12/2008. (III. 29.) OKM PM együttes rendelet a mozgóképszakmai hatóság szervezetének, működésének és eljárásának részletes szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "12/2008. (III. 29.) OKM PM együttes rendelet a mozgóképszakmai hatóság szervezetének, működésének és eljárásának részletes szabályairól"

Átírás

1 12/2008. (III. 29.) OKM PM együttes rendelet a mozgóképszakmai hatóság szervezetének, működésének és eljárásának részletes szabályairól A mozgóképről szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Tv.) 37. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának d) pontjában, illetve a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának b) pontjában meghatározott feladatkörben a következőket rendeljük el: I. Fejezet BESOROLÁSI ELJÁRÁSOK Filmbesorolás a kiskorúak védelme érdekében 1. (1) A filmterjesztő a terjesztés megkezdésének tervezett időpontját legalább 30 nappal megelőzően a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak mint mozgóképszakmai hatóságnak (a továbbiakban: hatóság) köteles bejelenteni az általa terjeszteni kívánt filmalkotás magyar és eredeti nyelvű címét, annak rövid tartalmát, előállítójának, producerének, rendezőjének, forgatókönyvírójának, zeneszerzőjének, operatőrének, főszereplőinek nevét és a filmalkotás besorolására vonatkozó javaslatát a Tv ában meghatározott kategóriák alapján. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentéssel egyidejűleg be kell nyújtani a filmalkotás egy megtekintésre alkalmas VHS vagy DVD példányát. Ha a moziforgalmazásra kerülő filmalkotás terjesztőjének nincs birtokában a filmalkotás VHS vagy DVD példánya, 35 mm-es technikával felszerelt vetítőhelyen is biztosíthatja a filmalkotás megtekintését. A filmterjesztő a bemutató időpontját követő 60 napon belül, de legkésőbb a filmalkotás DVD vagy VHS hordozón való megjelenésének időpontjáig ilyen esetben is köteles a filmalkotás egy VHS vagy DVD példányát a hatóságnak benyújtani. (3) Idegen nyelven készült filmalkotás esetén, ha a filmalkotásból szinkronizált vagy feliratos változat nem áll rendelkezésre, be kell nyújtani a filmalkotás magyar, vagy ha a filmterjesztőnek ez sem áll rendelkezésre, angol nyelvű dialóg-listáját is. (4) A hatóság a Korhatár Bizottság javaslata alapján a bejelentéstől számított 15 napon belül dönt a filmalkotás besorolási kategóriájáról. A Korhatár Bizottság a bejelentéstől számított 10 napon belül teszi meg javaslatát a hatóság számára. 2. (1) Ha a filmterjesztő nem tud eleget tenni a 1. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének, mert a moziforgalmazásra kerülő filmalkotás semmilyen példánya nincs az ott meghatározott határidőben a birtokában, erről a 1. (1) bekezdése szerinti bejelentésben az ezt igazoló okiratokat mellékelve és a hiány okát megjelölve köteles tájékoztatni a hatóságot. (2) A hatóság az (1) bekezdésben meghatározott esetben kérelemre a film megtekintésének biztosításától számított 5 napon belüli soron kívüli eljárásban dönthet a filmalkotás besorolási kategóriájáról. 3. A filmterjesztő a besorolás előtt a filmalkotásra vonatkozó hirdetéseken és közleményekben a BESOROLÁS ALATT megjelölést köteles feltüntetni. A filmalkotások besorolása a Tv. 3. és 31. -a alapján

2 (1) 4. (1) A hatóság a Tv. 3. -a és 31. -ának (1) bekezdése alapján a filmalkotásokat az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel a filmelőállító kérelmére sorolja be. (2) Ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot nem haladja meg, a besorolási kérelmet legkésőbb a forgatás megkezdéséig kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell: a) a filmalkotás elkészítésében részt vevő alkotók, művészeti és technikai munkatársak jegyzékét, b) a filmalkotás költségvetését, c) a filmalkotás elkészítésének ütemtervét, d) a filmalkotás előállításának finanszírozási tervét. (3) Ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot meghaladja, a besorolási kérelmet legkésőbb a filmalkotás forgatásának megkezdése előtt 45 nappal kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell: a) a filmalkotás alapjául szolgáló mű szerzőinek a filmalkotás előállításához való hozzájárulását tartalmazó felhasználási szerződéseket vagy egyéb okiratokat, b) a filmalkotás forgatókönyvét, c) a filmalkotás elkészítésében részt vevő alkotókra, valamint művészeti és technikai munkatársakra, továbbá a gyártási munkák helyszínére vonatkozó jegyzéket a Tv. 3. -a szerinti táblázat alapján, megjelölve az elkészítésben részt vevő külföldi országok technikai és művészi hozzájárulását, d) a filmalkotás költségvetését és részletes pénzügyi tervét, e) a filmalkotás elkészítésének ütemtervét, f) koprodukciós filmalkotás esetén a filmelőállítók koprodukciós szerződését, ennek hiányában a felek megállapodását a hasznosításból származó bevételek felosztásáról és a terjesztés területi megosztásáról, g) a filmalkotás előállításának finanszírozási tervét. (4) Ha a (2) (3) bekezdésben meghatározott adatokban a kérelem benyújtását követően változás következik be, a filmelőállító csatolva az erről szóló okiratokat a változástól számított 15 napon belül köteles azt bejelenteni a hatóságnak. (5) A hatóság hivatalból indít eljárást, ha a (4) bekezdés szerinti adatváltozás miatt az eredeti besorolástól eltérően kellene a filmalkotást besorolni. Kulturális követelményrendszer 4/A. 1 A hatóság a Tv. 12/A. (1) bekezdése alapján a filmelőállító kérelmére állapítja meg a filmgyártási célú állami támogatások igénybevehetőségére vonatkozó jogosultságot. (2) A hatóság a Tv. 12/A. (2) bekezdése alapján a filmterjesztő kérelmére állapítja meg a filmterjesztési célú állami támogatások igénybevehetőségére vonatkozó jogosultságot. (3) Az (1) (2) bekezdés szerinti kérelmek a 4. -ban, illetve a okban meghatározott kérelmekkel együtt is benyújthatóak. Ebben az esetben a hatóság a kérelmeket egy eljárás keretében bírálja el. (4) A kérelemhez mellékelni kell a) a filmalkotás teljes magyar nyelvű forgatókönyvét vagy b) a filmalkotás egy megtekintésre alkalmas VHS vagy DVD példányát, és a filmelőállító vagy filmterjesztő nyilatkozatát a Tv. 12/B. -ában meghatározott kulturális követelmények teljesítéséről az ott foglalt táblázat alapján. (5) A filmterjesztési célú állami támogatások igénybevehetőségére vonatkozó jogosultság megállapítására nem kell kérelmet előterjeszteni, és az eljárás mellőzendő, ha a filmalkotás korábban már teljesítette a filmgyártási célú állami támogatások igénybevehetőségére vonatkozó kulturális követelményeket. (6) A Tv. 12/B. -ában rögzített kulturális követelményrendszer m) és n) pontjai kapcsán a) 1 pont adható, ha

3 aa) a magyarországi forgatás napokban számolt mértéke nem éri el a filmalkotás teljes forgatásának 25%-át; ab) a filmgyártás-előkészítés vagy az utómunka költségei nem érik el a teljes filmgyártáselőkészítési vagy utómunkaköltségek 25%-át; b) 2 pont adható, ha ba) a magyarországi forgatás napokban számolt mértéke nem éri el a filmalkotás teljes forgatásának 50%-át; bb) a filmgyártás-előkészítés vagy az utómunka költségei nem érik el a teljes filmgyártáselőkészítési vagy utómunkaköltségek 50%-át; c) 3 pont adható, ha az a) és b) pontokban említett értékek elérik vagy meghaladják az 50%- os értékeket. Filmbesorolás a filmterjesztés támogatása érdekében 5. (1) A filmelőállító vagy filmterjesztő a terjesztés megkezdésének tervezett időpontja előtt legalább 45 nappal kérheti a hatóságtól a terjeszteni kívánt filmalkotás art filmalkotássá minősítését. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a filmterjesztő közli a hatósággal a filmalkotás címét, előállítójának, producerének, rendezőjének, forgatókönyvírójának, zeneszerzőjének, operatőrének, főszereplőinek nevét. (2) A filmterjesztő a kérelemmel együtt köteles benyújtani a filmalkotás magyar nyelvű szöveggel vagy magyar felirattal, szinkronnal, illetőleg magyar vagy angol nyelvű dialóglistával ellátott VHS vagy DVD példányát. (3) Ha a filmterjesztőnek vagy a filmelőállítónak az e bekezdésben meghatározott határidőben nincs birtokában a filmalkotás VHS vagy DVD példánya, a filmterjesztő a filmalkotás tervezett bemutatója előtt legalább 30 nappal 35 mm-es technikával felszerelt vetítőhelyen is biztosíthatja a filmalkotás megtekintését. (4) A kérelem tartalmazza a filmalkotás ismertetését és a filmalkotás art minősítésére vonatkozó javaslatot. Azon filmalkotások esetében, amelyek nemzetközileg elismert filmfesztiválon díjat nyertek, a kérelmezőnek meg kell jelölnie a filmfesztivált és a kategóriát, amelyben a filmalkotás díjat nyert. (5) A hatóság a Filmszakmai Bizottság javaslata alapján a kérelem benyújtásától, illetve a filmalkotás megtekintésétől számított 15 napon belül dönt az art minősítés feltételeiről. II. Fejezet NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁSOK Mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyek nyilvántartása 6. (1) A hatóság a Tv. 27. és 28. -a alapján nyilvántartást vezet az állami támogatást igénylő mozgóképszakmai szervezetekről és természetes személyekről, valamint Tv pontja alapján a megrendelésre készülő filmalkotások gyártásában részt vevő magyar vállalkozásokról (a továbbiakban: filmgyártó vállalkozások). (2) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az állami támogatás igénylését megelőzően kell benyújtani. A nyilvántartott adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 30 napon belül kell bejelenteni a hatóságnak. (3) A Tv. 28. (2) bekezdésében meghatározott adatokon kívül a nyilvántartásba vételét kérő szervezetnek közölnie kell, hogy nyilvántartásba vételét a filmelőállítóként, filmgyártó vállalkozásként, filmterjesztőként (ezen belül filmforgalmazóként, moziüzemeltetőként vagy egyéb minőségében), műhelyként vagy egyéb szervezetként kéri.

4 7. (1) A hatóság a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtását követően a Tv. 28. (7) bekezdésében meghatározott célból a megkeresi a Magyar Mozgókép Közalapítványt, a Nemzeti Kulturális Alapot és a minisztériumokat (a továbbiakban együtt: jelentős támogató szervezetek). A jelentős támogató szervezetek a megkereséstől számított 15 napon belül nyilatkoznak arról, hogy a nyilvántartásba vételét kérő szervezetnek vagy természetes személynek, illetve a szervezet tulajdonosa vagy alapítója által alapított vagy tulajdonolt más szervezetnek a támogatóval szemben van-e a Tv. hatálya alá tartozó lejárt, teljesítetlen fizetési vagy elszámolási kötelezettsége. Ilyen kötelezettség fennállása esetén a jelentős támogató szervezet nyilatkozik annak mértékéről, megjelölve a kérelmező által igénybe vett közvetlen állami támogatás összegét és a támogatott tevékenységet, illetve filmalkotást. (2) A hatóság az (1) bekezdés szerinti eljárás mellőzésével veszi nyilvántartásba azt a jogelőd nélkül alapított új szervezetet, amelynek alapítói (tulajdonosai) és vezető tisztségviselői között kizárólag a nyilvántartásban már szereplő szervezet vagy természetes személy található. A hatóság a nyilvántartásba vételről az új szervezet megalapítását követően dönt. (3) A jelentős támogató szervezeteket a hatóság negyedévente is megkeresi a Tv. 28. (5) bekezdése szerinti adatszolgáltatás céljából. (4) A Tv. hatálya alá eső állami támogatást nyújtó egyéb szervezetek az általuk nyújtott mozgóképszakmai támogatásokról, illetve az általuk támogatottak lejárt, teljesítetlen fizetési kötelezettségeiről a támogatás nyújtásakor, illetve a fizetési kötelezettség keletkezésekor tájékoztatják a hatóságot. Filmalkotások nyilvántartása 8. (1) A hatóság a 4. szerinti besorolási eljárással egyidejűleg lefolytatja a Tv. 29. (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi eljárást. (2) A közvetett állami támogatást igénylő filmalkotásokat a hatóság a 10. szerinti közvetett támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultság igazolásával egyidejűleg veszi nyilvántartásba. (3) A nyilvántartás a Tv. 29. (2) bekezdésében meghatározott adatokon kívül tartalmazza a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségeit és a Tv. 1. (3) bekezdésében meghatározott forrásból származó támogatás összegét. (4) Ha a (3) bekezdés szerinti adatok a filmalkotás nyilvántartásba vételekor nem ismertek vagy azokban változás következik be, a filmelőállító azok ismertté válásától (változásától) számított 15 napon, de legkésőbb a filmalkotás elkészültét követő 15 napon belül köteles ezeket a hatóságnak bejelenteni. (5) A hatóság hivatalból indít eljárást, ha az adatváltozás miatt az eredeti nyilvántartástól eltérően kellene a filmalkotást nyilvántartásba venni. Terjesztésre kerülő filmalkotások nyilvántartása 9. (1) A hatóság az 1. szerinti besorolási eljárással egyidejűleg lefolytatja a Tv. 29. (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi eljárást. (2) A nyilvántartás a Tv. 29. (4) bekezdésében meghatározott adatokon kívül tartalmazza a filmalkotások a) magyarországi mozikban való terjesztése útján elért nézőszámát, jegyárbevételét; b) a filmalkotás kópiaszámát és vetítési számát moziüzemeltetők szerinti bontásban; c) a különböző adathordozókon történő forgalmazás során értékesített műpéldányok számát és az értékesítéssel elért bevételt. (3) A forgalmazó a (2) bekezdés a) c) pontjaiban meghatározott adatokat eredeti és magyar cím szerinti bontásban szolgáltatja a hatóságnak.

5 (4) A moziüzemeltető a (2) bekezdés a) b) pontjaiban meghatározott adatokat az általa üzemeltetett mozik szerinti bontásban szolgáltatja a hatóságnak. (5) Az adatszolgáltatást minden hónap huszadik napjáig kell az előző hónapra vonatkozóan teljesíteni. Ha a hatóság megállapítja, hogy a filmterjesztők által adott nyilatkozatok valótlan adatokat tartalmaznak, erről értesíti a támogató szervezeteket. III. Fejezet KÖZVETETT TÁMOGATÁSI ELJÁRÁS A támogatásra jogosultság igazolása 10. (1) A hatóság a Tv. 19. (1) bekezdésének e) pontja és 31. (3) bekezdése alapján a filmelőállító, illetve a filmgyártó vállalkozás kérelmére igazolja a filmalkotások után járó közvetett támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultságot (a továbbiakban: támogatásra jogosultság). (2)2 A támogatásra jogosultság igazolásához a filmelőállítónak, illetve a filmgyártó vállalkozásnak be kell jelentenie a filmgyártás megkezdésének időpontját azt megelőzően legalább 8 nappal, és legkésőbb a forgatás megkezdésétől számított 60 napon belül vagy ha a gyártási folyamatból csak az utómunkát végzik Magyarországon, az utómunka megkezdésének napjáig a kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtania a) a filmalkotás végleges az előkészítést, a forgatást és az utómunkálatokat is magában foglaló gyártási tervét, b)3 megrendelésre készülő filmalkotás esetében a gyártásban részt vevő magyar vállalkozás és a külföldi filmelőállító (megrendelő) közötti szerződést, c)4 nem megrendelésre készülő filmalkotás esetében a közvetlen filmgyártási költségek fedezetét igazoló okiratokat és a filmalkotás teljes költségvetését, d) a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségeire vonatkozó költségvetését (valamennyi társelőállító, támogató által ellenjegyezve), pénzügyi tervét és finanszírozási tervét, e) a filmelőállító, illetve a filmgyártó vállalkozás arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a 12. szerint melyik ütemezésben kéri a támogatási igazolások kiadását. (3) Ha a (2) bekezdésében felsorolt adatokban változás következik be, azt az ott meghatározottak szerint a filmelőállító, illetve a filmgyártó vállalkozás köteles a hatóságnak a változástól számított 15 napon belül bejelenteni. (4) Ha a (3) bekezdés szerinti bejelentésben foglaltak alapján a támogatásra jogosultság feltételeiben változás következik be, a hatóság hivatalból megindítja a támogatásra jogosultság igazolásával, illetve a támogatási igazolással kapcsolatos eljárást. (5) A határozatot a hatóság a filmelőállítón, illetve a filmgyártó vállalkozáson kívül megküldi a filmalkotás részére közvetlen állami támogatást nyújtó szervezeteknek a (4) bekezdés esetén pedig az Adó- és Pénzügyi Ellenőrző Hatóságnak (a továbbiakban: állami adóhatóság) is. A támogatási igazolás 11. (1) A hatóság a Tv. 19. (1) bekezdésének e) pontja és 31. (3) bekezdése, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 4. -ának 36. pontja alapján a filmelőállítónak, illetve a filmgyártó vállalkozásnak a kérelmére adja ki a közvetett állami támogatások igénybevételére jogosító támogatási igazolásokat. (2) A kérelemhez csatolni kell:

6 (1) a) az adott filmalkotás könyvelési tételeit tartalmazó főkönyvi kivonatot, főkönyvi kartonokat, valamint b) a támogatásra jogosultság megállapítása során elfogadott költségvetés alapján és rovatkódjainak bontásában készített, a kérelemben feltüntetett és az azt megelőző időszak tényleges költségeit tartalmazó költségkimutatást. (3) A kérelemben vagy legkésőbb a kérelem benyújtását követő 20 napon belül meg kell jelölni a támogató nevét, székhelyét, adószámát és csatolni kell az igazolás igénybevételének jogosultságát bizonyító szerződést. (4) A támogatási igazolás a Tao. tv pontjában meghatározottakon túl tartalmazza filmalkotás címét és nyilvántartási számát, a kérelemben feltüntetett időszakot és a közvetlen filmgyártás költségeinek erre az időszakra eső összegét. (5) A hatóság a kiadott támogatási igazolásokkal összefüggésben birtokába került okiratokat az igazolás kiadásának évét követő tíz évig köteles megőrizni. 12. (1) A hatóság a támogatási igazolást a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a filmalkotás gyártásának lezárását követően, a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségeinek egészére vonatkozóan adja ki. (2) A filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás jogosult a támogatási igazolás kiadására vonatkozó kérelmét naptári hónapok szerinti vagy naptári negyedévi ütemezésben kérni, ha a filmalkotás gyártása nem fejeződik be kilenc hónapon belül vagy a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségei a 150 millió forintot meghaladják. (3) A (2) bekezdésben foglaltak alkalmazása esetén az egy-egy igazolásban szereplő összeg ugyanazon filmhez több támogató részére történő igazolás kiadása esetén az együttes összeg legfeljebb az igazolás kiadásáig felmerült közvetlen filmgyártási költség 20 százalékáig terjedhet A közvetlen filmgyártási költségek között az a filmgyártási és filmgyártáselőkészítési költség ismerhető el, amely a 6. -ban meghatározott nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását követően a magyarországi gyártással összefüggésben belföldön vagy külföldön keletkezett, és megfelel a (2) (9) bekezdésekben meghatározott további feltételeknek. (2) A hatóság a gyártási ütemezés adott szakaszára eső összegként csak azon költségeket veszi figyelembe, amelyek a kérelemben feltüntetett időszak kezdő és zárónapja közötti teljesítéshez kapcsolódnak. (3) Csak az a költség ismerhető el közvetlen filmgyártási költségként, amelynek teljesítését igazoló okirat a végleges gyártási tervnek megfelelő gyártási időszakban, illetve a gyártási tervben szereplő befejezési időpontot követő három hónapon belül keletkezik. (4) Nem számolható el az a költség, amelynek tekintetében az adott jogviszony jogosultja és kötelezettje ugyanaz a szerv vagy személy. (5) A közvetlen filmgyártási költségek között a filmalkotás alapjául szolgáló mű megfilmesítéshez kapcsolódó szerzői és szomszédos jogi jogdíj azon összege számolható el, amely nem haladja meg a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségeinek 4%-át. (6) A produceri díjak elszámolt összege nem haladhatja meg a közvetlen filmgyártási költségek 4%-át. (7) A reklám- és propagandaköltségek közül kizárólag a gyártáshoz kapcsolódó azon reklámköltségek számolhatók el, amelyek nem haladhatják meg a közvetlen filmgyártási költségként elszámolt összeg 2%-át, de legfeljebb az 5 millió forintot. Nem tekintendő gyártáshoz kapcsolódó reklámköltségnek a film reklámozását szolgáló bármilyen reklámfelület-vásárlás, különösen az írott sajtóban, köztéri helyeken vagy járműveken elhelyezett, továbbá rádióban vagy televízióban megjelentetett hirdetés.

7 (1) (8) A filmgyártáshoz kapcsolódó utazási költségek akkor számolhatók el közvetlen filmgyártási költségként, ha legalább az utazás kiinduló állomása vagy célállomása Magyarországon van. (9) Valamely rendezvényről készített filmalkotás esetén csak a filmgyártáshoz közvetlenül kapcsolódó olyan költségek számolhatók el, amelyek nem a rendezvény létrehozásához kapcsolódnak. Ha a rendezvény létrehozásához és a filmgyártáshoz kapcsolódó költségek nem különíthetőek el egyértelműen, akkor azok nem számolhatók el közvetlen filmgyártási költségként. 13/A. 6 A közvetlen magyar filmgyártási költségek között az a közvetlen filmgyártási költségnek minősülő filmgyártási és filmgyártás-előkészítési költség ismerhető el, amelyet a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Számtv.) 160. (3) bekezdés a) b) pontjában megnevezett számlákon számolnak el, és amely a) a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény, az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény, a Tao. tv. vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló évi CXX. törvény szerinti adókötelezettség alá eső, illetve a költségvetési szervnél bevételt eredményező kötelezettség teljesítésével, valamint a filmgyártással kapcsolatban teljesített személyi jellegű kifizetések után fizetendő járulékkötelezettség teljesítésével összefüggésben keletkezett, és b) megfelel a 13. (2) (9) bekezdésében foglalt feltételeknek. (2) Tárgyi eszköz beszerzése esetén csak a filmgyártáshoz közvetlenül beszerzett eszköznek a Számtv a szerinti értékcsökkenése számolható el, legfeljebb a filmgyártás megkezdésétől a gyártás befejezéséig tartó időszakra. Ha az eszközt egyszerre több filmgyártáshoz is használják, úgy az elszámolható költségeket a gyártások között a filmgyártó vállalkozás számviteli politikájában rögzített megosztás szerint arányosan fel kell osztani. (3) A Számtv. 3. (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott közvetített szolgáltatást tartalmazó költségekből a szállító által külföldről igénybe vett szolgáltatás értéke nem számolható el közvetlen magyar filmgyártási költségként. A külföldről igénybe vett közvetített szolgáltatás értékéről a filmgyártó vállalkozásnak nyilatkozni kell. A hatóság indokolt esetben az ellenőrzési jogát a közbenső szerződő felek, illetve alvállalkozók ellenőrzésével a szolgáltatás tényleges teljesítőjével szemben is érvényesítheti. IV. Fejezet A HATÓSÁG EGYÉB FELADATAI Helyszíni ellenőrzés 14. A hatóság a film gyártásának megkezdésétől a film bemutatásának napjáig helyszíni ellenőrzést folytathat le. Adatszolgáltatás 15. (1) A hatóság által a Tv ai és az e rendelet alapján nyilvántartott adatoknak azt a körét, amelyet közzétesznek, valamint a közzététel módját e rendelet melléklete tartalmazza. (2) A hatóság végzi az Európai Audiovizuális Obszervatórium (European Audiovisual Observatory) által a mozgóképszakmai területre vonatkozó adatok magyarországi gyűjtését és azokat az Obszervatórium számára továbbítja. V. Fejezet A HATÓSÁG ELJÁRÁSAIÉRT FIZETENDŐ IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

8 16. (1) Az 1. szerinti első fokú filmbesorolási eljárás díja filmalkotásonként forint, a másodfokú eljárás díja 7500 forint. (2) A 2. szerinti soron kívüli első fokú filmbesorolási eljárás díja filmalkotásonként forint, a másodfokú eljárás díja forint. (3) A 4. szerinti filmbesorolási eljárásért fizetendő díj filmalkotásonként: a) a 4. (2) bekezdésének hatálya alá eső filmalkotások esetében az első fokú eljárás díja 5000 forint, a másodfokú eljárás díja 2500 forint, b) minden egyéb filmalkotás esetében az első fokú eljárás díja forint, a másodfokú eljárás díja 5000 forint. (4) Az 5. szerinti első fokú filmbesorolási eljárás díja filmalkotásonként forint, a másodfokú eljárás díja forint. (5) A 6. szerinti mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyek nyilvántartásba vételi eljárásáért fizetendő díj: a) természetes személyek esetében az első fokú eljárás díja 5000 forint, a másodfokú eljárás díja 2500 forint, b) szervezetek esetében az első fokú eljárás díja forint, a másodfokú eljárás díja forint. (6) A 10. szerinti támogatásra jogosultság igazolásáért fizetendő díj: a) a 12. (1) bekezdésében meghatározott esetben aa) az elsőfokú eljárás díja nem megrendelésre készülő filmalkotás esetén Ft, megrendelésre készülő filmalkotás esetén Ft, ab) a másodfokú eljárás díja Ft; b) a 12. (2) bekezdésében meghatározott havi ütemezés esetén ba) az elsőfokú eljárás díja nem megrendelésre készülő filmalkotás esetén Ft, megrendelésre készülő filmalkotás esetén Ft, bb) a másodfokú eljárás díja Ft; c) a 12. (2) bekezdésében meghatározott negyedéves ütemezés esetén ca) az elsőfokú eljárás díja nem megrendelésre készülő filmalkotás esetén Ft, megrendelésre készülő filmalkotás esetén Ft, cb) a másodfokú eljárás díja Ft; d) ha a közvetlen filmgyártási költség nem haladja meg az Ft-ot, az elsőfokú eljárás díja Ft, a másodfokú eljárás díja Ft. 17. (1) A hatóság eljárásaiért a díjakat a hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni. Az eljárási díjak befizetése során a Filmiroda megjelölést, a 10. szerinti támogatásra jogosultság iránti eljárás díjának befizetése során a filmalkotás azonosítási számát is fel kell tüntetni. (2) A díjfizetési kötelezettség keletkezésére az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 3. -ának (4) bekezdését, a díjfizetés tárgyára az Itv ának (2) (3) bekezdését, a díjfizetés alapjára az Itv ának (2) (3) bekezdését, a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv ait, a díjfizetés módjára az Itv ának (4) (6) bekezdéseit és (12) bekezdését, illetve az Itv. 73/A. -át, a díjfizetés törlésére és visszatérítésére az Itv ának (1) (2) bekezdéseit és az Itv a (1) bekezdésének f), g) és j) pontjait, a díjfizetéssel kapcsolatos mulasztásra az Itv át, a díjfizetés elévülésére az Itv át, az Itv.-ben nem szabályozott eljárási kérdésekre a behajtásra vonatkozó szabályok kivételével az Itv ának (1) bekezdését megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy illeték helyett díjat, állami adóhatóság helyett a hatóságot, lelet helyett pedig jegyzőkönyvet kell érteni. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9 18. (1) Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a (2) bekezdés kivételével a hatálybalépése után indított ügyekben kell alkalmazni. (2) A Nemzeti Filmiroda szervezetének, működésének és eljárásának részletes szabályairól szóló 14/2004. (VI. 9.) NKÖM PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 11. -a szerint az e rendelet hatálybalépése előtt indult nyilvántartásba vételi eljárás alapján indított támogatási igazolások kiadására vonatkozó ügyekben az R. rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha a támogatási igazolás kiadására vonatkozó eljárás e rendelet hatálybalépését követően indult. (3)7 Melléklet a 12/2008. (III. 29.) OKM PM együttes rendelethez A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott adatok 1. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény, a mozgóképről szóló évi II. törvény 30. -a, és a mozgóképről szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 12/2008. (III. 29.) OKM PM együttes rendelet 15. (1) bekezdése alapján a magyarországi 35 mm-es filmet forgalmazó vállalatoktól kért adatokat a hatóság hivatalos honlapján a következő adattáblákon teszi nyilvánossá: Havi rendszerességgel A tárgyhó 52 hetes halmozott toplistája Film magyar címe Gyártó ország Forgalmazó Induló kópiaszám Bemutató időpontja Előadásszám Jegybevétel (HUF) Átlagos jegybevétel (előadásonként) Összes nézőszám Fizető nézőszám (csak a tárgyév utolsó hónapjában évi összesítésben) Átlagos nézőszám (előadásonként) Az NFI által regisztrált art-filmek havi 52 hetes halmozott toplistája Film magyar címe Gyártó ország Forgalmazó Induló kópiaszám Bemutató időpontja Előadásszám Jegybevétel (HUF) Összes nézőszám Magyar filmek havi 52 hetes halmozott toplistája Forgalmazó Induló kópiaszám Bemutató időpontja Előadásszám Jegybevétel (HUF) Összes nézőszám Éves rendszerességgel

10 Magyarországi filmbemutatók adott évi listája a forgalmazásból származó összbevétel alapján Adott évi filmforgalmazás az előző évi adatok tükrében (csak három összesített adat: előadásszám, pénztári jegybevétel, látogatószám) Magyar filmbemutatók adott évi listája a forgalmazásból származó összbevétel alapján A Nemzeti Filmiroda által regisztrált art-filmek adott évi listája a forgalmazásból származó összbevétel alapján 2. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény, a mozgóképről szóló évi II. törvény 30. -a, és a mozgóképről szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 12/2008. (III. 29.) OKM PM együttes rendelet 15. (1) bekezdése alapján a magyarországi VHS-DVD forgalmazóktól kért adatokat a hatóság a hivatalos honlapján következő adattáblákon teszi nyilvánossá: Havi rendszerességgel Film magyar címe Gyártó ország Forgalmazó Műfaj/jelleg Szinkron/felirat Éves rendszerességgel Film magyar címe Gyártó ország Forgalmazó Hordozó Jogterjedelem Jogfelhasználás időtartama Korhatár-besorolás Műfaj/jelleg Szinkron/felirat 3. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény, a mozgóképről szóló évi II. törvény 30. -a, és a mozgóképről szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 12/2008. (III. 29.) OKM PM rendelet 15. (1) bekezdése alapján a magyarországi moziüzemeltetőktől kért adatokat a hivatalos honlapján a következő adattáblákon teszi nyilvánossá: Negyedéves rendszerességgel Magyarországi art-mozi Mozi név Település Vezető Éves rendszerességgel Magyarországi mozik Mozi név Ir.szám Település Utca, házszám Üzemeltető Ir.szám Település Utca, házszám

11 Befogadóképesség Teremszám Előadásszám Nézőszám Jegybevétel Mozik forgalmazási adatai megyék szerint Megyenév Moziszám Teremszám Befogadóképesség Összes forgalom Előadásszám Nézőszám Bevétel Magyar film Előadásszám Nézőszám Bevétel 4. A mozgóképről szóló évi II. törvény 27. (1) bekezdés alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartásba vett mozgóképszakmai szervezetek következő adatait teszi nyilvánossá honlapján: Havi rendszerességgel Regisztrációs szám Szervezet neve Szervezet címe Ügyvezető neve Telefonszám 5. A mozgóképről szóló évi II. törvény 29. (3) bekezdés alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartásba vett, és a kiskorúak védelme érdekében a 21. alapján besorolt Magyarországon forgalomba kerülő filmalkotások következő korhatárkategóriáira vonatkozó adatait teszi nyilvánossá honlapján: A Korhatár Bizottság ülését követő 48 órán belül Regisztrációs szám Film magyar címe Korhatár-kategória Hordozó DVD VHS Jogerő dátuma 6. A mozgóképről szóló évi II. törvény 29. (3) bekezdés alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartásba vett, és a filmterjesztés támogatása érdekében a 25. (1) alapján art minősítést kapott, Magyarországon forgalomba kerülő filmalkotások következő adatait teszi nyilvánossá honlapján: A Filmszakmai Bizottság ülését követő 48 órán belül Ügyszám Film magyar címe Forgalmazó 7. A magyar részvételi arányok alapján besorolt filmek alábbi adatai nyilvánosak:

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. ÁPRILIS 28. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. ÁPRILIS 28. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. ÁPRILIS 28. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 73/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a Budai Palota kulturális, turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA 1 I. A TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLOK ÉS ALAPELVEK 1. Bevezetés A Támogatási Szabályzat (a

Részletesebben

N 202/2008. sz. állami támogatás Magyarország Filmszakmai támogatási program

N 202/2008. sz. állami támogatás Magyarország Filmszakmai támogatási program EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.VII.16 C(2008)3543 végleges Tárgy : N 202/2008. sz. állami támogatás Magyarország Filmszakmai támogatási program Tisztelt Miniszter Asszony, 1. ÖSSZEFOGLALÁS (1) Örömmel

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

307/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

307/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 307/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatály: 2012. I. 2-től 307/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartására, felügyeletére, felügyeleti díjára, valamint e szervezetek

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 22., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi LIX. törvény A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről

Részletesebben

. törvény. egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

. törvény. egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról . törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2012. (I.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2012. (I.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2012. (I.20.) számú KÖZLEMÉNYE Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Budapest, 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722

Budapest, 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722 Budapest, 2014. augusztus 29. 8. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722 1568 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 8. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 2014. évi XXXIV. törvény 165/2014. (VII. 17.)

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 43/2014. (III.21.) számú KÖZLEMÉNYE

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 43/2014. (III.21.) számú KÖZLEMÉNYE Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 43/2014. (III.21.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 175 2013.08.07. 12:28 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2013.08.05 2013.08.31 108 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról. I. Fejezet

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról. I. Fejezet 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 0624 2006. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT 2009 Az Üzletszabályzatot jóváhagyta a Kuratórium a 77/2008. XII. 16. számú határozata. Az Igénylő Lapok,az Útmutató és az

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök 168. szám Tartalomjegyzék 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben