Felszínmozgásos folyamatok földtani, térinformatikai értékelése (Balatoni magaspartok)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felszínmozgásos folyamatok földtani, térinformatikai értékelése (Balatoni magaspartok)"

Átírás

1 Felszínmozgásos folyamatok földtani, térinformatikai értékelése (Balatoni magaspartok) Koloszár László - Maigut Vera - Marsi István - Vatai József Új utak a földtudományban, Felszínmozgásos folyamatok földtani, térinformatikai értékelése (Balatoni magaspartok) Felszínmozgásokat alakító tényezők Az utolsó 1-2 évtized néhány jellemző mozgása MFGI kutatási projektek 2011-től Balatoni magaspartok kutatása A balatoni kutatás felépítése Terepi adatgyűjtés Geofizikai vizsgálatok Vizföldtani vizsgálatok Belső feldolgozó feladatok Térinformatikai előkészítés LFK kiértékelés Térképszerkesztés, térinformatikai feldolgozás Értékelés, tapasztalatok

2 Előzmények Felszínmozgások és az utolsó évtizedek Mozgásokat alakító tényezők (természezeti és antropogén együtt) Természeti tényezők (földtani felépítés, szerkezeti mozdások, lejtőviszonyok, extrém csapadék stb.) Antropogén tényezők (területhasználat drasztikus megváltozása; létesítmények mérnöki tervezési, építési technológiai hiányosságai; építésengedélyezési, hatósági ellenőrzési hiányosságok; illegális építkezés; helytelen környezethasználat stb.) Az utolsó évtizedek folyamatai A rendszerváltás egyik következménye, hogy az egész országban (és környezetében) alapvetően megváltozott a környezet- és területasználat Az időszakot sokszor éven belüli extrém aszályos ill. csapadékos időszakok jellemezték (Részben globális hatások?) Az extrém csapadékos időszakokat regionális felszínmozgások jellemezték. Jellemző, hogy ilyenkor kerülnek felszínre környezethasználat hibái is, melyek a felszínmozgások szempontjából potenciális veszélyt jelentenek. Előzmények Felszínmozgások és az utolsó évtizedek , Boda. Az erdőirtás intenzív lejtőfolyamatokat indukált Fotó: Marsi I. Fő felszínmozgásos területek Dunai magaspartok (Dunaszekcső, Kulcs, Dunaújváros) Balatoni magaspartok (Balatonkenese, Balatonakarattya, Balatonvilágos, Fonyód) Egyéb domb- és hegyvidéki területek (Somogybabod, Abaújvár, Dunaszentmiklós, Hegyhát) M-6 autópálya alagút beomlása; M-6 átadás utáni rézsűrongálódás

3 Felszínmozgások: Dunai magaspartok , Dunaszekcső , Kulcs Fotó: Marsi I. Mozgásokat alakító fő tényezők Lejtőviszonyok (Magas szakadópart a Duna mentén) Földtani felépítés (lösz-paleotalajok váltakozása) Dunai áradások áztatása Üdülőterületek környezeti terhelése Alábányászás (kavicskitermels) Felszínmozgások: Tolnai hegyhát Fotó: Marsi I , Uzd Az erős csapadékos időszak intenzív mozgásait visszatükrözi a vegetáció nyári fejlődése. A mozgó felszíneken hiányos a növényzet tápanyagfelvétele Az adott időszakban készült légifelvételek alkalmasak nagy térségek aktuális felszínmozgásainak pontos lehatárolására

4 Felszínmozgások: Bátaszék, autópálya Fotó: Marsi I Bátaszék Az autópálya alagút beomlást is csapadékos időszak előzte meg A közeli bátaapáti kutatások tapasztalatai alapján úgy véljük, az omlásban szerepe lehetett a mérnöki tervezést szolgáló földtani ismeretekben mutatkozó hiányosságoknak is Felszínmozgások: Balatoni magaspartok Fotó: Marsi I , Balatonakarattya A felszínmozgások egyik klasszikus területén a Kenese-akarattyai magasparton kialakult csúszások a vasúti pályát több helyen megbontották A későbbiekben Balatonvilágoson, a kenesei üdülőtelepen, Fonyódon és máshol is új, anyagi károkat is okozó tömegmozgások voltak Ezen a területen jelöltük ki a módszertani kutatás mintaterületét

5 Előzmények: A felszínmozgásos területek építésföldtani térképezése (MÁFI, FTV közlekedési lámpa térképek 1980-as évek) MÁFI: Komplex tájegységi térképezés FTV: Alkalmazott kutatás Pirossal jelölt terület A aktív felszínmozgásos terület; beépítése egyáltalán nem, ill. csak speciális műszaki beavatkozások után lehetséges, Sárgával jelölt terület B potenciálisan mozgásveszélyes terület; beépítése megfelelő megkötésekkel engedélyezhető, Zölddel jelölt terület C a környező területek biztonsága érdekében megkötésekkel beépíthető terület. Az MFGI-projekt ( ) Felszínmozgásos területek földtani térképezése és geofizikai reambulációja a Balatoni-magaspartokon Kutatási célok A munka célja egy archív építésföldtani veszélyeztetett-ségi térkép aktualizálása, megjelenítése jelen kutatási módszerekkel Módszertani útmutató készítése, a földtani-geofizikai módszerek alkalmazhatóságának bemutatása A fenti eredmények segítségével a későbbiekben a térképezés folytatása valamennyi lejtőcsúszással érintett balatoni település területén Az összegyűjtött adatok, alkalmazott módszerek felhasználása a mérnöki tervezésben, döntés-előkészítésében, esetleges kárelhárításban

6 Terepi adatgyűjtés Földtani vizsgálatok Térképi reambuláció Felszíni folyamatok, mozgások Fúrásos kutatás Geofizikai vizsgálatok Geoelektromos szondázás Szeizmikus mérések Vizföldtani vizsgálatok Vízföldtani terepbejárás Felszíni, fakadó és forrásvizek mintázása, elemzése Geofizikai vizsgálatok A geofizikai vizsgálatok a földtani reambulációval párhuzamosan történnek Geofizikai célok A magaspart fő kőzetkifejlődésének, a Pannóniai formációk durvább és finomabb szemcsés rétegkötegeinek térbeli követése (terepi és fúrási adatok alapján) Neotektonikus elmozdulások felderítése A pannon lösz-szerű fedőképződményeinek vastagsági viszonyai (Macskatorok, Balatonvilágos) Pleisztocén durvatörmelékes, kavicsos folyómedrek térbeli követése (Balatonfűzfő, Balatonvilágos) Geofizikai vizsgálatok típusai Geoelektromos szondázás Szeizmikus mérések

7 Geofizikai vizsgálatok Geoelektromos szondázás A balatonavilágosi magasparton végzett geoelektromos mérések eredményszelvénye (Bv-3 szelvény) Geofizikai vizsgálatok Geoelektromos szondázás A balatonavilágosi magasparton végzett geoelektromos mérések eredményszelvényeinek perspektivikus képe (Bv-3 és Bvk-1 Bvk-3 szelvények)

8 Geofizikai vizsgálatok Szeizmikus mérések A balatonavilágosi magasparton végzett szeizmikus mérések eredményszelvényei A mérések célja a vonalak alatti térrész P és S hullám sebességeloszlásának meghatározása volt. A szeizmikus sebességek jól jellemzik a vizsgált közeg állékonysági, merevségi viszonyait. A szeizmikus felvételeken csak a széleken fordulnak elő kisebb csökkent sebességű zónák Vizföldtani vizsgálatok Hidrogeológiai észlelések A terület vízszivárgási, kilépési helyeinek és vízgyűjtő csatornáinak felderítése, dokumentálása A helyszíni bejárás során terepi mérőműszerrel mértük a forrásokban és a vízkilépéseknél a talajvíz hőmérsékletét, vezetőképességét és ph-ját Laboratóriumi elemzések Vizsgált paraméterek: T, EC, ph, Lúgosság, Na, K, Ca, Mg, Fe, NH4, Mn, Cl, NO3, NO2, HCO3, CO3, PO4, SO4, OH, H2SiO3, TDS

9 Belső feldolgozó feladatok Térinformatikai előkészítés DDM készítés Lejtőgörbület elemzés Lejtőkategória elemzés Raszter-poligon átalakítás A térinformatikai feldolgozást az ArcGIS 10.1 verziójával végeztük. Ahhoz, hogy az elemzéseket elvégezhessünk, a szabálytalan háromszögháló alkotta un. TIN felületből grid formátumot készítettünk. A grid cellamérete 5x5 m, vetülete EOV. DDM készítés A domborzatmodellhez az 1: es EOTR topográfiai térképek adatait használtuk fel. Bemenő adatok - szintvonalak (2,5m-es alapszintközzel, helyenként felező és negyedelő szintvonalakkal) - magassági pontok - terepi leszakadások - vízfelületek (Balaton partvonala) A felület előállításához az ArcGIS 3D Analyst modulját használtuk, TIN modellt építettünk. A modellhez a terepi leszakadásokat 3D vonalként adtuk hozzá. A nyers TIN felületet ellenőriztük, és ahol kellett újabb, felező ill. negyedelő szintvonalak megrajzolásával javítottuk, pontosítottuk. A bemutatott ábrák Balatonvilágos, Aliga-klub környezetét mutatják

10 DDM megjelenítés Szintvinalas ábrázolás, magassági osztályozás és árnyékolt domborzat DDM, lejtőgörbület elemzés Raszteres változat Poligon változat Konkáv, konvex és vízszintes felszíni egységeket különítettünk el. Ezek a területegységek potenciálisan magukba foglalják az épülő, a pusztuló és a neutrális térszíneket A térinformatikai értékeléshez el kellett készíteni az elsődleges raszteres térkép poligon változatát (a poligonokhoz érték kapcsolható, melyekkel térinformatikai műveleteket lehet végezni)

11 DDM, lejtőkategória elemzés Raszteres változat Poligon változat Feldolgozás: ArcGIS 3D Analyst modul, hagyományos kategorizálással (2/5/12/25 fok). Az eredmény raszteres térkép, melynek kontúrjait poligonná alakítottuk. Térképszerkesztés, térinformatikai értékelés Alapozó térképváltozatok Észlelési és fedett földtani térkép Felszíni folyamatok térképe Lejtőfolyamatok térképe Eredménytérkép Földtani veszélyforrások térképe Tematikus LFK kiértékelés Földtani kontúrok Suvadásos pászták Magaspart perem Vonalas anyagszállítás irányai Kúszás

12 Észlelési és fedett földtani térkép A terepi bejárás tapasztalatai, a korábban elkészült földtani térképek, a geofizikai mérési eredmények, szakirodalmi adatok, valamint légifotó kiértékelés segítségével szerkesztettük meg az Észlelési és fedett földtani térképet. Az alapadatok között feltüntettük a helyszíni földtani és vízföldtani észlelések mellett az archív fúrásokat, valamint a geofizikai mérési vonalak helyeit. A térkép alapját képezi a digitális szintvonalrajz és az árnyékold domborzat is.

13 Felszíni folyamatok térképe A térkép alapját a földtani térkép egyes adatai, a légifotók adatai és a digitális terepmodell felszíngörbületi elemzése adja. Belőlük olvashatók le a különböző felszíni genetikai és üledékképződési bélyegek, amelyeket a térképeken is ábrázolunk Lejtőfolyamatok térképe A változat a felszíni folyamatok térképén feltüntetett felszíni genetikai és üledékképződési bélyegek mellett a lejtők meredekségi kategóriát ábrázolja 5 lejtőszög intervallumban. 0-2 fokos lejtő (sík és igen enyhe lejtésű térszínek) 2-5 fokos lejtő (enyhe lejtésű térszínek) 5-30 fokos lejtő (kis-közepes esésű térszínek) fokos lejtő (meredek térszínek) 5-60 fokos lejtő (erősen meredek térszínek)

14 A beépíthetőséget befolyásoló tényezők (az eredménytérkép paraméterei) A (>=20 p) erősen korlátozó tényezők 25 foknál meredekebb felszín (10) Kúszás (2) Suvadás (4) Vízfakadás 20 m (4) Szakadópart 25 m védtávolság (10) B (11-19 p.) közepesen befolyásoló, tervezéskor értékelendő tényezők 5-12 fok közötti lejtésű területek (3) fok közötti lejtésű területek (6) Konvex foltok és konkáv foltok épülő ill. pusztuló területek (2) Vonalas erózió nyomvonala 10 m (2) Vonalas erózió nyomvonala 5 m (1) Vonalas anyagszállítás üledékei (2) C (0-10 p.) azok a területek amelyeken a jelen adatokból nem volt kimutatható lényeges földtani veszélyforrás

15 Eredménytérkép Földtani veszélyforrások térképe Pirossal jelölt terület A aktív felsz ínmozgásos terület; beépítése egyáltalán nem, ill. csak speciális műszaki beavatkozások után lehetséges Sárgával jelölt terület B potenciálisan mozgásveszélyes terület; beépítése megfelelő megkötésekkel engedélyezhető Zölddel jelölt terület C a környező területek biztonsága érdekében megkötésekkel beépíthető terület. A három elkészített térképváltozat, valamint a vízföldtani, geofizikai adatok együttes felhasználásával szerkesztettük meg a Földtani veszélyforrások térképét Az általunk 2011-ben felállított három kategóriát megtartottuk, de magukat a kategóriákat is sikerült szétbontani (amivel finomítottuk az előzőleg megalkotott módszert). Fontosabb eredmények Fontosabb eredmények A távérzékelési és a klasszikus geológiai módszerek együttes alkalmazását, értékelési lehetőségeit a térinformatika lehetőségei kitágítják. A Balaton környéki magaspartok térségében jellemző változatos felszínmozgásos folyamatok, sokkal részletesebben ábrázolhatóak és a hatásukra fellépő földtani veszélyforrások pontosabban felmérhetők. Úgy gondoljuk, a kidolgozott módszer alkalmas arra, hogy segítséget adjon a lejtőmozgások okozta károk megelőzésében, a települések építési-szabályozási terveinek kialakításában is.

16 A projekt fejlődési lehetőségei Fúrásos, geofizikai kutatás és laboratóriumi elemzések kiterjesztése, összehangolása: nagyobb kőzettestek lehatárolása, állékonyság, mesterséges rézsű vizsgálata és beépítése a térinformatikai környezetbe. Ez költségigényes! Vízföldtani modellezés: Vízföldtani adatok és monitoring idősorok részvízgyűjtőn belüli értékelése. Ez is költségigényes! Földtani veszélyforrási paraméterek pontrendszerének pontosítása: A szubjektivitás kiszűrése, a ponthatárok a felszínmozgás-kataszter adatain alapuló statisztikai összefüggésein nyugodjanak. Azzal a gondolattal zárom előadásunkat, hogy reméljük jelen kutatásunkkal is hozzájárulhatunk a lejtős területek építésföldtani kárainak mérsékléséhez, valamint az olykor egymástól jelentősen eltérő mérnöki és kutatói szemlélet közelítéséhez. Köszönöm a figyelmet!

Lego-GIS Raszteres terepmodellek építése

Lego-GIS Raszteres terepmodellek építése Lego-GIS Raszteres terepmodellek építése Barton Gábor Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék 6725 Szeged Egyetem u. 2-6. Abstract Ahhoz, hogy terepmodellről beszélhessünk

Részletesebben

Térbeli döntések TARTALOM

Térbeli döntések TARTALOM 4 Térbeli döntések TARTALOM 1. Bevezetés...2 2. A feladat ismertetése...3 3. Hagyományos megoldás...6 3.1. Környezetbarát elhelyezés...6 3.2. A költségek kímélése...7 4. Digitális adatbázisok Magyarországon...

Részletesebben

Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben. Bódis Katalin

Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben. Bódis Katalin Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben Doktori (Ph.D.) értekezés Bódis Katalin Témavezető: Prof. Dr. Mezősi Gábor Földtudományok Doktori Iskola Természeti

Részletesebben

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved!

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: FÓRIZS ISTVÁN, GÓCZÁN FERENC, GYALOG LÁSZLÓ, HORVÁTH ISTVÁN,

Részletesebben

II. NKFP 4/037/2001.

II. NKFP 4/037/2001. SZAKMAI RÉSZJELENTÉS II. NKFP 4/037/2001. Preciziós növénytermesztés Budapest 2002. szeptember 30. ÖSSZEFOGLALÁS Talajtani és agrokémiai alapadatok gyűjtése a 4 mintaterületről, térinformatikai rendszer

Részletesebben

KÖRNYEZETI TÉRINFORMATIKA

KÖRNYEZETI TÉRINFORMATIKA KÖRNYEZETI TÉRINFORMATIKA JEGYZET A FÖLDMÉRŐ ÉS TÉRINFORMATIKA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA DR WINKLER GUSZTÁV 2011. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 3. oldal 2. A TÉRINFORMATIKAI ADATGYŰJTÉS FEJLŐDÉSÉRŐL 5.

Részletesebben

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2013. április 16 17. Siófok. Az előadások összefoglalói

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2013. április 16 17. Siófok. Az előadások összefoglalói A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY XX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről 2013. április 16 17. Siófok Az előadások összefoglalói Felszín Alatti Vizekért Alapítvány XX. Konferencia a felszín alatti

Részletesebben

MONITOROZÁS VI. TALAJVÉDELMI MONITORING RENDSZEREK BEMUTATÁSA, TALAJ KÁRMENTESÍTÉSI MONITORING

MONITOROZÁS VI. TALAJVÉDELMI MONITORING RENDSZEREK BEMUTATÁSA, TALAJ KÁRMENTESÍTÉSI MONITORING MONITOROZÁS VI. TALAJVÉDELMI MONITORING RENDSZEREK BEMUTATÁSA, TALAJ KÁRMENTESÍTÉSI MONITORING A TALAJMONITORING FELADATAI: 1. a talajtulajdonságok térbeni eloszlásának és időbeni változásainak szisztematikus

Részletesebben

A tájökológia fogalma és tárgya

A tájökológia fogalma és tárgya A tájökológia fogalma és tárgya A táj fogalmának fejlődése: Humboldt (1807): a táj egy földfelszíni egység összes tulajdonságainak megjelenése, Troll (1971): a táj térbeli és vizuális megjelenésének összessége,

Részletesebben

SZAKTERÜLETI VIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA. Zárójelentés JELLEMZÉSE BEMUTATÁSA ÉS JELLEMZÉSE

SZAKTERÜLETI VIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA. Zárójelentés JELLEMZÉSE BEMUTATÁSA ÉS JELLEMZÉSE Zárójelentés LÉVAI PROJEKT A KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY ÖSSZEÁLLÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ SZAKTERÜLETI VIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA Zárójelentés A FÖLDTANI KÖZEG BEMUTATÁSA ÉS

Részletesebben

Területi Tervezési Koncepció

Területi Tervezési Koncepció Területi Tervezési Koncepció Egyeztetési dokumentáció Velencei-tó vízgyűjtő WAREMA projekt Dátum: 2008. február 26. Készítette: Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Fejér Megyei Agrárkamara

Részletesebben

ÜZEMELŐ, SÉRÜLÉKENY FÖLDTANI KÖRNYEZETBEN LEVŐ IVÓVÍZBÁZISOK BIZTONSÁGBA HELYEZÉSE I. DIAGNOSZTIKAI FÁZIS PÉCS TETTYE VÍZMŰ TERÜLETÉN TERVISMERTETÉS

ÜZEMELŐ, SÉRÜLÉKENY FÖLDTANI KÖRNYEZETBEN LEVŐ IVÓVÍZBÁZISOK BIZTONSÁGBA HELYEZÉSE I. DIAGNOSZTIKAI FÁZIS PÉCS TETTYE VÍZMŰ TERÜLETÉN TERVISMERTETÉS ENVICOM ÜZEMELŐ, SÉRÜLÉKENY FÖLDTANI KÖRNYEZETBEN LEVŐ IVÓVÍZBÁZISOK BIZTONSÁGBA HELYEZÉSE I. DIAGNOSZTIKAI FÁZIS PÉCS TETTYE VÍZMŰ TERÜLETÉN TERVISMERTETÉS KÉSZÍTETTE ENVICOM Mérnöki és Számítástechnikai

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A művelést segítő szenzorok és monitorok III. 141.lecke Adattárház és

Részletesebben

SZAKMAI ÚTMUTATÓ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ

SZAKMAI ÚTMUTATÓ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ KÉSZÍTÉSÉHEZ 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 2 2. AZ AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM RENDSZERÉBEN... 3 3. AZ TARTALMI ELEMEI... 11 4. A LELŐHELY-FELDERÍTÉS MÓDSZEREINEK RÉSZLETES SZAKMAI IRÁNYELVEI ÉS DOKUMENTÁCIÓS

Részletesebben

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring)

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) Oktatási segédanyag a BME Építőmérnöki Kar Víz- és vízi környezetmérnöki Mesterképzés szak BMEEOVKMJT3 Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) tantárgyához

Részletesebben

Geoökológiai alapú tájtervezés elméleti és gyakorlati kérdései

Geoökológiai alapú tájtervezés elméleti és gyakorlati kérdései Geoökológiai alapú tájtervezés elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Csorba, Péter,, DE Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Dr. Horváth, Gergely,, ELTE Környezet- és

Részletesebben

KISEBB KÖZLEMÉNYEK. Földrajzi Értesítő XXXIX. évf. 1990.1 4. füzet, pp. 191 195.

KISEBB KÖZLEMÉNYEK. Földrajzi Értesítő XXXIX. évf. 1990.1 4. füzet, pp. 191 195. KISEBB KÖZLEMÉNYEK Földrajzi Értesítő XXXIX. évf. 1990.1 4. füzet, pp. 191 195. Néhány gondolat a domborzatminősítés fogalmi rendszerének tisztázásához HORVÁTH GERGELY Korunkban a természetföldrajzi kutatások

Részletesebben

MATEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK

MATEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK MATEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK Atommagkutató Intézet 4026 Debrecen, Bem tér 18/c., 4001 Debrecen, Pf. 51. Telefon: 06-52-417-266, Fax: 06-52-416-181 e-mail: rgl@atomki.hu, http://www.atomki.hu

Részletesebben

A BALATON VÍZKÉSZLET-VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS TEREPMODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL

A BALATON VÍZKÉSZLET-VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS TEREPMODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL Földrajzi Közlemények 2015. 139. 2. pp. 92 107. A BALATON VÍZKÉSZLET-VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS TEREPMODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL SZEMES ÉVA TELBISZ TAMÁS VARGA GYÖRGY NOVÁKY BÉLA CALCULATION OF CHANGES

Részletesebben

A Dél-alföldi Régió hidrogeológiai adatbázisa, hidrogeológiai tanulmány

A Dél-alföldi Régió hidrogeológiai adatbázisa, hidrogeológiai tanulmány A Dél-alföldi Régió hidrogeológiai adatbázisa, hidrogeológiai tanulmány Zárójelentés Készítette: Aquifer Kft. 2007.január 15. AQUIFER Kft. 1016 Budapest, Mészáros. u. 46.* Tel/Fax.: 215-8068 * E-mail:aquifer@axelero.hu

Részletesebben

Tesztelések az új fejlesztésű elektromos impedancia mérő műszerekkel

Tesztelések az új fejlesztésű elektromos impedancia mérő műszerekkel Tesztelések az új fejlesztésű elektromos impedancia mérő műszerekkel Az anyagok (kőzetek, elő struktúrák) felépítéséből, szerkezetéből következik, hogy elektromos tulajdonságaikat (elektromos vezetésüket,

Részletesebben

A magyarországi Tisza egy reprezentatív szakaszának hidromorfológiai jellemzése

A magyarországi Tisza egy reprezentatív szakaszának hidromorfológiai jellemzése Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar A magyarországi Tisza egy reprezentatív szakaszának hidromorfológiai jellemzése Tudományos Diákköri Konferencia 2010. Készítette: Sági Rajmund,

Részletesebben

Domborzatmodellek elõállításához felhasználható forrásadatok

Domborzatmodellek elõállításához felhasználható forrásadatok Király Géza 1 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem, Földmérési és Távérzékelési Tanszék, 9400 Sopron-Ady E. u. 5., +99/518-272, kiraly.geza@emk.nyme.hu Összefoglaló: Hazánkban egyre több lehetõség van digitális

Részletesebben

Lektorok Reviewers: Szakszerkesztő Scientific editor: PIROS OLGA. Műszaki szerkesztő Technical editor: Számítógépes nyomdai előkészítés DTP:

Lektorok Reviewers: Szakszerkesztő Scientific editor: PIROS OLGA. Műszaki szerkesztő Technical editor: Számítógépes nyomdai előkészítés DTP: Copyright Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (Geological and Geophysical Institute of Hungary), 2014 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: BUDAI TAMÁS, KOVÁCS ATTILA, NOVÁK

Részletesebben

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2007 Minden jog fenntartva! All rights reserved!

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2007 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2007 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: BÁLDI KATALIN, BUDAI TAMÁS, CSERNY TIBOR, GEIGER JÁNOS,

Részletesebben

TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori (PhD) értekezés

TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori (PhD) értekezés Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék Földtudományi Doktori Iskola TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori

Részletesebben

Dráva terület Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat jelentés tervezete (szénhidrogén)

Dráva terület Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat jelentés tervezete (szénhidrogén) Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Dráva terület Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat jelentés tervezete (szénhidrogén) készült az ásványi nyersanyag

Részletesebben

Térinformatika a Katasztrófavédelem szolgálatában Csongrád megyében

Térinformatika a Katasztrófavédelem szolgálatában Csongrád megyében Szatmári József, Kovács Ferenc, Boudewijn van Leeuwen, Tobak Zalán, Mezősi Gábor, Mucsi László, Juhász Levente 1, Huszár Tibor tű. ezr., Kitka Gergely tű. hdgy. 2 1 Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A 2012 2017. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KFT. 2012. BEVEZETÉS... 3 I. HELYZETÉRTÉKELÉS... 5 Általános jellemzés... 5 1. ÉGHAJLAT...

Részletesebben

Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéke

Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéke RS&GIS Távérzékelési, fotogrammetriai, térképészeti és térinformatikai szakfolyóirat III. évfolyam / 1. 2013. június A Távérzékelési technológiák és térinformatika a szolgáltatók és felhasználók folyóirata.

Részletesebben