DROGFOGYASZTÓK UTÁNKÖVETÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DROGFOGYASZTÓK UTÁNKÖVETÉSE"

Átírás

1 DROGFOGYASZTÓK UTÁNKÖVETÉSE ÖSSZEFOGLALÓ A büntetőeljárás alá vont drogfogyasztók a pomázi Gyermekjóléti Szolgálatnál 6 hónapos megelőző, felvilágosító - elterelés - programon vettek részt. A drogprevenciós program befejezése után 1-3 évvel hatékonyságvizsgálatot végeztünk. Köszönjük az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumnak a program támogatását. Kvalitatív és kvantitatív vizsgálattal elemeztük 43 fiatal program alatti és utáni helyzetét. Az illegális drogfogyasztás a program alatt 86%-al csökkent, utánkövetéskor 78%-al csökkent a program előttihez képest, a program alattihoz képest 8%-al nőtt. A legális drogok fogyasztása nőtt a program után, a rendszeresen dohányzók száma 31%-al. Általában a drogfogyasztás csökkent a program eredményeként. Az iskolai végzettség emelkedett, a munkanélküliség megszűnt. Az anyagi helyzetük javult, életükben a pozitív változások és az állandóság dominált a negatív változásokkal szemben. Bűncselekmény ismétlődés nem fordult elő. A programot a résztvevők 9%-a hasznosnak ítélte meg. A szakemberek a jövőben fontosnak tartják a legális drogok veszélyeivel többet foglalkozni a program alatt. Továbbra is fontosnak tartjuk figyelembe venni a résztvevők változó igényeit. BEVEZETÉS A pomázi Gyermekjóléti Szolgálat 23. októbere óta végzi az elterelést. Az illegális drogfogyasztással vádolt egyén nyilatkozatban vállalja a programon való részvételt. Az ügyész egy évre elhalasztja a vádemelést, ami alatt be kell nyújtani az igazolást a program elvégzéséről. Előzetes pszichiátriai állapotfelmérés után kerül a fiatal az elterelésbe, mert csak alkalmi drogfogyasztókat fogadunk. 12 csoportos és egyéni foglalkozásból áll a program. Buda (22) szerint a terápiás intézmények tovább gyengítik a beteg természetes közösségi erőforrásait azzal, hogy kiemelik a környezetéből. Az elterelés ideje alatt a kliens eredeti közösségében marad, családi, baráti kapcsolatait támogatjuk. A csoport a legfőbb gyógyító eszköz (Buda, 22). A 6 hónapos prevenciós programon önként vesz részt a kliens, az elvégzéséről kapott igazolással mentesül a vádemelés alól. Kérdés, hogy az önkéntességnek ez a módja elég motivációt jelent-e az eredményességhez. A szakirodalmi adatok eredményességi vizsgálatai olyan drogfogyasztókra terjedtek ki, akiknek problémát okozott a fogyasztás, és a leszokásban segítséget kértek (Cserne and Hoyer, 1991; Hubbard et al., 1997; Gerevich, 21; Marián et al., 24). A megelőző- felvilágosító szolgáltatás 23. év második felében kezdődött, aktuális a hatékonyságát vizsgálni.

2 MÓDSZEREK A hatékonyságvizsgálat résztvevői a Gyermekjóléti Szolgálat 6 hónapos elterelés programját végezték el 1-3 éve. Levélben és telefonon kerestük fel, és hívtuk be őket. Azok a kliensek, akik eljöttek az interjúra, önkéntesen, előre megbeszélt időpontban érkeztek. Akivel kapcsolatba tudtunk kerülni, nyitott volt felénk, sikeresen megbeszéltünk megfelelő időpontot. Akit nem sikerült elérni, annak az elérhetősége változott meg. Néhányan a megbeszélt időpontot elfelejtették, vagy mégsem vállalkoztak az interjúra. Őket telefonon kerestük ismét, és megbeszéltünk egy számukra megfelelő időpontot, hogy telefonon válaszoljanak a kérdőíves felmérésre. A megjelentek közül mindenki szívesen vett részt a beszélgetésben. A kitöltött kérdőívek csak a konkrét, pár szavas, illetve pár mondatos válaszokat rögzítik tömören. A beszélgetés alatt az élet számos területét érintettünk, az egyes kérdéseket bőven kifejtették a válaszolók. Az első kérdőívet és interjút a 6 hónapos program kezdetén, az első találkozáson vettük fel. A második kérdőívet az elterelés program alatt, az utánkövetés kérdőívet, az igazolás kiadása után 1-3 évvel töltöttük ki. EREDMÉNYEK RÉSZLETEZÉSE A programban résztvevők 68 fiatalt kértünk fel az utánkövetés programban való részvételre. Sikerült bevonni, és kérdőívet felvenni 43 fővel. Interjút a kérdőív mellett 34 fővel készítettünk. Akik igényelték, azokkal segítő beszélgetést folytathattunk: 18 fő (1. ábra) behívottak kérdőív kérdőív + interjú +segítő beszélgetés 1 1. ábra. Az utánkövetés programban résztvevők száma

3 Legális és illegális drogfogyasztás A 2. ábra szerint, az illegális drogfogyasztás az elterelés idejére 1%-ról 14%-ra csökkent, majd 1-3 évvel később 22%-ra nőtt. Az elterelés előtti időszakhoz képest a program alatt 86%-al csökkent a kábítószer fogyasztás. A program után 8%-al nőtt, a fiatalok 22%-a fogyaszt ismét kábítószert, a felmérésben résztvevők között ábra. Illegális drogfogyasztás a program előtt, a program alatt, és utánkövetéskor. A kábítószer fogyasztás megoszlása változott. A programba kerüléskor a drogfogyasztók 64%-a használt cannabist, a fennmaradó érték ötféle drog között oszlott meg. Utánkövetéskor a fogyasztók 88%-a cannabist használt, 4% extasyt, 8% nyugtatót. A drogfogyasztás jelentősen csökkent a program és a büntetőeljárás hatására, valamint eltolódott a könnyű drogok irányába (3. ábra). 1% 2% Cannabis 12% Ópiátok Kokain LSD 1% 64% Speed, extasy 2% Nyugtatók % 4% 8% 88% 3. ábra. Illegális drogfogyasztás az elterelés előtt, és utánkövetéskor. A rendszeresen dohányzók számának növekedéséből, és a kábítószer fogyasztás csökkenéséből, arra következtetünk, hogy többen az illegális drogfogyasztásról áttértek a legális drogokra (4. ábra).

4 16 48 dohányzik nem dohányzik ritkán ábra. Dohányzók száma az elterelés alatt, és utánkövetéskor Szociális körülmények Bűncselekmény ismétlődés nem történt. Az iskolai végzettség az utánkövetéskor nőtt a felsőfokú és középfokú javára, csökkent a szakmunkások, és általános iskolát végzettek aránya (5. ábra). Kiemelendő, hogy 39% az utánkövetéskor is részt vett valamilyen oktatásban, 17 % tervezi, hogy szeretne elvégezni valamit eltereléskor utánkövetéskor 1 felső közép szakm 8 ált. 5. ábra. Iskolai végzettség a program alatt és utána. Részletesen vizsgáltuk a foglalkoztatást, mert meghatározó szerepe van a testi-lelki jólétre. A vizsgálatban résztvevők döntő többsége javított szociális helyzetén az elterelés óta, nem volt munkanélküli, legalább alkalmi munkája minden kinek volt (1. táblázat). 1. táblázat. Foglalkoztatás Foglalkoztatás jellege Program alatt (%) Utánkövetéskor (%) Tanul Munkaviszonya van Alkalmi munka 2 17 Munkanélküli 6 Jelenlegi helyén több mint egy éve van Elégedett a munkájával 21 72

5 Anyagi helyzetét eltereléskor rossznak 15% ítélte, utánkövetéskor 11%. Az átlagosnak ítélők száma 52%-ról 67%-ra nőtt, jónak 21%, utánkövetéskor 17% mondta helyzetét. Ingadozónak 12%, utánkövetéskor 5% tartotta. A program hatékonysága a résztvevők megítélése szerint Az elterelés programot az utánkövetésben résztvevők 9%-a hasznosnak ítélte. Kifejtésben a fő gondolatok: önértékelése, gondolkodása, hozzáállása jó irányba változott. Jobban megismerte önmagát, barátját. Negatív dolgok elítélése. Legalább addig is itt voltunk. Jót beszélgettünk, meg jót rajzoltunk, sőt jót gyurmáztunk! A résztvevők 1%-a szerint nem volt hatékony a program Mert még néha egy-két cigi becsúszik. A résztvevők életének négy területén a pozitív változások voltak többségben az elterelés óta, illetve az állandóság. Jóval kevesebb negatív változásról számoltak be (6. ábra) negatív állandó pozitív munka család párkapcs szemlélet 6. ábra. Pozitív, negatív változások aránya utánkövetéskor az életük négy területén. Az elterelés óráit többnyire örömmel idézték fel, azok is, akik (1%) szerint nincs értelme az elterelésnek. Szinte minden kliens érdeklődött az elterelés jelenlegi folyamata, és a szakemberek után, akikkel ő annak idején személyes kapcsolatban állt. Hét kliens említette, hogy élete meghatározó élménye volt a hat hónap, alapvető szemléletváltozást idézett elő nála. Elmondható, hogy az elterelés folyamatáról és a benne dolgozó szakemberekről pozitív emlékeket idéztek fel az utánkövetés kapcsán. A résztvevők mindegyike kötődött a program során megismert szakemberek közül egyhez, vagy többhöz. KÖVETKEZTETÉS A programot kvalitatív és kvantitatív szempontból egyaránt hatékonynak találtuk. Különösen hasznosak a középtávú kedvező életvitelbeli változások. Ezért a továbbiakban is fontosnak tartjuk a résztvevők igényeit figyelembe venni a program összeállításánál.

6 Jelentősen csökkent az illegális drogfogyasztás, a dohányzás viszont gyakoribbá vált. A program alatt nagyobb hangsúlyt kell fektetni a legális drogok veszélyeire. A 6 hónapos program után, tovább kellene foglalkozni azokkal a kliensekkel, akik az illegális szenvedélyüket legálisra váltották, mert tovább károsítják az egészségüket. IRODALOMJEGYZÉK BUDA, B. 22. A drogmegelőzés elméleti alapjai. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, Budapest. CSERNE, I., Hoyer, M A Klapka u-i Drogambulancia első száz kliensének egy éves utánvizsgálata. Alkohológia 22. FODOR, M., BIRTHA, S. 25. Drog alapismeretek. Drogfogyasztás jogi szemmel. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, Budapest. GEREVICH, J. (szerk.) 21. A drogfogyasztó páciensek kezelésének hatékonysága a kezelést végző hazai szakmai szervezetek működésének tükrében az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén. Egészségügyi minisztérium, Budapest. HUBBARD, R. L., CRADDOCK, G., FLINN, P. M., ANDERSON, J.,ETHERIDGE, R. M Overview of 1-year folow-up outcomes int he Drug Abuse Treatment Outcome Study (DATOS),Psychology of Addictive Behaviors, 11. KAPÓCS, I., MAÁR, M., SZABADKA, P. (szerk.) 26. Hány lépés az élet? Ifjú-kór 4. Okker oktatói és Kiadói Rt. 26/23. (V. 16.) EszcsM-GyISM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól.

TANULMÁNY AZ ELTERELÉS HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA CÍMŰ KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL

TANULMÁNY AZ ELTERELÉS HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA CÍMŰ KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL TANULMÁNY AZ ELTERELÉS HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA CÍMŰ KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL Kutatásvezető: Dr. Vitrai József EgészségMonitor Kutató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. Munkatársak: Busa Csilla, Dr. Füzesi

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére. a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről

J E L E N T É S. a Kormány részére. a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 13432-1/2006-SZMM TERVEZET J E L E N T É S a Kormány részére a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről Budapest, 2006. december Vezetői összefoglaló I. Tartalmi

Részletesebben

Szekszárd Város Stratégiája A kábítószer-terjesztés és fogyasztás megelőzése, visszaszorítása és kezelése érdekében

Szekszárd Város Stratégiája A kábítószer-terjesztés és fogyasztás megelőzése, visszaszorítása és kezelése érdekében A drogfogyasztás ellen csak egy hatásos ellenszer van: az életigenlő világ, és az élet méltóságába, értékébe, tartalmába vetett hit visszaállítása. (Szent-Györgyi Albert) Szekszárd Város Stratégiája A

Részletesebben

Fejér megyei droghelyzetkép vezetői összefoglaló

Fejér megyei droghelyzetkép vezetői összefoglaló Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Echo Survey Sociological Research Institute H-8000 Székesfehérvár, Ady E. 19-21. Tel: +36 (22) 502-276, 504-201Fax: +36 (22) 379-622 E-mail: projekt@echosurvey.hu

Részletesebben

Fejér megye droghelyzetképe

Fejér megye droghelyzetképe Fejér Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Fejér megye droghelyzetképe A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás, Kulcsár László, Ruff Tamás A helyzetkép készítésére Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából

Részletesebben

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Barabásné Kárpáti Dóra. Szocializáció és drogfogyasztás

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Barabásné Kárpáti Dóra. Szocializáció és drogfogyasztás Szociológia Doktori Iskola TÉZISGYŰJTEMÉNY Barabásné Kárpáti Dóra Szocializáció és drogfogyasztás Szocializációs rizikótényezők vizsgálata kezelésben részesült drogfogyasztó fiatalok körében című Ph.D.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város stratégiája a helyi drogprobléma

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 248-10/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégiáról ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Narkománok gondozása és gyógykezelése

Narkománok gondozása és gyógykezelése Narkománok gondozása és gyógykezelése Készítette: Halasi Anita 2005. Minden jog fenntartva a szerzőnek és a Rubeus Egyesületnek! Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 1. Bevezető.....2 2. Drogpolitika......

Részletesebben

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve A Fiatalok Lendületben Program hét éve 2 1 A Fiatalok Lendületben Program (FLP) 1.1 Az FLP alprogramjai 2 Az FLP a számok tükrében 2.1 A benyújtott és támogatott pályázatok száma 2.2 Honnan érkeztek a

Részletesebben

Oktatási Minisztérium

Oktatási Minisztérium Az Oktatási Minisztérium A Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására (96/2000. (XII. 11.) OGY hat.) alapdokumentumból adódó drogprevenciós stratégiája 2003. A koncepció kidolgozásában közreműködött:

Részletesebben

ÁRTALOM- CSÖKKENTÉS MAGYARORSZÁGON

ÁRTALOM- CSÖKKENTÉS MAGYARORSZÁGON 5-DROGFUZET.QXD 2003/12/10 22:13 Page 1 TASZ DROGPOLITIKAI FÜZETEK 5. SZÁM 2003. ÁRTALOM- CSÖKKENTÉS MAGYARORSZÁGON TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT 2003. DECEMBER 5-DROGFUZET.QXD 2003/12/10 22:13 Page 2 Írták:

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány fontosabb működési adatai. 5 Konzultáció,

Részletesebben

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben

Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db

Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. U-11920/2015. Témafelelős: Barát László Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db Szentes Város

Részletesebben

H/11798. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020

H/11798. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/11798. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen Előadó: Balog Zoltán emberi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2.1 FOGALMI KERETEK 2.2 LEGFONTOSABB NEMZETKÖZI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK 2.3 CÉLKITÛZÉSEK

TARTALOMJEGYZÉK 2.1 FOGALMI KERETEK 2.2 LEGFONTOSABB NEMZETKÖZI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK 2.3 CÉLKITÛZÉSEK NEJ2004 Szakértôi Változat TARTALOMJEGYZÉK TÁBLAJEGYZÉK ÁBRAJEGYZÉK 1. KIEMELT MEGÁLLAPÍTÁSOK 2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ 2.1 FOGALMI KERETEK 2.2 LEGFONTOSABB NEMZETKÖZI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK 2.3 CÉLKITÛZÉSEK

Részletesebben

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében 2010 KAI Consulting Kft. Dr. Czike Klára Szabóné Ivánku Zsuzsanna Készült az megbízásából. Tartalomjegyzék I. Vezetõi összefoglaló... 2 II. Bevezetés...

Részletesebben

Kiss Gábor, Fürkész Holding Kft, program menedzser, ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola PhD hallgató

Kiss Gábor, Fürkész Holding Kft, program menedzser, ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola PhD hallgató Kiss Gábor, Fürkész Holding Kft, program menedzser, ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola PhD hallgató Budán Eszter, Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola, tanító, Neveléstudományi szakértő Kiss

Részletesebben

SZENVEDÉLYBETEGEK KEZELŐINTÉZETE SZEGEDEN

SZENVEDÉLYBETEGEK KEZELŐINTÉZETE SZEGEDEN Terhes Ilona SZENVEDÉLYBETEGEK KEZELŐINTÉZETE SZEGEDEN Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum 1. Kábítószer Egyezmény Európában A drogok megismerése, és veszélyeinek feltárása arra sarkalta a világot,

Részletesebben

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 MAGYAR ZSÓFIA A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 Kutatásommal arra vállalkozom, hogy a már meglévõ szolgáltatások eddigi helyzetét egy egységes szempont szerint

Részletesebben

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról 2008-as ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára készítette: Nemzeti Drog Fókuszpont MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról REITOX 1 A KÖTET SZERZŐI: CSESZTREGI TAMÁS,

Részletesebben

Hétszínvilág Transz perszonális Egyesület KÖZHASZNÚ JELENTÉS

Hétszínvilág Transz perszonális Egyesület KÖZHASZNÚ JELENTÉS Hétszínvilág Transz perszonális Egyesület KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2013 1 Cím: Zsókavár u 61. 1157, Budapest Hungary Telefon/fax: (061) 410-79-61 06-30-996-1421 E-mail cím: feherildiko@hetszinvilag.hu Honlap:

Részletesebben

Városi drogprevenciós stratégia

Városi drogprevenciós stratégia Kábítószerügyi Egyeztető Fórum -Székesfehérvár- Városi drogprevenciós stratégia 1. A drogstratégia szükségessége A kilencvenes évek társadalmi-gazdasági és politikai változásai jelentősen átrendezték és

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek ellátása (Nagy Gabriella

Részletesebben

Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok néhány jellemző iskolai problémája

Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok néhány jellemző iskolai problémája Rausch Attila Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok néhány jellemző iskolai problémája A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedők

Részletesebben

Jézus, a szakma és a drog

Jézus, a szakma és a drog FARKAS TAMÁS Jézus, a szakma és a drog Segítõi módszerek és keresztény spiritualitás a szenvedélybeteg-segítésben 2010-ben kerültem kapcsolatba az egyik RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálattal, mely alkalmanként

Részletesebben

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról 2010-es ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára készítette: Nemzeti Drog Fókuszpont MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról REITOX 1 A KÖTET SZERZŐI: BOZSONYI KÁROLY, Károli

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (Husznay

Részletesebben

Eger Város Stratégiája a Drogprobléma Kezelésére

Eger Város Stratégiája a Drogprobléma Kezelésére Eger Város Stratégiája a Drogprobléma Kezelésére I. Bevezetés 2013. október 18-tól hatályos a 80/2013. (X. 16.) OGY határozat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 - Tiszta tudat, józanság, küzdelem

Részletesebben