek számít a beszámolóval/szja bevallással/adóbevallással alátámasztott üzleti év). akinek, vagy amelynek az egy foglalkoztatottra esı nettó árbevétele, vagy SZJA/EVA bevallás esetében összes bevétele a legutolsó éves beszámoló alapján eléri a legalább a 4 millió forintot; akinek, vagy amelynek a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele 15-25%-nál nem nagyobb mértékben csökkent az azt megelızı lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételéhez vagy adóalapba beszámított bevételéhez képest (amennyiben rendelkezik két lezárt, teljes üzleti évvel); A pályázó éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelızı évben minimum egy fı volt. Értékelési szempontok Pályázó minısítése; - Gazdálkodási mutatók; Projekt gazdasági megvalósíthatósága; - Beruházás méretéhez viszonyított gazdálkodási adatok Társadalmi, gazdasági hasznosság; - Esélyegyenlıség; - környezeti fenntarthatóság; 14

15 2.1.3 Magas foglalkoztatási hatású komplex támogatása 1. Összefoglaló adatok Sorszám Konstrukció neve Magas foglalkoztatá si hatású komplex támogatása Projekt kiválaszt ás eljárása Egyfordul Kedvezményezette k köre nagyvállalkozás Gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó Pályázatok, kiemelt kerete (MrdFt) IH döntés tervezett (MrdFt) ,83 8 6, / Tám. minmax. (MFt) Tám. minmax. mértéke (%) Támogatandó száma 35 % Az OP forrásátcsopo rtosítások brüsszeli engedélyezés e esetén ,8 2. Ütemezés Pályázatos konstrukció indítása és zárása (év/hónap) 200. I. félév I. félév 3. A támogatás célja (max. 500 karakter) Legalább 2 Mrd Ft összegő beruházások komplex támogatása, amelyek megvalósítása jelentıs számú új munkahely megteremtését és tartós fennmaradását eredményezi 18 A ben meghirdetett konstrukciókra vonatkozóan. 1 A támogatás formája vissza nem térítendı támogatás. 20 A gazdasági válság negatív hatásainak csökkentése érdekében az EU Bizottság jóváhagyása esetén a GOP forráskeretei 120 Mrd Ft-tal növekednek más OP-k terhére, amelybıl 105 Mrd Ft a GOP 2. prioritás es Akciótervében kerül allokálásra. 15

16 4. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa A létrehozott bruttó új munkahelyek száma fı Eredmény Bázisérték 0 (2007) Célértékek A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 500 karakter) A kiemelkedı nemzetgazdasági jelentıségő beruházások komplex támogatásán megvalósításán keresztül jelentısen növekszik a nyertes vállalkozások munkavállalói létszáma és jövedelemtermelı képessége. 6. Támogatható tevékenységek köre (max karakter) A létrehozott új munkahelyre felvett munkavállalók foglalkoztatása. bérköltség Eszközbeszerzés: technológiai korszerősítést eredményezı új, illetve 3 évnél nem régebbi eszközök beszerzése (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelızı harmadik év), szállítás és üzembe helyezés, betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva). Infrastrukturális és ingatlan beruházási és bérleti költségek (max a támogatás 30%-áig): infrastruktúra építése, korszerősítése, ingatlan építése, bıvítése, korszerősítése, átalakítása. Ingatlan bérleti díja a megvalósítás idıszakára Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések. Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, üzleti alkalmazások támogatását is: hardver, szoftver (beleértve: speciális egyedi fejlesztéső szoftver) betanítás (közvetlenül a hardverhez, szoftverhez kapcsolódóan). Piacra jutás támogatása: piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel), marketingeszközök elkészítése, beszerzése. Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan: munkavállalók képzése (betanítás, tanfolyamok, tréningek, képzések). 16

17 Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken: vállalati stratégiai tanácsadás, szervezetfejlesztési tanácsadás, menedzsmentfejlesztési tanácsadás, vállalati folyamatmenedzsment támogatása, online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás, technológiai fejlesztési tanácsadás, marketing tanácsadás, piackutatás, igényfelmérés, logisztikai tanácsadás, a horizontális célok érvényesítéséhez kapcsolódó tanácsadás. Minıség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása A tervezett ESZA/ERFA arány (%): 0/100% 7. Projekt kiválasztási szempontok (max karakter) Jogosultsági feltételek Általános kritériumok: Csak olyan pályázók támogathatók, amelyeknél a következı feltételek teljesülnek: A projekt illeszkedik az Operatív Program céljaihoz és hozzájárul a kitőzött célértékek (indikátorok) eléréséhez; Ahol, a projekt tartalma a pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal összhangban van Amelynek nem csökkent a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tıkéje a törzstıke (alaptıke) jogszabályban elıírt legkisebb mértéke alá (amennyiben a pályázó rendelkezik lezárt, teljes üzleti évvel). a pályázó a pályázat benyújtásának idıpontjában igazolni tudja, hogy a szervezet bejegyzésére vonatkozó kérelmet a cégbírósághoz benyújtotta, a szervezet megalapításáról szóló jogerıs bírósági bejegyzésnek a Támogatási Szerzıdéshez kell rendelkezésre állnia Egyéb speciális kritériumok A pályázónak az alábbi kötelezettségeket kell vállalnia a projekttel kapcsolatban: A pályázó vállalja, hogy a támogatott beruházással legalább 25 új munkahelyet teremt Magyarország 6 konvergencia régiójában. A pályázónak vállalnia kell, hogy a fenntartási idıszak alatt a létrehozott új munkahelyeket fenntartja. Értékelési szempontok Nemzetgazdasági hasznosság (húzóágazatok preferálása, beruházás mérete) Létrehozott munkahelyek száma Területi kohézió 17

18 Környezetközpontú technológiafejlesztés 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválasztás eljárása Kedvezmé-nyezettek köre Pályázatok, kiemelt kerete (MrdFt) IH döntés tervezett (MrdFt) / 2012 Tám. min.- max. (MFt) Tám. min.- max. mértéke (%) Támogatandó száma Az OP forrásátcsop ortosítások brüsszeli engedélyezé se esetén Egyfordulós Gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó 1 0,8 0,5 0,8 0, ,6 2. Ütemezés Pályázatos konstrukció indítása és zárása (év/hónap) 200. I. félév I. félév 3. A támogatás célja (max. 500 karakter) Cél, hogy a fenntarthatóság, a környezetvédelem figyelembevétele rendszerezetten és tudatosan bekerüljön a kis- és ok mőködési, termelési döntéseibe és megvalósított fejlesztései közé, ezáltal közvetlenül csökkentve a környezeti terhelést. Az innovatív, integrált környezetvédelmi megoldások révén a környezeti terhelést már rövidtávon bizonyítottan csökkentı és legalább középtávon gazdaságilag megtérülı beruházások támogathatók. 21 A ben meghirdetett konstrukciókra vonatkozóan. 22 A gazdasági válság negatív hatásainak csökkentése érdekében az EU Bizottság jóváhagyása esetén a GOP forráskeretei 120 Mrd Ft-tal növekednek más OP-k terhére, amelybıl 105 Mrd Ft a GOP 2. prioritás es Akciótervében kerül allokálásra. 18

19 4. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Felhasznált anyag- és energia megtakarításának értéke Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték Célértékek m Ft eredmény 0 (2007) A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 500 karakter) A termelés és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások fenntarthatóvá tétele hosszú távon megvalósítható és megtérülı folyamat nemcsak a gazdaság, hanem a társadalom számára is. Az ilyen célú beruházások lassabban térülnek meg, mint egy egyszerő, csak gazdasági racionalitáson alapuló fejlesztések, mert a piac valójában nem tolerálja ezeket. A környezettudatos fejlesztések támogatás nélkül esetleg egyáltalán nem, vagy tervezhetetlenül hosszú idı elteltével valósulnának meg, de a vissza nem térítendı támogatás révén áthidalhatóak a fejlesztések megvalósulását megakadályozó hátráltató tényezık, mint a fenntarthatósági szempontot érvényesítı termelésfejlesztések lassabb megtérülése és esetleges forráshiánya. A konstrukció céljait illetıen kapcsolatban van a hatékonyabb energia-felhasználást támogató KEOP prioritással. A kizárólag energia-megtakarítást célzó támogatására nem a jelen, hanem a KEOP hatékony energia-felhasználás prioritási tengely keretében nyílik lehetıség. 6. Támogatható tevékenységek köre (max karakter) 1. Környezetközpontú technológiai fejlesztés alábbi területeihez kapcsolódó tevékenységek: Anyag-, energiatakarékos, hulladék- és emissziószegény technológiák; Legjobb elérhetı technika (BAT); Alap- és segédanyagok megújuló ill. másodnyersanyagokkal való kiváltását célzó technológiák; Környezetbarát csomagolástechnológia a) Eszközbeszerzés: - Környezetközpontú technológiai fejlesztést eredményezı új eszközök beszerzése, - szállítás és üzembe helyezés, - betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva). b) A fejlesztéshez eszközbeszerzéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás: - infrastruktúra építése, fejlesztése, - ingatlan építése, bıvítése, fejlesztése, átalakítása. c) A fejlesztéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések. d) A fejlesztéshez kapcsolódó információs technológia-fejlesztés: - hardver, - szoftver (beleértve: alapszoftverek, speciális egyedi fejlesztéső szoftver) - betanítás (közvetlenül a szoftverhez kapcsolódóan). e) Fenntarthatósági tematikájú képzéseken és/vagy környezetirányítási belsı auditor képzésen való részvétel 1

20 2. Környezetirányítási, vezetési, hitelesítési és minısítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, akkreditálása, termékek környezetvédelmi minısítése (önállóan nem támogatható): - ISO követelményeknek megfelelı környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, - EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer bevezetése, hitelesítése és nyilvántartásba vétele - A magyar Környezetbarát Termék és az EU öko-címke termék minısítésre való felkészülés, és a minısítés megszerzése, - ISO 001 szabvány elıírása szerinti minıségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása A tervezett ESZA/ERFA arány (%): 0/100% 7. Projekt kiválasztási szempontok (max karakter) Jogosultsági feltételek: Támogatásba részesülhet, azon pályázó/projekt Amely illeszkedik az Operatív Program céljaihoz és hozzájárul a kitőzött célértékek (indikátorok) eléréséhez; Ahol, a projekt tartalma a pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal összhangban van Akinek, vagy amelynek saját tıkéje a legutolsó éves beszámolója alapján nem negatív; aki, vagy amely legalább kettı lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik (Lezárt, teljes üzleti évnek számít a beszámolóval/szja bevallással/adóbevallással alátámasztott üzleti év). A pályázó éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelızı évben minimum egy fı volt. Vállalja, hogy a projekt keretében bevezeti a ISO követelményeknek megfelelı környezetközpontú irányítási rendszert, vagy az EMAS szerinti nyilvántartásba vételt, vagy elnyeri az EU ökocímke, illetve a hazai környezetbarát termék minısítést. Értékelési szempontok Pályázó minısítése (utolsó lezárt teljes üzleti év alapján); - Gazdálkodási mutatók; Projekt környezeti hatásának értékelése Környezeti fenntarthatóság Társadalmi, gazdasági hasznosság; - Esélyegyenlıség; - területi kohézió 20

21 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 1. Összefoglaló adatok Konstrukció neve Projekt kiválaszt ás eljárása Kedvezményezette k köre Pályázatok, kiemelt kerete (MrdFt) IH döntés tervezett (MrdFt) / 2013 Tám. min-max. (MFt) 24 Tám. min-max. mértéke (%) Sorszám Támogatandó száma Az OP forrásátcsopor tosítások brüsszeli engedélyezése esetén Vállalati folyamatmenedzsme nt támogatása Egyfordul gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, a magyarországi székhelyő gazdasági kamarák és a vállalkozások érdekképviseletét ellátó szervezetek 2,5 1,46 2 1,46 0, % , Ütemezés Pályázatos konstrukció indítása és zárása (év/hónap) 200. I. félév I. félév 23 A ben meghirdetett konstrukciókra vonatkozóan. 24 A támogatás formája vissza nem térítendı támogatás. 25 A gazdasági válság negatív hatásainak csökkentése érdekében az EU Bizottság jóváhagyása esetén a GOP forráskeretei 120 Mrd Ft-tal növekednek más OP-k terhére, amelybıl 105 Mrd Ft a GOP 2. prioritás es Akciótervében kerül allokálásra. 21

22 3. A támogatás célja (max. 500 karakter) A konstrukció a vállalati folyamat-menedzsment hatékonyságának növelését tőzi célul: a belsı vállalati folyamatok hatékonyságának, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minıségének javítását, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különbözı vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetıi döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások kiépítését, összehangolását, és az ehhez kapcsolódó szervezetfejlesztést és az üzleti folyamatok újra és megszervezését (BPR). 4. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték Célértékek A támogatott vállalatoknál újonnan bevezetett üzleti IKT-alkalmazások, modulok száma, kumulált Az 1 fıre jutó üzemi (üzleti) eredmény növekedése a támogatott vállalkozásoknál a projekt befejezését követı 2. üzleti év végére db eredmény % eredmény 0 (2007) 0 (2007) % 23% 5. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 500 karakter) A magyarországi kis- és ok jelenleg korlátozottan használnak korszerő infokommunikációs technológiákat és megoldásokat. A korszerőbb informatikai alkalmazások elterjedtsége a KKV szférában elmarad az európai szinttıl. Alacsony színvonalú a vállalati folyamatintegráció, nincsenek kihasználva az infokommunikációs technológiákban rejlı lehetıségek. Az IKT alkalmazások elterjedtségének növelése (a világban tapasztalható trendeknek megfelelıen) fontos szerepet játszik a mikro-, kis- és ok mőködési hatékonyságának fejlesztésében. Ez hozzájárul a vállalatok jövedelemtermelı képességének fokozásához, vagyis a gazdasági versenyképesség erısítéséhez. 6. Támogatható tevékenységek köre (max karakter) Modern vállalat/szervezet irányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati és szervezeti infokommunikációs fejlesztések. Ezek a következı célterületekre terjedhetnek ki: 1.integrált vállalatirányítási/szervezeti menedzsment rendszerek (ERP); 2.ügyfélkapcsolati rendszer (CRM), nem ERP részeként; 3.üzleti intelligencia rendszerek (BI); 4.döntéstámogató rendszerek (DSS); 5.elektronikus iratkezelési rendszerek; 6.munkafolyamat-irányítási rendszerek (WF); 7.tudásmenedzsment rendszerek (KMS); 22

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

2010. Vállalati folyamatmenedzsment és e- kereskedelem komplex támogatása 2010.03.05.

2010. Vállalati folyamatmenedzsment és e- kereskedelem komplex támogatása 2010.03.05. 2010. Vállalati folyamatmenedzsment és e- kereskedelem komplex támogatása 2010.03.05. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.2.3 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.2.3 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.2.3 pályázatról GOP-2009-2.2.3 (Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása) A pályázat célja A konstrukció a vállalati folyamat-menedzsment hatékonyságának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.1 Pályázat célja: A Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú szolgáltatásokkal történı kiszolgálása,

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-2.1.4./H

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz GOP

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Gazdaságfejlesztési Operatív Program Kis és középvállalkozások fejlesztése prioritás Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2012-2.1.1/B - Ügyféltájékoztató

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása c. pályázati felhívás és útmutatóhoz Kódszám: GOP-2007-2.2.3 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz GOP

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

-Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11.

-Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11. -Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor

Részletesebben

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS GOP-2009-2.1.1/C Ügyféltájékoztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A komplex technológiai fejlesztésen, korszerûsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési projektek célja a vállalkozások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment támogatása 1 Vállalati folyamatmenedzsment támogatása A pályázat célja: A konstrukció fő célja a hazai kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs

Részletesebben

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató -

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - I. A PÁLYÁZAT CÉLJA - olyan, elsősorban kitörési pontokhoz kapcsolódó komplex beruházások támogatása, melyek

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben