Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam es tanév 1. félév programjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai"

Átírás

1 alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam es tanév 1. félév programjai 0

2 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2013/2014-as tanév 1. félévének programterve Gólyatábor szeptember 2-4. Regisztrációs nap (nappali) Első tanítási nap (nappali) Nyílt napok időpontjai ; ; 01.21; órától Szorgalmi időszak Őszi szünet Vizsgaidőszak Záróvizsga időszak Nappali tagozaton elmélet és szakmai gyakorlat Elmélet és nyelv Gyakorlat szak Egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány Túraszervezés gyakorlat II. évfolyam szak szeptember (3 nap) Egészségturizmus-szervező szakirány Csoportos időpontokban III. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam Záróvizsga felkészítés Egyéni időpontokban Levelező tagozaton konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Gyakorlat szak Egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam Záróvizsga felkészítés Túraszervezés gyakorlat október 5-6. Csoportos időpontokban Egyéni időpontokban 1

3 Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra szak egészségturizmus-szervező szakirány záróvizsga Diplomaátadó ünnepség Gyula, augusztus 27. Dr. Fodor Lajos egyetemi tanár intézetigazgató 2

4 szak egészségturizmus-szervező szakirány as tanév, 1. félév Tantárgyak Tantárgyi Nappali tagozat Levelező tagozat kód Ea. Kr. Gy. Kr. Ea. Kr. Gy. Kr. Tantárgyi kód Értéke-lés Tantárgyfelelős/oktató Kötelező tantárgyak Egészségügyi ismeretek II. ESZBEG313HN ESZBEG313HL K Dr. Beke Szilvia Informatika III. ESZBIN323HN ESZBIN323HL Gyj Dr. Szalay Zsigmond Gábor/ Borbola Gábor Idegen nyelv III. ESZBIN320HN 60 0 Gyj Dr. Kiss Csilla/ Dr. Máthé Ilona Idegenforgalmi földrajz I. ESZBIF312HN ESZBIF312HL K Dr. Sikos T. Tamás/ Gila Csaba Egészségföldrajz ESZBEF312HN ESZBEF312HL Gyj Dr. Beke Szilvia Pszichológia III. ESZBPH312HN ESZBPH312HL K Dr. Rozsnyai Katalin Jogi ismeretek III. ESZBJO312HN ESZBJO312HL K Dr. Herbst Árpád Dr. Tokaji Ferenc Turizmus általános elmélete ESZBTU312HN ESZBTU312HL K Dr. Guth László/ Varga Dorottya Wellness termékcsoport I. ESZBWE312HN ESZBWE312HL Gyj Dr. Turcsán Judit Szakmai gyakorlat II. ESZBGY324HN ESZBGY324HL Gyj Dr. Beke Szilvia Gila Csaba Kötelezően választható tantárgyak (Minimum 5 Kr szükséges) Vidékgazdaság ESZCBI313HN ESZCBI313HL Gyj Dr. Turcsán Judit Kutatásmódszertan ESZCKU345HN ESZCKU345HL Gyj Dr. Fodor Lajos/ Czinderi Kristóf Választható tantárgyak (1 felvétele szükséges) Trendek a turizmusban ESZDTT313HN ESZDTT313HL Gyj Varga Dorottya Aktív turizmus ESZDAT343HN ESZDAT343HL Gyj Gila Csaba Mindösszesen:

5 Tantárgy neve: Egészségügyi ismeretek II. (Népegészségtan) Tantárgyi kód nappali ESZBEG313HN Tantárgyi kód levelező ESZBEG313HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Beke Szilvia főiskolai docens Oktató neve: Oktató beosztása: Dr. Beke Szilvia főiskolai docens Tantárgy Számon- Szak (szakirány) tagozat megnevezése jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám kérés módja Kreditpont tagozatonként Nappali B K 3 Levelező B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Az Egészségtani alapismeretek (Anatómia) tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Az előadásokon való részvétel és legalább elégséges jegy kollokviumi jegy megszerzése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Kollokviumon elégséges jegy megszerzése, kollokviumi vizsga szóban történik. 4. A tantárgy rövid tartalma: N:1-5 óra L:1-4 óra Népegészségtan közegészségtan kialakulása története, jelenlegi népegészségügyi rendszer felépítése. Segédtudományágak és azok jelentőségei. N: 6-10 óra L: 5-7 óra Természetes környezetünk elemei: víz és a levegő közegészségügyi és népegészségügyi jelentősége. N: óra L: 7-9 óra Természetes környezetünk elemei: talaj, időjárás jelentősége, külön kitérve természetes környezetünk kapcsán a kullancsra és az általa okozott megbetegedésekre. Kullancs térkép értelmezése. N: óra L: óra Mesterséges környezetünk, élelmiszerlánc, élelmiszerbiztonság kérdése. Ételfertőzések, ételmérgezések. Életmódunk és a helyes életvitel érdekében kialakított népegészségügyi kezdeményezések. (Nemzeti Népegészségügyi program és annak eredményei, Közétkeztetési reform, Minta-menza, stb.) N: óra L: óra Országos Epidemiológiai Központ felépítése, Nemzetközi Oltási és Utazásegészségügyi központ feladata, szolgáltatásainak igénybevételi lehetőségei. N:27-30 Látogatás iskolai konyhán HACCP a gyakorlatban 4

6 5. Számonkérés módja: Kollokvium 6. Irodalom: Balázs P.: Népegészségtan. Főiskolai tankönyv. Semmelweis Kiadó, Budapest, Dési I. : Népegészségtan Semmelweis Kiadó 1995 Kertai P.: Megelőző orvostan. Medicina Kiadó, Budapest, Rodler I.: Élelmezéshigiéné. Medicina Kiadó, Budapest, és kapcsolódó honlapjai. -Országos Epidemiológiai Központ felépítése, Nemzetközi Oltási és Utazás-egészségügyi központ feladata, szolgáltatásainak igénybevételi lehetőségei. EpInfo aktuális számai, a oldalról online elérhető! 5

7 Tantárgy neve: Informatika III. (Táblázatkezelés) Tantárgyi kód nappali ESZBIN323HN Tantárgyi kód levelező ESZBIN323HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Szalay Zsigmond Gábor egyetemi docens Oktató neve: Oktató beosztása: Borbola Gábor informatika tanár Tantárgy Számon- Szak (szakirány) tagozat megnevezése jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám kérés módja Kreditpont tagozatonként Nappali B Gyj 3 Levelező B Gyj 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Az Informatika II. (Szövegszerkesztés) tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton Év közben két zárthelyi dolgozatának legalább elégséges szintű teljesítése. Levelező tagozaton Egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Az elégséges gyakorlati jegy megszerzése, ehhez a zárthelyi dolgozatokban 60 %-os teljesítményszint szükséges. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy megismerteti a hallgatókat a táblázatkezelés alapfogalmaival, alapvető függvényeivel. A kurzus során megtanulják az Excel programot felhasználni, alkalmazni az üzleti élet problémáinak megoldására is. Nappali Levelező Leírás A táblázatkezelő munkafelület részeinek használata Munkalapok és cellák formázásának lehetőségei Képletek, és cellahivatkozási módok használata Matematikai, statisztikai függvények Szöveges, logikai függvények 16 Gyakorlati számonkérés pénzügyi függvények Diagramok és grafikonok készítése Diagramok utólagos formázása, testre szabása Adattáblák használata (szűrés, adatbázis műveletek, rendezés, keresés) Gyakorlás, összetett feladatsor megoldása Gyakorlati számonkérés 6

8 Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 5. Irodalom: A.A. Avlicino, Joyce Cox, Curtis Frye, Joan Preppernau: Microsoft Office 2007 lépésről lépésre, Szak Kiadó, Steve Johnson: Microsoft Office 2007 pontról pontra, Perfact-Pro, Bártfai Barnabás: Office 2010, BBS-Info, Bártfai Barnabás: MS Excel 2010 zsebkönyv, BBS-Info, Somogyi Edit: Gazdasági számítások Excel 2007-ben, Jedlik Oktatási Stúdió,

9 Tantárgy neve: Idegenforgalmi földrajz I. Tantárgyi kód nappali ESZBIF312HN Tantárgyi kód levelező ESZBIF312HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Sikos T. Tamás egyetemi tanár Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Gila Csaba tanársegéd Tantárgy Számonkérés Szak (szakirány) jellege Ea.+gyak. Összes Kredittagozat megnevezése szakonként óraszáma óraszám pont módja tagozatonként Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: nincs 2. A félév érvényességének feltétele: Sikeres kollokviumi vizsga. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N: 1-2. óra Magyarország abszolút és relatív földrajzi fekvésének hatása az L: 1. óra idegenforgalomra. Hazánk geológiai geomorfológiai adottságai tájaink kőzettani felépítése nevezetesebb geológiai, földtani értékek. N: 3-4. óra Hazánk éghajlata és szerepe a turizmus alakulásában. Magyarország L: 2. óra vízrajzi adottságai a turizmus szemszögéből. Magyarország növényzete a turizmus aspektusából. N: 5-6. óra Hazánk nagytájainak rövid bemutatása. L: 3. óra N: 7-8 óra Nemzeti Parkjaink, védett értékek, természeti Világörökségek. L: 4-5 óra Természetvédelem Magyarországon. Ökoturizmus lehetőségei. N: óra Hazánk társadalomföldrajzi adottságai, és hatásuk az idegenforgalomra. L: 6-7. óra (népességföldrajz, településföldrajz,). N: óra Magyarország közlekedése és egyéb infrastrukturális elemek állapota, L: 8. óra fejlettsége és befolyása a turizmusra. N: 13. óra A turisztikai régiók rövid bemutatása, összehasonlítása. L: 9. óra N: óra Budapest Közép-Dunavidék régió turisztikai értékeinek ismertetése L: 10. óra N: óra Észak Magyarországi régió turisztikai értékeinek ismertetése 8

10 L: 11. óra N: óra Észak és Dél - Alföldi valamint a Tisza-tó régiók turisztikai értékeinek ismertetése L: 12. óra N: óra Balaton és a Dél-Dunántúl régiók turisztikai értékeinek ismertetése L: 13. óra N: óra Közép és Nyugat Dunántúli régiók turisztikai értékeinek ismertetése L: 14. óra N: 24. óra Magyarország felszín alatti vizeinek ismertetése, idegenforgalmi L: 15. óra jelentőségének bemutatása N: 25. óra Összefoglalás, kollokvium tételeinek megbeszélése 5. Számonkérés módja: Szóbeli vizsga 6. Irodalom: Kötelező: - BALOGH F. (2004): Idegenforgalmi földrajz I. Képzőművészeti Kiadó - BODNÁR L. (2005): Az idegenforgalom hazai és nemzetközi vonatkozásai. Nemzeti Tankönyvkiadó - BALOGH FERENC: Idegenforgalmi földrajz I. Képzőművészeti kiadó, Budapest, BALOGH FERENC (2010): Magyarország országismeret. Kereskedelmi és Idegenforgalmi továbbképző Kft., Budapest - DONKA ATTILA (2010): Magyarország turizmusföldrajza. Kereskedelmi és Idegenforgalmi továbbképző Kft, Budapest - GUCZINÉ HUSZTI GYÖRGYI (2003): Magyarország általános és regionális idegenforgalmi földrajza. Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest - KELEMEN LÁSZLÓ (2001): Országismereti Kézikönyv. Plantin kiadó, Budapest - Szabó Attila (1995): Művészettörténet vázlatokban. Szabó Attila, Győr - SZENTKIRÁLYI ZOLTÁN DÉTSHY MIHÁLY (1994): Az építészet rövid története. Műszaki Könyvkiadó, Budapest - Ajánlott: - ERDÉSZ K. KISHÁZI R. (2011): Középkori várak a Bakonyban és a Balaton-felvidéken. Romantika Kiadó, Budapest - valamennyi a témához kapcsolódó útikönyv, útifilm 9

11 Tantárgy neve: Egészségföldrajz Tantárgyi kód nappali ESZBEF312HN Tantárgyi kód levelező ESZBEF312HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Beke Szilvia főiskolai docens Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs 2. A félév érvényességének feltétele: Az előadásokon való részvétel és legalább elégséges jegy kollokviumi jegy megszerzése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Kollokviumon elégséges jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N:1-3 L: 1-3 óra A geográfia helye a tudományok rendszerében, egészségföldrajz kialakulása történelmi előzményei. N:4-8 L:4-6 óra Egészségföldrajzi kutatások irányai, társtudományok az egészségföldrajzban. Leggyakrabban használt demográfiai és népegészségügyi mutatók, azok számításai (születéshez, halálozáshoz kapcsolódó mutatók, élettartam mutatók, stb). Ezek értelmezése a gyakorlatban. N:9-13 L: 7-9 óra Földünk egészségföldrajzi képe, ennek kapcsán felmerülő társadalom földrajzi problémák. Észak- Dél; Kelet-Nyugat dichotómia. N:14-18 L: óra Magyarország egészségföldrajzi helyzete Európában, a keleti és nyugati problémák egyöntetű megjelenése. Egy-egy terület elemzésénél mire figyeljünk! N: L: óra Magyarország részletes egészségföldrajzi helyzetképe, a magyar egészségügyi ellátó rendszer során felmerülő térbeli problémák (inverz ellátás problematikája). Békés megye helyzete régiós és országos összehasonlításban. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy 6. Irodalom: Pál V. Tóth J. : Egészségföldrajz Lomart,

12 Pál V. : Fogalmi kérdések, történeti csomópontok, kutatási irányzatok az egészségföldrajzban. Földrajzi Értesítő, 2005 Beke Sz.-Uzzoli A. : Lehetőségek és kihívások Békés megye idősellátásában Nővér évfolyam 1.szám pp.:23-30 Beke Sz. : Békés megye lehetőségei az egészségi állapot jellemzőinek tükrében. In: Micheller Magdolna (szerk.) Kitekintés-Perspective: Magyar-román-szlovák periodika. Békéscsaba 2012, Magyarország, Békéscsaba: pp Konferencia közlemény/konferencia közlemény/tudományos Uzzoli A. : A magyar népesség egészségi állapota az európai országok körében Földrajzi Közlemények, oldal. 11

13 Tantárgy neve: Pszichológia III. (A turizmus pszichológiája) Tantárgyi kód nappali ESZBPH312HN Tantárgyi kód levelező ESZBPH312HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Rozsnyai Katalin főiskolai docens Oktató neve: Oktató beosztása: Dr. Rozsnyai Katalin főiskolai docens Tantárgy Számon- Szak (szakirány) tagozat megnevezése jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám kérés módja Kreditpont tagozatonként Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A Pszichológia I. (Alapismeretek és személyiségpszichológia) tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: Megadott szempontok alapján készített házi dolgozat és a kollokvium minimum 60 %-os szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A stúdium keretében a turizmus néhány fontos pszichológiai vonatkozásával ismerkedhetnek meg a hallgatók. A tantárgy oktatásának célja olyan alkalmazott pszichológiai ismeretek nyújtása, amelyek megalapozzák a speciális turisztikai programok iránti igények felismerését, azok szervezését, a differenciált bánásmódot és a hatékony konfliktuskezelést. - Turisztikai programok hatékonyságát növelő pszichológiai vizsgálati lehetőségek A turizmusban gyakran alkalmazott pszichológiai vizsgálati típusok: elemzési típusok (pl. előre jelző, fejlesztési és összegző elemzések). Pszichológiai adatgyűjtő módszerek és típusaik: megfigyelés, tartalomelemzés, interjú és kérdőívezés. Igények, szükségletek felmérése motivációk és azok változásának vizsgálata. Turisztikai attrakciókkal, szolgáltatásokkal és programokkal kapcsolatos attitűdök felmérése, elégedettség-vizsgálatok. N: 1-3. óra; L: 1-3. óra; - Fejlődéspszichológiai tényezők szerepe a turizmusban Erikson, E. H pszichoszociális fejlődési elméletének gyakorlati alkalmazása. A serdülőkor és a felnőtté alakulás folyamata. A felnőttkori szakaszok pszichés jellemzői. 12

14 Az időskori személyiségváltozások, figyelembevételük a turisztikai programok kínálatában és szervezésében. N: 4-6. óra; L: szakirodalom alapján; - A konfliktuskezelés alaptényezői A konfliktus fogalma, okai, jellegzetes típusai. A konfliktuskezelő stratégiák és alkalmazásuk a turizmusban. Megelőzést segítő személyiségfejlesztő tréningek és technikák. N: 7-9. óra; L: 4-5. óra; - Pszichopatológiai alapok és szerepük a turizmusban A mentális egészség és betegség fogalmai, tényezői és osztályozási rendszerei. A stressz fogalma, típusai és a szervezetre gyakorolt hatásai. A megküzdési stratégiák. N: óra; L: 6-7. óra; A stressz testi-lelki hatásai, a betegségek kialakulásában betöltött szerepe. A szorongásos zavarok fő jellemzői és típusai (generalizált szorongás, pánikzavar, fóbiák, kényszeres zavarok). A stresszhez társuló zavarok és fő jellemzőik. N: óra; L: 8-9. óra; A krízis fogalma, fő kiváltó tényezői, jellegzetes szakaszai és alakulási lehetőségei. Az öngyilkosság és kísérletének fogalmai, módszerei, rizikófaktorai, a beavatkozás és a megelőzés lehetőségei. N: óra; L: 10. óra. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. A vizsga kérdéskörei azonosak a tantárgy tartalmánál bemutatott témakörökkel. 6. Irodalom: Kötelező: Bernáth L. Solymosi K. (1997): Fejlődéslélektan olvasókönyv. Terita Kiadó, Budapest. Ajánlott: Bagdy E. (1997): Pszicho fitness. Kacagás kocogás lazítás. Animula Egyesület, Budapest. Buda B. - Kopp M. (szerk.) (2001): Magatartástudományok. Medicina Kiadó, Budapest. Cole, R. (2003): Fejlődéspszichológia. Osiris - Századvég Kiadó, Budapest. Comer, R. J. (2000): A lélek betegségei. Pszichopatológia. Osiris Kiadó, Budapest. Gácser M. (2006): Gyermekpszichiátria. APC Stúdió, Gyula. Kulcsár É. (2005): A serdülőkori fejlődés pszichológiai jellemzői. Iskolapszichológia 29. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és továbbképzési Központ, Budapest. Mönks, F.J. Knoers, A.M.P. (2004): Fejlődéslélektan. Urbis Könyvkiadó, Budapest. Popper P. (2004): Felnőttnek lenni (A létező és a készülő ember.) Saxum, Budapest. Puczkó L. Rátz T. (2000): Az attrakciótól az élményig. Geomédia Szakkönyvek, Budapest. 13

15 Tantárgy neve: Jogi ismeretek III. (Turizmus jogi szabályozása) Tantárgyi kód nappali ESZBJO312HN Tantárgyi kód levelező ESZBJO312HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Tokaji Ferenc Hőforrás Üdülőszövetkezet elnök-igazgató Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A Jogi ismeretek I. (Jogi alapismeretek) tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Az előadásokon való részvétel és a vizsgakövetelményszint elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: A vizsga eredményes (legalább elégséges jegyre történő) teljesítése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy keretében a turizmusra vonatkozó általános, alapvető jogi ismereteket sajátíthatják el a hallgatók a turizmus szervezetrendszerétől kezdve, az egyes idegenforgalmi tevékenységek gyakorlására vonatkozó szabályokon át az utas-védelemig. A tananyag a hazai joganyag mellett a legfontosabb uniós normákat is magában foglalja. A tantárgyi fő témakörei: 1.) A turizmus ágazati irányítása, szervezetrendszere - Országgyűlés; - Kormány; - Turizmusért felelős miniszter; - Regionális idegenforgalmi bizottságok; - Fővárosi, megyei önkormányzatok; - Kereskedelmi és iparkamarák; - Társadalmi és érdekképviseleti szervezetek; - Turisztikai vállalkozások. 2.) A turizmus jogi szabályozásának rendszere, nemzetközi tapasztalatai, jogharmonizációs követelmények. 3.) Az egyes turisztikai tevékenységek hazai szabályozása - Utazásszervezés utazásközvetítés; - Idegenvezetés; - Kereskedelmi szálláshelyek; - Magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosítása; - Agroturisztikai tevékenység; 14

16 - Lovas szolgáltató tevékenység; - Utazási szerződés, Utazásközvetítő szerződés. - Üdülőszövetkezetek és TIME SHARE 4.) A turizmus gazdasági alapjainak szabályozása - Helyi idegenforgalmi adó; - Turisztikai Célelőirányzat; - Üdülési csekk; - Pályázati rendszer. 5.) Fogyasztóvédelem a turizmusban - A fogyasztóvédelem szervezetrendszere; - Az utas jogai kötelezettségei; - A WTO (World Turism Organization) által elfogadott Globál etikai kódex; - Utasbiztosítás. 5. Számonkérés módja: Kollokvium (írásban, tesztlap kitöltése). 6. Irodalom: Kötelező: A vonatkozó jogszabályok, amelyek közül a legfontosabbak jogszabályi szint és időrend szerint a következők: évi C. törvény a helyi adókról évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről évi CLXIV. törvény a kereskedelemről /1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről /1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazási, valamint az utazást közvetítő szerződésről /1997. (VI. 25.) Korm. rendelet a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról /2007. (VI. 13.) Korm. rendelet az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről /2007. (VI. 13.) Korm. rendelet a falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységről. - 41/1995. (VIII. 31.) IKM rendelet az idegenvezetésről. - 28/1998. (V. 13.) IKIM rendelet a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok, valamint a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok munkaszervezeteinek feladatairól. - 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet a kereskedelmi szálláshelyek és a fizetővendéglátó helyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről. - 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól. Ajánlott: - Pompl W. Turisztikai menedzsment, Springer Kiadó, Budapest, Turizmus Értesítő, Turizmus panoráma, Panoráma Bulletin. 15

17 Tantárgy neve: Turizmus általános elmélete Tantárgyi kód nappali ESZBTU312HN Tantárgyi kód levelező ESZBTU312HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Guth László egyetemi docens Oktató neve: Oktató beosztása: Varga Dorottya tanársegéd Tantárgy Számonkérés Szak (szakirány) jellege Ea.+gyak. Összes Kredittagozat megnevezése szakonként óraszáma óraszám pont módja tagozatonként Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A matematikai és statisztikai ismeretek II. tantárgy teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Aktív részvétel az előadásokon, a félév folyamán kiadott feladatok megfelelő színvonalon történő elkészítése a megjelölt témában és határidőig. Év közben teljesítendő feladat: Nappali tagozaton: Csoportos prezentáció (PowerPoint-os előadás), amelynek témája: Tetszőlegesen kiválasztott turisztikai régió keresletének és kínálatának statisztikai elemzése Levelező tagozaton: Írásbeli dolgozat benyújtása, amelynek témája: Tetszőlegesen kiválasztott település turisztikai keresletének és kínálatának statisztikai elemzése. Javasolt települések: a 2012-ben legnépszerűbb 20 magyar város Terjedelmi korlát: legalább 3 oldal, legfeljebb 5 oldal, mellékletek nélkül Betűtípus és méret: Times New Roman 12 pt, 1,5-es sortáv Elektronikus beadás határideje: december A kreditpont megszerzésének feltétele: A vizsga eredményes (legalább elégséges jegyre történő) teljesítése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy keretében a Turizmus általános elméletével ismerkednek meg a hallgatók. A tárgy multidiszciplinárisan közelíti meg a turizmus ágazati jellemzőit, kiemelten kezelve annak társadalmi-gazdasági és történeti vonatkozásait. A turizmus tartalmi lényegének megfogalmazása után a tárgy az iparág komplex bemutatására törekszik, vizsgálva a szakterület lehetséges kapcsolódásait más tudományokkal. 16

18 Célja, hogy megismertesse a hallgatókat a turizmus alapfogalmaival és rendszerével, bemutassa a turizmusnak környezetével való összefüggéseit, kölcsönhatásait, ágazati felépítését, struktúráját. Elemzi a turizmus piac szerkezetét, bemutatva annak résztvevőit. Végig kísér a turizmus intézményein, bemutatja a turizmuspolitika legfontosabb jellemzőit és irányait. A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók képesek legyenek megérteni és értékelni a turizmus fejlődésére ható tényezőket és azok hatásait; azonosítani és értékelni a turizmus vállalkozási és közérdekű szervezeteinek tevékenységét; valamint elemezni és értékelni a turizmus hatásait. A tananyag tartalmi vázlata: N: 1-4 óra L: 1-2 óra: Téma: A turizmus alapfogalmai és rendszerszemlélet a turizmusban altémák: A turizmussal kapcsolatos meghatározások, statisztikai fogalmak, a turizmus alanyainak csoportosítása) A turizmus rendszere és környezete A turizmus fajtái (szabadidős és hivatásturizmus) A turizmus formái, típusai (tömeg- és alternatív turizmus) A turizmus mérése, a világ és hazánk turizmusa a számadatok tükrében (háttéranyag: Turizmus Magyarországon 2012). Fejlődési trendek, tendenciák. N: 5-8 óra L: 3-4 óra: Téma: A turizmus fejlődéstörténete és gazdasági jelentősége napjainkban altémák: A turizmusrendszer elemzése, az 1945-től napjainkig bekövetkezett változások A turizmus fejlődéstörténete (Világturizmus, Közép- és Kelet-Európa turizmusa, Magyarország turizmusa), a turizmus tömegessé válásának folyamata, jelentősége napjainkban Alternatív turizmus. Fenntartható turizmus elmélete és gyakorlata. Felelősségteljes turizmus N: 9-12 óra L: 5-6 óra: Téma: A turizmus piaca, kereslet és kínálat viszonya altémák: A turista. Utazási döntés és a motivációs folyamat. A rendszer mozgatórugója, a vonzerő és a motiváció kapcsolata. A vonzerők osztályozása, hatókörük A piaci szegmens A turisztikai kínálat központi kategóriája: a turisztikai termék. A turisztikai termék alkotórészei, jellemzői N: óra L: 7-8 óra: Téma: Turizmuspolitika és turisztikai intézményrendszer altémák: Turisztikai intézményrendszer evolúciója nemzetközi és magyarországi vonatkozásban, Európai Unió turizmuspolitikája Hazai és nemzetközi turisztikai szervezetek, feladatai, hatáskörei Aktualitás: átalakuló hazai intézményrendszer (TDM rendszer), TDM szervezetek helye, kapcsolatai, működési feltételek, együttműködési mechanizmusok (Magyar TDM Szövetség, Magyar Turizmus Zrt., Tourinform hálózat) 17

19 N: óra L: 9-10 óra: Téma: Turisztikai infra- és szuprastruktúra, a turisztikai desztináció kínálati feltételei altémák: A szálláshelyek és a vendéglátás. A tájékoztatás és egyéb szolgáltatások. Egészségügyi és biztonsági feltételek. A vendégszeretet Az utazásközvetítő szektor. Utazásszervezők, utazási irodák. Turisztikai termékek elosztási csatornái. Közlekedés és turizmus kapcsolata N: óra L: óra: Csoportos prezentációk Trendek a turizmusban 5. Számonkérés módja: Kollokvium (szóbeli) 6. Irodalom: Kötelező irodalom: - Lengyel Márton: A turizmus általános elmélete, Heller F. Gazd. és Turisztikai Szolgáltatások Főisk., Budapest, Michalkó Gábor: A turizmuselmélet alapjai, KJF, Budapest, Donka Attila-Sztrunga Erzsébet: Turizmus alapismeretei, Kereskedelmi is Idegenforgalmi Továbbképző Kft, Budapest, Előadásokon elhangzottak. Ajánlott irodalom: - Tasnádi József: A turizmus rendszere, AULA Kiadó, Budapest, Michalkó Gábor: Turizmológia, Akadémiai Kiadó, Budapest, Puczkó László-Rátz Tamara: A turizmus hatásai, AULA Kiadó, Budapest, MT Zrt. megjelölt kiadványai (pl. Turizmus Magyarországon 2012), Turizmus Bulletin egyes számai. - Szaklapok (Turizmus Panoráma, TTG, Turizmus Trend) megjelölt számai Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia Aktuális stratégiai dokumentumok (pl. Turizmusfejlesztési koncepció , Nemzeti Fejlesztés 2020, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)) 18

20 Tantárgy neve: Wellness termékcsoport I. (Alapismeretek) Tantárgyi kód nappali ESZBWE312HN Tantárgyi kód levelező ESZBWE312HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Turcsán Judit Főiskolai docens Oktató neve: Oktató beosztása: Dr. Turcsán Judit Főiskolai docens Tantárgy Számon- Szak (szakirány) tagozat megnevezése jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám kérés módja Kreditpont tagozatonként Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 7. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 8. A félév érvényességének feltétele: Rendszeres óralátogatás, Két zárthelyi dolgozat minimum 60%-os teljesítése. 9. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. Dolgozatok 60%-os teljesítése. 10. A tantárgy rövid tartalma: N 1-3, L: 1-3 óra: Wellness fogalma. Egészségturizmus és gyógyturizmus fogalmak. Az egészségturizmus spektrumai. Egészségturizmus története. A mai wellness turista igényei. Szabadidő, életmód és turizmus. N.4-6, L.: 4-6 óra: Spa fogalma. Spa típusok. Day spa-k. Spa hotelek.: wellness, sport, medical, resort. Wellness hotel kritériumai. Kolping hotelek. N.7-9, L.: 7-9 óra: Első zárthelyi dolgozat Wellness szolgáltatások felosztása a négy elem alapján. A tűz elemek: száraz és vizes hőkezelések és azok élettani hatásai. A szaunázás illemtana. N.10-12, L.: 10-12: A víz elem: ivó- és fürdőkúrák, azok élettani hatása. A föld elemek: vinoterápia, fitoterápia, iszapkúra, kristályterápia, aromaterápia. A levegő elemek: thalassoterápia, baréangterápia, magaslati levegő, és azok élettani hatásai. 19

21 N.13-15, L.: 13-15: Második zárthelyi dolgozat. Masszázstípusok. Talpmasszázs: reflexmasszázs. 11. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 12. Irodalom: - Melanie Smith, Puczkó László: Egészségturizmus: gyógyászat, wellness, holisztika. Akadémia Kiadó, Bp., Görög Ibolya: Wellness illendően. Nordtúra, Bp., Walter J. Crinnion, ND: Sauna as a Valuable Clinical Tool for Cardiovascular, Autoimmune, Toxicant-induced and other Chronic Health Problems. Environmental Medicine. 16:3. 20

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2015/2016-os tanév 1. félévének

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév

Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév Tantárgy megnevezése: TURIZMUS FÖLDRAJZ (Mo.) Kontaktórák száma: 2+0 Vizsgajelleg: kollokvium A tantárgy kreditértéke: 3 Tantárgy kódja: A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2015/2016-os tanév 1. félévének

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2014/2015. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBG_TV116G5 Megnevezése: VIDÉKI TURIZMUS Szak: Turizmus-vendéglátás (BA) Heti tanóra: 2+2 A tantárgy kreditértéke: 5 Vizsgajelleg:

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány. minta - tanterve

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács a 36/2012. sz. határozatával Elfogadta a

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy és számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közösségi (EU) pénzügyek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Közösségi (EU) pénzügyek

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz III. évfolyam GM/VSZ BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozás az EU-ban Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített)

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) Szakkollégiumi műhely megnevezése: Meghirdetés féléve: Tantárgy/kurzus megnevezése: BGF GKZ Szakkollégiuma 2011/2012. tanév II. félév SZAKKOLLÉGIUM

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. Fontos időpontok az Idegenforgalmi szakmenedzser képzés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2014 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN KÉPZÉSEK A TERMÁLTURIZMUS TERÜLETÉN Dr. habil. Könyves Erika Ph.D tanszékvezetı egyetemi docens Debreceni Egyetem AMTC GVK Turizmus vendéglátásmenedzsment

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév II. félév 1 A

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÁLLÁSHELY-SZERVEZŐ, MENEDZSELŐ SZAKMAI ISMERETEK 1. Ismertesse az új szállodai beruházást megelőző szakmai előkészítő, információs munkát,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2015-2016-os tanév

Részletesebben

KÉRELEM Geográfus mesterképzési szak indítására

KÉRELEM Geográfus mesterképzési szak indítására III. A mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása 1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó,

Részletesebben

Tantárgy Adatlap. Speciális kompetenciák

Tantárgy Adatlap. Speciális kompetenciák Tantárgy Adatlap 1. Tantárgy programja 1.1 Intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz 1.3 Intézet Földrajz magyar tagozat 1.4 Szak Földrajz 1.5 Képzési forma Alapképzés 1.6 Az oktatás tevékenysége

Részletesebben

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek 1. A Föld mozgásai, következményei és a pályaelemek szekuláris változásai. Az árapály jelenség természeti- és társadalmi következményei 2. A tematikus térképek

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz II. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pszichológia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pszichológia Tanszék: BGF PSZK Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Vezetéselmélet és módszertan Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet

Részletesebben

HELYI TANTERV UTAZÁS-TURIZMUS tanításához Fakultáció 11-12. évfolyam

HELYI TANTERV UTAZÁS-TURIZMUS tanításához Fakultáció 11-12. évfolyam HELYI TANTERV UTAZÁS-TURIZMUS tanításához Fakultáció 11-12. évfolyam Készült :.. alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros, 2013.03.28. Őszi Attila igazgató 1 Helyi tanterv

Részletesebben

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 2 27. Tel.: 461 4552, fax.: 461 452 E mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak. Záróvizsga A tételek

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak. Záróvizsga A tételek Turizmus-vendéglátás alapképzési szak Záróvizsga A tételek 1. A turizmus fogalma. A turizmus rendszere, a kereslet, kínálat elemei. A turizmus csoportosítása. A turizmus előzményei és fejlődése. A turizmus

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Idegenforgalmi Szakmenedzser képzése négy

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

A (12/2013. (III. 28.) NGM

A (12/2013. (III. 28.) NGM A vizsgafeladat ismertetése: központilag összeállított kérdéssora az alábbi témaköröket foglalja magában: A turisztikai vállalkozás gazdálkodására vonatkozó szabályok. Az utazásszervezés, -közvetítés jogszabályi

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV 1 Tantárgy megnevezése: Költség

Részletesebben