MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÁS"

Átírás

1 MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÁS Bevezetés Ph.D. munkám során az agynak a neurodegeneratív folyamatok iránti érzékenységét vizsgáltam, különös tekintettel a korai neonatális fejlődést befolyásoló különböző faktorok és a felnőttkori hormonális állapotok hatására. Részletesebben, állatkísérleteket hajtottunk végre, melyek során a posztnatális handling és a neuropeptid ACTH-(4-9) analóggal azaz ORG 2766-tal történő posztnatális kezelés hosszú távú hatásait vizsgáltuk. Az állatok stressz reaktivitását, tanulási képességét, valamint a neurodegenerációval szembeni érzékenységét teszteltük felnőtt életkorban. Továbbá felnőtt nőstény patkányokon ösztradiol kezelést hajtottunk végre, hogy bővebb ismereteket nyerjünk az ösztrogéneknek a tanulásra kifejtett hatásáról és az akut agyi károsodással szembeni lehetséges védő szerepéről. A legtöbb kísérletben a bazális előagyi kolinerg rendszerre összpontosítottunk, különös tekintettel annak plaszticitására és a károsodással szembeni érzékenységére. Kolinerg neuronok, tanulás és memória A kolinerg rendszer általánosan jelentős szerepet játszik a kognitív funkciókban, de szerepe talán a legfontosabb a tanulás és emléknyomrögzítés kezdeti szakaszában, mely során a figyelmet és érdeklődést fokozza. Ez a két tényező alapvetően szükséges ahhoz, hogy valamit meg tudjunk tanulni és emlékezzünk rá. Továbbá az acetilkolinerg neuronok károsodása fontos szerepet játszik a tanulási képességek csökkenésében, mely felléphet akut idegrendszeri károsodás után mint pl. az agyvérzés, és kialakulhat lassan progrediáló agykárosodásokkor, mint pl. az öregedési folyamat során és neurodegeneratív betegségekben, úgy mint Alzheimer-kórban. Mai idősödő társadalmunk és a neurodegeneratív betegségek emelkedő száma arra késztet minket, hogy az idegrendszer károsodását befolyásoló környezeti faktorokat és folyamatokat minél jobban megismerjük és ezt a tudást a megelőzésben és gyógyításban felhasználjuk. A korai fejlődés során az agy különösen érzékeny a különböző környezeti hatásokra, úgy mint a külvilágból származó stimulusokra, az anyai-szülői gondoskodás mértékére és az anyai eredetű endokrin faktorokra. Tudományos állatkísérletek kimutatták, hogy az anya-kölyök kapcsolatban bekövetkező specifikus változások, illetve a korai fejlődési periódus során adott bizonyos gyógyszeres kezelések hosszú távon fennmaradó elváltozásokat okozhatnak az agyban. Valószínűleg fontos biológiai funkciója van annak, hogy a születést követő periódusban a környezeti faktorok iránti érzékenység ennyire fokozott. Ez az érzékenység lehetőséget teremt arra, hogy az utódok optimálisan alkalmazkodjanak ahhoz a környezethez, amiben megszülettek és felnőnek. Ez a

2 208 Összefoglalás plaszticitás azonban azzal is együttjár, hogy bizonyos környezeti hatások kedvezőtlenül befolyásolhatják a fejlődést és az így indukált elváltozások az egyén fokozottabb sérülékenységét eredményezhetik. Neurobiológiai és viselkedési tanulmányok igazolták, hogy az ösztrogének női nemi hormon szerepük mellett olyan agyfunkciókat is befolyásolnak, melyek függetlenek a szaporodástól. Az ösztrogének többféle neurotranszmitter rendszerre is hatnak, többek között a bazális előagyi kolinerg neuronokra. Az ösztrogének potenciális neuroprotektív hatását sugallják azok a klinikai tanulmányok, melyek kimutatták, hogy a posztmenopauzális ösztrogén kezelés a neurodegeneratív betegségek, mint pl. az Alzheimer-kór kialakulásának esélyét csökkenti és az agyvérzés utáni felépülést is elősegíti. Kísérletek Kísérleteinkhez Wistar patkányokat használtunk. A kezeléseket vagy a korai fejlődési stádiumban (posztnatális handling és ACTH-(4-9) analóg kezelés) vagy felnőttkorban (ösztradiol kezelés) hajtottuk végre. Ezt követően először mindegyik kísérletben a kezelésnek a felnőttkori viselkedésre kifejtett hatását vizsgáltuk, majd a kolinerg rendszernek a neurodegenerációval szembeni érzékenységét teszteltük. A viselkedési tesztek során különösen a tanulási képességeket tanulmányoztuk, néhány kísérletben a viselkedési és endokrin stresszválaszkészséget is vizsgáltuk. Ez utóbbit azért tartottuk fontosnak, mert a stressz rendszerben illetve a stressz érzékenységben bekövetkező változások jelentősen befolyásolhatják mind a tanulási képességet illetve a neurodegeneratív folyamatok iránti érzékenységet. A kolinerg rendszernek a neurodegenerációval szembeni érzékenységét egy állatmodell segítségével vizsgáltuk, mely során N-metil-D-aszpartát (NMDA) agyi infúziójával agyi károsodást indukáltunk. Az NMDA molekula a glutamát neurotranszmitter egyik specifikus receptortípusához kötődik és azon keresztül erős serkentő hatást fejt ki. A nagy NMDA dózisnak (40 illetve 60 nmol) köszönhetően az idegsejtek túlzott excitációja lép fel, mely azok károsodásához vagy pusztulásához vezet. A természetes körülmények között előforduló neurodegeneratív folyamatokban általánosan fontos szerepet játszik az idegsejteknek az excitatórikus neurotranszmitterek általi túlzott stimulációja. Kísérleteinkben az NMDA-t szelektív módon a kolinerg nucleus basalis magnocellularisba (NBM) injektáltuk. Ezt követően az NBM-ben lévő kolinerg sejtek pusztulását és azok agykéregbe projiciáló rostjainak a degenerációját mértük meg, és azt vizsgáltuk, hogy a károsodás mértékét hogyan befolyásolják a különböző posztnatális manipulációk és a felnőttkori ösztradiol kezelés. Posztnatális handling Ph.D. munkám első kísérleteiben a posztnatális handling hosszú távú hatásait vizsgáltam. Ezeket a kísérleteket korábbi megfigyelések serkentették, melyek

3 Összefoglalás 209 kimutatták, hogy patkánykölyköknek a születést követő első hetekben történő, rövid ideig tartó elválasztása anyjuktól hatással van az anya-kölyök kapcsolatra. Ennek talán a legfontosabb következménye az anyai gondoskodás fokozódása, úgy mint a kölykök fokozottabb nyalogatása és tisztogatása. Továbbá úgy tűnik, hogy ez a fokozott anyai gondoskodás maradandó változásokhoz vezethet az utódok fiziológiájában és viselkedésében is. Kísérleteinkben néhány fészekalj kölykeit posztnatálisan handlingeltük, míg a többi fészekalj kölykei zavartalanul folyamatosan együttmaradtak az anyjukkal. A posztnatalis handling során az állatokat a 3-hetes szopási periódus során naponta egy rövid időre (csak 15 percre) elválasztottuk az anyjuktól. Az elválasztás mindennap ugyanabban az időpontban történt és a 15 perces elválasztás során a kölyköket rövid ideig simogattuk majd egy meleg tartóba helyeztük őket, hogy lehetséges lehülésüket megelőzzük. A 15 perces elválasztás után a kölyköket és anyjukat ismét visszahelyeztük a saját ketrecükbe. A születést követő 24. napon a handlingelt és a kontroll kölyköket végleg elválasztottuk az anyjuktól. A kölykök standardizált körülmények között tovább fejlődtek és amikor elérték a fiatal felnőttkort, a 3. hónap után további kísérleteket hajtottunk velük végre. Az első kísérlet azt mutatta, hogy a posztnatális handlingelés hosszú távú elváltozásokat indukál a neuroendokrin és viselkedési stressz reaktivitásban (2. fejezet) A viselkedési tesztek eredményei azt jelezték, hogy a posztnatálisan handlingelt állatok kevésbé félnek/szoronganak egy új környezetben. A hormonszint mérések eredményei megerősítették ezt a megfigyelést, ugyanis a veszélyes, új környezet által kiváltott stresszválasz során a posztnatálisan handlingelt állatoknak a stressz hormonszintjei (kortikoszteron és prolaktin) csak kisebb mértékben emelkedtek meg és előbb visszatértek az eredeti bazális szintre, mint a kontroll állatoké. Igaz kisebb mértékben, de ugyanez megfigyelhető volt az adrenalin válaszban is. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a posztnatálisan handlingelt állatok felnőttkorukban kevésbé stressz érzékenyek és félénkek összehasonlítva a posztnatálisan nem handlingelt kontroll állatokkal. Ezen eredményeink, valamint más laboratóriumok által publikált hasonló eredmények alapján arra gondolhatnánk, hogy a posztnatális handlingnek általánosan pozitív hatása van. Azonban egy további kísérletünkből, mely során a posztnatális handlingnek a kolinerg neuronok vulnerabilitására kifejtett hatását vizsgáltuk, úgy tűnik, hogy a válasz nem ennyire egyszerű. A stressz érzékenységre kifejtett pozitív hatással ellentétben, az agykárosodási modell eredményei arra utalnak, hogy a posztnatálisan handlingelt állatok felnőttkorban érzékenyebbek az akut neurotoxikus inzultusra. Az NMDA-nak az NBM-be történő infúziója után a posztnatálisan handlingelt állatokban szignifikánsan kevesebb kolinerg rostot találtunk az agykéregben. A fokozott vulnerabilitást okozó pontos mechanizmus azonban még további vizsgálatokat kíván.

4 210 Összefoglalás Posztnatális kezelés az ACTH-(4-9) analóg ORG 2766-tal Kísérletek második sorozatában arra kerestük a választ, hogy a posztnatális ACTH-(4-9) analóg ORG 2766 kezelésnek milyen hosszú távú neurobiológiai hatásai vannak. Az ACTH molekula elsősorban mint stressz hormon ismert, mely a mellékvesekéreg kortikoszteron szekrécióját serkenti. Azonban az ACTH-nak jelentős hatása van a központi idegrendszerre is, mely úton befolyásolja a viselkedést és valószínűleg hatással van a neuronális plaszticitásra. Az ACTH-(4-9) molekulát biokémiai modifikációk alkalmazásával az ACTH-(4-10) molekulából állították elő. A kiindulási vegyület csak idegrendszeri hatásokkal rendelkezik és a periférián szinte hatás nélküli. A biokémiai modifikációknak köszönhetően az idegrendszeri hatások még kifejezettebbé váltak. Számos korábbi tanulmányban kimutatták azt, hogy az ACTH-(4-9) analógnak nemcsak a viselkedésre kifejtett hatásai jelentősek, hanem pozitív hatással van a neuronális plaszticitásra és elősegíti a kísérletes agykárosodást követő felépülést is. Ezek a megfigyelések arra utalnak, hogy ennek a neuropeptid analógnak serkentő és trofikus hatása van az idegrendszerre. Így számunkra fontosnak és érdekesnek tűnt az ACTH-(4-9) analóg hatásait a korai posztnatális fázisban tanulmányozni, amikor a központi idegrendszer fejlődése még jelentősen zajlik. Az ACTH-(4-9) analóggal végzett újszölöttkori kísérleteinket korábbi eredmények (Nyakas és mtsai) stimulálták, melyek azt jelezték, hogy az újszölöttkori ACTH-(4-9) analóg kezelés hosszú távú változást indukál egy agyi strukturában (hippokampusz), mely fontos szerepet játszik a stresszválasz regulációjában. Ezt követő kísérleteinkben újszülött patkányoknak a születést követő 1., 3. és 5. napon 1 µg/testtömeg kg ACTH-(4-9) analóg szubkután injekcióját adtuk, míg ugyanazokból a fészekaljakból származó kontroll állatok fiziológiás sóoldat injekciót kaptak. A kísérleti és kontroll állatok a továbbiakban standard körülmények között nőttek fel. A felnőttkori magatartási tesztek eredményei azt mutatták, hogy az újszölöttkori ACTH-(4-9) analóg kezelésnek nem volt hatása az állatok (viselkedési) stressz reaktivitására, azonban hosszú távon befolyásolta azok tanulási képességét, mégpedig specifikusan serkentette a tanulást a Morris-féle water maze térbeli tanulási tesztben (4. fejezet). Ezenkívül egy idősebb patkányokkal végzett másik kísérletben fokozott exploratív viselkedést találtunk a posztnatálisan ACTH-(4-9) analóggal kezelt állatoknál (6. fejezet). Eredményeink azt sugallják, hogy a posztnatális ACTH-(4-9) analóggal történő kezelés fokozott felnőttkori éberséget és környezet iránti figyelmet eredményez. Ezenkívűl a posztnatális ORG 2766 kezelés szignifikánsan csökkentette a felnőttkori NMDA lézió-indukálta kolinerg neuronális károsodást összehasonlítva a kontroll állatokkal (5. fejezet), és ez ellentétes volt a korábbi kísérletünkben talált posztnatális handling hatásával. Az NMDA infúziót követően a posztnatálisan ACTH-(4-9) analóggal kezelt állatokban egyaránt kisebb mértékű kolinerg

5 Összefoglalás 211 sejtpusztulás volt detektálható az NBM-ben és hasonlóan sokkal kisebb mértékű agykérgi rostkiesés volt megfigyelhető. Eredményeink azt mutatják, hogy a posztnatális ORG 2766 kezelés hatással van a neuronok excitotoxikus stimulációjakor fellépő belső neuroprotektív mechanizmusokra, és valószínűleg a neuronális és glia sejteknek a fokozott válaszkészségéhez vezet. Végül, idősebb állatokkal végzett kísérletünkben azt találtuk, hogy kontroll körülmények között a kolinerg rostok denzitása, specifikusan a hippokampusz CA3 régiójában, magasabb volt a posztnatálisan ORG 2766-tal kezelt állatokban a kontrollokkal összehasonlítva. Ezen eredményeink együttesen arra utalnak, hogy a posztnatális ACTH-(4-9) analóg kezelésnek hosszú távon fennmaradó hatásai vannak a kolinerg rendszerre. Felnőttkori 17β-ösztradiol kezelés A posztnatális manipulációk hosszú távú hatásainak vizsgálata mellett kísérleteinknek egy harmadik csoportja a felnőttkori ösztradiol kezelés hatásainak a tanulmányozására irányult. Ezekben a kísérletekben először nőstény patkányokon petefészekirtást hajtottunk végre, hogy az ösztrogén belső forrását eltávolítsuk. Ezt követően az állatok fele 17β-ösztradiol-3-benzoát (10 mg/250 testtömeg gramm, szubkután injekció, minden 2. nap) kezelésben részesült, míg a kontroll állatok a hatás nélküli olajos vivőanyagot kapták. Eredményeink azt mutatják, hogy a felnőttkori 17β-ösztradiol kezelésnek kifejezetten serkentő hatása van a nőstény patkányok tanulási képességére. Egy asszociációs tanulási tesztben, az ún. two-way active shock avoidance tesztben a hormonnal kezelt állatok sokkal gyorsabban tanultak, mint a vivőanyaggal kezelt kontrollok (7. fejezet). Mivel jól ismert, hogy az ösztradiol kezelés serkenti a kortikoszteron termelést, ami szintén szerepet játszhat a tanulási folyamatok szabályozásában, ezért egy következő kísérletben ezen interakciónak a lehetséges szerepét vizsgáltuk (8. fejezet). Mellékveseirtott állatokat különböző koncentrációjú kortikoszteronnal kezeltük szubkután elhelyezett tabletta formájában. Továbbá a korábbi kísérlethez hasonlóan a petefészekirtott állatok ösztradiol vagy kontroll kezelésben is részesültek. Az eredmények azt mutatták, hogy a kortikoszteron nem játszik szerepet az ösztradiolnak az asszociatív tanulásra kifejtett pozitív hatásában (8. fejezet). Azonban az ösztradiol kezelés nem minden tanulási tesztben hatásos, amint ez a passzív shock avoidance tesztből kiderült. Ebben az asszociatív tanulási tesztben az ösztradiol kezelés sem önállóan sem kortikoszteron kezeléssel kombinálva nem befolyásolta a tanulási teljesítményt (7., 8. fejezet). Viselkedési hatásai mellett, az ösztradiol kezelésnek serkentő hatása volt a kolinerg rendszerre, mely a szomatoszenzoros kéregben mért fokozott kolinerg rostdenzitásban nyilvánult meg (7. fejezet). Ellenben az ösztradiol kezelésnek nem volt védő szerepe az NMDA lézió-indukálta excitatórikus kolinerg károsodással szemben, az előagyi kolinerg sejtpusztulás és az agykérgi rostkiesés egyaránt

6 212 Összefoglalás azonos mértékű volt az ösztradiollal kezelt illetve kontroll állatokban. Azonban az ösztradiollal kezelt állatokban a szinaptikus kapcsolat egyik markerének, a preszinaptikus szinaptofizin fehérjének a mennyisége nem csökkent az NMDA lézió okozta kolinerg rost kiesés követően, míg a kontroll állatoknál a várható csökkenés volt detektálható. Ez azt sugallja, hogy az ösztradiol-kezelt állatokban a kiesett agykérgi kolinerg beidegzést valószínűleg más neurotranszmitter rendszerek pótolták és ezáltal változatlan maradt a szinaptikus összdenzitás. Következtetések Eredményeinket összefoglalva megállapítható az, hogy akár kisebb mértékű manipulációk valamint specifikus gyógyszeres kezelések alkalmazása a korai posztnatális periódusban jelentős hatással van a kölykök fejlődésére. Ezek szemmel látható maradandó élettani és viselkedési elváltozásokhoz vezetnek, továbbá hatással lehetnek a felnőttkori neurodegeneratív folyamatok iránti érzékenységre. Az újszülöttkori handlinggel kapcsolatos eredményeink azt mutatják, hogy a normális anya-kölyök interakciónak röviddel a születést követően történő befolyásolása, valószínűleg az anyai gondoskodás serkentése útján, a kölykökben csökkent félelmet és neuroendokrin stressz érzékenységet eredményez felnőttkorban, míg a modellünkben alkalmazott akut agykárosodás iránti érzékenységet növeli. Ezzel szemben az újszülöttkori ACTH-(4-9) analóggal történő kezelés nem befolyásolta a felnőttkori stresszválaszkészséget, azonban valószínűleg specifikus neuronális körökre hatva hosszú távon serkentette az állatok térbeli tanulási képességet. Továbbá az excitatórikus neuronális károsodás iránti érzékenységet csökkentette. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a posztnatális handlingnek és egyéb újszülöttkori eseményeknek az egészségre illetve betegségre vonatkozó következményeit nehéz általánosítani. Az újszülöttkori hatások okozta változások csökkenthetik az érzékenységet bizonyos betegség típusok iránt (például a stresszel-összefüggő depresszió iránt) míg más betegségekkel kapcsolatban fokozhatják a sérülékenységet (például agyi károsodás agyvérzést követően). Igaz felnőttkorban az agy plaszticitása kisebb mértékű, mint a születés körüli időszakban, mégis bizonyos mértékű plaszticitás a felnőtt agyban is jelen van és mint eredményeink is mutatják ez befolyásolható endokrin faktorok, pl. ösztradiol által. Az ösztradiolnak pozitív hatása van az agykéreg kolinerg rostrendszerére és bizonyos tanulási teljesítményekre. Ezenkívül, az ösztradiol kezelés közvetlenül nem csökkenti a kolinerg neuronok akut excitatórikus károsodását, de kompenzatórikus válaszokat és további más neurotranszmitter rendszereket stimulál. Valószínűleg ezeken a mechanizmusokon keresztül a posztmenopauzális ösztradiol kezelésnek kedvező hatása van az agyi kognitív funkciókra, mind az öregedés során és a különböző demenciákban, köztük az Alzheimer-kórban.

7 Összefoglalás 213 Az idegrendszer betegségei, úgy mint az akut agyvérzés vagy a lassabban kifejlődő neurodegeneratív betegségek nem egyetlen oknak vagy folyamatnak a következményei, hanem különböző és komplex interaktív folyamatok eredményei. A környezeti faktorok által - különösen a fejlődés korai szakaszában - indukált élettani változásoknak fontos szerepük van a központi idegrendszer sérülékenységében megfigyelhető nagy egyéni variabilitásban. E lehetséges faktoroknak és az általuk indukált (kór)élettani folyamatoknak a tanulmányozása állatkísérletek segítségével alapvető jelentőségű lehet abban, hogy a gyermek- és felnőttkori neurológiai betegségeket jobban megértsük illetve azok megelőzésének és kezelésének a módját megtaláljuk.

SUMMARY IN HUNGARIAN MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ

SUMMARY IN HUNGARIAN MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ Summary in Hungarian SUMMARY IN HUNGARIAN MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ Naponta hozzávetőlegesen nyolc órát töltünk alvással, vagyis életünk egy-harmadát átalusszuk. Magában a tény, hogy ilyen sok időt szentelünk

Részletesebben

A) A neurodegeneráció és az agy öregedésének hormonális háttere Az agy öregedése és a normális öregedési folyamattól eltérő patológiás

A) A neurodegeneráció és az agy öregedésének hormonális háttere Az agy öregedése és a normális öregedési folyamattól eltérő patológiás A) A neurodegeneráció és az agy öregedésének hormonális háttere Az agy öregedése és a normális öregedési folyamattól eltérő patológiás neurodegeneráció (neurodegeneratív betegségek) kutatása szorosan összefügg

Részletesebben

Az elért eredmények. a) A jobb- és baloldali petefészek supraspinális beidegzése

Az elért eredmények. a) A jobb- és baloldali petefészek supraspinális beidegzése Az elért eredmények A perifériás belsőelválasztású mirigyek működésének szabályozásában a hypothalamushypophysis-célszerv rendszer döntő szerepet játszik. Közvetett, élettani megfigyelések arra utaltak,

Részletesebben

~ 1 ~ Ezek alapján a következő célokat valósítottuk meg a Ph.D. munkám során:

~ 1 ~ Ezek alapján a következő célokat valósítottuk meg a Ph.D. munkám során: ~ 1 ~ Bevezetés és célkitűzések A sejtekben egy adott időpillanatban expresszált fehérjék összessége a proteom. A kvantitatív proteomika célja a proteom, egy adott kezelés vagy stimulus hatására bekövetkező

Részletesebben

Sejtek közötti kommunikáció:

Sejtek közötti kommunikáció: Sejtek közötti kommunikáció: Mi a sejtek közötti kommunikáció célja? Mi jellemző az endokrin kommunikációra? Mi jellemző a neurokrin kommunikációra? Melyek a közvetlen kommunikáció lépései és mi az egyes

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

2006 1. Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra.

2006 1. Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra. 2006 1. Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca 2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra. A kutatócsoportunkban Közép Európában elsőként bevezetett két-foton

Részletesebben

A beszéd lateralizáció reorganizációjának nyomonkövetésea fmri-velaneurorehabilitációsorán

A beszéd lateralizáció reorganizációjának nyomonkövetésea fmri-velaneurorehabilitációsorán A beszéd lateralizáció reorganizációjának nyomonkövetésea fmri-velaneurorehabilitációsorán (klinikai tanulmány terv) Péley Iván, Janszky József PTE KK Neurológiai Klinika Az (emberi) agy egyik meghatározó

Részletesebben

A TÖBBSZÖRÖSEN TELÍTETTLEN ZSÍRSAVAK HATÁSA AZ AGY FEJLŐDÉSÉRE ÉS ÖREGEDÉSÉRE. Hőgyes Endre

A TÖBBSZÖRÖSEN TELÍTETTLEN ZSÍRSAVAK HATÁSA AZ AGY FEJLŐDÉSÉRE ÉS ÖREGEDÉSÉRE. Hőgyes Endre A TÖBBSZÖRÖSEN TELÍTETTLEN ZSÍRSAVAK HATÁSA AZ AGY FEJLŐDÉSÉRE ÉS ÖREGEDÉSÉRE Hőgyes Endre Szegedi Tudományegyetem Orvosi Vegytani Intézete, Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézete 2004 Bevezetés

Részletesebben

Új szignalizációs utak a prodromális fázisban. Oláh Zita

Új szignalizációs utak a prodromális fázisban. Oláh Zita Új szignalizációs utak a prodromális fázisban Oláh Zita 2015.10.07 Prodromális fázis Prodromalis fázis: De mi történik?? Beta-amiloid: OK vagy OKOZAT? Beta-amiloid hogyan okozhat neurodegenerációt? Tau

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

IONCSATORNÁK. I. Szelektivitás és kapuzás. III. Szabályozás enzimek és alegységek által. IV. Akciós potenciál és szinaptikus átvitel

IONCSATORNÁK. I. Szelektivitás és kapuzás. III. Szabályozás enzimek és alegységek által. IV. Akciós potenciál és szinaptikus átvitel IONCSATORNÁK I. Szelektivitás és kapuzás II. Struktúra és funkció III. Szabályozás enzimek és alegységek által IV. Akciós potenciál és szinaptikus átvitel V. Ioncsatornák és betegségek VI. Ioncsatornák

Részletesebben

2. Biotranszformáció. 3. Kiválasztás A koncentráció csökkenése, az. A biotranszformáció fıbb mechanizmusai. anyagmennyiség kiválasztása nélkül

2. Biotranszformáció. 3. Kiválasztás A koncentráció csökkenése, az. A biotranszformáció fıbb mechanizmusai. anyagmennyiség kiválasztása nélkül 2. Biotranszformáció 1. Kiválasztást fokozza 2. Az anyagot kevésbé toxikus formába alakítja (detoxifikáció ) 3. Az anyagot toxikusabb formába alakítja (aktiváció, parathion - paraoxon) Szerves anyagok

Részletesebben

Tóth-Petrovics Ágnes: Szaporasági teljesítmények növelése exogén hormonális kezelések nélkül

Tóth-Petrovics Ágnes: Szaporasági teljesítmények növelése exogén hormonális kezelések nélkül Tóth-Petrovics Ágnes: Szaporasági teljesítmények növelése exogén hormonális kezelések nélkül Tejtermelő tehenek szaporításának nehézségei tenyésztői szemmel A tejtermelés világszerte szinte kizárólag holstein

Részletesebben

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban 2007-2011 között Dr. Hortobágyi Judit Pikkelysömörre gyakorolt hatása 2007-től 2009-ig 1. Lokális hatása 2. Szisztémás hatása 3. Állatkísérlet

Részletesebben

Az anti-apoptózis mechanizmus vizsgálata agyi ischaemia/hypoxia modellekben

Az anti-apoptózis mechanizmus vizsgálata agyi ischaemia/hypoxia modellekben OTKA T-037887 zárójelentés Az anti-apoptózis mechanizmus vizsgálata agyi ischaemia/hypoxia modellekben Az ischaemias stroke-ot követően az elzáródott ér ellátási területének centrumában percek, órák alatt

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

A diabetes hatása a terhes patkány uterus működésére és farmakológiai reaktivitására

A diabetes hatása a terhes patkány uterus működésére és farmakológiai reaktivitására OTKA 62707 A diabetes hatása a terhes patkány uterus működésére és farmakológiai reaktivitására Zárójelentés A gesztációs diabetes mellitus (GDM) egyike a leggyakoribb terhességi komplikációknak, megfelelő

Részletesebben

Gonádműködések hormonális szabályozása áttekintés

Gonádműködések hormonális szabályozása áttekintés Gonádműködések hormonális szabályozása áttekintés Hormonok szerepe a reproduktív működésben érett ivarsejtek létrehozása és fenntartása a megtermékenyítés körülményeinek optimalizálása a terhesség fenntartása,

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

A farnezol és a vörös pálmaolaj szerepe az iszkémiás/reperfúziós károsodás elleni védelemben

A farnezol és a vörös pálmaolaj szerepe az iszkémiás/reperfúziós károsodás elleni védelemben A farnezol és a vörös pálmaolaj szerepe az iszkémiás/reperfúziós károsodás elleni védelemben (PhD tézis rövid magyar nyelvű összefoglalója) Dr. Szűcs Gergő Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

Zárójelentés. A) A cervix nyújthatóságának (rezisztencia) állatkísérletes meghatározása terhes és nem terhes patkányban.

Zárójelentés. A) A cervix nyújthatóságának (rezisztencia) állatkísérletes meghatározása terhes és nem terhes patkányban. Zárójelentés A kutatás fő célkitűzése a β 2 agonisták és altípus szelektív α 1 antagonisták hatásának vizsgálata a terhesség során a patkány cervix érésére összehasonlítva a corpusra gyakorolt hatásokkal.

Részletesebben

Tamás László: Fülben végbemenő folyamatok nagy hangosságú zajok, zenei események tartós behatásakor. László Tamás MD

Tamás László: Fülben végbemenő folyamatok nagy hangosságú zajok, zenei események tartós behatásakor. László Tamás MD Tamás László: Fülben végbemenő folyamatok nagy hangosságú zajok, zenei események tartós behatásakor László Tamás MD A hang, intenzitásától függően előidézhet Adaptációt, élettani jelenség a 70dB és annál

Részletesebben

AZ UTÓDGONDOZÁS ÉLETTANA

AZ UTÓDGONDOZÁS ÉLETTANA VISELKEDÉSÉLETTAN 7. ELŐADÁS AZ UTÓDGONDOZÁS ÉLETTANA Dobolyi Árpád ELTE, Élettani és Neurobiológiai Tanszék A REPRODUKCIÓS CIKLUS AZ ANYÁK VISELKEDÉSI ÉS FIZIOLÓGIÁS VÁLTOZÁSAI AZ OXYTOCIN ÉS VAZOPRESSIN

Részletesebben

PhD vizsgakérdések április 11. Próbálja meg funkcionális szempontból leírni és példákon bemutatni az intralimbikus kapcsolatok jelentőségét.

PhD vizsgakérdések április 11. Próbálja meg funkcionális szempontból leírni és példákon bemutatni az intralimbikus kapcsolatok jelentőségét. PhD vizsgakérdések 2012. április 11 1 Mi a szerepe a corpus geniculatum lateralé-nak a látásban? Próbálja meg funkcionális szempontból leírni és példákon bemutatni az intralimbikus kapcsolatok jelentőségét.

Részletesebben

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása:

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Valamennyien hallottunk már arról, hogy a ginzeng mennyire hatékonyan erősíti az immunrendszert és tölti fel energiával a szervezetet.

Részletesebben

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS Mi az öregedés? Egyrészről az idő múlásával definiálható, a születéstől eltelt idővel mérhető, kronológiai sajátosságú, Másrészről az idő múlásához köthető biológiai,

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Rendben van a vérnyomása?

Rendben van a vérnyomása? Rendben van a vérnyomása? A magas vérnyomás jelei lehetnek a szédülés, a fejfájás, a fáradtságérzet, nehézlégzés, orrvérzés, látászavarok, mellkasi fájdalom és idegesség is. De előfordul az is, hogy semmilyen

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI Az erekben keringő vér nyomást fejt ki az erek falára: ez a vérnyomás. Szabályozásában részt vesz a szív, az erek, az agy, a vesék és

Részletesebben

A központi idegrendszer funkcionális anatómiája

A központi idegrendszer funkcionális anatómiája A központi idegrendszer funkcionális anatómiája Nyakas Csaba Az előadás anyaga kizárólag tanulmányi célra használható (1) Az idegrendszer szerveződése Agykéreg Bazális ganglionok Kisagy Agytörzs Gerincvelő

Részletesebben

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A PIRACETAM AL 800 FILMTABLETTA ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A PIRACETAM AL 800 FILMTABLETTA ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ? PIRACETAM AL 800 MG FILMTABLETTA Piracetam AL 800 filmtabletta Hatóanyag: 800 mg piracetám filmtablettánként. Segédanyagok: kolloid szilícium-dioxid, magnézium-sztearát, kroszkarmellóz-nátrium, povidon,

Részletesebben

Tájékoztató szív- és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről

Tájékoztató szív- és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről Erre majd együtt mászunk fel! Tájékoztató szív- és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről Bayer Hungária Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 50. www.szeretemazeletem.hu Az érelmeszesedéstől az infarktusig

Részletesebben

A mellékvesekéreg. A mellékvesekéreg hormonjai

A mellékvesekéreg. A mellékvesekéreg hormonjai A mellékvesekéreg A mellékvesekéreg hormonjai a két mellékvese egyenként 4-5 g tömegű szerv a vese felső pólusán, zsírba ágyazva velőállomány: adrenalin (80%) és noradrenalin (20%) kéregállomány: zona

Részletesebben

Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba

Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba Keserű György Miklós, PhD, DSc Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont A gyógyszerkutatás folyamata Megalapozó kutatások

Részletesebben

Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév

Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév A FERTŐZŐ BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE A KÜLÖNBÖZŐ SZERVRENDSZEREK BETEGSÉGEINEK MEGELŐZÉSE BALESET MEGELŐZÉS, MÉRGEZÉSEK MEGELŐZÉSE A GYERMEK ÉS SERDÜLŐKORBAN

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

Limbikus rendszer Tanulás, memória

Limbikus rendszer Tanulás, memória Limbikus rendszer Tanulás, memória Limbikus kéreg Részei: septum, area piriformis, preapiriformis, amygdala, hippocampus, hypothalamus thalamus bizonyos részei. Limbikus rendszer: Funkciója: motiváció,

Részletesebben

HORMONÁLIS SZABÁLYOZÁS

HORMONÁLIS SZABÁLYOZÁS HORMONÁLIS SZABÁLYOZÁS Hormonok: sejtek, sejtcsoportok által termelt biológiailag aktív kémiai anyagok, funkciójuk a szabályozás, a célsejteket a testnedvek segítségével érik el. Kis mennyiségben hatékonyak,

Részletesebben

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Tisztelettel köszöntöm a kedves érdeklődőt! A Max-Immun Kft. 2013 júliusában bízta meg cégünket az angliai székhelyű Bujtar Medical Ltd.-t (Company

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

ELEKTROLIT VIZSGÁLATOK 1. ELEKTROLITOK

ELEKTROLIT VIZSGÁLATOK 1. ELEKTROLITOK ELEKTROLIT VIZSGÁLATOK 1. ELEKTROLITOK - A SZERVEZET VÍZTEREI (KOMPARTMENTEK) -A VÉRPLAZMA LEGFONTOSABB ELEKTROLITJAI *nátrium ion (Na + ) *kálium ion ( ) *klorid ion (Cl - ) TELJES TESTTÖMEG: * szilárd

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

HYPOTHALAMIKUS STRUKTÚRÁK ÉS FAKTOROK JELENTOSÉGE A PROLAKTIN ELVÁLASZTÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN. Bodnár Ibolya. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei

HYPOTHALAMIKUS STRUKTÚRÁK ÉS FAKTOROK JELENTOSÉGE A PROLAKTIN ELVÁLASZTÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN. Bodnár Ibolya. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei HYPOTHALAMIKUS STRUKTÚRÁK ÉS FAKTOROK JELENTOSÉGE A PROLAKTIN ELVÁLASZTÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN Bodnár Ibolya Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Témavezeto: Prof. Dr. Nagy György Semmelweis Egyetem, Doktori Iskola

Részletesebben

Az endokrin szabályozás általános törvényszerűségei

Az endokrin szabályozás általános törvényszerűségei Az endokrin szabályozás általános törvényszerűségei a kémiai és idegi szabályozás alapelvei hormonok szerkezete, szintézise, tárolása, szekréciója hormonszintet meghatározó tényezők hormonszekréció szabályozása

Részletesebben

A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége

A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége Varró András SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform

Részletesebben

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre.

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre. II. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató módosítása az Európai Gyógyszerügynökség előterjesztésére Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye

Részletesebben

dr. Kranjec Ferenc A modern holstein-fríz tehén reprodukciós jellegzetességei, annak javítására alkalmazható módszerek

dr. Kranjec Ferenc A modern holstein-fríz tehén reprodukciós jellegzetességei, annak javítására alkalmazható módszerek dr. Kranjec Ferenc A modern holstein-fríz tehén reprodukciós jellegzetességei, annak javítására alkalmazható módszerek Bodrog, Szerencsi MGZRT. A petefészek ellés utáni ciklusba lendülése Tejtermelés,

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

Jegyzőkönyv. dr. Kozsurek Márk. A CART peptid a gerincvelői szintű nociceptív információfeldolgozásban szerepet játszó neuronális hálózatokban

Jegyzőkönyv. dr. Kozsurek Márk. A CART peptid a gerincvelői szintű nociceptív információfeldolgozásban szerepet játszó neuronális hálózatokban Jegyzőkönyv dr. Kozsurek Márk A CART peptid a gerincvelői szintű nociceptív információfeldolgozásban szerepet játszó neuronális hálózatokban című doktori értekezésének házi védéséről Jegyzőkönyv dr. Kozsurek

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Congenitalis adrenalis hyperplasia, 21-hidroxiláz defektus. Szülő- és betegtájékoztató

Congenitalis adrenalis hyperplasia, 21-hidroxiláz defektus. Szülő- és betegtájékoztató Bevezetés Congenitalis adrenalis hyperplasia, 21-hidroxiláz defektus Szülő- és betegtájékoztató Minden szülő azt várja, hogy gyermeke egészséges lesz. Így azután mélyen megrázza őket, ha megtudják, hogy

Részletesebben

Sav-bázis egyensúly. Dr. Miseta Attila

Sav-bázis egyensúly. Dr. Miseta Attila Sav-bázis egyensúly Dr. Miseta Attila A szervezet és a ph A ph egyensúly szorosan kontrollált A vérben a referencia tartomány: ph = 7.35 7.45 (35-45 nmol/l) < 6.8 vagy > 8.0 halálozáshoz vezet Acidózis

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5.

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Az agy betegségeinek molekuláris biológiája 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Alzheimer kór 28 Prion betegség A prion betegség fertőző formáját nem egy genetikai

Részletesebben

Tóthné Fülep Beatrix. Korszerű lehetőségek a fizioterápiában III. Hévíz 2016.01.29.-30.

Tóthné Fülep Beatrix. Korszerű lehetőségek a fizioterápiában III. Hévíz 2016.01.29.-30. Tóthné Fülep Beatrix Korszerű lehetőségek a fizioterápiában III. Hévíz 2016.01.29.-30. A milliméteres terápia mechanizmusa az élet meghosszabbításának mechanizmusa Rodstat I.V. akadémikus A milliméteres-terápia

Részletesebben

F48783 A depresszió és a hypothalamo-hypophysis-mellékvese tengely, különös tekintettel a vazopresszin szerepére

F48783 A depresszió és a hypothalamo-hypophysis-mellékvese tengely, különös tekintettel a vazopresszin szerepére F48783 A depresszió és a hypothalamo-hypophysis-mellékvese tengely, különös tekintettel a vazopresszin szerepére IN67249 A hypothalamicus vazopresszin elválasztás szerepe a depresszió-szerű tünetek kialakulásában

Részletesebben

Az agykéreg és az agykérgi aktivitás mérése

Az agykéreg és az agykérgi aktivitás mérése Az agykéreg és az agykérgi aktivitás mérése Intrakortikális hálózatok Elektromos aktiváció, sejtszintű integráció Intracelluláris sejtaktivitás mérés Sejten belüli elektromos integráció 70 mv mikroelektrod

Részletesebben

CSALÁDTERVEZ TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE. Dr. Erős s Erika

CSALÁDTERVEZ TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE. Dr. Erős s Erika CSALÁDTERVEZ DTERVEZÉS KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE Dr. Erős s Erika A családtervez dtervezés s törtt rténete Magyarországon gon Veleszületett letett rendellenességek (CA) Jelenleg

Részletesebben

A Hsp27 neuroprotektív szerepének tanulmányozása transzgenikus egerekben

A Hsp27 neuroprotektív szerepének tanulmányozása transzgenikus egerekben A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A Hsp27 neuroprotektív szerepének tanulmányozása transzgenikus egerekben TÓTH ERZSÉBET MELINDA Témavezető: Dr. Sántha Miklós MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézet

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Édes István Kardiológiai Intézet, Debreceni Egyetem Kardiomiociták Ca 2+ anyagcseréje és új terápiás receptorok 2. 1. 3. 6. 6. 7. 4. 5. 8. 9. Ca

Részletesebben

I. Spinális mechanizmusok vizsgálata

I. Spinális mechanizmusok vizsgálata Az OTKA pályázat keretében több irányban végeztünk kutatásokat a fájdalom mechanizmusok tisztázása érdekében. Az egyes kutatások eredményeit külön fejezetekben ismertetem. I. Spinális mechanizmusok vizsgálata

Részletesebben

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan Az idegrendszert felépítő sejtek szerepe Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan Neuronok, gliasejtek és a kémiai szinapszisok működési sajátságai Neuronok Információkezelés Felvétel Továbbítás Feldolgozás

Részletesebben

Markov modellek 2015.03.19.

Markov modellek 2015.03.19. Markov modellek 2015.03.19. Markov-láncok Markov-tulajdonság: egy folyamat korábbi állapotai a későbbiekre csak a jelen állapoton keresztül gyakorolnak befolyást. Semmi, ami a múltban történt, nem ad előrejelzést

Részletesebben

Sporttáplálkozás. Étrend-kiegészítők. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július

Sporttáplálkozás. Étrend-kiegészítők. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július Sporttáplálkozás Étrend-kiegészítők Készítette: Honti Péter dietetikus 2015. július Étrend-kiegészítők Élelmiszerek, amelyek a hagyományos étrend kiegészítését szolgálják, és koncentrált formában tartalmaznak

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az ember hormonrendszerének felépítése

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az ember hormonrendszerének felépítése TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az ember hormonrendszerének felépítése A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Az ember szabályozó szervrendszere: A törzsfejlődés során a növények és az állatok szervezetében

Részletesebben

Élettan írásbeli vizsga (PPKE BTK pszichológia BA); 2014/2015 II. félév

Élettan írásbeli vizsga (PPKE BTK pszichológia BA); 2014/2015 II. félév Élettan írásbeli vizsga (PPKE BTK pszichológia BA); 2014/2015 II. félév 2015. május 35. A csoport név:... Neptun azonosító:... érdemjegy:... (pontszámok.., max. 120 pont, 60 pont alatti érték elégtelen)

Részletesebben

Az agyi plaszticitás szerepe heveny agykárosodást követő rehabilitációs folyamat során

Az agyi plaszticitás szerepe heveny agykárosodást követő rehabilitációs folyamat során Az agyi plaszticitás szerepe heveny agykárosodást követő rehabilitációs folyamat során Dr. Urbán Edina Károlyi Sándor Kórház Neurorehabilitációs Osztály, Budapest ORFMMT XXVII. vándorgyűlés Budapest, 2008.szeptember

Részletesebben

Minden leendő szülő számára a legfontosabb, hogy születendő gyermeke egészséges legyen. A súlyosan beteg gyermek komoly terheket ró a családra.

Minden leendő szülő számára a legfontosabb, hogy születendő gyermeke egészséges legyen. A súlyosan beteg gyermek komoly terheket ró a családra. Egészséges magzat, biztonságos jövő Minden leendő szülő számára a legfontosabb, hogy születendő gyermeke egészséges legyen. A súlyosan beteg gyermek komoly terheket ró a családra. A veleszületett fejlődési

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

Poszt-traumás stressz zavar: a vietnámi háborútól a orvosbiológiáig

Poszt-traumás stressz zavar: a vietnámi háborútól a orvosbiológiáig MTA, Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Poszt-traumás stressz zavar: a vietnámi háborútól a orvosbiológiáig Haller József Mi idézi elı? háború (katona, áldozat, passzív résztvevı) terrortámadás természeti

Részletesebben

Öregedés és a mindennapi emlékezet: a memóriatréning jótékony hatása Elena Cavallini, Adriano Pagnin, Tomaso Vecchi

Öregedés és a mindennapi emlékezet: a memóriatréning jótékony hatása Elena Cavallini, Adriano Pagnin, Tomaso Vecchi Öregedés és a mindennapi emlékezet: a memóriatréning jótékony hatása Elena Cavallini, Adriano Pagnin, Tomaso Vecchi A memóriatréning hosszú távú hatásai időskorban: Egy longitudinális vizsgálat Sara Bottiroli,

Részletesebben

Vásárhelyi Barna. Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet. Az ösztrogénekimmunmoduláns hatásai

Vásárhelyi Barna. Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet. Az ösztrogénekimmunmoduláns hatásai Vásárhelyi Barna Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet Az ösztrogénekimmunmoduláns hatásai Ösztrogénhatások Ösztrogénhatások Morbiditás és mortalitási profil eltérő nők és férfiak között Autoimmun

Részletesebben

A magatartás szabályozása A vegetatív idegrendszer

A magatartás szabályozása A vegetatív idegrendszer A magatartás szabályozása A vegetatív idegrendszer A magatartási válasz A külső vagy belső környezetből származó ingerekre adott komplex (szomatikus, vegetatív, endokrin) válaszreakció A magatartási választ

Részletesebben

Asztrociták: a központi idegrendszer sokoldalú sejtjei. 2009.11.04. Dr Környei Zsuzsanna

Asztrociták: a központi idegrendszer sokoldalú sejtjei. 2009.11.04. Dr Környei Zsuzsanna Asztrociták: a központi idegrendszer sokoldalú sejtjei 2009.11.04. Dr Környei Zsuzsanna Caenorhabditis elegans 1090 testi sejt 302 idegsejt 56 gliasejt Idegi sejttípusok Neural cell types Idegsejtek Gliasejtek

Részletesebben

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME HASZNÁLATI UTASÍTÁS Cardalis 2,5 mg/20 mg rágótabletta kutyáknak Cardalis 5 mg/40 mg rágótabletta kutyáknak Cardalis 10 mg/80 mg rágótabletta kutyáknak 1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK,

Részletesebben

Zárójelentés. 1. Az immunológiai kihívás és az ösztrogén hatása a GnRH neuronok jelátvivő rendszerére

Zárójelentés. 1. Az immunológiai kihívás és az ösztrogén hatása a GnRH neuronok jelátvivő rendszerére A hypothalamus-hipofízis-gonád tengely és a humorális immunválasz kölcsönhatásának molekuláris mechanizmusa és szerepe az autoimmun betegségek kialakulásában: neuroimmuno-endokrin kölcsönhatások Zárójelentés

Részletesebben

Tudományos következtetések. A Prevora tudományos értékelésének átfogó összegzése

Tudományos következtetések. A Prevora tudományos értékelésének átfogó összegzése II. MELLÉKLET AZ EURÓPAI GYÓGYSZERÜGYNÖKSÉG (EMA) ÁLTAL BETERJESZTETT TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK, A POZITÍV VÉLEMÉNY, AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS, A CÍMKESZÖVEG, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA

Részletesebben

megerősítik azt a hipotézist, miszerint az NPY szerepet játszik az evés, az anyagcsere, és az alvás integrálásában.

megerősítik azt a hipotézist, miszerint az NPY szerepet játszik az evés, az anyagcsere, és az alvás integrálásában. Az első két pont a növekedési hormon (GH)-felszabadító hormon (GHRH)-alvás témában végzett korábbi kutatásaink eredményeit tartalmazza, melyek szervesen kapcsolódnak a jelen pályázathoz, és már ezen pályázat

Részletesebben

Vérbesűrűsödés- és magas vérnyomás kialakulás gátló is a víz, a konyhasó és a kálium élettanilag optimális (fiziológiás) dózissal pótlása

Vérbesűrűsödés- és magas vérnyomás kialakulás gátló is a víz, a konyhasó és a kálium élettanilag optimális (fiziológiás) dózissal pótlása MEHNAM-info / Orvos továbbképzés Iratjel: verhigitoesvernyomascsokkentoakonyhaso141029 Vérbesűrűsödés- és magas vérnyomás kialakulás gátló is a víz, a konyhasó és a kálium élettanilag optimális (fiziológiás)

Részletesebben

Az Ames teszt (Salmonella/S9) a nemzetközi hatóságok által a kémiai anyagok minősítéséhez előírt vizsgálat, amellyel az esetleges genotoxikus hatás

Az Ames teszt (Salmonella/S9) a nemzetközi hatóságok által a kémiai anyagok minősítéséhez előírt vizsgálat, amellyel az esetleges genotoxikus hatás Az Ames teszt (Salmonella/S9) a nemzetközi hatóságok által a kémiai anyagok minősítéséhez előírt vizsgálat, amellyel az esetleges genotoxikus hatás kockázatát mérik fel. Annak érdekében, hogy az anyavegyületével

Részletesebben

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével Taskó Tünde Anna Tartalom Előzmények Az alulteljesítés fogalma A metakogníció fogalma A metakogníció és tanulás A KATT kérdőív bemutatása Az alulteljesítés

Részletesebben

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1.

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Orvosi élettan Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Prof. Sáry Gyula 1 anyagcsere hőcsere Az élőlény és környezete nyitott rendszer inger hő kémiai mechanikai válasz mozgás alakváltoztatás

Részletesebben

Természetgyógyászati Klinikum

Természetgyógyászati Klinikum Természetgyógyászati Klinikum A Pszichiátria és a természetgyógyászat kapcsolata Fekete Szabolcs - 2016 pszichiátria A gondolkodás, az érzelmi élet és a viselkedés zavaraival foglalkozó szakterület A terápiák

Részletesebben

Az adenohipofizis. Az endokrin szabályozás eddig olyan hormonokkal találkoztunk, amelyek közvetlen szabályozás alatt álltak:

Az adenohipofizis. Az endokrin szabályozás eddig olyan hormonokkal találkoztunk, amelyek közvetlen szabályozás alatt álltak: Az adenohipofizis 2/10 Az endokrin szabályozás eddig olyan hormonokkal találkoztunk, amelyek közvetlen szabályozás alatt álltak: ADH, aldoszteron, ANP inzulin, glukagon szekretin, gasztrin, CCK, GIP eritropoetin

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: BALOGH VERONIKA ELTE IDEGTUDOMÁNY ÉS HUMÁNBIOLÓGIA SZAKIRÁNY MSC 2015/16 II. FÉLÉV

KÉSZÍTETTE: BALOGH VERONIKA ELTE IDEGTUDOMÁNY ÉS HUMÁNBIOLÓGIA SZAKIRÁNY MSC 2015/16 II. FÉLÉV KÉSZÍTETTE: BALOGH VERONIKA ELTE IDEGTUDOMÁNY ÉS HUMÁNBIOLÓGIA SZAKIRÁNY MSC 2015/16 II. FÉLÉV TÉNYEK, CÉLOK, KÉRDÉSEK Kísérlet központja Neuronok és réskapcsolatokkal összekötött asztrocita hálózatok

Részletesebben

Az egyensúlyszabályzás anatómiája, élettana és patofiziológiája. Dr. Mike Andrea Pécs, 2013. november 28.

Az egyensúlyszabályzás anatómiája, élettana és patofiziológiája. Dr. Mike Andrea Pécs, 2013. november 28. Az egyensúlyszabályzás anatómiája, élettana és patofiziológiája Dr. Mike Andrea Pécs, 2013. november 28. Vesztibuláris rendszer neurofiziológiája: 5 alap szenzoros észlelés (Arisztotelész): 1. látás, 2.

Részletesebben

Diabetes mellitus = cukorbetegség

Diabetes mellitus = cukorbetegség Diabetes mellitus = cukorbetegség Diabetes mellitus édes bőséges vizelés Definíció: inzulinhiány és/vagy az inzulin hatástalansága miatt a vérből a glukóz nem képes a sejtekbe bejutni. Anyagcserebetegség,

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

Bevezetés a kognitív idegtudományba

Bevezetés a kognitív idegtudományba Bevezetés a kognitív idegtudományba Kéri Szabolcs Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009 Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia

Részletesebben

Az idegrendszer és a hormonális rednszer szabályozó működése

Az idegrendszer és a hormonális rednszer szabályozó működése Az idegrendszer és a hormonális rednszer szabályozó működése Az idegrendszer szerveződése érző idegsejt receptor érző idegsejt inger inger átkapcsoló sejt végrehajtó sejt végrehajtó sejt központi idegrendszer

Részletesebben

BOTULIZMUS ELLENI VÉDŐOLTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA LOVAK FŰBETEGSÉGÉNEK MEGELŐZÉSÉBEN. Kutasi Orsolya DVM, PhD, dipeceim

BOTULIZMUS ELLENI VÉDŐOLTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA LOVAK FŰBETEGSÉGÉNEK MEGELŐZÉSÉBEN. Kutasi Orsolya DVM, PhD, dipeceim BOTULIZMUS ELLENI VÉDŐOLTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA LOVAK FŰBETEGSÉGÉNEK MEGELŐZÉSÉBEN Kutasi Orsolya DVM, PhD, dipeceim Mi a fűbetegség? polyneuropathia, ami elsősorban a gyomor-bél traktus beidegzését

Részletesebben

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai gyakorlatban. Például egy kísérletben növekvő mennyiségű

Részletesebben

A somatomotoros rendszer

A somatomotoros rendszer A somatomotoros rendszer Motoneuron 1 Neuromuscularis junctio (NMJ) Vázizom A somatomotoros rendszer 1 Neurotranszmitter: Acetil-kolin Mire hat: Nikotinos kolinerg-receptor (nachr) Izom altípus A parasympathicus

Részletesebben

A neurofibromatózis idegrendszeri megnyilvánulása

A neurofibromatózis idegrendszeri megnyilvánulása A neurofibromatózis idegrendszeri megnyilvánulása Molekuláris Medicina Mindenkinek Fókuszban a Neurofibromatózis Varga Edina Tímea SE Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Neurofibromatózis I.

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

A mozgás ÖrÖme egy életen át

A mozgás ÖrÖme egy életen át A mozgás ÖrÖme egy életen át vitalizáló, REgEnERálÓ tabletta EMBRIONÁLIS EREDETŰ MULTIPOTENS sejtek kivonata Egy tablettában Krónikus fájdalommal járó ízületi megbetegedések a kutyák egyötödében fordulnak

Részletesebben

A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban

A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban 17. Központi idegrendszeri neuronok ingerületi folyamatai és szinaptikus összeköttetései 18. A kalciumháztartás zavaraira

Részletesebben