Jegyzokönyv /2013. Pánd Község Önkormányzatának Képviselo testületének április 29-én tartott testületi ülésérol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzokönyv 190-18 /2013. Pánd Község Önkormányzatának Képviselo testületének 2013. április 29-én tartott testületi ülésérol"

Átírás

1 /2013. Jegyzokönyv Pánd Község Önkormányzatának Képviselo testületének április 29-én tartott testületi ülésérol 6/2013JIV.29./Kt.rendelet Az önkormányzat vagyonáról, avagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól 18/2013/IV.29.1 Kt. határozat NSZKF.Családsegíto és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója /2013/IV.29.1 Kt. határozat Védonoi szolgálat beszámolója /2013/IV.29./ Kt. határozat Községi Konyha pályázat /IV.29.1Kt. határozat A község gyermekvédelmének helyzete /2013/IV.29./ Kt. határozat 23/2013/IV.29.1 Kt. határozat 24/2013/IV.29.1 Kt. határozat 25/2013/IV.29./ Kt. határozat 26/2013/IV.29./ Kt. határozat Jegyzoi hatáskörben végzett évi szociális tevékenység Pánd Községí Óvoda Alapító Okirat módosítás Polgármesteri Hivatal Alapító okirat módosítás Közép-és hosszútávu vagyon gazdálkodási terv. Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója

2 Jegyzokönyv Készült: Pánd Községi Önkonnányzat Képviselo-testületének április 29-én, 15,00 órakor tartott testületi ülésérol. Ülés helye: Polgánnesteri Hivatal tanácskozó tenne Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Lázók József polgármester: köszönti a testület tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés szabályosan, írásban lett összehívva és határozatképes, mivel 4 testületi tag jelen van. Morvai József képviselo elore jelezte távolmaradását. Karsai József betegség miatt nem tud megjelenni az ülésen. Seres László elfoglaltsága miatt késobb érkezik az ülésre. Az ülés 3. napirendi pontjaként javaslatot tesz a konyha pályázat megtárgyalására illetve a konyha további hasznosítási lehetoségére, így az eloterjesztéshez képest a határozatszámok módosulnak. Más tárgyalandó napirendi pontokhoz javaslat nincs, szavazásra teszi fel a módosított napirendi pontok elfogadását. A képviselok 4 igen szavazattal az ülés napirendjét elfogadják. 17/2013/IV.29.1Kt. határozat Pánd Községi Önkonnányzat képviselo testülete az ülés napirendjét elfogadja. Felelos: polgármester Határido: azonnal Napirend: 1./ NSZKF.Családsegíto és Gyennekjóléti Szolgálat beszámolója Ea.: Szolgálat munkatársa 2./ Védonoi szolgálat beszámolója Ea.: védono 3./ Konyha pályázat Ea.: polgánnester 4./A község gyennekvédelmének helyzete Ea.: jegyzo 5./ Jegyzoi hatáskörben végzett évi szociális tevékenység Ea.: jegyz 6./ Pánd Községi Óvoda Alapító Okirat módosítás Ea.: jegyzo 7./ Polgánnesteri Hivatal Alapító okirat módosítás ea.:jegyzo 8./ Az önkonnányzat vagyonáról, avagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairólrendelet Közép-és hosszútávú vagyongazdálkodási terv. ea.:jegyzo 9./ Az Önkonnányzat évi költségvetési koncepciója Ea:jegyzo 10./ Egyebek

3 A polgánnester a napirendi pontok tárgyalása elött tájékoztatja a jelenlévöket, hogy az ülésröl hanganyag készül, majd felkéri a körzeti megbízottat, mondja el mi történt a faluban az elözö testületi ülés óta. Fejos János körzeti megbízott: November elejétöl megnött a lopásos betörések száma. Két személyt örizetbe vettek ez ügyben, azóta lecsökkent a buncselekmények száma. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel, szívesen válaszol. Lázók József polgármester: Mivel senki nem kíván kérdést feltenni, köszöni a körzeti megbízott beszámolóját. A két ülés közt történteket az egyebek napirendi pont elött fogja ismertetni. 1.1 NSZKF.Családse2íto és Gyermekióléti Szol2álat beszámolói a Lázók József polgármester: Felkéri Szegedi Tamara intézményvezetöt, ismertesse a beszámolót, és mondja el esetleges hozzáfüzni valóit. Szegedi Tamara intézményvezeto: Igyekeztek részletes beszámolót készíteni. Köszöni a hatóság és a hivatal együttmuködését. Hangyás István alpolgármester: nagyon tetszett neki a beszámoló, mivel kiragadott, valóságos példák voltak benne. Az élelmiszerosztás hogy muködik? Hallotta, hogy más helyeken már létezik, és muködik, nálunk miért nincsen? Molnár József képviselo: jónak tartja a beszámolót, elfogadásrajavasolja. Lázók József polgármester: Számokat és kimutatásokat olvashatnak. Hasonló kaliberü településekhez képest hol helyezkedik el a falunk? Szegedi Tamara intézményvezeto: az élelmiszerosztással az a probléma, hogy egy alapítvány jut több településre, így nagyon kevés lenne a kiosztható adomány. Nagyon sokan vannak, akiknek már nem tudnak segíteni, sok olyan probléma van, hogy az emberek nem tudják a hivatalos ügyeiket elintézni, Pándon föleg ebben kérik a segítségüket. A településeket nem lehet összehasonlítani, mivel mindenhol más a probléma, mások az emberek. Dávidné Generál Márta Gyermekjóléti Szakmai Vezeto: Nincsenek konfliktuskezelo eszkozeik a tanároknak, a gyerekek az otthoni problémákat beviszik az iskolába. Ezért jó megoldásnak tunik az iskolai rendszer. Nehéz egy gyerekkel megtanítani, hogyakonfliktusait ne eroszakkal, hanem más módon kezelje. Tószegi Istvánné Pánd Családsegíto szolgálat: Nem kifejezetten a Pándra járó gyerekekröl van szó, hanem a 14 év felettiekröl is akik iskolába járnak, de a szülök sokszor nem tudják, hogy tényleg oda megy e a gyerek. Lázók József polgármester: Köszöni a részletes beszámolót, és elfogadásrajavasolja. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés és hozzászólás nem volt, a polgánnester szavazásra teszi fel az_nszkf.családsegítö és Gyennekjóléti Szolgálat beszámolójának elfogadását

4 A képviselok 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák: 18/2013/IV.29./ Kt. határozat Pánd Községi Önkonnányzat Képviselo-testülete a Nagykáta Székhelyü Közös Fenntartású Családsegíto, -és Gyennekjóléti Szolgálat évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határido: folyamatos 2.1Védo noi szol2álat beszámolói a Lázók József polgármester: esetleges hozzáfuzni valóit. Felkéri Gúth Istvánné védonot, ismertesse a beszámolót, és mondja el Gúth Istvánné védono: A beszámolóban minden lényeges benn van, az esetleges kérdésekre szívesen válaszol. Lázók József polgármester: lakosság részérol. már egy éve dolgoznak együtt, és eddig csak jót hallott a munkájáról, a Hangyás István alpolgármester: a beszámolót jónak tartja, rövid és tömör. Van szám adat, hogy Pándról hányanjámak bölcsodébe? Molnár József képviselo: A születésszám országos szinten milyen? Gúth Istvánné védono: Pándról kb. 2-3 gyerek jár bölcsodébe. Szerinte a születési arány nagyon jónak tunik. Lázók József polgármester: Köszöni a részletes beszámolót, és elfogadásra javasolja. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés és hozzászólás nem volt, a polgánnester szavazásra teszi fel a Védonoi szolgálat beszámolóját. A képviselok 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák: 3.1Konvha pálvázat 19/2013/IV.29./ Kt. határozat Pánd Községi Önkonnányzat Képviselo-testülete a védono évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határido: folyamatos Lázók József polgármester: BM-es pályázat került kiírásra múlthéten. Konyha felújítás CÍmszóval pályázati lehetoség nyílt. A pályázat a héten beadásra kerülhet, ha a testület megszavazza. 30 Millió Ft. értékben adható be a pályázat, ebben az önrész nincs benne, ami 20%, azaz 7 Millió Ft. Babitz Tamás volt az egyik tervezo, aki megnézte a konyhát és ingyen elvállalja a tervezést az Önkonnányzatnak. A konyha jelenlegi bérloje, Mocsári István és Perger Zoltánné idoközben egy kérvényt adott be, melyben kéri a bérleti idoszak meghosszabbítását, és az átalakítás engedélyezését. Indoka, hogy szeretne az Uniós piacon is megjelenni a tennékeivel, azonban ennek feltétele a további fejlesztés és a konyha üzemmé való átalakítása. Ezt követoen felolvassa Mocsári István és Perger Zoltánné kérelmét. Kéri a testület tagjait, mondják el észrevételeit. 4

5 Hangyás István alpolgármester: Ha megnyerjük a pályázatot, hogy lesz a menete? Molnár József képviselo: Feldolgozás és kereskedelem is történik az üzemben? Milyen változtatások szükségesek hozzá? Mocsári István bérlo: Üzemmé kell átalakítani. 2 db vákuumos ajtót kell beépíteni az oldalfalra, amire a kamion rá tud csatlakozni. Ez azért szükséges, hogy a nyers árú állandó, megszabott homérsékleten legyen. Belül semmi mást nem szeretnének átalakítani. Lázók József polgármester: Két lehetoség merült fel a konyhával kapcsolatban, a testületnek választania kell, hogy a pályázat vagy a bérlet meghosszabbítása nyereségesebb-e az Önkormányzatnak. Az esetleges elozetes elvi hozzájárulásról csütörtökig kell dönteni. Gáspár Tamás képviselo: Az elso szempont az, hogy az épületet hasznosítani kell. Molnár József képviselo: Szerinte a bérbeadás lenne a jobb választás. Hangyás István alpolgármester: Az önrész befizetése mennyire reális? Nem látja az önrész fedezetét. Nem támogatja a pályázatot. Lázók József polgármester: A pályázat önrészét ugyanúgy látja, mint a többi pályázatot, amit megszavazott a testület, pl. ravatalozó. Gáspár Tamás képviselo: ha a pályázat mellett döntenek, lesz új konyhája a falunak, de lehet, hogy akkor sem lenne pénz a müködtetésére, bukott költségvetés lesz, így pedig nincs értelme a pályázatnak. Molnár József képviselo: Szerinte az Önkormányzatnak biztos bevételi forrás lenne a bérbeadás hosszabbítása. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés és hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a Konyha pályázat beadását. A képviselok 4 nem szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák: 20/2013/IV.29.1 Kt. határozat Pánd Községi Önkormányzat Képviselo-testülete A községi konyha felújítására pályázatot nem kíván benyújtani. Felelos: polgármester Határido: azonnal Lázók József polgármester: Kéri a konyha jelenlegi bérloit, hogy a további bérleti szerzodésre konkrét javaslatot nyújtsanak be, melyet rendkivüli testületi ülés formájában tárgyal majd meg a testület. SZÜNET, Seres László képviselo megérkezett az ülésre. A polgármester megállapítja, hogy az ülés továbbra is határozatképes, mivel 4 képviselo van jelen. 4.1A közsé!! l!vermekvédelmének helvzete Major Pálné jegyzo: az írásos anyagot mindenki megkapta, kéri a testület tagjait tegyék fel kérdéseiket a beszámolóval kapcsolatban. Hangyás István alpolgármester: A gyermekvédelmi támogatás félévében Erzsébet-utalvány formájában lett kifizetve. Mennyire volt visszhangja?

6 Major Pálné jegyzo: 318 gyermek kapott, gyermekenként 5500Ft volt a támogatás. Nem volt nagy visszhangja, a boltokban volt egy kis probléma, hogy nem tudtak visszaadni. Lehetett olyanról hallani, hogy egymás közt adták-vették az utalványokat. Valószínu, hogy idén mindkét félév már Erzsébetutalványban lesz kifizetve. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés és hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a község gyermekvédelmének helyzetérol szóló beszámolót. A képviselok 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák: 21/2013/IV.29.1 Kt. határozat Pánd Községi Önkormányzat Képviselo-testulete a község évi gyermekvédelmi helyzetérol szóló beszámolót elfogadja Határido: folyamatos 5.1Je!!Vzoihatáskörben véezett évi szociális tevékenvsée Major Pálné jegyzo: az írásos anyagot mindenki megkapta, kéri a testület tagjait tegyék fel kérdéseiket a beszámolóval kapcsolatban. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a Jegyzoi hatáskörben végzett évi szociális tevékenységrol szóló beszámolót. A képviselok 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák: 22/2013/IV.29.1 Kt. határozat Pánd Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a jegyzoi hatáskörben végzett évi szociális tevékenység szóló beszámolót elfogadja Határido: folyamatos 6.1Pánd Közséei Óvoda Alapító Okirat módosítás Major Pálné jegyzo: az írásos anyagot mindenki megkapta, kéri a testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket a beszámolóval kapcsolatban. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel Pánd Községi Óvoda Alapító Okirat módosítását. A képviselok 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák: 23/2013/IV.29.1 Kt. határozat Pánd Község Önkormányzatának Képviselo-testülete Pánd Községi Óvoda 53/20 II.NIII.30.l Kt. határozatával jóváhagyott Alapító Okiratának bevezeto részét, 8. és 17. pontját módosítja a mellékelt módosító okirat alapján. Határido: azonnal

7 7.1Poldrmesteri Hivatal Alapító okirat módosítás Major Pálné jegyzo: az írásos anyagot mindenki megkapta, kéri a testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket a beszámolóval kapcsolatban. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a Polgármesteri Hivatal Alapító okirat módosítását. A képviselok 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák: 24/2013/IV.29.1 Kt. határozat Pánd Község Önkormányzatának Képviselo-testülete a Polgármesteri Hivatal 55/2011.NIII.30.l Kt. határozatával jóváhagyott Alapító Okiratának 8. és 10. pontját módosítja a mellékelt módosító okirat alapján. Határido: azonnal 8.1Az önkormányzat va2vonáról. a va2voneazdálkodás és va2vonhasznosítás szabálvairólrendelet Közép-és hosszú távú va2voneazdálkodási terv. Major Pálné jegyzo: az írásos anyagot mindenki megkapta, kéri a testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket a rendelet tervezettel és a vagyongazdálkodási tervvel kapcsolatban. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel az önkormányzat vagyonáról, avagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló rendeletet elfogadását. Pánd Község Önkormányzatának Képviselo-testülete Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2013./IV.29./Kt. rendeletet 5 igen szavazattal elfogadta. A képviselo terület új rendeletet alkotott, a rendelet a jegyzokönyv mellékletét képezi. Ezt követoen a polgármester szavazásra teszi fel a Közép-és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadását. A képviselok 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák: 25/2013/IV.29.1 Kt. határozat I.Pánd Község Önkormányzata Képviselo-testülete elfogadja Pánd Község Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint: Középtávú va2voneazdálkodási terv: a) Az önkormányzati vagyonnal - mint a nemzeti vagyonnal - felelos módon, rendeltetésszerüen kell gazdálkodni. b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsodlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos muködtetése, értékének megorzése, állagának védelme, értéknövelo használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bovítés, felújítás) céljait a Képviselo-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg

8 d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: A nemzeti vagyon alapvetö rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelezo és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. A hasznosítás formái: 1. a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 2. használatba adása, bérbeadása 3. önkormányzati vagyontárggyallehetoség szerint vállalkozási tevékenység folytatása 1. Vagyon értékesítése A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet eloírásai szerint a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni. A vagyon értékesítésébol származó bevétel elsosorban fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek torlesztésének fedezetéül szolgálhat. 2. Bérlet útján törtém hasznosítás A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása elsosorban bérleti szerzodés keretében teheti meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rovidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, ennek elkeriilése érdekében folyamatos pályáztatás szükséges. 3. Vállalkozás folytatásával tortém vagyonhasznosítás Az onkormányzati feladatok ellátásához nélkülozhetetlen vagyonnal vállalkozási tevékenység folytatható. Az onkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelossége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. e) Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására, melynek fontosságát hangsúlyozza az önkormányzati vagyonban várható változások. f) Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében folyamatos hirdetés szükséges. g) Az önkormányzat vagyongazdálkodását az átláthatóság, a döntések nyomon követhetoségének, a legmagasabb közösségi haszon elérésének egységes elvei szerint folytatja. Hosszútávú va2voneazdálkodási terv: a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. b) Az önkormányzatnál a vagyon megorzésének elsodlegessége elv érvényesül a hosszú távú müködési stabilitás biztosítása érdekében. c) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, megújítására illetve beruházásra kell fordítani. d) Az értékesítendo, valamint más módon hasznosítható elemeket évente célszerü felülvizsgálni. e) Minden önkormányzati intézmény, közvilágítás energia hatékonyságának növelése. f) Az önkormányzat szempontjából kedvezo pályázati lehetoségek maximális kihasználása. 2. A Képviselo-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vagyongazdálkodási terv szükség szerinti felülvizsgálatáról. Határido: folyamatos Felelos: polgármester 9.1 Az Önkormányzat évi költséevetési koncepciója Major Pálné jegyzo: A költségvetési koncepciót korábban kell elfogadni, nem számos, hanem írásos formában kell kidolgozni, ezért kellett a testület elé hozni. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját. 8

9 A képviselok 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák: 26/2013/IV.29./ Kt. határozat Pánd Község Önkormányzatának Képviselo-testülete az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját -az alábbiak szerint elfogadja: 1. A muködési bevételek és kiadások - felhalmozási bevétel felhasználása nélküli egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv összeállításánál alapveto szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. 2. Az önkormányzat hitelt -likviditási hitel kivételével évben nem vesz fel. 3. Az intézményrendszer muködésének felülvizsgálata, muködoképességének - a takarékossági szempontok figyelembevételével - megorzése. 4. A költségvetési eloirányzatok tervezésekor a kötelezo önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezheto, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételébol megteremtheto. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelezo önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti. 5. A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes önkormányzati juttatások felülvizsgálata. 6. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttmuködés és azok támogatása, melyek általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre teijed ki. 7. A pályázati lehetoségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A költségvetésben jelentkezo többletbevételbol meg kell teremteni a pályázati önrészeket. 8. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása. Ingatlanértékesítés bevételei csak beruházásra és felújításra fordítható, illetve a pályázatok önrészeinek biztosítására. 9. A felújításokra és felhaimozási kiadásokra tervezett összegek muködési kiadásra nem csoportosíthatók át. 10. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása elott figyelembe kell venni a meglévo, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 11. A magánszemélyek kommunálisadó fizetési kötelezettségének teljes koru kiterjesztését az állandó lakosokra évben megvizsgálja. Az adókintlévoségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes végrehajtási és ellenorzési tevékenységet. 12. A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata. 13. Muködési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelezo valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során. 14. A költségvetés elokészítésekor a jogszabályon, szerzodésen, megállapodáson alapuló kiadások elsodlegességét biztosítani kell. 9

10 15. A költségvetésben a nem várt kiadások.finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. Ennek mértéke a muködési költségvetés összegének 0,5 %-a. A Képviselo-testület utasítja a Jegyzot, hogy a költségvetési terv készítésekor a koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe. Felelos: polgármester, jegyzo Határido: évi költségvetés készítése Lázók József polgármester: Az egyebek napirendi pont elott elmondja a két ülés közt történteket. Két darab Vis Maior pályázat lett beadva, pincebeszakadás és partfal repedésre. A partfal megkezdett csúszni lefelé, ezért szükségessé vált a helyreállítása. A pályázat 35 Millió Ft értékben lett beadva. A zöldhulladékot már nem viszi el a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. Cegléden és Gyömron is volt ez ügyben megbeszélésen, és összefogva más településekkel ülést kezdeményeztek május 10-re Ceglédre. A szoborrongálás ügyében ítélet született, de fellebbeztek, és szabadlábon védekezhetnek. Tápióbicskén hallott élelmiszer bankról, szerzodést kell kötni velük és idoközönként az Önkormányzattói be kell menni önkéntes munkára. 10./ E\;!vebek Lázók József polgármester: Házaló jellegu árusok lepték el a falunkat. Ha kéri a testület, a beszuntetésüket kezdeményezhetjük. Hangyás István alpolgármester: o az árusok ellen van, be kell oket tiltani. Az Egészségügyi Centrum elott egész hétvégén égett alámpa. Spórolni lehetne azzal is, hogy lekapcsolják, vagy mozgásérzékelos lámpát szerelnek fel. Sok pénzt visz el. _ Major Pálné jegyzo: ha jönnek az úton, nem állíthatja meg, lehet hogy országos engedélye van, így ot kitiltani nem lehetne. Lázók József polgármester: A falu két végére táblát lehetne kitenni, melyen feltuntetik, hogy engedély nélküli mozgó árusítás tilos a településen. Ez, ha nem is mindenkit, de néhány árust visszatartana. A másik probléma a gyorshajtás, nem csak a foúton, hanem az utcákban is. Ez foleg az utcán játszó gyerekekre veszélyes. A települést lakóövezetté lehetne nyilvánítani, ezzel megakadályozva a gyorshajtást, vagy a korlátozás be nem tartása esetén a büntetési eljárás foganatosítását. Balogh Erzsébetet felkérték a 3. Meggyfesztivál és Falunap megszervezésére. A kinti árusok hozzá tartoznak, ha a Muv.Házban szeretnének bejelentkezni, akkör-a telefonhívást át kell irányítani a szervezohöz. Az épületben a gyerekeknek lesz kézmuves program szervezve, és a musorok délutántól a kinti színpadon lennének megrendezve. A programokkal még további egyeztetés szükséges. Mivel a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.,~~ Lázók József polgármester ~..' '1\ \ \~lj, 1'''':\ '. \ \." '-J" t \ Maj~r Pa,tn~ 'v> jegyzo 10 \. \. \. \.

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról A 2012. november 29-i testületi ülésen fogadta

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. március 18-án 19 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. március 18-án 19 órakor megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. március 18-án 19 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

Előterjesztés Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 20 -i ülésére

Előterjesztés Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 20 -i ülésére Sárbogárd Város Polgármestere 7000 Sárbogárd Hősök tere 2. Előterjesztés Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 20 -i ülésére Tárgy: a Sárbogárd Város Önkormányzat vagyonpolitikai

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 26.-án 17 óra 30 perckor

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit adó- és pénzügyi irodavezetı Véleményezésre

Részletesebben

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023.

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 9. (1) bekezdése

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013. január 2 1. Bevezetés A folyamatosan változó társadalmi, gazdasági környezet, az átalakulás korszakát élő közszolgáltatások,

Részletesebben

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására Az előterjesztés száma: 14/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. január 30-án 18-órakor megtartandó ülésére Javaslat Decs Nagyközség

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 5 igen szavazattal egyhangúan - határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el.

A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 5 igen szavazattal egyhangúan - határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 14-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné Dr. Fülöp

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.február 14-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.február 14-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.február 14-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 2/2012., c.) határozatai: 10-13., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A települési szilárd

Részletesebben

atj e g y z ő k ö n y v a Csataszög Községi Önkormányzat november 24-én órakor tartott képviselő-testületi üléséről M u t a t ó :

atj e g y z ő k ö n y v a Csataszög Községi Önkormányzat november 24-én órakor tartott képviselő-testületi üléséről M u t a t ó : atj e g y z ő k ö n y v a Csataszög Községi Önkormányzat 2015. november 24-én 08.00 órakor tartott képviselő-testületi üléséről M u t a t ó : Határozat Rendelet Tárgy: 151/2015.(XI.24.) - Napirendek elfogadásáról

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 22ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 23/2014.(IV.22.) 4/2014.(IV.23.) rendelet Napirendi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30. napján tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási

Részletesebben

JAVASLAT. Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve elfogadására

JAVASLAT. Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 10. sz. napirendi pont 33-17/2013. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási

Részletesebben

VITNYÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

VITNYÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV 13/2013. VITNYÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Vitnyéd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 15-én tartott, soros nyílt testületi üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Katona Józsefné, Szilágyiné Balog Szilvia képviselők.

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Katona Józsefné, Szilágyiné Balog Szilvia képviselők. 1 J e g y z ő k ö n y v : Készült Sásd Város, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületeinek 2013. május 23. napján tartott együttes testületi üléséről.

Részletesebben

Javaslat. Alsózsolca Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotására

Javaslat. Alsózsolca Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotására Javaslat Alsózsolca Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotására és Alsózsolca Város Önkormányzata vagyongazdálkodási terve elkészítéséhez szükséges alapelvek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Dömös Község önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(II.28.) Ökt. határozata a napi rendi pontok elfogadásáról

Jegyzőkönyv. Dömös Község önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(II.28.) Ökt. határozata a napi rendi pontok elfogadásáról Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének Dömös Községháza Dísztermében 2013. február 28-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről. Jelen vannak: Pálmai József korelnök

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről.

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG BALATONRENDES KÖZSÉG SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: Á. 29-87/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ábrahámhegy,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2013. február 7-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2013. február 7-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2013. február 7-én megtartott rendkívüli, nyílt

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 17-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 17-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-2/2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 17-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Ikt.szám: 825-4/2013. JEGYZŐKÖNYV

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Ikt.szám: 825-4/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 825-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 07-én 16:30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 59-2 /2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 08-án 16:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés) Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:1-3/2013. (I. 18.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 19. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E l ő t erjesztés. a képviselő-testület április 28.-i ülésére

E l ő t erjesztés. a képviselő-testület április 28.-i ülésére Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543 Beleg, Kossuth utca 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu E l ő t erjesztés a képviselő-testület 2016. április 28.-i ülésére Tárgy: BelegKözség

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciójáról

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciójáról E LŐTERJESZTÉS Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testület 2013. április 29-én tartandó ülésére Előterjesztő: Stayer László

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TATÓ Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 25-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/94-21/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Boldva Községi Önkormányzat VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE RÖVIDTÁVÚ adott költségvetési évben KÖZÉPTÁVÚ 2013-2015 év között HOSSZÚTÁVÚ 2016 évtől Vagyongazdálkodási Terv A Képviselő-Testület az Alaptörvényben,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én megtartott nyílt ülésről

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én megtartott nyílt ülésről 64/13/2013 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott nyílt ülésről Határozatok: 87/2013.(X.31.) kt. határozat 88/2013.(X.31.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 10/2013. (IX: 04.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2013. évi válságköltségvetéséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

A rábapatonai IKSZT tárgyalótermében június 28-án a képviselő-testület órakor kezdődő ülésén

A rábapatonai IKSZT tárgyalótermében június 28-án a képviselő-testület órakor kezdődő ülésén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Rábapatona 90-10/2012. Készült: J e g y z ő k ö n y v A rábapatonai IKSZT tárgyalótermében 2012. június 28-án a képviselő-testület 16.00 órakor kezdődő ülésén Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének november 29-én 17 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének november 29-én 17 órakor megtartott nyilvános üléséről. BODORFA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 395-59/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 29-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jelen vannak: Meghívottak: Kereki Község Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Marton Lajos polgármester, továbbá Balogh Gyuláné, Csicsai László Viktor, Vinkler

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről.

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről. 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. május 26-án megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Kereszti Márta Valach Jánosné Molnár Lászlóné Németh Klaudia Tóth Szabolcs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzokönyv. Pánd Község Önkormányzatának Képviselo testületének 2013. május 27-én tartott testületi ülésérol. Növényi hulladékégetés

Jegyzokönyv. Pánd Község Önkormányzatának Képviselo testületének 2013. május 27-én tartott testületi ülésérol. Növényi hulladékégetés 190-25 /2013. Jegyzokönyv Pánd Község Önkormányzatának Képviselo testületének 2013. május 27-én tartott testületi ülésérol 7/2013N.27./ Kt rendelet 8/2013N.27.1 Kt rendelet 9/2013N.27./ Kt rendelet 10/2013N.27.1

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Cseh József polgármester

Cseh József polgármester ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 154/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én (csütörtök) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 3. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 12/2016.(III.03.) Önkormányzati határozat 13/2016.(III.03.)

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T G A L G A G U T A 10/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. május 13-án megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Orgoványi László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2013. február 14.-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2013. február 14.-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2013. február 14.-én megtartott nyílt üléséről 3. Napirend: A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben