MAGYAR KÖZLÖNY szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA december 28., péntek. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY. 182. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 28., péntek. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA december 28., péntek 182. szám Tartalomjegyzék 409/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 411/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 412/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 82/2012. (XII. 28.) BM rendelet 83/2012. (XII. 28.) BM rendelet 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 86/2012. (XII. 28.) BM rendelet Az úti okmánnyal, a jármû származásellenõrzésével, a hatósági okmányokkal, az idegenrendészettel összefüggõ eljárások egyszerûsítésérõl, valamint a rendészeti tárgyú joganyagot érintõ módosításokról, továbbá egyes kormányrendeleteknek a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény módosításával összefüggésben szükséges módosításáról Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erõfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételrõl szóló évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól Egyes bányászattal összefüggõ kormányrendeletek módosításáról A Széchenyi Pihenõ Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV.12.) Korm. rendelet módosításáról Az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggõ törvények módosításáról szóló törvénnyel összefüggésben a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény egyes miniszteri rendeleti szintû végrehajtási rendeleteinek módosításáról Egyes miniszteri rendeleteknek az útlevéleljárások egyszerûsítéséhez kapcsolódó módosításáról A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról Az Országgyûlési Õrség szolgálati szabályzatáról Az Országgyûlési Õrség hivatásos állományát érintõ gazdasági tárgyú szabályokról A rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelõk által alkalmazható kényszerítõ eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés módjáról, a kényszerítõ eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokról 37822

2 37710 MAGYAR KÖZLÖNY évi 182. szám Tartalomjegyzék 54/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet 59/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 60/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 48/2012. (XII. 28.) NGM rendelet 49/2012. (XII. 28.) NGM rendelet 50/2012. (XII. 28.) NGM rendelet 51/2012. (XII. 28.) NGM rendelet 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet 81/2012. (XII. 28.) NFM rendelet 82/2012. (XII. 28.) NFM rendelet 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 1673/2012. (XII. 28.) Korm. határozat A kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításával összefüggésben az emberi erõforrások minisztere feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról Egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben a közigazgatási és igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet módosításáról A szabadságvesztés és az elõzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendeletnek, a büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendeletnek és a bûnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történõ adatközlés szabályairól szóló 20/2009. (VI. 19.) IRM rendeletnek az útlevéleljárások egyszerûsítéséhez kapcsolódó módosításáról A nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggõ módosításáról Az adó-végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól A kiemelt adózók kijelölésérõl, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkezõ adózók körének megállapításáról szóló 4/2012. (II. 14.) NGM rendelet módosításáról A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.) PM IM együttes rendelet módosításáról Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról A bányászati koncessziós pályázati eljárásról A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet és a hites bányamérõrõl szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosításáról A járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelölésérõl A zöldség-gyümölcs termelõi csoportokról és termelõi szervezetekrõl A Nemzetközi Víz Konferencia (Budapesti Víz Világtalálkozó Budapest Water Summit) szakmai koncepciójáról és költségvetésérõl, valamint az azzal összefüggõ feladatokról 38103

3 MAGYAR KÖZLÖNY évi 182. szám Tartalomjegyzék 1674/2012. (XII. 28.) Korm. határozat 1675/2012. (XII. 28.) Korm. határozat 1676/2012. (XII. 28.) Korm. határozat 1677/2012. (XII. 28.) Korm. határozat 1678/2012. (XII. 28.) Korm. határozat 1679/2012. (XII. 28.) Korm. határozat 1680/2012. (XII. 28.) Korm. határozat 1681/2012. (XII. 28.) Korm. határozat Egyes csökkentett mértékû törlesztési célú támogatásban részesülõ 5000 fõ lakosságszám alatti települések meghatározásáról A nemzeti park igazgatóságok számára az ún. zsebszerzõdések felszámolásának folytatása és a védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges fedezet biztosításáról Az önkormányzatok adósságot keletkeztetõ ügyleteihez történõ decemberi elõzetes kormányzati hozzájárulásról A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek között a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására kiírt pályázat kezelése céljából történõ elõirányzat-átcsoportosításról A kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításához kapcsolódóan az Emberi Erõforrások Minisztériuma, a Belügyminisztérium, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról A Szegedi Tudományegyetem szervezeti keretein belül létrejövõ Francia Egyetem fokozatos kialakításához szükséges támogatásról A törökbálinti Bálint Márton Iskola és Sportközpont beruházással és egyéb, PPP konstrukcióban létesült sportlétesítményekkel, valamint egyes egyházi ingatlanokkal összefüggõ fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításokról 38116

4 37712 MAGYAR KÖZLÖNY évi 182. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 409/2012. (XII. 28.) Korm. rendelete az úti okmánnyal, a jármû származásellenõrzésével, a hatósági okmányokkal, az idegenrendészettel összefüggõ eljárások egyszerûsítésérõl, valamint a rendészeti tárgyú joganyagot érintõ módosításokról, továbbá egyes kormányrendeleteknek a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény módosításával összefüggésben szükséges módosításáról A Kormány a külföldre utazásról szóló évi XII. törvény 41. (1) bekezdés a) c) pontjában, a 2. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény 86. (1) bekezdés a) és b) pontjában, a 3. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény 111. (1) bekezdés a) c), valamint e) q) pontjában, a 4. alcím és a 39. (2) bekezdése tekintetében a menedékjogról szóló évi LXXX. törvény 93. (1) bekezdés a) i) pontjában és (2) bekezdésében, az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló évi I. törvény 48. (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában, a 6. alcím tekintetében a rendõrségrõl szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. A külföldre utazásról szóló évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása 1. A külföldre utazásról szóló évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR1.) 4. -a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A konzuli tisztviselõ és a tiszteletbeli konzuli tisztviselõ hatáskörébe is tartozik az Utv. 20. (1) bekezdése alapján érvénytelenné vált úti okmány elvétele. 2. A KR1. 7. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) A konzuli tisztviselõ a magánútlevél, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél kiadásával összefüggõ közremûködõi feladatai körében: a) átveszi a magánútlevél, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél kiadására irányuló kérelmet, b) ellenõrzi a kérelmezõ személyi adatait és magyar állampolgárságát, c) a kérelemnek megfelelõ adattartalmú, elektronikus úton továbbítandó kérelmet állít elõ, d) a kinyomtatott, valamint a formanyomtatványon benyújtott kérelmet és csatolt mellékleteit magánútlevél esetében a Hivatalnak, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél esetében a külügyminiszternek küldi meg, e) gondoskodik az úti okmánynak az ügyfél részére történõ átadásáról, és az átadás tényérõl magánútlevél esetében a Hivatalt, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél esetében a külügyminisztert értesíti, f) gondoskodik az át nem vett okmányok megõrzésérõl, majd magánútlevél esetében a Hivatalnak, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél esetében a külügyminiszternek selejtezés céljából történõ megküldésérõl, g) gondoskodik az úti okmány érvénytelenítésérõl, valamint h) kérelem esetén lehetõvé teszi a tároló elem adattartalmának ellenõrzését. 3. A KR (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (5) A konzuli tisztviselõ a) a rendes eljárásban külföldön benyújtott magánútlevél iránti kérelem formanyomtatványát és a kinyomtatott és aláírt kérelmet, valamint a csatolt mellékleteket a külügyminiszteren keresztül megküldi, az elektronikus kérelmet elektronikus úton továbbítja a Hivatalnak,

5 MAGYAR KÖZLÖNY évi 182. szám b) a külföldön benyújtott diplomata- és külügyi szolgálati útlevél iránti kérelem formanyomtatványát és a kinyomtatott és aláírt kérelmet, valamint a csatolt mellékleteket megküldi a külügyminiszternek, az elektronikus kérelmet elektronikus úton továbbítja a külügyminiszternek. 4. A KR a a következõ (5) (7) bekezdéssel egészül ki: (5) Ha a kérelmezõ korábbi úti okmányának kiállítása iránti kérelem benyújtásakor az Utv. 32/A. (1) bekezdés a) pontja alapján a biometrikus adatok tárolásához hozzájárult, a tároló elemet tartalmazó úti okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén az új úti okmány kiállítása, valamint a második magánútlevél kiállítása iránti kérelem személyes megjelenés és a biometrikus adatok rendelkezésre bocsátása nélkül, elektronikus úton benyújtható, az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült úti okmány vagy az elsõ magánútlevél érvényességi idején belül. Ebben az esetben az útlevélhatóság által korábban rögzített és kezelt biometrikus adatok felhasználásával kell az útlevelet kiállítani. (6) Az (5) bekezdés alapján az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült úti okmány helyett kiállított új úti okmány érvényességi ideje az eredeti úti okmány érvényességének idejével megegyezik. (7) Az (5) bekezdés alapján kiállított második magánútlevél érvényességi ideje az Utv. 9. (3) bekezdésében meghatározott idõtartamig, legfeljebb azonban az elsõ magánútlevél érvényességi idejéig tart. 5. A KR a helyébe a következõ rendelkezés lép: 16. (1) A kérelmezõ az eljárás során a) a magyar állampolgárságát a magyar állampolgárságról szóló törvényben meghatározottak szerint igazolja vagy b) kérheti, hogy az eljáró hatóság keresse meg a Hivatalt, hogy a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban a kérelmezõ magyar állampolgárként szerepel-e. (2) Ha a kérelmezõt a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása magyar állampolgárként nem tartalmazza és a kérelmezõ nem rendelkezik az állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal, az eljáró útlevélhatóság vagy az eljárásban közremûködõ hatóság az állampolgárság megállapítása érdekében megkeresi a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt. 6. (1) A KR a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki: (2a) A 15. (2) (5) bekezdésében meghatározott esetben, ha a kérelmezõ nem személyesen jár el, a kérelemhez csatolni kell a kérelmezõ arcképmását (igazolványképét) is. (2) A KR (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek: (2) Az úti okmány iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmezõ birtokában lévõ elõzõ, le nem járt érvényességi idejû úti okmányát, valamint illetékekrõl szóló törvényben meghatározott illeték, illetve a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolni kell. Mellõzhetõ a kérelmezõ elõzõ úti okmányának a kérelemhez történõ csatolása, ha az érvényes és az állampolgár utazási szándékkal kéri annak visszahagyását. A visszahagyott úti okmányt az új úti okmány személyes átvételekor kell leadni, illetve a 25. (3) bekezdésében meghatározott esetben az új magánútlevél átvételekor a konzuli tisztviselõnél személyesen kell leadni vagy postai úton eljuttatni. (3) Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a szülõknek (törvényes képviselõnek) a közjegyzõ, a járási (fõvárosi kerületi) gyámhivatal, a büntetés-végrehajtási intézet vezetõje, a konzuli tisztviselõ, az útlevélhatóság vagy a járási hivatal elõtt tett, vagy a szülõ által kiállított, teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt, az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülõi felügyelet megszûnését, illetõleg szünetelését igazoló okiratot. (3) A KR a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A hajón teljesítendõ szolgálat a gazdálkodó szervezet hajózási engedély kivonatának vagy cégkivonatának bemutatásával igazolható. A gazdálkodó szervezet cégkivonatát az útlevélhatóság a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg. 7. A KR a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben, ha a születési vagy a házassági anyakönyvi kivonat nem áll a kérelmezõ rendelkezésére, akkor az útlevélhatóság, vagy az eljárásban közremûködõ hatóság hivatalból intézkedik a személyazonosság megállapítása érdekében.

6 37714 MAGYAR KÖZLÖNY évi 182. szám 8. A KR (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A(z) a) európai parlamenti vagy országgyûlési képviselõ, annak házastársa, gyermeke diplomata-útlevelét az Országgyûlés Hivatalánál, b) Utv. 14. (4) bekezdésében meghatározott személy szolgálati útlevelét a kiadásra javaslatot tevõ szervnél, c) hajós szolgálati útlevelet a hajón teljesítendõ szolgálatot igazoló gazdálkodó szervezetnél, d) a) c) pontban meghatározott hivatalos útlevelek kivételével a hivatalos útlevelet az utazást elrendelõ szervnél, e) a) d) pontban meghatározott útlevelek kivételével egyéb okmányt az útlevélhatóságnál, vagy a járási hivatalnál tizenöt napon belül le kell adni, ha megszûnt az arra való jogosultság. 9. A KR a helyébe a következõ rendelkezés lép: 26. A hivatalos útlevél rendeltetésszerû használatával összefüggésben az utazást elrendelõ szerv az európai parlamenti vagy országgyûlési képviselõ, továbbá házastársa, gyermeke diplomata-útlevele esetében az Országgyûlés Hivatala, az Utv. 14. (4) bekezdésében meghatározott szolgálati útlevél esetében a javaslatot tevõ szerv, hajós szolgálati útlevél esetében a hajón teljesítendõ szolgálatot igazoló gazdálkodó szervezet ellenõrzi, hogy a hivatalos útlevél a) jogszerûen került-e felhasználásra, valamint b) a jogszabályban meghatározott határidõn belül került-e leadásra. 10. (1) A KR1. a) 7. (1) bekezdésében és 19. (6) bekezdésében a magánútlevél szövegrész helyébe a magánútlevél, diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél, b) 7. (2) bekezdésében, 13. (2) és (4) bekezdésében és 23. (6) bekezdésében a körzetközponti jegyzõ szövegrész helyébe a járási hivatal, c) 14. (1) bekezdés a) és b) pontjában, 23. (2) bekezdés a) pontjában, valamint a (3) és (6) bekezdésében a körzetközponti jegyzõnél szövegrész helyébe a járási hivatalnál, d) 14. (1) bekezdés d) pontjában a külügyminiszternél szövegrész helyébe a külügyminiszternél vagy a konzuli tisztviselõnél, e) 15. (1) bekezdésében a (2) (4) bekezdésben szövegrész helyébe a (2) (8) bekezdésben, f) 18. (1) bekezdés b) pontjában a 19. (7) (8) bekezdésében szövegrész helyébe a 16. (2) bekezdésében és a 19. (7) bekezdésében, g) 19. (4) bekezdésében az A helyesbítést magyar állampolgár esetén kizárólag a magyar anyakönyvi okirat alapján szükséges esetén az illetékes anyakönyvvezetõ megkeresésével lehet elvégezni. Az anyakönyvvezetõ a megkeresésnek soron kívül köteles eleget tenni. szövegrész helyébe az A helyesbítést magyar állampolgár esetén kizárólag az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás adatai alapján lehet elvégezni. h) 21. (1) bekezdésében a soron kívül szövegrész helyébe a haladéktalanul, i) 23. (2) bekezdés a) pontjában és 23. (2a) bekezdésében a személyesen vagy törvényes képviselõje szövegrész helyébe a személyesen, törvényes képviselõje vagy meghatalmazottja, j) 25. (2a) bekezdésében a szerv szövegrész helyébe a szerv, hajós szolgálati útlevél esetében a hajón teljesítendõ szolgálatot igazoló gazdálkodó szervezet, k) 25. (2), (2a) és (2b) bekezdésében a b) pontja szövegrész helyébe az e) pontja, valamint l) 25. (3) bekezdésében a magánútlevelét (ideiglenes magánútlevelét) az új magánútlevél átvételével szövegrész helyébe a magánútlevelét, ideiglenes magánútlevelét, diplomata- vagy külügyi szolgálati útlevelét az új úti okmány átvételével szöveg lép. (2) Hatályát veszti a KR (8) bekezdése.

7 MAGYAR KÖZLÖNY évi 182. szám A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása 11. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szmvhr.) 31. -a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki: (2) A Tv. 19. (2) bekezdése alkalmazásában eljáró hatóság az EGT állampolgár vagy családtag lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóság. 12. Az Szmvhr a helyébe a következõ rendelkezés lép: 68. A Tv. 64. (1) és (4) bekezdésében meghatározott értesítést és úti okmányt az EGT-állampolgárral vagy a családtaggal szembeni büntetõjogi büntetés vagy intézkedés, büntetõeljárási kényszerintézkedés illetve egyéb korlátozás elrendelésének helye szerint illetékes regionális igazgatóságnak kell megküldeni, amely intézkedik a) a külföldre utazási tilalom nyilvántartásba történõ bejegyzése, illetve törlése, valamint b) az úti okmány visszatartása, illetve visszaadása érdekében. 3. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása 13. (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Harmvhr.) 47. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) A konzuli tisztviselõ a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet, a kérelem benyújtását követõen haladéktalanul felterjeszti az (5a) bekezdésben meghatározott kivétellel a harmadik országbeli állampolgár jövõbeni magyarországi szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnak. (2) A Harmvhr. 47. (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (5) A harmadik országbeli állampolgár a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelmét a 46. -ban és az (5a) bekezdésben foglalt kivétellel a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon terjesztheti elõ. (3) A Harmvhr a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki: (5a) A Tv. 28. (3) bekezdésében meghatározott célból, nemzetgazdasági érdekre tekintettel benyújtott tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet a konzuli tisztviselõ haladéktalanul felterjeszti az ezen kérelem elbírálására jogosult Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósághoz. A harmadik országbeli állampolgár a Tv. 28. (3) bekezdésében meghatározott célból benyújtott tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelmét az ezen kérelem elbírálására jogosult Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságon terjesztheti elõ. 14. A Harmvhr. 49. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A regionális igazgatóság a tartózkodási engedély iránti kérelemrõl a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel huszonegy napon belül dönt. 15. A Harmvhr. 55. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) A fellebbezést a Hivatal huszonegy napon belül bírálja el. 16. A Harmvhr. a következõ 69/A. -sal egészül ki: 69/A. Ha a beutazás és tartózkodás céljához a Tv. 28. (4) bekezdése szerinti nemzetgazdasági érdek fûzõdik, a Tv. 13. (1) bekezdés d) pontjában foglalt feltétel fennállása a Tv. 28. (4) bekezdés a) pontja szerinti értékpapír tulajdonjogának a kérelmezõ harmadik országbeli állampolgár vagy a többségi tulajdonában álló gazdasági társaság általi megszerzését tanúsító hitelt érdemlõ okirattal és a Tv. 28. (4) bekezdés b) pontjában elõírt okirattal igazolható. 17. A Harmvhr a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Az e szerinti szakhatóság eljárásának idõtartama az ügyintézési határidõbe beleszámít. 18. A Harmvhr. 97/A. -a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Az e szerinti szakhatóság eljárásának idõtartama az ügyintézési határidõbe beleszámít.

8 37716 MAGYAR KÖZLÖNY évi 182. szám 19. A Harmvhr a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A Tv. 35. (1) bekezdés f) pontjában foglalt nemzetgazdasági érdek fennállását a harmadik országbeli állampolgárnak okirattal kell igazolnia. 20. A Harmvhr (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet a regionális igazgatóság három hónapon belül, az elsõ fokú döntés ellen benyújtott fellebbezést a Hivatal egy hónapon belül bírálja el. 21. A Harmvhr (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Az EK letelepedési engedély iránti kérelmet a regionális igazgatóság három hónapon belül, az elsõ fokú döntés ellen benyújtott fellebbezést a Hivatal egy hónapon belül bírálja el. 22. A Harmvhr a helyébe a következõ rendelkezés lép: 113. (1) A harmadik országbeli állampolgár tartózkodása jogszerûségét az önkéntes távozásra nyitva álló határidõ leteltéig a) a tartózkodási engedély iránti kérelmet elutasító határozattal, b) a tartózkodásra jogosító okmányát visszavonó határozattal, c) a kiutasítást elrendelõ határozattal, d) a bírósági kiutasítás végrehajtására hozott végzéssel, vagy e) a teljesítési határidõ meghosszabbításáról hozott végzéssel igazolja. (2) Az idegenrendészeti hatóság a Tv. 42. (8) bekezdésének alkalmazása során az önkéntes távozás határidejének megállapítása során vizsgálni köteles, hogy a különleges bánásmódot igénylõ személyre vonatkozó szabályok alkalmazásának van-e helye. (3) Kétség esetén az idegenrendészeti hatóság orvos- vagy pszichológus szakértõ segítségét veheti igénybe annak megállapítása érdekében, hogy a kiutasított különleges bánásmódot igényel-e. Szakértõi vizsgálat csak az érintett személy hozzájárulásával végezhetõ. (4) Az idegenrendészeti hatóság köteles a kiutasítottat az anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven közérthetõ módon tájékoztatni a szakértõ által elvégzendõ vizsgálatról, a szakértõi vizsgálat eredményének jelentõségérõl, továbbá a vizsgálat elvégzéséhez való hozzájárulás megtagadásának az (5) bekezdésben meghatározott következményeirõl. (5) Ha a kiutasított a vizsgálathoz nem járul hozzá, rá nézve a különleges bánásmódot igénylõ személyre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók. 23. A Harmvhr (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Önálló beutazási és tartózkodási tilalom elrendelésére a) a Tv. 43. (1) bekezdés a) b) pontja alapján a Hivatal, b) a Tv. 43. (1) bekezdés c) d) pontja alapján ac)pontban foglalt kivétellel a regionális igazgatóság, c) a Tv. 43. (1) bekezdés d) pontja alapján, amennyiben a harmadik országbeli állampolgár a Rendõrség által elrendelt idegenrendészeti kiutasítás végrehajtásának költségeit nem térítette meg, a Rendõrség, d) a Tv. 43. (1) bekezdés e) pontja alapján az országos illetékességgel rendelkezõ Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság jogosult. 24. A Harmvhr a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki: (7) A befogadott státusz felülvizsgálatára irányuló eljárás során az illetékes regionális igazgatóság a non-refoulment tilalom fennállása tekintetében a menekültügyi hatóságtól véleményt kér, amely a megkeresést soron kívül teljesíti. 25. A Harmvhr (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (6) A Tv. 54. (6) bekezdés b) pontja alkalmazásának akkor van helye, ha valószínûsíthetõ, hogy a kiutasítást az õrizet elrendelésétõl számított tizenkét hónap, illetve a kiskorú gyermekkel rendelkezõ család esetén harminc nap elteltével sem lehetne végrehajtani, így különösen, ha az õrizetes a) kiutazásának feltételei nem biztosíthatók, vagy b) egészségi állapota miatt huzamos kórházi kezelést igényel.

9 MAGYAR KÖZLÖNY évi 182. szám A Harmvhr (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Közösségi szállás az idegenrendészeti eljárás alatt álló külföldiek elhelyezésére szolgáló, a Hivatal által fenntartott szálláshely. 27. A Harmvhr a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki: (1a) A napirendet a közösségi szállás fenntartója határozza meg, attól eltérni csak az engedélyével lehet. A napirendben meg kell határozni az elhelyezett jogai gyakorlásának és kötelezettségei teljesítésének rendjét, így különösen a) a pihenõidõ idõtartamát, b) az étkezések idõpontját, valamint c) az orvosi rendelési idõt. 28. A Harmvhr a a következõ (3a) (3e) bekezdéssel egészül ki: (3a) Az idegenrendészeti hatóság a Tv. 65. (10) bekezdésének alkalmazása során a kitoloncolás foganatosítása elõtt vizsgálni köteles, hogy a különleges bánásmódot igénylõ személyre vonatkozó szabályok alkalmazásának van-e helye. (3b) Kétség esetén az idegenrendészeti hatóság orvos- vagy pszichológus szakértõ segítségét veheti igénybe annak megállapítása érdekében, hogy a kiutasított különleges bánásmódot igényel-e. Szakértõi vizsgálat csak az érintett személy hozzájárulásával végezhetõ. (3c) Az idegenrendészeti hatóság köteles a kiutasítottat az anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven közérthetõ módon tájékoztatni a szakértõ által elvégzendõ vizsgálatról, a szakértõi vizsgálat eredményének jelentõségérõl, továbbá a vizsgálat elvégzéséhez való hozzájárulás megtagadásának a (3d) bekezdésben meghatározott következményeirõl. (3d) Ha a kiutasított a vizsgálathoz nem járul hozzá, rá nézve a különleges bánásmódot igénylõ személyre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók. (3e) Különleges bánásmódot igénylõ személy esetén a kitoloncolás foganatosítása során az egyéni körülményeknek megfelelõ asszisztenciát kell biztosítani. 29. A Harmvhr a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép: Külföldre utazási korlátozás 145. A Tv. 66. (1) és (4) bekezdésében meghatározott értesítést és úti okmányt a harmadik országbeli állampolgárral szembeni büntetõjogi büntetés vagy intézkedés, büntetõeljárási kényszerintézkedés, illetve egyéb korlátozás elrendelésének helye szerint illetékes regionális igazgatóságnak kell megküldeni, amely intézkedik a) a külföldre utazási korlátozás nyilvántartásba történõ bejegyzése, illetve törlése, b) az úti okmány visszatartása, illetve visszaadása, valamint c) a Tv ban meghatározott esetben az úti okmány visszavonása érdekében. 30. A Harmvhr. V. melléklete a következõ 12. ponttal egészül ki: 12. Az elhelyezett a szálláshelyrõl történõ 24 órát meg nem haladó eltávozás esetén köteles a szállás rendjének fenntartása, mások nyugalmának biztosítása érdekében a napirendben foglaltakat betartani. 31. Hatályát veszti a Harmvhr. a) 76. (3) bekezdése, valamint b) VII. melléklete. 4. A menedékjogról szóló évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása 32. A menedékjogról szóló évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Metvhr.) 39. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A menekült, az oltalmazott és a menedékes a 37. (4) bekezdés a) pontjában meghatározott ingyenes magyar nyelvoktatás, továbbá a 37. (4) bekezdés d) pontjában meghatározott lakáscélú támogatás kivételével az ellátásokra és támogatásokra akkor tekinthetõ rászorultnak, ha a menekült, az oltalmazott és a menedékes, vagy

10 37718 MAGYAR KÖZLÖNY évi 182. szám vele közös háztartásban élõ házastársa és egyenes ági rokona nem rendelkezik Magyarországon rendelkezésre álló, megélhetését biztosító vagyonnal, továbbá a saját és vele közös háztartásban élõ házastársa és egyenes ági rokona összes jövedelmének figyelembevételével számított egy fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg a) egyedülálló személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át; b) családos személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 33. A Metvhr. 55. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A nagykorú menekült, illetve oltalmazott részére a befogadó állomás végleges elhagyását követõen, kérelmére az elismerésétõl számított tíz éven belül egy alkalommal a menekültügyi hatóság lakáscélú támogatást adhat, feltéve, hogy a) a menekült vagy az oltalmazott, vagy vele közös háztartásban élõ házastársa és egyenes ági rokona nem rendelkezik magyarországi lakóingatlannal, b) a kérelem tárgyát képezõ ingatlan nem haladja meg a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott, a magyar állampolgárok által igénybe vehetõ méltányolható lakásigény mértékét, c) az ingatlan vételára nem haladja meg új lakás esetében a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott mértéket, használt lakás esetében a 15 millió forintot, továbbá d) a menekült illetve oltalmazott jövedelmi viszonyai lehetõvé teszik a támogatás visszafizetését. 34. (1) A Metvhr. 58. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A kérelemhez mellékelni kell a) az ingatlan adásvételére vonatkozó megállapodást (elõszerzõdést, vételre történõ kijelölést), építkezés esetén a jogerõs építési engedélyt, b) a menekült, az oltalmazott, valamint a közeli hozzátartozó büntetõjogi felelõssége tudatában tett, vagyoni helyzetére vonatkozó nyilatkozatát, c) a menekült, illetve az oltalmazott és közeli hozzátartozójuk keresetének vagy jövedelmének igazolását, d) a kérelem benyújtását megelõzõ háromhavi pénzforgalmat kimutató bankszámla-kivonat hitelesített másolatát, a kérelem benyújtását megelõzõ három hónapra szóló közüzemi számlákat, vagy azok befizetési bizonylatait, e) értékbecslést az ingatlanról, illetve hiteles költségvetési fõösszesítõt, valamint f) a különös méltánylást érdemlõ körülmények mérlegeléséhez szükséges igazolásokat. (2) A Metvhr. 58. (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek: (4) A lakáscélú támogatás megítélésérõl a menekültügyi hatóság dönt. A menekültügyi hatóság a kérelem elbírálása során megvizsgálja a menekült, illetve oltalmazott vagyoni, jövedelmi viszonyait, egyéni életkörülményeit. Ennek keretében a menekültügyi hatóság vizsgálja, hogy a háztartás tényleges havi bevétele fedezi-e a tényleges havi kiadások kamatmentes kölcsön tervezett havi törlesztõ részletével megnövelt összegét úgy, hogy a kiadások teljesítését követõen a tényleges bevétel legalább 30%-ának lekötetlenül kell maradnia. A menekültügyi hatóság a megállapított kamatmentes kölcsön összegét a járási hivatalnak átutalja. (5) A menekültügyi hatóság döntése alapján a járási hivatal a) a támogatásra szerzõdést köt a menekülttel, illetve az oltalmazottal, b) gondoskodik a támogatás menekült, illetve oltalmazott részére történõ folyósításáról, c) intézkedik az ingatlanra jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom menekültügyi hatóság javára történõ bejegyeztetése iránt, d) havonta tájékoztatja a menekültügyi hatóságot a törlesztésrõl, a beérkezett törlesztõ részletet haladéktalanul átutalja a menekültügyi hatóságnak, e) a kölcsönösszeg maradéktalan visszafizetése esetén a menekültügyi hatóság engedélye alapján intézkedik az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlésérõl, a megtett intézkedésekrõl a menekültügyi hatóságot tájékoztatja, valamint f) a törlesztésnek a járási hivatal írásbeli felszólítása ellenére történõ elmulasztása esetén intézkedik a lejárt követelés bírósági úton történõ érvényesítése iránt, a végrehajtási eljárás során befolyt összeget haladéktalanul átutalja a menekültügyi hatóságnak. 35. A Metvhr. a) II. Fejezetének címében a menekültre és szövegrész helyébe a menekültre, az oltalmazottra és,

MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 27., szerda Tartalomjegyzék 125/2015. (V. 27.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar román államhatáron

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda 113. szám Tartalomjegyzék 235/2012. (VIII. 29.) Korm. rendelet 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 17/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelet

Részletesebben

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999.

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 114. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 114. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök 114. szám Tartalomjegyzék 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 238/2012. (VIII. 30.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 23., csütörtök Tartalomjegyzék 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet Egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 175. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 175. szám MAGYAR KÖZLÖNY 175. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. október 24., csütörtök Tartalomjegyzék 368/2013. (X. 24.) Korm. rendelet A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 157. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 22., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 157. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 22., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 22., csütörtök Tartalomjegyzék 2011. évi CLXXX. törvény A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. március 14., péntek Tartalomjegyzék 76/2014. (III. 14.) Korm. rendelet Az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről 3885 77/2014. (III.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról 1 A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, a 19. tekintetében

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd 58. szám Tartalomjegyzék 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 96/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 97/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 98/2012. (V.

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd 7. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2013. (II. 12.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 125. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek Tartalomjegyzék 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 22., szerda Tartalomjegyzék 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY II. ÉVFOLYAM 5. szám 2010. május 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1. Telefon:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 20., hétfő Tartalomjegyzék 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelet A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 200. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 200. szám MAGYAR KÖZLÖNY 200. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 2., hétfő Tartalomjegyzék 2013. évi CCII. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 30., kedd Tartalomjegyzék 127/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 27., szerda Tartalomjegyzék 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi VI. törvény A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról 2666 54/2013. (II. 26.) Korm.

Részletesebben

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. M U N KAANYAG

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. M U N KAANYAG BELÜGYMINISZTER BM1486/2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) és (7) bekezdésének rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. 11. 28-án M U N KAANYAG a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2011/15. szám Budapest, 2011. október 14. Szám: 30249/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttes intézkedés: 1. 1/2011. (OT 15.) BÁH-ORFK együttes

Részletesebben

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ Az okmányirodai igazgatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok Budapest, 2014 Készítette: Kovács Éva Margit

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök 65. szám Tartalomjegyzék 145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4767. számú törvényjavaslat egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015.

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 6. szám 2012. május 25. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben