Épül a 4-es metró TELEPÜLÉSÜGY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Épül a 4-es metró TELEPÜLÉSÜGY"

Átírás

1 Épül a 4-es metró A 4-es metró alagútfúrására kiírt tender elsô szakasza júniusban lezárul, a nyertessel a szerzôdést várhatóan az év végén aláírják. Már megjelent a három budai állomás építésére kiírt pályázat is, s hamarosan elindítják a jármûbeszerzési eljárást. A Baross téren már készül a 2-es metró új kijárata, amire azért van szükség, mert a jelenlegit a 4-es metró építése miatt lezárják majd. A 4-es metró építkezésére idén 3 milliárd forintot fordít a fôváros. Ebbôl megépül az új metrókijárat a Baross téren, és elôkészítik a metróalagút fúrását Budán. Az alagútfúrásra kiírt tender elôminôsítési szakasza júniusban lezárul, eredmény ez év végén várható. A három budai állomás Tétényi úti, Bocskai út, Móricz Zsigmond tér szerkezeti építésére is nagy az érdeklôdés. Ez a tender jövô év február márciusban zárul majd. Jövô év elejéig folyamatosan jelenik meg a többi állomásépítésre vonatkozó kiírás. A 2-es metróval közös jármûbeszerzési pályázat kiírás alatt van, ezen a héten indítják el a közbeszerzési eljárást, amely várhatóan jövô év elsô félévében jár eredménnyel. A többek között a jármûvek automatikus-elektronikus vezérlését is tartalmazó, rendszerek és áramellátás elnevezésû tender ugyancsak elsô félévében zárul. Demszky Gábor fôpolgármester arra kérte Veres János pénzügyminisztert, hogy mielôbb terjessze az Országgyûlés elé a metró építését a Bosnyák térig lehetôvé tevô törvény tervezetét ban a parlament a 4-es metró Etele tér és Baross tér közötti 10 megállós szakaszának megépítésérôl fogadott el törvényt. Az új törvényre azért van szükség, hogy a metró a hosszabb Etele tér és Bosnyák tér közti 14 megállós szakaszon egy ütemben épülhessen meg. Az egy ütemben történô építéssel a beruházás költségeinek mintegy százalékát lehet megtakarítani. Emellett a vasúttörvény módosítására is szükség van, mert a 4-es metró nyomvonala feletti ingatlanok mélyen a felszín alá esô részének igénybevételére lesz lehetôség. Ez a rendeltetésszerû használatot nem befolyásolja, nem okozhat kárt a tulajdonosnak. Az ingatlanok tulajdonviszonyai nem változnak, a beruházónak tájékoztatási kötelezettsége van, az esetlegesen okozott károk megtérítését is a beruházó vállalja. Ugyanakkor a fenti biztosítékoknak köszönhetôen nem lehetséges, hogy néhány, metrót ellenzô kifogásai miatt több évig csússzon egy közérdekû építkezés. A kivitelezôk és tervezôk legfôbb feladata, hogy az építkezés a lehetô legkisebb környezeti, forgalmi zavart okozza az itt élôk és közlekedôk számára. A Baross téren, a Keleti pályáudvarnál elkezdôdött építkezésre azért van szükség, mert a ma mûködô, régi, egyetlen lejárathoz csatlakozik majd a 4- es metró utastere. Azért épül új kijárat, hogy a 4-es metróvonal Keleti pályaudvar állomás elhelyezkedése állomásának építésekor a most üzemelô kijáratot az átépítés alatt le lehessen zárni, a 4-es metró építése közben ne kelljen kiiktatni a piros metró állomását a forgalomból. A 2-es metró új kijáratának résfala 25 méter mélyen, egészen a 2-es metró állomásáig fut. Az akna elkészítéséhez köbméter földet emeltek ki. Ahhoz, hogy a munkagödröt biztosító résfal ellen tudjon állni a hatalmas talajvíz- és földnyomásnak, mintegy 130 tonna acélt (dúcolatot) építettek be. Jelenleg bányászok segítségével három mûszakban építik a leendô kijárat alagúthoz csatlakozó falazatát. Az öntöttvas szerkezetet eltávolítják, hogy be tudják építeni a metró kijáratát, a mozgólépcsôket. A Baross téri aluljáró falát megbontották, mivel itt kap helyet a 4-es és 2-es metró komfortos közös aluljárója. A terveknek megfelelôen egy korszerû és utasbarát közlekedési csomópontot alakítanak ki, Forrás: amely a közösségi közlekedésre épül. A Baross tér Kerepesi úti oldalának teljes felújítását, az érintett területek burkolatcseréjét, az új kijárathoz csatlakozó aluljárószakasz megépítését 2005 decemberéig befejezik. Mivel a 4-es és 2-es metróra, és a Baross téren található többi tömegközlekedési eszközre jóval kényelmesebben lehet majd átszállni a Keleti pályaudvarra befutó vonatokról, ez a beruházás növeli a most induló Budapesti Közlekedési Szövetség vonzerejét is május ÖN KOR KÉP 19

2 Kivéve Cse Gyönyörû vidék, a községet A természet szerelmesei Folyóiratunk egyik korábbi számában, az az Õrség Göcsej nem csalódnak, a környezõ Hetés tájegységek találkozásánál, erdõkben gombászó túrákat elöregedô falvak helyzetével foglalkoztunk. A közölt tanulmányban harminc kislélekszámú a Kerka-patak szeli át. Csesztregrôl szóló elsô tartanak, a környék szarvas állománya híres, írásos emlék 1275-bõl való, ezért jelentõs a vadászturizmus, amelyet a cseszt- falu életét, szociális helyzetét mutattuk be, érintve a népességszám alakulását, a családsegí- abban Cheztregh név szerepel, egyes kutatások szerint jelentése tiszta patak. társaság szervez. regi Kerkavölgye Vadásztést, a gyermekvédelemet és a tartós munkanélküliséget. A folyóirat megjelenése után Czupi Sándorné, 1322-tõl a település vámszedési joggal rendelkezett, Érdekes látnivaló a húshagyókeddi maskurázás, 1334-ben említik elõ- amikor álarcba és jelmez- Csesztreg polgármestere telefonált, kifogásolta, ször templomát ben be öltözött helybeliek kora hogy településüket rossz színben mutattuk be. mezõvárosi rangot nyer. A estétõl késõ éjszakáig járják Még az is lehet, hogy azt sem tudja, hogy hol mezõváros korán polgárosodott, ezt mutatja, hogy nya van a májusfa állítás- a házakat. Nagy hagyomá- van Csesztreg! szólt indulatosan a telefonba. Nem volt könnyû meggyôznöm: tudom merre van Zala, és Csesztregrôl is hallottam már..., majd a XV XVI. században több csesztregi diák neve is szerepel nak és kitáncolásának. A csesztregieknek fon- a bécsi és a krakkói tos, hogy a település vezetônak közösen értelmeztük az általa kifogásolt sorokat: Tartós munkanélküliség kivéve Csesztreg. egyetemek anyakönyveiben. A XIX. században a Míg 1990 elôtt a helyi vezeje helyi származású legyen. Szociális problémák kivéve Csesztreg. Elöregedô település lakosságarányát tekintve elöregedô orvosi székhely, és a megyé- ma a nyolcfôs képviselô-tes- község körjegyzõségi, körtôk mind idegenek voltak, településnek tekinthetô Csesztreg is. Az utóbbi sajnos így van! ismerte el, majd ben az elsõk között dolgozott itt állatorvos és gyógyszerész. tületnek csak egy tagja van, aki nem itt született, de ô is 1891-ben alakult a beszélgetést meghívással zárta. Ha már úgy évtizedek óta itt él. A polgármester és a képviselô- meg a mai napig folyamatosan mûködõ Tûzoltóegyetestület tagjai függetlenek. is tudod közben tegezôdésre váltottunk, hol van Csesztreg, gyertek le, és arról is írjatok, hogy mi sület ban labdarúgócsapat Nagyon sok polgármester minden változott az elmúlt években! Lementünk és csodálkoztunk, azt tényleg nem alakult, amely a mai napig szintén folyamatosan azt vallja, hogy nem szerencsés, ha a testületben mûködik. A XX. szá- részt vesznek azok a kép- tudtuk, hogy csak hét kilométerre vagyunk a Szlovén határtól és azt sem, hogy térkép nélkül nem zadban a község folyamatosan térségközponti szekor polgármester-jelöltek viselôk is, akik a választás- szabad elindulni, mert a megyében a tájékozódás rettenetes, sehol egy tábla, amely mutatná repet töltött be. voltak. Szerintük ez megmerre a merre jól jött a mobil, a polgármester asszony irányított. 20 ÖN KOR KÉP május

3 sztreg Népi mûemlékház terheli a képviselô-testület, illetve a polgármester kapcsolatát. Csesztregen ebben is irigylésre méltó a község elsô embere, a vele versenyzô másik két polgármester-jelölt nem indult önkormányzati képviselôként. A közgazdász végzettségû polgármester asszony a választók közel 80 százalékának a szavazatát kapta. Az önkormányzat éves költségvetése millió forint, 27 millió az iparûzési adó. A határ menti kapcsolatok most formálódnak, sok civil szervezet mûködik. A falu NB III-as focicsapatát, amelynek helyi edzôje van, évente kétmillió forinttal támogatja az önkormányzat. Az itt élôk tudni akarják, hogy mi történik a községházán. A falutévé a testületi üléseket havonta egyenes adásban közvetíti, ha nincs önkormányzati hír, akkor az óvodásoké, illetve az iskolásoké a fôszerep Munkanélküliség? Az nincs, több a munkahely, mint az aktív korúak száma. Még a környezô településekrôl is sokan járnak a faluban mûködô, két, fôként autóalkatrész-gyártásra berendezkedett, külföldi tulajdonú kft.-be dolgozni. Az egyik cég osztrák, a másik német érdekeltségû. A polgármester asszony elmeséli, hogy az osztrák tulajdonú kft.-ben az önkormányzat alapítóként vett részt. Ma már itt nincs érdekeltségük, de az NB IIIas focicsapatot a Femat Hungária ma is kiemelkedôen segíti. A faluban sok az egyéni vállalkozó. A közeljövôben épül egy gombafeldolgozóüzem, amely újabb munkalehetôséget jelent a község, illetve a környezô települések lakóinak. Csesztreg sok építési telekkel, ipari vállalkozásokra alkalmas ingatlannal rendelkezik. Itt még a háziorvos is közalkalmazott, van fogorvosi rendelô, gyógyszertár, óvoda és általános iskola is. Nyolc környezô faluból Volán-járattal jönnek a gyerekek, nincsenek százötvenen. Csesztregen is kevés a 18 év alatti fiatalok száma, még a kettôszázat sem éri el! Sajnos elöregedik a falu. Szociális helyzet. Az önkormányzat szociális étkezést személynek biztosít, házigondozásra nincs igény. Beiskolázási támogatás hároméves kortól jár, és minden általános iskolás ingeyn kapja a tan május ÖN KOR KÉP 21

4 Csesztreg lakóinak kor szerinti megoszlása Érvényes lakóhellyel nem rendelkezik 1 18 év alatt év között év felett 200 Állandó lakosság összesen 908 Forrás: Magyar Államkincstár Zala Megyei Területi Igazgatósága; január 1.-i adat könyvet. Szülési és temetési segélyként 30 ezer forintot adnak, a 200 nyugdíjasnak évente nyugdíjas találkozót szerveznek ahol a megvendégelés mellet 3000 forint támogatást is adnak. Csesztregen megfogalmazott cél, a letelepedés ösztönzése. Ennek érdekében összközmûves házhelyeket alakítottak ki, 50 Ft/ nm áron, 3 éves beépítési kötelezettséggel. A település központjában magánerôs és piaci alapú bérlakások építését is tervezték, a megvalósítás azonban az ezt segítendô pályázat hiányában hátravan óta szennyvízcsatornát, kábeltévét, gázvezetéket építettek. Idén a szélessávúinternetelérést is szeretnék megoldani. Az elmúlt két évben huszonegy benyújtott pályázatukból mindössze három nem nyert. Ez idô tájt négy pályázat bírálatára várnak, kettô pedig elôkészületben van. A polgármester azt mondja, hogy pályázatok nélkül nehézkes volna a mûködés, hiszen a település önkihis. Igyekeznek jól gazdálkodni és jó közszolgáltatást biztosítani az itt élôk számára Késô van, elfáradtunk, készülünk haza, de a polgármester asszony javaslatára még egy sétát teszünk a faluban. Szabadidô park, jól felszerelt, vadonatúj játszótér, mûvelôdési ház, gondozott porták és hidak a tiszta patak felett Csiky Ildikó Sörös Erzsébet Fotó: Kopecskó János és ifj. Kopecskó János Dunai párbe 6. Európa In Az idén is közel négyszázan vettek részt a hatodik alkalommal megrendezett Internethajó konferencián. Az Európa Internethajó április 21-én reggel 10 órakor futott ki az Újpest rakpartról, fedélzetén a hazai információs társadalom építésében részt vevô vezetô szakemberekkel, politikusokkal, üzleti, tudományos és szakmai szervezetek képviselôivel. Az Internethajó négy évig a 14 évre visszatekintô Enyedi Nagy Mihály által szervezett és irányított Médiahajó intézményének és rendezvénynek a része volt. A Médiahajó tavaly a média mai viszonyai között elsüllyedt és Hajó néven folytatta útját. Az 5. Internethajó 2004-ben már mint önálló, egyik legnagyobb informatikai rendezvény került megrendezésre. Az eworld harmadik éve navigátora az Internethajónak, és mint szakmai partner vesz részt a szervezésben. Fontos lenne, hogy a piaci szereplôk a kormányzattal összefogva építsék fel a magyar információs társadalmat, ezáltal újabb piacot és lehetôségeket teremtve. Az esemény célja, hogy erôsödjék a kormány, az üzleti szektor, a civil szféra és a szakmai szervezetek felelôs párbeszéde a feladatokról és lehetôségekrôl, ezzel is oldva a viszonylagos megkésettséget; egy évvel a csatlakozás után. A rendezvény fôvédnöke dr. Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter, valamint dr. Baja Ferenc, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára. Ezzel a GKM és a MEH Elektronikuskormányzat-központ egyben a rendezvény szakmai támogatását is vállalta. A rendezvényen képviseltették magukat a szakmai szervezetek, az Informatikai Vállalkozások Szövetsége, a Magyar Tartalomipari Szövetség, valamint az Inforum. A kormányzat felelôs képviselôi is rész vettek az Internethajón. A Nemzeti fejlesztési tervvel kapcsolatosan kerekasztal-beszélgetés keretében Eszes Gábor miniszteri biztos (Gazdasági és Közleke-

5 zéd ternethajó dési Minisztérium) mondott bevezetôt. A fórumon részt vett dr. Nyikos Györgyi, a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal elnökhelyettese, valamint Mécs Imre, az Országgyûlés Informatikai és Távközlési Bizottságának a tagja. Az IT beruházásokban történô kormányzati szerepvállalásról beszélt Boda Miklós, az NKTH elnöke és Farsang Zoltán, a Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség információs társadalom program menedzsere. Magyar Bálint oktatási miniszter a zárófórumon vett részt, amely elôtt dr. Paál Péter, az IBM Magyarország vezérigazgatója mondott bevezetôt. Az idei Internethajó fô témája az uniós csatlakozást követô egy évben a magyar információs társadalom fejlôdésében elért eredmények, a ránk váró feladatok és tervek. A kormányzat, valamint a piaci szereplôk és szakmai szervezetek vezetôi között többször alakult ki parázs vita az infokommunikációval vagy a Nemzeti fejlesztési tervvel kapcsolatosan. Elhangzott, hogy nyugati szomszédainkhoz képest jelentôs lemaradásban vagyunk az internetfelhasználás tekintetében; az internetpenetráció nem növekszik, az informatikai analfabétizmus leküzdése érdekében nem teszünk kellô lépéseket, nincsen hatékony és legalább az internettel rendelkezôk számára használható e-ügyintézés és még sorolhatnánk. Ezek ellenére azonban vannak bíztató jelek. Kovács Zoltán, az Informatikai Vállalkozások új elnöke elmondta, hogy a bruttó hazai termék (GDP) évi 3 4 százalákos növekedése és a csökkenô infl áció elônyösen hat a gazdaságra. Az utóbbi idôben számos nemzetközi vállalat telepítette fejlesztôközpontjait Magyarországra. A rendezvény egyik fontos témája, hazánk infokommunikációs helyzetének feltérképezése volt. A kerekasztalbeszélgetésben több vezetô internetszolgáltató képviselôje (Matáv, GTS-Datanet) mellett jelen volt még Uj Péter, az Index fôszerkesztôje, Bánhidi Ferenc, az NHH képviseletében, illetve Bóna Ákos, az isite.hu fôszerkesztôje. A jelenlévô telekommunikációs cégek vezetôi a hatóságot marasztalták el a távközlési szabályozások megfelelô rendszerének hiánya miatt. A megfelelô szabályozási rendszer megalkotása is kihatással lehet az internetpenetráció növekedésére. A Hogyan születik az üzlet az EU-ban? szekcióban érdekes elôadásokat és hozzászólásokat lehetett hallani az uniós piacra jutásról Kürti Sándor, a Kürt Rt. elnökének a vezetésével. Elhangzott, hogy (a magyar ITD helyett) a külföldi szervezetek jelenleg hatékonyabban tudják támogatni a magyar vállalkozások termékeinek külföldi piacra jutását. E tekintetben a kormányzat jelentéktelen segítséget nyújt, holott az export kulcsfontosságú lenne a magyar gazdaságnak. Sokszor a kormányzattól, még Kóka János miniszter úrtól is azt hallani, nincsenek piacképes és exportképes magyar termékek. Ez természetesen nem igaz, a legtöbb esetben a tôkehiány és a kellô tapasztalat (akár marketinges jellegû) kettôse jellemzi a magyar kisés középvállalatokat. Elhangzott továbbá, hogy a hagyományos magyar kreativitás és a különbözô kultúrákhoz való jó alkalmazkodási képességünk jelenthet elônyt és alapot a felzárkózáshoz, amelyhez kormányzati támogatásra is szükség lenne. Baja Ferenc, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára elmondta, a jelenlegi elektronikus kormányzás stratégiája illeszkedik az uniós tervekbe és szabályozásba, így annak módosítására nincs szükség. Kiemelte, hogy megteremtettük az egységes elektronikus kormányzati közmû alapját és eddig több mint 600 intézmény csatlakozott a kormányzati informatikai gerinchálózatra. Az állampolgár az ügyfélkapun keresztül léphet be az elektronikus kormányzati rendszerbe, ezáltal egy helyen lép kapcsolatba az államigazgatással és intézheti akár elektronikusan ügyeit. A rendezvényen átadták a díjakat az Enamiké és az eworld által a középiskolások számára meghirdetett József Attila pályázat, az ATTI- LA100 nyerteseinek. A pályázóknak a Ki vagyok én? Hol élek? Mit akarok? kérdésekre kellett válaszolnia az általuk készített rövidfi lmekben, kizárólag József Attila szavainak felhasználásával. A díjakat, nagy értékû mobiltelefont, számítógépet, valamint egyegy ötven kötetbôl álló könyvtárat Magyar Bálint oktatási miniszter adta át a tehetséges fi ataloknak május ÖN KOR KÉP 23

6 HÍREK A fôvárosi önkormányzat szervezésében június 3-5. között három napos, mintegy 40 sportágat, valamint környezetvédelmi, kulturális és életmód programokat felölelô esemény megrendezésére kerül sor a Margitszigeten. A rendezvény célja a szabadidô- és versenysport, valamint a környezetvédelem fontosságának bemutatása és az egészséges életmód népszerûsítése. A sportszövetségek, a kerületi önkormányzatok, környezetvédelmi civil szervezetek, oktatási intézmények, testnevelô tanárok és edzôk közösségei, valamint egyesületi szakemberek dolgoznak majd annak érdekében, hogy népszerûsítsék a mindennapos sportolást, a hagyományos sportágak mellett megismertessék az állandóan bôvülô, új sportágak színes palettáját, valamint felhívják a figyelmet a környezetvédelem és a sport kapcsolatának fontosságára. Strandröplabda, szabadtéri ökölvívás, sárkányhajó regatta, birkózás, búvár, mûugró bemutató és labdarúgás, atlétika, lovaglás, lövészet, játékos ügyességi versenyek mellett, több mint 40 esemény igazi jó hangulatú hétvégi kikapcsolódás lehetôségét kínálja. A rendezvény kapcsán a Környezetvédelmi Világnap (június 5.) idén háromnapos ünneppé válik, s a Margitsziget zöldjébe a sporttal szimbiózisban nagyszabású környezetvédelmi programsorozattal hív mindenkit a fôváros. Május 25-én rendezték meg a Kihívás Napja lakossági sportvetélkedôt, azt a játékot, amely a testedzésen túl kiváló szórakozás a résztvevôk és a nézôk számára is. A rendezvényre 231 település nevezett. A szervezôk bíznak benne, hogy a játék nemcsak az év egy napján, hanem több alkalommal is sportolásra ösztönözi majd a résztvevôket. Gondok a Balatonnál. A gyapjaslepke elleni védekezésrôl, a Balaton-törvény alkotmánybírósági határozatban kifogásolt pontjáról, valamint a Hévízi-tó térségének beépítettségérôl tárgyalt kétnapos, szemlével összekötött ülésén az Országgyûlés környezetvédelmi bizottsága. A szakemberek eddig egységes várakozásával szemben a gyapjaslepke harmadik éve tartó inváziója nem omlik össze, sôt, a tavaly országosan 110 ezer hektár területet érintô fertôzöttség közel 20 százalékkal nagyobb lesz. Ezért kezdeményezték a szaktárcánál, hogy a helikopteres védekezés a belterületeket is érintse. A legfertôzöttebb körzetek egyike Veszprém megye, illetve a Balaton-felvidék egy része. A Balaton-törvény két, alkotmányellenesnek minôsített pontja kapcsán a bizottság úgy látja, hogy a törvényt nem kell hatályon kívül helyezni, de az egészséges környezethez való jog szervezeti garanciái mielôbb beépítendôk. Továbbra is kiemelten fontosnak ítélik a Hévízi-tó és környezetének védelmét, s túlépítettnek tartják a tó tágabb környezetét. Közmunkaprogramra 700 millió forint. Nagyszabású közmunkaprogram indul a Balatonon kormányzati támogatásból és a MÁV Rt. részvételével. Ennek keretében 700 millió forintból az elôzô évinek csaknem ötszörösét, mintegy ezer munkanélkülit foglalkoztatnak október közepéig. Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter közölte: három város Siófok, Balatonfüred és Keszthely koordinálásával 45 tóparti településen, 232 kilométernyi partszakaszon, a parttól mintegy másfél kilométeres sávban megtisztítják a területet, s valamennyi vasúti átjárót, illetve parlagfû-mentesítést végeznek a közhasznú munkában foglalkoztatottak. Sütô László, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke hangsúlyozta: a látogatók érdeklôdéséhez nem csak elegendô mennyiségû és jó minôségû víz kell, hanem rend, tisztaság és kellemes környezet is. Tisza-tavi programok. Hétszáz millió forintot költhet idén a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács a vízparti utak fejlesztésére és egyéb felújításokra. A tanács pályázati rendszerek keretében 258 millió forintot oszt szét idén idegenforgalmi rendezvények szervezésére, kerékpárutak fejlesztésére, strandok vízforgató berendezéseinek megépítésére. A tanács 200 millió forinttal a közmunkaprogramba is bekapcsolódhat, illetve a Hortobágyi Nemzeti Parkkal együttmûködve szeretné elnyerni a Tisza-tó az ökoturisztikai védjegy címet. A Tiszatavon a Poroszlói medencében június 15-éig elkészül az ökoturisztikai tanösvény, július 15-ére pedig az a kishajó, amellyel a madárvártákat lehet majd megközelíteni. 24 ÖN KOR KÉP május

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez.

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. XVII. évfolyam 8. szám 2005. március 3. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

Részletesebben

MILLIÁRDOS ÚTFELÚJÍTÁS

MILLIÁRDOS ÚTFELÚJÍTÁS FOLYAMATOSAN SZÉPÜL- NEK. Nyíregyháza önkormányzata már korábban elfogadta azt az ötéves fejlesztési koncepciót, amelynek részeként több felújítás is megvalósul az Északi temetõben. 4 6 JÓL HALAD A TÖMBKÓR-

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

Épül a Sürgôsségi Centrum

Épül a Sürgôsségi Centrum 2 Tartalmunkból: Kiépülôben a kormányablakok rendszere (4.o.) Keszthely belvárosának rekonstrukciója (6.o.) A Kvártélyház Utazó Orbányosfán (13.o.) Színvonalas fedettfürdô Lentiben (14.o.) Izgalmas hajrá

Részletesebben

Ásotthalom felé is készül a kerékpárút A nyertes kivitelező, Dél-Út Kft. megkezdte a külterületi kerékpárút. Nógrádi támogatja a szegedi civileket

Ásotthalom felé is készül a kerékpárút A nyertes kivitelező, Dél-Út Kft. megkezdte a külterületi kerékpárút. Nógrádi támogatja a szegedi civileket Karnyújtásnyira Szegedtől Közéleti információs havilap Megjelenik minden hónap első hetében IV. évfolyam 7. szám, 2010. augusztus Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges,

Részletesebben

A zöldfelület ápolástól a hóeltakarításig

A zöldfelület ápolástól a hóeltakarításig A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének folyóirata XIV. évfolyam, 10. szám 2004. október Ára: 197 forint A kormányprogram önkormányzati vonatkozásairól a 4 5. oldalon írunk. Az iskolapélda valamely

Részletesebben

XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu 2 KRÓNIKA AUGUSZTUS 31. BÜSZKE KOSARASOK Röst János alpolgármester a Kanizsa Diák Kosárlabda

Részletesebben

Gyalogtúra, futás, kerékpározás,

Gyalogtúra, futás, kerékpározás, obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page 1 XIII. évfolyam 6. szám 2007. március 16. Mûholdas helymeghatározás a 86-os buszon Õsszel bezár a Zápor utcai fûtõmû Zsivótzky Gyula 70 éves Kísérleti jelleggel indította

Részletesebben

ÖNkormányzat. Árvízi testvérvárosok SZENTENDRE SZENDRŐ. Beszélgetés Dietz Ferenccel, Szentendre polgármesterével (10. oldal)

ÖNkormányzat. Árvízi testvérvárosok SZENTENDRE SZENDRŐ. Beszélgetés Dietz Ferenccel, Szentendre polgármesterével (10. oldal) ÖNkormányzat www.toosz.hu XX. évfolyam 6. szám 2010. június a TÖOSZ folyóirata Árvízi testvérvárosok Beszélgetés Dietz Ferenccel, Szentendre polgármesterével (10. oldal) SZENTENDRE SZENDRŐ Segítsünk Felelősséggel

Részletesebben

Szentgotthárd. Új motorgeneráció. Sport 4. oldal. 7. oldal. Oktatás, munkahelyteremtés, összefogtak a térség fejlesztésére

Szentgotthárd. Új motorgeneráció. Sport 4. oldal. 7. oldal. Oktatás, munkahelyteremtés, összefogtak a térség fejlesztésére A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Szentgotthárd III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. február Pályázat Magyar kultúra napja Új motorgeneráció Miniszteri találkozó Sport 4. oldal 5. oldal 7. oldal

Részletesebben

ÖN K O R K É P. RET-KÓR reformkór A települések főként betonoznának. Fókuszban: a gyermekszegénység 21. oldal. Esélyek és lehetőségek. 7.

ÖN K O R K É P. RET-KÓR reformkór A települések főként betonoznának. Fókuszban: a gyermekszegénység 21. oldal. Esélyek és lehetőségek. 7. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2 0 0 7 5. s z á m ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 545 Ft tizenhetedik évfolyam, 160. szám RET-KÓR reformkór A települések főként betonoznának

Részletesebben

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában XVI. évfolyam 5. szám, 2012. május 195 Ft KÖZÉLETI LAP Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában A D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézményben 91 végzõs diák

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját

Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját Tapolca földalatti világának csodái Jubilál a Nők a Balatonért Egyesület Tihanyi sikerek - itthon és külföldön Halról, vízről a Balatoni Szövetség ülésén

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 34. szám 2014. október 16. Dr. Erdõs László 1. választókerület Balogh László 2. választókerület Szõlõsi Márta 3. választókerület Jerausek István 4. választókerület

Részletesebben

DRÁGÁN SZERETJÜK ÖN K O R K É P KELLETT EZ NEKÜNK? Lassan, de biztosan 3 Jön a kétezer seriff országa? 4 23 reménykedett, 8 elégedett 31

DRÁGÁN SZERETJÜK ÖN K O R K É P KELLETT EZ NEKÜNK? Lassan, de biztosan 3 Jön a kétezer seriff országa? 4 23 reménykedett, 8 elégedett 31 2 0 0 8 7 8. szám ÖN K O R K É P tizennyolcadik évfolyam, 171 172. szám Ö N K O R M Á N Y Z A T I F O L Y Ó I R A T www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET Lassan,

Részletesebben

Aláírták a támogatási szerződést

Aláírták a támogatási szerződést XIX. évf. 5. szám 2010. február 10. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Rövidesen megkezdődnek a munkák Aláírták a támogatási szerződést Gödöllő önkormányzata,

Részletesebben

A Cosmo Média Kft. kiadványa

A Cosmo Média Kft. kiadványa A Cosmo Média Kft. kiadványa 2 Veszprém megye Egy minden szempontból figyelemre érdemes megye Városai, falvai, tájai, színvonalas rendezvényei egyaránt vonzóvá teszik Veszprém megyét. Érdemes turistaként

Részletesebben

Új tudást mindenkinek ÖN K O R K É P. A XXI. század iskolája

Új tudást mindenkinek ÖN K O R K É P. A XXI. század iskolája Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2 0 0 8 9. szám ÖN K O R K É P tizennyolcadik évfolyam, 173. szám Ö N K O R M Á N Y Z A T I F O L Y Ó I R A T www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Taktika a

Részletesebben

Kellemes ünnepeket kívánunk olvasóinknak!

Kellemes ünnepeket kívánunk olvasóinknak! B A L A T O N I XII. ÉFOLYAM 12. SZÁM 2010 DECEMBER ÁRA 150 Ft A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS AI MAGAZINJA 3 Beszélgetés orváth Endre helyettes államtitkárral Új a polgármesterek 10 14-15 2011. évi naptár tóparton

Részletesebben

Ára: 180 Ft VIII. év fo lyam 14-15. szám, 2007. július 19. Hőségriadó: vízzel hűtötték az forró aszfaltot

Ára: 180 Ft VIII. év fo lyam 14-15. szám, 2007. július 19. Hőségriadó: vízzel hűtötték az forró aszfaltot Ára: 180 Ft VIII. év fo lyam 14-15. szám, 2007. július 19. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

Hát akkor elkezdjük? - tanévnyitó Szentgyörgyön (5. oldal)

Hát akkor elkezdjük? - tanévnyitó Szentgyörgyön (5. oldal) B A L A T O N I XVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2011 SZEPTEMBER ÁRA 150 Ft A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS HAVI MAGAZINJA 3 Szorítok a BFT-ért Beszélgetés Halász János államtitkárral Településrõl 7-11 településre 12 Ha

Részletesebben

Maradhat jövõre a távhõ- és gázártámogatás

Maradhat jövõre a távhõ- és gázártámogatás XVI. évfolyam 18. szám Megjelenik kéthetente 2010. szeptember 27. Kedvezményes burgonyavásár Az önkormányzat a hagyományos, kedvezményes burgonyavásárlási akciót október 14-én és 15-én rendezi. 5 Középiskolai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 4/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Közmeghallgatás 2014. május 6. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 6-án 17.00 órai

Részletesebben

Ünnepvárás Siófokon Fotó: Gyarmati László. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk! Turisztikai fejlesztések: mit, hol, mikor

Ünnepvárás Siófokon Fotó: Gyarmati László. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk! Turisztikai fejlesztések: mit, hol, mikor Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk! Ünnepvárás Siófokon Fotó: Gyarmati László Turisztikai fejlesztések: mit, hol, mikor 4. A múlt emléke, a 8. A Balaton 17. ma hangulata összeköt

Részletesebben

DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja

DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja 2014. szeptember Feladatok és fejlesztések az előttünk álló öt évben Beszélgetés Dr. Láng Zsolt polgármesterrel 2 DOMBOLDAL - a polgári összefogás lapja Felelősséggel

Részletesebben

Hivatalos munkalátogatáson vett részt Kispesten a múlt hónapban Horváth Csaba humánpolitikáért felelős főpolgármester-helyettes.

Hivatalos munkalátogatáson vett részt Kispesten a múlt hónapban Horváth Csaba humánpolitikáért felelős főpolgármester-helyettes. XIV. évf. 2008. február www.kispest.hu 3. Paktum O L DA L Közös foglalkoztatási stratégiát dolgozott ki öt dél-pesti kerület, az együttműködést rögzítő paktumot januárban írták alá. 5. Látogatás O L DA

Részletesebben

Ballagó idő. szép időszak ez s milyen jó is lesz majd visszaemlékezniük

Ballagó idő. szép időszak ez s milyen jó is lesz majd visszaemlékezniük Hajdú-bihari [ IV. évfolyam 16. szám 2010. május 5. ] Fotó: Nagy Gábor Ballagó idő Május volt, virágzott az orgona, és délután eleredt az eső, mielőtt este szerenádozni indultunk. Annyira régen, hogy amikor

Részletesebben

monitor Hévíz és kistérsége Egyesületté alakult a Pelso Társaság 38 milliárdos támogatás nyerhető el a Nyugat-Dunántúlon Imádja a mély beszélgetéseket

monitor Hévíz és kistérsége Egyesületté alakult a Pelso Társaság 38 milliárdos támogatás nyerhető el a Nyugat-Dunántúlon Imádja a mély beszélgetéseket A Rheuma Liga látogatása Hévízen Moszkvai meghívás 14. oldal 12. oldal monitor Hévíz és kistérsége melléklet 12 15. oldal Egyesületté alakult a Pelso Társaság 2011. február 23. xix/3. www.monitormagazin.hu

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben