Megalakult a Kármentő Bizottság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megalakult a Kármentő Bizottság"

Átírás

1 Megalakult a Kármentő Bizottság Megalakult a Magyar Kármentő Alap kezelője, a héttagú Kármentő Bizottság, a 252/2010.(X.21.) Korm. rendelet 3. (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján: Elnök: Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság elnöke Tagok: Dr. Zsédenyi Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat főjegyzője, Dr. Tollár Tibor, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság gazdasági főigazgató-helyettese, Tili Károly, Kolontár község polgármestere, Toldi Tamás, Devecser város polgármestere, Marton László, Somlóvásárhely község polgármestere, Ékes József, Veszprém megye 1. számú országgyűlési egyéni választókerületének országgyűlési képviselője A mai napon a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság megválasztotta a Kármentő Alap gazdálkodását és a támogatások felhasználását ellenőrző háromtagú felügyelő bizottságot is. A bizottság elnöke Horváth Mária, a Veszprém Megyei Önkormányzat hivatala gazdasági irodájának vezetője. Tagok: dr. Nagylaki Csilla, a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője, és Dégi Zoltán, az APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Veszprém Megyei Igazgatóságának igazgatója. Budapest, október 26.

2 A kormány meghozta határozatát a október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet során keletkezett károk enyhítéséről és a helyreállításról A 1221/2010 (XI. 4.) számú kormányhatározat felkéri a belügyminisztert a károsodott lakóépületek felmérésére, a fedél nélkül maradt lakosok ideiglenes elhelyezéséről való gondoskodására a karitatív szervezetek bevonásával, és biztosítja a fentiek finanszírozását a Katasztrófa elhárítási célelőirányzatból. Továbbá, hogy működtessen folyamatba épített ellenőrzési rendszert a közpénzek felhasználása kapcsolatban a nyilvánosságot, és a pénzügyi folyamatok átláthatósága érdekében. A katasztrófa-elhárítási előirányzat terhére, a károkozó felelősségét nem érintve, támogatja a magánszemélyeket új laképület építésében, meglévő lakóépület helyreállításában, lakás vásárlásában, vagy amennyiben a károsult családján belül oldja meg lakhatását - pénzbeli támogatás formájában. A támogatás feltétele, hogy az ingatlan károsodás előtti értékét szakértő állapítsa meg. A károsult tulajdonába kerülő ingatlanra 10 évre elidegenítési tilalmat jegyeznek be. Fontos azonban, hogy olyan területen, amit a hatóság a veszélyelhárítás során szerzett tapasztalata alapján nem minősíti biztonságosnak, nem támogatható a károsodott épület helyreállítása. A kormányhatározat felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy közcélú munka (közfoglalkoztatás) szervezésével támogassa a bontási, romeltakarítási és kivitelezési munkálatokat, továbbá, hogy a helyreállítással és újjáépítéssel szerzett ingatlanok kapcsolatos lakásszerzése adó- és illetékmentességet élvezzenek. A kabinet a vidékfejlesztési miniszter javaslatát várja az európai uniós források átcsoportosítására az iszapkárok enyhítése céljából. Kéri az érintett helyi önkormányzatokat, hogy az adományokat a legszélesebb nyilvánosság és a teljes átláthatóság biztosításával használják fel, illetve az érintett polgármestereket és a kisebbségi önkormányzatok képviselőit arra, hogy a lakosság ezzel kapcsolatos tájékoztatásában közreműködjenek. A helyreállítási és újjáépítési munkák határideje június 30. A 1222/2010. (XI. 4.) számú kormányhatározat a nem lakóépületekben keletkezett károk enyhítéséről is rendelkezik. A katasztrófa-elhárítási előirányzat terhére támogatja azon károk enyhítését is, amelyek a gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók tulajdonában lévő ingatlanokban a gyártott, vagy a gyártáshoz szükséges termékekben a konyhakertekből be nem takarított terményekben, az elhullott haszonállat-állományban keletkeztek. A kormányhatározat ezen kívül intézkedik a sérült gépjárművek ügyéről is, támogatja a természetes személy tulajdonában lévő egy darab gépjárműben esett károk enyhítését, a gépjármű életkorát figyelembe véve, a gépjármű amortizációval csökkentett értékéig. A szabályozás szerint a tönkrement ingóságok pótlására háztartásonként forintot, a tönkrement ruházatra, valamint élelmiszer vásárlására pedig személyenként forintot kaphatnak a károsultak. A támogatás feltétele, hogy a károsult vállalja, hogy a más forrásból megtérülő kárösszeget az állam javára visszafizeti, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a számára jutatott támogatásról a nyilvánosság számára hozzáférhető nyilvántartás készüljön. A kormányhatározat szabályozza az egészségügyi szűréseket úgy a védekezésben és kárelhárításban résztvevők, mint a lakosok tekintetében - egészen a közép- és hosszú távú rendszeres szűrővizsgálatokig. A jogszabály felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy intézkedjen a szennyeződött földterületek kezeléséről.

3 A Kolontár települést övező körgát megépítését, a szennyező anyag elszállítását, és az ehhez szükséges elkerülő út megépítését a központi költségvetés előfinanszírozza. A 1223/2010. (XI. 4.) Kormány határozata soron kívül biztosítja a területet az új épületek építéséhez: Kolontár településen ez kürölbelül 4 és fél, Devecseren pedig 23 és fél hektárt nyilvánít építési beruházási célterületté. Budapest, november 05.

4 Megváltozott a Magyar Kármentő Alap Felügyelő Bizottságának összetétele A Veszprém Megyei Védelmi Bizottság a mai napon a Magyar Kármentő Alap Felügyelő Bizottságába Dégi Zoltán, az APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Veszprém Megyei Igazgatóságának igazgatója helyett Vallerné Fuith Anikót, az APEH Központi Főigazgatóságának osztályvezetőjét választotta. Budapest, november 8.

5 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok felhasználásáról szóló 5/2010 (XII. 3.) BM rendelet A rendelet nyolc bekezdésben csoportosítja és pontosítja a célokat, amelyekre az Előirányzat felhasználható. A cél elsősorban a lakhatási feltételek megteremtése a károsodott lakóépületek tulajdonosainak és használóinak, ezt követően jut el a vis maiorból fel nem használható önkormányzati helyreállítási, az ideiglenesen elhelyezettek ellátási költségein keresztül egészen a MAL Zrt. állami felügyeletének ellátásához kapcsolódó működési kiadásokig. A belügyminiszter valamennyi résztvevő szervvel támogatási keret-megállapodást, vagy keretszerződést köt. A támogatások felhasználásáról és az elszámolások szabályosságáról pedig jogában áll akár helyszíni ellenőrzés során is bizonyosságot szerezni A károsult lakóépületek támogatásának alapfeltétele, hogy azok építési, vagy fennmaradási engedéllyel rendelkezzenek, vagy hogy építésük és használatba vételük megfeleljen a hatályos jogszabályoknak. Egy tulajdonosnak egy lakóépület vonatkozásában nyújtható támogatás. Mindezek után az igénylő nyilatkozatot tesz arról, hogy az új épületbe, vagy az eladásra kínált épületbe kíván beköltözni. Amennyiben még helyreállítható az épület, amelyet a károsult válasz, kritérium, hogy olyan területen helyezkedjen el, amelyet a hatóság biztonságosnak minősített. A vásárlás útján megszerzett vagy az új építés során használatbavételi engedéllyel rendelkező épület a károsult tulajdonába kerül, amelyet szerződés rögzít. A károsult személy a szerződésében hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonába kerülő lakóépületre a magyar állam javára elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre. Ezt egyrészt a közpénzek felelős felhasználása, másrészt a káron szerzés tilalma, harmadrészt pedig az indokolja, hogy ezek az épületek ne válhassanak az ingatlanpiacon a rossz értelembe vett alku tárgyává és a károsultak elemi lakhatási feltételei hosszú távon is biztosítva legyenek. A kárigényt az állam a károkozóval szemben érvényesíteni fogja. A kártérítési eljárás időtartama azonban még nem mondható meg bizonyossággal, ezért csak ezt követően lehet döntést hozni arról, hogy a magyar államot megillető jogosultságok az ingatlan nyilvántartásból törlésre kerüljenek. Annak természetesen semmi akadálya nincsen, hogy különös méltánylást érdemlő esetben a magyar állam az őt megillető jogosultságról egyoldalúan rendelkezzen. A bejegyzés technikai és addig tart, amíg a károkozón az állam érvényesíti a kárigényét. Az új lakóépületek és lakások alapterületéről, a komfortfokozatáról és egyéb térítésmentes juttatásokról a nyilvánosság számára kimutatás készül. Budapest, december 9.

Megalakult a Kármentő Bizottság

Megalakult a Kármentő Bizottság Megalakult a Kármentő Bizottság Megalakult a Magyar Kármentő Alap kezelője, a héttagú Kármentő Bizottság, a 252/2010.(X.21.) Korm. rendelet 3. (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján: Elnök: Lasztovicza

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya. 1. Területi hatály. 2. Személyi hatály

I. Fejezet A rendelet hatálya. 1. Területi hatály. 2. Személyi hatály KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2011. (VI.01.) sz. önkormányzati rendelete a 2010. október 4-i vörösiszap által okozott katasztrófa károsultjainak a Katasztrófaelhárítási célelőirányzat

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzata. Képviselő-testületének. 12/2010. (IX.09.) önkormányzati. rendelete

Ludányhalászi Községi Önkormányzata. Képviselő-testületének. 12/2010. (IX.09.) önkormányzati. rendelete Ludányhalászi Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010. (IX.09.) önkormányzati rendelete a 2010. május június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a vörösiszap katasztrófa következményei felszámolásáról, a helyreállításújjáépítésről

TÁJÉKOZTATÓ a vörösiszap katasztrófa következményei felszámolásáról, a helyreállításújjáépítésről TÁJÉKOZTATÓ a vörösiszap katasztrófa következményei felszámolásáról, a helyreállításújjáépítésről Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy egyetemi docens A vörösiszap katasztrófa minősítése: Magyarország

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda 113. szám Tartalomjegyzék 235/2012. (VIII. 29.) Korm. rendelet 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 17/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelet

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd 7. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2013. (II. 12.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. 1 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról *

Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról * Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról * Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök 131. szám Tartalomjegyzék 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelet 62/2011. (XI. 10.) NEFMI

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR Tartalom Módszertani segédlet az önkormányzatok számára... 2 A helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE . (XLVI.) évfolyam 3. szám 2008. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 49/2008. (IV. 24.) MÖK határozat Polgárdy Imre megválasztásáról a közgyűlés társadalmi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök Tartalomjegyzék 2010. évi LXXXVII. törvény A Nemzeti Földalapról 22382 2010. évi LXXXVIII. törvény A közbeszerzésekrõl

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az életés

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK OptiJus Opten Kft. 1. 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató a Katasztrófavédelmi Törvény, a Honvédelmi Törvény változásaiból adódó az önkormányzatokat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a katasztrófavédelmi törvényből adódó változásokról Előadó: Szabó Péter tűzoltó alezredes Előterjesztés

Részletesebben

J a v a s l a t. önkormányzati intézmények, társaságok, valamint társadalmi és civil szervezetek helyiséghasználatának rendezésére

J a v a s l a t. önkormányzati intézmények, társaságok, valamint társadalmi és civil szervezetek helyiséghasználatának rendezésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 3072-3/ A10 /2007. Miskolc Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e J a v a s l a t önkormányzati intézmények, társaságok, valamint társadalmi és civil szervezetek

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések melléklet a BM /2011. számú előterjesztéshez../2011. ( ) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásáról A katasztrófavédelemről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 52. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök Tartalomjegyzék 89/2013. (III. 28.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a szociális alapszolgáltatások finanszírozásával

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. október 22-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2003. (X. 17.) számú

Részletesebben

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Tel: 22/526-900 Fax: 22/526-905 e-mail: hivatal@fejer.kdrkh.hu web: www.fejerkozig.helyinfo.hu Ügyszám: 02/60-18/2010. HELYI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 49. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda. Tartalomjegyzék. 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 49. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda. Tartalomjegyzék. 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda 49. szám Tartalomjegyzék 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 26/2012. (IV. 25.) NEFMI rendelet 27/2012.

Részletesebben

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről 1107 2011. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról, és a lakás célú támogatásokról Gáborján Község Önkormányzati

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben