JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület május 30. napján órakor megtartott testületi ülésén.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület május 30. napján órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth L. u Jelen vannak: Nyikos László polgármester Szekeres Lajos alpolgármester Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző Bartalos Sándorné képviselő Kiss Márta képviselő Kovács József képviselő Kozári Erika képviselő Molnárné Rózsa Marianna képviselő Nyikos Lászlóné képviselő Polácska Mária képviselő Gabrovitsné Posfai Mariann jkv. vezető Meghívottak: Nagy Zsuzsanna pü. csop. vezető Fábián Róbert műsz. csop. vezető Repmann Ildikó Gondozási Központ vezetője Lak György Polgárőrség vezetője Sági Ferenc a Polgárdi-Víz Kft. ügyvezetője Kuti Csaba a Polgárdi-Víz Kft. képviseletében Dr. Csizek Tibor Székesfehérvári Rendőrkapitányság képviselője Burján István rendőrőrsparancsnok Sebők Angella a Vertikál Zrt. képviselője Nyikos László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, az ülésen 9 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Kozári Erika és Szekeres Lajos képviselőket. A továbbiakban ismertette a napirendi pontokat. NAPIREND: 1./ A Polgárdi Víz Víz- és Szennyvízkezelési, Beruházó és Szolgáltató Kft évi beszámolójának elfogadása. Meghívott: Sági Ferenc Víz Kft.ügyvezetője Kuti Csaba Víz Kft. volt ügyvezetője (Írásos anyag a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.)

2 2 2./ Beszámoló a Polgárdi Rendőrőrs évben végzett munkájáról. Meghívottak: Dr Simon László rendőr dandártábornok Dr. Csizek Tibor rendőrezredes Burján István rendőrőrsparancsnok (Írásos anyag a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.) 3./ A VERTIKÁL Zrt évről szóló beszámolójának elfogadása. Meghívott: Ferencz Károly vezérigazgató (Írásos anyag a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.) 4./ Átfogó beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Meghívott: Demus Sándor Gyámhivatal vezetője Kozári Erika Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője Csizmadia Sándorné Gyámügyi ügyintéző (Írásos anyag a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.) 5./ Beszámoló a Gondozási Központ évben végzett munkájáról. Meghívott: Repmann Ildikó Gondozási Központ vezetője (Írásos anyag a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi.) 6./ Beszámoló a Polgárőrség évben végzett munkájáról. Meghívott: Lak György Polgárőrség vezetője (Írásos anyag a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi.) 7./ Polgárdi Város Polgármesteri Hivatala, Széchenyi István Általános és Zeneiskola és Dolgozók Gimnáziuma, Eszterlánc Napközi Otthonos Óvodája, Városi Könyvtár és Művelődési Központja, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, Gondozási Központja Alapító okiratának módosítása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi.) 8./ PRO-BUILDING Kft. vételi ajánlata a Polgárdi 1713/5. hrsz-ú ingatlanra. (Írásos anyag a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét képezi.)

3 3 9./ Polgárdi Hevesy Gy. u. 3. sz. alatti ingatlan előtt nyitott féltetős személygépkocsi garázs építéséhez hozzájárulás. (Írásos anyag a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét képezi.) 10./ Egyebek. Nyikos László polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, aki a beterjesztett napirendi pontok megtárgyalásával, valamint a javasolt jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a beterjesztett napirendi pontokkal, valamint a javasolt jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetértett. 1./ A Polgárdi Víz Víz- és Szennyvízkezelési, Beruházó és Szolgáltató Kft évi beszámolójának elfogadása. Meghívott: Sági Ferenc Víz Kft.ügyvezetője Kuti Csaba Víz Kft. volt ügyvezetője (Írásos anyag a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester elmondta, a Polgárdi-Víz Kft. 100 % önkormányzati tulajdonú kft. Feladatai elsősorban különböző városgondnoksághoz kötődőek. Amennyiben a megfelelő személyzet és infrastruktúra feláll, akkor a céget át kívánja nevezni Polgárdi Városgondnoksági és városüzemeltetési Kft-nek. Várhatóan fő feladata a szennyvízkezelés és vízszolgáltatás lesz. Az átalakítás és a település életében és működésében vállalt szerepköre napról-napra bővül, változik. Ezen rövid ismertetés után átadta a szót Sági Ferencnek, a Kft. ügyvezetőjének. Sági Ferenc a Polgárdi-Víz Kft. ügyvezetője elmondta, a Kft évi egyszerűsített éves beszámolóját a könyvelő elkészítette, amelyet egy kiegészítő melléklettel látott el. Ebben a kiegészítő mellékletben vannak azok a magyarázatok, amelyek a 2010-es évről szóltak. Ezt az anyagot a Képviselő-testület megkapta. A Kft. Felügyelő Bizottsága a beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. A képviselő-testület február 24-én úgy döntött, hogy a Kft. vezetésével megbízza, és Kuti Csabát a korábbi ügyvezetőt felmenti. Kuti Csaba továbbra is a Kft-nél dolgozik és szakmai tapasztalataival továbbra is segít. A Kft. alaptevékenysége az önkormányzat intézményeinek fenntartási feladatainak ellátása, a jövőben megfontolt géppark- és létszámbővítéssel szeretnék az önkormányzat fejlesztésibővítési feladataiban mind nagyobb részesedést vállalni. Természetesen a közhasznú munkások foglalkoztatásával szeretnének mind nagyobb eredményeket elérni. Elmondta továbbá, Polgárdin született és él. Célja, hogy Polgárdi minél szebb és élhetőbb legyen. Nyikos László polgármester elmondta, Sági Ferenc részére a Képviselő-testület 1 évre biztosította ezt a lehetőséget. Az átalakulási folyamatokat, a közös jövő, közös pályára állítása a feladata.

4 4 Kovács József képviselő elmondta, a Kft. Felügyelő Bizottsága a beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Nyikos László polgármester elmondta, - mivel nem Polgárdiban él - Kuti Csabával abban állapodtak meg, hogy különböző projektmenedzsmenti feladatokat lát el. A tapasztalataira a jövőben is számítanak. A évi esztendő értékeléséhez átadta a szót Kuti Csabának. Kuti Csaba a Polgárdi-Víz Kft. képviseletében elmondta, a évvel kapcsolatban tudni kell, hogy kb. 30 millió forint volt a Kft. teljesítményértéke, melynek döntő részre inhaus tevékenység volt. Tehát az önkormányzat belső munkáit végezte. Ebben a megállapodásban az az első számú lényeg, hogy önköltségi áron dolgozik. Nyikos László polgármester a Képviselő-testület nevében megköszönte Kuti Csaba eddigi munkáját és erőfeszítéseit. Elmondta, örül annak, hogy Kuti Csaba a kötelék tagja marad és továbbra is segíti a Kft. munkáját. Kozári Erika képviselő megköszönte a Polgárdi-Víz Kft. dolgozóinak a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál végzett gyors és hatékony munkavégzést. elmondta, a beszámolóban szerepel egy 351 ezer forintos veszteség, amelyet a Képviselő-testületnek a közeljövőben rendezni kell. Nyikos László polgármester elmondta, a veszteség rendezésével kapcsolatban kikérik a Pénzügyi Bizottság és a Kft. Felügyelő Bizottságának véleményét. Mivel további kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait, aki az előterjesztés szerint elfogadja a beszámolót, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város képviselő-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 69/2011. (V.30.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA A Polgárdi-Víz Víz- és Szennyvízkezelési, Beruházó és Szolgáltató Kft évi beszámolójának elfogadása Polgárdi Város Képviselő-testülete, mint a társaság közgyűlését gyakorló testület a POLGÁRDI-VÍZ Kft. (Polgárdi, Batthyány u. 132.) évi mérlegét Ft főösszeggel és Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A képviselő-testület osztalék kifizetéséről nem döntött. Határidő: május 30. Felelős: Nyikos László polgármester

5 5 2./ Beszámoló a Polgárdi Rendőrőrs évben végzett munkájáról. Meghívottak: Dr Simon László rendőr dandártábornok Dr. Csizek Tibor rendőrezredes Burján István rendőrőrsparancsnok (Írásos anyag a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester köszöntötte Dr. Csizek Tibor rendőrkapitány urat és Burján István rendőrőrsparancsnok urat. Elmondta, Dr. Simon László rendőr-főkapitány úr más irányú elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud részt venni. A beszámoló ismertetéséhez átadta a szót Burján István őrsparancsnok úrnak. Burján István rendőrőrsparancsnok elmondta, a beszámolót írásos formában megküldték az Önkormányzatnak, így remélhetőleg minden képviselő megkapta. A évről összességében megállapítható, hogy nem volt könnyű év, voltak országgyűlési és önkormányzati választások, amelyek biztosításában részt vett a Polgárdi Rendőrőrs. Véleménye szerint a biztosítást tisztességesen elvégezték, Polgárdiban nem volt gond. A Polgárdi Rendőrőrs területén mindent megtettek azért, hogy a bűncselekmények számát visszaszorítsák. A lopások nagy része külterületeken történik, és a felderítés nagyon nehézkes. Betöréses lopás évben Polgárdi közigazgatási területén 5 volt, melyből lakásbetörés 2 volt. Tavalyi évben 1 halálos közúti baleset történt a településen, az áldozat erősen ittas kerékpáros volt. A balesetek is azt igazolják, hogy a kerékpárosok fokozott igazoltatására is szükség van. Kérte a lakosságot, ha valaki bűncselekményt tapasztal, értesítse a rendőrséget, akár névtelenül is. Elmondta, próbálják az iskolarendőr program keretében az általános iskolában tanítani a gyerekeket, hogy ne váljanak áldozattá, a kresz szabályait ismertették, valamint kerékpáros ügyességi versenyeket is szerveznek. Véleménye szerint az iskolával való együttműködésük jó, a körzeti megbízottak is igyekeznek ápolni a jó kapcsolatot. A két körzeti megbízott egyre több gyalogos szolgálatot próbál teljesíteni. Megköszönte mindenkinek a segítségét, külön Polgárdi Város Képviselő-testületének, Polgármester Úrnak, a Polgárőrségnek, a Gyermekjóléti Szolgálatnak, a Gondozási Központnak és a lakosságnak. Polácska Mária képviselő elmondta, tisztában van vele, hogy a rendőrség áldozatos munkát végez, de többen is megkeresték azzal, hogy naponta többször igazoltatják. Jogtalannak tartják, hiszen minden szabályt betartanak, és nem értik, hogy naponta többször miért kell ugyanazt a személyt ellenőrizni. Jogtalannak tartják továbbá, hogy néhány rendőr nem tartja be a szabályokat, ittas állapotban vezet, és vezetés közben telefonál. Véleménye szerint a rendőrre is vonatkoznak a szabályok, nekik kellene példát mutatni. Burján István rendőrőrsparancsnok elmondta, véleménye szerint az, hogy egy járőr kit és mennyiszer állít meg ellenőrizni, nem tartozik a parancsnok hatáskörébe ellenőrizni. Amennyiben az igazoltatott személy ilyen jellegű panasszal megkeresi, természetesen kivizsgálja az esetet. Rendőr ittas állapotban történő járművezetése, vagy járművezetés közbeni telefonálásról nincs tudomása. Ilyen jellegű probléma esetén ha valaki nem bízik meg a személyében panaszt tehet a Székesfehérvári Rendőrkapitányságon is. Amennyiben panaszt tesznek, kivizsgálják.

6 6 Bartalos Sándorné képviselő kérte Burján István őrsparancsnok urat, hogy a 2 gyalogos járőr azokat próbálja igazoltatni, akik telefonálás közben is gyorsabban közlekednek az autóval, mint a megengedett legnagyobb sebesség. Elmondta, gyakran találkozik a városban gyorshajtókkal, akik még vezetés közben telefonálnak is. Nyikos László polgármester elmondta, az önkormányzati választásokat követően tárgyalt a rendőrséggel. Véleménye szerint az első pillanatban kölcsönösen megtalálták azt a hangnemet, amely kapcsán a jövőben sikeresen tudnak együttműködni. Elmondta, a rendőrség munkájával teljesen meg van elégedve. Az elmúlt időszakban kérte, hogy lehetőség szerint az igazoltatások helyszínét helyezzék a település ki és bevezető szakaszaira, ahol a település lakossága életszerűen kevesebbet tartózkodnak. Tapasztalata szerint ennek a kérésének a rendőrség eleget tett, de természetesen a település belső területein is teljesítenek szolgálatot. Dr. Csizek Tibor rendőrkapitány elmondta, véleménye szerint kapitányként egy ilyen frekventált város előtt pozitív dolog ilyen beszámolót meghallgatni. Pozitív dolog, ha csupán ennyi gond van. Elmondta, ha rendőr kollégákkal szemben bárkinek panasza van, forduljon bizalommal felé is, megígérte, ki fogják vizsgálni a bejelentést. Megköszönte mindazoknak a segítségét, akik a rendőrség munkáját valamilyen formában támogatták. Elmondta, a továbbiakban is megtesznek mindent a lehető legnagyobb közbiztonságért. Nyikos László polgármester mivel további kérdés és hozzászólás nem volt kérte a Képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a rendőrség beszámolóját, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 70/2011. (V.30.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA A Polgárdi Rendőrőrs évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárdi Rendőrőrs évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: május 30. Felelős: Nyikos László polgármester

7 7 3./ A VERTIKÁL Zrt évről szóló beszámolójának elfogadása. Meghívott: Ferencz Károly vezérigazgató (Írásos anyag a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester köszöntötte Sebők Angellát, a Vertikál Zrt. gazdasági igazgatóját. Elmondta, a Vertikál Zrt. vezérigazgatója más irányú elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud részt venni, így a beszámoló ismertetéséhez átadta a szót Sebők Angellának. Sebők Angella a Vertikál Zrt. gazdasági igazgatója elmondta, a beszámolót írásban az önkormányzat részére megküldték, remélhetőleg a képviselők megkapták, így csak néhány lényeges tételt ismertetett. Elmondta, a május 27. napján tartott közgyűlési ülésen 30 millió forintos osztalék kifizetését határozták meg. Társaságuk évben eszközök állomány fejlesztésére közel 129 millió forintot fordított, melyből kommunális hulladéklerakó bővítése 69 millió forint volt. Cél gépek beszerzésére pedig 130 millió forintot fordítottak. A tulajdoni részesedése a Konverter Kft-ben 117 millió forint, Vercentrál Kft-ben 500 millió forint és a Rec-org Kft-ben pedig 410 millió forint. A követelések a bázis év szintjén maradtak, melyből a lakossági 182 millió forint, a 360 napnál régebbi pedig 89 millió forint. Ezen követelések adók módjára történő behajtása végett az önkormányzatoknak átadásra került. A pénzeszközök a bázis év szintjén maradtak. Az aktív időbeli elhatárolások magában foglalja a hulladékszigetek, udvarok bérleti díját, amely évente az értékcsökkenés arányában számolandó el. A saját tőke változása ,- Ft, melyből 10 millió forint tőkeemelés, és 36 millió forint tőketartalékba került. A évi mérleg szerinti eredmény ,- Ft, amely az osztalékfizetés mértékével csökkentett. Céltartalékot képeztek a hulladéklerakók rekultivációjára, ez évben 44 millió forintot jelentett, és az építőiparban a garanciális költségekre visszatartott összeg ,- Ft volt. A kötelezettségeknél az 5 évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek sorában 115 millió forint hitel szerepel. A rövid lejáratú kötelezettségek a rövid lejáratú szállítói tartozásból, a rövid lejáratú hitelekből és egyéb rövid lejáratú kötelezettségekből állnak, amely magában foglalja a december havi járulékokat és adókat is. Az írásos beszámoló részét képezi a évi üzleti jelentés, a évi üzleti terv, kiegészítő melléklet, független könyvvizsgálói jelentés, valamint a mérleg, amelyekben a részletes számok megtalálhatóak. Nyikos László polgármester elmondta, a Képviselő-testület megbízta azzal, hogy a Vertikál Zrt. Felügyelő Bizottságának az elnöki pozícióját is ellássa képviselve a várost, illetve a város érdekeit. Bár a Vertikál Zrt-nek kell az ülésen beszámolnia, de véleménye szerint az elmúlt taggyűlés alkalmával a Felügyelő Bizottság elnökeként beszámolót tartott. Ezen ülésen arról volt szó, hogy a könyvvizsgálói jelentés alapján a Felügyelő Bizottság úgy ítélte meg, hogy a Vertikál Zrt. könyvelése és elszámolása a számviteli rendben foglaltak szerint megfelel a valóságnak. A Felügyelő Bizottság feltette azt a kérdést, hogy a realizált adózás után ,- Ft nyereség amely az osztalék alapot képezheti a szolgáltatási vertikum melyik részében keletkezett, a lakosság által fizetett hulladékszállításból vagy más tevékenység eredményéből. A Vertikál Zrt. tájékoztatása szerint a nyereség elsősorban a Homokhátsági, Dél-magyarországi rekultivációs törekvéseknek a 800 milliós megrendelés állománya eredményezte. A Felügyelő Bizottság elnökeként felhívta a Vertikál Zrt. figyelmét, hogy a korábbi években a település nem részesült az osztalékból, azt fejlesztésekre fordította a Vertikál Zrt. A taggyűlésen elmondta, hogy az idei évben nem engedhető meg, hogy az osztalék teljes mértékben a társaság fejlesztésére legyen fordítva, abból a tagoknak osztalék fizetést kell

8 8 eszközölni. Mindezek alapján a 30 millió forintos osztalékból Polgárdi 25 %-os tulajdoni részét tekintve kb. 7 millió forint osztalék illeti meg. Kovács József képviselő elmondta, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Nyikos László polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem volt kérte a Képviselőtestület tagjait, aki egyetért fenti előterjesztéssel, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város képviselő-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 71/2011. (V.30.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA A Vertikál Zrt évről szóló beszámolójának elfogadása Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. (8154. Polgárdi, Bocskai u. 39.) 2010-es üzleti évéről szóló beszámolóját ezer Ft mérleg szerinti főösszeggel és ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A Képviselő-testület a VERTIKÁL Kommunális és Szolgáltató Zrt évi mérleg szerinti eredményéből ,-Ft, azaz harmincmillió forint osztalékként történő kifizetését támogatja. Határidő: június 15. Felelős: Nyikos László polgármester 4./ Átfogó beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Meghívott: Demus Sándor Gyámhivatal vezetője Kozári Erika Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője Csizmadia Sándorné Gyámügyi ügyintéző (Írásos anyag a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester a napirendi pont ismertetéséhez átadta a szót Dr. Pahola Tünde jegyzőnek. elmondta, a törvény előírja, hogy a gyámhatóságokról, a gyámügyi eljárásokról minden évben átfogó értékelést kell készíteni. A kormányrendelet meghatározza azt a tartalmat, amivel ennek az átfogó értékelésnek rendelkeznie kell, ennek megfelelően készült el a beszámoló a évi feladatokról. Ezt a Képviselő-testület által megtárgyalt beszámolót meg kell küldeni a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. A Gyámhivatal 30 napon belül élhet az önkormányzat felé javaslattal, amelynek az

9 9 érdemi vizsgálatára a Képviselő-testületnek 60 nap áll rendelkezésre. A beszámolót mindenki megkapta, így csak néhány lényeges pontot ismertetett. A beszámoló kötelező tartalmi eleme a demográfiai mutatók, amelyből kiderül, hogy a lakosság száma folyamatosan emelkedik. Vannak korosztályok, ahol csökkenés tapasztalható és vannak korosztályok, ahol pedig emelkedés. Tájékoztatásképpen elmondta, hogy december 31-i állapot 137 fővel volt több, mint a december 31-i állapot. Tehát december 31-én Polgárdiban a lakosság száma 6819 fő volt. A beszámolóban be kell mutatni a természetbeni nyújtott és a pénzbeli ellátásokat. A pénzbeli ellátásokhoz tartozik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint a gyermekétkeztetés. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 330 gyermek esetében került megállapításra. A 330 gyermek 141 családban él. Összesen 16 esetben történt elutasítás, minden esetben azért mert a családok nem feleltek meg a törvényi előírásoknak, magasabb volt az egy főre jutó jövedelem, mint a jogszabályban meghatározott mérték. Akik június 1-jén és november 1-jén rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek, azok egyszeri 5800,- forintos támogatást kaptak június és november hónapban. Az erre a célra kifizetett összeg ,- Ft volt. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Képviselőtestületi hatáskörbe tartozó kérdés, és a testület ezt a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházta évben 31 fő részére került megállapításra ,- Ft összegben. Ezen kívül támogatta a Szociális és Egészségügyi Bizottság a Szentjánosbogár Gyermek és Kamasztábort 60 ezer forinttal. A beszámolóban be kell mutatni továbbá a gyermekétkeztetést. Itt a tavalyi évben az óvodában 122 gyermek, az iskolában pedig 165 gyermek, együttesen 287 gyermek vette igénybe. Vannak, akik teljes árat fizetők, és vannak, akik 50 %-os és 100 %-os támogatásban részesülők. Az erre célra együttesen kifizetett összeg 27 millió forint volt. A tavalyi évben hasonlóan az előző évekhez biztosította az önkormányzat a nyári gyermekétkeztetést. Tavalyi évben 54 napon keresztül 60 gyermek részesült a programban. Erre az önkormányzat 370,- Ft/fő/nap támogatást kapott. Be kell mutatni a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat. Ezt az ellátást a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja a családsegítés és az adósságkezelési szolgáltatás keretében. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak 5 főállású felsőfokú végzettségű dolgozója van, mindenkinek a végzettsége megfelel a jogszabályban előírtaknak. Legfontosabb kérdés a Családsegítő Szolgálat elhelyezési körülményeinek a javítása. Ez a bizottsági ülésen is felmerült, régóta köztudott, égető probléma. Elmondta, a gyermekek és fiatalkorúak száma akik bűncselekményt követnek el a tavalyi évhez képest jelentősen emelkedett, meghatszorozódott ben 1 bűncselekmény történt, évben 6 eset volt. Új feladatként merült fel az önkormányzatoknál a gyermekek után járó családi pótlék elvonásának a lehetősége. Abban az esetben, ha a gyermekek veszélyeztetettsége elsősorban elhanyagolás miatt áll fenn, és a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátás önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja és feltételezhető, hogy a családi pótlék célzott felhasználásával a gyermek fejlődése családi környezetben biztosítható a védelembe vétellel egyidejűleg, vagy a védelem vétel fennállása során a családi pótlék gyermekek után járó összegének 50 %-a erejéig a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról határozhat a jegyző, ami a 12 hónapot nem haladhatja meg. Indokoltságát szükség szerint, de félévente felül kell vizsgálni. Ebben az esetben a családi pótlék felhasználásáról a családsegítő szolgálat eseti gondnokként kirendelt dolgozója gondoskodik. Az eseti gondnoknak kell a pénz felhasználásról gondoskodni, a gyermek számára élelmiszert és ruhát vásárolni. Az eseti gondnok a családi pótlék felhasználásáról utólag, minden hónap 5. napjáig elszámol. A napközbeni ellátást is be kell mutatni. A napközbeni ellátások a beszámolóban felsorolásra került. Ezek közül az intézmények közül tavalyi évben, Polgárdiban a közoktatási törvény hatálya alá tartozó iskola és óvoda működött. A 200 férőhelyes óvodában január 1-jén

10 fős létszám volt. Az iskola tanuló létszámából 36 diák vette igénybe napközis ellátást, 26 gyermek a tanulószobát és 56 gyermek az iskolaotthonos ellátását. Jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok a védelembe vétel, az iskoláztatási támogatás és az ideiglenes hatályú elhelyezés. Ideiglenes hatályú elhelyezés azt jelenti, hogy a gyermeket ki kell emelni a családból, tavalyi évben 1 esetben volt 5 gyermeket érintően. Ezek a gyermekek nevelő szülőnél kerültek elhelyezésre, ilyenkor a jegyző a gyámhivatalt értesíti és a gyámhivatal dönt a gyermekek további sorsáról. A gyámhivatalban hárman dolgoznak, 1 hivatalvezető és 2 ügyintéző. Több település tartozik hozzájuk, valamennyi ügyintéző minden ügyfajtában eljár, a települések szerint vannak elosztva. Elég magas volt tavalyi évben a gyámügyi ügyintézés, összesen 6672 ügyirat volt. Be kell mutatni az ellenőrzések eredményeit. Tavalyi évben a gyámhivatalt ellenőrizte az akkor még Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. Ekkor egy 70 oldalas vizsgálati eredmény született, amelynek a végét a beszámoló tartalmazza évben fogadott el az önkormányzat egy bűnmegelőzési programot, amit azóta is róbálnak fenntartani. Olyan civil szervezet, amely kimondottan gyámügyi feladatokkal foglalkozna, a településen 2010-ben nem volt, de minden civil szervezet segítségét szívesen veszik. Adósságkezelési szolgáltatásban tavalyi évben 95 fő részesült, 43 kérelem került a bizottság elé, melyből 2 került elutasításra. A Családsegítő Szolgálat feladata az aktív korúakkal való együttműködés, amely kisebbnagyobb sikerrel működik, bár a családsegítő munkatársai mindent megtesznek a jó együttműködésért. Minden évben kötelező feladatuk megtartani a gyermekvédelmi konferenciát, ahol a rendszerben résztvevők találkoznak és beszélik meg az elmúlt évi tapasztalatokat, illetve megfogalmazzák a következő évi javaslataikat. Ez került megfogalmazásra a beszámolóban az önkormányzat felé. A konferencián elhangzott többek között az is, hogy indokolt lenne a gyermekek nappali ellátásának a biztosítására a bölcsődei ellátás megszervezése. A bölcsődei ellátás biztosításához szükséges megfelelő hely és forrás. Korábban már felmerült a pszichés zavarokkal küzdő gyermekek és felnőttek ellátásának érdekében pszichológus szakember igénybevétele a településen. Sajnos anyagi forrás hiányában ez jelenleg nincs megoldva. Nyikos László polgármester megkérdezte, kistérségi szinten van-e erre együttműködés. elmondta, sajnos pszichológusra nincs, csak logopédusra vonatkozóan. Elmondta, iskolai keretek között lehetne megoldani, hiszen egyre több gyermeknek lenne erre szüksége. A későbbiekben megoldásra vár a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megfelelő körülmények közé helyezése. Az előterjesztés összeállításában részt vett a Kozári Erika a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Demus Sándor a Gyámhivatal vezetője és Csizmadia Sándorné gyámügyi ügyintéző. Megköszönte a segítségüket, és az egész éves munkájukat. Nyikos László polgármester elmondta, jelenleg a beszámolóban nem szerepelt, majd a következő évi beszámolóban kaphat helyet a Don Bosco Napközi Otthon. Véleménye szerint akarva-akaratlanul is belecsatlakozik Polgárdi város szociális védőhálóját jelentő intézményrendszerbe az által, hogy információkkal és tanácsokkal segíti a hivatal és a szervek munkáját. Nyilván az információ kölcsönösen áramlik, és mindenki törekszik a jó együttműködésre. A rászoruló családoknak plusz segítséget jelent. A napközi otthon hivatalos megnyitója június 1-jén lesz.

11 11 Bartalos Sándorné képviselő elmondta, a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta. Amint jegyző asszony is elmondta, tudni kell, hogy rendkívül sokrétű feladatot látnak el, és nagyon lelkiismeretesen, nagy szakértelemmel végzik. A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Nyikos László polgármester mivel további kérdés és hozzászólás nem volt kérte a Képviselő-testület tagjait, aki az előterjesztés szerint egyetért a beszámoló elfogadásával, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város képviselő-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 72/2011. (V.30.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA Átfogó beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Polgárdi Város Képviselő-testülete Polgárdi Város Önkormányzatának Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az értékelést küldje meg a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. Határidő: június 30. Felelős: Nyikos László polgármester dr. Pahola Tünde jegyző 5./ Beszámoló a Gondozási Központ évben végzett munkájáról. Meghívott: Repmann Ildikó Gondozási Központ vezetője (Írásos anyag a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester a beszámoló lényegének ismertetéséhez átadta a szót Repmann Ildikó intézményvezetőnek. Repmann Ildikó a Gondozási Központ vezetője elmondta, a tavalyi évben vette át az intézmény vezetését, mivel Bartalos Sándorné nyugdíjba vonult. A szociális törvény értelmében Polgárdi város Önkormányzata a szociálisan rászorulók részére segítséget nyújt saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Ezen ellátásokat a Gondozási Központ által biztosítja. Az ellátási körzet Polgárdi város és külterületei: Ipartelepek és Kiscséri-puszta. Az ellátottak köre elsősorban nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok, kisebb létszámban pszichiátriai, szenvedélybetegek, fogyatékosok, hajléktalanok, szociálisan rászorulók. Az időskorúak létszáma évről-évre nő, az intézményben is folyamatosan emelkedik az ellátottak száma. A Gondozási Központ étkeztetést, idősek

12 12 nappali ellátását és házi segítségnyújtást biztosít az igénybevevők részére. A nappali ellátás keretében ellátható személyek száma 40 fő. A nappali ellátás keretében az étkezésen kívül biztosítják a fürdési, mosási lehetőséget, alapvető személyi higiénia biztosítását. Ezen felül szociális ügyintézés segítségét, foglalkoztatás lehetőségét, kapcsolattartást házi és szakorvosi ellátással. Azon idősek számára, akiknek egészségi állapota indokolja, biztosítják az ebéd kiszállítását, melyet kerékpárral és egy személyautóval oldanak meg. A Gondozási Központ dolgozói napi 8 órás munkarendben dolgoznak folyamán az Idősek nappali ellátásában 1 fő mentall-higiénés asszisztens végzettségű és 1 fő általános szociális munkás, főiskolai végzettségű (vezető) személy látta el a feladatokat. Az étkeztetésben 1 fő képesítés nélküli személy dolgozik, akinek a munkáját a házi segítségnyújtásban dolgozó 3 fő gondozó-ápoló részben segíti. A házi segítségnyújtásban 3 gondozónő 3 gondozási körzetben látja el munkáját. Jelenlegi létszámuk a törvényi előírásoknak megfelel. Az elmúlt év folyamán 2 gondozónő kezdte el a kredit pontos tanfolyamot a továbbképzési tervben előírtak szerint évben jelentős előrelépés volt, számítógépet, nyomtatót, fénymásolót, saját telefonvonalat kaptak, ami nagymértékben megkönnyítette a munkát február 26-án Enying város jegyzője ellenőrzést tartott a Gondozási Központban, amely kiterjedt a évi házi segítségnyújtás és az Intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok ellenőrzésére, valamint vizsgálták a személyi és tárgyi feltételek meglétét. Az ellenőrzés során kiderült, hogy minden tekintetben megfelelnek az előírásoknak augusztus 26-án ÁNTSZ ellenőrzésre került sor, amely szerint a tálalókonyha modernizálása szükséges. A 2011 évi költségvetésben a felújításra szánt összeg jóváhagyásra került. A határozat szerint 2011.május 30.-ig kell a munkákat elvégezni. Az intézményben megkezdődött a részleges felújítás, tisztító meszelés. Jó kapcsolatot ápolnak az Önkormányzat szociális osztályával, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, a házi orvosi szolgálattal, a gyógyszertárral, az iskolával, az óvodával, az egyházakkal, a Nyugdíjas klubbal, a Charitassal, a Vöröskereszttel, a Máltai Szeretetszolgálattal, a művelődési központtal, a fővárosi Idősek Otthonával. A 2010 év folyamán a székesfehérvári Charitas, Máltai Szeretetszolgálat, Vöröskereszt jóvoltából négy alkalommal tudtak ruhaosztást szervezni a gondozottaink és egyéb rászorulók számára. Elmondta, törekednek arra, hogy munkájukat továbbra is nagy szakmai szeretettel, odaadással végezzék a szociális munka szellemében. Nyikos László polgármester elmondta, a tavasz elején egy mérnöki csapat felmérte a közintézmények állapotát. A szakértők megállapították, hogy a Gondozási Központ épületét nem lehet gazdaságosan felújítani. Az ÁNTSZ által kötelezett beruházásokat meg kell csináltatni. Az épület rendkívül rossz állapotban van, és napról-napra újabb problémák merülnek fel. A Képviselő-testületnek meg kell találnia azt az arany középutat, amellyel nem költenek többet arra az épületre, mint amennyi feltétlenül szükséges. Mindenképpen hosszú távon arra kell gondolni, hogy a szolgáltatást áthelyezni, vagy az épületet az alaptól kezdve teljesen felújítani. Jelenleg ekkora felújításra nincs fedezet, de elfelejteni nem lehet. Arra kell törekedni, hogy ezt a helyzetet minél előbb megoldják. Arra kérte az intézményvezetőt, hogy a lehetőségeken belül próbáljanak meg kitartani. Ahol tudják, ott próbálják méltányolni a munkájukat. Több fórumon is elmondta, hogy ők azok a dolgozók, akiknek a munkája pénzben néha nem is kifejezhető. Bartalos Sándorné képviselő elmondta, a beszámolót a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta és nagyon pozitívan értékelte a munkájukat, és elfogadásra javasolta a Képviselő-

13 13 testületnek. Egyetértett Polgármester Úr által elmondottakkal, hogy ők azok az emberek, akik emberségből és együttérzésből dolgoznak, nem pedig azért a bérért, amit kapnak. Véleménye szerint ki kell emelni az intézmény fontosságát, mert ezek az emberek az önkormányzat nyakán ellátatlanul maradnának, ha ez az intézmény megszűnne. Megköszönte a munkájukat, és elismerését fejezte ki. Nyikos László polgármester elmondta, Bartalos Sándorné képviselő megemlítette, hogy mi lenne, ha az intézmény megszűnne. A félreértések elkerülése végett kijelentette, hogy szó sincs az intézmény bezárásáról. Mivel további kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait, aki az előterjesztés szerint elfogadja a beszámolót, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város képviselő-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 73/2011. (V.30.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA Beszámoló a Gondozási Központ évi munkájáról Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadta. Határidő: május 30. Felelős: Nyikos László polgármester dr. Pahola Tünde jegyző 6./ Beszámoló a Polgárőrség évben végzett munkájáról. Meghívott: Lak György Polgárőrség vezetője (Írásos anyag a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester köszöntötte Lak Györgyöt, a Polgárdi Polgárőrség vezetőjét. Elmondta, a beszámolót mindenki megkapta, az ismertetéshez átadta a szót Lak Györgynek. Lak György a Polgárdi Polgárőrség vezetője ismertette a jegyzőkönyv mellékletét képező beszámolót. Nyikos László polgármester megkérdezte, jelenleg hány tagja van az egyesületnek. Lak György a Polgárőrség vezetője elmondta, a tavalyi évben történtek kilépések és belépések is, a létszám szinte változatlan maradt. Jelenleg az egyesület létszáma 23 fő. Nyikos László polgármester elmondta, a választásokat követően több ízben tárgyaltak a város elvárásait illetően. Az utóbbi időszakban a Polgárőrség kimagaslóan vállalt részt a közös feladatok ellátásában. Véleménye szerint a kapcsolatfelvétel és a kapcsolat megerősítésére vonatkozó szándék nem volt eredménytelen. A Polgárőrség ugyanúgy, mint a rendőrség

14 14 kapcsán eredményként könyveli el azt, hogy az egyesület egyre aktívabban vesz részt Polgárdi mindennapi életében. A Polgárőrségnek köszönhetően az önkormányzat által biztosított anyagból lefestették, megújították az orvosi rendelő előtti kopjafákat. Lak György a Polgárőrség vezetője elmondta, a beszámolóban nem szerepel, de véleménye szerint érdemes elmondani a terveiket. E szerint az ősztől szeretnének - a tanári karral és az igazgatóval közösen - megalakítani egy ifjúsági polgárőr csapatot, akik a szünetekben segítenének a tanároknak a rendfenntartásban. Ezen csapatnak természetesen csak felső tagozatos diákok lehetnének a tagjai. Másik céljuk, vagy tervük az óvoda és az iskola környékén posztos polgárőr szolgálatot kialakítani. Ez azt jelentené, hogy állandó személy vagy személyek lennének az intézményeknél, akik segítenék a közlekedést, a közlekedési rend betartását. Nyikos László polgármester elmondta, véleménye szerint bevezethetnék a lakossági értesítést, mely szerint a szolgálatot teljesítő polgárőr egy értesítést hagyna a postaládában, hogy a polgárőrség a környéken szolgálatot teljesített. Természetesen az értesítésen dátum is szerepelne, így például a szőlőhegyi ingatlan tulajdonosok értesülhetnének, hogy a polgárőrség a helyszínen az adott időben ellenőrzést tartott. Véleménye szerint a Polgárőrség jelenleg kicsit zártan működik, vannak belső viszályok, amelyeken változtatni kellene. Jó kezdeményezésnek tartja, hogy már iskolás korban elkezdik a polgárőrség testületének állományának gyarapítását. Amennyiben ez megvalósul, akkor szükséges az iskola házirendjének a módosítása. Elvárják a Polgárőrségtől, hogy évben nyitottabb legyen és fiatalosítsanak. Természetesen az idősebb korosztály hasznos és biztos pontja a polgárőr testületnek, de sok probléma ered a fiatal korosztálytól. Véleménye szerint, ha ilyen irányban nyitnak, a problémák egy része megoldódna. Fontosnak tartja, hogy a Polgárőrség szolgálatának időpontjai véletlenszerűek legyenek, vagyis a szolgálat időpontja és helyszíne ne legyen nyilvános, vagy kiszámítható. Elmondta, örömmel tapasztalta, hogy lovas járőr szolgálat is működik, teljesen önerőből. Amennyiben a kormányzat lehetőséget biztosít a támogatásukra, természetesen Polgárdiban is támogatni fogják. Mivel további kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait, aki az előterjesztés szerint elfogadja a beszámolót, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város képviselő-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 74/2011. (V.30.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA Beszámoló a Polgárdi Polgárőrség évi munkájáról Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárdi Polgárőrség évben végzett munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: május 30. Felelős: Nyikos László polgármester dr. Pahola Tünde jegyző

15 15 7./ Polgárdi Város Polgármesteri Hivatala, Széchenyi István Általános és Zeneiskola és Dolgozók Gimnáziuma, Eszterlánc Napközi Otthonos Óvodája, Városi Könyvtár és Művelődési Központja, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, Gondozási Központja Alapító okiratának módosítása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester elmondta, az előterjesztést készítette, így az ismertetéshez átadta a szót. elmondta, az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról szóló évi XC. törvény hatályon kívül helyezte a költségvetési szervek jogállásáról szóló évi CV. törvényt, és a törzskönyvi nyilvántartásra vonatkozó megváltozott szabályokat beépíti az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvénybe, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) kormányrendeletbe. Mindezen változásokat figyelembe véve a tevékenység jellege szerinti típusba sorolást, a kiegészítő és kisegítő tevékenység meghatározást az alapító okiratokból törölni szükséges. Ezen kívül szükséges a feladat-ellátási funkcióhoz kapcsolódó besorolást gazdálkodási jogkörként szerepeltetni. A közfoglalkoztatás szabályrendszere január 1-től megváltozott, emiatt módosítani kell a közfoglalkoztatásban résztvevő intézmények alapító okiratát. Az új rendszerhez igazodva változik a szakfeladat-rend, amely szerint az alapító okiratokba beépítésre kerül a rövid időtartamú közfoglalkoztatás, a bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, valamint az egyéb közfoglalkoztatás. Fentiek figyelembe vételével készültek el az intézmények alapító okiratának módosításai, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat a melléklet tartalmazza. Nyikos László polgármester elmondta, ismerve azt a szándékot, hogy a jövőben megfontolja a Képviselő-testület az iskola önálló gazdálkodásának fenntartását, kérdésként merül fel, hogy a jelenlegi döntés mit deklarál. Kérdés továbbá, hogy év közben lehet-e módosítani, ha a Képviselő-testület úgy dönt. elmondta, amennyiben a feltételek megteremtődnek, akkor lehet változtatni. Nyikos László polgármester elmondta, tehát a jelenlegi döntés hosszú távú kötelezettséget nem von maga után. Szekeres Lajos alpolgármester megkérdezte, hogy amennyiben Polgárdi lakosság száma emelkedik, akkor lehet-e módosítani az iskola maximum 600 fős létszámát. elmondta, természetesen lehet módosítani, amennyiben az iskola befogadóképessége ezt lehetővé teszi, de jelenleg kb. 500 fő az iskolai tanulók létszáma. Nyikos László polgármester mivel további kérdés és hozzászólás nem volt kérte a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért az Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosításával, kézfeltartással szavazzon.

16 16 Polgárdi Város képviselő-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 75/2011. (V.30.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda alapító okirata Polgárdi Város képviselő-testülete az Eszterlánc Napközi otthonos Óvoda Alapító Okiratáról szóló 42/2009. (V. 25.) Önk. sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat bevezető mondatának az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 66. -a szövegrésze helyébe az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 90. -a szövegrész lép. 2./ Az alapító okirat bevezető részének a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 1. -a szövegrész helyébe a az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) számú Kormányrendelet szövegrész kerül. 3./ Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 3. Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv. 4./ Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 6. Alaptevékenység: Alaptevékenység megnevezése Szakfeladat száma Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása a testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után. Óvodai intézményi étkeztetés Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás ) Az alapító okirat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép

17 17 7. Vállalkozási tevékenysége és arányának felső határa a szerv kiadásaiban: vállalkozási tevékenységet nem folytat. kerül. Az Alapító Okirat Jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. Határidő: május 31. Felelős: Nyikos László polgármester dr. Pahola Tünde jegyző Nyikos László polgármester mivel további kérdés és hozzászólás nem volt kérte a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a Széchenyi István Általános és Zeneiskola és Dolgozók Gimnáziuma alapító okiratának módosításával, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város képviselő-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 76/2011. (V.30.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA Széchenyi István Általános és Zeneiskola és Dolgozók Gimnáziuma alapító okirata Polgárdi Város képviselő-testülete Széchenyi István Általános és Zeneiskola és Dolgozók Gimnáziuma Alapító Okiratáról szóló 41/2009. (V. 25.) Önk. sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat bevezető mondatának az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 66. -a szövegrésze helyébe az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 90. -a szövegrész lép. 2./ Az alapító okirat bevezető részének a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 1. -a szövegrész helyébe a az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) számú Kormányrendelet szövegrész kerül. 3./ Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 3. Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 4./ Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 6. Alaptevékenység Alaptevékenység megnevezése Szakfeladat száma Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Iskolai intézményi közétkeztetés

18 18 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) - a testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után - a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók - a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) a testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók - a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók - a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13.évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Általános iskolai napközi otthoni nevelé Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése a testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók - a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók - a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése a testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók - a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók - a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza

19 19 nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók Fejlesztő felkészítés A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás ) Az alapító okirat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép 7. Vállalkozási tevékenysége és arányának felső határa a szerv kiadásaiban: vállalkozási tevékenységet nem folytat. kerül. Az Alapító Okirat Jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. Határidő: május 31. Felelős: Nyikos László polgármester dr. Pahola Tünde jegyző Nyikos László polgármester mivel további kérdés és hozzászólás nem volt kérte a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításával, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város képviselő-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 77/2011. (V.30.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA Polgármesteri Hivatal alapító okirata Polgárdi Város képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról szóló 40/2009. (V. 25.) Önk. sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat bevezető mondatának az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 66. -a szövegrésze helyébe az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 90. -a szövegrész lép. 2./ Az alapító okirat bevezető részének

20 20 a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 1. -a szövegrész helyébe a az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) számú Kormányrendelet szövegrész kerül. 3./ Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 3. Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 4./ Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 6. Alaptevékenység Alaptevékenység megnevezése Szakfeladat száma - Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítás, elhelyezése Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Épületépítési projekt szervezése Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Építészmérnöki tevékenység Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Állat-egészségügyi ellátás Építmény üzemeltetés Általános épülettakarítás Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenység Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közvilágítás Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Egészségbiztosítási alap bevételei Polgári védelem ágazati feladatai

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 40/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bartalos Sándorné képviselő Kovács József képviselő Molnárné Rózsa Marianna képviselő Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző

JEGYZŐKÖNYV. Bartalos Sándorné képviselő Kovács József képviselő Molnárné Rózsa Marianna képviselő Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2012. március 22. napján 15.30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Meghívottak: Igazoltan távol: Polgárdi Város

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Intézményi alapító okiratok módosítása Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület február 02. napján órakor megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület február 02. napján órakor megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. február 02. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri iroda Jelen vannak:

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 1/2010.(I.21.) KT határozata A Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév 45/2008.(VII.30.) KT határozattal elfogadott, 36/2009. (VII.30.) KT határozatával, illetve 48/2009.(VIII.10.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. májusi r e n d k í v ü l

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

Határidő: 2012. augusztus 31.

Határidő: 2012. augusztus 31. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-93/2681/2012. sz. határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 11-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 3-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának november 21. napján órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának november 21. napján órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011. november 21. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. március 27-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. március 27. Határozat:

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. január 10. napján 17.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. január 10. napján 17.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. január 10. napján 17.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth u. 128. Jelen

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2010. május 18-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2010. május 18-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2010. május 18-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Jelen vannak: Borbély István polgármester Földes Ferenc alpolgármester Dr. Micheller

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására

a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 2009. szeptember 24-én tartandó ülésének 9. számú Az önkormányzat intézményi alapító okiratok módosítása tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette:

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes 17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat:

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: 215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján a Polgármesteri

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-6/283-32/2009 TÁRGY: ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK SZAKFELADATRENDJE MELLÉKLET: 24 DB ÚJ E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-2/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet. Az alaptevékenység

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet. Az alaptevékenység Száma Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet Alaptevékenység Neve Az alaptevékenység ai (Ha a nem elegendő, más kerül felhasználásra) a tevékenység bevétele 381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett)

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. (2) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 14-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 14-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 6. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2016. (...) ö n k o r m á n y z

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.)

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.) Nyírábrány Nagyközség Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S alapító okiratok kiegészítésére (2014. február 27.) A Képviselőtestület 2014. február 5-ei ülésén az Államháztartásról szóló törvény és

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Határidő: 2012. augusztus 31.

Határidő: 2012. augusztus 31. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-94/2682/2012. sz. határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyitott Ajtó

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Kivonat 2. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 21-én elfogadott módosítással

Részletesebben