ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓS KÉZIKÖNYV GYÁRTÓ CÉGEKNEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓS KÉZIKÖNYV GYÁRTÓ CÉGEKNEK"

Átírás

1 ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓS KÉZIKÖNYV GYÁRTÓ CÉGEKNEK évi LXI.törvény és a 312/2009. (XII.28) Korm. rendelet szerint Tisztelt Ügyfelünk! Megköszönjük, hogy a Loacker csoportot választotta. Bízunk a hosszú távú kapcsolatban. Fémtörvény és regisztrációs kérdések esetén, kérjük forduljanak hozzánk bizalommal. Tisztelettel, Loacker Hulladékhasznosító Kft. Tel:

2 TARTALOM JEGYZÉK Szükséges céges okmányok KÜJ / KTJ szám kérdések Kereskedelmi szerződés Írásbeli megállapodás Szállítólevél útmutató Mellékletek VTSz (vámtarifa számok) FAJ (Felismerésre Alkalmas Jellemzője)

3 Szükséges céges okmányok o APEH bejelentő o Cégbírósági végzés (bejegyzett cég) /egyéni vállalkozó esetében: vállalkozói igazolvány, személyi igazolvány o Társasági szerződés o Aláírási címpéldány o Telephely engedély o Működési engedély o KÜJ szám o KTJ szám o Utolsó adóbevallás (vagy 0-s legyen) o Számlatömb (új) o Bélyegző o Meghatalmazás, ha nem a tulajdonos jön

4 KÜJ / KTJ szám kérdések Az alábbiakban összeállított anyagban segítséget igyekszünk nyújtani a hulladékokra vonatkozó adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok elvégzésében. 1. Miért van szükségem KÜJ KTJ azonosítóra? Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során merül fel a KÜJ KTJ számok szükségessége. A 164/2003 (X.18) kormányrendelet értelmében rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége van telephelyenként- a szállító kivételével- a hulladék kezelőjének és termelőjének, amennyiben a gazdálkodó szervezetnél a foglalkoztatottak száma eléri a 10 főt, vagy a tárgyévben a telephelyen keletkezett (birtokolt) hulladékok összes mennyisége meghaladja: Veszélyes hulladékok esetében a 200 kg-ot, vagy Nem veszélyes hulladékok esetében a 2000 kg-ot, vagy Nem veszélyes építési és bontási hulladék esetében az 5000 kg-ot. A hulladék termelőjének nem kell adatot szolgáltatnia azon hulladékokról, amelyet: Szerződés alapján közszolgáltatónak, illetve Külön jogszabály alapján bejegyzett, a hulladék visszavételére kötelezett átvevőnek ad át. 2. Mikor kell az adatszolgáltatási kötelezettségeimnek eleget tennem? A rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek: A keletkezett hulladékról évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig Nem veszélyes hulladékok kezelésre történő átvételének esetében, a tárgyévet követő év március 1. napjáig szolgáltatnak adatot Veszélyes hulladékról kezelésre történő átvételének esetében negyedévente a tárgyévet követő 8. munkanapig. 3. Mit jelent az eseti adatszolgáltatási kötelezettség? A küszöbérték fölé eső hulladéktermelőknek rendszeresen, minden évben kell adatot szolgáltatniuk. Azok a hulladéktermelők, akik a küszöbérték alá esnek, adott esetben szintén adatlapot kötelesek beküldeni, azaz eseti adatszolgáltatást teljesíteni. Az eseti adatszolgáltatást akkor kell beküldeni, ha a Felügyelőség a hulladéktermelőt a cégnyilvántartásból kiválasztotta, és erre vonatkozó értesítést (és adatlapot) küldött. Eseti adatszolgáltatásra a küszöbérték alá eső hulladéktermelőknek csak egy meghatározott része kerül kiválasztásra. A kiválasztás véletlenszerűen, statisztikai kiválasztási módszerrel történik. 4. Mi a KÜJ szám? Környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ): természetes személyjogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet egyedi környezetvédelmi azonosító adata. 5. Mi a KTJ szám? Környezetvédelmi területi jel (KTJ): környezetvédelmi objektum (pl. telephely) egyedi környezetvédelmi azonosító adata 6. Mire jogosít fel a KÜJ/KTJ azonosító? A KÜJ/KTJ azonosítók megléte tevékenység végzésére nem jogosít.

5 7. Milyen következményei lehetnek a nyilvántartási vagy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásának? Amennyiben a kötelezett a nyilvántartási és az adatszolgáltatási kötelezettségeit nem teljesíti, a 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján bírságot köteles fizetni. A bírság nagyságát több szempont határozza meg. Első előfordulás esetén, 1 tonna veszélyes hulladékra a bírság elérheti a 126 ezer Ft-ot, 1 tonna települési hulladékra, pedig a 19 ezer Ft-ot. Az ismételt mulasztás esetén a bírság összege növekszik. 8. Honnan tudhatom meg, hogy van-e már KÜJ, KTJ azonosítóm? Jelenleg a KÜJ azonosítók nem nyilvánosak. Amennyiben nem biztos benne, hogy van-e KÜJ azonosítója, forduljon a székhelye vagy telephelye szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi Felügyelőséghez. 9. Kinek kell KÜJ számmal rendelkeznie? Minden környezetvédelmi ügyfélnek. A környezeti alapnyilvántartásról 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 1. d) pontja értelmében, környezetvédelmi ügyfél: akire (amelyre) a hatóság jogokat vagy kötelezettségeket állapított meg, akiket (amelyeket) a környezet használatával, igénybevételével, állapotával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség terhel, akiket (amelyeket) a hatóság a környezet szennyezésének és károsodásának megelőzése, csökkentése, megszűnése és felszámolása miatt nyilvántart, akiket (amelyeket) a hatóság a környezet használatával, szennyezésével és károsításával kapcsolatban fizetési kötelezettség teljesítése, ellenőrzése érdekében nyilvántart. A leggyakoribb eseteket tekintve, KÜJ azonosítót kell igényelni az ügyfélnek, amennyiben: hulladékokkal, levegőszennyező pontforrással, felszín alatti vizekkel, stb. kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettsége van a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi Felügyelőség felé. engedély kérelemmel fordul a Felügyelőségek vagy a Főfelügyelőség felé. 10. Hová kell benyújtanom a KÜJ/KTJ azonosítók igénylésére szolgáló, kitöltött adatlapokat? A következő pontban foglalt kivételektől eltekintve a telephely/objektum helye szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi Felügyelőséghez:

6 11. Mikor kell a felügyelőséghez fordulnom KÜJ/KTJ azonosítóért? Amennyiben az ügyfél engedély kérelemmel, speciális regisztrációs kérelemmel (WEEE, elemek, akkumulátorok, csomagolás) fordul a Főfelügyelőség felé. A leggyakoribb esetek a következők (zárójelben a szükséges azonosító): hulladékok szállításának engedélyezése (KÜJ) hulladékok begyűjtésének engedélyezése (KÜJ, KTJ) elektronikai berendezés gyártók nyilvántartásba vétele (KÜJ) csomagolás gyártók nyilvántartásba vétele (KÜJ) elemek, akkumulátorok gyártóinak nyilvántartásba vétele (KÜJ) gépjárműgyártók nyilvántartásba vétele (KÜJ) hasznosítást koordináló szervezetek (KÜJ), illetve kezelő szervezetek nyilvántartásba vétele (KÜJ) termékdíj mentesség engedélyezése (KÜJ) fokozottan védett növények tartásának, hasznosításának engedélyezése (KÜJ) fokozottan védett állatok tartásának, hasznosításának engedélyezése (KÜJ) CO2 kibocsátás engedélyezése (KÜJ, KTJ). 12. Hogyan kell a KÜJ, KTJ azonosítókat igényelnem a Felügyelőségi eljáráshoz? Amennyiben az ügyfél a Felügyelőségnél az előző pont szerinti engedélyezési eljárást kezdeményez és még nem rendelkezik KÜJ, (illetve amennyiben feltétel KTJ azonosítóval), akkor az engedély kérelemmel együtt a Felügyelőségre be kell nyújtania a kitöltött KAR borítólapot, a KÜJ (továbbá, egynél több jogelőd esetén a JOGE) adatlapokat, valamint a KTJ és HRSZ adatlapokat. Az adatlapok és a kitöltési útmutató innen letölthetők: Továbbá a KÜJ KTJ azonosítók igényléséhez szükséges nyomtatványok letölthetők a oldalról.

7 Szerződés vagy Írásbeli megállapodás??? Szerződés A jelenlegi törvény értelmezésünk alapján, gyártó cégek esetén, ahol a saját gyártási folyamatokból állandó anyagminőségek képződnek, nem szükséges minden fuvarral egy külön írásbeli megállapodást kiállítani. Több okmányban (szerződés, szállítólevél, mérlegjegy, átvételi lap, számla) rögzített információ alapján, együttesen lehet megfelelni a törvényben előírt feltételeknek. Gyárlátogatás és kereskedelmi megállapodás esetén, a Loacker kiállít Önöknek egy teljes körű kereskedelmi szerződést. A szerződés tárgyai: anyagminőségek, konténer igények, szállítási ütemek, árazás (spot, képlet, havi, fizetési feltételek, stb). Írásbeli megállapodás Abban az esetben, hogy egy gyártó cégnél alkalmi fém mennyiségek képződnek, minden szállításnál kötelező aláírni egy külön Írásbeli megállapodás -t (lásd a következő oldal).

8 Jelen megállapodás 2 eredeti példányban készül Az értékesítő köteles 5 évig megőrizni a saját eredeti példányát MEGÁLLAPODÁS (a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 21. és 5. számú melléklete alapján) I. A fémkereskedő (vevő) a) neve: Loacker Hulladékhasznosító Kft b) engedélyének száma: hulladék begyűjtési és szállítási eng. sz.: 14/390-6/2009 hulladékkezelési eng. sz: /2009 és hulladékszállítási eng. sz.: /2008 telephely eng. sz.: V-224/13/2007 c) címe: H 1095 Budapest, Hídépítő u. 15. d) engedély szerinti telephelye: H 1095, Budapest, Hídépítő u. 15. e) adószáma: II. Az értékesítő LOACKER Hulladékhasznosító Kft. székhely: 1095 Bp.Hídépítő u Bp., Pf Tel.kp.: ,-5239, / ,20/ Fax: Internet: a) neve:.... b) képviseletére jogosult neve:.. c) adószáma/adóazonosítója:.... d) címe: e) személyazonosító okmánya fajtája, száma:... III. A számla, utólagos elszámolás esetén a szállítólevél száma:... IV. A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megnevezését, felismerésre alkalmas jellemzőjét, vámtarifaszámát, mennyiségét, illetve a vételárát a mellékelt mérlegjegy és minősítési lap tételesen tartalmazza. Mérlegjegy száma: V. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam leadott áru saját tulajdonomat képezi VI. Származást igazoló okmány megnevezése, száma (anyagkísérő okmány, korábbi megállapodás, nyilatkozat):.. VII. Vételár: A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag a vételárát a mellékelt mérlegjegy és minősítési lap tételesen tartalmazza. VIII. Kelt: Budapest, dátum:. Loacker Hulladékhasznosító Kft. képviseletre jogosult aláírása.... Értékesítő képviseletre jogosult aláírása

9 Szállítólevél útmutató 1. Ha a gyártó cég saját fuvareszközzel szállít, egy hagyományos szállítólevéllel lehet szállítani. Az eddigi szállítólevélen szereplő információk mellett javasoljunk a következő adatokat feltüntetni: VTSz (Vámtarifa szám) lásd 1. melléklet FAJ (Felismerésre Alkalmas Jellemzője) lásd 2. melléklet Szállító jármű típusa 2. Abban az esetben, ha a Loacker (vagy más fémkereskedő) szállít, előírás egy Termékkísérő Okmány (szigorú számadási bizonylat), aminek a sorszámtartományát a VPOP-val minden hónapban el kell számolni. Ebben az esetben az okmányon köteles megjelölni a következő adatokat: I. Sorszám: II. A feladó/eladó a) neve: b) székhelye (telephelye): c) fémkereskedelmi engedélyének száma: d) adószáma: III. A címzett/vevő a) neve: b) székhelye (telephelye): c) fémkereskedelmi engedélyének száma: d) adószáma: III. A fuvarozó (ha ez az eladótól és a vevőtől eltér) a) neve: b) székhelye (telephelye): c) fémkereskedelmi engedélyének száma: d) adószáma: IV. Utólagos elszámolás kivételével a számla a) száma: b) kelte: V. Rendeltetési hely: VI. A szállító jármű típusa, egyedi azonosítója: VII. A feladás a) helye: b) kelte: VIII. Az átrakodás helye: IX. A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag a) megnevezése: b) felismerésre alkalmas jellemzője: c) vámtarifaszáma: d) mennyisége (kg) da) feladott súly: db) köztes súly (ha van): dc) átvett súly: X. Dátum, aláírás, bélyegzőlenyomat:

10 Melléklet 1. (VTSz) Vámtarifa Számok Minden anyagfajtának a VTSz besorolás található a Loacker internetes oldalán (www.loacker.hu): 7204 Fe 7602 Al 7404 Cu 7902 Zn 7802 Pb 8002 Ón 7503 Ni 8101 W 8102 Mo 8103 Tantál 8104 Mg 8105 Co 8106 Bismuth 8107 Cd 8108 Ti 8109 Zr 8111 Mn 8112 Egyéb (Br, Cr, V, Niob)

11 Melléklet 2. - Felismerésre Alkalmas Jellemző 1 akkumulátor 2 csatornafedél fémhulladék 3 csőszerelvény fémhulladék 4 csövek, rudak fémhulladék 5 egyéb ipari fémhulladék 6 egyéb* 7 elektronikai eredetű fémhulladék 8 emléktábla fémhulladék 9 építőipar fémhulladéka 10 éptőipar segédeszközeinek fémhulladéka 11 forgács fémhulladék 12 gépjármű/haszongépjármű, egyéb közlekedési eszköz bontási fémhulladéka 13 háztartási egyéb fémhulladék 14 háztartási eszközök fémhulladéka 15 huzal fémhulladék 16 irodai fémhulladék 17 kábel fémhulladék 18 közlekedési műeszközök fémhulladéka 19 ömlesztett fémhulladék 20 sín fémhulladék 21 szobor/műtárgy (öntvény) fémhulladék 22 szobor/műtárgy (szerelt) fémhulladék * "egyéb" kód választása esetén kötelezően kitöltendő megjegyzés rovat

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez.

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. 1. Általános tudnivalók Az adatszolgáltatást a környezeti alapnyilvántartásról

Részletesebben

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1)

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Útmutató a Monitoring Információs Rendszer KÖRNYEZETHASZNÁLATI MONITORING adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez

Útmutató a Monitoring Információs Rendszer KÖRNYEZETHASZNÁLATI MONITORING adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez ADATOK Útmutató a Monitoring Információs Rendszer adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez 1 ADATOK Tartalomjegyzék Általános tudnivalók...3 információs rendszer célja...3 A környezethasználati

Részletesebben

37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet

37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői

Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői A tanulmányból kiderül, hogy a cégalapítás után milyen bejelentési kötelezettségei vannak, ezek elmulasztása súlyos következményekkel jár! Válassza könyvelési

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék AJÁNLÁS...5 I. ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI HELYZETKÉP MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN...6 II. AZ IKT ESZKÖZHASZNÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ÖSSZEFÜGGÉSEI

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok 1. Tájékoztató 2. Adatlap (kérelem) 3. Kitöltési segédlet 4. Támogató nyilatkozat (szükség szerint)

Részletesebben

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK)

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) 1. Mi az EMCS rendszer? Az EMCS rendszer (Excise Movement and Control System Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer) az EU Bizottsága és a tagállamok illetékes

Részletesebben

Az ellenőrzéseik több területre is kiterjedhetnek, mint például: a jövedéki termékekre vonatkozó ellenőrzésre,

Az ellenőrzéseik több területre is kiterjedhetnek, mint például: a jövedéki termékekre vonatkozó ellenőrzésre, A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ezen kiadványával a kiskereskedelmi vagy vendéglátó-ipari szektorban tevékenykedőkre vonatkozó legfontosabb szabályokat gyűjtötte csokorba, segítve ezzel a vállalkozók mindennapi

Részletesebben

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - 1-2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk vasúton, közúton vagy belvízen történő szállítása biztonságának növelése céljából és az ilyen szállításokra vonatkozó hazai és nemzetközi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S VENDÉGLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (kiskereskedelmi egység vendéglátás szolgáltatása)

S Z E R Z Ő D É S VENDÉGLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (kiskereskedelmi egység vendéglátás szolgáltatása) (Intézmény tölti ki!) Szolgáltató azonosítója: S Ez a szám az internetes és telefonos engedélyeztetéshez nem alkalmas! Az internetes és telefonos engedélyeztetéshez szükséges telephely azonosító(k) az

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről az Alt Cash Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1141 Budapest, Fogarasi út 195-197, cégjegyzékszáma: 01-09-167689, adószáma:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. BEVEZETŐ

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére 1. oldal 7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére Bevezetés Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 86. (1) bekezdése

Részletesebben