Megalakult a Kármentő Bizottság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megalakult a Kármentő Bizottság"

Átírás

1 Megalakult a Kármentő Bizottság Megalakult a Magyar Kármentő Alap kezelője, a héttagú Kármentő Bizottság, a 252/2010.(X.21.) Korm. rendelet 3. (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján: Elnök: Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság elnöke Tagok: Dr. Zsédenyi Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat főjegyzője, Dr. Tollár Tibor, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság gazdasági főigazgató-helyettese, Tili Károly, Kolontár község polgármestere, Toldi Tamás, Devecser város polgármestere, Marton László, Somlóvásárhely község polgármestere, Ékes József, Veszprém megye 1. számú országgyűlési egyéni választókerületének országgyűlési képviselője A mai napon a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság megválasztotta a Kármentő Alap gazdálkodását és a támogatások felhasználását ellenőrző háromtagú felügyelő bizottságot is. A bizottság elnöke Horváth Mária, a Veszprém Megyei Önkormányzat hivatala gazdasági irodájának vezetője. Tagok: dr. Nagylaki Csilla, a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője, és Dégi Zoltán, az APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Veszprém Megyei Igazgatóságának igazgatója. Budapest, október 26.

2 A kormány meghozta határozatát a október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet során keletkezett károk enyhítéséről és a helyreállításról A 1221/2010 (XI. 4.) számú kormányhatározat felkéri a belügyminisztert a károsodott lakóépületek felmérésére, a fedél nélkül maradt lakosok ideiglenes elhelyezéséről való gondoskodására a karitatív szervezetek bevonásával, és biztosítja a fentiek finanszírozását a Katasztrófa elhárítási célelőirányzatból. Továbbá, hogy működtessen folyamatba épített ellenőrzési rendszert a közpénzek felhasználása kapcsolatban a nyilvánosságot, és a pénzügyi folyamatok átláthatósága érdekében. A katasztrófa-elhárítási előirányzat terhére, a károkozó felelősségét nem érintve, támogatja a magánszemélyeket új laképület építésében, meglévő lakóépület helyreállításában, lakás vásárlásában, vagy amennyiben a károsult családján belül oldja meg lakhatását - pénzbeli támogatás formájában. A támogatás feltétele, hogy az ingatlan károsodás előtti értékét szakértő állapítsa meg. A károsult tulajdonába kerülő ingatlanra 10 évre elidegenítési tilalmat jegyeznek be. Fontos azonban, hogy olyan területen, amit a hatóság a veszélyelhárítás során szerzett tapasztalata alapján nem minősíti biztonságosnak, nem támogatható a károsodott épület helyreállítása. A kormányhatározat felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy közcélú munka (közfoglalkoztatás) szervezésével támogassa a bontási, romeltakarítási és kivitelezési munkálatokat, továbbá, hogy a helyreállítással és újjáépítéssel szerzett ingatlanok kapcsolatos lakásszerzése adó- és illetékmentességet élvezzenek. A kabinet a vidékfejlesztési miniszter javaslatát várja az európai uniós források átcsoportosítására az iszapkárok enyhítése céljából. Kéri az érintett helyi önkormányzatokat, hogy az adományokat a legszélesebb nyilvánosság és a teljes átláthatóság biztosításával használják fel, illetve az érintett polgármestereket és a kisebbségi önkormányzatok képviselőit arra, hogy a lakosság ezzel kapcsolatos tájékoztatásában közreműködjenek. A helyreállítási és újjáépítési munkák határideje június 30. A 1222/2010. (XI. 4.) számú kormányhatározat a nem lakóépületekben keletkezett károk enyhítéséről is rendelkezik. A katasztrófa-elhárítási előirányzat terhére támogatja azon károk enyhítését is, amelyek a gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók tulajdonában lévő ingatlanokban a gyártott, vagy a gyártáshoz szükséges termékekben a konyhakertekből be nem takarított terményekben, az elhullott haszonállat-állományban keletkeztek. A kormányhatározat ezen kívül intézkedik a sérült gépjárművek ügyéről is, támogatja a természetes személy tulajdonában lévő egy darab gépjárműben esett károk enyhítését, a gépjármű életkorát figyelembe véve, a gépjármű amortizációval csökkentett értékéig. A szabályozás szerint a tönkrement ingóságok pótlására háztartásonként forintot, a tönkrement ruházatra, valamint élelmiszer vásárlására pedig személyenként forintot kaphatnak a károsultak. A támogatás feltétele, hogy a károsult vállalja, hogy a más forrásból megtérülő kárösszeget az állam javára visszafizeti, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a számára jutatott támogatásról a nyilvánosság számára hozzáférhető nyilvántartás készüljön. A kormányhatározat szabályozza az egészségügyi szűréseket úgy a védekezésben és kárelhárításban résztvevők, mint a lakosok tekintetében - egészen a közép- és hosszú távú rendszeres szűrővizsgálatokig. A jogszabály felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy intézkedjen a szennyeződött földterületek kezeléséről.

3 A Kolontár települést övező körgát megépítését, a szennyező anyag elszállítását, és az ehhez szükséges elkerülő út megépítését a központi költségvetés előfinanszírozza. A 1223/2010. (XI. 4.) Kormány határozata soron kívül biztosítja a területet az új épületek építéséhez: Kolontár településen ez kürölbelül 4 és fél, Devecseren pedig 23 és fél hektárt nyilvánít építési beruházási célterületté. Budapest, november 05.

4 Megváltozott a Magyar Kármentő Alap Felügyelő Bizottságának összetétele A Veszprém Megyei Védelmi Bizottság a mai napon a Magyar Kármentő Alap Felügyelő Bizottságába Dégi Zoltán, az APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Veszprém Megyei Igazgatóságának igazgatója helyett Vallerné Fuith Anikót, az APEH Központi Főigazgatóságának osztályvezetőjét választotta. Budapest, november 8.

5 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok felhasználásáról szóló 5/2010 (XII. 3.) BM rendelet A rendelet nyolc bekezdésben csoportosítja és pontosítja a célokat, amelyekre az Előirányzat felhasználható. A cél elsősorban a lakhatási feltételek megteremtése a károsodott lakóépületek tulajdonosainak és használóinak, ezt követően jut el a vis maiorból fel nem használható önkormányzati helyreállítási, az ideiglenesen elhelyezettek ellátási költségein keresztül egészen a MAL Zrt. állami felügyeletének ellátásához kapcsolódó működési kiadásokig. A belügyminiszter valamennyi résztvevő szervvel támogatási keret-megállapodást, vagy keretszerződést köt. A támogatások felhasználásáról és az elszámolások szabályosságáról pedig jogában áll akár helyszíni ellenőrzés során is bizonyosságot szerezni A károsult lakóépületek támogatásának alapfeltétele, hogy azok építési, vagy fennmaradási engedéllyel rendelkezzenek, vagy hogy építésük és használatba vételük megfeleljen a hatályos jogszabályoknak. Egy tulajdonosnak egy lakóépület vonatkozásában nyújtható támogatás. Mindezek után az igénylő nyilatkozatot tesz arról, hogy az új épületbe, vagy az eladásra kínált épületbe kíván beköltözni. Amennyiben még helyreállítható az épület, amelyet a károsult válasz, kritérium, hogy olyan területen helyezkedjen el, amelyet a hatóság biztonságosnak minősített. A vásárlás útján megszerzett vagy az új építés során használatbavételi engedéllyel rendelkező épület a károsult tulajdonába kerül, amelyet szerződés rögzít. A károsult személy a szerződésében hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonába kerülő lakóépületre a magyar állam javára elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre. Ezt egyrészt a közpénzek felelős felhasználása, másrészt a káron szerzés tilalma, harmadrészt pedig az indokolja, hogy ezek az épületek ne válhassanak az ingatlanpiacon a rossz értelembe vett alku tárgyává és a károsultak elemi lakhatási feltételei hosszú távon is biztosítva legyenek. A kárigényt az állam a károkozóval szemben érvényesíteni fogja. A kártérítési eljárás időtartama azonban még nem mondható meg bizonyossággal, ezért csak ezt követően lehet döntést hozni arról, hogy a magyar államot megillető jogosultságok az ingatlan nyilvántartásból törlésre kerüljenek. Annak természetesen semmi akadálya nincsen, hogy különös méltánylást érdemlő esetben a magyar állam az őt megillető jogosultságról egyoldalúan rendelkezzen. A bejegyzés technikai és addig tart, amíg a károkozón az állam érvényesíti a kárigényét. Az új lakóépületek és lakások alapterületéről, a komfortfokozatáról és egyéb térítésmentes juttatásokról a nyilvánosság számára kimutatás készül. Budapest, december 9.

6 Bővült a támogatások köre A március 22-én megjelent kormányhatározat két korábbi szabályozást módosít. A október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet során keletkezett károk enyhítéséről és a helyreállításról szóló kormányhatározat új eleme, hogy a továbbiakban a belügyminiszter a határozat pontjaiban nem említett jogcímű juttatásokról is dönthet. A módosítás értelmében a katasztrófa-elhárítási célelőirányzatok a helyi önkormányzatok vis maior támogatásból el nem ismerhető feladatainak ellátásához kapcsolódó helyreállítási költségein túl a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásból, valamint egyéb, a költségvetési törvényben meghatározott, a helyi önkormányzatok támogatási és átengedett személyi jövedelemadója fejezetből nyújtott támogatásból el nem ismerhető önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó költségekre is fedezetet biztosítanak. Ez idáig a katasztrófa-elhárítási célelőirányzatok a településtervezési költségekre biztosítottak fedezetet. A módosítást követően a településrendezési tervben rehabilitációra kijelölt zöld- és erdõterületek terep- és vízrendezési, kertépítészeti munkálataira is forrásként szolgál. A nem lakóépületekben keletkezett károk enyhítéséről szóló kormányhatározat módosítása értelmében az egyházi tulajdonban lévő ingatlanokban, a szolgáltatáshoz szükséges és a forgalmazott termékekben esett károk enyhítésére is támogatás nyújtható. A károsodott lakóépületben lévő háztartási ingóságok pótlását a továbbiakban a kormány ingatlanonként az eddigi 500 ezer Ft helyett akár 1 millió Ft értékhatárig is támogatja, emellett lehetőséget biztosít a belügyminiszter számára, hogy egyedi és indokolt esetekben ennél nagyobb értékű támogatást is engedélyezzen. A károsultaknak készpénzben nyújtható, ruhanemű pótlására és élelem vásárlására vonatkozó, személyenként 200 ezer Ft-os támogatást a módosítást követően a lakóépületbe be nem jelentett, de életvitelszerűen ott lakó károsultak is igénybe vehetik. Új elem, hogy a mentesítés során megrongálódott, vagy lebontott kerítés helyreállítási költsége is támogatható maximum 300 ezer Ft erejéig. Budapest, március 24.

7 Meghosszabbította a kormány a kihirdetett veszélyhelyzetet Magyarország eddigi legnagyobb ipari katasztrófájával, a kolontári vörösiszap-tározó falának átszakadásával kapcsolatban a kormány október 6-án kihirdette a veszélyhelyzetet három megyére (Veszprém, Vas, Győr-Moson-Sopron), majd az Országgyűlés felhatalmazása alapján először december 31-ig, majd már csak kizárólag Veszprém megyére március 31-ig ismételten meghosszabbította. A mentesítésre és helyreállításra tekintettel a kormány a veszélyhelyzetet június 30-ig meghosszabbította. A döntést a végrehajtandó feladatok teszik szükségessé. Zajlik a külterületek mentesítése, a X. számú vörösiszap-tározó kiszakadt falának végleges helyreállítása, az élővizek mentesítése, és mindezzel egyidőben a helyreállítás és újjáépítés. A október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló kormányrendelet március 10-én jelent meg. Budapest, március 31.

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában Dr. Feik Csa ba jegyző Ercsi Város Önkormányzata címzetes egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei 2010. évi CLXXXII. törvény a Bethlen Gábor Alapról Az Országgyűlés - a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának

Részletesebben

A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 47. szám 10879 III. Kormányrendeletek A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrl szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 24., szerda Tartalomjegyzék 242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS (tankönyv) Budapest, 2012 NEMZETI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Barabás Zoltán II. fejezet: Dr.

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: TÁRGY: Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S Első Magyar Önkormányzati

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/4730. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 06. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Útmutató az önkéntes törvényhez amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Fejezetcím Tartalomjegyzék Szerzôk: dr. Bíró Endre dr. Bullain Nilda dr.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 11., csütörtök Tartalomjegyzék 2014. évi LXXXIII. törvény Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről 24024 2014. évi

Részletesebben

40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet

40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet 40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet a közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól

Részletesebben