viselkedem Hogyan konfliktushelyzetben? A konfliktus, ahogy (nem)ismerjük Nádej - Reménység n. sz. kollektívája - tanulmány -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "viselkedem Hogyan konfliktushelyzetben? A konfliktus, ahogy (nem)ismerjük Nádej - Reménység n. sz. kollektívája - tanulmány -"

Átírás

1 Nádej - Reménység n. sz. kollektívája Hogyan konfliktushelyzetben? viselkedem A konfliktus, ahogy (nem)ismerjük - tanulmány augusztus - december

2 A megszerzett motivációkat nem hagyhatjuk elveszni Projekt je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu na poskytnutie účelovej dotácie Úradu vlády SR na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Nádej Reménység, n.o.

3 A Szlovák Köztársaság kormányának anyagi támogatása nélkül ez a projekt nem valósult volna meg, és ez a tanulmány sem jöhetett volna létre. K ö s z ö n j ü k! A projekt megvalósításában és ezen tanulmány létrehozásában részt vettek: SZŐCS Kálmán, SZŐCS Gizella, CZAJLIK Miklós, Nádej Reménység, n. o TÓTH Péter KERTÉSZ Gábor

4 Konfliktusok - mint a mesében...? Késő ősszel, amikor már hideg szelek fújtak az erdőn, a sündisznócsalád elhatározta, hogy téli vackába vonul. Mindegyik süni külön-külön beásta magát az avarba, ám még így is érte őket a hideg szél és hófúvás. Mindegyikük fázott. Másnap elhatározták, hogy egymást melegítve összebújnak egy közös vacokba. Jó szorosan egymás mellé kuporodtak, hogy ne dideregjenek. Nem is érezték a hideget, de szúrták egymást tüskéikkel. Ez a megoldás sem volt jó. A következő éjjel megint távolabbra húzódtak egymástól, de a távolság nagy volt, átsüvített köztük a szél. Bizony, el kellett telnie egy időnek, amíg kitapasztalták, hogyan kerüljenek elég közel ahhoz, hogy kellőképpen melegítsék egymást, mégse sértsék egymást. (A. Schopenhauer) Megjegyzés: a sünök nem élnek családban, magányos állatok. Tisztázandó fogalmak: közelség távolságtartás szeretet, melegség közvetítése tekintetbe kell vennünk mások igényeit is ne szúrjuk egymást 04.

5 KONFLIKTUSOK - I. előadás Elöljár óban - sz abályok feli sm er ése Saját szabályaink megfogalmazása, rögzítése Szabályaink megfogalmazása, rögzítése, amelyek segítik az életünket: családban, csoportban, munkahelyen. Térjünk rá a konfliktusra: érdekek ütközését, emberi összeütközést jelent. A konfliktus tehát feszültséggel jár valaki akadályoz, hogy azt tegyem, amit akarok, vagy kitűzött céljaimat elérjem. Ez egy zaklatott lelkiállapot, gyakran ellenségesség, félelem, düh, hiányérzet átélése kíséri.??? Kikerülhető-e a konfliktus? Tudnunk kell, hogy stressz és konfliktus nélkül nincs hatékony problémamegoldás. Amennyire hasznos a pozitív stressz, úgyannyira káros testileg-lelkileg megbetegíthet a rosszul kezelt stressz és a megoldatlan konfliktusok láncolata. Már Arisztotelész kifejtette, hogy dühösnek lenni könnyű. Az igazi kihívás: tudni, miképpen, hol, mikor és kivel szemben, milyen eszközökkel legyünk dühösek. Kimenetele szerint a konfliktus lehet építő (konstruktív) vagy romboló (destruktív). A romboló konfliktusok végén mindenki csalódottnak, vesztesnek érzi magát, míg az építő konfliktusok végkimenetelét nyertesként, megelégedettséggel nyugtázzák a résztvevő felek. A fegyelem, értékek: Biztonság, nyugalom, alázat A kliens számára ez bizonyos szabályok, tiltások, utasítások, a napirend betartását jelenti. Megismerkedik és megbarátkozik azzal a gondolattal, hogy nemcsak jogai vannak, hanem kötelességei is. Meg kell tanulnia törődni magával, a dolgaival és a környezetével. Hiszen mi bebiztosítottunk mindent ennivalót, lakást, ruhát, ismeretszerzést tán csak nem tettünk rosszat ezzel? a szülők részérőlgyakran megismétlődik ez a kérdés. Igen, a szülők igyekszenek sokat megtenni a gyermekeikért túl sokat is. Így aztán a gyerekeiknek mindenük megvan, kivéve a fegyelmet, és ezzel meg vannak fosztva a biztonságérzettől. Nagyon hiányoznak ezek a mai ember életéből. Gyakori hiány nála a jó és a rossz közötti különbségtétel képessége. Nem tanították meg a bőséggel bánni. 05.

6 KONFLIKTUSOK - I. előadás A konfliktus hatása szerint megkülönböztetünk: e r ő s z a k m e n t e s é s e r ő s z a k o s k o n f l i k t u s t. Erőszakmentes konfliktus: a résztvevő felek együttműködők, közösen keresik a megoldást. Ez a fajta megoldás mellőzi az erőszakot, a felek nem kívánják mindenáron érvényesíteni érdekeiket a másik rovására, az erőszak árnyaltabb eszközeit megfélemlítés, gúnyolódás, fenyegetőzés sem alkalmazzák. Erőszakos konfliktus: ebben az esetben pontosan az ellenkezője történik, mint az előző esetben: a résztvevők kölcsönösen egymás legyőzésére törekszenek, egymás érdekeinek mellőzésével. Gyakran kíséri fizikai erőszak is: verekedés, fegyveres harc, a másik fél legyőzése, elpusztítása. A konfliktus kifejeződése alapján vannak: személyen belüli és személyközi konfliktusok, csoporton belüli és csoportok közötti konfliktusok. Személyen belüli konfliktus: az egyén önmagával kerül összeütközésbe. Két vagy több lehetőség között kell választani: két kedvezőtlen lehetőség között két kedvező lehetőség között egy kedvező és egy kedvezőtlen lehetőség között. Személyközi konfliktusok: a versengés áll sokszor a konfliktusok hátterében. A versengés történhet tisztességesen, de el is fajulhat az érzelmi állapottól függően. A személyközi konfliktus együttműködve megoldható. Csoporton belüli konfliktusok: ahol legalább két személy kerül kapcsolatba, ott vagy együttműködő, vagy versengő viselkedés alakul ki. A versengés könnyen konfliktussal végződhet. Csoportok közötti konfliktusok: két vagy több csoport között is kialakulhat az együttműködés vagy rivalizálás. 06.

7 KONFLIKTUSOK - I. előadás A konfliktus és a stressz Szorosan összetartoznak. A stressz pozitív átélése mozgósítja tartalékainkat, nagyobb teljesítményre sarkall. Ha azonban hosszan ér bennünket stressz, ez gátolhat: túl érzékenyekké válunk és közömbössé mások irányában. Ilyenkor jelentéktelen dolgokat felnagyítunk, jelentéktelen eseményeket konfliktusként élünk meg. A stressz hatását fokozhatja az időkorlát, ha valaminek a megvalósítására aránytalanul kevés idő áll rendelkezésünkre. Ez ellenkező irányban is érvényes: ha valaminek az elérése számunkra túl sok időt igényel. A konfliktus és az érzelmek A konfliktussal kapcsolatban fontos, hogy beszéljünk az érzelmekről. Hajlamosak vagyunk arra, hogy indulataink, negatív érzelmeink szerint mondjunk véleményt a történésekről és a másik emberről, akivel konfliktusba kerültünk. Érzelmeink befolyásolnak minket, és nem tudjuk szétválasztani a tényeket és negatív érzelmeinket. A negatív érzelmek befolyásolnak a helyes döntéshozatalban is. Ilyenkor színre lép a tagadás is. Hogy ne ellenségként éljünk, vagy ellenségként éljük meg kapcsolatainkat, meg kell tanulnunk kezelni érzelmeinket és konfliktusainkat is. 07.

8 KONFLIKTUSOK - II. előadás Vizsgáljuk meg, mi rejtőzik a konfliktus hátterében A konfliktus, latinul confligo, azt jelenti: összevet, fegyveresen összecsap, megütközik, perlekedik. Egyének vagy társadalmi csoportok összeütközését jelenti, amely mögött igények, szükségletek, vágyak, érdekek, nézetek, vélemények szembenállása figyelhető meg. A köztudatban a szó negatív tartalommal párosult, a gyakorlatban a konfliktust nemkívánatos, negatív eseményként éljük meg, ezért legszívesebben megelőznénk vagy kikerülnénk. Tudnunk kell azonban, hogy konfliktusok voltak, vannak, lesznek, és hogy stressz és konfliktus nélkül nincs hatékony problémamegoldás. Érdekességként tegyünk egy kitérőt Erik H. Erikson identitáselméletét is átgondolva: Az ember egész életútját próbálja Erikson átgondolni: milyen külső és belső tényezők hatására lesz az ember egyedi és megismételhetetlen lénnyé. Hogyan válik az ember önmagával azonossá, identikussá, milyen tényezők játszanak ebben szerepet? Erikson elmélete szerint az ember fejlődése szakaszokban történik, úgyhogy minden fejlődési szakaszban új tulajdonságok alakulnak ki. Az új szakaszba való átmenet normatív válság formájában zajlik le. A lelki fejlődés során minden szakasznak van alapellentmondása, konfliktusa. Csak ha ez az ellentmondás megoldódik, akkor lehet zavartalanul a következő szakaszba átlépni. Térjünk ki röviden az Erikson által gyakran használt krízis szó értelmezésére: a szó pozitív értelmezését hangsúlyoznám, ami különösen a fejlődés szempontjából jelentős. A növekedést, a fejlődést úgy segíti, hogy az átmenetileg elvesztett stabilitás újramegszerzésére és differenciálására ösztönöz. Miközben a krízis szó pozitív jelentését hangsúlyoztam, fontosnak tartom megjegyezni, hogy egy bonyolult folyamatról van szó, amikor a szomatikus, a társadalmi és egyéni hatások az összetalálkozásban a további fejlődés érdekében integrálódhatnak, differenciálódhatnak, de viszszafejlődhetnek és stagnálhatnak is. A fejlődési szakaszok egymással kölcsönhatásban állnak, bármely szakaszban bekövetkező stagnáció negatív hatása végig érezhetővé lesz a fejlődés során. Valami kimarad az ember életéből. Az egyik fejlődési szakaszból a másikba való átlépés mindig krízist jelent. Csakhogy a krízis itt nem negatív értelemben van jelen, hanem a fejlődést hordozza magában. A cél semmiképpen sem lehet az egyik vagy másik komponens győzelme, hanem az egyensúly megtalálása. Ebben az értelemben mindkét komponensnek megvan a jelentősége, fontossága. A gyermekkori tapasztalatok igen nagy jelentőséggel bírnak a személyiségfejlődés során. Az identitás az én tudatos munkájának az eredménye: az integrációra törekszik, az egyensúly megteremtésére az egyén, a külvilág, az ösztönök és a felettes én között. Ez egy egész életen át tartó folyamat, amit a környezet is jelentősen befolyásol. bizalom a bizalmatlansággal szemben az első életév betöltéséig önállóság (autonómia) a szégyenérzettel szemben az elsőtől a harmadik életévig kezdeményezőkészség (iniciatíva) a bűntudattal szemben óvodáskor alkotókészség (kreativitás) a kisebbrendűségi érzéssel szemben iskoláskor identitás kialakulása az identitás diffúziójával szemben ifjúkor intimitás az izolációval szemben felnőttkor alkotókészség a stagnációval szemben érett felnőttkor integráció a kétségek és kétségbeeséssel szemben öregkor 08.

9 KONFLIKTUSOK - II. előadás Közelebb kerülünk a konfliktusok megértéséhez, ha a játszmák oldaláról közelítjük meg a problémát. A játszmában azt várjuk el a másiktól, hogy a mi elvárásunknak megfelelően reagáljon, viselkedjen. Ez olyan manipulatív viselkedés, amelyben nem vállalunk felelősséget azért, amit mondunk és teszünk. A mindennapi életünk tele van ilyen játszmákkal, amelyek konfliktusaink hátterében, máskor látványosan az előtérben zajlanak. Kapcsolati zavarok A háttérben leggyakrabban a bizalom hiánya húzódik meg. De konfliktust válthatnak ki az előítéletek, kommunikációs akadályok is. Ezeknek a kapcsolatoknak eleve negatív töltésük van: régi ellentétek, harag, indulatok, meg nem bocsátás rejtőzik a háttérben, és kapcsolati zavarokat okozhat. Legtöbbször olyankor robbannak be, amikor egyébként nincsenek is konfliktust kiváltó okok. Pl. Elég csak meglátni valakit, máris emelkedik bennem a pumpa. A konfliktusok megoldásához szükségünk lesz a közvetett és közvetlen okok megismerésére is. A háttérben különböző dolgok rejtőzhetnek: Értékkonfliktusok Értékkonfliktust figyelhetünk meg, ha új ember kerül a terápiás közösségbe. Megfigyelhetjük, hogyan lázad a közösség értékrendje ellen: képtelen alkalmazkodni a napirendhez, a reggeli fölkeléshez stb. Jobb esetben lázad, máskor megpróbálja agresszív viselkedéssel megoldani értékkonfliktusát. Klienseink közül többen család nélkül vagy hiányos családban nőttek fel, vagy olyan körülmények között, ahol az erkölcsi értékekre nem fektettek hangsúlyt. A szenvedély kialakulásával teljes értékválság áll be minden szenvedélybetegnél: az egyetlen érték az anyag vagy a játék. Fontos értékek a családban és a terápiás közösségben: az igazmondás, önzetlenség, becsületesség, az élet tisztelete, a munka megbecsülése. Sok szenvedélybeteg gondolkozik úgy, hogy nem érdemes tisztességesen élni, mert mindenki lop, csal, hazudik. Társadalmi szinten megfigyelhetők ugyan ezek a konfliktusok, de igaz az ellenkezője is: sok ember él tisztességesen, nem lop, nem hazudik, nem csal. Társadalmi szinten értékkonfliktus keletkezik, ha ideológiák ütköznek, vagy ha különböző vallási felekezetek vagy pártok elkötelezett tagjai vagyunk. Interperszonális konfliktus A személyiségben jelen levő problémákra épülnek a személyiségen belüli konfliktusok: gátlásosság, uralkodási vágy, megvonási tünetek, különböző személyiségzavarok, konfliktusos személyiség stb. Ezen felül a stressz válthat ki személyiségen belüli konfliktust, amikor stressz hatására az egyébként jelentéktelen helyzetet felnagyítjuk, és konfliktusként éljük meg. Pl. rosszat álmodtam, rossz hírt kaptam Szükségletek, érdekek Ha valamelyik kliens megcsúszik, visszaesik, kezdetben azért tagad, mert szeretné megtartani a közösségben megszerzett tekintélyét, megbecsülését. Csak nehezen veszi tudomásul, hogy újra keményen kell dolgoznia azon, hogy szükségletei kielégüljenek, érdekei érvényesüljenek nem folytathatja ott, ahol abbahagyta. Konfliktusaink megoldása közben arra törekszünk, hogy énképünket ne érje károsodás. Ezért olyan megoldásra igyekszünk, ahol önbizalmunk erősödhet: ez jelenthet pozitív megoldást, de választhatunk egy számunkra kedvezőtlen helyzetet is, hogy ne kelljen átélnünk, legyőztek bennünket. A szükségletek, érdekek konfliktusai átszövik életünket: időbeosztással, munkával, pénzügyekkel, tisztelettel stb. kapcsolatban. Családon belül is megvannak a szükségleteink: ha ezek nem elégülnek ki, rossz légkör alakul ki a családban. Felelősek vagyunk egymásért! 09.

10 KONFLIKTUSOK - II. előadás Félreértések Ha valaki bekerül a terápiás közösségbe, sokszor sajátos módon értelmezi a helyzetet. A keletkező konfliktusok mögött helytelen beállítódás, az információ átadásának, értelmezésének torzulásai fedezhetők fel, jelen vannak az előítéletek, sztereotípiák stb. A terápiás közösség a legjobb gyakorlótér, ahol a merev viselkedés, hozzáállás megváltozhat. Sok türelem, odafigyelés és erőfeszítés kell hozzá! Vannak, akik nagyon ügyelnek a látszatra, közöttük burkoltan van jelen a konfliktus. Mások senkire sincsenek tekintettel, szabadjára engedik indulataikat, verekedést, veszekedést szítanak. Fel kell ismernünk, mi van a konfliktusok hátterében, ne sétáljunk bele a csapdákba, játszmákba! Kulturális különbségek Sokan már egészen fiatalon megtanulják más népek megvetését (zsidó, roma). A fajgyűlöletből származó konfliktus csak a másik ember megbecsülésével, szeretetével kezelhető. Szűkebb és tágabb kulturális környezetünkben ott találjuk a konfliktusok gyökereit: gazdasági, szociális problémák, összezártság vagy túl nagy távolság, fajgyűlölet, környezeti problémák mind konfliktust eredményezhetnek a mindennapi életben. 10.

11 KONFLIKTUSOK - III. előadás E. H. E r i k s o n i d e n t i t á s e l m é l e t e Az identitás fejlődési szakaszai 2. Önállóság (autonómia) a szégyenérzettel szemben (az elsőtől a harmadik életévig) Az önállóvá válás mintegy három éves korig tartó szakasz, az autonómia első megtapasztalása a gyermek életében, ha megtanulja a kiválasztási funkciók akaratlagos szabályozását. Ez hosszabb folyamat, a gyermeknek meg kell küzdenie ezért az autonómiáért. 1.Bizalom a bizalmatlansággal szemben (az első életév betöltéséig) Ha az anya gondoskodó szeretete veszi körül a csecsemőt, úgy, hogy ő jól érzi magát, akkor a csecsemő bizalmat tanul. Egész életre szóló tapasztalat ez a folyamatos és biztos ellátottság tapasztalata, az ős-bizalom. A környezet, a társadalom feladata, hogy megteremtse az anya számára azokat a feltételeket, hogy gyermekével ilyen megbízható kapcsolatban tudjon élni. Spirituális szempontból is igen jelentős ez a korszak, csak az lesz igazán képes a reménységben való életre, akiben él ez az alapvető vizalom. A krízis a csecsemőkor végén jelentkezik, amikor a gyermek étkezésében megjelennek a kanalas ételek. Ez bizalmatlanságot vált ki a gyermekben, hogy hogyan elégülnek ki alapvető szükségletei. Ez az átmeneti időszak, annál könnyebben rendeződik, minél erősebb a gyermekben az ős-bizalom megtapasztalása. A lényeg az önuralom megtapasztalása az önbecsülés elvesztése nélkül. Ha a gyermeket kényszerit, szidják, akkor az autonómia ellenpontja a szégyenérzet, vereség érzet lesz domináns az életében. Befolyásolhatja akár a felnőttkori önbecsülését, értékekhez, normákhoz való viszonyát. Végső soron majd mindent kétségbe von, a világ, a környezet megbízhatóságát. A szégyenérzet megtapasztalásának a pszichikai növekedés szempontjából nagy jelentősége van: a határok megtapasztalásában segít. Erikson szerint jelentős fejlődésen megy keresztül az akarat ebben a szakaszban: a gyermek megtanulja akarni azt, amit lehetséges és lemond arról, ami elérhetetlen. Mindennek úgy kell történnie, hogy akaratának mozgatóereje a fantáziája el ne csökevényesedjen. A játéknak szintén fontos szerepe van ebben a szakaszban. A gyermek a játék segítségével dolgozza fel ellentmondásos tapasztalatait, az őt ért traumákat. Jellemző, hogy modellhelyzeteket teremt, úgy kísérli meg megoldást. 11.

12 KONFLIKTUSOK - III. előadás Kezdeményezőkészség (iniciatíva) a bűntudattal szemben (óvodáskor) Az óvodába való járással megkezdődik a gyermek életében a szülőktől való eltávolodás. Jellemzői: kialakul a felelősségtudat, a cselekvés célirányos lesz, a nemi hovatartozás első tapasztalatait szerzi meg gyermek. Az autonóm személyiség tudatának megsejtése ez a kor. Az óvodás gyermek feladatokat kap, így fejlődik lelkiismeret tudata. Ha a korábbi korszakok kríziseit jól megoldotta a gyermek, bízik önmagában, környezetében, akkor a lelkiismerete is könnyebben fejlődik majd. Erikson megfigyelése szerint a lelkiismeret ebben a korban primitív, kegyetlen és merev. A játéknak ebben a korban is fontos szerepe van a gyermek életében. Az előrelépést az mutatja, hogy a játék célirányossá válik. Célja a fantázia és a valóság közötti szakadék áthidalása. Mekkora szabadságot, mozgásteret biztosít a gyermek számára környezete: a család, az óvoda ezen múlik kezdeményezőkészségének fejlődése. A fantázia és a valóság közötti kapcsolat megtalálása, másrészt a felelősségtudat és a bűntudat közötti különbség megtapasztalása válik spirituális szempontból fontossá a gyermek számára ebben a fejlődési szakaszban. 4.Alkotókészség (kreativitás) a kisebbrendűségi érzéssel szemben (iskoláskor) A fizikai munkának, a kétkezi munkavégzésnek van jelentős szerepe ebben a fejlődési szakaszban. A gyermek minden módon arra törekszik, hogy ő is valami fontosat, hasznosat tegyen. Ebben a korban a kisiskolások szívesen segítenek a házkörüli munkákban minden munka érdekli őket, értékes tapasztalatot szerezve ezzel: ha valamivel foglalkozom, annak van ered- ménye a környezet részéről nagyon fontos az elismerés biztosítása. Ez segíti a gyermeket, hogy helyre tud- ja tenni magában kisebbrendűségi tapasztalatát, hiszen sok mindent nem tud még. Ha az elismerés elmarad, értéktelennek, érdektelennek fogja magát tartani a gyermek. A szülőknek és az iskolának is nagy a felelősége ezen a területen. Az iskola a közösségi lét és a közös munkavégzés megtapasztalásában is se- gítheti a gyermek egészséges fejlődését. Spirituális szempontból a kreativitás megtapasztalása igen fontos, később ez a tapasztalat segíthet a teremtés (a creatio) megértésében. 12.

13 KONFLIKTUSOK - III. előadás Identitás kialakulása az identitás diffúziójával szemben (ifjúkor) A gyermekkori tapasztalatok ebben az életszakaszban rendeződnek egybe, meghatározva az ifjú ember személyiségét. Az identitás-fejlődés azonban nem zárul le ezzel az életszakasszal, hanem tovább fejlődik, alakul egészen magas életkorig. A fiatalkorban kialakuló új identitást Erikson én-identitásnak nevezi, ami minőségileg több mint a korábbi tényezők összegeződése. Négy egymással elválaszthatatlanul összefüggő tényező alkotja: az az érzés, amely által önmagunkat a közvetlen tapasztaltok zűrzavarában egységesnek és folyamatosnak érezzük; az identitás érzése a másokhoz való kapcsolatok során és eredményeképpen alakul ki; egymással ellentétben álló komponens-párok jellemzik; az identitás állandóan alakul, e folyamat mozgatóereje az egymással ellentétben álló komponens-párokból eredő feszültség (krízisek). A mai ember legnagyobb problémája, amitől leginkább szenved, hogy nem tudja, hogy mit és miben higgyen, mivé vagy kivé válhat, nem tudja kicsoda, képtelen megtalálni identitását. A gyors fejlődés és a komponensek egymásra épülésének a hiánya következtében a serdülő és a fiatal kétségbe vonja önmagát és az önma- gáról eddig kialakított képet. Ehhez járul vagy éppen ennek következtében nem találja meg a környezetével, az adott kultúrkörrel harmonizáló identitását sem. Eltéved a lehetőségek útvesztőjében, vagy elvész a szűkre szabott határok szorításában. Az identitás krízisének nevezi azt a jelenséget Erikson, az identitás szétesésének (diffúzió). 13.

14 KONFLIKTUSOK - III. előadás A kialakuló krízist a következő szimptómák jelzik: A jövőbe vetett bizalom helyett az elhatalmasodó reménytelenség lesz úrrá a felnövő fiatal mindennapjaiban. Önmaga vállalása helyet, önmaga szégyenkező takargatása lesz a jellemző életvitelében. Állandósuló bűntudattal kell megküzdenie a bátorság, kitartás, teherbírás helyett. Szélsőséges esetben kialakulhat a negatív identitás: minden határ és norma feltétel nélküli elutasítása. Az élethivatás megtalálásában vagy meg nem találásában tér vissza a korábbi konfliktus. A kisebbrendűségi érzés akkor alakul ki, ha nem sikerül a fiatalnak olyan hivatást talál- nia, amiben jól érzi magát és amit a környezete is elismer. Így kelnek életre a korábbi konfliktusok és nem kis feladat elé állítják a fiatalt, akinek ezekkel meg kell küzdenie. Fontos, hogy környezete egy ilyen helyzetben időt biztosítson a számára, hogy megtalálhassa új-önmagát. 6. Intimitás az izolációval szemben (felnőttkor) A pszichoanalízis elképzelésével szemben Erikson állítja, hogy a környezeti befolyás egész életen át döntő hatással van az identitás fejlődésére. A fiatalkor végén nyilvánvaló lesz, hogy menyire erős, menyire egészséges az egyén identitása, személyisége. Ez megmutatkozik a felelőség felvállalásában vagy éppen elutasításában, kapcsolatok kialakításában és lezárásában, együttműködésre való képességben, stb. Az identitás elvesztése miatt érzett félelem, a bizonytalanság érzése a korábbi fejlődési szakaszok hiányosságait jelzi, aktuálisan problematikussá válik a felnőtt emberi kapcsolatok megteremtése. Az intimitásra való képességnek igen jelentős szerepe van, tudni illik hogy az ember menyire képes ebben a korban kiegyensúlyozott kapcsolatteremtésre, úgy, hogy kapcsolataiban önmagát adva nem kell identi- tását minden erővel védenie. Az intimitásra való készség teszi lehetővé a baráti és kollegiális viszony vállalását: a baráti kapcsolat a világkép továbbnövekedésében segít, a kollegiális viszony a szakmai növekedést segíti. Ezek hiányában az ember beszűkül, izolálódik. 7. Alkotókészség a stagnációval szemben (érett felnőttkor) Freuddal egyetértve Erikson szerint a felnőtt embernek két dolgot kell tudnia: szeretni (intimitásra képesnek lenni) és dolgozni. A felelősségteljes szeretet kapcsolódik a fog- lalkozásához, jelenti az eszmék iránti és a jövő nemzedék (gyermekek) iránti szeretetét, elkötelezettségét. Az alkotó ember tehát hisz a lét, a munkája értelmében, értékében és ezt képes oly módon megélni, hogy a következő nemzedék számára érzékelhetővé is teszi, átadja. Ez minőségileg sokkal több, mint dogmák, normák továbbadása és ami fontos, nem reprodukciót jelent. Lélektani szempontból a farizeizmis problematikájára hívja fel a figyelmet és a dogmatikusan vallásos nevelés veszélyeire. 8. Integráció a kétségek és kétségbeeséssel szemben (öregkor) Egészséges gyermekek nem félnek az élettől, ha a szülők elég integritással bírnak ahhoz, hogy ne féljenek a haláltól. ha ez a készség hiányzik az idős ember életéből, akkor kétségek, félelmek között telik az élete. Erikson szerint az integráció az öregkor feladata: képesség, készség, mely szerint az idős ember, képes korábbi életszakaszainak kríziseit összhangba hozni, úgy, hogy személyes igényeit, szükségleteit, a kor adta lehetőségeket harmóniában képes megélni. Az integráció az élet folyamatának az elfogadását, lezárását is jelenti, az élettől való búcsúzás lehetőségeivel. 14.

15 KONFLIKTUSOK - IV. előadás Hogyan viselkedem konfliktushelyzetben Konfliktushelyzetben felborul a bel-ső (lelki) egyensúlyunk: bizonytalannak érezzük magunkat, ami miatt nyugtalanságot, szorongást tapasztalunk. Lelki életünkben izgalmi és nyugalmi állapotok váltakozását tapasztaljuk. A lélek törekvése a változó állapotok között a harmónia megteremtése. Nyugalomra van szükségünk, a lelki egyensúly helyreállítására, arra, hogy a fellépő konfliktust jól tudjuk kezelni: ez nyitottságot és hajlandóságot is jelent arra, hogy változtassunk azon, amin tudunk, míg a lelki harmónia újra helyreáll. Az életünk során megtanult szerepek, pszichológiai játszmák alkotják viselkedésünket: a felvett és megtanult szerepek szabályozzák együttélésünket összetartó erejük van. A lelki zavarok különböző módon és mértékben befolyásolják viselkedésünket. Minél betegebb valaki lelkileg, annál nehezebben boldogul konfliktusaival. Hiányzik nála az ellenállás, a belső fék, a küzdőképesség. Megfigyeltük a szenvedélybetegek életében, hogy ahol antiszociális személyiségzavar áll fenn, ott állandóan jelentkezik az agresszió vagy a manipuláció. Konfliktusaik hátterében megtaláljuk a játszmákat is. A szenvedélybetegekre jellemzőek a szélsőséges viselkedésformák, és gyakori náluk a hangulatzavar, ami viselkedésüket erősen befolyásolja. Rossz hangulatban szinte tehetetlenek, olykor nyugtalanok, nem képesek dolgozni, hallgatagok. Máskor viszont túlfűtött hangulatban, csillapíthatatlan érzelmekkel, állandóan cselekvésre sarkallva hiperaktívak, harsányak, hangosan beszélnek stb. A lelkileg érzékeny és beteg ember reakciói konfliktushelyzetben kiszámíthatatlanok: jelentéktelen dolgok miatt is kirobbanhatnak indulatai, vagy megsértődik, és teljesen visszavonul. Ezeket a reakciókat a környezet, a család nehezen viseli el. 15.

16 KONFLIKTUSOK - IV. előadás A továbbiakban nézzünk meg néhány jellemző viselkedési módot, hogyan viselkedünk konfliktushelyzetben: Agresszív viselkedés Konfliktushelyzetben kiemelt célunk, hogy mások fölé kerekedjünk, saját ötleteinket, igényeinket érvényre juttassuk, figyelmen kívül hagyva mások céljait, igényeit. Miközben másokat hibáztatunk, durva, sértő szavakat használunk, sokszor felemeljük a hangunkat, a testbeszéd különböző formáit alkalmazva próbálunk nyomatékot szerezni agresszív viselkedésünknek. Manipulatív vagy rejtetten agresszív viselkedés Ebben a helyzetben is mindenképpen győzni akarunk, de nem vállaljuk a nyílt kommunikációt, a harcot. Helyette taktikázunk, kifelé érdektelenséget, nyugalmat erőltetünk magunkra, belül másokat hibáztatunk, saját ötleteinket, igényeinket tartjuk fontosnak, de erről nem beszélünk nyíltan és őszintén.manipulatív viselkedéssel bűntudatot igyekszünk kelteni a másik emberben, így próbáljuk elérni saját céljainkat. Passzív vagy alárendelő viselkedés Az alárendelő viselkedés hamis énképünkből táplálkozik, elkerülő magatartáshoz és az önértékelés további romlásához vezet.ha passzívan viselkedünk, minden igyekezetünkkel próbálunk kitérni a másik ember elől, nem akarunk konfrontálódni. Célunk, hogy elkerüljük mások megsértését, ill. megszerezzük jóváhagyásukat, helyeslésüket. Asszertív vagy céltudatos viselkedés Asszertív viselkedés közben a probléma megoldására igyekszünk. Közben nem minősítjük a másikat, és nem súlyosbítjuk a helyzetet régi sérelmeink előszedésével. Nem adjuk fel saját érdekeinket, de törekszünk a másik fél helyzetének a megértésére. A kialakult konfliktushelyzetben is igyekszünk nyíltak és higgadtak maradni. Ez nem könnyű, sok lelkierőt igényel. Türelmesen meghallgatjuk a másik embert, nem vágunk a szavába. Majd őszintén elmondjuk érzéseinket, igényeinket, bíztatva őt a kommunikáció megőrzésére, folytatására. Igyekszünk a másik emberben bizalmat ébreszteni, biztosítani arról, hogy nem vagyunk az ellenségei. Olyan megoldásra törekszünk, ami mindkettőnket kielégít, mindkettőnknek megfelel. Amikor asszertívan viselkedünk, türelmesek vagyunk, higgadtak, nyíltak és barátságosak. Miközben odafigyelünk a másik emberre, a konfliktus, a probléma megoldására törekszünk. 16.

17 KONFLIKTUSOK - V. előadás K o n f l i k t u s k e z e l ő s t r a t é g i á k A konfliktus tehát életünk része, átszövi mindennapjainkat. Tudjuk, hogy stressz és konfliktus nélkül nincs hatékony problémamegoldás.a konfliktus következtében elvesztett lelki harmóniát, a negatív érzések eluralkodását sokféleképpen igyekszünk megoldani, megszüntetni magunkban és kapcsolatainkban. Szerencsére, különböző problémamegoldó, konfliktusfeloldó eszközök állnak rendelkezésünkre, amelyek segítenek abban, hogy kidolgozzuk konfliktuskezelési stratégiánkat. A jó konfliktuskezeléshez kommunikációs készség, együttműködési képesség és önismeret szükséges. Ezek hiányában nem boldogulunk konfliktusainkkal. Most öt konfliktuskezelő stratégiával foglalkozunk, miközben próbáljuk megismerni a ránk legjellemzőbb konfliktus-megoldási stratégiát: versengő stratégia, elkerülő stratégia, alkalmazkodó stratégia, kompromisszumkereső stratégia, problémamegoldó stratégia Versengő, győztes / vesztes stratégia Ebben a helyzetben nincs megegyezés. A felek egymást ellenségként látják, értelmezik a konfliktust harcként. A másik fél bármilyen áron való legyőzésére törekszenek. Ebből a stratégiából hiányzik az együttműködés: mindkét fél nyerő helyzetbe igyekszik kerülni. Versengéssel próbálják megoldani a konfliktust. Mindenképp a maga igazához ragaszkodik a másiknak semmiképpen sem lehet igaza. A versengő stratégia veszélye, hogy bizonyos határokat átlépve átmegy gátlástalanságba, agresszióba. Sok veszélyt rejt magában ez a stratégia, ezért nehezen alkalmazható. Gyors cselekvést igénylő helyzetekben alkalmazható, ha nem megy a szeretet rovására. Gyakran ismételt mondatok: Nekem van igazam Én látom helyesen a dolgokat Nem változtatok a véleményemen... Csináld, amit mondok A főnöknek mindig igaza van 17.

18 KONFLIKTUSOK - V. előadás Elkerülő stratégia Az egyén nem mond le saját vágyairól, érdekeinek érvényesítéséről, és mindezek megtartása mellett magát a konfliktust igyekszik elkerülni. Ez egy gyakran alkalmazott konfliktus-megoldási stratégia. Mi lehet ennek a hátterében? Sokan azért választják az elkerülő stratégiát, mert félnek a konfrontációtól: minden áron való békére, látszatharmóniára törekszenek. A szenvedélybetegek is gyakran alkalmazzák ezt a stratégiát, pedig ezzel nem oldódnak meg a problémák, a konfliktusok. Sőt, a legtöbb esetben a helyzet súlyosabbá válik. Az elkerülő stratégiában elvesszük a lehetőségét a problémák tisztázásának, annak, hogy megismerjük egymás gondolatait, érzelmeit. Az elkerülő stratégiát akkor alkalmazzuk, ha tudjuk, hogy az adott helyzetben nincs elég erőnk a probléma megoldására, vagy ha látjuk, hogy a feszültséget még inkább növelnénk, ha a konfliktust meg akarnánk oldani. Akkor is alkalmazható ez a stratégia, ha sokkal fontosabb problémák várnak megoldásra. Az elkerülő stratégiát választó ember nem törekszik a probléma megoldására, sőt igyekszik kitolni, elkerülni a vitahelyzetet. A konfliktus, a probléma előtt meghátrál, azt gondolva, nem érdemes a véleményéért kiállni, mert abból hátránya származik. Gyakran ismételt mondataink: Most nem akarok beszélni a dologról Nincs mondanivalóm, nem érdekel a dolog Ez nem az én felelősségem Hagyjatok ki engem ebből Alkalmazkodó stratégia Sokan a kellemetlen helyzetet akarják elkerülni: lemondanak a saját érdekeik, vágyaik érvényesítéséről. Ennek hátterében félelem, kényszer, de hoszszú távú érdekek, megfontolt döntés is állhat. Az alkalmazkodó stratégia követése történhet tapintatból, mert nem akarunk másokat megbántani, stb. Egy biztos, az ilyen emberek könnyen befolyásolhatóak, meggyőzhetőek. Önbizalomhiány, passzivitás, sokszor közömbösség húzódik meg a háttérben. Ha valaki nem saját döntése alapján, hanem félelemből, kényszerből választja ezt a stratégiát, akkor ez alkalmas helyzetben erős indulati reakciót válthat ki. Gyakori mondataink: Nem akarlak megbántani Azt teszem, amit mondasz Egyetértek az előttem szólóval Igazad van, meggyőztél

19 KONFLIKTUSOK - V. előadás Kompromisszumkereső stratégia Problémamegoldó, győztes / győztes stratégia A cél, a mindkét fél számára kielégítő, elfogadható megoldás keresése a legtöbb esetben több lemondással jár, mint azt eredetileg szerették volna. Ezzel a stratégiával az egyező szempontok mentén haladunk a megoldás felé. A győztes / vesztes pozícióból az együttműködés irányába mozdulunk: mindketten egyformán jól vagy rosszul járunk. A stratégia jelszava: jut is, marad is. Figyelembe veszi a másik érveit, de a sajátját is próbálja érvényesíteni. Kölcsönös engedményekkel jutnak el a probléma megoldásához, figyelembe véve a körülményeket, akadályokat. Ez a stratégia jól alkalmazható fontos célok elérése érdekében, megoldatlan problémák több lépésben való rendezésekor. Gyakran ismételt kijelentések: Ne azt keressük, ami szétválaszt, hanem ami összeköt Én itt tudok engedni, te pedig ott engedhetnél Egy rész az enyém, a másik rész a tiéd Értelek már, szeretném, ha te is megértenél Nem haragszom, te se haragudj... Ez a stratégia egyszerre önérvényesítő és együttműködő, teljes ellentéte az elkerülő stratégiának. Az egymással konfliktusban levő felek olyan megoldást alkalmaznak, ahol mindkét fél érdekei, szükségletei érvényesülnek. Kölcsönös az együttműködésre való készség, az empatikus viselkedésre való hajlam, a másik önérvényesítésének elfogadása, az önalávetés vállalása, hogy ezen az úton a legjobb megoldáshoz jussanak el. A közösen elfogadott megoldás mellett mindkét fél elkötelezi magát. Ez a stratégia akkor alkalmazható, ha a felek készek az együttműködésre, nyitottak, empatikusak, toleránsak egymáshoz, kellő időt is hagyva egymásnak a probléma belátására, elemzésére. Gyakori mondataink: Te hogy látod? Nekem ez a véleményem Legyen közös kiindulási pontunk Nézzük meg, miben értünk egyet Tisztázzuk, miben különbözik a véleményünk Ez a probléma közösen képesek vagyunk megoldani 19.

20 AZ ELŐADÁSSOROZAT FOTODOKUMENTÁCIÓJA

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban Jövőt mindenkinek! Kihívások és lehetőségek a köznevelési kollégiumok mindennapjaiban 2014 Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban előadó - Szőke András - krízistanácsadó szakpszichológus andrasszoke@gmail.com

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉSI MÓDOZATOK BEHOZATALA AZ ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Fejlődéselméletek. Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi

Fejlődéselméletek. Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi Fejlődéselméletek Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi Suplicz Sándor BMF TMPK 1 S.Freud: A pszichoszexuális fejlődés A nemhez igazodás

Részletesebben

A kommunikáció modelljei. A metakommunikáció szerepe Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei (jegyzet II.

A kommunikáció modelljei. A metakommunikáció szerepe Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei (jegyzet II. A kommunikáció modelljei A metakommunikáció szerepe Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei (jegyzet II. rész) A kommunikáció modellje Kódolás Dekódolás Küldő Szándék Üzenet Csatorna

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Fejlodéselméletek. Sigmund. Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív

Fejlodéselméletek. Sigmund. Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Fejlodéselméletek Sigmund. Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív S.Freud: A pszichoszexuális fejlodés A nemhez igazodás és a nemi identitás fontos elemei a kultúrának,

Részletesebben

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában Csak akkor biztosíthatunk minden egyes gyerek számára boldog gyermekkort és a képességek optimális fejlődését, ha figyelembe vesszük a gyerekek fejlődésének törvényszerűségeit, az egyes gyerekek különböző

Részletesebben

FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ NOVEMBER

FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ NOVEMBER A jó nevelés azt jelenti, hogy helyesen reagálunk gyermekünk helytelen viselkedésére (John Rosemond) FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ 2014.

Részletesebben

ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉS AZ IFJÚSÁGI MUNKÁBAN A MEDÁCIÓ ÉS A HELYREÁLLÍTÓ SZEMLÉLET

ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉS AZ IFJÚSÁGI MUNKÁBAN A MEDÁCIÓ ÉS A HELYREÁLLÍTÓ SZEMLÉLET ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉS AZ IFJÚSÁGI MUNKÁBAN A MEDÁCIÓ ÉS A HELYREÁLLÍTÓ SZEMLÉLET 9 ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉS AZ IFJÚSÁGI MUNKÁBAN A MEDÁCIÓ ÉS A HELYREÁLLÍTÓ SZEMLÉLET A demokratikus társadalom

Részletesebben

A TOP EDZŐ PROFILJA /THE PROFILE OF THE TOP COACH/

A TOP EDZŐ PROFILJA /THE PROFILE OF THE TOP COACH/ A TOP EDZŐ PROFILJA /THE PROFILE OF THE TOP COACH/ Készült: Jacques Crevoisier előadása alapján (UEFA, Nyon, 2013) A labdarúgás környezete megváltozott Európában Új befektetők Új tulajdonosok A költségvetés

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA

BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA Jean Piaget Dr. Szabó Attila A pszichológiai fejlődés alapkérdései Milyen kölcsönhatás létezik a biológiai tényezők és a környezeti hatások között a fejlődésben? Folyamatos-e

Részletesebben

Tárgyalás-technika 18. Erdélyi KÖDAK, 4. hétvége

Tárgyalás-technika 18. Erdélyi KÖDAK, 4. hétvége Tárgyalás-technika 18. Erdélyi KÖDAK, 4. hétvége Déva, 2010. november 19-21. Kósa András László Közéletre Nevelésért Alapítvány Mottó: Az életben nem azt kapjuk, amit megérdemlünk, hanem amit tárgyalással

Részletesebben

TAMOP / ÜZLETVITEL A GYAKORLATBAN AZ ILPEA MUNKATÁRSAINAK 17.MODUL

TAMOP / ÜZLETVITEL A GYAKORLATBAN AZ ILPEA MUNKATÁRSAINAK 17.MODUL TAMOP 2.4.5-12/7 2012-0062 ÜZLETVITEL A GYAKORLATBAN AZ ILPEA MUNKATÁRSAINAK 17.MODUL A konfliktushelyzetek kezelése, tipizálása A THOMAS-KILLMANN-MODELL ALAPJÁN Mi a konfliktus? Általában a konfliktus

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág MEDIÁCIÓS KÉPZÉS Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág A MEDIÁTOR KÉPESSÉGEI Objektivitás: mindkét felet erősíteni, támogatni, még akkor is, ha

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, 2016.04.14. FODOR GÁBOR Miről lesz szó? Problémafelvetés: A pedagóguspálya veszélyes üzem Tapasztalat A kiégés kockázata komolyan veendő

Részletesebben

IX. Konfliktus a szervezetben

IX. Konfliktus a szervezetben BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség IX. Konfliktus a szervezetben Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan

Felelősen, egészségesen, biztonságosan Felelősen, egészségesen, biztonságosan Előadó: Geskó Sándor elnök Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete www.konszenzus.org e-mail cím: konszenzusbp@konszenzus.org Telefonszám: 1/335-6463 Cselekedeteink

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

A fiatalok mentális közérzete Dencs Tünde Identitás és jövőkép Az én-identitás a történelmileg meghatározott tradíciókat hordozó társadalmi közeg hatására alakul ki (Erikson) Az ifjúkor fő feladata az

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Családi szocializáció és fejlődés

Családi szocializáció és fejlődés Családi szocializáció és fejlődés Miről lesz szó az órán? Ifjúkor, fiatal felnőttkor jellemzői, pályaválasztás, párkapcsolat Érett felnőttkor a korszak jellemzői, érett, egészséges személyiség, életközépi

Részletesebben

Családi vállalkozásokról

Családi vállalkozásokról REORGANIZÁCIÓ VAGYONKEZELŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT WWW.REORGANIZACIO.COM Családi vállalkozásokról KVK Horváth Dénes, MBA 2015.02.25. Budapest Forrás: Reorganizáció Vagyonkezelő és Tanácsadó KO. 2 Mi számít családi

Részletesebben

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Az élet minden területén és bármely élethelyzetben keletkezhetnek konfliktusok. A gyermekek együttélésében,

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18 Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai Osváth Viola 2012. szeptember. 18 Szociálpszichológia Az egyén és a társadalom kapcsolatát ragadja meg Társas lény Fontos szerepe a társaknak Festinger:

Részletesebben

KONSTRUKTÍV KONFLIKTUSKEZELÉS ÍRÁSVIZSGÁLAT RÉSZÉRE DECEMBER 29. GRAFOKOM BT.

KONSTRUKTÍV KONFLIKTUSKEZELÉS ÍRÁSVIZSGÁLAT RÉSZÉRE DECEMBER 29. GRAFOKOM BT. mindenki azt tesz, amit akar, és a saját szemszögéből nem ítélheti el a többiek cselekvését és szempontjait. (Jean Paul Sartre) KONSTRUKTÍV KONFLIKTUSKEZELÉS ÍRÁSVIZSGÁLAT MINTA TAMARA RÉSZÉRE 2011. DECEMBER

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA SZOCIÁLIS ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA SZOCIÁLIS ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK SZOCIÁLIS ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel A feladat Mutassa be a társadalmi mobilitást és annak hatását a társadalom jellegére és működésére! Információtartalom

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

Betekintés a túlsúlyos betegek szupportív terápiás folyamatába

Betekintés a túlsúlyos betegek szupportív terápiás folyamatába Betekintés a túlsúlyos betegek szupportív terápiás folyamatába Módszerismertetés önismereti sajátélmény segítségével. Dr. Jakabné Zelei Erzsébet Pszichológus Harkány, 2014. október 17. Előadásom témái

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

BÁNTALMAZÁS PROTOKOLL

BÁNTALMAZÁS PROTOKOLL BÁNTALMAZÁS PROTOKOLL A protokollt az SOS-Gyermakfalu Magyarországi Alapítványa készítette a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával. Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás ÖNISMERET ÉLETTERV - HIVATÁS - FELNŐTTSÉG TURJÁNYI KATALIN TANÁR, PSZICHOTERÁPIÁSAN KÉPZETT MENTÁLHIGIÉNIKUS, CSÉN TANÁCSADÓ MI AZ ÖNISMERET?

Részletesebben

TERÁPIÁS JELLEGŰ MÓDSZERTANI AJÁNLÁS az óvodáskori agresszió kezelésére

TERÁPIÁS JELLEGŰ MÓDSZERTANI AJÁNLÁS az óvodáskori agresszió kezelésére NyugiOvi Program Kora-gyermekkori program a megfélemlítés megelőzésére című kiemelt projekthez tartozó ajánlás TÁMOP-5.2.10-15/1-2015-0001 TERÁPIÁS JELLEGŰ MÓDSZERTANI AJÁNLÁS az óvodáskori agresszió kezelésére

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között

Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között Témakörök Feltárás Időgazdálkodás Feladatok, célok Stressz kezelés FELTÁRÁS Az egyensúly értelmezése Munka Én Család Barátok IDŐGAZDÁLKODÁS 7 Az időgazdálkodás

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA MOTIVÁCIÓ. és érintettség

REKLÁMPSZICHOLÓGIA MOTIVÁCIÓ. és érintettség REKLÁMPSZICHOLÓGIA 9. MOTIVÁCIÓ és érintettség Vance Packard: The Hidden Persuaders (1970) Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe Motiváció-kutatás Ernest

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS

EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS Ahogyan a vezető vezet, a hatalom gyakorlásának módja. A vezetés több, mint a hatalom gyakorlása: fontos a személyiség szerepe tanult magatartásforma Vezetési stílust befolyásoló

Részletesebben

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Tanulunk és tanítunk, mi a haszna? LLL Könyvtári Szolgáltatások és eredményességük Komárom, 2011. június 24-én A kommunikáció lényege, hogy az egymással

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Szülőcsoport. Mondom és. Hallgatom a magamét..

Szülőcsoport. Mondom és. Hallgatom a magamét.. Szülőcsoport Mondom és Hallgatom a magamét.. Az elsődleges tünetek alkotják a dadogás magját hangok, szótagok, szavak gyakori ismétlődése hangok megnyújtása csendes vagy hangzó blokádok Gyerekeknél

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Családi szocializáció és fejlődés

Családi szocializáció és fejlődés Családi szocializáció és fejlődés 8-9. óra Miről lesz szó az órán? A személyiségfejlődés két jelentős pszichoanalitikus elmélete: 1. Sigmund Freud pszichoszexuális elmélete 2. Erik H. Erikson pszichoszociális

Részletesebben

Szeretettel köszöntelek Benneteket!

Szeretettel köszöntelek Benneteket! Házaspáros alkalom Szeretettel köszöntelek Benneteket! Siklósiné Földvári Gabi. 2012-10-28 1 Téma 2012-10-28-án A gyermekcentrikus házasság 2 Ismételjünk egy picit Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ Vance Packard: The Hidden Persuaders (1970) Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe Motiváció-kutatás Ernest Dichter: 1962

Részletesebben

Teszteld az érzelmi intelligenciádat!

Teszteld az érzelmi intelligenciádat! Címkék:intelligencia,teszt,érzelmi intelligencia Teszteld az érzelmi intelligenciádat! 2011. 03. 23., 10:40Oláh-Szijjártó Linda, pszichológus Címkék:intelligencia, teszt, érzelmi intelligencia eszközök:

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Jobb önismeret, avagy a 3 énállapot. Meggyőződések, a világról és az életről alkotott elképzelések. Szülő. Felnőtt A realizmus

Jobb önismeret, avagy a 3 énállapot. Meggyőződések, a világról és az életről alkotott elképzelések. Szülő. Felnőtt A realizmus Tranzakció Analízis 1 l'iedrs. www.iedrs.com - Ce document est notre propriété. Il ne peut ni être copié, ni communiqué à des tiers sans autorisation expresse de Jobb önismeret, avagy a 3 énállapot Szülő

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

Pályaorientációs konzulens és Nemzeti Pályaorientációs Portál felhasználó képzés

Pályaorientációs konzulens és Nemzeti Pályaorientációs Portál felhasználó képzés TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése Pályaorientációs konzulens és Nemzeti Pályaorientációs Portál felhasználó képzés Hallgatói tananyag IV. modul

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

MI LÁTSZIK A KONFLIKTUSBÓL? Tünetek ek, az ügy

MI LÁTSZIK A KONFLIKTUSBÓL? Tünetek ek, az ügy MEDIÁCIÓ Dr. Vajna Virág - mediátor MI A KONFLIKTUS? Kenneth Boulding meghatározása szerint a konfliktus összeütközést jelent emberek, vagy emberek csoportjai között. Akkor lép fel, amikor olyan célokat

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT Ismerd meg Önmagad "avagy valóban legfontosabb lépés az önmegismerés"

HÁZI DOLGOZAT Ismerd meg Önmagad avagy valóban legfontosabb lépés az önmegismerés HÁZI DOLGOZAT Ismerd meg Önmagad "avagy valóban legfontosabb lépés az önmegismerés" Készítette: Sinka Viktor 2 Az önismeret, önmegismerés egy olyan önmagunkra irányuló lelki folyamat, amely során megismerjük

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

MEDIÁCIÓ. Dr. Vajna Virág - mediátor

MEDIÁCIÓ. Dr. Vajna Virág - mediátor MEDIÁCIÓ Dr. Vajna Virág - mediátor MI A KONFLIKTUS? Kenneth Boulding meghatározása szerint a konfliktus összeütközést jelent emberek, vagy emberek csoportjai között. Akkor lép fel, amikor olyan célokat

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan

Felelősen, egészségesen, biztonságosan Felelősen, egészségesen, biztonságosan Előadó: Dr. Árvai Éva orvos tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:arvaieva@lab.hu Telefonszám:

Részletesebben

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodásés viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Szubkultúrák megjelenése az oktatás világában

Szubkultúrák megjelenése az oktatás világában Szubkultúrák megjelenése az oktatás világában Kik kopogtatnak az egyetemek kapuin? Nagy Zoltán Dr. habil. Kálmán Anikó A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI.

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Személyes konstrukciók Kiindulópont: A fizikai valóság, önmagunk és az események megtapasztalása személyenként jelentősen változik személyes képet alakítunk

Részletesebben

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató fejlesztése az utánpótlás futballban Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató az utánpótlás futballban a személyiségtulajdonságok, gondolati- és gyakorlati-cselekvéses képességek sajátos

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

Kötődés és párkapcsolat. Nistor Mihaela

Kötődés és párkapcsolat. Nistor Mihaela Kötődés és párkapcsolat Nistor Mihaela 2010 Gyerekkori kötődés I. Érzelmileg kapcsolódni valaki máshoz Alapgondolat: biztos alapot nyújtani a másik számára A kötődési kapcsolatban a gyerek, majd a felnőtt

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását? Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Munkaügyi ismeretek A grafológia szerepe a személyzeti munkában Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Részletesebben