MAGYAR KÖZLÖNY szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA december 28., péntek. Tartalomjegyzék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY. 182. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 28., péntek. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA december 28., péntek 182. szám Tartalomjegyzék 409/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 411/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 412/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 82/2012. (XII. 28.) BM rendelet 83/2012. (XII. 28.) BM rendelet 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 86/2012. (XII. 28.) BM rendelet Az úti okmánnyal, a jármû származásellenõrzésével, a hatósági okmányokkal, az idegenrendészettel összefüggõ eljárások egyszerûsítésérõl, valamint a rendészeti tárgyú joganyagot érintõ módosításokról, továbbá egyes kormányrendeleteknek a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény módosításával összefüggésben szükséges módosításáról Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erõfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételrõl szóló évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól Egyes bányászattal összefüggõ kormányrendeletek módosításáról A Széchenyi Pihenõ Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV.12.) Korm. rendelet módosításáról Az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggõ törvények módosításáról szóló törvénnyel összefüggésben a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény egyes miniszteri rendeleti szintû végrehajtási rendeleteinek módosításáról Egyes miniszteri rendeleteknek az útlevéleljárások egyszerûsítéséhez kapcsolódó módosításáról A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról Az Országgyûlési Õrség szolgálati szabályzatáról Az Országgyûlési Õrség hivatásos állományát érintõ gazdasági tárgyú szabályokról A rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelõk által alkalmazható kényszerítõ eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés módjáról, a kényszerítõ eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokról 37822

2 37710 MAGYAR KÖZLÖNY évi 182. szám Tartalomjegyzék 54/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet 59/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 60/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 48/2012. (XII. 28.) NGM rendelet 49/2012. (XII. 28.) NGM rendelet 50/2012. (XII. 28.) NGM rendelet 51/2012. (XII. 28.) NGM rendelet 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet 81/2012. (XII. 28.) NFM rendelet 82/2012. (XII. 28.) NFM rendelet 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 1673/2012. (XII. 28.) Korm. határozat A kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításával összefüggésben az emberi erõforrások minisztere feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról Egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben a közigazgatási és igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet módosításáról A szabadságvesztés és az elõzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendeletnek, a büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendeletnek és a bûnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történõ adatközlés szabályairól szóló 20/2009. (VI. 19.) IRM rendeletnek az útlevéleljárások egyszerûsítéséhez kapcsolódó módosításáról A nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggõ módosításáról Az adó-végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól A kiemelt adózók kijelölésérõl, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkezõ adózók körének megállapításáról szóló 4/2012. (II. 14.) NGM rendelet módosításáról A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.) PM IM együttes rendelet módosításáról Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról A bányászati koncessziós pályázati eljárásról A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet és a hites bányamérõrõl szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosításáról A járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelölésérõl A zöldség-gyümölcs termelõi csoportokról és termelõi szervezetekrõl A Nemzetközi Víz Konferencia (Budapesti Víz Világtalálkozó Budapest Water Summit) szakmai koncepciójáról és költségvetésérõl, valamint az azzal összefüggõ feladatokról 38103

3 MAGYAR KÖZLÖNY évi 182. szám Tartalomjegyzék 1674/2012. (XII. 28.) Korm. határozat 1675/2012. (XII. 28.) Korm. határozat 1676/2012. (XII. 28.) Korm. határozat 1677/2012. (XII. 28.) Korm. határozat 1678/2012. (XII. 28.) Korm. határozat 1679/2012. (XII. 28.) Korm. határozat 1680/2012. (XII. 28.) Korm. határozat 1681/2012. (XII. 28.) Korm. határozat Egyes csökkentett mértékû törlesztési célú támogatásban részesülõ 5000 fõ lakosságszám alatti települések meghatározásáról A nemzeti park igazgatóságok számára az ún. zsebszerzõdések felszámolásának folytatása és a védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges fedezet biztosításáról Az önkormányzatok adósságot keletkeztetõ ügyleteihez történõ decemberi elõzetes kormányzati hozzájárulásról A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek között a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására kiírt pályázat kezelése céljából történõ elõirányzat-átcsoportosításról A kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításához kapcsolódóan az Emberi Erõforrások Minisztériuma, a Belügyminisztérium, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról A Szegedi Tudományegyetem szervezeti keretein belül létrejövõ Francia Egyetem fokozatos kialakításához szükséges támogatásról A törökbálinti Bálint Márton Iskola és Sportközpont beruházással és egyéb, PPP konstrukcióban létesült sportlétesítményekkel, valamint egyes egyházi ingatlanokkal összefüggõ fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításokról 38116

4 37712 MAGYAR KÖZLÖNY évi 182. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 409/2012. (XII. 28.) Korm. rendelete az úti okmánnyal, a jármû származásellenõrzésével, a hatósági okmányokkal, az idegenrendészettel összefüggõ eljárások egyszerûsítésérõl, valamint a rendészeti tárgyú joganyagot érintõ módosításokról, továbbá egyes kormányrendeleteknek a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény módosításával összefüggésben szükséges módosításáról A Kormány a külföldre utazásról szóló évi XII. törvény 41. (1) bekezdés a) c) pontjában, a 2. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény 86. (1) bekezdés a) és b) pontjában, a 3. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény 111. (1) bekezdés a) c), valamint e) q) pontjában, a 4. alcím és a 39. (2) bekezdése tekintetében a menedékjogról szóló évi LXXX. törvény 93. (1) bekezdés a) i) pontjában és (2) bekezdésében, az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló évi I. törvény 48. (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában, a 6. alcím tekintetében a rendõrségrõl szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. A külföldre utazásról szóló évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása 1. A külföldre utazásról szóló évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR1.) 4. -a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A konzuli tisztviselõ és a tiszteletbeli konzuli tisztviselõ hatáskörébe is tartozik az Utv. 20. (1) bekezdése alapján érvénytelenné vált úti okmány elvétele. 2. A KR1. 7. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) A konzuli tisztviselõ a magánútlevél, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél kiadásával összefüggõ közremûködõi feladatai körében: a) átveszi a magánútlevél, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél kiadására irányuló kérelmet, b) ellenõrzi a kérelmezõ személyi adatait és magyar állampolgárságát, c) a kérelemnek megfelelõ adattartalmú, elektronikus úton továbbítandó kérelmet állít elõ, d) a kinyomtatott, valamint a formanyomtatványon benyújtott kérelmet és csatolt mellékleteit magánútlevél esetében a Hivatalnak, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél esetében a külügyminiszternek küldi meg, e) gondoskodik az úti okmánynak az ügyfél részére történõ átadásáról, és az átadás tényérõl magánútlevél esetében a Hivatalt, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél esetében a külügyminisztert értesíti, f) gondoskodik az át nem vett okmányok megõrzésérõl, majd magánútlevél esetében a Hivatalnak, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél esetében a külügyminiszternek selejtezés céljából történõ megküldésérõl, g) gondoskodik az úti okmány érvénytelenítésérõl, valamint h) kérelem esetén lehetõvé teszi a tároló elem adattartalmának ellenõrzését. 3. A KR (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (5) A konzuli tisztviselõ a) a rendes eljárásban külföldön benyújtott magánútlevél iránti kérelem formanyomtatványát és a kinyomtatott és aláírt kérelmet, valamint a csatolt mellékleteket a külügyminiszteren keresztül megküldi, az elektronikus kérelmet elektronikus úton továbbítja a Hivatalnak,

5 MAGYAR KÖZLÖNY évi 182. szám b) a külföldön benyújtott diplomata- és külügyi szolgálati útlevél iránti kérelem formanyomtatványát és a kinyomtatott és aláírt kérelmet, valamint a csatolt mellékleteket megküldi a külügyminiszternek, az elektronikus kérelmet elektronikus úton továbbítja a külügyminiszternek. 4. A KR a a következõ (5) (7) bekezdéssel egészül ki: (5) Ha a kérelmezõ korábbi úti okmányának kiállítása iránti kérelem benyújtásakor az Utv. 32/A. (1) bekezdés a) pontja alapján a biometrikus adatok tárolásához hozzájárult, a tároló elemet tartalmazó úti okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén az új úti okmány kiállítása, valamint a második magánútlevél kiállítása iránti kérelem személyes megjelenés és a biometrikus adatok rendelkezésre bocsátása nélkül, elektronikus úton benyújtható, az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült úti okmány vagy az elsõ magánútlevél érvényességi idején belül. Ebben az esetben az útlevélhatóság által korábban rögzített és kezelt biometrikus adatok felhasználásával kell az útlevelet kiállítani. (6) Az (5) bekezdés alapján az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült úti okmány helyett kiállított új úti okmány érvényességi ideje az eredeti úti okmány érvényességének idejével megegyezik. (7) Az (5) bekezdés alapján kiállított második magánútlevél érvényességi ideje az Utv. 9. (3) bekezdésében meghatározott idõtartamig, legfeljebb azonban az elsõ magánútlevél érvényességi idejéig tart. 5. A KR a helyébe a következõ rendelkezés lép: 16. (1) A kérelmezõ az eljárás során a) a magyar állampolgárságát a magyar állampolgárságról szóló törvényben meghatározottak szerint igazolja vagy b) kérheti, hogy az eljáró hatóság keresse meg a Hivatalt, hogy a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban a kérelmezõ magyar állampolgárként szerepel-e. (2) Ha a kérelmezõt a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása magyar állampolgárként nem tartalmazza és a kérelmezõ nem rendelkezik az állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal, az eljáró útlevélhatóság vagy az eljárásban közremûködõ hatóság az állampolgárság megállapítása érdekében megkeresi a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt. 6. (1) A KR a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki: (2a) A 15. (2) (5) bekezdésében meghatározott esetben, ha a kérelmezõ nem személyesen jár el, a kérelemhez csatolni kell a kérelmezõ arcképmását (igazolványképét) is. (2) A KR (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek: (2) Az úti okmány iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmezõ birtokában lévõ elõzõ, le nem járt érvényességi idejû úti okmányát, valamint illetékekrõl szóló törvényben meghatározott illeték, illetve a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolni kell. Mellõzhetõ a kérelmezõ elõzõ úti okmányának a kérelemhez történõ csatolása, ha az érvényes és az állampolgár utazási szándékkal kéri annak visszahagyását. A visszahagyott úti okmányt az új úti okmány személyes átvételekor kell leadni, illetve a 25. (3) bekezdésében meghatározott esetben az új magánútlevél átvételekor a konzuli tisztviselõnél személyesen kell leadni vagy postai úton eljuttatni. (3) Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a szülõknek (törvényes képviselõnek) a közjegyzõ, a járási (fõvárosi kerületi) gyámhivatal, a büntetés-végrehajtási intézet vezetõje, a konzuli tisztviselõ, az útlevélhatóság vagy a járási hivatal elõtt tett, vagy a szülõ által kiállított, teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt, az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülõi felügyelet megszûnését, illetõleg szünetelését igazoló okiratot. (3) A KR a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A hajón teljesítendõ szolgálat a gazdálkodó szervezet hajózási engedély kivonatának vagy cégkivonatának bemutatásával igazolható. A gazdálkodó szervezet cégkivonatát az útlevélhatóság a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg. 7. A KR a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben, ha a születési vagy a házassági anyakönyvi kivonat nem áll a kérelmezõ rendelkezésére, akkor az útlevélhatóság, vagy az eljárásban közremûködõ hatóság hivatalból intézkedik a személyazonosság megállapítása érdekében.

6 37714 MAGYAR KÖZLÖNY évi 182. szám 8. A KR (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A(z) a) európai parlamenti vagy országgyûlési képviselõ, annak házastársa, gyermeke diplomata-útlevelét az Országgyûlés Hivatalánál, b) Utv. 14. (4) bekezdésében meghatározott személy szolgálati útlevelét a kiadásra javaslatot tevõ szervnél, c) hajós szolgálati útlevelet a hajón teljesítendõ szolgálatot igazoló gazdálkodó szervezetnél, d) a) c) pontban meghatározott hivatalos útlevelek kivételével a hivatalos útlevelet az utazást elrendelõ szervnél, e) a) d) pontban meghatározott útlevelek kivételével egyéb okmányt az útlevélhatóságnál, vagy a járási hivatalnál tizenöt napon belül le kell adni, ha megszûnt az arra való jogosultság. 9. A KR a helyébe a következõ rendelkezés lép: 26. A hivatalos útlevél rendeltetésszerû használatával összefüggésben az utazást elrendelõ szerv az európai parlamenti vagy országgyûlési képviselõ, továbbá házastársa, gyermeke diplomata-útlevele esetében az Országgyûlés Hivatala, az Utv. 14. (4) bekezdésében meghatározott szolgálati útlevél esetében a javaslatot tevõ szerv, hajós szolgálati útlevél esetében a hajón teljesítendõ szolgálatot igazoló gazdálkodó szervezet ellenõrzi, hogy a hivatalos útlevél a) jogszerûen került-e felhasználásra, valamint b) a jogszabályban meghatározott határidõn belül került-e leadásra. 10. (1) A KR1. a) 7. (1) bekezdésében és 19. (6) bekezdésében a magánútlevél szövegrész helyébe a magánútlevél, diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél, b) 7. (2) bekezdésében, 13. (2) és (4) bekezdésében és 23. (6) bekezdésében a körzetközponti jegyzõ szövegrész helyébe a járási hivatal, c) 14. (1) bekezdés a) és b) pontjában, 23. (2) bekezdés a) pontjában, valamint a (3) és (6) bekezdésében a körzetközponti jegyzõnél szövegrész helyébe a járási hivatalnál, d) 14. (1) bekezdés d) pontjában a külügyminiszternél szövegrész helyébe a külügyminiszternél vagy a konzuli tisztviselõnél, e) 15. (1) bekezdésében a (2) (4) bekezdésben szövegrész helyébe a (2) (8) bekezdésben, f) 18. (1) bekezdés b) pontjában a 19. (7) (8) bekezdésében szövegrész helyébe a 16. (2) bekezdésében és a 19. (7) bekezdésében, g) 19. (4) bekezdésében az A helyesbítést magyar állampolgár esetén kizárólag a magyar anyakönyvi okirat alapján szükséges esetén az illetékes anyakönyvvezetõ megkeresésével lehet elvégezni. Az anyakönyvvezetõ a megkeresésnek soron kívül köteles eleget tenni. szövegrész helyébe az A helyesbítést magyar állampolgár esetén kizárólag az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás adatai alapján lehet elvégezni. h) 21. (1) bekezdésében a soron kívül szövegrész helyébe a haladéktalanul, i) 23. (2) bekezdés a) pontjában és 23. (2a) bekezdésében a személyesen vagy törvényes képviselõje szövegrész helyébe a személyesen, törvényes képviselõje vagy meghatalmazottja, j) 25. (2a) bekezdésében a szerv szövegrész helyébe a szerv, hajós szolgálati útlevél esetében a hajón teljesítendõ szolgálatot igazoló gazdálkodó szervezet, k) 25. (2), (2a) és (2b) bekezdésében a b) pontja szövegrész helyébe az e) pontja, valamint l) 25. (3) bekezdésében a magánútlevelét (ideiglenes magánútlevelét) az új magánútlevél átvételével szövegrész helyébe a magánútlevelét, ideiglenes magánútlevelét, diplomata- vagy külügyi szolgálati útlevelét az új úti okmány átvételével szöveg lép. (2) Hatályát veszti a KR (8) bekezdése.

7 MAGYAR KÖZLÖNY évi 182. szám A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása 11. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szmvhr.) 31. -a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki: (2) A Tv. 19. (2) bekezdése alkalmazásában eljáró hatóság az EGT állampolgár vagy családtag lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóság. 12. Az Szmvhr a helyébe a következõ rendelkezés lép: 68. A Tv. 64. (1) és (4) bekezdésében meghatározott értesítést és úti okmányt az EGT-állampolgárral vagy a családtaggal szembeni büntetõjogi büntetés vagy intézkedés, büntetõeljárási kényszerintézkedés illetve egyéb korlátozás elrendelésének helye szerint illetékes regionális igazgatóságnak kell megküldeni, amely intézkedik a) a külföldre utazási tilalom nyilvántartásba történõ bejegyzése, illetve törlése, valamint b) az úti okmány visszatartása, illetve visszaadása érdekében. 3. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása 13. (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Harmvhr.) 47. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) A konzuli tisztviselõ a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet, a kérelem benyújtását követõen haladéktalanul felterjeszti az (5a) bekezdésben meghatározott kivétellel a harmadik országbeli állampolgár jövõbeni magyarországi szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnak. (2) A Harmvhr. 47. (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (5) A harmadik országbeli állampolgár a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelmét a 46. -ban és az (5a) bekezdésben foglalt kivétellel a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon terjesztheti elõ. (3) A Harmvhr a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki: (5a) A Tv. 28. (3) bekezdésében meghatározott célból, nemzetgazdasági érdekre tekintettel benyújtott tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet a konzuli tisztviselõ haladéktalanul felterjeszti az ezen kérelem elbírálására jogosult Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósághoz. A harmadik országbeli állampolgár a Tv. 28. (3) bekezdésében meghatározott célból benyújtott tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelmét az ezen kérelem elbírálására jogosult Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságon terjesztheti elõ. 14. A Harmvhr. 49. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A regionális igazgatóság a tartózkodási engedély iránti kérelemrõl a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel huszonegy napon belül dönt. 15. A Harmvhr. 55. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) A fellebbezést a Hivatal huszonegy napon belül bírálja el. 16. A Harmvhr. a következõ 69/A. -sal egészül ki: 69/A. Ha a beutazás és tartózkodás céljához a Tv. 28. (4) bekezdése szerinti nemzetgazdasági érdek fûzõdik, a Tv. 13. (1) bekezdés d) pontjában foglalt feltétel fennállása a Tv. 28. (4) bekezdés a) pontja szerinti értékpapír tulajdonjogának a kérelmezõ harmadik országbeli állampolgár vagy a többségi tulajdonában álló gazdasági társaság általi megszerzését tanúsító hitelt érdemlõ okirattal és a Tv. 28. (4) bekezdés b) pontjában elõírt okirattal igazolható. 17. A Harmvhr a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Az e szerinti szakhatóság eljárásának idõtartama az ügyintézési határidõbe beleszámít. 18. A Harmvhr. 97/A. -a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Az e szerinti szakhatóság eljárásának idõtartama az ügyintézési határidõbe beleszámít.

8 37716 MAGYAR KÖZLÖNY évi 182. szám 19. A Harmvhr a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A Tv. 35. (1) bekezdés f) pontjában foglalt nemzetgazdasági érdek fennállását a harmadik országbeli állampolgárnak okirattal kell igazolnia. 20. A Harmvhr (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet a regionális igazgatóság három hónapon belül, az elsõ fokú döntés ellen benyújtott fellebbezést a Hivatal egy hónapon belül bírálja el. 21. A Harmvhr (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Az EK letelepedési engedély iránti kérelmet a regionális igazgatóság három hónapon belül, az elsõ fokú döntés ellen benyújtott fellebbezést a Hivatal egy hónapon belül bírálja el. 22. A Harmvhr a helyébe a következõ rendelkezés lép: 113. (1) A harmadik országbeli állampolgár tartózkodása jogszerûségét az önkéntes távozásra nyitva álló határidõ leteltéig a) a tartózkodási engedély iránti kérelmet elutasító határozattal, b) a tartózkodásra jogosító okmányát visszavonó határozattal, c) a kiutasítást elrendelõ határozattal, d) a bírósági kiutasítás végrehajtására hozott végzéssel, vagy e) a teljesítési határidõ meghosszabbításáról hozott végzéssel igazolja. (2) Az idegenrendészeti hatóság a Tv. 42. (8) bekezdésének alkalmazása során az önkéntes távozás határidejének megállapítása során vizsgálni köteles, hogy a különleges bánásmódot igénylõ személyre vonatkozó szabályok alkalmazásának van-e helye. (3) Kétség esetén az idegenrendészeti hatóság orvos- vagy pszichológus szakértõ segítségét veheti igénybe annak megállapítása érdekében, hogy a kiutasított különleges bánásmódot igényel-e. Szakértõi vizsgálat csak az érintett személy hozzájárulásával végezhetõ. (4) Az idegenrendészeti hatóság köteles a kiutasítottat az anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven közérthetõ módon tájékoztatni a szakértõ által elvégzendõ vizsgálatról, a szakértõi vizsgálat eredményének jelentõségérõl, továbbá a vizsgálat elvégzéséhez való hozzájárulás megtagadásának az (5) bekezdésben meghatározott következményeirõl. (5) Ha a kiutasított a vizsgálathoz nem járul hozzá, rá nézve a különleges bánásmódot igénylõ személyre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók. 23. A Harmvhr (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Önálló beutazási és tartózkodási tilalom elrendelésére a) a Tv. 43. (1) bekezdés a) b) pontja alapján a Hivatal, b) a Tv. 43. (1) bekezdés c) d) pontja alapján ac)pontban foglalt kivétellel a regionális igazgatóság, c) a Tv. 43. (1) bekezdés d) pontja alapján, amennyiben a harmadik országbeli állampolgár a Rendõrség által elrendelt idegenrendészeti kiutasítás végrehajtásának költségeit nem térítette meg, a Rendõrség, d) a Tv. 43. (1) bekezdés e) pontja alapján az országos illetékességgel rendelkezõ Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság jogosult. 24. A Harmvhr a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki: (7) A befogadott státusz felülvizsgálatára irányuló eljárás során az illetékes regionális igazgatóság a non-refoulment tilalom fennállása tekintetében a menekültügyi hatóságtól véleményt kér, amely a megkeresést soron kívül teljesíti. 25. A Harmvhr (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (6) A Tv. 54. (6) bekezdés b) pontja alkalmazásának akkor van helye, ha valószínûsíthetõ, hogy a kiutasítást az õrizet elrendelésétõl számított tizenkét hónap, illetve a kiskorú gyermekkel rendelkezõ család esetén harminc nap elteltével sem lehetne végrehajtani, így különösen, ha az õrizetes a) kiutazásának feltételei nem biztosíthatók, vagy b) egészségi állapota miatt huzamos kórházi kezelést igényel.

9 MAGYAR KÖZLÖNY évi 182. szám A Harmvhr (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Közösségi szállás az idegenrendészeti eljárás alatt álló külföldiek elhelyezésére szolgáló, a Hivatal által fenntartott szálláshely. 27. A Harmvhr a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki: (1a) A napirendet a közösségi szállás fenntartója határozza meg, attól eltérni csak az engedélyével lehet. A napirendben meg kell határozni az elhelyezett jogai gyakorlásának és kötelezettségei teljesítésének rendjét, így különösen a) a pihenõidõ idõtartamát, b) az étkezések idõpontját, valamint c) az orvosi rendelési idõt. 28. A Harmvhr a a következõ (3a) (3e) bekezdéssel egészül ki: (3a) Az idegenrendészeti hatóság a Tv. 65. (10) bekezdésének alkalmazása során a kitoloncolás foganatosítása elõtt vizsgálni köteles, hogy a különleges bánásmódot igénylõ személyre vonatkozó szabályok alkalmazásának van-e helye. (3b) Kétség esetén az idegenrendészeti hatóság orvos- vagy pszichológus szakértõ segítségét veheti igénybe annak megállapítása érdekében, hogy a kiutasított különleges bánásmódot igényel-e. Szakértõi vizsgálat csak az érintett személy hozzájárulásával végezhetõ. (3c) Az idegenrendészeti hatóság köteles a kiutasítottat az anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven közérthetõ módon tájékoztatni a szakértõ által elvégzendõ vizsgálatról, a szakértõi vizsgálat eredményének jelentõségérõl, továbbá a vizsgálat elvégzéséhez való hozzájárulás megtagadásának a (3d) bekezdésben meghatározott következményeirõl. (3d) Ha a kiutasított a vizsgálathoz nem járul hozzá, rá nézve a különleges bánásmódot igénylõ személyre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók. (3e) Különleges bánásmódot igénylõ személy esetén a kitoloncolás foganatosítása során az egyéni körülményeknek megfelelõ asszisztenciát kell biztosítani. 29. A Harmvhr a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép: Külföldre utazási korlátozás 145. A Tv. 66. (1) és (4) bekezdésében meghatározott értesítést és úti okmányt a harmadik országbeli állampolgárral szembeni büntetõjogi büntetés vagy intézkedés, büntetõeljárási kényszerintézkedés, illetve egyéb korlátozás elrendelésének helye szerint illetékes regionális igazgatóságnak kell megküldeni, amely intézkedik a) a külföldre utazási korlátozás nyilvántartásba történõ bejegyzése, illetve törlése, b) az úti okmány visszatartása, illetve visszaadása, valamint c) a Tv ban meghatározott esetben az úti okmány visszavonása érdekében. 30. A Harmvhr. V. melléklete a következõ 12. ponttal egészül ki: 12. Az elhelyezett a szálláshelyrõl történõ 24 órát meg nem haladó eltávozás esetén köteles a szállás rendjének fenntartása, mások nyugalmának biztosítása érdekében a napirendben foglaltakat betartani. 31. Hatályát veszti a Harmvhr. a) 76. (3) bekezdése, valamint b) VII. melléklete. 4. A menedékjogról szóló évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása 32. A menedékjogról szóló évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Metvhr.) 39. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A menekült, az oltalmazott és a menedékes a 37. (4) bekezdés a) pontjában meghatározott ingyenes magyar nyelvoktatás, továbbá a 37. (4) bekezdés d) pontjában meghatározott lakáscélú támogatás kivételével az ellátásokra és támogatásokra akkor tekinthetõ rászorultnak, ha a menekült, az oltalmazott és a menedékes, vagy

10 37718 MAGYAR KÖZLÖNY évi 182. szám vele közös háztartásban élõ házastársa és egyenes ági rokona nem rendelkezik Magyarországon rendelkezésre álló, megélhetését biztosító vagyonnal, továbbá a saját és vele közös háztartásban élõ házastársa és egyenes ági rokona összes jövedelmének figyelembevételével számított egy fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg a) egyedülálló személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át; b) családos személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 33. A Metvhr. 55. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A nagykorú menekült, illetve oltalmazott részére a befogadó állomás végleges elhagyását követõen, kérelmére az elismerésétõl számított tíz éven belül egy alkalommal a menekültügyi hatóság lakáscélú támogatást adhat, feltéve, hogy a) a menekült vagy az oltalmazott, vagy vele közös háztartásban élõ házastársa és egyenes ági rokona nem rendelkezik magyarországi lakóingatlannal, b) a kérelem tárgyát képezõ ingatlan nem haladja meg a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott, a magyar állampolgárok által igénybe vehetõ méltányolható lakásigény mértékét, c) az ingatlan vételára nem haladja meg új lakás esetében a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott mértéket, használt lakás esetében a 15 millió forintot, továbbá d) a menekült illetve oltalmazott jövedelmi viszonyai lehetõvé teszik a támogatás visszafizetését. 34. (1) A Metvhr. 58. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A kérelemhez mellékelni kell a) az ingatlan adásvételére vonatkozó megállapodást (elõszerzõdést, vételre történõ kijelölést), építkezés esetén a jogerõs építési engedélyt, b) a menekült, az oltalmazott, valamint a közeli hozzátartozó büntetõjogi felelõssége tudatában tett, vagyoni helyzetére vonatkozó nyilatkozatát, c) a menekült, illetve az oltalmazott és közeli hozzátartozójuk keresetének vagy jövedelmének igazolását, d) a kérelem benyújtását megelõzõ háromhavi pénzforgalmat kimutató bankszámla-kivonat hitelesített másolatát, a kérelem benyújtását megelõzõ három hónapra szóló közüzemi számlákat, vagy azok befizetési bizonylatait, e) értékbecslést az ingatlanról, illetve hiteles költségvetési fõösszesítõt, valamint f) a különös méltánylást érdemlõ körülmények mérlegeléséhez szükséges igazolásokat. (2) A Metvhr. 58. (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek: (4) A lakáscélú támogatás megítélésérõl a menekültügyi hatóság dönt. A menekültügyi hatóság a kérelem elbírálása során megvizsgálja a menekült, illetve oltalmazott vagyoni, jövedelmi viszonyait, egyéni életkörülményeit. Ennek keretében a menekültügyi hatóság vizsgálja, hogy a háztartás tényleges havi bevétele fedezi-e a tényleges havi kiadások kamatmentes kölcsön tervezett havi törlesztõ részletével megnövelt összegét úgy, hogy a kiadások teljesítését követõen a tényleges bevétel legalább 30%-ának lekötetlenül kell maradnia. A menekültügyi hatóság a megállapított kamatmentes kölcsön összegét a járási hivatalnak átutalja. (5) A menekültügyi hatóság döntése alapján a járási hivatal a) a támogatásra szerzõdést köt a menekülttel, illetve az oltalmazottal, b) gondoskodik a támogatás menekült, illetve oltalmazott részére történõ folyósításáról, c) intézkedik az ingatlanra jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom menekültügyi hatóság javára történõ bejegyeztetése iránt, d) havonta tájékoztatja a menekültügyi hatóságot a törlesztésrõl, a beérkezett törlesztõ részletet haladéktalanul átutalja a menekültügyi hatóságnak, e) a kölcsönösszeg maradéktalan visszafizetése esetén a menekültügyi hatóság engedélye alapján intézkedik az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlésérõl, a megtett intézkedésekrõl a menekültügyi hatóságot tájékoztatja, valamint f) a törlesztésnek a járási hivatal írásbeli felszólítása ellenére történõ elmulasztása esetén intézkedik a lejárt követelés bírósági úton történõ érvényesítése iránt, a végrehajtási eljárás során befolyt összeget haladéktalanul átutalja a menekültügyi hatóságnak. 35. A Metvhr. a) II. Fejezetének címében a menekültre és szövegrész helyébe a menekültre, az oltalmazottra és,

MAGYAR KÖZLÖNY szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA december 28., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA december 28., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 28., péntek 182. szám Tartalomjegyzék 409/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 411/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

A Kormány /2012. (...) Korm. rendelete

A Kormány /2012. (...) Korm. rendelete TERVEZET! A Kormány /2012. (....) Korm. rendelete az úti okmánnyal, a jármű származásellenőrzésével, a hatósági okmányokkal, az idegenrendészettel összefüggő eljárások egyszerűsítéséről, valamint a migrációs

Részletesebben

A Kormány. /2006. (..) Korm. rendelete

A Kormány. /2006. (..) Korm. rendelete A Kormány /2006. (..) Korm. rendelete a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a külföldre utazásról szóló 1998.

Részletesebben

A Kormány. /2016. ( ) Korm. rendelete. az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány. /2016. ( ) Korm. rendelete. az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 A Kormány /2016. ( ) Korm. rendelete az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

T Á J É K O Z T AT Ó

T Á J É K O Z T AT Ó T Á J É K O Z T AT Ó az ideiglenes tartózkodási engedély kérelmezéséhez 1. Jogosultak köre 2. Fogalom magyarázat 3. A kérelem benyújtása és az eljárással kapcsolatos információk 4. Formanyomtatvány 5.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

Személyazonosító igazolvány

Személyazonosító igazolvány Első személyazonosító igazolvány Személyazonosító igazolvány Állandó személyazonosító igazolványra az a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, Magyarországon élő magyar állampolgár,

Részletesebben

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez?

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez? A személyes megjelenésében - egészségügyi okból - akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint

Részletesebben

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet. a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet. a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról A Kormány a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (a továbbiakban: Utv.) 41. - ának (1) bekezdésében

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 -

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 - - 1 - Technikai jellegű pontosításokat tartalmaz a módosítás, amely elősegíti, hogy a családok támogatásával kapcsolatos a jövő év első napján hatályba lépő törvényi változások végrehajtása zökkenőmentes

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról A

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az építési telkek értékesítéséhez kapcsolódó támogatásról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NAGYKANIZSAI JÁRÁSI HIVATALA KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Ügy megnevezése és ismertetése: Útlevél kiállítása Az eljáró ügyintéző az arcképmás, aláírás, és ujjnyomat felvételezését a

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából Tartózkodási kérelem látogatás céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány

Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA 1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. szeptember 15., kedd Tartalomjegyzék 269/2015. (IX. 15.) Korm. rendelet A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 89. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 89. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd 89. szám Tartalomjegyzék 2010. évi XLIV. tör vény A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról 21330 2/2010.

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából Tartózkodási kérelem kutatás céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal

Részletesebben

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem Nemzeti tartózkodási engedély kérelem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem Nemzeti tartózkodási engedély kérelem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép beutazás helye:

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének../2016.(.)önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról (tervezet) 2 Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

A forgalomból ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni.

A forgalomból ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni. A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonása kérelem alapján A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásának időtartama A jármű forgalomból történő kivonásának hivatalból való elrendelése és annak

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet 29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet a lakásépítés támogatásának rendszerérõl, valamint a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának támogatásáról * A helyi Önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból Tartózkodási kérelem tanulmányi célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180. Útlevél ügyek

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180. Útlevél ügyek Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Útlevél ügyek Ügyintéző: Mihalik Anikó Ügyfélfogadás: hétfő 8-12 13-16 kedd 8-12 szerda 8-12

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 18034 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 108. szám A Kormány 203/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye:

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 180. szám 37327

MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 180. szám 37327 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 180. szám 37327 2012. évi CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erõfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történõ részvételrõl*

Részletesebben

EU Kék Kártya iránti kérelem

EU Kék Kártya iránti kérelem EU Kék Kártya iránti kérelem Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: EU Kék Kártya kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás ideje:...

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások 2000. január 1-jétől az új személyazonosító igazolvány kártya formátumú. A személyazonosításra alkalmas okmányok köre kibővült 2000. január 1-jétől

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem gyógykezelés céljából

Tartózkodási engedély kérelem gyógykezelés céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem gyógykezelés céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

22/1993. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelete. a temetési segélyról

22/1993. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelete. a temetési segélyról ... BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 22/1993. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelete a temetési segélyról A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni.

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. 1. Az igénylő személyi adatai: Családi és utóneve:... Születési neve:...

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr l szóló 2009. évi CXV. törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet

318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról A Kormány a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelet Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászapáti Város

Részletesebben

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Klímajog jegyzet. I. fejezet

Klímajog jegyzet. I. fejezet Klímajog jegyzet I. fejezet Az Európai Unió a harmadik évezred első évtizedében célul tűzte ki maga elé, hogy a világ vezető klímabarát csoportosulásává váljon. Ezen cél elérése érdekében az EU harmonizált

Részletesebben

1. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása

1. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás támogatásának szabályairól /egységes szerkezetben a 35/2010.

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2013. ( ) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2013. ( ) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2013. ( ) NFM rendelete az aláírási címpéldány és cégkivonat csatolására vonatkozó egyszerűsítéssel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az 1. alcím tekintetében

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem jövedelemszerzés céljából

Tartózkodási engedély kérelem jövedelemszerzés céljából Tartózkodási kérelem jövedelemszerzés céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás ideje:... év... hó...

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Human Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatásáról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Human Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Human Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány

Részletesebben

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Illetékességi terület: országos

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok:

Vonatkozó jogszabályok: AZ ÖNKORMÁNYZATOK ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEINEK KORMÁNYZATI ENGEDÉLYEZÉSE Vonatkozó jogszabályok: Alaptörvény a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény az államháztartásról

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2007. (XI. 15.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló rendelet

Részletesebben

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ INGATLANOK KÖZMŰFEJLESZTÉSÉNEK HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ a 34/2004. (V.25.), 30/2013. (VI.24.) és a 28/2015. (XI.05.) önkormányzati rendeletek által módosított

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 118. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 11., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 118. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 11., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 118. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 11., kedd Tartalomjegyzék 253/2012. (IX. 11.) Korm. 254/2012. (IX. 11.) Korm. 5/2012. (IX. 11.) PSZÁF 6/2012. (IX. 11.) PSZÁF 7/2012.

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról

A Kormány. Korm. rendelete. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról TERVEZET! A Kormány /2016. ( ) Korm. rendelete a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról A Kormány a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben