Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam es tanév 1. félév programjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai"

Átírás

1 alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam es tanév 1. félév programjai 0

2 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2013/2014-as tanév 1. félévének programterve Gólyatábor szeptember 2-4. Regisztrációs nap (nappali) Első tanítási nap (nappali) Nyílt napok időpontjai ; ; 01.21; órától Szorgalmi időszak Őszi szünet Vizsgaidőszak Záróvizsga időszak Nappali tagozaton elmélet és szakmai gyakorlat Elmélet és nyelv Gyakorlat szak Egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány Túraszervezés gyakorlat II. évfolyam szak szeptember (3 nap) Egészségturizmus-szervező szakirány Csoportos időpontokban III. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam Záróvizsga felkészítés Egyéni időpontokban Levelező tagozaton konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Gyakorlat szak Egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam Záróvizsga felkészítés Túraszervezés gyakorlat október 5-6. Csoportos időpontokban Egyéni időpontokban 1

3 Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra szak egészségturizmus-szervező szakirány záróvizsga Diplomaátadó ünnepség Gyula, augusztus 27. Dr. Fodor Lajos egyetemi tanár intézetigazgató 2

4 szak egészségturizmus-szervező szakirány as tanév, 1. félév Tantárgyak Tantárgyi Nappali tagozat Levelező tagozat kód Ea. Kr. Gy. Kr. Ea. Kr. Gy. Kr. Tantárgyi kód Értéke-lés Tantárgyfelelős/oktató Kötelező tantárgyak Egészségügyi ismeretek II. ESZBEG313HN ESZBEG313HL K Dr. Beke Szilvia Informatika III. ESZBIN323HN ESZBIN323HL Gyj Dr. Szalay Zsigmond Gábor/ Borbola Gábor Idegen nyelv III. ESZBIN320HN 60 0 Gyj Dr. Kiss Csilla/ Dr. Máthé Ilona Idegenforgalmi földrajz I. ESZBIF312HN ESZBIF312HL K Dr. Sikos T. Tamás/ Gila Csaba Egészségföldrajz ESZBEF312HN ESZBEF312HL Gyj Dr. Beke Szilvia Pszichológia III. ESZBPH312HN ESZBPH312HL K Dr. Rozsnyai Katalin Jogi ismeretek III. ESZBJO312HN ESZBJO312HL K Dr. Herbst Árpád Dr. Tokaji Ferenc Turizmus általános elmélete ESZBTU312HN ESZBTU312HL K Dr. Guth László/ Varga Dorottya Wellness termékcsoport I. ESZBWE312HN ESZBWE312HL Gyj Dr. Turcsán Judit Szakmai gyakorlat II. ESZBGY324HN ESZBGY324HL Gyj Dr. Beke Szilvia Gila Csaba Kötelezően választható tantárgyak (Minimum 5 Kr szükséges) Vidékgazdaság ESZCBI313HN ESZCBI313HL Gyj Dr. Turcsán Judit Kutatásmódszertan ESZCKU345HN ESZCKU345HL Gyj Dr. Fodor Lajos/ Czinderi Kristóf Választható tantárgyak (1 felvétele szükséges) Trendek a turizmusban ESZDTT313HN ESZDTT313HL Gyj Varga Dorottya Aktív turizmus ESZDAT343HN ESZDAT343HL Gyj Gila Csaba Mindösszesen:

5 Tantárgy neve: Egészségügyi ismeretek II. (Népegészségtan) Tantárgyi kód nappali ESZBEG313HN Tantárgyi kód levelező ESZBEG313HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Beke Szilvia főiskolai docens Oktató neve: Oktató beosztása: Dr. Beke Szilvia főiskolai docens Tantárgy Számon- Szak (szakirány) tagozat megnevezése jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám kérés módja Kreditpont tagozatonként Nappali B K 3 Levelező B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Az Egészségtani alapismeretek (Anatómia) tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Az előadásokon való részvétel és legalább elégséges jegy kollokviumi jegy megszerzése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Kollokviumon elégséges jegy megszerzése, kollokviumi vizsga szóban történik. 4. A tantárgy rövid tartalma: N:1-5 óra L:1-4 óra Népegészségtan közegészségtan kialakulása története, jelenlegi népegészségügyi rendszer felépítése. Segédtudományágak és azok jelentőségei. N: 6-10 óra L: 5-7 óra Természetes környezetünk elemei: víz és a levegő közegészségügyi és népegészségügyi jelentősége. N: óra L: 7-9 óra Természetes környezetünk elemei: talaj, időjárás jelentősége, külön kitérve természetes környezetünk kapcsán a kullancsra és az általa okozott megbetegedésekre. Kullancs térkép értelmezése. N: óra L: óra Mesterséges környezetünk, élelmiszerlánc, élelmiszerbiztonság kérdése. Ételfertőzések, ételmérgezések. Életmódunk és a helyes életvitel érdekében kialakított népegészségügyi kezdeményezések. (Nemzeti Népegészségügyi program és annak eredményei, Közétkeztetési reform, Minta-menza, stb.) N: óra L: óra Országos Epidemiológiai Központ felépítése, Nemzetközi Oltási és Utazásegészségügyi központ feladata, szolgáltatásainak igénybevételi lehetőségei. N:27-30 Látogatás iskolai konyhán HACCP a gyakorlatban 4

6 5. Számonkérés módja: Kollokvium 6. Irodalom: Balázs P.: Népegészségtan. Főiskolai tankönyv. Semmelweis Kiadó, Budapest, Dési I. : Népegészségtan Semmelweis Kiadó 1995 Kertai P.: Megelőző orvostan. Medicina Kiadó, Budapest, Rodler I.: Élelmezéshigiéné. Medicina Kiadó, Budapest, és kapcsolódó honlapjai. -Országos Epidemiológiai Központ felépítése, Nemzetközi Oltási és Utazás-egészségügyi központ feladata, szolgáltatásainak igénybevételi lehetőségei. EpInfo aktuális számai, a oldalról online elérhető! 5

7 Tantárgy neve: Informatika III. (Táblázatkezelés) Tantárgyi kód nappali ESZBIN323HN Tantárgyi kód levelező ESZBIN323HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Szalay Zsigmond Gábor egyetemi docens Oktató neve: Oktató beosztása: Borbola Gábor informatika tanár Tantárgy Számon- Szak (szakirány) tagozat megnevezése jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám kérés módja Kreditpont tagozatonként Nappali B Gyj 3 Levelező B Gyj 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Az Informatika II. (Szövegszerkesztés) tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton Év közben két zárthelyi dolgozatának legalább elégséges szintű teljesítése. Levelező tagozaton Egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Az elégséges gyakorlati jegy megszerzése, ehhez a zárthelyi dolgozatokban 60 %-os teljesítményszint szükséges. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy megismerteti a hallgatókat a táblázatkezelés alapfogalmaival, alapvető függvényeivel. A kurzus során megtanulják az Excel programot felhasználni, alkalmazni az üzleti élet problémáinak megoldására is. Nappali Levelező Leírás A táblázatkezelő munkafelület részeinek használata Munkalapok és cellák formázásának lehetőségei Képletek, és cellahivatkozási módok használata Matematikai, statisztikai függvények Szöveges, logikai függvények 16 Gyakorlati számonkérés pénzügyi függvények Diagramok és grafikonok készítése Diagramok utólagos formázása, testre szabása Adattáblák használata (szűrés, adatbázis műveletek, rendezés, keresés) Gyakorlás, összetett feladatsor megoldása Gyakorlati számonkérés 6

8 Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 5. Irodalom: A.A. Avlicino, Joyce Cox, Curtis Frye, Joan Preppernau: Microsoft Office 2007 lépésről lépésre, Szak Kiadó, Steve Johnson: Microsoft Office 2007 pontról pontra, Perfact-Pro, Bártfai Barnabás: Office 2010, BBS-Info, Bártfai Barnabás: MS Excel 2010 zsebkönyv, BBS-Info, Somogyi Edit: Gazdasági számítások Excel 2007-ben, Jedlik Oktatási Stúdió,

9 Tantárgy neve: Idegenforgalmi földrajz I. Tantárgyi kód nappali ESZBIF312HN Tantárgyi kód levelező ESZBIF312HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Sikos T. Tamás egyetemi tanár Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Gila Csaba tanársegéd Tantárgy Számonkérés Szak (szakirány) jellege Ea.+gyak. Összes Kredittagozat megnevezése szakonként óraszáma óraszám pont módja tagozatonként Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: nincs 2. A félév érvényességének feltétele: Sikeres kollokviumi vizsga. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N: 1-2. óra Magyarország abszolút és relatív földrajzi fekvésének hatása az L: 1. óra idegenforgalomra. Hazánk geológiai geomorfológiai adottságai tájaink kőzettani felépítése nevezetesebb geológiai, földtani értékek. N: 3-4. óra Hazánk éghajlata és szerepe a turizmus alakulásában. Magyarország L: 2. óra vízrajzi adottságai a turizmus szemszögéből. Magyarország növényzete a turizmus aspektusából. N: 5-6. óra Hazánk nagytájainak rövid bemutatása. L: 3. óra N: 7-8 óra Nemzeti Parkjaink, védett értékek, természeti Világörökségek. L: 4-5 óra Természetvédelem Magyarországon. Ökoturizmus lehetőségei. N: óra Hazánk társadalomföldrajzi adottságai, és hatásuk az idegenforgalomra. L: 6-7. óra (népességföldrajz, településföldrajz,). N: óra Magyarország közlekedése és egyéb infrastrukturális elemek állapota, L: 8. óra fejlettsége és befolyása a turizmusra. N: 13. óra A turisztikai régiók rövid bemutatása, összehasonlítása. L: 9. óra N: óra Budapest Közép-Dunavidék régió turisztikai értékeinek ismertetése L: 10. óra N: óra Észak Magyarországi régió turisztikai értékeinek ismertetése 8

10 L: 11. óra N: óra Észak és Dél - Alföldi valamint a Tisza-tó régiók turisztikai értékeinek ismertetése L: 12. óra N: óra Balaton és a Dél-Dunántúl régiók turisztikai értékeinek ismertetése L: 13. óra N: óra Közép és Nyugat Dunántúli régiók turisztikai értékeinek ismertetése L: 14. óra N: 24. óra Magyarország felszín alatti vizeinek ismertetése, idegenforgalmi L: 15. óra jelentőségének bemutatása N: 25. óra Összefoglalás, kollokvium tételeinek megbeszélése 5. Számonkérés módja: Szóbeli vizsga 6. Irodalom: Kötelező: - BALOGH F. (2004): Idegenforgalmi földrajz I. Képzőművészeti Kiadó - BODNÁR L. (2005): Az idegenforgalom hazai és nemzetközi vonatkozásai. Nemzeti Tankönyvkiadó - BALOGH FERENC: Idegenforgalmi földrajz I. Képzőművészeti kiadó, Budapest, BALOGH FERENC (2010): Magyarország országismeret. Kereskedelmi és Idegenforgalmi továbbképző Kft., Budapest - DONKA ATTILA (2010): Magyarország turizmusföldrajza. Kereskedelmi és Idegenforgalmi továbbképző Kft, Budapest - GUCZINÉ HUSZTI GYÖRGYI (2003): Magyarország általános és regionális idegenforgalmi földrajza. Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest - KELEMEN LÁSZLÓ (2001): Országismereti Kézikönyv. Plantin kiadó, Budapest - Szabó Attila (1995): Művészettörténet vázlatokban. Szabó Attila, Győr - SZENTKIRÁLYI ZOLTÁN DÉTSHY MIHÁLY (1994): Az építészet rövid története. Műszaki Könyvkiadó, Budapest - Ajánlott: - ERDÉSZ K. KISHÁZI R. (2011): Középkori várak a Bakonyban és a Balaton-felvidéken. Romantika Kiadó, Budapest - valamennyi a témához kapcsolódó útikönyv, útifilm 9

11 Tantárgy neve: Egészségföldrajz Tantárgyi kód nappali ESZBEF312HN Tantárgyi kód levelező ESZBEF312HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Beke Szilvia főiskolai docens Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs 2. A félév érvényességének feltétele: Az előadásokon való részvétel és legalább elégséges jegy kollokviumi jegy megszerzése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Kollokviumon elégséges jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N:1-3 L: 1-3 óra A geográfia helye a tudományok rendszerében, egészségföldrajz kialakulása történelmi előzményei. N:4-8 L:4-6 óra Egészségföldrajzi kutatások irányai, társtudományok az egészségföldrajzban. Leggyakrabban használt demográfiai és népegészségügyi mutatók, azok számításai (születéshez, halálozáshoz kapcsolódó mutatók, élettartam mutatók, stb). Ezek értelmezése a gyakorlatban. N:9-13 L: 7-9 óra Földünk egészségföldrajzi képe, ennek kapcsán felmerülő társadalom földrajzi problémák. Észak- Dél; Kelet-Nyugat dichotómia. N:14-18 L: óra Magyarország egészségföldrajzi helyzete Európában, a keleti és nyugati problémák egyöntetű megjelenése. Egy-egy terület elemzésénél mire figyeljünk! N: L: óra Magyarország részletes egészségföldrajzi helyzetképe, a magyar egészségügyi ellátó rendszer során felmerülő térbeli problémák (inverz ellátás problematikája). Békés megye helyzete régiós és országos összehasonlításban. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy 6. Irodalom: Pál V. Tóth J. : Egészségföldrajz Lomart,

12 Pál V. : Fogalmi kérdések, történeti csomópontok, kutatási irányzatok az egészségföldrajzban. Földrajzi Értesítő, 2005 Beke Sz.-Uzzoli A. : Lehetőségek és kihívások Békés megye idősellátásában Nővér évfolyam 1.szám pp.:23-30 Beke Sz. : Békés megye lehetőségei az egészségi állapot jellemzőinek tükrében. In: Micheller Magdolna (szerk.) Kitekintés-Perspective: Magyar-román-szlovák periodika. Békéscsaba 2012, Magyarország, Békéscsaba: pp Konferencia közlemény/konferencia közlemény/tudományos Uzzoli A. : A magyar népesség egészségi állapota az európai országok körében Földrajzi Közlemények, oldal. 11

13 Tantárgy neve: Pszichológia III. (A turizmus pszichológiája) Tantárgyi kód nappali ESZBPH312HN Tantárgyi kód levelező ESZBPH312HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Rozsnyai Katalin főiskolai docens Oktató neve: Oktató beosztása: Dr. Rozsnyai Katalin főiskolai docens Tantárgy Számon- Szak (szakirány) tagozat megnevezése jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám kérés módja Kreditpont tagozatonként Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A Pszichológia I. (Alapismeretek és személyiségpszichológia) tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: Megadott szempontok alapján készített házi dolgozat és a kollokvium minimum 60 %-os szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A stúdium keretében a turizmus néhány fontos pszichológiai vonatkozásával ismerkedhetnek meg a hallgatók. A tantárgy oktatásának célja olyan alkalmazott pszichológiai ismeretek nyújtása, amelyek megalapozzák a speciális turisztikai programok iránti igények felismerését, azok szervezését, a differenciált bánásmódot és a hatékony konfliktuskezelést. - Turisztikai programok hatékonyságát növelő pszichológiai vizsgálati lehetőségek A turizmusban gyakran alkalmazott pszichológiai vizsgálati típusok: elemzési típusok (pl. előre jelző, fejlesztési és összegző elemzések). Pszichológiai adatgyűjtő módszerek és típusaik: megfigyelés, tartalomelemzés, interjú és kérdőívezés. Igények, szükségletek felmérése motivációk és azok változásának vizsgálata. Turisztikai attrakciókkal, szolgáltatásokkal és programokkal kapcsolatos attitűdök felmérése, elégedettség-vizsgálatok. N: 1-3. óra; L: 1-3. óra; - Fejlődéspszichológiai tényezők szerepe a turizmusban Erikson, E. H pszichoszociális fejlődési elméletének gyakorlati alkalmazása. A serdülőkor és a felnőtté alakulás folyamata. A felnőttkori szakaszok pszichés jellemzői. 12

14 Az időskori személyiségváltozások, figyelembevételük a turisztikai programok kínálatában és szervezésében. N: 4-6. óra; L: szakirodalom alapján; - A konfliktuskezelés alaptényezői A konfliktus fogalma, okai, jellegzetes típusai. A konfliktuskezelő stratégiák és alkalmazásuk a turizmusban. Megelőzést segítő személyiségfejlesztő tréningek és technikák. N: 7-9. óra; L: 4-5. óra; - Pszichopatológiai alapok és szerepük a turizmusban A mentális egészség és betegség fogalmai, tényezői és osztályozási rendszerei. A stressz fogalma, típusai és a szervezetre gyakorolt hatásai. A megküzdési stratégiák. N: óra; L: 6-7. óra; A stressz testi-lelki hatásai, a betegségek kialakulásában betöltött szerepe. A szorongásos zavarok fő jellemzői és típusai (generalizált szorongás, pánikzavar, fóbiák, kényszeres zavarok). A stresszhez társuló zavarok és fő jellemzőik. N: óra; L: 8-9. óra; A krízis fogalma, fő kiváltó tényezői, jellegzetes szakaszai és alakulási lehetőségei. Az öngyilkosság és kísérletének fogalmai, módszerei, rizikófaktorai, a beavatkozás és a megelőzés lehetőségei. N: óra; L: 10. óra. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. A vizsga kérdéskörei azonosak a tantárgy tartalmánál bemutatott témakörökkel. 6. Irodalom: Kötelező: Bernáth L. Solymosi K. (1997): Fejlődéslélektan olvasókönyv. Terita Kiadó, Budapest. Ajánlott: Bagdy E. (1997): Pszicho fitness. Kacagás kocogás lazítás. Animula Egyesület, Budapest. Buda B. - Kopp M. (szerk.) (2001): Magatartástudományok. Medicina Kiadó, Budapest. Cole, R. (2003): Fejlődéspszichológia. Osiris - Századvég Kiadó, Budapest. Comer, R. J. (2000): A lélek betegségei. Pszichopatológia. Osiris Kiadó, Budapest. Gácser M. (2006): Gyermekpszichiátria. APC Stúdió, Gyula. Kulcsár É. (2005): A serdülőkori fejlődés pszichológiai jellemzői. Iskolapszichológia 29. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és továbbképzési Központ, Budapest. Mönks, F.J. Knoers, A.M.P. (2004): Fejlődéslélektan. Urbis Könyvkiadó, Budapest. Popper P. (2004): Felnőttnek lenni (A létező és a készülő ember.) Saxum, Budapest. Puczkó L. Rátz T. (2000): Az attrakciótól az élményig. Geomédia Szakkönyvek, Budapest. 13

15 Tantárgy neve: Jogi ismeretek III. (Turizmus jogi szabályozása) Tantárgyi kód nappali ESZBJO312HN Tantárgyi kód levelező ESZBJO312HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Tokaji Ferenc Hőforrás Üdülőszövetkezet elnök-igazgató Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A Jogi ismeretek I. (Jogi alapismeretek) tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Az előadásokon való részvétel és a vizsgakövetelményszint elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: A vizsga eredményes (legalább elégséges jegyre történő) teljesítése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy keretében a turizmusra vonatkozó általános, alapvető jogi ismereteket sajátíthatják el a hallgatók a turizmus szervezetrendszerétől kezdve, az egyes idegenforgalmi tevékenységek gyakorlására vonatkozó szabályokon át az utas-védelemig. A tananyag a hazai joganyag mellett a legfontosabb uniós normákat is magában foglalja. A tantárgyi fő témakörei: 1.) A turizmus ágazati irányítása, szervezetrendszere - Országgyűlés; - Kormány; - Turizmusért felelős miniszter; - Regionális idegenforgalmi bizottságok; - Fővárosi, megyei önkormányzatok; - Kereskedelmi és iparkamarák; - Társadalmi és érdekképviseleti szervezetek; - Turisztikai vállalkozások. 2.) A turizmus jogi szabályozásának rendszere, nemzetközi tapasztalatai, jogharmonizációs követelmények. 3.) Az egyes turisztikai tevékenységek hazai szabályozása - Utazásszervezés utazásközvetítés; - Idegenvezetés; - Kereskedelmi szálláshelyek; - Magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosítása; - Agroturisztikai tevékenység; 14

16 - Lovas szolgáltató tevékenység; - Utazási szerződés, Utazásközvetítő szerződés. - Üdülőszövetkezetek és TIME SHARE 4.) A turizmus gazdasági alapjainak szabályozása - Helyi idegenforgalmi adó; - Turisztikai Célelőirányzat; - Üdülési csekk; - Pályázati rendszer. 5.) Fogyasztóvédelem a turizmusban - A fogyasztóvédelem szervezetrendszere; - Az utas jogai kötelezettségei; - A WTO (World Turism Organization) által elfogadott Globál etikai kódex; - Utasbiztosítás. 5. Számonkérés módja: Kollokvium (írásban, tesztlap kitöltése). 6. Irodalom: Kötelező: A vonatkozó jogszabályok, amelyek közül a legfontosabbak jogszabályi szint és időrend szerint a következők: évi C. törvény a helyi adókról évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről évi CLXIV. törvény a kereskedelemről /1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről /1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazási, valamint az utazást közvetítő szerződésről /1997. (VI. 25.) Korm. rendelet a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról /2007. (VI. 13.) Korm. rendelet az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről /2007. (VI. 13.) Korm. rendelet a falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységről. - 41/1995. (VIII. 31.) IKM rendelet az idegenvezetésről. - 28/1998. (V. 13.) IKIM rendelet a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok, valamint a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok munkaszervezeteinek feladatairól. - 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet a kereskedelmi szálláshelyek és a fizetővendéglátó helyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről. - 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól. Ajánlott: - Pompl W. Turisztikai menedzsment, Springer Kiadó, Budapest, Turizmus Értesítő, Turizmus panoráma, Panoráma Bulletin. 15

17 Tantárgy neve: Turizmus általános elmélete Tantárgyi kód nappali ESZBTU312HN Tantárgyi kód levelező ESZBTU312HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Guth László egyetemi docens Oktató neve: Oktató beosztása: Varga Dorottya tanársegéd Tantárgy Számonkérés Szak (szakirány) jellege Ea.+gyak. Összes Kredittagozat megnevezése szakonként óraszáma óraszám pont módja tagozatonként Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A matematikai és statisztikai ismeretek II. tantárgy teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Aktív részvétel az előadásokon, a félév folyamán kiadott feladatok megfelelő színvonalon történő elkészítése a megjelölt témában és határidőig. Év közben teljesítendő feladat: Nappali tagozaton: Csoportos prezentáció (PowerPoint-os előadás), amelynek témája: Tetszőlegesen kiválasztott turisztikai régió keresletének és kínálatának statisztikai elemzése Levelező tagozaton: Írásbeli dolgozat benyújtása, amelynek témája: Tetszőlegesen kiválasztott település turisztikai keresletének és kínálatának statisztikai elemzése. Javasolt települések: a 2012-ben legnépszerűbb 20 magyar város Terjedelmi korlát: legalább 3 oldal, legfeljebb 5 oldal, mellékletek nélkül Betűtípus és méret: Times New Roman 12 pt, 1,5-es sortáv Elektronikus beadás határideje: december A kreditpont megszerzésének feltétele: A vizsga eredményes (legalább elégséges jegyre történő) teljesítése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy keretében a Turizmus általános elméletével ismerkednek meg a hallgatók. A tárgy multidiszciplinárisan közelíti meg a turizmus ágazati jellemzőit, kiemelten kezelve annak társadalmi-gazdasági és történeti vonatkozásait. A turizmus tartalmi lényegének megfogalmazása után a tárgy az iparág komplex bemutatására törekszik, vizsgálva a szakterület lehetséges kapcsolódásait más tudományokkal. 16

18 Célja, hogy megismertesse a hallgatókat a turizmus alapfogalmaival és rendszerével, bemutassa a turizmusnak környezetével való összefüggéseit, kölcsönhatásait, ágazati felépítését, struktúráját. Elemzi a turizmus piac szerkezetét, bemutatva annak résztvevőit. Végig kísér a turizmus intézményein, bemutatja a turizmuspolitika legfontosabb jellemzőit és irányait. A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók képesek legyenek megérteni és értékelni a turizmus fejlődésére ható tényezőket és azok hatásait; azonosítani és értékelni a turizmus vállalkozási és közérdekű szervezeteinek tevékenységét; valamint elemezni és értékelni a turizmus hatásait. A tananyag tartalmi vázlata: N: 1-4 óra L: 1-2 óra: Téma: A turizmus alapfogalmai és rendszerszemlélet a turizmusban altémák: A turizmussal kapcsolatos meghatározások, statisztikai fogalmak, a turizmus alanyainak csoportosítása) A turizmus rendszere és környezete A turizmus fajtái (szabadidős és hivatásturizmus) A turizmus formái, típusai (tömeg- és alternatív turizmus) A turizmus mérése, a világ és hazánk turizmusa a számadatok tükrében (háttéranyag: Turizmus Magyarországon 2012). Fejlődési trendek, tendenciák. N: 5-8 óra L: 3-4 óra: Téma: A turizmus fejlődéstörténete és gazdasági jelentősége napjainkban altémák: A turizmusrendszer elemzése, az 1945-től napjainkig bekövetkezett változások A turizmus fejlődéstörténete (Világturizmus, Közép- és Kelet-Európa turizmusa, Magyarország turizmusa), a turizmus tömegessé válásának folyamata, jelentősége napjainkban Alternatív turizmus. Fenntartható turizmus elmélete és gyakorlata. Felelősségteljes turizmus N: 9-12 óra L: 5-6 óra: Téma: A turizmus piaca, kereslet és kínálat viszonya altémák: A turista. Utazási döntés és a motivációs folyamat. A rendszer mozgatórugója, a vonzerő és a motiváció kapcsolata. A vonzerők osztályozása, hatókörük A piaci szegmens A turisztikai kínálat központi kategóriája: a turisztikai termék. A turisztikai termék alkotórészei, jellemzői N: óra L: 7-8 óra: Téma: Turizmuspolitika és turisztikai intézményrendszer altémák: Turisztikai intézményrendszer evolúciója nemzetközi és magyarországi vonatkozásban, Európai Unió turizmuspolitikája Hazai és nemzetközi turisztikai szervezetek, feladatai, hatáskörei Aktualitás: átalakuló hazai intézményrendszer (TDM rendszer), TDM szervezetek helye, kapcsolatai, működési feltételek, együttműködési mechanizmusok (Magyar TDM Szövetség, Magyar Turizmus Zrt., Tourinform hálózat) 17

19 N: óra L: 9-10 óra: Téma: Turisztikai infra- és szuprastruktúra, a turisztikai desztináció kínálati feltételei altémák: A szálláshelyek és a vendéglátás. A tájékoztatás és egyéb szolgáltatások. Egészségügyi és biztonsági feltételek. A vendégszeretet Az utazásközvetítő szektor. Utazásszervezők, utazási irodák. Turisztikai termékek elosztási csatornái. Közlekedés és turizmus kapcsolata N: óra L: óra: Csoportos prezentációk Trendek a turizmusban 5. Számonkérés módja: Kollokvium (szóbeli) 6. Irodalom: Kötelező irodalom: - Lengyel Márton: A turizmus általános elmélete, Heller F. Gazd. és Turisztikai Szolgáltatások Főisk., Budapest, Michalkó Gábor: A turizmuselmélet alapjai, KJF, Budapest, Donka Attila-Sztrunga Erzsébet: Turizmus alapismeretei, Kereskedelmi is Idegenforgalmi Továbbképző Kft, Budapest, Előadásokon elhangzottak. Ajánlott irodalom: - Tasnádi József: A turizmus rendszere, AULA Kiadó, Budapest, Michalkó Gábor: Turizmológia, Akadémiai Kiadó, Budapest, Puczkó László-Rátz Tamara: A turizmus hatásai, AULA Kiadó, Budapest, MT Zrt. megjelölt kiadványai (pl. Turizmus Magyarországon 2012), Turizmus Bulletin egyes számai. - Szaklapok (Turizmus Panoráma, TTG, Turizmus Trend) megjelölt számai Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia Aktuális stratégiai dokumentumok (pl. Turizmusfejlesztési koncepció , Nemzeti Fejlesztés 2020, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)) 18

20 Tantárgy neve: Wellness termékcsoport I. (Alapismeretek) Tantárgyi kód nappali ESZBWE312HN Tantárgyi kód levelező ESZBWE312HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Turcsán Judit Főiskolai docens Oktató neve: Oktató beosztása: Dr. Turcsán Judit Főiskolai docens Tantárgy Számon- Szak (szakirány) tagozat megnevezése jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám kérés módja Kreditpont tagozatonként Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 7. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 8. A félév érvényességének feltétele: Rendszeres óralátogatás, Két zárthelyi dolgozat minimum 60%-os teljesítése. 9. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. Dolgozatok 60%-os teljesítése. 10. A tantárgy rövid tartalma: N 1-3, L: 1-3 óra: Wellness fogalma. Egészségturizmus és gyógyturizmus fogalmak. Az egészségturizmus spektrumai. Egészségturizmus története. A mai wellness turista igényei. Szabadidő, életmód és turizmus. N.4-6, L.: 4-6 óra: Spa fogalma. Spa típusok. Day spa-k. Spa hotelek.: wellness, sport, medical, resort. Wellness hotel kritériumai. Kolping hotelek. N.7-9, L.: 7-9 óra: Első zárthelyi dolgozat Wellness szolgáltatások felosztása a négy elem alapján. A tűz elemek: száraz és vizes hőkezelések és azok élettani hatásai. A szaunázás illemtana. N.10-12, L.: 10-12: A víz elem: ivó- és fürdőkúrák, azok élettani hatása. A föld elemek: vinoterápia, fitoterápia, iszapkúra, kristályterápia, aromaterápia. A levegő elemek: thalassoterápia, baréangterápia, magaslati levegő, és azok élettani hatásai. 19

21 N.13-15, L.: 13-15: Második zárthelyi dolgozat. Masszázstípusok. Talpmasszázs: reflexmasszázs. 11. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 12. Irodalom: - Melanie Smith, Puczkó László: Egészségturizmus: gyógyászat, wellness, holisztika. Akadémia Kiadó, Bp., Görög Ibolya: Wellness illendően. Nordtúra, Bp., Walter J. Crinnion, ND: Sauna as a Valuable Clinical Tool for Cardiovascular, Autoimmune, Toxicant-induced and other Chronic Health Problems. Environmental Medicine. 16:3. 20

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. TARTALOMJEGYZÉK I...2 Adatlap...2 II...5 A szakindítási kérelem indoklása...5 A képzési kapacitás bemutatása...5 III....9 Az földrajz BSc alapszak mintatanterve...9 és a tantárgyi programok leírása...9

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Utazás és Turizmus tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben,

Részletesebben

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAN0101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Bioetika ETAET6031 2. gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Andrikné Prof.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak választania kell, amelyet feldolgozás után prezentál a kutatóműhelyi foglakozás keretében.

Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak választania kell, amelyet feldolgozás után prezentál a kutatóműhelyi foglakozás keretében. A kutatóműhely egyik legfontosabb tevékenysége az egyéni kutatások segítése, megfelelő szakmai alap nyújtása egy tudományos igényű dolgozat elkészítéséhez. Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak

Részletesebben