Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam"

Átírás

1 Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: Fax: Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u ,Tel., Fax:: alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam ös tanév 2. félév programjai 1

2 alapszak Egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam programterve 2014/2015-ös tanév 2. félév Tanévnyitó értekezlet Első tanítási nap Szorgalmi időszak Tavaszi szünet Vizsgaidőszak Nappali tagozaton elmélet és szakmai Elmélet és nyelv Gyakorlat gyakorlat szak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam Egyéni időpontokban. szak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam Egyéni időpontokban. szak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam Egyéni időpontokban szak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam Záróvizsga felkészítés Levelező tagozaton konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Szakmai gyakorlat szak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam szak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam szak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam szak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam Záróvizsga felkészítés Egyéni időpontokban Egyéni időpontokban Egyéni időpontokban és a közötti időszakban. - 2

3 Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra szak egészségturizmusszervező szakirány záróvizsga Diplomaátadó ünnepség G y u l a, január 16. Dr. Turcsán Judit főiskolai docens mb. intézetigazgató 3

4 TANTÁRGYFELOSZTÁS szak egészségturizmus-szervező szakirány, III. évfolyam ös tanév, 2. félév Tantárgyak Tantárgyi kód Nappali tagozat Levelező tagozat Ea. Kr. Gy. Kr. Ea. Kr. Gy. Kr. Értékelés Tantárgyfelelős/oktató Kötelező tantárgyak Idegen nyelv VI. ESZBIN620HN Gyj Dr. Kiss Csilla/ Dr. Máthé Ilona Boros Árpád Pappné Princzinger Valéria Egészségturizmus III. ESZBTZ613HN ESZBTZ613HL K Dr. Rozsnyai Katalin/ Varga Dorottya Szakmai gyakorlat IV. ESZBGY634HN ESZBGY634HL Gyj Dr. Szólics Alex/ Szakmai gyakorlat V. ESZBGG634HN ESZBGG634HL Gyj Dr. Szólics Alex/ Szakdolgozati konzultáció I.* ESZBSK626HN ESZBSK626HL Gyj Szakdolgozati konzulensek Kötelezően választható tantárgyak Gyógyturizmus II. ESZCGU613HN ESZCGU613HL Gyj Dr. Szólics Alex/ Dr. Albel Andor Kulturális turizmus ESZCKT645HN ESZCKT645HL Gyj Dr. Glózik Klára/ Dr. Tokaji Ferenc Falusi turizmus ESZCFT645HN ESZCFT645HL Gyj Dr. Ritter Krisztián/ Informatika VI. (Prezentáció és grafika) Gila Csaba ESZCIN623HN 30 3 ESZCIN623HNL Gyj Dr. Szalay Zsigmond Gábor/ Borbola Gábor Választható tantárgyak Aktív turizmus ESZDAT343HN ESZDAT343HL Gyj Gila Csaba Trendek a turizmusban ESZDTT313HN ESZDTT313HL Gyj Varga Dorottya Egészségszociológia ESZCES613HN ESZCES613HL Gyj Dr. Velkey Gábor/ Homoki Andrea Mindösszesen: *Szakdolgozati egyéni felkészülési idő: 200 óra 4

5 Tantárgy neve: Egészségturizmus III. (Egészségturisztikai menedzsment és stratégiák) Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése szak Nappali szak Levelező Dr. Rozsnyai Katalin Varga Dorottya Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: levelező tagozat: ESZBTZ613HN ESZBTZ613HL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: tanársegéd Számon- Ea.+gyak. Összes kérés Kreditpont óraszáma óraszám módja B K 3 B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Az Egészségturizmus II. (Egészségturisztikai marketing) tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Aktív részvétel az előadásokon, a félév folyamán kiadott feladatok megfelelő színvonalon történő elkészítése a megjelölt témában és határidőig. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: A vizsga eredményes (legalább elégséges jegyre történő) teljesítése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy fő célkitűzése, hogy a hallgatók megismerjék az egészségturizmus térségi-, települési és intézményi menedzsmentjének sajátos működését és feladatait. A tantárgy keretében szerepel az egészségturisztikai menedzsment szerepének, funkcióinak elemzése az intézmények és az egészségturisztikai desztinációk vonatkozásában. Bemutatásra kerülnek a vállalkozástervezés és irányítás kérdései, problémái. A kurzus fontos részét képezi az egészségturizmus helyi, regionális és országos stratégiáinak ismertetése. Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására a hallgatóknak a szakmai gyakorlatok során lesz lehetőségük. 5

6 Nappali tagozaton: N 1-3. óra: Menedzsment, stratégia, tervezés N 4-6. óra: Turisztikai menedzsment területei N 7-9. óra: Turizmus és területfejlesztés N óra: A hazai egészségturizmus illeszkedése a fejlesztési stratégiákhoz és operatív programokhoz: Az egészségturizmus helye: a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában ( ) a Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepcióban ( ) az Országos Területfejlesztési Koncepcióban a Széchenyi Tervben a Nemzeti Fejlesztési Tervben az Új Magyarország Fejlesztési Tervben és az Új Széchenyi Tervben gyakorlati példák bemutatásával N óra: Országos Egészségturizmus fejlesztési stratégia tanulmányozása N óra: Gyógyhelyi menedzsment Stratégia a gyakorlatban: Gyula város egészségturisztikai fejlesztési koncepciójának tanulmányozása Gyulai Várfürdő fejlesztési stratégiája tanulmányozása N óra: Innováció, fürdőüzemeltetés információ- és kommunikációtechnológiai rendszerei N óra: Hallgatói prezentációk Levelező tagozaton: L 1-3. óra: Turisztikai és stratégiai menedzsment, Országos Egészségturizmus fejlesztési stratégia tanulmányozása L 4-6 óra: A hazai egészségturizmus illeszkedése a fejlesztési stratégiákhoz és operatív programokhoz: Az egészségturizmus helye: a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában ( ) a Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepcióban ( ) az Országos Területfejlesztési Koncepcióban a Széchenyi Tervben a Nemzeti Fejlesztési Tervben az Új Magyarország Fejlesztési Tervben és az Új Széchenyi Tervben gyakorlati példák bemutatásával L óra: Gyógyhelyi menedzsment Stratégia a gyakorlatban: Gyula város egészségturisztikai fejlesztési koncepciójának tanulmányozása Gyulai Várfürdő fejlesztési stratégiája tanulmányozása 6

7 5. Számonkérés módja: Kollokvium. 6. Irodalom: Kötelező: - Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia Gyógyító Magyarország Egészségipari Program - Pompl, W.: Turisztikai menedzsment, Budapest, Boros Mondok Várhelyi: Az egészségturizmus szolgáltatásai és menedzsmentje. Szolnoki Főiskola (http://turizmusvendeglatas.szolfportal.hu/images/stories/letoltheto/boros_mondok_varh elyi_egeszsegturizmus_jegyzet.pdf) Ajánlott: - Puczkó L. - Melanie Smith: Egészségturizmus: gyógyászat, wellness, holisztika. Akadémiai Kiadó, Budapest, https://www.nth.gov.hu/hu 7

8 Tantárgy neve: Szakmai gyakorlat IV. (Gyakorlat turisztikai kis- és középvállalkozásoknál) Tantárgyfelelős neve: Oktató: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Nappali Levelező nappali tagozat: levelező tagozat: ESZBGY634HN ESZBGY634HL Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Szólich Alex tanársegéd Oktató beosztása: Gila Csaba tanársegéd Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont B Gyj 4 B Gyj 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A Jogi- és egészségbiztosítási ismeretek III. (Turizmus jogi szabályozása), Egészségturizmus II. (Egészségturisztikai marketing) tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: A gyakorlatvezető által meghatározott és a gyakorlat profiljába illeszkedő feladatok megfelelő szintű teljesítése. A szakmai gyakorlati napló, valamint a gyakorlati igazolás és értékelő lapok a honlapon közzétett határidőre történő megfelelő minőségű és darabszámú hiánytalan elkészítése, valamint az Intézethez határidőn belül történő eljuttatása. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Minimum elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A gyakorlat célja, hogy a hallgató megismerje az adott turisztikai kis- vagy középvállalkozással (gyakorlóhellyel) összefüggő lényegi, szakmai, gazdasági tevékenységeket. A minél szélesebb körű ismeret- és tapasztalatszerzése érdekében a gyakorlat lebonyolítása részletes forgatási terv szerint történik. A gyakorlat során törekedni kell arra, hogy a hallgató megismerhesse az adott intézmény működését és jellemzőit, különös tekintettel az alábbi területekre: Az intézmény épületének, eszközeinek és berendezéseinek megismerése, az eszközgazdálkodással, üzemeltetéssel kapcsolatos teendők bemutatása (amennyiben ezek szerepet játszanak a turisztikai tevékenység lebonyolításában, mint például a szállodák esetében); a vállalati munkakörök, munkafolyamatok megismerése, a humán erőforrás menedzsment kérdéseinek vizsgálata; 8

9 az értékesítési tevékenység, a marketingmunka megismerése és gyakorlása, a vállalat marketingkommunikációs lehetőségeinek elemzése; a vállalati árpolitika, árképzési gyakorlat, valamint a pénzügyi tevékenység vizsgálata, a különféle kimutatások készítésének elsajátítása (eredménykimutatás, cash-flow-, mérleg- és likviditáselemzés); a szolgáltatások színvonalának javításával, a hatékonyság növelésével, a termékfejlesztéssel kapcsolatos kérdések vizsgálata. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. Az Intézet a fogadó intézmény által adott értékelés és igazolás alapján ismeri el a szakmai gyakorlat teljesítését. A hallgató a gyakorlat során szerzett tapasztalatairól, elvégzett feladatairól írásos szakmai gyakorlati naplót vezet. 6. Irodalom: - Chickán A.: Bevezetés a vállalatgazdaságtanba a vállalatgazdaságtan tantárgy BSc színtű oktatási anyaga. AULA, Budapest, Lengyel M.: A turizmus általános elmélete. Heller F. Gazd. és Turisztikai Szolgáltatások Főisk., Budapest, Michalmó G.: A turizmuselmélet alapjai. KJF, Budapest,

10 Tantárgy neve: Szakmai gyakorlat V. (Prevenciós gyakorlat) nappali tagozat: ESZBGG634HN levelező tagozat: ESZBGG634HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Szólich Alex tanársegéd Oktató neve: Gila Csaba főiskolai tanársegéd Tantárgy Számonkérés Szak (szakirány) jellege Ea.+gyak. Összes Kredittagozat megnevezése szakonként óraszáma óraszám pont módja tagozatonként Nappali B Gyj 4 Levelező B Gyj 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Egészségügyi ismeretek IV. (Egészségfejlesztés), Egészségturizmus II. (Egészségturisztikai marketing) 2. A félév érvényességének feltétele: A gyakorlatvezető által meghatározott és a gyakorlat profiljába illeszkedő feladatok megfelelő szintű teljesítése. A szakmai gyakorlati napló, valamint a gyakorlati igazolás és értékelő lapok a honlapon közzétett határidőre történő megfelelő minőségű és darabszámú hiánytalan elkészítése, valamint az Intézethez határidőn belül történő eljuttatása. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Minimum elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A gyakorlat célja, hogy a hallgató megismerje adott egészségturizmushoz kapcsolódó intézménnyel (gyakorlóhellyel) összefüggő lényegi, szakmai, gazdasági tevékenységeket. A minél szélesebb körű ismeret- és tapasztalatszerzése érdekében a gyakorlat lebonyolítása részletes forgatási terv szerint történik. A gyakorlat során törekedni kell arra, hogy a hallgató megismerhesse az adott intézmény működését és jellemzőit. A prevenciós és rehabilitációs szakmai gyakorlat során a fogadó intézménynek törekednie kell arra, hogy a hallgató megismerhesse az alábbi területeket: A wellness termékcsoport összetevőit, a wellness és rekreációs központok felépítését és működését; preventív fittségi programok összeállítását; az alternatív mozgás módszereit, relaxációs technikák alkalmazását, prevenciós mozgásprogramokat, vizes sportanimációt, masszázstechnikákat, sportrekreációs alapismereteket; gyógyturisztikai szolgáltatók és ellátórendszerek működését; a vízgyógyászat és a fizioterápia alkalmazási köreit, a különböző kezelési módok szerepét a rehabilitációban és a prevencióban; egészségmegőrzési, egészségfejlesztési és egészségturisztikai programok készítését; 10

11 a speciális egészségturisztikai szolgáltatások megszervezésének rendszereit, módszereit, a vendégekkel való bánásmód elméleti és gyakorlati hátterét. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. Az Intézet a fogadó intézmény által adott értékelés és igazolás alapján ismeri el a szakmai gyakorlat teljesítését. A hallgató a gyakorlat során szerzett tapasztalatairól, elvégzett feladatairól írásos szakmai gyakorlati naplót vezet. 6. Irodalom: - Dömötör E.: Pulzuskontroll, testsúlykontroll. Caritia Kiadó, Budapest, Harsányi L.: Edzéstudomány I-I., Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, Heim P. (szerk.): Wellness enciklopédia. EHCC, Budapest, Lengyel M.: A turizmus általános elmélete. Heller F. Gazd. és Turisztikai Szolgáltatások Főisk., Budapest, Pharmindex: Rehabilitáció, balneoterápia, wellness. CMP Medica Kiadó,

12 Tantárgy neve: nappali tagozat: levelező tagozat: Szakdolgozati konzultáció I. ESZBSK626HN ESZBSK626HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Szakdolgozati konzulensek Tantárgy Számonkérés Szak (szakirány) jellege Ea.+gyak. Összes Kredittagozat megnevezése szakonként óraszáma óraszám pont módja tagozatonként Nappali B Gyj 6 Levelező B Gyj 6 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A Szakdolgozati módszertan tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Konzulenssel történő szakmai munka leigazolása és a megadott szempontok szerinti dolgozat határidőre történő megfelelő szintű megoldása. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Minimum elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy keretében a hallgatók konzulensük szakmai vezetésével készítik a szakdolgozatukat. A szakdolgozati módszertan stádium lezárásaként elfogadott kutatási terv szakdolgozattá fejlesztését segítik a tantárgyfelelős számára határidőre leadandó alábbi szakdolgozati egységek: A témaválasztás indoklása. A saját vizsgálat hipotézisei. A vizsgálati személyek számára, kiválasztásának módjára vonatkozó tervezet. A vizsgálat menetének és konkrét módszereinek bemutatása (pl. a kérdőív, illetve az interjú kéréskörei). Az irodalomjegyzék. A fenti, vagy bármely más szakdolgozati kérdéskörben a hallgatók saját konzulensük mellett a tantárgyfelelős szakmai segítségnyújtását is igénybe vehetik. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Köteles L. Rozsnyai K.: Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez és védéséhez az szak (BSC) hallgatóinak. SZIE-EKI, Gyula, Majoros P.: Kutatásmódszertan. Perfekt, Budapest, Umberto E.: Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, Budapest, Ungvári R.: Könyvtári információkeresés. TYPOTEX, Budapest,

13 Tantárgy neve: nappali tagozat: levelező tagozat: Gyógyturizmus II. (Gyógy- és termálfürdő, gyógybarlang) ESZCGU613HN ESZCGU613HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: dr. Szólics Alex tanársegéd Oktató neve: Oktató beosztása: dr. Albel Andor Dél-Alföldi termálklaszter elnöke Tantárgy jellege Számon- Szak (szakirány) tagozat megnevezése szakonként tagozatonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám kérés módja Kreditpont Nappali C Gyj 3 Levelező C Gyj 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Az Egészségügyi ismeretek III. (Klinikai ismeretek), Turizmus II. (Turizmus általános elmélete) tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Az előadásokon való részvétel. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A stúdium célja a legkedveltebb egészségturisztikai intézmények, a gyógy- és termálfürdők (balneoterápia és hidroterápia) és gyógybarlangok (klímaterápia) által nyújtott egészségmegőrző, gyógyító, rehabilitációs és rekreációs szolgáltatások, illetve az azok révén elérhető gyógyító hatások korszerű gyakorlatának és tudományos hátterének bemutatása. A komplex ismeretek elsősorban a balneoterápia és a hidroterápia különféle szolgáltatásainak gyógyító hatásmechanizmusait és ezek turisztikai hasznosításának lehetőségeit fogják össze. A hallgatók információkat kapnak a jelentősebb hazai és nemzetközi gyógyfürdők szolgáltatásairól, a balneológia jelenéről és jövőjéről. A stúdium kiterjed a legjelentősebb terápiás felhasználásokra azok hatásmechanizmusainak bemutatására is.: Reumatikus megbetegedések, mozgásszervi panaszok kezelése Nőgyógyászati és urulógiai betegségek Bőrbetegségek kezelésére Szív és érrendszeri (vérkeringési) betegségek Műtétek utáni rehabilitációk Egyéb orvosi ellátásokra pl. fogászat, egynapos sebészet, plasztika, kozmetika, vagy ivókúra, stresszoldás, szorongásos panaszok kezelése. 13

14 Az előadások 12 témakörben kerülnek megtartásra (a nappali tagozaton 2-3 órás a levelezőknél egy téma egy óra időtartam/témakörönként): 1. A víz (felszíni és felszín alatti vizek, vízfelhasználás és védelem). 2. Ásványi vizeink csoportosítása és terápiás felhasználásuk. 3. Egészségturizmus gyógyturizmus balneo, - és hidroterápia, klímaterápiák. 4. A fürdőzés történelme, (gyógyfürdők a Kárpát medencében) és jövője (trendek). 5. Hidroterápiás gyógymódok. 6. Balneoterápiás gyógymódok. 7. A vízgyógyászatot kiegészítő egyéb terápiák 8. Gyógyhelyi desztinációs menedzsment szervezetek jelentősége, szerepe, feladatai a jövőben. Termálklaszterek és szerepük, jelentőségük hazánkban. 9. Az egészségturizmus jogszabályi vonatkozásai (gyógyvízzé, gyógyhellyé, gyógyfürdővé, gyógyszállóvá, stb. nyilvánítás jelenlegi feltételrendszere, eljárásrendje. 10. Társadalombiztosítási szabályozás Magyarországon és az Eu országaiban. nemzetközi betegmozgás keretfeltételei). Az egészségturizmus és az Internet kapcsolódási pontjai, utóbbi alkalmazásának sajátosságai ezen a téren. 11. Fürdőfejlesztés negyedszázada Magyarországon 12. A gyógyturizmus marketingje. Alföld Spa márkaépítés. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező, illetve ajánlott: Angel P.M.: Magyarország gyógyító vizei. Carita BT, Budapest, Bender Tamás: Balneoterápia és hidroterápia Bender Tamás: Gyógyfürdőzés és egyéb fizioterápiás gyógymódok, Sprig Med kiadó SpringMed Egészségtár sorozat 2008 Albel Andor - Unk Jánosné: Gyógyító vizek a Dél-Alföldön (1999, Dél-alföldi Gyógy és termálfürdők Egyesülete) Albel A. Tokaji F.: Gyógyítás és wellness a Dél-Alföld termálfürdőiben (2006, Délalföldi Gyógy és termálfürdők Egyesülete) Puczkó, L M Smith (2011): Egészségturizmus:gyógyászat, wellness, holisztika, Akadémiai Kiadó, Budapest Balogh Ottó, Bosznay Anna, Faragó Péter, Dr. Fluck István: Termál és gyógyvizekre alapozott üdülés és idegenforgalom, Kiadó: Belkereskedelmi Minisztérium Országos Idegenforgalmi Hivatal, Budapest

15 Tantárgy neve: nappali tagozat: levelező tagozat: Kulturális turizmus ESZCKT645HN ESZCKT645HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Glózik Klára adjunktus Oktató neve: Oktató beosztása: Dr. Tokaji Ferenc óraadó Hőforrás Hotel és Szálloda ügyvezető igazgató Szak (szakirány) tagozat megnevezése Nappali Levelező Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont C Gyj 5 C Gyj 5 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Turizmus általános elmélete, Szakmai Gyakorlat I. (Rendezvényszervezés) tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Az órákon való aktív részvétel. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. Egy megadott szempontok szerinti és az előadáson elhangzott szempontok alapján szabadon választott önálló munka elkészítése és határidőre leadása. 4. A tantárgy rövid tartalma: Nappali és Levelező tagozat: 1-3 óra - Bevezetés a kulturális és a zarándokturizmusba (Zarándoklatok helye a kulturális turizmusban. Zarándoklatok kialakulása, történelmi változásai és típusai. Zarándok jogai és a középkori törvények és szokásjogok alakulása.) Ea: Dr. Tokaji Ferenc 4-6 óra - Zarándok utak napjainkban. Felkészülés az útra, programok összeállítása. Egyéni és csoportos zarándoklatok és kulturális látnivalók. Ea: dr. Tokaji Ferenc 7-9 óra - Élményturizmus és a zarándoklat Magyarországon. A Magyar ÉrtékTár és Hungarikum. Magyarországi zarándok helyek kialakulása, történelme napjainkig. - Piramis rendszer a kultúrán belül. Ea: dr. Tokaji Ferenc 15

16 10-12 óra - Film mint a turizmus élményközvetítő eszköze (reklám, PR, magazin, referenciafilm, dokumentumfilm, zarándokfilm. Konzultáció: Birinyi József filmrendezővel óra - Zarándok film készítés műhelytitkai, zarándokfilm bemutató Út a csillagok alatt című film vetítése. Ea: dr. Tokaji Ferenc óra - Mária kegyhelyek Magyarországon, a Mária Út kialakulása, Máriacelltől Csíksomlyóig, a kulturális látnivaló és a programszervezés szemszögéből. Filmvetítés, dél-alföld Mária kegyhelyek. Ea: dr. Tokaji Ferenc; Birinyi József filmrendező óra - Korok, stílusok, művészeti irányzatok, egyházi és világi hatások a képzőművészetben és az építészetben. Ea: dr. Tokaji Ferenc óra - Európa nagy múzeumai, a kiállítások rendszerezése. Múzeumpedagógia. A magyar festészet és szobrászat rövid története. Helyünk és szerepünk a világörökségben. Ea: dr. Tokaji Ferenc Nappali tagozat: óra - Gyakorlati oktatás anyagai: 1. Búcsú és kegyhelyek Magyarországon. 2. Dél-alföld, búcsú és kegyhelyei, és kulturális nevezetességei. 3. A kiépülő magyar Camino útvonal kulturális, gazdasági vonatkozásai és várható hatása. 4. Napjaink zarándoklatai, kultúra, üzlet, élmény, és hitvallás alapján. 5. Magyar zarándokok Jeruzsálemben, Rómában és Aachenben, Santiagoban. 6. Lourdes és Fatima élménye és hatása a magyar kultúrára. A jelenések, a kegytárgyak szerepe és helye a zarándoklatokban. 7. Művészetkitekintő: a román kori és reneszánsz festészet és szobrászat összehasonlítása a mai kulturális turizmus szemszögéből. 8. Európai kolostorok, monostorok építtetése, működtetése és hatása zarándoklatokra és a művészetekre, a monarchianizmus. 9. Szimbólumok a kultúrába és a zarándoklatban. 10. Úti élménybeszámoló vetítéssel a Szent Jakab zarándoklatról. 11. A világvallások és azok sajátos zarándoklatai. 12. Kulturális és zarándokturizmus speciális marketingje, programszervezése, és lebonyolítása. 13. Egy magyar kisváros kulturális emlékeinek feldolgozása, programszervezés szemszögéből. 16

17 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy 6. Irodalom: Kötelező: - Bálint Sándor- Barna Gábor: Búcsújáró magyarok. - Nagy Éva- Gyuris László : A világörökség. - Csukovits Enikő: Középkori magyar zarándokok. - Tóth Pál- Czeglédi Zsolt: Magyarország gyöngyszemei. Ajánlott: - Pierre A.Signal : Isten vándorai. - Korpics Márta: A zarándoklat. - Jonathan Glancey: Az építészet története. - Szerkesztett kiadás: Európa álomútjain (M-érték Kiadó) - E.H. Gomblich Művészet története. 17

18 Tantárgy neve: nappali tagozat: levelező tagozat: Falusi turizmus ESZCFT645HN EEECFT645HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Ritter Krisztián egyetemi docens Oktató neve: Oktató beosztása: Gila Csaba tanársegéd Tantárgy Számonkérés Szak (szakirány) jellege Ea.+gyak. Összes Kredittagozat megnevezése szakonként óraszáma óraszám pont módja tagozatonként Nappali C Gyj 5 Levelező C Gyj 5 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A Turizmus II. (Turizmus általános elmélete), Szakmai Gyakorlat II. (Túraszervezés) tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Aktív részvétel az előadásokon, valamint a félév végén szóbeli beszámolón szerzett elégséges érdemjegy, valamint a félév során a kötelező falusi turizmus gyakorlat minimum elégséges szintű teljesítése. A falusi turizmus gyakorlatvezetője által meghatározott és a gyakorlat profiljába illeszkedő feladatok megfelelő szintű teljesítése. A szakmai gyakorlati napló, valamint a gyakorlati igazolás és értékelő lapok a honlapon közzétett határidőre történő megfelelő minőségű és darabszámú hiánytalan elkészítése, valamint az Intézethez határidőn belül történő eljuttatása. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Eredményes szóbeli felelet (legalább elégséges jegy), a kötelező falusi turizmus gyakorlat minimum elégséges szintű teljesítése. A falusi turizmus gyakorlatvezetője által meghatározott és a gyakorlat profiljába illeszkedő feladatok megfelelő szintű teljesítése. A szakmai gyakorlati napló, valamint a gyakorlati igazolás és értékelő lapok a honlapon közzétett határidőre történő megfelelő minőségű és darabszámú hiánytalan elkészítése, valamint az Intézethez határidőn belül történő eljuttatása. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy célja, hogy a hallgató elméleti és gyakorlati ismeretek szintetizálásával széles körű képet kapjon a falusi turisztikai tevékenység során felmerülő feladatokról. Célja, hogy megismertesse a hallgatókat a falusi vendéglátó szakma komplex követelményeivel és kapcsolatrendszerével, ezáltal segítséget nyújtson annak gyakorlati alkalmazásában. 18

19 A tananyag tartalmi vázlata: N: 1-2. óra A falusi turizmus meghatározása, elhelyezése a turizmus rendszerében, L: 1-2. óra kialakulásának okai N: 3-4. óra L: 3-4. óra A falusi turizmus fejlődésének hazai áttekintése, jelenlegi helyzete N: 5-6.óra L: 5-6. óra Falusi Turizmus külföldön, Eurogites N: 7-8. óra A falusi turizmus jogi szabályozása, falusias vendéglátási formák, L: 7-8. óra szállásformák. A magyar falusi turizmus minősítési rendszere. A falusi vendéglátás szakosodása N:9-10. óra L: óra Néprajzi ismeretek röviden, hazai skanzenek 5. Számonkérés módja: Félév végi szóbeli beszámoló. 6. Irodalom: Kötelező: - ÁGH ZSÓFIA (1999): Paraszti és polgári hagyományok a Kárpát-medencében. - Mozaik Kiadó, - CSIZMADIA LÁSZLÓ ET AL (1992).: Fizetővendéglátás és falusi turizmus I. kötet. KIT, Budapest - CSORDÁS LÁSZLÓ - SZABÓ G (1993).: A falusi-tanyasi turizmus szervezésének és fejlesztésének feltételei az Alföldön. in.: Alföldi turizmus, Kecskemét, - Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) honlapja. - FEHÉR ISTVÁN - KÓRÓDI MÁRTA (2008): A vidéki Turizmus fejlesztése. Budapest: Szaktudás Kiadó Ház - KOVÁCS DEZSŐ. (2003).: A falusi turizmus hagyományai. Mezőgazda Kiadó, Budapest, - KOVÁCS DEZSŐ. (2003).: Falusi vendéglátás Magyarországon. - Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. - KULCSÁR TAMÁSNÉ (2006).: Falusi turizmus ismeretek. B+V, Budapest - SZABÓ BERNADETT - KÖNYVES ERIKA - TIKÁSZ ILDIKÓ EDIT (2009): A falusi turizmus helyzete és gazdasági kérdései. Budapest: MTA Társadalomkutató Központ - Ajánlott: - BODNÁR LÁSZLÓ. (2000).: A turizmus földrajzi alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest - PETHŐ MÁRIA. (2003).: A falusi turizmus gyakorlata: Magyarország népi ételei. Szaktudás Kiadó, Budapest, - Magyar Turizmus Zrt. honlapja %C3%A9s/book.html#d6e318 (SZABÓ GÉZA: A falusi turizmus termékei és termékspeciazilációi. in Michalkó, G. (et al): Turisztikai terméktervezés és fejlesztés. 3. fejezet PTE) Elektronikus tananyag 19

20 Tantárgy neve: Informatika VI. (Prezentáció és grafika) Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Dr. Szalay Zsigmond Gábor nappali tagozat: ESZCIN623HN Borbola Gábor Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám levelező tagozat: ESZCIN623HL egyetemi docens informatika tanár Számonkérés módja Kreditpont Nappali D Gyj 3 Levelező D Gyj 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Az Informatika III. (Táblázatkezelés) tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton Év közben két zárthelyi dolgozatának legalább elégséges szintű teljesítése. Levelező tagozaton Egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Az elégséges gyakorlati jegy megszerzése, ehhez a zárthelyi dolgozatokban 60 %-os teljesítményszint szükséges. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy keretében a hallgatók elsajátítják az üzleti kommunikáció alkalmával alkalmazható prezentációkészítő program gyakorlati használatát. Nappali Levelező Leírás Prezentáció létrehozása, formázása Képek, Clipart objektumok beillesztése Egyéb objektumok (video, SmartArt, Szervezeti diagram) beillesztése, Linkek használata Táblázatok beillesztése és formázása, Áttűnések Egyéni animációk. Diavetítés beállításai, Különféle vetítési/animálási effektusok Gyakorlati számonkérés A pixelgrafikus és a vektorgrafikus képek sajátosságai. Képszerkesztő program telepítése, elemi képszerkesztő műveletek Rajzeszközök és festőeszközök használata Rétegek kezelése, Szövegek Szűrők használata Gyakorlás, összetett feladatsor megoldása 30 Gyakorlati számonkérés 20

21 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. Ajánlott irodalom: Gagyi Endre: Képszerkesztés, Kossuth Kiadó, 2005 Bártfai Barnabás: MS PowerPoint 2010 zsebkönyv, BBS-Info, 2010 Bártfai Barnabás: Office 2010, BBS-Info, 2011 A. A. Avlicino, Joyce Cox, Curtis Frye, Joan Preppernau: Microsoft Office 2007 lépésről lépésre, Szak Kiadó,

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév 1.

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: A tömegkommunikáció elmélete Tantárgy kódja: MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció I. IY1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben