koncentráció A tankönyv ábrái és képei Népi mesterségek Rajz:Nyári élmények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "koncentráció A tankönyv ábrái és képei Népi mesterségek Rajz:Nyári élmények"

Átírás

1 Óra Dalanyag Zeneelméleti ismeretek 1. Kettes ütem Járok egyedül Négyes ütem Szélről legeljetek Szinkópa Megismerni a Önálló nyolcad kanászt és szünete Kiskertemben Félhang, uborka egészhang Hallod-e te, kis Műdal kovács? Hold, hold, fényes lánc (attól függően, melyik dalt tanulták) 2. Pál, Kata, Péter Egy boszorka van Bojtár volt a nagyapám Ág, ág, kicsi ág Menetel az ezred Készen áll már a híd Új: Ősz szele zümmög Kettes ütem Négyes ütem Szinkópa Önálló nyolcad és szünete Félhang, egészhang Műdal Kánon Készségfejlesztés A tanult dalok felismerése ritmusról, betűkottáról A tanult ritmikai és dallami elemek ismétlése Munkafüzet 3. old.: A tanult dalok ritmusának lejegyzése kettes ütemben Hangjegyírás gyakorlása különböző dó- -helyekkel A tanult dalok felidézése tematikus képek segítségével, gyakorlásuk dallambújtatással, halkan, hangosan A cselló hangszíne Munkafüzet 4. old.: A tanult dal ritmusának lejegyzése kettes ütemben,rendezése Szemléltetés, koncentráció A tankönyv ábrái és képei Népi mesterségek Rajz:Nyári élmények A tankönyv képei, az 58. oldalon a cselló és a csellista képe, leírás a hangszerről Rajz:Őszi virágok Zenehallgatás Kompetenciák Festmények, képek,versek A 3.osztályban tanult kedvenc dalok meghallgatása Vivaldi: Négy évszak Az ősz, II. tétel Saint-Saëns: Az állatok farsangja A hattyú Az új dal CD-n Kognitív kompetencia Megfigyelés,összehasonlítás e Anyanyelvi kompetencia Szöveg áttekintő Szóbeli, írásbeli kifejező- Előadói fejlesztése Tudásszerzö kompetencia Összefüggés- kezelő Kelemen Ferenc: Libapásztor Napraforgó föld Nyaralás Sápi Margit: Ősszel a kertben Csendélet Virágok /videó/ Juhász Gyula: Ősz c.vers

2 3. Új: Hej, Jancsika, Jancsika Itt ül egy kis kosárba Pörcös pogácsa Ősz szele zümmög Szinkópa Pentaton Négyes ütem Kettes ütem A cselló hangszíne A szinkópa gyakorlása, hangoztatása többféleképpen A tanult dalok felismerése betűkottáról A cselló hangszíne Munkafüzet 5. old.: Hangjegyírás szinkóparitmussal Betűkotta készítése utószolmizálással Rajz:Őszi színek Az új dal CD-n Szociális kompetencia Együttműködő Kapcsolatteremtő kompetencia Kreativitás Digitális kompetencia Őszi virágok c.kép megtekintése Bűki Attila: Őszi Duna-part 4. Új: Csömödéri faluvégen Hej, Jancsika, Jancsika Megismerni a kanászt Ősz szele zümmög Pentaton Induló Fúvós zenekar Kettes és négyes ütem Egészhang Félhang Negyedhang Nyolcadhang A pentaton tudatosítása Az indulókarakter ismétlése, felidézése Legénycsúfoló és leánycsúfoló Munkafüzet 5. old.: Ritmussor rendezése négyes ütembe A tanult ritmusnevek felidézése Kislexikon 62. old.: a pentaton címszó, A csárda és a kocsmáros fogalma Egressy: Klapka-induló (3. osztályos CD) Strauss: Radetzkyinduló Az új dal CD-n Állampolgári kompetencia Hagyományok tisztelete Tudásszerző kompetencia Okkeresés;oksági gondolkodás e Babits Mihály: Kép egy falusi Csárdában Falusi csárda képe A csárda török eredetének magyarázata Régi csárda

3 5. Új: Egy kis malac betűkottáról Csömödéri faluvégen Házasodik a tücsök Három szabólegények De szeretnék páva lenni Kakukk, kakukk Pentaton Szinkópa Négyes ütem Pentaton hangsor felismerése A tanult dal utószolmizálása, ének megállapítása, Rajz:Színtani ismeretek A páva színei A malac színe Az új dal CD-n Ismétlés a 3. osztályos CD- ről (Beethoven: VI. szimfónia : Patakparti jelenet) Összehasonlító,elemző fejlesztése Tudásszerző kompetencia Malacok c.kép Romhányi József:Disznóvers 6-7. Új:1. Kossuth Lajos táborában 2. Esik az eső Bécs várában Állj be, Berci Menetel az ezred Négyes ütem Indulótempó A férfikari hangzás és a férfikar szólamai Ritmusvariáció Kérdés-felelet Pentaton Az új dal éneklése a szöveghez alkalmazkodó ritmusban, az indulókarakter ismétlése A férfikari hangzás A férfikar szólamai: tenor, bariton, basszus Kossuth és a szabadságharc Arckép, olvasmányok Bárdos: Kossuth Lajos táborában (férfikar) Kodály: Háry János Toborzó Egressy: Klapka-induló Digitális kompetencia. Állampolgári Hagyományok tisztelete Elemző Vastagh György :Kossuth Lajos Kossuth képei -mimika vizsgálata Magyar lovas huszár képe 8. Új: Hallgatag erdő Műdal Pentaton Csoportos és egyéni éneklés Pentaton ű Az erdő lakói: növényzet, állatvilág Ism.: 3. osztályos CDről Szociális Kapcsolatteremtő 100 Folk Celsius:Erdei

4 Somvirággal, kakukkfűvel Ősz szele zümmög Egy kis malac Ellenritmus Kérdés-felelet Ütemmutató olvasógyakorlat éneklése ritmuskísérettel, ellenritmussal, dallambújtatással Munkafüzet 7. old.: Pentaton dallamfordulatok átalakítása kérdés-felelet formá ban, majd énekelve Pentaton olvasógyakorlat lejegyzése adott dó-hellyel természetvédelem Rajz:Virágok, ünnepek Saint-Saëns: Az állatok farsangja Madárház Együttműködő Narratív Dolgok közlésének, visszaadásának e A meglévő tudás felelevenítése, új szempont szerinti rendezése virág Erdei virágok képe Erdei patak Magányos tölgy 9. Új: A juhásznak jól van dolga vagy: Van egy malom Bojtár volt a nagyapám Szélről legeljetek Most viszik, most viszik Hold, hold, fényes lánc Felső dó Szinkópa előkészítése Négyes ütem Ismétlés kapuval (prima volta, secunda volta) Kérdés-felelet Dallamsorok összehasonlítása: azonosságok és különbségek A tanult dalok felismerése betűkottáról helyének megfigyeltetése Ritmusmotívumok társítása tulajdonnevekhez Kétszólamú ritmusgyakorlat Népi mesterségek Rajz:Virágok a népművészetben Bárdos: Kossuth Lajos táborában Az új dal CD-n, furulyán Szociális kompetencia Együttműködő, a siker és kudarc elfogadásának e Tudásszerző Összefüggés-kezelő kompetencia Kunsági juhász képe A csillagszemű juhász c.mese Magyar népi hangszerek: furulya,duda

5 10. Új: Láttál-e már valaha vagy: Ennek a gazdának A juhásznak jól van dolga Szélről legeljetek Cickom, cickom Erdőn járóznak a lányok 11. Új: Jer, aranyszőrű kis barikám Megy a kocsi, fut a kocsi A juhásznak jól van dolga Bojtár volt a nagyapám tudatosítása Prima volta, secunda volta A hármas ütem előkészítése Száguldás, vágtatás a Zenében tudatosítása: neve, betű- és kézjele, helye a vonalrendszerben Munkafüzet old.: elhelyezése a vonalközben Fá hang keresése dallamokban gyakorlása tanult dalok utószolmizálásával A hármas ütem előkészítése az ütemsúlyok jelzésével Vers és mondóka ritmizálása Rajz:Színtani ismeretek Különböző korok közlekedési eszközei Rajz:A ruha teszi az embert? Az új dalcd-n Szekérzörgés Liszt: Mazeppa a megvadult ló vágtatása Miller: Chattanooga Choo-Choo CD-n kifejező: A zenei értékek iránti fogékonyság Kommunikatív Képi információk feldolgozása Rendszerező és elemző Kommunikatív Képi információk feldolgozása. Tudásszerző Ismeretelsajátító, elemző Gyógynövények Csipkerózsa, majoranna Képek,színek vizsgálata Minigaléria:A juhok nyírása Rokkavásár (Oroszló, Baranya m., 1926) 12. Új: Nyílik az égablak Hármas ütem Pontozott félhang Az új dal éneklése ritmushangszerekkel, dallamhangszerrel, a Mellékletben Rajz:Karácsony közeleg Mozart: Utazás szánon J. S. Bach Gounod: kifejező. Színezhető mandala-minta: Hópehelykristály

6 Béreslegény Hull a pelyhes fehér hó Vonószenekar Furulya Hétfokúság található basszus szólammal Történetek a gyermek Mozartról a Mellékletből Ave Maria Digitális Könyvtári tájékozódás a különböző információhordozók használatának és az internet keresőprogramjainak felhasználásával 13. Új: Luca, Luca, kitty-kotty Nyílik az égablak Jer,aranyszőrű kis barikám 14. Új: Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő Béreslegény Hull a pelyhes fehér hó Ismétlődő motívumok Recitálás Alsó szó hangról felugró kvart ugrás Hármas ütem Pontozott félhang Vonószenekar Furulya Hétfokúság Luca-napi népszokások A Luca-napi szokásdallam előadása a jókívánságok recitálásával A varázslás, igézés zenei megjelenítése, dallam improvizáció varázsszövegre, ütőhangszer kísérettel Munkafüzet 18.o. Az új dal éneklése ritmushangszerekkel, dallamhangszerrel gyakorlása betűkotta éneklésével Munkafüzet 17.old.: Ritmussor alkotása hármas ütemben, Távoli népek szokásai, a varázslás szertartás, kotyolás Rajz:Karácsony közeleg Afrikai varázsének Kodály: Hajnövesztő Jószágigéző A dal meghallgatása CD-ről J. S. Bach Gounod: Ave Maria Tudásszerző Ismeretelsajátító, elemző. kifejező. Digitális Könyvtári tájékozódás Télapós mozaik bemutatása Lucázás videók megtekintése Kint is bent is nagy vacogás, ringassuk hát a Gyermeket, nem válthat meg már semmi más, csak a jóság, a szeretet.

7 kétszólamú ritmusjáték a különböző információhordozók használatának és az internet keresőprogramjainak felhasználásával Szép hitedet ne veszítsd el, nem élhetünk üres szívvel! Csukás István 15. Új: Válogatás karácsonyi dalokból: Bárcsak régen Zendüljön föl, János Hej, víg juhászok Fel nagy örömre Istengyermek 16. Új: Himnusz Nyújtott ritmus Négyes ütem Crescendo Fokozatos erősítés Munkafüzet 24. old.: A nyújtott ritmus gyakorlása kétszólamú ritmusgyakorlatban, olvasógyakorlatban, írásban Háromszólamú ritmusgyakorlat Karácsony, a kereszténység ünnepe János-, és István-napi köszöntő Karácsonyi népénekek: Dicsőség Pásztorok, pásztorok Jingle bells Berlin: Fehér karácsony Schóbert Szenci: Ünnepre jöttünk Kodály: Karácsonyi pásztortánc Erkel Kölcsey: Himnusz Zenekar és gyermekkar és zenekar előadásában kifejező Szociális Az önálló és csoportos ismeretszerzés hatékonyságának megtapasztalása kifejező. Digitális Könyvtári tájékozódás a különböző információhordozók Karácsonyi csomagolópapír készítése Kölcsey Ferenc képe

8 17. Új: Á, bé, cé, dé Jer, aranyszőrű kis barikám A juhásznak jól van dolga Láttál-e már valaha 18. Új: Hej, Vargáné Á, bé, cé, dé Kiskarácsony, nagykarácsony Kakukk, kakukk Jer, aranyszőrű kis barikám A hármas ütem Pontozott félhang A nagybőgő hangszíne Hármas ütem Négyes ütem A hármas ütem tudatosítása, jele A pontozott félhang értéke, jelölése Munkafüzet 15. old.: Ritmussor készítése hármas ütemben, ritmussor rendezése hármas ütem szerint Tanult dal ritmizálása emlékezetből A nagybőgő hangszínének megfigyelése A hármas ütem gyakorlása A kottaolvasás gyakorlása hangjegyről fá hanggal Munkafüzet 15. old.: Tanult dal utószolmizálása, lejegyzése Magyar nyelv és irodalom: Az ábécé betűi/magánhang zók,mássalhangzók/ Rajz:Különböző betűtípusok Rajz:Ősi épülettípusok, építőanyagok A dal meghallgatása CD-ről Boccherini: Menüett Delibes: Mazurka használatának és az internet keresőprogramjainak felhasználásával. Kombinatív Tudásszerző Ismeretelsajátító Tudásszerző Okkeresés, oksági gondolkozás e Kombinatív Erkel Ferenc,a Himnusz megzenésítője Kodály Zoltán: Háry János- -4.kaland Ősi konyha képe Házassági szokások

9 19. Új: Sárga csikó vagy: Béreslegény Zöld fű közt árva A juhásznak jól van dolga Hallod-e te, kis kovács? Bojtár volt a nagyapám 20. Új: A hajnali harangszónak vagy: Óra -kánon Karácsonyi dalok ismétlése, kánonok ismétlése: Ég a város Pál, Kata, Péter A hármas ütem vagy váltakozó ütem Fokozatos erősítés, halkítás Pentachord Önálló nyolcad Kettes és hármas ütem A hármas ütem gyakorlása Az új dal előadása ritmuskísérettel A kettes és hármas ütem váltakozó súlyrendjének megfigyelése Fokozatos erősítés és halkítás alkalmazása népi mondóka szövegén Középkori kórusmű megtanulása Daltanulás hangjegyről Munkafüzet 19. old.: Kottakép rendezése kettes ütemmutató szerint Ismert dallam kiegészítése hallás után Ritmusgyakorlat hármas ütemben Népi mesterségek Rajz:A városi és falusi életmód Újévi népszokások Vízkereszt Rajz:Ősi épülettípusok építőanyagok J. Strauss: Kék Duna keringő Csajkovszkij: Diótörő Virágok keringője Az új dal CD-n Szociális Az önálló és csoportos ismeretszerzés hatékonyságának megtapasztalása Digitális Könyvtári tájékozódás a különböző információhordozók felhasználásával kifejező. Kognitív Problémamegoldó. Rendszerező, ismereteket alkalmazó és tudatosan használó fejlesztése Sárga csikó- -videoklip megtekintése A falu kútja c. olajfestmény megtekintése toronyóra Falióra zsebóra

10 21. Új: Hipp, hopp, farsang vagy: Nézd meg, lányom Kis kece lányom Járok egyedül Láttál-e már valaha 22. Új: Kősziklán felfutó Esik az eső Cifra palota Nézd meg, lányom 23. Új: Hej, tulipán, tulipán betűkottáról Pentachord Ritmusosztinátó Kettes ütem A ti hang A ti hang Hétfokúság A vonószenekari hangzás A ti hang Ismétlőjel prima voltával és secunda voltával Kétszólamú ritmusgyakorlat kapcsolása az új dalhoz A farsanghoz tartozó népszokások A ti hang előkészítése Munkafüzet 20. old.: Kottaírás gyakorlása fá hanggal A ti hang tudatosítása, jele, kézjele, helye a vonalrendszerben Munkafüzet 21. o. Az alsó ti hang intonálása dallammotívumokban, lejegyzésük különbö ző dó-helyekkel Az alsó ti hang keresése komolyzenei részletekben A ti hang gyakorlása dallamfordulatokban, népdalokban, olvasógyakorlatokban énekelve és írásban a Farsangi szokások, Alakoskodások Busójárás Kutatómunka az internet Segítségével Rajz:Farsangi népszokások Farsangi maszkok Rajz:virágmotí vumok Őszi virágok Színes kép őszi virágokról Virágcsendélet Rajz:Virágok a népművészetben Tavaszi virágokból Orff: Carmina burana (részlet) Az új dal CD-n Muszorgszkij: Egy kiállítás képei Sétadallam Tudásszerző Összefüggés-kezelő. Digitális Könyvtári tájékozódás a különböző információhordozók használatának és az internet keresőprogramjainak felhasználásával Rendszerező, ismereteket alkalmazó és tudatosan használó fejlesztése Szociális Együttműködési, segítségnyújtási Megfigyelő. Összehasonlítás e. busójárás Az alakoskodás Liliomszál rozmaring tulipán

11 Láttál-e már valaha Két szál pünkösdrózsa Kősziklán felfutó Ritmusosztinátó Rézfúvós hangszerek munkafüzet 22. old. és a tankönyv 34. old. feladatai segítségével Ismétlés 1. és 2. kapuval összeállított csendélet szegfű Szarkaláb 24. Új: Szép szakmári lányok Hej, tulipán, tulipán Kősziklán felfutó Áll egy ifjú nyírfa 25. Új: Széles a Balaton vize Szép szakmári lányok Az alsó ti hang A nyújtott ritmus Egészhang Szinkópa Félhang Nyújtott ritmus Kettes ütem A nyújtott ritmus megfigyeltetése tanult dalokban, zeneműben, szógyűjtögető nyújtott ritmusban Munkafüzet 22. old. Ritmussor memorizálása, lejegyzése emlékezetből Munkafüzet 23. old.: Dalrészletek sorrendbe szervezése adott ritmushangokból A nyújtott ritmus tudatosítása: jelölése, értéke megfigyelése zeneműben Munkafüzet 23. old.: Rajz:A városi és falusi életmód A ruha teszi az embert? A népviseletek Rajz:Tájkép Albinoni: Adagio Albinoni: Adagio Csajkovszkij: Diótörő Induló Tudásszerző Összefüggés-kezelő. kifejező. Tudásszerző Összefüggés-kezelő. otlós K Petőfi Sándor::Anyám tyúkja Szakmári népviselet Balatoni táj

12 26. Új: De szeretnék hajnalcsillag lenni Himnusz Széles a Balaton vize Szép szakmári lányok Kossuth Lajos táborában Éles ritmus Négyes ütem Az éles ritmus előkészítése, megfigyeltetése a tanult dalokban, zeneművekben Sorszerkezet megfigyelése A klarinét hangszíne Munkafüzet 25. old.: Pentaton és hétfokú dallamok éneklése, lejegyzése hangjegyekkel Rajz:A divat és az ízlés Manchini: A rózsaszín párduc Prokofjev: Péter és a farkas A macska Kognitív Megfigyelés, összehasonlítás e. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegáttekintő. Szóbeli, írásbeli kifejező. Vetett ágy Régi ágy 27. Új: Három csillag van De szeretnék hajnalcsillag lenni Kossuth Lajos táborában Széles a Balaton vize Éles ritmus Kettes ütem Hexachord Az éles ritmus tudatosítása: jele, értéke, írása Az éles ritmus hangoztatása olvasógyakorlatban Munkafüzet 25. old. Rajz:Színtani ismeretek/szőke,barna,piros/ A dal meghallgatása CD-ről kifejező. A hatékony, önálló tanulás: Könyvtári tájékozódás a különböző információ-hordozók használatának és az internet keresőprogramjainak felhasználásával. Csillagos égbolt 28. Új: Új a csizmám De szeretnék Szép szakmári Dúr hangsor Éles ritmus Pentachord Nyújtott ritmus Dalfelismerés ritmusmotívumról, népdalsorok összehasonlítása,éles és nyújtott ritmus Rajz:Őszi színek/rozsda/ Népviseletek /csizma,szűr/ A dal meghallgatása CD-ről Digitális kompetencia. A hatékony, önálló tanulás: Könyvtári tájékozódás Csizma,szűr a népművészetben A szegény csizmadia és a

13 lányok Széles a Balaton Sorszerkezet gyakorlása Munkafüzet 26. old.: Tanult dal ritmizálása gyakorlása olvasógyakorlat megszólaltatásával, leírásával a különböző információhordozók használatának és az internet keresőprogramjainak felhasználásával. kifejező: A történeti és erkölcsi érzék fejlesztése. szélkirály/székely népmese/ Cifra szűr/bihar/ 29. Új: Szent Gergely doktornak Hipp, hopp, farsang Luca, Luca, kitty-kotty Kettes ütem Éles ritmus Pentaton Dallam improvizálás Munkafüzet 26. old.: Pentaton dallam éneklése ritmusvariációval Dallam improvizálás megadott ritmussorhoz m-r-d hangokkal Gergely-napi népszokások Rajz:Gergelynapi népviseletek Kodály: Gergely-járás Kognitív Megfigyelő. Összehasonlítás e. Rendszerező, ismereteket alkalmazó és tudatosan használó fejlesztése Gergely-járás 30. Új: Huszárgyerek, huszárgyerek Szent Gergely doktornak Négyes ütem Éles ritmus Kettes ütem Ritmusvariáció Verbunkos tánc A felső dó Az éles ritmus gyakorlása A verbunk eredete Munkafüzet 27. old.: Ritmusváltozatok készítése Katonatoborzás, az es szabad ságharc Rajz:Huszárok ruhái Rózsavölgyi: Verbunkos Csárdás Kodály: Háry János Toborzó Kognitív Megfigyelő. Összehasonlítás e. Digitális Huszár ruha

14 Kossuth Lajos táborában Esik az eső Cickom, cickom Félhang Férfikari hangzás megadott ritmuselemekkel, tanult dal lejegyzése emlékezetből, dallami és ritmikai azonosságok felhasználásával Könyvtári tájékozódás a különböző információ-hordozók használatának és az internet keresőprogramjainak felhasználásával. Huszár 31. Új: Kicevice villő hangjegyről vagy: Az Úr Krisztus feltámadott Tavaszi szél Sándor napján 32. Új: A pilisi hegy alatt Huszárgyerek Szent Gergely doktornak Kettes ütem Hármas ütem Négyes ütem Éles ritmus Ördögi és isteni a zenében m-r ű szokásdallam tanulása hangjegyről Az éles és a nyújtott ritmus gya korlása kétszólamú ritmusgyakorlatban Vers ritmizálása nyújtott ritmus alkalmazásával Munkafüzet 27. old Ritmussor készítése négyes ütemben, éles és nyújtott ritmussal Virágvasárnapi és húsvéti népszokások Rajz:Húsvéti viseletek Rajz:A városi és falusi életmód összehasonlítása Kodály: Villő Monteverdi: Orfeo Pluto áriája Mozart: Varázsfuvola Sarastro áriája Tanultak alkalmazása új helyzetben. Anyanyelvi kommunikáció: Olvasott szöveg megértésének fejlesztése Kognitív Megfigyelő. Összehasonlítás e kifejező. Rendszerező, ismereteket alkalmazó és tudatosan használó fejlesztése. Kiszehajtás Kiszejárás,villőzés Pilis-hegység

15 33. Kodály: Háry János Szereplők Előjáték I. kaland: Ó, mely sok hal A szereposztás Női és férfi szólamok Népdalfeldolgo zás A cimbalom hangszíne A szereplők megismerése, hangszínük Az előjáték, majd az első kaland története Marci bácsi dalának megtanulása hallás után Illusztráció készítése a történethez Bakony, Balaton Rajz:Tájkép Népi mesterségek Pécsi Géza Kulcs a muzsikához című könyvének részeként elkészült Háry János kazetta, CD-ről: Marci bácsi dala kifejező. Rendszerező, ismereteket alkalmazó és tudatosan használó fejlesztése. Varga Imre:Kodály 34. Kodály: Háry János II. kaland: Bécsi harangjáték 35. Kodály: Háry János III. kaland: A jó lovas katonának Rondóforma Fúvós hangszerek, ütőhangszerek, harangjáték A szaxofon hangszíne Verbunkos tánc A második kaland története A harangjáték főtémája és a közjátékok meghallgatása, esetleg a főtéma megtanulása A harmadik kaland története Illusztráció készítése a történethez (a csata színtere, huszárruha) Bécs, Burg, Néhány történeti adat Rajz:Illusztráció készítése a tőrténethez császári palota aranyalmafákkal, kétfejű sassal, óratoronnyal Napóleon, a francia hadsereg Rajz: Huszáregyenruhák Bécsi harangjáték A franciák indulója Napóleon gyászindulója Toborzótánc Rendszerező, ismereteket alkalmazó és tudatosan használó fejlesztése. kifejező. Kognitív Megfigyelő. Összehasonlítás Kognitív Megfigyelő. Összehasonlítás e Veres Miklós:Balatoni halász A bécsi Burg

16 36. Kodály: Háry János IV. kaland: Á, bé, cé, dé Szegény vagyok Felszántom a császár 37. Számonkérés a Háry Jánosból Népdalfeldolgozás A szereposztás Női és férfi szólamok A negyedik kaland története Az utójáték Munkafüzet old. Rajz:A cipő és ruha stílusegysége A daljátékkal kapcsolatos rajzok,képek A negyedik kaland története Az utójáték A történet megtekintése, tanult dalok ismétlése Rendszerező, ismereteket alkalmazó és tudatosan használó fejlesztése. A meglévő tudás felele venítése,rendezése Digitális A meglévő tudás felelevenítése, új szempont szerinti rendezése Napoleon és Mária Lujza A dajáték TV-- változata 38. Új: Szánt a babám vagy: Kis pej lovam Ősz szele zümmög Egy kis malac Szinkópa Éles és nyújtott ritmus Hármas ütem Szinkópa Önálló nyolcad Félhang A tanult ritmus- és dallami elemek összefoglalása Rajz:Színtani ismeretek A tanév kedvenc dalainak meghallgatása Rendszerező, ismereteket alkalmazó és tudatosan használó Szántóvető ember

17

18

19

20

21

HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ÉNEK-ZENE 1 4. ÉVFOLYAM. 1. évf. 2. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma 37 37 55 55

HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ÉNEK-ZENE 1 4. ÉVFOLYAM. 1. évf. 2. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma 37 37 55 55 ÉVFOLYAM ÉNEK ZENE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 4. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma 37 37 55 55 A harmadik évfolyamon az óravezetés részben angol

Részletesebben

Kell egy csapat - A pálya széle

Kell egy csapat - A pálya széle IV.2.9. MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGI TERÜLET BEVEZETÉS A sportiskolai kerettantervben a művészeteket megjelenítő tantárgyak funkciója kettős. Biztosítani szeretnénk azt, hogy a sportiskolában tanulmányait folytató

Részletesebben

Dr. Szenik Ilona Halmos Katalin ÉNEK-ZENE. Tanterv a magyar tannyelvű általános iskolák 1 4. osztálya számára

Dr. Szenik Ilona Halmos Katalin ÉNEK-ZENE. Tanterv a magyar tannyelvű általános iskolák 1 4. osztálya számára Dr. Szenik Ilona Halmos Katalin ÉNEK-ZENE Tanterv a magyar tannyelvű általános iskolák 1 4. osztálya számára Kolozsvár, 2004 BEVEZETÉS Tantervünk a magyar tannyelvű általános iskolák I IV. osztálya számára

Részletesebben

Módszertani útmutató a 4. osztályos zenei nevelés tankönyvhöz. Bevezető

Módszertani útmutató a 4. osztályos zenei nevelés tankönyvhöz. Bevezető Módszertani útmutató a 4. osztályos zenei nevelés tankönyvhöz Bevezető 2007 október-novemberében jelent meg a Zenei nevelés tankönyv, mely a magyar tannyelvű alapiskolák negyedik osztálya számára íródott.

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Órakeret: 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Heti óraszám 2 2 2 2 Éves óraszám 72 72 72 72 Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket

Részletesebben

Ének-zene 5-8. évfolyam

Ének-zene 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Ének-zene 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az ének-zene tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2096 Üröm Iskola u. 3. Klasszikus zene

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2096 Üröm Iskola u. 3. Klasszikus zene A képzés struktúrája: Klasszikus zene Z O N G O R A Óraterv Tantárgy Előképző Alapfok Továbbképző 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kötelező vagy kötelezően 2-2 2-2

Részletesebben

Ének-zene. Az ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére.

Ének-zene. Az ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. Ének-zene Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv

Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv Ének zene 5.-8. évfolyam heti 1 óra Az osztályozó vizsga követelményei a dokumentum végén találhatók. (29. oldal) Készítette: Lórántfi Mónika 2013 Az ének-zene

Részletesebben

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Tartalom Magyar nyelv és irodalom... 9 1. évfolyam... 9 2. évfolyam... 10 3. évfolyam... 12 4. évfolyam... 16 Magyar nyelv...

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint

ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene felmutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen,

Részletesebben

Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek.

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam. A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam. A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8 évfolyam Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 36 36 36 36 A felső tagozaton tanított ének-zene konkrét

Részletesebben

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2. A magyar zenétől

Részletesebben

Ének-zene 5. évfolyam. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás

Ének-zene 5. évfolyam. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás Ének-zene 5. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Zenei reprodukció Éneklés Tematikai egység címe Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Ének-zene. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.11.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Ének-zene. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.11.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Ének-zene készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.11.1. alapján 9-10. évfolyam 2 A TANTERV HELYI VONATKOZÁSAI Az iskola

Részletesebben

ÉNEK ZENE. Célok és feladatok

ÉNEK ZENE. Célok és feladatok ÉNEK ZENE Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan: az erkölcsi nevelés (elfogadják és cselekvéseik

Részletesebben

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / MŰVÉSZETEK B) MODUL TANTERVI VÁZLAT

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / MŰVÉSZETEK B) MODUL TANTERVI VÁZLAT TANTERVI VÁZLAT Művészetek - B modul Ének-zenetörténet A gimnázium 9. évfolyama számára o Az egyéni és közös éneklést céltudatosan fejlesztik tovább. Természetes, szép hangzást alakítanak ki. o A zenei

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni

Részletesebben

Művészetek. Célok és feladatok

Művészetek. Célok és feladatok Művészetek Célok és A művészetek műveltségi terület alapja a nemzeti és az egyetemes emberi kultúra, valamint mindennapi életünk, tervezett-alakított környezetünk és a természet esztétikai jelentésekkel

Részletesebben

Ének-zene helyi tanterv. 9. évfolyam

Ének-zene helyi tanterv. 9. évfolyam Ének-zene helyi tanterv 9. évfolyam Az ének-zene tantárgy a 9. évfolyamon a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan: az erkölcsi

Részletesebben

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei Művészetek - Ének-zene tantárgy kerettanterve... 2 1 Tantárgyi bevezető... 2 1.

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei Művészetek - Ének-zene tantárgy kerettanterve... 2 1 Tantárgyi bevezető... 2 1. Művészetek - Ének-zene tantárgy kerettanterve... 2 1 Tantárgyi bevezető... 2 1.1 Pedagógiai célok és feladatok:... 2 1.2 Fejlesztési célok és feladatok:... 3 1.2.1 Zenei reprodukció... 3 1.2.2 Éneklés...

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy az ének-zene, míg a 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (ének-zene, dráma és tánc,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE B változat

ÉNEK-ZENE B változat ÉNEK-ZENE B változat A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen, zenélésen keresztül

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán

ÉNEK-ZENE. A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán ÉNEK-ZENE A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat Négy évfolyamos gimnázium humán/reál orientáció 9 10. évfolyam

ÉNEK-ZENE A változat Négy évfolyamos gimnázium humán/reál orientáció 9 10. évfolyam ÉNEK-ZENE A változat Négy évfolyamos gimnázium humán/reál orientáció 9 10. évfolyam A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán Az ének-zene tantárgy tanításának

Részletesebben

ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Osztályozó vizsga követelményei ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. évfolyam Mondatok alkotása képek, képsorok alapján, adott vagy választott témáról. Mondatok összekapcsolása. Összefüggő mondatok

Részletesebben

Ének-zene Négy évfolyamos gimnázium

Ének-zene Négy évfolyamos gimnázium Ének-zene Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 1 1 - - Éves óraszám 36 36 - - Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62 2014 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat

Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat A jelen osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat tartalmazza az évfolyamonkénti,

Részletesebben