* Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Hálózati hatások. * Hálózati hatások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "* Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Hálózati hatások. * Hálózati hatások"

Átírás

1 * Modern piacelmélet ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Hálózati hatások ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Hidi János * Hálózati hatások * Ebben a részben is piacokról lesz szó, csakúgy, mint korábban * Viszont olyan termékek és szolgáltatások piacait vizsgáljuk, amelyek bizonyos különleges tulajdonságokkal rendelkeznek * Mi lehet a közös a következőkben: * Telefon, , internet, számítógép hardver, számítógép szoftver, zenelejátszók, zenehordozók, banki szolgáltatások, légiközlekedési szolgáltatások, jogi szolgáltatások, stb. * Ezen termékek hálózati hatásokkal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy: * Minden egyes fogyasztó hasznossága növekszik, ha nő azon fogyasztók száma, akik az adott terméket vagy szolgáltatást használják, illetve ha azzal kompatibilis terméket vagy szolgáltatást használnak * A hálózati hatások több okból is létrejöhetnek: 1. Fogyasztási externália * Ebben az esetben közvetlen hálózati hatásról beszélünk, ahol az egyik fogyasztó jelenléte közvetlenül növeli a többiek hasznosságát * Ilyenek a kommunikációs hálózatok, ahol a hálózathoz való csatlakozás hasznossága nő, ha egyre több kommunikációs partnerrel lehet kapcsolatba lépni 2. Kiegészítés, kompatibilitás, szabványok * Ebben az esetben közvetett hálózati hatásról beszélünk

2 * Ezalatt azt értjük, hogy például a számítógép hardver és szoftver esetén, ha többen használnak egy adott hardver családot, akkor annál inkább megéri a szoftverfejlesztőknek ezzel a hardvercsaláddal kompatibilis alkalmazást kifejleszteni, a sokféle alkalmazás elérhetősége pedig erősíti az adott hardver család népszerűségét * A fogyasztók számára tehát egymással kiegészítő viszonyban lévő, vagy kompatibilis rendszerek biztosítanak hasznosságot * A hálózati javak további lényeges sajátossága: 3. Váltási költségek és a beragadás * A hálózatos termékek piacain többnyire jelentős költsége van annak, ha valaki hálózatot vagy rendszert akar váltani * Ha például számítógépes operációs rendszert akarunk váltani, akkor meg kell tanulni egy új szoftver működését * Ha kommunikációs hálózatot, csatornát akarunk váltani, akkor új eszközökre lehet szükség, illetve a kapcsolatokat újra ki kell építeni * A váltási költségek következménye, hogy a fogyasztók gyakran beragadnak egy adott hálózatba, számukra nem racionális kifizetni a váltási költségeket 3. A váltási költségek és a beragadás típusai: * Szerződések: a fogyasztókat gyakran hűségszerződés köti, illetve más, hosszabb távra szóló szolgáltatási, vagy alkatrész utánpótlási megállapodás. A váltáskor az ilyen szerződések felbontásának jelentős költségei lehetnek * Képzés, tanulás: egy új rendszerre való átálláskor elvésznek a korábbi rendszerbe való beletanulás termelékenységi előnyei, és az új rendszerre való átképzés is költséges * Keresési költségek: az új rendszer, vagy hálózat kiválasztása keresési költségekkel jár, és bizonytalanságot is magában hordoz * Hűséges ügyfelek elvesztésével is járhat, ha egy vállalat átáll egy másik ügyfélkiszolgáló rendszerre 3. A váltási költségek árazási következménye:

3 * Ha a fogyasztók a jelentős váltási költségek miatt beragadnak, akkor a vállalatok árat tudnak emelni, vagyis nő a piaci erejük * Ugyanakkor a hálózat bővítése, vagy egy adott rendszert használók körének bővítése érdekében a vállalatok jelentős árengedményt is hajlandók adni, ha tudják, hogy később a fogyasztók beragadnak * A hálózati hatások és a váltási költségek közötti ok-okozati összefüggés kétirányú is lehet, és néha nehéz őket megkülönböztetni: * A) * Hálózatos termékek esetén a közvetlen hálózati hatás okozza a váltási költséget. Akik az elsők között csatlakoznak egy adott hálózathoz, azok a később csatlakozók döntéseit befolyásolják, kollektív váltási költséget teremtve. Egymás számára ugyanis kiegészítővé válnak, így egyének számára a hálózatból való kilépés egyre nagyobb alternatív költséggel jár * B) * A rendszerek piacainak közvetett hálózati hatása viszont a váltási költségek következmé-nyeként jön létre. Amikor versengő rendszerek közül választunk, akkor azt preferáljuk, amelyik jelenleg vagy a jövőben várhatóan több kapcsolódó alkalmazási lehetőséget kínál * Az ugyanezt a rendszert választók száma csak akkor válik jelentőssé, ha a váltás költséges. Különben, ha a versengő rendszerek kompatibilisek lennének, akkor nem is lenne érdekes, hogy hányan választották ugyanezt a rendszert, így nem is jönne létre a hálózati hatás * A hálózati javak további lényeges sajátossága: 4. Jelentős méretgazdaságosság * A hálózatos termékek előállításának technológiája többnyire jelentős kezdeti, fix költségekkel jár * Például a hálózat kiépítése, vagy a szoftver kifejlesztése * A termék vagy szolgáltatás használatának határköltsége azonban alacsony * Például egy újabb percnyi telefonbeszélgetés vagy a szoftverről egy újabb másolat elkészítése nem kerül sokba

4 * Ez azt jelenti, hogy a költségfüggvény minden kibocsátási szint mellett csökkenő, így a határköltségen árazó versenyzői egyensúly nem létezik * A hálózati javak piacain tehát gyakori jelenség a piaci kudarc: * Nem létezik versenyzői egyensúly * A hálózati externáliák miatt nem valósul meg a társadalmilag optimális kimenetel * Gyakran lehet tehát szükség szabályozói beavatkozásra * Az állam alkalmas lehet a természetes monopóliumok szabályozására * Arra azonban nincs garancia, hogy az állam hatékonyabban tudja kiválasztani, hogy melyik szabvány vagy technológia lenne társadalmilag optimális * Hálózati termék kereslete * A hálózatos termék fogyasztóinak hasznossága tehát növekszik, ha egyre többen csatlakoznak a hálózathoz * Tekintsünk egy olyan piacot, ahol N azon potenciális fogyasztók száma, akiknél egyáltalán szóba jöhet a csatlakozás * Jelölje q azok számát, akik végül csatlakoznak * A csatlakozás ára legyen p * Minden egyes fogyasztónak más a szolgáltatásra vonatkozó egyéni értékelése * Ezt az egyéni preferenciát jelölje x, amely egyenletes eloszlású a [0,1] intervallumon, 0 x 1 * Ekkor az x típusú fogyasztó hasznossági függvénye: * Ahol q e a csatlakozó fogyasztók várható száma * Ez egyben a hálózati hatás forrása is * A teljes piaci kereslet meghatározásához keressük meg azt a fogyasztót, aki éppen közömbös a csatlakozás és a kívülmaradás között * Feltéve, hogy p q e, a közömbös fogyasztó egyéni preferenciája a következő lesz:

5 * Mindenki csatlakozni fog tehát, akinek egyéni x preferencia paramétere ennél kisebb * Mivel x egyenletes eloszlású a [0,1] intervallumon, a teljes piaci kereslet: * Vegyük észre, hogy ez q e növekvő függvénye, ami azt jelenti, hogy hálózatos javak piacán annál többen csatlakoznak, minél inkább arra számítanak, hogy sokan fognak hasonló döntést hozni * Már csak az a kérdés, hogy mi határozza meg a piac méretére vonatkozó várakozásokat * Több tényező is befolyásolhatja a várakozásokat, többek között a szolgáltatást nyújtó vállalat reklámkampánya is * A modellben azonban feltesszük, hogy a fogyasztók teljesen racionálisak, és beszerzik a várakozásaik kialakításához szükséges információkat (aminek feltesszük, hogy nem túl magas a költsége) * Formálisan azt feltételezzük, hogy a fogyasztók éppen eltalálják a piac méretének várható nagyságát: * Ha ezt behelyettesítjük a korábbi, közömbös fogyasztóra vonatkozó egyenletbe: * Az ábrán megjelölt x L 0 és x H 0 értékeket úgy kaphatjuk meg, ha megoldjuk a következő másodfokú egyenletet: * A megoldás pedig: * A hálózatos termék teljes piaci kereslete tehát alacsony mennyiségi szinteknél még árban növekvő * Magasabb mennyiségi szinteknél válik a más piacokon megszokott, negatív meredekségűvé

6 * Ennek oka, hogy kezdetben a fizetési hajlandóság növekszik, mert a hálózat bővüléséből eredő pozitív externália még erős, és felülmúlja az árnövekedésből eredő negatív hatást * A hálózat bővülésével azonban a pozitív externália gyengülni kezd, és a negatív árhatás dominál * A fenti ábrából az is látszik, hogy ha a népesség növekszik, úgy, hogy az egyéni preferenciák továbbra is egyenletes eloszlásúak maradnak a [0,1] intervallumon, akkor a görbe csúcspontja emelkedik * Ez azt jelenti, hogy fizetési hajlandóság minden mennyiségi szinten növekszik * Ha például a népesség megduplázódik, akkor a fizetési hajlandóság is megduplázódik, hiszen hasznot húznak a kétszer akkora hálózati méretből (például kétszer annyi emberrel tudnak kommunikálni) * Ha a csatlakozás díja p 0, akkor két egyensúlyi pontot is találunk az inverz keresleti görbén * Az indoklás a következő: * Adott p 0 ár mellett a kereslet lehet alacsony, Nx L 0 * Ekkor, mivel a hálózat kicsi, csak a magas értékelésű (alacsony x paraméter) fogyasztóknak érdemes csatlakozniuk * Ugyanazon ár mellett azonban az Nx H 0 magas piaci egyensúly is létrejöhet, ami azt jelenti, hogy az alacsony értékelésű fogyasztók is csatlakoznak * A két egyensúlyi pont közül azonban csak a magasabbik lesz stabil * Ha ugyanis az alacsonyabb egyensúlyi pontból egy kicsit elmozdulunk jobbra, vagyis ha még egy fogyasztó csatlakozik, akkor növekszik a hálózathoz való csatlakozás értéke, és az összes [x L 0, x H 0] intervallumban lévő számára érdemes lesz beszállni * Az x L 0 pont kiemelt jelentőségű: ez határozza meg az úgynevezett kritikus tömeget: * Ha ezt elérik, akkor a piac életképes * Hálózati monopólium * Tegyük fel, hogy a szóban forgó hálózatos terméket egyetlen vállalat kínálja * Az egyszerűség kedvéért feltesszük, hogy a monopóliumnak nincsen fix és elsüllyedt költsége

7 * Továbbá, hogy egy újabb fogyasztó csatlakoztatásának is elhanyagolható a költsége (ennek a feltevésnek a feloldása úgysem változtatja lényegesen az eredményt) * Keressük a profitot maximalizáló csatlakozási díjat * A monopólium célfüggvénye: * Az optimum első és másodrendű feltétele: * Az eredmény tehát az, hogy a monopólium olyan árat határoz meg, amely mellett a [0,2/3] közötti értékelésű fogyasztók csatlakoznak * Ezt behelyettesítve a keresleti és a profitfüggvénybe, megkapjuk a monopol árat és profitot: * A monopólium tehát akkor maximalizálja profitját, ha az összes potenciális fogyasztónak több, mint felét szolgálja ki, de nem mindenkit * Pedig társadalmilag az lenne az optimális, ha mindenki csatlakozna * Mivel nincsenek a csatlakozásnak költségei, újabb fogyasztók kiszolgálásának nem lennének többletköltségei * Viszont ők már alacsonyabb értékelésű fogyasztók, akiket csak alacsonyabb díjak esetén lehetne bevonni * Mi történik, ha növekszik a népesség? * Ekkor a csatlakozási díj és a monopol profit is növekszik * Ugyanakkor növekszik a [0,2/3] közötti fogyasztók hasznossága is: * Az emelkedő csatlakozási díjat ellensúlyozza a nagyobb hálózatnak köszönhető pozitív externália * A monopólium tehát nem tudja a teljes többletet megtartani * Új belépés a hálózati piacra

8 * A szabályozási környezet és technológiai változások következtében a távközlési piacokon a 80-as és 90-es években világszerte új belépésekre került sor * Az egyik szabályozói kihívás az volt, hogy az inkumbensek, mivel határköltségük alacsony, ragadozó árazást alkalmazva távol tarthatták volna potenciális versenytársaikat * Izraelben 1997-ben a nemzetközi telefonhívások piacát megnyitották egy új belépő számára, úgy, hogy a szabályozó megtiltotta az inkumbens számára, hogy árat csökkentsen, amíg piaci részesedése 70% alá nem csökken * Modellünkben, mivel a monopólium nem szolgálja ki a népesség 1/3- át, marad hely új belépő számára * Ha a szabályozó hatóság előírja, hogy az inkumbens nem csökkenthet árat, akkor az új belépő életképes lesz * Az új belépő reziduális keresletét úgy kapjuk, hogy a monopólium meglévő fogyasztóinak keresletét horizontálisan kivonjuk a teljes keresletből: * A belépő potenciális fogyasztóinak x értékelése egy új skálán mérhető, amely az eredeti [2/3,1] intervallumnak felel meg * Jelöljük az új skálán mért, potenciális új fogyasztók értékelését y-nal * Az új belépő éppen közömbös fogyasztójának értékelése az új skálán, ami egyben az új belépő reziduális keresletét meghatározza: * Ebből a keresleti függvényből, ha kifejezzük p-t, megkapjuk a reziduális inverz keresleti görbét: * Az új belépő profitfüggvénye pedig: * Az új belépő profitmaximumának elsőrendű feltétele (az MRF teljesül):

9 * Ebből pedig az új belépő piaci paraméterei: * A monopólium adataival összehasolítva: * A szabályozói beavatkozásnak köszönhetően (az inkumbens nem csökkenthet árat) tehát: * Sor kerülhet az új belépésre * Ehhez fontos, hogy az új belépő beruházási költségei megtérüljenek a fenti profiteredmény alapján * A 90-es évek távközlés-technológiai fejleményei ezt lehetővé tették * Az új belépő hálózatához olcsóbban lehet csatlakozni, kisebb a profitja, és kisebb a piaci részesedése: * Az új szolgáltató belépése után továbbra is marad hely egy harmadik szereplőnek * Feltéve, hogy annak beruházási költségei is megtérülhetnek az elérhető profitból * Az új belépő megjelenése egyaránt növeli a régi és az új fogyasztók hasznosságát * A hálózat bővülése minden fogyasztónak kedvez * Olyanok is hozzáférnek, akik korábban nem * Az új belépő is pozitív profitot ér el * Vegyük észre, hogy a fentiekben a hálózathoz való csatlakozás piacát elemeztük, nem pedig a szolgáltatás használatának piacát * Telefon esetén a telefonvonal bekötése, vagy a mobiltelefon és SIM-kártya beszerzése, regisztrálása * Az új belépő azon fogyasztókat célozza meg, akik addig még nem csatlakoztak a hálózathoz * Az új belépő megjelenése természetesen a használati díjakat is érinteni fogja * A telefonpiac esetében a korábbi monopólium minden bizonnyal csökkenteni fogja percdíjait * Továbbá később szolgáltató-váltások is történhetnek, amit itt nem elemeztünk

10 * Áttekintő kérdések * Mi különbözteti meg a hálózatos termékek piacait a többi piactól? * Milyen tényezők okozhatnak hálózati hatásokat? * Mi a magyarázata annak, hogy a hálózati termékek keresleti függvényének van emelkedő szakasza? * Mi a kritikus tömeg? * Milyen feltételek mellett kerülhet sor új belépésre egy monopol hálózatos termék piacán?

11 * Modern piacelmélet Kétoldalú piacok ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: XY Z anyagainak felhasználásával * Kétoldalú piacok * Azokat a piacokat nevezzük kétoldalú piacnak, amelyek esetében két különböző fogyasztói csoport részvétele szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatás értékes legyen használói számára * Platformnak is szokták nevezni, mert a kétoldalú terméket gyártó vagy szolgáltatást nyújtó vállalat közvetít a két fogyasztói csoport között * Jellemző példa a számítógépek operációs rendszere, amely sokféle szoftver számára kínál platformot: az alkalmazások fejlesztői és használói ezen a platformon keresztül tudnak együttműködni * Minél többen használnak egy operációs rendszert, annál inkább érdemes hozzá alkalmazásokat kifejleszteni, és minél több hozzá az alkalmazás, annál többen választják ezt * További példák kétoldalú piacokra: * VISA, Mastercard: a piac egyik oldalán az üzletek, mint kártyaelfogadó helyek, a másik oldalon a vásárlók, mint kártyabirtokosok * Ingatlanügynökségek, akik ingatlanok eladói és vevői között közvetítenek * Újságok, amelyek reklámozók és olvasók platformjai * Szórakozóhelyek, amelyek fiúk és lányok találkozásainak platformjai * Mindezen példákban igaz, hogy minél többen vannak az egyik oldalon, annál értékesebb a szolgáltatás a másik oldal számára * Fogalmi tisztázás: * A kétoldalú termékek vagy szolgáltatások esetén mindkét fogyasztói csoport használója, vevője a platform kínálta lehetőségeknek * Ugyanakkor gyakran előfordul, hogy az egyik oldalon eladók vannak, míg a másikon vevők, ezért az egyszerűség kedvéért a két oldalt vevőknek és eladóknak fogjuk hívni * Például a bankkártyák piaca kétoldalú, ahol az egyik oldalon kártyaelfogadók vannak (pl. ruhaárusok), a másikon kártyabirtokosok (pl. ruhavevők) * Fontos azonban megjegyezni, hogy ettől még maga a ruhapiac nem kétoldalú piac, de a bankkártyáé igen * A kétoldalú piacokon is lehet verseny az egyes platformok között * Az árazási, jóléti következmények vizsgálatakor ez fontos jellemző

12 * Ha valaki például Eviews-t használ idősorelemzéshez, akkor kénytelen Windows operációs rendszert használni, itt tehát nincs versenyző platform * Igaz, semmi nem zárja ki a létrejöttét: az Eviews fejlesztője elkészíthetné a Linuxos verziót is (egyelőre nem érdemes, mert túl kevés ügyfele használ Linuxot?) * Egy kisváros piactere is kétoldalú piac (platform), de nincs versenytársa, mert nincs másutt hely, csak a város szélén (viszont egyre népszerűbb az internetes vásárlás) * A kétoldalú piacokon tehát közvetett hálózati hatások, externáliák léteznek * Ha az egyik oldalon többen csatlakoznak, akkor a másik oldalon lévők hasznossága nő * A fogyasztók heterogének, tehát a platformhoz való csatlakozási és a használat intenzitására vonatkozó döntései különböznek * Különböznek a csatlakozásból eredő alternatív költségeik, és különbözik a használatból eredő hasznosságuk * Azaz eltér a fizetési hajlandóságuk * Miért is van az például, hogy egyes szórakozóhelyeken a lányok számára ingyenes a belépés, míg a fiúknak fizetniük kell? * Az externáliák jelenléte miatt gyakran érdemes támogatni egy termék fogyasztását, mert ezzel növelhető a társadalmi jólét * A kétoldalú piacok esetén érdemes lehet az egyik oldal csatlakozását támogatni, hogy a másik oldalon lévők hasznossága növekedjen * És ugyanez igaz a másik oldalra is * Csakhogy ha mindkét oldalt támogatjuk, akkor miből térülnek meg a platform létrehozásának és üzemeltetésének költségei? * Kétoldalú piacok modellezése * Tekintsünk egy monopol platformot * Tegyük fel, hogy a tranzakciók határköltsége nulla * Határköltség alapú árazás esetén tehát a platform használata ingyenes lenne * Hogyan érdemes árazni a platform használatát? * A közvetett hálózati externáliák nélkül a két csoport együttes kereslete csak attól függne, hogy ketten együtt, az eladó és a vevő, mennyit fizetnek, az viszont nem számítana, hogy ezen hogyan osztoznak: * Kétoldalú piacokon a teljes ár összetétele is számít (az ilyen piacoknak ez meghatározó tulajdonsága)

13 * Egyoldalú piacokon ismerjük azt az állítást, hogy ha egy tranzakcióra adót vetünk ki, akkor a végső egyensúlyi ár és mennyiség szempontjából mindegy, hogy az adót a vevő vagy az eladó fizeti be az államkasszába * Csakhogy kétoldalú piacokon ez nem mindegy: * Például a kártyaelfogadó és a kártyával fizető tranzakciós díjának nem csak az összege számít, hanem az is, hogy ezen milyen arányban osztoznak * Az ingyenes kártyahasználat segíti a bankkártyák elterjedését, de ha a kártyabirtokos kellene fizesse a teljes tranzakciós díjat, akkor teljesen más lenne a helyzet * Az egyszerűség kedvéért most feltesszük, hogy a monopólium csak csatlakozási díjakat határoz meg * A csatlakozást követően a használat díjtalan * Jó példa erre a helyzetre egy ipari kiállítás és vásár szervezője * Piacának egyik oldalán eladók vannak, a másikon vevők * A belépési díj kifizetése után lehetőségük nyílik minden vevőnek és eladónak, hogy körbejárjon a vásárban és egyénileg üzleteket kössön * A szervező az eladóktól M e, míg a vevőktől M v díjat szed * Hogyan érdemes meghatározni az M e és M v díjakat? * Meg kell vizsgálnunk, hogy az eladóknak és a vevőknek mekkora profitja/haszna származik a vásárban való részvételből * Tegyük fel, hogy minden vevőnek q(p) a keresleti függvénye * Legyen az eladók határköltsége konstans c * Az eladók profitja az egyes bilaterális üzletkötésekből legyen π, így a részvételből származó teljes többlete v e = n v π M e, ahol n v a vásárban lévő vevők száma * A vevők fogyasztói hasznossága tranzakciónként u, így teljes többletük v v = n e u M v * Természetesen minél kisebb egy adott csoport belépési díja, annál többen váltanak belépőjegyet * Vagyis a vásárban az összes vevő és eladó száma függ attól, hogy mekkora többletre tehetnek szert a részvételből: * n e = N e (v e ), n v = N v (v v ) * A vásár szervezőjének költségei a résztvevők számától függ, eladónként C e, vevőnként C v * Így teljes profitja:

14 * Abból, hogy v e = n v π M e, valamint v v = n e u M v, kifejezzük a belépési díjakat a résztvevők többletének függvényében, hiszen ez a többlet fogja meghatározni a vevők és eladók csatlakozási döntéseit: * Így a szervező profitfüggvénye: * A profitmaximum elsőrendű feltétele: * Átírva: * Tehát a vásár szervezője akkor maximalizálja profitját, ha a kiszabott belépődíjak eleget tesznek a következő feltételeknek: * Ez az eredmény azt jelenti, hogy az egyik csoport számára kiszabott monopolár egyenlő a belépéssel járó költséggel, csökkentve azzal a externális hasznossággal, amit a másik csoportnak okoznak, valamint növelve egy olyan tényezővel, ami a részvétel érzékenységével függ össze * Ha adott a másik oldal résztvevőinek száma, akkor a belépés árrugalmassága a következőképpen írható fel: * Ez alapján a profitmaximalizáló díjakat átírhatjuk: * Ez az árazási képlet megfelel a szokásos monopol árazásnak * Mivel a szervezőnek mindkét oldalon monopolereje van, az árakat az ismert Lerner-index képlet adja meg

15 * A szervező továbbá internalizálja a közvetett hálózati externáliákat, ami abból látszik, hogy a valós költségeket mindkét oldal esetén csökkentjük a másik oldal számára okozott többlet hasznossággal * Az árrés úgy jelenik meg, mintha a költségek alacsonyabbak lennének a ténylegesnél * Vegyük például azt az esetet, amikor az árrugalmasság mindkét oldalon konstans és azonos nagyságú * Továbbá tegyük fel, hogy a vevők és az eladók belépése azonos költséget okoz a szervezőnek * Ekkor az a csoport, amelyik nagyobb externális hasznosságot okoz a másiknak, olcsóbban kaphat belépőjegyet * Ez az érték nulla, sőt, akár negatív is lehet * Ez utóbbi azt jelentené, hogy a csoport tagjainak a szervező fizet, hogy részt vegyenek * A szervező tehát támogathatja az egyik oldalt, annak érdekében, hogy ezáltal serkentse a részvételt, és mindkét oldalon növelje a hasznosságot * Példa: szórakozóhelyek nemi árdiszrkiminációja * A nemek szerint árdiszkrimináló szórakozóhelyek árazását is segít megérteni a modell * Gyakran megfigyelhető, hogy szórakozóhelyeken a lányok belépődíja alacsonyabb, mint a fiúké * A korábbi, árdiszkriminációs modellek alapján azt is gondolhatjuk, hogy ez pusztán az eltérő keresleti árrugalmassággal magyarázható * A kétoldalú piacok modellje alapján azonban nem szükséges, hogy különbözzön a fizetési hajlandóság * Mindkét csoport hasznossága pozitívan függ a másik csoport résztvevőinek számától * Az árkülönbséghez elegendő, ha a fiúk belépési döntése jobban függ a bent lévő lányok számától, mint a lányok döntése a bent lévő fiúk számától * Kétoldalú piacok modellezése * Mi lenne ugyanakkor a társadalmilag optimális díjazás? * A teljes társadalmi többlet a szervező profitjának, valamint a vevők és az eladók többletének az összege:

16 * Mivel TT = N e (v e ), és FT = N v (v v ), a monopólium esetén már felírt ERF alapján a megoldás: * A v e és v v többletek definíciója alapján a társadalmilag optimális belépődíjak: * Azaz az ár egyenlő a költséggel, csökkentve a másik oldalnak okozott externális hasznossággal * A monopolista szervező tehát helyesen internalizálta az externális hatásokat * Viszont monopóliumként mindkét csoportra alkalmazott egy felárat, amelynek mértéke a két csoport belépődíjakra való érzékenységétől függ * Áttekintő kérdések * Mit nevezünk kétoldalú piacnak? Mi a meghatározó tulajdonsága? * A platform tulajdonosának miért érdeke internalizálni a közvetett externális hatásokat? * Mit mondhatunk a piac két oldalán megfigyelhető árszerkezet, és a költségszerkezet viszonyáról? Az árarányok tükrözik a költségarányokat? * Miben hasonlít, és miben különbözik a monopólium és a társadalmi tervező árazása?

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai Nagy Péter Pápai Zoltán 1 A piaci erő közgazdasági fogalma A kiindulópont a tökéletes versenyhez való viszony Tökéletes verseny esetén egyik szereplőnek

Részletesebben

Az állami szabályozás alternatívái: az ön- és együttszabályozás. Muraközy Balázs Valentiny Pál VÉSZ 2012 bemutató

Az állami szabályozás alternatívái: az ön- és együttszabályozás. Muraközy Balázs Valentiny Pál VÉSZ 2012 bemutató Az állami szabályozás alternatívái: az ön- és együttszabályozás Muraközy Balázs Valentiny Pál VÉSZ 2012 bemutató Kérdések Az iparági önszabályozás iránti érdeklődés növekszik Az állami szabályozás kudarca

Részletesebben

1. AZ ÁLLAM SZEREPE A MIKROGAZDASÁGBAN. 1.1. Az állam szerepe a monopóliumok szabályozása terén

1. AZ ÁLLAM SZEREPE A MIKROGAZDASÁGBAN. 1.1. Az állam szerepe a monopóliumok szabályozása terén 1. AZ ÁLLAM SZEREPE A MIKROGAZDASÁGBAN Gyakran felmerül, hogy a piac és az állam egymást kizáró intézmények. Neves közgazdászok között is találkozhatunk hasonló nézetet vallókkal (Pl. A.Smith, M. Friedman).

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd

Részletesebben

Mikroökonómia II. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 7. hét PIACELMÉLET ÉS MARKETING, 1. rész

Mikroökonómia II. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 7. hét PIACELMÉLET ÉS MARKETING, 1. rész MIKROÖKONÓMIA II. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Mikroökonómia II. PIACELMÉLET ÉS MARKETING, 1. rész Készítette: Szakmai felel s: 2011. február A tananyagot készítette: Jack Hirshleifer, Amihai

Részletesebben

A változó költségek azon folyó költségek, amelyek nagysága a termelés méretétől függ.

A változó költségek azon folyó költségek, amelyek nagysága a termelés méretétől függ. Termelői magatartás II. A költségfüggvények: A költségek és a termelés kapcsolatát mutatja, hogyan változnak a költségek a termelés változásával. A termelési függvényből vezethető le, megkülönböztetünk

Részletesebben

A Modern piacelmélet tárgya. Célkitűzések. Néhány példa a sajtóból. A piacelmélet fontos? Modern piacelmélet

A Modern piacelmélet tárgya. Célkitűzések. Néhány példa a sajtóból. A piacelmélet fontos? Modern piacelmélet Modern iacelmélet Modern iacelmélet Mi is az a iacelmélet? ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Selei Adrienn ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Hidi János A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén Közgazdaságtan II. Mikroökonómia SGYMMEN202XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás építőmérnök

Részletesebben

Mikroökonómia - Bevezetés, a piac

Mikroökonómia - Bevezetés, a piac Mikroökonómia szeminárium Bevezetés, a piac Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék 2011 szeptember 21. A témakör alapfogalmai Keresleti (kínálati) görbe - kereslet (kínálat) fogalma - kereslet

Részletesebben

A kétoldalú piacok szerepe a bankközi jutalékok szabályozásában. GVH versenydolgozat. Jelige: Kétpart. 2011. szeptember. 30.

A kétoldalú piacok szerepe a bankközi jutalékok szabályozásában. GVH versenydolgozat. Jelige: Kétpart. 2011. szeptember. 30. A kétoldalú piacok szerepe a bankközi jutalékok szabályozásában GVH versenydolgozat Jelige: Kétpart 2011. szeptember. 30. TARTALOMJEGYZÉK 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. Kétoldalú piacok alapok 4 2.1.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A világ legkisebb bankfiókja

A világ legkisebb bankfiókja A világ legkisebb bankfiókja 1. Mobilbank - a folyamatos fejlődés története 2. Mit hoz a holnap? 3. A mobilfizetésről röviden 4. Együttműködési modellek Tartalom 5. Egy működő hazai példa és tanulságai

Részletesebben

4. Kartell két vállalat esetén

4. Kartell két vállalat esetén 4. Kartell két vállalat esetén 34 4. Kartell két vállalat esetén Ebben a fejezetben azzal az esettel foglalkozunk, amikor a piacot két vállalat uralja és ezek összejátszanak. A vállalatok együttműködését

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. GAZASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A javítás

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Mikroökonómia. Vizsgafeladatok

Mikroökonómia. Vizsgafeladatok Mikroökonómia Vizsgafeladatok Bacsi, Mikro feladatok 1 1, Marshall- kereszt, piaci egyensúly Mennyi a savanyúcukorka egyensúlyi mennyisége, ha a cukorka iránti kereslet és kínálat függvénye a következı:

Részletesebben

Feladatgy jtemény konzultációra reveszsandor.wordpress.com szuperkonzultacio.hu (csak oktató)

Feladatgy jtemény konzultációra reveszsandor.wordpress.com szuperkonzultacio.hu (csak oktató) Feladatgy jtemény konzultációra reveszsandor.wordpress.com szuperkonzultacio.hu (csak oktató) Összeállította: Révész Sándor 2011. december Felhasznált források: Berde Éva: Mikroökonómia feladatgy jtemény

Részletesebben

Közgazdaságtan I. 2015. február 18. 2. alkalom Tóth-Bozó Brigitta

Közgazdaságtan I. 2015. február 18. 2. alkalom Tóth-Bozó Brigitta Közgazdaságtan I. 2015. február 18. 2. alkalom Tóth-Bozó Brigitta Általános bevezető Fogalmak a mai alkalomra: - kereslet/keresleti függvény/keresleti görbe - kínálat/kínálati függvény/keresleti görbe

Részletesebben

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca kibocsátás Árupiac fogyasztás beruházás munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet Tőkepiac tőkekínálat KF piaca megtakarítás beruházás magatartási egyenletek, azt mutatják meg, mit csinálnak a

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2014.08.10tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet OpennetworksKft.ÁSZF 2014.augusztus1. oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. február

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. február MAKROÖKONÓMIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A természeti erőforrás kvóta

A természeti erőforrás kvóta A természeti erőforrás kvóta Gyulai Iván Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány 2011. május 17. A környezetet három módon terheljük Kibocsátásokkal terheljük Erőforrásokat veszünk el Teret,

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA I. A közgazdaság-tudomány. A közgazdaságtan lényege:

MIKROÖKONÓMIA I. A közgazdaság-tudomány. A közgazdaságtan lényege: 1 MIKROÖKONÓMIA I. A közgazdaság-tudomány A közgazdaságtan lényege: Gazdálkodás - összehangolási folyamat A közgazdaságtan a termelési körfolyamattal foglalkozik: javak termelését, elosztását,cseréjét,és

Részletesebben

Keszy-Harmath Zoltánné Kóczán Gergely Kováts Surd Martinovic Boris Takács Kristóf. A bankközi jutalék szerepe a kártyás fizetési rendszerekben

Keszy-Harmath Zoltánné Kóczán Gergely Kováts Surd Martinovic Boris Takács Kristóf. A bankközi jutalék szerepe a kártyás fizetési rendszerekben Keszy-Harmath Zoltánné Kóczán Gergely Kováts Surd Martinovic Boris Takács Kristóf A bankközi jutalék szerepe a kártyás fizetési rendszerekben MNB-TANulMáNyoK 96. 2011 Keszy-Harmath Zoltánné Kóczán Gergely

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Kártyaelfogadásra vonatkozó díjai és költségei. Érvényes: 2013. április 01-től

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Kártyaelfogadásra vonatkozó díjai és költségei. Érvényes: 2013. április 01-től Hirdetmény a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Kártyaelfogadásra vonatkozó díjai és költségei Közzététel: 2013.03.14 Takarékszövetkezetünk vállalati ügyfelei részére Kártyaelfogadói Szerződés alapján bankkártya

Részletesebben

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH Szélessávú piacok hatósági szabályozása Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH 2 Tartalom I. Szélessávú piacok helyzete, fejlődési irányai II. Szélessávú piacok fejlődését

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA I. B. Készítette: K hegyi Gergely, Horn Dániel és Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június

MIKROÖKONÓMIA I. B. Készítette: K hegyi Gergely, Horn Dániel és Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június MIKROÖKONÓMIA I. B Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/24 Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Árbevétel Nyereség Fejlődés, presztízs 2/24 Hozam Árbevétel Bevétel HOZAM RÁFORDÍTÁS EREDMÉNY ÁRBEVÉTEL KÖLTSÉG BR. NYERESÉG

Részletesebben

Mitől sikeres egy webáruház? Kulcsár István Róbert

Mitől sikeres egy webáruház? Kulcsár István Róbert Mitől sikeres egy webáruház? Kulcsár István Róbert A sikeresség három szintje Hatékony Üzemeltetés A legjobb webáruház sem ér semmit, ha nem működtetjük megfelelően Vevőbarát kialakítás Hiába az erős webáruház

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

1. szemináriumi. feladatok. két időszakos fogyasztás/ megtakarítás

1. szemináriumi. feladatok. két időszakos fogyasztás/ megtakarítás 1. szemináriumi feladatok két időszakos fogyasztás/ megtakarítás 1. feladat Az általunk vizsgál gazdaság csupán két időszakig működik. A gazdaságban egy reprezentatív fogyasztó hoz döntéseket. A fogyasztó

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 6. elıadás: A biztosítási piac modellje, egészségbiztosítási piacmodellek Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai

Részletesebben

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk

Részletesebben

7. Hét. feladatok. Kis nyitott gazdaság: vám.

7. Hét. feladatok. Kis nyitott gazdaság: vám. 7. Hét feladatok Kis nyitott gazdaság: vám. Kidolgozott feladat Az általunk vizsgált kis nyitott gazdaságban az X termék iránti keresleti függvényt, valamint a termék kínálati függvényét 1. Mekkora lenne

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

EnterNet ADSL. Tájékoztató (Szolgáltató-váltás esetén) 2007. január 15-től visszavonásig azokon a T-Com területeken, ahol az ADSL üzemel.

EnterNet ADSL. Tájékoztató (Szolgáltató-váltás esetén) 2007. január 15-től visszavonásig azokon a T-Com területeken, ahol az ADSL üzemel. EnterNet ADSL Tájékoztató (Szolgáltató-váltás esetén) 2007. január 15-től visszavonásig azokon a T-Com területeken, ahol az ADSL üzemel. ADSL csomagok csak Magánszemélyek részére EnterNet - Privát forgalmi

Részletesebben

Mikroökonómia II. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 8. hét AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész

Mikroökonómia II. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 8. hét AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész MIKROÖKONÓMIA II. B ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Mikroökonómia II. B AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész Készítette: Szakmai felel s: 2011. február A tananyagot készítette: Jack

Részletesebben

Mikroökonómia II. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 5. hét AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész

Mikroökonómia II. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 5. hét AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész MIKROÖKONÓMIA II. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Mikroökonómia II. AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész Készítette: Szakmai felel s: 2011. február A tananyagot készítette: Jack

Részletesebben

17. előadás DUALITÁS

17. előadás DUALITÁS 17. előadás DUALITÁS Kertesi Gábor Világi Balázs Varian 19. és 20. fejezete erősen átdolgozva 17.1 Bevezető Mint az előző előadás során láttuk, a profitmaximalizálási feladathoz két szemléletben is közelíthetünk.

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK A vám típusai A vám az importált termékre kivetett adó A specifikus vám egy fix összeg, amelyet az importált áru minden egységére

Részletesebben

Feladatok Differenciálegyenletek II. témakörhöz. 1. Határozzuk meg a következő elsőrendű lineáris differenciálegyenletek általános megoldását!

Feladatok Differenciálegyenletek II. témakörhöz. 1. Határozzuk meg a következő elsőrendű lineáris differenciálegyenletek általános megoldását! Feladatok Differenciálegyenletek II. témakörhöz 1. Határozzuk meg a következő elsőrendű lineáris differenciálegyenletek általános megoldását! (a) (b) 2. Tekintsük az differenciálegyenletet. y y = e x.

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. február

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. február MAKROÖKONÓMIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Mi a PayPass? Hogyan működik a PayPass?

Mi a PayPass? Hogyan működik a PayPass? A PayPass kártya jellemzői: Lakossági, betéti bankkártya Nem dombornyomott Internetes fizetésre alkalmas A beépített antenna segítségével PayPass fizetési eszközként funkcionál A PayPass kártya chipet

Részletesebben

A technológia és költség dualitása: termelési függvény és költségfüggvények. A vállalat optimális döntése

A technológia és költség dualitása: termelési függvény és költségfüggvények. A vállalat optimális döntése 1 /11 (C) http://kgt.bme.hu/ A technológia és költség dualitása: termelési függvény és költségfüggvények. A vállalat optimális döntése Varian 20.3-6. 21. fejezet Termelési és hasznossági függvény (ismétlés

Részletesebben

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4..-08//A/KMR-009-004pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

Internetes Statisztikai Felmérés ISF 2007

Internetes Statisztikai Felmérés ISF 2007 Internetes Statisztikai Felmérés ISF 2007 1/28/2008 AZ INTERNETES ALKALMAZÁSOKNÁL, FEJLESZTÉSEKNÉL, JOGGAL MERÜLNEK FEL A KÉRDÉSEK A KÜLÖNBÖZŐ INTERNETES SZOKÁSOK, FELHASZNÁLÓI SZOFTVEREK (BÖNGÉSZŐK),

Részletesebben

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index SAJTÓKÖZLEMÉNY - azonnal közölhető 2014. szeptember 2. Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index Az online kiskereskedelem hat legnagyobb szektora az év első hat hónapjában, együttesen

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár Részvény: olyan lejárat nélküli értékpapír, amely a társasági tagnak: 1) az alaptőke

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

szemináriumi A csoport Név: NEPTUN-kód: Szabó-Bakos Eszter

szemináriumi A csoport Név: NEPTUN-kód: Szabó-Bakos Eszter 3. szemináriumi ZH A csoport Név: NEPTUN-kód: A feladatlapra írja rá a nevét és a NEPTUN kódját! A dolgozat feladatainak megoldására maximálisan 90 perc áll rendelkezésre. A helyesnek vált válaszokat a

Részletesebben

MUNKAGAZDASÁGTAN. Készítette: Köllő János. Szakmai felelős: Köllő János. 2011. január

MUNKAGAZDASÁGTAN. Készítette: Köllő János. Szakmai felelős: Köllő János. 2011. január MUNKAGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Tisztelt hallgatók! Farkas Péter egyetemi adjunktus, tananyagfejlesztõ, tutor (gyõri és pécsi csoport) egyetemi adjuntus, tutor (budapesti csoport)

Tisztelt hallgatók! Farkas Péter egyetemi adjunktus, tananyagfejlesztõ, tutor (gyõri és pécsi csoport) egyetemi adjuntus, tutor (budapesti csoport) Tisztelt hallgatók! E-LEARNING KÉZÉS Az alábbiakban a Gazdálkodási szakos, e-learning rendszerben mûködõ képzés tananyagához készült hibalistát olvashatja. A visszajelzések és az anyag folyamatos gondozása

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A termelési tényezők piaca 8. lecke A gazdasági szereplők piaci kapcsolatai

Részletesebben

Az Év társadalmilag felelős bankja

Az Év társadalmilag felelős bankja Az Év társadalmilag felelős bankja Mottó: A marxisták szerint profitot csinálni bűn. Szerintem viszont veszteséget csinálni bűn! Sir Winston Churchill CSR konferencia, 2010. május 19. Mit jelent a bank

Részletesebben

Hogyan lehet pénzt termelni a mobilfizetéssel?

Hogyan lehet pénzt termelni a mobilfizetéssel? Turzó Ádám Pál elemző Hogyan lehet pénzt termelni a mobilfizetéssel? Üzleti modellek a technológia mögött 2014. November 12. Budapest Amiről szó lesz Globális mobilfizetési piac mérete Magyar fizetési

Részletesebben

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK I. TÉTEL A. Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. a) Az első öt (1-től 5-ig) kijelentésre vonatkozóan jelölje a kijelentésnek megfelelő számot, és

Részletesebben

A ország B ország A ország B ország A ország B ország Külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett ára. Mi befolyásolja a külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett árát? Mit befolyásol

Részletesebben

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata Vállalati pénzügyek II. Részvények Váradi Kata Járadékok - Ismétlés Rendszeresen időközönként ismétlődő, azonos nagyságú vagy matematikai szabályossággal változó pénzáramlások sorozata. Örökjáradék Növekvő

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Megoldás: Mindkét állítás hamis! Indoklás: a) Azonos alapú hatványokat úgy szorzunk, hogy a kitevőket összeadjuk. Tehát: a 3 * a 4 = a 3+4 = a 7

Megoldás: Mindkét állítás hamis! Indoklás: a) Azonos alapú hatványokat úgy szorzunk, hogy a kitevőket összeadjuk. Tehát: a 3 * a 4 = a 3+4 = a 7 A = {1; 3; 5; 7; 9} A B = {3; 5; 7} A/B = {1; 9} Mindkét állítás hamis! Indoklás: a) Azonos alapú hatványokat úgy szorzunk, hogy a kitevőket összeadjuk. Tehát: a 3 * a 4 = a 3+4 = a 7 Azonos alapú hatványokat

Részletesebben

Weblizing ajánlatadó és workflow rendszer

Weblizing ajánlatadó és workflow rendszer cash flow online Finanszírozási ajánlat készítés, kalkuláció Folyamatmenedzsment, többirányú kommunikáció, értesítés, státuszkövetés Iratkezelés, dokumentumsablonok Online, webes alkalmazás Egyedi paraméterezés

Részletesebben

Broadband Barométer - Magyarország

Broadband Barométer - Magyarország Tom Schwieters VP & Regional Director, Central Region IDC CEMA Broadband Barométer - Magyarország Sajtótájékoztató, 2007. február 7. www.idc.com A szélessávú Internet jellemzıi A gyors, megfizethetı és

Részletesebben

A klasszikus közgazdaságtanon innen és túl, avagy az érem másik oldala

A klasszikus közgazdaságtanon innen és túl, avagy az érem másik oldala Mikroökon konómia A klasszikus közgazdaságtanon innen és túl, avagy az érem másik oldala 2011.09.12. - A gazdasági gi szereplőkkel, egyéni döntéshozókkal foglalkozik - Általánosítható viselkedési si jellemzőit

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok Számítógépes hálózatok Hajdu György: A vezetékes hálózatok Hajdu Gy. (ELTE) 2005 v.1.0 1 Hálózati alapfogalmak Kettő/több tetszőleges gép kommunikál A hálózat elemeinek bonyolult együttműködése Eltérő

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM. Készítette Borbola Péter

ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM. Készítette Borbola Péter ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM Készítette Borbola Péter EGY KIS IDÉZET A kereskedelem a hálón kezdetben lehet,hogy veszteséges lesz, de biztosan azzá fog válni, ha nem kerül oda! Esther Dyson TÉMAKÖRÖK, TARTALOM

Részletesebben

Online megrendelés: www.momacc.com. MM Basic Számítógép vásárlás 24/7 szerver felügyelet. Teljesítmény 56 000 Kh/s

Online megrendelés: www.momacc.com. MM Basic Számítógép vásárlás 24/7 szerver felügyelet. Teljesítmény 56 000 Kh/s a kiszámítható jövő a vállalat A vállalatot 2013 szeptemberében hoztuk létre azzal a céllal, hogy egy innovatív felhő technológián alapuló grafikai szolgáltatást nyújtsunk a világ bármely pontján működő

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 3. Szaknyelv alkalmazása 1.1. Szakmai fogalmak azonosítása,

Részletesebben

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai Informatika 1. Hírek, információk, adatok. Kommunikáció. Definiálja a következő fogalmakat: Információ Hír Adat Kommunikáció Ismertesse a kommunikáció modelljét. 2. A számítástechnika története az ENIAC-ig

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

Virtuális POS szolgáltatás Tájékoztató

Virtuális POS szolgáltatás Tájékoztató Virtuális POS szolgáltatás Tájékoztató Tisztelt Érdeklődő! Az UniCredit Bank kiemelt szerepet tulajdonít a bankkártyás szolgáltatások folyamatos fejlesztésének. Ennek köszönhetően a különböző típusú bankkártyák

Részletesebben

Határozatlan integrál (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Határozatlan integrál (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Határozatlan integrál () First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Az összetett függvények integrálására szolgáló egyik módszer a helyettesítéssel való integrálás. Az idevonatkozó tétel pontos

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Mikroökonómia II. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 10. hét AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 3. rész

Mikroökonómia II. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 10. hét AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 3. rész MIKROÖKONÓMIA II. B ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Mikroökonómia II. B AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 3. rész Készítette: Szakmai felel s: 2011. február A tananyagot készítette: Jack

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

The future of television VEZETŐSÉGI JELENTÉS HIBRIDBOX NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS 2012. ÁPRILIS 13.

The future of television VEZETŐSÉGI JELENTÉS HIBRIDBOX NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS 2012. ÁPRILIS 13. The future of television VEZETŐSÉGI JELENTÉS HIBRIDBOX NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS 2012. ÁPRILIS 13. BESZÁMOLÓ A 2011. ÉVRŐL Hibrid TV (HomeSys) szoftver felhasználói: várakozás: 15 ezer letöltés tényleges:

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása

A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása S SDA Stúdió kft. A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása Kiadva: 2002.02.12. Oldalak száma: 7 A dokumentum története Verzió Dátum Módosítás rövid leírása Módosító

Részletesebben

1. Externáliák. - externália, - közjavak, - piaci szerkezet, - információs aszimmetria. Ezek közül nézünk meg most néhányat részletesebben.

1. Externáliák. - externália, - közjavak, - piaci szerkezet, - információs aszimmetria. Ezek közül nézünk meg most néhányat részletesebben. II. RÉSZ 47 Az eddigiekben kimondva, kimondatlanul arról tárgyaltunk, hogy minden piac tökéletesen működik, vagyis a kereslet és kínálat egyensúlya hatékony erőforrás-elosztáshoz vezet, tehát a piaci automatizmusok

Részletesebben

Szolgáltatások tervezése I.

Szolgáltatások tervezése I. Szolgáltatások tervezése I. A szolgáltatásmarketing tárgya Kétféle megközelítés Szolgáltatások alapsajátosságai Szolgáltatások minősége A szolgáltatásmarketing eszközrendszere: a 7 P A szolgáltatások a

Részletesebben

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER M M www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER BEMUTATKOZUNK A Magyar Metál Fémipari Klaszter (MMF Klaszter) a magyarországi fémipar szereplőit kívánja közös érdekek mentén versenyelőnyökhöz juttatni,

Részletesebben

árubemutatók kockázatai

árubemutatók kockázatai Az árubemutatók kockázatai Ön is kapott már meghívót kellemes buszos utazásra ingyenebéddel egybekötve? Esetleg azzal hívták Önt telefonon, hogy nyert egy utazást? Sok esetben teljesen más a megkeresések

Részletesebben

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás,

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás, // KURZUS: Matematika II. MODUL: Valószínűség-számítás 17. lecke: Kombinatorika (vegyes feladatok) Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás, 3.1.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az állam szerepe a makrofolyamatok szabályozásában 17. lecke Az állami beavatkozás

Részletesebben

Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés

Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés A takarékosságot eszköznek tekintsd arra, hogy mindig független légy az emberektől, ami tisztességed megóvásának nélkülözhetetlenebb feltétele, mintsem hinnéd.

Részletesebben

Diszkrét matematika II., 5. előadás. Lineáris egyenletrendszerek

Diszkrét matematika II., 5. előadás. Lineáris egyenletrendszerek 1 Diszkrét matematika II, 5 előadás Lineáris egyenletrendszerek Dr Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@infnymehu http://infnymehu/ takach/ 2007 március 8 Egyenletrendszerek Középiskolás módszerek:

Részletesebben

POS terminál és PayPass adapter igénylése esetén

POS terminál és PayPass adapter igénylése esetén AJÁNLAT BANKKÁRTYA-ELFOGADÓI SZOLGÁLTATÁSOKRA POS terminál és PayPass adapter igénylése esetén TARTALOMJEGYZÉK Bankkártya-elfogadásról általában...3 Kereskedői előnyök...3 Terminál típusok...3 Telepítés...4

Részletesebben