Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam es tanév 1. félév programjai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai"

Átírás

1 alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam es tanév 1. félév programjai 0

2 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2013/2014-as tanév 1. félévének programterve Gólyatábor szeptember 2-4. Regisztrációs nap (nappali) Első tanítási nap (nappali) Nyílt napok időpontjai ; ; 01.21; órától Szorgalmi időszak Őszi szünet Vizsgaidőszak Záróvizsga időszak Nappali tagozaton elmélet és szakmai gyakorlat Elmélet és nyelv Gyakorlat szak Egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány Túraszervezés gyakorlat II. évfolyam szak szeptember (3 nap) Egészségturizmus-szervező szakirány Csoportos időpontokban III. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam Záróvizsga felkészítés Egyéni időpontokban Levelező tagozaton konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Gyakorlat szak Egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam Záróvizsga felkészítés Túraszervezés gyakorlat október 5-6. Csoportos időpontokban Egyéni időpontokban 1

3 Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra szak egészségturizmus-szervező szakirány záróvizsga Diplomaátadó ünnepség Gyula, augusztus 27. Dr. Fodor Lajos egyetemi tanár intézetigazgató 2

4 szak egészségturizmus-szervező szakirány as tanév, 1. félév Tantárgyak Tantárgyi Nappali tagozat Levelező tagozat kód Ea. Kr. Gy. Kr. Ea. Kr. Gy. Kr. Tantárgyi kód Értéke-lés Tantárgyfelelős/oktató Kötelező tantárgyak Egészségügyi ismeretek II. ESZBEG313HN ESZBEG313HL K Dr. Beke Szilvia Informatika III. ESZBIN323HN ESZBIN323HL Gyj Dr. Szalay Zsigmond Gábor/ Borbola Gábor Idegen nyelv III. ESZBIN320HN 60 0 Gyj Dr. Kiss Csilla/ Dr. Máthé Ilona Idegenforgalmi földrajz I. ESZBIF312HN ESZBIF312HL K Dr. Sikos T. Tamás/ Gila Csaba Egészségföldrajz ESZBEF312HN ESZBEF312HL Gyj Dr. Beke Szilvia Pszichológia III. ESZBPH312HN ESZBPH312HL K Dr. Rozsnyai Katalin Jogi ismeretek III. ESZBJO312HN ESZBJO312HL K Dr. Herbst Árpád Dr. Tokaji Ferenc Turizmus általános elmélete ESZBTU312HN ESZBTU312HL K Dr. Guth László/ Varga Dorottya Wellness termékcsoport I. ESZBWE312HN ESZBWE312HL Gyj Dr. Turcsán Judit Szakmai gyakorlat II. ESZBGY324HN ESZBGY324HL Gyj Dr. Beke Szilvia Gila Csaba Kötelezően választható tantárgyak (Minimum 5 Kr szükséges) Vidékgazdaság ESZCBI313HN ESZCBI313HL Gyj Dr. Turcsán Judit Kutatásmódszertan ESZCKU345HN ESZCKU345HL Gyj Dr. Fodor Lajos/ Czinderi Kristóf Választható tantárgyak (1 felvétele szükséges) Trendek a turizmusban ESZDTT313HN ESZDTT313HL Gyj Varga Dorottya Aktív turizmus ESZDAT343HN ESZDAT343HL Gyj Gila Csaba Mindösszesen:

5 Tantárgy neve: Egészségügyi ismeretek II. (Népegészségtan) Tantárgyi kód nappali ESZBEG313HN Tantárgyi kód levelező ESZBEG313HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Beke Szilvia főiskolai docens Oktató neve: Oktató beosztása: Dr. Beke Szilvia főiskolai docens Tantárgy Számon- Szak (szakirány) tagozat megnevezése jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám kérés módja Kreditpont tagozatonként Nappali B K 3 Levelező B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Az Egészségtani alapismeretek (Anatómia) tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Az előadásokon való részvétel és legalább elégséges jegy kollokviumi jegy megszerzése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Kollokviumon elégséges jegy megszerzése, kollokviumi vizsga szóban történik. 4. A tantárgy rövid tartalma: N:1-5 óra L:1-4 óra Népegészségtan közegészségtan kialakulása története, jelenlegi népegészségügyi rendszer felépítése. Segédtudományágak és azok jelentőségei. N: 6-10 óra L: 5-7 óra Természetes környezetünk elemei: víz és a levegő közegészségügyi és népegészségügyi jelentősége. N: óra L: 7-9 óra Természetes környezetünk elemei: talaj, időjárás jelentősége, külön kitérve természetes környezetünk kapcsán a kullancsra és az általa okozott megbetegedésekre. Kullancs térkép értelmezése. N: óra L: óra Mesterséges környezetünk, élelmiszerlánc, élelmiszerbiztonság kérdése. Ételfertőzések, ételmérgezések. Életmódunk és a helyes életvitel érdekében kialakított népegészségügyi kezdeményezések. (Nemzeti Népegészségügyi program és annak eredményei, Közétkeztetési reform, Minta-menza, stb.) N: óra L: óra Országos Epidemiológiai Központ felépítése, Nemzetközi Oltási és Utazásegészségügyi központ feladata, szolgáltatásainak igénybevételi lehetőségei. N:27-30 Látogatás iskolai konyhán HACCP a gyakorlatban 4

6 5. Számonkérés módja: Kollokvium 6. Irodalom: Balázs P.: Népegészségtan. Főiskolai tankönyv. Semmelweis Kiadó, Budapest, Dési I. : Népegészségtan Semmelweis Kiadó 1995 Kertai P.: Megelőző orvostan. Medicina Kiadó, Budapest, Rodler I.: Élelmezéshigiéné. Medicina Kiadó, Budapest, és kapcsolódó honlapjai. -Országos Epidemiológiai Központ felépítése, Nemzetközi Oltási és Utazás-egészségügyi központ feladata, szolgáltatásainak igénybevételi lehetőségei. EpInfo aktuális számai, a oldalról online elérhető! 5

7 Tantárgy neve: Informatika III. (Táblázatkezelés) Tantárgyi kód nappali ESZBIN323HN Tantárgyi kód levelező ESZBIN323HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Szalay Zsigmond Gábor egyetemi docens Oktató neve: Oktató beosztása: Borbola Gábor informatika tanár Tantárgy Számon- Szak (szakirány) tagozat megnevezése jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám kérés módja Kreditpont tagozatonként Nappali B Gyj 3 Levelező B Gyj 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Az Informatika II. (Szövegszerkesztés) tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton Év közben két zárthelyi dolgozatának legalább elégséges szintű teljesítése. Levelező tagozaton Egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Az elégséges gyakorlati jegy megszerzése, ehhez a zárthelyi dolgozatokban 60 %-os teljesítményszint szükséges. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy megismerteti a hallgatókat a táblázatkezelés alapfogalmaival, alapvető függvényeivel. A kurzus során megtanulják az Excel programot felhasználni, alkalmazni az üzleti élet problémáinak megoldására is. Nappali Levelező Leírás A táblázatkezelő munkafelület részeinek használata Munkalapok és cellák formázásának lehetőségei Képletek, és cellahivatkozási módok használata Matematikai, statisztikai függvények Szöveges, logikai függvények 16 Gyakorlati számonkérés pénzügyi függvények Diagramok és grafikonok készítése Diagramok utólagos formázása, testre szabása Adattáblák használata (szűrés, adatbázis műveletek, rendezés, keresés) Gyakorlás, összetett feladatsor megoldása Gyakorlati számonkérés 6

8 Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 5. Irodalom: A.A. Avlicino, Joyce Cox, Curtis Frye, Joan Preppernau: Microsoft Office 2007 lépésről lépésre, Szak Kiadó, Steve Johnson: Microsoft Office 2007 pontról pontra, Perfact-Pro, Bártfai Barnabás: Office 2010, BBS-Info, Bártfai Barnabás: MS Excel 2010 zsebkönyv, BBS-Info, Somogyi Edit: Gazdasági számítások Excel 2007-ben, Jedlik Oktatási Stúdió,

9 Tantárgy neve: Idegenforgalmi földrajz I. Tantárgyi kód nappali ESZBIF312HN Tantárgyi kód levelező ESZBIF312HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Sikos T. Tamás egyetemi tanár Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Gila Csaba tanársegéd Tantárgy Számonkérés Szak (szakirány) jellege Ea.+gyak. Összes Kredittagozat megnevezése szakonként óraszáma óraszám pont módja tagozatonként Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: nincs 2. A félév érvényességének feltétele: Sikeres kollokviumi vizsga. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N: 1-2. óra Magyarország abszolút és relatív földrajzi fekvésének hatása az L: 1. óra idegenforgalomra. Hazánk geológiai geomorfológiai adottságai tájaink kőzettani felépítése nevezetesebb geológiai, földtani értékek. N: 3-4. óra Hazánk éghajlata és szerepe a turizmus alakulásában. Magyarország L: 2. óra vízrajzi adottságai a turizmus szemszögéből. Magyarország növényzete a turizmus aspektusából. N: 5-6. óra Hazánk nagytájainak rövid bemutatása. L: 3. óra N: 7-8 óra Nemzeti Parkjaink, védett értékek, természeti Világörökségek. L: 4-5 óra Természetvédelem Magyarországon. Ökoturizmus lehetőségei. N: óra Hazánk társadalomföldrajzi adottságai, és hatásuk az idegenforgalomra. L: 6-7. óra (népességföldrajz, településföldrajz,). N: óra Magyarország közlekedése és egyéb infrastrukturális elemek állapota, L: 8. óra fejlettsége és befolyása a turizmusra. N: 13. óra A turisztikai régiók rövid bemutatása, összehasonlítása. L: 9. óra N: óra Budapest Közép-Dunavidék régió turisztikai értékeinek ismertetése L: 10. óra N: óra Észak Magyarországi régió turisztikai értékeinek ismertetése 8

10 L: 11. óra N: óra Észak és Dél - Alföldi valamint a Tisza-tó régiók turisztikai értékeinek ismertetése L: 12. óra N: óra Balaton és a Dél-Dunántúl régiók turisztikai értékeinek ismertetése L: 13. óra N: óra Közép és Nyugat Dunántúli régiók turisztikai értékeinek ismertetése L: 14. óra N: 24. óra Magyarország felszín alatti vizeinek ismertetése, idegenforgalmi L: 15. óra jelentőségének bemutatása N: 25. óra Összefoglalás, kollokvium tételeinek megbeszélése 5. Számonkérés módja: Szóbeli vizsga 6. Irodalom: Kötelező: - BALOGH F. (2004): Idegenforgalmi földrajz I. Képzőművészeti Kiadó - BODNÁR L. (2005): Az idegenforgalom hazai és nemzetközi vonatkozásai. Nemzeti Tankönyvkiadó - BALOGH FERENC: Idegenforgalmi földrajz I. Képzőművészeti kiadó, Budapest, BALOGH FERENC (2010): Magyarország országismeret. Kereskedelmi és Idegenforgalmi továbbképző Kft., Budapest - DONKA ATTILA (2010): Magyarország turizmusföldrajza. Kereskedelmi és Idegenforgalmi továbbképző Kft, Budapest - GUCZINÉ HUSZTI GYÖRGYI (2003): Magyarország általános és regionális idegenforgalmi földrajza. Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest - KELEMEN LÁSZLÓ (2001): Országismereti Kézikönyv. Plantin kiadó, Budapest - Szabó Attila (1995): Művészettörténet vázlatokban. Szabó Attila, Győr - SZENTKIRÁLYI ZOLTÁN DÉTSHY MIHÁLY (1994): Az építészet rövid története. Műszaki Könyvkiadó, Budapest - Ajánlott: - ERDÉSZ K. KISHÁZI R. (2011): Középkori várak a Bakonyban és a Balaton-felvidéken. Romantika Kiadó, Budapest - valamennyi a témához kapcsolódó útikönyv, útifilm 9

11 Tantárgy neve: Egészségföldrajz Tantárgyi kód nappali ESZBEF312HN Tantárgyi kód levelező ESZBEF312HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Beke Szilvia főiskolai docens Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs 2. A félév érvényességének feltétele: Az előadásokon való részvétel és legalább elégséges jegy kollokviumi jegy megszerzése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Kollokviumon elégséges jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N:1-3 L: 1-3 óra A geográfia helye a tudományok rendszerében, egészségföldrajz kialakulása történelmi előzményei. N:4-8 L:4-6 óra Egészségföldrajzi kutatások irányai, társtudományok az egészségföldrajzban. Leggyakrabban használt demográfiai és népegészségügyi mutatók, azok számításai (születéshez, halálozáshoz kapcsolódó mutatók, élettartam mutatók, stb). Ezek értelmezése a gyakorlatban. N:9-13 L: 7-9 óra Földünk egészségföldrajzi képe, ennek kapcsán felmerülő társadalom földrajzi problémák. Észak- Dél; Kelet-Nyugat dichotómia. N:14-18 L: óra Magyarország egészségföldrajzi helyzete Európában, a keleti és nyugati problémák egyöntetű megjelenése. Egy-egy terület elemzésénél mire figyeljünk! N: L: óra Magyarország részletes egészségföldrajzi helyzetképe, a magyar egészségügyi ellátó rendszer során felmerülő térbeli problémák (inverz ellátás problematikája). Békés megye helyzete régiós és országos összehasonlításban. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy 6. Irodalom: Pál V. Tóth J. : Egészségföldrajz Lomart,

12 Pál V. : Fogalmi kérdések, történeti csomópontok, kutatási irányzatok az egészségföldrajzban. Földrajzi Értesítő, 2005 Beke Sz.-Uzzoli A. : Lehetőségek és kihívások Békés megye idősellátásában Nővér évfolyam 1.szám pp.:23-30 Beke Sz. : Békés megye lehetőségei az egészségi állapot jellemzőinek tükrében. In: Micheller Magdolna (szerk.) Kitekintés-Perspective: Magyar-román-szlovák periodika. Békéscsaba 2012, Magyarország, Békéscsaba: pp Konferencia közlemény/konferencia közlemény/tudományos Uzzoli A. : A magyar népesség egészségi állapota az európai országok körében Földrajzi Közlemények, oldal. 11

13 Tantárgy neve: Pszichológia III. (A turizmus pszichológiája) Tantárgyi kód nappali ESZBPH312HN Tantárgyi kód levelező ESZBPH312HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Rozsnyai Katalin főiskolai docens Oktató neve: Oktató beosztása: Dr. Rozsnyai Katalin főiskolai docens Tantárgy Számon- Szak (szakirány) tagozat megnevezése jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám kérés módja Kreditpont tagozatonként Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A Pszichológia I. (Alapismeretek és személyiségpszichológia) tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: Megadott szempontok alapján készített házi dolgozat és a kollokvium minimum 60 %-os szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A stúdium keretében a turizmus néhány fontos pszichológiai vonatkozásával ismerkedhetnek meg a hallgatók. A tantárgy oktatásának célja olyan alkalmazott pszichológiai ismeretek nyújtása, amelyek megalapozzák a speciális turisztikai programok iránti igények felismerését, azok szervezését, a differenciált bánásmódot és a hatékony konfliktuskezelést. - Turisztikai programok hatékonyságát növelő pszichológiai vizsgálati lehetőségek A turizmusban gyakran alkalmazott pszichológiai vizsgálati típusok: elemzési típusok (pl. előre jelző, fejlesztési és összegző elemzések). Pszichológiai adatgyűjtő módszerek és típusaik: megfigyelés, tartalomelemzés, interjú és kérdőívezés. Igények, szükségletek felmérése motivációk és azok változásának vizsgálata. Turisztikai attrakciókkal, szolgáltatásokkal és programokkal kapcsolatos attitűdök felmérése, elégedettség-vizsgálatok. N: 1-3. óra; L: 1-3. óra; - Fejlődéspszichológiai tényezők szerepe a turizmusban Erikson, E. H pszichoszociális fejlődési elméletének gyakorlati alkalmazása. A serdülőkor és a felnőtté alakulás folyamata. A felnőttkori szakaszok pszichés jellemzői. 12

14 Az időskori személyiségváltozások, figyelembevételük a turisztikai programok kínálatában és szervezésében. N: 4-6. óra; L: szakirodalom alapján; - A konfliktuskezelés alaptényezői A konfliktus fogalma, okai, jellegzetes típusai. A konfliktuskezelő stratégiák és alkalmazásuk a turizmusban. Megelőzést segítő személyiségfejlesztő tréningek és technikák. N: 7-9. óra; L: 4-5. óra; - Pszichopatológiai alapok és szerepük a turizmusban A mentális egészség és betegség fogalmai, tényezői és osztályozási rendszerei. A stressz fogalma, típusai és a szervezetre gyakorolt hatásai. A megküzdési stratégiák. N: óra; L: 6-7. óra; A stressz testi-lelki hatásai, a betegségek kialakulásában betöltött szerepe. A szorongásos zavarok fő jellemzői és típusai (generalizált szorongás, pánikzavar, fóbiák, kényszeres zavarok). A stresszhez társuló zavarok és fő jellemzőik. N: óra; L: 8-9. óra; A krízis fogalma, fő kiváltó tényezői, jellegzetes szakaszai és alakulási lehetőségei. Az öngyilkosság és kísérletének fogalmai, módszerei, rizikófaktorai, a beavatkozás és a megelőzés lehetőségei. N: óra; L: 10. óra. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. A vizsga kérdéskörei azonosak a tantárgy tartalmánál bemutatott témakörökkel. 6. Irodalom: Kötelező: Bernáth L. Solymosi K. (1997): Fejlődéslélektan olvasókönyv. Terita Kiadó, Budapest. Ajánlott: Bagdy E. (1997): Pszicho fitness. Kacagás kocogás lazítás. Animula Egyesület, Budapest. Buda B. - Kopp M. (szerk.) (2001): Magatartástudományok. Medicina Kiadó, Budapest. Cole, R. (2003): Fejlődéspszichológia. Osiris - Századvég Kiadó, Budapest. Comer, R. J. (2000): A lélek betegségei. Pszichopatológia. Osiris Kiadó, Budapest. Gácser M. (2006): Gyermekpszichiátria. APC Stúdió, Gyula. Kulcsár É. (2005): A serdülőkori fejlődés pszichológiai jellemzői. Iskolapszichológia 29. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és továbbképzési Központ, Budapest. Mönks, F.J. Knoers, A.M.P. (2004): Fejlődéslélektan. Urbis Könyvkiadó, Budapest. Popper P. (2004): Felnőttnek lenni (A létező és a készülő ember.) Saxum, Budapest. Puczkó L. Rátz T. (2000): Az attrakciótól az élményig. Geomédia Szakkönyvek, Budapest. 13

15 Tantárgy neve: Jogi ismeretek III. (Turizmus jogi szabályozása) Tantárgyi kód nappali ESZBJO312HN Tantárgyi kód levelező ESZBJO312HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Tokaji Ferenc Hőforrás Üdülőszövetkezet elnök-igazgató Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A Jogi ismeretek I. (Jogi alapismeretek) tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Az előadásokon való részvétel és a vizsgakövetelményszint elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: A vizsga eredményes (legalább elégséges jegyre történő) teljesítése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy keretében a turizmusra vonatkozó általános, alapvető jogi ismereteket sajátíthatják el a hallgatók a turizmus szervezetrendszerétől kezdve, az egyes idegenforgalmi tevékenységek gyakorlására vonatkozó szabályokon át az utas-védelemig. A tananyag a hazai joganyag mellett a legfontosabb uniós normákat is magában foglalja. A tantárgyi fő témakörei: 1.) A turizmus ágazati irányítása, szervezetrendszere - Országgyűlés; - Kormány; - Turizmusért felelős miniszter; - Regionális idegenforgalmi bizottságok; - Fővárosi, megyei önkormányzatok; - Kereskedelmi és iparkamarák; - Társadalmi és érdekképviseleti szervezetek; - Turisztikai vállalkozások. 2.) A turizmus jogi szabályozásának rendszere, nemzetközi tapasztalatai, jogharmonizációs követelmények. 3.) Az egyes turisztikai tevékenységek hazai szabályozása - Utazásszervezés utazásközvetítés; - Idegenvezetés; - Kereskedelmi szálláshelyek; - Magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosítása; - Agroturisztikai tevékenység; 14

16 - Lovas szolgáltató tevékenység; - Utazási szerződés, Utazásközvetítő szerződés. - Üdülőszövetkezetek és TIME SHARE 4.) A turizmus gazdasági alapjainak szabályozása - Helyi idegenforgalmi adó; - Turisztikai Célelőirányzat; - Üdülési csekk; - Pályázati rendszer. 5.) Fogyasztóvédelem a turizmusban - A fogyasztóvédelem szervezetrendszere; - Az utas jogai kötelezettségei; - A WTO (World Turism Organization) által elfogadott Globál etikai kódex; - Utasbiztosítás. 5. Számonkérés módja: Kollokvium (írásban, tesztlap kitöltése). 6. Irodalom: Kötelező: A vonatkozó jogszabályok, amelyek közül a legfontosabbak jogszabályi szint és időrend szerint a következők: évi C. törvény a helyi adókról évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről évi CLXIV. törvény a kereskedelemről /1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről /1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazási, valamint az utazást közvetítő szerződésről /1997. (VI. 25.) Korm. rendelet a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról /2007. (VI. 13.) Korm. rendelet az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről /2007. (VI. 13.) Korm. rendelet a falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységről. - 41/1995. (VIII. 31.) IKM rendelet az idegenvezetésről. - 28/1998. (V. 13.) IKIM rendelet a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok, valamint a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok munkaszervezeteinek feladatairól. - 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet a kereskedelmi szálláshelyek és a fizetővendéglátó helyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről. - 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól. Ajánlott: - Pompl W. Turisztikai menedzsment, Springer Kiadó, Budapest, Turizmus Értesítő, Turizmus panoráma, Panoráma Bulletin. 15

17 Tantárgy neve: Turizmus általános elmélete Tantárgyi kód nappali ESZBTU312HN Tantárgyi kód levelező ESZBTU312HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Guth László egyetemi docens Oktató neve: Oktató beosztása: Varga Dorottya tanársegéd Tantárgy Számonkérés Szak (szakirány) jellege Ea.+gyak. Összes Kredittagozat megnevezése szakonként óraszáma óraszám pont módja tagozatonként Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A matematikai és statisztikai ismeretek II. tantárgy teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Aktív részvétel az előadásokon, a félév folyamán kiadott feladatok megfelelő színvonalon történő elkészítése a megjelölt témában és határidőig. Év közben teljesítendő feladat: Nappali tagozaton: Csoportos prezentáció (PowerPoint-os előadás), amelynek témája: Tetszőlegesen kiválasztott turisztikai régió keresletének és kínálatának statisztikai elemzése Levelező tagozaton: Írásbeli dolgozat benyújtása, amelynek témája: Tetszőlegesen kiválasztott település turisztikai keresletének és kínálatának statisztikai elemzése. Javasolt települések: a 2012-ben legnépszerűbb 20 magyar város Terjedelmi korlát: legalább 3 oldal, legfeljebb 5 oldal, mellékletek nélkül Betűtípus és méret: Times New Roman 12 pt, 1,5-es sortáv Elektronikus beadás határideje: december A kreditpont megszerzésének feltétele: A vizsga eredményes (legalább elégséges jegyre történő) teljesítése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy keretében a Turizmus általános elméletével ismerkednek meg a hallgatók. A tárgy multidiszciplinárisan közelíti meg a turizmus ágazati jellemzőit, kiemelten kezelve annak társadalmi-gazdasági és történeti vonatkozásait. A turizmus tartalmi lényegének megfogalmazása után a tárgy az iparág komplex bemutatására törekszik, vizsgálva a szakterület lehetséges kapcsolódásait más tudományokkal. 16

18 Célja, hogy megismertesse a hallgatókat a turizmus alapfogalmaival és rendszerével, bemutassa a turizmusnak környezetével való összefüggéseit, kölcsönhatásait, ágazati felépítését, struktúráját. Elemzi a turizmus piac szerkezetét, bemutatva annak résztvevőit. Végig kísér a turizmus intézményein, bemutatja a turizmuspolitika legfontosabb jellemzőit és irányait. A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók képesek legyenek megérteni és értékelni a turizmus fejlődésére ható tényezőket és azok hatásait; azonosítani és értékelni a turizmus vállalkozási és közérdekű szervezeteinek tevékenységét; valamint elemezni és értékelni a turizmus hatásait. A tananyag tartalmi vázlata: N: 1-4 óra L: 1-2 óra: Téma: A turizmus alapfogalmai és rendszerszemlélet a turizmusban altémák: A turizmussal kapcsolatos meghatározások, statisztikai fogalmak, a turizmus alanyainak csoportosítása) A turizmus rendszere és környezete A turizmus fajtái (szabadidős és hivatásturizmus) A turizmus formái, típusai (tömeg- és alternatív turizmus) A turizmus mérése, a világ és hazánk turizmusa a számadatok tükrében (háttéranyag: Turizmus Magyarországon 2012). Fejlődési trendek, tendenciák. N: 5-8 óra L: 3-4 óra: Téma: A turizmus fejlődéstörténete és gazdasági jelentősége napjainkban altémák: A turizmusrendszer elemzése, az 1945-től napjainkig bekövetkezett változások A turizmus fejlődéstörténete (Világturizmus, Közép- és Kelet-Európa turizmusa, Magyarország turizmusa), a turizmus tömegessé válásának folyamata, jelentősége napjainkban Alternatív turizmus. Fenntartható turizmus elmélete és gyakorlata. Felelősségteljes turizmus N: 9-12 óra L: 5-6 óra: Téma: A turizmus piaca, kereslet és kínálat viszonya altémák: A turista. Utazási döntés és a motivációs folyamat. A rendszer mozgatórugója, a vonzerő és a motiváció kapcsolata. A vonzerők osztályozása, hatókörük A piaci szegmens A turisztikai kínálat központi kategóriája: a turisztikai termék. A turisztikai termék alkotórészei, jellemzői N: óra L: 7-8 óra: Téma: Turizmuspolitika és turisztikai intézményrendszer altémák: Turisztikai intézményrendszer evolúciója nemzetközi és magyarországi vonatkozásban, Európai Unió turizmuspolitikája Hazai és nemzetközi turisztikai szervezetek, feladatai, hatáskörei Aktualitás: átalakuló hazai intézményrendszer (TDM rendszer), TDM szervezetek helye, kapcsolatai, működési feltételek, együttműködési mechanizmusok (Magyar TDM Szövetség, Magyar Turizmus Zrt., Tourinform hálózat) 17

19 N: óra L: 9-10 óra: Téma: Turisztikai infra- és szuprastruktúra, a turisztikai desztináció kínálati feltételei altémák: A szálláshelyek és a vendéglátás. A tájékoztatás és egyéb szolgáltatások. Egészségügyi és biztonsági feltételek. A vendégszeretet Az utazásközvetítő szektor. Utazásszervezők, utazási irodák. Turisztikai termékek elosztási csatornái. Közlekedés és turizmus kapcsolata N: óra L: óra: Csoportos prezentációk Trendek a turizmusban 5. Számonkérés módja: Kollokvium (szóbeli) 6. Irodalom: Kötelező irodalom: - Lengyel Márton: A turizmus általános elmélete, Heller F. Gazd. és Turisztikai Szolgáltatások Főisk., Budapest, Michalkó Gábor: A turizmuselmélet alapjai, KJF, Budapest, Donka Attila-Sztrunga Erzsébet: Turizmus alapismeretei, Kereskedelmi is Idegenforgalmi Továbbképző Kft, Budapest, Előadásokon elhangzottak. Ajánlott irodalom: - Tasnádi József: A turizmus rendszere, AULA Kiadó, Budapest, Michalkó Gábor: Turizmológia, Akadémiai Kiadó, Budapest, Puczkó László-Rátz Tamara: A turizmus hatásai, AULA Kiadó, Budapest, MT Zrt. megjelölt kiadványai (pl. Turizmus Magyarországon 2012), Turizmus Bulletin egyes számai. - Szaklapok (Turizmus Panoráma, TTG, Turizmus Trend) megjelölt számai Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia Aktuális stratégiai dokumentumok (pl. Turizmusfejlesztési koncepció , Nemzeti Fejlesztés 2020, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)) 18

20 Tantárgy neve: Wellness termékcsoport I. (Alapismeretek) Tantárgyi kód nappali ESZBWE312HN Tantárgyi kód levelező ESZBWE312HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Turcsán Judit Főiskolai docens Oktató neve: Oktató beosztása: Dr. Turcsán Judit Főiskolai docens Tantárgy Számon- Szak (szakirány) tagozat megnevezése jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám kérés módja Kreditpont tagozatonként Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 7. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 8. A félév érvényességének feltétele: Rendszeres óralátogatás, Két zárthelyi dolgozat minimum 60%-os teljesítése. 9. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. Dolgozatok 60%-os teljesítése. 10. A tantárgy rövid tartalma: N 1-3, L: 1-3 óra: Wellness fogalma. Egészségturizmus és gyógyturizmus fogalmak. Az egészségturizmus spektrumai. Egészségturizmus története. A mai wellness turista igényei. Szabadidő, életmód és turizmus. N.4-6, L.: 4-6 óra: Spa fogalma. Spa típusok. Day spa-k. Spa hotelek.: wellness, sport, medical, resort. Wellness hotel kritériumai. Kolping hotelek. N.7-9, L.: 7-9 óra: Első zárthelyi dolgozat Wellness szolgáltatások felosztása a négy elem alapján. A tűz elemek: száraz és vizes hőkezelések és azok élettani hatásai. A szaunázás illemtana. N.10-12, L.: 10-12: A víz elem: ivó- és fürdőkúrák, azok élettani hatása. A föld elemek: vinoterápia, fitoterápia, iszapkúra, kristályterápia, aromaterápia. A levegő elemek: thalassoterápia, baréangterápia, magaslati levegő, és azok élettani hatásai. 19

21 N.13-15, L.: 13-15: Második zárthelyi dolgozat. Masszázstípusok. Talpmasszázs: reflexmasszázs. 11. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 12. Irodalom: - Melanie Smith, Puczkó László: Egészségturizmus: gyógyászat, wellness, holisztika. Akadémia Kiadó, Bp., Görög Ibolya: Wellness illendően. Nordtúra, Bp., Walter J. Crinnion, ND: Sauna as a Valuable Clinical Tool for Cardiovascular, Autoimmune, Toxicant-induced and other Chronic Health Problems. Environmental Medicine. 16:3. 20

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2015/2016-os tanév 1. félévének

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2014/2015. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBG_TV116G5 Megnevezése: VIDÉKI TURIZMUS Szak: Turizmus-vendéglátás (BA) Heti tanóra: 4 A tantárgy kreditértéke: 5 Vizsgajelleg:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév

Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév Tantárgy megnevezése: TURIZMUS FÖLDRAJZ (Mo.) Kontaktórák száma: 2+0 Vizsgajelleg: kollokvium A tantárgy kreditértéke: 3 Tantárgy kódja: A tantárgy

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2012/2013. II. félév Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

Tantárgyi tematika (nappali tagozat)

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) 0 Tantárgyi tematika (nappali tagozat) A tantárgy adatai: A tantárgy megnevezése (tantárgyból): Revenue menedzsment Oktatás nyelve (mintaegységből): magyar A tantárgy angol megnevezése (mintaegységből):

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja Turizmus alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A turizmus alapjai tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2015/2016-os tanév 1. félévének

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2014/2015. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBG_TV116G5 Megnevezése: VIDÉKI TURIZMUS Szak: Turizmus-vendéglátás (BA) Heti tanóra: 2+2 A tantárgy kreditértéke: 5 Vizsgajelleg:

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan Felsőoktatási Szakképzés TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan Tanév: 2015/2016. II. A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgyfelelős neve:

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1.

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2016/2017. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. hálóterv szerint JK 10201) Társfeltétele: JK 10101 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány Levelező tagozat. ajánlott tanterve

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány Levelező tagozat. ajánlott tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány ajánlott tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanácsa a 25/2015. sz. határozatával Elfogadta

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány. minta - tanterve

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács a 36/2012. sz. határozatával Elfogadta a

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK Tantárgy neve: Német nyelv 1. Tárgyfelelős: Juhász Éva GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK KÖTELEZŐ SZAKNYELVI KURZUSOK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKON NÉMET NYELVBŐL

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Nappali tagozat MESTERSZAK Pénzügyi instrumentumok számvitele Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

AZ IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS ÓRATERVE

AZ IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS ÓRATERVE AZ IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS ÓRATERVE 1. A képzés óraterve Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tanulmányi ideje négy félév. Az idegenvezetőhostess szakirányon ez a hallgatóktól összességében

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől. felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől. felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT Specializációk VENDÉGLÁTÁS MENEDZSMENT EGÉSZSÉGTURIZMUS

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége M1002 Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0 - - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és a kapott információ rendszerezett

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy-Számvitel szak, Számvitel szakirány Gazdálkodás és Menedzsment szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2016/2017 tanév II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgyi

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824

A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824 A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824 A szorgalmi időszak utolsó hetében, december 19-én írásbeli elővizsga tehető.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketingstratégia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2016/2017) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketingstratégia Tanszék:

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. KÖVETELMÉNYEK Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. TAB1215 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe Pénzügy számvitel alapszak Gazdálkodás-menedzsment alapszak Távoktatás tagozat 2016/2017. tanév I. félév 1 Tantárgy megnevezése Bevezetés

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz LEVELEZŐ KÉPZÉS 2014/2015 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ТУРИЗМУ Для вступників на ІІ курс навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ТУРИЗМУ Для вступників на ІІ курс навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Ф. РАКОЦІ ІІ Кафедра географії і туризму II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA Földtudományi és Turizmus Tanszék ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ТУРИЗМУ

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése TKM1013L Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A tréningen való részvétel kötelező.

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz III. évfolyam GM/VSZ BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozás az EU-ban Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

A földrajz alapszak tantervi hálója

A földrajz alapszak tantervi hálója A földrajz alapszak tantervi hálója A tantervi háló egységes rendszerbe foglaltan tartalmazza a földrajz alapszak tantervét, beleértve a fő képzési irányok (tanári és nem tanári irány) és a szakirányok

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. Fontos időpontok az Idegenforgalmi szakmenedzser képzés

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek 1. A Föld mozgásai, következményei és a pályaelemek szekuláris változásai. Az árapály jelenség természeti- és társadalmi következményei 2. A tematikus térképek

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy és számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közösségi (EU) pénzügyek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Közösségi (EU) pénzügyek

Részletesebben