Jegyzokönyv /2013. Pánd Község Önkormányzatának Képviselo testületének április 29-én tartott testületi ülésérol

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzokönyv 190-18 /2013. Pánd Község Önkormányzatának Képviselo testületének 2013. április 29-én tartott testületi ülésérol"

Átírás

1 /2013. Jegyzokönyv Pánd Község Önkormányzatának Képviselo testületének április 29-én tartott testületi ülésérol 6/2013JIV.29./Kt.rendelet Az önkormányzat vagyonáról, avagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól 18/2013/IV.29.1 Kt. határozat NSZKF.Családsegíto és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója /2013/IV.29.1 Kt. határozat Védonoi szolgálat beszámolója /2013/IV.29./ Kt. határozat Községi Konyha pályázat /IV.29.1Kt. határozat A község gyermekvédelmének helyzete /2013/IV.29./ Kt. határozat 23/2013/IV.29.1 Kt. határozat 24/2013/IV.29.1 Kt. határozat 25/2013/IV.29./ Kt. határozat 26/2013/IV.29./ Kt. határozat Jegyzoi hatáskörben végzett évi szociális tevékenység Pánd Községí Óvoda Alapító Okirat módosítás Polgármesteri Hivatal Alapító okirat módosítás Közép-és hosszútávu vagyon gazdálkodási terv. Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója

2 Jegyzokönyv Készült: Pánd Községi Önkonnányzat Képviselo-testületének április 29-én, 15,00 órakor tartott testületi ülésérol. Ülés helye: Polgánnesteri Hivatal tanácskozó tenne Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Lázók József polgármester: köszönti a testület tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés szabályosan, írásban lett összehívva és határozatképes, mivel 4 testületi tag jelen van. Morvai József képviselo elore jelezte távolmaradását. Karsai József betegség miatt nem tud megjelenni az ülésen. Seres László elfoglaltsága miatt késobb érkezik az ülésre. Az ülés 3. napirendi pontjaként javaslatot tesz a konyha pályázat megtárgyalására illetve a konyha további hasznosítási lehetoségére, így az eloterjesztéshez képest a határozatszámok módosulnak. Más tárgyalandó napirendi pontokhoz javaslat nincs, szavazásra teszi fel a módosított napirendi pontok elfogadását. A képviselok 4 igen szavazattal az ülés napirendjét elfogadják. 17/2013/IV.29.1Kt. határozat Pánd Községi Önkonnányzat képviselo testülete az ülés napirendjét elfogadja. Felelos: polgármester Határido: azonnal Napirend: 1./ NSZKF.Családsegíto és Gyennekjóléti Szolgálat beszámolója Ea.: Szolgálat munkatársa 2./ Védonoi szolgálat beszámolója Ea.: védono 3./ Konyha pályázat Ea.: polgánnester 4./A község gyennekvédelmének helyzete Ea.: jegyzo 5./ Jegyzoi hatáskörben végzett évi szociális tevékenység Ea.: jegyz 6./ Pánd Községi Óvoda Alapító Okirat módosítás Ea.: jegyzo 7./ Polgánnesteri Hivatal Alapító okirat módosítás ea.:jegyzo 8./ Az önkonnányzat vagyonáról, avagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairólrendelet Közép-és hosszútávú vagyongazdálkodási terv. ea.:jegyzo 9./ Az Önkonnányzat évi költségvetési koncepciója Ea:jegyzo 10./ Egyebek

3 A polgánnester a napirendi pontok tárgyalása elött tájékoztatja a jelenlévöket, hogy az ülésröl hanganyag készül, majd felkéri a körzeti megbízottat, mondja el mi történt a faluban az elözö testületi ülés óta. Fejos János körzeti megbízott: November elejétöl megnött a lopásos betörések száma. Két személyt örizetbe vettek ez ügyben, azóta lecsökkent a buncselekmények száma. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel, szívesen válaszol. Lázók József polgármester: Mivel senki nem kíván kérdést feltenni, köszöni a körzeti megbízott beszámolóját. A két ülés közt történteket az egyebek napirendi pont elött fogja ismertetni. 1.1 NSZKF.Családse2íto és Gyermekióléti Szol2álat beszámolói a Lázók József polgármester: Felkéri Szegedi Tamara intézményvezetöt, ismertesse a beszámolót, és mondja el esetleges hozzáfüzni valóit. Szegedi Tamara intézményvezeto: Igyekeztek részletes beszámolót készíteni. Köszöni a hatóság és a hivatal együttmuködését. Hangyás István alpolgármester: nagyon tetszett neki a beszámoló, mivel kiragadott, valóságos példák voltak benne. Az élelmiszerosztás hogy muködik? Hallotta, hogy más helyeken már létezik, és muködik, nálunk miért nincsen? Molnár József képviselo: jónak tartja a beszámolót, elfogadásrajavasolja. Lázók József polgármester: Számokat és kimutatásokat olvashatnak. Hasonló kaliberü településekhez képest hol helyezkedik el a falunk? Szegedi Tamara intézményvezeto: az élelmiszerosztással az a probléma, hogy egy alapítvány jut több településre, így nagyon kevés lenne a kiosztható adomány. Nagyon sokan vannak, akiknek már nem tudnak segíteni, sok olyan probléma van, hogy az emberek nem tudják a hivatalos ügyeiket elintézni, Pándon föleg ebben kérik a segítségüket. A településeket nem lehet összehasonlítani, mivel mindenhol más a probléma, mások az emberek. Dávidné Generál Márta Gyermekjóléti Szakmai Vezeto: Nincsenek konfliktuskezelo eszkozeik a tanároknak, a gyerekek az otthoni problémákat beviszik az iskolába. Ezért jó megoldásnak tunik az iskolai rendszer. Nehéz egy gyerekkel megtanítani, hogyakonfliktusait ne eroszakkal, hanem más módon kezelje. Tószegi Istvánné Pánd Családsegíto szolgálat: Nem kifejezetten a Pándra járó gyerekekröl van szó, hanem a 14 év felettiekröl is akik iskolába járnak, de a szülök sokszor nem tudják, hogy tényleg oda megy e a gyerek. Lázók József polgármester: Köszöni a részletes beszámolót, és elfogadásrajavasolja. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés és hozzászólás nem volt, a polgánnester szavazásra teszi fel az_nszkf.családsegítö és Gyennekjóléti Szolgálat beszámolójának elfogadását

4 A képviselok 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák: 18/2013/IV.29./ Kt. határozat Pánd Községi Önkonnányzat Képviselo-testülete a Nagykáta Székhelyü Közös Fenntartású Családsegíto, -és Gyennekjóléti Szolgálat évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határido: folyamatos 2.1Védo noi szol2álat beszámolói a Lázók József polgármester: esetleges hozzáfuzni valóit. Felkéri Gúth Istvánné védonot, ismertesse a beszámolót, és mondja el Gúth Istvánné védono: A beszámolóban minden lényeges benn van, az esetleges kérdésekre szívesen válaszol. Lázók József polgármester: lakosság részérol. már egy éve dolgoznak együtt, és eddig csak jót hallott a munkájáról, a Hangyás István alpolgármester: a beszámolót jónak tartja, rövid és tömör. Van szám adat, hogy Pándról hányanjámak bölcsodébe? Molnár József képviselo: A születésszám országos szinten milyen? Gúth Istvánné védono: Pándról kb. 2-3 gyerek jár bölcsodébe. Szerinte a születési arány nagyon jónak tunik. Lázók József polgármester: Köszöni a részletes beszámolót, és elfogadásra javasolja. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés és hozzászólás nem volt, a polgánnester szavazásra teszi fel a Védonoi szolgálat beszámolóját. A képviselok 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák: 3.1Konvha pálvázat 19/2013/IV.29./ Kt. határozat Pánd Községi Önkonnányzat Képviselo-testülete a védono évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határido: folyamatos Lázók József polgármester: BM-es pályázat került kiírásra múlthéten. Konyha felújítás CÍmszóval pályázati lehetoség nyílt. A pályázat a héten beadásra kerülhet, ha a testület megszavazza. 30 Millió Ft. értékben adható be a pályázat, ebben az önrész nincs benne, ami 20%, azaz 7 Millió Ft. Babitz Tamás volt az egyik tervezo, aki megnézte a konyhát és ingyen elvállalja a tervezést az Önkonnányzatnak. A konyha jelenlegi bérloje, Mocsári István és Perger Zoltánné idoközben egy kérvényt adott be, melyben kéri a bérleti idoszak meghosszabbítását, és az átalakítás engedélyezését. Indoka, hogy szeretne az Uniós piacon is megjelenni a tennékeivel, azonban ennek feltétele a további fejlesztés és a konyha üzemmé való átalakítása. Ezt követoen felolvassa Mocsári István és Perger Zoltánné kérelmét. Kéri a testület tagjait, mondják el észrevételeit. 4

5 Hangyás István alpolgármester: Ha megnyerjük a pályázatot, hogy lesz a menete? Molnár József képviselo: Feldolgozás és kereskedelem is történik az üzemben? Milyen változtatások szükségesek hozzá? Mocsári István bérlo: Üzemmé kell átalakítani. 2 db vákuumos ajtót kell beépíteni az oldalfalra, amire a kamion rá tud csatlakozni. Ez azért szükséges, hogy a nyers árú állandó, megszabott homérsékleten legyen. Belül semmi mást nem szeretnének átalakítani. Lázók József polgármester: Két lehetoség merült fel a konyhával kapcsolatban, a testületnek választania kell, hogy a pályázat vagy a bérlet meghosszabbítása nyereségesebb-e az Önkormányzatnak. Az esetleges elozetes elvi hozzájárulásról csütörtökig kell dönteni. Gáspár Tamás képviselo: Az elso szempont az, hogy az épületet hasznosítani kell. Molnár József képviselo: Szerinte a bérbeadás lenne a jobb választás. Hangyás István alpolgármester: Az önrész befizetése mennyire reális? Nem látja az önrész fedezetét. Nem támogatja a pályázatot. Lázók József polgármester: A pályázat önrészét ugyanúgy látja, mint a többi pályázatot, amit megszavazott a testület, pl. ravatalozó. Gáspár Tamás képviselo: ha a pályázat mellett döntenek, lesz új konyhája a falunak, de lehet, hogy akkor sem lenne pénz a müködtetésére, bukott költségvetés lesz, így pedig nincs értelme a pályázatnak. Molnár József képviselo: Szerinte az Önkormányzatnak biztos bevételi forrás lenne a bérbeadás hosszabbítása. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés és hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a Konyha pályázat beadását. A képviselok 4 nem szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák: 20/2013/IV.29.1 Kt. határozat Pánd Községi Önkormányzat Képviselo-testülete A községi konyha felújítására pályázatot nem kíván benyújtani. Felelos: polgármester Határido: azonnal Lázók József polgármester: Kéri a konyha jelenlegi bérloit, hogy a további bérleti szerzodésre konkrét javaslatot nyújtsanak be, melyet rendkivüli testületi ülés formájában tárgyal majd meg a testület. SZÜNET, Seres László képviselo megérkezett az ülésre. A polgármester megállapítja, hogy az ülés továbbra is határozatképes, mivel 4 képviselo van jelen. 4.1A közsé!! l!vermekvédelmének helvzete Major Pálné jegyzo: az írásos anyagot mindenki megkapta, kéri a testület tagjait tegyék fel kérdéseiket a beszámolóval kapcsolatban. Hangyás István alpolgármester: A gyermekvédelmi támogatás félévében Erzsébet-utalvány formájában lett kifizetve. Mennyire volt visszhangja?

6 Major Pálné jegyzo: 318 gyermek kapott, gyermekenként 5500Ft volt a támogatás. Nem volt nagy visszhangja, a boltokban volt egy kis probléma, hogy nem tudtak visszaadni. Lehetett olyanról hallani, hogy egymás közt adták-vették az utalványokat. Valószínu, hogy idén mindkét félév már Erzsébetutalványban lesz kifizetve. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés és hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a község gyermekvédelmének helyzetérol szóló beszámolót. A képviselok 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák: 21/2013/IV.29.1 Kt. határozat Pánd Községi Önkormányzat Képviselo-testulete a község évi gyermekvédelmi helyzetérol szóló beszámolót elfogadja Határido: folyamatos 5.1Je!!Vzoihatáskörben véezett évi szociális tevékenvsée Major Pálné jegyzo: az írásos anyagot mindenki megkapta, kéri a testület tagjait tegyék fel kérdéseiket a beszámolóval kapcsolatban. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a Jegyzoi hatáskörben végzett évi szociális tevékenységrol szóló beszámolót. A képviselok 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák: 22/2013/IV.29.1 Kt. határozat Pánd Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a jegyzoi hatáskörben végzett évi szociális tevékenység szóló beszámolót elfogadja Határido: folyamatos 6.1Pánd Közséei Óvoda Alapító Okirat módosítás Major Pálné jegyzo: az írásos anyagot mindenki megkapta, kéri a testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket a beszámolóval kapcsolatban. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel Pánd Községi Óvoda Alapító Okirat módosítását. A képviselok 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák: 23/2013/IV.29.1 Kt. határozat Pánd Község Önkormányzatának Képviselo-testülete Pánd Községi Óvoda 53/20 II.NIII.30.l Kt. határozatával jóváhagyott Alapító Okiratának bevezeto részét, 8. és 17. pontját módosítja a mellékelt módosító okirat alapján. Határido: azonnal

7 7.1Poldrmesteri Hivatal Alapító okirat módosítás Major Pálné jegyzo: az írásos anyagot mindenki megkapta, kéri a testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket a beszámolóval kapcsolatban. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a Polgármesteri Hivatal Alapító okirat módosítását. A képviselok 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák: 24/2013/IV.29.1 Kt. határozat Pánd Község Önkormányzatának Képviselo-testülete a Polgármesteri Hivatal 55/2011.NIII.30.l Kt. határozatával jóváhagyott Alapító Okiratának 8. és 10. pontját módosítja a mellékelt módosító okirat alapján. Határido: azonnal 8.1Az önkormányzat va2vonáról. a va2voneazdálkodás és va2vonhasznosítás szabálvairólrendelet Közép-és hosszú távú va2voneazdálkodási terv. Major Pálné jegyzo: az írásos anyagot mindenki megkapta, kéri a testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket a rendelet tervezettel és a vagyongazdálkodási tervvel kapcsolatban. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel az önkormányzat vagyonáról, avagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló rendeletet elfogadását. Pánd Község Önkormányzatának Képviselo-testülete Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2013./IV.29./Kt. rendeletet 5 igen szavazattal elfogadta. A képviselo terület új rendeletet alkotott, a rendelet a jegyzokönyv mellékletét képezi. Ezt követoen a polgármester szavazásra teszi fel a Közép-és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadását. A képviselok 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák: 25/2013/IV.29.1 Kt. határozat I.Pánd Község Önkormányzata Képviselo-testülete elfogadja Pánd Község Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint: Középtávú va2voneazdálkodási terv: a) Az önkormányzati vagyonnal - mint a nemzeti vagyonnal - felelos módon, rendeltetésszerüen kell gazdálkodni. b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsodlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos muködtetése, értékének megorzése, állagának védelme, értéknövelo használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bovítés, felújítás) céljait a Képviselo-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg

8 d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: A nemzeti vagyon alapvetö rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelezo és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. A hasznosítás formái: 1. a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 2. használatba adása, bérbeadása 3. önkormányzati vagyontárggyallehetoség szerint vállalkozási tevékenység folytatása 1. Vagyon értékesítése A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet eloírásai szerint a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni. A vagyon értékesítésébol származó bevétel elsosorban fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek torlesztésének fedezetéül szolgálhat. 2. Bérlet útján törtém hasznosítás A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása elsosorban bérleti szerzodés keretében teheti meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rovidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, ennek elkeriilése érdekében folyamatos pályáztatás szükséges. 3. Vállalkozás folytatásával tortém vagyonhasznosítás Az onkormányzati feladatok ellátásához nélkülozhetetlen vagyonnal vállalkozási tevékenység folytatható. Az onkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelossége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. e) Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására, melynek fontosságát hangsúlyozza az önkormányzati vagyonban várható változások. f) Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében folyamatos hirdetés szükséges. g) Az önkormányzat vagyongazdálkodását az átláthatóság, a döntések nyomon követhetoségének, a legmagasabb közösségi haszon elérésének egységes elvei szerint folytatja. Hosszútávú va2voneazdálkodási terv: a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. b) Az önkormányzatnál a vagyon megorzésének elsodlegessége elv érvényesül a hosszú távú müködési stabilitás biztosítása érdekében. c) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, megújítására illetve beruházásra kell fordítani. d) Az értékesítendo, valamint más módon hasznosítható elemeket évente célszerü felülvizsgálni. e) Minden önkormányzati intézmény, közvilágítás energia hatékonyságának növelése. f) Az önkormányzat szempontjából kedvezo pályázati lehetoségek maximális kihasználása. 2. A Képviselo-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vagyongazdálkodási terv szükség szerinti felülvizsgálatáról. Határido: folyamatos Felelos: polgármester 9.1 Az Önkormányzat évi költséevetési koncepciója Major Pálné jegyzo: A költségvetési koncepciót korábban kell elfogadni, nem számos, hanem írásos formában kell kidolgozni, ezért kellett a testület elé hozni. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját. 8

9 A képviselok 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák: 26/2013/IV.29./ Kt. határozat Pánd Község Önkormányzatának Képviselo-testülete az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját -az alábbiak szerint elfogadja: 1. A muködési bevételek és kiadások - felhalmozási bevétel felhasználása nélküli egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv összeállításánál alapveto szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. 2. Az önkormányzat hitelt -likviditási hitel kivételével évben nem vesz fel. 3. Az intézményrendszer muködésének felülvizsgálata, muködoképességének - a takarékossági szempontok figyelembevételével - megorzése. 4. A költségvetési eloirányzatok tervezésekor a kötelezo önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezheto, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételébol megteremtheto. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelezo önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti. 5. A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes önkormányzati juttatások felülvizsgálata. 6. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttmuködés és azok támogatása, melyek általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre teijed ki. 7. A pályázati lehetoségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A költségvetésben jelentkezo többletbevételbol meg kell teremteni a pályázati önrészeket. 8. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása. Ingatlanértékesítés bevételei csak beruházásra és felújításra fordítható, illetve a pályázatok önrészeinek biztosítására. 9. A felújításokra és felhaimozási kiadásokra tervezett összegek muködési kiadásra nem csoportosíthatók át. 10. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása elott figyelembe kell venni a meglévo, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 11. A magánszemélyek kommunálisadó fizetési kötelezettségének teljes koru kiterjesztését az állandó lakosokra évben megvizsgálja. Az adókintlévoségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes végrehajtási és ellenorzési tevékenységet. 12. A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata. 13. Muködési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelezo valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során. 14. A költségvetés elokészítésekor a jogszabályon, szerzodésen, megállapodáson alapuló kiadások elsodlegességét biztosítani kell. 9

10 15. A költségvetésben a nem várt kiadások.finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. Ennek mértéke a muködési költségvetés összegének 0,5 %-a. A Képviselo-testület utasítja a Jegyzot, hogy a költségvetési terv készítésekor a koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe. Felelos: polgármester, jegyzo Határido: évi költségvetés készítése Lázók József polgármester: Az egyebek napirendi pont elott elmondja a két ülés közt történteket. Két darab Vis Maior pályázat lett beadva, pincebeszakadás és partfal repedésre. A partfal megkezdett csúszni lefelé, ezért szükségessé vált a helyreállítása. A pályázat 35 Millió Ft értékben lett beadva. A zöldhulladékot már nem viszi el a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. Cegléden és Gyömron is volt ez ügyben megbeszélésen, és összefogva más településekkel ülést kezdeményeztek május 10-re Ceglédre. A szoborrongálás ügyében ítélet született, de fellebbeztek, és szabadlábon védekezhetnek. Tápióbicskén hallott élelmiszer bankról, szerzodést kell kötni velük és idoközönként az Önkormányzattói be kell menni önkéntes munkára. 10./ E\;!vebek Lázók József polgármester: Házaló jellegu árusok lepték el a falunkat. Ha kéri a testület, a beszuntetésüket kezdeményezhetjük. Hangyás István alpolgármester: o az árusok ellen van, be kell oket tiltani. Az Egészségügyi Centrum elott egész hétvégén égett alámpa. Spórolni lehetne azzal is, hogy lekapcsolják, vagy mozgásérzékelos lámpát szerelnek fel. Sok pénzt visz el. _ Major Pálné jegyzo: ha jönnek az úton, nem állíthatja meg, lehet hogy országos engedélye van, így ot kitiltani nem lehetne. Lázók József polgármester: A falu két végére táblát lehetne kitenni, melyen feltuntetik, hogy engedély nélküli mozgó árusítás tilos a településen. Ez, ha nem is mindenkit, de néhány árust visszatartana. A másik probléma a gyorshajtás, nem csak a foúton, hanem az utcákban is. Ez foleg az utcán játszó gyerekekre veszélyes. A települést lakóövezetté lehetne nyilvánítani, ezzel megakadályozva a gyorshajtást, vagy a korlátozás be nem tartása esetén a büntetési eljárás foganatosítását. Balogh Erzsébetet felkérték a 3. Meggyfesztivál és Falunap megszervezésére. A kinti árusok hozzá tartoznak, ha a Muv.Házban szeretnének bejelentkezni, akkör-a telefonhívást át kell irányítani a szervezohöz. Az épületben a gyerekeknek lesz kézmuves program szervezve, és a musorok délutántól a kinti színpadon lennének megrendezve. A programokkal még további egyeztetés szükséges. Mivel a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.,~~ Lázók József polgármester ~..' '1\ \ \~lj, 1'''':\ '. \ \." '-J" t \ Maj~r Pa,tn~ 'v> jegyzo 10 \. \. \. \.

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.február 14-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.február 14-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.február 14-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 2/2012., c.) határozatai: 10-13., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A települési szilárd

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását.

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását. Iktatószám: 705-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 14:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Elekes Péter: De, én kérném, én kérném ezt napirendre fölvenni.

Elekes Péter: De, én kérném, én kérném ezt napirendre fölvenni. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2013. február 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Tóth Csabáné alpolgármester, Elekes

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér. -2/203/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 203. május 30-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Bánk Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

ELŐ TERJESZTÉS Bánk Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Bánk Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. (1) bekezdése előírja

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól RENDELET TERVEZET Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2012.06.20. 4. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.06.20. 8. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzatának../2012.

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tibor Józsefné,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző J e g y z ő k ö n y v : Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 14,00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Salomvár önkormányzati épületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 25-én. megtartott. ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 25-én. megtartott. ülésének TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2008.november 25-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 218/2008. (XI.25.) képviselő-testület határozata Dr. Kun Éva

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 23/2015. (IV. 09.) önkormányzati határozat Nagykereki Község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben