Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete november 27-én tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. november 27-én tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve"

Átírás

1 Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete november 27-én tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 16/2013. (XII. 02.) évi költségvetési rendelet módosítása Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 110/2013. (XI. 27.) Polgármesteri jelentés tudomásul vétele 111/2013. (XI. 27.) Alapfokú egészségügyi ellátásról szóló tájékoztató tudomásul vétele 112/2013. (XI. 27.) Az önkormányzat I-II. n. éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 113/2013. (XI. 27.) évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 114/2013. (XI. 27.) Szándéknyilatkozat a Debreceni Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzletrészéből történő vásárlás iránt 115/2013. (XI. 27.) Iskolai felvételi körzet kialakítására javaslat 1

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete november 27-én órakor megtartott nyílt üléséről Kövér Mihály Csaba polgármester Antal Gábor, Gajdos István, Kövér Attila, Madarászné Mindig Erzsébet, Szakály Zsolt, Papp Sándor (7 képviselő) Igazoltan távol: ---- Lakosság részéről: --- Dr. Fekete Erzsébet jegyző Dr. Budai Dezső háziorvos Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülésén hét fő megjelent, így a testület határozatképes. A testületi ülést megnyitja, javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására. Megkérdezi, hogy a napirend kiegészítésére van-e javaslat. A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat 7 igen szavazattal elfogadja. NAPIREND: 1. Polgármesteri jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselőtestületet érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester Előterjesztés: írásban 2. Tájékoztató a helyi alapfokú egészségügyi ellátás helyzetéről Előadó: Dr. Budai Dezső háziorvos Előterjesztés: írásban 3. Előterjesztés a települési önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolójáról Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester 4. Előterjesztés a évi belsőellenőrzési terv jóváhagyásáról Előadó: Dr. Fekete Erzsébet jegyző Előterjesztés: írásban 5. Előterjesztés a települési szilárd hulladék közszolgáltatás megszervezéséről Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester Előterjesztés: írásban 6. Előterjesztés a Nyírmártonfalvi Általános Iskola felvételi körzethatárának megállapításához kapcsolódó vélemény kialakításáról Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester Előterjesztés: írásban 7. Előterjesztés kamatmentes szociális kölcsön megállapítása iránti kérelemről Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester Előterjesztés: írásban 8. Előterjesztés szociális segélykérelmek elbírálásáról Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester Előterjesztés: írásban 9. Egyebek 2

3 1. NAPIREND Polgármesteri jelentés lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-testületet érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről (A polgármesteri jelentés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.) Kövér Mihály Csaba polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet a falugondnoki pályázattal kapcsolatban. Megnéztük a rendeletet. A pályázat november 25-től december 13-ig áll a rendelet szerint nyitva. Hétfőn megnyitották a rendszert és még aznap este lezárták. A forrás kimerült. Mivel nekünk nincs meglévő szolgálatunk, így a Polgárőr Egyesület pályázott volna elképzelésünk szerint. Létrehozhattuk volna egyébként a tanyagondnoki szolgálatot, de az eleve kéthárom hét időtartamot vesz igénybe. A működés első félévét finanszírozni kellett volna. Volt egy közbiztonsági célterület is megnevezve, így jött képbe a polgárőrség, mint pályázó szervezet. Testület elé hoztuk volna a gépjármű használatára vonatkozó megállapodást. Még egy lehetőség felmerült, miszerint a Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ pályázott volna. Ebben az esetben is megállapodás megkötésére került volna sor, vagyis ez is járható út lett volna. Okafogyottá vált viszont az elképzelésünk, amikor még aznap este lezárták a rendszert forráskimerülésre való hivatkozással. Úgy tudom, most van egy másik MVH-s pályázati kiírás is gépkocsi beszerzésre. Nagy valószínűséggel, ha nem lesz az első napon feltöltve a pályázat, a második napon már ismét nem lehet feltölteni azt. Tájékoztatom a testületet, hogy az óvoda és a konyha közmű szétválasztására mai napon írtuk alá a kivitelezési szerződést. A munkálatokat Gresku György nyírábrányi vállalkozó fogja elvégezni. Egy hét időtartamra nem lesz gáz az óvodában, keddtől szombatig a gyerekeket a művelődési házban helyezzük el. A gyerekek étkeztetése, fektetése meg lesz oldva. Az iskolai étkeztetést Vámospércsről biztosítjuk, vendégebéd nem lesz. Kérem a képviselőket, ők is tájékoztassák a lakosságot. Azért nem végeztük el nyáron a munkálatokat, mert vártuk az óvodai tornaszoba pályázatunk elbírálását. Ez a pályázat tartalmazta ezen munkálatoknak elvégzését is. Aztán megszületett a döntés, miszerint a pályázat nem nyert. Augusztus elején megbíztunk egy gáztervezőt, az engedélyezés a TIGÁZ részéről október 31-éig tartott. Két kisebb gázkazán kerül beszerelésre, a kapacitáslekötés így nem kerül majd annyiba, valószínűleg ezt nehezményezte ilyen sokáig a TIGÁZ. Az új rendszer fogyasztáscsökkenést kell, hogy eredményezzen. Elvileg be is zárhatnánk az óvodát erre az időszakra, de az étkezési napok és az óvodában töltött napok számát is figyelni kell a normatíva miatt. Ráadásul vannak olyan szülők, akik másképp nem tudnák megoldani a gyermekek elhelyezését. A tegnapi nap folyamán körülbelül negyven darab, gépjármű forgalomból kivonást kezdeményező levelet küldtünk ki. A tartozások között olyan is van, ami már három-négyéves tartozás. Amennyiben valaki befizeti az elmaradt adót, az eljárás megszűnik. Az önkormányzatnak a saját bevételei beszedéséről is gondoskodnia kell. - A téli közfoglalkoztatásban is részt vesz önkormányzatunk. November elején indult ez a képzéssel összekapcsolódó program, harminchat fő vesz benne részt. Két hete folynak a munkaügyi és adminisztratív teendők. Elvileg december elsején indult volna a képzés, de ténylegesen december 16-án fog elindulni az alapkompetencia képzés. - A tegnapi napon elkezdtük a szociális tűzifa be- és kiszállítását. Ma a guthi erdőben vadásztatás folyik, nem tudtunk kimenni. Holnap folytatjuk a beszállítást, pénteken ismét nem tudunk szállítani. Jövő hét hétfőtől folytatjuk majd a tűzifa hordását. A pótkocsin egyszerre nyolc köbmétert tudunk beszállítani, a pótkocsi rakodótere köbméterenként el van választva. Amennyiben a jogosult idős, egyedülálló személy, számára nem az utcán pakoljuk le a tűzifát, segítünk bevinni az udvarra is azt. Ez volt a Belügyminisztérium kérése is. Életerős jogosultak számára az utcára rakodjuk a fát. A tűzifát átvételi elismervény ellenében kapják meg a lakosok. Amennyiben valaki úgy gondolja, hogy valamelyik családtagjának adja át a fát, akkor is a jogosult részére adjuk át a fát. A honlapra fel fogjuk tenni a BM levelét, hogy ténylegesen 362 m3 tűzifát kaptunk. Mindenki jogosult kérelmező igényét ki tudjuk elégíteni. Nagyon jó akácfát kaptunk, Ft+Áfa/m3 áron. A BM egyébként meghatározta a tűzifa köbméterenkénti árát is. A szállítás költsége az önkormányzatot terheli. Már elterjedt a 3

4 lakosok körében a hír, hogy két köbméter tűzifa jár, ezért fogjuk feltenni a honlapra a Belügyminisztérium levelét. Más kiegészítésem nincs a polgármesteri jelentéshez. Kérdés van-e? Szakály Zsolt képviselő: A 103/2013. sz. határozattal kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogyan halad az érintett tetőfelújítása? Kövér Mihály Csaba polgármester: Megmutattuk, hogy milyen anyagokat tudunk még számára biztosítani. A határozatot is megkapta a testület döntéséről. Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Kézbesítettük számára a határozatot, feljött a hivatalba. Tájékoztattuk, hogy a számára megítélt összeg fejében vásárolja meg az anyagokat, hozza be a számlát. Egyéb segítséget azóta nem kért, nem jelentkezett. Szó volt róla, hogy másban is segítsünk neki, de azóta nem jelentkezett. Kövér Mihály Csaba polgármester: Egyedül, vagy esetleg kis segítséggel le tudja szedni a cserepeket. Itt a gond inkább a tetőléc megvásárlása. A határozatot megkapta. Nem tudom, lép-e tovább. Papp Sándor képviselő: Segítenünk kellene kicsit neki, hogy megelőzzük a súlyosabb következményeket! Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben nincs pénze megvásárolni az anyagot, elmehet a helyi kereskedésbe is, és azok is segítenek. Utánajárok a dolognak. Van-e még kérdés? Gajdos István képviselő: Határoztunk egy egészségügyi programmal kapcsolatban helyiség ingyenes biztosításáról. Doktor úrtól szeretném kérdezni, hogy folyik-e már a program? Dr. Budai Dezső háziorvos: Igen. Kövér Mihály Csaba polgármester: Ez egy kétéves program, májusában fog befejeződni, TÁMOP-os pályázatból valósul meg. Érrendszeri betegségekről, diabeteszről, és egyéb betegségekről tájékoztató előadásokat fognak a program keretében megtartani. Kérdezők elfogadják-e a válaszadást? Kérdezők a válaszadást elfogadják. Kövér Mihály Csaba polgármester: Hozzászólás? (Hozzászólás nem volt.) Javaslom a polgármesteri jelentés tudomásul vételét. A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: A képviselő-testület: Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 110/2013. (XI. 27.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA A polgármesteri jelentést az elhangzott kiegészítésekkel, kérdésekkel, a kérdésekre adott válaszokkal és a hozzászólásokkal együtt tudomásul veszi. Felelős: --- Határidő: -- 4

5 2. NAPIREND Tájékoztató a helyi alapfokú egészségügyi ellátás helyzetéről (A tájékoztató a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.) Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e a tájékoztatóhoz kiegészítés? Dr. Budai Dezső háziorvos: Nincs kiegészítésem a tájékoztatóhoz. Kövér Mihály Csaba polgármester: A tájékoztató szerint nő a lakosság átlagéletkora. Amennyiben ez növekvő születési számmal párosulna, jó lenne, de nem ez a helyzet. Ez egyébként országos tendencia is. Elöregedő a falu társadalma. Kisebb településen, és szinte mindenhol az a fő szempont, hogy van-e jövedelem a gyermekvállaláshoz. A községben kilencven-száz fő körüli a közfoglalkoztatottak száma, arra a jövedelemre nem lehet alapozni. Az iskolában jelenleg százharmincöt fő a gyermeklétszám, itt is drasztikusan csökken a létszám. Természetesen visznek el gyermekeket hatosztályos gimnáziumba, de az nem számottevő csökkenés. Az iskolában a gyermeklétszám 2006-ban még kétszáznegyven volt. És ez a helyzet még lehet rosszabb is lesz. Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? Papp Sándor képviselő: A lakosság összetétele is oka ennek. Kevés a fiatal korú lakosság, mert már vagy elköltöztek, vagy férjhez mentek, vagy máshol dolgoznak. Sajnos ezért sem várható a helyzet javulása. Kövér Mihály Csaba polgármester: Nem ez a fő ok. Szerintem itt sincs kevesebb fiatal, mint a környéken. Találkozom itteni fiatal édesanyákkal. Mikor megkérdezem, vállalnak-e még gyereket, általában nem a válasz. Az én korosztályom még három-négy gyermeket vállalt, most Magyarországon az egy családra eső gyermeklétszám 1,4. Tehát a helyzet országos tendencia. Szinte férjhez sem mennek a fiatalok. Sokszor élettársi kapcsolatot sem létesítenek. Szakály Zsolt képviselő: Nem olyan egyszerű a társadalmi helyzet kielemzése. Természetesen országos tendenciáról is szó van. Azonban a városokban más a helyzet, ott biztos egzisztencia van. A mai fiataloknak általában nincs itt a faluban munkahelye, a család anyagi bázisa sem biztos. Tehát vagy elvándorolnak a fiatalok, vagy pedig szingliként élnek itt tovább. Vagyis elöregedő népesség lesz. A gyermeklétszám az iskolában valóban kevesebb. Az óvodában és az iskolában lévő gyermeklétszám alakulásának az is oka, hogy azon korosztály száma is csökken, aki gyermeket vállalna. Antal Gábor képviselő: A tájékoztató bemutatja a legfontosabb feladatokat, a tárgyi, személyi feltételeket, amik szükségesek az egészségügyi ellátáshoz. A tájékoztató utal a bürokrácia problémájára, valamint a jelentős összegű adók megfizetésére. Megemlíti továbbá a kistérségi járóbeteg szakrendelő szükségességét is. Az lakosság a járóbeteg szakrendelő létrejöttével közelebb került az ellátáshoz, nem kell a vizsgálatok miatt Debrecenbe utazni. A tájékoztatóban megfogalmazott betegségek korábban is jelen voltak a lakosság körében, de nyilván hozzájárul a helyzethez az is, hogy a település lakossága elöregedő. Az alapvető egészségügyi ellátás, az anya- és csecsemővédelmi ellátás biztosított. Javaslom a tájékoztató elfogadását. Kövér Mihály Csaba polgármester: Szintén javaslom a tájékoztató elfogadását. A lakosok meg szoktak kérdezni a praxis átadásáról. Doktor úr már tájékoztatott engem, hogy átadná a praxist, ha jönne helyette valaki. Sajnos hiány van a háziorvosokban, nem nagyon jelentkeznek. A praxis átadásának költsége van, egy kezdő orvos általában nem tudja azt megfizetni. Talán ezzel a helyzettel is próbálnak majd tenni valamit kormányzati szinten. Dr. Budai Dezső háziorvos: Vannak nyolcvan év feletti kollégák is, akik sajnos még dolgoznak. Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom a tájékoztató tudomásul vételét. 5

6 A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: A képviselő-testület: Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 111/2013. (XI. 27.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA A helyi alapfokú egészségügyi ellátás helyzetéről szóló tájékoztatót az elhangzott hozzászólásokkal, kiegészítésekkel együtt tudomásul veszi. Felelős: --- Határidő: NAPIREND Előterjesztés a települési önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolójáról (Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.) Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A pénzügyi-ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendet. A rendelet-tervezet a szükséges átcsoportosításokat tartalmazza. A tájékoztató tükrözi, hogy kiegyensúlyozott volt az I-III. negyedéves gazdálkodás. Az anyag természetesen figyelmeztet arra is, hogy természetesen takarékos gazdálkodás eredménye ez a beszámoló. Jelentős lépésekre került sor az adók behajtásában. Ennek is köszönhető az adóbevételek alakulása. A pénzügyi-ügyrendi bizottság mind a rendelet-tervezetet, mind a beszámolót javasolja elfogadásra. Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a következő testületi ülésre előterjesztés teszek a behajthatatlan követelések törlésére. Ez elég nagy összeget tesz ki, de ezek az adózók már nem léteznek a cégnyilvántartás szerint, így a végrehajtásra már nem kerülhet sor. A behajthatatlan követelések rontják a mérleget, és másrészt valótlan képet mutatnak az önkormányzat vagyonáról, gazdasági helyzetéről. A külső szemlélő számára pedig azt sugallja a helyzet, hogy jelentős források állnak rendelkezésünkre. ÖNHIKI vagy más hasonló pályázat esetén is rontaná az esélyünket ez a helyzet, vagyis negatív megítélés alá esik. Ezek évek alatt összegyűlt, nyilvántartott, folyamatosan pótlékolt tartozások, nincs semmi valószínűsége annak, hogy be tudjuk őket hajtani. Kövér Mihály Csaba polgármester: Vagyis csődbe ment, megszűnt cégek tartozásairól van szó. A költségvetési rendelet módosítása egyrészt központi hatáskör, a módosítás másik része pedig előirányzat átcsoportosítás válik szükségessé. A beszámoló alapján a bevételi és kiadási oldal teljesítése jó. Az új önkormányzati feladatalapú finanszírozás jobb, mint a normatív alapú finanszírozás volt. A likviditásunk is jó. Természetesen ebben a helyzethez hozzájárul a közfoglalkoztatás is, mivel a munkabérelőleget utalják. Ez is javított az egyensúlyon. Jó lenne, ha valahol tudnánk még spórolni. Amennyiben a játszótér pályázatunk nyertes lesz, ahhoz az önrészt, az ÁFA összegét biztosítanunk kell. Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását. A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja: 6

7 NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII. 02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 11/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2013. (II.21.) rendelet módosításáról Nyírmártonfalva Községi Önkormányzata Képviselő- testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdése b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növekedése, miatt a módosított költségvetési rendelet 1. (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegét: E Ft költségvetési bevétellel E Ft költségvetési kiadással módosítja és az önkormányzat évi módosított költségvetési bevételét módosított költségvetési kiadását a költségvetési egyenleg összegét -ebből működési felhalmozási E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft E Ft állapítja meg. (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai E Ft Személyi juttatások E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó E Ft Dologi kiadások E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai E Ft Egyéb működési célú kiadások E Ft Lakosságnak juttatott támogatások E Ft Szociális, rászorultság jellegű ellátások E Ft Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre E Ft Működési célú támogatási kiadás E Ft Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés E Ft Kamatkiadások E Ft Pénzforgalom nélküli kiadások E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai E Ft Beruházások E Ft Felújítások 600 E Ft Lakástámogatás 140 E Ft Befektetés célú részesedés E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 7

8 200 E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai E Ft Egyéb felhalmozási kiadások E Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre E Ft Felhalmozási célú támogatási kiadás E Ft Pénzügyi befektetések kiadásai 2 310E Ft Tartalék E Ft Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele E Ft Finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 2. ( 1) A képviselő- testület a polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 1, 2, 5,6,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, mellékletek szerint hagyja jóvá. 3. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. Nyírmártonfalva, november 27. Dr Fekete Erzsébet. jegyző Kövér Mihály Csaba polgármester A rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, december 02. Dr. Fekete Erzsébet jegyző Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom az I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását a könyvvizsgálói véleménnyel együtt. A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 8

9 A képviselő-testület: Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2013. (XI. 27.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját ezer Ft eredeti, ezer Ft módosított bevételi és kiadási előirányzati főösszeggel, valamint ezer Ft-os bevételi és ezer Ft-os kiadási teljesítési főösszeggel elfogadja. Felhívja a polgármester figyelmét az év hátralévő részében továbbra is a rendkívül takarékos gazdálkodásra, továbbá újabb megtakarítási lehetőségek kimunkálására. Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester Határidő: végrehajtásra: december 31. beszámolásra: április NAPIREND Előterjesztés a évi belsőellenőrzési terv jóváhagyásáról (Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.) Kövér Mihály Csaba polgármester: A belső ellenőrzési terv elkészítése kötelező. Jegyző asszony készíti el a tervet, a végrehajtásáért is ő felelős. Múlt héten volt a hivatalban belső ellenőrzés. Áttekintették az utalványozás rendjét és a pénzügyi dokumentumokat. Hasznos dolog a belső ellenőrzés, jó dolog, ha minden rendben van, hiszen külső ellenőrzés is történhet bármikor. Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el. Javaslom a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: A képviselő-testület: Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 113/2013. (XI. 27.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja. Az ellenőrzési tervet a határozat melléklete tartalmazza. Felelős: jegyző Határidő: december 31. 9

10 Kövér Attila képviselő perckor távozott a képviselő-testületi ülésről. (A testületi ülés hat képviselővel továbbra is határozatképes.) 5. NAPIREND Előterjesztés a települési szilárd hulladék közszolgáltatás megszervezéséről (Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.) Kövér Mihály Csaba polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a konzorciumi szerződés aláírására nem került sor. Amennyiben nyílt, közösségi közbeszerzési eljárás lefolytatására került volna sor, akkor az eljárásnak jövő év március környékén lett volna vége. A járásban lévő településeknek december 31-éig van hulladékszállítási közszolgáltatási szerződésük. Járási szinten későn kezdtünk hozzá a közszolgáltatás megszervezéséhez. Volt egy konzorciumi megállapodás, amit a testület jóváhagyott, de szerződéskötésre nem került sor. Ez egyébként látható volt előre is, hisz a járási szintű hulladékszállítás megszervezése esetén a közbeszerzési eljárásnál a becsült érték emelkedése miatt a nyílt eljárást lehetett volna lefolytatni, ami elég hosszadalmas. Természetesen vannak vészforgatókönyvek. Ilyen pl. a katasztrófavédelem bevonása, aki kijelölhet egy céget a szolgáltatás biztosítására. Az AKSD-nek december 31-ével megszűnik a jogosultsága a tevékenység végzésére. Az új, Debreceni Hulladékkezelő Közszolgáltató Kft. jöhet szóba a szolgáltatás végzésére, ez a cég is többségében önkormányzati tulajdonú. Őt is megbízhatják a szolgáltatással. Azt viszont, hogy kijelölés esetén a kompenzációt ki fizetné, az még nem látható. Tehát megkaptuk a Nyíradonyi Járás és a Debreceni Hulladékkezelő Közszolgáltató Kft. levelét is. Jelenleg itt kb. tizennyolc település gondban van a hulladékszállítás terén. A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Kft. felajánlotta, hogy összesen százezer forint értékű részvény vásárlása esetén az önkormányzatok tulajdonosok lehetnek, és akkor közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül megbízhatják a céget a szolgáltatással. A kompenzációt viszont az önkormányzatoknak kell megfizetniük. A hulladéklerakási járulék állami bevétel, de az önkormányzatokat terhelné. December 31-ével lejár a szerződésünk, új közbeszerzési eljárást ennyi idő alatt lehetetlen lebonyolítani. Ráadásul még a közbeszerzési eljárás kimenetele is bizonytalan lenne, mivel a díjat az energiahatóság hagyja jóvá, és e felett a megállapított díj felett a cégek nem szolgáltathatnak. Bármennyire is fájó, nem tudok mást javasolni, minthogy vásároljunk részvényt. Jegyző asszony megnézte a kompenzációra vonatkozó rendeletet, nem található benne, hogy az visszaigényelhető lenne. Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Az egyik önkormányzat esetében jogerős bírói határozat született, hogy az önkormányzat törvénysértést követett el. Nem kellene eljutnunk eddig. A 318/2013. kormányrendelet a hulladéklerakási járulék megfizetéséről rendelkezik. Megnevezik, kik kötelesek megfizetni ezt a járulékot, vagyis a közszolgáltató. Jelen esetben az önkormányzat, de továbbadja a feladat ellátását. A rendelet nem tartalmaz olyan kitételt, hogy ez a járulék visszaigényelhető volna. Esetleg a költségvetési törvény 5. sz. melléklete alapján visszaigényelhető lesz a járulék. Amennyiben mégsem igényelhető vissza, akkor sajnos ez az összeg az önkormányzat költségvetését fogja terhelni. Ez akkor is így lenne, amennyiben elegendő idő lenne közbeszerzési eljárás lefolytatására. Bármely közszolgáltató tovább akarja hárítani a járulékot. Épp ezért fogalmaz az irat ilyen sejtelmesen, hogy a csatlakozó önkormányzatok kompenzációval járulnak hozzá a felmerülő költségekhez. Éppen ezért nem írták azt, hogy a csatlakozó önkormányzatok kötelesek megfizetni a kompenzációt. Minden egyes levelezést bekért a kormányhivatal, vizsgálják a törvényességet. A szakmai véleményem az, hogy ez az egész abszolút jogellenes. Tehát ebben az ügyben állásfoglalás fog születni, ami esetleg pozitívabb irányba terelheti az ügy kimenetelét. Jelen pillanatban viszont nincs más megoldás. Nem lenne jó, ha a település kényszerszolgáltatót kapna, sem anyagi, sem pedig megszervezés szempontjából. A köztudatban azt a látszatot keltené, hogy az önkormányzat alkalmatlan a feladatai ellátására. Bízva a jogszabály tisztességes értelmezésében, december 31-ig állásfoglalást fognak kiadni ebben az ügyben. 10

11 Szakály Zsolt képviselő: Túl nagy választásunk nincs. A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Kft. csak egy szándéknyilatkozatot kér egyelőre. Javaslom, tegyük meg ezt a szándéknyilatkozatot. Igazából akkor fogunk tisztán látni, ha az egész procedúra jogi részét is látjuk majd. És mi a helyzet a százezer forint üzletrésszel? Kövér Mihály Csaba polgármester: Azt összesen kb. húsz településnek kell megvásárolnia. Szakály Zsolt képviselő: Tehát anyagilag nem ró nagy terhet az önkormányzatra az üzletrész vásárlása. Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Az üzletrész megvásárlása nem. A kompenzáció megfizetése ró terhet ránk. Szakály Zsolt képviselő: Elvileg meg lesz a lehetőség a kompenzáció visszaigénylésére. Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Egyenlőre nincs rá lehetőség. Kövér Mihály Csaba polgármester: Szándéknyilatkozatról van szó, de még nem ismerjük pontosan a különbözet összegét. Az AKSD-nek havi száznegyvenezer forintot fizetünk. Szakály Zsolt képviselő: Elvileg öt évre szóló szerződést kell kötni. Ez kötelező? Kövér Mihály Csaba polgármester: Igen. Csak ezzel a feltétellel ad el részvényt. Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Nincs más lehetőségünk, tegyük meg a szándéknyilatkozatot! Mit mondanak a környező települések polgármesterei? Kövér Mihály Csaba polgármester: Nem tudunk mást tenni. Amennyiben nemet mondunk, kiírhatjuk a közbeszerzést. A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Kft. megmondja, mennyiért akar szolgáltatni, aztán a gazdasági versenyhivatal megmondja, hogy mennyiért is lehet csak majd szolgáltatni. Az után pedig a Debreceni Hulladék Közszolgáltató mondhatja, hogy annyiért még sem végzi a szolgáltatást. Akkor nem lesz szerződésünk, nem lesz közszolgáltatónk. Jön a katasztrófavédelem, és kijelöli a szolgáltatót. Igazából tehát nincs alternatíva. Gajdos István képviselő: Tehát alapból a hatósági ár alatt fogja végezni a szolgáltatást. A kompenzációt pedig mi kifizetjük. De ha nem lehet visszaigényelni ezt, akkor miért van benne a határozati javaslatban? Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Természetesen azért számítunk erre a lehetőségre. Amennyiben ez felvetődött, látok rá esélyt, tehát hadd szerepeljen a határozatban is. Papp Sándor képviselő: Most is fizetünk száznegyvenezer forint hozzájárulást? Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Igen. Heti harminchétezer forintot. Most az AKSD-nek fizetünk, ezzel a feltétellel vállalta a szolgáltatást december 31-ig. Jövő év január 1-jétől már nem szolgáltat. Ennek a harminchétezer forint kompenzációnak a megfizetése megszűnik, és helyette január 1-jétől történik az új kompenzáció megfizetése. Papp Sándor képviselő: Tehát ha a határozati javaslatot megszavazzuk, akkor öt évre kell szerződést kötni. Próbáljunk meg egy plusz öt évre szerződést kötni! Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Egyenlőre üzletrészt kívánunk vásárolni, és ha tagok leszünk, akkor inhouse beszerzés lehet, utána válik el, hogy kötünk-e szerződést. A levél azt tartalmazza, hogy a szerződést öt évre akarja kötni a cég. 11

12 Kövér Mihály Csaba polgármester: A cég egyelőre azt mondja, öt évre akar szerződést kötni. Nyíradonyban is olyan lehetőség volt, hogy egy plusz kilenc évre lett volna szerződés kötve, de ugye a közbeszerzést nem lehet lebonyolítani rövid idő alatt, tehát arra nem került sor. Megpróbálhatunk egy plusz öt évre szerződést kötni, de az nem biztos, hogy sikerül. Amennyiben elküldjük a szándéknyilatkozatot, várunk, hogy reagáljanak. Elsősorban megpróbáljuk az egy plusz öt évet, aztán látjuk az eredményt. Sem az én szavam, sem a szomszéd települések, sem más települések szava nem biztos, hogy segít ezen a helyzeten. Papp Sándor képviselő: Amikor az AKSD-vel kötöttünk szerződést, mindig agresszívan viselkedtek velünk szemben. Pedig mi pályáztuk közösen a projektet, úgy kaptak például gépkocsit is. Tegyünk javaslatot azért mi is a szerződésre. Ez a cég most monopolhelyzetben van, és az önkormányzatokat kényszerpályára állította. Amennyiben tárgyalási alapunk lesz, próbáljuk meg, mert ha nem lesz lehetőség a másfél millió forint visszaigénylésére, akkor ki kell fizetnünk! Én ezért javasoltam egy plusz öt évre szóló szerződés kötését. Kövér Mihály Csaba polgármester: Természetesen ez így van. Nincs egyébként a cég monopolhelyzetben, bárkit meghívhatunk a közbeszerzés során, de amennyiben harminc kilométeren kívül van a cég, a hulladékszállítási díj emelkedni fog. Nem kötelező debreceni céggel szolgáltatni, de ha a cég távoli, az sem jó. A látszat az, mintha verseny lenne, de valójában nincs verseny. Antal Gábor képviselő: Egyetértek Papp Sándorral. A másik oldal viszont az, hogy abban a helyzetben, amiben az önkormányzatok vannak, tényleg monopolhelyzete van a cégnek. Tehát tudják, hogy december 31. után mi következhetne be. Az a felháborító, hogy megfogalmazza, öt évre kössünk szerződést. Mi történne, ha az érintett önkormányzatok kimondanák, hogy egy évre kötnek szerződést? Nyilván számolnak a meglévő kapacitásra, a nyereséget valahonnan termelniük kell. A szemétlerakásért is mi fizessünk? És még leírják, hogy visszaigényelhetjük a kompenzációt? Mikor a jogszabály nem is tartalmazza. Egyértelmű, hogy kötelező feladat a hulladékszállítási közszolgáltatás. Amennyiben viszont az érintett önkormányzatok megpróbálnák az egy évre szóló szerződés megkötését elérni, látnánk, hogyan alakulna tovább a helyzet. Meg kellene próbálni a többi önkormányzattal egyeztetni az egyéves szerződés kérdéséről. Kövér Mihály Csaba polgármester: Természetesen megteszem. Viszont Debrecen kétszázezer szeméttermelője mellett a húsz település szeméttermelője nem fog a cégnek tételt jelenteni. Esetleg nem hat évig lesz nyitva a cég hulladéklerakója, csak öt évig. Természetesen biztos minden önkormányzat eljutott odáig, ahová mi is. A cég viszont úgy gondolja, kötelező közszolgáltatásról van szó, és a katasztrófavédelem kijelöli esetleg őket úgy is, aztán végül úgyis kiszámláznák a kompenzációt. Azért megnézzük az egy plusz öt évre szóló szerződés lehetőségét. Egyeztetek a többi polgármesterrel. Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Ők pontosan a másik oldalról közelítik meg: tesznek egy gáláns ajánlatot. Gyakorlatilag már nem az AKSD-ről van szó, hanem a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Kft-ről, egy debreceni többségi tulajdonú társaságról. Az osztrák kivonul a cégből, a dolgok a gazdasági társulás tulajdonába fognak kerülni. Tehát még támadásnak is vehetik, hogy mit is akarunk mi elérni. Azért meg lehet próbálni. Kövér Mihály Csaba polgármester: Azt is mondhatják, hogy be sem vesznek bennünket a társaságba. Tehát a jegyzőkönyvben szerepelni fog az elhangzottak szerint, hogy egy plusz öt évre próbáljunk meg szerződést kötni, a határozatba viszont nem kerül bele. Javaslom a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 12

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 26-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 26-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve 2014. június 26-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 5/2014. (VI. 27.) 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 6/2014. (VI. 27.) 2014. évi igazgatási szünet

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 10/2010. (X. 01.) Szociális rendelet módosítása 11/2010.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2011. (XII. 01.) 2011. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

tervezete Előadó: Nagy Józsefné polgármester Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Nagy Józsefné polgármester Előadó: Nagy Józsefné polgármester

tervezete Előadó: Nagy Józsefné polgármester Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Nagy Józsefné polgármester Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-6 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-181/2011-24. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2011. november 25. 25. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1) A 2012. évi hulladékkezelési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete 231 13/2012.sz. Készült: 2 példányban példány 2012. augusztus 27-én 14. 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete Napirend:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak:

Részletesebben